Sheet1

АРТИКАЛ

НАЗИВ

ВЕЛИЧИНА

Количина

33428001

Јакна

XXL

2

33428434

Јакна

XXL

2

33428629

Јакна

XL

2

27468360

Јакна

XXL

2

27403001

Јакна

XXL

2

27403001

Јакна

XL

1

10061W

м.чевли

8,11,12

По една од сите

75463-сите

Панталони

Сите

Сите

27486434

Кошула

XL

Сите

74579М

м.чевли

7,7,5,11,11,5,12

По една од сите

74580М

м.чевли

7,12

По една од сите

27092W

м.чевли

7,5;8.5;9;11;12

По една од сите

Page 1