Marele Razboi al Continentelor. Analiza Conspiraţiilor. Geopolitica şi forţele secrete ale istoriei.

Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, ii aduce un omagiu marelui ganditor roman Jean Parvulescu, autorul Raportului “Galaxia GRU”. (I)

Acest text a fost iniţial publicat ca Partea III-a din “Conspirologia” (Analiza Conspiraţiilor) – de Aleksandr Dughin PARTEA I – ÎNAINTE DE 1945 1. Geopolitica şi forţele secrete ale istoriei Modelele “conspiraţiei” sunt extrem de variate. Sub acest aspect, cu siguranţă, conceptul de conspiraţie “iudeo-masonică”, atât de răspândită astăzi în cele mai diverse cercuri capătă popularitate. În principiu, această teorie merită cel mai aprofundat studiu şi trebuie să recunoaştem că nu avem o analiză completă şi ştiinţifică pe această temă, în ciuda sutelor şi miilor de lucrări care ori au elogiat-o, ori au defăimat-o.

aceste forţe sunt mai mult caracterizate. Cât despre explicarea “secretului” final al acestor forţe contrare. În opinia noastră. Modelul nostru este modelul “conspiraţiei geopolitice”. Vom încerca să descriem în mare conspiraţia mondială a celor două forţe “oculte” opuse a căror opoziţie şi luptă secretă au predeterminat logica istoriei lumii.Dar în lucrarea de faţă va trebui să examinăm un model conspirologic total diferit. nu atât ca fiind naţionaliste şi nici nu aparţin unei organizaţii secrete masonice sau paramasonice. politice. Bazele geopoliticii Să ne amintim axiomele de bază ale geopoliticii – o ştiinţă care a fost denumită “politică geografică” şi a cărei alcătuire este datorată expertului politic şi omului de ştiinţă Halford Mackinder (1861-1947). suntem înclinaţi să-l descoperim în diferenţa dintre două alternative şi dintre proiecte care se exclud reciproc. Termenul de “geopolitică” a fost folosit pentru prima dată de suedezul Rudolf Kjellen (1864-1922) şi apoi introdus în limba germană de Karl . 2. bazat pe un sistem de coordinate distincte faţă de versiunea “iudaic-masonică”. stă mai presus de diferenţele naţionale. ideologice şi religioase şi uneşte într-un singur grup oameni cu opinii şi credinţe contrare. orientarea lor este datorată divergenţelor geopolitice radicale.

Mackinder a demonstrat clar că în ultimele secole “atitudine maritimă” înseamnă “atlantism”. Dându-i un asemenea înţeles. stă “eurasismul”. individualiste şi economice. Imperiul terestru. Aşadar. pur continental. Războaiele pumice sunt definiţia perfectă a ceea ce înseamnă opoziţia dintre “civilizaţia maritimă” şi “civilizaţia terestră”. În antichitate puterile “maritime” care au devenit simboluri istorice ale civilizaţiei “acvatice” au fost Fenicia şi Cartagina. În perioada modernă şi în istoria recentă Anglia a devenit polul “insular” şi “maritim”. “insular”. “romanizând” imediat după cucerire. America-insula gigant continent. Meritul lui Mackinder constă în faptul că a reuşit să contureze şi să înţeleagă legile clare. (Notăm în treacăt că primele indicii ale unei căi de acces similare pot fi găsite în lucrările unor slavofili ruşi ca Khomyakov şi Kiryevsky). popoarele. Totuşi. este foarte uşor să vorbim despre viziunea globală asupra spaţiului “terestru”. hegemonică. Dacă termenul “geopolitică” a apărut relativ recent. Esenţa doctrinei geopolitice poate fi schiţată în câteva principii. “liberalismul economic” şi a “democraţiei de tip protestant”. Împotriva “atlantismului” care întruchipează superioritatea individualismului. al cărui model fundamental a stat la baza tuturor studiilor geopolitice ulterioare. “stăpâna mărilor” iar mai târziu. statele. opus Cartaginei a fost Roma. cu principiul “politica deasupra economiei”.Haushofer (1869-1946). Geopolitica de tip fenician-anglo-saxon a generat un model de civilizaţie special. părintele geopoliticii rămâne Mackinder. de asemenea imperiul central-european: Austria şi Germania. iar în zilele noastre. În istoria lumii există două tendinţe opuse. ca şi Fenicia antică s-a angajat îndeosebi în comerţul maritime şi în colonizarea de coastă. . Atitudinea eurasistă exprimată clar este tipică Rusiei şi Germaniei. substanţa lui are o istorie milenară. civilizaţia “maritimă” face întotdeauna referire la superioritatea economiei în faţa politicului. bazată pe control administrativ şi religiozitate civilă. viziunea lor asupra lumii sunt conturate conform unor reguli foarte stricte. political or internă şi externă. conştiinţa lor istorică. într-o perpetuă competiţie pentru asimilarea de pământ şi spaţiu – linia de acces către “calea terestră” şi linia de acces “maritimă”. întâlnit în primul rând în interesele economice şi materiale şi în principiile liberalismului economic. ţări anglo-saxone. “mercantil-capitalist-de piaţă”. “continental” sau chiar despre “stepă” (“stepa” este “pământ” în înţelesul său pur. Rusia-Germania-Austria sunt simbolurile esenţiale ale “geopoliticii terestre” în Epoca Modernă. Roma a reprezentat o mostră de structură războinică. În istoria modernă reîncarnarea puterii “terestre” a fost Imperiul Rus şi. cele două puteri continentale ale căror viziuni geopolitice şi economice sunt complet contrare celor ale Angliei şi Statelor Unite. ideal) şi despre viziunea mondială asupra spaţiului “maritim”. “atlantiştilor”. acesta fiind instrumentul de bază al dominaţiei sale. ierarhie şi stabiliment “comunitar” al principiilor naţional-statale mai presus de interesele banale umane. care a invadat adânc continental şi a asimilat popoarele supuse. mai presus de toate sunt Anglia şi America. geografice şi economice ale omenirii. în ciuda tuturor variaţiilor istorice posibile. psihologia lor. În funcţie de ce tendinţă urmează (cea “terestră” sau cea “maritimă”). terestru. “puterile maritime”. Roma este un exemplu de imperiu non-maritim. naţiunile. obiective ale istoriei politice. “oceanic” sau “acvatic”. Anglia. care necesită în mod obligatoriu autoritate. Contrar modelului fenician.

cunoscuţi sub numele de “eurasişti” (Prinţul N. în analizele ulterioare ei au urmat aceleaşi principii. Pornind de aici. dar și pentru interesul geopolitic special şi al doctrinei metafizice reprezentând o viziune largă pe mai multe planuri. dar cu toate acestea uniformă (ternă). al cărei înţeles şi cauză intrinsecă metafizică deseori rămâne complet obscură. aşa cum viziunea întregii lumi asupra geopoliticii comune stă în spatele tuturor diferenţelor mărunte naţional-politice. ne confruntăm cu cea mai reală “conspiraţie ocultă”. Germaniei şi Japoniei. pericolul unei alianţe între Rusia. Primele principii ale geopoliticii eurasiatice au fost formulate de emigranţi ruşi. ale cărui doctrine stau la baza strategiei geopolitice anglosaxone din sec XX. adânc înrădăcinată de tip “oceanic”.3. “Conspiraţia atlantică” Mackinder. cât şi “cosmopoliţi”. Florovsky etc. putem spune că există o conspiraţie atlantistă. În plus. De altfel. tuturor organizaţiilor secrete. insistând asupra necesităţii unei alianţe geopolitice eurasiatice a Rusiei. 4. Şi este important a accentua că “atlantiştii” pot fi atât “de stânga”.Trubetskoy. întâlnirile frecvente de la Praga ale “eurasiaticilor” ruşi cu Karl Haushofer ne-au determinat să apreciem că geopoliticienii ruşi şi nemţi au dezvoltat concomitent subiecte conexe. Se poate spune că ei au formulat pentru prima dată ce a stat în spatele istoriei politice europene a ultimului mileniu. tuturor lojelor şi cluburilor semi-închise care au deservit şi încă deservesc ideilor anglo-saxone ale secolului XX. atât “atei”. care nu sunt simple “santinele ale capitalismului” sau ale “americanismului”. cât şi “de dreapta”. Fireşte că de aceasta sunt preocupate în primul rând serviciile recunoscute engleze şi americane (în special CIA). atât “patrioţi”. “Conspiraţia eurasistă” Ideile lui Mackinder. În principiile lui Mackinder descoperi ideologia clar formulată şi minuţios descrisă a “atlantismului” desăvârşit şi absolutizat. Prin urmare. putem defini esenţa informaţiei. cât şi “credincioşi”. care dezvăluie acea regularitate clară a politicii şi istoriei pe care mulţi au ghicit-o sau au prevăzut-o. descoperind calea “ideii Imperiului Roman”. Eurasiştii ruşi şi gruparea lui Haushofer au formulat principiile clare ale viziunii continentale alternative eurasiatice faţă de ideile atlantiste. ci sunt paznicii “atlantismului”. ca fiind o contragreutate la politicile “atlantiste” care ţineau cu orice preţ să opună Rusia faţă de Germania şi Japonia. Generalizând ideile lui Mackinder. ca un englez şi “atlantist” a conştientizat încă de la sfârşitul secolului XX pericolul unei consolidări eurasatice şi. spionajului militar. care a fost transmisă Rusiei din . oculte. conlucrând nu numai pentru interesele fiecărei ţări în parte. grupului de interese politice orientat către Anglia şi SUA ca fiind “ideologia atlantică”. Savitsky. Toate reţelele de influenţă anglo-saxone pot fi numite ca participante la “conspiraţia atlantică”. consolidate de o ideologie seculară. Germania şi Japonia (el considera Japonia ca fiind o putere esenţială). au deschis calea către formularea explicit ideologică a opoziţiei faţă de atlantism sub forma “doctrinei eurasiatice” pure. multilaterală. penetrând reţeaua puterilor continental “eurasiatice”. în mod special.) şi de celebrul geopolitician german Karl Haushofer. care urmăreşte de secole aceleaşi scopuri geopolitice orientate către “civilizaţia maritimă” de tip neofenician. “albi”. ideologia “Noii Cartagine” – aceea care este comună tuturor “agenţilor de influenţă”.

Ordinul Eurasiei împotriva Ordinului atlantic. şi de asemenea şi-a amplasat “agenţii secreţi” în toate statele şi naţiunile. eroic-comunitară. pentru care moartea de dragul lor pare neînsemnată şi absurdă? Ar fi cu totul altceva dacă eroii ar fi căzut pentru Pământul Măreţ sau pentru Marele Ocean. Sânge şi Pământ – Sânge sau Pământ . edificând strategia secretă mondială “atlantistă”. de Estul Rusiei sau Estul Germaniei – toţi aceia au fost “agenţi eurasişti”. efemere şi instabile. egalitariste şi liberal-democratice (concepte reproducând ca un întreg spiritual. traversând perioada bizantină şi străbătând Sacrul Imperiu medieval al naţiunilor germanice către Austro-Ungaria şi Germania. Societatea secretă Eurasiatică. Conspiraţia mondială a Pământului împotriva celei de Apă. care a existat din totdeauna. nu porneşte odată cu manifestul “Exodul estului” sau cu “Jurnalul geopolitic” al lui Haushofer. împreună cu societăţile secrete eurasiatice şi cu reţeaua lor de “agenţi de influenţă”. fără sens în faţa unui asemenea domeniu. omisiunile şi capriciile istoriei dacă ne uităm din perspective unui dualism ocult geopolitic? Oare victimele nenumărate pe care omenirea le plăteşte în secolul nostru pentru proiectele politice neclare nu capătă o justificare adâncă metafizică? Nu este oare un gest nobil şi recunoscător a admite că toţi acei care au căzut pe câmpurile de luptă ale secolului XX sunt soldaţi-eroi ai Marelui Război continental. aparte de demagogia politică şi propaganda impetuoasă a ideologiilor efemere. care-şi are rădăcinile adânc înfipte în negura secolelor. Ordinul Eurasist. Războiul punic ocult de-a lungul mileniilor. ar fi servit marelui scop geopolitic încă de dinainte de istoria planetară. Ca răspuns la confesiunea sinceră a lui Mackinder.Roma antică. Toţi acei care au muncit pentru uniunea eurasiatică. dacă. Eterna Romă împotriva Eternei Cartagine. 5. care în secret era un autentic şi profund mistic al Eurasiei. Ideea eurasiană este la fel de generală ca şi cea atlantică. care a inspirat din umbră politicile de putere cu o viziune globală idealist-autoritară. accentuând şi semnificaţia continentală a turcilor. purtători ai doctrinei geopolitice speciale. contradicţiile. “soldaţii pământului”. aceia care au împiedicat timp de secole propagarea pe continent a conceptelor individualiste. superioritatea economiei asupra politicului). faţă de marionetele supuse ale regimurilor convenţionale şi constant variabile. tipic fenician. eurasiştii ruşi au analizat atent şi minuţios imperiul şi misiunea de maximă extincţie teritorială a lui Gengis Khan şi a mongolilor. în mare doar revelaţia. Gruparea lui Haushofer a studiat Japonia şi misiunea continentală a statelor din estul îndepărtat din perspective unei alianţe geopolitice viitoare. Aceasta a fost. eurasiştii ruşi şi germani au descoperit în anii `20 schema alternativei strategice continentale. Nu mai puţin decât în cazul lui Mackinder. Oare nu devin mai logice şi mai rezonabile paradoxurile fără limite. aceia care au aspirat la unirea marilor naţiuni eurasiatice în atmosfera Estului. Astfel. Pământ contra Apă. trecătoare şi ocazionale. Autoritate şi Idee împotriva Democraţiei şi Afacerii. în locul ambianţei Vestului – fie că este vorba despre Estul lui Gengis Khan. secretul “ideii imperiale” terestre. plecând de la imperiul lui Charlemagne la Sfânta Alianţă propusă de marele ţar Alexandru I. a cărui apartenenţă la enigmatice societăţi secrete atlantiste este stabilită istoric. efectul unei demarcaţii distincte. “soldaţii continentului”. descendentă a Romei.

când Rusia. Constantin Leontiev a enunţat această definiţie extrem de semnificativă: „Slavitate [Slavyanstvo] există. de partea unei „civilizaţii neo-cartagineze”. 6. valorile eurasiene mai presus de valorile înguste naţionale şi rasiale. radicală. ceea ce nu este concludent. Nu este de mirare că printre „patrioţii panslavişti” din cercul ţarului suveran – Nicolae al II-lea. în special cu Austria şi în pacea cu Turcia şi Japonia. Contrar combinaţiei eclectice de termeni din conceptul „sânge şi pământ”. Una din concluziile geopolitice de bază a acestui autor remarcabil a fost opoziţia dintre ideea de „panslavism” şi ideea „asiată”. Astfel întregul scenariu constă în necesitatea opţiunii: „ori – ori” şi atunci. „slavismul” rusesc a lucrat de partea „atlantiştilor”. proiectele tradiţionaliste de conservare a identităţii popoarelor. Refuzul categoric la Leontiev al „slavismului” sau „pan-slavismului” a trezit indignare printre mulţi slavofili. de partea Antantei. statelor sau naţiunilor întotdeauna se găsesc deasupra unei alternative – pe care dintre criterii să îl considerăm predominant. altfel spus. dar de asemenea. De fapt. care se poziţionează de partea ideii că „sângele este mai presus de pământ” sau. Istoria secolului XX a demonstrat repetat relevanţa imensă a problemelor pe care el le-a ridicat. Este interesant să amintim un episod din romanul patriotului rus. întruchipată în modelul mercantil-colonial. hatmanul (general al . Franţa şi America). Însuşi Leontiev a ales „solul”. din schema logică a lui Leontiev a rezultat în inevitabilitatea alianţei Rusiei cu Germania. s-a prăbuşit într-o revoluţie catastrofală şi într-un război civil. Leontiev nu a fost nici înţeles. „bizantinismul”. pe slavism („sânge”) sau să se îndrepte către Est şi să recunoască afinitatea geografică şi culturală a popoarelor ce sunt conectate la teritoriul Rusiei („pământul”)”. El a ales „orientalismul”. intrând în alianţă cu ţările Antantei (Anglia. nu numai că a început să lupte împotriva aliaţilor săi geopolitici înnăscuți – Germania şi Austria. Această dilemă poate fi formulată în termeni diferiţi ca o alternativă între mărturisirea supremaţiei legii „de rasă” („naţionalism”) sau a „geopoliticii” („cultură”). teolog şi publicist. unitatea de sânge” sau „unitatea spaţiului geografic.Celebrul filosof rus. slavism nu”. unitatea pământului”. etniei. Constantin Leontiev a condamnat într-un mod ingenios rusofilia tradiţionalistă. vom descoperi un criteriu general tipologic care ne va permite o mai bună înţelegere a structurii şi logicii războiului geopolitic ocult al Ordinului Eurasia împotriva Ordinului Atlantic. În mod clar. această problemă este diferit formulată şi anume – „sânge sau pământ”. Dacă analizăm atent aceasă opoziţie. dar ascunde strălucirea problemei. „sânge şi pământ”. „asiatismul”. fiecare termen ipotetic rămâne doar un slogan utopic. Cu alte cuvinte. majoritatea erau argați ai serviciilor secrete engleze sau simpli „agenţi de influenţă atlantişti”. ori „unitatea naţiunii. rasei. „teritoriul”. unitatea graniţelor. ridicând această problemă clară: „Ruşii trebuie ori să insiste pe unitatea slavilor. având ca scop să elibereze „fraţii slavi” de sub dominaţia turcă. O asemenea opţiune a implicat prioritatea continentului. individualist anglo-saxon. enunţată de ideologul german al ţărănimii naţional-socialiste Walter Darré. nici ascultat. ca fiind specificitatea măreţiei culturii imperiale şi religioase ruseşti. „panslavism”) a dezvăluit pentru prima dată toate lucrurile neclare din timpul Primului Război Mondial. Panslavism versus Eurasism Teza „sângele este mai presus de pământ” (în context rusesc însemnând „slavism”.

servind Eurasia. de „panslavişti” care au uitat prea repede de „Constantinopol” şi de „fraţii balcanici”. făcându-şi datoria de loialitate absolută faţă de Împăratul eurasian. 7. Eroul rămâne până la final devotat familiei imperiale (aşa cum prinţul turkmen şi divizia sa a rămas credincios ţarului într-un haos de trădare generală. care a fost caracteristic contelui Witte. acesta răspunde: „Anglia!”. cine crezi tu că este adevăratul nostru inamic?”. colonelul Sablin „Spune cinstit. a treia Romă. deşi această convingere nu îl fereşte de lupta cinstită şi curajoasă pentru interesele engleze împotriva Germaniei. Trăsătura esenţială a „conspiraţiei geopolitice” atlantiste (ca şi cea a eurasienilor. Problema „sânge sau pământ” este foarte semnificativă şi pentru că alegerea unuia dintre termeni în detrimentul celuilalt permite identificarea – probabil în mod indirect – a „agenţilor influenţi” ai uneia sau alteia dintre viziunile globale. „pământul”. trădând ţara de obârşie şi Ideea de Romă Eternă. care au stăruit asupra „supremaţiei legii spaţiului vital”. trădând Moscova. părăsind Ţarul şi patria mamă pentru ţările de influenţă „atlantică”. din care făceau parte aristocraţi baltici. Este impresionant cu cât curaj şi sacrificiu au acţionat turcii. Astfel. Şi este foarte raţional să considerăm că duşmanul major al Rusiei. abătând atenţia liderilor şi oamenilor de stat către probleme mai puţin importante. susţinând tezele rasiste şi sub pretextul „etnosurilor înrudite anglo-ariene şi germane”. Karl Haushofer şi alţii. exemplul logicii „pământ peste sânge”. care aspira constant la a angaja Germania lui Hitler în conflict cu Rusia. Contrar rusofililor şi patrioţilor eurasişti germani – Arthur Moeller van den Bruck. ideea de „bloc continental” – guvernul celui de-al treilea Reich în cele din urmă a dat câştig de cauză lobby-ului „atlantist”. pe lângă toate celelalte permite ieşirea din fundamentul problemelor geopolitice. totuşi) este că acoperă un spectru larg de ideologii politice. descris de Krasnov în acelaşi roman). baronului UngernSternberg. „pangermanismul” (la fel ca şi rusescul „panslavism” din Primul Război Mondial) a lucrat doar de partea „atlantiştilor”. deservind continentul ca întreg. amiralul Canaris. de la extrema dreaptă. pentru „Apă”. Eroul lui Krasnov este exemplul ideal al patriotismului eurasian rus. germanii şi alţii în 1917. misterioasei organizaţii „Baltikum”.trupelor căzăceşti) Piotr Krasnov „De la vulturul bicefal la steagul roşu”: în timpul luptelor din Primul Război Mondial cineva îl întreabă pe eroul principal. în special când vorbim despre aripa de „dreapta” sau „naţionalişti”. . fugind din Rusia. dar totuşi „agenţii influenţă geopolitică” întotdeauna şi-au lăsat amprenta proprie. „continentul” – spre deosebire de „slavi”. trădând Rusia. În cazul grupării de „dreapta” un asemenea semn de potenţial atlantist este principiul „sânge mai presus pământ” care. colonele. „sângele este mai presus de pământ”) a fost spionul englez şi trădătorul Reich-ului. la extrema stângă. apărând cu credinţă Ţarul şi Imperiul. Atlantiştii şi rasismul În Germania ideea „sângele este mai presus de pământ” a avut consecinţe groaznice. au avut ca scop devierea atenţiei lui Hitler către Est şi întreruperea (sau cel puţin pentru slăbirea) acţiunilor de război împotriva Angliei. în conflict cu slavii (pe motive „rasiale”.

„Internaţionalismul” bolşevic-leninist cu siguranță avea un principiu „imperial”. Arno Brekker. în schimb în Germania eurasienii se simţeau „obligaţi” de a fi rusofili. Troţki. mai mult decât atât. 9. politicieni şi artişti. Cine spionează pe cine? Ca un exemplu al efectului ideologiei geopolitice oculte de „stânga” îi putem menţiona pe naţional bolşevicii eurasieni din Germania: naţional-comunistul Ernst Niekisch. paralele” – mistici. inclusiv cu reprezentanţii unei „istorii oculte. „eurasian”. agenţi secreţi ai diferitelor servicii secrete. datorită activităţilor „agenţilor de influenţă” ai atlantismului din interiorul aceluiași guvern comunist. a fost prieten cu Ezra Pound. Oricum. efemeră. al celor două alternative ale „conspiraţiilor mondiale” („eurasiatică” şi „atlantistă”). masoni eminenţi. SchultzenBoysen. Jean Pârvulescu a fost familiar cu figuri proeminente ale istoriei europene şi mondiale. în opoziție cu „eurasianul” comunist – Lenin. domnule Pârvulescu? Ingeniosul poet. conservatorii nemţi – de exemplul dat de Rusia. Pârvulescu mi-a oferit câteva documente etichetate ca „strict confidenţiale”. În particular. continental al luptei oculte nevăzute de-a lungul secolelor – Războiul ocult al Continentelor. ca pe un cap de pod pentru expansiunea ideologică. multe din tezele sale erau mai mult germanofile. pe de altă parte. care mi-au permis să descopăr multe . Moeller van der Bruck a remarcat: „consevatorii” francezi au fost întotdeauna încântaţi de exemplul dat de Germania. Nu dorim să afirmăm că Lenin a fost implicat în Ordinul eurasian. ca pe ceva ce ar trebui să dispară înaintea victoriei planetare a „comunismului mesianic”.8. mai exact. În orice caz. revoluţionarul conservator Ernst Junger. regimul guvernării lui Lenin a avut un caracter eurasian numai şi dacă ne gândim şi la faptul că a conservat spaţiul unit eurasian al Imperiului Rus. a fost singurul dintre conspirologii vestici care constant a accentuat caracterul geopolitic al „conspiraţiei mondiale” sau. Însumând toate aceste cauze. Otto Skorzeny. cabalişti. Petel. autor al multor opere literare şi filozofice. în globalizarea ei şi a considerat Uniunea Sovietică ca fiind tranzitorie. misiunea lui Troţki este întipărită integral de semnul „atlantismului”. plina de evenimente. Auzind de specificul studiilor mele conspirologice. Raymond Abellio etc. acest principiu a fost deformat şi prost înţeles din cauza influenţei aspectelor ideologice bolşevice şi. ezoterişti. Eurasienii naţional-bolşevici. Aţi spus GRU. la un nivel geopolitic pur. comunistul Lauffenberg. Julius Evola. opoziţia „Lenin=spion german” versus „Troţki=spion american” corespunde într-adevăr unei scheme tipologice anume. ideologi. dar într-o oarecare măsură a fost sub influenţa lui. al „pământului mai presus de sânge” – deşi în mod cert. fără îndoială se regăsesc şi printre ruşi şi este curios că însuşi Lenin în timpul emigraţiei a aspirat să fie atras de partea politicii şi bancherilor germani. a insistat în exportarea revoluţiei. Pierre de Villemarest. scriitor şi metafizician Jean Pârvulescu. Întreaga schemă logică este dezvăluită prin fundalul geopolitic. putem spune că o trăsătură caracteristică a reprezentanţilor Ordinului eurasian din Rusia a fost aproape „obligatoriu” germanofilia (sau cel puţin anglofobia). Winnig şi alţii. mai important. În lunga sa viaţă.

a cărui copie mi-a transmis-o Jean Pârvulescu. Jean Pârvulescu alege cartea binecunoscutului specialist în serviciile secrete sovietice. dar în mod special iniţiaţilor de atitudine continentală. care în 1988 a publicat în Franţa best-seller-ul „GRU. Sensul secret al istoriei nevăzute a URSS începând de la Revoluţia din Octombrie şi ajungând la Perestroika. Jean Pârvulescu a prezentat un raport sub titlul şocant: „Galaxia GRU” cu subtitlul „Misiunea secretă a lui Mihail Gorbaciov. în faţa membrilor consiliului administrativ al misteriosului Institut Special pentru Studii Metastrategice „ATLANTIS”.detalii majore ale conspiraţiei geopolitice planetare. conform spuselor lui Pârvulescu a fost iniţiat în Ordinul polar miserios în timpul şederii sale în lagărul Ingolstadt din Germania. Pornind de la această opoziţie dintre GRU şi KGB. Prin definiţie. Tocmai din acest grup de geopoliticieni mistici ruşi a fost mai târziu transmisă ştafeta regimului bolşevic. Petersburg. Dar care este legătura dintre aceste două servicii speciale rivale şi cele două Ordini geopolitice planetare. GRU este un continuator al armatei”. ca fiind centrele secrete ale puterii bipolare din URSS (armata şi partidul). KGB-ul apără partidul. GRU versus KGB Modelul de conspiraţie al lui Villemarest poate fi condensat astfel: „KGB este un continuator al partidului. 10. în timp ce armata – de principiul opus „comunismul în slujba patriotismului”. De asemenea. unde în perioada 1916-1918 a cunoscut alte figuri ale istoriei moderne: generalul de Gaulle. baronul von Ungern-Sternberg. 1918-1988”. monseniorul Eugenio Pacelli. URSS-ul şi viitorul marelui Continent Eurasiatic”. grupaţi în armată. Ca referinţă. Este important că printre „roşii” erau anumiţi agenţi ai Ordinului eurasian aflându-se în . faimosul agent al contra-spionajului francez şi director al „Centrului European de Date”. generalul von Ludendorff şi viitorul Papa Pius al XII-lea. „biroul de la Lubyanka”. În descrierea de mai departe voi încerca să expun cele mai interesante aspecte ale concepţiei lui Pârvulescu. poate fi găsit în „vecinii” rivali – GRU. Pierre de Villemarest. el analizează rolul ocult al serviciului secret militar sovietic. Villemarest construieşte o povestire fascinată şi bine argumentată a istoriei GRU. KGB-ul este condus de principiul „patriotism în serviciul comunismului”. Un interes special este reprezentat de materialele privind activitatea organizaţiilor secrete oculte în Rusia. cu atât mai secrete şi cu atât mai ascunse decât orice serviciu secret? Conform spuselor lui Pârvulescu. unde era un număr important de foşti ofiţeri imperiali care au intrat printre „roşii” cu scopul de a schimba pe termen lung atitudinea nihilistă bolşevică şi pentru a crea Marea Putere Continentală. numit „Aquarium” sau „secţia militară 44388” de la Khodynka şi KGB. armata apără statul. misterioşii custozi suedezi secreţi ai lui Rasputin şi multe alte figuri mai puţin cunoscute. folosind comuniştii. Pârvulescu aminteşte de doctorul Badmaev din St. numit GRU (Glavnoe Razvedvatelnoe Upravlenie – Direcţia Principală de Informaţii) şi conexiunea GRU cu Ordinul Eurasiatic. În acest raport. cel mai secret dintre serviciile secrete sovietice. în Elveţia. este important să subliniem rolul deosebit al viitorului ofiţer Mikhail Tukhachevsky care. Ordinul eurasian era activ în Rusia la începuturile secolului XX. Pe data de 24 februarie la Lausanne. Printre reprezentanţii lui.

cât despre unitatea intereselor geopolitice de la cel mai înalt nivel. chiar şi în conservatorismul reacţionar extrem. Eurasienii albi – eurasienii roşii Conform lui Pârvulescu. eurasienii „albi” s-au alăturat în mod special naţionaliştilor germani: găsim reprezentanţi ai acestui Ordin în Abwehr (serviciile secrete de contraspionaj) şi. pe agenţii KGB. şeful „Biroului problemei evreieşti”. GRU capătă acces în . dar în spatele acestei diviziuni condiţionate a existat o împărţire misterioasă. în ciuda victimelor. Particularitatea activităţii sale. Într-un moment anume. în Germania GRU menţine legătura cu Walter Nikolay. la începuturile anilor 30. Iarăşi nu vorbim despre agenţii dubli. 11. Un triumf al eurasienilor a fost crearea GRU în 1918 în interiorul Armatei Roşii. mai precis în cel mai secret departament al ei. afilierea ruşilor la Ordinul Eurasist după Revoluţie a fost realizată în Armata Roşie. În Rusia „roşie”. aproape mistică. acea imunitate misterioasă. de care acest om s-a bucurat toată viaţa (a murit de moarte naturală în 22 mai 1969) şi alte detalii din biografia sa ne determină să-l considerăm pe Aralov omul Ordinii Continentale. atlantiştii erau grupaţi în jurul CEKA şi în jurul „Politburo” (biroul politic). Agenţii GRU s-au infiltrat în primul rând în structurile armatei şi uneori postul de comandă eurasian nu îşi face din oamenii GRU şi din alţi agenţi secreţi europeni duşmani. a fost el însuşi un eurasian convins. în cazul său au existat legături cu Ordinul eurasian). mai târziu descoperim în secţiile externe ale SS-ului şi SD-ului (Sicherheit Dienst) (în special SD. ci mai mult. ocult şi mistic şi parte din biografia sa demonstrează că. Majoritatea copleşitoare a emigranţilor ruşi care au apărut în SUA era conexă acestei poziţii geopolitice atlantiste. reţeaua de agenţi GRU din Europa şi mai ales din Germania se infiltrează adânc în structurile serviciilor secrete germane şi franceze iar reţeaua GRU „dublează” reţeaua NKVD-ului şi mai târziu. din acest motiv a căzut victimă intrigilor atlantistului Canaris). agenţii Ordinului eurasian nu şi-au abandonat misiunea. Dar. Dar acest aspect a fost luat în considerare doar de eurasienii „roşii”. monarhist. Mai precis. în GRU. sub conducerea lui Semion Ivanovici Aralov. (Este interesant că faimosuil tâlhar „roşu” Kotovsky era un anarhist de stânga. Astfel. Mulţumită lui. între eurasienii ruşi prerevoluţionari şi postrevoluţionari a existat mereu continuitate de membri. un fost ofiţer imperial şi care până în 1917 a avut legături cu serviciile secrete militare. Este interesant de amintit un eveniment istoric: la 27 de zile după crearea Cartierului General al Armatei Roşii pe Frontul de Est (10 iulie 1918) o echipă de CEKA l-au atacat şi au lichidat toţi membrii. lobby-ul atlantist era foarte puternic. În Europa. Aralov a fost şeful Departamentului Operaţional al Vseroglavștab (Statul Major al Toată-Rusia). Revoluţia a împărţit ruşii între „roşii” şi „albi”. colaboratori. diferită geopolitic. pregătind în secret un nou proiect continental eurasiatic. aliaţi. Alcătuirea Armatei Roşii a fost afacerea agenţilor eurasieni.misiune secretă continentală. Heydrich. al cărui şef. a două grupări secrete de arii de influenţă diferite – atlantiştii şi eurasienii. Astfel. Nu erau mai puţini atlantişti printre emigraţia de ruşi „albi”: în afară de spionii englezi evidenți – liberali ca Kerensky şi alţi democraţi şi social-democraţi. Războiul crud dintre „eurasienii roşii” din Armată şi „atlantiştii roşi” din gruparea CEKA a lui Dzerjinsky nu a încetat din primele zile ale istoriei Sovietului. inclusiv pe comandantul şef.

direcţia Abwer. Bormann a tăcut. i-a povestit lui Pârvulescu despre vizita ciudată a lui Bormann în Jackelsburg: „Pe 22 iunie 1941. Când sculptorul l-a întrebat ce a vrut să spună. Jukov. într-o stare de şoc.” 13. în uşă s-a întors ca şi când ar fi vrut să mai spună ceva. faimosul sculptor german. ca şi retorica marxistă demagogică din URSS. Acest fapt a fost binecunoscut aliaţilor după chestiunile în legătură cu procesul de la Nurenberg şi mulţi aliaţi au fost convinşi ca Bormann a fost ascuns în URSS în 1945. indiferent de partea cui ar fi fost victoria. i-a transmis lui Berzin.” Pentru eurasieni pactul Ribbentropp-Molotov a fost încununarea succesului strategic. părăsindu-şi biroul din Reichskanzlerei. în care pune în lumină anumite aspecte ale secretelor războiului ocult dintre cele două Ordini geopolitice. Golikov etc – au refuzat să creadă până în ultimul moment în posibilitatea războiului. Arno Brekker. 12. Bormann a venit la el. În 1936. În 1937 Heydrich şi Himmler îl asigură pe Fuhrer printr-un raport secret că: „Germania nu mai este o ţintă a Kominternului şi nici a altor acţiuni sovietice subversive. Totul s-a terminat… Totul e pierdut…”. Generalul Golikov (ascunzându-şi originile nobile. apoi a decis să tacă şi a plecat trântind uşa. Repeta în mod constant aceeaşi propoziţie ciudată: „În ziua asta de iunie. În acel moment nu ştia ceea ce Bormann deja aflase: „Nefiinţa a câştigat împotriva Fiinţei. 22 iunie 1941 pentru Ordinul eurasian a fost un eveniment cu mult mai tragic decât Revoluţia din Octombrie. Profilul de lobby atlantist . Eurasienii din GRU şi. deoarece influenţa eurasiană (şi rusofilă) în cel de-al treilea Reich le era bine cunoscută. Nefiinţa câştigă în faţa Fiinţei. Este cunoscut cu siguranţă faptul că Walter Nikolay a murit în mai 1945. Pentru atlantişti ziua de 22 iunie 1941 a fost o zi de sărbătoare: războiul din interiorul continentului a celor două mari puteri eurasiene era o garanţie a triumfului Ordinii Atlantice. în relaţie apropiată cu însuşi Martin Bormann. şeful GRU (Berzin a fost excepţia de la regulă: agent atlantist conducând organizaţia eurasiană şi lucrând în interiorul ei pentru NKVD) ordinul: „Întrerupe imediat orice activitate împotriva Germaniei” (trebuie notat că Berzin a ignorat ordinul). aflând o frântură de informaţie cum că Germania traversează graniţa Rusiei: „Provocare engleză! Investigaţi!”. care l-a cunoscut îndeaproape pe Bormann. Timoșenko. trecând definitiv de partea Ordinii Eurasiene. Propaganda naţional-socialistă antislavică a fost considerată atât de neînsemnată şi superficială. imediat după atacul Germaniei lui Hitler asupra URSS. Dar în ultimul moment au apărut forţele Oceanice. Este important a sublinia că agenţii Ordinii Eurasiene au depus toate eforturile pentru evitarea conflictului. povesteşte o istorisire revelatoare. prieten al lui Ribbentropp. apoi. Figura centrală a acestei reţele a fost Martin Bormann. data de naştere adevărată şi biografia sa adevărată din motive pur legate de conspirația din Ordinii Eurasiatice) chiar le-a reproşat subalternilor. SS şi SD. Stalin.” Aceasta a fost marea prăbuşire a tuturor eforturilor pe termen lung a agenţilor eurasieni. fără avertizare. Pactul Ribbentropp-Molotov şi răzbunarea ulterioară a atlantiştilor Jean Pârvulescu. mai ales cei din armată – Voroșilov.

Ordinul Atlantic secret are o istorie veche. Prin urmare. în special într-o sectă de adoraţie a zeului Seth. Dar consolidarea Ordinului Atlantic în Vestul îndepărtat şi crearea unei civilizaţii exclusiv atlantiste în SUA. întruchipate de baptişti. J. în sens geopolitic mistic. după reforma lui Luther. dar totuşi. Jean Pârvulescu consideră că Joseph Balsamo a fost unul din agenţii importanţi ai acestui Ordin secret care a ieşit la suprafaţă la sfârşitul secolului XVIII sub masca a masoneriei neregulare a ritului „egiptean”. simbolurile Măgarului Roşu şi ale Morţii Dansând oglindesc substanţa scepticismului „atlantic” şi conform schemei logice ciudate a istoriei formele sociale şi religioase cele mai radicale ale conştiinţei protestante. pur economic. Unii autori tradiţionalişti îl amplasează în societăţile iniţiatice ale Egiptului antic. masoneria de rit Memphis. Conform conspirologului francez din secolul al XIX-lea. ironia depresivă şi scepticismul tipic „atlantic” ies la suprafaţă în relaţie cu măsura ideală. Aceasta nu înseamnă că atlantismul este echivalent cu materialismul obişnuit. în colonizarea geopolitică a întregii planete. individualiste. către America.M. mai târziu Memphis-Misraim. deşi în chiar mediul lor. această organizaţie secretă a rezistat multe secole după căderea civilizaţiei feniciene. Mai târziu. Claude Grace d’Ors. Allemand marchează o colaborare simbolică: de la Cadiz – un port istoric de referinţă al coloniilor feniciene din peninsula iberică – Cristopher Columb a navigat în expediţia sa atlantică finalizată prin descoperirea Americii. Allemand „Rene Guenon şi cele şapte turnuri ale diavolului”). În Europa Evului Mediu au existat sub numele de „Menestrelii Morganei”. ale cărui simboluri erau Crocodilul şi Leviatanul (animale acvatice) de asemenea şi Măgarul Roşu (vezi J. Grace d’Ors a afirmat că reforma lui Luther a fost sub comanda acestei secte şi că protestanţii (în special cei anglosaxoni şi francezii) au rămas încă sub influenţa ei. Robin „Societăţile secrete într-un rendez-vous apocaliptic” şi J. O asemenea preistorie simbolică a atlantiştilor caracterizează substanţa strategiilor geopolitice şi cultural-economice. quakeri şi mormoni. întotdeauna a existat o opoziţie internă de agenţi eurasieni. pentru a aduce în prim plan aspectele cele mai de jos ale fiinţei umane şi ale societăţii ca întreg. supra-umană a vieţii. Noţiunea de sistem de valori la un nivel pur uman presupune individualism şi „antropocentrism” radical. şi-au găsit un teren propice. din mișcările „anarhiste” subversive. Înţelesul său este redus la accentuarea valorilor „orizontale”.M. în toată lumea. a căror emblemă era „Moartea Dansând” sau Dansul Macabru. Avangarda „atlantismului” în Eurasia era compusă din „stângişti”. în special cu sângerosul cult al lui Moloch. conform proiectului acestui Ordin au fost doar o etapă intermediară în planurile „neo-cartagineze” ale atlantiştilor. incluzând bineînțeles şi Răsăritul. erau atrase ca un magnet către regiunile atlantice – către Anglia şi Vestul îndepărtat. aspectul „material”. trebuie să recunoaştem „socialismul economic” şi „comunismul” din . Cu toate acestea. De fapt. reţeaua de agenți atlantişti din statele eurasiene nu numai că a urmărit un scop defensiv (slăbind forţele geopolitice alternative). în răspândirea Vestului. secta lui Seth s-a unit cu alte culte feniciene. dar au şi amplificat operaţiuni ofensive. Pasul strategic următor a constat în exportarea modelului atlantic pe alte continente. unde formele extreme ale protestantismului radical. specific pentru atlantism în toate manifestările sale şi paralel acestei noţiuni. comercial al activităţii umane ocupă locul central.

în timp ce în Anglia şi mai ales în America. Societatea secretă a Morţii Dansând. „stângiştii” au fost întotdeauna în Eurasia cea de-a cincea coloană. în varianta sângeros-sadică. descrieri groteşti ale unei realităţi mult mai subtile şi mai profunde. ce aspiră nu numai către apărarea „insulelor” lor. înfiinţată pentru a controla subiectele spaţiului cultural social comunist. NKVD. cerinţele şi interesele populaţiei indigene. despre aşazisa „Companie Viy” de magie neagră. Măgarul Roşu. Mai precis ar fi să spunem că este centrul secret al partidului. OGPU. întotdeauna s-au auto-intitulat colonizatori. noi veniţi. întrebându-ne despre această înţelegere reciprocă dintre „duşmanii de clasă” – dintre bolşevicii „mesianici” cu dictatura lor proletară şi bancherii din Wall Street. care adeseori ne conduc pe o pantă incertă. aşa cum misiunea ocultă a KGB-ului nu este deloc redusă la magie sau experienţe parapsihologice.natura lor teoretică pură ca fiind formă de propagandă „atlantică”. precum o cutremurătoare amintire a sângerosului cult fenician al lui Moloch. nefirească pentru ei – care a necesitat folosirea unui aparat represiv. CEKA (NKVD. chemată să pedepsească băştinaşii şi să le înăbuşe chemarea lor înnăscută pentru „pământ”. Jean Pârvulescu a completat această definiţie cu dimensiunea geopolitică ocultă. „Frăţia Oceanului” – aceste imagini ne vor ajuta să înţelegem schema logică a curentului atlantist. mesianică. întotdeauna au ţinut o distanţă ideologică faţă de nevoile. de care agenţii atlantişti au fost întotdeauna tipologic şi generic strâns legaţi. Conform lui Pârvulescu. KGB-ul este centrul celei mai directe influenţe a Ordinului Atlantic. Tocmai de aici derivă acea armonie naturală dintre atlantiştii ruşi de înclinaţie comunistă şi capitaliştii anglo-saxoni. Ordinului „Dansului Macabru”. al căror cult era Viţelul de Aur. „Menestrelii Morganei”. 14. ca fiind masca sociopolitică a Ordinii secrete a Măgarului Roşu. Comuniştii. CEKA (şi KGB) de asemenea au profesat teza „sângelui mai important decât teritoriul”. marxistă. prin dimensiunea lor ideologică. Dacă luăm în calcul doctrinele geopolitice oculte ale polului atlantic devine evident de ce mişcările subversive „stângiste” au fost atât de încurajate de puterile anglo-saxone în Europa şi în ţările eurasiene. în relaţie cu populaţia eurasiatică a regiunilor supuse. mintea şi sufletul său. ei au ţinut la impunerea în faţa populaţiei eurasiene a unui model de economie centralizată. KGB-ul în slujba „Dansului Macabru” Pierre de Villemarest a definit în mod corect CEKA (OGPU. KGB) a fost iniţial o parodie a Ordinului „cavalerilor ideologici”. în care toate figurile politice conducătoare ale URSS-ului au primit consfinţirea lor. KGB) ca fiind „continuatoarea partidului”. Cu toate acestea. . KGB-ul a fost iniţial planificat pentru a fi singura structură ideologic-punitivă. La un nivel ideatic pur. Unii chiar au vorbit despre prezenţa în KGB a unei organizaţii oculte de studii parapsihologice . dar şi către schimbarea lumii într-o „Cartagină”. în cea mai mare parte sunt doar ultra-simplificate. zvonurile despre misterioasa „Companie Viy”. „comuniştii” şi „social democraţii” au reprezentat un procent nesemnificativ. Mulţi sunt cei care au ghicit că acestea sunt culisele oculte ale KGB. KGB-ul este o camuflare a acestui Ordin. Pentru curentul „atlantist”. dar până şi aceasta într-o formulă complet greşit înţeleasă.

dar şi ezoteric-ocultă. deşi caracteristica sadicsângeroasă în cazul CIA nu este atât de evidentă. a acestui Ordin cu cele mai vechi culte antice din Orientul Mijlociu. cu Măgarul Roşu. nu a fost niciodată indiferentă la magie şi parapsihologie şi rolul său în civilizaţia modernă este comparabil cu cel al KGB-ului. stă la baza unităţii orientării fundamentale geopolitice. conexe acestei organizaţii sumbre. ca şi KGB. la fel ca şi realinierea convergentă a comuniştilor sovietici de vârf cu mondialiştii americani. Convergenţa serviciilor secrete şi „misiunea polară a GRU” CIA. conform unor autori. 15. dacă luăm în considerare legătura nu numai metaforică. Această convergenţă a serviciilor secrete. aparţine tipologic aceleaşi categorii de conspiraţie. de la Hiss la Reserford care. (Se ridică întrebarea necesităţii: „există ceva în SUA din sfera religiosului şi metafizicii care să nu fie eretic sau sectant?”) CIA. învingătorul solar al Şarpelui-Piton. Multe paradoxuri şi legende aparent nedemne de încredere (din cauza naturii lor inumane). Aceasta explică o asemenea abundenţă a aşa-numiţilor „spioni sovietici” în cele mai înalte structuri ale puterii americane. . continuând „firul roşu” al societăţilor secrete de tip atlantist europene şi din Orientul Mijlociu. au împânzit Eurasia cu o reţea de agenţi care au influenţat constant cursul evenimentelor istorice printr-o manipulare atlantistă. ca instrument al atlantismului american. ar însemna în mod logic să bănuim că singurul şi adevăratul oponent ala CIA a fost GRU.CEKA-KGB a deservit întotdeauna „Moartea Dansând”. şi nicidecum KGB-ul. a transmis proiectul bombei cu hidrogen sovieticilor. Încă de la începutul secolului. la originile acestei organizaţii găsim figuri renumite ale masoneriei americane. este foarte posibil să vorbim despre o „convergenţă a serviciilor secrete speciale”. ceea ce determină folosirea atât a atlantiștilor vestici cât şi a agenţilor atlantişti din est. despre „fuziunea” dintre KGB şi CIA. eretică şi sectantă. deseori ocupând cele mai înalte posturi în stat şi în nomenclatura politică. Dar fuziunea completă şi deschisă a acestor două afilieri a Ordinului „Dansului Macabru” a fost împiedicată de eforturile lobby-ului alternativei eurasiene. Şi dată fiind contradicţia radicală a orientării geopolitice şi chiar metafizice a celor două structuri secrete sovietice. Această organizaţie nu au încetat niciodată să fie aderentă la asemenea culte până în ziua de azi. Într-un fel. au devenit mult mai clare. pe care oricum masonii europeni o consideră ca fiind neregulară. despre unitatea lor la un nivel geopolitic. CIA (şi precursorii ei) împreună cu serviciile secrete engleze. În plus. Este necesar să notăm că dublarea reţelei agenţilor KGB în SUA şi în alte ţări anglosaxone de către reţeaua de agenţi GRU a stat la baza unui conflictului secret constant al GRU cu „vecinii” de la Lubyanka. de asemenea incluzând în reţeaua sa multe structuri ale serviciilor secrete europene şi asiatice (în mod special din Germania şi Franţa – conectate la planul geopolitic secret al generalului de Gaulle. legată genetic de GRU şi de Statul Major General al Armatei Roşii. din ţările arabe şi din alte ţări) unite în slujba Ordinului Eurasian (dealtminteri numit şi Societatea „Menestrelilor lui Mursya” sau „Ordinul Polar din Heliopolis” sau „Ordinul lui Apollo”. acel Şarpe pe care tradiţia grecească l-a identificat cu zeul egiptean Seth. la baza unităţii structurii secrete.

S. nicidecum „ambiţiosul tiran Stalin” (aşa cum consideră unii greşit). Nici unul dintre ei (mai puţin generalul Proskurov) nu erau cadre militare. Berzin. dar asta nu înseamnă că GRU nu a rămas singura organizaţie eurasiană care acţionează în secret pentru îndeplinirea marelui proiect continental. militarii au avut suficientă autoritate şi au conservat elita lor intelectuală geopolitică în rândurile GRU. În ciuda tuturor atacurilor CEKA şi NKVD asupra armatei. Stalin îşi afişează în sfârşit deschis susţinerea orientării eurasiene. Răsăritul şi eclipsa soarelui eurasian Să schiţăm în mare războiul ocult al Ordinului eurasian împotriva Ordinului atlantic din interiorul sistemului sovietic. considerând că tendinţele anti-atlantiste ale naţional-socialismului vor monopoliza atenţia puterilor anglo-saxone şi astfel. Nikonov.16. I. Venirea lui Hitler la putere a întărit extraordinar poziţiile „lobby-ului eurasiatic” din interiorul guvernului sovietic. Paralel cu aceasta se observă şi permutările simptomatice de cadre din interiorul GRU. a fost creat GRU sub comanda devotatului eurasian Semion Ivanovich Aralov. suficient de flexibile pentru a capitula fără luptă.P. Un detaliu interesant merită notat: toţi şefii GRU care l-au înlocuit pe Aralov înainte de începerea Marelui Război Patriotic au fost executaţi. uneori aparent absurde şi fără temei erau. Este curios faptul că la începuturile anilor 60 Aralov a scos o carte cu un titlu sugestiv: „Lenin ne-a condus către victorie”. a relaţiilor cu SUA. I. după ce nouă ani a fost la conducerea GRU a reprezentat o criză severă pentru războiul ocult dus în spatele scenei guvernului sovietic. va fi posibilă distrugerea puternicelor grupuri de influenţă „atlantice” din interiorul URSS-ului. Stalin probabil avea motive să se . de fapt foarte bine întemeiate la nivel geopolitic. în ciuda afinităţilor politice faţă de Lenin. Stigga. În timpul conducerii sale. Y.I. Aralov a trecut prin toate nivelele structurii acestei organizaţii militare secrete cu principii eurasiene continentale. Uritskiy. Cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Lenin.S. Lenin a aderat la aspiraţiile eurasiene. adunând în jurul său cei mai valoroşi şi eficienţi „fraţi eurasieni” care ca şi el. Yezhov. Dar nici chiar Berzin nu reuşeşte să schimbe orientarea GRU. Aşa cum am spus în capitolele precedente. Trebuie să remarcăm aici un amănunt important: acei aşa-zişi „gardieni leninişti”.K. au stat în spatele demisie lui Lenin de la guvernul ţării.A. Proskurov. În 1934 agenţii GRU au început pregătirile uniunii strategice germano-ruse. Le prezentam lista: O. Unschlikht. aparțineau la nivel geopolitic în majoritate covârșitoare orientării geopolitice atlantice. Structurile create de Aralov sunt puternice şi în acelaşi timp. Atlantistul şi cekistul Berzin. atingând punctul culminant cu pactul Ribbentropp-Molotov. au fost trimişi printre rândurile roşiilor pentru a îndeplini misiunea lor specială metapolitică. este numit pentru înlocuirea eurasianului Aralov în fruntea GRU. creând o structură de informaţii cu ajutorul Kominternului şi a comuniştilor fanatici. Sfârşitul guvernării leniniste marchează transferul puterii în mâinile atlantiştilor şi de fapt în a doua jumătate a anilor 20 şi în prima parte a anilor 30 suntem martorii unei îmbunătăţiri semnificative a relaţiilor dintre URSS şi ţările anglo-saxone şi în primul rând. toţi au luptat împotriva ideii eurasiene din fruntea GRU.M. Începe distrugerea „gărzilor leniniste”. A. Demiterea lui Berzin în 1934. N. Toate conspiraţiile „stângiste” şi de „dreapta” erau complet reale – deşi Stalin nu le-a dizolvat pentru a incrimina întregul „grup de interese atlantist” care acţiona deja de mult timp în guvernul sovietic.I. Toate procesele staliniste.

teamă de o reacţie nemiloasă. a avut un impact puternic asupra grupului de interese eurasian. Ortodoxie si Romania Mare Dughin despre postmodernism: “pur satanism”. erorile lui Putin: Rusia – “buricul pamantului”. capul lojei „Polare” din Armata Roşie. VIDEO Noua identitate strategica a Rusiei dupa caderea Cortinei de Fier. şi în acest caz răzbunarea atlantistă asupra lui Tukhachevsky şi toate reclamaţiile împotriva lui erau bine întemeiate. Stalin a lichidat toată reţeaua de agenţi de influenţă ai „Noii Cartagine”. Deci a fost constrâns să-şi camufleze şi să-şi concentreze separat acuzaţiile asupra unuia sau altui grup de cadre de nivel înalt. O prefata la “Fundamentele Geopoliticii” Harta este preluata de la Burak Arikan. în contextul sabotării anti-eurasiene. erorile lui Dughin. care prezinta si hartile geopolitice ale eurodolarului: 1899 European Geopolitics Blog . prin acuzaţii „relative” şi etichetări alegorice. În sens invers. reacţia adversă a fost inevitabilă. Cu toate acestea. Marele geopolitician nationalist rus Aleksandr Dughin. despre Geopolitica Romaniei Mari si Mici intre Atlantism si Eurasia. Profesorul Ilie Badescu despre Geopolitica. strat cu strat. acestea fiind adevărate din perspectiva „atlantică”. Rând pe rând. Prof Ilie Badescu despre viziunea lui Aleksandr Dughin privind marele dualism geopolitic – talasocratie versus telurocratie – si pozitia Romaniei pe harta lumii INEDIT. (va urma) Vezi si Erorile ortodoxiei ruse. Asasinarea mareşalului Tukhachevsky. Savantul basarabean Sergiu Căpiță (Sergei Kapitsa) in dialog cu Aleksandr Dughin despre religie si modernism. teribilă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful