Akuan Penerimaan Bayaran Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin ( KWAPM ) 2010

Saya ___________________________________ No. K/P : _______________________ Ibubapa / Penjaga kepada NORSILAH BINTI MAJID , murid Tahun 6, SK Pulau Sanghai, Sandakan dengan ini mengaku telah menerima bayaran bantuan tersebut sebanyak RM 200 sahaja.

Tandatangan Penerima ( )

Disahkan Oleh : ( )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful