P. 1
MICROCULEGERE DE EXERCIŢII GRAMATICALE

MICROCULEGERE DE EXERCIŢII GRAMATICALE

|Views: 629|Likes:
Published by rione269821
utila si la indemana oricui
utila si la indemana oricui

More info:

Published by: rione269821 on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

MICROCULEGERE DE EXERCI II GRAMATICALE SUBSTANTIVUL

1.Trece i urm toarele substantive la nr. plural: cas , urs, câine, vulpe, copac, ma in , cutie, fiu, creion, carte, mas , penar, stilou, ciocolat , înghe at , corn, erou, ar , vârf, substantiv, stol, roi. 2.Sublinia i substantivele i face i analiza lor completând tabelul: Neghini opri caii i s ri în palma unche ului. Cum îl v zu, negustorul se gândi s duc împ ratului a a minune. substantivul felul num rul genul

3.Alc tui i propozi ii cu urm toarele substantive: carte, lumin , p une, ora , câmpie, mirare, groaz .
4.Înlocui i substantivele subliniate cu altele care au acela i în eles: Z pada s-a a ternut pe câmpia întins . Pe potec foiau nenum rate gâng nii. Ograda era plin de or t nii.

5.Grupa i pe genuri substantivele de mai jos:
bucurie, pârâu, copil, veselie, vânt, zbor, muncitor, caiet, uniform , coal . 6.G si i substantive cu sens asem n tor pentru: c rare, elev, z pad , lupt . 7.G si i substantive cu sens opus pentru: b trâne e, minciun , du man, triste e, lenevie. 8.Da i 3 exemple de substantive comune la nr. singular, apoi trece i-le la nr. plural. 9.Da i 3 exemple de substantive comune de gen feminin (masculin, neutru), la nr. singular (plural). Trece i-le la nr. plural (sing.). 10.Extrage i dintr-o lec ie de citire opt substantive la nr. sing. i trece i-le la nr. plural.

11.Extrage i din Ä Dic ionar´ cinci substantive de genul feminin (masculin, neutru). Alc tui i cu ele propozi ii. 12.G si i adjective pentru urm toarele substantive: copii, m r, hârtie, fluturi, nori, brad. 13.Trece i la plural expresiile: copac înalt, ap primejdia rea. limpede, brad verde, nor fumuriu,

14.a) Sublinia i substantivele comune i spune i ce exprim fiecare: Adrian se sui pe cal i disp ru în desi ul codrului. b) Descoperi i subst. proprii. c) Preciza i nr. subst. 15.Da i exemple de subst. comune la nr. sing. Trece i-le apoi la nr plural. 16.Da i exemple de subst. proprii. 17.Pune i subst. din parantez la forma potrivit : C r ile ( Maria) se afl pe mas . Petalele (garoaf ) erau albe. 18.Forma i singularul urm toarelor subst.: clase, reviste, gen i, ceasuri, pantofi, ochelari, instrumente, ochi, manuale, covoare. 19.Trece i la plural urm toarele subst. : fiu (fii, fiii), scatiu, codru , tigru, uliu, copil. 20.Alege i doar subst. :p dure, cer, albastru, alb strele, cite te, scrie, noi, mai. 21.Sublinia i subst. i ar ta i felul lor i nr. lor: În clasa noastr sunt elevi harnici. În fiecare zi fetele ud florile i terg praful. Ionu i Emil ud buretele i preg tesc creta la t 323q1614d abl . Când vine doamna înv toare totul e preg tit pentru începerea orelor. 22. Sublinia i cu o linie substantivele din propozi ia se mai jos: Din uli , difuzorul r spânde te un sunet vesel.

23. Alc tui i patru propozi ii în care substantivul Äp dure´ s urm toarele func ii: subiect; atribut; complement; s intre în alc tuirea predicatului nominal. 24. CONCURS: Câ tig cel care scrie mai multe substantive care : încep cu vocala Äa´; se termin cu vocala Äi´; încep cu consoana Äm´; se termin cu silaba Äsa´.

îndeplineasc

25. TEXTE HAZLII: Analiza i cuvintele subliniate: A. ± Ce cau i, m i frate-n car? _ Vreau ni te bostani s car! B. Iada peste cas sare Doar de-i pui pe coad sare! C. Te-am v zut vara la mare Da, am fost cu mama-mare! D. Ieri mi-a spus c o s vie Jos, în vale, lâng vie! ADJECTIVUL 1.Sublinia i adjectivele: a) ÄCa un glas domol de clopot Sun codrii mari de brad«´ b) Vulpea viclean a sosit în sat.

Soarele str lucitor se afl pe cerul albastru. Pe str zile mari ale ora ului au ap rut ma inile. Din blocurile înalte ies grupuri dese de oameni. Se aud glasurile cristaline ale copiilor veseli.

c)´Pe o stânc neagr , într-un vechi castel Unde curge-n vale un râu mititel Plânge i suspin tân ra domni Dulce i suav ca o garofi . d)´Cu p rul nins, cu ochii mici i calzi de duio ie Aievea parc-o v d aici Icoana firavei bunici Din frageda-mi pruncie.´ 2.Stabili i leg tura dintre substantivele din prima coloan coloan : c prioar p dure lac soare nor bloc munte brad limpede str lucitor deas sprinten dep rtat înalt verde înz pezit i adjectivele din a doua

stea cer carte toamn pisic floare râu vulpe iepure

cenu iu fricos somnoroas târzie deschis senin mirositoare învolburat viclean

3.Completa i proverbele cu adjectivele potrivite: ÄOmul«««««.. de pâine nu duce dor.´ ÄMinciuna are picioare««««««««.´ 4.G si i adjective cu sens opus pentru: bun, murdar, frumos, amar, apropiat, negru, des, îngrijit, neastâmp rat, harnic. 5.Forma i subst. de la urm toarele adjective: frumos(frumuse e), tare, gros, mare ro u, r u, rece, verde, sup rat, înalt, uscat, umed, moale, cald. 6.Forma i adjective de la urm toarele subst. : copil (copil resc), b iat, om, sport, lun , m tase, piatr , colar, literatur , c rturar, s pt mân , ran, moldovean, scoar , castan , cenu , curaj, ploaie, ramur , vi in , plumb, nor. 7.Trece i la nr. plural adjectivele de mai jos. Alc tui i apoi propozi ii. fumuriu, cenu iu, argintiu, zglobiu, viu, trandafiriu, auriu, brum rie, liliachiu, ro ie, portocaliu. 8.Da i exemplu de un substantiv la nr. sing. înso it de un adjectiv potrivit. Alc tui i dou propozi ii în care adjectivul s fie a ezat înainte i dup subst. determinat. 9.Sublinia i cu o linie adjectivele i cu dou linii subst. pe care le determin :

Un iedu harnic i silitor mergea la coal . El era elev ascult tor. Îi pl cea s citeasc . La matematic socotea pe corni ele lui mici i ascu ite. Lâng el se afla un ied mic, fricos i lene . Nu vrea s citeasc i s socoteasc . 10.Completa i spa iile punctate cu adjectivele potrivite: În p durea«se auzea fo netul« al frunzelor «Vântul «adia printre crengile«P s rile... umplu p durea cu glasurile lor« 11.Alege i adjectivele: ploaie, r sare, mic , ochi, rotunde, cite te, acru, carte, galben, viteaz, paznic, curajos, fraged , parc, blând. 12.Sublinia i cu o linie subst. i cu dou linii adjectivele: Furnica cea harnic a întâlnit un greier lene . Furnica avea în spate un sac mare. Greierele ducea o vioar nou . _ De ce te omori atât, furnic mic ? întreab greierele. _Ca s pot ie i din iarna cea geroas . 13.Alc tui i propozi ii în care adjectivul s se afle înaintea subs. Transforma i aceste adj în subst. Ex. B trânul om î i d pove e bune. B trânul î i d pove e bune. 14.Completa i compara iile: harnic ca««««.. fricos ca««««« iute ca«««««... frumos ca««««. 15.Pune i adjectivele din parantez la forma potrivit : Pe plaja (pustiu) se z reau câ iva pesc ru i (triste). Valurile (înspumat) se loveau de rmul (înalte).

Cerul (întunecat ) alungase turi tii(întârziate). 16.Construi i propozi ii cu ajutorul adjectivelor: u oar , rotund, argintiu, limpede, cenu iu, în elept, nou, singuratic, calde, c l toare, curajos, viteaz, cuminte, muncitor. 17.Pentru fiecare substantiv, g si i cel pu in patru adj. potrivite: z pad «« rândunic «« elev««.. marea««

18.G si i pentru adj. de mai jos subst. potrivite: ««însorit ««îmbietor ««viteji ««curajos ««în ep tor 19.Cine poate fi? alb , pufoas , str lucitoare«««« verde, deas , desfrunzit ««««... fl mânde, mici, gure e«««««« 20.Recunoa te i adj. i completa i tabelul: ÄLacul codrilor albastru Nuferi galbeni îi încarc .´ ÄDe prin tainice-ascunzi uri Se ivesc, pe jum tate P s rele ciufulite, Alarmate i-ngrozite.´ L custa mare, verde s-a prins de n frama ferestrei. ««argintiu ««zglobie ««trist ««deas ««harnic

În p dure cresc fagi înal i, stejari cu coroan mare i frumoas .

Gutuile au gust acri or. Era o diminea cu cer albastru, limpede.

A nins cu fulgi mari, zglobii. Vântul spulbera frunze ve tede. Râul curge lene . adjectivul substantivul însu ire o arat a c rui nr. subst. i al adjectivului

21. Sublinia i cu o linie adjectivele din propozi ia de mai jos: Copilul asculta vr jit glasurile m iestre. 22. Analiza i cuvintele subliniate: Z pada alb a c zut peste ora . Albul z pezii m-a orbit. colarul merge la coal . Mersul colarului e drept. PRONUMELE 1.Sublinia i pronumele personale din textul: Eu eram pe stadion. A venit i Matei. El era înso it de Alin. Ei au chemat i al i copii. Noi am început s juc m fotbal. -Tu de ce nu joci, Radule? -Eu abia am venit; nu tiu dac voi vre i s intru i eu în joc. 2.Înlocui i subst. cu pronume personale ,acolo unde este cazul:

Alina i-a terminat temele. Alina vrea s citeasc o carte. Mama Alinei îi recomand o carte cu basme. Alina ia cartea din bibliotec , dar gândul Alinei este la joac . 3.Înlocuie te pronumele personal la pers. I, nr. plural cu pronume personal la pers. a II-a nr. plural, apoi cu pron. personal la pers. a III-a ,nr. plural: Noi suntem oameni acestui sat. 4.JOC DIDACTIC Adaug , pe rând, alte sunete sau silabe la pronumele indicate pentru a ob ine cât mai multe cuvinte: eu (meu, mereu, zmeu, ele teu, Ateneu«) ele«. el«. ei«.

5.Analizeaz pronumele personale: El cite te o carte.
Voi sunte i aten i. Ei sunt bucuro i.

Ele merg la plimbare.
Tu desenezi. Eu scriu o scrisoare. Ea m nânc o pr jitur . Noi juc m fotbal. 6.Alc tui i propozi ii cu ajutorul pronumelor personale(forme scurte): m -, -m , m-, te-, i-, -o, il-, -l. 7.Ce p r i de vorbire sunt cuvintele subliniate:

Îmi împrumu i i mie cartea? Am o mie de lei. Nu mi-e sete. 8.Subliniaz pronumele personale: Ea este elev . Carte ei este bine p strat . El este fratele meu. Ei î i iubesc p rin ii.

El este la coala de muzic . Ei cânt frumos. Noi cânt m cu ei. Voi merge i la coal cu el. ele sunt de la alt coal .

-

Ce spui tu, str ine? tefan e departe,

Bra ul lui prin taberi mii de mor i împarte! Eu sunt a sa mam ; el e fiul meu De e ti tu acela, nu- i sunt mam eu! 9.Scrie corect ! s mi citeasc , nul a tepta, s i ascul i, s i aminte ti, v zândo, z rinduse. 10. În textul urm tor înlocui i substantivele proprii cu pronume corespunz toare: Aurelian va conduce corul. Irina, Anca i Elena recit poezii. Ionel, Sandu i Florin sunt prezentatori. 11. Înlocui i pronumele personale din textul de mai jos cu substantivele corespunz toare: Ea înva la geografie.

El scrie la matematic . Tu înve i o poezie?

Ele au venit la coal . Ei construiesc castele. El este cel mai bun. Ele merg în vacan . Voi pleca i la mare. 12. Alc tui i propozi ii cu sensurile cuvântului Äacele´ ( Acele fete merg la coal . Acele de cusut sunt în dulap.) 13. Construi i propozi ii cu cuvintele: mi-a spus, i-a dat, îi vede, l-a adus, i-a citit, i l-oi ar ta, v-a i ajutat, du-te, i-oi spune, mi-am amintit. 14. Taie forma gre it : Persoana I, nr. sing.: el, eu, noi. Persoana a II- a, nr plural: ei, voi, tu. Persoana a III- a, nr. sing. : ele, ea, tu. VERBUL 1.G si i verbe potrivite pentru urm toarele subst. ,apoi alc tui i cu ele propozi ii: prim vara, colarii, bunicii, gr dina, coala, colegii, copiii, cerul, soarele, p s relele, pomii, florile 2.Construi i propozi ii cu verbul Ä a crea´ la toate persoanele, timpul prezent i viitor, nr. sing. i plural. 3.Trece i verbele Äa ascunde´, Äa striga´, Äa vedea´, Äa privi´, Äa hot rî´, Äa cânta´ la toate timpurile, nr. plural, pers. a II-a i a III-a. 4.Da i exemple de cinci verbe la timpul prezent. Pune i-le la trecut apoi la viitor i construi i cu ele propozi ii. 5.Sublinia i doar verbele: alergam, a lua, scrisul, mândr , a cânta, au plecat, strig , mersul, harnic , hot r sc, fat , cântam, erau, caiet, a vorbi, frumos, pas re, citesc. 6.Alc tui i propozi ii dup urm toarele scheme: SPC ASPC

s v s

a s v s

7.Une te cu o s geat verbele cu în eles asem n tor: se uit pleac se treze te inventeaz se duce se scoal n scoce te prive te

8.Trece i verbele de mai jos la alt num r: 9.G si i verbe cu acela i în eles pentru: a ag a, a munci, a alerga, a vorbi. 10.G si i verbe cu în eles opus pentru: a veni, a râde, a urca, a deschide, a sui, a repara, a pleca, a vorbi, a adormi, a îmbr ca. 11.Formula i propozi ii cu verbele: Trece i verbele la timpul trecut i scrie i din nou propozi iile. Copia i textul i trece i verbele la timpul prezent. 12.Sublinia i verbele i preciza i timpul, persoana i num rul lor: Copiii au plecat în excursie. Ei au a teptat cu ner bdare aceast zi. To i sunt pe locurile lor. Monica st la geam. Autocarul trece pe lâng aeroport. Acolo erau multe avioane. 13.Alc tui i propozi ii în care verbele «s se afle la toate timpurile, pers. a II-a, nr. sing. i plural. 14.Alc tui i propozi ii în care verble«s fie folosite la toate persoanele, la nr. sing. i plural. 15.Copia i textul i sublinia i verbele: ÄLizuca i Patrocle sunt în p dure. Ei stau lâng r chit i pl nuiesc cum s ciopleasc o toac de lemn de tei pe care s-o anine în vârf de copac. Când vântul va bate, toaca va suna i bunicii o s -i g seasc .´

16.Transform adjectivele în verbe:

dulce cald rece curat 17.Transform substantivele în verbe: p dure dar loc rând piatr 18..Alc tui i propozi ii astfel încât cuvintele date s fie pe rând substantive i verbe: poart , sare, car, zi, cer. 19.Scrie o propozi ie în care ac iunea verbului s aib loc: -în momentul vorbirii; -înaintea momentului vorbirii; -dup momentul vorbirii. 20.Scrie verbe care s exprime: -ac iunea (vine, zboar , porunce te, vom asculta«) -starea (st , tace, a se g si, a se odihni, a teapt , r mâne, se bucur , se întristeaz , a dormi«) -existen a (a fi, a se afla, a exista, se g sesc, a tr i«) 21.G si i subst. sau pronume pentru urm toarele verbe: este, citi i, eram, poveste te, sunt, tii. 22.Încercui i verbul care are în eles opus celui subliniat: merge trece, admir , st , cânt .

23.Grupa i verbele astfel ca fiecare grup s cuprind verbe cu în eles asem n tor: a afla, a ag a, a se îngr m di, a arunca, a se caria, a c l tori, a atârna, a p r si, a se îmbulzi, a se strica, a merge, a se aglomera, a azvârli, a cutreiera, a descoperi, a suspenda, a lep da. 24.Dictare selectiv (scrie i pe caiete numai verbele): ÄMihnea încalec , calul s u tropot ; Fuge ca vântul; Sun p durile, fâ âie frunzele Geme p mântul Fug lighioanele, zboar cucuvelele Luna dispare Cerul se- ntunec , mun ii se clatin Mihnea tresare´ 25.Subliniaz verbele, apoi grupeaz -le în tabelul de mai jos: Tano latr . Pisoiul se joac cu ghemul. Bunicul a s pat în gr din . Acum st lini tit. A teapt ziarul. Mama preg te te masa. Tacâmurile sunt pe mas . Pâinea e în co ule . ac iunea starea existen a

26.Formuleaz propozi ii cu urm toarele verbe: se apropie, au alunecat, a pornit, am rezolvat, scrie. 27.Alege din parantez plec m) verbele i completeaz propozi iile: (sunt, citesc, vine,

Eu«..o carte. În curând«..vacan a. Noi«..în tabere. Ei«..veseli. 28.Subliniaz verbele, apoi transcrie propozi iile schimbând num rul verbelor: Copiii merg la coal . Feti a culege flori. Florile au înflorit.

29.Completeaz propozi iile cu forma verbului Äa fi´: În clas «..mul i elevi. To i «..bucuro i. Tu vrei s «..câ tig torul concursului? Copiii «..în excursie. 30.Recunoa te i verbele i ar ta i persoana i nr. lor: Copiii au întâlnit prieteni din toate col urile rii. În mun i, ei au petrecut seri de neuitat. La focuri de tab r au înv at jocuri noi i au cunoscut minunate obiceiuri. 31.Forma i verbe din urm toarele adjective: dulce, cald, r u, rece, curat, amar, adânc, frumos. 32.Din care adjective s-au format verbele: a înnegri, a limpezi, a înro i, a goli, a murd ri, a m ri. 33.Trece i urm toarele verbe la toate persoanele i numerele: a coase, a ese, a g ti, a toarce, a tricota, a sp la. 34.Forma i verbe din urm toarele subst.: coal , p dure, pânz , iarn , rând, piatr . 35.Din care subst. s-au format verbele: a se lumina, a se împrieteni, a înflori, a sângera, a rodi, a înnopta, a înfrunzi. 36.G si i verbe cu sens opus pentru: vorbe te, merge, lipse te, înva , munce te, se m re te, se r re te, se cur , se adun , se lini te te. 37.Corecteaz : s mi citeasc .................................. nul a tept........................................ s l ascult......................................... s i amintesc.................................... v zândo............................................ vo dau................................................

ar tândo.............................................. z rinduse............................................. ***Descoperi i subst. , adjectivele i numeralele din textele urm toare: a) Malurile drepte i uscate fug înd r t. O pulbere m runt plute te sub cerul albastru. Drepte, la r s rit, delurile goale par aprinse. b) Într-o zi doi iepura i Slabi la minte i pozna i Se-apucar , uite-a a S joace otron pe osea. c) Luna palid trecea printre nourii suri ca o fa tulburi i reci. limpede prin mijlocul unor vise

***Identifica i verbele i pronumele din textele urm toare: Ä-Bine, a spus Doamna.Vedem noi îndat . Eu, b ie i, am s încep o poveste pe care mul i dintre voi o ti i de acas .´ ÄAtunci ea le povesti cum mama ei vitreg poruncise unui vân tor s-o ucid , dar el îi l sase via a i cum ea fugise toat ziulica prin p dure, pân ce d duse peste c su a lor.´ ÄSomnoroase p s rele Pe la cuiburi se adun Se scund prin r murele Noapte bun .´ ÄAtunci iepurele sare, i dracul dup el. fug ei cât fug, i de la o vreme dracul pierde urma iepurelui.´ ÄAu înflorit vi inii, cire ii i prunii. Lumina de aur a soarelui luce te blând într-un col pa nic de natur .´ ***Alc tui i propozi ii în care cuvântul Änoi´ s fie pronume i adjectiv; cuvântul Ävie´ s fie substantiv, adjectiv, verb; cuvântul Änou ´ s fie adjectiv, pronume, numeral.

***Alc tui i propozi ii cu cuvintele de mai jos, astfel s fie p r i de vorbire diferite: care, minte, coc, mare, viu, mei, cear , car, poart , sare, sap , mân , roade, gem, zi. ***Recunoa te i p r ile de vorbire de mai jos i transforma i-le în: coloana a) subst., coloana b) adjective, coloana c) verbe a) vesel vechi nou b) gur întuneric cruzime c) vedere conduc tor t cere

***Sublinia i pronumele i numeralele: Eu am sosit la coal . La poart am întâlnit patru colegi. Copiii stau în b nci. Ei sunt cumin i. Doamna înv toare e cu noi.

Doi i-au oferit flori. ***Analiza i p r ile de vorbire studiate: Ciob na ul era un b iat de tept i vrednic. În nucul stufos de la marginea cur ii, g inile dorm cu capul sub aripi. Veveri a este un animal mic i gra ios. Ea sare de pe o creang pe alta. ***G si i cuvinte cu sens opus pentru: b iat, umezeal , veselie, c ldur , oprire, h rnicie, bun tate, coborâre, via , întuneric. ***G si i alte în elesuri pentru cuvintele de mai jos: mare ±adj. mare _«.. gol ±adj. gol _«.. car _verb car _«..

***Forma i cuvinte noi de la cuvintele: carte, poveste, b iat, floare. ***Completa i proverbele cu cuvintele care lipsesc: ÄAm eu ac de «t u.´

ÄDespic firul în «´ ÄTe-am prins cu « în sac´ ÄCine sap groapa altuia « în ea.´ ÄFie pâinea cât de « tot mai « în ara mea.´ ***Alc tui i propozi ii cu grupurile de cuvinte: mai / m-ai; nea / ne-a; sa / s-a; la / l-a; ia / i-a; sau / s-au; neam / ne-am; sar / s-ar; cei / ce-i; var / v-ar; miau / mi-au; mie / mi-e. ***Scrie dou propozi ii în care cuvântul Ä coal ´ s îndeplineasc pe rând func ia de subiect i de parte secundar . EXERCI II DE REDACTARE Alc tuie te propozi ii folosind cuvintele: erou, dreptate, libertate, trofeu, ceremonie, drapel. Alc tuie te propozi ii folosind cuvintele: ghete, uniform , ghiozdan. Alc tui i propozi ii cu cuvintele: lucreaz , muncitor; înva , elev; ar , tractor. Alc tui i propozi ii folosind cuvintele: cânt , alearg , r sare, aviator, ginga i, vor înflori. Alc tui i propozi ii cu fiecare din cuvintele: patria, câmpiile, fiu, mam . Scrie i într-o succesiune logic : El se uit în treac t la ea. Greierele a v zut-o. La un moment dat a ie it de undeva o furnic . Scrie i într-o ordine logic : Ionel se spal . E diminea . Mama îi serve te micul dejun. B iatul m nânc frumos. El se îmbrac singur. Ionel merge atent spre coal . Uniforma lui este curat . Scrie i într-o ordine logic propozi iile: În timpul liber ei le citesc cu mult pl cere. Ei merg bucuro i la coal . Gina, Sandu i Dan sunt colari. Tat l lor le cump r regulat c r i. La coal au îndr git mult lectura.

A eza i într-o ordine logic propozi iile: Lâng un arbore am g sit un arici. Îl urm reau în fiecare zi. Într-o zi a disp rut. Lenu a i Costel s-au dus în p dure. Avea corpul ca un ghem plin de ace. Ariciul prindea gând cei. L-au dus în gr dina casei lor. Ordona i cuvintele astfel încât s formeze propozi ii: viclean , cea, g ini, fur , vulpea. repede, bine, i b iatul, munce te. p s rile, prim vara, se întorc, c l toare. Ordona i cuvintele i scrie i propozi iile: în tufi , iepurele, se ascundea, fricos. din, r sare, nou, soarele. latr , el, câinele, la. tromp , o, are, elefantul, lung . Ordona i cuvintele astfel încât s forma i propozi ii: prim verii, ghiocelul, este, vestitorul. p durii, tr ie te, în, ursul, adâncul. avionul, la, mare, în l ime, zboar . brazii, de, tr iesc, în, juc u e, p durile, veveri ele. copii, plin , colii, de, este, curtea. Scrie cuvinte cu sens asem n tor pentru: îndemn....................... glorie............................ pova ........................... fal ..............................

Scrie cuvinte cu sens opus pentru: cald uscat frumos curat neascult tor u or vesel bun

Completa i spa iile punctate cu cuvintele din parantez : Mugurii «««««.se umfl . Ursul dormiteaz ««««««« . Iepurii alearg ««««««««. . ( prin z pad , copacilor, în bârlog) Schimb sensul propozi iilor: Afar e ger. Vântul bate. Copilul plânge. El e trist. Scrie mai multe propozi ii despre un obiect, un lucru, o fiin , un fenomen al naturii. Ex. Casa noastr este mare. Casa noastr este frumoas . Casa noastr este bine însorit . Exerci ii de segmentare: farmacie

far ± ma ± ci ± e

farfurie, macara, cire e, elefant tutungerie tu ± tun ± ge ± ri ± e tufe, tunet, ger, rim , elev Dezvolta i propozi iile: colarul înva . Zarz rul a înflorit. C prioara fuge. Pisoiul pânde te. Apar lalelele. Soarele str luce te. Transforma i propozi iile dezvoltate în propozi ii simple: Magazinul este deschis pân târziu. Ion Creang a scris pove ti frumoase. Motanul linse toat smântâna din oal . A înflorit, azi-diminea , trandafirul. Transforma i propozi iile enun iative în propozi ii interogative: Ionel este colar. Marina cânt la vioar . Ioana cite te o carte. Tata pleac la serviciu. Scrie corect cuvintele din parantez :

To i ( colar) sunt în clas . Ni te (om) culeg fructe. To i (copil) înva lec ia.

Taie cu o linie cuvintele scrise gre it: Ziua / zioa Poet / poiet Caet / caiet Aer / aier Ie ire / e ire Une te cu o s geat cuvintele din coloana A cu cele din coloana B A Soarele P s rile Frunzele Vântul JOCURI DIDACTICE *Ini ialele cuvintelor din propozi ie M««««. d«««.. s«««« . (Marina dore te sup ) *Aranjeaz literele Äscrisoare´ - desprinde alte cuvinte noi (scris, oare, soare, scrie, are, cor, ore) *Jocul expresiilor Äcu noaptea-n «««..´ B adie fo nesc str luce te ciripesc

Äavea o «««« cât o ur ´ Äi-a intrat pe o««««« i i-a ie it pe alta´ Äa-i plesni««««« de ru ine´ *Scrie i cinci propozi ii despre iepura . Propozi iile s formeze un text. *Desp r i i în silabe cuvintele: coal , bloc, fluture, foc, televizor, bibliotec , oglind , fum, stele, taxi, examen, explozie, expresie, copil, patrie, înv toare, ochi, pace. *Schimba i de mai multe ori primul sunet al cuvântului dat pentru a ob ine cuvinte noi: vin mur car var *Alc tui i trei propozi ii în care s folosi i dou puncte în situa ii diferite. *R spunde i la întreb ri folosind corect virgula: Ce pomi fructiferi se planteaz în livad ? Cum trebuie s fie un bun colar? Ce ai în penar? *Pune i corect semnele de punctua ie: Radu r mâne în clas nec jit Gelu îl întreab - Radule de ce e ti sup rat

*Scrie i în locul punctelor cuvintele Äs-a´ i Äsa´: Când mergea spre coal ««.. întâlnit cu sora ««.. . Iepura ul ««« speriat. Rochi a ««.. este nou .

*Alc tui i cuvinte folosind grupul de litere Äche´ sau Ächi´: ____nar ra___ta ____tar ____brit *Scrie i mai multe: ureche pereche genunchi *Pune i corect semnele de punctua ie: Vizitând o gr din zoologic , copii au v zut leul , girafa, i maimu a. fulg creang geam fag m r lad

Cine au fost str mo ii no tri

Ce frumoas e ti patria mea *Alege forma corect : Andrei(sa, s-a) sup rat când sora(sa, s-a) i-a f cut observa ie. Mihai (s-a, sa) dus la teatru cu prietena(s-a, sa) Ioana. *Alc tui i trei propozi ii la sfâr itul c rora s pune i semnul întreb rii. *Înlocui i silaba subliniat cu alta nou . Ce cuvinte ob ine i? mare voce pace

*Pune i în locul punctelor unul din cuvintele: sau, s-au, sa, s-a, ia, i-a. Elevii clasei a II-a «««« dus la Muzeul de Art ««« la Muzeul de Istorie? Lucrarea «««a fost cea mai bun . Alexandru «««cerut surorii sale s «««din bibliotec o carte. *Schimba i consoana Äc´ de la cuvintele: car, ecou, cui cu o alt consoan pentru a ob ine cuvinte noi. *Transforma i cuvintele de mai jos astfel încât s con in grupurile de litere Äce´ sau Äci´: arunc, tac, aduc, conduc, calc. *Completa i grupurile de cuvinte care lipsesc: fu_____ fri_____ min____ _____raf _____nga _____mene fri_____der An____la ____or____ta

*Scrie i o propozi ie în care toate cuvintele s con in unul din cele dou grupuri de litere Äge´ sau Ägi´. *Scrie i câte dou cuvinte formate dintr-o silab , din dou silabe, din trei silabe. *Ordona i silabele. Ce cuvinte ob ine i? rit, în, so ie, b , ii mâ, ro, nesc ca, bri, fa *Schimba i locul literelor i alc tui i cuvinte: acr auln tca dca

*Completa i cu grupul de sunete Äea´ sau Äia´: ____t ____p ____p ____v ____zul l____cul lun____ am___z mar____ v___a

*Completa i liniu ele cu literele care lipsesc: î__p durit î__bobocit e__amen __meni s__re rom__nesc *Alc tui i propozi ii cu cuvintele: coal , gr dina, pomii, apa, Doru, trandafirii, copiii, florile. *Compune din aceste cuvinte propozi ii cu sens: Soarele adie P s rile Frunzele Vântul *Completa i: Începutul povestirii Timpul Locul Personajele Motivul ac iunii Citate semnificative str luce te ciripesc fo nesc

**Forma i propozi ii dezvoltate. Subiectul s fie exprimat prin substantive proprii, la num rul plural, iar predicatul s se afle pe locul doi. Dup predicat ad uga i o parte secundar de propozi ie exprimat prin adjectiv. **Formula i propozi ii simple cu predicate exprimate prin: a) verb i adjectiv, folosind i liniu a de unire (ex. creionu- i ascu it, podu-i înalt) b) verb i substantiv, folosind i liniu a de unire.(ex. l mâile-s fructe) **Da i exemple de propozi ii alc tuite din dou cuvinte, astfel încât unul dintre ele s r spund la întrebarea Äce face?´ sau Äce se spune despre?´ **Da i exemple de propozi ii în care subiectul s fie exprimat prin substantiv i s arate un singur lucru, iar predicatul s fie pe locul al doilea. **Analiza i sintactic i morfologic propozi iile: Odat , vara« pornesc din cas . Ajung la mo Vasile, fratele tatei cel mare. Baciul cobora cu turmele la vale. Profesorul d du copiilor caietele. Ea î i înfigea furca în brâu. (Ex. Ea= subiect exprimat prin pronume; î i înfigea= predicat exprimat prin verb; furca = complement exprimat prin substantiv ,nr. singular, gen feminin; în brâu= complement exprimat prin substantiv, nr. singular, gen neutru. Schema S P C C sv ss **Corecta i textul: eugen, chiriac i gherghina se plinb . În marghinea gr dinii cre te un Cire înalt. Cire ele sau copt. Copi s-au oprit. E gineva s-au nu? Vine mama s-a. Cerul sa înorat. ** Completa i propozi iile: Ast zi venim la coal Este o zi au adus lope i i cazmale i p rin ii

Elevii colii noastre Castanii, teii, plopii To i muncim Au venit Ei ne ajut

senin când este mai greu s r s dim pomi ne a teapt s -i plant m cu râvn Dana Vlad

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->