1.

CUNOAŞTEREA NAVEI
1.1. PLANE ŞI LINII DE REFERINŢĂ
Nava este o construcţie specială destinată transportului pe apă, în condiţii de plutire şi nescufundabilitate. Conform legii lui Arhimede, orice corp scufundat într-un lichid este împins la suprafaţa cu o forţă egală cu greutatea volumului de lichid dezlocuit. De aceea s-a calculat ca acest corp să poată transporta, deci greutatea să fie limitată pentru a nu se scufunda. În construirea unui asemenea corp etanş care să poată transporta şi să se poată deplasa pe o direcţie dorită, trebuie să se ţină seama de anumite linii şi plane de referinţă care, după cum arată şi numele lor, direcţionează dimensiunile caracteristice acestuia. Planele de referinţă sunt elementele fizice sau teoretice ale navei faţă de care se măsoară dimensiunile caracteristice acesteia: a) Planul diametral, este planul longitudinal de simetrie al navei care o împarte în două părţi numite borduri. Aceste borduri, ţinând cont de direcţia de deplasare a navei, observatorul fiind orientat cu faţa spre sensul de deplasare, sunt numite bordul de Tribord cel din dreapta (Td) şi bordul Babord cel din stânga (Bd). Intersecţia planului diametral cu planul orizontal, care trece prin centrul de greutate al navei se numeşte axa longitudinală a navei, mai simplu axa navei.

Planul diametral longitudinal al navei b) Planul de plutire este planul orizontal definit de suprafaţa apei calme pe care pluteşte nava. Acest plan împarte nava in două părţi: - partea emersă (deasupra apei), numita opera moartă; - partea imersă (sub apă), numită opera vie sau carena navei. Linia de plutire este intersecţia suprafeţei carenei cu planul de plutire. După fiecare încărcare sau descărcare a navei există diferite plane şi linii de plutire, cea maximă fiind la situaţia de plină încărcare. c) Planul cuplului maestru este secţiunea transversală cu lăţimea maximă a corpului navei obţinută prin intersecţia cu un plan perpendicular pe linia de bază. La navele având la partea centrală aceeaşi lăţime maximă, secţiunea maestră se găseşte la jumătatea lungimii între perpendiculare. Partea din faţă se numeşte prova, cea din spate se numeşte pupa. Linia de bază (linia fundului) este dreapta care tangentează chila la partea sa superioară.

1

Planul cuplului maestru Aceste trei plane constituie principalele plane de proiecţie cu ajutorul cărora se poate prezenta forma geometrică a suprafeţei exterioare a corpului navei. Prin intersecţia suprafeţei corpului navei cu planele paralele cu cele trei plane de proiecţie se obţin trei sisteme de secţiuni: a) Secţiuni longitudinale sunt curbele obţinute prin intersecţia corpului navei cu plane paralele cu planul diametral. b) Secţiuni transversale sau cupluri sunt curbele obţinute prin intersecţia corpului navei cu plane paralele cu planul secţiunii maestre. c) Secţiuni orizontale sunt curbele obţinute prin intersecţia corpului navei cu plane paralele cu planul de plutire, acestea numindu-se şi linii de plutire.

1.2. DIMENSIUNILE CARACTERISTICE ALE NAVEI
Dimensiunile caracteristice sunt elementele geometrice liniare ale corpului navei, măsurate în metri, cu nava pe carenă dreapta. Dimensiunile care definesc geometria navei sunt: a) Lungimea maximă (Lmax) este distanţa orizontală între punctele extreme ale navei, excluzând părţile proeminente nestructurale de la extremităţile navei, cum ar fi bompresul; b) Lungimea intre perpendiculare (Lpp) este distanţa orizontală între perpendiculara prova, la intersecţia planului de plutire cu marginea interioară a etravei şi perpendiculara pupa, la intersecţia cu marginea interioară a etamboului cu linia de plutire (în majoritatea cazurilor perpendiculara pupa se confundă cu axul cârmei);

c) Lăţimea maximă (Bmax) este distanţa orizontală măsurată între punctele extreme ale corpului navei în secţiunea maestră, neţinând seama de părţile proeminente ale navei, cum ar fi brâul de acostare;

2

d) Lăţimea de calcul (B) este distanţa măsurată pe orizontală în planul cuplului maestru la nivelul liniei de plină încărcare; e) Înălţimea de construcţie (H) este distanţa măsurată pe verticală în secţiunea maestră de la faţa superioara a chilei până la intersecţia suprafeţei inferioara a liniei punţii principale; f) Înălţimea bordului liber (F) este distanta măsurată pe verticală, la jumătatea lungimii dintre perpendiculare, între linia punţii principale şi linia de plutire: F = H – T, unde T reprezintă pescajul. Nivelul liniei de plutire de plină încărcare variază în funcţie de zona în care se afla nava şi anotimp. Aceste linii pentru diferite zone geografice şi anotimpuri sunt materializate pe marca de bord liber. g) Pescajul navei (T) este distanta măsurată pe verticală de la linia de bază la linia pescaj pupa (Tpp), pescaj prova (Tpv) şi pescaj mediu (Tm). Relaţia dintre pescaje este dată de formula Tm = (Tpv + Tpp)/2. Când pescajul prova este mai mare decât pescajul pupa se spune că nava este aprovată, iar când pescajul pupa este mai mare decât pescajul prova, nava este apupată.

1.3. CARACTERISTICI DE VOLUM ŞI GREUTATE
Greutatea volumului de apă dezlocuit de navă se numeşte deplasament. Tot prin deplasament se mai înţelege şi greutatea navei, deoarece o nava pluteşte numai atunci când greutatea ei este egală cu greutatea apei dezlocuite de carena ei. În mod obişnuit greutatea navei se poate obţine prin însumarea tuturor greutăţilor de la bord, care constă din greutatea corpului, a instalaţiilor, a rezervelor de combustibil, apa, echipaj şi încărcătura utilă. Deplasamentul navei se modifica în funcţie de situaţia de încărcare şi apar diferite moduri de exprimare a deplasamentului: a) deplasamentul navei goale (Do), care reprezintă greutatea navei goale fără combustibil, apa, provizii, echipaj şi marfa. Aceasta este o mărime constantă calculată de către şantierul constructor şi apare înscrisa în documentaţia navei; b) deplasamentul de plină încărcare (D1), reprezintă greutatea navei încărcate până la linia de plutire de plină încărcare, conţinând deplasamentul navei goale, combustibili, apa, echipaj, provizii şi marfa; c) deplasamentul maxim (Dmax) este deplasamentul corespunzător încărcării navei până la nivelul ultimei punţii continue (puntea principală). În cazul continuării încărcării după aceasta situaţie, nava va avea o flotabilitate negativă şi se va scufunda.

3

capacitatea navei de a revenii la poziţia iniţială de echilibru. care este capacitatea navei de a pluti şi de a-şi menţine stabilitatea când unul sau mai multe din compartimentele ei au fost inundate ca urmare a unor avarii. A doua calitate nautică a navei o constituie stabilitatea. determinat de cantitatea de marfă existentă la bord. principală. unde avem D – greutatea apei dezlocuite. Dacă am văzut înclinarea în jurul axei longitudinale.Pe lângă acest deplasament mai există şi valoarea încărcăturii utile maxime. 3. Stabilitatea transversală este proprietatea navei de a reveni din poziţia bandată la poziţia iniţială. Soliditatea ocupă şi ea un loc între acestea. Această condiţie se exprima prin ecuaţia flotabilităţii: D = P = yV. Toate documentele navelor trebuie să aibă înscrise date referitoare la calităţile nautice. Înclinarea ei în jurul axei longitudinale se numeşte înclinare transversală sau bandare. determinate de legătura acesteia cu factorii din mediul înconjurător se numesc calităţi nautice. Fiecare navă este construită în aşa fel încât greutatea navei încărcate să fie mai mică decât deplasamentul ei maxim. CALITĂŢI NAUTICE ŞI EVOLUTIVE Însuşirile navei. fiind capacitatea navei de a nu se deforma şi de a-şi păstra etanşeitatea atunci când asupra ei acţionează forţe exterioare. 4. Astfel. stabilitatea. O altă calitate nautică a navei. Nava se poate înclina intr-un bord sau altul sub influenta forţei valurilor. specifice plutirii pe apă. Nescufundabilitatea poate fi privită din punctul de vedere al stabilităţii şi al flotabilităţii şi cel al găsirii posibilităţilor de menţinere şi refacere a stabilităţii şi flotabilităţii navei avariate. este flotabilitatea. Aceste calităţi cuprind flotabilitatea. nescufundabilitatea şi soliditatea. iar dacă nava rămâne înclinată se foloseşte termenul canarisită. 1. de la ultima linie de plutire şi până la ultima punte etanşă. Aceasta este direct proporţională cu bordul liber şi este destinată asigurării plutirii navei în cazul inundării unor compartimente. mişcarea oscilatorie care apare numindu-se ruliu. care este echivalentul deplasamentului. 1. Proprietatea navei de a pluti la un anumit pescaj. V – volumul carenei şi y – greutatea specifică a apei exprimată în tf/m3. pescajele prova şi pupa sunt egale şi apar două situaţii: în care pescajul prova este mai mare şi avem nava aprovată şi când pescajul pupa este mai mare şi avem nava apupată. legată de cea anterioară este nescufundabilitatea.4. 2. mai rămâne un volum din corpul navei care se numeşte rezerva de flotabilitate. Aceasta este egală cu capacitatea de încărcare şi cuprinde marfa. pasageri şi bagaje. numită stabilitate longitudinală. 4 . Şi în acest caz există o proprietate a navei de a reveni la asieta dreaptă. înclinarea în jurul axei transversale se numeşte înclinare longitudinală sau diferenţă de asieta şi mişcarea oscilatorie care apare se numeşte tangaj. vânturilor sau forţei centrifuge în timpul giraţiei. În cazul asietei drepte. Pentru ca o nava să plutească în stare de echilibru este necesar ca greutatea apei dezlocuite de nava să fie egală cu greutatea navei.

Acestea se pot determina în situaţia în care ştim momentul stopării maşinilor şi momentul opririi definitive a navei şi dacă avem momentul schimbării direcţiei de mers. este viteza atinsă cu motoarele funcţionând la parametrii normali. strâmtori. b) Viteza maximă este viteza care poate fi dezvoltata folosindu-se motoarele la capacitate maximă. d) durata giraţiei este timpul necesar navei pentru o întoarcere cu 1800. este folosită la manevre şi treceri pe canale. după cum arată şi numele ei. b) diametrul cercului de giraţie D.Cunoaşterea tuturor calităţilor nautice ale navelor de către navigatori este de mare importanţă în vederea asigurării siguranţei şi menţinerii în stare de plutire. ea trebuie să arate ca şi în desen. Această viteză de manevră. Aceste calităţi permit navei să se deplaseze pe mare în direcţia şi cu viteza dorită. din care. Viteza poate fi de mai multe feluri în funcţie de rotaţiile motorului şi a consumului de combustibil: a) Viteza economică este viteza care o atinge motorul cu un consum minim de combustibil. urmând să determinam distanta şi timpul necesar opririi din acel moment. d) Toată viteza. dar în condiţii de calm plat. elicei sau sub acţiunea combinată a acestora. Elementele curbei de giraţie sunt: a) diametrul giraţiei Dg care este distanţa măsurată între drumul iniţial şi axul longitudinal al navei după întoarcerea cu 1800. c) Viteza minimă este viteza la care este posibilă guvernarea navei cu toate că este cea mai mică. Viteza aceasta mai poate fi adaptată în funcţie de acţiunea navei. conform telegrafului. adică viteza de manevră cu numărul de rotaţii redus. Toate aceste elemente de giraţie sunt importante în ceea ce priveşte folosirea lor la căutarea şi salvarea pe mare şi la executarea diferitelor manevre. c) unghiul navei de derivă care este unghiul format de direcţia axului longitudinal al navei cu tangenta la curba de giraţie în centrul de greutate al navei. cele mai importante sunt cele de evitare. Caracteristicile inerţiei sunt distanţa parcursă şi timpul în care s-a parcurs această distantă. A) După cum se ştie viteza reprezintă distanţa parcursă în unitatea de timp. sau viteza de croazieră cu turaţie normală. 5 . La nave aceasta este exprimată în noduri (Nd). giraţie şi stabilitate de drum. care arată milele parcurse de nava intr-o oră. Calităţile evolutive vin să completeze caracteristicile navei prin viteză. C) Giraţia navei este capacitatea acesteia de a-şi modifica direcţia de deplasare sub acţiunea cârmei. Această mişcare se face pe o curbă de giraţie. B) O altă calitate a navei este inerţia care reprezintă capacitatea navei de a-şi continua deplasarea prin apă după schimbarea regimului de mers al navei prin stopare sau mers înapoi. fără valuri. Mişcarea rezultată este o mişcare giratorie descrisă de centrul de greutate al navei care îşi schimbă direcţia de deplasare când este acţionată cârma şi până la încetarea acţionării cârmei. vânt sau curenţi. inerţie.

navelor pe un anumit termen. Această calitate este opusă giraţiei navei deoarece o navă cu stabilitate bună de drum. A NAVELOR Registrul Naval Roman (R. 1.N.R. Astfel. R. În a doua fracţie avem la numitor simbolul care indică dacă nava este maritimă.N. sau de ape interioare. G30 – nava poate naviga în urma spărgătorului de gheata sau autonom printre gheţuri sparte mărunt desprinse. CLASIFICAREA R.N. şantiere navale şi orice unitate care produce materiale destinate navelor supuse supravegherii R. se spune că este ardentă. Pe lângă aceste simboluri mai pot exista şi semne care să indice întăriturile pentru gheaţă cu care sunt prevăzute navele: G10 – nava poate naviga prin zone cu gheţuri sparte mărunt.N. G40 . În general clasa este acordată sau reînnoită. Simbolul fundamental al clasei acordate de R. se numeşte navă moale. Aplicarea şi respectarea regulilor şi condiţiilor suplimentare este obligatorie pentru institutele de proiectare. desprinse. conservarea integrităţii încărcăturilor transportate. Dacă apare o abatere a navei de la drum prin salturi bruşte. Acest simbol se compune din două fracţii separate printr-o ancoră: În prima fracţie numărătorul este întotdeauna R. dacă este destinată navigaţiei limitată la o anumită zonă. cifra 3 indică navele costiere sau cabotiere care nu trebuie să piardă din vedere uscatul pe parcursul navigaţiei. se numeşte stabilitate de drum. nava este destinată navigaţiei maritime nelimitate. in condiţii de îngheţ uşoare.R acorda navelor clasa care indică faptul că nava. iar numitorul indică modul de supraveghere a parţilor corp şi maşină prin simbolurile M şi C. 6 . M. în simbolul de clasă al fiecărei nave. instalaţiile şi echipamentele sale satisfac integral sau într-o măsură acceptată de R. iar nava care tinde să vină cu pupa în vânt. cifra 1 indică o zonă de navigaţie de până la 200 Mm. Stabilitatea este influenţată de direcţia curentului şi a vântului raportate la direcţia de deplasare a navei. Aceasta stabileşte cerinţele tehnice care asigură securitatea în navigaţie a navelor în conformitate cu destinaţia lor.N. Numitorul este acela care indică zona de navigaţie pe care o poate acoperii nava.nava poate naviga în urma spărgătorului de gheaţă sau autonom printre gheţuri sparte.R constă în semnele care figurează în toate cazurile. cifra 2 arată zona de navigaţie limitată la 50 Mm în larg. armatori. efectuează supravegherea tehnică asupra îndeplinirii acestor cerinţe şi clasifică navele. asigură protejarea vieţii omeneşti pe mare. în Marea Baltica. G20 – nava poate naviga în urma spărgătorului de gheaţă sau autonom printre gheţuri sparte mărunt.R. poziţia cârmei neavând importanţă.N. dacă nava cu cârma în axul longitudinal al navei tinde să vină cu prova în vânt. Dacă avem la numitor cifra 0.Proprietatea navei de a-şi menţine direcţia de deplasare atunci când cârma este în axul longitudinal al navei. girează mai greu şi invers.R) este un organ creat pentru supravegherea tehnică şi clasificarea navelor civile. în mările subpolare.N.R.R prescripţiile regulilor aplicabile. avem de a face cu o navă ambardee.5. I. maşinile.

N. confecţionată din oţel masiv. Chilele. este construit în aşa fel încât să asigure etanşeitatea navei. contrachila. Carlingele laterale sunt elemente de rezistenţă paralele cu carlinga centrală şi sunt dispuse pe fundul navei simetric faţă de axul ei. fiind unul din tipurile cele mai folosite la nave. numită şi carlinga centrală este dublura chilei pe toată lungimea ei.5 m. rezistenţă la acţiunea forţelor naturii şi să asigure spaţiile necesare mărfii.R poate fi acordată şi menţinută cu condiţia prezentării navei la inspecţiile de clasificare. confecţionată din oţel laminat de profil dreptunghiular sau pătrat. Stringherul care leagă capetele superioare ale coastelor şi se afla la o cotă mai înaltă decât puntea se numeşte muradă. in mările polare în perioada favorabilă navigaţiei. laminat. sunt elemente de întărire longitudinale. osatura şi învelişul exterior. confecţionată dintr-o filă de tablă groasă. pot fi de mai multe tipuri: a) chila tunel. Contrachila. b) chila plată.N. în scopul întăririi rezistenţei fundului navei.1. G60 . pe fundul ei. în mările polare. la care să obţină rezultate satisfăcătoare în raport cu regulile R. cu lăţimea între 60 şi 90 cm. etrava. instalaţiilor. Curenţii de bordaj numiţi şi stringheri. Chila este piesa de rezistenţă principală a oricărei nave şi este situată în plan diametral. având profil dreptunghiular. combustibililor. faţă de principalele plane de referinţă. Osatura cuprinde totalitatea elementelor longitudinale şi transversale care alcătuiesc structura de rezistentă a navei. După dispunerea şi felul în care sunt alcătuite. osatura se împarte în osatura longitudinală şi osatura transversală. personalului de deservire. 2. nava poate naviga prin câmpuri de gheaţă compacte cu grosimi până la 0. Clasa R. Curenţii de punte. Aceasta poate fi confecţionată din lemn sau metal în funcţie de felul şi destinaţia navei. Corpul se împarte în două părţi mari. Osatura longitudinala este compusă din piese de rezistenţă care sunt dispuse longitudinal pe navă.R. ca elemente de rezistenţă longitudinală susţin şi întăresc punţile. Carlingele formează o reţea de rezistenţă a fundului navei împreună cu varangele pe care le leagă între ele. constituind prelungirea chilei până la îmbinarea cu puntea principală pe dunetă. carlingile laterale. dispuse de-a lungul bordurilor. Etamboul este piesa de rezistenţă de la extremitatea pupa. c) chila masivă.nava poate naviga în urma spărgătorului de gheaţă sau autonom printre gheţuri sparte.nava poate naviga în urma spărgătorului de gheaţă sau autonom printre gheţuri sparte masiv. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE 2. fiind de fapt prelungirea chilei până la îmbinarea cu puntea principală de la teugă. în funcţie de forma şi construcţie. Aceştia au acelaşi rol ca şi carlingele laterale. fiind gol în interior. întinzându-se pe toată lungimea ei. legând coastele între ele. Etrava este piesa de rezistenţă a extremităţii prova. COMPARTIMENTE DESCHIDERI ÎN PUNTE ŞI BORDAJ Corpul navei numit şi coca navei. leagă traversele între ele formând o reţea de rezistenţă a punţii. curenţii de punte şi de bordaj. 7 . etamboul. Principalele piese care compun osatura longitudinală sunt: chila.G50 .

Fila care înveleşte zona de curbură a coastelor. simetrice ca aşezare faţă de planul diametral al navei. Învelişul exterior al navei se compune din bordaj şi punte. Foile de tablă care învelesc bordajul fundului se numesc file de fund. Coastele la navă sunt numerotate de la prova spre pupa. numite coaste stelate (forma de V). se numeşte bordajul fundului sau fundul navei. Coastele care formează partea mediană a navei au forma de U. numite şi crevace. 2. care se asamblează cu ajutorul niturilor (metoda învechită) sau prin sudare. care începe de la chilă spre tribord şi babord. este extremitatea care se află la îmbinarea bordajului cu puntea. Rândurile traverselor existente la o navă sunt dictate de numărul de punţii. vom avea cupluri de forme ascuţite. Fiecare rând de lemn sau tablă care formează învelişul exterior se numeşte filă. continuându-se până la extremitatea superioară a coastelor. În funcţie de destinaţia şi felul navei. Urmărind aşezarea lor de la prova la pupa. care este extremitatea de îmbinare cu chila b) genunchiul coastei. în ambele borduri. Cele mai importante piese componente ale osaturii transversale sunt coastele.2. tek. c) capătul superior. forma finală a navei (a corpului navei). Coastele aceluiaşi cuplu sunt identice ca formă. ele determinând prin forma lor curbată. Coastele se compun din trei părţi principale în funcţie de îmbinarea cu alte elemente: a) capătul inferior. acestea concurând la etanşeitatea navei. acest înveliş poate fi de lemn sau metalic. fiecare având marcat numărul pe puntea principală sau pe prelungirea coastei deasupra punţii principale. fiind porţiunea curbata în zona care delimitează fundul navei de bordaj. Coastele. formează un cuplu. mahon). la îmbinarea cu puntea. iar cele de lângă chila se numesc filele chilei sau filele galbordului. având rolul de întărire a legăturii chilă-coastă – carlingă şi de a da rezistenţă mai mare fundului navei. Traversele ca elemente de rezistenţă unesc capetele superioare ale coastelor ce formează un cuplu şi care împreuna cu curenţii de punte. formând astfel corpul etanş al navei. Bordajul navei este construit din învelişul părţilor inferioare şi laterale ale corpului. Partea din bordaj care este cuprinsă între chilă şi genunchiul coastei. iar spre pupa formele devin mai rotunjite şi se numesc coaste deviate. Locul de îmbinare a tablelor se numeşte cusătură.Structura de rezistenţă a navei este completată de osatura transversală care este compusă din elemente de rezistenţă dispuse paralel cu planul cuplului maestru. varangele si traversele. Varangele sunt elemente de rezistenţă transversale care îmbină capetele inferioare ale coastelor. iar la navele metalice se foloseşte tablă groasă de otel. Două coaste conţinute de acelaşi plan transversal. într-un bord şi altul. la nivelul genunchiului 8 . la prova. sunt elemente de rezistenţă transversale fixate la intervale egale numite distanţe intercostale. ÎNVELIŞUL EXTERIOR AL NAVEI Reţeaua de rezistenţă longitudinală şi transversală care alcătuieşte osatura navei este acoperită cu un înveliş exterior. formează reţeaua de rezistenţă pe care se sprijină puntea. cedru. La navele de lemn se foloseşte lemnul de esenţă tare (stejar.

La navele mari întâlnim mai multe punţi care pot apare sub puntea care închide corpul navei. 2. se numeşte bordajul brâului. care poate fi confecţionată din lemn sau metal. pe ea instalându-se compasul magnetic precum şi alte antene corespunzătoare aparatelor de navigaţie existente în comanda de navigaţie. Pe lângă aceste punţi mai avem puntea de comandă. Puntea dispusă la pupa se numeşte dunetă. ele se împart în covertă (puntea superioară). fiind dispuse în planul longitudinal al navei pe aproximativ o treime din lungimea ei. împărţind în plan orizontal spaţiul din interiorul navei şi mărind rezistenţa corpului.3. navele. care au rolul de a reduce amplitudinea ruliului şi de a-i mări perioada. În general. pot avea mai multe punţi sau numai una. se numeşte gurnă. care pot fi inundate separat fără să afecteze capacitatea navei de a pluti. Puntea superioară care închide corpul navei se numeşte covertă. acestea acoperind suprastructurile navei. În majoritatea cazurilor puntea principală se confundă cu coverta. în funcţie de destinaţia şi mărimea lor. Zona aflată în vecinătatea liniei de plutire. Ultima filă de bordaj aflată la locul de îmbinare a bordajului cu puntea superioară poartă denumirea de centură. Dacă am văzut ca bordajul navei este construit din învelişul părţilor inferioare. Aceasta acoperă în întregime corpul navei de la prova la pupa şi asigură etanşeitatea navei. iar puntea destinată plutelor de salvare şi bărcilor se numeşte puntea bărcilor. Parapetul are montată la partea superioară o piesă numită copastie. În afară de punţile continue la bordul navelor se mai găsesc şi punţi discontinue.coastelor. ele fiind etanşe. învelişul exterior al părţii superioare este numit puntea navei. Acest spaţiu este de asemenea împărţit în compartimente de către nişte pereţi transversali. iar cea mai rezistentă punte se numeşte punte principală. destinată comenzii de navigaţie şi puntea etalon situată deasupra comenzii de navigaţie. La navele care au mai mult de trei punţi continue. puntea principală (puntea continuă de sub covertă). 9 . Puntea este compusă de regulă din file de tablă de oţel denumite file de punte. imediat în apropierea bordajului se numeşte fila lăcrimară şi este mai groasă decât celelalte file de punte. Aceste punţi pot fi continue sau întrerupte. La navă pot exista şi alte punţi în funcţie de mărimea şi destinaţia navei. COMPARTIMENTAREA NAVEI După cum am văzut. Aceste fâşii de tablă de oţel se numesc chile de ruliu. Fila care face legătura între puntea principală şi bordaj. spaţiul închis de bordaj şi puntea principală este străbătut de punţi intermediare care compartimentează nava. iar partea care înveleşte zona unde coastele sunt verticale se numeşte bordaj lateral. dispuse deasupra punţii superioare. puntea mijlocie şi puntea inferioară (sub puntea principală) şi paiolul (puntea inferioară care închide sub ea spaţiul denumit dublu fund). Astfel se asigură nescufundabilitatea navei prin împărţirea corpului navei în cât mai multe compartimente etanşe. iar foile de tablă dispuse la partea superioară poartă denumirea de file de bordaj. Pe partea exterioară a bordajului se montează câte o fâşie de oţel cu lăţimea de 20-25 cm. Puntea discontinuă dispusă la prova se numeşte teugă şi pe ea sunt amplasate dispozitivele instalaţiei de ancorare şi manevră. Bordajul prelungit deasupra punţii principale poartă denumirea de parapet. acesta la unele nave fiind înlocuit cu o balustrada de protecţie.

împarte nava în încăperi cu destinaţii diferite şi un lucru foarte important. la centrul navei. Navele moderne tind către o singură suprastructură dispusă la pupa sau la prova . Acestea sunt de regulă fără instalaţii între ele. Denumirea lor este suprastructură şi forma. poate fi împărţit în mai multe compartimente în funcţie de aceste instalaţii . iar la nivelul cel mai înalt se găseşte comanda de navigaţie . c) castelul poate fi la rândul lui amplasat în trei poziţii diferite : 1) castelul central. lubrefianţi şi tancuri de apă. limitează extinderea incendiilor. d) compartimentul maşini. Cu ajutorul pereţilor transversali etanşi s-au obţinut mai multe compartimente etanşe. cambuze şi alte magazii . de punţi discontinue dispuse simetric fata de planul diametral al navei. instalaţia bărcilor de salvare. spaţiilor necesare instalaţiilor de conducere a navei şi a altor spaţii suplimentare cerute de tipul navei. La navele de transport marfa. Asigurarea încăperilor de locuit. care la navă au denumiri specifice : a) compartimentul dispus la prova. sau sunt obţinute prin separarea cu pereţi etanşi longitudinali a spaţiilor dintre pereţii transversali. s-a realizat prin construcţii situate deasupra punţii principale. c) compartimentele etanşe destinate magaziilor de marfă pot fi diferite ca număr şi dimensiune. suprastructurile sunt de trei tipuri : a) teuga este dispusă la prova navei. poate avea mai multe punţi. La acest tip de nave restul corpului este folosit pentru magazii de marfă sau tancuri. pereţi transversali. compartimentarea navei are rolul de a realiza nescufundabilitatea navei. staţia radio. b) corespondentul de la pupa este picul pupa sau afterpeak şi este folosit ca tanc de apă (la prova. aici sunt amplasate majoritatea cabinelor de locuit. toate aşezate de regulă la fundul navei şi în borduri în mod simetric fiind folosite pentru corectarea asietei navei. saloanele. Pe lângă tancurile de combustibil mai există la bord tancuri de ulei. ca magazie) . Suprastructura continuă se întâlneşte la pasagere. la acestea punţile intermediare fiind continue şi suprapuse pe 2-3 nivele. Acestea sunt delimitate de pereţi longitudinali şi transversali. 10 . e) compartimentele etanşe realizate între pereţii transversali dubli. dimensiunea acesteia este diferită de la navă la navă. motorul principal şi celelalte instalaţii aferente. sub ea fiind amplasate uneori cabine pentru marinari. are un singur nivel şi este folosită pentru magazii de materiale . sunt înguste şi au doar rolul de izolare. la unele nave. fiind folosit ca magazie şi este practic un compartiment de coliziune . delimitată de puntea principală. în funcţie de capacitatea navei .În concluzie. unde sunt dispuse motoarele auxiliare. se numesc coferdamuri. 2) castelul pupa. sub el fiind dispus compartimentul maşini. între etrava şi primul perete etanş transversal se numeşte pic prova sau forepeak. putând fi continuă sau discontinuă. care despart magaziile de marfa şi compartimentul maşini de tancurile de combustibil. cuprinde toate încăperile de locuit. Am amintit de tancurile de combustibil. bucătarii. punţi. b) duneta este dispusă la pupa navei. picul este folosit la partea inferioară ca tanc de apă iar partea superioară. care sunt de fapt compartimente etanşe delimitate de bordaje.

care spre deosebire de castel nu ocupă toata lăţimea navei ci o anumită porţiune centrală. Ele au aspectul unui puţ cu o scară în interior. la navele mai vechi. Un alt tip de suprastructuri sunt rufurile. Tot deschideri în punte sunt şi gurile de ventilaţie cu aspect de ciupercă sau trombă care să nu permită intrarea apei. Alte deschideri în punte le constituie spiraiurile. Feliile de capac sunt înlocuite de mai multe file metalice înguste legate între ele printr-un sistem elastic.3) castelul prova. acestea serveau ca deschideri pentru 11 . Pe lângă deschiderile în punte trebuiesc amintite şi deschiderile în bordaj care se împart în două categorii. care permit mişcarea pe orizontală a capacelor glisante care se deplasează pe căi de rulare suprapuse. acestea fiind amplasate transversal pe gura de magazie. Aceste deschideri poartă denumiri aparte şi au forme specifice în funcţie de scopul în care au fost create.4. capacele fiind glisante şi flexibile. acţionarea lor făcându-se mecanic sau hidraulic. DESCHIDERI ÎN PUNTE ŞI BORDAJ Se observă că însuşirea principală a corpului navei este transportul mărfurilor. destinate iluminatului şi aerisitului compartimentului maşini. în poziţie orizontală. 3) sistemul rotativ de deschidere – deschiderea capacelor se face prin înfăşurarea lor pe un tambur. Ele sunt prevăzute cu capace amplasate pe o ramă înaltă care nu permite intrarea apei in magazii. în funcţie de tipul de navă. Pe vremea corăbiilor. Navele moderne sunt prevăzute cu capace metalice acţionate mecanic sau hidraulic. în prima categorie intră sabordurile care sunt deschideri de formă dreptunghiulară de diferite dimensiuni. fiind destinate adăpostirii diferitelor instalaţii de pe covertă. 2) capace cu deschidere pe verticală – deschiderea capacelor se face prin trecerea capacelor din poziţia orizontală în poziţia verticală. deschideri în punte de formă dreptunghiulară şi dimensiuni mari. deschideri în opera moartă şi deschideri în opera vie. menite să permită accesul în magaziile de marfă. după cum arată şi numele. confecţionate din scoabe metalice sudate de peretele magaziei. Tambuchiurile trebuie să permită accesul unei singure persoane şi trebuie să se închidă etanş cu un capac metalic. permit încărcarea mărfurilor şi se mai denumesc guri de hambar. aşezaţi la rândul lor pe grinzi metalice mobile numite minginii. aplicat pe o rama înaltă de circa 30 cm deasupra punţii. Gurile de magazie. Pentru această operaţiune sunt necesare anumite deschideri în punte sau în bordaj. Ele se află amplasate pe o punte superioară având o ramă de circa 50 cm şi sunt prevăzute cu capace etanşe cu sticlă. sunt formate din panouri de lemn numite bocaporţi. Gurile de magazie au adiacent lor alte deschideri numite tambuchi. la ventilarea magaziilor de marfă sau a diferitelor compartimente aflate sub diferite punţi. Acestea sunt folosite. 2. În ultima vreme au apărut capacele telescopice. care trebuiesc introduse şi scoasa din spatiile destinate lor. Capacele. fiind cea de-a treia forma de castel existent la noile tipuri de nave. Acest sistem de capace se poate împărţi după poziţia de deschidere în trei tipuri : 1) capace cu deschidere pe orizontală – deschiderea se face prin ridicarea feliilor de capac şi aşezarea lor unul peste altul lateral.

Numărul de catarge diferă de la o navă la alta în funcţie de mărimea şi destinaţia acesteia. care servesc pentru instalarea diferitelor posturi de observare. saborduri de acces pentru persoane şi saborduri pentru furtună. Toate petrolierele. La ora actuală. pic. care ajută la dirijarea parâmelor şi le protejează împotriva frecărilor. vergi. ridicarea pavilioanelor şi luminilor de semnalizare vizuală. ghiu. prizele de apă. 2.5. prevăzute cu o uşă etanşă. rezistent la presiunea apei care poate fi acoperit cu al doilea capac de obturare care are şi rol de camuflaj. Arborada unei nave este alcătuită din totalitatea pieselor confecţionate din lemn sau din metal şi care la bordul navei poartă una din denumirile: catarge sau arbori. etambreul cârmei şi deschiderile practicate pentru instalarea aparatelor de navigaţie. ei rotindu-se în jurul axului pentru a uşura trecerea parâmei. sunt prevăzute cu două sisteme de închidere etanşe şi sunt folosite pentru iluminarea naturală şi aerisirea compartimentelor interioare. iar urechile sunt deschideri în parapet pentru dirijarea parâmelor. bompres. la nave există saborduri de încărcare mărfuri. Catargul este un stâlp vertical aşezat în planul diametral al navei şi fixat în osatura de rezistenţă a navei.1. fixarea antenelor de radio şi radiolocaţie. Acestea poartă următoarele denumiri: catarg prova. Prizele de apa sunt folosite la inundarea anumitor compartimente sau la debalastarea tancurilor. Deschiderile în opera vie le constituie sorburile. care se deschide numai la exterior permiţând evacuarea apei în caz de inundaţie pe timp de furtună. mineralierele şi cargourile au în mod obligatoriu două catarge pentru montarea luminilor de semnalizare pe timp de noapte.gurile de tun în bordaj. Orificiile de scurgere sunt deschideri în bordaj destinate evacuării apelor sanitare şi a apelor de răcire de la motoare. care poate fi denumit şi arborele mare. Ele sunt construite dintr-o ramă metalică care încadrează un geam gros. 12 . precum şi pentru manevrarea greutăţilor se numeşte arborada şi greement. Turnicheţii şi şomarele sunt cilindrii verticali şi orizontali în interiorul urechilor. Arborada Totalitatea construcţiilor amplasate deasupra punţii principale si suprastructurilor. suspendată în balamale la partea superioara. Etambreul cârmei este o deschidere circulara prin care trece axul cârmei şi este prevăzut cu un dispozitiv de etanşare numit presotupă. instalaţiei de stins incendiul. montarea luminilor de semnalizare.5. instalaţiei sanitare şi balastării. Acestea din urma pot fi prevăzute cu şomare sau turnicheti. ARBORADA ŞI GREEMENTUL NAVELOR CU PROPULSIE MECANICĂ 2. Hublourile. care prin tradiţie mai este numit şi trinchet şi catarg pupa. Sorburile sunt deschideri destinate apei de mare necesare răcirii motoarelor.

Manevre fixe sunt denumite toate parâmele metalice sau vegetale fixate permanent cu un capăt de arboradă şi cu celălalt capăt de corpul navei. folosesc la orientarea vergilor. straiurile: susţin arborii în planul longitudinal al navei spre prova. 2. la ieşirea acestuia din navă. El este un element de arboradă prezent la toate navele care au cel puţin un catarg pentru că la pic se ridică pavilionul naţional al navei pe timpul navigaţiei. braţele: fixate la capetele vergilor. Cele mai importante manevre curente sunt: fungile: folosite pentru ridicarea/coborârea vergilor sau velelor. velele. fixată cu un capăt de partea de jos a catargului. Ghiul este o grindă orizontală. există de obicei o figură care se numeşte galion. bărcile şi diferite greutăţi la bord. şcotele: sunt parâme care întind colţurile de velă spre pupa. pataraţinele: susţin vergile în borduri. balansinele: susţin vergile în borduri. în ambele borduri. Bompresul este un arbore înclinat.2. cu ajutorul cărora se manevrează vergile. 13 .5. sau pentru montarea antenelor radio. iar la celălalt capăt susţinută de o balansină (este un element de arboradă specific navelor cu vele). Principalele manevre fixe sunt: sarturile: susţin arborii (catargele) în plan transversal. încrucişată pe catarg. murele: întind colţurile de velă spre prova. fixat la prova navei (se întâlneşte la navele cu vele). Picul este un baston (asemănător cu o jumătate de vergă) aşezat oblic spre pupa în partea superioară a catargului pupa. Ea serveşte pentru susţinerea saulelor pe care se ridică pavilioanele sau felinarele de semnalizare optică. un palanc). Prin expresia manevre curente sunt denumite toate parâmele mobile.Verga este o traversă orizontală. Picul este prins cu un capăt într-o articulaţie la catarg şi este susţinut la celălalt capăt cu o balansină. curenţii: denumirea generală a oricărei parâme care trece printr-un rai (o macara. Sub bompres. Greementul Greementul este reprezentat de ansamblul manevrelor fixe şi curente de la bord.

6 – contrascota zburătorului mic. 69 – ghiu. 21 – straiul focului mare. 37 – verga zburătorului mare. 10 – balansina gabierului mic. 49 – pataraţinele arborelui gabier mare. 34 – balansina randunicii mari (moale). 29 – coloana bompresului. 5 – balansina zburătorului mic. 30 – bastonul bompresului. 61 – braţele vergii zburătorului mare. 17 – contrascota trincii. 39 – contrascota zburătorului mare. 7 – pataraţinele arboretului. 8 – arboretul mic.Greement 1 – verga randunicii mici. 59 – balansina zburătorului artimon. 43 – balansina gabierului mare. 55 – contrascota randunicii artimon. 67 – straiul arborelui gabier artimon. 52 – arboretul artimon. 24 – straiul sagetii. 71 – verga velei in cruce/artimonului. 46 – arborele gabier mare. 70 – scota ghiului. 65 – contrascota gabierului artimon. 68 – pic. 44 – contrascota gabierului mare. 60 – picul pavilionului. 14 – pataraţinele arborelui gabier mic. 28 – sarturile coloanei bompresului. 66 – straiul arboretului artimon. 47 – sarturile arborelui gabierului mare. 72 – sarturile coloanei artimon. 38 – balansina zburătorului mare. 27 – martingala. 64 – balansina gabierului artimon. 48 – straiurile arborelui gabier mare. 25 – bompres. 2 – balansina randunicii mici (moale). 33 – verga randunicii mari. 54 – balansina vergii randunicii artimon (moale). 16 – balansina vergii trincii (întinsa). 4 – verga zburătorului mic. 40 – straiul arborelui mare. 50 – verga mare. 35 – contrascota randunicii mari. 20 – straiul trinchetului. 53 – verga randunicii artimon. 23 – straiul focului sagetii. 56 – braţele randunicii artimon. 41 – braţele vergii zburătorului mic. 9 – verga gabierului mic. 22 – straiul focului mic. 58 – verga zburătorului artimon. 13 – sarturile arborelui gabier mic. 15 – verga trincii. 32 – arboretul mare. 62 – braţele zburătorului mic. 42 – verga gabierului mare. 63 – verga gabierului artimon. 51 – contrascota velei mari. 36 – braţele vergii randunicii mici. 18 – sarturile coloanei trinchet (mici). 57 – braţele randunicii mari. 12 – arborele gabier mic. 73 – braţul mare 14 . 26 – subarba. 31 – săgeata. 3 – contrascota randunicii mici. 11 – contrascota gabierului mic. 45 – pataraţinele arboretului mare. 19 – coloana trinchet.

15 – zburătorul mare. 23 – velastraiul zburătorului artimon. 16 – gabierul mare. Dimensiunile şi gabaritele navelor maritime nu sunt limitate de condiţiile de navigaţie. lacuri. 18 – velastraiul mare. 21 – rândunica artimon. 13 – rândunica mare. construite special pentru a fi capabile să navige pe mări şi oceane. 24 – gabierul artimon. 10 – straiul coloanei trinchet pe care se invergheaza trinchetul. 7 – focul sagetii. 3 – zburătorul mic (trinchet). 20 – farul pupa. 8 – focul mic. Navele fluviale (de ape interioare) sunt nave mai mici. 17 – velastraiul zburătorului mare.1. 2 – rândunica mica (trinchet). 11 – trinca. 5 – aripa gabierului mic (trinchet). râuri. CLASIFICAREA NAVELOR 3. 26 – vela in cruce (artimonul). 14 – velastraiul randunicii mari. 22 – zburătorul artimon. 12 – farul mare. 6 – gabierul mic (trinchet). 27 – randa 3. 4 – aripa zburătorului. 25 – velastraiul artimon (draculetul). Navele maritime sunt nave mari şi foarte mari. canale. 9 – focul mare. 19 – vela mare.Velatura 1 – farul prova. construite special pentru navigaţia pe fluvii. CLASIFICAREA NAVELOR PE BAZA CRITERIULUI ZONEI DE NAVIGAŢIE După zona de navigaţie navele se clasifică în două categorii mari: maritime şi fluviale (de ape interioare). 15 .

nave port-container: destinate transportului de mărfuri ambalate în containere. tancuri: nave cisternă care transportă mărfuri lichide. destinate transportului de pasageri pe distanţe scurte. ulei. nave cu aripi portante: nave de pasageri de dimensiuni relativ mici al căror corp se ridică din apă datorită unor aripi dispuse în partea inferioară a navei. cărbuni. nave frigorifice: nave destinate transportului produselor alimentare. Grupa navelor de transport mărfuri: cargouri: transportă mărfuri generale (în saci. CLASIFICAREA NAVELOR MARITIME DUPĂ DESTINAŢIE A. nave cu pernă de aer: nava care se deplasează pe o pernă de aer creată între fundul navei şi suprafaţa apei. minereu. sainere: nave mici care pescuiesc cu traul lateral sau cu plase în derivă. Grupa navelor cu destinaţie specială. dotate cu scule speciale de pescuit ton.2. nave LASH: nave port barje. sunt nave speciale pentru transportul autovehiculelor. fosfaţi. care în funcţie de modul în care îşi desfăşoară activitatea pot fi: supertraulere: nave care pescuiesc şi prelucrează peştele cu o mare capacitate. Grupa navelor de pescuit. care au profil hidrodinamic şi o astfel de orientare încât la deplasarea navei aceasta se ridică din apă. etc) mineraliere şi vrachiere: nave care transportă mărfuri de masă. de regulă produse petroliere. gaze lichefiate. B. toniere: nave mici şi cu viteză mare. în care pot fi cuprinse: nave şcoală. traulere: nave care pescuiesc cu traul remorcat şi prelucrează peştele la bord. pachete. feriboturile: nave speciale destinate transportului de garnituri de trenuri şi pasageri sau automobile şi pasageri. nave roll-on/roll-off. D. pe care le descarcă în avanport sau la gura unor fluvii de unde barjele îşi continuă drumul remorcate sau împinse până la destinaţie. nave hidrografice şi de cercetare. etc. baleniere: nave dotate cu scule pentru vânat balene. hidrobuze: nave de dimensiuni mici. 16 . nave mixte: destinate transportului de mărfuri şi pasageri. colectoare frigorifice: nave speciale care colectează peştele congelat de la traulere şi îl transportă la bazele de la uscat. butoaie. Grupa navelor pasagere: pacheboturi: nave de dimensiuni mari folosite pentru transportul pasagerilor pe distanţe mari. cutii. C.3. etc.

nave de semnalizare. nave hidrografice. CLASIFICAREA NAVELOR FLUVIALE DUPĂ DESTINAŢIE Navele fluviale se clasifică în două categorii principale: propulsate şi nepropulsate. feriboturile. nave spărgătoare de gheaţă. 3. Grupa navelor tehnice şi a mijloacelor plutitoare. Grupa navelor pasagere fluviale: pasagere clasice. tancuri de bunkeraj. Grupa navelor de serviciu: remorchere. pilotine.3. docurile plutitoare: instalaţii plutitoare cu ajutorul cărora se pot ridica navele în vederea efectuării operaţiunilor de întreţinere şi reparaţii la opera vie. hidrobuzele. tancuri autopropulsate. şalupe pentru diverse servicii portuare. care la rândul lor se împart după destinaţie în grupe de nave. etc. nave de stins incendiu. E. platforme de foraj marin: platforme plutitoare dotate cu instalaţii speciale pentru forarea la mare adâncime. Grupa navelor fluviale tehnice: drăgi. nave de salubritate. F. şalande. nave de salvare. împingătoarele de linie. pasagere rapide. macarale plutitoare: sunt platforme ce susţin o macara de mare putere. bacurile de traversare autopropulsate. macarale plutitoare. deroseze: platforme plutitoare dotate cu o sonetă care ridică 1-2 piloni metalici care prin cădere sparg fundurile stâncoase din locurile ce trebuie amenajate pentru navigaţie. 17 . destinate efectuării diferitelor lucrări de construcţii hidrotehnice în porturi şi pe căile navigabile: drăgile: nave de construcţie specială dotate cu instalaţii de săpat sub apă şi de scoatere a materialului dragat.- nave cablier. sonete plutitoare: platforme plutitoare utilate cu o sonetă care ridică o greutate cu care se aplică lovituri în capătul unui pilon. Sunt destinate manevrării greutăţilor în bazinele portuare sau pe ape interioare. şalandele: nave destinate depozitării materialului dragat şi transportului acestuia în locuri speciale. nave spărgător de gheaţă. nave far. Nave propulsate Grupa navelor propulsate destinate efectuării transportului fluvial: remorcherele de linie. Grupa navelor fluviale propulsate cu destinaţie specială care cuprinde: nave şcoală. barjele şi şlepurile autopropulsate.

tancurile. După sistemul de construcţie: nave clasice. nave cu aripi portante. pilotine. După aparatul propulsor: nave cu zbaturi. barjele. nave cu elice. După natura propulsiei navele se pot clasifica în: nave cu vele. nave din fibră de sticlă. navele se mai pot clasifica şi după alte criterii: A. Nave nepropulsate Grupa navelor nepropulsate de transport: şlepurile. nave hidroglisoare. nave de bunkeraj. nave cu jet de apă. Grupa navelor nepropulsate destinate pasagerilor şi personalului: pontoane de acostare. nave cu elice aeriană (cele cu pernă de aer). maritime sau fluviale. bacuri mici de trecere pasageri şi mijloace auto. nave din material plastic. CLASIFICAREA NAVELOR DUPĂ ALTE CRITERII Indiferent că sunt comerciale sau militare. tancuri de bunkeraj. pontoane dormitor. nave cu pernă de aer. macarale plutitoare. pletinele. deroseze. nave de metal. şalupe pentru diverse servicii. 3. ceamurile. nave cu propulsie nucleară. nave de stins incendiul. 18 . nave cu turbine. Grupa navelor nepropulsate tehnice: drăgi. După natura materialelor din care sunt construite: nave de lemn. nave cu motoare cu ardere internă.5.- Grupa navelor fluviale de serviciu: remorchere de manevră. C. şalande. nave cu sistem de propulsie Voith-Schneider. pontoane atelier. D. nave cu elice cu pas reglabil. nave cu motoare electrice. nave cu maşini alternative. B.

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA COROZIUNII 4.4. ÎNTRETINEREA NAVEI 4.gaze industriale .apă dulce . prin coroziune (oxidare) se întorc la forma de combinaţii iniţiale.aer . 4. Mediului ambiant: . Coroziunea se poate produce sub acţiunea: 1.hidrocarburi lichide sau gazoase .soluţii acide sau alcaline . COROZIUNI PE CARENE. Generalităţi Coroziunea este un proces de degradare lentă şi progresivă a obiectelor metalice.alimente .umiditate .produse de ardere În natură metalele se găsesc mai ales sub formă de combinaţii cu diferite elemente. lăsate libere în natură.apă de mare 2. Al2O3 – oxid de aluminiu.1. Tipuri de coroziuni După modul în care se produce atacarea materialelor metalice coroziunea poate fi: coroziune superficială.săruri . de la suprafaţă spre interior.conserve . care constă în degradarea întregii suprafeţe a produsului metalic 19 . Exemple: Fe2O3 sau Fe3O4 – oxizi de fier. sub acţiunea mediilor chimice active.1. Metalele pure obţinute în urma proceselor metalurgice.2.1. Agenţilor chimici cu care materialele metalice vin în contact în timpul funcţionării sau al folosirii lor: .1.

În funcţie de mecanismul prin care se produce.- coroziunea locală. Coroziune electrochimică 1. 20 . Din această cauză coroziunea chimică produce pagube mari în industria metalurgică şi a construcţiilor de maşini. Coroziune chimică 2. pete. adâncituri sau umflături - coroziunea intercristalină. SO2) în absenţa totală a umidităţii. coroziunea este de două feluri: 1. Coroziunea chimică coroziunea gazoasă: este produsă sub acţiunea gazelor uscate prin reacţia dintre metale şi oxigen (sau combinaţii oxigenale: CO2. iar cea locală duce la micşorarea capacităţii de deformare plastică a materialului metalic. care constă în degradarea suprafeţei metalice în anumite zone (focare) formând puncte. Intensitatea de corodare este proporţională cu temperatura (0C). care constă în degradarea suprafeţei metalice la periferia graniţelor cristalini Coroziunea superficială şi cea intercristalină au ca efect micşorarea grosimii pieselor.

Şi acest tip de coroziune este accelerată de creşterea temperaturii. Este suficient ca acelaşi material metalic să prezinte anumite neuniformităţi sau neomogenităţi pentru ca în prezenţa unui electrolit. În timp anodul se dizolvă. îmbinările prin sudare şi nituire. Reacţia dizolvă suprafaţa metalului fără să se formeze o peliculă protectoare. Metalul care pierde electroni se încarcă pozitiv şi constituie ANODUL unei micropile electrice. respectiv nichel 21 . iar celălalt metal care primeşte electroni se numeşte CATOD. benzină. Coroziunea electrochimică se bazează pe fenomene asemănătoare cu cele care au loc în pile galvanice. numite electroliţi. Coroziunea de acest fel are loc in hidrocarburi lichide (ulei.astfel. • • Schema coroziunii electrochimice a fierului în contact cu cuprul Trebuie remarcat că fenomenul de coroziune electrochimică se produce şi între doua bucăţi din acelaşi metal. motorină). Procesul de coroziune a fierului sub stratul de protecţie de zinc. . între cele două metale apare un curent electric deoarece metalul care are mai mulţi electroni cedează o parte celuilalt. Dacă două metale se află în contact între ele şi în acelaşi timp sunt în contact şi cu un electrolit. constituie neuniformităţi care pot da naştere unor pile electrice. asperităţile din prelucrarea prin aşchiere. zonele oxidate alternând cu cele neoxidate. Coroziunea electrochimică Are loc când metalele vin în contact cu anumite substanţe lichide.- coroziunea produsă de agenţi lichizi: se datorează reacţiilor directe dintre metal şi agentul corosiv. 2. capabile să conducă curentul electric. acesta să formeze micropile electrice.

cantităţi mici de gaze.prin pierderea în masă (în g/m2h) După viteza de coroziune. Alierea cu elemente rezistente la coroziune 22 . fiind o coroziune electrochimică.incorodabile – sub 0. Coroziunea corpului navei se produce în apa de mare. Ni. ea conţine oxizi. fisuri. după cum urmează: 4. 4. pe litoralul mării sau oceanului decât în zonele montane.01 mm/an . omogene.005 mm/an .prin adâncimea de coroziune (în mm/an) . se corodează mai repede decât una netedă sau lucioasă e) Tensiunile mecanice – un material metalic în care există tensiuni mecanice remanente se corodează mai repede decât unul detensionat 4. Apa atmosferică este de fapt un electrolit. Prin porii respectivi agentul extern poate ajunge până la metalul de bază şi astfel se produce coroziunea.stabile – sub 0. face ca aliajele feroase să devină inoxidabile şi anticorozive b) Structura – materialele metalice cu structuri simple.1. Viteza de coroziune şi factorii care o influenţează Viteza de coroziune se exprimă în două moduri: . cloruri. Molibden.3. Coroziunea atmosferică este cea mai accentuată iarna decât vara în zonele industriale şi în oraşe decât la sate. rizuri. sunt mai rezistente la coroziune c) Mărimea grăuntelui cristalin – cu cât acesta este mai mare cu atât viteza de coroziune este mai mare d) Starea suprafeţei – o suprafaţă cu rugozităţi. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA COROZIUNII Mărirea rezistenţei materialelor metalice poate fi realizată prin mai multe procedee. Si.1. deoarece în atmosferă există întotdeauna o anumită umiditate (apă într-o anumită proporţie).2.2.cu rezistenţă slabă la coroziune – peste 1 mm/an Rezistenţa la coroziune a materialelor metalice depinde de: a) Compoziţia chimică – alierea înaltă cu Cr.Uneori coroziunea se produce chiar sub stratul protector care prezintă defecţiuni (pori). metalele se clasifică în: . Coroziunea atmosferică Se produce în special pe cale electrochimică.

gudronul sau uleiul ars. Se folosesc: vaselina vâscoasă.2. VOPSELE: cele mai bune anticorozive sunt cromaţii sau miniul de plumb (acesta este foarte bun pentru că realizează un mediu alcalin care întârzie coroziunea). asfalt. iar cele pe bază de nitroceluloză la autovehicule. BACHELITA: care formează straturi cu bune proprietăţi protectoare (rezervoarele de acid clorhidric – sunt din tablă de oţel căptuşită cu cauciuc). BITUMURI: smoală.2. se exfoliază sau crapă. vaselina grafitată.Alierea oţelului cu crom asigură o rezistenţă mare la coroziune in toate tipurile de medii corozive (vezi figura). etc. relativ scurt. - - 23 . mobilă metalică. se folosesc la protejarea ţevilor şi a conductelor. vopselele prezintă dezavantajul că după un anumit timp. LACURI: de celuloid care se folosesc la maşinile de precizie. catran. CAUCIUCUL. Influenţa conţinutului de crom asupra rezistenţei la coroziune a oţelului în diferite medii 4. deci vor fi utilizate numai atunci când acţiunea agentului corosiv este deosebit de puternică. Oţelurile inoxidabile şi anticorozive sunt foarte scumpe. necesitând o nouă vopsire. Acoperiri anticorozive nemetalice sau metalice Pentru acoperiri nemetalice se folosesc următoarele materiale: UNSORI: pentru conservarea temporară în vederea depozitării sau transportului.

24 . care constă în împrăştierea unui strat de metal topit. staniu. în medii acide (silicizare). etc). ACOPERIREA PRIN DIFUZIUNE: se execută la temperaturi înalte. pentru acoperirea tablelor şi a ţevilor (operaţiune numită zincare). Protecţia anticorozivă a corpului navei. ţevi şi retorte în industria chimică. PULVERIZAREA: cu zinc. conferindu-se pieselor rezistenţă la oxidare la cald (cromizare. pentru cositorirea cutiilor de conserve şi a vaselor de cupru. PLACAREA: care constă în îmbinarea prin presare a două metale sau aliaje diferite sub formă de plăci sau table. aur. cupru. plumbul. oxizi de nichel. pentru robinete. cobalt. ACOPERIREA GALVANICĂ: se realizează prin depunerea electrochimică a unui strat subţire de metal anticoroziv pe piesele din oţeluri obişnuite. STRATURI DE FOSFAŢI: obţinuţi prin introducerea metalului în soluţii acide de fier. aluminiu.3. prin această metodă se fac acoperiri cu crom. argint. zincul. - - - - 4. zinc. grosimea stratului protector fiind de ordinul micrometrilor. este rezistentă la coroziune. prin tratamente termochimice. cuarţ. aluminizare) sau. pe suprafaţa pieselor cu ajutorul unui jet de aer comprimat. plumb.2. obiectelor şi pieselor folosite la navă Obiectele şi piesele folosite la navă sunt protejate împotriva coroziunii prin zincare şi cadmiere. pelicula obţinută. de zinc sau de mangan. STRATURI DE OXIZI ARTIFICIALI: brumarea – oxidarea pe cale chimică a suprafeţelor din oţel completată cu ungerea cu vaselină sau cu uleiuri minerale. - - Pentru acoperiri metalice se folosesc următoarele procedee: SCUFUNDAREA: în baia de metal topit (se folosesc metale cu rezistenţă la coroziune şi temperaturi joase de topire): staniul.- EMAILURI: substanţe depuse prin topire care aderă la suprafaţa metalică având aspect sticlos şi prezentând dezavantajul ca sunt fragile (amestec topit de feldspat. grosimea stratului depus este de numai câteva sutimi de milimetrii. astfel se obţin plăci bimetalice în care materialul de bază (oţel obişnuit) este acoperit cu o foaie mai subţire de metal sau aliaj anticoroziv (aluminiu. cadmiu. etc. nichel sau oţel inoxidabil). deşi are un aspect poros. eloxarea – oxidarea pe cale chimică a suprafeţelor din aluminiu însoţită şi de colorare. nichel.

ANODUL: alcătuit din oţel moale.CATODUL: se leagă la corpul navei Prin circuitul artificial astfel creat anodul se corodează. Metoda anodică (galvanică) este mai folosită pentru că este mai eficientă. Aici corpul navei reprezintă CATODUL. iar corpul navei rămâne necorodat. după care se aplică un strat de VOPSEA ANTICIROZIVĂ. magneziu sau aluminiu şi montat pe chilele de ruliu bolta pupa). mănuşi lungi. dimensiunile electrozilor se limitează la 80-120 mm grosime şi la 1000-1500 mm lungime. combinezon sau salopetă. cască. apărători picioare.2. 25 . căşti antifon. Măsuri de protecţia muncii privind maţagonirea şi piturarea a) personalul angrenat în efectuarea acestor lucrări va fi dotat şi va purta echipamentul de protecţie compus din: mănuşi protecţie. iar electrodul special (instalat pe corpul navei) constituie ANODUL (confecţionat din aliaj de zinc. Din motive constructive. 4. Această metodă este dezavantajoasă în primul rând prin faptul că necesită o sursă permanentă de curent continuu şi în al doilea rând operaţiunea de conectare a cablurilor la corpul navei este destul de dificilă. bocanci cu talpă aderentă. Cantitatea de electrozi necesară pentru asigurarea protecţiei se determină prin calcul. Personalul care lucrează cu instalaţia de sablat va fi dotat cu o mască în care se livrează aer. Electrozii se fixează prin sudare sau prin prezoane.4. Metode de protecţie: 1) Metoda catodică 2) Metoda anodică (galvanică) Metoda catodică constă în crearea unui circuit electric artificial între o sursă exterioară de curent continuu şi doi electrozi: . ochelari.Grupa de Natura mediului agresiv (coroziv) solicitări 1 2 3 4 • • Acţiunea continuă a apei de mare Acţiunea temporară a apei de mare Acţiunea stropilor de apă de mare Acţiunea aerului marin Grosimea minimă a stratului (μm) Zn şi Cd 48 24 12 6 Protecţia anticorozivă a corpului navei se face prin aplicarea unui prim strat de MINIUM DE PLUMB (drept grund). Un aspect deosebit îl prezintă măsurile care se iau în vederea protecţiei ELECTROCHIMICE a corpului navei. grafit sau fontă silicioasă . fiind independentă de o sursă de energie electrică. şorţ. mască contra prafului. cizme.

b)

c) d) e)

f)

g) h)

i) j)

k)

l)

Sculele utilizate vor fi verificate înainte de fiecare lucrare, maţagoanele şi raşchetele vor fi ascuţite, se va verifica motocompresorul, starea furtunelor de aer, a filtrelor cuvei de nisip, conexiunile turbinei electrice, conexiunile furtunelor de aer la distribuitor şi utilizatori. Uneltele de mână cu acţionare pneumatică vor fi dotate cu dispozitive de reglare şi limitare a turaţiei Uneltele de mână folosite la bordul tancurilor petroliere vor fi confecţionate din materiale care să nu producă scântei prin lovire sau frecare. În cazul lucrului la înălţime (catarge, coş evacuare) persoanele care lucrează vor fi asigurate cu centuri de siguranţă. Toate sculele de mână (raşchete, maţagoane, pene) vor fi legate cu saula. Dacă se utilizează scaunul de catarg, şocarele de legătură ale acestuia vor fi verificate să nu fie roase sau putrede şi vor fi voltate de obiecte care oferă siguranţă. Dacă se lucrează în afara bordului, persoanele care efectuează lucrări vor purta vesta de salvare, centura de salvare şi vor fi asiguraţi cu şocare. De asemenea, scaunul de catarg sau schela pe care se stă în timpul lucrului vor fi verificate amănunţit. În radele porturilor în care se ştie că există rechini schela nu va fi coborâtă la mai puţin de 2 m de la suprafaţa apei. Persoanele de pe schele vor fi supravegheate în permanenţă de şeful de echipaj şi restul personalului care nu participă la lucrarea din afara bordului, aceştia vor fila sau vira şocarele după cererea celui aflat pe schelă. Un colac de salvare va fi pregătit în dreptul schelei. La lucrul pe schele suspendate nu vor fi admişi oameni greoi, persoanele în vârstă, marinarii stagiari şi cei care din cauza unor afecţiuni nu pot lucra. Dacă se lucrează deasupra magaziilor navei, acestea vor fi închise. Dacă nu se pot închide, locul va fi protejat cu plase. Lucrările care se execută în tancuri (apă, balast, combustibili) vor fi admise numai după ce aceste spaţii au fost foarte bine ventilate, fie natural, fie utilizând ventilatoare. Nici o lucrare în aceste spaţii nu va fi începută până nu se eliberează certificatul de permisiune intrare în tancuri (certificat care atestă lipsa gazelor şi existenţa unei atmosfere propice desfăşurării diferitelor lucrări). Nu vor fi folosiţi marinarii care au afecţiuni cronice respiratorii, alergii la substanţe chimice, claustrofobie, afecţiuni cardiace, conjunctivite. Dacă se vopseşte în tancuri este indicată utilizarea măştii de gaze. Pe perioada lucrului toate gurile de aerisire ale tancurilor vor fi deschise, interzicându-se orice lucrări cu sudură sau flacără deschisă. Iluminatul tancurilor va fi asigurat cu lămpi antiexplozive. Înaintea începerii oricăror lucrări se va efectua instructajul de protecţia muncii specific lucrării care urmează a fi efectuată, se vor pregătii şi verifica toate sculele şi echipamentul de protecţie şi siguranţă sub directa supraveghere a şefului de echipaj şi a conducătorului lucrării. Pe perioada lucrărilor va fi pregătită trusa de prim ajutor pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate, personalul va primi suplimentar lapte, apă minerală. Dacă se lucrează pe catargul pupa pe care sunt montate antenele radar, o plăcuţă de avertizare va fi aplicată în comanda de navigaţie pentru a nu porni radarele şi nici sirena navei. La sfârşitul lucrărilor din ziua respectivă, toate sculele vor fi strânse şi depozitate într-un loc, de asemenea verificându-se starea lor. Sculele necorespunzătoare, deformate, ştirbite sau improvizate nu sunt admise a fi

26

m)

n)

utilizate. Ciocanele şi periile pneumatice se păstrează în soluţii decapante (diluant + petrol) şi nu se lasă necurăţate deoarece se blochează. Nici un membru din echipaj nu va fi lăsat să înceapă lucrul dacă nu este echipat corespunzător şi nu şi-a însuşit modul de efectuare al lucrării respective, normele de protecţia muncii. Fiecare membru al echipajului care participă la lucrare semnează de luare la cunoştinţă asupra normelor de protecţie. În activitatea de navigaţie, protecţia muncii se efectuează în mai multe etape: instructajul general / instructajul la locul de muncă / instructajul periodic (lunar) / instructajul zilnic / instructajul în cazul schimbării condiţiilor de muncă.

5. INSTALAŢIILE NAVEI
5.1. INSTALAŢIA DE ÎNCĂRCARE / DESCĂRCARE
Pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare-descărcare a mărfurilor, navele de transport sunt dotate cu o instalaţie de manipulare a greutăţilor, de construcţie specială, adaptată şi proiectată în raport cu destinaţia navei, numită instalaţie de încărcare-descărcare. Aceste instalaţii oferă navei posibilitatea manipulării mărfurilor independent de instalaţiile portuare, asigurându-i astfel operativitate în orice port de escală.

5.1.1. Biga navală
Procesul de manipulare a mărfurilor generale la încărcarea navei comportă o serie de operaţii caracteristice necesare: formarea coţadei pe cheu sau în depozit, aducerea coţadei sub cârligul de încărcare - transport pe orizontală -, prinderea în cârligul de încărcare – sarcina -, ridicarea coţadei, transportul pe orizontală în cârlig, de la cheu până deasupra gurii de magazie, coborârea în magazie, desfacerea coţadei din cârlig, stivuirea mărfurilor pe locul destinat din magazie. Din operaţiile amintite, ridicarea coţadei, transportul pe orizontală în cârlig până deasupra gurii de magazie şi coborârea în magazie se execută cu bigile navei. Bigile sunt dispuse la bord în imediata apropiere a hambarelor navei şi pot lucra independent sau cuplate două câte două.

5.1.1.1. Descrierea bigii navale
Instalaţia de ridicat – biga navală – se compune din 5 părţi mari: coloana de încărcare, biga propriu-zisă, palancul de sarcină, mecanismele de manevră şi vinciurile de marfă. 1. Coloana de încărcare: arbore metalic, tubular, pe care se articulează una sau mai multe bigi ale instalaţiei de încărcare. La navele mai vechi bigile se articulau chiar pe catargul navei. La navele moderne suportul de bigi are, de regulă, forma unui portal, format din două coloane unite printr-un pod. (vezi figura)

27

2. Biga propriu-zisă (boom, derrick): este un şcondru (tub) metalic fixat la capătul inferior cu un pivot intr-un suport anume prevăzut pe catargul suport sau pe coloana de bigi. Sistemul de articulaţie al bigii la coloană trebuie să permită manevrarea simultană a bigii atât în plan vertical cât şi în plan orizontal. Capătul superior al bigii este mobil şi este prevăzut cu armături sub forma unor brăţări cu urechi pentru balansină, braţe şi palancul de sarcină. (vezi figura) Calităţile de lucru ale unei bigi sunt exprimate prin următoarele elemente: lungimea bigii (tubul metalic) diametrul bigii SWL (safe working load) – înscrisă pe partea inferioara a bigii (exemplu: 3-5 tone) bătaia bigii sau raza de acţiune, este distanţa măsurată în plan orizontal, de la punctul de articulaţie al bigii pe coloană până la verticala palancului de sarcină. unghiul de înclinare al bigii, este unghiul măsurat în plan vertical format de direcţia bigii cu planul orizontal suprafaţa de deservire a bigii, reprezintă aria maximă ce poate fi acoperită de o bigă în funcţiune.

Greementul (manevre curente) bigii este format dintr-o serie de manevre destinate să asigure manevra bigii în plan vertical sau orizontal şi totodată să fixeze biga şi să o susţină în poziţie de lucru. Aceste manevre curente sunt: - balansina (topping lift) – ţine capătul ridicat al bigii. Balansina poate fi fixă, dar de regulă este mobilă, construită dintr-un palanc cu macarale multiple. Ea este destinată să biga în plan vertical şi să o fixeze în poziţie de lucru la un unghi de înclinare stabilit. Capătul trăgător al curentului palancului de balansină este dirijat de pasticile de ghidare şi coboară de-a lungul coloanei până la troliul balansinei. (vezi figura) - braţele bigii – numite gaiuri şi contragaiuri (derricks guys), sunt manevre curente destinate orientării bigii în plan orizontal şi fixării acesteia în poziţie de lucru. Fiecare bigă poate fi manevrată de câte două braţe, un gai spre interiorul navei şi un contragai spre exterior. La bigile grele, capătul inferior al gaiului prevăzut cu un palanc de manevră, palanc de gai, care uşurează manevrarea bigii prin multiplicarea forţei. (vezi figura) - gai de distanţare/american (midship guy) – face legătura între capetele superioare ale bigilor. (vezi figura) 3. Palancul de sarcină (cargo whip/hook) – este destinat manevrei greutăţilor. Macaraua superioară a palancului de sarcină se prinde de armătura capătului superior al bigii. Capătul trăgător al palancului de sarcină iese prin macaraua superioară sau prin cea inferioară, după modul de funcţionare al palancului, şi este dirijat prin pasticile de ghidare la tamburul vinciului de marfă. Sub macaraua inferioară a palancului de sarcină se agaţă „prinde” cârligul de sarcină sau ganciul bigii. Sârma ce participă se numeşte sârma de încărcare. (vezi figura)

28

la unghiul maxim de înclinare. Mecanismele de manevră – sunt constituite din troliile balansinelor şi vinciurilor de marfă. Vinciurile electrice au frână de mână sau de picior. De asemenea. Pentru mecanismul de ridicare se asigură posibilitatea coborârii încărcăturii în cazul în care frâna nu mai este alimentată la reţea. Vinciurile acţionate electric au frâne tip închis pe centru. La vinciurile cu acţionare hidraulică se prevăd dispozitive care să excludă posibilitatea căderii încărcăturii sau deplasării necontrolate a bigii la scăderea presiunii în instalaţia hidraulică. destinate a manevra curenţii trăgători ai palancurilor balansinei. capătul trăgător al balansinei trebuie să aibă înfăşurate minimum 3 spire de cablu în poziţie de lucru. gaiurilor şi palancului de sarcină. deasupra stratului superior al cablului cu cel puţin de 2. 5. electric sau hidraulic şi au rolul de a manevra palancul de sarcină prin intermediul capătului trăgător înfăşurat pe tamburul vinciului. Sunt prevăzute dispozitive cu clichet pentru evitarea desfăşurării cablului în cazul decuplării vinciului sau deconectarea curentului electric. Tamburele vinciurilor trebuie să aibă o lungime care să permită înfăşurarea capătului trăgător într-un singur strat. fără şocuri. zbir (sistem) de fixare). 29 . În nici un caz nu se admite înfăşurarea cablului pe mai mult de trei straturi. Vinciul de marfă are şi tambur pentru parâme la fiecare capăt al axului pentru diferite manevre la bord. aceste vinciuri dispun de o frână automată pentru oprirea manevrei în cazul întreruperii curentului din cauza unei defecţiuni. Unele vinciuri de forţă sunt prevăzute cu două sisteme de acţionare. Troliile balansinelor sunt instalate la baza coloanelor de susţinere a bigilor şi pot fi acţionate independent sau de către vinciurile de marfă prin intermediul unui cablu de transmisie. folosite mai ales pentru reglarea vitezei de ridicare sau de coborâre a greutăţilor şi pentru stopare. manevra încărcăturii trebuie să se facă exclusiv prin intermediul vinciului de marfă. Pe tamburul troliului. De regulă. cu viteză mică. gulerele tamburelor netede unde trebuie să se instaleze. (Macara = scripete complex) 4. dintre care unul este destinat manevrei greutăţilor mari.( Palanc = corp/două plăci laterale/lemn. Tamburele vinciurilor cu cablul înfăşurat pe un singur strat trebuie să se aibă şanţuri elicoidale. cu funcţionare automată în caz de întrerupere a curentului de alimentare. Frânele vinciului trebuie să acţioneze lin. cu excepţia instalaţiilor grele pentru manevre de greutăţi mari. Vinciurile de marfă – pot fi acţionate cu abur.5 ori diametrul cablului. înaltă. rai(rolă de tablă). inclusiv pentru manevrarea navei.

14 – inel reglare. 22 – cârlig.Echipamentul tip al bigii de încărcare 1 – catarg. 9 – cablu balansina. 12 – călcai. 7 – suport lagăr. 28 – cablu antrenare vinci balansina 30 . 20 – cablu ridicare. 4 – vinci balansina. 21 – scripete (bloc) inferior ridicare. 8 – scripete balansina. 19 – ureche. 23 – ureche gai biga. 27 – ureche gai parapet. 18 – scripete (bloc) superior ridicare. 5 – pivot lagăr balansina. 11 – furca călcai. 17 – armatura vârf biga. 3 – vinci ridicare. 2 – biga încărcare. 10 – cheie tachelaj. 13 – lagăr scripete deviere. 15 – lagăr călcai. 24 – capăt gai. 25 – scripeţi palanc gai. 16 – scripete deviere. 26 – cablu gai. 6 – lagăr balansina.

virează sârma de încărcare şi ridică coţada.1. în borduri cu contragaiurilor şi una de alta la capătul superior prin gaiul de distanţare (americanul). cea exterioară filând la cerere. Folosirea a doua bigi cuplate sau bigi în telefon (union purchase): prin folosirea unei bigi deasupra magaziei de operat şi una scoasă înafara bordului aşa încât să poată prinde în cârlig coţada de marfă (vezi figura). la descărcare aceiaşi operaţiune. avantaj: funcţionare rapidă. când coţada a ajuns deasupra magaziei biga de magazie preia întreaga greutate şi filează sârma de încărcare.2. avantaj: se poate folosi biga la swl maxim.5. la încărcare: biga exterioară după prinderea coţadei. sârmele de încărcare se cuplează împreună la un singur cârlig printr-o piesă triunghiulară. Când coţada a ajuns la verticala locului de încărcare se fixează gaiurile şi se lasă (maina) sârma de încărcare. dezavantaj: folosirea bigii la o capacitate mică de ridicare. cea exterioară filând la cerere. când înălţimea este mai mare decât cea a bordului începe virarea sârmei de la biga de magazie. după coţarea (prinderea) greutăţii (coţadei de marfă) aceasta se ridică (vira) cu sârma de încărcare la o înălţime deasupra copastiei şi se manevrează biga în plan orizontal cu gaiurile (acţionate manual sau cu vinciuri). bigile se fixează în poziţia respectivă. - - 31 . dezavantaj: folosire greoaie şi timp mărit de încărcare. Utilizarea bigii Folosirea unei singure bigi (single boom): biga se fixează la unghiul dorit cu ajutorul balansinei şi în plan orizontal cu ajutorul gaiurilor şi în exteriorul navei deasupra cheiului la încărcare.1. dar invers (vezi figura).

17 – cheie tachelaj. 8 – pivot călcai. 19 – cârlig. 13 – scripete deviere cablu. 35 – ureche cheie. 14 – ghidaj cablu. 12 – cablu ridicare (marfa). 32 – ochet scripete. 6 – ureche gai. 29 – cablu gai. 5 – ureche ridicare (balansina). 16 – rodanţa. 7 – furca călcai. 28 – vinci gai. 25 – scripete balansina. 10 – armatura balansina. 2 – suport călcai biga. 33 – capete gai. 21 – piesa triunghiulara. 24 – cablu balansina. 11 – vinci ridicare (marfa). 32 . 34 – rodanţa. 31 – scripete (bloc) superior gai. 22 – tambur balansina. 26 – scripete deviere balansina. 18 – vârtej. 30 – (bloc) inferior gai. 9 – suport scripete deviere. 23 – capăt balansina. 27 – palanuri gai. 20 – lanţ blocare balansina. 4 – biga uşoara.Echipamentul tip al bigii uşoare 1 – catarg (coloana) biga. 15 – scripete ridicare (marfa). 3 – suport lagăr balansina.

4 – biga in afara bordului. 3 – biga deasupra magaziei. 16 – palan gai exterior. 12 – cabluri balansina. 2 – grinda transversala. 9 – piesa triunghiulara. 17 – capăt gai superior. 15 – contragaiuri. 10 – cârlig. 19 – tachet gai exterior. 14 – palanc gai interior. 13 – ureche lagăr balansina. 6 – armatura vârf biga. 7 – vinciuri ridicare. 11 – zbiruri. 5 – călcai. 20 – urechiocheţi ovali 33 .Echipamentul tip al bigilor cuplate 1 – catarg portal. 18 – capăt gai inferior. 8 – cabluri ridicare.

22 – palan ridicare. 32 – scripete (bloc) superior palan balansina-gai. 2 – grinda transversala. 6 – postament călcai. 17 – cheie tachelaj. 20 – ochet. 7 – biga grea. 30 – ureche lagăr gai. 29 – vârtej. 23 – vinciuri balansine. 24 – cabluri balansine. 14 – scripete deviere cablu ridicare. 18 – scripete (bloc) superior palan ridicare. 5 – lagăr scripete de cablu balansina. 9 – ureche ridicare. 12 – vinci ridicare. 26 – ureche lagăr balansine. 19 – scripete (bloc) inferior palan ridicare. 28 – placa triunghiulara. 10 – furca călcai.Echipamentul tip al bigii grele cu doua balansine 1 – catarg portal. 15 – ureche lagăr ridicare. 11 – ureche călcai. 16 – rola încastrata. 4 – lagăr balansina. 3 – lagăr scripete deviere cablu ridicare. 33 – palanc balansina-gai 34 . 25 – scripete deviere cablu balansina. 13 – cablu ridicare. 8 – ureche balansina. 31 – furca dubla. 27 – scripete (bloc) inferior palan balansina. 21 – cârlig.

inferioară. postament = piese de rezistenţă. braţul cranicului (fleşă).5.1. care are rolul de suport. se face cu ajutorul unui pivot cilindric care pleacă de la nivelul punţii superioare până la puntea imediat următoare. a apărut din eforturile pentru a reduce durata de staţionare a navei sub operaţiuni in porturile de escală. postamentul şi pivotul asigură macaralei principala bază de rezistenţă şi stabilitate. rotirea macaralei.2.macarale de bord mobile în semn longitudinal. coloană. Cea de-a treia mişcare. roată dinţată plus un mecanism de rotire cu roată dinţată care asigură rotirea cranicului în plan orizontal. . este prevăzută la partea superioară cu raiurile palancului de sarcină şi de balansină.macarale de bord fixe.2. 35 . Coloana. ca instalaţie de manipulare a mărfurilor la bord. instalate pe macara şi care asigură efectuarea celor două mişcări. există mai multe variante de instalare la bord a cranicelor: . ale braţului. roata dinţată. Atât balansina cât şi palancul de sarcină sunt deservite de vinciuri proprii. Părţile componente ale macaralelor de bord sunt (vezi figura): pivot cilindric. se asigură prin mecanismul special de rotire. roata pinion alergătoare şi motorul. . Consolidarea macaralei pe poziţia de montaj. vinci de sarcină şi vinci de balansină. post de conducere Coloana. instalate in borduri. instalate în plan diametral. pe verticală şi orizontală.1.macarale de bord mobile în sens transversal. Descrierea instalaţiei Cranicul. . În raport de tipul navei. Macarale de bord 5. montată solidar pe postamentul fix şi rezistent la rotaţie. liber sau cu coţada de marfă. caracteristicile şi dimensiunile gurilor de magazie.macarale de bord fixe. Postul de conducere al macaralei trebuie să asigure o bună vizibilitate.1.

11 – ridicare. 15 – za terminala. Sistemul cranicelor mobile în sens transversal. instalate între gurile de magazii. 3 – lagăr coroana-pinioane. 2 – construcţie portanta macara. 8 – cablu ridicare. reducerea suprafeţei libere pentru mărfuri pe punte. 7 – hidrocilindru deschidere braţ. 4 – cabina operator. 14 – vârtej. la care prima variantă nu asigură bătaia. Instalarea macaralelor în borduri acoperă în mai bună măsură dezavantajul de mai sus. 9 – rola încastrata braţ. De aceea sistemul se utilizează numai la navele mari de transport. deoarece asigură o zonă uniformă de operare de-a lungul navei şi a cărei lăţime este determinată de lungimea braţului macaralei. 13 – chei tachelaj. a permis reducerea lungimii acestora cât şi scurtarea braţelor şi micşorarea 36 . creşterea costurilor. Au însă dezavantajul că asigurarea bătăii necesare pentru bord impune un braţ lung. Sistemul cranicelor mobile în sens longitudinal prezintă mari avantaje.Echipamentul tip al macaralei de punte 1 – coloneta macara. 16 – cârlig Cranicele instalate în planul diametral al navei au greutate mai mică şi cost mai redus. 6 – lagăr braţ. dar duce la mărirea numărului cranicelor. 12 – manşon capăt cablu. cât şi a coeficientului de exploatare a instalaţiei. 10 – rola încastrata coloneta. 5 – braţ macara.

Tipuri de cranice navale 5.greutăţii instalaţiei. Schimbarea unghiului de înclinare şi a bătăii se poate face cu o viteză de 20-30 metri/minut iar viteza de rotaţie este de 1-1. La macarale. deci 1-10 tone forţă. 37 . O asemenea macara poate opera la ambele magazii între care se instalează. coloana fiind mică.5 rotaţii/minut.1.2. depăşind net posibilităţile tehnice ale bigilor. Capacitatea de ridicare a macaralelor de bord se înscrie în limitele bigilor uşoare. 3 tone la unghi minim faţă de orizontală şi 5 tone la unghi maxim faţă de orizontală). la capacitatea maximă de ridicare.2. Caracteristici de exploatare Viteza de deplasare a coţadei de marfă cu o macara de bord este aproximativ de două ori mai mare decât în cazul bigii. poziţia balansinei nu admite lungirea peste anumite limite a braţului şi mai ales nu poate asigura rezistenţa la solicitările greutăţilor mai mari (exemplu: capacitate de ridicare 3-5 tone.

palancuri şi accesorii.1.2. rotire şi basculare.2. 5. legarea navei. cost iniţial mare.raiul . este alcătuită din trei părţi principale: . productivitate mare. Macarale Macaralele sunt mecanisme simple.1.Suprafaţa de deservire a macaralei este zona circulară cu raza egală cu braţul cranicului.3. avantajele cranicelor faţă de bigi sunt: posibilităţi superioare de intervenţie directă pe o suprafaţă mai mare şi cu o precizie mai mare a manevrei. Toate mecanismele şi dispozitivele auxiliare folosite în marină pentru efectuarea unor lucrări cu parâme intră în categoria macarale. închizând căpăţâna sus şi jos. cum ar fi: capacitate de ridicare limitată şi redusă. manevra velelor. sensibilitate mare a braţului. Indiferent de materialul din care este construită o macara. câmp de vedere larg în lipsa coloanei înalte şi a manevrelor fixe şi curente auxiliare. Au însă dezavantaje importante. în special la cele cu capacitate mare de ridicare şi în cazul gurilor de magazii de dimensiuni mari. greutate mare în raport cu capacitatea de ridicare. posibilitatea de a lucra cu graiferul la operarea mărfurilor în vrac. pentru multiplicarea forţei de tracţiune.sbirul Corpul macaralei este format din două plăci laterale ovale.1. În general. numite tocuri. de genul scripeţilor. manevra pavilioanelor. posibilitatea efectuării simultane a mişcărilor de coborâre (ridicare). etc – mai sunt necesare şi o serie de dispozitive auxiliare pentru fixarea capetelor unor parâme. Se folosesc în marină pentru ridicarea unor greutăţi sau pentru schimbarea direcţiei de tracţiune a unei parâme. pentru schimbarea direcţiei de acţionare a unei parâme. numite feţe şi două piese de lemn. 38 . 5. limita posibilităţilor de lucru la unghiuri de înclinare a navei de 5 – 8 grade. Căpăţâna astfel formată are în interior locaşul pentru rai.3. Macarale şi palancuri La efectuarea oricăror lucrări cu parâme – ridicare greutăţilor. necesită operator cu calificare.corpul macaralei . urcarea şi coborârea bărcilor.

18 – coada. este confecţionat din oţel. 6 – buza. 3 – foarfecă. iar celălalt capăt prevăzut cu un orificiu pentru fixarea unui cui spintecat. 5 – rai. 5 – rai. Macaralele metalice se confecţionează de regulă din oţel. un capăt îngropat pe una din feţele căpăţânii. 3 – cheie. 7 – osie. Construcţia macaralelor Macaralele se construiesc din lemn sau din metal. 8 – degetar. Raiul se prelucrează din lemn foarte tare. 11 – splint. atât la macaralele metalice cât şi la cele din lemn. Sbirul macaralei poate fi confecţionat din parâmă vegetală sau metalică care la rândul său poate fi interior sau exterior.Raiul este o rolă care se învârte liber în jurul unui ax (osie). 39 . 13 – tocuri. 2 – legătura. numit şanţul raiului. 14 – cui de arama. 17 – tăietura. o cheie sau un cârlig. Sbirul este o piesă de susţinere a macaralei. Axul macaralei (osia). Raiurile din oţel sunt prevăzute cu o bucşă de bronz. Cel mai bun lemn pentru confecţionarea corpului macaralelor este lemnul de ulm. 4 – fata. B – de lemn simplu cu zbir de cânepa dublu: 1 – rodanţa. 16 – perete. D – de biga. C – metalica simpla: 1 – sarcina de încărcare. 2 – bulon. un ochi. 2 – sarcina de lucru. 15 – gat. exterior sau interior şi se termină cu o rodanţă. E – cu tachet: 1 – zbir. Axul are de regulă. Pe suprafaţa periferică a raiului este practicat un canal. El poate fi metalic sau din parâmă vegetală. care permite aşezarea unei parâme da anumită grosime şi rularea ei fără alunecare. 3 – zbir interior.4 – capatana. în jurul căreia se roteşte raiul. Macarale A – de lemn dubla cu zbir interior metalic (secţiune): 1 – cheie. 9 – fata. 3 – zbir dublu. 12 – cap. 10 – cheiţa. 2 – tachet. tek sau gaiac şi este prevăzut la centru cu un orificiu prin care trece axul macaralei.

palanc dublu .3. Dintre toate acestea.macara alunecătoare . după diametrul şi după modul de suspensie. cheie. mai bine zis. etc. macarale vioară.diametrul raiului unei macarale trebuie să fie de două ori circumferinţa curentului. se distribuie forţa pe mai mulţi curenţi. macaralele se clasifică în: macarale pălărie. fiind mai solide şi mai durabile. Pasticile au întotdeauna un cârlig cu ţâţână.2. pentru a călăuzi curentul pe direcţia dorită. Cele două tipuri îşi găsesc o largă întrebuinţare la bord. cea mai importantă este pastica. Clasificarea palancurilor Palancurile se pot clasifica după numărul şi poziţia macaralelor fixe sau mobile. macaralele pot fi: simple duble triple Macaralele se mai pot clasifica după grosimea raiului. în următoarele principale categorii: . 5.1. pastici. Pasticile se folosesc întotdeauna când este necesar a se schimba direcţia de tracţiune.palanc simplu . Dimensiunile unei macarale trebuie.mandar simplu . . Macaralele metalice. cu cârlig.caliorna 40 .Clasificarea macaralelor Macaralele se clasifică în primul rând după materialul de construcţie.mandar dublu . După forma căpăţâni. a unei parâme aflate deja în acţiune. Pentru a uşura ridicarea greutăţilor. macarale cu sart simplu şi dublu. pentru a permite introducerea în rai a dublinului unei parâme. Aceasta este o macara cu una din feţe mobilă.2. sunt preferate în special pentru manevre de forţă. Exemplu: pentru un curent din parâmă vegetală cu circumferinţa de 75 mm este necesară o macara cu lungimea feţei de 225 mm şi cu un rai cu diametrul de 150 mm.lungimea feţei unei macarale trebuie să fie de trei ori circumferinţa curentului. ceea ce le permite să se rotească şi a lua orice orientare. sunt determinate de grosimea curentului care trece prin ea: . După numărul de raiuri.Palancuri Palancurile sunt dispozitive alcătuite din una sau mai multe macarale cu câte un rai sau mai multe raiuri prin care trece o parâmă denumită curent şi care sunt destinate pentru multiplicarea forţei sau modificarea direcţiei de acţionare a acestora. lemn sau metal.

fiecare din ei suportând în mod egal greutatea P. una fixă şi una mobilă şi un curent care are un capăt fixat la macaraua superioară şi celălalt capăt este trăgător. Este folosit pentru ridicarea obiectelor (nu prea grele) şi schimbarea direcţiei. din care una fixă şi alta mobilă. curentul de o parte şi de alta a macaralei are aceeaşi viteză de deplasare: VF = V P Macaralele mobile sunt cele care au un capăt al curentului (care trece prin raiul macaralei) fix. Folosit ca părţi componente în instalaţiile de ridicare ale navei (bigi. iar celălalt capăt trăgător. Ele contribuie la schimbarea direcţiei curentului fără să modifice forţa de tracţiune. Condiţii de echilibru ale palancurilor Macaralele fixe sunt cele care au sbirul sau cârligul legat la punct fix. încăperi foarte puţin spaţioase. O macara fixă este în echilibru atunci când greutatea P. Macaraua se poate deplasa cu totul ridicând greutatea pe care o agaţă de cârlig sau la sbir. macaraua mobilă (şi totodată cu ea greutatea P agăţată de cârlig) este susţinută de doi curenţi (capătul fix şi capătul trăgător). când se execută lucrări la agregate şi instalaţii. Curentul caliornei are un capăt fixat la macaraua inferioară (dacă ambele sunt triple) şi al doilea capăt este trăgător. în special în compartimentul maşini. una simplă. în poziţia de echilibru. efectuarea manevrelor curente. la instalaţiile cu grui pentru ridicarea bărcilor şi scărilor. etc). în schimb. aplicată la capătul trăgător: P=F Când sistemul este în mişcare. greutatea rămânând la înălţimea la care a fost ridicată. Palanc simplu – format din două macarale. Ele sunt alcătuite din lanţuri simple şi macarale metalice cu roţi dinţate sau cu şurub fără sfârşit şi clinchet cu arc. viteza curentului va fi de două ori mai mare decât viteza de ridicare a greutăţii: F ≈ P/2 VF = 2VP 41 . legată la un capăt al curentului este egală cu forţa F.Mandarul simplu – format dintr-o singură macara fixă prin care alunecă un curent. Palanc dublu – format din două macarale duble. Mandarul dublu – format din două macarale. etc. forţa aplicată pe capătul trăgător F va fi egală cu jumătate din greutatea P. Palancurile mecanice au calitatea că nu se fixează atunci când se lasă trăgătorul liber. Fac economie de forţă de tracţiune şi pot fi folosite în locuri foarte înguste. folosit pentru schimbarea direcţiei de tracţiune şi pentru ridicarea obiectelor uşoare. alta dublă şi un curent care are capătul fixat de macaraua simplă (inferioară). deci. dintre care una fixă şi una mobilă şi un curent care are un capăt fix şi celălalt trăgător. gruie. Caliorna – un palanc format din două macarale triple (sau una triplă sau una dublă). sunt dispozitive de ridicat care se folosesc la bord. Este folosit pentru ridicarea greutăţilor. Macara alunecătoare – formată dintr-o macara simplă care alunecă pe un curent. Palancurile mecanice – sau diferenţiale. Astfel. Este folosită de regulă pentru dublarea forţei de tracţiune a unei fungi.

se ia în considerare rezistenţa opusă parâmei datorită frecării şi rigidităţii ei. în acest caz. se foloseşte capacitatea de multiplicare a două macarale mobile. Ea reprezintă de regulă 10% din rezistenţa total opusă de greutatea ce se manevrează. Valorile căutate se obţin folosind una din formulele: . palanc sau caliornă .În cazul palancurilor. deci. respectiv „n” braţe (curenţi) de susţinere. În cazul folosirii palancurilor.1n)P / n 42 . Fiecare curent participă în mod egal la susţinerea greutăţii P. În acest caz.ce greutate poate ridica un anumit mandar. Deci condiţia de echilibru a palancului este: F = P/n unde: F – forţa cu care se acţionează P – greutatea agăţată de cârligul palancului n – numărul de curenţi ai macaralei mobile Raportul dintre viteza curentului şi viteza de ridicare a macaralei este: VF = nVP În concluzie. parâmele utilizate drept curenţi. cu „m”. macaraua mobilă a palancurilor determină un câştig de forţă. trebuie să cunoaştem cu exactitate: . Pentru manevrarea greutăţilor. trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare raiurilor. Aceasta înseamnă că şi capătul trăgător va suporta o greutate.cu ce forţă poate fi acţionat În calculul forţei necesare unui palanc. căreia îi corespunde o pierdere de viteză. pentru a evita orice accident posibil. pentru acţionarea lui.pentru cazul când curentul trăgător iese din macaraua fixă: F = (1 + 0. macaraua mobilă este susţinută de „n” curenţi care trec prin raiurile sale (macaraua dublă sau triplă). forţa necesară pentru ridicarea greutăţii P va fi: F = P/mn iar viteza de deplasare a curentului trăgător va fi: VF = mnVP Calculul mandarelor şi palancurilor Ridicarea şi manevrarea greutăţilor la bord se execută cu respectarea normelor de protecţie a muncii. Palancurile pot fi folosite şi în serie. fiecare va suporta o greutate egală cu P/n.

1n sau F = (n + 1)F / 1 + 0. Determinarea circumferinţei curentului capabil să reziste la forţa calculată se ia din tabele. 1/10) n – numărul total al raiurilor macaralelor palancului m – numărul curenţilor care leagă între ele macaralele palancului Pentru cabluri metalice se folosesc formulele: Rr = 2C2 / 625 unde: 43 .palanc simplu – măreşte de trei sau patru ori .caliorna – măreşte de cinci sau şase ori Pentru calculul tensiunilor pe curenţii palancurilor se foloseşte una din formulele: F = Q + nCf / m sau F = Q(1 + n/5….mandar simplu – schimbă doar direcţia . se obţin una din următoarele situaţii de amplificare a forţei: .10) / m unde: F – forţa de tracţiune pe capătul trăgător sau tensiunea pe fiecare curent al palancului Cf – coeficient de frecare Cf = Q ( 1/5 ….1n în funcţie de locul pe unde iese curentul trăgător.mandar dublu – măreşte de două ori . În activitatea practică... având palancul.pentru cazul când curentul trăgător iese din macaraua mobilă: F = (1 + 0. este necesar de reţinut că prin folosirea mandarelor şi palancurilor de diferite tipuri. cunoscând sarcina de siguranţă a curentului F de circumferinţă dată se care greutatea maximă ce se poate ridica.palanc dublu – măreşte de patru sau cinci ori .1n)P / n + 1 unde: F – forţa necesară la capătul trăgător P – greutatea corpului n – numărul raiurilor din palanc Forţa F reprezintă forţa maximă la care trebuie să reziste parâma. folosim una din formulele: P = n x F / 1 + 0. Dacă.

Z – de paravan 5. E – cu titina. F – de balenier. D – cu carabiniera. T – de velar. H – de lanţ. J – de pavilion. V – foarfecă. L – de remorca de distrugător. C – Pett. O-R – de siguranţa. S-S – de traversiera. N – de scota.2. M – de remorca de remorcher. G – de încărcare. U – dublu. I – de pluta de salvare. INSTALAŢIA DE ANCORARE 44 . K – de rechini.Rr – rezistenţa la rupere C – circumferinţa parâmei în mm RS = Rr / CS unde: RS – rezistenţa de siguranţă CS – coeficient de siguranţă Carlige A – simplu. B – Robinson. T – de undita.

Instalaţia de ancorare constă din totalitatea echipamentelor şi dispozitivelor destinate atât pentru fixarea şi depozitarea ancorelor la bord.fusul .să realizeze o fixare sigură a capătului lanţului la bord 5. ancorele se pot împărţi în: . cu braţele capabile să se înfigă în fundul mării şi să menţină nava pe loc. virare.să permită abandonarea ancorelor şi lanţului în caz de nevoie . Ancore cu braţe fixe Din categoria ancorelor cu braţe fixe. cum ar fi: .palmele 45 .ancore fără traversă Din punct de vedere al rolului pe care îl au la bord.2. cu o formă specifică. Orice navă trebuie înzestrată în mod obligatoriu cu o instalaţie de ancoraj dispusă de regulă la prova.1.ancore cu traversă .ancore cu braţe mobile Fiecare din aceste tipuri de ancore poate fi împărţit după criteriul existenţei traversei în: .echipamente pentru ancoraj . Această ancoră poate fi întâlnită la navele cu vele. cât şi pentru manevrarea ancorelor – fundarisire. Tipurile de ancore folosite în prezent la bordul navelor pot fi împărţite în două categorii: .ancore .ancore principale (dispuse întotdeauna la prova) .braţele . Ancore ANCORA – este o piesă de oţel forjat sau turnat. la navele fluviale.2.mecanisme de fundarisire şi de virare Instalaţia trebuie sa îndeplinească anumite cerinţe.1.ancore cu braţe fixe .să permită fundarisirea şi virarea ancorelor la momentul dorit . la şalupe şi ambarcaţiuni sau ca ancorot la navele mari. în prezent se mai întrebuinţează o ancoră cu traversă denumită ancoră tip „Amiralitate”. formată din următoarele părţi componente: . Ancora tip „Amiralitate” este o ancoră tipică cu traversă şi se compune din următoarele elemente: .ancore secundare (dispuse la pupa) 5.să asigure manevrarea ancorelor fără nici un fel de dificultate .1. pe teugă.lanţuri .

datorita deplasării navei sub acţiunea vântului sau a curentului. In momentul fundarisirii. ancora cade pe verticala atingând fundul cu unul din braţe. având traversa si braţele dispuse in plane perpendiculare. Locul unde se încrucişează pe fus se numeşte „diamant” (partea cea mai rezistentă a ancorei). Traversa – este o bară de metal.fus .2. Principalul avantaj consta in faptul ca acest tip de ancora se înfige uşor in solul fundului si tine bine nava. prezintă greutati la manevra. serveşte pentru legarea lanţului de ancoră. mai precis cu una din gheare rezemata pe fund. Palmele – sunt extremităţile triunghiulare ale braţelor. Traversa are un capăt încovoiat pentru a se putea rabate şi fixa de-a lungul fusului pentru poziţia „repaus”. Aceasta este o ancora fara traversa alcătuita din: . Ancore cu braţe articulate Dintre ancorele de acest tip cea mai frecvent folosita la navele maritime moderne este ancora tip „Hall”. perpendiculara pe planul braţelor. Sub acţiunea acestui cuplu. iar braţele iau poziţie verticala cu un braţ. Braţele – sunt două bare fixe care se desfac la partea inferioară a fusului făcând corp comun cu acesta.contrabratele 46 . La mijlocul traversei există un opritor şi un cui spintecat legat cu un lănţişor care serveşte la fixarea traversei în locaşul ei pe fus. 5. Pe măsura ce lanţul se filează. ancora se aseaza cu braţele pe fund in poziţia orizontala cu fusul rezemat intr-un capăt al traversei care se menţine in poziţia verticala. Dezavantajele constau in faptul ca ancora. Modul de funcţionare al ancorei tip „ Amiralitate” este determinat de poziţia traversei. ancora se răstoarnă. Inelul – sau cheia de împreunare.doua braţe articulate . In acelaşi timp. din cauza gabaritului necesitând instalaţii speciale pentru ridicarea si punerea la post. cilindrică. având diametrul corespunzător orificiului din fus.inel . Continuarea tracţiunii lanţului face ca fusul ancorei sa se deplaseze orizontal pe suprafaţa fundului si gheara sa se înfigă in materialul din care este format fundul. lanţul începe sa se întindă trăgând de inelul ancorei. Ele se termină cu vârfuri ascuţite care se numesc „gheare”.gheare .1. fixată în ochiul din capătul fusului.- inelul traversa Fusul – este o bară de oţel cilindrică (prismatică) terminată la partea superioară cu un ochi. Se formează astfel un cuplu de răsturnare determinat de forţa cu care trage lanţul de inel in jos si rezistenta pe care o opune capătul traversei rezemat da fundul apei. traversa devine orizontala.2.

5.3. Aceste ancore se folosesc pentru a fixa solid si pe timp îndelungat diferite mijloace plutitoare. braţele se pot rabate intr-o parte si alta a fusului oscilând cu un unghi de aproximativ 45 grade. După fundarisire. Avantajul principal al acestui tip de ancora îl constituie faptul ca este foarte comoda la manevra fixându-se foarte simplu la post. Ancore de corp mort Ancorele de corp mort sunt ancore destinate pentru fixarea navelor far sau a altor instalaţii plutitoare.2. care se mişca in articulaţia de fixare in diamant. astfel ca braţele raman in plan orizontal.ancora şurub 47 .a doua este rezistenta opusa de sol care tinde sa mentina contrabratul in jos. Efectul acţiunii acestor doua forte provoacă deschiderea braţelor pana la unghiul maxim de 45 grade si atunci ghearele se înfig in solul fundului. . Modul de funcţionare al acestui tip de ancora este determinat de posibilitatea de oscilaţie a braţelor. la ancorele de tip „Hall”.una este tracţiunea lanţului care tinde sa tragă ancora după el.1. La fundarisire sau la virare se exclude posibilitatea încolăcirii lanţului pe fus sau pe braţe. ancora cade pe fund luând o poziţie orizontala. trage de inelul ancorei ridicând uşor fusul. Din acest moment.ancora ciuperca .ancora de corp mort tip „Amiralitate” cu un singur braţ si cu traversa fixa . Dezavantajul principal al ancorei tip „Hall” consta in faptul ca după fundarisire trebuie tarata pe fund pana se „agata” si „musca” solul. Ancora este tarata pe fund in aceasta poziţie pana când contrabratele întâmpina o rezistenta la întâlnirea primei denivelări. asupra ancorei actioneaza doua forte: . In momentul când lanţul începe sa se întindă.- diamantul buloanele (şuruburile) de împreunare a fusului cu diamantul Spre deosebire de ancorele cu braţe fixe. Cel mai frecvent sunt folosite trei tipuri de ancora de corp mort si anume: .

Tipuri de ancore 1 – Amiralitate 2 – Primitiva de lemn cu bolovani 3 – Romana 4 – Vikinga 5 – Comuna 6 – Baldt 7 – Hall 8 – Dunn 9 – Marrel 10 – Inglefield 11-Gruson-Hein 12 – Amiralitate fara traversa 13 – Amiralitate fara traversa 14 – Matrosov 15 – Amiralitate de submarin 16 – Tyszack 17 – Powell 18 – Rynvaart 19 – Trotman 20 – Northill 21 – Westney 22 – Danforth 23 – Cu patru braţe 24 – Calota 25 – Cu un braţ tip vechi 26 – Şurub 27 – Bloc (beton) 28 – Cioc (fonta) 29 – Bloc (ferociment) 30 – Ciuperca 31 – Ciuperca ondulata 32– Tombostone 33 – Plug 34 – Grapa 35 – Cu un braţ (moderna) 36 .Martin 48 .

Descrierea lanţurilor Lanţurile de ancora sunt destinate pentru asigurarea legăturii dintre ancora si nava.1.2.2.5. Lanţuri 5.2. 49 . mărind in acest fel rezistenta lanţului cu 20%.2. Ele sunt confecţionate din inele metalice de forma unei elipse numite „zale”. Podul (denumit si punte) este o traversa metalica dispusa la mijlocul zalei impartind zaua in doua parti egale. Zalele pot fi cu pod sau fara pod. Podul are rolul de a nu permite alungirea zalei la tracţiune.

numita cheie Kenter. Calibrul se exprima in milimetrii. Cheile de lanţ sunt unite printr-o za de împreunare. o cheie de lanţ având lungimea de 25 metri.Modele de zale de lanţ de ancora Lanţul unei ancore se caracterizează prin calibru si prin lungime. Lungimea lanţului este impartita in chei de lanţ. 50 . mai solida si cu posibilitatea desfacerii. Prima cheie este fixata de ancora cu o cheie cu vârtej. Calibrul lanţului de ancora este diametrul unei zale măsurat in dreptul punţii sau la mijlocul zalei daca lanţul este format din zale fara pod.

postamentul ancorei .2. lanţul ancorei trebuie verificat sistematic pentru a exista siguranţa ca zalele nu sunt crăpate si podurile nu sunt slăbite. zaua de împreunare roşie si cate doua zale de o parte si de alta. pe fiecare un inel de tabla.boturi .3. Astfel. Intretinerea lanţurilor In timpul exploatării. după care se piturează cu miniu de plumb si apoi se vopseşte. diametrul lanţului. Echipamentul pentru ancoraj este alcătuit din: . la prima cheie vom avea piturate zaua de împreunare cu roşu si de o parte si de alta a acesteia o za alba si un inel de tabla. echivalentul a 225 metri. o nava are intre 8 chei de lanţ la babord. Delimitarea cheilor de lanţ se face cu ajutorul unor marcaje. depozitarea si manevrarea ancorelor si lanţului la bordul navei. interesează marcajul care se face la bord pentru a permite cunoaşterea in orice moment a lungimii de lanţ aflata la apa. In general. Echipament pentru ancoraj Echipamentul pentru ancoraj constituie partea componenta a instalaţiei de ancorare care este destinata pentru fixarea.puţul lanţului 5. Pentru ca lungimea lanţului de ancora care este lăsat la apa sa poată fi complet cunoscuta. la doua cheie.5. se întind pe puntea docului.3. se curata de rugina si de vopseaua veche. Acesta este impartit in chei de lanţ.nari . Din punct de vedere marinăresc.stope . Este necesar ca la fiecare virare lanţul sa fie bine spălat cu instalaţii speciale de spălare dispuse in nara ancorei.2. Marcarea lanţurilor de ancora Lanţurile de ancora au un marcaj din fabricaţie prin care se indica marca fabricii.1. una care se fixează in bordaj si alta in punte.după fiecare cheie apare o za mai groasa care este za de împreunare.2. 5. etc. Lanţul de ancora nu trebuie folosit daca se constata zale crăpate sau vreun pod slăbit. Narile Narile sunt piese din fonta sau din hotel turnat având o forma tubulara cu secţiune circulara sau ovala si terminate la capete cu cate o întăritura.2. in felul următor: .2. Acesta za este piturata in roşu si corespunzător numărului cheii de lanţ se piturează in alb de o parte si alta a zalei de împreunare o za cu un inel de tabla. anul fabricaţiei. este necesara dimensionarea lanţului. 5. care au fiecare o lungime de 25 metri.3. Întotdeauna când nava este urcata pe doc.2.2. echivalentul a 200 metri si 9 chei de lanţ la tribord. lanţurile se scot din puţuri. 51 .

2. iar lanţul sa treacă fara efort.3.Narile sunt dispuse in ambele borduri in aşa fel încât sa permită trecerea libera a lanţului si punerea la post a ancorelor fara traversa. 2 – sarma.stope cu şurub.2. 5. acţionate cu o pârghie . Stopele de punte sunt dispuse pe traiectoria lanţului de ancora. intre vinci si ancora (nara). Stopele si boturile Pentru fiecare lanţ sau cablu de ancora sunt prevăzute la bordul navei cate o stopa de punte care asigura la post sau fixează si opreşte mişcarea lanţului pe timpul manevrei de ancorare sau pe timpul lucrărilor la lanţ. 4 – palanc 52 .stope cu călcai. După felul construcţiei exista doua tipuri principale de stope: . Narile sunt astfel construite încât sa permită ancorei sa gliseze uşor imediat ce lanţul a fost eliberat. 3 – lanţ. acţionate cu ajutorul unui ax filetat Stopa cu călcai Stopa cu lanţ 1 – ochi in punte.

3. se boteaza lanţurile ancorelor cu ajutorul unor boturi confecţionate din lanţ sau din parâma. astfel ca. Orice cabestan este dotat cu frâna sau stea de cuplare. fie in ambele sensuri. Cabestanul – este un mecanism de forţa. peste balustrada si instalarea la post pe punte. care pe lângă virarea lanţului ancorei este destinat si la întinderea parâmelor de manevra. destinat ridicării ancorei ieşite la suprafaţa. folosit pentru detaşarea completa a lanţului in caz fortuit. Accesul in puţul lanţului se realizează prin forepeak. in final lanţul se mişca in sensul in care se invarteste barbotina. la capătul din prova al navei.2. o coroana cu santuri de forma zalelor de lanţ. Postamentul ancorei In timpul marşului ancorele sunt fixate la post. numit grui de capon. pe postament sau suspendate. care se fixează de lanţul ancorei si îl blochează. Capătul lanţului se prinde la partea superioara a puţului cu un cioc de papagal.2. Acestea permit rotirea tamburului fie intr-un sens. De regula.4. La baza tamburului exista una sau doua piese mobile cu rol de opritor. care se numesc castaniete. 5.2. botul este format dintr-o bucata de lanţ cu 5-6 zale. Postamentul ancorelor tip Amiralitate este dispus pe punte si constituie o întăritura a punţii pe care ancora se fixează la post in poziţie orizontala si se amarează.4. Toate cabestanele care sunt destinate pentru virarea ancorelor au in plus o piesa speciala. La partea superioara a tamburului sunt prevăzute 5-6 locaşuri prismatice in care se introduc nişte bare de lemn denumite „manele”. 5. Lanţul ancorei se angrenează perfect in locaşurile barbotinei.Pentru mărirea siguranţei ancorajului si evitarea ca întreg efortul cu care trage lanţul ancorei sa se aplice in stopa. Puţul lanţului Este constituit din doua compartimente aflate sub teuga navei si unde se depozitează lanţul ancorei când nu este folosit. El este format dintr-un tambur care se roteşte in jurul unui ax vertical.3. care se numeşte barbotina. navele sunt prevăzute cu mecanisme de lansare si virare instalate pe punte la prova si care pot fi cu ax de rotire vertical – cabestan si cu ax de rotire orizontal – vinciuri. fixata cu un capăt la un ochet sau o placa metalica in punte iar in celalalt capăt se termina cu un cioc de papagal sau o gheara de drac. Mecanisme de fundarisire si virare Pentru fundarisirea si virarea ancorelor principale.3. cu ajutorul căreia se angrenează sau se 53 . in funcţie de poziţia in care sunt aşezate. Punerea la post a ancorelor tip Amiralitate se face cu ajutorul unui grui rotativ. 5. Postamentul ancorelor de tip Hall se afla dispus in bordaj. cu ajutorul cărora se pune in mişcare cabestanul atunci când se lucrează manual. Aceste mecanisme de manevra pot fi manuale sau mecanice.

instalaţia de ancorare se afla in grija sefului de echipaj. 6 – coroana. 2 – maşina cabestanului. Funcţionarea instalaţiei de ancorare 5. 4 – lanţul ancorei. 4 – clopot. 2 – ferastruica. 4 – ferastruica. Fundarisirea ancorei Pe navele mari. 9 – tachet mobil Tipuri de vinciuri de ancora 5. Cabestanele acţionate mecanic sau hidraulic sunt întotdeauna dublate de posibilitatea acţionarii manuale.sa pună in funcţiune cabestanul (vinciul) 54 . 3 – cabestan pe coverta. Vinciul – este un mecanism de forţa cu aceiaşi destinaţie ca si cabestanul. 3 – cingătoare. 7 – barbotin C – pentru parâme: 1 – manela. 5 – cabestan sub coverta. 6 – steaua frânei. 5 – pălărie. 6 – tachet B – pentru lanţ si parâme: 1 – clopot.1.2.eliberează barbotina. 2 – crestătura. 8 – castaneta.5. Cabestanul A – din secolul XVII: 1 – pălărie. 5 – stea de comanda a maşinii cabestanului. 3 – tachet.2. 7 – barbotin. cu singura deosebire ca din construcţie este prevăzut cu tamburi si barbotine care se rotesc in jurul unui ax orizontal. Înainte de ancorare sau virare seful de echipaj este obligat: .5.

punerea in funcţiune si verificarea vinciului sau cabestanului . La alegerea locului de ancoraj trebuie avut întotdeauna in vedere asigurarea spaţiului de siguranţa – reprezentând lungimea navei + lungimea lanţului din apa + factor de siguranţa de cel puţin 2 cabluri (2 x 185.2. dar in general se lasă fara pentru o eventuala manevra a lanţului.2.- sa verifice funcţionarea acestuia fara sarcina sa verifice daca functioneaza ungerea sa verifice funcţionarea cuplării si decuplării barbotinei Desfasurarea operaţiunii de ancorare se desfasoara după următorii paşi: . lanţul se întinde pe fund .cu ajutorul motorului nava se deplasează puţin înapoi. se fixează lanţul cu stopa.la comanda „FUNDA” se slabeste frâna vinciului iar ancora pleacă datorita greutatii .5. ancora se taraste pe fundul apei pana se fixează .nava este stopata . LANTUL LA PIC LANTUL INTINDE INAINTE LANTUL INTINDE INAPOI LANTUL INTINDE LA TRAVERS LANTUL FORTEAZA ANCORA GRAPEAZA LANTUL CADE IN BANDA 5. Comunicarea prova – comanda la fundarisirea ancorei Ofiţerul de la prova comunica: DREAPTA / STANGA GATA DE FUNDA FUNDA DREAPTA / STANGA – se da drumul la lanţ Ofiţerul de la prova comunica in permanenta numărul cheilor si poziţia lanţului: O / DOUA / TREI / ETC CHEI LA APA / NARA / PE VINCI cu staţia de manevra sau clopotul (o bătaie de clopot pentru fiecare cheie din apa). se pune botul sau gheara de drac. Virarea ancorei Înainte de virarea ancorei se fac de asemenea o serie de pregătiri care constau in: .punerea in funcţiune a instalaţiei de apa sub presiune pentru spălarea lanţului si ancorei de nămol Comunicarea prova – comanda la virarea ancorei Când operaţiunea de virare este pregătita ofiţerul comunica: 55 .aşezarea lanţului pe barbotina (garnisirea lanţului) .se strânge frâna.2 m) când este posibil.se da drumul la lanţ cat este nevoie (de trei ori adâncimea apei).

DREAPTA / STANGA GATA DE VIRA Pe timpul virării se comunica numărul cheilor: CINCI CHEI PE VINCI / PATRU CHEI PE VINCI / ETC ANCORA S-A SMULS ANCORA LA SUPRAFATA ANCORA LA POST DE MARE 5. material plastic expandat învelit în pânză prevăzută cu bretele de legare şi buzunare pentru fluier. marea majoritate a navelor dispun de ancore secundare sau ancore de curent. 5. Sunt prevăzute în Convenţia Internaţională pentru ocrotirea vieţii umane pe mare – SOLAS.3.3. Manevra ancoroatelor In afara ancorelor principale care se manevrează. baterie şi bec 5.6. In acest caz instalaţia de ancorare de la pupa se actioneaza in mod similar cu cea de la prova. în loc special. Centura de salvare se leagă în jurul pieptului. prin flotabilitatea sa asigură plutirea corpului confecţionată din plută. fără mâneci. 5. care se numesc ancoroate si care sunt dispuse la pupa navei.2.1. In funcţie de mărimea navei ca ancora de la pupa poate fi folosita o ancora tip „Hall”.1. Unele nave au prevăzute din dotare o instalaţie de ancorare pentru ancora de la pupa.3. marcat cu un semn fosforescent 56 . cu pereţi dublii care se umflă de către purtător printr-un tub de cauciuc prevăzut cu dop de astupare se fixează de corp cu cordoane de piele sau cauciuc la ceafă au o formă de pernă pentru menţinerea capului deasupra apei se păstrează în cabina fiecărui membru de echipaj.3. INSTALAŢIA DE SALVARE MIJLOACE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE DE SALVARE Instalaţiile şi echipamentele de salvare reprezintă totalitatea mijloacelor de la bord cu ajutorul cărora echipajul se poate salva în caz fortuit.2. Mijloace individuale de salvare 5.1.1. Vesta de salvare Cerinţe: confecţionată din cauciuc. iar navele mai mici o ancora tip „Amiralitate”.

3. Colacul de salvare formă circulară. diametrul de 40-60 cm capabil să menţină la suprafaţa apei 1-4 persoane culoare portocalie cu benzi fosforescente confecţionat din plută învelită în pânză sau din plastic de marginile colacului este fixată o saulă în ghirlandă – „ţin-te bine” numărul colacilor de la bord depinde de lungimea navei 4 colaci trebuie să fie dotaţi cu lumină cu auto aprindere 2 colaci (incluşi în cei 4) trebuie să fie dotaţi cu semnal fumigen cu declanşare automată / în borduri la comanda de navigaţie Colac de salvare 57 .1.3. cu capul în poziţie de respirare.- să asigure menţinerea corpului uman la suprafaţa apei să se poată îmbrăca rapid şi corect asigurarea ieşirii la suprafaţă a persoanei (chiar inconştiente) căzute în apă. în 5 secunde din momentul scufundării culoare portocalie pentru vizibilitate maximă şi benzi fosforescente numărul vestelor de la bord să acopere numărul membrilor de echipaj plus 5 bucăţi 5.

2. Mijloace de salvare colective 5. intră apa între costum şi corpul uman se încălzeşte de la căldura corpului şi rămâne acolo protejând omul de hipotermie prin flotabilitatea sa asigură menţinerea la suprafaţă a corpului uman Costum termoizolant 5.3.5.2. Costumul termoizolant costum tip combinezon cu cagulă confecţionată din cauciuc special / neopren pentru protecţia celui din apă culoare roşie. Pluta de salvare rigidă flotor etanş din metal sau plastic împărţit în compartimente etanşe la mijlocul flotorului se află o platformă deasupra apei pentru protecţia ocupanţilor orice plută are o capacitate de încărcare pentru oameni şi materiale pluta se fixează la bordul navei gata de lansare folosite la navele mici 5.1. Pluta de salvare pneumatică confecţionate din pânză cauciucată cu camere de flotabilitate umplute cu aer sub presiune de la o butelie specială la bordul navei stau pliate într-un container special de formă alungită amplasat pe un suport special aşezat lângă bordul navei gata de lansare construite in aşa fel încât să poată fi aruncate de la o înălţime de 18 metri şi să plutească 30 zile 58 .1. cu benzi fosforescente pe faţă şi spate la folosire.3.2.2.3.3.4.

pluta datorită flotabilităţii se desprinde din suport (printr-un mecanism hidrostatic) saula se întinde şi acţionează butelia de aer comprimat Plute de salvare Echipamentul plutei de salvare: o lumină cu autoaprindere – fixată in vârful cortului ce acoperă pluta un colac de salvare cu o saulă plutitoare de 30 metri un cuţit şi un ispol – plute de 12 persoane. 2 cuţite şi 2 ispoale – plute mai mari bureţi pentru îndepărtarea apei două ancore de furtună cu formă de paraşută două rame plutitoare trei cuţite de desfăcut conserve pompă de mână pentru umflat camerele dezumflate ale plutei recipient gradat pentru apa de băut trusă sanitară 59 . saula prinsă de balustradă acţionează butelia şi umflă pluta automat.- capacitate de 12 – 18 persoane din container. la scufundarea navei. printr-un orificiu iese saula (fixată de balustradă) care prin acţionare dă drumul aerului din butelie pentru umflarea plutei Container pentru pluta de salvare Folosirea plutei: manual. prin aruncarea plutei peste bord.

plus bordaj lateral şi pe fundul bărcii instalaţia de lansare a bărcii se compune din: gruie tip gravitaţional.5 litri/om) tablete contra răului de mare (6 doze şi un sac pentru vomă) instrucţiuni pentru folosirea plutei şi supravieţuire pe mare exemplar din codul internaţional de semnale şi instrucţiuni de supravieţuire pe mare pe carton impermeabil la apă marcarea plutei cu „SOLAS A PACK” şi cu „SOLAS B PACK” pentru numărul de pasageri Materiale pirotehnice din dotarea plutei de salvare 5. vinci.3. sârme de manevră. Barca de salvare cel mai important mijloc de salvare colectivă de la bordul navei numărul bărcilor dintr-un singur bord trebuie să asigure preluarea tuturor membrilor de echipaj construite cu o rezistenţă suficientă pentru a suporta lansarea la apă şi ridicarea la bord cu tot personalul şi echipamentul necesar flotabilitate deosebită prin dotarea cu chesoane (compartimente) de aer dotate cu motor sau cu sistem tip drezină (td/bd) piturare în culoare roşie sau portocalie cu benzi fosforescente pe copastie. partea superioară şi lateral.- oglindă de semnalizare lanternă etanşă pentru transmiterea semnalelor Morse două rachete roşii cu paraşută şase facle de mână roşii un reflector radar un fluier de semnalizare set instrumente de pescuit provizii ambalate etanş (tip biscuiţi 2500 calorii/zi/om) recipiente etanşe de apă potabilă (1.3.2. ganciuri de susţinere 60 .

- lansarea se face prin slăbirea frânei vinciului. iar barca se mişcă din poziţie datorită greutăţii la bord este necesar a se executa lunar antrenamente de lansare a bărcilor pentru verificarea cunoştinţelor echipajului şi a capacităţii sale de a răspunde cerinţelor de salvare fiecare membru din echipaj are în cabină instrucţiuni referitoare la activitatea sa în cazuri deosebite Barca de salvare Barca de salvare de tip baleniera 61 .

două rame de rezervă şi o ramă plutitoare rezervă cârmă două dopuri filetate pentru orificiul de evacuare a apei două ghiordele şi două ispoluri două topoare. 22 – centura. 23 – file. 8 – banc. 16 – barbeta. lungime de 30 metri recipient cu cel puţin 4. 19 – butoiaş de apa. 12 – tin-te-bine. 11 – ochiuri. 25 – balamalele cârmei Echipamentul bărcilor de salvare: o ramă plutitoare la fiecare banchetă. 20 – cheson. 5 – coasta. 13 – colţare. 9 – banchet. 17 – bratara. 7 – puntire. 3 – etambou. 24 – cheson de aer. 10 – locaş pentru furchet. cu baterii de schimb două cutii de chibrituri de vânt în caz că barca nu este acoperită din construcţie este necesară o tendă (pânză groasă) pentru protecţia echipajului un compas de barcă cu diametrul de cel puţin 100 mm ghirlandă „ţin-te bine” fixată în afara bordului o ancoră de furtună cu parâmă de trei ori lungimea bărcii fixată cu o „labă de gâscă” două barbete (prova/pupa) cu diametrul de 14 mm. 4 – copastie.5 litri ulei mineral cu posibilitatea fixării la ancora de furtună provizie de alimente într-un ambalaj etanş care conţine 2500 calorii/om/zi 3 litri/om apă potabilă sau 2 litri dacă barca are sistem de desalinizare a apei recipient gradat pentru măsurarea apei de băut patru rachete paraşută roşii şase facle de mână două semnale fumigene plutitoare cu fum portocaliu trusă sanitară etanşă la apă oglindă de semnalizare / heliograf briceag cu deschizător de conserve trusă de pescuit pompă manuală de drenaj fluier de semnalizare instrucţiuni pentru supravieţuirea pe mare si codul internaţional de semnale 62 . 18 – panou. 21 – brâu.1 – etrava. 15 – inel. 2 – chila. 6 – ghirlanda. 14 – cârlig de ridicare. unul la fiecare extremitate a bărcii sursă de lumină etanşă pentru semnalizare Morse.

GUVERNAREA – este calitatea navei de a se deplasa pe o anumită traiectorie (dreaptă. poziţia şi sensul de rotaţie a propulsorului .mijloacele de guvernare folosite .4. cu excepţia barjelor purtate. STABILITATEA DE DRUM – este proprietatea navei în mişcare de a se menţine timp îndelungat pe o anumită direcţie. INSTALAŢIA DE GUVERNARE 5.4.numărul. 63 . care să asigure manevrabilitatea şi stabilitatea de drum. Guvernarea navei depinde de o serie de factori cum sunt: .1. curbă) impusă.rapoartele între dimensiunile principale (LCWL / B şi B / T) . vânt. MANEVRABILITATEA – este proprietatea navei în mişcare de a efectua schimbări rapide de direcţie cu ajutorul instalaţiei de guvernare. trebuie să aibă o instalaţie de guvernare robustă şi sigură.formele geometrice ale carenei (zona pupa) .condiţiile hidro-meteorologice în care se navigă (apă. aer. nava trebuie să fie manevrabilă şi să aibă o bună stabilitate de drum. Generalităţi Pentru efectuarea navigaţiei în condiţii de siguranţă. valuri) Fiecare navă.Barca de salvare amplasata la pupa 5.

atunci trebuie să se prevadă o acţionare de avarie amplasată deasupra punţilor pereţilor etanşi. de la 350 dintr-un bord la 350 în celălalt bord întrun timp care să nu depăşească 28 secunde. complet imerse de la 150 într-un bord la 150 în celălalt bord într-un timp care să nu depăşească 60 secunde cu nava la pescajul maxim şi la viteza de marş maximă de serviciu sau la viteza de 7 Nd. La petroliere.50 . dintr-un bord în altul. precum şi în compartimentul cârmei. instalaţia de guvernare va fi astfel concepută încât.50 – la poziţia cârmei sau ajutajului orientabil la unghiuri de 50-350 Indicarea poziţiei cârmei sau ajutajului orientabil trebuie să fie independentă de postul de comandă a acţionării instalaţiei de guvernare. Diferenţa dintre poziţia indicată şi cea reală nu trebuie să fie mai mare de: 10 – la poziţia cârmei sau ajutajului orientabil în planul diametral sau într-un plan paralel cu acesta 1.000 şi mai mult. sectorului sau altor organe care servesc aceluiaşi scop.2. - 5. navele pentru produse chimice şi navele combinate care au un tonaj brut (TRB) de 10. cu excepţia echei.4. Lângă fiecare post de comandă de la distanţă a acţionărilor instalaţiei principale şi auxiliare de guvernare. complet imerse. identice. sau a zonei de prindere a acţionării cârmei. În aceleaşi condiţii trebuie să se asigure manevra de trecere a cârmei sau a ajutajului orientabil. Părţile componente ale instalaţiei de guvernare Instalaţia de guvernare este compusă din: cârma sistem de transmisie servomotor timona 64 .Asemenea instalaţii pot fi: cârmă cu profil hidrodinamic. cu nava la pescaj maxim şi la viteza maximă de serviciu. în funcţie de valoarea care este mai mare. precum şi celelalte nave care au un TRB de 70.la poziţia cârmei sau ajutajului orientabil la unghiuri de 00-50 2. complet imerse. nave pentru gaze lichefiate. la viteza de marş înainte de cel puţin 4 noduri.000 şi mai mult. Instalaţia principală de guvernare trebuie să asigure manevra de trecere a cârmei sau a ajutajului orientabil. complet imerse de la 350 dintr-un bord la 350 în celălalt bord. Instalaţia auxiliară de guvernare trebuie să asigure manevra de trecere a cârmei sau a ajutajului orientabil. capacitatea de guvernare să poată fi restabilită în cel mult 45 secunde de la ieşirea din funcţiune a uneia din instalaţiile de forţă. Dacă acţionările instalaţiei principale şi auxiliare de guvernare se află într-un compartiment situat în întregime sau parţial mai jos de cea mai înaltă linie de plutire de maximă încărcare. În cazul acestor nave. instalaţie cu ajutaje orientabile şi alte instalaţii aprobate de către Registrul Naval Român. trebuie să existe indicatoare pentru poziţia cârmei sau ajutajului orientabil. în cazul pierderii capacităţii de guvernare datorită unei defecţiuni tehnice unice în oricare parte a uneia din instalaţiile de forţă ale instalaţiei principale de guvernare. Acţionarea de avarie trebuie să asigure manevra de trecere a cârmei sau ajutajului orientabil. instalaţia principală de guvernare trebuie să cuprindă două sau mai multe agregate de forţă.

Mişcarea servomotorului se transmit la eche.4. uneori în compartimentul maşini sau separat. 65 . care se angrenează cu un sector de rază variabilă (dinţat). Celelalte capete sunt legate printr-o traversă paralelă cu echea. care este aşezată în acelaşi plan cu cârma sau perpendicular pe ea. Această condiţie nu o poate îndeplini dispozitivul decât în cazul când s-ar consimţii la o înclinare exagerată a troţelor în raport cu echea. suma distanţelor de la raiuri la capătul echei trebuie să fie constantă. Troţele – la acest dispozitiv. dispusă la pupa şi cu ajutorul căreia se realizează efectiv menţinerea sau schimbarea direcţiei de deplasare a navei. Servomotoarele – sunt instalate la pupa navei. Lungimea troţelor fiind constantă pentru ca şi tensiunea să fie constantă. În drum către tambur şi eche. până la eche. Raza roţii excentrice şi a sectorului sistemului este calculată astfel ca braţul de pârghie care acţionează echea să coincidă cu unghiul de cârmă. La navele mari. unde se leagă la un inel. Cârma – piesa de bază a instalaţiei de guvernare.cârme clasice sau active amplasate înapoia sau (uneori) în faţa propulsoarelor navei (aceste instalaţii sunt eficiente numai pe timpul mişcării navei cu viteze suficient de mari). care primeşte mişcarea servomotorului. deci capul echei ar trebui să descrie o elipsă. Tije – mişcarea servomotorului se transmite prin 2 tije cu capetele fixate la eche. pot fi înlocuite cu o manetă. Mijloace de guvernare a) Principale: sunt obligatorii pentru toate tipurile de nave 1) Instalaţii principale de cârmă: . 5. cu ajutorul cărora se manevrează. prevăzute cu pilot automat. dar mişcarea servomotorului se transmite printr-un şurub fără sfârşit unei roţi dinţate pe al cărui ax se găseşte o altă roată dinţată excentrică. Axiometrele – aparate aşezate în timonerie şi care indică unghiul de cârmă şi corespunde cu indicatorul din camera cârmei. Acesta face legătura dintre servomotor şi comandă (timona). Sistemul HARDFIELD – este asemănător cu cel precedent. troţele sunt călăuzite prin raiuri de metal. hidraulic sau electric. dar mişcarea servomotorului se transmite unui lanţ GALL care mişcă căruciorul mobil.3. troţele pleacă de la un tambur câte una din fiecare bord. Sistemul de transmisie – la servomotor poate fi mecanic. Lanţul GALL – este asemănător cu troţele. iar elipsa descrisă ar fi foarte turtită.Timona – este o roată din lemn sau din metal prevăzută cu cavile. De obicei navele mari au două servomotoare care pot lucra independent.

cu posibilităţi de rotire în jurul unei axe verticale şi care asigură guvernarea navei se numeşte CÂRMĂ.coloane rotitoare cu elice .2) Instalaţii principale cu cârmă-propulsor (de propulsie orientabilă): - - elicele (propulsoarele) navei având ataşate duze orientabile care prin rotire modifică direcţia jetului de apă propulsoarele cu aripioare. 1) Instalaţii auxiliare din cârme active – de regulă aceste instalaţii sunt cu elice în duză. sunt denumite MIJLOACE DE GUVERNARE ACTIVĂ. etc b) Auxiliare: acţiunea lor este independentă de funcţionarea propulsoarelor propriu-zise. 5. pompe cu paleţi.4. Părţile componente ale cârmei sunt: pana sau safranul cârmei şi axul cârmei.4. 2) Instalaţii auxiliare de cârmă-propulsor: .tunele hidrodinamice transversale (aici se produc jeturi de apă prin funcţionarea unor elice cu pale (fixe sau orientabile). 66 . având forma de aripă profilată sau neprofilată hidro-dinamic. pompe centrifuge.propulsoare cu aripioare (VOITH – SCHNEIDER) Observaţie: Instalaţiile principale şi auxiliare de cârmă-propulsor împreună cu instalaţiile auxiliare din cârmele active. sunt utilizate la nave cu viteze mici sau nule. . Cârma Definiţie: Apendicele amplasat în jetul de apă al propulsorului sau în siajul carenei. sunt acţionate electric sau electro-hidraulic.

Axul cârmei – organul de rotire al penei cârmei şi de transmitere a forţei hidrodinamice portante asupra navei. Clasificarea cârmelor I. Intră în corpul navei printr-un orificiu (prevăzut cu sistem de etanşare) numit etambreu şi se continuă în compartimentul cârmei unde este fixat cu doua tije ce sunt acţionate de servomotoare. • Cârme semisuspendate şi semicompensate – se utilizează numai la navele maritim • Cârme suspendate – sunt susţinute numai de ax (specific ambarcaţiunilor de sport şi de agrement şi a navelor pe aripi portante) 67 .4.Pana – este construită dintr-un cadru metalic îmbrăcat pe ambele părţi cu tablă (partea din apă se numeşte safran) şi creează forţa hidrodinamică portantă.4.1. După modul de asamblare a penei cârmei: • Cârme simple Sunt susţinute de corpul navei atât la partea superioară cât şi la partea inferioară. 5.

II.

După poziţia axului faţă de muchia de atac a penei • Cârme necompensate – au axul amplasat în imediata apropiere a muchiei de atac

Cârme compensate – axul amplasat la 0,25 – 0,33 din lungimea penei

68

Cârme semicompensate

III. •

După forma geometrică a secţiunii longitudinal – verticale se deosebesc: Cârme de formă dreptunghiulară:

69

Cârme de formă trapezoidală

Cârme de alte forme geometrice

IV. După forma geometrică a secţiunii longitudinal – orizontale a penei se deosebesc:

• •

Cârme plate: Cârme cu profil hidrodinamic: - NACA - NEJ - TAGHI - GO În urma cercetărilor teoretice – experimentale au apărut:

cârme profilate cu parte fixă şi parte mobilă

Partea fixă este folosită ca punct terminus pentru arborii port-elice. • sistem de mai multe cârme acţionate:
70

- simultan (duble.cu volet extins cârma volet extins 40 grade 40 grade 71 . L acelaşi a unghi Propulsor a SISTEM H ITZL ER a La unghiuri diferite 90 grade 80 grade Propulsor SISTEM ENKEL 75 grade • Cârmă cu volet ( se obţine un unghi maxim de bandare de 800) . împingătoare de puteri mici. triple) – la remorchere.

Mijloacele de guvernare activă cuprind: • instalaţiile principale de cârmă-propulsor (de propulsie orientabilă): .coloanele telescopice cu elice .tunele hidrodinamice transversale . 72 .5. culisă. se numeşte mijloc de guvernare activă.coloanele rotitoare cu elice . abr e t ro r oe x i r e m i eă a vl n c ls ui ă br aă abr i t ro r oe n i r e 5.propulsoarele cu aripioare • instalaţiile de cârme active Instalaţiile principale de cârmă-propulsor cu elice în duze orientabile independente Asigură o bună manevrabilitate a navei – au o largă răspândire la navele de transport fluviale şi la remorcherele propulsate prin elice cu pale orientabile. .elice în duze orientabile (acţionate simultan sau independent) .4. Mijloace de guvernare activă Definiţie: Instalaţia specială.arborele exterior este pus în legătură cu voletul printr-un mecanism cu culisă (manivelă. respectiv combinaţia mai multor instalaţii între ele sau cu propulsorul principal. bară).- cu doi voleţi c ls ui ă vl t oe s n rg i ai ut i i z ţ d î t ee nr i vl t oe Axul cârmei de acest tip (cu voleţi) este format din doi arbori concentrici acţionaţi independent: .propulsoarele cu aripioare • instalaţiile auxiliare de cârmă-propulsor: .coloanele rotitoare cu elice . capabilă să creeze forţele transversale necesare manevrării eficiente a navei la orice regim de viteză mărindu-i în felul acesta gradul de independenţă.arborele interior este solidar cu pana cârmei propriu-zise.

sensului şi a mărimii vectorului FORŢĂ DE ÎMPINGERE dezvoltată de fiecare instalaţie principală de cârmăpropulsor. Forţele de împingere dezvoltate de aceste jeturi de apă sunt de regulă perpendiculare pe planul diametral. Orientarea independentă a duzei şi a palelor elicei permite modificarea în limite foarte largi a direcţiei. pasagere. sensuri şi mărimi diferite. • • În primele 2 cazuri │FTd│= │FBd│. remorchere. Această soluţie are implicaţii asupra înaintării şi rotirii navei în plan orizontal.Duzele orientabile independente se prevăd la navele care au cel puţin două linii de axe şi sunt acţionate de mecanisme separate. Instalaţii auxiliare de cârmă-propulsor cu tunele hidrodinamice transversale Aceste instalaţii sunt construcţii complexe ce se recomandă a fi amplasate în cazuri speciale la nave de stins incendiu. În principiu aceste instalaţii presupun existenţa in CARENA navei a unor canale transversale spre extremităţile prova şi pupa. Din compunerea lor rezulta F care determină deplasarea longitudinală dar şi rotirea navei. nava se mişcă pe loc. 73 . deschise în borduri prin care se pun în mişcare JETURI de apă sub presiune. În cazul al 3-lea vectorii forţe de împingere dezvoltate de instalaţiile principale de cârmă propulsor sunt de direcţii.

cu elice cu pale orientabile .cu pompă centrifugă verticală 74 .cu propulsor cu aripioare .La forţe egale şi de sens contrar giraţia se face pe loc. Tipuri de instalaţii auxiliare de cârmă-propulsor cu tunel: .cu elice cu pale fixe .

bacuri. Instalaţii auxiliare de cârmă-propulsor cu coloane rotitoare şi telescopice cu elice Se utilizează la navele de viteză mică şi cărora li se impun condiţii de manevrabilitate deosebită (macarale plutitoare. Avantaje: instalaţiile cu coloane rotitoare au o eficienţă sporită (elicea se roteşte la orice unghi în plan orizontal) faţă de instalaţiile cu elice în duze orientabile Dezavantaje: construcţie complexă şi preţ de cost ridicat slabă protecţie la acţiuni mecanice rezistenţă redusă la coroziune sporirea rezistenţei la înaintare a navei 75 . pasagere). Ele pot funcţiona ca propulsoare principale sau auxiliare. nave de stins incendii.cu pompă centrifugă orizontală 5. remorchere de port..6.4.

Prin crearea instalaţiilor cu cârmă-propulsor cu coloane TELESCOPICE cu elice. unele dezavantaje menţionate mai înainte au fost eliminate. din acest motiv. uzura prematură a acestei elice). Unghiul de bandă al cârmei este şi de 900. cum ar fi rezistenţa la înaintare. 76 . Pe timpul manevrei în acvatoriile limitate (cu viteze mici sau chiar nule). elicea este retrasă într-o nişă în corpul navei. are profilul hidrodinamic modificat. Pe timpul navigaţiei în mare deschisă. 5.7. De regulă. giraţia navei este realizată prin împingerea cârmei active.4. elicea cârmei se roteşte în sens invers propulsorului. Instalaţii de cârme active Instalaţiile cu cârme active se folosesc din 1960. Antrenarea elicei se face cu un motor electric (sau hidraulic) amplasat în pana cârmei care. Dezavantaje: pe timpul marşului elicea cârmei lucrează în regim de turbină (creşte rezistenţa la înaintare a navei.

Transmisiile de la servomotor la axul cârmei I. Troţe II. mişcarea se transmite printr-un lanţ la căruciorul mobil. Lanţul Gall .8.4.asemănător cu primul caz. Tije 77 . III.5.

IV. PROPULSOARE 78 . V. MAŞINI . Sistemul Hardfield . INSTALAŢIA DE PROPULSIE 5. Sistemul şurub fără sfârşit 5.5.5. Generalităţi Instalaţia de propulsie este alcătuită în principiu din următoarele elemente: 1.PRINCIPALE AUXILIARE 2.1.asemănător cu cazul tije. LINII DE ARBORI 3. cu diferenţa ca mişcarea de la servomotor se transmite printr-un şurub fără sfârşit unei roţi dinţate pe al cărui ax se găseşte o altă roată dinţată excentrică.

cu turbine cu gaze . cu mijloace de comunicaţii în scopul comenzii concomitente a două sau mai multe maşini principale.c..5. Acest post este amplasat fie în apropierea maşinii respective. După instalaţia de propulsie.5. b) Maşini principale – sunt maşinile care antrenează propulsoarele navei.c.m. f) Post de comandă comun – post utilat cu a. 79 . precum şi a.m. precum şi pornirea şi oprirea maşinilor. alimentarea navelor cu energie electrică şi alte feluri de energie. fie este montat direct pe aceasta. g) Post de comandă central – post în care se află dispozitivele de telecomandă ale maşinilor principale şi auxiliare. c) Compartimentul maşini – încăpere în care se găsesc maşinile principale. Definiţii şi explicaţii a) Maşini auxiliare – maşini care asigură funcţionarea maşinilor principale. ale propulsoarelor cu palete (VOITH – SCHNEIDER)..N. iar pe navele cu instalaţie de propulsie electrică şi generatoarele principale. ale elicelor cu pas reglabil.2. mijloacele de comunicaţie şi aparatura de semnalizare preventivă a avariilor. dacă este necesar şi mijloace de comunicaţie destinate comenzii. maşina navală sau instalaţia de forţă a navei se clasifică în: a) Instalaţia de propulsie cu gaze: .5. Maşini principale şi auxiliare Maşina reprezintă instalaţia ce produce energia mecanică necesară deplasării navei. aparate de măsură şi control.1.combinate b) Instalaţia de propulsie cu vapori: cu turbine cu maşini alternative combinate cu turbine cu abur ce utilizează energia atomică 5.motoare cu ardere internă . dispozitive de alarmă în caz de avarii. d) Comandă de la distanţă – posibilitatea de a schimba de la distanţă turaţia şi sensul de rotaţie.2.R. e) Post de comandă local – locul prevăzut cu organe de comandă. precum şi funcţionarea sistemelor şi instalaţiilor supuse supravegherii R.

ateliere: nivel zgomot maxim 85 dB.5. elice cu pas reglabil sau la instalaţiile electrice de propulsie.3. maşinile principale trebuie să asigure posibilitatea marşului „ÎNAPOI”. în marş liber înapoi.2.3.2. Dispozitive de comandă Amplasarea dispozitivelor de pornire şi inversare a sensului de marş trebuie să asigure posibilitatea pornirii şi inversării fiecărei maşini de către un singur om. Telegraful din compartimentul maşini trebuie să fie prevăzut cu sistem de blocare pentru a se exclude posibilitatea funcţionării în sens diferit de cel prescris.7.5. Puterea maşinilor principale La navele flotei tehnice cu zonă de navigaţie nelimitată şi zonă de navigaţie limitată „1”. 80 . Telecomanda maşinilor principale şi a propulsoarelor trebuie efectuată numai de la un singur post de comandă. asietă de durată …. +/.. Sensul de deplasare a manetelor şi a roţilor de comandă trebuie să fie marcat prin săgeţi şi inscripţii indicatoare.aer: compartimente închise 00C . 5. La instalaţiile principale de propulsie cu transmisii reversibile. trebuie să se prevadă un post de comandă comun.5. cel puţin 70% din turaţia de calcul la marş înainte pentru un interval de cel puţin 30 minute. puterea maşinilor principale trebuie să asigure navei o viteză de marş (economică) de cel puţin 7 Nd. mersul înapoi nu trebuie să ducă la supraîncărcarea maşinilor principale.apă: mediul de răcire apă de mare + 320C. cameră comandă maşini: nivel zgomot maxim 75 dB. .22. Pentru o bună manevrabilitate a navei. 5.+ 450C.5. Instalaţia principală de propulsie trebuie să poată menţine. Condiţii de mediu pentru funcţionare Înclinări: bandă permanentă (canarisire) în orice bord până la 150.2. ruliu…… +/. 50.50 cu perioada 7-9 secunde. în condiţii normale de exploatare. tangaj ….4. 5.50 Temperaturi: . Posturi de comandă La instalaţiile constând din două sau mai multe maşini principale care acţionează aceeaşi linie de arbori. Zgomot: compartimentul maşini cu supraveghere continuă: nivel zgomot maxim 90 dB.5.

5. * PRESETUPĂ – garnitură de etanşare a corpului navei în locul în care iese fie axul cârmei.Telecomanda maşinilor principale de la COMANDA DE NAVIGAŢIE trebuie să fie realizată. iar al doilea este asigurat de către o instalaţie de convorbiri interioare. * TUBUL ETAMBOU – tub metalic prin care arborele elicei iese din bordaj.5. roată. Bucşa de protecţie a arborilor portelice trebuie confecţionată din aliaje cu o rezistenţă mare la coroziune în apa de mare. 5. 5. intermediari şi portelice trebuie să fie confecţionaţi.5. Liniile de arbori cuprind: • Arborele de împingere • Arborele intermediar • Arborele portelice Arborele de împingere este situat lângă instalaţia de propulsie.7. printr-un singur element de comandă (pârghie. Arborii intermediari fac legătura între arborele de împingere şi propulsor. Postul central de comandă şi posturile locale de comandă ale maşinilor principale trebuie să fie echipate cu un indicator care să arate regimul de lucru al maşinilor principale cerut de la puntea de comandă. Se recomandă folosirea unor bucşe de protecţie continue pe toată lungimea arborelui portelice. de regulă. Mijloace de comunicaţie Între postul de comandă situat pe puntea de comandă şi posturile din compartimentul maşini de unde se efectuează de obicei comanda maşinilor principale. Arborii de împingere. Liniile de arbori Linia axială (de arbori) transmite energia mecanică de la maşină la propulsor.5. trebuie să se prevadă două mijloace de comunicaţie independente: . 5. La perete pupa este etanşat cu o presetupă*. maneta telegrafului). Propulsoare Reprezintă mijloacele care asigură deplasarea navei (ambarcaţiunii) pe apă în raport cu fundul apei. din oţel laminat cu rezistenţă de rupere (Rm) de 400 până la 800 N/mm2.unul dintre aceste mijloace de comunicaţie trebuie să fie telegraful de maşini. Arborii portelice trebuie să fie sigur protejaţi împotriva contactului cu apa de mare.6. fie arborele portelice. La montarea aparatelor de convorbire. el preia mişcarea de rotaţie a instalaţiei de propulsie şi o transmite prin linia axială la propulsor. Spaţiul dintre tubul etambou* şi butucul elicei trebuie să fie protejat cu o carcasă rezistentă. 81 . vor fi luate toate măsurile pentru asigurarea unei audiţii bune în timpul funcţionării maşinilor. de regulă.

REACTIVE La propulsoarele active forţa de împingere este produsă prin acţiunea directă a vântului. asigurând deplasarea acesteia cu o anumită viteză impusă. oţel carbon şi inoxidabil. care produce forţa de împingere prin ÎNŞURUBARE în apă. hidromotorul 5. elicea .ACTIVE . Propulsoarele reactive produc forţa de împingere prin reacţia masei de apă care se deplasează în sens contrar mişcării navei. Propulsoarele sunt de două categorii: .Aceste dispozitive preiau energia mecanică a maşinilor principale şi o transformă în forţă de împingere necesară învingerii rezistenţei la înaintare a navei. 82 . secolul XIX). propulsorul cu aripioare.5. compusă dintr-un număr de pale fixate pe un butuc comun şi dispuse simetric faţă de axa de rotaţie. roata cu zbaturi. alamă. Tipuri de propulsoare reactive: .CU PALE – rama. Tipuri de elice A – din primele tipuri de elice: 1 – tip Ressel (1829). Elicea este amplasată la pupa navei în planul diametral.8. 3 – tip Ericsson (mijlocul secolului XIX). Elicea Este propulsorul hidraulic reactiv. bronz. la capătul axului portelice înafara corpului navei sub linia de plutire În general.HIDROFUGE – propulsorul cu jet. 2 – tip Dundonald (primul model cu pale înclinate. elicele pot avea un număr de 2 până la 9 pale şi sunt confecţionate din fontă.

6 – tip Zeiss.B – elice moderna: 1 – eliptica. După modul de construcţie elicele se împart în: . 2 – tip Wagenigen. După felul pasului elicele se clasifică în: . 8 – pentru viteze mici si forţa de împingere mare (pentru remorchere).elice turnată: palele şi butucul dintr-o singură piesă . b) Diametrul elicei: diametrul cercului descris de marginea exterioară a palei în timpul rotaţiei.elice cu pas variabil (pale mobile pe butuc care îşi schimbă unghiul în funcţie de manevra dorită) Legendă: D – diametrul propulsorului V – vârful palei 83 .elice cu pas constant . Practic este distanţa parcursă de navă la o rotaţie a elicei. 9 – cu pala lata asimetrica (pentru bărci).4 – eliptice cu pala lata. 3. 7 – cu pala aplatizata. c) Sensul de rotaţie: stânga sau dreapta cum privim dinspre pupa. 5 – cu bordul de atac drept si bordul de fuga rotunjit.elice asamblată: palele fixate ulterior pe butuc Caracteristicile elicei sunt: a) Pasul elicei: spaţiul parcurs de marginea exterioară a elicei în mişcarea se translaţie efectuată de-a lungul axei de rotaţie în timpul unei rotaţii complet.

PAS GEOMETRIC – P = segmentul AA’ Pe lângă modelul clasic de elice se mai întâlnesc şi elice în duză şi elice în tunel. rezultată dintr-o rotaţie şi o translaţie. În cazul elicei în duză.I – bordul de atac E – bordul de fugă 3 – intradosul (suprafaţa activă refulantă) 4 – extradosul (suprafaţa aspirantă) L – lungimea palei Sensul de rotaţie al elicei poate fi stânga sau dreapta. unde pescajul este redus şi este dificil de scos elicea înafara corpului navei. 84 . fixate de corpul navei cu un ax vertical cu dublu rol: de susţinere şi de orientare. . Elicea în tunel este un spaţiu de formă tubulară practicat în interiorul corpului navei în care este fixată elicea ce se comportă ca o pompă ce aspiră apa şi o refulează cu viteză sporită. aceasta este folosită pentru dirijarea curentului de apă în palele elicei.Duze orientabile. LINIE ELICOIDALĂ – linia generată de punctul A care se deplasează pe un cilindru efectuând o mişcare combinată. astfel duza are rol de cârmă.duze fixe. Duzele folosite pot fi: . sau ca bow trusther or aft truster pentru manevrabilitatea navei în spaţii înguste. Elicea în tunel este utilizată la navele fluviale. fixate solid în corpul navei cu partea superioară şi cu cea inferioară la piciorul etamboului.

5.Capătul dinspre pupa este protejat cu o sită iar la capătul dinspre pupa este fixată cârma. Siajul În zona dârei de vârtejuri formată la pupa navei apare un contracurent care se deplasează în sensul de mişcare a navei. Efectul elicei Nava: .5.elicea din babord sens stânga Efectul elicei: .5.elicea din tribord sens dreapta .1.9. cele cu pas stânga la marş înainte tind să abată pupa la stânga.8. 5. pas constant .pupa navei la marş înainte va fi deviată spre dreapta La navele cu două elice: . mărimea efectului depinde de viteza rotaţiei. 85 . cele cu sens dreapta la marş înainte au tendinţa să abată pupa la dreapta. .de propulsie: înainte sau înapoi.elice sens dreapta.de guvernare: depinde de sensul de rotaţie al elicei. Efectul de guvernare este mai evident cu cât viteza este mai mică.

6. Clasificare 5.1.2.1. sub efectul presiunii din interiorul aparatului.deci SIAJUL este reprezentat de curentul de apă care se deplasează o dată cu nava în sensul de mişcare al navei. Se utilizează pentru stingerea incendiilor de mici proporţii sau în faza iniţială.6. 5. stingătoare transportabile – masa şi gabaritul mare determină montarea (instalarea) stingătoarelor respective pe şasiu metalic prevăzut cu roţi necesitând cel puţin doi servanţi pentru punere în funcţiune 5.6. Din punct de vedere al maselor şi gabaritelor: 1. STINGĂTOARE DE INCENDIU STINGĂTORUL – aparat acţionat manual care conţine o substanţă (compus) stingătoare ce poate fi refulată şi dirijată asupra unui focar de ardere.1.1. Din punct de vedere al substanţei (compusului) stingătoare 86 . SUCŢIUNEA: fenomenul de aspiraţie de către elice a curentului din pupa navei ce are drept consecinţă sporirea rezistenţei la înaintare.6. Triunghiul focului 5. stingătoare portative – masa acestor stingătoare nu depăşeşte 23 kg 2.

(PF) ALB PG ALB PM ALB H VERDE 5. se află în contact direct cu substanţa de stingere (exemplu: stingătoare cu pulberi sau haloni) INDICATIV IMPLICAREA SUBSTANŢĂ ECHIPAMENTULUI CLASA A (AGENT) ELECTRIC STINGĂTOARE AP NU DA Pericol Foarte electrocutare bună SC. SM NU DA (7) Pericol de explozie G (8. sub presiune.3.6. C) PULBERE POLIVALENTĂ (clasele A. 12) PG NU Ineficient NU Ineficient 87 . După modul de realizare a presiunii interioare necesară refulării agentului de stingere a) CU AUTOEVACUARE: agentul schimbător este îmbuteliat sub presiune (exemplu: stingătorul cu CO2) b) CU AUTOGENERARE: în urma producerii reacţiei chimice se creează presiunea interioară necesară refulării (exemplu: stingătorul cu spumă chimică) c) CU BUTELIE: gazul (CO2) este îmbuteliat separat sub presiune. În momentul punerii în funcţiune. apă pulverizată. C) PULBERE SPECIALĂ (clasa D) HIDROCARBURI HALOGENATE (HALON) • Pulbere normală cu eficienţă mărită Indicativul Culoare de substanţei de identificare stingere (fond etichetă) AP ALBASTRU SC GALBEN SM GALBEN G NEGRU • P. este eliberat în corpul stingătorului (exemplu: stingătorul cu spumă mecanică. PF (11.1.Simboluri şi culori de identificare: Substanţa de stingere APA SPUMA CHIMICĂ SPUMA MECANICĂ GAZ INERT (DIOXID DE CARBON) PULBERE NORMALĂ (clasele B. B. pulberi stingătoare) d) CU PRESIUNE PERMANENTĂ: gazul (N2 de regulă).9.10) DA Foarte bun în spaţii închise (6) DA Foarte bună (10) DA Foarte bună LIMITAT Eficienţă redusă LIMITAT Eficienţă redusă (4) DA Bună CLASA B NU Extinde arderea (1) DA Foarte bună (3) DA Foarte bun în spaţii închise DA Foarte bună (12) DA Foarte CLASA C NU ineficientă NU Ineficientă DA Condiţionat (5) DA Condiţionat (5) DA Condiţionat CLASA D NU Pericol (2) NU Pericol NU Pericol (2) P.

(7) stingătoarele cu spumă sunt ineficiente în cazul incendiilor tridimensionale din clasa B. Tipuri de stingătoare portative 5. 5.PM L (H) (9) NU Ineficientă DA Foarte bun şi la înaltă tensiune NU Ineficientă DA Limitat bună NU Ineficientă DA Foarte bun (5) NU Ineficientă DA Condiţionat DA Bună NU Ineficient Chiar periculos Observaţii la tabel: (1) stingătoarele cu apă pulverizată pot fi utilizate pentru stingerea unsorilor. pot fi folosite numai asupra unor focare mici situate în spaţii închise.1. CO 2 şi halonii trebuie folosiţi cu precauţie pentru a evita pericolul de asfixiere sau intoxicare în cazul halonilor (halonii în prezenţa flăcării dau naştere la fosgen). (11) stingătoarele cu pulbere nu pot fi utilizate la echipamente electronice cu relee sensibile la particule de praf.6. grăsimilor. rezistente la efectul de distrugere a bulelor. stingătoarele cu CO 2 sau cu pulbere normală (B. cerei şi altor substanţe care se topesc uşor. folosirea CO2 în aer liber sau în încăperi cu ventilaţie intensă nefiind recomandată. ori FLOREX. (6) refularea CO2 (zăpezii carbonice) de la distanţă pentru a nu se deteriora componentele electrice.2. (2) posibila apariţie de reacţii periculoase. (5) scurgerile de gaze combustibile sub presiune pot fi stinse numai dacă există siguranţa posibilităţii de întrerupere rapidă a sursei de alimentare (se elimină pericolul exploziei). (12) în spaţii cu dimensiuni reduse stingătoarele cu pulberi trebuie utilizate cu precauţie pentru a evita apariţia unor efecte nocive ale gazelor rezultate din descompunerea termică a pulberii. (4) pentru incendii din clasa A. C). (9) în spaţii închise cu volum redus. (8) CO2 NU lasă reziduuri şi NU contaminează alimentele. (3) pentru stingerea alcoolilor şi lichidelor combustibile hidrofile se utilizează spume speciale.6. Stingătorul cu spumă chimică „SC 9” STAS 2011-81 capacitate: 12 litri compunere: 2 părţi Stingătorul cu spumă chimică „SC9” STAS 2011-81 88 . (10)CO2 este împrăştiat rapid sub acţiunea curenţilor de aer.2.

garnitură de etanşare. Trebuie să reziste la o presiune de 2. confecţionat din oţel capac metalic prevăzut cu garnitură de cauciuc ajutaj pentru refularea spumei produse în interior supapa de siguranţă confecţionată din staniol care cadează la o presiune de 10-12 bar mâner de manevrare (agăţare la post) şi bride pentru fixarea la post cerc metalic pentru protejarea fundului stingătorului cui pentru desfundarea ajutajului 2) BUTELIA DE STICLĂ fixată în interiorul corpului stingătorului printr-o adâncitură a fundului recipientului iar la partea superioară cu un suport tronconic din material plastic – cu orificii laterale – care face legătura între gâtul buteliei şi gâtul de umplere. b) c) 89 . confecţionat din ţeavă din policlorură de vinil (neplastificată). ŞASIUL METALIC: prevăzut cu 2 roţi şi un cadru pentru manevrare. Capacitate 1.5 bari. Stingătoare transportabile cu spumă chimică „SC 90” şi „SC 180” STAS 4607-84 Compunere (alcătuire): a) CORPUL STINGĂTORULUI: cu o capacitate totală de 120/205 litri. - 5. TUBUL CENTRAL: cu o capacitate de 16/35 litri. Corpul stingătorului trebuie să reziste la o presiune de 180 bari.2. vibraţiilor care se pot produce atât la bordul navei sau pe tren Tot la acest capitol se poate vorbi şi despre stingătorul YAMATO FOAMITE TYPE (japonez) având dispozitivul de obturare dintr-o membrană de plumb.2.5 litri. prevăzut cu: capac demontabil. La funcţionare această membrană se perforează. Stingătorul cu spumă chimică „SC 9NF” STAS 2011-81 destinat pentru mijloace de transport naval şi feroviar (N. supapa de siguranţă (se sparge la 10-12 bar).F) se deosebeşte de „SC 9” prin prezenţa tijei prevăzută cu un dop tronconic care asigură stingătorul pe timpul trepidaţiilor. Închiderea (deschiderea) tubului central se face prin manevrarea roţii (rozetei) aflate în exteriorul corpului stingătorului. suportul tubului central. furtun de refulare (din cauciuc) de lungime 4-5 metri prevăzut cu ajutaj. înclinărilor.6. confecţionat din tablă de oţel.1) CORPUL STINGĂTORULUI: formă cilindrică.

etc). nu se închide robinetul. grăsimi sau obiecte fracile (tipărituri. G3.produse petroliere şi staţii de pompare .6.+60 SC 180 205 35 6 326 206 120 80 – 100 20 +4 . G2.instalaţii electrice .Caracteristici tehnice ale „SC 90” şi „SC 180” CARACTERISTICI TEHNICE Capacitate totală recipient Capacitate minimă a tubului central Lungime minimă a jetului de spumă Masa maximă recipient încărcătură Masa totală a încărcăturii de compus Masa maximă a stingătorului gol Timpul de descărcare Număr de încărcături necesare Temperatura mediului ambiant Funcţionare: 1 – se deschide robinetul ţevii de evacuare 2 – se scoate furtunul de pe suport. Stingătorul cu dioxid de carbon G1. G3. STAS 9752-86 Face parte din grupa stingătoarelor cu gaze inerte (grupa G) şi se foloseşte la stingerea incendiilor izbucnite la: . Cifra care urmează după „G” reprezintă cantitatea (în kilograme) de CO2. G2.transformatoare electrice .+60 5. tablouri. se îndreaptă ajutajul de refulare spumă către locul incendiului 3 – se deschide robinetul tubului central 4 – se agită stingătorul (prin balansare în plan vertical) de 4-5 ori 5 – prin amestecarea celor două soluţii rezultă spuma şi CO2 – spuma este refulată spre focar de către CO2 sub presiune ATENŢIE: Reacţia chimică nu poate fi oprită. G6. Stingătorul cu dioxid de carbon G1. STAS 9752-86 90 .spaţii închise în care se află depozitate fibre textile. G6. U/M litri litri metri kilograme kilograme kilograme secunde bucăţi o C SC 90 120 16 6 190 103 87 10 – 60 10 +4 .3.

4. confecţionată din oţel şi prevăzută la exterior cu un mâner de manevrare (5). etc. etc). fosfor alb sau galben. magneziu. resort (7). stronţiu. alamă sau material plastic rezistent la temperaturi foarte scăzute.Compunere: a) butelia pentru CO2: formă cilindrică. potasiu. P3. G2. fie prin intermediul unui furtun din cauciuc armat cu sârmă şi prevăzut cu un mâner de protecţie a pielii confecţionat dintr-un material termoizolant (lemn. P6. fier. Difuzorul este pus în legătură cu robinetul fie prin intermediul unei ţevi scurte din oţel şi a unei articulaţii ce permite rotirea lui. celuloid. confecţionate din oţel b) difuzorul c) şasiul metalic prevăzut cu două roţi Funcţionarea este aceeaşi ca la stingătorul G1. rezistă la o presiune de minim 18 bari b) butelia cu CO2 c) dispozitivul de declanşare: dop metalic (5). siguranţă (8). produse petroliere. 5. Stingătorul cu praf şi dioxid de carbon P1. 5. membrană (3) 91 . Stingătorul transportabil cu dioxid de carbon G10 şi G2x10 Compunere: a) una sau două butelii pentru dioxid de carbon cu capacitatea de încărcare 10 kg fiecare. Numărul care urmează literei „P” reprezintă greutatea încărcăturii de praf.6. P10 STAS 4918-78 Se foloseşte pentru stingerea incendiilor izbucnite la motoare cu ardere internă şi instalaţii electrice precum şi pentru stingerea unor substanţe ca: acetilena. iar CO2 (lichid) prin detentă se transformă în fulgi de „zăpadă carbonică” cu temperatura de –78. sodiu. cui perforator/percutor (6).5. alcool în cantităţi mici. confecţionat din tablă de aluminiu. acetona. robinet de închidere (2) prevăzut cu o siguranţă b) difuzorul (3) poate avea forme diferite. Pentru funcţionare se îndreaptă difuzorul spre locul incendiului şi se deschide robinetul buteliei.6 oC (poate produce arsuri în contact cu pielea). P5. Compunere: a) recipientul – oţel. lacuri şi vopsele pe bază de nitroglicerină.6.

ventil Stingătorul cu praf şi dioxid de carbon Descriere stingător de incendiu cu praf si dioxid de carbon 92 .1 – recipient 2 – butelie cu CO2 3 – membrană 4 – tub protecţie 5 – dop filetat 6 – cui percutor 7 – resort 8 – siguranţă 9 – ajutaj 10 .

7.Modele de stingătoare de incendiu 5. INSTALAŢII NAVALE DE STINGERE A INCENDIULUI Cerinţe ale instalaţiilor navale de stingere a incendiului: să fie oricând gata de funcţionare prin funcţionarea lor să nu intensifice arderea să prezinte siguranţă în funcţionare să aibă mijloace de acţionare locală şi de la distanţă precum şi posibilităţi de control 93 .

pulverizatoare) c) cu PERDELE DE APĂ 5. drencere.1. Instalaţia de stingere cu apă Instalaţia de stingere a incendiului cu apă.- să nu fie periculoase pentru oameni.1.7. poate fi: a) cu JET DE APĂ b) cu STROPIRE (sprinklere.1. Instalaţia de stingere a incendiului cu jet de apă 16 17 6 15 8 9 19 18 10 14 7 13 20 5 11 12 1 2 3 4 Schema de principiu a instalaţiei de stingere cu apă 1 – priză de suprafaţă 2 – valvulă Kingston 3 – filtru 4 – magistrala de apă sărată 5 – spre priza de fund 6 – pompe de incendiu 7 – valvulă by-pass 8 – manometru 9 – hidrant 10 – tubulatură de incendiu de avarie 11 – pompă de incendiu de avarie 12 – motor de antrenare 13 – pompă răcire motorul principal (sau balast) 14 – valvulă de intercepţie 15 – zonă protejată cu drencere (pulverizatoare) 94 .7. iar substanţele stingătoare să-şi menţină proprietăţile stingătoare la depozitare îndelungată 5.

3 HIDRANŢI – sunt montaţi pe tubulatura instalaţiei la o distanţă de maxim 40 metri pe punte şi de maxim 20 metri în interioare şi în compartimentul maşini. După diametrul interior manicile se clasifică astfel: TIP A – 102 mm TIP B – 76 mm TIP C – 52 mm TIP D – 26 mm ŢEVI DE REFULARE – sunt cele cu jet compact pe punte la care diametrul ajutajului poate fi de 12. proprie şi refulează în instalaţia principală. MANICI – se află la fiecare hidrant.N.1. Două manici trebuie să poată fi conectate între doi hidranţi. şi să asigure cel puţin 25 m3/oră (maximum 180 m3/oră) la o presiune de 6 – 7 bar. 16 sau 19 mm. Compunere (de principiu) a instalaţiei de stingere cu apă POMPE (prevăzute cu by-pass) . 95 . NU va fi instalată la navă în compartimentul maşini. Pot fi simpli sau dubli şi sunt prevăzuţi cu valvule de închidere cu clapet suspendat (permite trecerea apei în ambele direcţii). Are priză de apă.trebuie să fie minimum două.2. Poate fi portabilă sau staţionară şi poate fi acţionată de un motor. RACORDUL INTERNAŢIONAL DE APĂ – poate fi ataşat la orice hidrant de la bordul navei proprii şi permite refularea sau primirea apei în scop de stingere la / de la orice instalaţie navală sau portuară. pe tambur. conform regulilor R.7. POMPA DE INCENDIU DE AVARIE – trebuie să asigure un debit minim de 30 m /oră la presiunea uzuală a instalaţiei.R. Lungimea trebuie să fie de 20 metri pe punte şi de 10 metri în interior. turbină cu gaze sau electric (DGA).16 – valvulă de deschidere 17 – drencer 18 – zonă protejată cu perdea de apă 19 – tubulatură sub plafon prevăzută cu orificii pentru realizarea perdelei 20 – spre răcire motorul principal 5.

nave de expediţie.178 mm 64 mm 19 mm 132 mm 14. etc) unde se folosesc substanţe explozive. baleniere. C apătde drencer R ozetă de pulverizare Instalaţia de stingere cu drencere INSTALAŢIA DE STINGERE CU SPRINKLERE – este o instalaţie tipică cu hidrofor având în permanenţă pe tubulatură apă sub presiune.5 mm Racordul internaţional de apă (dimensiuni flanşă) INSTALAŢIA DE STINGERE CU DRENCERE – drencerele sunt capete de pulverizare (ajutaje cilindrice) montate prin înfiletare pe o tubulatură pozată sub plafonul zonei protejate. 96 . INSTALAŢII DE STROPIRE ŞI INUNDARE – sunt întâlnite pe unele nave specializate (spărgătoare de gheaţă.

7. la gradul de umplere 0.3. Instalaţia de stingere cu dioxid de carbon (CO2) Există două tipuri de instalaţii de stingere a incendiului cu dioxid de carbon: a) de înaltă presiune – sunt utilizate butelii cu capacitatea de 40 litri.minim 150 bari pentru gradul de umplere maxim 0. Magistrala de aer A 3 A UMPLERE A F1 GOLIRE Apa + agent spumogen 2 1 5 4 Instalaţia cu formare interioară a spumei 1 – tanc cu emulsie 2 – butelie cu aer comprimat 3 – reductor presiune aer 4 – ajutaj cu cep de închidere 5 – furtun pe tambur 5. Instalaţia de stingere cu spumă mecanică Spuma mecanică (aerospuma sau spuma aeromecanică) se obţine prin introducerea aerului într-o emulsie spumantă formată din aproximativ 96% apă şi aproximativ 4 % substanţă spumantă.7.5.750 kg/litru b) de joasă presiune – este utilizat un singur rezervor la presiunea de lucru de 20 bari.2. la presiunea: .675 kg/litru .90 kg/litru 97 .minim 125 bari pentru gradul de umplere maxim 0.

5. se opreşte ventilaţia şi se închide etanş compartimentul. 98 .2 6 Spre încăperile protejate 3 1 5 CO2 Perete compartimentul maşini 6 Instalaţii de stingere cu CO2 LEGENDĂ: 1 – butelii 2 – caseta valvulei de linie către compartimentul maşini 3 – distribuitor 4 – duză de deversare 5 – semnalizare optică şi acustică 6 – fluier în compartimentul maşini şi în exteriorul centralei CO2 ATENŢIE! Nu trebuie uitat că înainte de declanşarea CO2 trebuie avertizaţi toţi oamenii să părăsească zona (se face prezenţa). Instalaţia de stingere cu haloni Este similară celei cu CO2 atât din punct de vedere constructiv cât şi funcţional.7.4. Instalaţia trebuie să poată fi pusă în funcţiune (la ordin) de către orice membru al echipajului de la maşină.

efectuarea manevrelor în port. saule (bandule) . se compune din: . Părţile componente ale instalaţiei de legare-acostare-manevră.elemente de manevrare: vinci. INSTALAŢIA DE LEGARE – ACOSTARE – MANEVRĂ Totalitatea echipamentelor şi dispozitivelor destinate manevrei de acostare sau legare a navei la cheu sau alte ambarcaţiuni.elemente flexibile: parâme de legare cu gaşe protejate cu manşon de pânză(5 bucăţi prova. şomare. cabestan 99 . nări. turnicheţi. boţuri . geamanduri. alimentarea cu combustibil (bunkeraj). socare.11 10 9 5 12 13 4 4 6 7 8 2 1 3 Instalaţia de stingere cu haloni LEGENDĂ: 1 – zona protejată 2 – duze de deversare 3 – sirenă de alarmă 4 – valvule electromagnetice 5 – butelii aer comprimat 6 – valvule de zonă (distribuitor) 7 – butelii cu halon 8 – tubulatură principală (manifold) 9 – tablou comandă declanşare 10 – compartimentul buteliilor cu halon (centrala halon 11 – tablou alarmă timonerie 12 – halon către altă zonă protejată 13 – aer către sirena din altă zonă 5. remorcajul la ureche (bord la bord). estacade. urechi.elemente de fixare şi ghidare: babale. binte.8. 5 bucăţi pupa). pontoane.

de alte ambarcaţiuni. SOLAS. Elemente flexibile Parâmele se utilizează la legarea navei (de cheu. grele când se umezesc.80 cm) – socar (folosite la bolţuri) Peste 1 ½ inch până la 10 inch – parâme cele mai rezistente. se manevrează uşor. Sunt mult mai rezistente. Mai multe parâme simple prin răsucire formează garlinul. Descriere. agrement. Mai multe şuviţe răsucite formează parâma simplă (lanţana). parâmele de cânepă devin rigide. elasticitate mai mare. Pătrunderea apei printre firele de cânepă duce la scăderea rezistenţei parâmei. manilla.- elemente pentru protecţia navei. aceasta se umflă şi îşi pierde din elasticitate. in. mai multe sfilaţe formează şuviţa. Parâmele vegetale sunt uşoare. Plutesc la suprafaţa apei.8. bumbac. la remorcaj. polipropilenă (culoare albă. confecţionate din fibra de bananier. Aceste şuviţe se răsucesc în jurul unei inimi vegetale (care este tot o şuviţă care rămâne întinsă şi care nu se răsuceşte cu celelalte). flexibile şi elastice. DECI: firul – sfilaţa – şuviţa . bordajului: baloane de acostare.8. au o rezistenţă similară cu a celor din cânepă.1. lungimea navei. des folosite). diferite manevre curente la bord (socarele. Sunt mai uşoare când sunt uscate. Clasificare. Devin greoaie când se umezesc.1. Avantaje şi dezavantaje a) Parâme vegetale: din fire de cânepă. Firele se răsucesc spre dreapta iar sfilaţele spre stânga. flexibile. - - b) Parâme sintetice: din fire sintetice din relon. Parâmele simple se obţin prin răsucirea a 3-4 şuviţe.1. se utilizează ca parâme de remorcă şi legare la cheu. Nu sunt 100 . elastice şi flexibile. De regulă. elastice sunt cele de manilla (culoare maro). Se utilizează de regulă la plasele de ambarcare materiale.parâme simple(lanţana) – cordonul – garlinul Până la diametrul de ½ inch (1. brâu de acostare 5. parâmele din bumbac se utilizează în special pentru ambarcaţiunile sportive. prescripţiilor societăţilor de clasificare. nailon. alimente (socare). capacitatea de încărcare. trancheţi. Elementul de bază în structura unei parâme este firul. Numărul şi dimensiunea parâmelor variază funcţie de mărimea navei.26 cm) – saulă (bandulă) Până la diametrul de 1 ½ inch (3. sizal. Devin rigide şi grele când se îmbibă cu apă. parâmele din sizal (culoare galben deschis) se confecţionează din fibra de cactus. sârme metalice). 5. pontoane). iută Mai multe fire răsucite formează sfilaţa.

Mai multe parâme metalice simple răsucite formează garlinul metalic.parâme metalice rigide: 6x7. b) Greutatea: în Newtoni pe metru liniar de parâmă c) Rezistenţa: este forţa la care se rupe parâma. . grosimea. Valorile de rupere sunt înscrise în certificatul de fabricare care se livrează odată cu parâma. Păstrarea şi întreţinerea parâmelor la bord fiecare parâmă va avea certificat emis de producător în care sunt înscrise lungimea. vaselina duc la scăderea rezistenţei (pentru cele vegetale. Caracteristicile parâmelor a) Grosimea: la parâmele vegetale şi sintetice prin grosime se înţelege circumferinţa. palancuri) 5. rezistenţa se păstrează la bord în magazie (forepeak). La cele metalice prin diametrul secţiunii (se măsoară cu şublerul şi se face între 2 viţe opuse diametral). 6x61 (pentru curenţii bigilor. uşor de manevrat. n ›1. În zona respectivă se patronează cu materiale plastice (gaşă). sunt mai subţiri decât cele vegetale / sintetice. Dezavantaje: se deformează când sunt supuse frecărilor repetate de babale. grele. Uleiurile. e) Elasticitatea: capacitatea de a se întinde sub acţiunea unei sarcini oarecare şi de a reveni la situaţia iniţială după încetarea acţiunii. făcute colac. Se confecţionează din fire de sârmă din oţel zincat. Coeficientul de rezervă n = sarcina de rupere : sarcina de lucru.parâme metalice semirigide: 6x12.afectate de gradul de umiditate. Inima gudronată (un socar) are rolul de a mări rezistenţa la ruginire a parâmei metalice. acestea fiind de regulă. însă sunt supuse degradării la contactul cu substanţele chimice. Se utilizează la remorcajul maritim.8. Parâmele elastice preiau bine şocurile fără să se rupă. Mai multe viţe răsucite în jurul unei inimi impregnate cu ulei special (gudronată) formează parâma metalică simplă. Avantaje: uşoare. nări (ardere).parâme flexibile: 6x37. rigide. c) Parâmele metalice: foarte rezistente. pe panouri din lemn. Această rezistenţă scade prin cătrănire şi răsucire.2. 6x19 (6 viţe cu câte 7 sau 19 fire fiecare) . Umezeala duce la creşterea rigidităţii şi micşorarea rezistenţei.3.1. plutesc la suprafaţa apei. acoperite cu prelate.1. parâme combinate (o parte vegetală legată cu una metalică) 101 . Mai multe fire formează o viţă (elementul de bază pentru parâmele metalice). Se utilizează la legarea navei la cheu sau de alte nave şi mai puţin ca remorcă. cu atât se poate lucra mai uşor cu ea. Au o viaţă mai lungă. Cu cât o parâmă este mai flexibilă. greutatea. sintetice). Rezistenţa parâmelor vegetale este proporţională cu numărul şi calitatea firelor. 6x24 (mai flexibile) . la instalaţiile de încărcare/descărcare. La pupa se ţin în loc adăpostit. d) Flexibilitatea: capacitatea de a se îndoi fără a-şi pierde din rezistenţă. Sarcina de lucru va fi mai mică decât cea de rupere. 5. puţin elastice. Se pot păstra şi pe tamburii instalaţiei de manevră.8.

8. Babalele simple se numesc binte. Babale A – cu umeri (in cruce) B – in V C – dubla cu umeri D – dubla 102 . Se usucă. sunt solid fixate în punte prin plăci sudate. parâmele metalice se protejează împotriva ruginirii. Elemente de fixare şi ghidare Utilizate pentru fixarea şi dirijarea parâmelor câtre şi dinspre direcţia dorită. cele murdare se spală. se curăţă cu peria de sârmă şi se ung cu unsoare care pătrunde în interior între fire şi le protejează.8.1.2. 5. Pot fi duble sau simple. cele umede se usucă prin întinderea pe punte sau locuri bine ventilate. 5. Se va evita folosirea parâmelor îngheţate. dacă sunt umede. La 2-3 luni se îndepărtează şuviţele cu cavila de matisit şi se verifică aspectul interior Parâmele sintetice se feresc de lumina puternică.2.- parâmele vegetale se feresc de umezeală. oţel care servesc la fixarea gaşelor parâmelor sau luarea voltelor. Cele murdare se spală cu apă dulce. uleiuri şi materiale grase. Se feresc de ploaie. Gaşele se vor proteja cu tendă. Elemente de fixare a) Babale: piese metalice din fontă. Se păstrează în locuri uscate şi aerisite. şi se va îndepărta sarea din apa de mare care le poate distruge prin frecare.

vinciuri de manevră . folosesc la fixarea provizorie a parâmei până la luarea voltelor.2. 5. c) Turnicheţii: piese metalice cilindrice. se micşorează frecarea.8. care permit trecerea parâmelor în afara bordajului.poziţia navei să permită respectiva operaţiune pentru care este fixată la cheu. descărcare.8. copastie. sunt acţionate electromecanic.2. netede.cabestane de manevră Vinciul de manevră: poate fi separat sau pe acelaşi suport cu instalaţia de ancorare. Pentru navele mai mici aceştia ţin loc de babale. controler de acţionare. Pot fi simpli sau combinaţi cu urechile. 5. b) Urechile: piese metalice fixate pe punte sau copastie utilizate la dirijarea parâmei spre o anumită direcţie în afara bordajului. dispuse cu axul vertical şi care se rotesc la trecerea parâmelor. Se compun din electromotor.8. etc. care servesc la luarea voltelor pentru parâmele mai subţiri. Sunt din oţel sau fontă. Elemente de manevră . c) Stopele: aflate lângă babale. . Cabestanul de manevră: asemănător vinciului de care se deosebeşte prin faptul că axul său este vertical. De regulă. d) Boţul: parâmă vegetală (socar) sau lanţ cu un capăt fixat la baza babalei şi alt capăt care se înfăşoară pe parâmă până la luarea voltelor (asemănător stopelor). 5. iar la tancurile petroliere sunt acţionate cu abur. Elemente de dirijare a) Nările: sunt deschideri in bordaj de formă circulară sau ovală.b) Tacheţii: piese metalice in formă de T montate pe punte.4. fără rugozităţi care să ducă la agăţarea parâmei. tamburi laterali. Se va evita rămânerea vinciului în sarcină. În situaţia în care sunt cuplate cu instalaţia de ancorare există un sistem care permite decuplarea vinciului de pe poziţia pentru ancorare şi rămâne doar poziţia pentru manevrarea parâmelor. Aceleaşi componente ca şi vinciul. dispuse cu axul orizontal cu acelaşi rol cu cel al turnicheţilor. parâmele după ce sunt egalate şi întinse se vor fixa pe babale astfel încât tamburii vinciului să rămână liberi pentru a putea fi utilizaţi în orice moment. 103 . Condiţii: . Nava este de regulă asistată de remorchere care o apropie de cheu. Legarea navei la cheu Legarea navei la cheu este operaţiunea de fixare a navei în port.după ce nava a ajuns la distanţa convenabilă de locul de acostare ales începe operaţiunea de legare. întărite.3. la cheu în vederea desfăşurării operaţiunilor de încărcare. d) Şomarul: piese metalice cilindrice.

întinderea lor pe punte. valuri. verificarea continuă a legăturilor navei este obligaţia turei de serviciu. egalate şi voltate pe babale. după plecarea remorcherelor care au asistat nava. pregătire boţuri. Operaţiunea se mai numeşte şi „baterea bandulei”. la nevoie virarea sau voltarea parâmelor de legare (condiţii meteo. fund mic). posibilitatea de plecare rapidă în caz fortuit. după cum se primesc comenzile de pe puntea de comandă. apropierea navei de cheu (eventual cu ajutorul remorcherelor). Parâmele vor fi egalate şi întinse astfel încât. câte una sau câte două. nava să rămână lipită de cheu. parâmelor se dau pe rând. pe perioada manevrei se ţine permanent legătura cu puntea de comandă informând asupra desfăşurării manevrei. cabestan.- siguranţa navei în poziţia respectivă (referitor la vânt. verificare vinci. manevra se consideră terminată când toate parâmele au fost întinse. verificarea comunicaţiei cu comanda. - - 1 – parâmă prova (head line) 2 – traversă prova (forward breast line) 3 – şpring prova (forward spring) 4 – parâmă pupa (stern line) 5 – şpring pupa (aft spring) 6 – traversă pupa (aft breast line) Comenzi utilizate în timpul manevrelor de legare-acostare: FILA – se dă drumul uşor la parâmă MOLA – se dă drumul de tot la parâmă VIRA – se trage parâma (manual sau cu vinciul/cabestanul) VOLTA – se încolăceşte parâma în formă de 8 cât mai strâns pe babale 104 . maree. fixarea parâmelor pe tamburul vinciului/cabestanului (cele ce vor fi folosite în timpul staţionării) şi pe babale prin volte. Capetele rămase sunt aşezate în ordine pentru a nu bloca accesul în zona respectivă. de celălalt capăt al bandulei se leagă gaşa parâmei care este trasă spre cheu. scoaterea gaşelor prin urechi. încărcare). Odată ajunsă la mal. descărcare. Operaţiunea propriu-zisă se desfăşoară după cum urmează: pregătirea parâmelor care vor fi folosite. se aruncă bandula (saulă care la un capăt are o pară din cauciuc iar celălalt capăt este legat de parâmă) prin care se transmite la mal parâma respectivă.

nu se lasă parâma să alunece prin palmă.asigurarea legăturii prova/pupa cu comanda de navigaţie . 105 . luarea voltelor parâmelor se face prin boţarea lor şi eliberarea lentă de pe vinci. haine adecvate anotimpului. nu se staţionează lângă o parâmă întinsă deoarece există riscul de a se rupe şi produce accidente. nu se calcă pe parâme.respectarea dispoziţiilor primite şi transmiterea lor către echipa de manevră . au următoarele atribuţii: .5. Măsuri de protecţia muncii la acostare echipajul va purta mănuşi şi căşti de protecţie. încălţăminte antiderapantă.Rolul ofiţerului – şef de manevră La prova – ofiţerul maritim de punte 3 / la pupa + ofiţerul maritim de punte 2 . personal odihnit.şefi de manevră. la terminarea ei aranjarea spaţiului pentru staţionare în port sau pentru marş în mare 5.desfăşurarea activităţii în deplină siguranţă pentru viaţa oamenilor . persoanele neautorizate care nu fac parte din echipajul portului de manevră nu au acces în zona respectivă.comunicarea la comandă a stadiului manevrei. echipament corespunzător. ci se trece din mână în mână.8. nu se staţionează în interiorul buclelor formate de parâmă pe punte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful