Nota 1: Nota 2: Media

:

Candidat, Cecilia-Nicoleta Calinescu Consilier educativ la Şcoala cu clasele I-VIII Pietrari

-10 iulie 2010 – Rm. Vâlcea1

Proiect de consiliere şi orientare scolara şi profesionala „Vreau o carieră!”
Asemenea unui vultur, şi un om, chiar dacă a fost învăţat să se considere altceva decât este în realitate, poate reînvăţa cine este cu adevărat, poate lua decizii conforme cu natura sa, poate deveni un învingător.” „Povestea vulturului”, James Aggrey Argument: O problemă des întâlnită în şcoala românească o reprezintă nevoia de educaţie pentru carieră, de informare, orientare şi consiliere privind cariera, ca o condiţie a creşterii gradului de inserţie socioprofesională a elevilor şi tinerilor. Consilierea în vederea orientării in carieră include activităţi specifice destinate autocunoaşterii, dobândirii unor abilităţi de a lua deciziile cele mai bune privind studiile, profesiile şi ocupaţiile cunoscând aspectele specifice ale acestora. Cursurile destinate elevilor constituie o extraordinară oportunitate de dezvoltare a abilităţilor de autoevaluare realistă a factorilor intelectuali şi nonintelectuali care să vizeze asigurarea confortului fizic şi psihic bazal, creşterea sentimentului eficacităţii personale, formarea unor atribuiri realiste ale succesului şi eşecului. Nevoia elevilor de identificare a oportunităţilor de carieră solicită asistarea de către consilier în procesul luării deciziilor, în selectarea traseelor educaţionale.  Consilierea reprezintă inima unui program de orientare a carierei; semnificaţia acestui fapt este nu numai de natură psihologică, ci şi educaţională (pedagogică). Elevii, tinerii, adulţii trebuie formaţi astfel încât să poată lua decizii optime legate de viaţa lor. În acest sens, atenţia acestora şi, implicit, a educatorilor trebuie să se îndrepte spre crearea unor circumstanţe în cadrul cărora fiecare consiliat să aibă libertatea luării unor hotărâri pe care să le ducă la bun sfârşit şi, în acelaşi timp, să-şi asume consecinţele ce decurg din el. O societate care tinde să se dezvolte armonios trebuie să ia în considerare şi să susţină activitatea de orientare a carierei, ţinând cont de necesitatea acesteia, oferind tuturor posibilitatea de a primi servicii gratuite, consolidând baza de pregătire profesională a celor care lucrează în acest domeniu, oferind posibilităţi de creare a unei baze materiale fără de care activitatea nu se poate desfăşura în condiţii optime. Cum în România cele mai multe şcoli nu au consilieri profesionali, consilierea tinerilor cu privire la carieră revine familiei. Ponderea influenţei părinţilor asupra copiilor în alegerea unei cariere este, de multe ori, decisivă. Modelele comportamentale ce ţin de muncă şi sunt vehiculate în familie (de apreciere sau, dimpotrivă, de depreciere a anumitor profesii) vor fi preluate şi de copii, contribuind treptat la conturarea alegerilor. Din motive lesne de înţeles, mulţi părinţi îşi supraapreciază copii (lucru dealtfel bun până la un anumit punct) şi le impun trasee educaţionale şi filiere profesionale la care aceştia nu aderă cu convingere sau pentru realizarea cărora vor face faţă cu greu, în mod penibil, cu eşecuri repetate sau rezultate mediocre, fapt ce se va răsfrânge şi asupra satisfacţiei sau reuşitei lor în muncă. Părinţii transferă adesea copiilor nemulţumirile lor profesinale, stereotipurile cu privire la muncă (grea, bănoasă, sigură, de prestigiu, etc) sau propriile aspiraţii nerealizate, faptul având efecte nefavorabile în alegerea şi realizarea carierei acestora. Ponderea în care copii ţin seama de dorinţa părinţilor cu privire la filiera şcolară de urmat şi profesia viitoare scade pe măsură ce aceştia sunt incluşi în niveluri mai înalte de şcolarizare (liceu, facultate). 2

Toţi cei abia ieşiţi de pe băncile liceului şi-au pus, la un moment dat întrebări cu privire la care profesie ar fi cea mai potrivită pentru ei. Chestionarul aplicat elevilor de gimnaziu (esantion 71 elevi) în anul şcolar 2009-2010 a evidenţiat nevoia acestora de a fi sprijiniţi în identificarea orientării în carieră, 78% dintre repondenţi apreciind că un curs care sa vizeze strict această problematică s-ar dovedi de un real sprijin. Apreciem că un astfel de proiect se va dovedi un succes, rezultatele fiind în beneficiul elevilor implicaţi în proiect (beneficiari direcţi), dar şi al beneficiarilor indirecţi, al comunităţii. SCOPUL PROIECTULUI Acordarea consilierii elevilor privind autocunoasterea; cunoaşterea diferitelor tipuri de muncă şi cunoaşterea ofertei sociale şi a dinamicii pe piaţa muncii în vederea unei bune inserţii sociale. OBIECTIVE Obiectivul 1 Autocunoasterea şi descoperirea personalitatii; Obiectivul 2 Dezvoltarea responsabilităţii sociale şi formarea deprinderilor de interacţiune socială; Obiectivul 3: Dezvoltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană Obiectivul 4 Dezvoltarea unor tehnici eficiente de învăţare şi management al învăţării; Obiectivul 5 Dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei. ● PARTICIPANŢI: elevi diriginte părinţi cadre didactice parteneri educaţionali ● DURATA: un an şcolar ● GRUP ŢINTĂ: direct: elevii clasei a VIII a indirect: părinţii acestora ● PARTENERI EDUCAŢIONALI: Poliţia din localitate, Unitatea Sanitară din localitate, reprezentanţi ai comunităţii locale, reprezentanţi ai unor meserii, părinţii elevilor, cadre didactice de la licee, dirigintii elevilor RESURSE MATERIALE: flipchart, echipament IT, videoproiector, ecran, marker, hârtie, diverse documente ( profile ocupaţionale şi fişa postului, fişe de lucru, Interoptions -chestionar de interese etc) Tematica activitatilor proiectului:  1.Activitate de cunoaştere, autocunoaştere, intercunoaştere în vederea dezvoltării personale: (Exerciţii:"EUL- PUZZLE”, “SFORILE CARE MĂ ŢIN”, “UŞA” "Construirea liniei vietii“  2. Activitate de comunicare, solutionarea de conflicte şi lucrul în echipă (Exerciţii:“GHICEŞTE HOBBY-UL!”, “SPATE ÎN SPATE”, “CE POATE FACE UN ZÂMBET?”, Chestionar de autoanaliza, „BUCHETUL”, „FLUTURII. ÎMPREUNĂ VOM ZBURA”, „FERESTRELE CONFLICTULUI”, „ARANJAREA

3

NUMERELOR”, COLAJ – “IATĂ DE CE SUNTEM IMPORTANŢI!”, “DISCUŢII de… ŞCOALĂ”  3.Activitate de cunoastere a lumii profesiilor, a activitatilor specifice unor ocupaţii,analizarea consecintelor schimbarilor economice,sociale şi tehnologice asupra profesiilor (Exercitii: „O SCURTĂ RETROSPECTIVĂ”, „CAREUL DE AŞI”, „LA RĂSCRUCE DE…CARIERĂ”, Evaluarea intereselor profesionale-Testul Holland, Inventarul valorilor, Genograma  4.Activitate de elaborare a planului de cariera de scurta şi lungă durată (Exercitii: „DORESC SĂ MUNCESC!”, „SCRISOARE…CĂTRE ANGAJATORUL MEU”, „SPOTUL PUBLICITAR”, „PORTOFOLIUL INDIVIDUAL”, „CV-UL, CHEIA SUCCESULUI MEU”, „DIPLOMA CARIEREI MELE” Metode utilizate: observatia, conversatia, dezbaterea, exercitiul, problematizarea, jocul de rol, studiu de caz, testul, focus grup, brainstorming; Resurse alocate: resurse umane, spatiu, echipamente, fise cu exercitii, chestionare, analize statistice, testul Holland Metode de colectare a datelor: observatii (jurnal al activitatilor desfasurate in cadrul proiectului), chestionare, portofolii; Modalitati de valorificare: • Formarea abilităţilor şi a competentelor pertinente abordarii planului de cariera; • Identificarea şi evaluarea realista a optiunilor viitorului traseu scolar şi profesional. Lectorate cu părinţii: “Îmi cunosc suficient copilul?”, “Ce le cerem copiilor noştri?”, „Respect decizia copilului, dar îl ajut să fie realist” Activităţi cu cadrele didactice: “Cum contribui la orientarea şcolară şi profesională a elevilor mei?’’, “Este corectă imaginea mea despre elevul…” “Daca aş fi părintele elevului… aş alege pentru copilul meu…”, „Daca aş fi elevul X aş opta pentru...”etc. EVALUARE: - iniţială, prin chestionare aplicate elevilor, profesorilor şi părinţilor în vederea stabilirii tematicii; - finală, prin aplicarea unor chestionare elevilor, profesorilor şi părinţilor cu scopul aprecierii de către aceştia a beneficiilor/punctelor tari/punctelor slabe ale programului parcurs, din perspectiva fiecăreia dintre categorii; - la sfârşitul programului, elevii vor trebui să fie capabili să prezinte un plan propriu de planificare şi decizie în domeniul carierei (obiective, acţiuni, resurse, stabilirea priorităţilor…), cu scopul aprecierii beneficiilor programului pentru elevi; Instrumentele care vor fi folosite in acest workshop sunt prezentate participantilor intro succesiune care sa le permita construirea treptata a autoconstientizarii. Iata cateva din aceste instrumente, in ordinea folosirii lor in cadrul seminarului: - Construirea liniei vieti -; prin aceasta activitate elevii dobandesc o perspectiva asupra starii lor prezente şi sunt indemnati sa se orienteze spre viitor. - Genograma -; putem oare vorbi de „profesii mostenite-” Se vor explora interactiunile cu persoanele semnificative care pot influenta alegerea carierei. - Factori care determina alegerea carierei -; se prezinta schematic acesti factori şi se accentueaza importanta autocunoasterii prin prezentarea schematica a componentelor ei. (Atitudini, interese, valori, abilităţi, stil de viata, stil decizional). - Chestionare şi activitati de autocunoastere şi dezvoltare personala -; elevii vor avea posibilitatea sa isi constientizeze calitatile personale care sa le serveasca 4

La incheierea seminarului se va aplica un chestionar de evaluare a workshop-ului.10 minute Se înmânează elevilor un sul de hârtie igienică din care fiecare va rupe cât va dori. picior. axată pe lucrurile pe care le apreciază cel mai mult/ ceea ce îi place să facă/să vadă/să audă. Toate acestea reprezintă o parte din valorile după care se ghidează în viață sau pe care le respectă/apreciază la cei din jurul său. PICIOR Obiective: încălzirea corpului. Ai vreo idee despre cariera spre care vrei sa te indrepti? 3. UMERI. 1 Exerciţiu de spargere a gheţii . 2 urechi. abilităţile şi alte caracteristici personale legate de cariere specifice ? b) A te informa despre cariere specifice ? c) A te informa despre licee specifice? EXERCITII DE SPARGERE A GHEŢII ACTIVITATEA NR. „Cap. picior. stimularea atenţiei Participanţi: 25 – 30 copii Vârsta: 4 – 5 ani Spaţiu: interior şi exterior Desfăşurarea jocului: animatorul va exemplifica cântecul cântându-l o dată singur şi exemplificând cu mişcări apoi va repeta împreună cu copiii versurile şi mişcările. cu melodie. Se va cânta cântecul de către toţi participanţii mimându-se în acelaşi timp şi gesturile specifice cântecului. o gură şi-un nas. Ai nevoie de asistenta pentru: a) A-ti explora interesele. fiecare elev va trebui să rupă bucățele cât mai mici pe măsură ce realizează o sumară autocaracterizare. umeri. Stii ce şcoli ofera calificare in cariera aleasa de tine? 5.ulterior in identificarea propriului tip de personalitate (Chestionarul de autoevaluare a lui Holland). ACTIVITATEA NR. cap…picior. GENUNCHI. Ai participat pana acum la vreo activitate de consiliere pentru alegerea carierei? 2. Chestionar. După ce s-a consumat această acțiune.ii va ajuta pe elevi sa inteleaga de ce decid intr-un anume fel.…am doi. 5 . genunchi. 2 CAP. acomodarea cu atmosfera Scop: recunoaşterea părţilor corpului. 1 Chestionar pre -workshop 1. umerii. genunchi.Stilul decizional . Se vor discuta de asemenea moduri eficiente de luare a unei decizii Workshop-ul va fi precedat de un chestionar de evaluarea a cunostintelor şi atitudinilor elevilor fata de consilierea pentru alegerea carierei. Insusirile propri vor fi relationate cu valorile şi interesele individului identificate prin chestionare şi activitati specifice. genunchii. copii sunt aşezaţi în cerc. Stii de ce calificare ai nevoie pentru cariera pe care ti-ai ales-o? 4. picior (2 ori). . conducătorul stă în cerc. arătam capul. Ai informatii specifice despre aceste licee? 6.

stimularea atenţiei şi a imaginaţiei Participanţi 10 – 15( pe 2 coloane) Vârsta 4-12 ani Spaţiu exterior şi interior Descrierea jocului se face împărţirea pe două grupe. stimularea atenţiei. picior. ACTIVITATEA NR. nealunecos ACTIVITATEA NR. pentru cap – se apleacă. Cel care nu este atent şi greşeşte numărul primeşte o pedeapsă. 3 SAMURAIUL Obiective: încălzirea corpului Scop: stimularea atenţiei. două urechi. 5 BUNICUŢA LA PIAŢĂ Obiectiv încălzirea musculaturii Scop imitarea corectă a unor mişcări. pentru picioare – se sare. se numără participanţii. creativităţii. Când cineva este tăiat. picior. 4 JOCUL NUMERELOR Obiectiv: încălzirea organismului Scop: reţinerea numerelor şi recunoaşterea lui de fiecare dată în timpul jocului. o gură şi un nas.Cap. care mimează că are o sabie imaginară iar ceilalţi trebuie să se ferească să nu le taie samuraiul. Am doi ochi. executarea corectă a pedepselor Participanţi: 25 – 30 Vârsta: 6 – 12 ani Spaţiu: interior Descrierea jocului: copiii sunt aşezaţi în cerc pe scaune. rapidităţii. Cel care va spune primul numărul va bate de 2 ori cu palme de picior zicând numărul său şi apoi va bate de 2 ori din palme rostindu-se un alt număr al adresantului pe care o cheamă. Apoi animatorul va verifica pe sărite dacă numerele au fost reţinute. genunchi. genunchi picior.” Pe parcurs se poate mări ritmul şi schimba ordinea. capul sau picioarele. conducătorul inventează o poveste în care bunica merge la piaţă şi se imită diferite mişcări: bunicuţa merge la piaţă cu 6 . umeri. ACTIVITATEA NR. rapidităţii. trece în locul samuraiului. picior. Cap umeri genunchi. genunchi. se anunţă un samurai. Materiale: o sabie imaginară Observaţii: terenul să fie neted. coordonarea mişcărilor Participanţi: 25 – 30 Vârsta: 5 – 10 ani Spaţiul: exterior Descrierea jocului: se formează un cerc. fiecare dintre ei primind câte un număr.

7 . cunoaşterea celorlalţi participanţi. Spaţiu: interior Desfăşurarea jocului: se formează grupe de câte doi. să explice cine este şi să ştie să vorbească despre ceilalţi. bunica vede o halteră şi vrea să-şi menţină condiţia fizică (copii imită ridicarea unei haltere). 7 ORCHESTRA Obiectiv: recunoaşterea instrumentului imitat şi a celui ce dirijează orchestra. Observaţii atenţie la copii să nu se accidenteze ACTIVITATEA NR.bicicleta (copii vor imita cu un picior datul din pedale). Dacă va fi scos de trei ori afară i se va da o pedeapsă. formulând întrebări. Cel care a ieşit afară trebuie să ghicească cine este dirijorul. Materiale: hârtie şi creion. 6 CINE EŞTI. ACTIVITATEA NR. CINE SUNT ? Obiectiv: cunoaşterea şi definirea aproapelui Scop: înfigerea timidităţii. copilul trebuie să reuşească să se exteriorizeze. fiecare îi pune celuilalt întrebări pentru a-l cunoaşte. Materiale: scaune ACTIVITATEA NR. Desfăşurarea jocului: un copil iese afară între timp cei din grup vor alege un conducător care va imita pe rând câteva instrumente până în momentul când cel de afară va ghici cine este dirijorul sau va greşi de trei ori. Ceilalţi participanţi trebuie să fie atenţi discret în acelaşi timp la dirijorul orchestrei pentru ca atunci când acesta va schimba instrumentul să schimbe şi ei. Observaţii: să nu se pună mai mulţi dirijori. ea cumpără de acolo o râşniţă de cafea (copii vor imita cu o mână râşnitul cafelei). stimularea atenţiei Participanţi: 20 – 25 copii Vârsta: 6 – 14 ani Spaţiu: interior şi exterior bine amenajat. Observaţii: copii nu au voie să se jignească. Bunicuţa ajunge la o brutărie şi o brutăriţă o roagă să frământe împreună aluatul etc. Participanţi: 35 copii Vârsta: 9 – 20 ani pe grupe de vârstă. pedepsele să fie inteligente . Scop: cunoaşterea şi imitarea mişcărilor unor instrumente muzicale. după aceea trebuie să prezinte colegul la celelalte grupuri formate. pe cât posibil practice(să nu lovească în psihicul omului). Dacă a greşit de trei ori va fi scos din nou afară alegându-se un nou dirijor. 8 GHEMUL Obiectiv: să arunce corect ghemul. Materiale improvizarea unei pieţe cu diferite fructe sau legume fie şi artificiale.

Vârstă: 8 – 20 de ani. Spaţiu: interior. 9 8 . (răspunde la întrebare)” Ex. mingea sau gemul să nu fie greu. Acela va spune: ”eu mă numesc…. Observaţii: animatorul să ajute participanţi dacă este nevoie. Participanţi: 15 – 20 participanţi. să nu fie aruncat cu putere. Materiale: un ghem de aţă (dacă e posibil PNA sau fir mai gros). de întrebări „De ce te – ai îmbrăcat în gri? De ce ai părul prins aşa ?” etc.Scop: cunoaştere. ACTIVITATEA NR. iar dacă nu este o minge de tenis sau de ping – pong.ghem pune o întrebare celui care a primit ghemul. dezvoltare verbală (prin întrebări). Rolul jocului este de aţi forma o părere despre partener. creativitate. Timp: 20 minute. Şi…. cel care a aruncat mingea . La fel se procedează aruncându-se ghemul de la unul la celălalt. Desfăşurarea jocului: copiii stau în cerc pe scăunele. unul aruncă ghemul care este legat de haină către un alt elev. Jocul durează până ce ajunge ghemul la toţi participanţii.

CUM AŞA Obiectiv: dezvoltare motrică. Participanţi: 20 – 30 în grupe de câte doi. ŞI PO-LI-ŢIA A VE-NIT. ŞI M-A PRINS ŞI M-A BĂ-TUT CUM AŞA. ACTIVITATEA NR. lingvistică şi a atenţiei.” pe traseul „orbului” se pot pune tot felul de obstacole pe care acesta trebuie să le depăşească fiind 9 . Scop: să se încălzească pentru începerea programului de animaţie. IA-CA-ŞA (se imită o pereche de ochelari prin care se uită vânzătoarea). dreapta. rotindu-se dinspre interior înspre exterior). unul dintre participanţi va fi legat la ochi luând astfel rol de orb iar celălalt va fi un coordonator care îi indică traseul prin indicaţii verbale de tipul: „stânga. CUM AŞA. stimularea încrederii în partenerul de joc. Spaţiul: interior. OBSERVAŢII: atenţie la mişcările făcute ca să nu fie făcute spontan şi nici violente. ŞI-A CHE-MAT PO-LI-ŢI-A. IA-CA-ŞA (se imită cu mâinile. Animatorul conduce jocul şi trebuie să fie cât mai inventiv. Desfăşurarea jocului: se împart copii câte doi aşezându-se pe două rânduri unul în faţa celuilalt. capacităţii de a se conforma indicaţiilor date de partener. IA-CA-ŞA (se imită un spălat de mâini şi de faţă). IA-CA-ŞA (se lovesc uşor cu mâinile peste mâinile partenerului). CUM AŞA. VÂN-ZĂ-TOA-REA MA VĂ-ZUT. CUM AŞA. Vârsta: 5 – 10 ani. Timp: 20 – 30 de minute. 10 ORBUL Obiectiv: să urmeze vocea şi indicaţiile lui. ŞI-AM PLE-CAT LA LI-BRĂ-RI-E. tot înainte etc. să aibă încredere în el şi în cel ce îl îndrumă. IA-CA-ŞA (se imită un scuturat din toate oasele). CUM AŞA. Timp: 15 – 20 de minute. Vârstă: 5 – 12 ani. MĂ DUC LA CHIUVETĂ LA SPĂ-LAT. dezvoltarea simţului auditiv. CUM AŞA . Bătându-se din palme şi imitându-se se spune: DI-MI-NEA-ŢA CÂND MĂ SCOL DIN PAT . După ce se face odată într-un ritm mai calm se poate mări ritmul şi chiar inversa cuvintele în frază. IA-CA-ŞA (se imită un pas de fugă). CUM AŞA. rotindu-se pe rând de la interior spre exterior mişcarea unei sirene imitându-se în acelaşi timp şi vocal). IA-CA-ŞA (se imită cu mâna un telefon spunându-se ALO POLIŢIA). IA-CA-ŞA (se imită cu mâinile lăsate jos un furt. CUM AŞA. Desfăşurare: copii se împart în perechi de câte doi participanţi. Participanţi: 8 – 16 ani grupaţi câte 2. Scop: stimularea atenţiei. ŞI-AM FU-RAT O JU-CĂ-RI-E. Animatorul va exemplifica împreună cu un alt animator sau un copil jocul după care îl va face cu toţi copii.

Regulile jocului pot fi schimbate pe parcurs: orbul poate fi condus de îndrumător prin pocnituri de degete. În toate domeniile aşteptăm satisfacţia concomitentă a acestor trebuinţe. capabili etc.”. aici etc. obstacole care să fie puse în calea participantului.rezistenţă la critici şi respingeri .slabă perseverenţă în alegerile personale Încrederea în sine . I. A nu te teme exagerat de necunoscut sau de adversitate demonstrează un bun nivel al încrederii în sine. cel mai adesea.lipsa perseverenţei Satisfacţia stimei de sine constă sentimentul de a fi iubit şi sentimentul de a fi competent. această evaluare.stabilitate afectivă .acţiuni cotidiene facile şi rapide . de aceea toată viaţa de-a lungul activităţilor noastre. bătăi din palme sau alte gesturi. Beneficiile încrederii în sine . O altă variantă a coordonare a orbului este ca cel care coordonează să fie în faţa orbului şi să-l coordoneze prin vorbe de tipul „vino. Beneficiile imaginii de sine pozitive . înzestraţi.lipsa de curaj în alegerile existenţiale .părerea pe care o avem despre noi.) şi să ne simţim competenţi (performanţi. a calităţilor şi defectelor noastre. Satisfacţia unui aspect nu ne va împlini aşteptările: a fi iubit fără a fi admirat sau stimat este infantilizant şi a fi stimat fară a te simţi apreciat este frustrant.abandonuri .inhibiţii . cu dificultăţi în realizarea lor. în egală măsură indispensabile stimei noastre de sine: să ne simţim iubiţi (apreciaţi. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ Imaginea de sine. să nu se trişeze.).relaţii deschise cu ceilalţi . După ce orbul parcurge traseul se pot inversa rolurile. Imaginea de sine pozitivă este o forţă interioară care ne permite să ne bucurăm de şansa noastră în ciuda obstacolelor şi presupune a fi satisfăcut de sine.dependenţă de părerile altora .îndrumat de partener.a considera că eşti capabil să acţionezi într-o manieră adecvată la situaţiile importante. doriţi etc.ambiţii şi proiecte pe care le încercăm să le realizăm Consecinţele imaginii de sine negative . iar orbul să se coordoneze după vorba coordonatorului. populari.ezitări . neprevăzute. Atenţie: Acest joc este un joc bazat pe încredere. Material: eşarfă sau orice poate să oprească vederea participantului. simpatizaţi.conformism . căutăm să satisfacem cele două mari nevoi. fondată sau nu.rezistenţă la eşecuri Consecinţele absenţei încrederii în sine . este un stâlp al stimei de sine. Observaţie: obstacolele folosite să nu fie periculoase. pentru a nu se accidenta participanţii. la un moment dat. 10 .

forme variate). defectele. . cartonaşe albe (coli A4). reuşite Materiale necesare: hârtie colorată. autocunoaşterea. . Fiecare membru al grupului îşi va construi “EUL-PUZZLE”. La sfârşitul activităţii vor fi afişate “construcţiile” pentru o cunoaştere în grup. aşa cum suntem şi cu “sentimentul că suntem competenţi” . alegerea culorii a avut relevanţă pentru exprimarea acestora? 3) Cum vă simţiţi acum când vă vedeţi identitatea realizată din elemente puzzle? Sunteţi multumiţi de “Eul-Puzzle” reconstituit? 4) Vă este uşor sau dificil să vă puneţi în valoare în faţa celorlalţi membrii ai grupului mare.ACTIVITATEA NR. abilităţi. va fi prezentat în grupul mare şi analizat. completând pe elementele puzzle: calităţi.PUZZLE” Este un exerciţiu . şi pentru asta să conştientizăm întregul nostru . “Eul-Puzzle” va fi lipit pe un carton (coala A4). . Acest “Eu” poate lua diferite forme în funcţie de identitatea sa. ea are nevoie să fie stimulată mereu cu “sentimentul de a fi apreciaţi”.defecte. participantul are ca sarcină să scrie calităţile şi defectele. clarifica elementele inhibitoare în a lua iniţiativa.cheie: .mozaic prin care copiii se vor reconstitui ca identitate prin diferite forme şi culori. motivaţia pentru schimbare. Concepte . de propriile posibilităţi şi limite? Indiferent de forma pe care a luat-o ”EUL-PUZZLE” este important să devenim ceea ce suntem cu adevărat. Analiza exerciţiului: 1) În funcţie de ce anume le-aţi ales: senzaţii. devenind conştienţi de sine. lipici. 1 “EUL. abilităţile (“ce ştiu eu să fac cel mai bine”). foarfece. Pe fiecare element puzzle. abilităţile.ceea ce înseamnă acceptarea responsabilităţii pentru alegerile făcute. pasiuni. emoţii. Acestea vor fi scoase 11 . şi foarfece.interese. reuşitele şi ceea ce doriţi să schimbaţi la voi. Scenariul activităţii: Se vor crea grupuri de câte cinci persoane care vor primi câte un săculeţ cu “resurse personale” din diferite hârtii colorate (cu mărimi.abilităţi. ultimele reuşite şi ceea ce doresc să schimbe la ei. creioane colorate Durata: 40 min.suport pentru a identifica.calităţi. interese (pasiuni). este mai mult sau mai puţin stabilă. ACTIVITATEA NR. dorinţe? 2) Când aţi scris calităţile. . autoacceptarea şi nu în ultimul rând. Dat fiind faptul că stima de sine nu ne este dată pentru totdeauna. 2 “SFORILE CARE MĂ ŢIN” Obiective: Este un exerciţiu . pasiunile. ce vor să schimbe la ei şi ultimele reuşite. defecte. gânduri. în a acţiona.

directe şi independente. Pentru a schimba ceea ce simţim. Important este să identificăm aceste elemente care ţin de încrederea în noi. În timp ce îi leagă. Are ca scop conştientizarea strategiilor pe care fiecare le foloseste în anumite situaţii de viaţă.resurse . strategii active. membrii grupului vor răspunde la aceste întrebari pentru aşi identifica blocajele. de autoexplorare a temerilor şi anxietăţilor proprii. element ajutător în a tăia sforile odată cu resursele găsite . nici “ghid moral”.competenţe . elementele inhibitoare.“Cum te simţi pe măsură ce te strâng sforile?” .“Ce ai putea să faci pentru a rupe sforile?” .limite .risc Scenariul activităţii: Se lucrează pe grupuri de câte cinci.încredere în sine . va determina învăţarea modurilor de a deveni responsabili.“Ce te leagă ?” . mai întâi modificăm comportamentul.oportunitate 12 . limitative. confuze. “Constrângătorul” nu va fi în timpul desfăşurării nici “judecător”. “Confruntarea cu realitatea”. având rol de element ’’constrângător”. ACTIVITATEA NR. Fiecare participant este capabil să ia decizii. Concepte . a strategiilor de trecere de la un comportament autoprogramat pe eşec la comportament autodeterminat pe succes. Concluziile acestui exerciţiu vor fi: fiecare se simte blocat în ceva şi nu acţionează. factori cheie în dobândirea unei identităţi de succes. frustrante sau dimpotrivă. 3 “UŞA” Obiective: Reprezintă un exerciţiu unde subiectul se află în faţa unei uşi imaginare întredeschise.la suprafaţă prin tehnica legării cu sfoară. Conştientizarea comportamentului are ca rezultat dobândirea identităţii.responsabilitate . asumarea riscurilor şi în dezvoltarea propriilor competenţe.cheie: .forţe pentru a elimina inhibiţiile şi temerile. cu ceea ce facem în mod concret. unde fiecare va fi protagonist. să-şi modifice stilul comportamental şi să aibă alternative de comportament. ce va fi tăiată de către fiecare participant în momentul găsirii de către acesta a resurselor ce-l ajută în depăşirea limitelor. va întreba: . Unul din grup va avea ca sarcină să-i lege pe aceştia cu sfori de jur împrejurul corpului. Concepte-cheie: . Ca soluţie. primind din partea grupului sprijin efectiv.„Ce îţi vine să faci?” . vor primi foarfece.constrângeri . Prin această tehnică este posibilă conştientizarea propriilor strategii rezolutive concomitent cu descrierea imaginii de sine în situaţii ce implică decizie.“Cum te ajuţi pentru a te simţi în largul tău?” Pe rând.

cu proprietarii terenului. imaginii de sine. dar şi ritmului partenerului tău. cu prietenii sau în cele de afaceri.iniţiativă/ blocaj . aşadar. blocajelor/ iniţiativelor. membrii grupului vor descopri propriile oportunităţi. II. Ce poate reprezenta ea? Cum vă simţiţi în faţa uşii?” 2) “Ce credeţi că se află dincolo de uşă? Vizualizaţi!” 3) “Ce vă vine să faceţi?” 4) “Spuneţi şi acţionaţi ca şi cum vă aflaţi în faţa uşii!” Pe rând. Pentru că eşti nevoit să intri în contact cu oamenii. trebuie să ştim ce este comunicarea. atitudinii generate de situaţie. dependenţei/ independenţei. Oricât ar părea de ciudat. dar şi capacitatea de a te adapta caracteristicilor mereu în schimbare ale partenerului de comunicare (receptivitate. Similar. viaţa profesională şi o măsură considerabilă a fericirii noastre depind de felul în care comunicăm. Spre exemplu. Prin această provocare în imaginar. o formulă magică. trebuie să te faci înţeles.anxietate . pentru a construi un pod. în ordinea corectă şi petrecându-ţi restul vieţii păşind pe acei paşi. Achiziţionarea unor abilităţi de comunicare înseamnă mai mult decât învăţarea şi aplicarea strictă a unor reguli. Cu cât reuşeşti să comunici mai bine. Participanţii se proiectează în mod imaginar în faţa acestei uşi care va însemna ceva pentru fiecare. să încerci să înţelegi ce doresc alte persoane pentru a te putea relaţiona cu ele şi pentru a putea rezolva anumite situaţii de viaţă. Comunicarea dă o formă vieţii noastre. o bună comunicare presupune stăpânirea solidă a cunoştinţelor despre comunicare. modelimagine de uşă întredeschisă desenată pe o foaie de flipchart Durata: 40 min. 1) “Vă aflaţi în faţa unei uşi întredeschise. Scenariul activităţii: Fiecare membru al grupului va primi un desen cu o uşă întredeschisă. dar şi de abilităţi de comunicare. trebuie să negociezi cu diverse instituţii.. să organizezi echipa cu care vei lucra etc. Înainte de a afla cum funcţionează comunicarea. Nu există o reţetă. chiar şi rezolvarea unei probleme tehnice presupune bune abilităţi de comunicare. de cunoştinţe. Viaţa personală. cu atât e mai probabil să ai succes în relaţiile cu familia. anxietăţii. COMUNICARE ŞI SOLUTIONAREA DE CONFLICTE II. să discuţi cu furnizorii.1.strategii rezolutive Materiale necesare: flipchart. Formatorul o poate expune pe flipchart şi pentru întregul grup. descoperind resurse şi devenind mai încrezător în sine. Pentru a fi bun. modalitatea de a se experimenta pe sine. încrederii în sine. 13 . deschidere). Ai nevoie. strategii de rezolvare a unei situaţii. trebuie să te adaptezi ritmului muzicii. fiecare îşi va conştientiza propria strategie rezolutivă împreună cu descrierea emoţiilor. Nu devii un dansator mai bun desenând nişte paşi pe o podea.independenţă/ dependenţă . COMUNICARE Comunicarea este baza tuturor relaţiilor noastre. foi de hârtie pentru copiator.

Se face o listă comună cu hobbyurile grupului.Conştientizarea comunicării nonverbale de tipul “face to face” în alegerea carierei . se discută despre istoriile acestor pasiuni.Cum te-ai simţit exprimându-te nonverbal în faţa grupului? . 2 “SPATE ÎN SPATE” Obiective: . după componentele comunicării: emiţătorii.Ţi-a fost greu sau uşor să mimezi hobby-ul? . receptorii.Cum a fost să descoperi că şi alţi colegi au acelaşi hobby ca şi tine? .Comunicarea este procesul de trimitere.Ce elemente ale exprimării nonverbale te-au ajutat să-ţi construieşti jocul de mimă? ACTIVITATEA NR.autocunoaştere .comunicarea faţă în faţă .comportament Durata: 20 min. Fiecare participant din grup se gândeşte timp de un minut la hobbyul personal. Ceilalţi membri vor încerca să ghicească ceea ce s-a mimat.atitudine .mimică.Comunicarea nonverbală. Analiza activităţii: . receptare şi interpretare a mesajelor prin care noi ne relaţionăm unii cu ceilalţi şi ne adaptăm la mediul înconjurător. scaunele se vor aşeza faţă în faţă şi se va repeta „povestirea” reciprocă despre cea mai reuşită 14 . spate în spate şi fiecare va povesti. Rezultatele se comunică grupului mare.Folosirea întrebărilor deschise pentru a ghici hobbyul mimat . o întâmplare sau ceea ce doresc membrii diadei. 1 “GHICEŞTE HOBBY-UL!” Obiective: .atitudini Durata: 20 min. Apoi. se aleg persoane care nu s-au cunoscut foarte bine până atunci. Scenariul activităţii: Participanţii se împart în diade.intercunoaştere .Cum ţi-ai descoperit hobby-ul? .Optimizarea comunicării verbale şi nonverbale Concepte-cheie: . canalele. feedback-urile. gestică . Apoi.Conştientizarea importanţei comunicării nonverbale Concepte-cheie: . Aceştia vor sta pe două scaune. timp de cinci minute. contextele. mesajele. cât mai expresivă . timp de şapte minute. Scenariul activităţii: Participanţii se împart în grupuri.comunicare nonverbală . cea mai frumoasă experienţă a lui: un film drag. ACTIVITATEA NR. Se analizează punctele comune şi diferenţele dintre membrii grupului.comunicare nonverbală . pe care-l va mima în faţa celorlalţi într-o manieră cât mai originală şi plină de umor. timp de cinci minute.

Citeste intrebarile şi alege una din variantele: slab. Acesta se plimbă pe la fiecare membru al grupului şi îi solicită să privească în interiorul coşuleţului în tăcere şi să observe ce vede acolo.atitudini -imagine de sine Materiale necesare: oglindă.Ce poate face un zâmbet în cariera ta? .Ce modalităţi putem folosi pentru a armoniza starea noastră interioară cu cea exterioară pentru a fi cât mai autentici? ACTIVITATEA NR. 15 .În ce situaţii de viaţă se întâmplă să întâlneşti comunicarea “faţă în faţă”? Dar celălalt tip de comunicare? ACTIVITATEA NR. dar şi la colegul din el însuşi. un coşuleţ.comunicare nonverbală .experienţă trăită din ultima săptămână.faţă de comunicarea spate în spate? . să constate cum este ceea ce vede.Care sunt avantajele comunicării “faţă în faţă”. Aceste calitati au fost alese pe baza atributelor considerate importante de catre angajatorii din diverse domenii. o glumă grupului mare! Analiza activităţii: . Remarcă efectul pozitiv produs de zâmbetul tău asupra celorlalţi.Care tip de comunicare ţi-a plăcut mai mult? De ce? .Optimizarea comunicării verbale şi nonverbale Concepte-cheie: . Calitati personale Slab Mediu Bun Capacitatea de a lucra singur.Cum te-ai simţit în cele două situaţii? .Ce consecinţe are primul tip de comunicare? În familie? La şcoală? La viitorul loc de muncă? . Poti munci cand nu sunt alti oameni in jurul tau Energic. Timp de 2 minute fiecare scrie pe o foaie de hârtie ce a văzut în coşuleţ.mimică. Apoi este rugat să zâmbească la colegul din stânga şi din dreapta sa. Iti planifici singur munca. coli de hârtie Durata: 10 min.Ce este mai important în comunicarea dintre doi sau mai mulţi oameni? . mediu sau bun. gestică . Analiza activităţii: . Spune un banc. dacă îi place ce a observat. Esti energic in sarcini şi actiuni. 3 “CE POATE FACE UN ZÂMBET?” Obiective: Conştientizarea importanţei modalităţilor de comunicare interpersonală .Cum poate fi antrenată comunicarea “faţă în faţă” pentru a fi eficientă? . 4 Chestionar de autoanaliza Urmatoarea lista a fost construita cu scopul de a te ajuta sa iti evaluezi calitati personale care ar putea fi vizate de o persoana care doreste sa te angajeze.Am făcut acest exerciţiu şi am constatat că … . Scenariul activităţii: Formatorul activităţii are o oglindă ascunsă într-un coşuleţ.mesaj .Care sunt punctele tari ale comunicării în alegerea unei cariere? . Iei deseori initiative.

Responsabil.Accepti propriile greseli . intamplari şi chipuri. Competent. Iti poti verbaliza usor ideile. Esti in general bine dispus.Loial.Curajos. Esti la curent cu ultimele tendinte din profesia pe care vrei sa o alegi. Dar sa le exprimi in scris. Te pasioneaza munca sau studiile tale.A trebuit vreodata sa iti asumi responsabilitate pentru o decizie de-a ta ... Iti poti pastra calmul.Ai detinut pozitii ce implica responsabilitate in scoala..Ai contribuit vreodata la o idee care s-a dovedit profitabila . chiar daca existau neintelegeri .Ai rezolvat neintelegeri intre colegi. Esti atent cu bunurile altora.. Iti planifici bine timpul.Spirit de observatie...Ambitios. Munca in echipa.. Calitati personale Slab Mediu Bun Cooperant.Ii poti motiva pe ceilalti.Imaginativ. Analitic.Iti place munca de detaliu. Raspunzi rapid la provocari.Ai fost in situatia in care sa continui o colaborare doar din simtul responsabilităţii. Poti pastra un secret.Pastrezi cu grija materialele confidentiale.Abilităţi decizionale.Incerci in mod constient sa te perfectionezi... Esti stapan pe tine in majoritatea timpului.Ti-ai aparat vreodata cu fermitate principiile in ciuda opozitiei. Poti sa accepti idei care le contrazic pe ale tale. Buna dispozitie. Poti ajunge la o concluzie clara pe baza dovezilor.Silitor.Ai restabilit vreodata armonia intr-un colectiv. Poti ignora nemultumirile personale pentru a duce o treaba la bun sfarsit.Diplomat. Dobandesti usor deprinderi in domeniul ales. Constiincios.Onest.Ceilalti te considera o persoana agreabila.Ai rezolvat sarcini care altora le-au ridicat probleme Exprimare clara.Poti sa iti continui munca fara sa ai nevoie de supraveghere .Discret.Respect.. Lucrezi bine cu ceilalti.Dai atentie regulilor de conduita in societate . Pastrez lucrurile la locul lor.. Ceilalti iti urmeaza de buna voie sugestiile.Rabdator. Te poti descurca cand e vorba de situatii dificile ce implica alti oameni.Te plictisesti des de munca pe care o faci. Iti tratezi colegii cu respect. Poti lua hotarari sub presiune. Esti constiincios in realizarea sarcinilor.Iti 16 . Percepi cu usurinta relatiile..Calitati personale Slab Mediu Bun Rational..Se intampla sa te razgandesti apoi.Eficient.. Ai facut parte din grupuri de lucru in cadrul scolii sau al comunitatii.Deschis. Poti sa dai exemple de sarcini neplacute pe care le-ai facut pentru ca nimeni nu se oferea sa le faca.Te adaptezi usor la schimbari.Iti poti separa sentimentele de ratiune. Iti vin des idei noi.Iti oferi voluntar ajutorul.Stabil emotional..Lucrezi constant la o sarcina pana la finalizarea ei. Te intelegi bine cu colegii tai. Esti inteles cu usurinta cand dai instructiuni. Reusesti sa respecti termenele limita.. cluburi sau comunitate. Poti sa te mobilizezi singur pentru a face ceva.Lucrezi suplimentar in domeniile care te intereseaza .Entuziast.Te descurci usor in locuri noi. Iti indeplinesti intotdeauna rolul intr-o sarcina de echipa. Pot ceilalti sa conteze pe tine cand e mult de lucru.Te pricepi sa aranjezi lucrurile intr-o ordine logica. Te implici in sarcini suplimentare care sa te ajute sa progresezi.Ordonat.. locuri. Iti amintesti cu usurinta nume. Iti planifici pasii urmatori in cariera.Respecti intimitatea altora .Abilităţi de lider.

”.pastrezi calmul in activitati de rutina.. De asemenea.Persistent. Ai relatii cu oameni provenind din alte medii sociale.interpretarea diferită a realităţii. care sunt cele mai frecvente motive pentru care ne trezim deja implicaţi în miezul unui conflict? Ce anume predispune şi chiar generează conflictele? . Aminitiţi-vă că uneori aţi fost aduşi întrun conflict iar alteori... 5. nu am nici o problemă. II.Explorezi toate solutiile posibile ale unei probleme. Sunt confortabil cu: Trebuie sa-mi dezvolt: 1.Potentialul personal.Cand iti exprimi entuziasmul sau interesul o faci din toata inima. Ceea ce este normal. Esti capabil de o apreciere pertinenta a tendintelor viitoare asa incat sa gasesti ce e de facut in prezent.Stii ce sa pastrezi şi ce sa arunci. 5. Incerci sa nu risipesti resursele de orice fel.neimplicarea efectivă în clarificarea ideilor . cunoaştem prieteni. aţi provocat un conflict.. Realizezi singur ceea ce trebuie facut şi actionezi fara sa ti se spuna.Persuasiv. 6. 2. Te-ai implicat in sprijinul oamenilor de alta rasa sau religie... 2.Econom. stereotipiile preluate necritic .Tolerant..Fisa de evaluare Analizeaza raspunsurile tale la chestionar şi ierarhizeaza calitatile cu care te simti confortabil şi pe cele la care simti ca ar trebui sa te mai dezvolti.Ii ajuti.. 7.dezinteresul manifestat faţă de cineva . 7.Ai realizat vreodata ceva in ciuda unor obstacole ce pareau insurmontabile. Chiar dacă majoritatea dintre noi nu recunoaştem acest lucru.Oamenii ti se destainuie des. Auzim de multe ori „eu nu am nici un conflict. Te poti angaja intr-o sarcina chiar daca entuziasmul şi rabdarea te-au cam parasit.. vecini care mai tot timpul sunt în conflict cu cineva şi la fel de bine.2.Te-ai descurcat vreodata in situatii ce pareau imposibil de depasit . Ai succes in impunerea propriului tau punct de vedere. Ce anume ne face să intrăm în conflict cu cineva..insuficiente informaţii sau chiar lipsa lor. SOLUTIONAREA DE CONFLICTE Fiecare persoană a trăit o situaţie conflictuală sau poate chiar acum o trăieşte. confuzii . Incerci sa intelegi problemele celorlalti. 3. in a vinde lucruri sau idei. subiectivismul .Cumpatat. sunt persoane pe care nu le-am văzut implicate în conflicte. 4. 3...Empatic. 1.prejudecăţile.comunicare defectuoasă 17 . 4. Dar de fiecare dată v-aţi implicat. 6. Esti echilibrat in ceea ce faci .Calitati personale Slab Mediu Bun Sincer. membrii ai familiei.Perspicace. Ai o atitudine onesta fata de tine şi ceilalti oameni.Ai pledat vreodata in favoarea unei idei straine oarecum de gandirea ta.. dar vedem comportamentul care contrazice.

Fiecare floare reprezintă o modalitate personală de a spune: „Conflictul este bun pentru că ajută la…”.diferenţe de temperament. Cu toate acestea. „florile”. Completaţi pe floarea pe care aţi primit-o la ce este bun conflictul pentru voi. Scenariul activităţii: Se ştie că uneori sau de cele mai multe ori conflictele pot fi şi pozitive.toleranţă scăzută .Din ce situaţii de viaţă aţi observat că uneori conflictul poate avea şi o latură pozitivă? . de ritm sau stil personal . interpersonal o oportunitate în cariera ta? 18 . un conflict . gata să rezolv o situaţie dificilă ACTIVITATEA NR.frustrări repetate .invadarea spaţiului personal Într-o situaţie conflictuală mă simt..Experimentarea lucrului în echipă şi a unei atitudini deschise. puţini dintre noi conştientizăm acest lucru.cheie: .situaţiile stresante.Cum poate deveni un conflict personal. câştig) şi primeşte câte o floare din carton.Ce calităţi ale tale pot transforma un conflict într-o şansă sau o oportunitate? .vulnerabil. Analiza activităţii: .conflict pozitiv .. prin care să arate că şi conflictul poate ajuta la ceva. la dispoziţia celuilalt/ celorlalţi . Să descoperim împreună la ce este bun conflictul? La ce ajută el? Suntem într-o grădină a soluţiilor. compromis. 1 „BUCHETUL” Obiective: . negociere. .oportunitate . pozitive.nepregătit să fac faţă -puternic. Individual se dă câte un nume florii. de criză .Identificarea modalităţilor personale de rezolvare a conflictelor . luat prin surprindere de reacţiile cuiva .analiza conflictelor .surprins.. Apoi se discută în grupul mare ideile notate.La ce poate fi bun conflictul? . Sau într-o altă variantă.atitudini Durata: 10 min.presiunea timpului. fiecare participant face parte dintr-o echipă (soluţii. mediere.diferenţe de valori . Apoi se formează buchetul fiecărei echipe.lipsa de încredere în sine şi în ceilalţi . unde conflictul poate fi şi pozitiv. faţă de opiniile celorlalţi Concepte .vinovat pentru că din neatenţie am iscat o neînţelegere. .insuficientă răbdare cu ceilalţi . comunicare.soluţii . care se discută în grupul mare.

Aceasta îţi va da o distanţă obiectivă şi o libertate de a scrie cât mai sincer.Ce soluţii aţi găsit împreună? Activitatea se încheie cu o sarcină pentru grupul mare: ce gândeşte un grapefruit despre tine în situaţii conflictuale. După ce ai scris povestea.Identificarea cauzelor care generează un conflict.Ce a fost dificil/ uşor? .stimă de sine . 2 „FLUTURII. pe care îl veţi primi ulterior.Cauze. pentru ca împreună să puteţi zbura! Pe corpul fluturelui. puteţi nota punctele comune de soluţionare a situaţiilor conflictuale. Începe prin a-ţi da numele şi continuă cu „este o persoană care …”. Scenariul activităţii: În fiecare diadă unul este A. fără a folosi pronumele „eu”. creioane colorate.Rezolvarea conflictelor . fără să ştie acest lucru.lucru în echipă Materiale necesare: coli de hârtie colorată în formă de aripi de fluture. 3 „FERESTRELE CONFLICTULUI” Obiective: . chiar furios.cheie: . poţi desena. şi celălalt va fi B. În timp ce scrii. de parteneriat Concepte. te rog să schimbi foile şi să găseşti pentru colegul/ colega cu care ai lucrat în diadă metodele comune de rezolvare a conflictelor. Fiecare primeşte o bucată de hârtie colorată. imaginea mea de sine şi modalitatea de a rezolva un conflict? .Ce corelaţii se pot face între ceea ce sunt eu. scrie un paragraf.ACTIVITATEA NR. Pe bucata de hârtie colorată primită.Identificarea modalităţilor comune de rezolvare de a conflictelor . Analiza activităţii: . în situaţii limită? Dar un trecător de pe stradă. 19 . Simte-te liber în a scrie sau a desena aşa cum îţi doreşti. care te fac să te simţi inconfortabil. le poţi transforma în şanse de progres. markere Durata: 20 min. dar şi a modalităţilor de rezolvare . care reprezintă o aripă de fluture. pe foile colorate primite idei referitoare la modalităţile personale prin care poţi rezolva conflictele. carioci.Cum v-aţi simţit în această activitate. o broască ţestoasă? ACTIVITATEA NR. care are forma unei aripi de fluture. deschise. efecte în conflict . un călugăr tibetan. un scurt eseu în care să te descrii pe tine şi situaţiile tale conflictuale.imagine de sine .cheie: .Modalităţi de rezolvare Materiale necesare: fişe de lucru Durata: 20 min. Importanţa lor în rezolvarea conflictelor Concepte. ÎMPREUNĂ VOM ZBURA” Obiective: .modalităţi de rezolvare a conflictelor . la persoana a III-a. de la început până la sfârşit? .Exersarea unei atitudini conciliante. în nesiguranţă.Explorarea tuturor aspectelor care intervin în analiza conflictelor .Înţelegerea propriilor valori şi a celorlalţi.

etc.limbaj nonverbal .necesitate . LUCRUL IN ECHIPA ACTIVITATEA NR.Cum v-aţi simţit în timpul exerciţiului? Comunicarea este una dintre cele mai importante dimensiuni ale lucrului în echipă.Cu ce am contribuit eu la rezolvarea conflictului? . 1 „ARANJAREA NUMERELOR” Obiectiv: să se recunoască faptul că pentru a funcţiona eficient îndeplinindu-şi obiectivul. rezolvat sau pe cale de a se rezolva.Cum se întâmplă de cele mai multe ori: să generaţi un conflict. să aşteptaţi ca celălalt să găsească soluţii. fiecare va da o sugestie celor ce trăiesc stări conflictuale şi vor desena conflictul rezolvat! Analiza activităţii: . Cele patru ferestre sunt: .comunicare . Scenariul activităţii: Jumătate dintre participanţi sunt observatori. Acesta va completa cele patru ferestre. care pentru a fi eficientă îşi creează o regulă proprie de comunicare. compromis.Cu ce am generat eu conflictul? .Cum a fost să identificaţi cauzele care au generat conflictul şi din propria perspectivă? .Aţi fost originali sau aţi imitat limbajul celor de lângă voi? .Cât de greu a fost până aţi găsit modalitatea de comunicare cu ceilalţi? . după ce sa gândit în prealabil la ultimul conflict din viaţa personală. Cuvinte cheie: . să contribuiţi la rezolvarea lui. 20 . câştig-câştig? II. încearcă să devină o echipă. o echipă/ un grup trebuie să găsească şi să stabilească o regulă de comunicare şi un limbaj propriu. după care.Ce stil abordaţi în rezolvarea conflictelor? Renunţare. rezolvare de probleme. la îndemnul formatorului: ”Acum aşezaţi-vă în ordinea numerelor extrase. iar ceilalţi voluntary sunt rugaţi să extragă dintr-o urnă câte un număr de la 1 la 30 pe care să nu-l comunice celorlalţi. ci şi din perspectiva celeilalte persoane implicate! . Când membrii unui grup au de îndeplinit un scop comun. de a se face înţeleşi.Cu ce a contribuit celălalt la rezolvarea conflictului? În final. familială sau socială. un stil. Analiza activităţii: . Timp de 1 minut.Scenariul activităţii: Fiecare participant va primi o fişă de lucru cu „ferestrele conflictului”. căutând un mod . participanţii la joc se plimbă unul lângă celălalt prin spaţiul încăperii.3.regulă Durata: 10 min.Dar să vedeţi contribuţia celuilalt în rezolvarea conflictului? . încearcă să-şi găsească locul printre ceilalţi.Încearcă să analizezi cauzele conflictului nu numai din perspectiva ta. dar fără să vorbiţi între voi”.nonverbal. negociere.Cu ce a generat celălalt conflictul? .? .

markere. ideilor originale. reviste. motivaţie etc. Ei vor constitui o echipă care încearcă să găsească soluţii pentru reabilitarea elevului. dirigintele clasei a VII-a.echipă Materiale necesare: foi de flipchart. foarfece. un colaj în care să exprimaţi importanţa socială a grupului din care faceţi parte. şi în pragul corigenţei. 3 “DISCUŢII de… ŞCOALĂ” Obiective: .dezbatere Durata: 15 min.motivaţie . coeziunea ducând la convergenţa părerilor. a unei comunicări optime datorate aceluiaşi nivel social al participanţilor (de vârstă.comunicare . ACTIVITATEA NR. Cele cinci personaje care discută sunt: directorul liceului.diferenţiere . un coleg . hârtie colorată. motivaţia este un vector foarte important al cooperării dintre membrii grupului.comunicare .identificarea rolurilor membrilor în cadrul unei echipe Concepte .Cum aţi comunicat cu cei din grupul vostru? .cheie: . din clasa a VII-a a unui liceu.şeful clasei.responsabilitate . adeziv Durata: 15 min Scenariul activităţii: “Vă rugăm să formaţi cinci echipe omogene grupându-vă în funcţie de statutul vostru social (două echipe de câte 15 elevi.ACTIVITATEA NR. profesional etc). două echipe de câte10 părinţi). la sfârşitul exerciţiului. mama. Concepte .egalitate .rol în echipă . tata (părinţii lui).stimă de sine . . Spaţiul: se va încerca reproducerea cabinetului unui director (birou şi scaune) Scenariul activităţii: cinci voluntari vor participa la un joc de rol având ca temă situaţia la învăţătură şi posibilităţile de viitor pe care le are un elev cu multe absenţe.joc de rol .Aţi simţit că sunteţi în competiţie cu celelalte echipe? . Realizaţi cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie. 2 COLAJ – “IATĂ DE CE SUNTEM IMPORTANŢI!” Obiectiv: experimentarea lucrului în echipă în condiţiile unei motivaţii legate de stima de sine ca rol şi statut. o echipă de 10 profesori. Analiza activităţii: .Cum v-aţi simţit lucrând împreună? .observarea modului de funcţionare a unei echipe: responsabilităţi. necesare atingerii onorabile a scopului propus.Ce anume -a motivat să lucraţi ? . comunicare.Aţi recunoscut în comportamentul vostru unul din cele opt roluri distincte prezentate mai sus? Asemenea comunicării. elevul.cheie: . Analiza activităţii: 21 . Observatorii sunt rugaţi să discute observaţiile făcute.

Care sunt dificultăţile pe care le voi întâmpina? . În alegerea şcolară şi profesională persoana ia în considerare o multitudine de factori posibili interni şi externi care îi pot afecta reuşita.Ce voi găsi la capătul drumului? . decizia privind parcursul educaţional şi profesional. O componentă a identităţii de sine este identitatea vocaţională care presupune alegerea. care va duce la conturarea identităţii de sine.Care a fost maniera de comunicare? .Cum a decurs discuţia? . se formează „capacitatea de a lua decizii”. abilităţi) pe care mă pot baza? 2. (fiecare observator este rugat să-şi noteze propriile concluzii în urma observaţiilor făcute) III.Care sunt resursele mele actuale (calităţi. Luarea deciziei şi întocmirea planului de acţiune 22 . Persoana ajunge să planifice şi să acţioneze astfel încât să meargă înainte în propria sa viaţă. El alege acele studii şi profesiuni despre care crede că îi vor asigura în cel mai mare grad succesul şi îi vor produce cele mai mari satisfacţii. E X P L O R A R E A T R A S E E L O R E D U C A T IO N A L E S IO N A L E ŞI PROFE Decizie şi dezvoltare personală Fiecare om îşi înţelege cel mai bine propria existenţă. opţiunea.De ce cunoştinţe şi abilităţi voi avea nevoie? . Bazele formării personalităţii se pun în perioada adolescenţei.Cine a fost liderul echipei? .Cine sunt eu? .Unde sunt acum? . Etape în luarea deciziei 1.Cum s-au distribuit rolurile membrilor? . În timp. Determinarea alternativelor .Cine mă susţine? .Care e calea optimă pentru mine? 3. în concordanţă cu cerinţele personale şi realităţile sociale. Explorarea alternativelor . etapă de viaţă când are loc o intensă dezvoltare pe mai multe planuri (fizic. socio-afectiv).Care sunt posibilele căi de acţiune? Câte alternative sunt? . dintre mai multe alternative. cunoştinţe.Cât/ce mă costă (timp. evenimentele cu care ne confruntăm ne pun în situaţia de „a alege”. de cele mai multe ori.Au reuşit ei să fie o echipă care lucrează împreună pentru atingerea unui scop? Concluzii: ……………………………………………………………………………………………. trăsătură care defineşte personalitatea. Pe parcursul vieţii. Procesul de consiliere privind cariera facilitează dezvoltarea personală pentru luarea unor decizii. efort) să pun în aplicare aceste alternative? . intelectual..Unde vreau să ajung? .

carieră . mixte (părinţi. speciale care trebuie dezvoltate pentru carieră? Care este relaţia dintre calităţile personale şi succesul în carieră? 23 - .influenţe .Care este obiectivul meu? Ce pot să fac pentru a-mi atinge obiectivul? De ce am nevoie? Ce dificultăţi anticipez? Ce pot să fac pentru a le preveni sau minimiza? Care sunt paşii concreţi pe care îi am de parcurs? Ce voi face dacă planul va eşua? ACTIVITATEA NR. Materiale necesare: coli flipchart. care nu au nimic înscris pe ele. Toţi participanţii prezintă grupului mare propriul „careu de AŞI”.Care este legătura dintre calităţile personale şi orientarea spre o/ un anumit(ă) loc de muncă/ profesie? . 2 „CAREUL DE AŞI” Obiectiv: conştientizarea resurselor personale în relaţie cu viaţa profesională. markere Scenariul activităţii: Participanţii se împart în grupuri mici.factori determinativi Durata: 15 min. elevi). Concepte .Putem controla aceşti factori? ACTIVITATEA NR.Care sunt factorii care influenţează luarea deciziei privind cariera? .Ce m-a determinat să aleg acest liceu. mixte (părinţi. Unele cărţi au înscrise în centru anumite calităţi considerate „importante” în viaţa profesională: competenţă. loialitate. elevi). acest profil? Cine m-a influenţat? Participanţii vor nota pe colile de flipchart cât mai multe „influenţe” ale alegerii şcolare şi profesionale. punctualitate. Fiecare participant trebuie să aleagă patru calităţi pe care consideră că le are şi care îi asigură/ i-ar asigura succesul în carieră. . markere Durata: 30 min. onestitate.Care sunt pe termen lung efectele preponderenţei unuia sau mai multor factori? .Există abilităţi.resurse personale . Scenariul activităţii: Participanţii se împart în grupuri mici. creativitate. Fiecare grup primeşte „un pachet de cărţi de joc special. spirit de iniţiativă etc. profesori. Analiza activităţii: . profesori.Ce m-a determinat să aleg profesia pe care o am? Cine m-a influenţat? .calităţi Materiale necesare: aşi de hârtie sub forma unor cărţi de joc. Fiecare grup va prezenta grupului mare factorii găsiţi. numai cu AŞI”.alegere profesională .cheie: . Analiza activităţii: .cheie: . comunicativitate.alegere şcolară. 1 „O SCURTĂ RETROSPECTIVĂ” Obiectiv: conştientizarea factorilor determinativi interni şi externi ai alegerii şcolare şi profesionale Concepte . Se propun spre dezbatere următoarele întrebări: . spirit de echipă. Există şi cărţi libere.

În colţuri diferite ale sălii sunt „plăcuţe” pe care sunt înscrise: .Dezvoltare personală Participanţii sunt rugaţi să se îndrepte spre acea direcţie care răspunde nevoilor/ aşteptărilor lor privind viitorul loc de muncă.Ce pericole pot să apară? (indecizie. cu precizarea că este vorba de o alegere în condiţiile în care veniturile sunt relativ egale. Realist Investigativ Artistic Conformist Analitic Complicat Sincer Precaut Dezordonat Onest Critic Emotional Umil Curios Expresiv Materialist Independent Idealist Natural Intelectual Imaginativ Persistent Introvert Nepractic Practic Metodic Impulsiv Modest Modest Independent Timid Precis Intuitiv Stabil Rational Noncomformist Econom Rezervat Original Social Intreprinzator Conventional Convingator Aventuros Conformist Cooperant Ambitios Constiincios Prietenos Atrage atentia Atent 24 .costuri/ beneficii Materiale necesare: coli de hârtie. Scenariul activităţii: Se aşează în mijlocul sălii un indicator cu săgeţi în diferite direcţii. fara a tine seama de incadrarea lor in tipurile respective. 3 „LA RĂSCRUCE DE…CARIERĂ” Concepte .autoevaluare .cheie: .Siguranţă/ stabilitate .Este important să găsesc o slujbă care să mi se potrivească? ACTIVITATEA NR.Ajutorarea celorlalţi . săgeţi.Care sunt valorile spre care mă orientez în viaţa profesională? . Incercuiti acele adjective care va caracterizeaza.alternative educaţionale/ ocupaţionale . Astfel veti obtine un cod pe baza caruia puteti afla ce profesii vi se potrivesc. 4 Chestionarul de autoevaluare (Holland ) Mai jos aveti un tabel cu cele sase tipuri de personalitate identificate de Holland şi caracteristicile lor.valori . Analiza activităţii: .Putere/ autoritate .alegere . indicatoare de hârtie Durata: 15 min. Calculati totalul pe fiecare coloana (numarul de cuvinte incercuite) şi notati initialele tipurilor pentru care ati obtinut cele mai mari trei scoruri.Îmi este uşor să iau o decizie? ACTIVITATEA NR. conflicte de alegere) .Independenţă/ iniţiativă .

activitati şi valori caracteristice pentru fiecare din cele sase tipuri. influenta Vanzari. capacitate de exprimare artistica Frumusete. de motivare şi directionare a celorlalti Asumarea riscurilor. analiza Independenta. status. dexteritate. politica. Urmatorul tabel ofera exemple de interese. servicii in favoarea comunitatii Predare. De fapt cele mai multe persoane se pot regasi in mai multe tipuri. Aceste exemple sunt totusi generalizari şi nici un tip nu va descrie in totalitate o persoana. Abilităţi verbale. atentie la detalii Acuratete. societate) Creativitate artistica Stabilitate Senzatii tari. rezolvare de probleme abstracte. Care dintre ele te-ar descrie cel mai bineTipuri Interese Activitati de munca Abilităţi potentiale Valori Realist (R) Instrumente. 5 Inventarul valorilor Marcheaza cu „+” valorile importante şi cu „-. abilităţi. eficienta ACTIVITATEA NR. intelegere. invatare Artistic (A) Autoexprimare. idei. construieste. scris. finante. ajutorare Abilităţi de comunicare. cercetare. inregistrare.” pe cele neimportante: Varietate in viata mea Activitati de rutina Ajutarea celorlati Independenta (autonomie la slujba Prietenie (colegialitate) Implinire morala Afiliere (recunoastere ca parte a grupului de munca) Securitate Putere şi autoritate Echilibru intre rolurile detinute (in familie. imaginatie Social (S) Oameni. Compozitii muzicale şi scrise. competitie Conventional (C) Organizare. aprecierea artei. profesie. ghidare Cooperare. organizare. utilaje. analiza datelor. Matematica. generozitate. date Munca de laborator. date. originalitate. management. de ascultare. explicatii. arte vizuale Creativitate. foloseste unelte. curiozitate. persuasiune.Generos Dominant Conservator Saritor Energic Inhibat Idealist Impulsiv Obedient Ofera sfaturi bune Optimist Ordonat Amabil Cautatori de placeri Persistent Responsabil Popular Practic Sociabil Increzator in sine Controlat (calm) Cu tact Sociabil Neimaginativ Intelegator Vorbaret Eficient Cele sase tipuri de personalitate ale lui Holland descriu preferinte in ceea priveste educatia. Stabilirea de proceduri. stabilitate. bun simt Investigativ (I) Stiinta. repara Ingeniozitate tehnica. talent muzical. munca in echipa. teorii. risc Profit bani 25 . Matematica. independenta. servicii in favoarea celorlalti Intreprinzator (I) Afaceri. activitati in aer liber Opereaza cu echipamente. operare PC. coordonare fizica Traditie. simt practic. cariera şi mediile de munca. verbale. conducere. bunastare umana.

4. matusi). ACTIVITATEA NR. nu as alege Dupa aceea va avea loc o discutie in care elevii vor motiva alegerea facuta. 2. Evaluarea intereselor prin modele de viata Elevii vor alcatui o lista cu modelele pe care le au in viata (personaje reale. ACTIVITATEA NR. 5. Dupa ce ati identificat numele profesiei marcati cu ”N” persoanele care nu au avut succes şi cu ”S” persoanele care au avut succes in cariera. 4. 7 Genograma Genograma este o reprezentare grafica a carierelor membrilor familiei (bunici. 5. personalitati mass-media). 3. 2. Cum se realizeaza genogramaTreceti initialele fiecarui membru al familiei in rubrici şi identificati cariera actuala a fiecarei persoane. mediul inconjurator (clima) Statut social Statul intelectual Competitie Influenta asupra celorlalti Altruism Realizeaza un top 5 al valorilor marcate cu „+” 1. Dupa intocmirea listei urmeaza o discutie colectiva al carei obiectiv principal este evidentierea legaturii dintre model şi interesul persoanei şi a modului in care poate fi identificat interesul cunoscute fiind modelele unei persoane . as allege 3.Ambianta. in functie de perceptiile voastre subiective. Elevii vor sorta fisele in 3 categorii: 2. unchi. 6 Interese Sortarea fiselor ocupaţionale Se confectioneaza niste cartonase pe care se vor scrie numele diferitelor ocupaţii insotite de o descriere sumara. Rudele materne Tu Rudele paterne Bunici Bunici vitregi (daca e cazul) Unchi şi matusi 26 . 3. imaginare. poate 4. Realizeaza un top 5 al valorilor marcate cu „+” 1. parinti. Vizualizand genograma va puteti da seama in ce masura sunteti influentati sau exista vreo legatura intre optiunile voastre şi optiunile membrilor familiei.

Te poate ajuta sa inveti din trecut.educatia primita. pentru evenimente care nu au fost rezultatul unor decizii • Incercuieste evenimentele rezultate in urma celor mai bune decizii luate. Totodată. Deşi pare dificil. Pe măsură ce ele se intersectează cu interesele. profesori etc) Dupa ce ai trasat linia vietii e bine sa adaugi: • -. sa identifici anumite decizii care tu crezi ca trebuie luate. informarea. MARKETING SAU PROMOVARE PERSONALĂ Fiecare dintre noi este liber să muncească acolo unde valorile sale personale sunt respectate. ACTIVITATEA NR. supervizori. Desenul tau poate fi creativ sau poate fi o simpla linie cu date marcate pe ea. Linia vietii este un instrument vizual care iti va permite sa-ti privesti dezvoltarea carierei. pentru evenimente rezultate din decizii luate de altii • 0 -. cunoaşterea specificului domeniului de interes şi a strategiilor de căutare a unui loc de muncă sunt câteva aspecte esenţiale de care trebuie să ţinem seama. Cauzele eşecului primilor paşi în carieră sunt : 27 . se poate ajunge la modelarea unui traseu profesional optim. Deseneaza o reprezentare a experientelor tale care sa includa evenimente importante despre care tu crezi ca te-au format şi ceea ce planuiesti sau speri sa ti se intample in viitor.persoane semnificative in viata ta (familie. sa faci planuri pentru viitor. pentru evenimente care au avut loc ca urmare a unor decizii luate de tine • + -.Veri Parinti Parinti vitregi (daca e cazul) Frati Frati vitregi (daca e cazul) • Traseaza linii continue de la tine la persoanele pe care le placi • Traseaza linii punctate de la tine la persoanele pe care nu le placi.evenimente care au influentat opinia ta despre cariera pe care vrei sa o urmezi . motivaţiile şi valorile personale ale individului şi ale mediului extern. social şi economic. Ce poti include in linia vietii: . demersul angajării sau obţinerii unui loc de muncă satisfăcător depinde de hotărârea şi de munca depusă în acest scop. slujbe . • Incercuieste de doua ori deciziile importante pe care le vezi in viitor IV. 8 Construirea liniei vietii Aceasta este un procedeu care te va ajuta sa privesti lucrurile pe care le-ai facut in trecut şi totodata sa te orientezi asupra viitorului.evenimente majore din viata ta . Orientarea în carieră este expresia unor talente personale sau aptitudini dominante. mentori. prieteni.

dorinţe.individualitate . loc de muncă de supravieţuire 2. Analiza activităţii: . pentru fiecare din acestea.părinte şi îmbogăţirea listei cu posibile motive pentru care cineva ar practica o anumită meserie. profesori . loc de muncă de intrare în profesie 3. o facem la întâmplare sau avem anumite criterii. loc de muncă ideal Cine mă poate ajuta să-mi găsesc un loc de muncă? Cum să obţin 28 . vor fi găsite trei motive pentru care ar practica acea meserie.diferenţe . fiecare va face o listă cu trei profesii (meserii.Dacă ar fi să renunţi la unul dintre motivele enumerate. profesor ar dori să muncească. tineri. părinte.o viaţa socială mai bună .o slabă putere de decizie în planificarea viitorului Ne pregătim să păşim în viaţă! Ne e teamă să ne gândim la ce ne aşteaptă? Cunoaştem motivele pentru care muncim? . Cei care în prezent au o slujbă.lipsa unei comunicări eficiente între familie. pix Durata: 10 min. Ştii ce tip de loc de muncă urmăreşti? Locurile de muncă se clasifică în: 1.necunoaşterea potenţialului personal şi a competenţelor în vederea abordării unui anumit traseu în carieră . Concepte cheie: .nevoi .un nivel redus de informaţii privind sursele de dezvoltare profesională .Care ar fi singurul “compromis” pe care l-ai face vis-à-vis de profesia ta? Atunci când ne alegem meseria.obiective Materiale necesare: hârtie. care ar fi acesta? .lipsa unei forme de asistenţă individualizată sau de grup în orientarea profesională .muncă .Care sunt motivele pentru care ai practica cele trei profesii alese? . slujbe) preferate. vise? De ce credeţi că nu ne alegem toţi aceeaşi profesie? Este foarte importantă împărtăşirea experienţelor adolescent – profesor . o pot trece printre aceste activităţi numai dacă ea corespunde caracteristicii cerute de exerciţiu.a lăsa ceva bun în urma ta (opere intelectuale şi de artă) . loc de muncă de tranziţie 4. preferinţe. 1 „DORESC SĂ MUNCESC!” Obiectiv: scurtă reflecţie asupra motivelor şi nevoilor individuale pentru care fiecare adolescent. Apoi. Scenariul activităţii: Individual.oportunităţi financiare ACTIVITATEA NR.un stil de viaţă mai bun (să ai un standard de viaţă aşa cum îţi doreşti) ..

Citeşti un astfel de anunţ şi.informaţii despre posibile locuri de muncă? Surse: .Internet .Ce ştii să faci? IV. 2 ZECE MOTIVE PENTRU CARE SUNT ANGAJAT! CONVINGE-L PE ANGAJATOR! Formează-ţi deprinderile de lucru încă din şcoală! Ai aceste deprinderi? Verifică! 1.1.Târguri de locuri de muncă ACTIVITATEA NR. deprinderi de a lucra în echipă (colaborezi cu alţii în cadrul unor activităţi) 3.Agenţii de ocupare şi formare profesională (centre de consiliere privind cariera pentru şomeri) . începi să te întrebi: dar ce este oare o scrisoare de intenţie? Este ea acelaşi lucru cu scrisoarea de motivaţie? Şi cum să înceapă o astfel de scrisoare? Cu “dragă domnule X…”? Şi cât de lungă…? Şi ce ar trebui să scriu în ea? 29 . deprinderi de a utiliza calculatorul 9. reviste cu oferte de angajare .Agenţii private de recrutare şi de plasament a resurselor umane . Trimiteţi un CV însoţit de o scrisoare de intenţie până la data de 25 mai 2002. serveşte ca punct de plecare pentru definirea sau validarea proiectului profesional. deprinderi de învăţare (caută experienţe noi şi învaţă din greşeli) 6. Bilanţul se bazează pe activitatea trecută şi prezentă a individului.Ce ţi-ar plăcea în mod deosebit? . deprinderi de comunicare (prezinţi informaţiile bine atunci când scrii sau vorbeşti) 2. SCRISOAREA DE INTENŢIE Anunţ din ziarul “O carieră de succes” …pentru postul de analist programator. deprinderi de creativitate (foloseşte-ţi imaginaţia şi caută soluţii noi) 7. deprinderi manuale şi mecanice Bilanţul COMPETENŢELOR PROFESIONALE A face un bilanţ profesional înseamnă a identifica toate competenţele pe care un individ le deţine şi le poate pune în valoare. deprinderi de conducere (coordonează proiectele şi motivează-i pe ceilalţi) 8. fie că te tentează postul.Reviste de orientare profesională . deprinderi de ascultare 10. deprinderi de a rezolva probleme (găseşte soluţii) 4. la adresa…”. mediu sau lung) 5. fie că nu.Ce activităţi tratezi fără entuziasm? .Presă: ziare. Răspunde la întrebările: . deprinderi de organizare a timpului (organizează-ţi proiectele pe termen scurt.

Acest lucru nu este o regulă.să nu se trimită fotografie. Precizează postul vizat şi sursa din care a fost obţinută informaţia (anunţ publicitar. vei da impresia că eşti o persoană bine organizată şi pregătită.Este util de ştiut că cele două sintagme se referă la unul şi acelaşi lucru. scrisoarea va fi trimisă către directorul general sau preşedintele acesteia. chiar dacă numai pe hârtie. este o primă luare de contact. O astfel de scrisoare reprezintă “cartea mea de vizită” pe care o trimit. De aceea. Nu uita să menţionezi că ai mai lucrat în acel domeniu sau. motivele pentru care eşti interesat şi calităţile care te recomandă. Scrisoarea va fi adresată persoanei care se ocupă de angajări sau direct la departamentul de resurse umane. chiar dacă nu este declanşată recrutarea de personal. dar este bine să foloseşti avantajele indiferent de situaţie.Scrisoarea de intenţie este citită înaintea CV-ului. Mici TRUCURI Este acceptabil şi uneori ţi se solicită să incluzi date privind salariul tău actual.să se verifice ortografia şi punctuaţia . îţi poţi exprima opţiunea pentru un domeniu de activitate. dar niciodată să nu menţionezi salariul pe care doreşti să îl ai. Oricum.să fie consultat un prieten pentru sugestii şi eventuale corecturi Scrisoarea de prezentare nu are un conţinut standard. este bine să subliniezi domeniul în care te-ai făcut remarcat sau ai avut performanţe deosebite. pe scurt. Arată că experienţa ta profesională este compatibilă cu cerinţele firmei/ instituţiei căreia i te adresezi. dacă nu ai informaţii complete. Dacă nu ai informaţii exacte despre un anumit post. cât şi faptul că respective scrisoare este urmată de un CV. CONCLUZII . ci exprimă interesul candidatului pentru postul vizat. Pe de altă parte. Scrisoarea trebuie să fie adaptată în funcţie de compania/ instituţia respectivă şi de postul pentru care doreşti să aplici.să se evite hârtia colorată . precum buzduganul zmeului. Dacă firma este mică.să se aleagă un font uşor de citit . 30 .să fie tehnoredactată pe computer . dacă nu este cazul. cunoştinţe.). deşi ai abilităţile necesare. unele erori sau lucruri necorespunzătoare îi pot face pe cei care angajează să renunţe la a mai citi CV-ul. decât dacă se cere .O scrisoare de intenţie necorespunzătoare te poate scoate din competiţie. arătând. Nu trebuie să depăşească o pagină . că eşti familiarizat cu activităţile lui specifice. iar impresia pe care o formează este de primă importanţă. Menţionează disponibilitatea pentru un interviu de angajare. o scrisoare bine concepută şi atrăgătoare poate adesea să îi determine pe reprezentanţii firmei să te treacă direct pe lista pentru interviu. Scrisoarea de intenţie reprezintă modalitatea prin care angajatorul îşi formează prima impresie despre tine. Exprimă-ţi clar dorinţa de a candida pentru respectivul post. înaintea citirii CV-ului. Dacă scrisoarea este curată şi bine redactată.Să conţină paragrafe scurte şi concise . prieteni etc. .

Care a fost formula cu care ai început? Dar cea de încheiere? . Valcea (media 9.Care au fost argumentele prin care ai încercat să îl convingi pe angajator? . CV-ul este amănunţit şi descriptiv. 31 . România 20 mai 2002 În atenţia domnului Andrei Popescu.sinteză .Crezi că e suficientă scrisoarea de intenţie pentru prezentarea ta în detaliu? (se face trecerea la necesitatea însoţirii scrisorii de intenţie cu un CV) Un model de scrisoare de intenţie Scrisoare de intenţie Serban Teodor Str. Se recomandă găsirea formei. ACTIVITATEA NR.Scrisoarea de intenţie nu are o formă fixă. Aş dori să lucrez la Info Computers.87).convingere . 4 Bucureşti.Care sunt punctele forte ale scrisorii tale? . Analiza activităţii: . Scrisoarea de intenţie nu trebuie să contrazică informaţiile din CV. anexez un curriculum vitae care reflectă o foarte bună pregătire de specialitate.Care este punctul slab al scrisorii (dacă există) şi cum ai putea să îl îmbunătăţeşti? . deoarece sunteţi o companie în plină dezvoltare pe piaţa românească. dobândită în urma absolvirii Liceului de Informatică Matei Basarab din Rm. pix Durata: 20 min. concisă şi atrăgătoare. 3 „SCRISOARE…CĂTRE ANGAJATORUL MEU” Obiectiv: Elaborarea unei scrisori de intenţie. Valcea. culorii. Scrisoarea de intenţie este un liant între tine şi firma respectivă. Consider că entuziasmul. pentru slujba preferată (una dintre cele trei profesii descrise la exerciţiul 1). trebuie să fie scurtă. Peincipala Pietrari. pregătirea de specialitate şi capacitatea de a lucra cu calculatoarele şi programele de ultimă generaţie sunt câteva dintre calităţile care mă recomandă pentru postul de analist programator din firma dumneavoastră. România Tel: (0747) 941282 INFO COMPUTERS B-dul Bălcescu nr.. Stimate domnule Popescu.cheie: . De asemenea. dar nici nu trebuie să conţină lucrurile din CV. design-ului.scrisoare de intenţie . ea este personalizată şi trebuie să răspundă cerinţelor firmei la care vrei să lucrezi. Ca răspuns la anunţul dumneavoastră din ziarul „O carieră de succes” pentru postul de analist programator. mărimii potrivite pentru a exprima cât mai bine calităţile şi personalitatea posesorului! Concepte .să ştiu să mă “vând” Materiale necesare: hârtie.

.. Recent am observat anunţul dvs....... Data: .......... din cadrul .. dar fac greşeli în redactarea unui CV. D-lui/D-nei:. Cu sinceritate. “CURRICULUM VITAE” CV-ul reprezintă un element foarte important al marketing-ului personal..... Şi..........pentru acest post sau orice alt post diponibil în acest domeniu de activitate (..... Dacă scrisoarea de intenţie a fost convingătoare.... Sper că veţi considera pregatirea mea potrivită şi aştept cu nerabdare să fiu contactat la un număr de telefon .. pentru a discuta această posibilitate... Teodor Serban Un alt model de scrisoare de intenţie Iată un model de scrisoare de intenţie/prezentare.......... O parte din responsabilităţile mele erau să ................ Mi-ar făcea plăcere să am un interviu cu .. pentru un post de . Vă contactez în legatură cu posibilitatea de angajare în cadrul firmei .. nu în ultimul rând. spaţiile punctate completându-le d-voastră........ dar ştiu foarte bine să conceapă un CV. la ... Ce conţine un CV Numele şi prenumele Adresa şi telefonul la care poţi fi contactat Data naşterii Obiectivul Studiile Experienţa profesională Abilităţi şi deprinderi Limbi străine cunoscute şi nivelul de cunoaştere 32 ... trebuie acordate timp şi răbdare pentru conceperea acestuia....... după care vă puteţi ghida...... am lucrat în calitate de .. dar şi din experienţa mea de . Din câte puteţi vedea în CV-ul alăturat.. Se poate întâmpla ca persoanele care nu au abilităţile necesare pentru un post........Aş fi încântat să mă contactaţi pentru un viitor interviu şi o discuţie despre postul de analist programator din cadrul Info Computers....2..... De aceea...... rezultă nu numai din faptul că am studiat această disciplină în cadrul facultăţii. . Am absolvit de curând facultatea de . Interesul meu în ...... Stimate(a) Domn/(Doamna)...... )..... e importantă abilitatea de a ştii cum să redactezi un CV.... IV. Al (A)Dvs. .. .... Adresa:. În speranţa unei viitoare întâlniri......... vă mulţumesc pentru timpul şi atenţia acordate. ani în timpul studiilor... să aibă mai mult succes (să fie chemate la interviu) decât cele care îndeplinesc toate condiţiile.... angajatorul va trece la citirea CV-ului.

pe hârtie de proastă calitate .mai lung de 2 pagini .Scrisul de mână.cursuri relevante . este bine să ai mai multe tipuri de CV-uri şi să trimiţi. . astfel încât să îi demonstreze celui care angajează că eşti persoana potrivită pentru slujba respectivă.cu greşeli gramaticale Concluzii: . 5 33 .Un CV trebuie să fie adecvat postului pentru care candidezi. Cum NU trebuie să fie un CV . inteligent conceput şi să arate impecabil. studii) se menţionează: . .cu ilustraţii . data şi locul naşterii. Strategia. .CV-ul trebuie să fie exact. adresa. Erorile de cronologie arată că nu ai abilităţi de a lucra cu detaliile sau că eşti neatent.burse . telefon.premii obţinute .Datarea inexactă a anilor în care ai făcut liceul sau ai avut alte activităţi.Un CV trebuie să fie sincer. Încearcă să redactezi CV-ul pe computer. nu trebuie să creezi un fel de “odă” la adresa propriei persoane. Cel care angajează va verifica lucrurile care îl interesează şi poţi chiar să capeţi o reputaţie proastă. .Cunoştinţe de utilizare a calculatorului (dacă este cazul) Premii speciale şi realizări profesionale sau şcolare Hobby-uri Recomandări ! CV-ul este mai dificil de conceput în cazul persoanelor care nu au nici un fel de experienţă profesională. Erori în redactarea unui CV: . De aceea. în acest caz.fotocopia unei fotocopii . . dincolo de faptul că nu vei obţine slujba respectivă. de fiecare dată.medii foarte bune . adică în cazul tinerilor absolvenţi de liceu sau facultate.pe hârtie colorată .Absenţa unor date esenţiale: adresa şi telefonul la care poţi fi contactat.Nu trimite fotografia decât dacă se cere. Prezintă numai acele realizări care au legătură cu postul pe care candidezi şi se integrează în contextul respectiv. culoarea ochilor sau a părului). ACTIVITATEA NR. Nu afirma că ai diplome sau abilităţi pe care nu le ai.Nu folosi adjective la superlativ la adresa ta sau despre activităţile pe care le-ai îndeplinit.eventualele slujbe din timpul verii Nu menţiona orice laudă sau compliment primit. este următoarea: pe lângă coordonatele obişnuite (nume. . tipul de CV potrivit pentru firma la care vrei să te angajezi. Nu specifica chestiuni care nu au legătură cu serviciul (În nici un caz nu-şi au locul orientarea politică sau religioasă. Nu orice CV este bun pentru orice situaţie. .Prezenţa unor date inutile.

CHEIA SUCCESULUI MEU” Obiectiv: Redactarea unui CV pentru locul de muncă preferat (CV-ul va fi o continuare a scrisorii de intenţie redactate anterior). calculator. La sfârşit se analizează spoturile şi se va urmări impactul lor asupra publicului.creativitate Materiale necesare: hârtie.Se propune completarea individuală a portofoliului şi după terminarea cursului „Vreau o carieră!” ACTIVITATEA NR. Analiza activităţii: .claritate . Analiza activităţii: .portofoliu . fiecare îşi va elabora propriul CV pentru 34 . pentru o firmă de recrutare de personal.Este relevantă prezentarea spotului pentru scopul propus? ACTIVITATEA NR. textul va fi prezentat cu limită de timp în faţa unei camere de filmat improvizate. Concepte . camera de filmat Durata: 10 min. Se vor include Cv-urile. imprimantă Durata: 20 min.abilităţi . 7 „CV-UL.umor şi spontaneitate .competenţe Materiale necesare: mapă.cheie: . Concepte . materiale elaborate Durata: 15 min. în condiţiile simulării unei situaţii reale. conform competenţelor fiecăruia. 6 „PORTOFOLIUL INDIVIDUAL” Obiectiv: Întocmirea unei mape unitare cu toate exerciţiile şi abilităţile descoperite în urma cursurilor din Proiectul „Vreau o carieră!” Concepte .asertivitate . Scenariul activităţii: Participanţii la curs vor aduna într-un dosar personal toate exerciţiile şi analizele acestora pentru a crea o imagine unitară a structurii de personalitate şi a scopurilor vizate. pix.abilităţi . Scenariul activităţii: e va redacta o scurtă prezentare.curriculum vitae . recomandările şi scrisorile elaborate.Cum se exprimă autorul spotului? Care este mesajul spotului? .Captează atenţia? .„SPOTUL PUBLICITAR” Obiectiv: Prezentarea succintă a punctelor tari care recomandă o persoană pentru slujba preferată. Scenariul activităţii: Individual.putere de convingere . În scopul angajării.cheie: .cheie: . precum şi planul strategic de a găsi un loc de muncă optim.Este important să avem un portofoliu cu “abilităţi şi competenţe”? De ce? .responsabilitate Materiale necesare: hârtie. creioane. Se va lucra individual.

pot tehnoredacta documentul la calculator.În ce situaţie ai confirmat calitatea pe care colegul tău a văzut-o la tine? Un model de curriculum vitae 35 .feedback pozitiv .profesia preferată. ca o continuare firească a scrisorii de intenţie redactată la exerciţiul anterior. Concepte . în funcţie de calitatea dominantă a acestuia. 8 „DIPLOMA CARIEREI MELE” Obiectiv: Realizarea unei diplome personalizate. Analiza activităţii: . în funcţie de calitatea dominantă a fiecărei persoane participante la cursurile din Proiectul „Vreau o carieră!”. Analiza activităţii: . Scenariul activităţii: Fiecare adolescent/ părinte/ profesor va realiza câte o diplomă pentru unul dintre colegii săi.Care au fost fazele cele mai uşoare ale redactării CV-ului? . după modelul dat şi îl vor putea scoate la imprimantă. Numele pot fi notate pe bileţele şi apoi extrase.viitor . 38 Cei care doresc.Calitatea reprezintă o surpriză pentru tin? Ştiai că ai o astfel de calitate? .Care consideri că sunt calităţile CV-ului tău prin care încerci să îl convingi pe angajator? ACTIVITATEA NR.cheie: .Unde ai întâmpinat dificultăţi în conceperea CV-ului? .optimism Durata: 15 min.valorizare .încredere în sine .

Curriculum vitae Europass Informaţi i personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Mobi l: Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 36 .

seriozitate. arta culinara personale Cunostinte PC Ambitie. perseverenta. vointa. istorie şi geografie.Perioada Funcţia sau postul ocupat Educaţie şi formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Activitatea Didactica şi stiintifica Aptitudini şi Limbi straine competenţe Cunostinte de limba romana. rabdare. punctualitate. curiozitate. devotament şi daruire Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 37 .

este bine să trimiteţi o scrisoare de mulţumire.Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Limba engleza Limba franceza Limba spaniola (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Lista documentelor cuprinse in dosar IV. Printr-o astfel de scrisoare intervievatorul îşi va reaminti mai uşor de tine în momentul luării deciziei pentru ocuparea locului de muncă..3. pentru a vă spori şansele de reuşită. După interviu. Exemple de scrisoare de mulţumire: Scrisoare de multumire Domnului PETRE ANDREI. Şef DEPARTAMENT . SCRISOARE DE MULŢUMIRE După interviul de angajare se recomandă să trimiţi o scrisoare prin care să mulţumeşti persoanei care te-a intervievat sau echipei de evaluatori pentru oportunitatea oferită de firmă de a participa la interviul de angajare.RESURSE UMANE “ABC Advertising” – Bucureşti 38 .

închei cu respect. nu ezitaţi să mă contactaţi pentru lămuriri! De asemenea. Aştept cu nerăbdare veşti de la dvs.Str Petre Ispirescu nr. 2 Chestionar de evaluare a workshop-ului 1. pentru a discuta despre postul de agent vânzări din cadrul departamentului dvs. Ati fi preferat un alt stil de lucru? 5. Vă mulţumesc pentru amabilitatea de care aţi dat dovadă acceptând scrisoarea mea de prezentare şi aprobându-mi cererea de participare la concursul pentru ocuparea postului de „designer . Va mulţumesc pentru ocazia pe care mi-aţi oferit-o să vă întâlnesc luni. vă rog respectuos. Cum vi s-a parut munca in grup? 4. din tot sufletul. că răspunsurile mele la întrebările dinncadrul interviului să vă fi creat o imagine de ansamblu asupra pregătirii. Scrisoare de multumire Domnului Director Horia Marchis Firma X . în cazul acceptării candidaturii mele şi angajării pe post.spoturi publicitare scrise". V-a fost de ajutor sa va descoperiti tipul de personalitate? 39 . abilităţilor practice şi disponibilităţilor mele pentru această meserie. În speranţa unor veşti de la compania dumneavoastră. Chestionar. în cazul contrar. Cum ati evalua workshop-ul per ansamblu? 2.Com Strada Vântului nr. România Stimate Domnule Marchiş. Sper. Al dumneavoastră. V-a fost de ajutor sa discutati despre valorile voastre implicate in alegerea unei carierei? 7. Consider că interviul a fost interesant şi aş dori să vă informez că aş fi bucuros să am ocazia să răspund acestei provocări. vă rog să nu uitaţi că m-aş simţi onorat de încrederea dvs. aptitudinilor. Dacă doriţi informaţii suplimentare despre mine. Cum ati evalua consilierul ( trainer-ul)? 3. 6. 30 aprilie 2000. Al dumneavoastră. vă rog să mă contactaţi. 30 Bucureşti. tel 01)210578923 Stimate domnule Andrei. V-a fost de ajutor sa vorbiti despre interesele şi abilităţile implicate in alegerea unei cariere? 6.

notiţe de curs. institutori/învăţători. Editura Gheorghe Alexandru. Marcela Marcinschi – Ghidul carierei mele.Consiliere şi orientare în carieră. Eva Bócsa.Consiliere şi orientare în carieră. 2007. 40 . „Consiliere şi orientare şcolară şi profesională”. suport de curs şi notiţe de seminar. editura SIGMA. Colecţia EDUCAŢIA 2000+ Curs de formare profesională pentru ocupaţia de formator. Ce efect a avut workshop-ul asupra dumneavoastra? BIBLIOGRAFIE Sociologia profesiilor”. dr. Ghid pentru studenţi şi absolvenţi – Universitatea Bucuresti Simona NEAGU. 2002.8. organizat de CCD Valcea în colaborare cu Centrul Judeţean de Consiliere Psihopedagogigă. Marin Stoica. „ Pedagogie şi psihologie pentru examenele de definitivare şi grade didactice : profesori. Aurora GHERGU . studenţi şi elevi ai şcolilor normale”. Elena Salomia. Constantin Schifirneţ. 2001. Rareș Munteanu . prof. susţinut de SC INFO EDUCAŢIA SRL Iaşi. 2007. Ghid pentru studenţi şi absolvenţi – Universitatea Petrosani „ Consilierea carierei” . univ. Mihai Jigău.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful