ZAKAT PERNIAGAAN CTU231

Disediakan oleh: RAJA NUR ATIQAH NAZIHAH MOHD HARUN HAMIEZA MOHD

Perniagaan yang halal ‡ ‡ . perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan. hendaklah : . perniagaan perkongsian sesama Islam atau dengan bukan Islam. perlombongan. koperasi atau perniagaan saham dan sebagainya. Selain daripada 5 syarat wajib zakat. perniagaan semua jenis syarikat. perikanan. pembekalan. perkapalan. Termasuk di dalam pengertian perniagaan ialah sebarang perusahaan yang bersifat untung dan rugi.Mempunyai niat berniaga . pertanian.Pengertian ‡ Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada berasaskan pembuatan. sama ada dalam bentuk perniagaan persendirian.

Kadar Wajib 2.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Harta perniagaan yang dikira dalam penentuan zakat Barang perniagaan (stok akhir dinilai mengikut harga jualan semasa) Wang tunai di tangan Wang tunai di bank Hutang niaga yang timbul daripada jualan secara kredit dan dijamin dibayar semula Pelaburan dari hasil perniagaan (jangka pendek) Kadar Nisab Menyamai nilai semasa 85 gram emas.5 % atau 1/40 daripada harta perniagaan yang cukup nisab .

liabiliti / tanggungan semasa +/Pelarasan Modal Berkembang Ekuiti Pemilik + liabilit jangka panjang . Walaubagaimanapun sebelum taksiran dibuat.Pelarasan ‡ Kedua-dua model tersebut akan memberikan jawapan yang sama berdasarkan kepada persamaan perakaunan.aset separuh tetap +/. namun ianya berasaskan kepada persamaan perakaunan yang seimbang iaitu: ‡ ‡ Modal kerja Aset/Harta semasa . beberapa item perlu diselaraskan/penyesuaian dengan merujuk kepada perincian fiqah zakat.aset tetap . .‡ Pengiraan Zakat Kaedah pengiraan Zakat Perniagaan adah berdasarkan kepada penyata kunci kira-kira syarikat bagi sesuatu tahun kewangan. Terdapat 2 pendekatan berbeza yang boleh digunakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful