GUÍA DE EJERCICIOS DE PRODUCTOS NOTABLES

a.- CUADRADO DE UNA SUMA
1. − ( 7 x + 11)

(

2

2. − ( 2 x + 3 y )

5. − 7 a 2 b 3 + 5 x 4

(

2

(

)

2

(

)

2

3. − a 2 x + by 2
4. − 3a 3 + 8b 4

)

2

7. − a x + b x +1

)

6. − a m + a n

(

(

)

2

2

)

2

8. − x a +1 − 3 x a −2

)

8. − x a +1 + y x −2

b.- CUADRADO DE UNA DIFERENCIA
1. − ( 2a − 3b )

2

5. − a 2 − b 4

(

)

2

2. − ( 4ax − 1)

2

6. − x m − y n

(

)

2

(

)

2

(

)

2

(

)

2

3. − 3a 3 − 5b 2
4. − x 5 − 3ay 2

7. − a x −2 − 5

(

2

c.- PRODUCTO DE LA SUMA POR SU DIFERENCIA
5. − (1 − 8 xy )( 8 xy + 1)

1. − ( x + y )( x − y )

(

)(

2. − x 2 + a 2 x 2 − a 2

)

(

)(

)

(

)(

)

6. − 6 x 2 − m 2 x 6 x 2 + m 2 x

3. − ( 2a − 1)(1 + 2a )

7. − 3 x a − 5 y m 3 x a + 5 y m

4. − (1 − 3ax )(1 + 3ax )

8. − a x +1 − 2b x −1 2b x −1 + a x +1

(

)(

)

− ( a + 2 ) 3 4. − (1 − 3 y ) 3. − a 2 b 2 − 1 a 2 b 2 + 7 ( )( ) 6. − 2 + y 2 ( ) 3 8. − ( x − 1) 3 5. − x 3 y 3 − 6 x 3 y 3 + 8 1. − 1 − a 2 ) 3 . − a x − 3 a x + 8 ) ( )( ) 8. − ( n − 4) 2. − (1 − 2n ) 3 3 9. − ( m + 3) 3 7. − ( 2 x + 3 y ) 3 10.CUBO DE UN BINOMIO (SUMA Y DIFERENCIA) 1.PRODUCTO DE DOS BINOMIOS ( )( ) ( )( ) ( )( ) 5. − ( 2 x + 1) 6. − ( 4n + 3) 3 3 3 ( ) 3 11..d. − ( ab + 5)( ab − 6 ) ( )( 4. − a x +1 − 6 a x +1 − 5 ) e. − n 3 + 3 n 3 − 6 ( 3. − xy 2 − 9 xy 2 − 12 )( 7. − a 2 − 2b ( 12. − a 2 + 5 a 2 − 9 2.