You are on page 1of 11

1 BILANŢUL CONTABIL

1. La data de 31 decembrie N, societatea ALFA, care activează în


sectorul produselor de panificaţie prezintă următoarele elemente bilanţiere
(sumele sunt exprimate în lei):

¾ Depozite pentru materiale 100.000


¾ Conturi la bănci în lei 25.000
¾ Dividende de plată 1.000
¾ Pâine 5.000
¾ Rezerve 24.600
¾ Prime de emisiune 23.400
¾ Pixuri 1.000
¾ Mijloace de transport 60.000
¾ Pungi de plastic 200
¾ Terenuri 190.000
¾ Rezultat reportat (profit) 15.600
¾ Clienţi 41.000
¾ Acţiuni deţinute în scop speculativ 15.000
¾ Conturi la bănci în euro 7.500 euro,
cursul de la 31.12.N de 4 lei/euro
¾ Pufuleţi cumpăraţi de la societatea BETA pentru a fi
revânduţi 7.400
¾ Casa în lei 1.500
¾ Impozit pe profit datorat 7.200
¾ Timbre poştale 500

¾ Combustibil 1.200
¾ Obligaţiuni deţinute pe termen mai mare de un an 25.000
¾ Furnizori 55.000
¾ Salarii datorate 44.000
¾ Hârtie pentru imprimantă 3.000
¾ Credit bancar pe termen scurt 200.000
¾ Făină 20.000
¾ Credit din emisiunea de obligaţiuni
(din care 40.000 cu scadenţa în N+1) 160.000
¾ Chirii încasate în avans 12.000
¾ Capital social: 10.000 acţiuni cu o valoare nominală
de 25 lei/acţiune
¾ Instalaţii de lucru 250.000

¾ Contribuţia datorată la asigurările sociale 18.000


¾ Rezultatul exerciţiului (profit) 21.000
¾ Licenţe de fabricaţie 40.000
¾ Materiale trimise la terţi spre prelucrare 30.000
¾ Prime de aport 14.000

Se cere:
a) Întocmiţi bilanţul în format tablou, verificând respectarea
ecuaţiei bilanţiere: Activ = Pasiv;
b) Întocmiţi bilanţul în format listă, verificând respectarea
ecuaţiei bilanţiere: Capitaluri proprii = Active – Datorii.

2. Se cunosc următoarele informaţii la data de 31.12.N (sumele sunt


exprimate în lei):

¾ Debitori diverşi 120.000


¾ Brevete 50.000
¾ Mărfuri 40.000
¾ Rezultatul reportat (profit) 25.000
¾ Titluri de participare 105.000
¾ Creanţe imobilizate 56.000
¾ Credit bancar pe termen scurt 100.000
¾ TVA de recuperat 15.000
¾ Rezultatul exerciţiului (pierdere) 10.000
¾ Producţia în curs de execuţie 28.000
¾ Prime de aport 12.000
¾ Casa 1.000
¾ Semifabricate 45.000
¾ Impozit pe salarii 8.000
¾ Mijloace de transport 400.000
¾ Salarii datorate personalului 60.000
¾ Investiţii financiare pe termen scurt 15.000
¾ Furnizori de imobilizări 38.000
¾ Bonuri de masă 3.100
¾ Conturi curente la bănci 75.000
¾ Creditori diverşi 40.000
¾ Abonamente plătite în avans pentru exerciţiul N+1 7.600
¾ Rezerve din reevaluare 24.000
¾ Contul bancar al contabilului şef 120.000
¾ Credit din emisiunea de obligaţiuni
330.000
(cu scadenţa în N+2)
¾ Capital social X

Întocmiţi bilanţul în format tablou şi în format listă. Determinaţi


valoarea capitalului social şi a capitalurilor proprii.

3. O societatea prezintă, la 31.12.N, următoarea situaţie a


elementelor bilanţiere (sumele sunt exprimate în lei):

¾ Cheltuieli de constituire 10.000


¾ Programe informatice 75.000
¾ Investiţii financiare pe termen scurt 2.500
¾ Produse finite 5.700
¾ Prime de aport 850
¾ Debitori diverşi 2.300
¾ Conturi curente la bănci 4.100
¾ Rezultatul exerciţiului (pierdere) 650
¾ Materii prime 1.200
¾ Capital social 40.000
¾ Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 1.600
¾ Cheltuieli în avans 700
¾ Construcţii 24.000
¾ Materiale consumabile 800
¾ Amortizarea construcţiilor 2.400
¾ TVA de recuperat 1.250
¾ Clienţi 12.800
¾ Împrumut pe termen lung acordat unei filiale 5.500
¾ Venituri în avans 450
¾ Rezerve 10.000
Cunoscând că valoarea indicatorului bilanţier “Active circulante
nete” este de 7.200 lei, determinaţi valoarea posturilor bilanţiere “Datorii ce
trebuie plătite într-o perioadă de un an” şi “Datorii ce trebuie plătite într-o
perioadă mai mare de un an” şi întocmiţi bilanţul în format listă.

4. O societatea prezintă, la 31.12.N, următoarea situaţie a


elementelor bilanţiere (sumele sunt exprimate în lei):

¾ Instalaţii de producţie 10.000.000


¾ Concesiuni 15.000
¾ Furnizori 250.000
¾ Credit bancar pe termen lung (din care suma de
1.200.000 lei va fi rambursată în N+1) 5.000.000
¾ Titluri de participare 150.000
¾ Salarii datorate personalului 200.000
¾ Impozit pe salarii datorat 32.000
¾ Împrumut din emisiunea de obligaţiuni (din care
suma de 800.000 lei va fi rambursată în N+1) 4.000.000
¾ Creanţe imobilizate 300.000
¾ Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 450.000
¾ Cheltuieli înregistrate în avans 230.000
¾ Brevete 400.000
¾ Chirii încasate în avans 180.000
¾ Clienţi creditori 700.000
¾ TVA de plată 260.000
¾ Subvenţii pentru investiţii 500.000

Cunoscând că valoarea indicatorului bilanţier “Datorii curente nete”


este de 380.000 lei, determinaţi valoarea posturilor bilanţiere “Active
circulante” şi “Capitaluri proprii” şi întocmiţi bilanţul în format listă.

5. Din bilanţul listă al unei societăţi, se cunosc următoarele


informaţii: indicatorul bilanţier „Active circulante nete” are valoarea de
50.000 lei, totalul datoriilor cu scadenţă mai mică de un an este 250.000 lei,
totalul datoriilor cu scadenţă mai mare de un an este 300.000 lei, totalul
activelor imobilizate este 700.000 lei, valoarea cheltuielilor în avans este
30.000 lei, valoarea veniturilor în avans este 15.000 lei, iar a provizioanelor
pentru riscuri şi cheltuieli este zero. Determinaţi valoarea totală a activelor
circulante şi valoarea totală a capitalurilor proprii.
a) activele circulante sunt 235.000 lei, iar capitalurile proprii sunt
400.000 lei;
b) activele circulante sunt 285.000 lei, iar capitalurile proprii sunt
450.000 lei;
c) activele circulante sunt 300.000 lei, iar capitalurile proprii sunt
465.000 lei;
d) cei doi indicatori nu se pot calcula pe baza datelor disponibile.

6. Se cunosc următoarele informaţii despre societatea K&MART


SA, la data de 31 decembrie N:
¾licenţe deţinute de societatea K&MART20.000 lei;
¾bani în contul bancar al societăţii K&MART12.500 lei;
¾împrumut acordat de societatea K&MART,
pe termen lung, unei filiale35.000 lei;
¾programe informatice deţinute de societatea
K&MART3.800 lei;
¾numărul total de acţiuni emise de societatea K&MART este
20.000, cu o valoare nominală de 2 lei/acţiune;
¾societatea K&MART a emis 2.000 de obligaţiuni cu o valoare
nominală de 10 lei/obligaţiune;
¾societatea K&MART deţine 200 acţiuni emise de societatea CALL
SA, achiziţionate la preţul de 3 lei/acţiune, în scopuri speculative;
¾societatea K&MART deţine 350 obligaţiuni emise de societatea
OPTIONS SRL, achiziţionate la preţul de 15 lei/obligaţiune şi are
intenţia de a le păstra pentru mai mult de un an;
¾societatea K&MART deţine 100 acţiuni proprii achiziţionate de la
bursă la preţul de 2,4 lei/acţiune, pe care intenţionează să le
distribuie angajaţilor săi în cursul exerciţiului următor;
¾societatea K&MART deţine timbre fiscale în valoare de 100 lei;
¾directorul financiar al societăţii K&MART deţine 300 de acţiuni
emise de societatea STRIKE SA şi intenţionează să le vândă de
îndată ce creşte cursul bursier;
¾societatea K&MART deţine 7.000 acţiuni emise de societatea
KANE SA, achiziţionate la preţul de 1,4 lei/acţiune, reprezentând
60% din totalul acţiunilor emise de această societate, dar
intenţionează să vândă 500 dintre aceste acţiuni în cursul anului
următor.

Valoarea imobilizărilor financiare şi valoarea investiţiilor financiare


pe termen scurt, care trebuie să apară în bilanţ, sunt:
a)109.350 şi respectiv 1540;
b)49.350 şi respectiv 1.540;
c)50.050 şi respectiv 840;
d)15.050 şi respectiv 840;

7. La 31 decembrie N, o societate prezintă următoarele elemente de


datorii:
- impozit pe profit datorat 20.000 lei;
- împrumut din emisiunea de obligaţiuni 600.000 lei, ce va fi
rambursat integral în exerciţiul N+2;
- contribuţia societăţii la asigurările sociale 34.000 lei (are
scadenţa la 25 ianuarie N+1);
- TVA de plată 14.000 lei (are scadenţa la 25 ianuarie N+1);
- credit bancar pe termen lung 500.000 lei, primit pe data de 15
octombrie N şi rambursabil în 5 rate anuale egale;
- dobânda datorată 75.000 lei, aferentă creditului bancar pe termen
lung, va fi plătită în exerciţiul N+1;
- furnizori 70.000 lei (cu scadenţa la 20 februarie N+1);
- furnizori de imobilizări 120.000 lei (din care suma de 70.000 lei
trebuie plătită până la 30 septembrie N+1, iar restul pe 30 martie
N+2);
- clienţi creditori 35.000 lei (avansul a fost primit pentru o
comandă ce trebuie realizată până pe 15 mai N+1);
- salariile datorate personalului 98.000 lei;

Determinaţi valoarea totală a datoriilor cu scadenţă mai mică de un


an, care trebuie să apară în bilanţ.

8. La data de 31 decembrie N, se cunosc următoarele informaţii


despre societatea FANFARA SA:
¾societatea a emis, în total, 20.000 de acţiuni cu o valoare nominală
de 1,5 lei/acţiune; cursul bursier la 31.12.N este de 1,8 lei/acţiune;
¾prime de emisiune 3.600 lei;
¾dividende datorate acţionarilor 200 lei;
¾creanţe faţă de acţionari 2.500 lei;
¾acţionarul Popescu a împrumutat societatea cu suma de 1.500 lei;
¾profitul exerciţiului 500 lei;
¾societatea a emis 10.000 de obligaţiuni la valoarea de emisiune de
14 lei/obligaţiune;

Determinaţi valoarea capitalurilor proprii ale societăţii FANFARA SA.


9. Contabilul unei societăţi cotate la bursa de valori a întocmit
următorul bilanţ la 31.12.2004:

A. Active circulante 64.600


1.Stocuri 27.200
Materiale primite spre prelucrare 9.200
Materii prime 18.000
2. Creanţe 21.400
Clienţi 19.700
Clienţi-creditori 1.700
3. Investiţii financiare pe termen scurt 16.000
Titluri de participare 16.000
B. Casa şi conturi la bănci 1.900
Acţiuni deţinute cu scop speculativ 1.150
Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt 750
C. Active imobilizate 77.800
1. Necorporale 18.000
Credit din emisiunea de obligaţiuni 14.000
Acreditive 4.000
2. Corporale 57.800
Construcţii 48.000
Programe informatice 9.800
3. Financiare 2.000
Titluri de participare 2.000
D. Cheltuieli în avans 30.400
Chirii încasate în avans 9.000
Cheltuieli cu salarii 18.200
Rezultatul exerciţiului (pierdere) 3.200
E. Total activ 174.700
F. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 18.600
Salarii datorate personalului 1.700
Furnizori 3.000
Furnizori debitori pentru stocuri 840
Conturi curente la bănci 13.060
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare
de un an 72.000
Credit bancar pe termen lung 40.000
Furnizori 15.000
Împrumut pe termen lung acordat unei filiale
17.000
H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 2.780
Provizioane pentru litigii 1.800
Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
980
I. Capitaluri şi rezerve 66.320
Capital social 38.120
Amortizarea construcţiilor 4.800
Subvenţii pentru investiţii 18.500
Amortizarea programelor informatice
4.900
J. Venituri în avans 15.000
Venituri din servicii prestate
15.000
K. Total pasiv 174.700

În plus, mai cunoaşteţi următoarele informaţii:


- societatea deţine titluri de participare în valoare totală de 18.000
lei, din care titluri în valoare de 2.000 lei vor fi vândute în cursul
exerciţiului 2005;
- societatea datorează în total furnizorilor suma de 18.000 lei, din
care suma de 3.000 lei va fi plătită peste mai mult de un an;
- societatea a încasat în octombrie 2004 un credit bancar în valoare
de 40.000 lei, rambursabil în 4 rate anuale egale începând cu 1
octombrie 2005.

Corectaţi bilanţul şi explicaţi-i contabilului ce anume şi de ce este


greşit.
10. Precizaţi care dintre următoarele tranzacţii generează, în
contabilitatea societăţii XS COMPUTERS, creşterea unei creanţe şi care
creşterea unei datorii:
a) compania XS COMPUTERS cumpără, pe bază de factură, hârtie
de imprimată de la compania XEROX, înţelegându-se ca plata să
se facă peste 2 luni;
b) compania XS COMPUTERS vinde licenţe software unui client,
pe bază de factură, urmând sa încaseze contravaloarea în 15 zile;
c) compania XS COMPUTERS prestează servicii de consultanţă
unui client pe bază de factură, încasând pe loc contravaloarea;
d) compania XS COMPUTERS primeşte un avans de la un client,
urmând ca în termen de 10 zile să-i livreze produse finite;
e) compania GENERAL MOTORS vinde companiei XS
COMPUTERS două mijloace de transport, cu plata în termen de 90
de zile;
f) firma GENERAL AIR încasează de la compania XS
COMPUTERS un avans pentru serviciile pe care urmează să i le
presteze în următoarele 2 luni.
g) compania XS COMPUTERS acordă un împrumut pe o perioadă
de 6 luni unei filiale.

11. Conform cadrului conceptual internaţional, activele sunt definite


ca fiind:
a) resurse controlate de întreprindere, provenite din evenimente
trecute şi de la care se aşteaptă să genereze avantaje economice
viitoare;
b) resurse pe care întreprinderea le deţine cu titlu de proprietate,
provenite din evenimente trecute şi care sigur vor genera avantaje
economice viitoare;
c) resurse pe care întreprinderea le deţine sau intenţionează să le
procure şi care vor genera avantaje economice viitoare;
d) bunuri controlate de întreprindere, provenite din evenimente
trecute şi care au generat avantaje economice viitoare.
12. La 31 decembrie N, materialele primite de la terţi spre prelucrare
de către societatea EAST SA:
a) reprezintă active ale societăţii EAST SA, deoarece ea este cea
care le controlează;
b) reprezintă active ale societăţii EAST SA, deoarece se află în
gestiunea ei la data de 31 decembrie N;
c) nu reprezintă active ale societăţii EAST SA, deoarece nu le deţine
cu titlu de proprietate;
d) nu reprezintă active ale societăţii EAST SA, deoarece nu pentru
această societate vor genera avantaje economice viitoare.

13. Conform cadrului conceptual internaţional, datoriile sunt definite


ca fiind:
a) obligaţii actuale ale întreprinderii, generate de evenimente trecute
sau viitoare şi care vor antrena, cu ocazia plăţii lor, o ieşire de
resurse generatoare de avantaje economice;
b) obligaţii actuale ale întreprinderii, generate de evenimente trecute
şi care vor antrena, cu ocazia plăţii lor, o ieşire de resurse
generatoare de avantaje economice;
c) surse de finanţare actuale ale întreprinderii, generate de
evenimente trecute şi care vor antrena, cu ocazia plăţii lor, o ieşire
de resurse generatoare de avantaje economice;
d) obligaţii actuale ale întreprinderii, generate de evenimente trecute
şi care vor antrena, cu ocazia plăţii lor, o intrare de resurse
generatoare de avantaje economice.