SISTEM INFORMATIC PRIVIND EVIDENTA MARFURILOR INTR-O UNITATE

S-a dezvoltat un plan de proiect care identifică toate detaliile legate de realizarea unui sistem informatic privind evidenta marfurilor intr-o unitate, detalii necesare în mod obligatoriu pentru corelarea relaţiilor între faze, subfaze şi respectiv cu bugetul proiectului.

1. Realizarea planului de proiect Activitatea implicată în realizarea unui sistem informatic privind evidenta marfurilor cuprinde următoarele etape generale: 1. Analiza preliminara • Analiza fezabilitatii variantelor de proiectare

2. Analiza sistemului informatic existent • • • Culegerea resurselor informationale Modelarea prelucrarilor sistemului existent Modelarea datelor sistemului existent

I

In etapa studiului de fezabilitate se calculeaza costul aproximativ al proiectultului aceasta incluzand proiectatea si implementarea acestuia. fazele şi durata de realizare In etapa preliminara se discuta cu directorul general si cu personalul implicat in evidenta marfurilor din unitatea respectiva. Acestea sunt eşalonate în timp. fiecare dintre ele având o anumită durată de realizare Figura 1. II .Fiecare dintre fazele descrise mai sus sunt structurate ierarhic pe subfaze. Datele se culeg cu ajutorul chestionarelor si a interviurilor si sunt stocate pe suprti tehnici Se determina diagramele fluxurilor de date. Etapele.In urma acestor discutii se strang datele care vor fii utilizate pentru proiectarea viitorului sistem.Se verifica daca diagramele sunt corecte si in etapa urmatoare se trece la finalizarea analizei sistemului.procesele si diagramele entitate relatie. In etapa de analiza propriuzisa a sistemului informatic se strang date despre sistemul existent si despre circulatia datelor in unitatea respectiva date ce vor fi necesare proiectarii ulterioare a sistemului.entitatile.

Pentru realizarea acestei analize. III . Resursele proiectului şi costul acestora Vizualizarea eşalonării în timp a activităţilor şi resurselor proiectului se realizează prin intermediul graficului Gantt. s-au identificat următoarele resurse şi costurile acestora: Figura 2.

Gr. An IV.UNIVERSITATEA DE VEST FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA INFORMATICĂ ECONOMICĂ PROIECTE ECONOMICE Student: Tica Alexandra IE. 2 Timişoara 2006 IV .

V .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful