MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA CICLUL MASTERAT (2 ANI - 120 CREDITE)
Domeniul general de studii: 32. Ştiinţe sociale Domeniul de formare profesională: 322. Psihologie Specialitatea: 322.1. Psihologie Denumirea programului de masterat: Psihologie socială Titlul obţinut: Master în ştiinţe sociale

CALENDARUL UNIVERSITAR / GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII
Anul de studii Anul I Anul II Activităţi didactice Semestrul I Semestrul II 1.09-13.12 2.02-29.05 15 săpt. 15 săpt. 1.09-18.12 1.02-22.05 15 săpt. 15 săpt. Sesiuni de examene Iarna Vara 15-26.01 1.06-19.06 2 săpt. 3 săpt. 11-29.01 24.05-11.06 3 săpt. 3 săpt. Practica Iarna 29.12-30.01 4 săpt. 21.12-8.01 3 săpt. Vacanţe Primăvara Vacanţa de Paşti 1 săpt. Vacanţa de Paşti 1 săpt. Vara 23.06-29.08 10 săpt.

07.11-15.12 5 săpt.

1

credite 540 pe semestre/săptămînă 240-300 Discipline la liberă alegere Succesul personal şi profesional 50 Forme şi metode de monitorizare a proiectelor în psihologie 50 Consilierea psihologică în situaţie de extremă 50 Tehnologii de formare a imaginii persoanei 50 Total 200 100-100 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 20 20 20 20 20 20 20 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ex.2 Ex.1 5 5 5 5 5 5 L.003 F.012 S.A.02.01.1 Ex.A.006 S.008 S.030 Consilierea psihologică a cuplului şi familiei Psihologia genurilor: opţiuni pentru egalitate Serviciul psihologic în instituţia de învăţămînt Aspecte ale dinamicii grupului şi trainingul psihosocial Psihologia conflictului şi tehnicile de negociere Tehnologiile de formare a imaginii: aspecte psihosociale Total ore.1 Ex.A.014 S.018 Discipline fundamentale obligatorii Modulul: Psihologia socială: teorie şi epistemologie Istoria teoriilor psihosociale 30 120 20 1 10 Cunoaşterea şi relaţiile interpersonale 50 100 20 1 10 Psihologia socială a grupului.027 L.A.02.O.A.A.1 Ex.1 Ex.A.028 L.2 Ex.Planul de învăţământ pe ani de studii Cod Denumirea disciplinei Planul de învăţământ pe ani de studii ANUL I Total ore Contact Lucru direct individual Numărul de ore total/pe săptămână Prelegere Seminar Laborator T S T S T S Forma de evaluare Credite F.02.2 Ex.A.O.A.02. probe.009 S.011 S.02.O.016 S.010 S.02.2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1260 660-600 100 100 100 100 400 200-200 20 20 20 20 240/ 6-7 1 1 1 1 80/ 2-2 10 10 10 10 120/ 6-6 1 1 1 1 40/ 2-2 180/ 4-7 20 20 20 20 80/ 2-2 1 1 1 1 12 6-6 Ex.2 Ex. organizatorice şi funcţionale Domeniile aplicate ale psihologiei sociale 30 120 20 1 10 Deontologia profesională în psihologia socială 30 120 20 1 10 Discipline de specialitate opţonale ∗ Modulul: Domenii şi modalităţi de realizare a serviciilor psihosociale aplicate 50 100 20 1 10 Psihologia organizaţiei şi întreprinderii: aspecte teoretice şi cadru de implicare 50 100 20 1 10 Aspectele psihosociologice ale managementului resurselor umane 50 100 20 1 10 Psihologia relaţiilor interculturale 50 100 20 1 10 Asistenţa psihosocială a problemelor de business şi carieră 50 100 20 1 10 Expertiza psihologic-judiciară Consilierea psihologică şi reintegrarea socială a minorului cu comportament delincvent 1 1 1 1 1 1 20 20 20 1 1 1 Ex.2 Ex.2 Ex.2 Ex.2 Ex.A.01.2 Ex.2 Ex.A.004 F.2 Ex.2 4 2-2 60 5 5 5 5 20  În cadrul modulului pe parcursul semestrului II se acumulează 30 credite 2 .013 S.O.2 Ex.01.002 F.02.02.029 L.01.005 F.02.01.A.1 Ex.02.1 Ex.01.şi intergrupale 50 100 20 1 10 Metodologia şi metodele cercetării psihosociale 50 100 20 1 10 Modulul: Psihologia socială aplicată: aspecte teoretice.02.1 Ex.007 S.015 S.017 S.O.O.A.01.02.01.02.A. proceselor intra.A.001 F.02.A.

A.3 Ex.034 Psihologia socială a sănătăţii Consultaţia psihologică Atracţia interpersonală Influenţa socială Total Total credite ECTC: Unităţi de curs fundamentale Unităţi de curs de specialitate Stagiu de practică Teza de master Nr. 120 credite 30 credite 50 credite 10 credite 30 credite 50 50 50 50 100 100 100 100 20 20 20 20 80 6-0 1 1 1 1 40 4-0 10 10 10 10 1 1 1 1 180 10-0 20 20 20 20 1 1 1 1 6 5-1 Ex.3 Ex.3 Ex.3 Ex.019 S.03.033 L.022 S.decembrie 10 Perioada Iunie Examenul de master Denumirea activităţii Susţinerea tezei de master (Psihologie socială)  În cadrul modulului pe parcursul semestrului II se acumulează 15 credite 3 .03.O.3 Ex.03.020 S.A.3 Ex.023 S.A.O.A. săpt.A. credite Psihologie socială aplicată III 5 / 100 Noiembrie .4 5 5 5 5 5 5 5 10 30 Discipline de specialitate opţonale ∗ Modulul: Domenii şi modalităţi de realizare a consilierii psihologice Aspecte teoretice şi practice ale OŞP 50 100 20 Psihologia politică şi aspectele influenţei sociale 50 100 20 Psihologia grupului militar 50 100 20 Asistenţa psihologică a cazurilor de violenţă domestică 50 100 20 Servicii de adaptare psihosocială pentru persoanele cu dizabilităţi 50 100 20 Serviciul psihologic în cadrul forţelor armate 50 100 20 Stagiu de practică: psihologie socială aplicată 100 200 Cercetare şi elaborarea tezei de master 900 Total ore.031 L.03. ore contact Perioada Nr.3 Ex.A.3 Ex.025 S.3 4 60 5 5 5 5 20 200 400 80/4 40/4 80/4 Denumirea stagiului de practică Semestrul Nr.A.024 S.03.032 L.03.A.o 1. /nr.3 Ex.3 Ex.03.3 Ex.03.03.026 Psihopedagogie şi didactică universitară 20 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 20 20 20 20 100 1 1 1 1 1 1 1 6 Ex.03.03.A.021 S.ANUL II (masterat de profesionalizare) Cod Denumirea disciplinei Total ore Contact Lucru direct individual Discipline de specialitate obligatorii Modulul: Pedagogie universitară 50 100 Numărul de ore total/pe săptămână Prelegere Seminar Laborator T S T S T S Forma de evaluare Credite S.03.A. credite 300 1500 pe semestre 300-0 600-900 Discipline la liberă alegere L. probe.

023 Ex.022 S.03. credite 300 1500 80 40 180 pe semestre 300-0 600-900 6-0 4-0 10-0 Discipline la liberă alegere 50 100 20 1 10 1 20 1 Psihologia socială a sănătăţii 50 100 20 1 10 1 20 1 Consultaţia psihologică 50 100 20 1 10 1 20 1 Atracţia interpersonală 50 100 20 1 10 1 20 1 Influenţa socială Total 200 400 80/4 40/4 80/4 Denumirea disciplinei 120 credite 35 credite 45 credite 10 credite 30 credite Denumirea stagiului de practică Semestrul Nr.031 Total credite ECTC: Unităţi de curs fundamentale Unităţi de curs de specialitate Stagiu de practică Teza de master Nr.028 L.3 Ex.4 6 5-1 Ex.3 5 5 5 S.03.020 F.3 Ex.O.03.ANUL II (masterat de cercetare) Cod Total ore Numărul de ore total/pe săptămână Prelegere Seminar Laborator Contact Lucru T S T S T S direct individual Discipline fundamentale obligatorii Modulul: Activităţi investigative în psihologie Cercetarea ştiinţifică în psihologie 50 100 20 1 10 1 20 1 Tehnologii informaţionale în analiza statistică a datelor în psihologie 50 100 20 1 10 1 20 1 Paradigme de comunicare ştiinţifică 50 100 20 1 10 1 20 1 Discipline de specialitate obligatorii Modulul: Pedagogie universitară Psihopedagogie şi didactică universitară 50 100 20 1 10 1 20 1 Stagiu de practică: cercetarea în psihologia socială 100 200 100 6 Cercetare şi elaborarea tezei de master 900 Total ore.A.3 Ex.O. /nr.A.03.A.decembrie 10 Perioada Iunie Şef catedră Examenul de master Denumirea activităţii Susţinerea tezei de master (Psihologia socială) Decan facultate Prim-Vicerector 4 . ore contact Perioada Nr.021 Ex.A.029 L.030 L. săpt.3 4 5 10 30 60 5 5 5 5 20 L.03.O. Cercetarea în psihologia socială III 5 / 100 Noiembrie .3 Ex.3 Ex.019 F.3 Ex.O.3 Ex.o 1.03.O.03. probe.03.03. credite Forma de evaluare Credite F.

1.FINALITĂŢILE DE STUDII LA CILUL MASTERAT Specialitatea 322. jurnalism. militar-sociale. toate acestea în condiţii de respectare a principiilor profesionale deontologice. selectarea metodelor de cercetare. a) 5 . au dat dovadă de cunoştinţe şi competenţe acumulate şi extinse în cadrul ciclului II. cu referinţă atît la aspectul teoretic. drept. instituţii de drept. a) 2. b) în procesul de luare a deciziilor realizează conexiunea dintre competenţele din domeniul psihologiei sociale cu cele acumulate prin studierea altor discipline aferente. c) propun şi implementează strategii noi de utilizare a competenţelor de aplicare a cunoştinţelor din domeniul psihologiei sociale într-un mediu profesional adecvat – organizaţii şi întreprinderi. Psihologie Calificarea Master în ştiinţe sociale – Psihologie socială aplicată Accesul la masterat. cunoştinţe ce prezintă baza sau posibilitatea dezvoltării originalităţii ideilor aplicate în cadrul domeniului de cercetare a psihologiei şi în special a ramurii ei distincte – psihologia socială: posedă cunoştinţe avansate în domeniul psihologiei sociale şi a ramurilor ei aplicate: a psihologiei organizaţionale. ce necesită luarea deciziilor prin utilizarea cunoştinţelor extinse în domeniul psihologiei sociale aplicate. La finele programul de masterat propus li se va elibera actul de studii corespunzător .diploma de master în ştiinţe sociale – Psihologie socială aplicată absolvenţilor care (conform descriptorilor de la Dublin): 1. adică se referă la cercetarea şi implicarea în scop de influenţare modificator-pozitivă în contextul social . sociologie. asistenţă socială. analiza rezultatelor. iteretnice etc. Finalităţi de studii. politicii. b) posedă abilităţi de aplicare a cunoştinţelor teoretice în activităţile profesionale care solicită competenţe în domeniul psihologiei sociale aplicate.1. influenţei sociale. politologie. Semestrul 4 al celor doi ani de studii este rezervat practicii psihopedagogice şi practicii de cercetare. inedite. deţinătorii cărora au acumulat cel puţin 20 credite ECTS prevăzute în planurile de studii pentru ciclul licenţă la specialitatea 322. cultură etc. Psihologie sau în baza altui document adiţional ce probează competenţele profesionale ale candidatului. instituţii educaţionale. Accesul se va efectua în baza diplomei de licenţă în psihologie. politică. aplicînd competenţele acumulate prin implementarea strategiilor novatoare.elaborarea progamelor de cercetare. Durata studiilor. ştiinţe ale educaţiei. pot să aplice cunoştinţele şi competenţele achiziţionate. definirea categoriilor de probleme din cotidianul social. elaborarea de programe de intervenţie psihosocială. metodologiei cercetării social-umanistice. abilităţile de soluţionare a problemelor în circumstanţe noi sau necunoscute în cadrul unor contexte mai vaste sau multidisciplinare caracteristice domeniului psihologic de studiu (psihologie socială aplicată): se orientează abil în situaţii profesionale noi. cît şi la cel practic. a întreprinderii. Durata studiilor este de doi ani (patru semestre) care prevăd acumularea a 120 credite transferabile. militare. economie şi alte specilaităţi umaniste sau reale.

documente reglatoare în domeniul psihologiei sociale. a) 5. bibliografică extinsă. a) 4. să formuleze opinii ce includ reflectarea responsabilităţilor de ordin social şi etic: ştiu a-şi asuma necondiţionat responsabilitatea pentru obligaţiunile funcţionale ce le incumbă şi care sunt legate de competenţele profesionale în domeniul psihologiei sociale. de sinteză şi de analiză a informaţiei teoretice şi a datelor căpătate prin studiu empiric. b) se orientează printr-un efort intelectual sintetic în situaţii profesionale complexe. care necesită actualizarea cunoştinţelor şi competenţelor în domeniul psihologiei sociale. clar şi fără ambiguităţi auditoriului de specialişti versaţi în domeniul psihologiei şi celui obişnuit: posedă abilităţi şi metodologii de cercetare în domeniul psihologiei sociale şi a ramurilor ei aplicate. a) posedă capacităţi ce le permit continuarea studiilor în mod independent în domeniul psihologiei sociale şi a ramurilor ei aplicate: sunt capabili să continue studierea şi cercetarea în domeniu în mod independent. strategii. c) sunt dispuşi şi au competenţe suficiente de a elabora proiecte. b) sunt capabili de a pregăti şi publica rezultatele unor studii şi cercetări psihologice realizate de sine stătător în baza experienţei teoretico-practice acumulate. pot formula concluzii în domeniul psihologiei sociale în baza cunoştinţelor achiziţionate în mod raţional. 3. cunoaşterea persoanei şi a contextului social. care presupun cercetarea documentară. 6 . pot să aplice cunoştinţele în soluţionarea problemelor complexe. actualizînd şi perfecţionînd prin metodologiile studiate cunoştinţele şi compertenţele din cadrul pshologiei sociale şi a cadrului aplicat al acestei disciipline. care solicită competenţele vaste psihologice. c) dau dovadă de capacităţi organizatorice şi manageriale în planificarea şi petrecerea manifestărilor de un caracter ştiinţifico-didactic sau socialasociativ ce au ca generic subiecte ce ţin de psihologie şi în special de domeniul psihologiei sociale. b) posedă abilităţi logistice şi oratorice de prezentare a rezultatelor unei cercetări realizate în domeniul psihologiei sociale.c) extind competenţele din domeniul psihologiei sociale şi a domeniilor ei de implicare practică achiziţionate şi matricele doctrinare studiate asupra altor fenomene de ordin psiho-social. implementarea metodelor de cercetare şi implicare psihosocială în fiecare caz concret. care survin în procesul de luare a deciziilor în situaţii profesionale concrete. c) îşi asumă responsabilitatea socială pentru deciziile luate în situaţii profesionale concrete.

01.01.01.001 F.00 4 F.O.00 2 F.1 Ex.00 3 F.01.1 Ex. SPECIALITATEA 142.00 5 F.DISCIPLINELE DE ORIENTARE CĂTRE DOMENIUL „PSIHOLOGIE” (OBLIGATORII PENTRU ABSOLVENŢII CICLULUI LICENŢĂ DIN ALTE DOMENII DECÎT 32.04 PSIHOPEDAGOGIE).1 Ex.00 6 Total Psihologia generală Psihologia persoanei Psihodiagnostic general Psihologia socială Psihologia vărstelor Teorii şi metode psihoterapeutice 6 90 60 60 90 50 50 400 90 60 60 90 100 100 500 60 30 30 60 30 30 240 4 2 2 4 2 2 16 30 30 2 2 30 2 Ex.1 Ex.O. ŞTIINŢE SOCIALE ŞI 14 ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.O.01.01.1 Ex.O.1 30 2 6 6 4 4 6 5 5 30 30 20 20 130 2 2 2 10 7 . Cod Denumirea disciplinei Total ore Contact Lucru direct individual Numărul de ore total/pe săptămână Prelegere Seminar Laborator T S T S T S Forma de evaluare Credite F.O.O.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful