P. 1
Manual Cronotermostat Q7

Manual Cronotermostat Q7

|Views: 16|Likes:
Published by Dani

More info:

Published by: Dani on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2010

pdf

text

original

Termostat de camerã

digital programabil

Manual de utilizare

Termostatul poate comanda un aparat de încãlzire sau de climatizare. 3 . indiferent de tensiunea de comandã. LI RE C P Programul fiecãrei zile Butoanele termostatului poate fi ales independent de programul celorlalte zile. de 24 V sau 230 V. asigurând CONFORT ºi ECONOMIE. fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încãlzire centralã comercializate în România. Termostatul poate fi programat pe o sãptãmânã astfel încât instalaþia de încãlzire sau de climatizare sã 2 realizeze diferite valori dorite de temperaturã la diferite ore dorite în locuinþa sau biroul Dvs. Programul se repetã ciclic în mod automat. alese de Dvs. dar. vom folosi termenul de cazan. Programul unei zile este format din 6 perioade de timp. cu 6 temperaturi difeT Y G T LD DAY HT SE SE OP RO G HO rite. Este adecvat pentru comanda unui aparat de încãlzire sau de climatizare. cu scopul simplificãrii textului.Prezentarea generalã a termostatului Termostatul de camerã COMPUTHERM Q7 este foarte inteligent ºi surprinzãtor de uºor de programat.

cum ar fi un televizor. timp de 24 ore. Funcþia antiblocare pompã.9 °C.2 °C. Cu scopul prevenirii blocãrii pompei. Este important sã îi gãsiþi locul potrivit în încãpere.0 ÷ 20. termostatul comandã pornirea cazanului pentru 1 minut. AMPLASAREA TERMOSTATULUI Termostatul va fi montat pe perete. 5 . termostatul nu a mai dat comandã de pornire.0 °C când temperatura mãsuratã este în domeniul 20. precizia de afiºare a temperaturii fiind de ± 0.5 °C în domeniul 20. termostatul cupleazã cazanul la o temperaturã mai micã de 19. veiozã. nu ºi prin funcþionare cazan 4 citirea temperaturii afiºate de termostat. Indicator Temperatura funcþionare Atenþie! setatã în regim manual Sensibilitatea de Indicator comutare a ter.5 °C. respectiv afiºeazã 20. Comanda este datã numai în situaþia în care. Astfel termostatul afiºeazã rotunjit 20. Sensibilitatea termostatului este de ± 0. Temperatura pe care o sesizeazã va sta la baza deciziilor pe care o ia în comanda cazanului. cupleazã sau decupleazã cazanul.5 ÷ 20. 1.4 °C. Va lucra bine. frigider. deci dacã am programat Afiºajul termostatului 20 °C. la ora 0 ºi 00 minute.8 °C Ora curentã ºi îl decupleazã la o temperaturã mai mare de 20.Sensibilitatea de comutare reprezintã diferenþa dintre temperatura reglatã ºi temperatura la care termostatul comutã.funcþionare în regim Perioada manual pe duratã determinatã mostatului poate fi Indicator verificatã numai cu baterie slabã un termometru de Temperatura Indicator din încãpere precizie. dacã temperatura sesizatã de el va fi realã ºi nu una influenþatã de o sursã de cãldurã sau de frig.2 °C.

de verticalã: 30-45° pãrtaþi bateriile ºi introduceþi-le din nou. PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE. Introduceþi douã baterii ALCALINE tip LR6 (AA) în suportul lor. Înãlþimea optimã este la 1. Nu-l amplasaþi pe un perete exterior al încãperii. Pe afiºaj apar cu intermitenþã datele. minutele ºi. INTRODUCEREA BATERIILOR. acþionaþi uºor butonul RESET Unghiul faþã clema cu un obiect ascuþit.5 m de podea. SETAREA ZILEI ªI OREI Îndepãrtaþi capacul din spate al termostatului apãsând în jos cu surbelniþa vârful clemei. Apãsaþi DAY. Dacã nu 6 apar datele. fereastrã sau uºa de intrare. sau înde. Valoarea care apare cu intermitenþã (pâlpâie) poate fi modificatã cu butonul sau . apar pe ecran doar ora. numãrul zilei. pe care vã rugãm sã nu le atingeþi.horn. în zona de circulaþie naturalã a aerului. respectând polaritatea. sau apar continuu. apare pe afiºaj: Termostatul trebuie sã ºtie ziua ºi ora curentã. Deci apãsaþi butonul 7 . pentru ca releul sã fie conectat la partea electronicã. Remontaþi capacul termostatului pornind de la balamalele de jos. 2. Va fi vizibil suportul bateriilor ºi circuitul imprimat cu piesele electronice. Dacã tensiunea bateriilor este scãzutã. ca în figurã. cu intermitenþã. respectiv butoanele mari ºi . Introducerea zilei ºi orei se numeºte setare ºi o faceþi cu butonul DAY.

. . Mergeþi mai departe cu setarea apãsând din nou DAY. . . . . . . . . . . . 7:00 . . . . .m. . P5. stabiliþi minutele cu sau . . . . . . . prescrisã pentru fiecare perioadã. . . . . . De exemplu. 8 doriþi de la ora 7 ºi 10 minute 20. Programul unei zile poate fi format din maxim 6 perioade (P1. Va pâlpâi ora. Apãsaþi DAY. . . . . .15:00 . Aceste butoane se apasã de mai multe ori în vederea modificãrii valorilor respective. pânã ajungeþi la numãrul potrivit zilei curente: 1-luni. . . . .17:30 . . . . . .12:30 . . . . . . . 17 °C P3 . 20 °C P2 . . . . . . dupã 15 secunde. . . . . . 3. . . . . Apãsaþi SET pentru fixarea datelor. . 20 °C P4 . . . . . . . . Valoarea se modificã rapid. P3. . . . P4. s. . Termostatul vine din fabricã cu un program prestabilit. . repetând ciclic programul introdus. .a. . . . . . . . . noaptea. . Fixarea datelor se va face ºi automat. . . . . . . . 19 °C P5 . . . . 17 °C 9 . . P6) cu 6 valori de temperaturi diferite. . . . . ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18 °C. . . . . . . 22 °C P6 . . . Înseamnã cã doriþi 2 perioade de timp în 24 ore. acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii ºi aratã astfel: P1 . . Programul acestei zile constã chiar din aceste 2 perioade. . . . . . .d. . . dacã butonul este acþionat continuu mai mult de 3 secunde. fãrã sã apãsaþi SET. . . . . . setaþi ora exactã cu butonul sau . . . introducând ora de începere a perioadei ºi temperatura doritã. . . . . . . . 2-marþi. .23:00 . . 9:00 . . . . . El va funcþiona automat. . . . . . . PROGRAMAREA TERMOSTATULUI Termostatul poate fi programat pe durata unei sãptãmâni. .sau .5 °C pe timpul zilei. . . . va pâlpâi numãrul minutelor. . . . Programarea înseamnã sã comunicaþi aceste date termostatului. . . . P2. . .

maxim 6 perioade. Vã puteþi alege un numãr dorit de perioade pentru fiecare zi. puteti modifica acest program dupã dorinþã. (reprezentate în diagrama alãturatã) de la ora 7 ºi 10 minute 11 . realizând programul sãptãmânal cel mai potrivit pentru Dvs. Programul fiecãrei zile poate fi diferit de programul celorlalte zile. Cum procedaþi dacã nu aveþi nevoie de 6 perioade într-o zi? De exemplu.Programul prestabilit de fabricã 10 Programul prestabilit de fabricã se mai poate reprezenta prin diagrama de pe pagina anterioarã. doriþi numai 2 perioade. Desigur.

3. minutele ºi temperatura.5 °C pe timpul zilei. Începeþi programarea. Cu butoanele sau selectaþi toate zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7) sau ziua pentru care doriþi stabilirea programului. 3. Cu butoanele sau setaþi temperatura doritã. Dacã doriþi un program identic pentru anumite zile. Ce faceþi cu celelate 4 perioade. Indicativul zilei pâlpâie. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). iar pentru celelalte se va utiliza functia COPY. b. pentru P4 tot 20. pentru P2 aceeaºi temperaturã de 20. conf. Apãsaþi butonul PROG. Programul sãptãmânii poate fi format din zile cu program diferit. setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18 °C. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG.20. sau cele 7 zile pot avea acelaºi program. numit program model. Cu butoanele . Reglajul este din 10 în 10 minute. Pct. Apare P1. ora.5 °C de la ora 7 ºi 10 min. de exemplu ora 10. este suficientã crearea programului doar pentru una dintre ele. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. a. Temperatura 13 12 . pentru P3 tot 20. noaptea. Temperatura corespunzãtoare perioadei P1 începe sã pâlpâie. Programaþi pentru P1 temperatura de 20.1 Programarea — descriere detailatã Apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. care nu se pot ºterge? Veþi folosi numai 2 perioade. pentru P5 tot 20. Ora pâlpâie. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare.5 °C de la ora 13.5 °C de la ora 15.5 °C de la ora 16 ºi pentru P6 temperatura de 18 °C de la ora 22 ºi 40 min.5 °C de la o orã oarecare.2. P1 ºi P6.

3). selectati ziua cu butoanele sau . apoi sã reintraþi în regimul de copiere. Pentru a reproduce programul altei zile (alt program model). Acest lucru se realizeazã ºi automat. Activaþi regimul de copiere. Salvarea setãrilor se face ºi automat. selectaþi ziua unde doriþi copierea programului (de ex. apãsând mai mult de 5 secunde butonul COPY. dacã timp de aprox. Cu butonul .2 Copierea programelor de pe o zi pe alta Apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. 2) . Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare (P2). Apãsând butonul COPY se realizeazã copierea programului. este necesar sã ieºiþi. Repetaþi paºii a. Pe afiºaj apare semnul COPY. Dacã doriþi sã copiaþi acelaºi program ºi pe o altã zi. 15 secunde nu apãsaþi niciun buton. 3. selectaþi ziua al cãrei program doriþi sã-l copiaþi în memoria temporarã (de ex. dupã care apãsaþi din nou butonul COPY. Dupã setarea temperaturii corespunzãtoare perioadei P6. Apãsaþi butonul COPY pentru a transfera programul selectat. Apãsaþi butonul SET pentru a ieºi din regimul de copiere.5 °C. semnul COPY rãmâne vizibil. iar ziua de luni (1) 14 pâlpâie. pentru a seta cele ºase perioade. pâlpâirea zilei se opreºte. 15 . Cu butoanele . ºi b.poate fi reglatã cu paºi de 0. dacã timp de aprox.îl vom numi program model. apãsarea repetatã a butonului PROG permite vizualizarea setãrilor fãcute. 15 secunde nu apãsaþi niciun buton. Terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET.

P6).4 Programul se ºterge la acþionarea butonului RESET ºi reapare programul prestabilit de fabricã. apare P2. Apãsaþi din nou PROG. La scurgerea acestui timp dispare semnul iar termostatul va continua programul prescris înainte. Dacã v-aþi rãzgândit ºi doriþi sã reveniþi la programul prestabilit. semnalizat prin apariþa semnului . 3. 4. Afiºajul va indica alternativ ora curentã. Nu pâlpâie nimic. Verificaþi astfel toate perioadele. aþi sosit mai devreme acasã ºi doriþi temperaturã mai ridicatã decât cea din program. De exemplu. Treceþi la verificarea altei zile apãsând butonul sau . 17 16 . cu ora de începere a perioadei ºi temperatura aferentã. Acest regim manual va dura pânã la ora la care începe urmãtoarea perioadã programatã. Apare lângã aceasta ºi semnul . Apare P1. respectiv timpul cât va dura regimul manual (de exemplu 1H02. REGIMUL MANUAL: modificarea temporarã a temperaturii programate Existã 4 moduri de modificare a temperaturii programate: 4. adicã 1 orã ºi 2 min). apãsaþi butonul SET. chiar dacã aceasta se aflã în interiorul intervalului descris pe pag.3 Verificarea programului Apãsaþi butonul PROG. 15 (P1 .1 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea perioadã. Termostatul va comanda cazanul pentru a încãlzi locuinþa la temperatura doritã.3. Apãsaþi butonul pânã apare pe afiºaj valoarea doritã a temperaturii.

Dacã doriþi anularea regimului de concediu ºi revenirea la program. respectiv câte zile va dura regimul manual. apare semnul ºi cifra 1. Apãsaþi butonul .4 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea intervenþie manualã. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Apãsaþi butonul DAY. lipsiþi 10 zile ºi doriþi în birou 12. Apare semnul . 4. Apãsaþi butonul de mai multe ori. 01 pâlpâie. Termostatul va lucra la aceastã temperaturã pânã la o nouã intervenþie a Dvs. adicã 10 zile. Dacã doriþi sã reveniþi la regimul de lucru dupã program înainte de a se scurge numãrul de ore stabilit. pânã obþineþi 10. iar termostatul va continua programul prescris înainte. apare semnul . care reprezintã numãrul de zile. în locul orei va apãrea d:01. Apãsaþi butonul sau pentru a obþine temperatura doritã. („regimul Bunica“) Apãsaþi butonul HOLD. La scurgerea acestui timp dispare semnul . La scurgerea acestui timp dispare semnul . Dacã dupã 19 .4.5 °C. Afiºajul va indica alternativ ora exactã. Apãsaþi butonul sau pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. pânã obþineþi temperatura de 12.5 °C.2 Modificarea temperaturii pentru 1… 9 ore (Party program). apãsaþi butonul SET. apãsaþi butonul 18 de mai multe ori.3 Modificarea temperaturii pentru 1 … 99 zile (regim de concediu). Apãsaþi DAY de mai multe ori sã obþineþi numãrul de ore dorit. care indicã numãrul de ore cât va dura regimul manual. apãsaþi butonul HOLD ºi þineþi-l apãsat 2 secunde. apãsaþi butonul SET. De pildã plecaþi în concediu iarna. apare semnul . 4.

6. 5.2. Programul introdus anterior nu se va pierde. SCHIMBAREA BATERIILOR Durata de viaþã a bateriilor este de cel puþin 1 an. dar tot în acest regim. rãmâne în memoria EPROM a termostatului. se pierde. Bateriile trebuie schimbate atunci când pe afiºaj apare semnul . ILUMINAREA AFIªAJULUI Apãsaþi butonul LIGHT.un timp doriþi altã temperaturã. va trebui sã introduceþi (setaþi) din nou ziua ºi ora exactã. 21 Capacul din spate 1 2 3 NO COM NC . apãsaþi simplu butonul sau . Dacã acþionaþi vreun buton. Deschideþi capacul termostatului. folosiþi baterii 20 alcaline ºi respectaþi polaritatea. COM (2 . Dupã introducerea bateriilor noi. termostatul va lucra conform programului de fabricã. programul introdus de Dvs. 7. REALIZAREA CONEXIUNILOR Termostatul conþine un releu de ieºire cu 3 puncte de conexiune fãrã potenþial electric: NO (1 . Dacã acþionaþi butonul RESET.jos).sus). iluminatul se va stinge la 10 secunde dupã acþionarea ultimului buton. Folosiþi bornele NO ºi COM dacã termostatul comandã un aparat de încãlzire. Afiºajul va fi iluminat pentru 10 secunde. Ieºirea din acest regim se face cu butonul SET.mijloc) ºi NC (3 . aºa cum este descris în cap.

COM. el consumã curent numai la comutarea dintr-o poziþie în alta.5 °C domeniul de afiºare a temperaturii 0 – 35 °C din 0. depozitare .5 în 0.5 în 0. — — — — — — — — — — — — DAT E T E H N I C E element termosensibil NTC 10 KΩ ±1% la 25 °C sensibilitatea de comutare ± 0... 230 Vca curenatul care se poate cupla 8 A. Tensiunea care se va regãsi pe bornele NO. Cablul se va alege în funcþie de tensiune. ATENÞIE! Respectaþi în toate cazurile instrucþiunile producãtorului aparatului de încãlzire sau de climatizare! Cu scopul economisirii bateriilor.respectiv COM ºi NC dacã aparatul comandat este de climatizare.5 °C precizia de afiºare a temperaturii ± 0. izolaþia trebuie sã fie corespunzãtoare.5 V baterii alcaline LR6 (AA) tensiunea care se poate cupla 24 Vca sau Vcc . releul este de tip bistabil.5 °C temperatura admisã pt. sau NC depinde numai de aparatul comandat.2 °C domeniul de reglaj al temperaturii 7 – 35 °C din 0.10 °C … + 60 °C tensiunea de alimentare 2 x 1. sau 2 A inductiv durata de funcþionare baterii minim 1 an masa termostatului fãrã baterii 160 g dimensiuni (mm) 130 x 80 x 35 Atenþie: aparatele scoase din utilizare se vor preda la centrele de colectare a DEEE (deºeuri de echipamente electrice ºi electronice)! 23 22 .

Þine 1 … 99 zile. Regimul manual 1: apãsaþi sau . Terminaþi programarea cu SET. ºi Programarea: apãsaþi ºi þineþi apãsat SET. LVD 73/23/EEC. 93/68/EEC.Programarea pe scurt Setarea zilei ºi orei cu butoanele DAY. copierea programelor cu butonul COPY Regimul manual: apãsaþi sau . Continuaþi cu ºi . þine pãnâ la urmãtoarea perioadã. ISO 9001 COMPUTHERM ® Thermo Control System © Copyright 2007. în acest timp apãsaþi PROG. Regimul manual 2: apãsaþi sau ºi DAY. Verificarea programului o faceþi apãsând PROG. Þine pânã la o nouã intervenþie („regim Bunica“). Regimul manual 4: apãsaþi sau ºi HOLD. POLI TOP SRL Baia Mare . þine 1 … 9 ore. Termostatul Computherm Q7 a fost produs conform directivelor Uniunii Europene EMC 89/336/EEC. Regimul manual 3: apãsaþi sau ºi 2 secunde HOLD.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->