ÄKészen állni egy háborúra a béke fenntartásának az egyik leghatásosabb eszköze.

´ George Washington

MODERN IPARI VÁLLALATOK TUDOMÁNYOS SZERVEZÉSE ÉS MENEDZSMENTJE

HADII AR
´

´

´

´

´

A hadiipar egy globális üzletrendszer, mely fegyverek és katonai felszerelések gyártásával, valamint értékesítésével foglalkozik. A fegyvergyártó vállalatok (katonai vállalatok) els sorban államok és fegyveres er k számára gyártanak fegyvereket, viszont ebbe a kormány is beleavatkozhat. A hadiipar termékei: fegyverek, l szer, rakéták, katonai repül gépek, katonai járm vek, hajók, elektronikus rendszerek. Becslések szerint évente 1 billió dollárra is felrúgnak a katonai kiadások (2%-a a GDP-nek) A legnagyobb védelmi költségvetés országok: AEÁ, Kína, Franciaország, NBr, Oroszország, Németország, Japán

VÉDELMI VÁLLALATOK (KATONAI VÁLLALATOK)
´

´

´

Katonai vállalat lehet egy üzleti szervezet, vagy magánszemély, mely termékeket, illetve szolgáltatásokat nyújt át egy kormányzat adott osztályának részére. A termékek és szolgáltatások mellé hozzáadódik a logisztika, a m szaki támogatás, valamint képzési szupport, továbbá m szaki csapat együttm ködése a kormányzattal 2008 legsikeresebb vállalatai:
« « « « «

1. Bae Systems (NBr) 2. Lockheed Martin (AEÁ) 3. Boeing (AEÁ) 4. Northorp Grumman (AEÁ) 5, General Dynamics (AEÁ)

BAE
´

TEMS

´

´

A brit védelmi-biztonsági vállalatot 2008-ban a legnagyobb katonai vállalatnak min sítették 1999 november 30-dikán alapították Anglia déli partjainál, Hampshire-ben Tapasztalt vezet ségének köszönhet en hamar hírnévre tett szert, kapcsolatai meger södtek és hamarosan a vállalat szálai elhagyták a szigetországot, messzebbre terjeszkedve

AZ ÖRÖKSÉG
´

´

´

Az újonnan alakult vállalat jelent s el nyökkel indult, a 7,7 milliárd font árán egyesített British Aerospace (BAe) és a Marconi Electroinc Systems markáns örökséget biztosított a cégnek A BAE megörökölte a brit légi járm vek gyártási jogának legjavát, védelmi elektronikák, valamint hadihajók gyártási jogát Már az els évi jelentésben szerepelt a méltán híres Airbus, valamint a jöv beni célok is, terjeszkedés tekintetében, melyek a katonai támogatásban rejlettek, továbbá légi, szárazföldi, valamint haditengerészeti tervek

A SZTAFF

IAN KING (CEO)
´

´

´

Ian King 1976-ban kezdte karrierjét a Marconinál, a BAE Systems-nél 2008 szeptember 1. óta dolgozik vezérigazgató posztban Munkaköréhez tartozik, hogy a végrehajtó bizottság feje, melynek tagjai igazgatók, illetve magas beosztású alkalmazottak (pl. ellen rzési igazgató, pénzügyi igazgató, humán er forrás-igazgató, kommunikációs igazgató) Vezetése alatt elhelyezked beosztottak három ágra szakadnak, két beosztásban hasonló, munkakörben különböz ág, valamint egy különálló részleg, mely a BAE Systems Inc. (a BAE észak-amerikai leányvállalata)

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG

BAE SYSTEMS INC.
´

´

´ ´

´

A BAE Systems Inc. a BAE Systems plc (plc ² public limited company = rt - részvénytársaság) leányvállalata, korábban BAE Systems Észak-Amerika néven szerepelt Félig autonóm üzleti egységként m ködik az anyavállalaton belül, ugyanakkor tevékenységét helyi szinten ellen rzi az amerikai menedzsment Székhelye az AEÁ-ban található, Virginia államban Elnöke és vezérigazgatója az anyavállalatban ügyvezet igazgatóként tevékenyked Linda Hudson 2009-ben 52 ezer alkalmazottat jegyeztek

PROJEKTMENEDZSMENT
´

´

´

´

´

A vállalat alkalmazásában több, mint 5000 projektmenedzser áll, akik a védelmi szektor széles skáláján indítanak projekteket A világ szinte minden egyes pontján fellelhet ek cég által manufakturált termékek A BAE az amerikai hadsereg legnagyobb szárazföldi járm ellátója, Ausztrália els dleges katonai vállalata A projektek f célja, hogy azok id ben teljesítve legyenek, a lehet legjobb min ségben A vev i megelégedettség mindenek el tt, melyet a világszínvonalú profizmus képes biztosítani

ÖSSZEGZÉS
´

´ ´

´

´

A BAE Systems a modern hadiipar mintapéldánya, történelmi fejl désének, tankönyvbe ill vezet ségének köszönhet en a modern gazdaság lépésdiktálójává vált A vállalat 107 ezer alkalmazottat foglalkoztat világszerte 2008 legsikeresebb-, 2009 második legsikeresebb védelmi vállalata A 2009-es év végén a vállalat 22,4 milliárd fontos árbevételt regisztrált Globális kapcsolatai révén szinte az egész világot behálózza, vásárlókat jegyeznek fel több, mint 100 államban

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful