Scribd Upload a Document

Formun Üstü

Search Books, Presentations, Business, Academics...
Formun Altı

Explore

Documents
• • • • • • • • • •

Books - Fiction Books - Non-fiction Health & Medicine Brochures/Catalogs Government Docs How-To Guides/Manuals Magazines/Newspapers Recipes/Menus School Work + all categories Featured Recent Authors Students Researchers Publishers Government & Nonprofits Businesses Musicians Artists & Designers Teachers + all categories Most Followed Popular Sign Up | Log In


• • • • • • • • • • • •

People


• • •


1
First Page Previous Page Next Page

13
Zoom Out Zoom In Fullscreen Exit Fullscreen Select View Mode

/ 91

View Mode BookSlideshowScroll
Search is disabled...
Formun Altı
Readcast Add a Comment Embed & Share

Formun Üstü

Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and start sharing.

Readcast this Document
136ba7bb52a698ae91cb7f9643ec63c7b5eea0c7

Formun Üstü

Login to Add a Comment

Submit

4gen

Formun Altı

Share & Embed
Add to Collections

Download this Document for Free
Auto-hide: off

Ads by Google

Justiniano Park Conti 5*
Tatil Sahibinden Alınır.. Özel Fiyat ve 12 Taksit Kampanyası
Justitur.Com/ClubParkContiHotel

Hafta Sonu Alanya Tatili
33 TL den başlayan Süper Hafta Sonu Alanya 3* all inclusive 242 4442007
www.tatilematile.com/AlanyaOtel

Download Documents
Write Business & Legal Documents In a Snap. Just Download & Print!
Biztree.com

Denize sıfır,Kaş merkezde
Kas'ta Butik hotel, Temiz ve Rahat 05332120734
www.kaslindahotel.com

UTOPİA
Thomas More
(Mina Urgan’ın incelemesiyle) İkinci Basım 2000 İÇİNDEKİLER
THOMAS MORE'UN YAŞAMI VE UTOPIA'NIN İNCELENMESİ Giriş Thomas More'un Yaşamı Utopia'nın Birinci Bölümü Üstüne Utopia'nın İkinci Bölümü Üstüne Platon'un Devlet'i ile More'un Utopia'sı Utopia'nın Günümüzde Değerlendirilmesi Kaynakça UTOPIA I.Bölüm II.Bölüm Utopia Şehirleri ve Başkent Amaurote Üstüne

bilgiye ne denli susamış olduklarını anladılar. eski Yunan ve Roma uygarlığının kalıtımını koruyan İtalya'da on dördüncü yüzyılda başlayıp. yani 1477'de William Caxton'un İngiltere'de ilk matbaayı kurması. on altıncı yüzyılda tüm Avrupa'yı etkisi altına aldı. içinde yaşadığı evrene de yeni boyutlar kazandırdı. sonunda sözde Utopia'ya vardığını söyler. ondan ayrıldıktan sonra da. bilginin yayılmasına yardımcı oldu. ölüm cezasına çarptırılmasına neden oldu. Kendi iç dünyalarını da. Hümanizm ve Reformasyon. Tüm bilim dalları. yolculuklarını sürdürüp. Reformasyon'a. bilinmedik ülkeler bulmaları. doğrudan doğruya Kilise'nin öğretilerine bağlı kalan. O güne dek nasıl düşüneceklerini. felsefeye bağlanıyordu artık. Bu baskının hafiflemesiyle birlikte. ortaçağın bitmesiyle baskı gücünü kısmen yitirmiş olmasıydı. Bu yolculuklar sayesinde ufku genişleyen Rönesans adamı. ruhlarıyla birlikte bir de bedenleri olduğunun. Utopia'lılar gibi özel malı mülkü olmayan. Hıristiyan dünyasını egemenliği altında tutan Katolik Kilisesi'nin. Rönesans'ta Katolik Kilisesi'nin baskısından doğan bağnazca dinsellik gücünü yitirince. Rönesans'tan ve Hümanizm'den yanaydı. Evlenme ve Çeşitli Başka Konular Savaş Üstüne Utopia'da Dinler GİRİŞ On altıncı yüzyılda tüm Avrupa'yı etkileyen Rönesans. Ne var ki.Yönetim Görevlileri Bilimler. Batı dünyasının ilk sosyalisti Sir Thomas More'un kişiliğini de yoğurdu. Hatta bu anılarda. Sanatlar. ruhla bedenin birbirine bağlı kaldığının. Hastalar. her şeyi ortaklaşa paylaşan. dinbilime değil. bu adamlar. Nicholas Koppernik'in astronomi alanında görüşleri ve uzak denizlere açılan yolcuların bilinmedik dünyalar. ülkelerinde altın bulunduğu halde altına önem vermeyen. özgürlük içinde kralsız yaşayanlardan da söz eder. Rönesans adamının yalnız iç dünyasına değil. nasıl davranacaklarını Katolik Kilisesi'nden ezbere öğrenen insanlar. Uğraşlar Utopia'lıların Yaşayışları ve Karşılıklı İlişkileri Utopia'lıların Gezileri ve Başka Konular Köleler. More o sıralarda Amerigo Vespucci'nin çok ünlü olan yolculuk anılarını da okumuştu. İç içe örülü olan bu üç akımı birbirinden ayırmanın yolu olmadığı gibi. doğayı ve insanları kalıplaşmış geleneklerin ve dar kafalı bir mantığın sınırları içine hapseden skolastik dünya görüşü gözden düşmüştü. More'un hayal gücünü de etkilediği kuşkusuzdur. Uzaklara giden bu yolcuların. Thomas More doğmadan bir yıl önce. ruhun yücelmesi için bedenin ille ezilmesi . onun sözcüsü olarak Utopia adasını bize anlatan gemici. bunları More'un kişiliğinden ayırmanın da yolu yoktur. yani dinsel reforma karşı çıkışı ise. More'un Utopia'lıları gibi uygar değildirler. Rönesans. Thomas More. Bize kalırsa. gözetim altında yaşamaktan kurtulunca. içinde yaşadığı toplumdan bambaşka toplumların da var olabileceğini düşündü belki de. Rönesans sözcüğünün anlamına gerçekten uygun olan bu "yeniden doğuş"un başlıca nedenlerinden biri. dış dünyayı da sonsuz bir merakla incelediler. Amerika'yı Colombus'tan önce bulduğunu ileri süren Amerigo Vespucci ile uzun yolculuklara çıktığını. Vespucci. insanlar. Çünkü ileride göreceğimiz gibi.

daha sonraları İngiltere'nin üçüncü ünlü Hümanisti John Colet ile çalışmalarını sürdürmüştü. Oysa Kilise'nin boyunduruğundan kurtulup. İngiliz Hümanistler'in yaratıcı yanları yoktu. öteki dünyada beklerdi. On beşinci yüzyılın sonlarına doğru ve özellikle on altıncı yüzyılın başlangıcında. yoksa Hümanizm'in mi daha önce başladığını saptamanın yolu yoktur. öteki dünyada o denli sevineceğine inanırdı. yalnız gelecekte ve öteki dünyada değil. Kendi de Hümanist olan More'un. doğayı ve insanı önemsemezken. insanı yücelten" anlamına geldiği gibi. Bilgiye susamış birçok Avrupalı. Thomas More'un en yakın arkadaşıydı. Tüm bilim dallarını skolastik dinbilimin sınırları içine hapsetmek isteyen ortaçağ adamının gözünde. Hatta bu dünyada ne denli acı çektiyse. İngilizler hâlâ "humanities". Ve bu anlam öylesine kökleşmiştir ki. More. beden ne denli sağlıklı olursa. Ne var ki. Bu meraka kapılanlara Hümanist denilmesinin nedeni de şuydu: Katolik Kilise'nin öğretisine bağnazca bağlı kalan ortaçağ adamı. Hatta klasik Yunan kültürüne yöneliş o sıralarda başladığı için. hem de Yunanca çalışmaları Aristoteles'in yapıtlarını yorumlamaktan kimi zaman yanlış yorumlamaktan ileri gidemiyordu. Ama Yunan uygarlığı Roma uygarlığından kat kat üstün olduğu halde. Bu bilgi cumhuriyetinin başkanı sayılan Rotterdam'lı Erasmus. eski Yunan klasiklerini yeni bir açıdan incelemeleriyle açıklayabiliriz ancak. Rönesans'a özgü bu tutumu. bu uluslararası cumhuriyetin seçkin kişileriyle yakın ilişkileri vardı. Louvain'li Jerôme Busleiden'le dostluk kurmuştu. Aralarında ancak More gerçek bir yazardı. Antwerp'li Peter Giles'le. Üstelik Hümanizm ile Rönesans öylesine özdeşleşmiştir ki. Rönesans'ın mı. evrenin merkezi Tanrı'yken.ve acı çekmesi gerekmediğinin. Yunan düşüncesine ve Yunan yazınına karşı büyük bir merak uyandı. doğayla ve özellikle insanla ilgili gerçeklerden hiçbir zaman kopmamışlardı. sözcüğün her . eski Yunanlılar'ın gözünde. bu iki akımı birbirinden ayırmanın. Hümanistler o sırada tüm Avrupa'ya yayılan bir çeşit bilgi cumhuriyeti kurmuşlardı. insanın üstünde durduğu için. Bu bilinç. Hümanistler'in. tam tersine. antik çağ klasiklerinin yeniden okunması ve değerlendirilmesi anlamına da gelir. evrenin merkezi insandı. Ne denli bilgili olurlarsa olsunlar. Oxford'dayken. bu dünyada ve hemen mutlu olmak istiyordu. çağın en ünlü İngiliz Hümanistlerinden Thomas Linacre ile William Grocyn'den Yunanca öğrenmiş. ileride göreceğimiz gibi. Yunan düşüncesi ve Yunan yazınını incelemekle. Yunanca bilenlerin sayısı hem çok azdı. bizim "sosyal bilimler" dediğimiz bilim dallarına. Parisli Guillaume Bude'yle. Böylece Hümanist. Yunan kültürünün mirasçısı olan ve bizler İstanbul'u aldıktan sonra çok sayıda Yunanlı bilginin oraya sığınmasıyla Yunanca çalışmalarına büsbütün önem veren İtalya'ya gidip Yunanca öğrendi. Rönesans adamının yaşama karşı benimsediği tutumda büyük bir değişikliğe neden oldu: Bedeni önemsemeyen. Fransızlar hâlâ "humanites" derler. dinibütün ortaçağ adamı. hem aklın egemenliğini her şeyden üstün tutan. "insandan yana olan. birçok kişi bu çağa "Klasik Rönesans" ya da "bilginin yeniden doğuşu" adlarını verir. eski Yunanlılar. Ortaçağda. mutluluğu ancak öldükten sonra. hem de yaşamaktan coşkun bir haz duyan Rönesans adamı. Hümanistler. insan kavramını incelemiş oluyorlardı. eğitim görenlerin çoğu Latince biliyordu. ruhun da o denli sağlıklı olacağının bilincine vardılar. Eski Yunan uygarlığı her şeyden fazla insana değer verdiği.

Legouis'nin haklı olarak "İngiliz Hümanizmi'nin başyapıtı" saydığı Utopia'yı yazamazdı gene de. sırasında Batı Avrupa'nın tüm Hıristiyanları. Haçlı Seferleri'nde görüldüğü gibi. İncil Yunanca yazıldığı için. hem klasik Yunan düşüncesini. İngilizler'in ya da Almanlar'ın ulusal sorunlarına karışmasını istemiyorlardı. Hümanistler Yunancayı sadece Yunan düşünürlerini ve şairlerini okumak için öğrenmiyorlardı. Yunan ve Romalı yazarları inceledikten sonra. ana dillerine uygulamaya çalışıyorlardı. özellikle Platon'u iyi bilmek. Çünkü Utopia'yı yazabilmek için. Kilise'de bir reform yapılmasından yanaydılar. Ulusal dillere verilen önemle birlikte. İngiltere'de Reformasyon'u. More'un Utopia'yı Hümanistler'in ortak dili olan Latinceyle yazması doğaldı. yani bir İtalyan papazının. eski klasiklerden öğrendiklerini. İngiliz Hıristiyanı ya da Alman Hıristiyanı olarak görenler. Avrupa'da ulus kavramı da gelişti. Oysa tüm Rönesans aydınları gibi insanın geleceğine umutla bakan Thomas More'a göre.iki anlamıyla tam bir Hümanist olmasaydı. boş inançları. dinsel duygular yoğunluğunu yitirdi. Müslümanlara karşı savaşıyorlardı. tüm Hıristiyanların da anlamalarını istedikleri için de Yunanca öğreniyorlardı. Gel gelelim Rönesans'ın başlamasıyla. kusursuz toplumlar kurabilirdi günün birinde. bilgisizlikleri. yani Katolik Kilisesi'ne karşı başkaldıranların Protestan olmalarıyla sonuçlanan dinsel reformu. Yunancayla birlikte İbranicenin de öğrenilmesini istemelerinin başlıca nedeni. Tanrı'nın yarattığı ulu bir varlıktı insan ve aklını kullanarak. bu dünyada doğru dürüst bir düzen kurup mutlu olmaları umulamazdı. karşısına dikilen engelleri aşabilir. kendilerini İngiliz ya da Fransız olarak değil. İncil'i kendileri iyice anlayıp. her okumuş insanın bildiği bir dil olan Latinceye çevirmesi çok ilginçtir bu açıdan. sömürüleri kıyasıya yerdikleri için. Doğup büyüdükleri ülkelerden fazla Hıristiyanlığa bağlıydılar. yani Eski Ahit'in İbranice yazılmış olmasıydı. insanlar yaradılıştan kötüydü. Erasmus'un İncil'i. Hümanizm'den ayırmanın yolu yoktur. hem de insanın yeryüzünde geleceği konusunda ortaçağın olumsuz inançlarından arınmış olmak gerekiyordu. ancak öteki dünyada mutlu olabilirlerdi belki. Avrupa ülkeleriyle Katolik Kilisesi arasındaki bağlar gevşemeye yüz tuttu ve ulusal duyguların gelişmesi. Çünkü artık kendilerini yalnız Hıristiyan olarak değil. Katolik Kilisesi'nin egemenliği altında yaşamaktan hoşlanmıyorlar. günahlarının cezasını çektikten sonra. More kitabını 1516'da değil de. Gerçi. More'un yakın dostları olan Erasmus ile John Colet. Reformasyon'un öncüleri arasında yer alırlar. Papa'nın. kendi ulusal dillerine çevirmekle yetinmiyorlar. ama şu da var ki. Hıristiyan olarak görürlerdi ancak. yolsuzlukları. İngiltere'de Elizabeth çağı hazırlanmış oluyordu. Çünkü Avrupa'nın öteki Hümanistlerinden farklı olarak. Fransızcanın ya da İngilizcenin gelişmesine yarıyor. İngiliz Hümanistler'inin büyük çoğunluğu. Thomas More kadar dinibütün insanlar olmakla beraber. Kutsal Kitabın birinci bölümünün. Latince kullanmayı düşünmezdi herhalde. Tam tersine. O kadar ki. 1616'da yazsaydı. Yunancayla Latincenin derinliğine incelenmesi ise. Ortaçağda benimsenen tutuma göre. ilk bakışta garip görünebilecek bir durum çıkıyordu ortaya: Onlar. Ortaçağ insanları. Çünkü Hümanistler çoğalıp güçlendikçe. Reformasyon akımına hız verdi. insan yaradılışında hiçbir kötülük yoktu. Fransa'da Pleiade çağı. Katolik Kilisesi örgütünde göze çarpan kokuşmuşluğu. .

Katolik Kilisesi'ni ve Papalığı birleştirici bir güç sanması ve hem kendi ülkesini ve hem de Avrupa'yı bölüp yıkacak savaşlardan çekinmesiydi. More'a gelince. onun ortaçağa kopmaz bağlarla bağlı kaldığını ileri sürer. Otuz yıldan fazla. kimi de Lancaster hanedanını simgeleyen kırmızı gülü savunduğu için. Yıllar yılı süren kısır bir iç savaş döneminden sonra. Halktan para sızdırmaya meraklı Yedinci Henry'nin ölümünden sonra. ulusal duyguları artık iyice gelişen. Bu soylulardan kimi York hanedanını simgeleyen ak gülü. Ortaçağ insanları gerçek mutluluğu ancak ölümden sonra öteki dünyada . İngiliz soyluları. insanların doğuştan günahkâr olduklarına inanırken Utopia'da insanların iyi olarak yaratıldıkları. birbirlerine düştüler. yani Thomas More yedi yaşındayken sona erdi. Parlamentoya dayanan ve ticaretle uğraşan yeni bir orta sınıf. Ne var ki More'un bu inancı. Böylece. Ortaçağ. Sekizinci Henry'yle Papa'nın arası açılınca. orasını yağma etmek umudunu yitiren İngiliz soyluları. sanat hayranı. Utopia'da bedene ve bedenin bazlarına ayrıca önem verilir. Ortaçağ. Yaradılışından gelen barışseverliği bir yana. ülkenin durumu daha da umut verici oldu. hem de halka kıydılar. Yedinci Henry adıyla tahta çıkmasıyla. şövalyelik ruhunu ve savaşkanlığı överken. ileride göreceğimiz gibi. on beşinci yüzyılın sonlarına doğru. Fransa'da toprak ele geçirmek. tarihsel bir yanılgıya düşerek. kendi özel yaşantısında belirdi ancak ve sonunda ölümüne neden oldu. Utopia'da her çeşit savaş. Hıristiyan dünyasının Papa'nın egemenliği altında bütünlüğünü korumasını istiyordu. ruhu yüceltmek amacıyla. İngiltere'de etkinliğini çoktan yitirmişti. açık fikirli tipik bir Rönesans prensi olan genç kraldan çok şey bekleniyordu. Lancaster yanını tutan Henry Tudor'un. Bu arada ülkenin başlıca derebeyleri yıkılıp yok olmuş. hem birbirlerine. tüm kötü isteklerin kaynağı bildiği bedeni ezmek isterken. Bu açıdan Chambers. yani 1452'den 1485'e kadar. on beşinci yüzyılın ortalarına doğru bitince. Bunu. Bosworth meydan savaşında Üçüncü Richard'ı yenip York hanedanından bir prensesle de evlenerek. İngiltere toparlanıyor. Utopia'da ise. 1509'da. ancak kiralık askerlere yaptırılabilecek iğrenç bir uğraş olarak yerin dibine batırılır. Hıristiyanların ayrı mezheplere bölünmesini göze alamıyordu bir türlü. bağımsızlığı isteyen İngilizler'in çoğu. Katolik Kilisesi'ne duyduğu dinsel tutkuyla açıklayamayız sadece. başyapıtı Utopia'da değil. yaşadığı çağı düşünürsek More'un savaştan ve her çeşit bölünmeden çekinmekte yerden göğe kadar haklı olduğunu görürüz: İngiltere'yle Fransa arasında Yüz Yıl Savaşı. Yüz Yıl Savaşı'nda İngiltere'yi Fransa'ya karşı desteklemeyen Papalık. ortaçağın hiçbir izi bulunmaz ve Rönesans'ın tüm özellikleri görülür: Ortaçağ Hıristiyanlar'ı. ekonomik açıdan ağırlığını duyurmaya başlamıştı. Güller Savaşı diye adlandırılan iç çatışmada. Hümanistleri ve tüm bilgili kişileri tutan. yani Thomas More'un tam yetiştiği sıralarda. Güller Savaşı. Birbirlerinin topraklarına el koyabilmek. öteki Hümanistler'den ayrılarak Reformasyon'u tutmuyordu. Ne pahasına olursa olsun. More'un Reformasyon'a karşı olmasının başlıca nedeni. hem siyasal hem de ekonomik açıdan güçleniyordu. 1485'te. şu ya da bu kral ailesini savunmak bir bahaneydi aslında.Ne var ki Thomas More. oğlu Sekizinci Henry'nin tahta geçmesiyle. birbirlerinin malını mülkünü yağma edebilmekti asıl amaç. doğru dürüst bir toplumsal düzende kusursuzluğa erişebilecekleri kanısı savunulur. ülkelerinin Roma'dan kopmasını olumlu karşıladılar.

tehlikeyi göze alıp. garip bir ilişki kurduğumuz kimi yazarlar da vardır. More. More'u tanıyan ya da ölümünden sonra üstüne bilgi edinen çağdaşları da. Hatta bu yazarları çok beğensek de. Sekiz yaşındayken girdiği St. İleride göreceğimiz gibi. nasıl yaşadıklarını. Bunların büyük bir bölümü. bu mektupları saklamak tehlikeli bir işti aslında. "İngiliz dilinde yazılan yaşam öykülerinin herhalde en kusursuzu" diye tanımlar. More konusunda ayrıntılı bilgi vardır elimizde. onların yaşam öykülerini ve özel kişiliklerini ayrıntılı olarak bilmesek de olur. More'u inceleyenlerin çoğu örneğin Sidney Lee. Çünkü damadı William Roper. ölüm cezasına çarptırıldığı için. İngilizler'i bu bakımdan ayıplar. More'un yaşam öyküsünü anlatmışlardır. Anthony okulunda dört yıl okuduktan sonra. yazdıklarını okumakla yetiniriz sadece. Utopia'da insanların bu dünyada. En soylu ve varlıklı aileler bile bu geleneğe uyar. Bunların dışında. mektupları güvenilir yerlerde sakladılar. William Roper'in kaynatasının ölümünden yirmi yıl kadar sonra yazdığı yaşam öyküsü bunların en değerlisidir kuşkusuz. hem ayrıca ilginç bulduğumuz. Ro. bu konuda bildiklerini gelecek kuşaklara iletmek gerektiğine inanmışlardı herhalde. On beşinci yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'de yaşayan bir İtalyan diplomatı. Bilgisini görgüsünü artırmak amacıyla çocuklarını başka bir ailenin yanına vermek. bunların arasında bize belki en yakın olanlarından biridir. Böylece. Chambers aynı zorunluluğu duymuşlar. Ne var ki yakınları. dostluklarından yararlanmış gibi. 7 Şubat 1478'de Londra'da doğdu. damadı Roper ve kız kardeşinin oğlu Rastell.ararken. içli dışlı. harfleriyle bilinen bir yazar. Karl Kautsky. İngilizler'in bir geleneğiydi o sıralarda. More'un Erasmus'a ve Erasmus'un More'a yazdıklarıdır. Thomas Stapleton. vaktinden önce yaşamış bir Elizabeth çağı adamı ve sözcüğün her iki anlamıyla tam bir Hümanist sayarız. dinsel reforma karşı çıktığı halde. Thomas More. hem de ilerde değineceğimiz kimi çelişkilere ışık tutmak açısından gerekli saydığımız için. torununun oğlu Cressacre More ve başkaları. vatan haini olmakla suçlanıp. Sir Thomas More. kitaplarında onun yaşamını ve kişiliğini tüm ayrıntılarıyla ele almışlardır. mektupların en ilginçleri. Yalnız biz değil. Sir Thomas More'un yazdığı ya da ona yazılan iki yüze yakın mektup da vardır elimizde. çocuklarının eğitimi açısından daha yararlı bulurlardı bunu. Thomas More'u Rönesans'ın bir öncüsü. yazdıklarını değerlendirmek için. yaşamı ve kişiliği üstünde uzunca durmanın zorunluğuna inandık. babası onu Kardinal Morton'un evine yerleştirdi. o sırada okumuş insanların ortak dili olan Latinceyle yazılmıştı. bu eşsiz adamın yaşantısına tanıklık etmek. More öldükten 29 yıl sonra dünyaya gelen Shakespeare'in yaşamıyla ilgili nerdeyse hiçbir şey bilmezken. Bu bakımdan onun nasıl yaşadığını. İşte bu yüzden. Utopia düşünce özgürlüğünden yanadır ve tüm dinlere tam bir hoşgörü gösterir.W. haklı olarak. Neredeyse beş yüz yıl önce yaşadığı halde. özellikle büyük kızı Margaret. Ortaçağ dinsel bağnazlığın karanlığı içinde bocalarken. Nicholas Harpsfield. Ba. Aşağı yukarı 70 sayfa tutan ve More'un yaşamını anlatırken başlıca bilgi kaynağımız olan bu kitapçığı R. ne biçim bir insan olduğunu anlatmayı. Buna karşılık. R. sohbetlerini dinlemiş. yeğeni William Rastell. sanki sofralarında oturmuş.W. ne biçim insanlar olduklarını ayrıca merak etmeyebilir. Chamber. THOMAS MORE'UN YAŞAMI Öyle yazarlar vardır ki. kendi çocuklarını bir . yeryüzünde nasıl mutlu olabilecekleri anlatılır.

sırasında onları koruyabilmek amacıyla. en usta oyunculardan daha da çok alkış toplarmış. Erasmus'un bir mektubundan anlaşıldığına göre. değişik konularda geniş bilgi edinmek olanağını buldu. Oysa More ile babası arasında büyük bir sevgi vardı. Böylece. Amerika'da ve Fransa'da . "High Steward" olup. onları sevgiden yoksun olmakla suçlar. Ama o sıralarda bilgi düşmanı kimi din adamları. göreceksiniz. Sofrada hizmet eden çocuğu konuklarına gösterip. yabancı çocukları kendi evlerine aldıkları için. More ömrü boyunca cephe aldı bu çeşit din adamlarına karşı. More. More'un bilgiye karşı öyle büyük bir saygısı varmış ki. eşsiz bir insan olacak günün birinde. içinde yedi tane zehirli yılanla bir tek lezzetli yılan balığı bulunan bir torbaya elini daldıran bir kişiye benzetir. başka bir konuya geçiverirmiş. yargıç olan babası. hukuk merakını da. Çağımızın İngiliz tiyatro yazarlarından Robert Bolt. üç kez dünya evine giren babasının. Anlatıldığına göre. tüm Avrupa'ya ün salan neşesini ve şakacılığını da. bu adamın elinde ancak yedide bir olanak bulunduğunu söyleyip dururmuş. Hümanistlerin verimli ve rahat çalışabilmeleri için her zaman elinden geleni yaptı. kendi gibi yargıç olan babasından almıştı herhalde. dışardan çağrılan tiyatro kumpanyaları sahnedeyken oyuncular arasına karışır. Grocyn ve Colet gibi çağın en ünlü Hümanistlerinin öğrencisi olarak. Yunanca ve felsefeyle ilgili çalışmalarını sürdürmek istiyordu. More. karşısındakini mat edeceği sırada. Oxford ile Cambridge'in öğretim üyelerini ve öğrencilerini daha yakından tanıyabilmek. Utopia'nın birinci bölümünde. Latince. Oxford ya da Cambrigde'den gelenlerle herhangi bir konu üstüne tartışırken tam haklı çıkacağı. Linacre. Yunanca üstüne çalışmalarını hiçbir zaman bırakmadı. "Şu küçük yok mu. Kardinal'i bir hayli över. eğitime çoktan yerleşmişti. Ne var ki. Raphael Hythloday'i sözcü olarak kullanıp. Thomas More. Oxford'da kalıp. Sir Thomas More'u ele alan ve İngiltere'de.yabancının evine gönderip. Oxford'da ancak iki yıl okuduktan sonra. yılanlar sokmadan balığı yakalayabilmesi için. Yunanca eğitimini baltalamaya çalışıyorlardı. Erasmus ile de Lukianos'un bazı parçalarını İngilizceye çevirdi. Katolik Kilisesi'nin dili olduğu için. bu bilginleri güç duruma düşmekten kurtarmak için. tuluat yaparak öyle güzel oynarmış ki. A Man for All Seasons adıyla. John Lily'yle birlikte birçok Yunanca şiiri. kendi isteğiyle onursal bir görev aldı. Damadının anlattığına göre. Kardinal Morton onu Oxford'a gönderdi. İleride göreceğimiz gibi. More. More orada. çağın başta gelenlerini yakından tanımak. Thomas More on dört yaşına gelince. güler yüzü ve zekâsıyla Kardinal'in evini canlandıran genç Thomas. iyice bildiği Latincesini ve özellikle Yunancasını ilerletti. Daha sonraları More gibi "Lord Chancellor"luğa yükselen Kardinal Morton da More'a hayranmış. onu kendi mesleğine yöneltmek niyetindeydi." dermiş. yani23 yaşındayken Baro'ya girdi. Üniversiteden ayrıldıktan sonra da. hemen yenilmiş görünüp. bu iki üniversitenin adliyeyle ilgili işlerine baktı. evlilik konusunda karamsar olduğu kadar da eğlenceli bir görüşü varmış: Kendine eş seçen adamı. Roper'in anlattığına göre. Kardinal Morton'un evinde çok yararlı birkaç yıl geçirdi. o sıralarda bir çeşit Hukuk Fakültesi yerini tutan New Inn ve Lincoln's Inn'de hukuk öğrenimi yaptı ve 1501'de.

More'un yaşam öyküsünü yazanlardan rahip Stapleton'a göre. ömrünün sonuna kadar kendi kendine eziyet etti. rahipliğe hiç hazırlıksız atılıverirler. hoşlandığı kızdan vazgeçip ablasını almış. Ama Borgialar'ın egemenliğinde çeşitli kötülüklerle dolu bir çevrede. Bunu yalnız düşünmekle kalmayıp. Belki aynı kaygıyla rahip olmayan More. Ölüm cezasına çarptırılmadan bir gün önce. o çağın en bilgili adamlarından biriydi. Oysa çoğu insanlar. Ama ortanca kızın ablasından önce evlenmesinin doğru olmayacağını. Zaten bu gömleği yıkamak görevini üstlenen sevgili kızı Margaret'ten başka herkesten de saklarmış bunu. sabahın ikisinde de kalkarmış. More üç kız kardeşle tanışmış o sıralarda. manastırda yaşayan bir keşiş gibi erdemli yaşamanın da olumlu yanları olduğunu düşünüp bu isteğinden vazgeçti. Damadı Roper'e göre. çok sıkı perhizler tutar. siz rahip olmalıydınız" der. Charterhouse adlı manastıra kapanarak. dünyadan el etek çekmek istedi. Ne var ki. iffetsiz bir rahip olmaktansa. dinsel coşkularını da artık yitirdikleri için caymıştı bu işten. Savanarola'nın etkisinde kalıp. "asıl isteği rahip olmaktı" der. kendi yaşantısına uygun bir eş haline soktu. çok yerinde bir söz söyleyerek. buna hazırlandı. "More. More'un ölümünden sonra yazdığı bir mektupta. Kitaplardan hoşlanmayı. Hatta More. düğümlü iplerle bedenini zaman zaman cezalandırdığını" öğreniriz gene aynı kaynaktan. dolayısıyla Tanrı'ya karşı görevini daha iyi yapabileceği kanısına varmıştı. çağının din adamları ahlak açısından gevşek davrandıkları. dört . ama dine aşırı tutkusu yüzünden. John Bouge adında bir din adamı. kıza ara sıra sopa çekmesini salık veren kayınbabasının öğütlerine hiç mi hiç kulak asmadan karısını adam edebildi. manastırlar o sıralarda bilgi merkezleri olduğundan. More'un İtalyan Hümanisti Pico Della Mirandola'nın yaşam öyküsünü anlatan bir kitabı Latinceden İngilizceye çevirmesi. çalgı çalmayı öğretti ona. dört yıl boyunca bir keşiş gibi yaşamıştı. Böylece More. ama hiç okumamış. Erasmus'un demin sözünü ettiğimiz mektubuna göre de "sevdalandığı için bu isteğinden vazgeçti. Belki de More bir manastıra çekilmemekle topluma ve yurduna. "Oruç tutarak. "Kamçılarla. hatta filmi bile yapılan bir oyun yazdı. bu yüzden ara sıra derisinin kanadığını. 1505'te Jane Colt ile evlendi. üçü kız. En çok hoşlandığı bu kızların ikincisiymiş. Erasmus. iffetli bir koca olmayı yeğledi. yastık olarak başının altına bir odun parçası koyar. Damadı Roper'e göre. bedeninin isteklerini sıkı bir denetim altına almak amacıyla. More'u anlatan mektubunda Jane Colt'tan da söz eder: "Eş olarak seçtiği. Bu oyunun kişilerinden Kardinal Wolsey. köyde yetişmiş çok genç bir kızdı. 1501 ile 1505 yılları arasında rahip olmayı düşünmüştü. dua ederek. Beş yıl içinde. dördüncüsü oğlan." Gerçi More rahip olmadı. sanıldığı kadar basit değildi. More'un evliliği çok mutlu oldu. iyi soydan." Ama belki de bunun nedeni." Üstelik More. More yalnız dua etmekle kalmadı. onun kişiliğine istediği biçimi verebildi. More'un rahip olmaktan neden vazgeçtiğini kesin olarak bilmiyoruz. kanın giysilerine kadar sızdığını anlatır. çıplak tenine sert kıldan yapılmış bir gömlek giyermiş.büyük ilgiyle seyredilen. sürekli okudu ve yoğun bir çalışmaya da daldı. Gerçekten de More. büyük kızın bu yüzden üzüleceğini düşünerek. More'un kişiliğini anlatan mektubunda. cellatları görmesinler diye. geceleri uyumayarak. Erasmus. ya kuru toprağın ya da şikesiz bir tahtanın üstünde yatar. bu noktayı aydınlatmak açısından bir hayli ilginçtir: Otuz üç yaşında ölen bu soylu genç. bunu gizlice kızına göndermiş.

ama onu bir tek kez öfkeli görmediğini söyler. Ne o kimseye düşman olur. More'un çeşitli portrelerini yapmıştır. on altı yıldan fazla onunla aynı evde oturduğunu. ama bu akademide geometri ve hesap yerine." Tıpkı Erasmus gibi. ama More'a düşman olan karısı Kraliçe Anne Boleyn. Sir Thomas More'un Chelsea'deki bu evinde iki yıla yakın konuk kalmış. More ailesinin mutluluğu dillere destan olmuştu. Bir sarayı andırmıyor bu ev. "Şakalarla. çocuklarına baksın diye bir dulla evlendi. mutsuz olayları önleyemezse. damadı William Roper de More'un tatlı huyunu anlata anlata bitiremez. Karısı. Kadınların tıpkı erkekler gibi eğitilmeleri gerektiğine inanır. birkaç ay sonra. ona harp ve gitara çalmasını öğretti. Tüm ev halkı mutluluk içindedir. Onu her gün gözü önünde çalıştırdı" diye anlatır Erasmus. üstüne titriyor. Utopia'dan anlaşıldığı gibi. dakikasında uzlaşılır. imrenilecek kadar görkemli de değil. Çocuklarının üstüne fazla düşerek onların keyfini kaçırmaz. ne de kimse ona. Oraya her giren rahatlar. başka bir mektubunda da şöyle der: "Ailesini kolayca yönetir. Doğurmak üzere olan büyük kızı Margaret'e yazdığı bir mektupta. bunlarda bile bir mutluluk buluyor. bu portrelerin en güzeline Sekizinci Henry sahip çıkmış. Bu dulun ilk kocasından olan kızını da. İkinci karısı Alice Middleton. üç erkek doğuracağına. çocuklarım cahil ve tembel olmasınlar diye her şeyi gözden çıkarırım. 1851'de yazdığı The Household of Sir Thomas More adlı kitabında. Çocuklarının özel öğretmeni Gunnell'e yazdığı bir mektupta. kendi kızı gibi büyüttü. ama rahat. bunu sarayın penceresinden atarak parçalamış. sanki on beşinde bir genç kızmış gibi seviyor onu. evli olan üç kızı ve on bir torunuyla. Çağın ünlü ressamlarından Hans Holbein. aile erdemleri öğretiliyor. Platon gibi onun da bir akademiye başkanlık ettiğini söyleyebiliriz. Pırıl pırıl bir çocuk olmadığı halde oğlunu çok seven More. Nezaket ve iyilik üstüne kurulmuş bir disiplin var bu evde. Ama o evde uzun süre konuk kalan Erasmus'un anlattıkları. ne gençti ne de güzel. eğer bir kadın hem bilgili hem de erdemliyse böyle bir kadını Troyalı Güzel Helena'dan daha değerli saydığını . Oldukça da huysuzdu. Bir tek ters söz söylenmiyor burada. ama hiçbir görevini önemsemediği de görülmemiştir. başka bir mektubunda da. onun gibi kadınlara hayran olduğunu. Erasmus'un isteği üzerine Utopia'yı resimlendirmiş. tatlı bir dostluk havası içinde yaşıyor burada. onların gelişmesine yardım etmek için işimi gücümü bırakırım gerekirse. Bir anlaşmazlık çıkınca.çocukları dünyaya geldi. Karısı yaşlı olduğu halde. Öyle bir huyu var ki. oğlu. Ama ne yazık ki karısı vakitsiz öldü ve More. Çocuklarına böylesine düşkün bir adam ömrümde görmedim. Ama More iyi geçinirdi onunla. kendine benzer bir tek kız doğurmasını yeğlediğini söyler. More'un kızları ve karısıyla nasıl yaşadığını çok iyi anlatır. Gençlerle yaşlılar arasında hiçbir ayrım gözetmiyor. gelini. Ann Mannign. Erasmus'un anlattığı gibi. kızlarına ayrıca düşkündü. Londra'ya yakın bir ev yaptırdı. Hans Holbein. karılarını yola getiremezler. Felaketler kavgalar yoktur evinde. Evinde oturanların hepsinin işi gücü var." Erasmus. der. Oysa çoğu kocalar hoyrat ve sert davranarak. Bir söylentiye göre. More kadınla erkek arasında hiçbir ayrım gözetmez. Margaret'e. okumalarla. çocuklarına duyduğu sevgiye değinir: "Bil ki. More'un mutlu ailesini gösteren bir tablo da yapmıştır. elbette daha çok ilgilendirir bizi: "More Thames kıyılarında. Bu kadının ters ters konuşmalarına aldırmadan. karısını avucunun içine aldı.

" diye karşılık vermiş. o zaman kadınların eğitimiyle özenle ve sürekli uğraşıp. Elizabeth çağında halkın ayrıca hoşuna gitmiş olmalıdır. erkekte de var. ha bir erkek eli olmuş. onun Thomas More olduğuna bir türlü inanamaz. 1511 ile 1514 arasında Cambridge'de Yunanca öğretti ve More'un yakın dostu oldu. doğanın bu yanlışını düzeltmek gerekir bana kalırsa. Kendinden on bir yaş küçük bu gence Erasmus'un derin bir hayranlığı vardı. onların tarlalarında ancak zararlı otlar bitiyorsa. More ile arası açılmadan önce. Evinde hizmet edenlerden birine kendi giysilerini giydirir. "Siz de Erasmus'tan başkası olamazsınız. hem de onlara en iyi öğretmenleri tutmuştu. güler yüzlü mizah . More. Erasmus'un Latince sözlerine karşılık vermeye yanaşmayınca." demiş. "Siz herhalde Thomas More olmalısınız. burukluktan arınmış. boynuna bir altın zincir takar. kızların yüksek öğrenimi konusunda eskiden bazı kuşkuları olduğunu. artık bunun doğruluğuna inandığını söyler. bilgileriyle Avrupa'da ün salmışlardı o sıralarda. ama arkadaşının başarılı deneyinden sonra. 1499'da ilk olarak İngiltere'ye geldiği sırada. Ne var ki. Thomas More'un ününün denizleri aştığını. böyle bir şaka yapmaktan kendini alamadığını açıklar. Erasmus. O sırada sahneye giren More. onunla tanışmaya can attığını söyler. en değerli devlet adamı saydığı More'u över. Hollandalı bilgin büsbütün kuşkulanır. Derken Erasmus ile çağın tanınmış şairlerinden Earl of Surrey gelirler. More da. More. aynı sahne değişik bir biçimde canlandırılmıştır. Çünkü daha sonra sözünü edeceğimiz Sir Thomas More adlı oyunun üçüncü perdesinde. Birbirlerinin konuşmalarını bir süre dinledikten sonra Erasmus. More'a dönüp.. akıllarını geliştirip güçlendirmeli. eğer kadınlar akıl alanında verimsizse. daha ölçülü ve daha mutlu bir dahi yaratmış mıdır acaba?" diye sorar. "Doğa. kadınla erkeğin eşit olduğunu bir kez daha yineler: "Hasat zamanı gelince tohumu eken el.. Erasmus. Kadınların okumalarını engellemek isteyen kişilerin savundukları gibi. İngiltere'nin en onurlu bilgini. Latince yazışırlardı. Yüce Erasmus'un gerçekle görünüşü birbirinden ayırt edip edemediğini anlamak amacıyla. Chelsea'deki evine konuk olarak geleceğini öğrenince. More ile tanışmıştı. onun ince ve keskin zekâsını. Thomas More'dan daha tatlı. Yeni tanıştıkları sırada yazdığı bir mektupta. Anlatıldığına göre. tüm Hıristiyan ülkelerine yayıldığını. ha bir kadın eli. Earl of Surrey de. Erasmus'un İngiltere'de bulunduğunu. Avrupa'nın en ünlü bilginiyle o sırada henüz 21 yaşında olan More. kim olduklarını bilmeden. güzel bir eğitimin tohumlarıyla yeşeren bir tarla örneği. Erasmus. bir dost sofrasında karşılaşmışlardı. İnsanı hayvandan ayıran akıl. Rotterdam'lı Desiderius Erasmus (1467-1536) öğrencisi Lord Mountjoy'un çağrısı üzerine. Erasmus. Latinceyi İngilizce kadar rahat okuyup yazarlar." Sir Thomas More'un üç kızı. ona bir oyun oynamaya karar verir. kadında da. Fransız Hümanisti Guillaume Bude'ye bir mektubunda. oraya sık sık uğradı. felsefe tartışmaları yapmak üzere onları saraya çağırırmış. ikide birde yanındaki adama bakıp. More'un kızları. More'a duyduğu büyük sevgiyi dile getirir. Bu iki kişinin dillere destan olan ilk karşılaşmaları. Kral da bu kızlarla övünür. hatta ara sıra babalarıyla Latince konuşurlar. More'un kızlarının bilgisine ne denli hayran kaldığını anlattıktan sonra. Onun için ikisi de okumalı. Adamcağız. özellikle Roper ile evli olan büyük kızı Margaret.söyledikten sonra. onu kendi yerine oturtur. İngiltere'ye bu ilk gelişinden sonra. Beraber yaptıkları Lukianos çevirisinin önsözünde de. kızlarının eğitimiyle hem kendi uğraşmış.

ya da bunlardan da kötü şeylerden anlarlar. Erasmus da savaşa karşıydı: "Eğer böylesine uğursuz bir işten sakınmanın yolu yoksa." derdi... Erasmus ile More arasındaki bu güzel yakınlığı bilen. Cana yakın. "zenginliğin birkaç kişinin elinde toplanmasını engellemek için. Açık kurşun rengi gözlerinde sarı benekler vardır.. kadifelerden. sesi kalın ve uyumsuzdur.. "bir deveye dans etmesini öğretmek" kadar zor bir iş olduğunu söyledi. Solgun teni. arkadaşının hem akıl. hiçbir zaman duraklamaz. ya da karayla karışık sarıdır. Erasmus ile More'un böylesine kaynaşmalarına hiç şaşmamalı.. aklı başında bir adam. 1509 yılında More'un evinde konuk kaldığı sırada. Yediğine içtiğine onun kadar aldırmayan bir adam ömrümde görmedim. More'un ne biçim bir adam olduğunu merak eden Lutherci Alman Hümanistlerinden Ulrich von Hutten'e Erasmus'un 1519'da. ayakkabıcılardan ya da çiftçilerden üstün sayılsınlar?" Erasmus da toplumsal düzenin adaletsizliği üstünde durur. hem de huy açısından eşsiz olduğunu söyler. Erasmus. More'un isteği üzerine.. az kan dökülmesi. yoksulların daha az. ancak üstün insanlarda bulunur.. keyf de kadınlaştırmıştır. Kolayca gülümser. bu çeşit saygı gösterilerine metelik vermez. İşte bu yüzden saraydan uzak kalmıştır bugüne dek. İngilizlere göre. Teşrifata aldırdığı yoktur. Müziğe çok düşkün olduğu halde. bir deha belirtisidir bu. altın zincirlerden hoşlanmaz. onu anlatabilecek kadar yetenekli saymaz kendini. sırf arkadaşının zorlamasıyla yazabildiğini ve ona bu işi yaptırmanın. Açık saçık . arkadaşının kişiliğini öylesine olağanüstü. ancak yüzü kızarınca renklenir. savaşın çabuk bitmesi için krallar ellerinden geleni yapmalıdırlar hiç olmazsa. yedi günde yapıtlarının en ünlüsünü. Saçı. ne de başkalarından bekler. Her çeşit kumardan nefret eder. Ona göre. çareler düşünmeli. ipeklerden.. çağın tüm çılgınlıklarını taşlayan Moraie Encomium'u yani Deliliğe Övgü'yü yazdı ve More'a sunduğu bu kitabı." Erasmus da hiçbir işe yaramayan tembel soylu sınıfına karşıydı: "Rahatlık onları gevşetmiş. varlıklıların daha çok vergi vermelerini ister. iyi bir kral. avdan.. hatta daha ileri giderek. Institutio Christiani Principis'den (Bir Hıristiyan Prensinin Eğitimi) anlaşıldığı gibi eğitimle ilgili sorunlara Erasmus da More kadar önem veriyordu.duygusunu göklere çıkardıktan sonra. Gene aynı kitapta görüldüğü gibi. sarıyla karışık kara.. yani More'u tanıdıktan yirmi yıl sonra yazdığı mektup ayrıca ilginçtir. aynı değerlere inanan insanlardı ikisi de. az zarar görülmesi. Erasmus. Erasmus'a göre de. Sadece su içer. biçimlidir. Sade giyinir. çünkü Hümanist akımın içinde yoğrulmuş. hoş bir yüzü vardır. ağır vergiler yüzünden fakir fukaranın umutsuzluğa kapılıp suç işlediğini belirtir. lumbagodan rahatsız olduğu ve kendi söylediğine göre. Erasmus da çok ağır bir suç işlemeyene ölüm cezası verilmesini kınardı: "Aklı başında bir cerrah. Sohbetine doyum olmaz. Ancak eğlenceden. savaştan ve yabancı ülkeleri ele geçirmeye yeltenmekten kaçınıp elinde bulunan ülkeleri doğru dürüst yönetmeye bakmalıydı. Ne kendi katlanır buna. Ne diye bu tür insanlar." derdi. Ağır ağır.. orta boylu.. toplum da ancak her çeşit çareyi denedikten sonra ölüm cezasına başvurmalı. açık seçik konuşur. ama gene de uzun uzun söz eder More'dan: "More. ciddi bir iş yapacak durumda bulunmadığı için. Yararlı mesleklerde ustalıkları yoktur. ancak son çare olarak bir kolu ya da bir bacağı kestiği gibi. öylesine değişik ve çok yanlı bulur ki.

"dost olmak için dünyaya geldiğini. Bu suçu yüzünden cezalandırılmayacağına da söz vermiş. bunları çevresine göstermekten ayrıca hoşlanır. "More'un öylesine olağanüstü bir sevecenliği ve öyle tatlı bir huyu vardır ki.. More'a öylesine güvenirmiş ki. oyunu aksatmadan yürütmesine. More. More'un ölümle yüz yüze geldiği zaman bile. en aşırı. çoğu zaman ciddi olup olmadığınızı anlayamıyor insan. Güç durumda olanların başlıca koruyucusudur. Onda en özlü. meslek arkadaşına bir ders vermeyi aklına koymuş: Londra'nın en usta yankesicilerinden birini çağırıp yargıca gizli bilgi vermek bahanesiyle onunla konuşmasını. başkalarının düpedüz felaket sayacakları durumlarda bile. More karısına. onun başkalarına söylediklerini. üstelik kendi ceplerini korumak gücünden bile yoksun olduklarını söylermiş. John'un zekâsı pek gelişmeyince. bu çocuk ömrünün sonuna kadar hep 'erkek çocuk' kalacak. "kendi kendisiyle de alay etmesini" bildiğini söyler. Evi. Akıllılarla akıllıdır. Oyunun üçüncü perdesinde.. en kötü şeyleri bir sevinç kaynağına dönüştürebilir. akılsızlarla şakalaşır. Yankesici. Ona gösterilen bütün acayip şeyleri satın alır. Soyulan Scoresbie kıyametleri koparınca. Gerçek dosttur o. More'un neşesine. dedikoduya düşmeden çok eğlenceli olmasını bilir. garip eşyalarla dolu bir dükkâna benzer. seyirciler de.. "Erkek çocuğun olsun diye öyle yalvarıp yakardın ki. Takma sakalı hazır olmadığı için oyunculardan biri sahneye çıkamayınca. onları incelemekten hoşlanır. More'un İngiliz halkına en hoş gelen özelliklerinden biri de bu güler yüzlülüğü olduğu için. More'un bu huyu. More hemen onun yerini alır. parası çalınanları iyice azarlarmış. oyuncular da hayran kalırlar. More'un başka bir yargıçla nasıl alay ettiğini anlatan ve o sıralarda Londra'da dillere destan olan bir öykünün sahnede canlandırıldığını görürüz: Adı Scoresbie olan bu yargıç. Tüm hayvanlara düşkündür. bu görüşme sırasında da parasını çalmasını istemiş. "dünyanın en sevimli insanı" olan More'un. bir dostunun ona şöyle dediğini yazar: "Şakalaşırken bile öyle ağırbaşlısınız ki. konukları eğlendirmek amacıyla bir oyun oynanmaktadır. Chelsea'nin kuşları. dost olmak için yaratıldığını" söyler. ilk karısı erkek çocukları olsun diye hep dua eder dururmuş." Erasmus mektubunda. paraları geri vermeye hazır olan usta yankesicinin suçunu bağışlamak zorunda kalmış. en olmayacak şakalarını da son derece ağırbaşlı hallerle söylemek huyu da varmış anlattıklarına göre. More'un başka bir şakasını görürüz: Bir şölende. Tanıdıkları arasında gülünç şeyleri en çabuk onun sezdiğini. More... güler yüzüne ayrıca hayrandır." demiştir. şakalaşmaktan geri kalmadığını göreceğiz ileride." Daha sonraları göreceğimiz gibi. Aynı perdede More.. More. acıkınca ona gelirler.konuşmadan. en güç durumlarda bulunan en kederli insanları bile avutabilir. isteğini hemen yerine getirmiş. Elizabeth çağında oynanan Sir Thomas More'da Utopia yazarının bu yanı üstünde ayrıca durulur. gülünecek bir yan bulur. Örneğin Francis Bacon'un Apophthegms'de anlattığına göre. Tuluat yaparak. Bu çeşit sözleri çok dinleyen More.. Sonunda bir erkek çocukları olmuş ama." Erasmus. üstlerinde fazla para taşımakla hırsızları kışkırttıklarını. harfi harfine yargıç arkadaşına tekrarlamış.. en derin düşüncelerini ve inançlarını şaka edercesine. Utopia'nın akıllara sığmayacak kadar yanlış yorumlara uğramasına neden olmuştur. Oyunun birinci perdesinde. Ona düşmanlık edenlerin bile yardımına koşarak. Ve gülünç duruma düşen Scoresbie. .

elden geldiği kadar az kan dökülerek bastırılmasında. 1509'da Sekizinci Henry tahta geçince. Onunla görüşmek isteyen tüm yoksul yurttaşlara kapısını açar. belki de Kralın baskısından kurtulmak için. Erasmus. üyeler de buna katlanır gibi olunca. çektikleri sıkıntılara dayanamayıp. onun yerine babası yüz İngiliz lirası para cezası verdi ve bir süre hapis yattı. "Kötü Mayıs Günü" diye anılan bir kargaşalık sırasında gösterdi. İngilizlerin geleneksel bayramlarından olan bir Mayıs günü. Çünkü iplerini elinde tuttuğu kuklalar gibi. More'un büyük etkisi oldu. Thomas More. More yeniden yargıç oluncaya dek Böyle bir şey bir daha görülmeyecek. çünkü içinde dört beş değişik el yazısı bulunan yazmanın üç sayfası. Öyle ki. korkunç bir öfkeyle ayaklandılar. Serinkanlı bir tutumla her şeyin yoluna girebileceğine inanan More. sırasında cezalandırırdı. Siyasal yaşantısında hiçbir ödün vermeye yanaşmayacağı daha o sırada anlaşıldı. Sir Thomas More. 1517 yılında. "Hiçbir yargıç. Örneğin kendi damadı Giles Heron'a karşı bir karar vermişti. sıkıntılı bir iki yıl geçirdi. Bundan iki yıl sonra. More'un parası olmadığı için. Dava kalmadı artık ortada. mezarıma kavuşmaktır biricik dileğim. ikinci perdede Londra halkına bir söylev verir.gülmeyi ne denli sevdiğini anlatır Erasmus'a: "Erasmus. Paris'e ve Louvain'e bir yolculuk yaptı. Neşe beni bırakınca. kızını evlendirmek bahanesiyle Parlamento'dan haksız bir vergi koparmaya kalkıp da. More. onunkiler kadar doğru yargılar vermemiştir" diyerek. 1508'de. Bu ayaklanmanın. More'u bu açıdan da över. bu kadar çok sayıda davayı karara bağlamamış. hıncını More'un babasından aldı. dürüstlüğü ve yoksullara gösterdiği anlayış ve iyilik sayesinde Londra'da ün saldı. daha önce sözünü ettiğimiz mektubunda. okumuş yazmış Londralılar'ın dikkatini çekmişti. Londra halkı arasında şöyle bir tekerleme yayılmıştı o sıralarda: More bir süre yargıç olunca. Thomas More'a rüşvet vermeyi göze alamazdı hiç kimse. İşte. Thomas More bir tek söylevle Kralın isteğini engelledi. En yakınlarını bile kayırmaz. Hatta on altınca yüzyılın sonlarına doğru yazılan ve bize göre More üstüne önemli bir kaynak sayılan Sir Thomas More oyununa bakılacak olursa. "halkın ayrıca tuttuğu More gibi akıllı ve bilgili bir adamın tatlı ve kandırıcı sözlerinin" silahlardan daha etkili olacağını düşünüp More'a başvururlar. Shakespeare'in birkaç . Shakespeare'in kendi el yazısıyla kaleme alınmıştır. More bu ayaklanmayı tek başına bastırmıştır: Birinci perdede devletin ileri gelenleri. Londra'nın yoksul halkı." Thomas More. yargıç olarak en büyük yararlığı. "Tüysüz bir oğlan" dedikleri genç Parlamento üyesine kızan Kral. yıllar yılı sürüncemede kalan davaları bir çırpıda ve en doğru yoldan sonuçlandırırdı. bil ki. yıllarca süren yargıçlığı sırasında. Laurence Kilisesinde yaptığı konuşmalarla. birçok Shakespeare uzmanlarına göre. yani daha 23 yaşındayken Ermiş Augustinus'un ünlü yapıtı De Civitate Dei (Tanrının Beldesi) üstüne St. oyunun bu parçası bizi ayrıca ilgilendirmektedir. "undersheriff" unvanıyla yargıçlığa atandı. 25 yaşındayken Parlamento'ya girdi. neşedir yüzümü kırıştıran. yani bu söylevin yazıldığı sayfalar. Parlamento üyelerine her istediğini yaptıran Yedinci Henry. Saklanmak zorunda kalan More. Baro'ya girdiği yıl.

"Sürükledi" tam yerinde bir deyimdir. Oyundaki More. kimine göre de. artık onsuz yapamayacağını anlayıp More'u saraya "sürüklediğini" anlatır. Derin denizlerdeki canavarlar gibi. Kral Lear'de.belgede gördüğümüz imzası dışında. bu kandırıcı sözleriyle halkı kolayca yola getirir. çünkü herkes saraya girebilmek için uğraşırken. Utopia'nın yazarına pek yakışmamakla beraber. içinde Shakespeare'in de bulunduğu bir yazarlar grubunun ürünüdür. Örneğin bu oyunda More. aynı mektupta. Thomas More. Elizabeth çağında siyasal felsefenin temelini oluşturan bu tutum. More'un. Shakespeare'in İngiliz tarihi üstüne yazdığı tüm oyunlarda ve Odysseus'un Troilos ile Kressida'da verdiği ünlü söylevde aynen görülür. Erasmus. yani Sekizinci Henry'nin danışmanı olarak görev aldı. Thomas More'u hizmetine almayı da aklına koymuştu. İlerde göreceğimiz gibi Utopia'nın başlangıncında. Gelgelelim Sekizinci Henry tuttuğunu koparan cinsten bir adamdı. "Onların silahlarıyla yapamadıklarını. sen güzel sözlerinle fazlasıyla basardın" der More'a. hem anlatım hem de düşünce açısından. hiçbir el yazısının elimize geçmediğini de düşünerek. onların bağışlanmasını sağlar. Suçlular tam asılacakları sırada. hem . yargıç olarak saygınlığını pekiştirdiği de su götürmez. ikinci perdenin dördüncü sahnesinde. oyunu yalnız gözden geçirerek. bu benzetmenin eşini görürüz: Olacak er geç. onu Lord Chancellor'luğa atadığı haberi de duyulur. yani Shakespeare'in belki bütününü. von Hutten'e mektubunda Kralın bir işi çözümlemek üzere More'u yabancı ülkelere gönderdiğini. "açgözlü balıklar gibi" birbirini yiyeceğini söyler. More saraydan kaçabilmek için elinden geleni yapıyordu. elçisinin elde ettiği başarıyı gördükten sonra da. yetkisini doğrudan doğruya Tanrı'dan alan kutsal bir varlıktır. Halktan bir kadın. Ayaklanmanın elebaşıları. Kimine göre Shakespeare. çünkü More ancak on iki yıl sonra. bunların arasına katılmaktan başka çaresi yoktu. Kraldan özür dilerlerse. Kralın More'un dileğini yerine getirmekle kalmayıp. Sir Thomas More oyununun baş kişisi. "Şimdi Kral. hapse girmeyi bile göze alırlar. düzeltmeler yapmıştır. Erasmus. Shakespeare'in Apocrypha'sında. Sir Thomas More. Ama Kral. Tanrı'ya karşı ayaklanmak olduğunu söyler. kolayca önlenemeyeceğini. yani 1529'da bu göreve getirilmiştir. 1516'da Kral. belki de bir kısmını yazmış olabileceği on dört oyun arasında yer alır. More'un yasal düzeni savunması. Birbirini kemirmek zorunda kalacak insanlar. Kimine göre bu oyun. More'un sözcüsü olarak konuşan Raphael Hythloday'in sarayda hizmet görmenin olumsuz yanlarını açıkladığı oldukça ilginç bir parça vardır. More. ceza görmeyeceklerine söz verir. Elizabeth çağının siyasal görüşlerinin belki de gerçek More'un paylaşmadığı görüşlerin bir sözcüsü olarak konuşup kurulu düzene karşı ayaklanmanın. Gerçi burada bir tarih yanlışı vardır. Kralın önünde diz çöküp. bu varsayım büsbütün değerlenir gözümüzde. Çünkü bu düzeni koruyan Kral. bu ayaklanmadan bir yıl sonra "King's Council'e girdi. ülkesinin en yetkili adamlarını çevresinde toplamaya karar vermişti. sonunda herkesin. More ise buna yanaşmamıştı. Gerçekten. bazı sahneleri bu arada demin sözünü ettiğimiz söylevi yazmıştır. ama Mayıs 1517 olaylarında gösterdiği yararlığın. sarayında hizmet etmesini istemiş. bir ülkede kargaşalık çıkarsa. More'un. Shakespeare'e oldukça uygundur. More'a öyle güven duymaktadırlar ki.

Kralın bilgisi de iyiliği de her gün arttığı için. "onlarsız yaşamaya değmez" diyen Sekizinci Henry. Başka bir mektubunda da." Erasmus'u övmekle beraber. Camp du Drap d'Or denilen yerde." demiş ve Fransa ile İngiltere arasındaki savaşa değinerek." diye eklemiş. başına gelecekleri sezmişçesine. belki de ilkin tümüyle umutsuz değildi saraydan. dünyayı bir zindana. toplumda yerinin gittikçe yükseldiği. gece yarıları sarayın damına sürüklenip yıldızlar ve gezegenler üstüne Krala bilgi vermek zorundaydı. "Kralın bana gösterdiği sevgiyle gururlanmamam gerek. bizi oyalayacak haberler alamayacağız artık Utopia'dan. Çağdaşlarının hepsinin bildikleri gibi. Kral hiç çekinmeden. damadı. abuk sabuk sözler söylermiş. hep Kralın yanında. Thomas More'u ayrıca seviyordu. Öyle ki. Calais dolaylarında. çağın en ünlü Fransız Hümanisti Guillaume Bude ile karşılaştı. Ne gariptir ki. bilgili adamlara hayran olan. yükseliyordu durmadan. hukuk ve dinbilimle ilgili konuları tartışmak. More yükselme hırsından tümüyle arınmış bir insandı. onu konuştura konuştura bahçede bir aşağı bir yukarı yürütüp dururmuş.^ral da bu yüzden ikide birde takılıyor bana. Başka bir yazısında da tüm sorunun ölüme hazırlanmak olduğunu söyler. ondan bir dakika olsun ayrılmak istemiyor. kolunu More'un boynuna dolayıp. Bunlarda temel düşünce. şanının şerefinin gittikçe arttığı bu yıllarda More. Nitekim dediği de olmuştur: Sekizinci Henry'nin çıkarlarıyla More'un inançları çatışır çatışmaz. 1518-1529 yılları arasında. hiç istemediği halde. durumu çok parlaktı. 1518'de yayınlanan Latince Epigrams'larının çoğunda yoğun bir keder havası vardır. hep ölümü düşünür. Böyle bir Kral ve bunca bilgili yurttaş arasında. "Kellem sayesinde Fransa'da bir kaleyi ele geçireceğini bilse. Ama gene de onun peşini bırakmayan Kral.. kayınbabasının çok mutlu olduğunu söyleyince Thomas More. Ne var ki. orası her ne kadar bir saraydan çok bir üniversiteye benziyorsa da.. yaşamın insanı ölüme götüren bir yol olduğu inancıdır.dost hem de özel danışman olarak More'a öyle değer veriyor ki. Sekizinci Henry'nin ona gösterdiği bu aşırı düşkünlüğe pek fazla güvenmiyor olsa gerekti. "More düpedüz saray adamı oldu. bu pek sevgili dostunun canına kıymıştır. Ne var ki. 1520'de Fransa Kralı Birinci François ile Sekizinci Henry'nin. O sıralarda arkadaşı Fisher'e yazdığı mektubun birkaç satırından anlıyoruz bunu: "Saraya girmek istemediğimi herkes biliyor." Lord Mountjoy'un. Kralın ona bu aşırı düşkünlüğünden ötürü. görkemli bir törenle buluşmalarına tanık oldu. Ne var ki. More'un rahatı kaçmıştı. Ama üzülmüyorum. oğlum Roper. 1521'de "Knight" oldu. onunla saatlerce felsefe. gerçeği her zaman görebilen More." dedikten sonra şunları ekler: "Saraya sürüklenen More'un haline üzülebilirdim." More'a gelince. "kendini Kralların ıvır zıvır işlerine vermediği için. Böylece bir ay süreyle evine gidemediği oluyor. More ara sıra aptal rolü oynar. kellemin uçacağından hiç kuşkun olmasın. saray yaşantısının yükü gün geçtikçe hafifliyor gözümde." der. Sekizinci Henry'nin sofrasında sohbete katılmak. Çünkü günün birinde. Damadı William Roper'in anlattığına göre. yani "Sir" . hep ölüme hazırlanır. çoluğunu çocuğunu göremiyordu. Sekizinci Henry'nin elinden kurtulabilmek için. insanları ölüm cezasına çarptırılmış tutuklulara benzetir. böylesine yüce bir kralın sevgisini kazanmakla. çünkü biliyorum ki eğlenip gülmek gösterişli törenlerde omuz üstünde taşınmaktan daha çok hoşuna gider More'un. bu kez de Chelsea'deki eve bir baskın yapar. hocası Erasmus'a yazdığı bir mektupta anlattığına göre. Orada.

Gerçekte başbakanlıkla eşit bir görevdi bu. Sekizinci Henry adıyla tahta geçen kardeşi. İspanyol prensesi Arragon'lu Catherine ile nikâhlandırılmış. ona daha da yüksek bir mevki verip elçi olarak İspanya'ya göndermek istediler. Ne var ki Papa bu yetkisini kullanmaya yanaşmadı. bir yıl içinde de ölmüştü. Anne Boleyn ile evlenmeyi aklına koydu. Felemenk'i ve Almanya'yı egemenliği altında tutan Beşinci Charles'ın Şarlken yeğeniydi. İngiltere'de bu görevi gerektiği gibi yerine getirebilecek tek adamın o olduğunu söylemişti. Sekizinci Henry'den korkup bu oldubittiye boyun eğince. kendini İngiltere Kilisesi'nin başı ilan etmek istedi. Kralın boşanmasına öteden beri karşı çıkan Thomas More sağlık durumunu bahane edip. bu görev More'a hiçbir şey kazandırmayacaktı ama. çünkü bu yüce mevkiin Kardinal Wolsey'nin başını yediğini söyledi: "Gerçekten onurlu olmaktan uzak sıkıntılar ve tehlikelerle dolu bir görev sayıyorum bunu. boşanmasının dinsel yasalara sözde uygun olduğu konusunda. ancak Papa'nın nikâhı bozmasıyla gerçekleşebilirdi. çünkü Catherine. başyargıç sıfatıyla tüm adalet mekanizmasını denetimi altında bulundurur. Oxford. Lord Chancellor oldu diye herkesin bayram ettiğini anlatır. ülkesi çok şey kazanacaktı. Bolonya. More'u bu mevkiden uzaklaştırmak için. dürüstlüğü ve bilgisiyle ün salan Sir Thomas More.unvanını aldı. İspanya'yı. ne yapıp yapıp boşanarak. 1523'te. Bruges. Gene Erasmus'a bakılacak olursa. çağın en yüksek devlet görevine. Kardinal Thomas Wolsey'in desteğiyle Avam Kamarası'nda "Speaker" yani Meclis Başkanı oldu. çocuk denilecek bir yaşta. bu güçlü imparatoru kızdırmayı göze alamazdı. O sırada İngiltere'de bulunan yabancı elçilerden Eustace Chapuys de. sarayın başdanışmanı olarak halkın deyimiyle "Kralın vicdanının bekçisi" sayılır. zaten zorla kabul ettiği Lord . sevinmesine hiçbir neden görmediğini. insan ne denli yükselirse. More'un Lord Chancellor görevinde kaldığı iki buçuk yıl içinde. ölüme bir adım daha yaklaştığını sezmişçesine. Yengesiyle evlenmesinin dinsel yasalara aykırı düştüğü bahanesiyle. Katoliklerin boşanmaları. Bunu Parlamento'da okuttu. çünkü Lord Chancellor. Lord Chancellor olarak devlet mührünü törenle aldığı sırada. yani "Lord High Chancellor"luğa atandı. More. Karısından ille kurtulmaya karar veren Sekizinci Henry. O yıl ve daha sonraları. İngiltere'de onun kadar yetenekli başka bir hukukçu olmadığı için. hem Papalığa fena halde öfkelendiği. "Act of Supremacay" denilen yasayı ortaya çıkardı. Cambridge. en önemli belgelere basılan devlet mührünü elinde tutar ve o sıralarda Avam Kamarası'ndan çok daha önemli olan Lordlar Kamarası'na başkanlık ederdi. Wolsey'in ve Kralın haksız para isteklerine karşı çıktı. Benden önce aynı görevi üstlenen kişinin durumundan anlaşıldığı gibi. çeşitli görevlerle dış ülkelere gönderildi. Ama More buna yanaşmadı. İngiltere'yi allak bullak eden bir sorun çıktı ortaya: Yedinci Henry'nin büyük oğlu Arthur. gözden düşüp Lord Chancellor'luktan çekilmek zorunda kalınca. More'u hiç sevmemekle beraber. Padua üniversitelerinden bir çeşit ferman kopardı. Bilindiği gibi. ama hiç çekinmeden. siyasal nedenlerden ötürü ağabeyinin dul eşiyle evlendi. yani Papalığın egemenliğini hiçe sayarak. hem de Katolik Kilisesi'nin mallarına göz koyduğu için. Gelgelelim günün birinde Anne Boleyn'e tutuldu. Paris. Sonra. Ve aynı yılın Ekim ayında. o denli kötü olur düşüşü. 1529'da Lancaster bölgesinin "Chancellor"u oldu. Roma." Erasmus'un bir mektubundan anlaşıldığına göre Kardinal Wolsey. İngiltere'nin belli başlı din adamları.

1533 yılında Anne Boleyn ile gizlice evlenmişti. yoksa onları büyüteni mi daha çok sevdiğini kestirmenin güçlüğünü anlattıktan sonra kimi kişileri belki biraz şaşırtacak bir özlemini dile getirerek." Oysa More'un bu üç isteğinin tam tersi olmuştu o sıralarda: Hıristiyan ülkeleri birbirleriyle hâlâ savaşıyorlardı. devlete iyi geceler!" Aynı oyunda. ölen yakınlarından. aynı yazıda. Yeter ki. Thomas More. insanların işlerinden el etek çekip dünya kaygılarından uzak. Daha önce de sözünü ettiğimiz Sir Thomas More adlı oyunda da anlatıldığına göre. Karısına ve kızlarına. Üstelik Sekizinci Henry." Chelsea Kilisesi'nde kendine tam o sıralarda yaptırdığı mezarın yazıtında da aynı düşüncelerle karşılaşırız. hiç korkmadan. şimdi elde edecektir: Son yıllarını. Böyle bir and . Ne yazıktır ki Sir Thomas More'un dünya işlerinden el etek çekip huzur içinde yaşlanmak isteği gerçekleşmedi. günün birinde Thames kıyılarında gezinirlerken. bulunduğu memuriyetleri sayarak bu görevleri sırasında soylu sınıfın nefretini uyandırmadığını. More. damadı William Roper'e şöyle demişti: "Bir çuvala tıkılıp şu nehrin sularına atılmaya razıyım. Çocukluğundan beri en çok istediği şeyi. Daha mutlu bir yaşamın başlagıcı saydığı ölümü anımsayarak. Bu yüksek görevden çekildiği için. ülkenin ileri gelenlerinin bu yasaya boyun eğecekleri konusunda açıkça and içmelerini istemişti. More. Thames kıyısındaki evine gelip balık tutmaya çağırır onları: "Aman ne güzel! Artık güneşe günaydın diyorum. tüm yanlış ve sapık görüşlerden arınıp birlik içinde yaşasın.Chancellor'luktan çekildi. Bu eğreti onurlardan kurtulduğuna gerçekten sevindiğini. ne güzel olurdu üçümüzün evliliği!" der. dünya işlerinden bıkmış ve yüksek görevinden ayrılmıştır artık. Dördüncü perdede. ailesine büyük bir sevinçle müjdeler: Gemiciler fırtınadan kurtulup karaya çıkınca nasıl rahatlarsa. Lord Chancellor'luktan çekildiği haberini. İngiltere'nin en neşeli Lord Chancellor'unun artık öldüğünü kahkahalar atarak bildirir. kendini yaşlı bir adam sayıyordur. Hıristiyan hükümdarlar arasında barış sağlansın. Hazreti İsa'nın kilisesi. Tanrı'nın özel bir bağışı ve pek anlayışlı Kralımın bana gösterdiği iyilik sayesinde. ancak hırsızlara. bir kopyasını da Erasmus'a gönderdiği bu yazıtta. devlet işlerinin sıkıntılarından kurtulup yalnız Tanrı'yı ve kendimi düşünerek bir köşede yaşamaktı. birlikte çalıştığı adamlardan ayrılırken. More da öyle rahatlamıştır. More ayrıca sevinç duyuyordu bu ağır sorumluluktan kurtulduğuna. More'un hiç mi hiç üzülmediği herkesçe biliniyordu. halkı da hoş tuttuğunu. bu isteğim şimdi yerine gelmiş bulunuyor. Bir göğüs hastalığı çekmektedir. hayatın onlardan esirgediği mutluluğa ölüm sayesinde erişebilmeyi umar. istediğim üç şey gerçekleşsin: Birincisi. kendim Kilise'nin başı yapan özel yasayı üyelere baskı yaparak Parlamento'dan geçirmekle yetinmemiş. katillere ve Katolik dinine aykırı düşünceler besleyenlere karşı sert davrandığını söyler. Ömrünün son üç yılı. ikincisi. Hazreti İsa'nın kilisesi ikiye bölünüyordu ve Kral. Kralın evlilik sorunu hayırlı bir sonuca varsın. üçüncüsü de. Ve öteki dünyada üçü birleşerek. "Eğer alınyazımız ve dinimiz bunu hoş görseydi. "sevgili küçük karım" dediği ilk eşi Jane'den büyük bir sevgiyle söz eder. İki eşinden hangisini çocuklarını doğuranı mı. hatta sevine sevine ölebilmek için yaptırmıştır bu mezarı. en acı yılları oldu. ruhunun ölümsüzlüğünü düşünerek geçirecektir. babasından. istifa ettiği gün Erasmus'a yazdığı biraz alaycı mektuptan da anlarız: "Çocukluğumdan bugüne dek hep istediğim şey.

yakın arkadaşı Piskopos Fisher ve başka Katolikler ile birlikte Londra Kulesi'ne kapatıldı. Bu yasaya karşı propaganda yapmadığına. "Benim düşündüklerimin sizin için ne gibi bir değeri olabilir ki?" diye sorunca Sekizinci Henry. ona siyasal sorunlara karışmamasını salık verdiğini söyledi. falcılık gibi boş inançlardan tümüyle arınmış bir insandı. Bu dediği de doğruydu. kendi idamından bir yıl sonra Anne Boleyn'in de Sekizinci Henry'nin hışmına uğrayıp ölüm cezasına çarptırılacağını bilmiş gibi.ise. derin bir sessizliğe gömülerek. Katolikler. Kralın ikinci karısına hiç kızmıyor. Kralın isteği üzerine Kutsal Rahibeyle konuşan More. herkes sizin dürüstlüğünüzü biliyor da ondan. More'un ünü öylesine büyüktü ki. More'u iyice sindirecek bir yol tutmaktan başka çare kalmamıştı artık. "Siz dürüstsünüz de ondan değeri var. Katolik olan." diyordu. bu tehlikeli durumdan belki de sıyrılabileceğini umdu. More'u yıkmak için çevirdikleri entrikalar arasında. Elizabeth Barton olayından da yararlanmışlardı. yazılı ya da sözlü olarak bu konuda düşündüklerini hiç kimseye açıklamadığına göre. Oysa More. bunu bir propaganda aracı olarak kullanınca. dolayısıyla Papa'yı tüm Hıristiyan dünyasının başı sayan Katolik Thomas More'un vicdanına aykırıydı. Bu arada Sir Thomas More da sorguya çekildi. Kraliçe Catherine ile Kralın boşanmasına karşı tutumu yüzünden. Robert Bolt'un oyununda More. On beş ay. More. onun bu sessizliği "Avrupa'nın bir ucundan öteki ucuna çınlıyordu hem de ne yankılarla!" More'un desteğini sağlamakla kendi gücünün artacağını bilen Sekizinci Henry. hiçbir suç işlememişti. . "Yakında başına ne felaketler geleceğini düşündükçe acıyorum ona. sözde geleceği sezme gücü vardı ve karısını boşayıp Anne Boleyn ile evlendiği için. 1534 yılının Mart ayında. Gerçi More temize çıktı ama. onun ille konuşmasını. durumu büsbütün güçleşti. herkesin önünde Kralı İngiliz Kilisesi'nin başı saydığını yemin ederek bildirmesini istiyordu. daha doğrusu. Düşmanları. yani ölünceye kadar hapis yattı." diye karşılık verir. Bir manastıra çekilen ve "Kutsal Rahibe" diye anılan bu saralı kızcağızda. hem Elizabeth Barton hem de onu tutanlar 1533'te ölüm cezasına çarptırıldılar. Kralı İngiliz Kilisesi'nin başı saymaya yanaşmadığına göre. More'un kuyusunu kazmaya çalışıyordu. Gelgelelim Robert Bolt'un A Man for All Seasons adlı oyununda Thomas Cromwell'in dediği gibi. Sekizinci Henry'nin cehennemlik olacağını ileri sürüyordu. More'a iyice düşman kesilen Anne Boleyn de Henry'yi boyuna kışkırtıyor. dinine candan bağlı olmakla beraber. More. çünkü More.

Utopia Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Formun Üstü 136ba7bb52a698ae91cb7f9643ec63c7b5eea0c7 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it. Report Cancel Formun Altı This is a private document.Ads by Google Thomas More . Info and Rating Reads: 1. please follow these directions to submit a copyright infringement notice. Rated: 0 5 false false 0 Fiction .733 Uploaded: 08/07/2009 Category: Uncategorized.

No Thanks Share & Embed Related Documents PreviousNext 1. Never see ads on Scribd again. .utopia mina urgan thomas utopia bir edemezler nin kendilerini cromwell akhoria Fiction utopia mina urgan thomas utopia bir edemezler nin kendilerini cromwell akhoria (fewer) Follow Urgakina Ads by Google Sign Up for an Ad-Free Scribd • Remove all ads.

179 p. 179 p. 179 p. 179 p. . 179 p. 179 p. 2. 3.119 p.

217 p. 5. 21 p.179 p. 4. 21 p. . 21 p. 21 p.

21 p. 77 p. 77 p. 6. 130 p. 77 p. More from this user PreviousNext 1. . 7. 77 p.

201 p. 9 p. 290 p. 203 p. . 2. 203 p.29 p.

16 p.3. 45 p. 117 p. 4. 18 p. . 117 p. 750 p.

8 p.5. 6. 90 p. 28 p. 1175 p. . 289 p.

16 p. . 224 p. 247 p. 8. 194 p. 133 p. 7. 268 p.

66 p. Recent Readcasters Add a Comment Formun Üstü 136ba7bb52a698ae91cb7f9643ec63c7b5eea0c7 Submit document_comment_errors . 9.169 p.

com Denize sıfır.com Send mp3.tatilematile. Scribd Archive > Charge to your Mobile Phone Bill .com/Alanya_Otelleri Eksra gelir Paranız 200 kat fazla değerli XForex ile Ücretsiz 1’e 1 eğitim www. Temiz ve Rahat 05332120734 Write Business & Legal Documents In a Snap. mov.4gen Formun Altı Ads by Google Justiniano Park Conti 5* Tatil Sahibinden Alınır.Com/ClubParkContiHotel Hafta Sonu Alanya Tatili 33 TL den başlayan Süper Hafta Sonu Alanya 3* all inclusive 242 4442007 www. Özel Fiyat ve 12 Taksit Kampanyası Justitur. pdf.. Easy and Free! FileSocial.kaslindahotel.. Upload and share any files with Twitter.com Print this document High Quality Open the downloaded document. Just Download & Print! www.akademipress.Com'da ! www.com Alanya Otelleri 25 TL'den Alanya Otellerinde Kampanya Sadece Tatilsepeti. and select print from the file menu (PDF reader required)..com Bulgarca öğrenmek kolay Biz varız.TatilSepeti. uzmanından Bulgarca Evinizdeki dershane 444 1 659 www.com/AlanyaOtel Download Documents Biztree.XForex.Kaş merkezde Kas'ta Butik hotel.

Privacy policy You will receive email notifications regarding your account activity.Sign up Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing..scribd. Formun Altı Why Sign up? Discover and connect with people of similar interests. We promise to respect your privacy..scribd. Other login options Login with Facebook Formun Üstü http://w w w . Publish your documents quickly and easily. and occasional account related communications. You can manage these notifications in your account settings.com/doc/18221305?no_cache=1288107957 Formun Altı Signup I don't have a Facebook account Formun Üstü 136ba7bb52a698ae91cb7f9643ec63c7b5eea0c7 default email address (required) create username (required) password (required) Send me the Scribd Newsletter. Share your reading interests on Scribd and social sites. Already have a Scribd account? Formun Üstü 136ba7bb52a698ae91cb7f9643ec63c7b5eea0c7 email address or username password Log In Trouble logging in? Formun Altı Login Successful Now bringing you back. .com/doc/18221305 http://w w w .

com/scribd • • • • .« Back to Login Reset your password Please enter your email address below to reset your password. We will send you an email with instructions on how to continue.com/scribd twitter.General Copyright Privacy Follow Us! scribd.com/scribd facebook. Login: Submit Formun Altı Upload a Document Formun Üstü Formun Altı • • • • • • • • • • • • • • About Press Blog Partners Branded Reader Web Stuff Scribd Store Support FAQ Developers / API Jobs Terms . Formun Üstü 136ba7bb52a698ae91cb7f9643ec63c7b5eea0c7 Email address: You need to provide a login for this account as well.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful