You are on page 1of 2

Ik droom een nieuw land

Ik droom
Ik droom van mijn volk
Ik droom van mijn volk dat vrijheid vindt
Ik droom van mijn broeders en zusters die bevrijd zijn
Ik droom van mijn broeders en zusters die bevrijd zijn van ketens
Ketens opgelegd door een bezetter
Vrijheid, ketens, bezetter, bevrijder
Dat de helderheid eens, maar liefst gauw mag komen die duidelijk maakt wie wat is en
waar wat ligt

Niet de bevrijding door het vinden van het land van oorsprong, het vaderland, het
beloofde land
Het land der titanen, koningen en regenten, het land van tuan
Maar de bevrijding door het vinden van het land van de ziel
Het land waar zij is gaan leven en is gegroeid en nageslacht heeft voortgebracht, waar
zij voeding heeft gevonden
Het moederland, het land van baboe, het land van sawa's, het land van nasi en goreng

De bevrijding van de ziel


Het vinden van de ziel
Het herkennen van de ziel
Het één worden met die ziel
Een samensmelting van vele zielen tot een enkele ziel

Ik droom dat we bevrijd zijn van het gevoel van onderdrukking


Het gevoel van gemis
Het gevoel van verdwaald zijn, van zwerven, van verbannen zijn
Het gemis aan eenheid
Van vlag en volkslied

Mijn droom gaat over het hervinden van de identiteit, de werkelijke natuur
Die zich kan, wil en mag uitdrukken, die haar lied mag en kan zingen zelfs in vreemde
landen

Mijn droom gaat over zich gelukkig voelen, senang zijn


Zich door harmonie van natuur en mens omarmd en beschermd weten te voelen
Een gevoel waar haat, geweld en onveiligheid geen thuis kunnen maken
Een gevoel dat niet ophoudt bij jou of mij, maar doorgaat en doorgaat
Een gevoel dat gesteund wordt door een ieder ander
Een gevoel dat niet bestaat zonder die ander
Een gevoel dat zegt dat het niet kan bestaan wanneer het niet kan bestaan in een
ieder
En dat als het niet kan bestaan er een rood licht aangaat zodat een ieder weet dat het
gevoel in gevaar is
Zodat een ieder zijn plicht weet te doen om het gevoel er weer en veilig te laten zijn

Een exodus
Een reis van de ziel naar zichzelf toe
Maar een reis die geen stappen vereist
Een bevrijding die geen slachtoffers maakt
Een onafhankelijkheidsstrijd die geen bezetters afzet
Een overwinning zonder verliezers
Een lach zonder smalen
Een kracht zonder verwoesting

Slechts het wegvallen van verdriet en verlies


Slechts het hervinden van de voetsporen van voorvaderen
Slechts het eren van eeuwenoude gebruiken
Slechts het herstellen van een balans
Die de doorgang weer vrij maakt
Het licht weer laat schijnen
Op de vermoeide blaadjes van oudjes
Op de stevige armen van volwassenen
Op de jonge scheuten die een nieuwe generatie aankondigen

Een nieuw begin


Een nieuw belang
Een nieuw land

Een nieuwe taal


Een nieuw denken
Een nieuw begrijpen
Hetzelfde volk

Michael van Hogezand


Den Haag, juli 2010