You are on page 1of 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN UNGKU HUSIN,

ENDAU, JOHOR

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


OKTOBER 2010

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TINGKATAN 2

MASA : 1 JAM
_________________________________________________________________________________________

Bagi soalan 1-30, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat A.


pilihan jawapan. Pilih satu yang terbaik bagi tiap-tiap 40 hingga 50 denyutan seminit
soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas B.
Jawapan Objektif Bermaklumat anda 60 hingga 80 denyutan seminit
C.
80 hingga 100 denyutan seminit
1. Komponen kecergasan berasaskan lakuan D.
motor adalah seperti berikut kecuali 100 hingga 120 denyutan seminit

A.
Koordinasi
B.
Imbangan
C.
Kekuatan otot 4. Kecergasan fizikal terbahagi kepada dua iaitu
D.
Ketangkasan A. berlandaskan kesihatan dan
berlandaskan minat.
B. Berlandaskan kemahiran motor
2. Apakah yang dimaksudkan dengan daya dan berlandaskan minat.
tahan kardiovaskular? C. Berlandaskan saiz dan
berlandaskan minat.
A. D. Berlandaskan kesihatan dan
Kemampuan jantung melakukan aktiviti berlandaskan kemahiran motor.
dalam jangka masa yang terhad.
B.
Kecekapan jantung menjalankan aktiviti 5. Berapakah kadar nadi minimum yang
secara berterusan diperlukan untuk otot-otot badan bersedia
C. melakukan aktiviti fizikal?
Kecekapan jantung, salur darah, dan
sistem pernafasan untuk membekalkan A. 90 denyutan seminit
oksigen kepada otot secara berterusan B. 100 denyutan seminit.
pada jangka masa yang panjang C. 120 denyutan seminit.
D. D. 140 denyutan seminit.
Keupayaan otot jantung melakukan kerja
secara berulang-ulang
6. Keupayaan lompatan yang dilakukan oleh
atlet X telah mencatatkan rekod baru MSSM
3. Purata denyutan jantung manusia dalam dalam acara lompat tinggi.
keadaan rehat adalah Daripada penerangan di atas, apakah
kecergasan fizikal yang telah dikuasai oleh
atlet X?

1
C. Bangkit tubi silang
A. Berlandaskan kemahiran motor. D. Tekan tubi
B. Berlandaskan kesihatan.
C. Berlandaskan kemahiran terbuka.
D. Berlandaskan minat

7. Apakah yang dimaksudkan dengan latihan


Parcourse dalam meningkatkan daya tahan
kardiovaskular? 10.

A. Latihan pelbagai kelajuan di


sepanjang larian.
B. Latihan yang mengandungi
pelbagai jenis aktiviti di sepanjang larian.
C. Latihan yang mempunyai jeda
kerja dan jeda rehat.
D. Latihan yang mempunyai beberapa
stesen.

8. Manakah antara berikut yang bukan faedah Rajah 2


daripada latihan daya tahan kardiovaskular?
Namakan dua otot utama yang terlibat
A. Mengurangkan risiko penyakit semasa melakukan aktiviti seperti Rajah 2 di
jantung. atas.
B. Mampu bertindak cergas ketika
dalam kecemasan. A. Gluteus maksimus dan hamstring.
C. Membakar lemak di dalam badan. B. Rektus abdominis dan quadriceps.
D. Mengawal dan mengurangkan C. Hamstring dan quadriceps.
berat badan. D. Gastroknemius dan pactrolis major.

11. Di antara sukan berikut, yang manakah


9. memerlukan banyak daya tahan otot?

A. Hoki.
B. Badminton.
C. Lari pecut.
D. Lumba jalan kaki.

Rajah 1 12. Apakah yang dimaksudkan dengan latihan


isometrik dalam membina kekuatan otot?
Rajah 1 menunjukkan satu latihan daya
tahan otot. Namakan latihan tersebut A. Melibatkan pergerakan di sendi
secara terkawal.
A. Lompat selang-seli B. Melibatkan pergerakan sendi yang
B. Naik turun bangku tidak terkawal.

2
C. Melibatkan pemanjangan dan Rajah 3 menunjukkan satu aktiviti sukan.
penguncupan otot. Pilih satu latihan yang dapat meningkatkan
D. Saiz otot tidak berubah dan tidak keupayaan aktiviti tersebut?
melibatkan pemanjangan otot.
A. Lompat dakap.
B. Lari pecut 60 meter.
13. Apakah langkah keselamatan yang perlu C. Duduk jangkau.
dititikberatkan apabila melakukan aktiviti Naik D. Naik turun bangku
Turun Bangku Bersama Beban?

A. Melakukan aktiviti dengan


pengawasan rakan.
B. Memakai kasut bertapak getah.
C. Minum air selepas melakukan
aktiviti.
D. Melakukan aktiviti di kawasan yang
tidak rata.
14. Manakah di antara acara sukan yang berikut
memerlukan kuasa untuk menghasilkan daya
yang maksimum?

A. Snooker. 17.
B. Renang.
• Tegakkan kedudukan badan dengan
kedua belah kaki dijarakkan.
C. Gusti. • Pegang bola dengan sebelah tangan di
D. Lontar peluru. belakang kepala sambil fleksikan siku.
• Ayunkan tangan yang memegang bola
dari belakang ke hadapan melintasi
15. Yang manakah di antara komponen kepala.
kecergasan berikut yang menghasilkan • Lepaskan bola dan ikut lajak.
kuasa eksplosif?
Penyataan di atas menerangkan tentang satu
A. Daya tahan kardiovaskular. kemahiran dalam hantaran. Apakah hantaran
B. Komposisi tubuh. tersebut?
C. Kuasa.
D. Kekuatan otot A. Hantaran atas kepala.
B. Hantaran lantun.
C. Hantaran lompat.
D. Hantaran aras dada.
16.

18. Jaringan yang digunakan untuk mendapatkan


jarak yang lebih hampir dengan gol dalam
permainan bola baling adalah

A. Jaringan atas kepala.


B. Jaringan junam.
C. Jaringan lompat.
D. Jaringan terbang.

Rajah 3 19. Dalam satu perlawanan bola baling, seorang


penjaga gol pasukan X telah membaling bola
terus ke dalam gol pihak lawan.

3
Apakah kesan daripada tindakan penjaga gol B. 20 meter.
tersebut? C. 30 meter.
A. Jaringan tidak dikira sebagai gol
D. 40 meter.
dan permainan diteruskan.
B. Jaringan tidak dikira gol dan
penjaga gol pasukan X mesti membaling 24.
semula.
C. Jaringan dikira sebagai gol dan
balingan permulaan dilakukan oleh
pemain pasukan X.
D. Jaringan dikira sebagai gol dan
balingan permulaan dilakukan oleh
pemain lawan.
Rajah 4

20. Yang manakah di antara berikut bukan jenis- Rajah 4 menunjukkan satu teknik hantaran
jenis servis dalam permainan badminton. baton dalam lari berganti-ganti. Namakan
teknik tersebut
A. Servis tinggi.
B. Servis rendah. A. Hantaran bawah ke atas.
C. Servis kilas. B. Hantaran atas ke bawah.
D. Servis silang. C. Hantaran depan ke belakang.
D. Hantaran belakang ke depan.
21. Apakah yang dimaksudkan dengan
kemahiran smesy di dalam permainan
badminton? 25. Pukulan lob dalam permainan badminton
digunakan untuk
A. Kemahiran untuk melakukan
pukulan balas. A. Bertahan serta menyukarkan pihak
B. Kemahiran yang digunakan untuk lawan melakukan serangan.
memulakan permainan. B. Menyerang pihak lawan.
C. Kemahiran yang dilakukan untuk C. Bertahan.
membuat serangan pihak lawan. D. Mematikan permainan pihak lawan.
D. Kemahiran pukulan junam dengan
tujuan untuk mematikan permainan pihak
lawan
26. Manakah antara dokumen berikut yang
digunakan untuk merekodkan maklumat
22. Antara yang berikut, yang manakah tidak berkaitan peralatan sukan yang dibeli?
termasuk dalam acara lari berganti-ganti
dalam sukan olahraga. A. Buku rekod keluar masuk peralatan
B. Buku rekod mengajar
A. 4 x 100 meter C. Buku rekod peralatan.
B. 4 x 200 meter D. Buku penyemakan peralatan.
C. 4 x 400 meter
D. 4 x 800 meter
27.
• Terlalu bimbang dan takut
23. Jarak kawasan zon pertukaran baton dalam dengan kegemukan.
lari berganti-ganti adalah sejauh
• Sentiasa merungut dan tidak
puashati tentang berat badan.
A. 10 meter. • Benci pada makanan.

4
Penyataan di atas menerangkan tentang satu Makanan dalam Rajah 5 di atas penting
penyakit berpunca daripada masalah kepada tubuh badan manusia. Apakah
psikologi. kepentingan makanan tersebut?
Apakah penyakit tersebut?
A. Mengelakkan kerosakan gigi.
A. B. Mengelakkan penyakit beguk
Anorexia nervosa (goiter).
B. C. Mengelakkan penyakit
Bulimia nervosa. osteoporosis.
C. D. Mengelakkan penyakit anemia.
Akibat pil pelangsing.
D.
Hipertiroid
Bagi soalan 31-40, tiap-tiap soalan mempunyai satu
atau lebih daripada satu cadangan jawapan yang
betul. Tentukan tiap-tiap cadangan jawapan itu
28. Manakah antara berikut bukan antara
betul atau salah. Kemudian pilih satu jawapan yang
langkah-langkah untuk mencegah amalan betul daripada pilihan A, B, C, dan D yang
pemakanan yang tidak sihat? berikutnya
A. Makan ikut jadual dan secara
berhemah,
B. Memantau dan merekodkan 31. Antara berikut yang manakah faedah latihan
makanan yang dimakan setiap hari. daya tahan kardiovaskular?
C. Mengambil makanan yang
berkalori tinggi. I. Meningkatkan kecekapan
D. Banyakkan makan buah-buahan otot jantung.
dan sayur-sayuran. II. Meningkatkan kelajuan.
III. Mengurangkan risiko
penyakit jantung.
IV. Mengawal berat badan.

A.
I, II dan III sahaja.
29. Apakah kesan akibat kekurangan lemak B.
dalam badan? I, II dan IV sahaja.
C.
A. Badan menjadi lemah dan tidak I, III dan IV sahaja.
berdaya. D.
B. Penyakit marasmus dan II, III dan IV sahaja.
kwashiorkor.
C. Badan menjadi kurus.
D. Obesiti dan penyakit koronari.

32. Yang manakah di antara penyataan berikut


30. merupakan faedah latihan kuasa?

I. Meningkatkan kuasa
dinamik otot yang terlibat.
II. Meningkatkan kekuatan
otot.
III. Meningkatkan kuasa
eksplosif.
IV. Tulang akan menjadi kuat.
Rajah 5

5
A.
I dan II sahaja.
B.
I, II dan III sahaja.
C. 35. Di antara berikut yang manakah merupakan
II, III dan IV sahaja. ciri-ciri penjaga gol bola baling yang baik?
D.
I, II, III dan IV. I. Koordinasi mata-tangan
yang pantas.
II. Keadaan fizikal yang tinggi
dan berbadan besar.
III. Mempunyai tahap
33. Di antara penyataan berikut, yang manakah kelenturan badan yang tinggi.
menunjukkan perlakuan yang membatalkan IV. Yakin dan berani dalam
larian dalam acara lari berganti-ganti. bertindak.

I. Pelari memasuki lorong A. I, II dan III sahaja.


peserta lain. B. I, III dan IV sahaja.
II. Berlari tanpa memakai C. II, III dan IV sahaja.
kasut.
III. Memberi dan menerima
D. I, II dan IV sahaja.
baton di luar zon pertukaran.
IV. Membaling atau
melambung baton setelah menamatkan 36. Manakah antara penyataan berikut
larian. merupakan kesalahan dalam permainan
badminton?
A.
I dan III sahaja I. Raket terkena jaring
semasa melakukan pukulan.
B. II. Pemain yang menerima
I, II dan IV sahaja. servis bergerak dahulu sebelum pihak
C. lawan melakukan servis
I, III dan IV sahaja. III. Pemain yang memijak
D. garisan tengah semasa melakukan servis
I, II, III dan IV IV. Smesy kepada badan
pihak lawan

A.
34. Di antara berikut yang manakah gaya-gaya I, II dan III sahaja.
rejaman dalam acara rejam lembing? B.
I, III dan IV sahaja.
I. Gaya English. C.
II. Gaya Amerika II, III dan IV sahaja.
III. Gaya Finnish. D.
IV. Gaya Pegangan U I, II dan IV sahaja.

A. I dan II sahaja.
B. I dan III sahaja. 37. Di antara berikut yang manakah merupakan
C. II ,III dan IV sahaja. kepentingan-kepentingan penyemakan stok
D. I, II, III dan IV. alatan sukan di sekolah?

I. Memastikan peralatan
sukan tidak hilang.
II. Mengesan kerosakan
alatan sukan dengan berkesan.

6
III. Memudahkan guru-guru fungsi makronutrien tersebut kepada badan
meminjam alatan sukan. manusia?
IV. Memudahkan penyediaan
bajet (peruntukkan) untuk membeli I. Komponen utama
peralatan kebanyakan enzim dalam badan.
II. Diperlukan oleh tisu dan
sel badan untuk proses tumbesaran.
III. Menggantikan tisu yang
baru. rosak
A. I, II dan III sahaja. IV. Komponen utama bagi
sistem imuniti badan dalam melawan
B. I, III dan IV sahaja.
penyakit.
C. I, II dan IV sahaja.
D. II, III dan IV sahaja. A.
I, II dan III sahaja.
B.
I, III dan IV sahaja.
38. Di antara ciri-ciri berikut, yang manakah
C.
peranan seorang adik di dalam sebuah II, III dan IV sahaja.
keluarga asas? D.
I, II, III dan IV
I. Berdikari dalam
menguruskan diri.
II. Menjaga abang dan kakak
semasa ketiadaan ibu bapa.
III. Menghormati ibu bapa dan 40. Yang manakah di antara berikut merupakan
ahli keluarga yang lebih tua. vitamin larut lemak?
IV. Mengarahkan abang untuk
menyiapkan kerja sekolah. I. A.
II. B.
III. E.
A. I, II dan III sahaja.
IV. K.
B. II, III dan IV sahaja.
C. I dan III sahaja. A. I dan II sahaja.
D. II dan IV sahaja. B. I, II dan III sahaja.
C. I, III dan IV sahaja.
D. I, II, III dan IV sahaja.
39.

KERTAS SOALAN TAMAT

Rajah 6

Makanan Disediakan
sepert oleh, 6
Rajah di atas Disemak oleh, Disahkan oleh,
mengandungi sejenis makronutrien. Apakah
................................................ ................................................... ........................................
(RAHIMAN BIN HARUN) 7
(KUNGI KUAYA BIN MOHAMAD)
Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia,
Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan.