You are on page 1of 2

Evangelism for Eastern Europe

_____4470 Pardee, Dearborn Hts., MI 48125 USA____


_____Tel. (248) 524-0220 ---Fax (248)274-0240_____
_____ Cel: 248 981 4221 E-mail: EVANGFEE@AOL.COM____
________Pastor: Ioan Johnny Buia - Coordinator_
_______
PRINCIPIILE CĂSĂTORIEI (Genesa 24) Ajungând la noi nu avem unde să-i cazăm aşa că prin credinţă
Căsătoria este una dintre cele mai mari decizii din viaţa unui am început o clădire care va putea găzdui zece fete şi zece
om, (dupa cea a mântuirii) afectându-i în mare măsură restul băieţi cu camere şi băi separate, cu o bucătărie, un hol şi un
vieţii. În ciuda faptului că fiecare persoană face cât poate de mic dormitor, pentru o persoană adultă care va supraveghea.
bine decizia căsătoriei, în lume, aproximativ jumătate din Am avut o mie de dolari de la păstorul Antemie Vasile din
căsniciile încheiate sfârşesc în divorţ. UNDE ESTE Seattle, o mie de la o tânără de la biserica Betel, Detroit. Tot de
PROBLEMA? Oare instituţia lui Dumnezeu nu este la biserica Betel o colectă de o mie, apoi o soră fără nume,
funcţională? Sau condiţiile întemeierii căsătoriei nu sunt zece mii de dolari. Cu aceşti bani am ajuns să ridicăm zidurile
respectate de parteneri? Avraam a fost unul dintre mari oameni să facem gardul şi actele cu proiect şi autorizaţie.
a lui Dumnezeu, motiv pentru care suntem îndreptăţiţi să-l Nu pot cere bani decât de la Domnul şi asta facem. Cred că
folosim drept exemplu în probleme de familie. Ce principii Domnul se va folosi de dumneavoastră să trimiteţi
desprindem din căsătoria lui Isaac? cererea noastră unde credeţi că Domnul are tezaurul LUI, să ne
(1) Principiul Compatibilităţii. Avraam a ţinut neapărat ca dea, să o terminăm până la iarnă. Suntem la acoperiş şi nu o
fiul său să nu se căsătorească cu o femeie canaanită, ştiind că putem lăsa aşa peste iarnă. Suntem un grup care ne rugăm ca
Isaac se va căsători nu doar cu o fată, ci şi cu dumnezeul ei. El Domnul să lucreze şi sunt sigură că ne va asculta rugăciunile.
l-a pus pe Eliezer, robul său, să jure că îi va respecta dorinţa şi- În această vară tinerii au dormit şi câte doi în pat, pe la
i va aduce lui Isaac o fată din neamul său, o fată cu aceeaşi apartamente la fraţi şi după ce au plecat a trebuit să plătim ce s-
credinţă, cu aceeaşi cultură şi obiceiuri. (1Cor.7:39c) a stricat……maşina de spălat, aspirator, fier de călcat, aşa
(2) Principiul Credinţei. De şi plecase de cel puţin 65 de ani sperăm că la vară tinerii vor avea confort. Oricum ei fac
din Haran, Avraam îl trimite pe Eliezer, omul său de încredere, sacrificii mari plătind biletele de avion şi alte cheltuieli de
să aleagă de acolo o soţie pentru fiul său, Isaac, spunând: dragul copilaşilor şi pentru slava Domnului iar aici nu au unde
„Dumnezeu va purta de grijă” (v.7). Credinţa lui Avraam a fost dormi.
că Dumnezeu se va implica, făcându-Şi partea în căsătoria Mă opresc aici continuând rugăciunile ca Domnul sa vă
fiului său. Căsătoria nu este loterie, ci urmarea unei călăuziri folosească şi pentru noi ştiind că sunteţi destul de ocupat cu
divine. Avram nu şi-a pus încrederea în Eliezer, ci în turma din Michigan. Cu tot respectul şi dragostea în Hristos,
Dumnezeu. roaba Domnului, lidiarascol@earthlink.com
(3) Principiul Rugăciunii. Eliezer ajunge în localitate şi se MISIUNE ÎN AFRICA (continuare) Experinţa de la Râul
roagă spunând: „Dumnezeul stăpânului meu...” Numai MARA rămâne neuitată. Eram aproape de Ecuator. Pe aici
Dumnezeu cunoaşte viitorul şi inimile oamenilor, de aceea migrează spre sud (şi nord) în căutare de hrană peste un milion
Eliezer se încrede în Dumnezeu şi se roagă. de animale sălbatice. În râu le aşteaptă crocodilii ascunşi şi
(4) Principiul Identificării. Eliezer văzând credinţa stăpânu- hipopotamii înfometaţi. În supra aglomeraţie şi panică multe se
lui său, Avraam, a fost încurajat să se roage şi să pună un semn îneacă. Dincolo de râu pândesc leii, ceetahs şi hienele, iar în
de identificare pentru fata care urma să devină soţia lui Isaac. aier mulţimea vulturilor căutători de stârvuri. Mortăciunile
Este sugestiv faptul ca Eliezer a pus semnul hărniciei, al plutesc pe râu spre lacul Victoria de unde se formează Nilul ce
politeţei, al bunei creşteri, al bunului simţ şi al omeniei. Aşa a străbate continentul african până la Marea Mediterană.
crezut el că trebuie să fie o soţie potrivită, de aceea a pus acest
semn de identificare şi Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea.
Luigi Miţoi (va urma).
PĂLTINIŞ, VASLUI (de la sora Lidia Răscol) De mulţi
ani sunt în slujba Domnului ca misionară. De la început i-am
promis că nu voi cere de la nimeni bani ori alte ajutoare ci
numai de la EL. Nu că mi-ar fi ruşine că doar nu cer pentru
mine ci pentru lucrarea care aduce SLAVĂ ŞI GLORIE LUI.
Am considerat că ştie mai bine ca mine cât îmi trebuie şi
pentru ce, aşa că l-am lăsat pe EL să lucreze şi multe minuni a
făcut cu mine în cei 22 de ani pe câmpul de lucru. Ceea ce am
făcut până acum am povestit, minunile Lui, chiar şi în biserica
Alleluia pe care o conduceţi. Acei ce vor să-şi adune comoari
în ceruri au fost mult mai mulţi decât ne-am fi aşteptat.
Acum sunt în dilemă şi apelez la bunăvoinţa dumneavoastră,
am început acea casă pentru misionarii ce ne vizitează de
peste hotare şi chiar din Romania. A lucra pentru copilaşi este (Pe stadionul din Kebale, săracilor şi bolnavilor, li se
ceva special şi mulţi tineri vor cu dragoste să se implice. predică Evanghelia, apoi primesc mâncare)
Coordonatoarea Loise Naipanoi scria: ”Cu mare plăcere am să ne mutăm. Dar, prin harul lui Dumnezeu din 2005 locuim în
găzduit grupul celor 22 de români misionary în Kenya... aceeaşi casă închiriată. Chiria este Rs 2000 ($ 45) - şi un avans
Misiunea voastră a fost plină de binecuvântări dar în acelaşi de Rs. 25000 ($563). Proprietara, Ms. Gayathri este o doamnă
timp cu provocări şi surprize... Am primit $14,000 plătiţi bună... Acum însă întâmpină dificultăţi financiare…
pentru acomodările grupului în Nairobi, Maasai Mara, Narok Ca urmare, ea plănuieşte să dea casa în chirie pentru 3 lakhs ($
şi Conferinţa pastorală din Suswa la Olasiti Secondary School. 6760) la altcineva. Dar, dacă îi plătim 2 lakh ($ 4500) în trei
Slujirea voastră a avut un mare impact în mântuirea sufletelor luni, putem să mai locuim în casa aceasta pentru încă cinci ani
şi a fraternităţii interconfesionale. Binecuvântări peste toţi.” şi după aceea primim înapoi 2 Rs lakh ($4500).
Pastorul din Suswa, Peter Nkamasiai (pnkamosia@yahoo.com)
ar vrea să absovească seminarul dar îi lipsesc cei $800 anual. Două luni au trecut. Înainte de 11/10 ar trebui să plătim şi suma
de Rs. 1.75 lakh ($ 4000) sau să ieşim din casă. O alta, ca şi
Din Nairobi, Kenya am zburat la Kigali, Rwanda – o ţară aceasta ne costă Rs. 40000 ($900) în avans şi chiria de Rs.
măcinată de războiul civil între Tutzi şi Hutu. Călătoria din 3500 ($80) pe lună. Prin harul Domnului, rugăciunile şi
Kigali la Uganda am numit-o Trezirea Spirituală din Autobus suportul dvs. am reuşit să acoperim toate cheltuielile misiunii
datorită închinării în cântări şi rugăciune în româneşte, engleză, până acum. Vă cerem să vă rugaţi să ieşim biruitori şi din
suahili şi mai ales în alte limbi după cum ne da Duhul să aceasta. Face-ţi ce vă punre Domnul pe inimă.
vorbim. Şi noi vă amintim zilnic în rugăciunile noastre. Puteţi să vizitaţi
În KABALE Domnul S-a folosit de fiecare dintre noi (albii, la https://sites.google.com/site/holyspiritforce/home În
numiţi muzungu) în parte, cu o ungere deosebită; de la dragostea şi lucrarea LUI, Pastor R.S. Variyar, PO Box-14,
predicarea Cuvântului pe Stadion şi la radio, la hrănirea PO Hunsur, 571105, Dist Mysore, Karnataka. Cell:
handicapaţilor, la vizitarea orfanilor şi a elevilor săraci în 9448074697 / 9663045208,
şcoală, la eliberarea de duhuri necurate, la sfătuirea tinerilor, la (Fr. Variyar a suferit mult pentru Cristos. L-am sponsorizat în
seminarii variate, până la cântarea în Corul Internaţional, şi 2009 )– ijb.
mişcarea pe muzică ce avea un volum ridicat. PUNJAB, INDIA. BISERICA ARSĂ Potrivit reportajelor
din presă, o mulţime mânioasă de musulmani au dat foc unei
La şcoala cu peste 440 de copii săraci ne-a şocat starea biserici din statul Punjab, în 11 sept, duminica seara, În urma
rudimentară a bucătăriei, şi a „clădirilor”. M-am mirat cum zvonurilor că s-ar arde Quranul în USA, o gloată furioasă s-a
până şi copilaşilor li se dădea câte o farfurie, cu vârf, de orez, strâns în jurul singurei biserici din oraşul Loha Bazar, strigând
„mămăligă” africană şi pe deasupra boabe de fasole...Cum slogane împotriva guvernului American. Înainte ca poliţia să
poate mânca un copil aşa de mult şi apoi uni cer supliment? intervină au pus foc mobilei bisericii.
Numai ca să aflu că pentru mulţi dintre ei era singura mâncare
pe zi.
Districtul H.S. Bhullar Sangrur a spus că întărituri poliţieneşti
Apostolul Aloysius Kiiza ne-a scris: ”Binecuvântat să fie
s-au grăbit la locul incendiului după ce au primit rapoarte
Domnul Dumnezeul nostru care ne dăruieşte trimful zilnic...
despre răzvrătire. Pentru a calma violenţa autorităţile
Suntem cu adevarat fericiţi pentru vizita voastră în Kabale şi
districtului au impus interdicţie. Un prim raport informativ a
slujirea voastră la Ce-a de a 11-a Conferinţă Mondială de
fost înregistrat potrivit paragrafului 295A & 307 din Codul
Trezire Spirituală, pe stadion. A fost inspirată cu rezultate cu
Penal Indian. La timpul publicării nu se făcuse însă nici un
bătaie lungă...vă mulţumim pentruca aţi fost canalul prin care
arrest. (Torturat pentru Cristos –oct/10)
Dumnezeu ne-a răspuns rugăciunilor de 10 ani prin care
mijloceam la Domnul pentru o STAŢIE CREŞTINĂ DE
RADIO şi de asemenea o ŞCOALĂ BIBLICĂ. Aleluia !!!!! Vă HOREZU (Vâlcea) OLTENIA Noi vestim Evanghelia pe
urăm drum bun în America şi România. Vă mulţumim pentru stradă iar duminica ne strângem pentru rugăciune şi studiul
sprijinul financiar şi cheltuieile ce s-au ridicat la $ 8,785...” biblic la spaţiul închiriat în Horezu. Continuăm şi lucrarea de
vestire a Evangheliei prin radio şi televiziunea locală. Ne
Apoi: ”Ne Amintim cu dragoste de dvs. Lucrarea a avut un rugăm Domnului pentru farţi şi surori cari să investească în
efect binecuvântat. Într-adevar unii dintre noi am început lucrarea de mântuire a sufletelor din judeţul Vâlcea.
exerciţiile, fuga în jurul complexului cel putin 30 de minute şi
rezultatele sunt uimitoare. Aşadar aţi avut asupra noastră În legătură cu sănătatea mea pot să vă spun că am fost la spital.
impact spiritual şi fizic. Cu bucurie ne amintim de dansul dvs. În urma investigaţiilor medicale am primit un tratament şi
pentru Domnul. Vă aştepăm să reveniţi, întreaga echipă şi mai regim foarte sever alimentar. Ambele sunt (foarte)
mulţi..!!”- Pastor M. Kiiza. (ijb) costisitoare. Am slăbit deja peste 25 Kg… Vă mulţumesc
pentru rugăciunile şi ajutorul acordat. Domnul să vă
HUNSUR, KARNATAKA, INDIA Salutări în numele binecuvânteze şi să vă întărească în lucrarea în care sunteţi
Domnului nostru Isus Cristos. Sperăm că sunteţi bine. Prin implicaţi. (Evanghelist alexandrumihalcea@yahoo.com)
harul Domnului şi rugăciunile voastre facem lucrarea Lui.
Avem o cerere specială pentru rugăciune. “În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie
În 1999 am venit în Hunsur pentru misiune. Este foarte greu pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi
pentru creştini să închirieze case. De şapte ori am fost forţaţi până acum... spre slava şi lauda lui Dumnezeu”(Filipeni 1:5,11)