You are on page 1of 16

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM

ANALISIS KEPUTUSAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2010


US ( 3 ) / PERC.UPSR 2010

SUBJEK BAHASA
BAHASAINGGERIS
ARAB

JUMLAH
GRED
TAHUN DARJAH
CALON A B C D JUMLAH
E GRED A+B+C
BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. %
DELIMA 28 13 10 4 0 1 27 96.4
NILAM 23 9 10 4 0 0 23 100.0

1 MUTIARA 23 1 3 8 7 4 12 52.2

JUM 74 23 23 16 7 5 62 83.8
DELIMA 29 25 3 1 0 0 29 100.0
NILAM 25 13 6 6 0 0 25 100.0

2 MUTIARA 25 1 5 11 7 1 17 68.0

JUM 79 39 14 18 7 1 71 89.9
DELIMA 24 14 9 1 0 0 24 100.0
NILAM 23 8 11 3 1 0 22 95.7

3 MUTIARA 17 0 1 8 8 0 9 52.9

JUM 64 22 21 12 9 0 55 85.9
DELIMA 29 7 13 8 1 0 28 96.6
NILAM 26 3 12 8 3 0 23 88.5

4 MUTIARA 23 0 2 7 14 0 9 39.1

JUM 78 10 27 23 18 0 60 76.9
DELIMA 25 1 7 15 2 0 23 92.0
NILAM 25 0 3 20 2 0 23 92.0

5 MUTIARA 19 0 0 2 17 0 2 10.5

JUM 69 1 10 37 21 0 48 69.6
DELIMA 31 10 13 8 0 0 31 100.0
NILAM 26 3 14 7 2 0 24 92.3

6 MUTIARA 21 0 1 6 13 1 7 33.3

JUM 78 13 28 21 15 1 62 79.5
T. TANGAN KETUA PANITIA
………………………………………
( ) TARIKH :……………………………….
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM

ANALISIS KEPUTUSAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2010


US ( 3 ) / PERC.UPSR 2010

SUBJEK BAHASA
BAHASAINGGERIS
ARAB

JUMLAH
GRED
TAHUN DARJAH
CALON A B C D JUMLAH
E GRED A+B+C
BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. %
DELIMA 28 13 10 4 0 1 27 96.4
NILAM 23 9 10 4 0 0 23 100.0

1 MUTIARA 23 1 3 8 7 4 12 52.2

JUM 74 23 23 16 7 5 62 83.8
DELIMA 29 25 3 1 0 0 29 100.0
NILAM 25 13 6 6 0 0 25 100.0

2 MUTIARA 25 1 5 11 7 1 17 68.0

JUM 79 39 14 18 7 1 71 89.9
DELIMA 24 14 9 1 0 0 24 100.0
NILAM 23 8 11 3 1 0 22 95.7

3 MUTIARA 17 0 1 8 8 0 9 52.9

JUM 64 22 21 12 9 0 55 85.9
DELIMA 29 7 13 8 1 0 28 96.6
NILAM 26 3 12 8 3 0 23 88.5

4 MUTIARA 23 0 2 7 14 0 9 39.1

JUM 78 10 27 23 18 0 60 76.9
DELIMA 25 1 7 15 2 0 23 92.0
NILAM 25 0 3 20 2 0 23 92.0

5 MUTIARA 19 0 0 2 17 0 2 10.5

JUM 69 1 10 37 21 0 48 69.6
DELIMA 31 10 13 8 0 0 31 100.0
NILAM 26 3 14 7 2 0 24 92.3

6 MUTIARA 21 0 1 6 13 1 7 33.3

JUM 78 13 28 21 15 1 62 79.5
T. TANGAN KETUA PANITIA
………………………………………
( ) TARIKH :……………………………….
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM

ANALISIS KEPUTUSAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2010


US ( 3 ) / PERC.UPSR 2010

SUBJEK BAHASA
B.INGGERIS
INGGERIS

JUMLAH
GRED
TAHUN DARJAH
CALON A B C D JUMLAH
E GRED A+B+C
BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. %
DELIMA 28 9 11 2 5 1 22 78.6
NILAM 26 4 3 4 15 0 11 42.3

1 MUTIARA 23 0 0 11 8 4 11 47.8

JUM 77 13 14 17 28 5 44 57.1
DELIMA 29 21 8 0 0 0 29 100.0
NILAM 25 2 15 6 2 0 23 92.0

2 MUTIARA 23 0 2 6 15 0 8 34.8

JUM 77 23 25 12 17 0 60 77.9
DELIMA 35 6 14 15 0 0 35 100.0
NILAM 30 0 1 7 18 4 8 26.7

3 MUTIARA 0 0 #DIV/0!

JUM 65 6 15 22 18 4 43 66.2
DELIMA 29 0 6 22 1 0 28 96.6
NILAM 27 0 0 20 7 0 20 74.1

4 MUTIARA 25 0 0 3 17 5 3 12.0

JUM 81 0 6 45 25 5 51 63.0
DELIMA 25 0 7 17 1 0 24 96.0
NILAM 25 0 0 18 7 0 18 72.0

5 MUTIARA 19 0 0 1 17 1 1 5.3

JUM 69 0 7 36 25 1 43 62.3
DELIMA 33 5 18 9 1 0 32 97.0
NILAM 26 0 1 20 5 0 21 80.8

6 MUTIARA 23 0 0 10 13 0 10 43.5

JUM 82 5 19 39 19 0 63 76.8
T. TANGAN KETUA PANITIA
………………………………………
( ) TARIKH :……………………………….
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM

ANALISIS KEPUTUSAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2010


US ( 3 ) / PERC.UPSR 2010

SUBJEK BAHASA
MATHEMATICS
INGGERIS

JUMLAH
GRED
TAHUN DARJAH
CALON A B C D JUMLAH
E GRED A+B+C
BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. %
DELIMA 28 20 4 4 0 0 28 100.0
NILAM 26 12 8 5 1 0 25 96.2

1 MUTIARA 23 7 10 4 1 1 21 91.3

JUM 77 39 22 13 2 1 74 96.1
DELIMA 29 10 15 4 0 0 29 100.0
NILAM 25 0 7 10 7 1 17 68.0

2 MUTIARA 25 0 0 6 13 6 6 24.0

JUM 79 10 22 20 20 7 52 65.8
DELIMA 36 6 15 15 0 0 36 100.0
NILAM 23 0 3 11 8 1 14 60.9

3 MUTIARA 0 0 #DIV/0!

JUM 59 6 18 26 8 1 50 84.7
DELIMA 29 1 9 12 7 0 22 75.9
NILAM 27 0 7 13 6 1 20 74.1

4 MUTIARA 25 0 0 0 9 16 0 0.0

JUM 81 1 16 25 22 17 42 51.9
DELIMA 25 2 13 10 0 0 25 100.0
NILAM 25 0 0 14 11 0 14 56.0

5 MUTIARA 19 0 0 0 8 11 0 0.0

JUM 69 2 13 24 19 11 39 56.5
DELIMA 33 10 14 9 0 0 33 100.0
NILAM 26 0 3 11 12 0 14 53.8

6 MUTIARA 25 0 0 6 13 6 6 24.0

JUM 84 10 17 26 25 6 53 63.1
T. TANGAN KETUA PANITIA
………………………………………
( ) TARIKH :……………………………….
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM

ANALISIS KEPUTUSAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2010


US ( 3 ) / PERC.UPSR 2010

SUBJEK BAHASA
BAHASAINGGERIS
ARAB

JUMLAH
GRED
TAHUN DARJAH
CALON A B C D JUMLAH
E GRED A+B+C
BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. %
DELIMA 27 7 17 3 0 0 27 100.0
NILAM 26 4 7 12 3 0 23 88.5

1 MUTIARA 23 0 7 8 7 1 15 65.2

JUM 76 11 31 23 10 1 65 85.5
DELIMA 29 20 9 0 0 0 29 100.0
NILAM 25 2 18 4 1 0 24 96.0

2 MUTIARA 24 0 3 16 5 0 19 79.2

JUM 78 22 30 20 6 0 72 92.3
DELIMA 35 16 18 1 0 0 35 100.0
NILAM 30 0 7 14 8 1 21 70.0

3 MUTIARA 0 0 #DIV/0!

JUM 65 16 25 15 8 1 56 86.2
DELIMA 29 9 17 3 0 0 29 100.0
NILAM 27 3 13 10 1 0 26 96.3

4 MUTIARA 25 0 0 10 11 4 10 40.0

JUM 81 12 30 23 12 4 65 80.2
DELIMA 25 3 12 10 0 0 25 100.0
NILAM 25 0 0 14 10 1 14 56.0

5 MUTIARA 19 0 0 0 9 10 0 0.0

JUM 69 3 12 24 19 11 39 56.5
DELIMA 32 16 15 1 0 0 32 100.0
NILAM 26 0 14 11 1 0 25 96.2

6 MUTIARA 23 0 6 10 7 0 16 69.6

JUM 81 16 35 22 8 0 73 90.1
T. TANGAN KETUA PANITIA
………………………………………
( ) TARIKH :……………………………….
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM

ANALISIS KEPUTUSAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2010


US ( 3 ) / PERC.UPSR 2010

SUBJEK BAHASA
BAHASAINGGERIS
ARAB

JUMLAH
GRED
TAHUN DARJAH
CALON A B C D JUMLAH
E GRED A+B+C
BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. %
DELIMA 28 8 14 6 0 0 28 100.0
NILAM 23 9 8 6 0 0 23 100.0

1 MUTIARA 23 2 8 10 1 2 20 87.0

JUM 74 19 30 22 1 2 71 95.9
DELIMA 29 25 4 0 0 0 29 100.0
NILAM 25 14 7 3 1 0 24 96.0

2 MUTIARA 23 0 8 9 6 0 17 73.9

JUM 77 39 19 12 7 0 70 90.9
DELIMA 24 20 4 0 0 0 24 100.0
NILAM 30 7 8 7 4 4 22 73.3

3 MUTIARA 0 0 #DIV/0!

JUM 54 27 12 7 4 4 46 85.2
DELIMA 29 23 6 0 0 0 29 100.0
NILAM 26 11 10 5 0 0 26 100.0

4 MUTIARA 25 2 12 6 3 2 20 80.0

JUM 80 36 28 11 3 2 75 93.8
DELIMA 25 22 3 0 0 0 25 100.0
NILAM 25 3 14 7 1 0 24 96.0

5 MUTIARA 19 0 2 5 11 1 7 36.8

JUM 69 25 19 12 12 1 56 81.2
DELIMA 31 24 4 3 0 0 31 100.0
NILAM 26 5 18 2 0 1 25 96.2

6 MUTIARA 21 0 6 11 4 0 17 81.0

JUM 78 29 28 16 4 1 73 93.6
T. TANGAN KETUA PANITIA
………………………………………
( ) TARIKH :……………………………….
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM

ANALISIS KEPUTUSAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2010


US ( 3 ) / PERC.UPSR 2010

SUBJEK BAHASA
BAHASAINGGERIS
ARAB

JUMLAH
GRED
TAHUN DARJAH
CALON A B C D JUMLAH
E GRED A+B+C
BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. %
DELIMA 28 13 10 4 0 1 27 96.4
NILAM 23 9 10 4 0 0 23 100.0

1 MUTIARA 23 1 3 8 7 4 12 52.2

JUM 74 23 23 16 7 5 62 83.8
DELIMA 29 25 3 1 0 0 29 100.0
NILAM 25 13 6 6 0 0 25 100.0

2 MUTIARA 25 1 5 11 7 1 17 68.0

JUM 79 39 14 18 7 1 71 89.9
DELIMA 24 14 9 1 0 0 24 100.0
NILAM 23 8 11 3 1 0 22 95.7

3 MUTIARA 17 0 1 8 8 0 9 52.9

JUM 64 22 21 12 9 0 55 85.9
DELIMA 29 7 13 8 1 0 28 96.6
NILAM 26 3 12 8 3 0 23 88.5

4 MUTIARA 23 0 2 7 14 0 9 39.1

JUM 78 10 27 23 18 0 60 76.9
DELIMA 25 1 7 15 2 0 23 92.0
NILAM 25 0 3 20 2 0 23 92.0

5 MUTIARA 19 0 0 2 17 0 2 10.5

JUM 69 1 10 37 21 0 48 69.6
DELIMA 31 10 13 8 0 0 31 100.0
NILAM 26 3 14 7 2 0 24 92.3

6 MUTIARA 21 0 1 6 13 1 7 33.3

JUM 78 13 28 21 15 1 62 79.5
T. TANGAN KETUA PANITIA
………………………………………
( ) TARIKH :……………………………….
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM

ANALISIS KEPUTUSAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2010


US 3/PERCUBAAN 2010

KELAS KHAS

JUMLAH
GRED
TAHUN DARJAH
CALON A B C D JUMLAH
E GREDA+B+C
BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. BIL. %
BM PEMAHAMAN 0 0 ###
BM PENULISAN 0 0 ###

1 KHAS B.INGGERIS 3 1 1 0 0 1 2 66.7


MATEMATIK 3 1 0 1 1 0 2 66.7
SAINS 3 0 0 3 0 0 3 100.0
BM PEMAHAMAN 0 0 ###
BM PENULISAN 0 0 #DIV/0!

2 KHAS B.INGGERIS 2 0 1 1 0 0 2 100.0


MATEMATIK 2 1 1 0 0 0 2 100.0
SAINS 2 0 1 0 1 0 1 50.0
BM PEMAHAMAN 0 0 #DIV/0!
BM PENULISAN 0 0 #DIV/0!

3 KHAS B.INGGERIS 4 0 2 2 0 0 4 100.0


MATEMATIK 4 0 3 1 0 0 4 100.0
SAINS 4 0 0 4 0 0 4 100.0
BM PEMAHAMAN 0 0 #DIV/0!
BM PENULISAN 0 0 #DIV/0!

4 KHAS B.INGGERIS 4 0 0 3 1 0 3 75.0


MATEMATIK 4 0 2 2 0 0 4 100.0
SAINS 4 0 0 2 2 0 2 50.0
BM PEMAHAMAN 0 0 #DIV/0!
BM PENULISAN 0 0 #DIV/0!

5 KHAS B.INGGERIS 5 0 0 0 5 0 0 0.0


MATEMATIK 5 0 0 3 1 1 3 60.0
SAINS 6 0 0 0 2 4 0 0.0
BM PEMAHAMAN 0 0 #DIV/0!
BM PENULISAN 0 0 #DIV/0!

6 KHAS B.INGGERIS 5 0 0 4 1 0 4 80.0


MATEMATIK 5 0 2 3 0 0 5 100.0
SAINS 5 0 2 2 1 0 4 80.0
………………………………………
( ) TARIKH……………………………….
: