You are on page 1of 26

m m 
m
PENSYARAH : TUAN RAHIM

Disediakan oleh: David a/l Anthony Dass


Khanchana a/p Muthusamy
Gaythri a/p Ponnusamy
m m 

 m
j Di sekolah menengah pertubuhan ini
dinamakan Kadet Remaja sekolah (KRS)
j Di sekolah rendah pertubuhan ini
dinamakan Tunas Kadet Remaja Sekolah
(TKRS)
j Pertubuhan ini di bawah Kementerian
Pelajaran Malaysia
m m 

 

Pelajar sekolah menengah

Pelajar sekolah rendah


‘atar Belakang dan Sejarah
Penubuhan

Kadet Remaja Sekolah telah diasaskan


penubuhannya oleh Ustaz Mohd. Thani bin
Sha'ban dari SMK Raja Abdullah, Jalan Kepong,
Kuala ‘umpur pada 27 Jun 1987. Pada mulanya
pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putera Islam
Malaysia (KPIM) yang merupakan pasukan
berunifom kepada Persatuan Pelajar-pelajar
Islam SMRA (PERWIRA). Keahliannya seramai
20 orang terdiri daripada pelajar tingkatan satu
dan dua.
‘ogo TKRS
Bendera TKRS
ã mm

p p

p 


 
  

p
  

 

  

 
  
   
 

 
   
 


   
Uniform Pegawai TKRS/KRS
Rasional
Memberi peluang seluas-luasnya kepada
murid-murid untuk melibatkan diri dalam
Pasukan Pakaian Seragam.

Adalah diharapkan Tunas KRS dapat


membantu mengatasi masalah salahlaku
di kalangan murid-murid sekolah seperti
penyalahgunaan najis dadah, ponteng
sekolah, budaya lepak dan juvana.
Rasional
Memenuhi inspirasi dan permintaan
masyarakat masa kini yang
memerlukan satu usaha pembinaan
generasi baru secara komprehensif
dan cemerlang dengan mendapat
sokongan padu daripada semua
pihak.
Matlamat
Melahirkan pelajar cemerlang yang
beriman, berakhlak mulia, berilmu
dan berketrampilan selaras dengan
hasrat Wawasan Pendidikan dan
Falsafah Pendidikan Negara .
Objektif
 Membina generasi bersemangat patriotik yang
cintakan agama, bangsa dan negara.
 Membentuk generasi yang menjiwai semangat
perpaduan, memiliki ketrampilan diri, berdaya
saing, bersemangat juang , kreatif serta
inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran
hidup.
 Membina dan mengembangkan kefahaman,
kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar
mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan
mewujudkan integrasi nasional.
Pelaksanaan
 Dicadangkan supaya Tunas KRS ditubuhkan di semua
sekolah rendah seluruh Malaysia agar murid-murid
didedahkan lebih awal mengenai Kadet Remaja Sekolah
seperti mana pasukan pakaian seragam yang lain.
( Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, Persekutuan
Pengakap Malaysia, Pergerakan Puteri Islam
Malaysia,Persatuan Pandu Puteri Malaysia, St. John
Ambulans Malaysia, Pasukan Pancaragam dan Seni
Bela Diri )
Bidang Aktiviti TKRS

Disiplin dan Kerohanian


Ketahanan diri dan Kebudayaan
Alam Sekitar
Keusahawanan
Khidmat Masyarakat ( Khidmas )
‘agu Kadet Remaja Sekolah
j Kadet Remaja Sekolah
Menuju satu ikatan bersaudara
Bersatu menjulang keamanan negara
Menjayakan Ilmu, Iman dan Amal

Marilah kita membina peribadi


Membentuk insan yang kreatif
Ke arah kecemerlangan diri
Sepanjang masa yang berterusan

Remaja, sambutlah cabaran


Menjadi bangsa Malaysia
Maju dan cemerlang
Remaja berwawasan
Jangan kita lupa kepada pencipta

Remaja, hayati budaya


Ilmu, Iman dan Amal
Kekalkan di hati dan jiwamu
Wawasan Kadet Remaja Sekolah
ë  


ë

 
  
 

 

 

 
  
 

 

 ! 
  
 

 

 

 
 
 
 
 


" # 


  

$
% 
$$ 

$
 &
 
$
  
r 
  

  

 
  

  


  
'

  # 


 
(  
$)
# 

 
& 
$

 

 # 
& 
$
%

$ & 
$


$$ 
(*+)

$$ 


$  (, )
&
 
$  
 - (.$ ) - 
& 
  /
- 
& 
  
p
- 
& #
0
1$ $ 
- 
p   &
- #  
- 2  
17
r 
  


 
  

 
  
 
  


  
' 

 

  


 # 


 # 

  p

 

 

$


  
 
% 


$ 
 $ 
 $ 
# 
 &


$  
 - 
(3$ )  #
 42  


18
r 
 

 
  

 
  
 
  


  
' 

 
! 
  

 # 

 
$$ 
! 

  
()

 

 
$$ 
! 

  
()
% 


$ 

 
 $  
 &


$  
 (3$ )  #
 42 
 
+5-,%% ' $ (
# )
19
r 
 ë

 
  

  


 
  


' 

 (
 $ )
# 


  ( )

 


  (*+ 
 )
% 
  
 
$$ 

  
&
  
 - (3$  6
 )
 
(7$ )    

20

 ! -!  
  $

$$ 
% 
$ -

 !   - 

! 
 
  

 
 !
 

/
$
  

'
 ! 
  

$

# !  


 ' 

$ 

 $

!  $ ! 

'  
   8 
21
Prosedur Penubuhan
 " !

    ! ! 

 ##     ! ! 

 $ %&  


'   $

(#$  

' #' !  

' ')''  

 $  %&  $ 


' 
 #' ' $ $ ' 

' $$$!* $ '''

 ' #' $' $ ' 

   $ #' !  

' $$$!* #' !  


Peraturan (Perlembagaan)
$' * ! #" ' !'#' +,-.//m .+/-
($ 0(. ./12"$' ,/ ' /113
#$ ! #  4/
# (5( ('' ( #/113- 
('' /112.

j (m / 6  6  
j (m ,  
j (m 6 c 
j (m +  6
j (m 4 i  6
 
j (m 2  6

j (m 7 i
 6 6ii 6i 
 6

j (m 3 6i 6
(m 1  6 6 6
j (m /8 
(m //  6  6
(m /, 6 6
 6
j (m /6 6 6 i 6
j (m /+  6 
 6
j (m /4  6
9
m9 9