P. 1
EticaSiDreptulComunicarii

EticaSiDreptulComunicarii

|Views: 12,420|Likes:
Published by criss_medeea4420

More info:

Published by: criss_medeea4420 on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • Cuvânt înainte
 • 1.1 Comunicare. Definiţie. Tipuri de comunicare
 • 1.2 Comunicare socială. Comunicare publică. Comunicare privată
 • 1.5 Securitatea informaţională a persoanei
 • 2. Dreptul comunicării sociale. Obiect. Metode. Noţiune
 • 2.2 Dreptul comunicării sociale. Definiţie
 • 3. Izvoarele dreptului comunicării sociale
 • 4. Corelaţia dreptului comunicării sociale cu alte ramuri ale dreptului
 • 6. Principiile dreptului comunicării sociale
 • 6.1 Principiul legalităţii
 • 6.2 Principiul egalităţii în drepturi
 • 6.3 Principiul bunei credinţe
 • 6.4 Principiul adevărului
 • 6.5 Principiul corectei informări
 • 6.8 Prezumţia de nevinovăţie
 • 6.9 Principiul responsabilităţii şi răspunderii
 • 6.10 Principiul imparţialităţii şi obiectivităţii
 • 6.11 Principiul secretului profesional
 • 6.12 Principiul umanismului
 • 6.13 Principiul liberului acces la informaţii
 • 6.14 Principiul comunicării autorizate
 • 6.15 Principiul libertăţii de gândire, opinie, creaţie şi credinţă
 • 6.16 Principiul respectării clauzei de conştiinţă
 • 6.17 Principiul transparenţei
 • 124. Principiul transparenţei195
 • 1. Informaţia - factor dinamizator al devenirii200
 • 1.1 Informaţia şi atributele sale
 • 1.2 Barierele informaţiei
 • 1.3 Ştirea, opinia şi zvonul, componente ale informaţiei
 • 2. Dreptul persoanei la informaţie208
 • 2.1 Consideraţii generale
 • 2.2 Subiecţii dreptului la informaţie
 • 2.4 Dreptul de a fi informat
 • 2.5 Dreptul la o informaţie corectă
 • 2.6 Dreptul de a verifica informaţia primită
 • 2.7 Dreptul de acces la sursele de informare
 • 2.8 Dreptul la rectificare şi dreptul la replică. Consideraţii generale
 • 2.10 Dreptul la răspuns
 • 2.11 Dreptul la răspuns reglementat de Legea nr. 3/1974
 • 2.12 Dreptul la respectarea convingerilor şi credinţelor
 • 2.14 Dreptul sursei la protecţie
 • 4.1 Consideraţii generale
 • 4.2 Principiile protecţiei surselor de informaţii ale ziariştilor.345
 • 5. Practica judiciară privind protecţia surselor agentului media
 • 1. Autorităţile publice şi dreptul la informaţie al persoanei
 • 1.1 Consideraţii generale
 • 3.1 Consideraţii generale
 • 3.2 Condiţiile restrângerii exerciţiului drepturilor şi libertăţilor
 • 3.3 Informaţiile clasificate
 • 4.2 Divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului
 • 4.3 Divulgarea secretului profesional
 • 4.4 Divulgarea secretului economic
 • 4.5 Divulgarea de informaţii privind viaţa particulară
 • 4.6 Neglijenţa în păstrarea secretului de stat
 • 4.7 Obstrucţionarea ilegală a accesului la informaţii
 • 4.8 Infracţiuni prevăzute de legea audiovizualului
 • 4.9 Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 187/1999
 • 1. Consideraţii generale
 • 2. Drepturile agentului media în domeniul comunicării sociale
 • 2.1 Dreptul presei sau libertatea presei
 • 2.2 Dreptul agentului media de acces la sursele de informare
 • 2.3 Libertatea de opinie a agentului media
 • 2.6 Libertatea de a înfiinţa publicaţii
 • 2.7 Dreptul agentului media de a informa
 • 2.8 Cenzura412
 • 2.9 Dreptul agentului media de a întreba şi de a primi răspuns
 • 1. Consideraţii generale.Responsabilitate juridică. Definiţie
 • 2. Principiile generale ale responsabilităţii şi răspunderii juridice
 • 3. Despre formele responsabilităţii juridice
 • 4. Despre responsabilitatea şi răspunderea juridică a agentului media
 • 5. Tipurile de responsabilitate şi răspundere a agentului media
 • 6. Responsabilitatea şi răspunderea civilă
 • 6.1 Răspunderea civilă
 • 6.2 Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie
 • 6.3 Prejudiciul
 • 6.4 Fapta ilicită
 • 6.5 Vinovăţia sau culpa.465
 • 6.6 Raportul de cauzalitate
 • 6.7 Răspunderea delictuală pentru fapta altuia
 • 6.8 Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
 • CAPITOLUL VII RESPONSABILITATEA PENALĂ ŞI AGENTUL MEDIA
 • 2. Elementele constitutive ale infracţiunii
 • 2.1 Subiectul infracţiunii
 • 2.2 Latura subiectivă a infracţiunii
 • 2.3 Obiectul infracţiunii
 • 2.4 Latura obiectivă a infracţiunii

DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE

Dr. Valerică Dabu

DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE Ediţia a VI-a revăzută şi completată în raport de actele normative intrate în vigoare până la data de 30.09. 2009

Bucureşti – 2009

DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE Conf. univ. dr. Valerică Dabu

Copyright  Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice - SNSPA Toate drepturile asupra acestei versiuni aparţin Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice - SNSPA. Reproducerea integrală sau parţială a textului sau a ilustraţiilor din această carte este posibilă doar cu acordul prealabil scris al editorului.

MINISTERUL EDUCAŢIEI şi CERCETĂRII ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Str. Povernei, nr. 6, Bucureşti Telefon / Fax: 01 - 212 52 88; e-mail: info@comunicare.ro http://www.comunicare.snspa.ro ISBN 973-99986-5-8 Tipărit în România

CUPRINS:

Cuvânt înainte .............................................................................................................. 9 CAPITOLUL I ..........................................................................................................12 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE ....................................... 12 1. Comunicare. Comunicare socială. Comunicare publică. Informaţia şi importanţa ei. Minciuna şi dreptul la informaţie. Securitatea informaţională a persoanei. ...................................................................... 12 1.1 Comunicare. Definiţie. Tipuri de comunicare................................ 12 1.2 Comunicare socială. Comunicare publică. ..................................... 16 1.3 Informaţia şi importanţa ei. ............................................................ 20 1.4 Minciuna. ........................................................................................ 32 1.5 Securitatea informaţională a persoanei........................................... 41 2. Dreptul comunicării sociale. Obiect. Metode. Noţiune. ...................... 45 2.1 Dreptul la informaţie. Definiţie. ..................................................... 45 2.2 Dreptul comunicării sociale. Definiţie. .......................................... 56 3. Izvoarele dreptului comunicării sociale ............................................... 58 4. Corelaţia dreptului comunicării sociale cu alte ramuri ale dreptului... 59 5. Dreptul comunicării sociale, ramură a dreptului public. Conţinutul dreptului comunicării sociale. .................................................................. 60 6. Principiile dreptului comunicării sociale ............................................. 66 6.1 Principiul legalităţii. ....................................................................... 66 6.2 Principiul egalităţii în drepturi........................................................ 67 6.3 Principiul bunei credinţe................................................................. 67 6.4 Principiul adevărului....................................................................... 68 6.5 Principiul corectei informări........................................................... 69 6.6 Principiul libertăţii de exprimare.................................................... 71 6.7 Principiul respectării libertăţii. ....................................................... 73 6.8 Prezumţia de nevinovăţie................................................................ 74 6.9 Principiul responsabilităţii şi răspunderii. ...................................... 75 6.10 Principiul imparţialităţii şi obiectivităţii....................................... 77 6.11 Principiul secretului profesional................................................... 79 6.12 Principiul umanismului................................................................. 82 6.13 Principiul liberului acces la informaţii. ........................................ 82 6.14 Principiul comunicării autorizate. ................................................ 86 6.15 Principiul libertăţii de gândire, opinie, creaţie şi credinţă............ 87 6.16 Principiul respectării clauzei de conştiinţă. .................................. 89 6.17 Principiul transparenţei................................................................. 89
4

CAPITOLUL II........................................................................................................94 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE .................................................................................. 94 1. Informaţia - factor dinamizator al devenirii ......................................... 94 1.1 Informaţia şi atributele sale............................................................. 94 1.2 Barierele informaţiei. ...................................................................... 97 1.3 Ştirea, opinia şi zvonul, componente ale informaţiei. .................... 99 2. Dreptul persoanei la informaţie.......................................................... 100 2.1 Consideraţii generale .................................................................... 101 2.2 Subiecţii dreptului la informaţie ................................................... 103 2.3 Conţinutul dreptului la informaţie al persoanei ............................ 105 2.4 Dreptul de a fi informat................................................................. 106 2.5 Dreptul la o informaţie corectă. .................................................... 114 2.6 Dreptul de a verifica informaţia primită. ...................................... 115 2.7 Dreptul de acces la sursele de informare. ..................................... 115 2.8 Dreptul la rectificare şi dreptul la replică. Consideraţii generale. 123 2.9 Dreptul la replică şi dreptul la rectificare în ................................ 125 comunicarea audiovizuală................................................................... 125 2.10 Dreptul la răspuns reglementat de Legea nr. 3/1974. ................. 137 2.11 Dreptul la răspuns. ...................................................................... 136 2.12 Dreptul la respectarea convingerilor şi credinţelor..................... 138 2.13 Dreptul la tăcere. ......................................................................... 140 2.14 Dreptul sursei la protecţie. .......................................................... 156 3. Dreptul la propria imagine …………………………………… 110 4. Protecţia surselor de informaţii şi principiile acesteia (Recomandarea nr. R7/2002)............................................................................................ 173 4.1 Consideraţii generale. ................................................................... 173 4.2 Principiile protecţiei surselor de informaţii ale ziariştilor. ........... 173 5. Practica judiciară privind protecţia surselor agentului media. ........... 179 CAPITOLUL III ......................................................................................................186 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFĂPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI ............................................................................................................. 186 1. Autorităţile publice şi dreptul la informaţie al persoanei................... 186 1.1 Consideraţii generale. ................................................................... 186 2. Obligaţiile autorităţilor publice, privind dreptul ................................ 190 la informaţie, în legislaţia României ...................................................... 190 2.1 Consideraţii generale .................................................................... 190 2.2 Obligaţiile autorităţilor publice pentru realizarea......................... 191 dreptului persoanei la liberul acces la informaţiile de interes public . 191 2.3 Obligaţii ale autorităţilor publice în realizarea dreptului.............. 197 la informaţie în cadrul comunicării audiovizuale. .............................. 197 2.4 Obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în procesul realizării dreptului la petiţie în comunicarea socială. ........................................ 198
5

3. Limitele obligaţiilor autorităţilor publice, privind ............................. 200 comunicarea informaţiilor de interes public şi privat ............................ 200 3.1 Consideraţii generale. ................................................................... 200 3.2 Condiţiile restrângerii exerciţiului drepturilor şi libertăţilor........ 201 3.3 Informaţiile clasificate .................................................................. 205 4. Responsabilitatea autorităţilor publice pentru încălcarea .................. 212 obligaţiilor corelative dreptului la informaţie ........................................ 212 4.1 Consideraţii generale. ................................................................... 212 4.2 Divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului. ........... 212 4.3 Divulgarea secretului profesional................................................. 214 4.4 Divulgarea secretului economic. .................................................. 215 4.5 Divulgarea de informaţii privind viaţa particulară. ...................... 217 4.6 Neglijenţa în păstrarea secretului de stat. ..................................... 217 4.7 Obstrucţionarea ilegală a accesului la informaţii. ........................ 218 4.8 Infracţiuni prevăzute de legea audiovizualului............................. 220 4.9 Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 187/1999................................ 220 CAPITOLUL IV ..................................................................................................... 223 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE ..................................................... 223 1. Consideraţii generale.......................................................................... 223 2. Drepturile agentului media în domeniul comunicării sociale............ 226 2.1 Dreptul presei sau libertatea presei............................................... 226 2.2 Dreptul agentului media de acces la sursele de informare ........... 229 2.3 Libertatea de opinie a agentului media......................................... 232 2.4 Libertatea de exprimare a agentului media. ................................. 236 2.5 Dreptul agentului media de acces la orice informaţie de interes public .................................................................................................. 243 2.6 Libertatea de a înfiinţa publicaţii.................................................. 245 2.7 Dreptul agentului media de a informa .......................................... 248 2.8 Cenzura ......................................................................................... 250 2.9 Dreptul agentului media de a întreba şi de a primi răspuns ......... 263 CAPITOLUL V....................................................................................................... 266 RESPONSABILITATEA JURIDICĂ, GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICĂRII SOCIALE ................................................................................ 266 1. Consideraţii generale.Responsabilitate juridică. Definiţie. ............... 266 2. Principiile generale ale responsabilităţii şi răspunderii juridice. ...... 267 3. Despre formele responsabilităţii juridice ........................................... 269 4. Despre responsabilitatea şi răspunderea juridică a agentului media . 270 5. Tipurile de responsabilitate şi răspundere a agentului media ............ 273 6. Responsabilitatea şi răspunderea civilã ............................................. 274 6.1 Răspunderea civilă........................................................................ 274 6.2 Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie. ..................... 275 6.3 Prejudiciul..................................................................................... 275 6.4 Fapta ilicită. .................................................................................. 277
6

6.5 Vinovăţia sau culpa....................................................................... 277 6.6 Raportul de cauzalitate.................................................................. 277 6.7 Răspunderea delictuală pentru fapta altuia ................................... 278 6.8 Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului ...................... 279 6.9 Responsabilitatea şi răspunderea penală, a agentului comunicării. ............................................................................................................. 280 CAPITOLUL VI ......................................................................................................297 ASPECTE JURIDICE ALE COMUNICĂRII ÎN AFACERI PRIN PUBLICITATE ………………………………………………………… 272 1. Publicitate. Definiţie……………………………………………...272 2. Regimul juridic al publicităţii……………………………………….273 3. Principiile publicităţii……………………………………………….273 4. Formele publicităţii…………………………………………………274 5. Publicitatea în comunicarea audiovizuală………………………… 274 6. Cerinţele publicităţii legale………………………………………….274 7. Publicitatea înşelătoare ……………………………………………. 275 8. Publicitatea comparativă……………………………………………278 9. Publicitatea subliminală………………………………………… 279 10. Publicitatea mascată………………………………………………280 11. Dispoziţii legale speciale privind publicitatea unor produse………281 CAPITOLUL VII ………………………………………………………… 282 RESPONSABILITATEA PENALĂ ŞI AGENTUL MEDIA …… 297 1. Consideraţii generale .......................................................................... 297 2. Elementele constitutive ale infracţiunii.............................................. 299 2.1 Subiectul infracţiunii..................................................................... 299 2.2 Latura subiectivă a infracţiunii ..................................................... 299 2.3 Obiectul infracţiunii ...................................................................... 304 2.4 Latura obiectivă a infracţiunii....................................................... 305 2.5 Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei în domeniul comunicării sociale ............................................................................. 306 2.5.1 Eroarea de fapt……………………………………………… 294 2.5.2.Eroarea de fapt provocată. Eroarea neimputabilă..………… 298 2.5.3. Eroarea provocată evitabilă…………………………………299 2.5.4. Eroarea de drept penal …………………………………… 301 2.6 Lipsa pericolului social……………………………………… 304 2.7 Alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei………………305 2.8 Înlocuirea răspunderii penale………………………………… 310 3.Infracţiunile specifice comunicării sociale………………………….314 3.1 Insulta…………………………………………………………315. 3.2 Calomnia………………………………………………………346 CAPITOLUL VIII…………………………………………………………361 ALTE INFRACŢIUNI SPECIFICE DOMENIULUI COMUNICĂRII SOCIALE…………………………………………………………………361 1.Ofensa adusă unor însemne……………………………………… 361
7

2.Defăimarea ţării sau naţiunii…………………………………..........363 3.Ultrajul……………………………………………………………….365 4.Propaganda în favoarea statului totalitar………………………….....370 5.Comunicarea de informaţii false……………………………………..372 6.Violarea secretului corespondenţei…………………………………..374 7.Nedenunţarea unor infracţiuni……………………………….............377 8.Omisiunea sesizării organelor judiciare……………………………..379 9.Favorizarea infractorului……………………………………………381. 10.Omisiunea de a încunoştiinţa organele judiciare…………………..385 11.Propaganda naţionalist şovină……………………………………..387 12.Instigarea publică şi apologia infracţiunilor……………………….389 13.Răspândirea de materiale obscene………………………………… 391

8

Kent Middleton. al juriştilor. precum şi pentru oricine altcineva interesat de dreptul comunicării sociale. nu pot sau nu ştiu să-şi ceară drepturile sau să-şi dovedească susţinerile şi cererile legitime. socială. legale. în pofida calităţii crescânde a actului de justiţie. creând cadrul necesar pentru abordarea şi înţelegerea drepturilor şi obligaţiilor persoanei. începând cu definirea conceptelor folosite. gradul de accesibilitate al prezentării. în materie. în general. Chamberlin. cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei sau răspunderea penală. Credem că nivelul ştiinţific. al criticilor formulate şi propunerile de “lege ferenda” din acest curs îl situează printre cele care vor stârni interesul teoreticienilor şi practicienilor din mass-media. Neîmplinirile şi riscurile datorate necunoaşterii legii. agentului media şi ale societăţii. Dincolo de valenţele sale strict didactice. Bill F. drepturile şi obligaţiile consumatorului de informaţie. nu de puţine ori unii oameni. eficiente. evitarea abuzului de drept şi. autorităţii publice. ale agentului media. a căilor de câştigare a dreptului contestat. Atenţie deosebită a fost acordată şi responsabilităţii juridice. Lucrarea este structurată pe opt capitole.11. Robert Trager. economică şi spirituală. încălcat. Legislaţia comunicării publice. dreptul la informaţie. deşi au dreptate. în care s-au reluat ori s-au formulat răspunsuri la multe probleme actuale din domeniu. lucrarea „Dreptul comunicării sociale” se impune şi prin multitudinea aspectelor practice abordate. domeniu de maximă actualitate. „Este tot mai evident că familiarizarea cu setul de drepturi şi libertăţi oferite actorilor din câmpul media este un prim pas către normalitate”1. Se ştie că. ale autorităţilor publice. a locului şi rolului acestuia în sistemul de drept. pag. 9 1 . şi anume punerea la dispoziţia studenţilor şi cursanţilor Facultăţii de Comunicare Socială şi Relaţii Publice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative a unui bogat material din care să-şi însuşească cunoştinţele juridice indispensabile unei comunicări sociale. a nereparării în totalitate a pagubei suferite îi determină pe unii justiţiabili să-şi manifeste de multe ori neîncrederea în justiţie. a principiilor dreptului comunicării sociale. corecte. într-un cuvânt să comunice eficient.Cuvânt înainte Elaborarea acestei lucrări a fost determinată în primul rând de necesităţi de ordin didactic. al raţionamentelor. De un real interes teoretic şi practic sunt şi capitolele consacrate infracţiunilor ce se pot săvârşi în domeniul comunicării sociale. operative şi responsabile. privitoare la libertatea şi limitele comunicării sociale. al oricărui abuz în acest domeniu. Editura Polirom Iaşi 2001. omiţând adevăratele cauze ale acestor situaţii. eficientizarea actului comunicării sociale în condiţii de responsabilitate şi răspundere juridică. garanţie a drepturilor în comunicarea socială.

dezinformării etc. . La redactarea acestei lucrări ne-au fost de un nepreţuit ajutor monografiile. Iată numai câteva motive care ne fac să credem că prezenta lucrare poate fi utilă şi oricărei persoane care doreşte să cunoască şi să stăpânească principalele aspecte juridice ale comunicării sociale şi implicaţiile acestora. asigurându-i-se respectarea.nu devenim victime ale înşelăciunii. a regulilor apărării juridice. în spiritul echităţii.ni se recunoască şi repare drepturile şi interesele legitime încălcate . . . de a da sau a nu da. agentului media şi societăţii în domeniul comunicării sociale. asigurate prin forţa de constrângere a statului. . a obligaţiilor. . cursurile şi studiile specialiştilor în materie menţionaţi în bibliografie. a căilor şi procedurilor legale. Tuturor acestora. prin forţa de constrângere a statutului. . ne dă curajul şi încrederea necesară în ceea ce facem şi în mod deosebit atunci când comunicăm.înlăturăm riscul de a greşi. la nevoie. . deficienţele în comunicare. operativ.înţelegem locul şi rolul persoanelor. util. Ediţia a II-a Într-o accepţiune prin drept înţelegem posibilitatea recunoscută de societate sau comportamentul impus de aceasta în a satisface necesităţile sociale ale subiectului activ şi pasiv. libertăţilor şi intereselor legitime. Acesta este instituit prin norme juridice.comunicăm corect. manipulării. .avem o conduită ce nu va intra în conflict cu legea. le mulţumim.respectiv. argumente şi succes în identificarea şi buna folosire a probelor în apărare sau în acuzare după caz. ajutându-ne să: . 3 Prin risc înţelegem probabilitatea producerii unui eveniment viitor. responsabil şi eficient. . ori de a primi ceva. precum şi celor necitaţi în lucrare. autorităţilor. 2 10 .avem o putere de convingere.prevenim încălcarea drepturilor.ştim cum să facem pentru a publica informaţia fără a o ciunti şi fără a risca3 sau numai cu riscuri minime calculate şi asumate. de a nu face. să prevenim conflictele sau să le aplanăm ori soluţionăm . De aceea cunoaşterea drepturilor2.ne facem înţeleşi. să influenţăm pozitiv. de a abuza sau de a persista în greşeală. legal. de a face. fără a căror operă valoroasă nu am fi putut realiza cursul de faţă. . incert că se va produce şi/sau când se va produce.economisim timp şi bani adresându-ne documentat chiar acelor organe ale statului obligate să ne apere şi să ne presteze serviciile de care avem nevoie.

Autorul. 11 .prezintă lucrarea revăzută şi completată prin prisma actelor normative. modificiate sau apărute până la 30 septembrie 2009.

1.”5 Prin noţiunea de comunicare. 6 Legea atracţiei universale. citirea locului crimei. înţelegem în general acea legătură. Data. Comunicarea în univers. De pildă socotim că electricitatea nu poate fi concepută fără comunicarea între corpuri în acest domeniu iar formula U=IxR exprimă o lege a comunicării în domeniul electricităţii. studierea ADN-ului. biunivocă sau multiplă între două sau mai multe entităţi care astfel interacţionează. obiectele ce se comunică. Comunicarea are un caracter relativ în funcţie de sistemul care îl formează subiecţii. Într-un dicţionar francez prin comunicare se înţelege şi „mijlocul de legătură între două puncte. citirea unei poezii de Eminescu. p.226. descoperită şi enunţată de Sir Isaac Newton. Definiţie. Munca poate fi analizată.12 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ CAPITOLUL I DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 1. 1995.. este o lege a mecanicii clasice. De pildă în fizică termenul de comunicare a fost şi este folosit la desemnarea principiului vaselor comunicante. De pildă legea atracţiei universale. molecule. sunt forme ale comunicării în care este implicat şi omul. Socotim că nu poate fi conceput un ecosistem fără a recunoaşte comunicarea în cadrul acestuia iar ecologia studiază comunicarea dintre organisme şi mediul lor de viaţă. citirea semnelor în natură. este şi va fi indiferent de existenţa umană. De aceea socotim că nu există identitate între comunicarea umană şi comunicarea în general care include şi alte forme de comunicare decât comunicarea umană. 1. etc. orientată pe direcţia dreptei ce uneşte centrele de greutate ale celor două corpuri. obiecte. capcanarea.6 În opinia noastră citirea urmelor vânatului. cel puţin sub forma comunicării obiectuale. informaţia şi importanţa lor. plante. ca o formă de comunicare între om-natură sau om-om. sau de acces la un loc. Ca urmare se poate susţine că chiar dacă dispare comunicarea umană comunicarea va exista în continuare. Comunicare socială. poate fi analizată ca o lege a comunicării între corpuri prin prisma fizicii. 12 4 . Prin comunicarea obiectuală înţelegem comunicarea între particule. sau principiile comunicării în domeniul electricităţii4. Securitatea informaţională a persoanei. atomi. Tipuri de comunicare. galaxii etc. Evreux. Hérissey. 5 Dicţionnaire du français.1 Comunicare. descoperită de Isaac Newton. canalele sau mediile prin care se comunică. Apariţia comunicării umane şi conştientizarea existenţei comunicării în natură sunt diferite şi au avut loc pe o anumite trepte de dezvoltare ale umanităţii. Imprimerie. Omul comunică cu calculatorul şi prin intermediul acestuia cu alţii. Minciuna şi dreptul la informaţie. unitară. Comunicare publică. Comunicarea a fost. Enunţul său este următorul:Două corpuri punctiforme de masă m1 şi m2 se atrag reciproc printr-o forţă direct proporţională cu produsul maselor corpurilor şi invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ele.

determinată de o serie de cauze cum sunt : dezechilibre. diferenţe. etc. vol. creaţie. cauza comunicării. 2007. G. dezechilibrul. In cadrul diferitelor utilizări ale conceptului de comunicare. Bucureşti. W. Editura Sigma. posibilităţi. Cuilenburg. citat de Theodule Ribot. informaţia. Motivaţie şi personalitate.J. Bucureşti 2004. trebuinţa10.I. Editura Economică. 10 Referitor la nevoia de informare. antimaterie. dezvoltare etc. fiinţe. precum şi pentru a putea intervenii conştient în procesul comunicării. necesitatea. p. obiectul comunicării. între entităţi care determină. presiune. resurse comportamente ce au îmbrăcat forma drepturilor şi libertăţilor individului. Bucureşti. Editura Universităţii Al. favorizând manipularea multora care au pierdut şi câştiguri imense unora. Problems of Life and Mind. S-ar putea susţine că există o cauză9 principală a comunicării respectiv inegalitatea. transferul într-un cuvânt comunicarea între acestea în cadrul unui sistem care tinde către egalitate. Christian Baylon în lucrarea Comunicarea. Editura Trei. Astfel este evident că comunicarea nu se reduce la comunicarea umană şi că fiecare gen de comunicare îşi are principiile şi legile lui. distrugere. luate toate trei la un loc.” 9 „S-a arătat că termenul cauză semnifică uneori un antecedent. De aceia avem rezerve faţă de cazurile în care se defineşte comunicarea prin trăsăturile comunicării umane.8 Verbul “a comunica” şi substantivul “comunicare” sunt polisemantice. este ideea de a reuni ceea ce este separat şi nu ar trebui să fie aşa. a creerelor umane. scopul comunicării şi evident legi specifice fiecărui gen de comunicare. neutralizare. ca fiind „orice proces prin care un sistem interacţionează cu un altul. alteori un proces. o alimentare. I. nucleul semantic pe care îl regăsim. p.. Psihologia conceptelor.115. inegalităţi. procesul şi efectul produs. p. iar alteori antecedentul. indiferent de ce natură care presupune o interacţiune.88. Editura IRI. 173. Enciclopedia de Psihologie. consum. diferenţa. mişcarea. De pildă în cazul comunicării umane se poate vorbi de un obiectiv al comunicării. necesitate etc. Numai dacă 13 8 7 . Ştiinţa informării. Bucureşti. având o pluralitate de semnificaţii şi utilizări diferite mai mult sau mai puţin corecte. 2004. un schimb.10 arată: „Prin a comunica şi comunicare vom înţelege de fapt punerea în relaţie a spiritelor umane sau. În opinia noastră. de bunuri de valoare inclusiv de valute multe agenţiile de rating au difuzat informaţii incorecte. O Scholten. tipologia nevoilor de informare a se vedea Yves-F.H. Le Coadic. Editura Humanitas. locului şi rolului comunicării în natură. echilibru. Petru Iluţ. informaţii. materie. 11 De pildă în activitatea de vânzare-cumpărare. Iaşi. astfel spus. presupune : subiecţii care comunică. 375. Noomen. Bucureşti. Or în realizarea drepturilor şi libertăţilor un rol important îl au data. uzând de canalul care leagă cele două sisteme. de energie. Cauza în comunicare are o importanţă deosebită în înţelegerea necesităţii. finalitatea comunicării. imaginea şi nu în ultimul rând comunicarea acestora. Maslow. comunicarea ca însuşire a entităţilor în natură. accentul cade pe survez reserch (anchete) şi pe content analysis (analiză de conţinut). transport. Pentru satisfacerea trebuinţelor umane sunt necesare anumite comportamente. „ Ştiinţa comunicării. consum.11 De Septimiu Chelcea. p. un scop ca o proiecţie a necesităţii şi modalităţii de satisfacere a trebuinţelor umane care constituie cauza. Cuza.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 13 _____________________________________________________________________________________________ ____ Într-un dicţionar comunicarea în sens general este definită. 2003. 2002. În sens contrar a se vedea J. libertăţii. sau orice entităţi. p. care folosesc sintagma „ştiinţa comunicării” deşi se referă exclusiv la studierea comunicării umane: „În ştiinţa comunicării. transfer.”7În ceea ce ne priveşte socotim că prin comunicare înţelegem legătura activă între lucruri.” Lewes. A se vedea şi A.

2009. Or dacă se făcea o analiză atentă a acestora se descoperea cauza supraevaluărilor şi rolul structurii duale a agenţiilor de rating respectiv de evaluare informare publică pretins obiectivă şi cea de consultanţă plătită ambele urmărind în realitate profitul pe o zonă nereglementată. la timp şi să comunicăm ne referim la acţiunii şi derivatele acestora precum şi la cei care le vindeau. informaţia. 3. partea de rating serveşte interesele clienţilor părţii de consultanţă. acestea au două părţi. obiect sunt necesare şi anumite condiţii cum ar fi: mediul favorabil. Referindu-se la agenţiile de rating un specialist în domeniul bancar arăta: „După cum ştiţi. compatibilitatea. Agenţiile de rating funcţionează adesea ca un adevărat bordel! Să sperăm că activitatea lor va fi reglementată aşa cum s-a promis. în ziarul Adevărul din 01. Bătălia ieftinirii României. cauză.09. faptelor. canalul. canalul. progres sau regres. natură. forţa etc. mijlocită sau nemijlocită. r. câmpul comunicativ. găsim peste tot forme ale comunicării de existenţa cărora suntem mai mult sau mai puţin conştienţi. obiective. obiecte. complet. dezechilibru. presiunea.14 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ exemplu orice act juridic cu o cauză ilicită poate fi lovit de nulitate sau în instanţă nu poţi formula o acţiune nejustificată de un drept. De multe ori. spaţiul şi timpul ei precum şi alte dimensiuni cunoscute sau necunoscute ale acesteia.” Bogdan Baltazar. pentru a ne apăra. comunicarea socială sunt numai câteva dintre infinitatea formelor comunicării în natură care îşi au legile lor şi subiecţii lor. pe lângă subiecţi. distrugere. legile ei. adevăratele scopuri. ori mixtă. În viaţă. moarte. Cunoaşterea cauzei şi scopului în comunicare ne permite să descoperim mecanismul actelor. Fiecare formă relativă de comunicare. progres. Pentru a exista comunicarea. Se poate zice că există o comunicare de la nivelul infinitului mic la nivelul infinitului mare. catalizatorul. materie şi antimaterie. La nivelul unui sistem se poate vorbi şi de o finalitate a comunicării relativ la acesta care poate fi echilibru. în ambele sensuri sau în mai multe sensuri. etc. câmpul şi în general mediul în cadrul comunicării pot avea o infinitate de forme. cultură sau incultură. agenţiile de rating le-au acordat AAA în pofida faptului că acestea conţineu valori reale minime. economie. Numai aşa putem să descoperim scopul manipulator în actul comunicării umane.. cum de altfel comunicarea apare între o infinitate de subiecţi. evenimentelor. care poate fi energia sub toate formele ei de existenţă. În alte situaţii şi în mod deosebit în lumea animală apare instinctul ca element determinant al comunicării. energie sau lipsă de energie. finalităţi. informaţie sau lipsă de informaţie viaţă sau moarte. materia. 14 . egalitate sau inegalitate. regres. se deplasează etc. totul depinzând la ce sistem de referinţă se raportează. Comunicarea produce dezechilibru sau echilibru. De pildă multe din aşa zisele dezvăluiri din precampanii şi campaniile electorale se fac nu în scopul informării publicului pentru a satisface dreptul la informare ci pentru a deteriora imaginea candidatului şi a manipula votul. o libertate sau un interes legitim. Se mai poate vorbi de un obiect al comunicării respectiv ceea ce se transmite sau se primeşte. Cea de rating şi cea de consultanţă… independentă (râde n. riscuri maxime şi supraevaluri de neconceput. După anumite criterii comunicarea poate fi directă sau indirectă. antimateria. etc. Legătura. ). să acţionăm în consecinţă sau asupra cauzei pentru a înlătura efectul nedorit. Or comunicarea umană. creaţii sau distrugerea acestora. 2. creaţie. Numai cunoscând respectând şi folosind legile specifice fiecărei forme de comunicare putem să înţelegem corect. într-o infinitate de direcţii. viaţă. Comunicarea poate fi într-un singur sens. are subiecţii ei.

sunete. Iaşi. trec prin comunicare.20 pct. texte. De pildă. 1 litera e din Legea 504/2002 până la modificarea prin O. 14 A se vedea Kent Middleton. comunicarea locală. legal. Comunicarea stă la baza organizării sociale. semnale. iar comunicarea scrisă de Legea nr. 65. într-o mişcare ascensională către planurile superioare ale realităţii. Ed. între o infinitate de subiecţi.” 16 Lucian Vasile Szabo. nr. p.” 13 Bernard Miège. În lucrarea "Societatea cucerită de comunicare" Bernard Miège reduce comunicarea numai la anumite forme (ale comunicării) cum ar fi: comunicarea politică. Bucureşti. Amarcard. 15. 65. comunicarea comercială formă a comunicării sociale este reglementată atât de codul comercial. adecvat pentru a obţine rezultatul dorit. 15 În constituţia Spaniei sintagma „comunicare socială” este folosită în art. pe când comunicarea în cel al În art. Într-un număr special din Cahiers de l'Education Nationale (nr. 15. A-i instrui şi a-i educa pe tineri. regnul uman cu natura. sau unor categorii de public. cu respectarea pluralismului societăţii şi a diferitelor limbi din Spania. omul cu animalul.punerea la dispoziţie publicului. De asemenea comunicarea audiovizuală12 este reglementată de Legea nr. În realitate domnia sa se referă numai la comunicarea umană sub forma ei comunicare socială şi nu la infinitatea de forme ale comunicării în natură. p.U. Ea este primul nostru instrument de muncă. Societatea cucerită de comunicare. Legislaţia comunicării publice. prin orice 12 mijloc de comunicaţie electronică. 1999. dar angajează totodată şi aspiraţiile lor “verticale”. a-ţi convinge partenerii. adăugată celorlalte.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 15 _____________________________________________________________________________________________ ____ eficient. 365/2002. munca administrativă. a stabili relaţii cu mediul economic şi social înseamnă în primul rând a comunica"13. de deciziile C.504/2002. la modul general. Comunicarea în univers presupune o infinitate de mijloace de comunicare.A. care nu au caracterul unei corespondenţe private. Collegium. informaţii sau mesaje de orice natură. şi altfel toate între ele. în general. mai 1988) un rector arăta: "Comunicarea nu este o funcţie separată. Fiecărui sistem îi corespunde un anumit tip de comunicare ce poate fi studiată după alte metode. 200. Or această presupune diferite forme ale comunicării umane fiecare cu legile şi principiile ei ceea ce presupune precizie în folosirea termenilor care defineşte fiecare formă de comunicare. comunicarea publică14. Într-un fel comunică regnul vegetal cu natura. etc.3/1974. iar când se realizează electronic este reglementată de Legea privind comerţul electronic nr. de semne. operativ. Editura Polirom. Una dintre formele comunicării o constituie comunicarea socială. Un reputat autor arată că prin comunicare socială15 se înţelege. etc. procesul de transmitere de informaţii între oameni16. Chamberlin. 2002. Polirom.G. p. în planuri temporale sau atemporale. Actul de învăţământ. Editura Algos. Comunicare. alte principii etc. 3 în următoarea construcţie: „Prin lege se vor reglementa organizarea şi controlul parlamentar al mijloacelor de comunicare socială dependentă de stat sau de orice altă entitate publică şi va garanta accesul la aceste mijloace al grupurilor sociale şi politice semnificative.. 6.17 Data şi informaţia în mediul social au valoare şi se măsoară în câmpul cunoaşterii. codul civil. 111. Libertatea de comunicare în lumea presei. Robert Trager. Toate demersurile noastre sunt demersuri de comunicare. coagulând şi controlând raporturile “orizontale” dintre oameni. Timişoara. 5. a informa familiile. 15 . p. 181/2008 se dispunea: „e) comunicare audiovizuală .2000. Bill F. 4. 17 Mihai Dinu. comunicarea ştiinţifică.N.

de raţiune. Prin comunicare se satisfac o serie de necesităţi individuale sau sociale. calitatea de a fi fericit şi îşi împlineşte menirea numai ca fiinţă socială. dezvoltarea sau uneori chiar la distrugerea omului. 7.2002. Comunicare privată 10. nr. În prezent.. În sens larg. prin socializare a fãcut progrese deosebite în formarea sa ca fiinţă socială capabilă să comunice în ambele sensuri. psihic. informaţia. cu o foarte redusă capacitate de comunicare socială (în dublu sens transmitere şi recepţie). de servicii ale societăţii informaţionale. etc. în mod conştient sau inconştient. 16 18 . A se vedea Legea privind comerţul electronic. când în mod normal un copil primeşte informaţiile educaţionale (chiar dacă li s-au oferit toate condiţiile de hrană şi îmbrăcăminte) au demonstrat că respectivii copii.18 9. transmitere. 365 din 5 iulie 2002 publicată în M. imaginea şi comunicarea. familial şi colectiv de specialitate.. mult timp în zone izolate. cu relaţiile sale sociale.Credem că sintagma „comunicare socială” trebuie privită sub două aspecte. vorbim de societatea informaţională. 1.2 Comunicare socială. 8. comunicarea ştiinţifică. de interdependenţa sa. informaţia şi imaginea. contribuind la formarea. înzestrată cu acel element care o detaşează de restul fiinţelor şi anume raţiunea. comunicarea pedagogică. În afara raţiunii omul mai are ca trăsătură fundamentală.07. în comunicarea socială includem comunicarea între formele organizării sociale ori între acestea şi individ cum sunt: comunicarea familială. nu a fost posibilă fără informaţie şi comunicarea acesteia specifică fiecărui gen de relaţii sociale. Comunicarea umană se poate realiza fizic.Apariţia şi evoluţia societăţii umane. şi face judecăţi de valoare legate de aceasta. comunicare a informaţiei. 483/05. începând din copilărie şi până la maturitate. respectiv: data. cu care în opinia noastră nu se confundă. economice. au rămas în stadiul de semisălbatici. Comunicare publică. de perfecţionare. om-om nu există şi nu se dezvoltă fără patru elemente esenţiale. definitorie. multiplă şi se desfăşoară pe mai multe planuri în timp şi spaţiu. Cunoaşterea se realizează prin descoperire. Ca sferă. la vârste mici. asigurându-i posibilitatea de a-şi împlini aspiraţiile şi de a simţi bucuria acestei împliniri. etc. spiritual. materiale. În comunicarea umană se vehiculează data. bioenergetic. om-natură. nr. Prezenţa şi comunicarea cu semenii săi îl ajută pe om să îşi dezvolte capacitatea de înţelegere. Astfel întâmplări sau experienţe pregătite prin care copiii au fost lăsaţi singuri.O. cum de altfel se pot cauza prejudicii morale. Informaţia pentru subiect conţine noul în câmpul cunoaşterii. Omul este o fiinţă biopsihosocială. de acţiune.16 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ acţiunii şi al organizării. în sens larg şi în sens restrâns. Relaţia om-ştiinţă.Comunicarea umană este complexă. aflare. Omul este conştient de existenţa sa ca fiinţă în societate şi natură. socotim că sintagma comunicare umană include şi comunicarea socială. Pe de altă parte copilul cu handicap supus unui proces în cadrul unui mediu social. politice etc.

imaginea. obligaţiile. precum şi în orice alt mod similar A se vedea Septimiu Chelcea. numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice. libertăţile. 1 se arată că "utilizarea sau exploatarea unei opere prin reprezentare scenică. natura şi calificarea informaţiei. 34. emoţii. 365/2002. 8/1996 se dispune: „(1) Nu constituie o încălcare a dreptului de autor. Petru Iluţ. idei între două entităţi sociale. În sens larg prin comunicare socială înţelegem procesul de transmitere. în special un nume de domeniu sau o adresă de poştă electronică.. recitare sau orice altă modalitate publică de execuţie sau de prezentare directă a operei. imaginea. efectuate de un terţ independent faţă de persoana în cauză. numele şi denumirea. limbaj. expunerea publică a operelor de artă plastică. din punct de vedere al subiecţilor acesteia. comunicarea culturală. Drepturile. de artă aplicată. culturale etc. comunicarea spirituală etc. împărtăşire a unor informaţii. 365/2002. comunicare structurală. direct sau indirect. comunicări legate de produsele.” Astfel este evidentă reglementarea diferită a comunicării private faţă de comunicarea publică. 12. Editura Economică. p. serviciile. conţinut. Astfel. agentul media. într-un context social dat. nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informaţii privind accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice. 21 În art. Distincţia între comunicarea publică şi comunicarea privată este necesară având în vedere scopul şi implicaţiile diferite ale acestora şi ca urmare au reglementării diferite. 15 pct. regulile comunicării şi normele juridice care o reglementează. cum ar fi de pildă. din Legea nr. pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii. în sensul acestei legi. Codul comercial şi alte legi speciale ce diferă de alte legi care reglementează alte tipuri de comunicare. 20 19 17 . 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe în comunicarea operelor se reglementează diferit "comunicare publică" faţă de "comunicare privată". autoritatea publică. artistice. Enciclopedia de Psihologie. 2003.19 11.21 Astfel în art. firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 17 _____________________________________________________________________________________________ ____ comunicarea artistică. în sensul prezentei legi. În anumite situaţii nu se poate comunica fără autorizarea unor persoane cum ar fi de pildă autorii operelor ştiinţifice. comunicarea socială în sens restrâns diferă de alte forme ale comunicării sociale. În Legea nr. precum şi comunicarea socială în sens restrâns. comunicare pe care o numim comunicare autorizată. Bucureşti. comunicare instituţională. serviciile. societate şi alte structuri ale acesteia. De pildă în art. este definită comunicarea comercială ca fiind : „orice formă de comunicare destinată să promoveze.. 1 pct. 8 din Legea privind comerţul electronic nr. imaginii.20 Comunicarea publică este reglementată diferit de comunicarea privată. cu condiţia ca opera să fi fost adusă anterior la cunoştinţă publică. fotografice şi de arhitectură. interesele în cadrul comunicării comerciale sunt reglementate de Legea nr. iar reproducerea să nu contravină exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de exploatare. produsele. cea familială. De pildă în dreptul francez comunicarea în public a unor date şi informaţii destinate comunicării private şi obţinute în cadrul unei comunicări private constituie infracţiune şi se pedepseşte.Prin comunicarea socială în sens restrâns înţelegem schimbul de informaţii între persoană. mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit”. reproducerea unei opere fără consimţământul autorului.88.

În pct. f) operele fotografice. În principiu comunicarea publică a unei opere este restricţionată de regulile privind protecţia dreptului de autor şi în mod special al proprietăţii intelectuale22 aceasta putând fi realizată în principiu numai cu autorizarea Potrivit art. conferinţele. grafică. modul sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia” lor cum sunt: a) scrierile literare şi publicistice. manualele şcolare. e) operele cinematografice. precum şi reprimarea concurenţei neloiale. precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei. defineşte „proprietatea intelectuală” ca fiind „ drepturile referitoare la operele literare. i) lucrările plastice. Astfel se observă că. gravură. neintermediată de un alt agent. predicile. precum şi operele de artă aplicată. fonogramele şi emisiunile de radiodifuziune. 13. sintagma “comunicare publică” vizează o comunicare directă cu publicul. prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale. plastica sticlei şi a metalului. pictură. artă monumentală. studiile. în spiritul acestei legi. inclusiv planşele. pledoariile. 2 al aceluiaşi articol se dispune: "Se consideră publică orice comunicare a unei opere. geografiei şi ştiinţei în general. cursurile universitare. 15. scenografie. 2 Viii). litografie. 14. precum şi orice alte opere audiovizuale.2) al Convenţiei de la Paris din 1883. h) operele de arhitectură. operele coregrafice şi pantomimele.1. mărcile de fabrică sau de comerţ.” Convenţia de la Stockholm din 1967 pentru constituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. în art. b) operele ştiinţifice. mărcile de serviciu. ceramică. descoperirile ştiinţifice. cum ar fi: comunicările.În această lege. g) operele de artă plastică cum ar fi: operele de sculptură. c) compoziţiile muzicale cu şi fără text. cum ar fi de pildă agentul media căreia i se aplică reglementări specifice.18 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ constituie comunicarea publică a unei opere”. precum şi programele pentru calculator. interpretările artiştilor interpreţi şi ecuţiile artiştilor executanţi. dramatico-muzicale. modelele de utilitate. scrise sau orale. oricare ar fi modalitatea de creaţie. conceptul de comunicare publică este circumscris "operelor originale de creaţie intelectuală în domeniul literar. protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie. desenele sau modelele industriale. artistice şi ştiinţifice. produsele destinate unei utilizări practice . proiectele şi documentele ştiinţifice. machetele şi lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură. d) operele dramatice. numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine. artistic sau ştiinţific. făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia. indiferent dacă membrii care compun acel public susceptibil de a recepţiona astfel de comunicări pot sau nu să o facă în acelaşi loc sau în locuri diferite ori în acelaşi timp sau în momente diferite". invenţiile în toate domeniile activităţii umane. hărţile şi desenele din domeniul topografiei. desenele şi modelele 18 22 . tapiserie.

în orice formă materială. conceptele de reproducere. b) textele oficiale de natură politică. şi nu cu titlu gratuit. adică plătite. conţinute într-o operă. conceptele. c) simbolurile oficiale ale statului. blazonul. protecţia împotriva concurenţei neloiale şi toate celelalte drepturi aferente activităţii intelectuale în domeniile industrial. 3 lit. 14 lit. se va ţine seama de condiţiile normale de utilizare a alimentelor de către consumator la fiecare etapă a producţiei.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 19 _____________________________________________________________________________________________ ____ autorului acestora. cu titlu oneros23 sau cu titlu gratuit. Potrivit art. astfel: prin reproducere. de comerţ şi de serviciu şi denumirile comerciale. bineînţeles în materia reglementată de această lege. ca forme ale comunicării autorizate în domeniul protecţiei dreptului de autor. este numai o latură a comunicării sociale. e) ştirile şi informaţiile de presă. prin vânzare. oricare ar fi modul de preluare. oral sau industriale. r) din Legea nr. insigna.Tot în această lege sunt definite. iar în art. inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau vizuale a unei opere precum şi stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice.” 23 Oneros înseamnă contra cost. difuzare secundară. 8/1996 nu se poate invoca.Nu se consideră difuzare în sensul Legii nr. 24 De pildă în art. ştiinţific. descoperirile şi invenţiile. mărcile de fabrică. procesării şi distribuţiei. administrativă.Din punct de vedere al restricţionărilor impuse de protecţia dreptului de autor. Astfel în cadrul comunicării publice vorbim de comunicarea autorizată.) f) simplele fapte şi date. precum şi de informaţiile furnizate consumatorului. în cazul în care se realizează prin intermediul bibliotecilor publice. 8/1996. Comunicarea publică a operelor.Comunicarea publică în sensul Legii nr. cum ar fi: stema. 19. judiciară şi traducerile oficiale ale acestora. inclusiv 19 . difuzare.24 Comunicarea publică poate fi realizată prin: scris. se înţelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere. distribuirea către public prin împrumut. se foloseşte sintagma „comunicarea riscului”.în sensul prezentei legi. cu titlu gratuit. a unei opere. prin difuzare. 8/1996 "Nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor. literar şi artistic. se înţelege distribuirea către public a originalului ori a copiilor unei opere. ecusonul şi medalia. comunicarea publică poate fi de mai multe feluri: comunicarea publică în general şi comunicarea publică a operelor. 150/2004 privind siguranţa alimentelor. 17. restricţiile aferente dreptului de autor respectiv autorizarea acestuia. poate fi de două feluri: comunicarea publică protejată (supusă acordului autorului) şi comunicarea publică nerestricţionată din punct de vedere al autorului operei.(s. 9 din Legea nr. legislativă.c se dispune: „pentru a determina dacă un aliment nu este sigur. 18. teoriile. de explicare sau de exprimare. drapelul. de scriere." Ca urmare în astfel de situaţii prevăzute în art.n. sigiliul. 16. în sensul prezentei legi. ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor. 9 din Legea nr. d) mijloacele de plată. în calea comunicării publice şi private. respectiv fără plată. emblema. închiriere. deci fac parte din comunicarea publică neautorizată următoarele: a) ideile. 8/1996.

Astfel de reprezentări sunt considerate intenţionate mai ales atunci când se fac în schimbul unei plăţi sau al unei contraprestaţii. sau a unor categorii de public. cu sau fără sunet. determinate de un anumit aliment sau categorie de alimente. Definiţie. a societăţii cu autorităţile. privind liberul acces la informaţiile de interes public. de semne. o veste.25Comunicarea publică.3 Data. precum şi celelalte forme ale comunicării. Am văzut că informaţia este obiectul comunicării umane în general şi al comunicării sociale în special. Comunicarea şi dreptul de proprietate intelectuală 20. sponsorizarea. În sensul Legii nr.1 pct. Dar nu trebuie omis că comunicarea privată se realizează şi prin comunicarea audiovizuală. teleshoppingul. care sunt destinate să promoveze. informaţia şi imaginea ca obiect al proprietăţii intelectuale. Sintagma comunicare socială credem cã presupune în plus faţă de sintagma “comunicare publică” şi următoarele forme ale comunicării: comunicarea autorităţilor cu agentul media26. credem că include în principiu comunicarea audiovizuală. Formele de comunicaţii comerciale audiovizuale includ publicitatea radiodifuzată şi televizată. o ştire care pune pe cineva la curent cu o situaţie. numelui. comunicarea audiovizuală în sensul Legii 504/2002 este definită ca fiind „o punere la dispoziţia publicului. Mesajele respective însoţesc sau sunt incluse într-un program în schimbul unei plăţi ori contraprestaţii sau în scopul autopromovării. comunicarea prin internet etc. serviciilor.20 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ audiovizual.” În art. comunicare audiovizuală cu conţinut comercial mascat . în cazul în care o astfel de reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale unor scopuri publicitare nedeclarate şi poate induce în eroare publicul cu privire la natura sa. serviciile sau imaginea unei persoane fizice ori juridice care desfăşoară o activitate economică. 20 25 . informaţia şi imaginea. plasarea de produse şi alte forme de publicitate. bunurile. informaţiile de interes public în condiţiile legii. 3 şi 5 din Legea nr. se arată că. comunicarea publicului. care nu presupun dreptul de autor. informaţii sau mesaje de orice natură care nu au caracterul unei corespondenţe private”. mărcii ori activităţilor unui producător de bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor. respectiv o comunicare publică prin mijloacele audiovizuale. comunicarea scrisă. comunicare comercială audiovizuală mesaje sonore sau în imagini. privind evitarea efectelor dăunătoare sănătăţii personale. 1. sunete. comunicarea prin internet şi orice comunicare directă cu publicul. De pildă. 544/2001. Data. semnale. autorităţile şi instituţiile publice au “obligaţia să comunice din oficiu” sau la cerere. 504/2002 sintagma comunicare audiovizuală nu include comunicarea privată prin audiovizual (de pildă comunicarea privată prin televiziune cu circuit închis sau prin videotelefon) care are alt regim juridic. comunicarea scrisă. cu agentul media în ambele sensuri. lămurire asupra unei persoane sau asupra unui lucru.15 şi 16 din Legea nr. Definiţii. în general. texte. Potrivit dicţionarului explicativ al limbi române prin informaţie se înţelege „o comunicare. 504/2002 se dispune: „15. Tot în scopul reglementării speciale a diferitelor tipuri de comunicare Legea nr. direct ori indirect. prin orice mijloc de comunicaţie electronică. 504/2002 face distincţie între comunicare comercială audiovizuală şi comunicare audiovizuală cu conţinut comercial mascat.reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor. informaţiile de pe etichetă sau alte informaţii generale puse la dispoziţia consumatorului. 26 În art. 16. Comunicarea audiovizuală adresată publicului este o componentă a comunicării publice. Este o definiţie a comunicării publice prin audiovizual.

semnificaţie şi imaginea acestuia. simbolic. semnul de punctuaţie. În informatică numim dată reprezentarea convenţională codificată a unei relaţii. prin ordonarea acestora rezultă un cuvânt. Ca urmare în doctrină informaţia este definită ca acea dată care aduce receptorului un plus de cunoaştere. informatice etc. Eugen Burduş Tratat de management. înţelesului de “trandafir” îi sunt asociate diferite înşiruiri formale de semne grafice: în limba română t r a n d a f i r. semnul fiind un element de limbaj care asociază un semnificant cu un semnificat: semnul alfabetic. obiectuală. fracţii. evenimente. fenomen. Pentru a defini informaţia trebuie să plecăm de la definiţia datei. înţelese sau acceptate pentru un scop definit. atunci acestea devin informaţii pentru subiectul în cauză. cuprinse în semnificaţia unui simbol sau a unui grup de simboluri (text scris. Cuvântul înseamnă limbaj verbal (oral). un mesaj. Când datele necunoscute sunt aduse la cunoştinţă cuiva. fenomene care urmează a fi transmise. în limba arabă ‫ ة د ر و‬etc. 29 Ibidem. indiferent dacă este rostit sau scris. obiect. materială. 1996.) „ 27Informaţia mai poate fi înţeleasă ca un mesaj al unei comunicări ce ne aduce sau reaminteşte elemente sau date noi de cunoaştere despre fapte. înşelăciune cu toate consecinţele ce decurg din acestea. fiecare dintre elementele noi. procese. falsificate. conţinând elemente de noutate. 21. Acestea se exprimă în cifre.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 21 _____________________________________________________________________________________________ ____ totalitatea materialului de informare şi de documentare: izvoare surse. care reprezintă asocierea unui sens (sau a unui complex de sensuri) şi a unui complex sonor. imagini plastice. Ediţia a II-a Editura Univers. Ed. în raport cu cunoştinţele prealabile. undelor electromagnetice. Bucureşti. formule. privind direct sau indirect procesul. p. litera unui alfabet reprezintă convenţia care exprimă legătura dintre sunet. Academia Română. Din acest punct de vedere. cuvântul30. 21 28 27 . incomplete. comunicarea datei. dezinformare. « Iorgu Iordan ». a entităţilor care permite un tratament electronic. Asocierea semnelor grafice într-o anumită ordine determină un nou înţeles: dacă ne referim la semnul grafic al literei. semnal electric. expresii matematice. fenomenul sau obiectul pe care îl descrie. material. Institutul de Lingvistică. p. informaţiei. 406. Universul enciclopedic. eroare provocată. Bucureşti. virtuală între două sau mai multe entităţii. mesaj vorbit. fizice. este făcută printr-un sistem de semne (limbajul). undelor sonore. raport. sub forma înscrisului. semnificaţie. Uni autori definesc data ca fiind descrierea cifrică sau letrică a unui proces. manipulare. spaţială. în limba germană R o s e. După cum se cunoaşte. obiecte. p. 30 Potrivit DEX cuvântul este unitatea de bază a vocabularului. poate duce la eroare. Astfel. comparaţie. Bucureşti 2005.29 Iar atunci când o informaţie conţine date imprecise. indicaţie a unui instrument etc. Mesajul este asociat unui suport spaţio-temporal. Informaţia conţine şi un element de sens. semn. de înlăturare a unei incertitudini.254. Dicţionar Explicativ al Limbii Române. Editura Economică. care constituie parte a mijlocului de comunicare. în limba engleză r o s e. ce rezultă din date sau combinaţia acestora. comunicarea scrisă este o formă a comunicării DEX.Transmiterea.491. 1996. etc.28 În ceea ce ne priveşte socotim că prin date înţelegem o convenţie care exprimă acele elemente de raportare temporală.

Comunicarea verbală. În ultimele două decenii. Inflexiunile vocii. conform abordării manageriale. specialiştii în comunicare şi-au extins cercetările într-un domeniu nou. Mulţimea gesturilor. Două persoane aflate la distanţe mici sau mari. Conform unui alt dicţionar imaginea are la origine latinescul imago. accent. comunicarea verbală. gustativ. percepţii sau reprezentări. Comunicarea paraverbală – ceea ce se comunică pe lângă cuvinte prin voce (volum. vizual. comunicarea poate fi eficientă în sensul că. fără nici o eroare. cum ar fi: râsul. mesajul are un impact major asupra receptorului. inclusiv a formelor logice. oftatul. Este important de reţinut că înţelesurile gesturilor şi ale mimicii sunt uneori diferite de la o cultură la alta. Decodificarea mesajului nonverbal sau paraverbal şi impactul acestuia asupra receptorului depind de următorii factori: a)coerenţa internă a individului. tactil. energia fiind o formă de existenţă a materiei. intuitiv) pot transmite şi primi mesaje. fenomenelor. Dacă între cele trei niveluri. fără a avea un contact direct. dacă între niveluri există contradicţii şi nu armonie sau sincronism. portret. ritm. Literele şi cuvintele ajută la formarea imaginilor31 prin care evident se transmit tot mai multe informaţii. olfactiv. pauze etc. Expresia sonoră din oralitate este înlocuită cu expresia grafică a cuvântului scris şi poate circula eficient pe baza convenţiei. exprimări tacite. Comunicarea energetică. tusea. Ultimele două forme de comunicare (paraverbală şi nonverbală) însoţesc. respectiv un atribut intangibil. logic. expresii. reprezentare. intensitate. Într-un alt dicţionar imaginea este definită ca reprezentare sensibilă sau tablou mintal concret. rezultat al reflectării senzoriale a obiectelor. bazat pe simţuri (auditiv. b)capabilitatea de disimulare. intensitatea acesteia. nu sunt contradicţii.) şi prin manifestări orale fără conţinut verbal. Este de fapt o comunicare energetică. incoerenţă ce decurge din semnificaţii diferite pe cele trei niveluri ale mesajului. adevăratul înţeles al unui mesaj este influenţat de nonverbal sau paraverbal. ceea ce determină astfel. incoerenţa actului de comunicare. încărcătura energetică a undelor sonore sunt tot atâtea forme de comunicare paraverbală. mimică. c)abilitatea şi puterea de manipulare a individului. de regulă. geamătul. ţipătul etc. a mimicii şi a expresiilor atitudinale se poate constitui într-un limbaj nonverbal. conform fizicienilor. intonaţie. d)capabilitatea de autocontrol a comunicării pe cele două niveluri: nonverbal şi paraverbal. nonverbal. Lumea în care trăim este o lume a imaginilor. 22 . dar măsurabil. râgâitul. cunoscut pe piaţa sub denumirea de “comunicare paranormală”. paraverbal. Imaginea reprezintă orice formă de reflectare a realităţii obiective în conştiinţă.22 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ verbale pentru că se bazează tot pe limbajul cuvintelor. imitaţia. cu particularităţi în diferite culturi. Comunicarea non-verbală – se referă la gesturi. orală se realizează cu ajutorul cuvintelor spuse (verbalizate) sau scrise (scriptic).32 31 Potrivit DEX prin imagine se înţelege reflectarea de tip senzorial a unui obiect în mintea omenească sub forma unor senzaţii. Mesajul transmis nu va avea efectul scontat. De multe ori.

de cultură.2006. Viteza schimbării imaginilor asociată cu volumul anumitor informaţii comunicate afectează timpul necesar receptării. 2000. comunicarea a reuşit să accelereze considerabil deschiderea schimburilor culturale şi comerciale în Europa de vest. nr. analizării variantelor. reprezentărilor sau ideilor acumulate anterior. rolul său a fost nici mai mult.) cu toate consecinţele pozitive şi negative ce decurg din acestea. formulării opţiunilor şi liberei alegeri a opţiunii cu implicaţii negative asupra libertăţii de opinie.2008. libertăţile şi obligaţiile.14.) care de multe ori poate fi mai precisă sau mai completă din punct de vedere al conţinutului de informaţie. Conform unui dicţionar imaginaţia ar fi un proces psihic de creare a unor reprezentări sau idei noi pe baza experienţei perceptive şi cognitive anterioare. Bucureşti. Contextul receptării prezintă şi el o importanţă pentru că el intervine în validarea unei semnificaţii a imaginii. Totuşi o importanţă deosebită în această formă de comunicare o are şi mesajul lingvistic care însoţeşte imaginea completând-o sau explicitând-o. a imaginilor pe care le poartă în minte”35. Fulchignoni.33 În acest sens se mai foloseşte şi sintagma „civilizaţie a imaginii”34care a urmat civilizaţiei cărţii. În Europa de Est. Editura Teora. Collegium. folosind imaginea care şi-o formează sau i se furnizează de altul bines au rău intenţionat. Ori de cele mai multe ori oamenii sunt „ajutaţi” să-şi reprezinte mai mult sau mai puţin precis realitatea şi să reacţioneze în raport de interesele celor care i-a „ajutat” astfel. Editura SNSPA. „Oamenii nu reacţionează în funcţie de realitate. Bucureşti. 33 Într-o lucrare recentă Bernard Miège referinduse la importanţa comunicării în perioada globalizării arată: „Pusă în serviciul ideologiei liberale. creează. Dreptul la imagine şi protecţia imaginii prin norme de dreptul proprietăţii intelectuale. Polirom.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 23 _____________________________________________________________________________________________ ____ De multe ori cea mai sumară schiţă spune mai mult decât un lung raport. Omul a studiat şi studiază realitatea şi acţionează asupra acesteia folosind imaginea obiectuală. 35 Walter Lippman citat de Paul Dobrescu. Bucureşti. Potrivit DEX prin imaginaţie se înţelege capacitatea omenească de a crea noi reprezentări sau idei pe baza percepţiilor. de pregătire. şi mai uşor de transmis şi asimilat. 23 32 . p 145. nici mai puţin decăt să pregătească masele în vederea răsturnării regimurilor politice autoritare ce păreau adânc înrădăcinate. colectivităţilor şi chiar a popoarelor. construieşte. 34 A se vedea E. Într-un alt dicţionar prin imaginaţie se înţelege un proces psihic de creare a unor reprezentări sau idei noi pe baza experienţei perceptive şi cognitive anterioare.” Bernard Miège. imagine televizată etc. Relaţii publice şi Comunicare. etc. în Mass Media şi societatea. ci pe baza modului cum îşi reprezintă ei această realitate. imaginea furnizată inclusiv imaginea fizică şi nu în ultimul rând imaginaţia36. p. Astfel se crează mai mult ca oricând condiţii favorabile manipulării individului. 65. judecă. p. examinării. Era imaginii televizate a favorizat creşterea vitezei şi volumului de informaţii în comunicare. film. În timp textul a cedat imaginii fizice (pictură. inacţiunea şi evident drepturile. De multe ori oamenii sunt „ajutaţi” să aibă anumite imagini bazate pe anumite informaţii formate din anumite date care corespund mai mult sau mai puţin realităţii şi servesc sau deservesc anumite interese influenţându-le acţiunea. Informaţie şi comunicare. fotografie. imaginea raţională. Memoria primeşte. redă un număr mai A se vedea Valerică Dabu. 1999. Remus Borza. imaginea artistică. 36 Etimologic imaginaţia ar fi imitarea prin imagini. Omul gândeşte. reţine. Imaginea instituţiilor. La civilization de l’image. citată de Stancu Şerb. Imaginea are la bază informaţia care la rândul ei se întemeiază pe date. în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale. a înlăturat unele bariere (de limbă.2/2006.

fără a se produce (încă) în fapt. Componenta cognitivă are la bază informaţia şi imaginea. pe piaţa informaţiei. timp. 2002. suntem atraşi sau respinşi de imagini38. pot fi preţuite. Atitudinea presupune trei tipuri de componente: a) componenta afectivă (emoţii. De pildă în art.70. cumpărăm şi vindem imagini. descoperirile ştiinţifice. Componeneta comportamentală este rezultat al imaginii şi presupune imaginea virtuală a comportamentului. simţăminte. fonogramele şi emisiunile de radiodifuziune. Editura Economică. c) componenta comportamentală ( intenţia de a acţiona pro sau contra obiectului atitudinii). materie etc. Imaginea rezultat al prelucrării informaţiei poate fi un element important al puterii. interpretările artiştilor interpreţi şi execuţiile artiştilor executanţi. neputănd fi prinse pe un ecran. al cărui efect este potenţial şi nu actual. Componenta afectivă se formează în principal pe baza imaginii sau a compunerii imaginilor. Reflexul economiseşte pierderea secundelor pe care o implică ocolul prin gândire. toate mai mult sau mai puţin asistate de calculator. despre însuşirile acestuia.2. Editura All Beck. credinţe pe baza cărora se fac judecăţile evaluative). Atitudinea este definită ca „o stare de pregătire mintală şi neurală. Or se ştie că la baza cunoaşterii stă informaţia şi imaginea. constând în orientarea persoanelor spre obiecte care asigură recompense şi evitarea obiectelor cu sancţiuni negative. Or această însuşire a datei. ce pot constitui elemente ale unei alte noi imagini valoroase.2 viii al Convenţiei de la Stockholm din 1967 pentru constituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) dreptul de proprietate intelectuală39 este definit ca fiind „drepturile referitoare la operele literare. A se vedea Septimiu Chelcea Petru Iluţ. care exercită o influenţă diriguitoare sau dinamizatoare asupra răspunsului individual la toate obiectele şi situaţiile cu care este în relaţie”. informaţiile cât şi imaginile sunt tratate ca mărfuri fiind protejate juridic. afectivă etc. informaţia şi imaginea se obţin de regulă prin consum de energie. 39 “Spre deosebire de proprietatea intelectuală. Imaginea. produse informaţionale. concepută. Opinia Publică. Prin imagine se transmit instantaneu mesaje simţurilor determinând o percepţie imediată şi simultană vizând reflexele cât şi gândirea. imagine virtuală=imagine în care punctele convergente se găsesc în prelungirea razelor de lumină ale unui sistem optic. Acestea se realizează tot mai mult în sfera producţiei a industriei informaţiei şi fac obiectul vânzării.24 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE mare sau mai mic de imagini care pot fi abstracte.” Viorel Roş şi alţi. Editura Economică. în cadrul căreia sunt protejate atât creaţii de formă cât şi de fond.p. or atât recompensele cât şi sancţiunile sunt eligibile pe baza consecinţelor imaginate faţă de subiect. Prelucrarea imaginii poate da naştere la noi informaţii valoroase. Enciclopedie de psihologie. schimbului. valorificate. împreună cu relaţiile fiziologice subiacente). apud Septimiu Chelcea. ne hrănim sau hrănim cu imagini. organizată prin experienţă. p. mai mult sau mai aproape de realitatea percepută. sentimente. Avem rezerve faţă de aceste definiţii deoarece în opinia noastră imaginea virtuală ţine mai mult de domeniul imaginaţiei. al dreptului de proprietate asupra acestora. virtuale . Data. Bucureşti. informaţiei şi imaginii le pot face obiect al aproprieri. de sistematizare a stimulilor din lumea înconjurătoare. servicii informaţionale. rezultatul folosirii imagini pot fi acte creatoare iar când au la bază date valoroase.47. Gordon W Allport. de protejare a imaginii de sine. b) funcţia de apărare a eului. c) funcţia de cunoaştere.p. De multe ori atât datele. Mărcile şi indicaţiile geografice. invenţiile în toate domeniile activităţii umane. şi reflectată. desenele şi modelele Potrivit DEX prin virtual se înţelege „ceva care există numai ca posibilitate. Luptăm pentru a construi imagini. 38 Imaginea nu se confundă cu atitudinea dar contribuie la formarea acesteia. Iar folosirea lor poate produce valoare şi ca urmare pot avea valoare economică. 24 37 _____________________________________________________________________________________________ ____ 37 . artistice şi ştiinţifice. vorbindu-se de bunuri informaţionale.2003. Bucureşti. Bucureşti 2003. în cadrul proprietăţii industriale sunt protejate creaţiile intelectuale de fond care sunt aplicabile în industrie şi care mai sunt desemnate şi cu denumirea de creaţii utilitare. b) componenta cognitivă (cunoştinţe despre obiectul atitudinii. spirituală. Daniel Katz a propus patru funcţii ale atitudinii: a) funcţia instrumentală.

fie mentală fie materială. informaţia. sursă detemporalizată a unei informaţii lipsită de orice element empiric. Bucureşti. percepţii sau reprezentări. şi.43 Deci imaginea este o reprezentare.R. făcută prin sunete. Univers Enciclopedic.740.p.550. 1995. conservarea informaţiei perceptive sub o formă ce posedă un grad ridicat de similitudine structurală cu percepţia. etc.. Imaginea se plasează în acest caz pe post de intermediar între percepţia adevărată şi conceptul lucrului perceput. făcută prin fotografiere. date.S. PUF. Editura Academiei R. O primă categorie ar fi imaginea obiectuală ca o reflectare a unui obiect45 de un alt obiect sau mulţime de obiecte.cit. de comerţ şi de serviciu şi denumirile comerciale.” Alvin Toffler. prin culori etc. 44 Imaginea este o reprezentare. reprezentare plastică a unei fiinţe. literar şi artistic. 1978. Constantin Maneca. tot ceea ce preocupă gândirea. reflectarea artistică a realităţii prin sunete. reflectarea artistică a unui obiect. Editura Antet. de către memorie. valori şi alte produse simbolice ale societăţii. imagini şi imagerie.9. imaginea şi comunicarea41. mărcile de fabrică. p. 25 41 40 . Puterea în mişcare. definesc puterea în societate… Cunoaşterea mai serveşte şi ca multiplicator al averii şi al forţei. ştiinţific.S. violenţa. desen. Dicţionar de neologisme. op. sculptură. Potrivit DEX. Denis defineşte imaginea ca fiind o modalitate de reprezentare mentală care are drept caracteristică. M. precum şi atitudini. p. tot ceea ce poate fi perceput prin simţuri. Socotim că în raport de subiecţii imagini putem vorbi de două categorii de imagini. p. prin imagine se înţelege reflectarea de tip senzorial a unui obiect în mintea omenească sub forma unor senzaţii. După unii imaginea este reprezentarea percepută doar în măsura în care durează în absenţa intuiţiei şi face obiectul unor tratamente pentru a fi fixată. prin cuvinte. p. Denis. M.474. tot ceea ce se înfăţişează vederii. în calitate de contact efectiv cu o realitate prezentă. de către imaginaţie. Aici s-ar putea vorbi de creaţie şi de imagine rezultat al creaţiei situaţie în care ne aflăm pe tărâmul imaginaţiei. !978. avuţia şi relaţiile dintre ele.44 Imaginea poate fi şi ceva închipuit care reprezintă o construcţie o concepţie ce nu are corespondent în realitatea prezentă ci în cea trecută sau poate în realitatea viitoare. activitatea intelectuală a omului.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 25 _____________________________________________________________________________________________ ____ industriale. pe de altă parte. Florin Marcu. 1996. prin desen etc. a unui obiect etc. O a doua categorie ar fi imaginea mentală a unui obiect.”40 Or cunoaşterea are la bază data. Ediţia a II-a Ed. Editura Academiei R.. sau chiar false. protecţia împotriva concurenţei neloiale şi toate celelalte drepturi aferente activităţii intelectuale în domeniul industrial. 42 Academia Română. o reprezentare în conştiinţă a realităţii înconjurătoare pe baza Alvin Toffler. p. Imaginea ocupă în acest caz un loc într-un decupaj noţional care o opune pe de o parte percepţiei. 43 Florin Marcu.R. Ediţia III-a. reprezentare a unui obiect obţinută din reunirea razelor luminoase emanate de la un alt corp şi reflectate de altul. Alvin Toffler foloseşte termenul de cunoştinţe în sensul că acesta cuprinde: „informaţii. Pe de altă parte imaginea socială are la bază informaţia reflectată mai mult sau mai puţin corect în mentalul social. Image et cognition. Dicţionarul de neologisme. fie că sunt adevărate. Bucureşti.24.. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. aproximative.26.”Alvin Toffler arăta:„Cunoaşterea. 45 Potrivit Dicţionarului de neologisme prin obiect se înţelege : „lucru.42 Conform dicţionarului de neologisme prin imagine se înţelege forma de reprezentare în conştiinţă a realităţii înconjurătoare pe baza senzaţiilor dobândite cu ajutorul simţurilor. a unui peisaj etc. o reflectare mai mult sau mai puţin precisă a realităţii. conceptului. pictură. Bucureşti. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. O imagine poate fi formată de una sau mai multe imagini şi ca urmare aceasta este influenţată sau determinată de imaginile componente. sau pentru a fi deformată. 1989. cuvinte. o reflectare a realităţii fie mentală fie materială. Ediţia a III-a.

Psihologia comunicării. De pildă prin onoare în sens obiectiv se înţelege acele însuşiri care exprimă gradul de integritate morală. datele. p. sunt şi vor fi formate. fireşte. realităţii. demnitate şi cinste. reprezentări abstracte sau concrete. 49 „Dar. Realitatea este definită în esenţă prin componentele obiective ale unei situaţii. imagine cu care nu se confundă. 2001. raţiunii.reprezentarea. Editura Comunicare. părţi componente ale patrimoniului organizaţional şi componente ale procesului de reproducere performantă a organizaţiei.46 În cadrul imaginii anumite însuşirii reflectate. Dar atât actul cât şi faptul cunoscut tot din informaţii au fost.23. directe sau indirecte. elementele. Imaginea familială este inclusă în imaginea privată în sens larg. probitate.47 Referindu-ne la persoana fizică se poate vorbi de imaginea de sine. demnitatea. Reprezentările realităţii sau despre realitate sunt la baza imaginii. despre realitate sub forma de date sau construcţii de date. Imaginile sociale devin. 2002.10. După autorul imaginii am putea vorbi de o imagine individuală de o imagine de grup de o imagine socială. raporturile dintre ele şi raporturile dintre oameni şi organizaţii. marca. căci sfântă pentru el este numai iluzia.ro.26 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ senzaţiilor dobândite cu ajutorul simţurilor şi al gândirii. În realitate.prof. IAŞI. judecăţii. Imaginea de sine este acea imagine construită pe informaţiile ce ţin de domeniul vieţii intime. Ion Chiciudean. 47 Dr. precum şi imaginea socială a organizaţiei influenţează performanţele acestora. Editura Polirom. Dreptul comunicării sociale. Imaginea familială se formează în mintea membrilor de familie despre membrii de familie pe baza informaţiilor accesibile în mediul familial. etc.Bogdan-Alexandru Halic arată:„Studiul atent al mutaţiilor care au loc în domeniile economic. astfel. Imaginea socială a persoanei. p. Mai mult. Bucureşti. Imaginea privată este acea imagine construită pe informaţiile ce ţin de domeniul vieţii private a persoanei. corectitudine. p. Imaginea familială este acea imagine construită pe informaţiile ce ţin de domeniul vieţii familiale. reputaţia.124. social şi în viaţa organizaţiilor face plauzibilă afirmaţia: imaginea socială condiţionează din ce în ce mai mult şi mai subtil performanţele organizaţiilor. Analiza imaginii organizaţiilor. Dabu Valerică. esenţei. imaginea familială. Din această perspectivă informaţia este opusă actului şi faptului cunoscut. de multe ori se formează o imagine publică mai mult sau mai puţin dorită care nu întotdeauna corespunde cu o imaginea dezirabilă. recunoscute de societate ca urmare a reflectării în conştiinţa acesteia. definitorii pot exprima anumite categorii ca: onoarea.2004. fiind definite ca informaţii prin raportare la cel care nu le cunoaşte. sfinţenia creşte în ochi 26 46 . profan este însă adevărul. imaginea privată. Informaţia are la bază percepţii. Bucureşti. Editura SNSPA. imaginea publică.” Bogdan-Alexandru Halic. seriozitatea. Persoana fizică difuzează o serie de informaţii corespunzătoare unei imagini dezirabile imagine pe care şi-o doreşte aceasta. şi este în strânsă legătură cu valorile materiale sau spirituale pe care persoana sau organizaţia le deţine sau le creează precum şi cu nivelul de satisfacere a trebuinţelor. Ea are la bază date şi informaţii cunoscute numai de individ. 48 Jean-Claude Abric. înrudite.48 Se mai spune că realitatea este ceea ce există în afara conştiinţei omeneşti şi independent de ea. relative. Aşa cum am arătat informaţia este ceea ce reprezintă un element de noutate în raport cu ansamblul cunoştinţelor anterioare. timpul de azi…. date şi informaţii cunoscute mai precis sau nu de individ despre sine. Lumea în care trăim este o lume a imaginilor49 şi a convenţiilor cu Referindu-se la imaginea organizaţiei dl. Astfel se poate spune că informaţia are un caracter relativ.aparenţa. fermitatea. preferă lucrului existent imaginea originalului –copia. politic.

De pildă votul care este cel mai important instrument în mâna cetăţeanului.”50 Atât informaţiile cât şi imaginile pot fi rezultat sau pot conţine judecăţii de valoare. Legea nr. comunicarea informaţiilor de interes public de către autorităţile publice. apoi este transmisă în diverse locuri şi urmează o traiectorie guvernată de legii proprii. După W. În aceste condiţii. Bucureşzi. dependente de creşterea gradului de complexitate şi a accelerării trecerii de la o stare la alta.B. reprezentări. semnificaţii.”Ludwig Feuerbach. or aceasta afectează esenţial democraţia. Viaţa individului şi în general viaţa socială este un şir de decizii51 care se iau pe baza unor informaţii mai mult sau mai puţin adevărate sau suficiente. Enciclopedie de psihologie. a corectării a activităţii personale. 2003. p. p. a libertăţii de comunicare. Editura Ştiinţifică. Editura Militară. ignoranţa şi incertitudinea privind starea unei situaţii. este reglementată prin Legea nr.Shaw un om lui în aceeaşi măsură în care descreşte adevărul şi sporeşte iluzia. a proceselor etc. comunicare corectă şi ştiinţa folosirii acestora. p. Pentru că. pe de o parte. structurare şi funcţionare a unui anume sistem. în aşa fel încât cel mai înalt grad al iluziei pentru el este şi cel mai înalt grad al sfinţeniei.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 27 _____________________________________________________________________________________________ ____ privire la semne. prin transmiterea sa. Cucerirea necunoscutului. vizând garantarea confidenţialităţii comunicaţiilor. induse în cadrul unei judecăţi corecte sau false a unei dezinformări.R. Esenţa creştinismului. mărind capacitatea de organizare. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. iar pe de altă parte. 50 Septimiu Chelcea Petru Iluţ. ca garanţie de veridicitate şi competenţă profesională. 51 "Nu mai este nici un secret cã o decizie fundamentatã trebuie să aibă un suport informaţional real şi eficient.„Reprezentarea unui obiect social nu se face doar pe baza proceselor psihice. s-a reglementat cadrul general al comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale. aşa cum spunea G. în slujba unor interese străine pentru unii. prospectiv şi anticipativ. 79/2002. Studierea şi perfecţionarea comunicãrii sociale este legatã de eficienţa acesteia. care la rândul ei depinde de normele de drept care reglementeazã aspectele esenţiale ale acesteia. Ca urmare informaţia şi imaginea pot fi primare sau rezultate (deduse. Securitatea informaţiilor. trad. Bucureşti. 1996.21. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi Legea audiovizualului nr. 1961. oportunitatea informaţională devine un deziderat managerial major. 95 27 . în lipsa informaţiilor corecte necesare şi în prezenţa unor „informaţii prelucrate” nu mai îl serveşte pe acesta ci pe cel care îl manipulează. Garner informaţia este ceea ce reduce. a controlului. decizii. De pildă. comportamente. a dreptului de acces la informaţii. manipulării etc. a dreptului la rectificare şi altele. Dar tot la fel de bine informaţia şi imaginea pot fi. depăşirea îndoielii. activităţii. iar prin Legea nr. 676/2001 s-a reglementat o serie de relaţii sociale privind protecţia vieţii private în sectorul reţelelor publice de telecomunicaţii. la provocarea unor idei. 504/2002. şi de multe ori sunt folosite la menţinerea şi accentuarea ignoranţei. obţinerea certitudinii nu se pot face fără informaţii. Dezvoltarea eficienţei acţiunii şi utilizarea intensivă a timpului nu se pot înfăptui fără informaţie şi comunicarea acesteia. dinamicii lor parametriale.). având însă caracteristici vectoriale." Ilie Gheorghe şi Colectiv. datorate volumului şi diversităţii informaţiilor.311.rom. aprecierii şi evaluării. incertitudinii. sau a altora. ci imaginea este construită prin nenumărate negocieri la nivelul grupului. de Petre Drăghici şi Radu Stoichiţă. care să reflecte nu numai structura şi funcţionalitatea sistemului supus deciziei. Bucureşti. ci şi legăturile informaţionale ale acesteia cu mediul său funcţional. Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. Editura Economică.

în special.Experienţa este o sumă de informaţii verificate. Editura. să aibă iniţiativă. Ed.P. nu v-am telefonat pentru a vă informa că plouă. deci va cădea mai greu victimă manipulării. ce ajută la orientarea procesului. limbajul trupului etc. p. Manipularea prin informaţie. Editura Antet XX Press. Filipeştii de Târg. marfa etc. Atitudinea lor nu mai este pur şi simplu: „Trebuie să ne schimbăm pentru că aşa a zis cineva”. atâta timp cât. Idem p. Iar când oamenii înţeleg această nevoie de schimbare. 2004. Univers enciclopedic. de exemplu. ei devin animaţi de dorinţa de a acţiona. Alan Randolph. Panama.54. Astfel circulaţia informaţiilor îi ajută pe oameni să înţeleagă nevoia de schimbare.Un fapt nu este o informaţie decât în anumite condiţii.173.55 Informaţia nu se află numai prin comunicare socială în sens larg ci şi prin alte modalităţi de comunicare cum ar fi de pildă cercetarea sub toate formele ei.27-28. 358. Grenada.28 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ informat este mai dificil de manipulat decât un om neinformat. Aceasta nu înseamnă că informaţia este singurul obiect la comunicării. Carlos.ro. De exemplu. John P. să planifice. Informaţia este cheia de boltă a comunicării în general şi a celei sociale.A. Se spune că faptul devine informaţie. lichidul. Informaţia contribuie la dezvoltarea responsabilizări atât de necesară eficientizării procesului de conducere sau de executare a unei activităţi.”52 Referindu-se la mass-media şi manipulare James Lull arăta: „Mass-media transmit imagini foarte selective. 37 şi următoarele. Academia Română. mai mult sau mai puţin reţinute şi transmise de-a lungul timpului. Bucureşti. 28 52 . încadrate împreună cu punctele de vedere gata pregătite asupra numeroaselor chestiuni care se situează în afara cunoştinţelor şi experienţelor personale ale majorităţii membrilor audienţei. Ea devine: „Trebuie să ne schimbăm pentru că avem nişte probleme care ne afectează pe toţi şi pe care trebuie să le rezolvăm. fiind un factor important al comunicării. 24. Obiectul comunicării poate avea forme infinite.”53 22. pe lângă aceea de informaţie. "Plouă" nu este o informaţie. Bucureşti. p. 1996. – Comunicare. Despre obiectivul comunicării putem vorbi în cadrul comunicării umane având în vedere scopul acesteia. Militarii şi cei din Ken Blanchard. Irak şi Somalia. substanţa.Bucureşti. atunci când un informator informează un neinformat.54 23. O critică a comunicării. energia. De pildă. Curtea Veche. Obiectul comunicării nu se confundă cu obiectivul comunicării. Acest lucru e valabil în special pentru problemele politice globale. să acţioneze responsabil şi să aibă satisfacţii. 2002. Editura S. numai în ultimul deceniu. 55 A se vedea Lucien Sfez. sunt numai unele din obiectele comunicării în general. 54 DEX.Învăţământul are la bază informaţia şi anumite metodologii specifice de transmitere a acesteia care caracterizează un anumit gen de comunicare. Într-o altă accepţie experienţa reprezintă totalitatea cunoştinţelor pe care oamenii le dobândesc în mod nemijlocit despre realitatea înconjurătoare în procesul practicii social-istorice. p. În această carte ca strategia nr. 1 a responsabilizării este folosit principiul: „Intensificaţi circulaţia informaţiilor pentru a obţine performanţe”.S. al interacţiunii materiale dintre om şi lumea exterioară. Strategii de responsabilizare. p. oamenii din întreaga lume au fost complet dependenţi de mass-media şi guverne (despre care raportau tot mass-media) în legătură cu relatările incursiunilor militare americane în Liban.N. 53 James Lull.

datorită vederii a confundat stropii de la un furtun cu ploaia naturală etc. 1999. ori când. Serviciile de informaţii şi decizia politică. 2003. 56 57 Vladimir Volkoff.Toate acestea ilustrează trei idei importante: . persoane (parteneri. mediu sau lung. oponenţi. -proiectivă (cu ce consecinţe ?). precizări legate de iniţiere şi de destinaţie . influenţa factorului politic sau economic etc. -acţională (cum ?). astfel: a) . -conţinut (ce ?). care sunt trecute printr-o selecţie sub minim trei factori: evaluarea sursei.mijlocul de comunicare distorsionează informaţia. precum şi a evoluţiei posibile şi probabile”57 În comunicarea socială orice informaţie presupune prezenţa a trei variabile în care nu se poate avea absolută încredere. 29 .Ed. Tritonic Bucureşti. obiect al informaţiei: spre exemplu. reperele semnificative în evoluţia acestuia . p. aliaţi. produsul. p. -temporală(când ?). . de la informator la informat.informaţia în comunicare nu conţine niciodată adevărul sută la sută. nu are intenţii rele.organizaţii.data şi momentul desfăşurării fenomenului.post-factuală. 13 Mireille Rădoi.informatorul poate cunoaşte deformat faptul. şi informaţii.localizarea entităţii sau a acţiunii. Iaşi. grupuri de interese. iar nu la fenomen. -spaţială (unde ?). când de fapt acesta prezintă lucrurile în “roz”. sau când prezintă o premoniţie a sa ca o certitudine.orice s-ar crede. 25. de exemplu : transmisia prin telefon a fost suprapusă cu o altă convorbire. Pe tot parcursul comunicării se pot strecura erori. Legat de dimensiunile informaţiei în literatura de specialitate sunt enumerate : „-actorii (cine). evaluarea informaţiei şi coroborarea informaţiei56. -determinist-motivaţională (de ce ?) –surprinderea cauzalităţii reale a evenimentului. chiar dacă nici un membru al lanţului informativ. dacă nu absurdă în condiţiile relativităţii.reali sau potenţiali) . de exemplu: poate fi un optimist care crede că informatorul nu exagerează. Editura Antet. c) . Tratat de dezinformare.130. b) . informatul nu a auzit bine. sau chiar algoritmul . dar în general orice pretenţie de obiectivitate absolută pare suspectă.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 29 _____________________________________________________________________________________________ ____ serviciile de informaţii au motive întemeiate să facă deosebirea între o informaţie. structuri instituţionale. nu numai că în materie de informare nu există obiectivitate.informatul recepţionează cu o anumită doză de subiectivism. subiectivismul agentului media. aprecierea efectului rezultat pe termen scurt.circumscrierea cantitativ-calitativă şi maniera de desfăşurare a acestora . când el este un pesimist înnăscut poate crede că plouă atunci când burniţează. care este culeasă în stare brută.referinţă la esenţă. activitatea.

A. 297 din Codul penal sau infracţiunea de manipularea pieţei prevăzută de Legea nr. prevăzută de art. sentimente etc.dorinţa de a convinge publicul cu privire la superioritatea unei anumite cauze. dorinţi.” 60 Marele economist austriac Ludwig Von Mises criticând guvernul SUA şi Federal Rezerve legat de criza creditelor ipotecare arăta: „Pentru a nu fi făcut responsabil de consecinţele nefaste ale inflaţiei. manipulând sensul cuvintelor.(2) În cazul serviciilor de programe de televiziune. informează pe ceilalţi: cunoştinţe. textul somaţiei sau al sancţiunii va fi difuzat în următoarele 24 de ore de la comunicare. 13. . art. a din Legea nr. (3) În cazul serviciului de programe de radiodifuziune sonoră. art. a unui anumit candidat etc. art. nimic nu se vinde"61.30 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ . Autorităţile nu vorbesc niciodată despre asta şi pun majorarea costului vieţii pe seama pieţii libere şi a oamenilor de afaceri. 2000.60 . 148/2000 iar potrivit art. textul somaţiei sau al sancţiuniui va fi difuzat în următoarele 24 de ore de la comunicare.Obiectivitatea nu poate exista . 52/2003 privind obligaţia radiodifuzorilor de a aduce la cunoştinţă publicului somaţiile şi sancţiunile aplicate de C.” Christian Baylon. art. de cel puţin 3 ori.158/2008 publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă ilegală constituie contravenţii şi se sancţionează. păreri. cel de la care pleacă comunicarea – deseori spunem emiţătorul -.1 se dispune: „(1) Radiodifuzorul căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului i-a aplicat o sancţiune sau i-a adresat o somaţie de intrare în legalitate are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiuni sau ale somaţiei. Această enumeraţie demonstrează varietatea elementelor pe care le putem comunica. Uneori apare tentaţia denaturării intenţionate a informaţiei în anumite scopuri.” 61 Potrivit art.62 Referindu-se la comunicarea socială în sens restrâns. 59 Se ştie că Consiliul Naţional al Audiovizualului potrivit Legii 504/2002 aplică sancţiuni radiodifuzorilor pentru încălcările acesteia. cum ar fi înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor. Christian Baylon arată: “A comunica este deci. art. din care odată în principala emisiune de ştiri. 158/2008 legiuitorul nu a mai prevăzut condiţia că fapta constituie contravenţie dacă nu constituie infracţiune. 187/2006. b din Legea nr. b. Spre exemplu.dorinţa de a vinde un produs.decât în informaţia de ordin ştiinţific. 30 58 . puţin cunoscute şi incorect clasificate. guvernul numeşte „inflaţie” inevitabilul efect al acesteia. echivalent cu a transmite informaţii referitoare la ceea ce avem în minte. mai mult sau mai puţin nobile. se poate încerca manipularea opiniei publice. a unui partid. 148/2000 în redactarea până la modificarea prin Legea nr. publicitatea înşelătoare cât şi publicitatea subliminală. Se observă că informaţia prezintă un oarecare procent de denaturare inerent celor trei elemente. abuzivă. 22. 297/2004 privind piaţa valorilor mobiliare. 62 Pentru a preveni o astfel de manipulare în comunicarea audiovizuală. într-o primă aproximare.Prin Legea nr.00.N.00-14. sonor şi vizual.este firesc ca fiecare martor să aibă propria sa impresie (determinată de mai mulţi factori) asupra evenimentului la care a asistat. prin denaturarea intenţionată a informaţiei din: . anume creşterea preţurilor. Întrucât uneori radiodifuzorii comunicau publicului fapta şi sancţiunea într-o manieră în care se lăsa impresia că sanţiunea este neîntemeiată.dorinţa de a obţine o anumită atitudine din partea opiniei publice59. în formularea transmisă de Consiliul Naţional al Audiovizualului. în intervalul orar 18.” Nerespectarea prezentei decizii se sancţionează potrivit art.Este interesant că în reglementarea prevăzută de Legea nr. 158/2008 a fost abrogat art. Astfel în art. în acest sens este cunoscut un proverb rusesc care spune: "fără înşelăciune. a. Ed. trecănd sub tăcere faptul că această creştere se datorează chiar sporirii artificiale a cantităţii de bani aflaţi în circulaţie. Am ales intenţionat expresia vagă “a avea în minte”.91 din Legea nr. Consiliul Naţional al Audiovizualului a emis Decizia nr. 6 lit. din care odată în principala emisiune de ştiri. 13 din Legea nr. Prevederile acestei decizii au fost preluate şi perfecţionate prin Decizia nr. în intervalul orar 6. ea corespunde totalităţii fenomenelor psihologice.6. astfel.12.504/2002. unde aceeaşi experienţă realizată de mai mulţi cercetători conduce întotdeauna la aceleaşi rezultate (deşi şi aici intervine relativitatea). Comunicarea. guvernul recurge la o şmecherie lingvistică. puteau constitui contravenţii sau chiar infracţiuni după caz. privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului.10.00. 6 lit.00-22. Astfel.58 26.40 din 9 martie 2004. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Iaşi. amintiri. p. 4. art 23 lit.cu atât mai mult . Consiliul Naţional al Audiovizualului a emis Decizia nr. imagini. 158/2008 privind publicitatea. de cel puţin 3 ori. asupra cărora comunicatorul. pentru a îndeplini o anumită acţiune.

în scopul promovării vânzării de bunuri ori servicii.N. astfel: .I.. societăţii comerciale au folosit în denumirea firmei cuvinte care nu corespundeau obiectului de activitate dar care sugerau o anumită Este vorba de înşelarea a peste 300. 148/2000. în comunicarea dintre conducerea “Fondului Naţional de Investiţii” şi persoanele fizice şi juridice determinate să-şi "investească" economiile la acest fond s-au denaturat intenţionat informaţiile63. corectitudine. Aceasta înseamnă să recunoaştem că publicitatea. garanţie etc. prejudiciază ori poate prejudicia un concurent.N. 64 Se ştie că în sistemul bancar. în cazul falimentului unei bănci. drepturi şi obligaţii. prin publicitate înşelătoare se înţelegea orice publicitate care. b) publicitate înşelătoare . care mizează pe reflexele condiţionate”. 158/2008 se definesc mai mulţi termeni astfel: „Art. 3.publicitatea care.–ului.publicitatea care identifică în mod explicit sau implicit un concurent ori bunuri sau servicii oferite de acesta. Dar în cazul C. a indus o idee falsă cum că acesta ar fi o instituţie publică. 4 lit. sau care poate leza interesele unui concurent. promiţându-le dobânzi foarte mari (300%). de persoane necinstite. prin gestionare defectuoasă şi sustragerea acestei sume.64 Se susţine pe bună dreptate că acest mod de comunicare a favorizat. păgubirea a peste 300. până la 6000 de euro în anul 2006). banii acestora să fie însuşiţi sau risipiţi sub diferite forme de conducerea F.C. aspect acoperit iniţial printr-o comunicare manipulantă.folosirea la un fond privat aşa cum este Fondul Naţional de Investiţii a cuvântului "naţional" în denumirea acestuia.. în schimb la Fondurile private de investiţii sumele investite de persoanele fizice nu sunt garantate de stat sau vreun fond special controlat de stat. în scopuri comerciale”. de către Stat ceea ce presupune neutralizarea riscului de faliment.C.E. proastă gestiune etc.000 de cuvinte.în emblema F. ca în final.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 31 _____________________________________________________________________________________________ ____ 27. afirmarea în spotul publicitar. determinaţi să depună sume mari de bani la F.E. poate afecta comportamentul economic al acestora sau care. deşi acestea erau interzise de Legea nr.N. induce sau poate induce în eroare orice persoană căreia îi este adresată sau care ia contact cu aceasta şi îi poate afecta comportamentul economic. depozitele persoanelor fizice sunt garantate dintr-un fond special numai pânã la un cuantum (de exemplu. Editura Antet. precum şi în scris pe coperta unui dicţionar că are 50. se adreseasă mai mult subconştientului decât conştiinţei.000 de cuvinte. inclusiv bunuri imobile. 65 Dicţionarul Grand Robert defineşte publicitatea ca fiind: „faptul de a exercita o acţiune psihologică asupra publicului.-ului în caz de faliment. fundaţii. industriale. După 1990 mai multe asociaţii. în orice mod. 66 În art. poate apărea ca publicitate înşelătoare. înşelătoare. artizanale sau liberale.I s-au strecurat iniţialele „C. „Cea mai eficace publicitate este aceea americană. Conform art.3 din Legea nr. inclusiv în modul de prezentare.66 De pildă. lezându-i interesul de consumator. deci a statului. Bucureşti p. c) publicitate comparativă . care presupune o anumită rigoare.C.000 de cetăţeni investitori cu circa 1057 miliarde lei. deoarece persoana a fost determinată să cumpere ceva care costă mai puţin decât a plătit suportând pe nedrept diferenţa care reprezintă prejudiciu pentru cumpărător. .În sensul prezentei legi. din cauza caracterului înşelător.I.orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale.I sunt garantate 100% de stat prin intermediul C.000 de cetăţeni. s-au folosit publicitatea65 înşelătoare şi publicitatea comparativă.E. induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta şi care. În acest caz. a scris Malraux.21. la fel ca propaganda.N. Vladimir Volkoff.. Tratat de dezimformare. “b” din această lege.„ sugerând astfel că sumele depuse de F. din acest motiv. depozitele sunt garantate 100%. 31 63 . (în anul 2000). inclusiv prin modul de prezentare. .De pildă. instituţie publică. termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) publicitate . iar după vânzare se constată că acesta conţine numai 20. în orice fel.

Editura comunicare .16. universitar.16.G. Vladimir Russev. relevantă. p. p. De pildă minciuna pentru a provoca râsul (iluzionismul. Bucureşti.70 În DEX minciuna este definită ca denaturare intenţionată a adevărului având de obicei ca scop înşelarea cuiva. din culpă. lichidarea. 70 Waring 1980 citat de Ivan Ognev. În dicţionarul limbii ruse contemporane minciuna este definită ca o denaturare intenţionată a adevărului. 72 Ivan Ognev. De abia în 2004 prin O.635. Ediţia a II-a Univers enciclopedic. farsa etc. bun sau rău socotim că afirmaţia sau negaţia falsă făcută în mod intenţionat tot minciună se cheamă. cu unele excepţii. valoroasă. Minciuna uneori serveşte adevărul de regulă când scopul scuză mijloacele.ro. şotia. verificabilă şi să aibă valoare. prevenirea şi combaterea acesteia dat fiind implicaţiile acesteia asupra drepturilor şi libertăţilor persoanei. 2005. Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană. Bucureşti. scamatoria. trebuie să mai îndeplinească următoarele caracteristici: să fie integrală. Securitatea psihologică. De regulă scopul vizat prin minciună este ilegal. etc. român. prestidigitaţia. Minciuna este definită diferit sub mai multe accepţiuni. Vladimir Russev. pozna. exactă. fiabilă. 73 Pentru platon doar medici şi conducătorii cetăţii aveau dreptul de a minţi. operativă. imoral. minciuna este strict un act comunicaţional intenţionat de transmitere verbală a unor afirmaţii false în scopul înşelării receptorului”69. Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană. iar cei din urmă pentru binele republicii. 1. Alfred Vasilescu.4 Minciuna. 32 68 67 .9. înşelare. Minciuna este reprezentarea falsă a realităţii. 2005. naţional. Pe lângă obiectivitate o informaţie corectă. institut. Este interesant că Legea nu prevede această interzicere şi pentru asociaţii şi fundaţii. p. precum şi radierea acesteia din registrul comerţului. disponibilă. oportună. nr.68 28. academic. neadevăr. în condiţiile legii. 71 Academia Română Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” Dicţionar Explicativ al Limbii Române. utilizabilă. ghiduşia.32 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ imagine folosită la manipularea celor care se adresează cum sunt: academie. 1996. Un rol important în dreptul comunicării sociale îl are determinarea minciunii. faptă care se sancţionează cu amendă de 20 milioane de lei vechi şi are drept consecinţă dizolvarea de drept a persoanei juridice. neadevăr.73 Dar nu întotdeauna scopul scuză mijloacele. primii pentru binele pacienţilor. un drept al celui minţit. actuală.71 Observăm că minciuna în aceste definiţii are ca scop înşelarea conştientă a altuia. păcăleala.”72 Socotim că minciuna este afirmaţia sau negaţia falsă făcută în mod intenţionat. un enunţ îndreptat spre înşelarea conştientă a altuia. minciuna în interesul propriu şi nu în ultimul rând minciuna în interesul minţitului. Problema apare dacă înşelarea este sau nu cauzatoare de prejudiciu dacă satisface sau nu o necesitate. adevărată. 69 Vasile Tran. Bucureşti. Tratat despre minciună.) minciuna în interesul altuia. „În accepţia minimală.72/2004 s-a interzis folosirea a astfel de cuvinte în denumirea firmelor67. sau fortuit. Securitatea psihologică. p. Indiferent de scopul acesteia. În dicţionarele germane minciuna este definită ca un enunţ în mod intenţionat neadevărat. Reprezentarea falsă a realităţii poate fi făcută cu intenţie.

pe cărări. Secolul XX a găsit minciuna în bordee şi în manufacturi. cerşea pomană. şi că îi este favorabil ceea ce în realitate îl păgubeşte mai devreme sau mai târziu. "conservatorismul". pe străzi şi pe la colţuri. "înlăturarea dictaturii" . într-atât se întrepătrund nenumăratele. a celor care le-au cauzat însuşindu-şi-le. 75 Piotr Wierzbicki. “Dacă cineva ar dori să facă o hartă a lumii care să configureze sfera. 74 După unii autori „dezinformarea este o manipulare a opiniei publice. Minciuna calificată presupune o construcţie inteligentă. disciplinară. Spre exemplu. Nimic mai fals.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 33 _____________________________________________________________________________________________ ____ Minciuna poate fi simplă sau calificată. Lipsa de cunoaştere. aprobându-le sau favorizându-le. la răscruci. mijloace frauduloase de cauzare a erorii provocate. cit. din varii cauze. Iaşi. 8. un nivel ridicat de credibilitate provocată. haos. pe care l-a transformat într-un specialist care folosind cuceririle civilizaţiei. minciuna simplă. acţionând sub deviza "libertate". 30. colectivităţii. Deci. "obedienţa". etc.25. pentru care trebuia angajată răspunderea penală.Structura minciunii. oferindu-i fabricile şi autostrăzile moderne. de experienţă şi în general de comunicare accentuează caracterul de junglă bazat pe instinct. primitivă. ar trebui să înfăţişeze o adevărată junglă. Piotr Wierzbicki vorbeşte de Secolul XX.. „active financiare izvoare de bogăţie”etc. în scopuri politice. că drept răspuns la oraşele de aluminiu şi sticlă ale laboratoarelor înţelepciunii. minciună calificată. Editura Nemira. p. etc. care de regulă se bazează pe minciuna calificată. conduce de la pupitrul de comandă al marelui dispecerat al minciunilor. crescută într-o structură subtilă. deoarece un "credit neperformant" este un împrumut care a fost recuperat. ca secol al adevărului şi al minciunii arătând. Editura Antet. 29. (anul 2002) în legătură cu falimentul Băncii Internaţionale a Religiilor le categoriseşte (aşa zisele credite neperformante) ca “tip de jaf prin creditare”.R. 7 76 Piotr Wierzbicki. însă fără a produce beneficiile care trebuiau să fie obţinute prin dobânzile la creditul respectiv datorate de împrumutat. 1996. echivocă. rectilinie. „exportul de democraţie”. folosind informaţii tratate cu mijloace deturnate.” Vladimir Volkoff. populaţia a "acceptat" să suporte prin datoria publică imensele prejudicii cauzate băncilor prin infracţiuni. p.Minciuna rafinată îi suceşte minţile individului. în mod viclean şi îi face să creadă că negru este alb. în general. multicolorele sisteme ale minciunii” arată Piotr Wierzbicki. societăţii. prezentându-i-se acestea ca fiind "credite neperformante". 33 . În astfel de situaţii spunem că ne aflăm în cazul manipulării prin dezinformare74. Secolul XX a găsit mincinosul care înşela la cărţi. inclusiv falimentul neinfracţional al împrumutatului. şi astfel să nu fie suportate de populaţie. "omenire". cu toate consecinţele negative pentru societate. manipulare. falsifica socotelile. s-au înălţat spre cer coşurile murdare ale fabricilor de falsuri75. incompetenţă. civilă etc. minciună care mergea sub deviza: "puterea". şi a făcut din ea o minciună complicată. acţiunea şi repartizarea tuturor sistemelor minciunii care există astăzi.N. p. de pregătire. "progres". pieţele centrale şi monumentele."Secolul al XX-lea a preluat. Este adevărat cam târziu. "banii". tratat de dezinformare. conducerea Băncii Naţionale a României îşi schimbă optica şi astfel în Declaraţia Consiliului de Administraţie al B. de tipul "doi plus doi fac cinci". op. "cauză". sintagma "credit neperformant" nu include creditele obţinute prin infracţiuni şi nerestituite..76.

30. începând cu dreptul la adevăr. p. Ed. dezechilibrare. să luăm războiul din Golf. Eroarea provocată este un rezultat al minciunii.258. popoarelor. 81 Potrivit DEX prin dezinformare se înţelege a informa în mod intenţionat greşit.R. Bucureşti. culturale. că imaginile erau adesea false. morale. o ştim prea bine. cu scopul inducerii lui în eroare. analişti. a risipit în mod iresponsabil bani ai agenţilor economici şi ai populaţiei. a dat loc unor manipulări fantastice şi unor operaţiuni de cenzură incredibile. cât şi a zonelor adiacente de interes ale acestuia. încât toată lumea acrezut că vede războiul. combătută prin mijloacele sociale.P. 54. Minciuna presupune un neadevăr spus cu intenţie.. ulterior numărul celor manipulaţi de aşa zişi formatori de opinie autodeclaraţi sau nu. lăsând însă impresia libertăţii de gândire şi de decizie. Porunca biblică "să nu minţi" ar trebui înlocuită cu "să nu-l manipulezi pe altul".” Şi au arătat atât de multe imagini. deoarece presupune intenţie. 80 Dacă în timpul Revoluţiei din 1989 mulţi oameni înarmaţi. Doina. unui adevărat discurs propagandistic. 79 Şt.” Jon Hanson. 2003. fie mass-media şi comercianţii o vor face pentru tine. cât a minţit şi manipulat. grupurilor umane. p. Arta şi puterea informaţiilor. 1996. situarea într-o poziţie dezavantajoasă pentru el. dezinformări.” Ignacio Ramonet. ofensive şi defensive. la realitate. religioase. Mijloacele de informare nu au spus „Va avea loc un război şi nu vi-l vom arăta”. manipulări sofisticate şi de masă de la simpla comunicare şi până la comunicarea prin lege cu toate consecinţele pe care le vedem şi le trăim zi de zi. grup. Bucureşti. calomnii. colectivitate) este determinat să gândească şi/sau să acţioneze într-un mod compatibil cu interesele iniţiatorului. până când să înţeleagă că. insultele. adică autorul acesteia ştie că nu corespunde adevărului. şi nu cu interesele sale. Prin minciună se încalcă o serie de drepturi. În această situaţie manipulatul crede cu putere că opinia şi decizia este a „sa”.După Piotr Wierzbicki. prin utilizarea unor tehnici de persuasiune şi distorsionând intenţionat adevărul. dreptul la informaţie şi până la dreptul la viaţă. militari sau civili.D. 82 Jon Hanson referindu-se la minciună îndeamnă: „Gîndeşte astfel: fie vei cenzura tu singur mesajele ce îţi sunt transmise. de fapt. calomnia.”79 Minciuna privită ca o maladie a comunicării trebuie prevenită. Editura. p. autodizolvării a grupurilor. maselor de oameni din întreg spaţiul politico-militar al adversarului. 102. dezbinare. Militară. dimpotrivă au spus „Veţi vedea războiul în direct. E. 34 78 77 . Tirania comunicării. crearea de false convingeri.I. inclusiv juridice atunci când este cazul. demascată. Sociologii arată că „manipularea reprezintă acţiunea prin care un actor social (persoană. naţiuni şi state. a crescut iar gloanţele au fost înlocuite cu minciuni calificate. insulta. oameni politici. şi în general rea credinţă. p. într-un cuvânt. organizaţiilor sociale. Bucureşti. care. Editura Amaltea. scop. Referindu-se la războiul din Golf (1991) Ignacio Ramonet în lucrarea Tirania comunicării arăta: „De pildă. 2000. dezinformarea produse cu actualele mijloace ale comunicării sunt cele mai perfide şi eficiente arme în războiul informaţional prin decredibilizare. Bucureşti. ce i-au fost încredinţaţi spre păstrare şi multiplicare. nişte reconstituiri nişte iluzii. Minciuna. Sociologia opiniei publice. minciuna modernă constă în manipularea78 celuilalt. nu-l vedea. 2006. declanşarea autodistrugerii80. fundamentarea corectă a deciziei cu toate consecinţele negative ale acesteia pentru cel manipulat82 şi alţii. claselor.rezultat al judecăţii Nu ne propunem să analizăm aici cine. au fost determinaţi să tragă uni întralţi cu plumbi. În doctrină se consideră că „dezinformarea reprezintă ansamblul formelor şi procedeelor non-violente. întrepinse de forţele civilo-militare proprii împotriva indivizilor. divizare. afirmând că împotriva acesteia trebuie virtute şi înţelepciune. destabilizare.34 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ afirmând că B.” Stan Petrescu. precum şi într-o situaţie care să-i afecteze capacitatea de reacţie şi de raportare. că imaginile mascau nişte omisiuni. Datorii profitabile şi datorii neprofitabile. Minciuna stă la baza dezinformării81 care la rândul ei subminează formarea liberă a opiniei. Buzărnescu. cu necunoaşterea. dezorganizare.77 31. fiind conştient de consecinţele pe care le doreşte sau le acceptă. Minciuna nu se confundă cu eroarea.

cadourile din jad şi mătase. 31-34. Manipularea prin informaţie. Filmul Roky IV. profesional. Ed. Bucureşti 2002. „ O tehnică foarte comună a fost şi este aceea de a ridiculiza alte naţiuni şi alte popoare. .”arată Sun Tze. Şi cum să-l lipseşti de această dorinţă? Prin dezinformare. dau viaţă principiului enunţat de Nicollo Machiavelli „Celui care câştigă o bătălie i se iartă toate greşelile.. Editura Antet XX Press Bucureşti. la momentul potrivit. să dezvolte în mod monstruos tendinţe deja prezente. 86 A se vedea Niccolo Machiaveli. la fel ca atunci când trimiţi de –a rostogolul un bulgăre pe o pantă abruptă. şi altele. 1989). Se afirmă tot mai frecvent că pe acest principiu s-ar fi bazat şi iniţiatorii războiului din Irak (2003). Or. folosirea prostituatelor.să exploateze conflictele deja existente şi să le învenineze.discreditarea valorilor tradiţionale distruge identitatea unui popor. Vladimir Volkoff. Problemele apărute după declaraţia preşedintelui G. ridiculizaţi tradiţiile adversarilor. Filipeşti de Târg Prahova. glasnost.omiţând că a folosit cel puţin o premiză neverificată servită meşteşugit de manipulator pentru a folosi propria forţă. 1993.discreditaţii tot ceea ce merge bine în ţara adversă.implicaţi-i pe reprezentanţii claselor conducătoare ale ţării adverse să întreprindă acţiuni ilegale. Remiza ideologică a Războiului Rece. Arta războiului. Filmele.” James Lull.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 35 _____________________________________________________________________________________________ ____ sale. Este cunoscut că abuzul. 85 „ Astfel trebuie să se profite de pe urma situaţiei. .Antet. Subminaţi-le reputaţia şi. acum când este tot mai evident că armele de distrugere în masă ale lui Sadam a fost un motiv inventat. folosirea propriei forţe a adversarului contra sa.răspândiţi discordia şi gâlcevile între cetăţenii ţării adverse. Ruşi erau adesea luaţi în vizor.folosirea cântecelor şi a muzicii lascive. în vigoare înainte de perestroica. lipsindu-l de încrederea electoratului. p. Ed. op. . Forţa iniţială e minimă. Strategia tipică era aceea de a asocia bunele sentimente faţă de cultura americană (din care făcea parte produsul). fie de dorinţa de a lupta. material etc. încurajând spectatorii să râdă de incompetenţele culturale (şi rasiale) dramatizate ale străinilor.18. ”86 Acest principiu operează mai eficient cu cât durata câştigării războiului este mai scurtă cum ar fi în cazul aşa-zisului război-fulger. paralizează. . Versiunea în limba română. ilegalităţile însoţite şi urmate de manipulare. Arta războiului. de exemptu. emisiunile de televiziune şi reclamele i-au pedepsit pe germani şi pe japonezi ani de zile după sfârşitul celui cel de al Doilea Război Mondial. cum să-l învingi fără luptă? Lipsindu-l fie de mijloacele. căderea Zidului din Berlin şi dezintegrarea finală a Uniunii Sovietice a furnizat un context politic în care naţionalismul şi capitalismul american erau exaltate de flagrante stereotipizări negative ale naţiunilor şi popoarelor comuniste. supuneţi-i dispreţului concetăţenilor lor. de sprijinul politic. 35 84 83 . prezintă un rus robotizat care cedează în faţa americanului musculos. p. . adică arta de a încuraja la adversar un hedonism care la început moleşeşte şi în perspectivă. Antet XX Press.85 La acestea se mai poate adăuga şi altele cum ar fi: demonizarea conducătorului. propriile resuse împotriva sa (manipulatul) şi în favoarea manipulatorului direct sau indirect.întărâtaţii pe tineri contra bătrânilor.”În continuare Vladimir Volkoff arată că dezinformarea modernă are la bază principii ca: . cit. Bush privind „înfrângerea” Irakului inclusiv după capturarea şi executarea A se vedea Sun Tzu.W.84 . iar rezultatele enorme. în anii 1980 ( vezi Real. Vladimir Volkoff referindu-se la unele principii din « Arta războiului » a generalului chinez Sun Tzu83 arată : „Arta supremă a războiului constă în a învinge duşmanul fără luptă”.

situaţii neadevărate. op.). adesea eficace datorită enormităţii sale ce poate seduce spiritele paradoxale.citate aproximative sau trunchiate scoase din context sau împrejurări. . chiar dacă este abuzivă. . Ignacio Ramonet referindu-se la manipulările din timpul Revoluţiei din 1989 arată: „Din 1989 şi mai ales după minciunile prilejuite de Revoluţia română. s-au produs delirurile referitoare la războiul din Golf.amestecarea faptelor cu opiniile sau persoanelor vinovate cu cele nevinovate. p.dozajul « savant » de jumătăţi de adevăr cu jumătăţi de minciună. evidenţierea din conţinut a accesoriilor. într-o anumită variantă. .reminiscenţe false sau comparaţii nejustificate. Henri-Pierre Cathala prezintă o listă nelimitată de compunere a minciunilor din informaţii adevărate şi informaţii false. vor putea fi condamnate cu uşurinţă folosind o ilustrare adecvată. urmărind opusul exprimării. . . În America sunt tot mai multe voci oficiale sau neoficiale care critică iniţierea şi declanşarea războiului din Irak. evidenţiază cu totul altă situaţie cu privire la „victoria” americană. pentru a deturna atenţia de la adevăr. 87 Ignacio Ramonet. neglijând tocmai ceea ce ar da valoare de adevăr (contextul.exagerarea apocaliptică a unui fapt accesoriu şi fără importanţă în numele unor principii morale. folosind subînţelesul. dezinvolt sau indignat. conjunctura etc. ieşind la iveală crudul adevăr.minciuna înecată într-un noian de informaţii.minciună absolută. după care au avut loc. ce a împiedicat producerea efectelor principiului mai sus enunţat. 36 . din nou. . numeroase colocvii şi seminarii. estompate în mod savant. ziarişti s-au axat pe o meditaţie serioasă cu privire la deraierile mediatice.minciună prin omisiune.55. existând posibilitatea de a fi regăsită ulterior pentru a servi drept punct de referinţă ca adevăr. . care sugerează stări. . fiindcă ei erau primii care se aflau în vizor. Cu toate acestea.cit.. de la esenţă etc.contradevărul neverificabil datorită lipsei de martori sau alte probe. a faptului întâmplător sau necesar în detrimentul esenţialului sau finalităţii.valorizarea. folosite în acţiunile de manipulare prin dezinformare : .36 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ lui Sadam.”87 Nu putem să nu amintim opiniile lui Niccolo Machivelli (1469-1527) referitoare la divorţul dintre politică şi morală. primele determinând acceptarea celorlalte şi aceasta cu atât mai uşor cu cât opinia publică este neutră sau deja pozitivă. care. . 32. .afirmaţii făcute pe un ton angelic.

a doua zi după un atentat comis la Fethie( un centru turistic înTurcia). efectele sunt deosebite. 2004. ţinta ei fiind 88 89 A se vedea Henri Pierre Cathala. în diferite scopuri. dezinformarea devine regina tehnicilor.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 37 _____________________________________________________________________________________________ ____ .88 Atunci când suntem arbitri. . de pildă. O asemenea pedeapsă. un ziarist de televiziune. 122. ocupaţi cu confecţionarea bombei care servise la comiterea atentatului de la Fehtie… Totul era fals. de fapt. Michael Born. mai cu seamă când « informaţia » este transformată în spectacol sau pusă în scenă pe baza unui scenariu ca în cazul unei ficţiuni. fără a avea posibilitatea de verificare şi care se găseşte. în iunie 1994. A fost condamnat la 4 ani de închisoare. p. În multe cazuri manipulatorul nu îi serveşte direct minciuna. fără să vrea. Bucureşti. 37 . În democraţie. circa 20 de reportaje… Datorită talentelor sale. op. în totalitate sau parţial. un canal german de televiziune putuse să prezinte un reportaj formidabil. iar locul de filmare nu era Turcia ci Grecia… Michael Born a istorisit .etichetarea interlocutorului atribuindu-i o pretinsă apartenenţă la un anumit sistem de idei ce poate fi respins mai uşor decât discutarea în detaliu a argumentelor veritabile prezentate. dintre care « premiul pentru cel mai bun reportaj turnat în condiţii de risc ».p. produs de Marc de Beaufort şi Roger James. controlate de trupele de gherilă.spunerea adevărului lăsându-se să se înţeleagă că este minciună sau negarea unei afirmaţii în aşa fel încât interlocutorul să creadă că.90 „A dezinforma. Editura Allfa. înarmat până în dinţi. . însoţit de alţi doi combatanţi rebeli. într-o carte povestea acestor fakes: « Imaginile au minţit întotdeauna. prite care şi Statele Unite. cit. Luptătorii kurzi erau interpretaţi de albanezi deghizaţi. judecători ad-hoc trebuie să fim foarte circumspecţi şi să vedem dacă avem toate datele necesare pentru a raţiona corect cu informaţii adevărate (premize) şi a nu cădea în capcana manipulatorului. La 18 decembrie 1998. Metodele de manipulare a gândirii a formării opiniilor sunt studiate. cu haz. marşul cel lung nu durase decât puţine minute. la plata unei amenzi de 2 milioane de lire. şi vor minţi mereu. cel care nu are timp sau nu poate să se informeze şi din alte surse este cel mai predispus la manipulare. care făcea semn echipei de filmare să-l urmeze pe cărări periculoase de munte. unde a fost prezentat în cadrul prestigioasei emisiuni 60 de minute de la CBS. unde posibilităţile de manipulare sunt numeroase. ci cel puţin o premiză falsă iar cel manipulat realizând el judecata crede cu mai multă convingere că concluzia sa este adevărată deşi este falsă ca urmare cel puţin unei premize false. înseamnă a îmbrăca o minciună în veşmintele adevărului. Epoca dezinformării. Manipularea creierelor.Acest documentar fals fusese difuzat în paisprezece ţări. 90 “În Germania.89Când manipularea este realizată prin media în scopuri politice sau comerciale. În afara mincinosului mai există cele două victime ale procedeului: cea asupra căreia acţionează şi care încearcă fără prea mari şanse de izbândă să facă dovada bunei sale credinţe şi cea care recepţionează minciuna. Minciuna reprezintă un proces cu trei personaje. Comisia Independentă pentru televiziune (ITC) din Marea Britanie a condamnat la rândul ei. decernat de canalul spaniol TV3. până la o grotă unde erau alţi patru luptători kurzi. o aprobă. perfecţionate.sabotarea adevărului printr-o prezentare sarcastică sau persiflatoare. explică Philippe Breton. firma CarltonTV pentru minciunile cuprinse în documentarul The Connection. a urgenţei şi a cursei pentru creşterea audienţei. cercetate. în postura unui fel de arbitru judecător al diferendului ce opune mincinosul victimei sale. ” Ignacio Ramonet. a fost recunocut vinovat că a falsificat. A se vedea Dr. grota se afla la reşedinţa de vară a unui prieten elveţian. primise numeroase recompense. Armean Victorian. descoperite. Filipeşti de Tîrg. Comodul.75. Editura Antet XX Press. a frânat ea cursa minciunilor? Deloc. » El acuză redacţiile şi întregul sistem televizat de informare că îi împinge pe ziarişti spre minciună şi exagerare din cauza concurenţei. afirmă el. Se vedea acolo un luptător kurd mascat.

In documente oficiale. au declarat doi angajati care au refuzat sa fie identificati.p.”94 Aceasta presupune o anumită pregătire.92 „Poate că exemplul cel mai potrivit este aspirina Bayer. 9 pct. Liberation. care citeaza primul interviu acordat din arest de acesta. World Com.1 se dispune: „În programele de ştiri informarea în probleme de interes public. a declarat ca nu i-a venit sa creada ca autoritatile americane nu au reusit sa descopere mai repede imensa frauda pe care o pusese la cale si ca a reusit sa scape atatia ani fără să fie arestat. Aserţiunea de ani de zile că Bayer e „cea mai bună” aspirină a contribuit. cu înţelepciune orice informaţie nouă. Divizia este insolvabila de ani intregi. Intr-un raport depus in ianuarie 2009. experienţă şi informaţiile necesare şi suficiente pentru a asimila în spirit critic. tratamente medicale şi cabinete medicale private. Intreaga divizie de consultanta a firmei sale reprezenta un mister pentru majoritatea membrilor staffului. dar si unor fonduri de hedging. care oferea servicii unor persoane bogate si investitori institutionali. echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor prin prezentarea principaleleor puncte de vedere aflate în opoziţie. Nomura Holdings. Etajul respectiv nu avea nici o legarura cu celelalte etaje si nu exista practic nici un fel de interactiune cu acesta. 94 A se vedea Henri Pierre Cathala. 95 În media sunt încă mulţi ziarişti care afirmă că ei sunt formatori de opinie deşi aceasta contravine dispoziţilor legale internaţionale. la o percepţie larg răspândită a acestei mărci ca fiind superioară celor concurente. 4 pct. 30 ianuarie 1998. Birourile lui Madoff de pe Third Avenues din centrul Manhattanului cuprindeau mai multe etaje. Madoff a fost condamnat la inchisoare. : Enron. Editura Antet XX Press. Tyco. De pildă în cazul publicităţii comerciale unele inexactităţi se repetă atât de des. Imclone. corectă şi completă. procurorii americani si oficialii SEC arata ca Madoff a marturisit faptul ca divizia de consultanta. identificate prin marcă sau denumire comercială. care se ocupa cu auto-reglementare. art. conform SEC.38 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE înşelarea opiniei publice” . constituţionale sau legale prin care este garantată libertatea de opinie. 122. organizarea industriei valorilor mobiliare şi a servit în calitate de Preşedinte al Consiliului de administraţie şi în consiliul de administraţie al NASD. citat de Ignacio Ramonet în op. Pe 29 iunie 2009. 20. Se spune că anchetatorii nu ar fi descoperit nici o dovadă de implicare a familiei acestuia sau a altor persoane ori structuri economico-financiare. cultură. Omul trebuie să-şi formeze liber opinia. Fiii lui Madoff au declarat angajatilor ca tatal lor nu le oferise nici un fel de informatie cu privire la divizia de consultanta. Consiliul Naţional al Audiovizualului.”93 „Cea mai eficientă şi se pare singura armă împotriva dezinformării este şi va fi conştiinţa liberă şi activă a fiecăruia. cit.A. de natură politică. în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. conform angajatilor. conţine numai aspirină de cinci grame. cu toate că Bayer. 40/2004. au Philippe Breton. 92 Chiar în domeniul publicităţii medicamentelor. 56/2003 se arată : „Radiodifuzorul se va asigura că jurnalele televizate prezintă în mod corect faptele şi evenimentele şi favorizează libera formare a opiniilor” . ori pentru aceasta trebuie să i se permită informarea necesară De pildă. vom vedea pe urmă”.” 96 Bernard Madoff a fost membru activ în Asociaţia Naţională a Valorilor Mobiliare Dealers (NASD) SUA. Bernard Madoff. pe lângă alte strategii de marketing. În spiritul acestor norme Consiliul Naţional al Audiovizualului în Decizia nr. Filipeşti de Tîrg. Fostul sef al Nasdaq. In presupusa schema au fost prinse peste 25 de companii din intreaga lume. socială şi culturală. el a fost condamnat la 150 de ani de închisoare. economică. 38 91 _____________________________________________________________________________________________ ____ 91 . fiind gasit vinovat pentru o frauda de peste 50 de miliarde de dolari. în art. p. prin art. potrivit ABC. ori subliminal se formează „ convingerea „ că exprimă adevărul. 3 din Convenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. divizia de consultanta situandu-se la etajul 17. la fel ca toate mărcile. cit.82. încât de multe ori prin inducţie.U.” 93 James Lull. Epoca dezinformării. p. el a acţionat singur. 38/18 februarie 2003 se dispune: „În emisiunile audiovizuale pe teme medicale nu se vor recomanda medicamente. nu reprezenta decat "o mare minciună".3 din Decizia nr. În faţa instanţei Madoff a cerut scuze victimelor sale care ar fi în număr de 3 miliooane din 25 de ţări şi a precizat că el a acţionat singur. printre care si unele dintre cele mai mari firme de servicii financiare ca BNP Paribas.95 Scandalurile financiare din S. firma lui Madoff declara ca are sub administrare active de 17 miliarde de dolari ca în momentul arestării să declare că în realitate nu sunt decât 300 de milioane de dolari. op. „Să publicăm. Bernard Madoff96 şi Xerox categorisite de presă ca gigantice malversaţiuni. trebuie să recpecte următoarele principii: a) asigurarea imparţialităţii.

Pur si simplu lua banii fraierilor si atat.I. Aceasta a pierdut peste 2. În schimb. Lichidatorul judiciar insarcinat cu afacerea Madoff a declarat vineri ca nu are nicio dovada ca investitorul acuzat de o frauda de 50 miliarde de dolari ar fi cumparat vreodata vreo actiune in numele clientilor sai. visurile unui trai confortabil. Andew Fastow.” Până în prezent. Bernard Madoff.” Marţi. Banco Santander. Madoff a spus ca firma sa este o schema Ponzi – o schema piramidala de investitii care creaza o falsa piata in care primii investitori fac bani pe spinarea noilor intrati. totul a fost o inselatorie. Este evident imposibil. Reamintesc ca Madoff le-a luat banii nu doar unor celebritati. în dauna micilor investitori ? În ziarul Adevărul.O astfel de schemă este un vehicul ilegal de investiţii care aduce câştiguri investitorilor mai vechi cu bani de la noi investitori şi care depinde de o serie constantă de noi investiţii. mici investitori dar şi mari investitori mai mult sau mai puţin naivi. care s-au grăbit să vândă acţiuni ale propriei companii în valoare de peste un miliard de dolari. pedepsesc sau sancţionează anumite fapte periculoase sau prejudiciabile reducând rolul statului în apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. poate al plimbărilor odihnitoare cu barca pe apele unui lac.” “Preţul unei acţiuni a scăzut vertiginos de la 85 de dolari la 68 de cenţi şi ei au pierdut totul – economiile. insarcinat cu cazul Madoff. au încercat să facă acelaşi lucru. agenţia Mediafax informa că: “Directorii celor mai mari 25 de companii din Statele Unite ale Americii care au dat faliment în ultimele 18 luni au câştigat.3 miliarde de dolari din încasarea Miercuri. sunt de natură a favoriza manipularea prin nesancţionare şi afectarea proprietăţii deponenţilor ai căror bani sun daţi drept credite fără garanţie cu riscul nerecuperării acestora. un fond piramidal de investitii.B. mai bine zis cu yahtul. arata Wall Street Journal. informează Reuters. aproximativ 3. spălare de bani şi alte fapte ilegale care i-au adus venituri semnificative. dar chiar unor bancheri prestigiosi si potenti oameni de afaceri. ştiind că aceasta era în pragul falimentului. fondului de investitii Madoff Investment Securities. Celorlalţi le-a rămas lacul. trebuie să răspundă. niciun dolar. 30 iunie 2009. deschizand calea evaporarii unei parti din banii familiei Madoff. Autoritatile spaniole vor avea in prim plan anchetarea relatiei dintre Banco Santander si Fairfield Greenwich Group. “Aceşti oameni apropiaţi vârfurilor administraţiei Bush continuă el – şi-au încasat frumuşel banii. a facut aceasta declaratie in fata Tribunalului american care investigheaza celebra afacere. dar judecatorii au inchis ochii. fostul director financiar al grupului Enron. potrivit F. sau acordarea de credite fără garanţii etc. De pildă abrogarea dispoziţiilor legale care pedepsesc penal insulta şi calomnia. Procurorii anticoruptie vor cerceta si angajati ai bancii spaniole care se ocupau in principal de gestionarea investitiilor. 97 Este cunoscut că dereglementarea presupune abrogarea dispoziţiilor legale care interzic. fondul de pensii. Dar oare se mai acoperă ceva din prejudiciul de ordinul miliardelor de dolari. Madoff a jucat inteligent. inclusiv funcţionari de rând ai firmei. un apropiat al preşedintelui Bush. 39 .3 miliarde de euro din depozitele clientilor in frauda fostului presedinte al Nasdaq. analistul Richard Cohen scrie în Washington Post “fapta conducătorilor concernului. Ştabii sunt cei care s-au ales cu barca. au rămas cu buzele umflate. 11:22 în Economie | Finanţe & Bănci Madoff nu a investit niciodata. Referindu-se la scandalul Enron. 29 iulie 2009. promitandu-le randamente mult peste media pietei. dar când ceilalţi investitori şi posesori de acţiuni. din prima zi de functionare a piramidei. pledand vinovat si sustinand ca el a fost singurul individ care a avut habar despre ceea ce se petrecea in fondul sau de investitii. precum si participatia la fondurile de investitii administrate de Madoff.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 39 _____________________________________________________________________________________________ ____ dezvăluit că prin “manipulări calificate” conjugate cu aşa-zisele inginerii financiare asociate cu o politică de dereglementare97 şi nereglemntare au păgubit mase întregi de oameni. nu poate fi descrisă doar ca simplă “hoţie” (sau “escrocherie”)”. Sotia lui Bernie va ramane cu ceva bani de buzunar intrucat ea nu a stiut nimic. Cu alte cuvinte. Procurorii spanioli anticoruptie ancheteaza una dincele mai mari banci de pe piata locala. autorităţile competente nu au comunicat ceva în legătură cu tragerea la răspundere şi a preşedintelui Enron. Acum nu au decât să se arunce în el. 13:48 în Actualitate | Internaţional „Constient de faptul ca nu are cale de scapare. pentru a afla daca acestia stiau problemele fondurilor Madoff. Irving Picard. indica blogul Trenduri Economice. la 78 capete de acuzare printre care cea de fraudă. în numai trei ani.

”). în cadrul unei companii publicitare. având ca destinaţie manipularea publicului. pe care Dan Diaconescu s-a lăudat că l-a angajat temporar ca să-i obţină licenţa de emisie. care lui îi fusese refuzată. şi a firmei FIRST MEDIA ADVERTISING (F. datorită celebrităţii lor pot încuraja consumul acestor produse sau tratamente. pentru a manipula potenţialii cumpărători de acţiuni ale firmei sale. 148/2000 modificată prin Legea nr. inexactităţile esenţiale în spiritul Legii nr. „Publicitatea pentru produsele medicamentoase trebuie să încurajeze folosirea raţională a acestora. prin această manipulare.M. aceste malversaţiuni au la bază manipularea. s-au vândut cumpărătorilor manipulaţi. a trimis următoarele mesajele false: a) cerere mare pentru acţiunile firmei sale. de 9. culturale. a “cumpărat” în mod public.N. face presiuni asupra justiţiei. „Este interzisă difuzarea de publicitate sau teleshopping pentru produse medicamentoase. 33. suplimente nutritive şi tratamente medicale prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice. Din nefericire. arătând că acest post de televiziune s-ar fi născut în urma unei complicităţi dintre Dan Diaconescu şi directorul ziarului “Ziua”. Se afirmă tot mai des că. Dar. Sorin Roşca Stănescu a înşelat C.V.”. Sorin Roşca Stănescu. nutrienţi. suplimente alimentare.2002 şi din 2. acţiuni de la prima firmă. în realizarea unei manipulări: “Licenţa acestui post s-a obţinut prin înşelarea C. comercianţilor şi producătorilor (concurenţi). cu implicaţii negative asupra consumatorilor. fără a exagera calităţile terapeutice. Consiliul Naţional al Audiovizualului a emis unele decizii şi apoi Codul audiovizualului prin care sunt interzise excesele. înşelăciunea prin publicitate.3 miliarde lei). sportive sau de alte persoane care. folosită gratuit sau plătită. deci grăbiţi-vă şi cumpăraţi acţiuni la preţul cel puţin egal cu cel practicat (adică cel supraevaluat).2002. ştiind că nu cere licenţă pentru el. (ziarul “Ziua” din 23 octombrie 2002 – “C. ştiinţifice. cu dosarul lui Dan Diaconescu.A.3 miliarde lei la preţuri supraevaluate de 27 de ori. 01.. ambele firme fiind ale aceleaşi persoane. (este posibil nici să nu fi avut suma de 9.A. acţiuni supraevaluate de ordinul miliardelor de dolari. cumpărarea fiind „scriptică”. b) creşterea preţului acestor acţiuni.” Publicitatea la 98 A se vedea pe larg ziarele România Liberă din 27 februarie 2000 şi Adevărul din 23 februarie 2002.XI. aceasta nu pierdea nimic. abuzurile.N.” Influenţa la public a acestor personalităţi sau celebrităţi. De pildă. vitamine. Pentru a preveni manipularea. iar Diaconescu a minţit atunci când a susţinut că dosarele erau perfect identice”.N. dat fiind lacunele în activitatea de reglementare şi legiferare. 98 Regretatul Ralu Filip. relevă un studiu realizat de Financial.07. ar putea crea dezechilibre de imagine nejustificate. 158/2008 privind publicitatea. un patron. cu aspecte de publicitate înşelătoare. În România. pe piaţă.T. Evident. să le prezinte în mod obiectiv.40 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ salariilor şi din vânzarea acţiunilor înainte de colapsul respectivelor societăţi.A. 40 .A. printr-o altă firmă a sa.). preşedinte Consiliului Naţional al Audiovizualului a prezentat un adevărat rechizitoriu împotriva postului de televiziune O. de către complicele Sorin Roşca Stănescu. reglementările legale în vigoare în România sunt foarte dificil de aplicat acestui caz.

tragerea la răspundere juridică a celui vinovat. Consiliul Naţional al Audiovizualului.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 41 _____________________________________________________________________________________________ ____ produsele medicamentoase nu trebuie să conţină nici o menţiune care ar putea. Pe bună dreptate se spune că unei informaţii zero îi corespunde în mod inevitabil o libertate zero. Opinia publică a rămas. Pe de altă parte dreptul la viaţã nu se poate realiza fără dreptul la informaţie. era doar un răspuns simplu la o întrebare aparent nevinovată. A lipsi o persoană de un medicament necesar înseamnă a-l lipsi de o sumă de informaţii. cu impresia că. a alternativelor existente la procedurile propuse. 6 şi 7 din Legea nr. să ducă la autodiagnostic eronat. Securitatea informaţională a persoanei presupune activitatea de prevenire şi demascare a manipulării101 iar acolo unde manipularea îmbracă elemente constitutive ale infracţiunilor (comunicare de informaţii false. precum şi cu privire la datele despre diagnostic şi prognostic. a intervenţiilor medicale propuse. în domeniul comunicării audiovizuale. 1. ” Kent Middleton ş. urmare a împuternicirii sale de legiuitor prin Legea nr. pe lângă o deontologie a comunicării este necesar şi un drept al comunicării sociale.. 90 şi 91 din Legea audiovizualului. care a fost incorect răsucit şi „aranjat” de către gazetari pentru a transmite un cu totul alt mesaj. Orice medicament conţine o sumă de informaţii şi a fost obţinut pe o bază de informaţii. care permite indivizilor să obţină despăgubiri pentru difuzarea în presă a informaţiilor intime. a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri. înşelăciune. 100 De pildă.99 În Legea drepturilor pacientului nr. în art. 46/2003 este reglementat « Dreptul pacientului la informaţia medicală ». alături de dreptul la viaţă. tabloidul a ieşit la pagina întâi cu un titlu de o şchioapă: „Prinţul Charles neagă vehement că ar fi homosexual”. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. a emis Decizia privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine. drept care contribuie şi la realizarea celorlalte drepturi şi libertăţi ale omului. propaganda pentru statul totalitar etc. În această decizie sunt reglementate o serie de drepturi.Dreptul la informaţie este un drept esenţial al fiinţei sociale care satisface necesităţile individuale şi sociale ale omului.Dreptul la informaţie presupune şi asigurarea securităţii informaţionale a cetăţeanului şi în general a publicului. acest zvon circulă atât de insistent încât a fost nevoie de o ieşire oficială a Prinţului pentru a-şi salva reputaţia. practica judiciară americană a statuat drepturi şi obligaţii în comunicare referitoare la protecţia vieţii private. în calitate de garant al interesului public. obligaţii. stabilind o serie de norme juridice. Mijloacele de informare în masă. statul şi toate De pildă. De aceea. 504/2002.a. cit. Ziarul Naţional din 10 iunie 2004.) sau se cauzează prejudiciu. inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale. În realitate.19.100 35. apologia infracţiunilor. potenţial păgubitoare. drept care se realizează prin comunicare. a căror nerespectare este sancţionată contravenţional cu sancţiunile prevăzute de art. pag. prin descrierea sau reprezentarea detaliată a unor simptome ori a unor cazuri clinice. 46/2003 se dispune: „Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate. Abuz de dreptul la informaţie este şi atunci când printr-un bombardament publicitar îl determin pe individ să consume un medicament scump care poate nu-i este nici necesar. interdicţii etc. A doua zi. op. 101 În manualele de jurnalism internaţionale este citat un caz clasic de manipulare mediatică: un ziarist britanic de la un tabloid de mare tiraj l-a întrebat o dată pe Prinţul Charles a răspuns sec: „Nu”.. în articolul scris de Gabriela Artene „Răfuielile în subteranele PSD-ului”. 34. ci previne manipularea contribuind la securitatea informaţională a persoanei. Aceste reguli nu lezează dreptul la informare. “De-a lungul timpului. 41 99 . cu implicaţii deosebite asupra celorlalte drepturi şi în final asupra vieţii. în cercurile înalte. undeva.5 Securitatea informaţională a persoanei. astfel.

Referindu-se autocritic la modul de îndeplinire a atribuţiilor Serviciului Român de Informaţii în prevenirea şi combaterea manipulărilor. Astfel în art. de culoare albă. precum şi severitatea acestui efect. consumatori. 37. 42 102 . a unei plachete de format minim A3. prin respectarea în general a principiilor comunicării sociale şi a normelor legale în materie102 . uşor de citit. în aşa fel încât clientul să schimbe în deplină cunoştinţă de cauză. permite A se vedea Decizia nr. Aceste informaţii trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă. să-i permită acesteia să poată discerne adevărul de minciună. ca urmare expunerii la un pericol . . la factorii corelaţi riscurilor şi la percepţia riscului. incluzând explicarea rezultatelor evaluării riscului şi abazei deciziilor de management al riscului . a libertăţii presei. punându-i la dispoziţie toate datele necesare. atât în interiorul cât şi în exteriorul Casei de schimb valutar. comisionul perceput de aceştia. în mod distinct. a dreptului la informaţie. de conştiinţă. De pildă. operatorii din industria alimentară şi din domeniul hranei pentru animale. ci prin lupta de idei. pe parcursul derulării analizei riscului. pentru a preveni înşelarea cetăţenilor prin folosirea abuzivă a unor comisioane de schimb la Casele de schimb valutar. pe care să fie înscris cu caractere de culoare roşie. prin informare suficientă. cu privire la pericole şi riscuri. 3 din această lege sunt definite concepte necesare în securitatea informaţională a persoanei în domeniul alimentaţiei cum sunt : . 2003 prin care obligă pe agenţii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar să afişeze la loc vizibil.N. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a elaborat Ordinul nr. suprimare a mijlocului de informare. Credem că securitatea informaţională a persoanei nu trebuie impusă prin cenzură. atât pentru vânzare. 150/2004 privind siguranţa alimentelor.40/2004 a Consiliului Naţional al Audiovizualului privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului. securitatea informaţională a persoanei şi să prevină abuzurile în exercitarea drepturilor în comunicare. înşelăciunilor din scandalul Fondului Naţional de Investiţii arată : « Reevaluarea retrospectivă a scandalului F.I.comunicarea riscului -schimbul interactiv de informaţii şi opinii. deci să fie protejat de comisioane ilegale şi de concurenţa neloială. 36. De pildă legat de securitaea informaţională este legată şi conceptul de siguranţă a alimentelor reglementat de Legea nr. cât şi pentru cumpărare.riscul în domeniul siguranţei alimentelor înseamnă probabilitate apariţiei unui efect nociv pentru sănătate.42 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ structurile sociale trebuie să asigure prin mijloacele ce le are la dispoziţie. din mai multe surse.analiza riscului -procesul care cuprinde trei componente intercorelate :evaluarea riscurilor. 12 din 14 febr. . dintre evaluatorii riscului. managerii riscului. managementul riscurilor şi comunicarea riscurilor . Exercitarea libertăţii de exprimare. mediile universitare şi alte părţi interesate. trebuie să fie în aşa măsură încât să asigure şi securitatea informaţională a persoanei.

03.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 43 _____________________________________________________________________________________________ ____ desprinderea unei concluzii esenţiale şi anume aceea că frauda a fost posibilă în condiţiile nerealizării securităţii informaţionale a cetăţenilor şi chiar a statului respectiv a tuturor părţilor păgubite. băuturi alcoolice şi nealcoolice. pentru realizarea drepturilor şi libertăţilor. insectofungicidele. Asigurarea dreptului la informaţie şi securităţii informaţionale a persoanei este esenţială pentru lupta contra manipulării şi dezinformării.03. alimentare105. Posibilităţile informaţionale actuale coroborate cu reaua credinţă. în domeniul comerţului cu alimente autorităţile competente au o serie de obligaţii privin elaborarea de norme tehnice pentru alimente şi hrana pentru animale precum şi norme sanitare şi fitosanitare.40/2004 a Consiliului Naţional al Audiovizualului privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului. pentru siguranţa alimentelor. incompletă se pot leza o serie de alte drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului. în faţa Parlamentului. societatea şi chiar instituţii ale Statului au fost victimele unei mari manipulări puse la cale de „escroci de geniu”. Dezinformarea nu se rezumă numai la falsificarea conştiinţelor.150/2004 privind siguranţa alimentelor. care mai sunt încă în umbră. manipulare. directorul S. 104 A se vedea Decizia nr. pentru formarea liberă a opiniilor. trebuie exercitate în anumite condiţii strict prevăzute de lege. care s-au lăsat înşelate pe fondul unei publicităţi deşănţate. din conducerea şi compunerea reţelelor crimei organizate internaţionale. 39. ea se dovedeşte a fi o puternică pârghie de acţionare psihologică. Neinformarea omului prin privarea de informaţii de interes public îi poate cauza acestuia prejudicii morale sau materiale de la cele mai mici şi până la cele care l-ar putea costa viaţa.104 Ori este evident că cel puţin unii dintre aceştia au dreptate. să-i asculţi pe protagoniştii dezbaterilor politice. cum ar fi: . în cultivarea cerealelor. vătămătoare sănătăţii. de dirijare a opiniilor şi ideilor.2003 în faţa Parlamentului României.2003 la Raportul de activitate al Serviciului Român de Informaţii prezentat de directorul acestuia. A se vedea comentariul în ziarul „Adevărul” din 7. în ziua de 6. 38. insecticidele. timpurile în care trăim să capete dimensiunile unei adevărate epoci a dezinformării. Neasigurarea surselor de informaţii oficiale de către autorităţile statului îi pot afecta persoanei o serie de drepturi şi libertăţi fundamentale. 43 105 103 . »103 « Cetăţenii. Neinformarea este un alt instrument folosit în manipulare. Este de ajuns pentru aceasta. dreptul de a folosi substanţele toxice cum ar fi îngrăşămintele chimice. a stărilor sufleteşti şi a comportamentelor umane.nereglementarea prin stasuri obligatorii (şi nepublicarea acestora) a limitelor minime a substanţelor toxice din produsele agricole. pentru realizarea unor judecăţi corecte. care nu încetează să se acuze reciproc de minciună şi disimulare. de modificare nejustificată a realităţii şi de manipulare a opiniei publice. fiindcă cei scoşi în faţă nu sunt decât nişte pioni » concluziona Radu Timofte. De exemplu potrivit art. permit ca prin dezinformare.I. Radu Timofte. Dezinformarea este prezentă şi o simţim mai mult sau mai puţin prin consecinţe.R. se ştie că anumite drepturi pentru a nu afecta drepturile şi libertăţile celorlalţi.13 din Legea nr. favorizează apariţia pe piaţă de astfel de mărfuri de consum public. interne sau externe. Prin informare trunchiată. De pildă. de conducere a indivizilor.

293/640/2001. 173 din 13 martie 2002. Alimentaţiei şi Pădurilor (Ordinul nr. fructele.neinformarea publicului consumator cu rezultatele analizelor ce trebuie efectuate de autorităţile competente ale statului la mărfurile existente pe piaţă. a riscului pe care îl poate prezenta şi a măsurilor care se vor lua în vederea prevenirii. 150/2004 privind siguranţa alimentelor. institut. animale.. „Etichetarea. conţinutul real al substanţelor periculoase pentru sănătate. dar care este ţărmuit de drepturile fundamentale prevăzute de Constituţie cum sunt : dreptul la informare. 16 din Legea nr. Pentru o corectă informare a opiniei publice şi pentru că mai este o lună până la intrarea în vigoare a acestui ordin. aspectul sau ambalajul.neobligarea producătorilor şi comercianţilor de a indica în scris pe ambalaje. dr.03.O. să nu fie vătămătoare sănătăţii omului. în anumite doze prescrise de specialişti. erau până de curând reglementate de un ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi Familiei. secretarul de stat din M. publicitatea şi prezentarea alimentelor şi hranei pentru animale. inclusiv forma.44 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ legumelor şi fructelor. a stupefiantelor în medicamente. a aditivilor (substanţe chimice) în prepararea alimentelor.” 107 Potrivit art. în denumirea firmelor a cuvintelor precum : naţional. legumele.150/2004 se dispune: „În cazurile în care există motive de suspiciune cu privire la existenţa unui risc pentru sănătatea umană sau animală. în condiţiile art. determinat de un aliment ori hrana pentru animale. Sorin Simion a declarat: „În mod normal este corect să ştim concentraţia factorilor nocivi din produsele pe care le consumăm. partea I.. precum şi că acestea sunt în limitele admise de autorităţile competente ca nepericuloase pentru sănătate. în funcţie de natura. ce afectează dreptul publicului la informaţie. modul de prezentare şi cadrul în care sunt dispuse. sunt convins că lista va fi completată şi revizuită conform normelor U. dreptul la ocrotirea sănătăţii. privind registrul comerţului. ştiinţific. de firme. .. academic. gravitatea şi aria de cuprindere a acestui risc.” 108 În ziarul „Adevărul” din 17.2003 este surprinsă o astfel de situaţie:”Un ordin comun al Ministerelor Sănătăţii şi Agriculturii dă liber la nitraţii din legume.neobligarea producătorilor şi comercianţilor de a nu folosi denumiri de mărci. şi alte denumiri asemănătoare acestora de natură să sugereze sau să imprime persoanei juridice respective caracterul de instituţie publică ori de interes public naţional. .” 44 106 . care conţin cuvinte semne ce nu corespund activităţilor. nr. fie ele cultivate în sere sau pe teren descoperit. de societăţi comerciale.S. . . prin identificarea cât mai exactă a alimentului sau hranei pentru animalele respective ori tipul de aliment sau hrană pentru animale. reducerii sau eliminării acelui risc. 26/1990.106 dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. Referitor la acestea. materialele utilizate pentru ambalaj.conf. autorităţile publice competente în domeniu iau măsurile necesare în vederea informării populaţiei cu privire la natura riscului.107 certificate de garanţie etc. academie. de pildă sunt preocupări de modificarea Legii nr.) Noul ordin nu mai include în anexele sale decât două specii de legume al căror conţinut maxim de nitraţi este reglementat: salata verde şi spanacul. dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. în sensul sancţionării contravenţionale a celor care folosesc fără autorizarea Guvernului. precum şi informaţiile difuzate prin orice mijloc nu trebuie să inducă în eroare consumatorul.1/2002 publicat în M. trebuie exercitat în condiţiile autorizării.E. etc. Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al Ministerului Agriculturii.10 din Legea nr. român.108 De pildă în art. 49 din Constituţie.” Limitele maxime ale conţinutului de nitraţi din legumele şi fructele comercializate pe piaţă. cu respectarea unor reguli de precauţie în aşa fel încât produsele vegetale. sub aspectul conţinutului periculos. de asociaţii şi fundaţii. precum şi dreptul la ocrotirea sănătăţii.libera circulaţie a mărfurilor este într-adevăr un principiu al dreptului comercial. a biostimulatorilor. serviciilor în cauză fiind de natură să inducă în eroare în cadrul comunicării publice. drepturi garantate de Constituţie. produselor. băuturilor.F.. universitate. etc.

potrivit drepturilor şi libertăţilor celui de al doilea. Dreptul într-o accepţiune constituie posibilitatea recunoscută de societate. 40. asigurând respectarea obligaţiilor necesare înfăptuirii acestora. să nu facă. prin care primul este ţinut ca în spiritul binelui şi echităţii. 92/59/C.E. să facă. Obligaţia este legătura recunoscută sau impusă de societate prin intermediul statului. să dea sau să nu dea ceva. Metode. Centrala Riscurilor Bancare. poluarea aerului. societate. de a face. Dreptul presupune totdeauna o obligaţie corelativă acestuia în sarcina unei persoane. Obiect. 2. Prin drept societatea recunoaşte. 5 alin. a Parlamentului European şi a Consiliului European din 3 decembrie 2001 relativă la securitatea generală a produselor. devine mai uşor victimă a escrocilor. În scopul asigurării securităţii informaţionale a persoanei şi a securităţii în general în raport cu produsele şi serviciile de pe piaţă. Noţiune. cazierul comercial. obligaţia producătorului de a lua măsuri menite să asigure o autoinformare a acestuia.neorganizarea de surse oficiale necesare pentru informarea publicului cu informaţii de interes public sau neasigurarea funcţionării corespunzătoare a celor existente referitoare la : cazierul fiscal. evidenţa publică a datornicilor insolvabili. precum şi Directiva 2001/95/C. a apei. sau comportamentul impus de aceasta prin intermediul statului în a satisface necesităţile sociale ale subiectului activ şi pasiv. grup. sub sancţiunea constrângerii statale. interesele legitime şi alte valori ale individului. În aceste Directive sunt prevăzute obligaţii pentru statele membre de a institui : obligaţia generală de securitate.3). colectivităţii şi societăţii în scopul satisfacerii trebuinţelor. asigurate la nevoie prin forţa de constrângere a statului. atunci când cunosc existenţa unui risc incompatibil cu obligaţia generală de securitate (art. Definiţie. Noţiunile de drepturi şi libertăţi 41.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 45 _____________________________________________________________________________________________ ____ . Deci sub acest aspect dreptul presupune comportamente ale subiectului dreptului cât şi ale subiectului obligaţiei corelative dreptului. a Consiliului Europei relativă la securitatea generală a produselor. a urmăriţilor general pentru infracţiuni. 45 . a condiţiilor şi cauzelor ce ies din normal şi constituie riscuri publice etc. unui subiect faţă de alt subiect. garantate şi ocrotite de stat pentru apărarea anumitor valori. 2. ori de a pretinde ori primii ceva. Această accepţiune a dreptului nu se confundă cu accepţiunea de drept ca totalitate de norme juridice.1 Dreptul la informaţie. Parlamentul European a elaborat Directiva nr. a nu face. ocroteşte şi garantează bunurile. în spiritul echităţii.E. Neinformarea publicului cu informaţiile de interes public favorizează victimizarea cetăţeanului care neinformat. obligaţia de informare a consumatorilor.E. infractorilor şi în general al celor care încalcă legea cu intenţie sau din culpă. comportamente precise. Dreptul comunicării sociale. de a da sau a nu da.

apărate. care pot fi mai mult sau mai puţin importante pentru om ca fiinţă umană sau ca entitate socială. Câteva principii de bază ale ştiinţei dreptului. cu scopul de a realiza fericirea indivizilor care nu poate fi asigurată decât respectându-se interesele naţionale” arată Al. sau morala. familia etc. „Astfel. onoarea. 109 Otetelişanu . îl perfecţionează şi-l stăpânesc în aşa fel încât în afara lor dreptul nu poate exista”110. Dar sintagma de drept fundamental nu se confundă cu fundamentul dreptului. 1942. 46 109 . Dreptul la viaţă este un drept fundamental. iar o astfel de împărţire nu este imuabilă. După Spinoza. numele. Revista Dreptul (număr festiv) vol. R. De pildă subiectul dreptului de creanţă poate să renunţe la exercitarea dreptului său fără implicaţii deosebite.46 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ „Dreptul cuprinde norme de conduită care se nasc sub influenţa factorului social şi factorului individual. 82. drept care afecta dreptul la viaţă al sclavului nefiind considerat drept fundamental al acestuia. I. Spunem că un drept este fundamental atunci când acesta este esenţial pentru fiinţa umană. deci toate drepturile au un fundament. Bucureşti. au fost considerate ca fundamentale sau obişnuite de la o etapă istorică la alta. Revista Dreptul. Bucureşti.. Otetelişanu. drepturile individului. p. Există o diferenţă între un drept sau o libertate fundamentală şi un drept de creanţă sau orice alt drept obişnuit. fundamentul oricărui drept trebuie să fie utilul. colectivului şi ale societăţii. interesele şi respectiv drepturile care le asigură. dar nu toate drepturile sunt fundamentale. Or aceste valori apărate prin drept pot fi fundamentale. se satisfac necesităţi ale subiectului respectiv. Astfel. dar încă mult timp aceste valori nu vor putea fi garantate. proprietarul de sclavi avea un drept asupra vieţii sclavului. Orice drept fundamental sau obişnuit are un fundament în conceptele de util. apărându-se anumite valori cum sunt: viaţa. esenţiale sau obişnuite. adică fără de care aceasta nu poate exista. situaţie ce nu o mai găsim în alte perioade istorice. în perioada sclavagistă. şi drepturile care le apără pot fi fundamentale sau obişnuite după cum este valoarea pe care o apără. prin drept se satisfac anumite necesităţi. ori echitatea. echitate sau morală. Spre exemplu. Dar prin drept. De aceea. libertatea politică nu poate fi suprimată deoarece nimeni nu este obligat conform normelor dreptului natural să se supună bunului plac al altuia. existând şi interese obişnuite. în multe lucrări ale sale ne spune că dreptul este un interes garantat de lege. decât numai în cadrul dreptului. Jhering. 110 Al. număr festiv. Aceste trei mobile creează dreptul. domiciliul. 79. pe când dreptul de creanţă este un drept obişnuit la care individul poate renunţa fără să-i afecteze existenţa. proprietatea. ca în cazul dreptului sau libertăţii fundamentale. Dar nu toate interesele sunt fundamentale şi esenţiale. Aşa cum am arătat. Ca urmare. integritatea fizică şi psihică. libertatea. p. îl deformează. Otetelişanu. pot fi mai mult sau mai puţin importante în raport de necesităţile pe care le satisfac. îl transformă. "Câteva principii de bază ale ştiinţei Dreptului". Drepturile fundamentale sunt considerate că sunt acele drepturi care îndeplinesc următoarele condiţii: Al.

Tratat vol.U. Vol. 1996. fie prin lege.şi uneori chiar trebuie . Odată selectate pe criteriul valoric. spre a asigura punerea în valoare a ansamblului de posibilităţi juridice pe care acesta i le recunoaşte.. p.A. Drepturile fundamentale sunt drepturile cele mai importante atât pentru cetăţeni cât şi pentru stat în ansamblu său. Astfel.. sunt considerate drepturi fundamentale acele drepturi care sunt esenţiale pentru viaţa. în scopul valorificării unui interes personal.”114 De observat că nu toate drepturile subiective sunt fundamentale. c) Datorită importanţei lor. 112 P.Roubier. b) Drepturile fundamentale sunt drepturi esenţiale pentru cetăţeni. I. Editura All Beck. c) datorită importanţei lor sunt înscrise în acte deosebite cum ar fi declaraţiile de drepturi111 şi legile fundamentale (constituţii). drepturile fundamentale sunt definite ca acele drepturi consacrate de Constituţie şi care sunt determinante pentru statutul juridic al cetăţeanului. Comentariu pe articole. Roubiér defineşte dreptul subiectiv ca fiind situaţia regulat stabilită fie printr-un act de voinţă. Prof. drepturile fundamentale sunt înscrise în acte deosebite. în care se vorbeşte de dreptul la viaţă. p. Ed. renunţa112. cum ar fi: declaraţiile de drepturi şi legile fundamentale.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 47 _____________________________________________________________________________________________ ____ a) sunt drepturi subiective. Deleanu defineşte „dreptul subiectiv ca fiind acea prerogativă conferită de lege în temeiul căreia titularul dreptului poate . Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.J. facultatea de a declanşa. în principal. prerogativele care sunt în avantajul beneficiarului acestei situaţii şi la care el poate. 47 111 . Acest concept presupune pentru titular. Drepturi şi libertăţi.să desfăşoare o anumită conduită şi să ceară altora desfăşurarea unei conduite adecvate dreptului său sub sancţiunea prevăzută de lege. Bucureşti. I. J. la nevoie. 1963. Europa Nova. drepturi care reprezintă baza pentru toate celelalte drepturi.8. legitim şi juridic protejat. Drept Constituţional şi Instituţii Politice. P. în acord cu interesul general şi cu normele de convieţuire socială113. născut şi actual. Rousseau le denumeşte drepturi esenţiale ale naturii de care nimeni nu se poate atinge în nici un fel. Paris. 80-81. p. 114 Corneliu Bârsan. Deseori. Bucureşti. El situează la baza acestuia teoria dreptului natural. Dalloz. din care decurg. Deleanu. Înscrierea în Constituţie a drepturilor fundamentale este urmarea caracteristicii principale a acestora de a fi drepturi esenţiale pentru cetăţeni. imperativul conţinut în norma de drept. d) acestor drepturi le corespund obligaţii impuse prin forţa Constituţiei. Droit subjectif et situations juridiques. "Declaraţia de independenţă a S. a necesităţii garantării lor. ca fiind esenţiale într-o anumită etapă De pildă în "Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului" (1789). 187. b) sunt drepturi esenţiale pentru cetăţeni. I. direct. a) Drepturile fundamentale sunt drepturi subiective fiind în ultimă instanţă facultăţi ale subiectului raportului juridic de a acţiona într-un anumit fel sau de a cere celuilalt ori celorlalte subiecte o atitudine corespunzătoare şi de a beneficia de protecţia şi sprijinul statului în realizarea pretenţiilor legitime.2005. 113 I. la libertate etc. libertatea şi personalitatea cetăţenilor. în principiu. "(1776) Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948 şi altele.

118 . puterea executivă şi justiţie ca drept aplicabil în mod nemijlocit.3 din Constituţia Germaniei se dispune: „Drepturile fundamentale menţionate mai jos sunt obligatorii pentru puterea legislativă. 182 din 30 iulie 1993. care constituie şi înştiinţarea de plată. fiind reglementate astfel de Adunarea Constituantă în Constituţie. de aici decurg o serie de consecinţe deosebite.18.Totodată statul trebuie să acţioneze „cu prudenţa şi diligenţa necesară” în acest sens.4/1992 publicată în „Monitorul Oficial al României”. nu le pot suspenda sau anula. 2-7 din Legea nr.48 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ istorică. 119 De pildă când prin art. p. 13/1999. Astfel dispoziţiile declarate neconstituţionale prevedeau o procedură prealabilă administrativă obligatorie de parcurs pentru soluţionarea obiecţiunilor. partea I. 117 Decizia Curţii Constituţionale nr. prin Decizia nr. 2-7 din Legea nr. De pildă în art.119 judecătorul constituţional apără drepturile şi libertăţile fundamentale de abuzurile puterii executive şi puterii legislative potrivit Constituţiei. I. Vol. care afectau dreptul de acces liber la justiţie în sensul că: a) contestaţiile şi plângerile erau soluţionate de structuri din cadrul aceleiaşi puteri. Comentariu pe articole. din care făceau parte şi agenţii constatatori. şi va trebui să despăgubească pe cetăţeanul lezat în dreptul şi libertatea sa fundamentală dacă prejudiciul nu a fost cauzat din vina cetăţeanului. De asemenea. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.1 pct. şi ca urmare putea fi prejudiciat agentul economic. Bucureşti. Parlamentul şi Guvernul au stabilit reglementări care aduceau atingere dreptului fundamental de acces liber la justiţie. de nivel constituţional. ca principiu.2005.208/2000 a constatat că prevederile art. d) În ceea ce priveşte obligaţiile statului corelative drepturilor şi libertăţilor fundamentale sunt apreciate de Curtea Europeană ca obligaţii de rezultat în sensul să se consideră îndeplinite dacă s-a obţinut rezultatul scontat respectiv protecţia şi garantarea dreptului şi libertăţii fundamentale. nr.importanţa deosebită acordată drepturilor şi libertăţilor respective. 13/1999 sunt neconstituţionale. Curtea Constituţională fiind sesizată de o instanţă la cererea unui agent economic lezat în dreptul său. Or instituţionalizarea unor drepturi ca drepturi fundamentale prin Constituţie presupune: . Drepturi şi libertăţi. fapt care înseamnă că aceste drepturi nu pot fi limitate sau anulate printr-o lege inferioară Constituţiei fie ea şi organică117. 44 pct.b) nu era prevăzut un termen rezonabil de soluţionare.1 din Constituţie spre deosebire de drepturile de creanţă asupra celorlalte persoane juridice şi fizice care sunt prevăzute în legi. în formele specifice prevăzute de tratatele internaţionale în materie.116 Importanţa drepturilor fundamentale impune inserarea acestora în Constituţie. Editura All Beck. prevăzut de Constituţie. contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor impuse şi amenzilor aplicate de organele Ministerului de Finanţe. 118 De pildă drepturile de creanţă asupra statului sunt drepturi fundamentale fiind prevăzute de art. deoarece calea de atac nu suspenda obligaţia de plată. răspunderea pentru neexecutarea acestor obligaţii este asumată de state faţă de comunitatea internaţională.115Aceste drepturi şi libertăţii fundamentale fiind de nivel constituţional nu pot fi afectate prin lege de către parlament iar de Guvern prin ordonanţe. conform celor prevăzute în Constituţie.orice reglementări prin alte legi referitoare la aceste drepturi sau libertăţii. apere ori limiteze în exercitare. care era executată în termen de 15 zile de la data semnării sau a comunicării documentului de verificare sau de constatare. li se conferă o formă şi ocrotire juridică superioară.” 116 Corneliu Bârsan. 105/1997 modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1997 modificată prin ordonanţa Guvernului nr. ci numai să le dezvolte. Astfel statul nu se poate apăra invocând obligaţia de diligenţă. 48 115 .

Muraru defineşte drepturile fundamentale ca fiind acele drepturi subiective ale cetăţenilor. p. Cea de a doua explicaţie ţine de expresivitatea şi frumuseţea limbajului juridic. care valorifică însă şi sensul iniţial şi desigur tradiţia. I. 30). 29). O explicaţie este de ordin istoric. Mai ales în raport cu autorităţile statale. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. în contextul mai larg al evoluţiei politice şi sociale. Evoluţia libertăţilor. Drepturi şi libertăţi. p. Putem deci constata că astăzi. 39) etc. A se vedea în acelaşi sens şi Corneliu Bîrsan.13. rămâne. I. esenţiale pentru viaţa. Editura All Beck. Muraru. Domnia sa susţine că nu există deosebire de natură juridică. Prof. au apărut libertăţile ca exigenţe ale omului în opoziţie cu autorităţile publice. în catalogul drepturilor umane. potrivit principiului că „tot ceea ce legea nu interzice. fiind de fapt o singură noţiune juridică. desemnează o singură categorie juridică şi anume dreptul fundamental. In schimb. dreptul la vot (art. reflecţie. 175. Constituţia României utilizează termenul drept. libertatea credinţelor. libertatea opiniilor120. Constituţia foloseşte termenul de libertate atunci când reglementează libertatea conştiinţei. drepturile omului (libertăţile publice) au implicat şi obligaţii corelative de respect şi apărare. judecată. desigur. consideraţie. dreptul la informaţie (art. (art.22). Vol. Muraru arată că terminologia constituţională referitoare la aceste două concepte. op.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 49 _____________________________________________________________________________________________ ____ . I. Frecvent. drept şi libertate. Bucureşti 2005. protejate. drepturile omului Aici credem ca opinia are sensul de punct de vedere. La început. a avut ca rezultat cristalizarea conceptului de drept al omului. cit. are cel puţin două explicaţii.. atunci când consacră dreptul la viaţă (art.dacă legea obişnuită este aceea care a fixat un principiu sau chiar statutul unui drept fundamental. garantate. între drept şi libertate există o sinonimie din punct de vedere juridic. I. aceste libertăţi au trebuit nu numai proclamate. dreptul la apărare (art. mai ales. Nuanţarea terminologică. libertatea întrunirilor (art. I. . apreciere. se pot face numai respectând procedura de revizuire a Constituţiei. 31). ci şi promovate şi. Muraru121. Se pune întrebarea dacă între libertate şi drept există o deosebire? Prof. În timp. libertatea gândirii. . la dispoziţia legiuitorului ordinar să suprime ori să modifice numai acel principiu sau acest statut. arată prof. libertatea de exprimare (art. nu poate fi împiedicat”. susţinând că dreptul este o libertate iar libertatea este un drept. nu poate atrage imposibilitatea existenţei acelui drept. Comentariu pe articole.neconsacrarea unui drept prin legea constituţională sau prin legea organică ori ordinară. deşi nuanţată. libertatea şi demnitatea acestora. arată domnia sa. 49 121 120 . concept cu un conţinut şi semnificaţii juridice complexe. drepturi stabilite prin Constituţie şi garantate prin Constituţie şi legi. De observat că în Constituţie se consacră atât drepturile cât şi libertăţile fundamentale. 24). indispensabile pentru libera dezvoltare a personalităţii umane. 36) etc.modificarea sau suprimarea dispoziţiilor referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale. iar aceste libertăţi nu presupuneau din partea celorlalţi decât o atitudine generală de abţinere. ceea ce presupune să vedem ce sunt libertăţile fundamentale şi care este raportul dintre acestea şi drepturile fundamentale.

sisteme. potrivit D. socotim că există unele diferenţieri între drepturi pe de o parte. el nu ar mai avea libertate pentru că şi ceilalţi ar putea să facă la fel”126. Montesquieu definea libertatea ca reprezentând „posibilitatea de a face ceea ce îngăduie legile. Bucureşti. şi necesitatea ca legi naturale. 1978. ecosisteme etc. certitudini nu ar exista ordine naturală care să facă posibilă construirea. În ceea ce ne priveşte. Institutul de lingvistică "Iorgu Iordan" Ediţia a II-a. 50 122 . De pildă omul nu distruge legătura cauzală dintre foc şi căldura degajată ci intervine acţionând asupra cauzei foc. transforma. Într-un astfel de univers numai Dumnezeu poate crea. Expresia libertăţii publice este o expresie cuprinzătoare. legii naturale. necesitate. 82-83. Mai întâi socotim că sunt necesare câteva cuvinte despre liberul arbitru. 125 Curentul indeterminism neagă determinismul susţinând că fenomenele şi procesele în natură şi din societate nu sunt determinate cauzal. Omul acţionează numai ţinând cont de cunoaşterea necesităţii şi previziunea acesteia.X. Fără ordine naturală. nu se supun necesităţii şi legităţii obiective fiind determinate de hazard.. mişcare.50 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ şi cetăţeanului sunt denumite libertăţi publice. naturală cauză-efect. dacă un cetăţean ar putea să facă ceea ce ele interzic. 123 „Necesitatea desemnează însuşirile şi raporturile care au un temei intern. Noţiunea de “liberul-arbitru” presupune o libertate absolută a omului. Romanii ziceau sublata causa tollitur effectus (dispare cuza dispare şi efectul). posibilitatea de acţiune conştientă a oamenilor în condiţiile cunoaşterii (şi stăpânirii) legilor de dezvoltare a societăţii şi naturii122. decurgând inevitabil din esenţa lucrurilor. Socotim că chiar şi libertatea de conştiinţă nu este absolută fiind limitată la individ de posibilităţile fizice şi psihice ale acestuia de pregătirea experienţa sa etc.490.124 Socotim şi noi că omul nu poate avea libertate absolută adică de a înlătura legătura cauzală. spaţiul fără sistem. prin libertate. ea evocă atât libertăţile cât şi drepturile omului (cetăţeanului). timp. distruge. dar nu distruge legătura necesară. Dicţionar de filozofie. Editura Politică. etc. transformarea. Dacă ne raportăm la DEX. p. din legile lor de dezvoltare” Pavel Apostol şi colectiv. 1978.E. Editura Politică. precum şi faptul că acestea aparţin dreptului public şi anume Dreptului Constituţional. Bucureşti. Univers EnciclopedicBucureşti. stăpânirea naturii. mişcare. Immanuel Kant definea ideea de drept prin ideea de libertate a individului. structură.Or şi aceasta este o modalitate de a acţiona punctual asupra efectului dar nu se distruge în general legătura cauzală necesară cum ar fi cea dintre foc şi căldură. 126 Montesquieu. de liberul arbitru manifestându-se ca un haos de întâmplării. de nedefinit şi numai Dumnezeu ar putea să-i de-a dimensiuni spaţio-temporale. pe de altă parte. necesitate şi orice lege naturală. legături mai mult sau mai puţin stabile. evitând efectul prin înlăturarea cauzelor sau împiedicarea ori întârzierea producerii cauzelor. p.406. stingere sau poate proteja un obiect de căldura degajată dar nu împiedică degajarea căldurii de către foc. Astfel. se înţelege posibilitatea de a acţiona după propria voinţă sau dorinţă. limitată însă de respectul libertăţii celorlalţi. Vol. şi libertăţi. o independenţă totală faţă de necesitatea123 şi cauzalitatea obiectivă. prin control. libertatea absolută. Academia Română. Editura Ştiinţifică-Bucureşti. p. stabilitate.. Dicţionar de filozofie. fiind astfel supuse unui regim juridic aparte. 124 Pavel Apostol şi colectiv. p. I. este amorf. Într-un univers în care nu ar există cauzalitate naturală125. Despre spiritul legilor. 1957. libertate şi necesitate. 1994. interacţiune. 570. energie etc. acţiona obiectual fără a ţine cont de cauzalitate.

1991. libertatea este puterea de a se autodetermina. şi nimeni nu poate fi obligat să facă ceea ce legea nu ordonă. întemeiată pe această cunoaştere”129 De pildă proprietatea este rezultatul unei convenţii care limitează libertatea celorlalţi în spaţiul devenit proprietate privată. legile naturii şi legile obiective sociale. astfel: Patrick Wachsmann. deci este o putere pe care o exercită el însuşi. ci în cunoaşterea acestor legi şi în posibilitatea dată de a le pune în mod sistematic în acţiune pentru atingerea anumitor scopuri. Dicţionar de filozofie. Paris. dar şi gradul de independenţă pe care îl consideră ca normal şi fericit atât faţă de societate cât şi faţă de natură. Însă raportând-o la legile sociale nu putem fi de acord cu această definiţie deoarece legile sociale pot fi nedrepte unele contra drepturilor şi libertăţilor naturale ceea ce ar afecta aşa zisa libertate. exerciţiul drepturilor naturale ale fiecărui om nu cunoaşte alte limite decât acelea care sunt necesare altor membri ai societăţii pentru a se bucura de aceleaşi drepturi. Libertes publiques. 20.” 128 127 51 . 1978. Aceste limite nu pot fi determinate decât prin lege. Potrivit art. Ed.29 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului defineşte libertatea ţărmurind-o numai de drepturile şi libertăţile celorlalţi . 1. 129 Pavel Apostol şi colectiv. în cunoaşterea legilor obiective ale realităţii şi în stăpânirea forţelor naturii şi ale vieţii sociale. 1996. ea presupune absenţa unei constrângeri străine”127. p. justele cerinţe ale moralei. legile făcute de om.F. Bucureşti. etc. între drept şi libertate considerăm că există o diferenţă. Şi această definiţie este discutabilă deoarece nu precizează la ce “constrângere străină” se referă respectiv constrângere naturală. P. cauză-efect. F.. ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică omiţând limitele trasate de necesitate (legile naturii. Tome 1. Înţelegerea şi respectarea unei “proprietăţii legitime juste” nu înseamnă limitarea libertăţii. Les libertes publiques. După Jean Rivero. Patrick Wachsmann defineşte astfel libertatea:„Libertatea este starea celui care face ceea ce vrea şi nu ceea ce vrea altul să facă. Editura Politică. în virtutea căreia omul alege el însuşi comportamentul său128. Jean Rivero. inclusiv drepturile şi libertăţile legitime ale celorlalţi.4 din Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din 1789 ce face parte din Constituţia Franţei se dispune: „Libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu dăunează altuia.”Observăm că în art. Tot ceea ce nu este interzis de către lege nu poate fi împiedicat. Astfel. Dalloz. Astfel se poate vorbi de libertate sau libertate limitată.) De aceea credem că libertatea este acea categorie care defineşte posibilităţile individului în raport cu necesitatea.U. constrângere umană necesară sau constrângere arbitrară.407.5 se prevede: „Legea nu are dreptul să interzică decât acţiunile periculoase pentru societate. p. De aceea.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 51 _____________________________________________________________________________________________ ____ legile naturale atunci socotim actuală această definiţie. “Libertatea constă tocmai în înţelegerea necesităţii. Conceptul de libertate desemnează nu numai gradul mai mare sau mai mic de independenţă pe care o posedă individul faţă de societatea din care face parte. deoarece renunţarea liberă la exercitarea unei libertăţi nu înseamnă limitarea libertăţii. p. Engels citat în această lucrare arăta: „Libertatea nu constă în visata independenţă faţă de legile naturii.”Iar în art.

al credinţei.libertatea este exercitarea unei puteri de către subiect. dreptului la pensie etc. în sensul stabilirii prerogativelor pentru autorul dreptului şi obligaţiile pozitive şi negative ale celorlalţi. reglementare prin lege. inclusiv ale statului deci comportamentele acelora care au dreptul. dreptul de vot presupune obligaţia autorităţilor de a organiza şi realiza exercitarea acestui drept ( obligaţia de a face) inclusiv de a-l respecta.. de regulă definit prin lege.spre deosebire de libertate. cum ar fi în cazul dreptului la despăgubiri pentru expropriere. respectiv să nu facă ceva care să împiedice exercitarea nestingherită a puterii respective (libertăţii) de către posesorul acesteia. a nu cere. pe când obiectul unei libertăţi este nelimitat şi numai uneori exercitarea libertăţii este limitată de drepturile şi libertăţile legitime ale celorlalţi. a credinţei. aşa cum presupune un drept. este nelimitată atâta timp cât nu depăşeşte mediul privat. dar numai pentru stat. ceea ce ni se pare absurd. 1 din Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului. de regulă. de aceea considerăm că a vorbi de un drept al gândirii. Numai atunci când vorbim de libertate de exprimare ca libertate publică intervin unele 130 Art. libertatea de a munci nu presupune obligaţia statului de a asigura loc de muncă. 52 .dreptul este situat într-un interval închis pe când libertatea este un interval deschis.obiectul unui drept este precizat. dreptul presupune obligaţii atât pozitive cât şi negative. respectiv să prevină încălcarea ei şi să o apere când a fost încălcată. or aceasta presupune concretizare. . or alta este situaţia când constituantul dispune că dreptul la muncă este garantat. a cere. respectiv de a face ceva corelativ acesteia. cât şi comportamentele acelora care sunt obligaţi corelativ acestuia şi care îl garantează. obligaţii pozitive din partea celorlalţi subiecţi. delimitare. deci exprimare într-un mediu privat. . a nu da. Socotim că este neinspirată şi expresia „dreptul la libertate”. înseamnă o exprimare incorectă. dreptului la învăţătură.conţinutul unui drept este reglementat.libertatea nu presupune. libertatea preexistând dreptului iar dreptul de regulă presupune o oarecare limitare. a ceea ce gândeşti sau crezi. ceea ce presupune din partea celorlalţi subiecţi numai o obligaţie negativă. atunci când este chemat să o garanteze. cât şi de a nu face. pe când dreptul presupune obligaţii pozitive şi pentru alte persoane.52 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ . în afara acestor limite comportamentul în cadrul libertăţii este infinit şi nu poate fi descris într-o lege. libertatea gândirii. într-un mod limitat. . . dispoziţie care ar presupune şi asigurarea locului de muncă de către stat. spre exemplu. care ar induce ideea de reglementare a gândirii. este adevărat că libertatea presupune şi obligaţii pozitive.”130 Libertatea de exprimare ca libertate privată. corelative acestuia. . a opiniilor şi credinţei este nelimitată. adică de a face. a da. dreptul de creanţă presupune obligaţiile debitorului de a plăti creanţa către creditor. „Oamenii se nasc liberi şi egali în drepturi. Astfel.

obligaţia de a informa pe cel care are libertatea de a primi informaţii132. libertatea de formare a opiniei133. sau de altă opinie. dreptul la informaţie reglementat de art. 2. în primul caz statul este obligat să asigure locuri de muncă. de culoare. 133 „Nimeni nu trebuie să aibă ceva de suferit din pricina opiniilor sale. Edition Dalloz. Astfel.art. libera circulaţie iar ca drepturi fundamentale: dreptul la viaţă. în special de rasă. Credem că deosebirea dintre drept şi libertate este utilă în teorie. în mod corect. şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. de sex. 18. libertatea de exprimare pe un domeniu În art. Acest drept cuprinde libertatea de opinie. Astfel: este o diferenţă între expresiile: „dreptul la muncă este garantat” şi „libertate de a muncii este reglementată”.S. apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor. de religie. 2. dreptul la informaţie. Aşa cum am arătat. onoarea. Ca libertăţi fundamentale sunt recunoscute şi garantate: libertatea individuală. Nr.18 şi art. de opinie politică. nu sunt la adăpost de critică atunci când prevăd: „ 1. restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege. 6 din Constituţie or această prevedere presupune anumite limitări. libertatea de credinţă. Socotim că distincţia dintre libertăţi publice şi libertăţi private este necesară şi utilă135.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 53 _____________________________________________________________________________________________ ____ limitări. Libertés publiques. publicat în Buletinul Oficial al R. Spre exemplu: „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea. 1996.” se dispune în Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.2 din Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului se prevede: „Fiecare se poate prevala de toate drepturile şi de toate libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie. de origine naţională sau socială. pentru securitatea naţională. p. spre deosebire de drepturi care pot şi sunt limitate în anumite condiţii prin lege.Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. pe când libertatea de a primi informaţii. dreptul la învăţătură şi altele. ratificat prin Dct. art. protecţia sănătăţii sau a moralei. art. 2 . pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti. fără nici o deosebire.1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice 135 În sens contrar. Numai libertatea de exprimare a opiniei poate fi inclusă în libertatea de exprimare dar cu unele distincţii de rigoare. prevede art. pe când în al doilea caz nu. 53 131 . libertatea întrunirilor. 30 pct.România nr. libertatea de exprimare.” 132 Sub acest aspect socotim că dispoziţiile art. libertatea de conştiinţă nu pot fi limitate prin nici o lege134. 146 din 20 noiembrie 1974. 212 din 31 decembrie 1974. Prezentul articol nu împiedică statele să supună societăţile de radiodifuziune. de limbă.31 din Constituţie presupune şi obligaţia de a informa. dreptul la apărare. condiţii.socotim că. libertatea conştiinţei. protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. în practica legislativă şi în practica judiciară. ce n'est pas pour les opposer à des libertés privés". cum de altfel şi într-o serie de documente internaţionale. care constituie măsuri necesare. în raport de drepturile şi libertăţile celorlalţi. viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”. familială sau privată. de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. de naştere sau decurgând din orice altă situaţie. se vorbeşte distinct de drepturi fundamentale şi libertăţi fundamentale131. într-o societate democratică. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi. "Si les libertés sont qualifiés de publiques. precizate în Constituţie. cu efecte deosebite. dreptul la viaţa intimă. 10 pct. deoarece exprimarea opiniilor este de regulă foarte puţin limitată. de avere. deoarece numai libertatea de exprimare poate fi limitată prin lege nu şi libertatea de opinie. a se vedea: Patrick Wachsmann. nu presupune fără o prevedere expresă a legi.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 134 A se vedea art.19 din Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului. în Constituţia României. integritatea teritorială sau siguranţa publică. 19 pct.”Astfel socotim că în mod greşit este inclusă libertatea de opinie în libertatea de exprimare.

astfel spus fiinţa umană se integrează într-un anumit sistem social-politic. 1997 p. 136 V. în orice caz. Dabu. Între lege şi fărădelege. 7.54 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ privat este nelimitată. Potrivit Codului penal. în domeniul dreptului procesual penal. Expresia drepturile omului evocă drepturile fiinţei umane. sunt mai multe în favoarea omului infractor decât ale omului victimă a acestuia când de fapt ar trebui să fie proporţionale. calomnia constituie infracţiune numai dacă este săvârşită în public. străin sau apatrid. care rezultă din acestea sau le asigură existenţa. Poliţişti procurori şi judecători. Realizarea unei corelaţii cât mai reuşite între aceste două categorii de reglementări implică asigurarea drepturilor cetăţenilor la nivelul standardelor impuse de reglementările internaţionale. prin această sintagmă se înţelege numai drepturile omului infractor. 54 . morale. respectiv de apel sau recurs. în principiu. Pe planul realităţilor juridice interne omul devine cetăţean al unui stat. Bucureşti. Omul însă. vom putea reţine că drepturile omului. spre deosebire de situaţia când această libertate se exercită în public. Editura Regia Autonomă "Monitorul Oficial". De exemplu. totuşi. Desigur. omiţându-se faptul că drepturi are şi omul victimă. într-o societate organizată în stat. Sintetizând. fiinţa înzestrată cu raţiune şi conştiinţă şi căreia îi sunt recunoscute drepturile sale naturale. Referitor la drepturile omului. politice). într-o terminologie juridică riguroasă. se prezintă juridiceşte sub trei ipostaze distincte: cetăţean. ori sunt necesare protejării şi dezvoltării sistemului social. faţă de marea diversitate în dezvoltarea economică. nu toate libertăţile sunt libertăţi fundamentale. în domeniul reglementărilor juridice există reglementări internaţionale şi reglementări interne. Apatrizii şi cetăţenii străini nu au drepturi politice. sub denumirea de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti. Unele explicaţii comportă şi expresiile „drepturi ale omului” şi „drepturi ale cetăţeanului”. devin drepturi ale cetăţenilor. beneficiază de toate drepturile prevăzute de Constituţie. Drepturile sale naturale sunt proclamate şi asigurate prin Constituţia statului al cărui cetăţean este. De asemenea. omul victimă potenţială precum şi orice om membru al societăţii136. pe planul realităţilor universale. lucru dificil de realizat şi care cere timp. ca drepturi inalienabile şi imprescriptibile. recunoscând şi exprimând juridiceşte drepturile naturale ale omului. potrivit criteriilor mai sus prezentate. Cetăţenii au drepturile oricărui om şi în plus drepturile politice. Constituţia României consacră şi alte drepturi. pe planul realităţilor interne. străinii şi apatrizii beneficiază doar de majoritatea acestora. Sunt deci exprimări care deşi se află într-o strânsă corelaţie şi desemnează acelaşi domeniu. căpătând astfel şi eficienţă juridică. nu se confundă. comandat de reguli juridice (desigur în principal. numărul cazurilor permise de lege pentru corectarea unei sentinţe penale. pentru că există şi reguli religioase. sunt unele situaţii când. din nefericire. socială şi culturală a statelor lumii. în special în domeniul dreptului penal. de cele ce sunt indispensabile fiinţei umane. în statul ai cărui cetăţeni sunt. Dacă cetăţenii.

1. îndatoririle fundamentale sunt asigurate în realizarea lor prin convingere sau. Ulpianus spunea « Învăţămintele dreptului sunt acestea: a trăi în cinste. îndatorirea fundamentală a cetăţeanului este o obligaţie şi nu o îndrituire. la un moment dat. valoare ce se reflectă în regimul juridic special ce li se atribuie. din noianul de obligaţii pe care un cetăţean le poate avea. vol. la nevoie. 177. Muraru. All. precum şi pentru o gestionare 137 C. Îndatoririle fundamentale sunt corelative drepturilor fundamentale şi altor drepturi ale omului într-o societate. Hamangiu.în care intră. În literatura juridică interbelică abuzul de drept a fost definit astfel: „un drept exercitat în contradicţie cu scopul lui normal şi în afara de nevoile normale şi raţionale. Îndatoririle fundamentale mobilizează oamenii la realizarea scopurilor societăţii. Stabilim astfel o altă trăsătură a îndatoririlor fundamentale. printre alte garanţii. Al Băicoianu. Putem spune că îndatoririle fundamentale sunt acele obligaţii ale cetăţenilor considerate esenţiale de către popor pentru realizarea intereselor generale. Bucureşti. a nu vătăma pe altul. »139 Am văzut că informaţia este o valoare esenţială pentru om. le atribuie o valoare mai mare. In primul rând. înscrise în Constituţie şi asigurate în realizarea lor prin convingere sau. care stabilesc că omul are îndatoriri faţă de semenii săi şi faţă de colectivitatea căreia îi aparţine şi este dator a se strădui să promoveze şi să respecte drepturile recunoscute în pacte. alterum non laedere. Ed. suum quique tribuere” 55 138 139 . deoarece este de neconceput ca membrii unei colectivităţi umane să nu aibă alături de drepturi şi anumite îndatoriri. contravenţională şimai puţin în civil şi comercial. „Iuris pracepta sunt haec: honeste vivere. 1996.inclusiv cele constituţionale . şi anume aceea că ele sunt expres formulate prin chiar textul Constituţiei. la nevoie. op. adică un act licit şi devine un abuz. respectiv de obligaţie fundamentală faţă de societatea din statul căruia cetăţeanul îi aparţine.12. p. Ea presupune din partea cetăţeanului îndeplinirea unor cerinţe determinate de sarcinile şi scopurile societăţii. prin forţa de constrângere a statului. I. căci ele sunt veritabile obligaţii juridice pentru realizarea intereselor generale. a se garanta accesul la informaţie. Existenţa unor îndatoriri este stipulată în chiar pactele internaţionale privitoare la drepturile omului.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 55 _____________________________________________________________________________________________ ____ De asemenea socotim că în legislaţia actuală nu găsim o reglementare corespunzătoare. anumite obligaţii faţă de societatea în care trăiesc. I. în multitudinea de raporturi juridice . p. Tratat de drept civil român. sistematică a abuzului de drept ci reglementări izolate cum ar fi în materie penală. aşa cum este dreptul fundamental. Îndatoririle fundamentale sunt acele obligaţii cărora societatea. Existenţa îndatoririlor fundamentale se impune.. cit. Astfel spus. a da fiecăruia ce i se cuvine. prin forţa de constrângere a Statului138. că drepturile fundamentale se pot realiza efectiv. În fine.”137 Noţiunea de îndatoriri fundamentale. Rosetti-Bălănescu. numai unele au valoare de îndatoriri fundamentale. Căpătând această valoare ele sunt înscrise ca atare în Constituţie. Or pentru a se beneficia de informaţie. încetează a mai fi un drept. constituind în acelaşi timp garanţia.

Dumitru Titus Popa. 1999. libertatea de exprimare. Comunicare audiovizuală etc. Acest drept vizează numai un aspect al comunicării sociale. Dreptul comunicării. abuzul de drept la informaţie poate duce la încălcarea altor drepturi fundamentale ale omului. mai eficientă prin prisma rolului şi scopului instituţiilor juridice ale comunicării sociale în relaţiile publice. 40/2004. ar presupune o abordare. care trebuie să se desfăşoare după anumite reguli juridice. 42.) la conţinutul informaţional transmis. 31 din Constituţia României. 56 . Editura "Norma". foloseşte sintagma "dreptul de comunicare publică" în sensul unui drept exclusiv. Pe de altă parte. nr. reguli. Nu ne-am propus un curs care să abordeze dreptul la informaţie în sens larg. cum ar fi: libertatea individuală. dreptul la apărare. Dreptul la informaţie în sens larg nu se confundă cu dreptul la informaţie reglementat în art. ori interesul public. personalul de specialitate (actorii comunicării). garantată la nevoie prin forţa de constrângere a statului. libertatea conştiinţei. se sancţionează cu amendă potrivit 91 dinlegea nr.A. aşa cum am văzut. Bucureşti. garantate prin forţa de constrângere a statutului. în Hotărârea Guvernului nr.Dreptul în general este o totalitate de norme 140 De pildă încălcarea de radiodifuzori a Deciziei C. ori al altuia. Definiţie. 645/2000 se vorbeşte de specializările: Comunicare socială. 8/1996. 43. totalitatea acestor norme juridice.Socotim că această definiţie este mai degrabă a comunicării sociale şi nu a dreptului comunicării sociale . 141 Pentru o altă denumire a se vedea Dr. 46. prin care se realizează şi asigură140 dreptul la informaţie. păstra. dreptul de petiţionare. 504/2002. dreptul la vot. informaţia în interesul său. dreptul la informaţie apare ca o posibilitate a persoanei de a obţine.N. pelicula etc. cum de altfel nici un curs care ar trata acest drept numai în sens restrâns. Ca urmare.2 Dreptul comunicării sociale. familială şi privată. 44. De aceea credem că un drept al comunicării sociale. respectiv. Într-o accepţiune. al autorului unei opere de a autoriza comunicarea către public a operei sale. banda magnetică. Comunicare publică. dreptul la informaţie de interes public şi altele). procesa. presupune comunicarea. Dreptul la informaţie în sens larg se realizează prin mai multe drepturi consacrate în Constituţia României (dreptul la învăţătură. Astfel am achiesat şi noi la denumirea dată acestei discipline. transmite. potrivit legii. şi efectele produse de comunicarea publică. dreptul la informaţia de interes public. constituie dreptul comunicării sociale.56 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ corectă a informaţiei şi consumarea unei informaţii corecte s-a instituit un anumit sistem de norme. consuma. Dreptul la informaţie. 45. respectiv "Dreptul comunicării sociale"141. viaţa intimă.Dreptul comunicării sociale este definit de profesorul francez Emmanuel Darieux ca fiind comunicarea în ansamblu a modalităţilor de mediere: de la suporturile mesajului (hârtia. 2. Pe de altă parte.Legea nr. privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului.

Editura ştiinţifică. în accepţiunea cursului înţelegem totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile sociale ce se formează în cadrul comunicării directe şi indirecte între oameni. care necesitã o reglementare juridică. cum ar fi: filme. aşa cum am văzut. autoritatea publică şi societatea. reguli morale şi reguli juridice. societate. 57 143 142 . 48. radio. ceea ce ar fi incomplet pentru ce ne propunem să studiem la disciplina “dreptul comunicării sociale”.Deci obiectul Dreptului comunicării sociale îl constituie relaţiile sociale considerate cele mai importante de transmitere a informaţiilor între individ. curs care trebuie sã cuprindă şi drepturile consumatorilor de informaţie. indiferent care ar fi forma şi finalitatea acestei expresii"143. precum şi comunicare individ-autoritate. Dan Claudiu Dănişor arată că prin media se înţelege nu doar mijlocul tehnic al comunicării ci şi comunicarea însăşi ca şi instituţiile sociale care intervin în acest proces144. autoritate şi agentul media. Sistemul autorităţilor publice în România şi media. 1990 144 Dan Claudiu Dănişor. 47. Fracis Balle.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 57 juridice . agentul media şi autoritatea). agentul media. 102 145 Micu Alina Livia.Astfel. Montchrestien. Drept constituţional şi instituţii politice. inclusiv vocea şi gestul.Multimedia este o combinaţie de mai multe media. _____________________________________________________________________________________________ ____ 142 Vezi pagina 6. In aceste relaţii de comunicare. respectiv individ. 52. p.Craiova. aşa cum arată Dicţionarul electronic Wesbster145. pentru anumite relaţii sociale. 50. Ca atare.Alţi autori vorbesc de "dreptul multimediei". individ-societate.Comunicarea. Comunicarea socială presupune relaţiile de comunicare individ-individ146. societate. defineşte "media" ca un echipament tehnic care permite oamenilor sã comunice expresia gândirii lor. 1997. Editura Sibila. etc. Aceştia susţin că prin "media" se înţelege toate mijloacele de expresie. socotim cã dreptul multimedia exprimă mai degrabă drepturile subiectelor active în comunicarea socială. societate.Prin dreptul comunicării sociale. Bucureşti. Acest gen de comunicare depinde de modalitatea de comunicare. video. autoritate şi media apare un complex de relaţii sociale care se desfãşoară după reguli deontologice. concept care nu se poate confunda cu "lanţul comunicaţional": emiţător-canal-mesaj-receptor. 51. pentru definiţia dreptului. un rol important îl are media care este o interfaţă calificată între cetăţean.262 146 Comunicarea individ – individ presupune respectarea unor reguli speciale pe lîngă cele generale ale comunicării. societate şi autorităţi. nemijlocită sau prin telefon. p. este transmiterea unei informaţii de la emiţător la receptor. 49. în realizarea celorlalte drepturi şi libertăţii inclusiv al dreptului la informaţie. s-au instituit drepturi şi obligaţii în norme cu valoare juridică (respectiv a căror respectare este asigurată prin sancţiuni juridice) pentru fiecare din cei patru actori principali ai comunicării sociale (persoană. Fracis Balle. In patrulaterul cetăţean. Media et societé. Criticând această definiţie. muzică etc.

responsabilităţi şi obligaţii. 23). secretul corespondenţei (art. obligaţiile şi responsbilităţile specifice comunicării sociale. Ordine. Ordonanţele Guvernului." 56. autorităţii şi mediei în domeniul comunicării sociale. 11 din Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului (1789) "libera comunicare de gânduri şi de opinii este unul dintre drepturile cele mai preţioase ale omului.Această ramură a dreptului este situată de doctrină în "Dreptul public" şi ca atare metodele de studiu folosite de ştiinţa Dreptului comunicării sociale sunt. 58 . istorică. cantitativă şi comparativă. Observăm că. scrie. Convenţii. obligaţii. şi altele. drepturi. 30). dreptul comunicării sociale. Instrucţiuni. În aceste acte normative sunt reglementate drepturile. dreptul la informaţie (art.58 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ 53. 29). Iar răspunderea pentru abuzul de libertate în comunicare. fără a se ţine seama de graniţe. deoarece ar fi ilegale. 3. Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului prevede în cadrul comunicării sociale. 48).De asemenea.Pe lângă o serie de alte reglementări internaţionale şi în mod deosebit Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.) Constituţia României.Astfel. în cazurile determinate de lege". libertăţi. libertăţile. libertatea conştiinţei (art. la care România a aderat. societăţii. Rezoluţii etc. dreptul la învăţătură (art. de a primi şi de a răspândi. 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) se prevede că "orice persoană are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare. 55.Izvoarele dreptului comunicării sociale sunt acele norme juridice specifice în care se prevăd drepturile şi obligaţiile cetăţeanului.Potrivit art. cum sunt: ocrotirea vieţii intime. 28). trebuie să fie numai în "cazurile determinate de lege". societăţii. Hotãrârile Guvernului. sociologică. 1003 şi 1215 ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristică asupra cărora ia act Camera Deputaţilor din Parlamentul României prin Hotărârea nr. ceea ce implică dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale şi acela de a căuta. autorităţilor publice şi media în structura diferitelor drepturi. responsabilităţi şi răspunderi. îşi are reglementări specifice în Rezoluţiile nr. Decizii. pot fi considerate izvoare ale dreptului comunicării sociale: actele juridice internaţionale la care România a aderat (Declaraţii. imprima liber. cu condiţia să răspundă de abuzul acestei libertăţi. informaţii şi idei prin orice mijloc de exprimare. 26). În art. Regulamente şi actele administrative ale autorităţilor publice locale. Nu putem vorbi de alte responsabilităţi şi răspunderi juridice. în principal: logică. Legile. dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 25 din 12 septembrie 1994. Izvoarele dreptului comunicării sociale 46. orice cetăţean poate deci vorbi. 31). 54. familiale şi private (art. Legea nr. Tratate. 57. în Constituţia României (1991) sunt o serie de dispoziţii care reglementează drepturile şi obligaţiile individului. libertăţi. libertatea de exprimare (art.

Corelaţia dreptului comunicării sociale cu alte ramuri ale dreptului 59. Legea bancară (OUG nr..DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 59 _____________________________________________________________________________________________ ____ 504/2002 privind audiovizualul şi Legea nr. care se particularizează aşa cum am arătat după o serie de criterii. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici . Legea nr. Legea nr. sancţiuni şi pedepse prin care se apără drepturile subiecţilor activi şi pasivi. Ignorarea precedentului creşte considerabil riscul unei opinii ce va fi reconsiderată de un tribunal superior” Kent Middleton op. Legea nr. Legea nr. 79/2002. pentru a se putea adapta noului caz. 187/2006 privind Codul conţinutului comunicării audiovizuale. în raporturile de comunicare socială. denumită în mod greşit legea judecătorească. avem rezerve cu privire la practica judiciară ca izvor de drept cel puţin în etapa actuală a României.Dreptul comunicării sociale. şi cu atât mai mult în societatea informaţională.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice. Hotărârea Guvernului privind accesul liber la informaţia privind mediul nr. 79/2002. care s-a impus în ultimul timp. Decizia Consiliulului Naţional al Audiovizualului nr. cit. când ar putea apărea ca o excepţie de la principiul separaţiei puterilor. Legea privind Statutul funcţionarilor publici (Legea nr. precedentul este fie urmat fie modificat. 80 din 13 august 2002 privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.. 16/1996. pot respinge precedentul pentru că nu se potriveşte. 19. 878/2005. Legea nr. pot stabili un nou precedent. "Avem în În anumite sisteme de drept cum ar fi cel englez sau cel american. 40 din 9 martie 2004 privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului. distingînd noul caz faţă de cel anterior. Legea presei nr. responsabilitatea şi răspunderea în dreptul comunicării sociale sunt reglementate în dispoziţiile Codului penal. al egalităţii. sau îl pot ignora. 41/1994. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică. Legea responsabilităţii ministeriale (Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. infracţiuni. Decizia Consiliulului Naţional al Audiovizualului nr. 59 147 . 114 din 14 octombrie 2002 privind dreptul la replică şi dreptul la ratificare. Ordonanţa de urgenţă privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor nr. Decizia Consiliulului Naţional al Audiovizualului nr.147 58. instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcările legii .Totodată. 4. este considerat ca izvor de drept al comunicării şi practica judiciară. 115/1999). În ceea ce ne priveşte.99/2006). cooperării şi controlului reciproc al acestora. Legea arhivelor naţionale nr. În majoritatea cazurilor. şi altele în care sunt prevăzute abateri disciplinare. Decizia Consiliulului Naţional al Audiovizualului nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. „Ei pot aplica direct un precedent. este o ramură tânără a dreptului public. etc. 188/1999). ca „lege făcută de judecători”.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. Rareori judecătorii resping direct precedentele. pag. Legea nr. pot modifica precedentul pentru a se adapta noilor fapte. 3/1974.

funcţiile şi funcţionarul public. Aceasta presupune că toate normele juridice ale dreptului comunicării să fie conforme normelor juridice fundamentale ale dreptului constituţional.Dreptul comunicării sociale studiază drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice în domeniul comunicării sociale. ramură a dreptului public. 23) libertatea de exprimare (art. dreptul comunicării sociale constituie totalitatea normelor juridice care reglementeazã relaţiile sociale cele mai importante ce se formează în cadrul comunicării sociale în sens restrâns. respectiv: dreptul la informaţie care presupune dreptul de a fi informat precum şi dreptul de a informa. Astfel. dreptul comunicării sociale îşi are izvorul principal în dreptul constituţional.comportamentale. 64. dreptul la viaţa intimă. p. familială şi privată. obiectul.În literatura de specialitate se vorbeşte de un conţinut al dreptului la informaţie pe care îl structurează astfel: 148 Dr. (în acelaşi timp distinctă şi complementară. 61. dreptul la propria imagine. 5. Conţinutul dreptului comunicării sociale." 60. 30) şi altele. în studierea drepturilor şi obligaţiilor agentului media (care este intermediarul dintre consumatorul de informaţie şi autoritatea publică producător şi deţinător de informaţii) se folosesc noţiuni şi concepte specifice dreptului penal. în raport cu celelalte ramuri şi discipline juridice)148. în Constituţie se găsesc o serie de drepturi şi libertăţi ce constituie sau se înrudesc cu obiectul de studiu al dreptului comunicării aşa cum este dreptul la informaţie (art.Dreptul comunicării sociale se află în anumite corelaţii cu celelalte ramuri de drept. 63. 31) dreptul la învăţătură (art. Dreptul comunicării sociale. sub acest aspect se folosesc unele concepte specifice dreptului administrativ şi dreptului penal cum sunt autoritatea publică. aici. 1999. dreptul la confidenţialitate (secretul corespondenţei) şi altele. Bucureşti. Editura "Norma". dreptului civil şi dreptului administrativ.60 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ vedere. Ca toate celelalte ramuri de drept. Dumitru Titus Popa. în sfârşit.Ca ramură a dreptului public. dreptului constituţional. o finalitate ordonatorprimitivă. De asemenea. dincolo de oricâte posibile asemănări/similitudini de context ar exista).Dreptul comunicării sociale aprofundează studiul anumitor drepturi fundamentale prevăzute în Constituţie. Dreptul Comunicãrii. Aşa cum am arătat. 7 60 . metoda de cercetare şi funcţiile socio-reglatoare specifice dreptului comunicării (de masă) sau în termenii utilizaţi de doctrina juridică: un obiect propriu (inconfundabil şi nesubstituibil. responsabilitatea şi răspunderea juridică a acestora etc. iar cele care nu izvorăsc din acestea să nu fie contrare normelor fundamentale constituţionale. Aceeaşi situaţie este şi atunci când în dreptul comunicării sociale se studiază drepturile şi obligaţiile consumatorului de informaţie. 62. un demers normativ ce-i defineşte aria competenţei normative .

dreptul de a informa. cit.dreptul la selecţii vitale (la "non-informare") 13) . dreptul la intimitate. la respectul convingerilor şi credinţelor. 65. etc. 66.dreptul la apărarea surselor de informare (secretul profesional) 12) . 2) .dreptul la veridicitatea informaţiei. c) dreptul la răspuns.dreptul de a-ţi face cunoscută informaţia.dreptul la toleranţă şi demnitate.Cocea. presupune şi obligaţii despre care în această opinie nu se spune nimic.).dreptul la răspuns şi dreptul la replică.dreptul la intimitate.Aşa cum am arătat. din perspectiva comunicării prin presă). Dumitru Titus Popa. b) dreptul de a fi înţeles. naţionale şi universale. 7) . avem rezerve faţă de reducerea dreptului comunicãrii sociale la dreptul la informaţie. p. Pe de altă parte. g) dreptul de a fi văzut. poate una dintre cele mai nuanţate contribuţii la teoria informaţiei. e) dreptul de a asculta. j) dreptul la selectivitate ("dreptul la noncomunicare". reviste) sau prin imprimare fonică şi video (radio.dreptul de a fi informat.dreptul la confidenţialitate. În continuare se arată că dreptul la informaţie se distinge tot mai mult ca metodă normativă de protecţie şi promovare a persoanei şi a personalităţii149. 6) . al valorilor sociale. drepturi care au existenţă de sine stătătoare cum sunt: dreptul la confidenţialitate. 8) . 10) . adaugă: f) dreptul de a vedea. sociologul german A. raţionale. film). la viaţa privată.Alţi autori vorbesc de "dreptul la informaţie şi comunicare". h) dreptul de a te exprima în scris (ziare. dreptul la informaţie nu include toate drepturile prezentate mai sus. deoarece. tv.dreptul de acces la sursele de informare. 11) . dreptul la viaţa privată. 5) . op. d) dreptul de a răspunde. 4) . 149 Dr.dreptul la propria imagine.A.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 61 _____________________________________________________________________________________________ ____ 1) .La aceste sugestii ale specialistului canadian Hindley. între cele două sintagme nu există egalitate. Dreptul la informaţie. 41-42 61 . dreptul la propria imagine şi altele.dreptul la rectificare. susţinând că acesta include: a) dreptul de a te exprima. dreptul la informaţie fiind o parte a dreptului comunicãrii sociale. 3) . 67. i) dreptul de a te exprima printr-un mijloc artistic (carte. 9) .dreptul de a verifica informaţia. 14) .

72.dreptul de a informa. . .accesul la sursele de informare. .dreptul de răspuns.dreptul de a întreba şi de a primi răspunsuri. . pe această bază teoretică preliminară. sunt conturate "trei categorii fundamentale" de drepturi: 1) drepturile individului.Specialistul german identifică "trei etape în evoluţia aspiraţiei oamenilor la comunicare": 1) dreptul de a comunica. atât prin mijloacele mass-media private..62 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ 68. 2) drepturile mass-media (ale instituţiilor comunicării). 69. . Dumitru Titus Popa.libertatea de opinie şi de exprimare.dreptul la libera mişcare (deplasare). astfel: a) Drepturile individului: . .respectul sursei de informare (confidenţialitate).dreptul de a informa. şi la nivel planetar).dreptul de a fi informat.asigurarea circulaţiei libere şi echilibrate a informaţiei. . 2) dreptul de a comunica extensiv. c) Dreptul ţărilor în comunicarea externă: .protecţia vieţii private.dreptul de a publica. . un mijloc de acces şi de participare care implică obligaţii şi responsabilităţi. . .dreptul de rectificare.libertatea opiniei şi a exprimării. în general. . 42-43 62 . . care cuprinde libertatea de a informa pe ceilalţi şi de a fi informat tu însuţi (graţie posibilitãţilor oferite de "mijloacele marii comunicări").Aşa cum arăta dr. op.promovarea integrităţii culturale150. .accesul la sursele de informare.libertatea opiniei şi a exprimării.dreptul de a informa (oricare altă ţară. . 3) drepturile naţionale şi internaţionale 70. . cit.obligaţia de a asigura corecta informare a opiniei publice. 3) dreptul de comunicare văzut ca o posibilitate de interacţiune şi de dialog.Şi acest autor clasifică "drepturile informaţiei şi comunicării". b) Drepturi specifice instituţiilor mass-media: . . . . 71.dreptul de a fi informat. văzut ca libertate de opinie şi de exprimare. 150 Dumitru Titus Popa.dreptul la asociere şi instruire.dreptul de liber schimb al valorilor culturale. . cât şi prin cele publice. p.

dar şi obligaţii de "a face" adică numai de a apăra libertatea. dreptul presupune obligaţii151 corelative atât de "a face" cât şi de "a nu face".Libertatea presupune din partea uneia sau mai multor persoane. şi “dreptul la informaţie este garantat”. se pune semnul egalităţii între drept şi libertate. De pildă. 1 al Deciziei nr. Deosebirea este evidentă atunci când întâlnim reglementările: “libertatea de a primi informaţii este garantată”. prevăzute în art. În acest articol s-a copiat art.2 din Convenţia Europenă a Drepturilor Omului. credem că exprimările “dreptul la libertatea de exprimare” folosite chiar în unele acte normative interne şi internaţionale nu satisfac precizia şi rigoarea pe care o presupune un text de lege.10 pct. înţelegem că autorităţilor le revine obligaţia de "a face" în primul rând. astfel. obligaţia de "a face ceva" sau “a nu face” din partea celorlalţi corelativ dreptului. 80 din 13 august 2002 a Consiliului Naţional al Audiovizualului se dispune: “Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. sã nu facã. potrivit drepturilor acestuia sub sancţiunea constrângerii statale. de "a nu face" ceva care să stânjeneascã libertatea. numai obligaţii corelative. ceea ce nu este tocmai exact. socotim că se mai impun următoarele reflecţii: . sã dea sau sã nu dea ceva. prin care acesta este ţinut ca în spiritul binelui şi al echitãţii. iar în al doilea rând obligaţia de a face ceva corelativ dreptului. Astfel.”. 63 151 . 152 A accepta că libertatea de opinie intră în libertatea de exprimare şi nu în libertatea conştiinţei. restrîngeri. Pe lângă rezervele ce le-am prezentat referitor la expresia “dreptul la libertatea de exprimare”. ceea ce nu este în concordanţă cu spiritul Convenţiei. obligaţii corelative. de a apăra dreptul. atunci când sunt obligate nemijlocit. responsabilităţi. libertatea de exprimare poate fi supusă unor formalităţi. 74. restrângeri sau Obligaţia este legãtura recunoscutã sau impusã de societate prin intermediul legii. de "a nu face" ceva care să stânjenească libertatea. este discutabilă. deoarece informaţia nu poate să aibă drepturi şi obligaţii. Este evident că dreptul la informaţie include şi obligaţia autorităţii de a informa. Ca urmare. condiţii. persoana fizică sau juridică şi autoritatea publică. iar din partea autorităţilor publice. or această exprimare este inexactă din punct de vedere juridic. De asemenea.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 63 _____________________________________________________________________________________________ ____ 73. omiţând faptul că aceasta a fost elaborată în anul 1950 şi a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953152. din partea a două categorii de subiecţi. etc. mai structurată.libertatea de opinie nu poate fi inclusă în libertatea de exprimare. în art. înseamnă a admite că libertatea de opinie poate fi limitată prin instituirea unor formalităţi. unui subiect obligat faţã de alt subiect îndrituit. Astfel considerăm că în mod greşit se vorbeşte de "drepturile informaţiei". prin “obligaţii de a face sau a nu face ceva din partea celorlalţi”. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 10 pct. condiţii. fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Dreptul.Avem unele rezerve şi cu privire la această clasificare care deşi este mai precisă.. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei. respectiv. deoarece sunt două libertăţi total diferite. sã facã. respectiv de a-l obliga pe cel obligat. ceea ce nu este valabil şi pentru libertatea de a primi informaţia. presupune tot ceea ce conţine libertatea şi în plus.

de cunoştinţele şi conştiinţa sa. o părere. Chamberlin. şi ţine de intimitatea persoanei. iar numai când se exteriorizează. libertatea de exprimare a opiniilor şi nu libertatea opiniilor care este cu totul altceva.A. pe care o considerăm incompletă. care uneori sunt esenţiale pentru existenţa dreptului comunicării. a profesorilor Kent Middleton. Robert Trager.U.în art. . libertate necenzurabilă. ori este unanim admis că nimeni nu poate fi sancţionat pentru opiniile sale neexprimate public sau când sunt exprimate public. a amendat cîteva posturi de radio pentru încălcarea reglementărilor privind indecenţa după ce a examinat plîngerile ascultătorilor şi a solicitat explicaţii din partea posturilor care aveau licenţă. 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se face o deosebire între libertatea de opinie şi libertatea de exprimare a opiniei. a opiniilor. gândurile şi credinţa nu pot fi cenzurate.. pag. Esmenin arăta cã "sursa oricărui drept este în individ. situându-le în sintagma libertatea conştiinţei. formalităţi. se arată în lucrarea Legislaţia comunicării publice. a credinţelor şi a creaţiilor de orice fel sunt libertăţi fundamentale care nu se confundă între ele şi nici cu dreptul la informaţie. Comisia Federală de Comerţ a S. evident diferită de libertatea de exprimare. fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.64 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ sancţiuni prevăzute de lege. baza dreptului comunicării. de interesele ce le vizează etc. a agentului autorităţii publice. restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege. o judecată avută sau făcută de subiect cu privire la ceva. libertatea opiniilor şi libertatea credinţelor.19.Opiniile. Bill F.Constituţia României situează pe acelaşi plan libertatea gândirii. aspect nesatisfăcut de clasificarea mai sus prezentată.Constituţia României în mod corect include în “libertatea de exprimare”. 154 « În ultimii ani. constituind toate. 64 153 . . pentru că acesta singur este o fiinţă reală. numai libertatea de exprimare a acestora presupune condiţii. componentă a libertăţii de conştiinţă cât şi libertatea de exprimare a gândurilor. Reglementările şi deciziile agenţiilor federale pot fi contestate în tribunalele federale”. care este cu totul altceva. sunt indispensabile existenţei unui adevărat drept al comunicării.Faza interioară respectiv de formare a opiniei la subiect ţine de libertatea de conştiinţă care nu este limitată.Atât libertatea de opinie. A. . a agentului media154. liberă şi responsabilă". . forma de exteriorizare trebuie să fie în concordanţă cu limitele libertăţii de exprimare. Clasificarea mai sus prezentată nu cuprinde drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice în domeniul comunicării sociale. 75. Pe de altă parte responsabilitatea153 şi răspunderea persoanei. . împreună. ci numai libertatea de exprimare a acestora. respectiv ce ţine de formarea opiniilor. de libertatea de gândire.Opinia este o atitudine. .

media. acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere potrivit art. putem spune că.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 65 _____________________________________________________________________________________________ ____ 76. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică. studiază drepturile şi obligaţiile agenţilor comunicării sociale. socotim că normele juridice ale Dreptului comunicării sociale se structurează în norme care conţin: a) drepturile şi obligaţiile persoanei în domeniul comunicării sociale. punctul de vedere cu privire la constatările inspecţiei fiscale. 80. este acea ramură a dreptului public.Nu putem trece cu vederea faptul că în Constituţia României. Or dreptul comunicării în anumite limite.Într-o altă accepţiune. care reglementează relaţiile sociale ce apar în cadrul comunicării sociale. dreptul la informaţie este definit ca "dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public". autorităţile.Ca urmare. ora şi locul prezentării concluziilor vor fi comunicate contribuabilului în timp util. directe A se vedea Legea nr.Astfel. Dar această obligaţie constituţională o au nu numai autorităţile publice care deţin informaţii de interes privat dar şi alte organizaţii sau instituţii private în cazurile expres prevăzute de lege. formată din totalitatea normelor juridice. d) drepturile şi obligaţiile societăţii în domeniul comunicării sociale. anumite organizaţii sau instituţii private care prestează servicii de interes public pot fi obligate să furnizeze date de interes privat persoanei. (2) La încheierea inspecţiei fiscale. dreptul comunicării sociale ca disciplină de studiu este ştiinţa care. În art. cuprinde şi dreptul la informaţia de "interes privat" inclusiv la cea deţinută şi de altă persoană decât o autoritate publică. 79. (1). cum ar fi obligaţiile furnizorilor de servicii în domeniile semnăturii electronice155 şi ale comerţului electronic sau obligaţia inspecţiei fiscale de a informa contribuabilul referitor la controlul ce i se efectuează156 şi altele. 107 din Codul de procedură fiscală intitulat: „ Dreptul contribuabilului de a fi informat” se dispune: „(1) Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale asupra constatărilor rezultate din inspecţia fiscală. instituţiile publice şi societatea. Aceasta înseamnă că numai prin lege. (4) Contribuabilul are dreptul să prezinte. organul fiscal va prezenta contribuabilului constatările şi consecinţele lor fiscale. în scris. 9 alin. în domeniul comunicării sociale. 78. deci de regulă este circumscris numai la informaţiile de interes public nu şi la cele de interes privat. respectiv: persoana. b) drepturile şi obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în domeniul comunicării sociale. c) drepturile şi obligaţiile agentului media în domeniul comunicării sociale. cu excepţia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma inspecţiei fiscale sau a cazului în care contribuabilul renunţă la acest drept şi notifică acest fapt organelor de inspecţie fiscală. 2 al articolului 31 din Constituţie se vorbeşte de obligaţia autorităţilor publice de a asigura informarea corectă a cetăţenilor şi asupra problemelor de interes personal. dreptul comunicării sociale.” 156 155 65 . cum ar fi de pildă obligaţia de informare precontractuală. 77.În al. (3) Data.

ordinea de drept. Principiile dreptului comunicării sociale 81.În dreptul comunicării sociale. . a) Principiul legalităţii presupune: .1 Principiul legalităţii.respectarea dreptului legal câştigat. . al studiului acestora. 66 . a dreptăţii. . regiilor autonome de interes naţional şi local. se aplică următoarele principii pe care le vom prezenta succint. integritatea.respectarea principiului supremaţiei interesului public. în mod deosebit a libertăţii de conştiinţă.recunoaşterea ca valori supreme. trebuie urmate anumite principii. instituţiilor publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. a companiilor naţionale. dar nu încălcată.reguli de bază general valabile . conform căruia. respectiv individ.5 din Constituţie). nu este admisă ca izvor de drept practica judiciară. autoritatea publică şi societatea. normele procedurale. (art. de opinie. Principiile sunt idei .orice lege poate fi criticată. 1 pct.Atât în instituirea normelor juridice şi deontologice ale dreptului comunicării sociale. în înţelesul Legii nr. agentul media. cât şi în activitatea de respectare a acestora.66 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ sau indirecte între oameni.respectarea ierarhiei actelor juridice. 6. .legea se aplică numai pentru viitor. libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice. . a libertăţii de exprimare.4 lit.activitatea de comunicare socială să se desfăşoare prin procedee şi mijloace permise de legi legitime. Convenţii internaţionale ratificate. imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice. . 6. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.potrivit art. 571/2004. consacrate în Constituţie. legi ordinare şi actele normative emise în baza acestora.ce se regăsesc în normele care reglementează instituţiile dreptului.în sistemul nostru actual de drept. principiul legalităţii presupune şi că autorităţile publice. legi organice. . cu excepţia legii penale şi contravenţionale mai favorabile. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice. democratice. În baza acestora sunt emise legi care instituie responsabilităţi şi răspunderi.a din Legea nr. . instituţiile publice şi celelalte autorităţi au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor. a dreptului la informaţie. 82.

nu trebuie să existe privilegii sau discriminări în faţa responsabilităţii morale.nimeni nu este mai presus de lege.c) Principiul bunei credinţe presupune: .2 Principiul egalităţii în drepturi.buna-credinţă este opusul relei credinţe. . persoane cu funcţii de conducere în partide. potrivit art. etc. deputaţi.exercitarea drepturilor şi libertăţilor fără a urmări sau a accepta încălcarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale celorlalţi. Apărarea demnităţii persoanei care ocupă funcţia sau demnitatea publică în acest caz este subsecventă. toţi sunt responsabili în faţa şi în condiţiile legii. primari. secretari de stat. nu înseamnă o favorizare a persoanei care ocupă funcţia sau demnitatea publică. 83.toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. socială şi culturală. deputaţi. 84. legal. . c) o treime din timpul total destinat exprimării punctelor de vedere ale reprezentanţilor şi opoziţiei va fi alocată partidelor care formează majoritatea parlamentară(senatori. sancţionată mai grav. b)o treimen din timpul total destinat exprimării punctelor de vedere ale reprezentanţilor puterii şi opoziţiei va fi alocată reprezentanţilor autorităţii publice centrale (primul-ministru.. în mijloacele şi metodele de comunicare. de natură politică.158 . în sensul că sunt şi trebuie să fie la fel de responsabili juridic şi social.N. 6. trebuie respectată regula celor trei părţi. primari. de pildă dreptul la replică este o aplicaţie a principiului egalităţii în drepturi.părţile în cadrul unei comunicări să fie egale în drepturi şi libertăţi. prefecţi şi purtători de cuvânt ai acestora). când este săvârşită de un funcţionar public cu atribuţii de control şi de la 3 la 10 ani când este săvârşită de un funcţionar privat. economică.b) Principiul egalităţii în drepturi presupune: .în exercitarea dreptului la antenă în comunicarea audiovizuală.3 Principiul bunei credinţe.A. trebuie să respectă regula celor trei părţi: a) o treime din timpul total destinat exprimării punctelor de vedere ale reprezentanţilor puterii şi opoziţiei va fi alocată opoziţiei parlamentare (senatori. ci o protecţie în primul rând a puterii încredinţate de popor prin mecanismele constituţionale funcţiei sau demnităţii publice. indiferent că sunt sau nu autorităţi publice . juridice. Se ştie că legiuitorul pentru infracţiunile săvârşite de funcţionarul sau demnitarul public a prevăzut pedepse mai grave decât pentru persoana privată care le-ar săvârşi. . miniştri. 40/2004 a C. persoane cu funcţii de conducere în partide. pentru nici o persoană şi nici pentru organele statului sau orice fel de funcţionari publici157 sau privaţi.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 67 _____________________________________________________________________________________________ ____ precum şi a societăţilor naţionale cu capital de stat sunt ocrotite şi promovate de lege. sociale. pedepsa pentru infracţiunea de luare de mită este la 3 la 15 ani. De exemplu. just Protecţia instituită prin infracţiunea de ultraj. deoarece aceasta este instituită în apărarea interesului general. deci este de bună credinţă cel care prin activitatea sa crede că serveşte un scop nobil. 6. . consilieri locali şi judeţeni). consilieri locali şi judeţeni) 67 157 . 4 din Decizia nr. 158 În programele de ştiri informarea în probleme de interes public.

68 . . iar atunci când anumite informaţii îndoielnice sunt aduse la cunoştinţă publicului. legii şi dreptăţii. în scopul realizării cerinţelor legii. a neîncrederii etc. prezentarea.571/2004. în sensul acestei legi prin principiul bunei credinţe se înţelege acel principiu „conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică.d) Principiul adevărului presupune: . instituţie publică sau în altă unitate bugetară dintre cele prevăzute la art. descrierea sau naraţiunea fiind făcute în mod imparţial. . pot angaja răspunderea juridică. . .).” 160 159 Potrivit art.4 Principiul adevărului. respectiv fiind în condiţii de bună-credinţă (Legea nr. 6. convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii. 2. adică probele. 571/2004. . se cauzează inevitabil şi "daune colaterale".292 din 14 octombrie 1994.prin art. trebuie calificate ca atare:zvon.68 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ şi legitim. 4 lit.h din Legea nr. acestea trebuie să fie cât mai mici posibil.excluderea manipulării. deci trebuie căutat pe ce se fundează ceea ce se pretinde că este adevărat.161 -excluderea minciunii.adevărul izvorăşte din realitate.” 161 În art.)160 .verificarea informaţiilor înainte de a fi făcute public. 85. De pildă în art. instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. care a făcut o sesizare. nu întotdeauna adevărul judiciar este cu adevărul reflectare a realităţii.2 din Legea nr. în justiţie ceea ce nu este probat nu este considerat că existăsau a existat. 12 din Codul de procedură fiscală referitor la principiul bunei credinţe se dispune: „Relaţiile dintre contribuabili şi organele fiscale trebuie să fie fundamentate pe bunăcredinţă.stabilirea adevărului. convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii. adoptată prin Hotărârea nr. care a făcut o sesizare.că atunci când în activitatea legală de comunicare în slujba adevărului.226 din noul Cod penal s-a reglementat proba verităţii sau a bunei credinţe care exclude răspunderea. orice distorsionare intenţionată a informaţiei sau acuzaţii nefondate159. astfel nu constituie infracţiunea de calomnie fapta cu privire la care făptuitorul dovedeşte că a avut motive rezonabile de a crede că este adevărată.”. care este unic. 571 din decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice.4 din Rezoluţia 1003 (1993) privind etica ziaristică se dispune: „Ştirile trebuie difuzate cu respectarea adevărului. instituţie publică sau în altă unitate bugetară dintre cele prevăzute în art. a verificării. după ce au fost efectuate verificările de rigoare.32 din 6 octombrie 1994 a Senatului României publicată în Monitorul oficial al României nr. .identificarea surselor de rea-credinţă şi tratarea acestora sub rezerva necesară (a îndoielii. .verificarea informaţiei înainte de difuzare din cel puţin două surse credibile .ocrotirea persoanei încadrată într-o autoritate publică.

O piaţă a ideilor trebuie să fie liberă cu adevărat.libertatea de expresie şi în mod deosebit libertatea cuvîntului. participanţii la piaţa ideilor caută informaţia cea mai originală. poetul şi eseistul englez spune că libera concurenţă a ideilor ajută în procesul de căutare a adevărului. nu este corespunzător la mijloacele private de informare. a spus Emerson. 6.34-35. private sau publice. Ca şi cumpărătorii. consumatorii ideilor trebuie să fie foarte atenţi să nu accepte bunuri inferioare.cit. sociale) se vor impune pe piaţa liberă ».5 Principiul corectei informări. Mijloacele publice de informare în masă. dacă ideile acestora nu au acces în marile cotidiene şi în mijloacele de comunicare audiovizuală. op.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 69 _____________________________________________________________________________________________ ____ informaţii neverificate. suprimarea informaţiei. au misiunea de a asigura aflarea adevărului şi atunci cînd accesul minorităţilor. « Cetăţeanul. a discuţiei sau a confruntării opiniilor nu duce la judecata cea mai raţională. să utilizeze unghiuri diferite pentru a distinge adevărul. etc. cu o « piaţă a ideilor ».. Unii consideră că piaţa ideilor înseamnă prea puţin pentru minorităţi. Criticii metaforei „pieţei idelor „ se întreabă dacă întărirea presei restricţioneză în prea mare măsură circulaţia ideilor. trebuie să cunoască toate faţetele problemei. să-şi verifice raţionamentul. adevărată sau utilă. Pe de altă parte. partidele politice neparlamentare. indiferent de consecinţele ce le-ar putea avea asupra sa. mai ales aşa cum sunt prezentate de cei care se dedică unei viziuni diferite şi militează pentru ea. pentru ca Adevărul să iasă la suprafaţă. pag. 69 . expunîndu-l opoziţiei.. informaţii obţinute din sursa X. 162 Kent Middleton. John Milton. Conform teoriei. În acest sens sunt semnificative spusele acestuia: « Deşi duhurile gândirii au fost lăsate să hălăduiască libere deasupra pămîntului. obligaţie ce decurge din dreptul constituţional al publicului de a fi corect informat” se arată în Codul Deontologic al Ziaristului adoptat de Clubul Român de Presă. . informaţii îndoielnice. « Aşa cum cumpărătorii caută pe piaţă cele mai bune produse. dizidenţi. noi cutezăm prin îngrădiri şi interdicţii. ideile bune (ideologice. la aflarea şi cântărirea tuturor faptelor şi a argumentelor. Acesta trebuie să cântărească toate alternativele. Să lăsăm Adevărul şi Minciuna să se lupte. cine ar putea învinge Adevărul într-o confruntare liberă şi deschisă ? » Filozoful Jon Stuart Mill arată că adevărul nu are nici o şansă să iasă la lumină fără libertatea de exprimare. contribuie la aflarea adevărului. „Ziaristul are datoria primordială de a relata adevărul. să-i punem la îndoială puterea. partidelor politice neparlamentare. etc. de fals. Unii compară procesul de căutare a adevărului prin comunicare. blocând generarea de idei noi şi tinzând să perpetueze eroarea »162. ştiinţifice. opoziţia. ceea ce depinde şi de mijloacele media.

c)evitarea oricăror forme de discriminare.5 din Legea nr. diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora. electronice sau tradiţionale. c)să se asigure o distincţie clară între reconstituirea faptului cu ajutorul altor persoane şi imaginile şi/sau sunetul înregistrate la evenimentul real. 2 şi 4 din Constituţie) presupune: . prin exprimarea unei opinii în legătură cu instrumentul financiar sau indirect. De pildă în art. cu scopul inducerii în eroare a investitorilor care acţionează pe baza preţurilor de închidere. în legătură cu emitentul acestuia. publice sau private. prin titluri.279 din Legea nr. interzisă sau sancţionată în tot mai multe legi după caz. care acţionează în mod concertat pentru a-şi asigura o poziţie dominantă asupra cererii de instrumente financiare. 244 pct. la un nivel anormal ori artificial. 70 163 . în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare. în special pe considerente de rasă. orientare sexuală sau etnie. având ca efect fixarea. echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie. . c) beneficierea de acces regulat sau ocazional la mijloacele media. b)vânzarea sau cumpărarea de instrumente financiare la momentul închiderii pieţei. . În cadrul emisiunilor cu caracter informativ radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : a) rigoare şi exactitate în redactarea şi prezentarea informaţiilor.N. naţionalitate. . directă sau indirectă.70 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ 86. Referitor la jurnalişti. c) diseminarea de informaţii prin care mass-media. 4 din Constituţie) . (…) sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal (art.excluderea manipulării informaţiei sau a consumatorului de informaţie163 . 297/2004 manipularea pieţei valorilor mobiliare poate constitui infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau amendă.(5). directe sau indirecte. excepţie făcând persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii.e) Principiul corectei informări a opiniei publice (art. sex. în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică . 2.” Potrivit art. d)în cazul Având în vedere periculozitatea manipulării aceasta este definită. inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare. oferta sau preţul instrumentelor financiare. preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare. care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare. într-o manieră corectă şi eficientă. astfel încât sensul ştirilor să nu fie deformat prin modul de formulare. 31 pct. 31 pct.potrivit Deciziei nr. b)între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală. în condiţiile în care instrumentul era deja deţinut şi s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acest instrument.religie. privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului trebuie respectate : a)asigurarea imparţialităţii. a preţului de vânzare sau cumpărare ori crearea altor condiţii incorecte de tranzacţionare. b)asigurarea unei distincţii clare între faptele şi opinile prezentate . de avantaje sau profituri…… (7) În sensul prevederilor alin. b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune.autorităţile publice. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea. 31 pct. 2 din Constituţie). care menţin. 297/2004 se dispune: „Manipularea pieţei înseamnă:a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare: 1. inclusiv internet sau prin orice altă modalitate.“mijloacele de informare în masă.A. fără a fi făcut în acelaşi timp public acel conflict de interese. prin trunchiere sau prin alte procedee tehnice.40/2004 a C. în exercitarea profesiei lor. sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice” (art. următoarele situaţii sunt considerate operaţiuni de manipulare a pieţei: a) acţiunea unei persoane sau a unor persoane. fără ca enumerarea să fie limitativă. prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună.

DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 71 _____________________________________________________________________________________________ ____ prezentării de materiale audiovizuale provenind din surse externe redacţiei. dimensiunea eşantionului şi eroarea maximă de eşantionare. Principiul corectei informări este un principiu al comunicării sociale în general ceea ce presupune reglementări conform acestuia în domeniul tuturor formelor de comunicare după caz. după ce în prealabil le-a verificat.f) Principiul respectării libertăţii de exprimare presupune: . . publicitatea înşelătoare etc. 87.). . din cel puţin două surse credibile.A. administrativă.libertatea de exprimare în public este inviolabilă fiind limitată numai prin şi în baza Constituţiei atunci când se protejează drepturile şi libertăţile fundamentale ale celorlalţi şi în condiţiile prevăzute de Constituţie. obiectivă şi să nu conţină păreri personale ».164 « Ziaristul care distorsionează intenţionat informaţia sau face acuzaţii nefondate săvârşeşte abateri profesionale de maximă gravitate » se arată în Codul deontologic al ziaristului adoptat de Clubul Român de Presă.N. în raport de drepturile şi libertăţile celorlalţi. 71 164 .6 Principiul respectării libertăţii de exprimare. să se precizeze acest lucru. 2 şi 3 al Codului deontologic mai sus menţionat se prevede: « Ziaristul poate da publicităţii numai informaţiile de a căror veridicitate este sigur. Socotim că această decizie vizează prevenirea manipulării în comunicarea audiovizuală dispunând o serie de măsuri în asigurarea corectei informări. Ziaristul nu are dreptul să prezinte opiniile sale drept fapte. să se solicite şi un punct de vedere al unei persoane cu competenţă în domeniu. g) televotul sau anchetele făcute pe stradă să nu fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social sau etnic. consfinţite de lege. 40/2004 a C. cmunicarea de informaţii false. de regulă. 6. e)în enunţarea unor ipoteze sau a unor relaţii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe. manipularea infracţională. f) sondajele de opinie prezentate să fie însoţite de următoarele informaţii:denumirea instituţiei care a realizat sondajul. Ştirea de presă trebuie să fie exactă. Încălcarea principiului corectei informări poate atrage răspunderea juridică sub formă penală (înşelăciune. Evident că această răspundere profesională nu exclude răspunderea juridică potrivit legii. 8 din Decizia nr.libertatea de exprimare în cadrul privat este nelimitată. solicitantul sondajului. În art. permiţînd criticilor să participe la schimbarea a ceea ce nu mai corespunde pe cale paşnică. sau civilă la care ne vom referi într-un alt capitol. Ase vedea art. obligaţia de transparenţă şi alte drepturi şi obligaţii. Principiul corectei informări este în strânsă corelaţie cu obligaţia de informare. data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată.numai libertatea de exprimare a opiniei poate fi limitată. libertatea de exprimare acţioneză ca o supapă de siguranţă pentru tensiunile sociale.

Astfel. tradiţia şi schimbarea. prevenirea şi descoperirea abuzului de putere din partea guvernului. previne folosirea forţei. în scopul prevenirii infracţiunilor. o libertate. . a menţinerii acesteia.suspendarea publicaţiei poate fi dispusă numai în baza şi în condiţiile legii. pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti. afirmarea de sine. demascând abuzul.cenzura de orice fel este interzisă. ceea ce credem că ar trebui avută în vedere la prima modificare a acesteia. pînă nu a produce prejudicii şi a ameninţa echilibrul social. protecţia reputaţiei ori a drepturilor altora. 10 pct.nici o publicaţie nu poate fi suprimată. Libertatea de exprimare asigură schimbarea pe cale paşnică. restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege. Libertatea de exprimare 165 Art. care constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea naţională. care implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii. nu poate fi cenzurată libertatea de exprimare. asigurarea luării deciziilor în condiţii democratice. .Prin libertatea de exprimare se urmăreşte: aflarea adevărului.72 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ . a acţiunilor subversive. . chiar mai rău decît abuzul de putere privată. economice sau comerciale. prevenind abuzul sau. Este de menţionat că potrivit Constituţiei României nu este prevăzută restrângerea libertăţii persoanei. 88. or până în prezent nu a fost adoptată o astfel de lege. Profesorul Vincent Blosi arată că abuzul de putere guvernamentală este un rău extrem de serios. condiţii.165 Libertatea de exprimare poate fi limitată prin lege numai din punct de vedere al formei şi nu al conţinutului. 72 . etc. . 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. şi în general a puterii. integritatea teritorială ori siguranţa publică. din păcate sunt cazuri când la adăpostul libertăţii presei uni patronii ai acesteia încearcă şi uneori reuşesc să manipuleze opinia publică de regulă în scopuri politice. dar aceasta nu înseamnă că dacă s-a încălcat un drept.libertatea presei.Exerciţiul libertăţii de exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi putând fi supus unor formalităţi. gestionarea schimbării. aceasta presupune că de regulă înainte de publicare. etc. libertatea de exprimare promovează atît stabilitatea cît şi flexibilitatea. permite înţelegerea stabilităţii. demască manipularea. un interes legitim nu se va răspunde pentru aceasta ulterior publicării. protecţia sănătăţii sau a moralei. aşa cum este cel al instituţiilor de tipul corporaţiilor care poate afecta vieţile a milioane de oameni. Ideile lipsite de adevărata valoare. este evidentă importanţa protejării acelei prese puternice care în mod legal ponderează puterea guvernului. apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor. sunt cunoscute mai rapid şi calificate ca atare. .

cit.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 73 _____________________________________________________________________________________________ ____ asigură satisfacerea necesităţilor individului de cunoaştere. . 19. a amendat câteva posturi de radio pentru încălcarea reglementărilor privind indecenţa.166 . Aceste limite nu pot fi determinate decât prin lege. 6.libertatea gîndirii. de realizare şi de autodepăşire. Comisia Federală de Comerţ a Statelor Unite ale Americii. gradul de satisfacere a acestora. În doctrină se vorbeşte despre limitarea « conţinutului neutru » al libertăţii de exprimare înţelegînd acele note ale conţinutului care afectează conţinutul a ceea ce se exprimă. 73 166 . Când prin comunicarea liberă oamenii se realizează. respectiv ce sa format în condiţii de libertate a conştiinţei. op.libertatea de exprimare este limitată numai de Constituţie care dispune că "sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii. Libertatea de exprimare permite individului să-şi facă cunoscute necesităţile. conflict ce se poate soluţiona în raport de valorile sociale şi personale la care se referă acestea. ci numai asupra formei. Reglementările şi deciziile agenţiilor federale în domeniul comunicării.libertatea de exprimare nu trebuie să prejudicieze demnitatea. pot fi contestate în tibunalele federale. Kent Middleton. onoarea. De regulă. precum şi manifestările obscene contrare bunelor moravuri". în ultimii ani. rasială. să-şi protejeze integritatea fizică şi psihică. 89. a opiniilor. îndemnul la război de agresiune. de apreciere. ei servesc şi valorile sociale ale libertăţii de exprimare.7 Principiul respectării libertăţii şi drepturilor celorlalţi. contribuind la desăvârşirea caracterului şi performanţelor ca fiinţă umană. la ură naţională. . după ce a examinat plângerile ascultătorilor şi a solicitat explicaţii din partea posturilor care aveau licenţă. Libertatea de exprimare poate intra în conflict cu alte drepturi şi libertăţi. Aşa cum am arătat. viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine cu excepţiile prevăzute de lege.libertatea constă în posibilitatea de a face tot ceea ce nu dăunează celuilalt: astfel. împuternicită de Congres să supravegheze comunicarea în domeniul comerţului. exteriorizarea creaţiei în anumite condiţii cum ar fi în public poate fi supusă unei restricţii prevăzute de lege pentru libertatea de exprimare. aceste « conflicte » sunt « soluţionate » prin Constituţie şi legile date în baza acesteia cadrul adecvat.g) Principiul respectării libertăţii în general şi a drepturilor altora presupune: . p. să comunice în acest sens. a credinţelor nu poate fi îngrădită sub nici o fo Nimeni nu poate fi constrîns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă co convingerilor sale.1 trebuie introdusă în “libertatea conştiinţei” şi “libertatea de creaţie”.167 De pildă. Numai exprimarea. libertatea de exprimare nu poate fi reglementată sub aspectul conţinutului acesteia. în art. 167 Socotim că într-o eventuală modificare a Constituţiei. la separatism teritorial sau la violenţă publică. incitarea la discriminare. de clasă sau religioasă. exerciţiul drepturilor naturale ale fiecărui om nu cunoaşte decât acele limite care sunt necesare altor membrii ai societăţii pentru a se bucura de aceleaşi drepturi.29 pct.

deci nu poate suprima dreptul sau libertatea. deci nici prin lege.1 din Constituţie. a sănătăţii ori a moralei publice. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului "orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită". dispune art.h) Potrivit art. restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi se face numai în următoarele condiţii cumulative: . Ca urmare prezumţia de nevinovãţie presupune: 74 .74 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ 90. pentru: apărarea siguranţei naţionale. 11 din Constituţia României prezumţia de nevinovăţie este definită astfel :"până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. cum sunt: hotărârile de Guvern. a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor. desfãşurarea instrucţiei penale.restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii. a sănătăţii ori a moralei publice. Observăm că constituantul român situează prezumţia de nevinovăţie atât în domeniul penalului cât şi al administrativului pentru că numai în aceste două domenii se poate vorbii de termenii condamnare şi vinovăţie.restrângerea să se facă numai prin lege: astfel sunt excluse alte acte normative.restrângerea să se facă numai în anumite cazuri strict precizate de Constituţie: apărarea siguranţei naţionale." Ca urmare. după caz. . prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav. 23 pct.29 pct. ordinele miniştrilor etc. desfăşurarea instrucţiei penale. 49 din Constituţie se arată: . persoana este considerată nevinovatã". 6. . a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor. 91. Astfel. persoana este considerată nevinovată. a ordinii. în art.restrângerea să se facă numai dacă este necesar. 6 pct. adică dacă nu mai există o altă posibilitate legală. Credem că pentru a nu crea discuţii în domeniul dreptului civil ar fi indicat ca din definiţia constituţională să fie scoase cuvintele « de condamnare » definiţia putând avea următorul conţinut : «până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti în cauză. a ordinii. Deci în orice comunicare trebuie respectată această prezumţie.. prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau ale unor libertăţi este o excepţie care se face numai în cazurile şi cu procedurile prevăzute strict de Constituţie. potrivit Constituţiei României.8 Prezumţia de nevinovăţie. ci numai limita exercitarea acestora."Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune. Libertatea conştiinţei nu poate fi îngrădită sub nici o formă. Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii. Conform art. .

etc. ucigaş. conştientizarea acestora şi înfăptuirea răspunderilor atunci când se încalcă regulile dreptului şi deontologiei comunicării. ci numai cu “prezumtivul asasin. .prezumţia de nevinovăţie nu operează în favoarea autorităţilor statului. pe bază de probe şi indicii de vinovăţie. insultă. hoţ. violator. împreună cu instanţa. pentru că altfel riscăm să devenim subiecţi ai calomniei. calomnie prin presă. care trebuie să o realizeze cu respectarea procedurilor legale. aceasta presupune că nici o persoană să nu fie acuzată fără probe. represiune nedreaptă. 2000. în mod deosebit cele prin care s-a vizat apărarea interesului public sau privat. . orice acuzaţie în afara acestor limite intră sub incidenţa codului penal şi a legilor penale (purtare abuzivă. violator.sarcina administrării probelor de vinovăţie o are autoritatea abilitată a statului. pentru a nu o obliga să se dezvinovăţească atunci când nu este probată vinovăţia acesteia. 6. criminal.i) Principiul responsabilitãţii.). 416 din Codul de procedură penală şi art. în cazul acţiunilor directe la instanţă (insultă. şi numai de organele şi persoanele abilitate de lege. arestare şi reţinere ilegale. responsabilizării şi răspunderii169 presupune instituirea de responsabilităţi. nefiind instituită de lege.”. referirea la aceste persoane nu se face cu calificativul de infractor. 169 A se vedea pe larg Valerică Dabu. ultraj etc. adică nevinovăţia sa. de pildă. Deci nu difuzorul trebuie să probeze că filmul nu este obscen şi nu este interzis de lege. 372 din Codul de procedură civilă). Editura Global Lex Bucureşti.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 75 _____________________________________________________________________________________________ ____ . între persoana fizică pe de o parte (care a adus acuze autorităţii publice) şi autoritatea publică pe de altă parte.persoana nu este obligată să-şi probeze nevinovăţia. Acesta înseamnă responsabilităţi şi răspunderi pentru toţi subiecţii Se consideră că o hotărâre judecătorească este definitivă atunci când nu a fost atacată sau când au fost respinse apelul sau recursul (art. lovire etc. sau presupusul criminal. 92. 75 168 . . "Răspunderea juridică a funcţionarului public". ucigaş. într-un astfel de litigiu nu se poate cere agentului media sau persoanei fizice să-şi susţină (primii) prin probe acuzele. . sarcina administrării probelor o are persoana care acuză. statul trebuie să probeze că acesta este obscen şi că este interzis printr-o anume lege. în cazul unui film obscen. fiind prezumată ca nevinovată până în momentul rămânerii definitive168 a hotărârii de condamnare. etc.).o persoană nedeclarată vinovată prin hotărâre judecătorească definitivă trebuie tratată cu respectarea tuturor drepturilor ce i se cuvin unei persoane nevinovate.9 Principiul responsabilităţii şi răspunderii. statul trebuie să probeze falsitatea acuzelor . calomnie.o persoană poate fi acuzată numai în limitele legii.

care permite indivizilor să obţină despăgubiri pentru difuzarea în presă a informaţiilor interne” se arată în lucrarea “Legislaţia comunicării publice”.responsabilitatea şi răspunderea juridică a agentului media. 93. instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcării ale legii. 20 76 . zvonurile nu pot sta singure la baza răspunderii juridice. în virtutea căruia se înlocuieşte compensaţiile băneşti cu acţiunile preventive şi remediile. a cetăţeanului. În doctrină se mai vorbeşte şi de principiul echităţii. . s-a făcut o aplicare a principiului responsabilităţii când s-a dispus că „orice persoană care semnalează încălcării ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită.responsabilitatea faţă de surse. la capitolul "Responsabilitate" se arată: "Jurnaliştii care uzează de statutul lor profesional de reprezentanţi ai publicului în interese egoiste sau din alte motive nedemne abuzează de o înaltă încredere. de exemplu. Judecătorii. 171 Kent Middleton. reabilitării etc." Credem că în conceptul « terţi » ar trebui consideraţi incluşi şi proprietarii mijloacelor de informare în masă.170 .responsabilitatea jurnalistului faţă de societate şi faţă de cetăţean. anonimele. Kent Middleton. op. În Codul etic al Societăţii americane Sigma Delta Chi. repararii prejudiciului material şi moral.171 Tot potrivit acestui principiu credem că.” arată Kent Middleton. instituit de practica judiciară. cit. op. în primul rând. proporţionalităţii. gradualităţii.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice. a funcţionarului şi autorităţii publice în dreptul comunicării sociale. cit. De exemplu: . societate sau cetăţean. c. 94. din Legea nr. p.4 lit. Sancţiunile date după publicare nu protejează siguranţa naţională. “Echitatea are relevanţă pentru legea comunicării datorită posibilităţilor sale de prevenire. Prin art. pot invoca echitatea pentru a opri publicarea unui articol care se consideră că pune în pericol siguranţa naţională. referindu-se la legislaţia americană în domeniul comunicării publice. 7 teza I din Codul deontologic al ziariştilor români se arată: "Responsabilitatea presei faţă de public presupune că articolele redacţionale nu sunt influenţate de interesele personale ori comerciale ale unor terţi. şi a surselor faţă de agentul media. 170 Practica judiciară americană “a creat legea privitoare la viaţa privată. ce apar în domeniul dreptului comunicării sociale respectiv al celor mai importante relaţii sociale reglementate. prevenirii.” Înfăptuirea răspunderii trebuie să fie în acord cu alte principii cum sunt cele ale : bunei-credinţe. p. juridice sau morale." În art. 19. cetăţean şi autorităţi.responsabilitatea autorităţii publice faţă de agentul media. . etc. .76 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ raporturilor.responsabilitatea societăţii faţă de agentul media.

comparativă. A se vedea şi ziarul "Ziua" din 2 noiembrie 2000. A se vedea Kent Middleton op. în cadrul aceleiaşi emisiuni sau. .U. pag. se arată că acesta ar fi procedat aşa pentru ca articolul intitulat "Marile afaceri ale lui Dinu Patriciu se ascund în paradisuri fiscale" să nu ajungă la cunoştinţa publicului înaintea cumpărării S. 175 A se vedea Pierre Pèan. În Codul Penal român Carol al II-lea. Am pierdut bani mulţi.A.” În această carte este acuzată conducerea ziarului „Le Monde” că şi-a vândut obiectivitatea pentru avantaje materiale primind de la politicieni şi rudele acestora. iar fostul director (D.C. de către Rompetrol Group. a opiniilor precum şi a credinţelor. "Libertate şi comunicare în lumea presei". .j) Principiul imparţialităţii172 şi obiectivităţii este un alt principiu al dreptului comunicării sociale care presupune: 173 174 . „L’Express” a fost pe punctul de a fi preluat de „Le Monde”. 174 În ziarul "Libertatea" din 2 noiembrie 2000 sub titlul "Dinu Patriciu a cumpărat tirajul revistei Capital". 95. în emisiunile următoare. Amarcard Timişoara.2000.independenţa agentului media şi protecţia acestuia .000 de exemplare.excluderea publicităţii excesive. 175 . respectiv articolul "Rompetrol Group a cumpărat Petromidia”. A se vedea ziarul Adevãrul din 21. ori asupra faptelor şi antecedentelor persoanelor din proces. opinie.10 Principiul imparţialităţii şi obiectivităţii.A. de 42.prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură. 77 172 . a decis că un condamnat nu a avut un proces cinstit din cauza publicităţii excesive făcute procesului său. era pedepsită publicarea de aprecieri tendenţioase asupra soluţiei probabile a unei judecăţi în curs. Ed. aplicarea principiului contra-dictorialităţii şi consultarea părţilor este obligatorie. editura precum şi ziarul „L’Express” care a publicat extrase din cartea în cauză. după cum se ştie prezentarea subiectivă. în exercitarea dreptului la antenă se va respecte A se vedea Lucian Vasile Szabo.08. excluderea manipulării şi un respect pentru libertatea gândirii.T) al unui important cotidian afirma referindu-se la conducerea ziarului "Noi am refuzat oferta de a ni se cumpăra tăcerea. În anul 1997. în mod excepţional. înclinând evident către o anumită parte şi nu spre adevăr. dar am câştigat în faţa sutelor de mii de cetãţeni". societate în care Dinu Patriciu are interese.prezentarea şi transmiterea informaţiilor obiectiv şi imparţial . 18. bani pentru a fi incluşi în „stagiile de pregătire media” care să-i antreneze pentru apariţiile TV. subliminală prin care s-ar influenţa decizia persoanei fizice sau juridice. parţială a unei informaţii.că în investigaţii şi anchete. este considerată propagandă. 176 Este vorba despre procesul lui Sheppard acuzat de crimă în statul Ohio la 17 august 1954. 173 În prezent. înşelătoare. de regulă.. se vorbeşte tot mai mult de "presã aservitã". Editura Mille et une nuits. în sensul lezării drepturilor.Petromidia S. „La face cachée du Monde. acest fapt se menţionează pe post. credinţă. 1999. Conducerea ziarului „Le Monde” a decis să-i acţioneze în judecată pentru calomnie pe autorii cărţii.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 77 _____________________________________________________________________________________________ ____ 6. p.176 . în cazul în care cei solicitaţi refuză să-şi precizeze punctul de vedere. libertăţilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale acestora : de pildă în anul 1965 Curtea Supremă a S. . aceasta presupune o distincţie clară între informaţii. cit. Aceasta apare ca o modalitate de încălcare a dreptului la informaţie al individului (dacă este adevărat ceea ce s-a scris în aceste ziare).30-31.relaţii principiale nediscriminatorii între autorităţi şi agenţii media.

. Nu există nici o scuză pentru inexactităţi şi superficialităţi..N. care pot influenţa prin: intoxicare. independenţa agentului media poate fi influenţată de: . (prevede Codul etic al Societăţii Sigma Delta Chi). Practica sănătoasă operează o netă distincţie între reportajul de ştiri şi cel prin care se exprimă opinii. Pentru a proteja pluralismul şi diversitatea culturală. fără a da celui învinuit şansa unei replici. 52. chemări în justiţie etc. manifestate prin sugestii.În Codul etic al acestei societăţi se mai prevede: "Obiectivitatea în relatarea ştirilor este un alt ţel care serveşte ca semn al experienţei profesionale. sociale.independenţa economică a instituţiei de media cât şi a agentului acesteia. Îi preţuim pe cei ce reuşesc să o atingă.presiunile instituţiilor politice. 78 . Obiectivitatea constituie un standard de performanţă către care sunt îndreptate eforturile noastre. în măsură să afecteze reputaţia sau integritatea morală. cât şi faţă de patronajul politic sau mafiot. Independenţa agentului media este legată de: . 96.protejarea corespunzătoare a agentului media faţă de orice presiune. Atitudinea părtinitoare în comentariul editorial care se îndepărtează cu bună ştiinţă de adevăr. . . Relatările privind procedurile poliţieneşti sau juridice trebuie făcute astfel încât să nu prejudicieze nici una din părţile implicate şi cu atât mai mult imparţialitatea şi independenţa justiţiei. concentrarea proprietăţii şi extinderea cotei de 177 _____________________________________________________________________________________________ ____ 177 A se vedea supra p. utilaje. . cumpărarea întregii ediţii dintr-o zi a unui ziar etc. atât faţă de stat. 40/2004 a C. Reportajul de ştiri trebuie să fie imparţial şi nepărtinitor şi să prezinte obiectiv toate aspectele problemei. . pe canale formale sau informale. fiscalitate excesivă la publicitate şi sponsorizări etc. 97. Titlurile din ziar trebuie să aibă deplină acoperire în conţinutul articolelor pe care le însoţesc. manipulare etc.presiunile generate de fluxul permanent de informaţii.independenţa politică a acestuia.interzicerea cenzurii de orice fel.presiunile economice cum sunt: greutăţile create nejustificat în aprovizionarea cu materii prime. . ziaristului îi sunt interzise orice înţelegeri care ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa sa » se arată în codul deontologic al ziaristului adoptat de Clubul Român de Presă. De exemplu.". selectare subiectivă. imixtiune.presiunile exercitate de audienţa publică. reclamaţii. Mediile de informare nu trebuie să facă publice învinuiri neoficiale. deturnarea interesului public. « În exercitarea profesiei şi în relaţiile pe care le întreţine cu autorităţile publice sau cu diverse societăţi comerciale. 99. proteste. constituie o violare a spiritului jurnalisticii americane se arată în acest Cod.78 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE regula celor trei părţii prevăzută de Decizia nr.A. 98.

oriunde şi oricum. În consecinţă. ca şi orice fel de viaţă socială. 182 Dacă normele ar fi totdeauna respectate ne-am afla în prezenţa unei lumi de sfinţi. După unii resorturile secretului specifc uman au la bază trei condiţii fundamentale : 1) posibilitatea fiinţei umane de a-şi dezvălui sau de a-şi ascunde reprezentările 180. 1996 p. pluralismul opiniilor şi egalitatea sexelor.2 din aceeaşi lege se dispune: „Independenţa editorială a radiodifuzorilor este recunoscută şi garantată de prezenta lege.Una dintre căile de apărare a dreptului la viaţa intimă. dacă reprezentările mentale ar fi condamnate la invizibilitate. a tria. În asigurarea independenţei agentului media şi neutralitatea informaţiilor Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în art.2 din Legea nr.182 Acestea sunt strâns legate de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 3) posibilitatea de a respecta sau de a nu respecta convenţiile.6 pct. „ În art. Dacă. am ajunge într-o lume de autişti şi societatea s-ar prăbuşi. familiale şi private. O asemenea experienţă de gândire ne învaţă că transparenţa totală ne este complet străină. k) Cuvântul secret vine de la latinescul „secernere” care înseamnă a separa.178 Uneori aceste forme de afectare a independenţei agentului media pot îmbrăca. nedivulgat.” 6. 79 179 178 .504/2002 privind audiovizualul se dispune: „Toţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. ceea ce este de natură a contribui la garantarea independenţei agentului media. A se vedea art. dacă oamenii ar minţii sistematic. ca şi dreptul de răspuns al fiecărui cetăţean care a făcut obiectul unei alegaţii . DEX. lumea noastră ar semăna cu aceea a inocenţei de limbaj a copiilor de trei ani. a pune deoparte. 180 Dacă gândurile tuturor ar fi vizibile tuturor. a cerne. dar care să nu genereze apariţia de poziţii dominante în formarea opiniei publice. Bucureşti.3 pct. care rămâne necunoscut. familiale şi private şi în general a multora dintre formele noastre relaţionale. 181 Dacă oamenii ar fi totdeauna autentici.179 Secretul stă la baza vieţii intime. Adunarea recomandă Consiliului Miniştrilor : „să invite guvernele statelor membre să vegheze ca legile să garanteze organizarea mijloacelor publice de informare. Potrivit DEX prin secret se înţelege ceea ce este ţinut ascuns. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. 2) posibilitatea de a exprima corect sau de a deforma reprezentările181 .504/2002 privind audiovizualul. aspect penal. Este greu de imaginat o astfel de lume. dimpotrivă.5 al Rezoluţiei 1215 (1993) cu privire la etica ziaristică prevede : 5. o anomie deplină. De asemenea în viaţa economică secretul este strâns legat de concurenţă precum şi de alte legii şi principii ale acesteia. 100.”Iar în art.44 din Legea nr. În schimb.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 79 _____________________________________________________________________________________________ ____ audienţă în domeniul audiovizualului sunt limitate în dimensiuni care să asigure eficienţa economică. Invers. ar fi un haos. Ediţia a II-a Univers Enciclopedic. confidenţial. ele ar fi în mod sistematic încălcate. Academia Română. familială şi privată o constituie instituirea şi apărarea secretului în comunicare referitor la informaţii şi imagini din sfera vieţii intime. comunicarea ar fi imposibilă. oamenii nu ar avea altă alegere decât aceea a autenticităţii şi transparenţei. astfel încât să asigure neutralitatea informaţiilor.11 Principiul secretului profesional. Astfel nu se spune orice despre oricine oricând.968.

Intenţia nematerializată. secretul mincinosului. "b" din Legea nr. iau în mod subtil în calcul contextul şi finalitatea păstrării sau dezvăluirii acestuia. aflate în posesia sa în vederea difuzării”. 91 din Legea nr. Sinceritatea poate produce şi ură pentru că nu întotdeauna măguleşte. În raport de scopul urmărit se poate vorbi de: secretul profesional. 8/1996 există o derogare când nedivulgarea secretului către organele competente constituie infracţiune conform art.” 185 A se vedea art. secretul bancar.”Iar la pct. 8/1996. 6 al acestui articol se dispune: “Dezvăluirea unei surse de informare poate fi dispusă de instanţele judecătoreşti numai dacă aceasta este necesară pentru apărarea siguranţei naţionale (sau a ordinii publice. Regulile în materia secretului dar mai ales aplicarea lor. în schimb. Cînd manifestarea libertăţii de exprimare iese din cadrul privat are limite determinate de limitele drepturilor şi libertăţile celorlalţi. Tocmai în anumite condiţii de timp. în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege184.6 pct. 2 din Legea audiovizualului nr. De pildă principiul secretului profesional presupune şi: . secretul familial. Dezvăluirea secretului este permisă cu consimţãmântul persoanei care l-a încredinţat sau în baza unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile". politice. a suporturilor pe care este înregistrată. precum şi în măsura în care această dezvăluire este necesară pentru soluţionarea cauzei aflate în faţa instanţei judecătoreşti. unele minciuni sunt recomandate. De altfel credem că şi libertatea de exprimare manifestată într-un cadru privat este nelimitată. 504/2002 se dispune: “Orice jurnalist sau realizator de programe este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursa informaţiilor obţinute în legătură directă cu activitatea sa profesională. b) interesul legitim al divulgării depăşeşte interesul legitim al nedivulgării. 91 din Legea nr.Terenţius spunea: „veritas odium parit” (adevărul naşte ură). unele adevăruri sunt interzise. Nu întotdeauna adevărul şi transparenţa serveşte Binele. în interesul Binelui. secretul militar. 143 lit.) 184 De exemplu. iar uneori tăcerea este obligatorie. Secretul ca şi tăcerea ar putea fi justificate şi prin libertatea de exprimare. spaţiu şi persoane. »185 Romanii spuneau „Voluntas in mente retenta (intro) non efficit” (o voinţă reţinută în interiorul minţii nu are efect. la asumarea răspunderii pentru corectitudinea informaţiilor furnizate.504/2002. voinţa reţinută în interiorul minţii183 nu poate fi sancţionată.” "2. şi economice. Secretul ca şi tăcerea se poate justifica prin legitimitatea scopului urmărit. protejată în temeiul acestei legi.protecţia surselor. se dispune: "1. la cererea autorului. opinia.80 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ Însuşirea gândirii de a fi secretă îi asigură acesteia caracterul nelimitat respectiv de libertate nelimitată. în care sunt sancţionate penal refuzul de a declara organelor competente provenienţa exemplarelor operei. 7 pct. Din moment ce sunt liber să mă exprim trebuie să fiu liber şi să tac pentru că tăcerea este o formă de manifestare a libertăţii în domeniul exprimării. secretul de stat. 8/1996. 80 183 . În art.4 dinLegea nr. Editorul sau producătorul. Încălcările acestor dispoziţii se pot sancţiona conform Codului penal (divulgarea secretului profesional).în domeniul comunicării audiovizuale „confidenţialitatea surselor de informare obligă. în mod deosebit libertatea de a comunica sau nu. Secretul nu înseamnă minciună. atunci când: a) nu există sau au fost epuizate măsuri alternative la divulgare cu efect similar. manipulantului etc. Secretul ca şi transparenţa sunt inerente vieţii sociale. De la dispoziţiile art. în art. este obligat să păstreze secretul surselor de informaţii folosite în opere şi să nu publice documentele referitoare la acestea. secretul economic.

. respectiv. şi care. c) când se realizează în exercitarea prerogativelor de autoritate publică.297/2004 foloseşte sintagma „informaţie privilegiată”.78/2000 De pildă pentru a se proteja piaţa de capital contra abuzului de piaţă Legea nr.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 81 _____________________________________________________________________________________________ ____ . cu excepţia cazurilor următoare: a) când se realizează de utilizatorii care participă la comunicaţia respectivă. în conformitate cu practicile de piaţă acceptate. înregistrarea.” 81 186 .respectarea drepturilor şi libertăţilor legitime protejate prin instituirea secretului profesional.244 din Legea nr. libertăţile omului şi interesul public. în condiţiile legii. „informaţia privilegiată” înseamnă informaţia de natură precisă care nu a fost făcută public şi care se referă direct sau indirect la instrumente financiare derivate şi pe care participanţii pe pieţele pe care se tranzacţionează respectivele instrumente finanaciare derivate se aşteaptă să o primească. dacă ar fi transmisă public. exceptând cazurile în care asemenea ingerinţe sunt prevăzute de lege şi constituie o măsură necesară într-o societate democratică pentru: a) protecţia securităţii statului. înregistrată sau stocată de către alte persoane. Legea nr. inclusiv utilizarea unor mijloace de interceptare sau de supraveghere a comunicţiilor.nepublicarea informaţiilor şi datelor care în interesul general nu sunt destinate publicităţii sau prin care se încalcă. care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai multe instrumente financiare. stocarea sau orice alte forme de interceptare ori de supraveghere a comunicaţiilor este interzisă.protecţia secretului profesional.99/2006 privind activitatea instituţiilor de credit. 101. 4 pct. Un utilizator respectiv un abonat au obligaţia de a-l informa pe celălalt utilizator sau. abonat atunci când în cursul convorbirii se utilizează echipament care permite ca această convorbire să fie ascultată.508/2004 privind organizarea Direcţiei de Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Orice imixtiune a autorităţilor publice în conţinutul unei comunicări. 1 din Legea nr. . a siguranţei publice.186 .297/2004 se dispune: „ Prin informaţie privilegiată se înţelege o informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică. În acest sens sunt Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. a intereselor monetare ale statului sau a combaterii infracţiunilor. ilegal şi nelegitim drepturile. nejustificat. Atunci când se referă la instrumente finanaciare derivate pe mărfuri.comunicarea de informaţii ce constituie secret profesional numai în condiţiile şi cazurile prevăzute de lege autorităţilor împuternicite în acest sens. În art. ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor). 102. Confidenţialitatea comunicaţiilor efectuate prin intermediul unei reţele publice de telecomunicaţii sau prin recurgerea la un serviciu de telecomunicaţii destinat publicului este garantată (art. Legea nr. sunt interzise. Ascultarea. b) când utilizatorii care participă la comunicaţia respectivă şi-au dat acordul scris prealabil. sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură.

când nu se aplică. un principiu moral universal. Autoritate şi deontologie. fiind valorificată prin cunoaşterea de către public. Potrivit acestui principiu. ci întotdeauna ca scop. aceasta este de două feluri: a) -informaţie publică. Ed.scop al răspunderii juridice -. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de inters public. 196 din Codul penal). la cererea acesteia. adică acea informaţie care. naţional sau local. 676/2001) Codul penal prevede pedepse penale pentru violarea secretului corespondenţei şi divulgarea secretului profesional (art. b) protecţia persoanei în cauză. 544/2001. Sicorna. m) Principiul accesului liber la informaţiile de interes public." Principiul umanismului este indiscutabil. 6. 195 şi art. El rămâne. prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte 187 Cornel Lazăr. 121 82 . apoi reparare şi în ultimul rând pe represiune.82 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ modificată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei şi altele în care sunt reglementate cazurile şi condiţiile de interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi imaginilor. fie în mod public sau secret. în art. a elementelor . 104. 2 lit. “b” din Legea nr. ocrotire şi educare.l) Kant spunea: "Să nu privim omul niciodată ca mijloc. Astfel. respectiv situaţii. fără obiect dacă nu este raportat la o relaţie umană bazată pe autoritate187. de interes public. Umanismul dreptului presupune o ierarhizare. din punct de vedere al destinaţiei şi sferei de cunoaştere a informaţiei. Mediile de informare nu trebuie să cultive o curiozitate morbidă cu privire la detalii ale viciului şi crimei. p. 103. 105. ori a drepturilor şi libertăţilor altor persoane. Ca orice principiu de drept acesta are şi excepţii.13 Principiul liberului acces la informaţii. se arată în Codul etic al Societăţii Sigma. 4 din Legea nr. 6.După anumite criterii informaţia poate fi de mai multe feluri. fãcută de legiuitor. Din punct de vedere al interesului care îl satisface. şi poate fi fãcută publică numai în anumite condiţii. adică acea informaţie care satisface o necesitate generală. informaţia se împarte în: a)informaţie de interes public. prin punerea accentului în primul rând pe prevenire.(art.12 Principiul umanismului. ideea principală fiind de protecţie. b)-informaţia privată. însă. prezentând un interes pentru public. în care este reglementată comunicarea al cărei obiect este informaţia de interes public. 1999. adică acea informaţie care este sau trebuie cunoscută de public. satisface anumite interese ale uneia sau ale unui număr restrâns de persoane private. Parlamentul României a adoptat Legea nr.

deoarece nu tot ce este de interes public este şi public. Potrivit art. În raport de caracterul legal sau ilegal.Potrivit DEX-ului. siguranţei şi ordinii publice. dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate. 106. După Maslow. care nu sunt destinate publicităţii trebuie stabilite de lege în condiţiile Constituţiei. iar potrivit art. a sănătăţii ori a moralei publice. Se ştie că omul nu poate trăi fără necesităţile esenţiale. 31 pct. În astfel de cazuri. b)informaţie de interes privat. c) de dragoste şi apartenenţă. următoarele informaţii: a) informaţiile din domeniul apărării naţionale.152. b) informaţiile privind deliberările autorităţilor. 107. care pot fi necesităţi sociale şi necesităţi individuale. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: “Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor. "interesul. desfăşurarea instrucţiei penale. 49 din Constituţie. c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare. potrivit legii. necesităţile sau nevoile se împart în: a) fiziologice. 2000. d) de afirmare şi recunoaştere socială. este râvna depusă într-o acţiune pentru satisfacerea unei nevoi". Dabu. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Global Lex. just ori injust. Spre exemplu. pentru apărarea ordinii. Deci informaţiile de interes public. dotarea armatei satisface o necesitate publică. 3 din Constituţie se arată: "Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tineretului sau siguranţa naţională". potrivit legii.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 83 _____________________________________________________________________________________________ ____ activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice. adică acea informaţie care satisface o necesitate privată.Conştientizarea necesităţii şi urmărirea satisfacerii acesteia. este deci de interes public. 1. Bucureşti. 83 . defineşte interesul. precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României. Pe de altă parte informaţiile de interes public. p. Răspunderea juridică a funcţionarului public. numai prin lege şi numai dacă se impune. indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. În acest sens în art. interesul poate fi legitim sau ilegitim188. potrivit legii. dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale.De asemenea. nu se confundă. Ed. e) de autodepăşire. 109. drept sau nedrept al necesităţii de satisfăcut şi căile şi mijloacele folosite. 12 din Legea nr. chiar interesul public impune păstrarea secretului pentru anumite informaţii de interes public. 108. şi informaţiile publice. dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate. interesul poate fi public sau privat. prevăzut la art. 188 A se vedea V. în raport de caracterul public sau privat al necesităţii de satisfăcut. exercitarea dreptului la informaţie poate fi restrânsă. dar nu este destinată publicării deoarece prin aceasta nu ar satisface interesul public ci din contră l-ar leza. b) de siguranţă.

care se ocupă prin mandat obţinut direct. dacă se periclitează rezultatul anchetei. potrivit legii. 31 pct.” (art. g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. ci numai faţă de persoană şi cu respectarea regulilor protecţiei vieţii intime. 544/2001).154/1998 prin funcţia de demnitate publicã se înţelege acea funcţie publică. 31 pct. 544/2001) Potrivit art.”Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public. Problemele private cu care poate fi şantajat un funcţionar public. în domiciliul său ori în corespondenţă. 14 pct. 111. e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare. din Legea nr. (art. devin informaţii de interes public în momentul când acesta a candidat ori a fost ales sau numit într-o funcţie publicã. deşi este de domeniul privat. este categorisită ca o informaţie de interes public.84 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ d) informaţiile cu privire la datele personale. asupra problemelor de interes personal. 12 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se arată: "Nimeni nu va fi supus unor imixtiuni arbitrare în viaţa particulară.Informaţiile de interes privat sunt protejate prin lege începând de la normele juridice internaţionale şi până la normelor juridice interne. 84 189 .” Cu aceste excepţii. integritatea corporală. 13 din Legea nr. întrucât poate fi în legătură cu modul de exercitare a funcţiei publice. “Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice. sau indirect prin numire potrivit legii. Spre exemplu informaţia cu privire la îmbogăţirea fără justă cauză. în familia sa. informaţiile private nu se confundă cu informaţiile de interes privat. nici a unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri. a unui funcţionar public189. 112. Potrivit art. accesul la informaţii de interes public nu poate fi îngrădit. 110.3 din Legea nr. deci cu interesul public. sunt informaţii care deşi privesc probleme private. sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare.” (art. prin alegeri organizate. 1 din Constituţie). 2 din Constituţia României autorităţile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor. dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesul legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces. Aceasta nu înseamnă că problemele de interes personal ale unei persoane pot fi făcute publice fără restricţii de către autoritatea publică deţinătoare." Aceasta este valabilă şi pentru demnitatea publică. f) informaţiile privind procedurile judiciare. familiale şi private. se dezvăluie surse confidenţiale ori se pune în pericol viaţa. în anumite condiţii pot fi de interes public. În art. Ba mai mult.De asemenea.

fax. cum ar fi de pildă. în cazul în care activitatea furnizorului de servicii este supusă unui regim de autorizare. vizibil şi permanent. Potrivit art. certificarea semnăturii electronice. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. e) codul de înregistrare fiscală. 85 . i) includerea sau neincluderea în preţ a cheltuielilor de livrare. precum şi furnizorii de servicii prevăzuţi de Legea privind comerţul electronic nr. precum şi a cuantumului acesteia. 1 pct. 365/2002: “Furnizorul de servicii are obligaţia de a pune la dispoziţie destinatarilor şi autorităţilor publice mijloace care să permită accesul facil. direct. Potrivit art. adresa de poştă electronică şi orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii în mod direct şi efectiv. 5 pct. permanent şi gratuit cel puţin la următoarele informaţii: a) numele sau denumirea furnizorului de servicii. se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce pune la dispoziţie unui număr determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societăţii informaţionale. dacă este cazul. care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. necesare accesului la serviciul ce se va presta. g) titlul profesional şi statul în care a fost acordat. d) numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare. indicarea reglementărilor aplicabile profesiei respective în statul în care furnizorul de servicii este stabilit. care o privesc pe aceasta. 365/2002 prin furnizor de servicii. includerii sau neincluderii taxei pe valoare adăugată. b) domiciliul sau sediul furnizorului de servicii. 3 din Legea nr.” Această obligaţie a furnizorului unui serviciu se consideră îndeplinită în cazul în care furnizorul unui serviciu afişează aceste informaţii într-o formă clară. 113. este vorba de furnizorii de servicii în domeniul semnăturii electronice. h) tarifele aferente serviciilor oferite. j) orice alte informaţii pe care furnizorul de servicii este obligat să le pună la dispoziţia destinatarilor. precum şi valoarea acestora. corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte. cu precizarea scutirii.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 85 _____________________________________________________________________________________________ ____ Pe de altă parte. în cazul în care furnizorul de servicii este membru al unei profesii liberale. 1 din Legea nr. în interiorul paginii web prin intermediul căreia este oferit serviciul respectiv. anumite persoane private care efectuează potrivit legii prestaţii publice în domeniul comunicării au obligaţia de a permite accesul oricărei persoane la anumite informaţii. în cazul în care furnizorul de servicii este înscris în registrul comerţului sau în alt registru public similar. f) datele de identificare ale autorităţii competente. c) numerele de telefon. Astfel. 365/2002. precum şi a mijloacelor de acces la acestea.

accesul radiodifuziunii şi televiziunii pe teritoriul său la frecvenţele de emisie. dreptul şi obligaţia de a informa. 116.n) Principiul respectării dreptului de autor şi al comunicării autorizate. d) mijloacele de plată. dreptul la tăcere. Convenţia europeană (art. 6. ştiinţific şi artistic oricare ar fi forma de exprimare190 şi independent de valoarea şi destinaţia lor. teoriile. dreptul la propria imagine. fiind astfel garantat. rezultă că ştirile şi informaţiile de presă. cum ar fi: stema. dreptul la o informare corectă. nu sunt supuse protecţiei dreptului de autor. 86 190 . chiar neterminată. dreptul de acces la sursele de informare.10) rezervă statelor dreptul « de a supune întreprinderile de radiodifuziune. prin simplul fapt al realizării ei. drapelul. de scriere. familială şi privată. este recunoscut şi protejat. Dreptul de autor asupra unei opere literare. 77/1998 pentru aderarea României la Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 09 septembrie 1886 în formă revizuită prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979. nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor urmă toarele: a) ideile. blazonul.Din cele expuse. Socotim că spre deosebire de acestea. sigiliul. de cinema sau de televiziune unui regim de autorizare. oricare ar fi modul de preluare. dreptul la rectificare.86 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ 114. b) textele oficiale de natură politică. Aşadar. descoperirile şi invenţiile conţinute într-o operă. f) simplele fapte şi date. 9 din Legea nr. legislativă. dreptul de a-ţi face cunoscută informaţia.14 Principiul comunicării autorizate. opiniile A se vedea Legea nr. Acestui principiu i se circumscrie: dreptul de a fi informat. administrativă. precum şi asupra oricăror asemenea opere de creaţie intelectuală. e) ştirile şi informaţiile de presă. printr-un sistem de licenţe. artistice sau ştiinţifice. 115. de explicare sau de exprimare. conceptele. ecusonul şi medalia. juridică şi traducerile oficiale ale acestora. Prin opere literare. artistice sau ştiinţifice se înţeleg toate lucrările din domeniul literar. emblema. ale autoritãţilor publice şi ale organizaţiilor. insigna. c) simbolurile oficiale ale statului. 8/1996. Constituie obiect al dreptului de autor şi operele derivate. independent de aducerea ei la cunoştinţa publică. În domeniul drepturilor de autor se poate vorbi de comunicarea autorizată de proprietarul dreptului de autor de a autoriza comunicarea operei sale de către o altă persoană. în condiţiile legii. dreptul la viaţa intimă. dreptul la informaţie presupune accesul la informaţiile de interes public şi la unele de interes personal. precum şi obligaţiile corelative acestora. dreptul la apărarea surselor de informare. dreptul la replică. Potrivit art. » În special în aspectele sale tehnice statul este abilitat să reglementeze.

se înţelege distribuirea către public a originalului ori a copiilor unei opere. fotografice şi de arhitectură. nu îi poate exonera de răspunderea juridică. închiriere. 6. prin instituţii recunoscute potrivit legii sau organizate în acest scop de către autorităţile publice. 119. 8/1996. inclusiv de a consimţi la utilizarea operei de către alţii.o) Principiul libertăţii gândirii. precum. este un alt principiu al dreptului comunicării sociale." Comunicarea prin utilizare sau exploatare a unei opere. indiferent dacă membrii care compun acel public susceptibil de a recepţiona astfel de comunicări pot sau nu să o facă în acelaşi loc sau în locuri diferite ori în acelaşi timp sau în momente diferite. pentru aceste infracţiuni. dă naştere la drepturi distincte şi exclusive ale autorului de a le autoriza. 8/1996 "Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă. creaţie şi credinţă. pretind că au citat pe altcineva care ar fi autor al insultei sau calomniei. al libertăţii de opinie. singuri sau împreună cu autorul. 118. ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.Potrivit art. recitarea sau orice altă modalitate publică de execuţie sau de prezentare directă a operei).15 Principiul libertăţii de gândire. contrare convingerilor sale. cu excepţia cazului când împrumutul public este realizat în scop educativ ori cultural.Prin difuzare. însă dă dreptul titularului dreptului de autor la o remuneraţie echitabilă. Utilizarea sau exploatarea unei opere prin reprezentare (scenică. Se consideră publică orice comunicare a unei opere. împrumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. fãcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia. 117. 87 . Nu se consideră difuzare.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 87 _____________________________________________________________________________________________ ____ exprimate se bucură de protecţia dreptului de autor. în ce mod şi când va fi utilizată sau exploatată opera sa. cu titlul gratuit pentru utilizare. expunerea publică a operelor de artă plastică. libertatea gândirii şi a opiniilor. a originalului sau a copiei unei opere pentru o perioadă de timp determinată prin intermediul unei instituţii care permite accesul publicului în acest scop. distribuirea către public prin împrumut cu titlu gratuit a unei opere în cazul în care se realizează prin intermediul bibliotecilor publice. potrivit art. Astfel. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă. atunci când insultă sau calomniază. în sensul Legii nr. 29 din Constituţie. Împrumutul public nu necesită autorizarea prealabilă a autorului dreptului de autor. subterfugiul folosit de unii care. prin vânzare. 120.Împrumutul public constă în punerea la dispoziţia unei persoane. 12 din Legea nr. şi în orice alt mod similar constituie comunicare publică. opinie. de arta aplicată. Libertatea conştiinţei este garantată. de creaţie şi libertăţii de credinţă religioasă. Ca urmare. precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă.

nimeni nu poate fi constrâns să-şi însuşească opiniile altora şi să nu aibă propriile opinii.192De aceea socotim că expresia „alegeri libere. Dabu. la libertatea opiniei.S. libertatea gândirii exclude orice constrângere psihică şi fizică pentru a impune mijloace. pag. atentând astfel la libertatea gândirii. totodată. nici o informaţie relevantă nu trebuie ascunsă publicului. De asemenea dintre aceste însuşiri lipseşte ce a votului liber format. Din nefericire.a. op. S.cit.. Privatizarea excesivă a mijloacelor de informare în masă asociată înţelegerilor monopoliste sau monopolului. Libertatea de opinie este posibilitatea oricărei persoane fizice de a-şi forma şi a avea o părere personală în orice domeniu ceea ce presupune să dispună de informaţiile corecte şi necesare. pag. nesesizând că voinţa sa a fost dirijată prin mijloace pe care nu le-a perceput ca atare. hipnoze. concluzii. în special. 206. la fel de restrictivă ca şi cea guvernamentală.. 88 . pentru a se realiza dezideratul că cetăţenii nu trebuie să fie guvernaţi de alţii ci de ei înşişi. votul trebuie să fie expresia oficială a judecăţii cetăţeanului care se autoguvernează. Libertatea gândirii presupune că gândirea nu are şi nu trebuie să aibă limite. din America. se studiază şi s-au pus la punct mijloace şi metode de influenţare a gândirii prin mijloace specifice de comunicare conştientă sau inconştientă şi. în procesul de instruire. nici o convingere.. 36 193 Un grup de cercetători şi intelectuali ce constituie Comisia pentru libertatea presei. Această libertate este garantată distinct în Constituţie. Kent Middleton op. Kent Middleton ş. persoana are dreptul de a alege ceea ce învaţă şi.. are dreptul şi la opinia personală. prevedere ce nu este la adăpost de critică.2 pct. asupra problemelor de interes public. Aceasta. De asemenea.N. egal. El trebuie să aibă posibilitatea de a se informa corect şi să aibă toate informaţiile necesare a exprima un vot care să-i servească interesul urmărit de acesta în mod conştient. Drept constituţional şi instituţi politice. Credem că în art. la ora actuală. Nu putem să nu observăm că atunci când se referă la autorităţile publice locale Constituantul nu prevede însuşirile votului lăsându-le la aprecierea legiuitorului. Cetăţeanul trebuie să cunoască corect şi să înţeleagă problemele de viaţă de zi cu zi şi astfel nici o idee. 2000. metode de raţionament. omiţând 191 192 V. Cetăţeanul trebuie să-şi formeze liber opinia cu privire la pe cine şi ce va vota. spălare a creierului. avertizau încă din 1947 că numărul foarte mare de instituţii de presă proprietate privată ameninţă să creeze o cenzură particulară. dezinformare etc.1 presupun un vot liber format şi liber exprimat. p. În art. poate afecta libertatea de opinie. Cit. pentru a proteja spiritul uman de orice manipulare. direct.1 din Constituţie sunt prevăzute însuşirile pe care trebuie să le îndeplinească votul pentru alegerea parlamentarilor (universal.A. 62 pct. secret şi liber exprimat).88 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ 121.36 din Constituţie care reglementează dreptul de vot trebuiau prevăzute ce însuşiri să aibă un vot. păreri. îndoctrinare. 122. scopuri etc. 191 De pildă. atitudini. Ed.35. care în raport de motivare şi exprimare trebuie respectată.193 Unii ziarişti chiar se autointitulează “formatori de opinie”. a maselor. prin manipularea informativă.Manipularea calificată afectează libertatea de gândire în aşa fel încât subiectul chiar crede că exteriorizarea în activitate este rezultatul unui act volitiv liber.P. periodice şi corecte”folosită de Constituant în art. Bucureşti.

197 . Consiliul Naţional al Audiovizualului a cerut posturilor de radio şi redacţiei 89 194 . Nimeni nu poate afecta sub o formă sau alta libertatea de conştiinţă.cit. În spiritul acestei dispoziţii internaţionale precum şi a art.transparenţă în domeniul informaţiilor de interes public şi în general a activităţii publice a autorităţilor196 şi instituţiilor publice.a din Decizia nr.” 197 Un grup de cercetători şi intelectuali ce constituie Comisia pentru libertatea presei. 196 De pildă în Legea nr.35. 193-204.4 pct. Transparenţă. publicitatea mascată. evaluarea şi modificarea legislaţiei în domeniul alimentelor trebuie să se realizeze în cadrul unui proces deschis şi transparent de consultare a publicului. direct sau prin intermediul organizaţiilor reprezentative.17 Principiul transparenţei. precum şi în art. Licu Dimitrie Bogdan. .1/2004. 124.194 Publicitatea înşelătoare. nr. p. 12 din Rezoluţia nr. avertizau încă din 1947 că numărul foarte mare de instituţii de presă proprietate privată ameninţă să creeze o cenzură particulară. publicitatea comparativă sunt numai câteva modalităţi de a afecta libetatea de opinie faţă de care legiuitorul leagă unele forme ale răspunderii juridice. având obligaţia de a difuza informaţia.198 A se vedea art. ziaristul are dreptul de a refuza orice ingerinţă care să-i influenţeze decizia.A. dând posibilitatea cetăţenilor să se convingă în mod clar de identitatea proprietarilor şi de dimensiunea interesului economic al acestora în presă”. . 123. În art.20 din Codul munci.25 alin1. republicată sunt temeiurile clauzei de conştiinţă pentru orice salariat sau funcţionarul public.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 89 _____________________________________________________________________________________________ ____ că aceasta intră în contradicţie cu libertatea de opinie a individului garantată de Constituţie şi alte dispoziţiile legale internaţionale. contra voinţei şi conştiinţei celuilalt. cenzură ulterioară şi publicitatea excesivă. Clauza de conştiinţă îşi are izvorul în art. 1003/1993 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Cenzură prealabilă. » În art. art. 8 alin 2 din Codul deontologic al ziaristului adoptat de Clubul Român de Presă se arată : « În cazul în care are ştiinţă de abuzuri sau încălcări ale legilor potrivit clauzei de conştiinţă. se arată în art. 40/2004 a C. din America. aprobată şi de Camera Deputaţilor a Parlamentului României în 1994. Libertatea de exprimare. 6.150/2004 privind siguranţa alimentelor.30 alin 5 din Constituţie.6 alin. 188/1999. privind asigurarea informării corecte şi a pluraliamului în care se vorbeşte de libera formare a opiniilor. Kent Middleton op. în Revista Dreptul.. publicitatea subliminală.9 din această lege se dispune: „Elaborarea.16 Principiul respectării clauzei de conştiinţă. încercând să-i impună voinţa sa în cadrul comunicării. cu excepţia cazurilor în care urgenţa soluţionării nu permite realizarea acestei acţiuni. pag.1 lit. 29 din Constituţia României în care este reglementată şi garantată libertatea de conştiinţă. 195 A se vedea Valerică Dabu.44 din Legea nr. secţiunea III-a este intitulată „Principii de realizarea transparenţei”Astfel în art. Aceasta poate fi invocată oricând cineva în cadrul raportului de serviciu sau de muncă încalcă libertatea de conştiinţă a altei persoane. Principiul transparenţei195 presupune: .mijloacele de informare în masă nu se pot considera proprietari ai informaţiei de interes public.publicarea conducerii.N. la fel de restrictivă ca şi cea guvernamentală. 198 “Organizaţiile de ştiri trebuie să manifeste transparenţă în chestiunile legate de proprietatea şi administrarea presei.1 şi art.autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să comunice informaţiile de interes public. 6. a patronului şi a surselor de finanţare a mijloacelor de informare în masă.

90 DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE _____________________________________________________________________________________________ ____ . remunerarea acestora. 504/2002. de săptămâna viitoare urmând să trimitem aceste cereri tuturor posturilor fără discriminare. . care deţinea 26% din Radio Total a dispărut şi a apărut o firmă din Cipru care deţine 51% din acţiunile la radio.transparenţa informaţiilor în domeniul dreptului muncii prin instituirea obligaţiei de informare pe care angajatorul o are faţă de solicitantul selectat sau salariat .transparenţa informaţiilor în domeniul afacerilor prin instituirea obligaţiei de informare la încheierea unui contract. previziunile privind riscurile. Am scris acestei societăţi anul trecut şi am cerut să ni se precizeze care sunt acţionarii.respectarea principiului licitaţiilor publice în activităţile care privesc avutul public şi avutul privat al statului.transparenţa mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual . în ziarul Naţional din 10 06 2004.” a declarat Ralu Filip Preşedintele CNA. Elveţia. . obiectivele.publicarea declaraţiilor de avere ale demnitarilor şi funcţionarilor publici. De pildă conducerea societăţii trebuie să asigure informaţii corecte şi la timp în toate problemele care privesc societatea comercială.) . Pentru a asigura transparenţa în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice a fost elaborată Ordonanţa Guvernului nr. Eddi Management. distribuite la timp şi la costuri adecvate. De asemenea. Informaţiile trebuie să fie corecte. . fără a se limita la acestea. cum au vândut 26% din acţiuni unei firme aflate în faliment. cât şi presa cine e cu adevărat patronul unor posturi de radio şi televiziune din România. Aici a fost o vânzare către o firmă din Anglia.comunicarea dintre autorităţile şi instituţiile publice pe de o parte cu media şi individul pe de altă parte prin structuri şi forme instituţionalizate (compartimente de informaţii şi relaţii publice. incompatibilităţile. ori să fie datornici la băncile falimentate. lăudaţi sau să li se facă publicitate mascată. Am început cu RadioTotal şi cu domnul Nistorescu. -respectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese. moravurile. Suedia.etc. Astfel i-am cerut domnului Nistorescu să ne pună la dispoziţie datele lămuritoare privitoare la aceste tranzacţii.transparenţa activităţii proprii. deţinerile importate şi drepturile de vot. încă din anul 1999. în art. a obligaţiei de informare a investitorilor în domeniul valorilor mobiliare199 şi altele . printre alte atribuţii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului sunt prevăzute şi obligaţia de transparenţă pe care acesta trebuie să o asigure în comunicarea audiovizuală astfel : . Cipru. Eddi Management. cu atât mai mult când aceştia sunt acţionari la mijloacele de comunicare în masă. răul social s-ar putea pune chiar problema extinderii acestei obligaţii şi la ziarişti. salariile managerilor şi ale altor persoane care au raporturi cu societatea comercială. rezultatele. cât şi la agenţii economici care pot fi criticaţi. jurnalişti. pentru a avea autoritatea morală în a critica puterea. 97 din 16 august 2002. . organizarea şi funcţionarea Comitetului de transparenţă pentru urmărirea utilizării ziarelor să facă publice numele patronilor şi sursele de finanţare arătând că: „Vor trebui să ştie. Informaţiile trebuie să cuprindă. Anglia. De pildă Guvernul României a elaborat Hotărârea privind înfiinţarea. însă nu am primit nici un răspuns. deţinerile şi conducerea companiei. administratorii şi directorii. performanţele. Între timp. conferinţe de presă etc. 10 din Legea audiovizualului nr. 199 Creşterea transparenţei informaţiilor şi protecţia investitorilor reprezintă principii ale conducerii corporative promovate. Am început întâmplător cu Radio Total. 90 . a obligaţiei de informare a acţionarilor. inclusiv situaţiile financiare. . de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică precum şi ale unor directive ale Uniunii Europene. atât opinia publică.

ai organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative. potrivit legii. persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor.Comisia va ţine evidenţa bunurilor primite de fiecare demnitar sau funcţionar şi.38 din 22 ianuarie 2004. instituţiei publice sau al persoanei juridice dispune constituirea unei comisii alcătuite din 3 persoane de specialitate din instituţie. Potrivit acestei legi persoanele care au calitatea de demnitar public şi cele care deţin funcţii de demnitate publică. au obligaţia de a declara şi prezenta la conducătorul instituţiei. Tot în spiritul principiului transparenţei a fost adoptată legea nr 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei. bunurile pe care le au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei. care va evalua şi va inventaria bunurile primite de aceştia. înainte de finele anului. precum şi celelalte persoane care au obligaţia să-şi declare averea.Comitetul de transparenţă poate decide asupra invitării şi a altor reprezentanţi ai vieţii sociopolitice. În cazul în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a 200 euro. propune conducătorului instituţiei rezolvarea situaţiei bunului. persoanele cu funcţii de conducere şi de control. în termen de 30 de zile de la primire. plătind diferenţa de valoare. 91 . magistraţii şi cei asimilaţi acestora. Conducătorul autotităţii. ai mediului academic şi ştiinţific. funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sau de interes public. nr. ai societăţii civile şi mass-media. Comitetul de transparenţă este format din reprezentanţi ai autorităţilor publice implicate în derularea fondurilor comunitare.DESPRE DREPTUL COMUNICĂRII SOCIALE 91 _____________________________________________________________________________________________ ____ fondurilor comunitare. La reuniunile Comitetului de transparenţă sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare. potrivit legii. acestea se păstrează de către primitor. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro.

A.N. .N. ..Capitolul II .30/1994) -Legea nr. . 1998 . . 8. 79/2002 . Dr. Bucureşti. 1999 . Piotr Wierzbicki 6.A.. -O critică a comunicării Editura S. privind liberul acces la informaţiile de interes public . Ordonanţa Guvernului nr.Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.. Bucureşti. 2000. Iaşi. 1998.Constituţia României . Jean-M”el Jeanneney 3.P.S.A. BIBLIOGRAFIE .Ordonanţa de urgenţă privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice. Miruna Runcan 4. Valerică Dabu 8.Dreptul comunicării sociale Editura S.Comparaţie între dreptul la informaţie şi dreptul comunicãrii sociale. 544/2001. Legea nr. Bucureşti.P.Jurnalistul Universal Editura Polirom.Răspunderea juridică a funcţionarului public Ed.Drept constituţional şi instituţii politice. 2000.1997 .N. David Randall 5. Valerică Dabu . Editura S. 97/2002 . Bucureşti. Ordonanţa Guvernului nr.O istorie a mijloacelor de comunicare Institutul European. .Legea nr.Dumitru Titus Popa 2. instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcării ale legii 1.Structura minciunii Editura Nemira.S. Bucureşti. Global Lex. 2000.52/2003 privind transparenţa în administraţia publică. (Legea nr. 27/2002 .TEME PENTRU REFERATE: .P.Introducere în etica şi legislaţia presei Editura ALL Educaţional.Conţinutul dreptului la comunicare. 1996 . Valerică Dabu 7. Lucian Sfez .Principiile dreptului comunicãrii sociale. 2000.Dreptul Comunicării Editura Norma.S.

Institutul European. Bucureşti. Bucureşti 1997. Bucureşti 1993. Bill F. Mihai Dinu 93 . Benjamin Constant. Despre libertate la antici şi la moderni. Cât de liber eşti?. 13. 2000 10. 2002 11.Kent Midlleton.-Comunicarea Editura Algos.Chamberlin Editura Polirom Iaşi. James M Buchanan. 12. Robert -Legislaţia comunicării publice Trager. Ted Honderich. Institutul European. Bucureşti 1996. 9. Editura Trei.

prospectiv şi anticipativ. relevanţa (semnificaţia). modalitatea sau transferabilitatea şi. ci şi însăşi viaţa cotidiană reclamă informaţie. informaţia aduce cu sine o precizare.factor dinamizator al devenirii200 1. 95-103. oportunitatea. asigurând eficienţa acţiunii. impun o consistenţă sporită a bazei informaţionale. ci şi legăturile informaţionale ale acestuia cu mediul său funcţional. Bucureşti. recunoscând importanţa difuzării informaţiei. atât la nivel macro cât şi la nivel micro. pentru că nu numai decizia. au prevăzut reguli pentru îmbunătăţirea difuzării informaţiei. în Declaraţia privind principiile care guvernează relaţiile reciproce dintre statele participante. informaţia reprezintă pentru om. Informaţia . disponibilitatea şi permisivitatea accesului. în curs de desfăşurare. previzibil sau închipuit că se va desfăşura. în fine.Într-o societate democratică modernă. de informaţie. În capitolul anterior am văzut ce este informaţia şi importanţa acesteia în comunicare. cu garanţii de veridicitate şi corespondenţă profesională. 127. reprezentând astfel o valoare pentru ordine. Dar trebuie să ştii cum să obţii şi să consumi eficient energia că altfel nu ai acces la ea sau o consumi în 200 A se vedea. Nu mai este astăzi nici un secret că o decizie fundamentată trebuie să aibă un suport informaţional real şi suficient. p. de fapt. Actul final. rezistenţa la factorii distructivi. informaţie şi iar informaţie cu atributele sale: veridicitatea. înlăturând deci o incertitudine. 125. . care să reflecte nu numai structura şi funcţionalitatea sistemului supus deciziei. 126. dezvoltarea socială în general şi activitatea decizională în special.În sensul general şi bine cunoscut. cooperarea în domeniul informaţiei. actualitatea. un element de cunoaştere. (capitolul 2).1 Informaţia şi atributele sale. s-a spus cã “viaţa este o luptă pentru energie". Să ne reamintim ce importanţă are informarea corectă a electoratului pentru exprimarea unui vot conştient de interesele sale. dar şi ca element al dezvoltării sociale inclusiv drepturile şi libertăţile legate de aceasta. cap. transmiţându-i un mesaj despre ceva întâmplat. Drepturile Omului. Lumina Lex. ale alegătorului şi în concordanţă cu acestea. Adesea.Funcţionarea societăţii are nevoie. pentru o mai bună cunoaştere a acesteia. 1975. Prin acest mesaj. În cele ce urmează vom aborda informaţia ca obiect al comunicării sociale. singura care permite cunoaşterea legilor naturii şi asigură folosirea acestora în slujba omului pentru a face posibilă însăşi societatea. îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale ziariştilor etc. Statele participante la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa la Helsinki 1975.CAPITOLUL II DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 1. precizia. Informaţia. a accesului la informaţie şi a schimbului de informaţii. pentru că orice efort al materiei vii implică un consum de energie. Helsinki. în Victor Luncan. dar nu în ultimul rând siguranţa şi stabilitatea acesteia. utilizabilitatea şi procesabilitatea. 1993. Ed. 2. al Conferinţei pentru Securitatea şi Cooperarea în Europa.

Informaţia satisface şi asigură satisfacerea trebuinţelor individului şi societăţii.2003.Datorită raporturilor şi implicaţiilor sociale ale informaţiei constatăm că: informaţia face parte din patrimoniul naţional şi internaţional după caz.Din punct de vedere pragmatic. ori manipulare etc.03. în contextul relaţiilor desprinse din semnificaţie.. Procesarea este de două feluri: umană şi instrumentală. poliţia belgiană ar fi stabilit că acţiunea a fost pusă la cale de Serviciile de Spionaj americane. în termenii de astăzi şi de o informaţie corespunzătoare.45 Premergător războiului contra Irakului (20. iar pe de altă parte. în sensul revenirii la realitate. Germania şi altele. disponibilitatea şi modalităţile de acces. informaţia este instrument de conducere. Ed. certitudinea. printre ţările spionate în acest fel fiind Franţa. Pe timpul cunoaşterii. operaţionalitatea. în sensul extragerii din forma de reprezentare a semnificaţiei. Cunoaşterea este un proces care se bazează pe ceea ce aduce nou informaţia pentru subiectul uman. 131. se produce un proces de capacitare prin autoinstruirea subiectului uman. comunicare şi procesare. p. originalitatea şi obiectivizarea capătă ponderi superioare.202 128. având în vedere rolul crescând al cunoaşterii şi al informaţiei în istoria omenirii.Actul cunoaşterii în sine necesită intervenţia volitivă şi calificată a subiectului uman. în Mihai Drăgănescu.2003) Serviciile de Securitate europene au descoperit sisteme ilegale de ascultare a convorbirilor telefonice în clădirea Consiliului de Miniştri al Uniunii Europene din Bruxelles. accesibilitatea la forma de reprezentare şi la sensul acesteia. informaţia este un obiect de studiu cu valoare de tezaur şi cu o dinamică fără precedent. Adevărul din 20. informaţia are o mare importanţă sentimentală. dar şi sursă şi bun de larg consum. iar pe de o altă parte. ţinând de esenţa existenţei şi dezvoltării acestora. aceasta este pusă într-o relaţie directă cu semantica informaţiei şi depinde de: precizia cu care informaţia reflectă realitatea. supus unor elemente de risc determinate de factorii perturbatori ce acţionează asupra realităţii şi de perisabilitatea informaţiei. 130. omul trebuia să ştie cum să muncească. precum şi de timpul de capacitare a subiectului uman.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 95 zadar. indiferent de modul în care o primea. informaţia este suport tehnologic şi promotor de tehnologii. Pe timpul comunicării. Informatica şi sănătatea. se poate afirma. informaţia este obiect şi obiectiv al muncii. faţă de modelul şi legitimitatea informaţiei. Pentru a munci. de o reprezentare adecvată.Comunicarea umană este la baza procesului de cunoaştere şi presupune schimbul de informaţii între doi sau mai mulţi subiecţi umani. pe de o parte. la fel de bine. informaţiei i se asociază trei caracteristici operaţionale: cunoaştere. prin exemplu sau prin vorbire de la semenii săi. Astfel. Căutarea. Politică. 129. Potrivit cotidianului francez „Le Figaro” care a dezvăluit primele informaţii despre acest incident. constituind prima şi cea mai pregnantă formă de manifestare a personalităţii umane fiind. cã "viaţa este o luptã pentru informaţie"201.03. 1987. determinate de necesitatea înţelegerii reciproce pe de o parte. adică avea nevoie. 95 202 201 . obţinerea şi exploatarea informaţiei îmbracă de multe ori caracterul unei adevărate lupte care se desfăşoară pe multiple planuri. Bucureşti.

în conducerea.. foarte mulţi nu ştiu nici când a început şi nici când s-a terminat acesta.care îi acuză chiar pe învingători -. în timp ce ţările care au pierdut războiul informaţional.T. să se refacă. informaţia este cărămida industriei informatice. de multe ori este mai periculos concurentul informaţional decât inamicul înarmat. a numărului şi pregătirii potenţialilor răufăcători. informaţia şi tehnicile informaţionale au un rol hotărâtor. creşterea tentaţiei.96 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE acelaşi timp singura expresie semnificativă a comunicării interumane. 203 Proprietatea intelectuală sau cea industrială cunoaşte o mare dezvoltare. războiul inteligenţei sunt. niciuna din părţile implicate nu se vede obligată la o justificare şi un eventual sprijin economic. şi în special a S. complexitatea şi diferenţele esenţiale între delictele informaţionale203 şi delictele de altă natură. dar nefiind la vedere. organizarea.O. de a acorda ajutoare pentru refacerea economică. se constată că.U. sunt provocate de pirateria informaţională. a presupus ulterior recunoaşterea unor obligaţii din partea Statelor N. mai pregnant şi cu implicaţii mult mai păgubitoare decât decalajul industrial de exemplu. în schimbarea calităţii serviciilor în autonomia şi libertatea individului. devin de mare actualitate. de foarte multe ori. alături de lipsa probelor materiale. dar şi delictele care lovesc în aceasta. fără a pierde din viteză şi precizie este din ce în ce mai evidentă. pagubele războiului informaţional sunt puse pe seama “mentalităţii depăşite” a incompetenţei. În fine. ca urmare a exploziei informaţionale. De regulă. palpabile şi de pregătirea precară a oamenilor legii în acest domeniu. ţările care au pierdut (cu unele excepţii) sunt ajutate dintr-o solidaritate umană declanşată şi accentuată tocmai de "ororile distrugerilor la vedere" . In cazul războiului informaţional luptele nu sunt "la vedere". incriminate ca neguvernabile sau ca zone de instabilitate şi tratate ca atare.A. care a fost un război preponderent la vedere. a instabilităţii politice. De pildă.A. 132. 96 . informaţia este armă şi obiectiv al confruntărilor în acelaşi timp. Războiul informaţional este mai distrugător decât războiul clasic. uneori chiar incalculabile. decalajul informaţional între ţările dezvoltate şi cele slab dezvoltate este mai mare. pierderi materiale şi morale deosebit de mari. informaţia este hotărâtoare şi în domeniul militar. războiul informaţional a cauzat pagube deosebite. apropierea tehnicilor de procesare instrumentală de cele umane. după un război clasic. poziţia de avangardă pe care informaţia o deţine în noul ciclu de reînnoire globală a bazei tehnologice a societăţii o situează printre bunurile omeneşti păstrate cu deosebită grijă. controlul şi corectarea proceselor. Este îndeobşte cunoscut că în statele vecine acesteia. economice. războiul anilor 2000 din Iugoslavia.

civilizaţie. locului şi armelor de atac cele mai eficace.şi. sau taiwanezilor şi nu în ultimul rând al germanilor. 1. dreptul de exclusivitate etc. 136.Se ştie că informaţia ajunge la consumator prin: sistemul de învăţare. dublată de cea a consumurilor minime şi zero pierderi omeneşti. interdicţiile prevăzute de lege legate de drepturile şi libertăţile altora (dreptul de autor.2 Barierele informaţiei. de cultură. tehnologice sau comerciale şi care impun ca necesitate vitală prognozele. căile şi mjloacele de a anticipa dezvoltările competitorilor-filozofia cunoaşterii intenţiilor. al sud-coreenilor. dar nu vor mai fi niciodată războaie fără informaţii. strategia de anticipare este de fapt modul de comportament al japonezilor. a lipsei de reformă etc. Astfel. tehnică de transmitere-recepţionare.). 135. se zice că sunt războaie pentru informaţii. mobilizarea resurselor în folosul (şi la timp) celui mai propice şi mai eficace mijloc de confruntare cu ceilalţi filozofia discernerii priorităţilor. 97 . care nu permit tolerarea erorilor în confruntările informaţionale.filozofia "number one". are mai multe laturi vizând în principal: posibilitatea de dezvoltare mai rapidă a celui care o posedă şi se află înaintea tuturor celor cu care se găseşte în competiţie . pericolul folosirii în mod iresponsabil a informaţiei. a structurilor de proprietate . implicaţiile negative ale înţelegerii greşite a informaţiei.Se vorbeşte de informaţia şi strategia războiului de anticipare. câte bariere (şi raţiunea acestora) sunt în calea comunicării informaţiei. constructivă. In acest context informaţia de anticipare. concurenţa în exploatarea informaţiilor în interes propriu.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 97 sociale. comunicării şi procesării informaţiei.filozofia atacului fulger. descoperirea intereselor şi slăbiciunilor competitorilor în scopul blocării sferelor de influenţă -filozofia neutralizãrii adversarilor.. sau chiar împotriva producătorului. spaţiu etc. sistemul cultural.Din cele prezentate rezultă cât de complex este domeniul producerii. previziunile şi anticipările. obligatoriu cu pierderi minime . timp. unele bariere de comunicare cum ar fi: de limbă.Practica a demonstrat că în drumul informaţiei către consumator sunt câteva piedici: costul producerii sau obţinerii informaţiei şi recuperarea acestuia de către producători. dar şi cât de necesară este comunicarea şi în special comunicarea corectă. cu consecinţe negative pentru învinşi. Tactica pasului înainte este însă un obiectiv de educaţie şi al americanilor. în fine. alegerea momentului. În războiul inteligenţei economice. 133. 134. posibilităţile de adaptare şi de pierderi cât mai mici în cazul eşecurilor temporale filozofia supravieţuirii sau a conservării. şi nicidecum pe adevărata cauzalitate a acestora.

cât şi evoluţia societăţii şi a vieţii democratice205. agentul media şi societate. . (de exemplu. 1003 (1993) cu privire la etica ziaristicã. a reprezentanţilor aleşi şi a serviciilor publice. 139.16-17 Art.A rezista sau a evada de sub controlul guvernamental. economie etc. a Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei. . autorităţi. în cursul nostru de drept al comunicării sociale vom studia numai normele juridice. stipulate în legislaţia de specialtate. din cultură.Ca urmare.. 138. Ed.A monitoriza acţiunea şi inacţiunea guvernelor. economică etc. corespund unor drepturi fundamentale ale omului..A se asigura că s-a fãcut sau se face dreptate şi că vor fi intreprinse investigaţii acolo unde nu există nici o asemenea intenţie. Jurnalistul Universal. legate de informaţiile de interes public.În afara drepturilor şi obligaţiilor legale. . când informaţia şi comunicarea joacă un rol de mare importanţă în ceea ce priveşte atât formarea atitudinii individuale a cetăţeanului. 7 din Legea nr. jurnalişti de calitate pot servi societatea mai bine decât cele mai conştiincioase oficialităţi. care circulă între individ.Aceste sisteme de comunicare. evitându-se orice confuzie între acestea.98 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE cooperare ştiinţifică.A monitoriza activitatea întreprinderilor. arăta că aceasta are rolul de: „. De pildă.A promova circulaţia liberă a ideilor. oferind o voce celor care în mod normal. .A linişti tulburările şi a tulbura liniştea. comunicare socială.A oferi constant societăţii o oglindă. 98 205 204 . clienţii şi calitatea produselor. Polirom Iaşi. 504/2002 (legea audiovizualului) este folosit conceptul de “ştire”. lingvistică şi religioasă. 140. 206 În art. cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. 141. p. răspundere care trebuie scoasă în evidenţă mai ales în momentul actual. confuzie care David Randall. comerţ. şi unele de interes privat. . susţine autorul mai sus citat. informarea. 137.). . ştiinţă şi tehnologie etc. educarea şi divertismentul publicului.David Randall referindu-se la agentul media. mijloacele de informare în masă au o răspundere morală faţă de cetăţeni şi de societate. . reflectând virtuţiile. diversitatea culturală. nu se pot face auziţi în public. în principal oferind o platformă pentru cei ce au opinii diferite de cele ce prevalează în societate204”. Principiul de bază al oricărei evaluări etice a ziaristicii este că trebuie fãcută o distincţie clară între ştiri206 şi păreri. comunicarea audiovizuală se realizează prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe în scopul asigurării pluralismului politic şi social. instituţiile publice şi private din învăţământ. fiind de regulă instituţionalizate atât în sistemul public cât şi în sistemul privat. 1998.Căutând să atingă aceste obiective. 1 din Rezoluţia nr. modul în care acestea îşi tratează muncitorii. viciile sale şi demistificând tabuurile. . culturală.A descoperi şi publica informaţii care să înlocuiască zvonurile şi speculaţiile.A informa electoratul.

99 .Legea privind publicitatea. etc. Opiniile nu presupun răspunderea penală după criteriul adevărului. opinia şi zvonul. exactitate. observaţii şi chiar judecăţi. 20 al Legii privind publicitatea se dispune: "Persoana care îşi face publicitate trebuie să fie în măsură să probeze exactitatea afirmaţiilor. componente ale informaţiei.P.Ştirile trebuie difuzate cu respectarea adevărului.R. ca o formă a comunicării sociale. idei. 145. la solicitarea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor prevăzute de lege. 143. opiniile cât şi zvonurile fac parte din conceptul de informaţie. indicaţiilor sau prezentărilor din anunţul publicitar şi este obligată. se arată în Codul Deontologic al Ziaristului adoptat de C. descrierea sau naraţiunea fiind fãcute în mod imparţial. Dar atât ştirile. prezentarea. reglementeazã publicitatea. convingeri sau judecãţi de valoare ale mijloacelor de informare în masă ale editorilor sau ziariştilor şi în general ale agentului media. Astfel în sensul acestei legii publicitatea este definită ca orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale. 146. Ştirea de presă trebuie să fie exactă.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 99 nu poate să aibă decât consecinţe negative. se poate aprecia ca publicitate înşelătoare o reclamă în care apare un ceas aurit sub care sunt scrise drept caracteristici “antiacvatic. cum de altfel a oricărei persoane. aur. 142. ci numai păreri. precizie. Ele nu trebuie să conţină afirmaţii sau negaţii cu pretenţii de adevăr. 144. atitudini. subiective şi prin urmare nu pot şi nu trebuie supuse criteriului adevărului. sub rezerva corectitudinii premizelor şi a raţionamentului folosit. 148/2000. Zvonurile nu trebuie confundate cu ştirile.3 Ştirea. adică fapte şi date. un consum de combustibil mult diminuat faţă de cel real. Titlurile şi rezumatele ştirilor trebuie să reflecte cât mai fidel conţinutul faptelor şi al datelor prezentate. având legătură cu evenimente concrete. inclusiv "publicitatea înşelătoare". mai cu seamă atunci când această confuzie este folosită în manipulare . secundar central. antimagnetic. 1. în timp ce opiniile exprimă gânduri. Sau pe pliante se indică pe lângă marca autoturismului. obiectivă şi să nu conţină păreri personale. industriale. ceas care evident nu este de aur. În acelaşi fel poate fi analizat spotul « Credit numai cu buletinul » spot care nu corespunde adevărului atunci când pe lângă buletinul de identitate se mai cere dovada locului de muncă stabil pe timp nedeterminat precum şi adeverinţa de salariu cu un cuantum substanţial. De pildă. Opiniile sunt inevitabil. nr. indică ziua”. după ce au fost efectuate verificările de rigoare. artizanale sau liber-profesioniste. ceea ce impune un mod special de apreciere şi valorizare a acestora. având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii. În cazul în care documentele nu sunt furnizate în termen de maximum 7 zile de la solicitare sau dacă sunt considerate insuficiente.Ştirile sunt informaţii.În art.Opiniile constituie reflecţii sau comentarii asupra unor idei generale sau observaţii privind ştirile sau faptele. să furnizeze documentele care sã probeze exactitatea acestora. afirmaţiile din anunţul publicitar în cauză vor fi considerate "inexacte". de drepturi şi obligaţii.

Opiniile exprimate sub formă de comentarii ale unor evenimente sau acţiuni cu referinţă la persoane ori instituţii nu trebuie să nege sau să ascundă în mod intenţionat fapte sau date reale. în reţeaua socială. dar acestea trebuie să fie distincte şi în nume propriu. Astfel. Chiar şi în cazul ştirilor apar aprecieri ale jurnalistului. din pur şi simplu «spirit de contradicţie» susţin zvonul. Alţii. dar care prin comunicare repetată s-a alterat. fundamental al omului. susţine un specialist în materie. ca "lider de opinie" pot duce foarte uşor la manipulare. 2. aprecierile fãcute de jurnalist. memoria sau pur şi simplu ca urmare a unei manipulări intenţionate.100 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 147. una cu privire la realitatea conţinutului şi a doua cu privire la sursa originală. dar şi a textelor internaţionale. al cărei autor este. 100 . Exploatând legătura dintre credibilitate şi aceste proverbe. "la plural".1999.Favoreu „drepturile fundamentale” reprezintă „ansamblul de drepturi şi libertăţi recunoscute persoanelor fizice şi persoanelor juridice (de drept privat şi de drept public) în baza Constituţiei. şi trebuie să se facă într-o manieră onestă şi etică. şi protejate 207 208 Lucian Vasile Szabo. propagandă. poate fi atribuită proceselor cognitive asociate cu percepţia. Libertate şi comunicare în lumea presei.128 A se vedea art. Zvonul presupune două incertitudini. produsul (zvonul) poate bineînţeles să difere în mod semnificativ de cel original. După un număr de astfel de comunicări distorsionate. p. pe lângă rolul de transmiţător de informaţii. 31 din Constituţia României intitulat “Dreptul la informaţie”. Zvonul este o informaţie neverificată din punct de vedere al adevărului de către comunicator şi a cărui origine este necunoscută sau incertă. atunci el nu mai transmite zvonul ci o ştire. atenţia. Ba mai mult. Când comunicatorul arată că el a verificat zvonul şi se confirmă. deci nu ştire. Potrivit lui L. 149. "În virtutea rolului de lider de opinie cu care jurnalistul este investit. Pierderea selectivă de adevăr. Regula maximei obiectivităţi ţine de domeniul ştirilor. Este o informaţie neverificată cu producător anonim. drept fără de care omul nu poate exista ca fiinţă socială. Zvonul poate să aibă la bază o reprezentare falsă a realităţii sau o reprezentare corectă. la reclamă şi chiar publicitate înşelătoare cu toate consecinţele negative ce decurg de aici şi responsabilităţile necesare. unii care se pretind informaţi susţin zvonurile şi chiar le «dezvoltă». La zvonuri. 148. Dreptul persoanei la informaţie208 150.Din cele arătate rezultă cu prisosinţă că dreptul la informaţie este un drept esenţial. În cazul opiniilor apar aprecieri negative sau pozitive care evident au caracter subiectiv. în timp. deşi ştiu că sar putea să nu fie real. el are sarcina de a face aprecieri primare asupra faptelor ce urmeazã a fi înfăţişate207. Zvonul. Credibilitatea unui zvon este legată de unele proverbe : « Nu iese fum fără foc » şi « Gura lumii adevăr grăieşte » sau « Gura lumii doar pământul o astupă ». faptele comunicate fiind percepute de acesta cu propriile simţuri asumându-şi astfel responsabilitatea de rigoare. Ed.Amarcord-Timişoara. se manipulează prin dezinformare.Exprimarea opiniei trebuie însoţită de precizarea că este opinie. trăsătura esenţială este aceea că receptorul informaţiei nu este conştient de inacurateţe şi încearcă astfel să transmită acea versiune mai departe.

153. p. în cazul opiniilor. este discutabilă. 21 se prevede: “Dreptul la informare şi consultare. 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi recunoscut ca atare şi în art. fie din partea sectorului privat. referitor la dreptul la informaţie se arată: "Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. fără nici o intervenţie exterioară. părţile se angajează să ia sau să promoveze măsuri care să permită 209 Frederic Sudre. când arată că "Informaţia este un drept fundamental. În Carta socială europeană – revizuită – semnată şi de România la 16 mai 1997 la Strasbourg. Este un drept al cetãţeanului. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 101 .”. 194. mai mult sau mai puţin explicit. 9 al Convenţiei Europene privind canalele de televiziune transnaţionale. Drept european şi internaţional al drepturilor omului” Editura Polirom.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 101 atât împotriva puterii executive . Mai degrabă este vorba de libertatea de exprimare a opiniei. socotim că această afirmaţie are urmãtorul sens: "Dreptul la informaţie este un drept fundamental.1 Consideraţii generale 151. 10 pct. 1003 (1993) cu privire la etica ziaristică. la art. în partea I-a la art. 2. Ca urmare dreptul la informaţie este recunoscut şi reglementat în tot mai multe acte normative. 2006. evidenţiat de jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului în legătură cu art. şi dreptul de a cere ca informaţia furnizată de ziarişti să fie transmisă cu respectarea adevărului. 21 se prevede: “Lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în cadrul întreprinderii. se arată: "Informaţia este un drept fundamental. Iaşi. În vederea asigurării exercitării efective a dreptului lucrătorilor la informare şi consultare în cadrul întreprinderii." Credem că este discutabilă şi formularea folosită de Parlamentul European în Rezoluţia mai sus prezentată. şi vom observa că se vorbeşte de “libertatea de a primi" informaţii ori idei." Avem rezerve cu privire la faptul că în libertatea de exprimare s-ar include şi libertatea de opinie.”209 Ca urmare dreptul la informaţie a fost consacrat în Convenţiile internaţionale. credem că şi formularea "libertatea de a primi informaţii ori idei". S-ar putea susţine că libertatea de a primi informaţia înseamnă obligaţia celorlalţi de a nu stânjeni subiectul activ în activitatea de primire a informaţiilor de la cei care le dau benevol.". 154. care are prin urmare. nu presupune şi obligaţia de a da sau transmite informaţii pentru subiectul pasiv aşa cum presupune dreptul la informaţie. şi în mod onest. a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei." şi nu informaţia este un drept.”.In art. Trecem peste modul cel puţin discutabil de formulare "dreptul la libertatea de exprimare". cât şi împotriva puterii legislative de către judecătorul constituţional sau de cel internaţional. fie din partea autorităţilor publice. în constituţiile statelor şi în legile date în baza acestora. cea ce nu-i suficient pentru realizarea dreptului la informaţie. precum şi în toate constituţiile democrate. 8 al Rezoluţiei nr. deoarece libertatea de a primi. 152. 29: “Toţi lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în procedurile de concediere colectivă. În partea a doua a Cartei. în cazul ştirilor.De asemenea. iar la art. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.În art.

S-ar putea crede că aceasta priveşte pe terţ care nu trebuie să-l împiedice pe cel care benevol sau obligat comunică informaţia. ajutorul pentru redistribuirea sau recalificarea lucrătorilor respectivi. de a o comunica subiectului dreptului. De asemenea. În scopul asigurării exercitării efective a dreptului reprezentanţilor lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi.să se informeze în mod nestingherit din sursele în mod general accesibile.În Constituţia Germaniei la art." Şi aici observăm că "dreptul să se informeze" diferă de sintagma "dreptul la informaţie".n. În Constituţia Italiei nu se vorbeşte în mod explicit de un drept la informaţie. 157. deoarece nu rezultă în mod expres obligaţia pentru subiectul pasiv deţinător de informaţie. 1 se precizează că "Fiecare are dreptul.. 5 în care se arată "Libertatea învăţământului nu dispensează de fidelitatea faţă de Constituţie. recurgând de exemplu la măsuri sociale însoţitoare care vizează în special. în art. Este interesantă prevederea constituţională din pct." Observăm că în Constituţia Spaniei se vorbeşte despre "dreptul de a primi informaţii".În art." 158. constituantul german a lăsat la aprecierea Parlamentului stabilirea prin lege a unor restricţii ale dreptului la informaţie fără a impune un cadru precis de nivel constituţional. În baza acestora s-au prevăzut reglementării în Codul muncii adoptat prin Legea nr. liber. 20 din Constituţia Spaniei se prevede: "Sunt recunoscute şi ocrotite următoarele drepturi: a). Observăm că.). 2 al aceluiaşi articol se arată: "Aceste drepturi îşi au limitele în prevederile legilor ordinare (s. ceea ce presupune că sunt şi surse neaccesibile.53/2003. 29 din partea a II-a a Cartei se prevede: “Dreptul la informare şi consultare în procedurile de concediere colectivă. în prescripţiile legale privind protecţia tinerilor şi dreptul la onoarea persoanei".. d) de a comunica sau primi. fiind înţeles că divulgarea anumitor informaţii care pot prejudicia întreprinderea va putea fi refuzată sau că se va putea solicita ca acestea să fie confidenţiale. Pe de altă parte la pct. -să fie consultaţi în timp util asupra deciziilor propuse care sunt susceptibile de a afecta substanţial interesele lucrătorilor şi în special asupra celor care ar putea avea consecinţe importante în privinţa angajării în întreprindere.” 155. Astfel în art. informaţii reale prin orice mijloc de difuzare. în conformitate cu legislaţia şi practica naţională: -să fie informaţi periodic sau la momentul oportun şi de o manieră clară asupra situaţiei economice şi financiare a întreprinderii în care sunt încadraţi. 5 pct. asupra posibilităţilor de a evita concedierile colective sau de a limita numărul şi de a atenua consecinţele acestora.. în caz de concedieri colective părţile se angajează să asigure ca patronii să informeze şi să consulte reprezentanţii lucrătorilor în timp util. De asemenea..”. 3 al art. Nici o cenzură nu poate avea loc. Libertatea presei şi libertatea de informare prin radio şi film sunt garantate. reglementare care poate da naştere la discuţii. . înaintea acestor concedieri colective. şi obligaţiile corelative acestuia. 21 se arată "Fiecare are 102 .102 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora. dreptul să se informeze este limitat de expresia "sursele în mod general accesibile". 156.

a ordinii. ce le revin. Astfel constituantul român prin art. spectacolele şi orice alte manifestări care contravin bunelor moravuri.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 103 dreptul de a-şi manifesta gândirea în mod liber. în scris sau prin orice alt mijloc de difuzare"." Observăm că şi Constituţia Franţei lasă la libera apreciere a legiuitorului stabilirea "cazurilor în care exercitarea libertăţii de comunicare se face abuziv". sunt inviolabile. să publice în mod liber. precum şi cadrului constituţional de restrângere a exercitării acestui drept. 1 din Constituţia României se dispune: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. răspunzând însă pentru orice exercitare abuzivă a acestei libertăţi în cazurile stabilite de lege. In art.Constituţia României. Autorităţile publice. 49 din Constituţia României a stabilit limitele în care Parlamentul poate restrânge exercitarea dreptului la informaţie care se face numai în situaţia îndeplinirii următoarele condiţii cumulative: . De asemenea limitarea exercitării dreptului la informaţie.restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.2 Subiecţii dreptului la informaţie 103 .numai prin lege. adică dacă se impun prin forţa situaţiei şi nu există altă cale legală. libertatea comunicării este inviolabilă. 15 din Constituţia Italiei se prevede "Libertatea şi secretul corespondenţei. a sănătăţii ori a moralei publice. fără a preciza unele limite constituţionale. 159. 2. Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională. publice sau private.numai dacă este necesar. . ce face parte din Constituţia Franţei se arată: "Libera comunicare a gândurilor şi a opiniilor este unul dintre cele mai preţioase daruri ale omului.În art. Legea stabileşte măsuri adecvate pentru prevenirea şi reprimarea abuzurilor". potrivit competenţelor.în vreunul din cazurile: apărarea siguranţei naţionale. Iar în aliniatul ultim al acestui articol se prevede "Sunt interzise publicaţiile. . orice cetăţean poate aşadar să discute. dă o reglementare modernă dreptului la informaţie." Deci. sunt obligate să asigure informarea corectã a opiniei publice". nu este lăsată la libera apreciere şi reglementare a Parlamentului. prin cuvânt. reglementată în alte constituţii. 31 pct. În art. ceea ce presupune mult mai mult şi mai precis decât sintagma "libertatea de informare". desfăşurarea instrucţiei penale. prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav. 11 al Declaraţiei Drepturilor Omului şi Cetăţeanului. precum şi ale oricărei forme de comunicare. ca în alte constituţii. 160. Mijloacele de informare în masă. să scrie. a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor. Observăm că în acest articol intitulat "dreptul la informaţie" este reglementat atât dreptul la informaţie cât şi obligaţiile corelative acestuia. sunt obligate să asigure informarea corectã a cetăţeanului asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. .

presupune şi subiecţi pasivi. 163. 79 Pentru explicaţii ale acestor instituţii a se vedea V. libertăţii de exprimare şi nu în ultimul rând dreptului la informaţie. Răspunderea juridică a funcţionarului public. pentru informaţiile de interes public şi de interes personal211. În ceea ce ne priveşte socotim că "dreptul de a ştii" este o sintagmă cu caracter general care ar include. agentul media şi societatea în general. păstrate "secrete" de instituţii sau organisme publice ori private". 166. pentru informaţiile de interes public. 1003/1993 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. obligaţie corelativă dreptului la informaţie.arată dr. .orice persoană deţinătoare a unei informaţii de interes public. serviciile publice şi serviciile de interes public). Global Lex Bucureşti.mijloacele de informare în masă.Potrivit art.Dreptul la informaţie. 9 din Rezoluţia nr. şi agentul media. Prin noţiunea de persoană din această definiţie înţelegem: persoana fizică. Dumitru Titus Popa. 2000.autorităţile publice în sens larg (autorităţile publice în sens restrâns. "Într-o accepţiune mai largă" . fapt pentru care nu o vom folosi în cursul denumit “Dreptul comunicării sociale”. p. de a avea acces neîngrădit la orice informaţie de interes public şi de interes personal. 167. 164. persoana juridică. 165. instituţiile de interes public. . 2) orice persoană juridică indiferent dacă este sau nu autoritate sau instituţie publică inclusiv agentul media. dreptul la învăţătură. Dabu. publice şi private. instituţiile publice. Socotim că nu este greşit când vorbim şi de un al patrulea subiect al dreptului la informaţie respectiv.Din cele prezentate mai sus rezultă că subiecţii dreptului la informaţie pot fi: 1) orice persoană fizică. autorităţile publice nu trebuie să se considere proprietari ai informaţiei. indiferent dacă are sau nu cetăţenia statului respectiv. denumiţi generic de constituant "persoană". autoritatea publică. libertăţii de conştiinţă. Obligaţia autorităţii publice Dr. Dumitru Titus Popa . dreptul la informaţie este un drept fundamental al persoanei. libertatea de conştiinţă etc. Dreptul comunicării. "persoana" ca subiect al dreptului la informaţie include cele trei situaţii de la punctele 1-3.. garantat de Constituţie. dreptul la comunicare socială. pe lângă subiecţii activi.dreptul de a şti este apreciat ca un corolar al dreptului de exprimare prin asigurarea neîngrădită a accesului persoanei la informaţii de interes public.În literatura de specialitate se vorbeşte şi de "dreptul de a şti" ca sumă de prerogative individuale în raport cu organismele şi instituţiile ce deţin informaţia210. subiecţii activi sunt: .În cazul obligaţiei de a informa. pag. 3) publicul şi respectiv societatea în general. Acestora le revin obligaţii corelative.66-100 104 211 210 . Ed.Deci. dreptul la credinţă. care în cadrul obligaţiei corelative acestui drept sunt subiecţi activi ai acesteia (obligaţiei).104 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 161. autoritatea publică. mai sus arătaţi. 162 .Astfel.

dreptul de a informa. 676/2001 se vorbeşte de “drepturile de acces şi de rectificare”. 214 În art. de asemenea. La fel şi dreptul la informaţie socotim că presupune următoarele prerogative. op. veniturile publicitare”. 504/2002 se vorbeşte de obligaţia Consiliului audiovizualului de a asigura “exercitarea dreptului la replică”. (art. libertatea de exprimare. nici patronii. în art. dreptul la respectul convingerilor şi credinţelor. Kent Middleton ş. 15 din Rezoluţia nr. În art. libertatea întrunirilor. fără de care dreptul respectiv nu se poate realiza. 1 lit. nici ziariştii nu trebuie să considere că informaţia este bun personal. nici substanţa acestora nu trebuie exploatate în scopul de a spori numărul de cititori sau de a lărgi audienţa şi.2002). al persoanei fizice sau juridice lezate prin fapte inexacte. respectiv drepturi astfel: dreptul de a fi informat. 1 din Constituţia României. nici calitatea informaţiilor sau opiniilor. este o obligaţie constituţională. fiind prevăzută în art. dreptul de a verifica informaţia primită. Nici editorii.Pe de altă parte dreptul la informaţie al persoanei este facilitat de coexistenţa cu alte drepturi şi libertăţi fundamentale cum sunt: libertatea de conştiinţă. dreptul de acces la informaţiile de interes public şi la informaţiile de interes personal. La aceste prerogative le mai zicem şi atribute. 504/2002 se vorbeşte de dreptul la replică sau la rectificare. 17 pct. dreptul la apărarea surselor de informare. pag.215 Legat de dreptul la informaţie al persoanei se mai vorbeşte de dreptul de difuzare. Organizaţiile care se ocupă cu difuzarea informaţiei nu trebuie să o trateze ca pe o marfă. dreptul la răspuns şi dreptul la replică213.Dreptul la informaţie al persoanei presupune mai multe prerogative ale acestuia (atribute) care la rândul lor sunt veritabile drepturi. 31 pct. prin urmare.a. dreptul de retransmisie. nr. 7 lit. dreptul la informaţie veridică. deci care nu poate fi suprimată prin nici o lege. dreptul de acces şi altele (Ordinul nr.28 105 213 212 . 168. dreptul la tăcere. privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor. “d” din Legea audiovizualului nr. dreptul la învăţătură. este adevărat cu un obiect mai restrâns.. dreptul de opoziţie. “d” din Legea audiovizualului nr. 170. Prin "prerogativă" înţelegem acea împuternicire.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 105 corelativă dreptului la informaţie. privilegiu ce derivă dintr-un drept.În art. şi obligaţia mijloacelor de informare în masă este corelativă unui drept fundamental. 1 lit.O. dreptul la informaţie: "Companiile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul informaţiei. ci ca pe obiectul unui drept fundamental al cetăţeanului.06. 1003/1993). trebuie să fie agenţi socio-economici cu caracter special ale căror obiective patronale trebuie să ţină seama de necesitatea de a asigura exercitarea unui drept fundamental. 75/200 al Avocatului poporului. publicat în M.. 1003/1993 se arată că. “a” din Legea nr. 17 pct. dreptul de posesie şi dreptul de dispoziţie. dreptul la rectificare214. Spre exemplu prerogativele dreptului de proprietate sunt dreptul de folosinţã. 11 din Rezoluţia nr. 449 din 26. Orice informaţie conformă imperativelor etice necesită o tratare a beneficiarilor ei ca persoane şi nu ca masă. 2. În consecinţă. dreptul A se vedea pagina 6 subsol.cit. 215 În dreptul american al comunicării se vorbeşte de « dreptul de a nu spune nimic ».3 Conţinutul dreptului la informaţie212 al persoanei 169.

” Art..” La rândul său. dreptul persoanei vătămate într-un drept al său de o autoritate publică. pot şi trebuie să primească informaţii de interes public sau personal de la deţinătorii acestora: autorităţi publice.106 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE de asociere. deoarece dreptul de a fi informat. dreptul de a fi ales.. garantată de constituant şi legiuitor. dreptul la viaţa intimă. 173. 3 lit. Aceasta presupune că subiecţii acestui drept. tinerilor. dar nu se confundă. libertatea conştiinţei.216 Dreptului la informaţie îi corespunde de pildă în materia contractelor civile şi comerciale obligaţia vânzătorului fie că este persoană fizică sau privată de a informa corect cumpărătorul despre produsul.. libertatea individuală. 2. art. aceasta este denumită „obligaţia de informare precontractuală”. dreptul la propria imagine. Dreptul de a fi informat înseamnă posibilitatea de a primi informaţiile de interes public sau personal. 79 alin. protecţia copiilor. libertatea de exprimare. libertatea întrunirilor. agenţi media şi alte persoane. conţine şi alte drepturi cum ar fi: dreptul de a fi informat în problemele de interes personal. 2 pct. Dreptul de a fi informat se intersectează cu dreptul la învăţătură. În art. 52/1994 abrogată şi înlocuită prin Legea nr. 26 alin. dreptul la informaţie este indispensabil şi exercitării celorlalte drepturi.De asemenea dreptul persoanei la informaţie este limitat de coexistenţa cu alte drepturi cum sunt: dreptul la propria imagine. dreptul de asociere. precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori. De pildă. dreptul la ocrotirea sănătăţii. fiind o componentă a dreptului la informaţie prevăzut în art. 49 din Constituţie. conform dispoziţiilor art. dreptul la inviolabilitatea domiciliului. dreptul la apărare.. dreptul la integritatea psihică.1 din acelaşi act normativ stipula că „investitorii au dreptul de acces la informaţie certă.297/2004 privind valorile mobiliare şi bursele de valori prevedea că „pentru autorizarea unei oferte publice de valori mobiliare. 1 din Legea nr.. persoanelor handicapate. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate se arată: “Dreptul de a avea acces la informaţiile de interes public este garantat prin lege.4 Dreptul de a fi informat. dreptul persoanei vătămate într-un drept al său de o autoritate publică şi altele. Pe de altă parte.b din Ordonanţa Guvernului nr. 172. 171. protecţia proprietăţii private. în special a drepturilor politice. corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor. libera circulaţie.. serviciul pe care îl vinde sau prestează. din dreptul natural. ofertantul va prezenta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare un prospect de ofertă cuprinzând elementele esenţiale ale tranzacţiei în funcţie de titlurile care fac obiectul şi toate informaţiile relevante cu privire la ofertant şi la valorile mobiliare ce urmează a fi oferite public. 21/1992 privind protecţia consumatorilor (republicată) consumatorii au dreptul „de a fi informaţi complet. dreptul de petiţionare.Dreptul persoanei la informaţie poate fi restrâns în exercitarea acestuia numai în condiţiile prevãzute de art.” Acest drept este numai o componentă a dreptului de a fi informat. familială şi privată. 31 din Constituţia României. în condiţiile societăţii moderne. a) Dreptul de a fi informat este un drept important care izvorăşte din dreptul la viaţa socială. corectă.1 din Legea nr. marfa. 106 216 .

în esenţă. Regula este că vânzătorul profesionist trebuie să informeze pe cumpărător asupra modului de utilizare şi folosire a lucrului vândut (în practică. 1). de punere în funcţiune. . satisfăcând a serie de cerinţe ale dreptului la informare. precum şi asupra riscurilor folosirii lucrului cumpărat. 5 alin. compatibile cu utilizarea produsului şi considerate ca acceptabile. 1). limitelor performanţelor lucrului vândut. ce trebuie instituite de legile ţărilor membre. emitenţilor şi activitatea acestora pe piaţă. de instalare sau întreţinere. nu prezintă nici un risc sau prezintă riscuri reduse la un nivel scăzut. 2001/95/C. care nu a informat.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 107 suficientă şi făcută publică la momentul oportun privind valorile mobiliare.obligaţia generală de securitate care la rândul ei prefigurează obligaţia de informare a consumatorului. rezultă că sancţiunile aplicabile sunt nulitatea relativă a contractului pentru vicierea consimţământului şi obligarea la plata de daune-interese a celui vinovat când este cazul. Conform art. Dacă avem în vedere faptul că.obligaţia producătorului de a lua măsuri menite să asigure o autoinformare a acestuia în legătură cu riscurile produselor introduse pe piaţă.” În domeniul contractual conţinutul obligaţiei de informare este complex. În cazul în care daunele cauzate de neîndeplinirea unei obligaţii de informare se datorează şi creditorului acelei obligaţii. Parlamentul European a elaborat Directiva nr. la rândul său. atenţionării adecvate a consumatorului sau întoarcerii produsului (art. vânzătorul profesionist trebuie să pună în gardă pe cumpărător asupra unei alegeri neadecvate sau neoportune în raport cu nevoile sale. aceasta se realizează prin înmânarea instrucţiunilor de folosire). neinformarea contractantului este o formă a dolului prin reticenţă. În acest sens enumerăm: . 107 . sensul acestei obligaţii este acela că „producătorii sunt ţinuţi să ne introducă pe piaţă decât produse sigure” (art. 174. Potrivit Directivei prin „produse sigure” se înţelege orice produs care în condiţii normale de utilizare (sau rezonabil previzibile). contraindicaţiilor folosirii lucrului vândut (mai ales în cazul medicamentelor şi produselor de frumuseţe). . precum şi să-i permită efectuarea unor acţiuni concertate de intervenţie în vederea: retragerii de pe piaţă a produsului. 175. din 3 decembrie 2001 relativ la securitatea generală a produselor în care sunt prevăzute o serie de obligaţii de informare. 2 alin. dacă este cazul. 5 alin. producătorul are îndatorirea de a furniza consumatorului informaţii utile menite să-i permită acestuia să evalueze riscurile unui produs pe timpul duratei normale de utilizare sau rezonabil previzibile (în cazul în care acestea nu sunt imediat perceptibile fără un avertisment adecvat). inclusiv de durată şi. pe debitor despre destinaţia bunului achiziţionat. cuantumul daunelor se va reduce în mod corespunzător.E. De asemenea. 1. Creditorul obligaţiei de informare încălcate nu poate fi obligat să ceară anularea contractului atunci când are interesul de a solicita doar dauneinterese. care poate constitui în acelaşi timp o faptă delictuală cauzatoare de prejudicii.obligaţia de informare a consumatorilor.

” 176. ci numai în anumite condiţii. este prevăzută de asemenea în art. restrângeri ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime.108 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE . Când împuterniciţii le gestionează incorect. atunci este în interesul publicului să fie informat dar numai cu ceea ce este incorect şi ilegal.Obligaţia autorităţilor publice de a asigura informarea cetăţenilor şi asupra problemelor de interes personal. în anumite situaţii ar putea leza interesul general. motivând că cei care le-ar obţine. titular nemijlocit al drepturilor şi libertãţilor fundamentale. Dreptul de a fi informat. datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii. persoanele responsabile cu managementul riscului în domeniul investigat. presupune obligaţii corelative. De exemplu cititorii unui cotidian cenzurat ilegal. sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãţenilor asupra treburilor publice (art. 31 din Constituţie se vorbeşte de obligaţia de a pune la dispoziţie "informaţiile de interes public". Spre exemplu. 24 pct. 31 pct. ca urmare a calificării lor.obligaţia de a informa autorităţile competente atunci când cunosc existenţa unui risc incompatibil cu obligaţia de securitate (art. potrivit competenţelor ce le revin. 178. precum şi orice persoanã juridicã de drept public sau privat. şi încrederii marelui public în ei. în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice art. consumatorii şi alţi potenţiali receptori interesaţi. 5 alin. păstrându-se pe cât posibil caracterul secret al informaţiei ce nu este destinată publicităţii. erorilor administrative. informaţiile secrete militare sau unele secrete ale cercetãrii ştiinţifice dacã ar fi făcute publice. Dar aceastã categorie restrânsã de informaţii de interes general. putând fi folosite chiar contra interesului general. . 861/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat se prevede obligaţia inspecţiei sanitare de stat de a comunica riscul. 108 217 . 31 al. imorale a armelor în cauză. În aceastã categorie de informaţii intrã acele informaţii care dacã ar fi fãcute publice oricând şi oricum nu ar mai satisface interesul public ci l-ar leza. 3). 6 alin 3 din ordinul Ministerului sănătăţii nr. ilegale. De pildă. Dar nu toate informaţiile care satisfac un interes general sunt destinate întotdeauna publicitãţii. 2 din Constituţie). inclusiv prin propriile cercetări. Anumite acţiuni contra celor care încearcă să obţină secretele armelor nucleare. ilegal. 177. O parte din aceste obligaţii revin şi comercianţilor. secrete pentru marele public. nu prezintă garanţia nefolosirii abuzive. informaţiile de interes public sunt acele informaţii care satisfac o necesitate de interes general. Astfel autoritãţile publice.Aceasta este o urmare a faptului cã nu toate informaţiile de interes public sunt destinate publicitãţii. Deci. în aliniatul 2 le circumscrie "treburilor publice". sunt cunoscute şi gestionate (mai bine sau mai rău) în numele acestuia de cei împuterniciţi prin alegere sau numire de popor.premiză mai mult sau mai puţin corectă -. prin schimbul reciproc de informaţii bazate pe date ştiinţifice între evaluatorii de risc. pot ataca în contencios administrativ actul respectiv invocând încãlcarea dreptului de a fi informat. 5 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (ca secrete) dispune: “Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor. referitor la aceasta. limitării accesului la informaţiile de interes public.Subiectul activ al acestui drept. 2 din De pildă în art. Observãm cã dacã în aliniatul 1 al art. biologice. ca reprezentant al persoanei fizice consumator de informaţie. De aceea legea trebuie să reglementeze obligaţiile corelative dreptului la informare217 şi să interzică orice practici care ar leza realizarea dreptului persoanei de a fi informată. socotim cã poate fi orice persoanã fizicã. chimice. sunt justificate.

inclusiv ale persoanei decedate.17 din Codul muncii. riscul normal al serviciului. contravenind art. Evident că acest drept se poate realiza numai de cei care au făcut obiectul muncii de securitate. Această aserţiune îndreptăţeşte orice persoană la accesul la propriul dosar pentru a afla dacă şi cine dintre cadrele securităţii “au exercitat” acte denumite de această lege ca fiind poliţie politică. (4) Exercitarea drepturilor prevăzute la alin. Astfel. o permanentă teroare împotriva cetăţenilor ţării. care trebuie să-l informeze exclusiv pe acesta şi nu în mod public. În domeniul legislaţiei muncii. însă modul de reglementare ni se pare discutabil. angajatorul are obligaţia de a informa persoana care solicită angajarea ori. (2) Totodată. şi în mod deosebit a siguranţei naţionale. persoana. bineînţeles pe baza unei procuri speciale autentice. se arată în lege că “în perioada dictaturii comuniste s-a exercitat. 180. 181. care au contribuit cu informaţii la completarea acestui dosar. care derivă din caracterul personal al informaţiei. a drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale”. se realizează dreptul persoanei la informaţie sub un anumit aspect. salariul. subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de organele securităţii statului. are dreptul. socotim că exista riscul afectării intereselor generale. salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le negocieze şi înscrie în contract sau să le modifice. 31 pct. asigurându-i astfel posibilitatea de cunoaştere dacă i s-au radiat sancţiunile după trecerea termenului prevăzut de lege şi dacă în dosarul personal s-au introdus documente ce nu exprimă realitatea sau au fost obţinute prin proceduri ilegale. asupra sa. 3 din Constituţie. eliberarea de copii de pe actele dosarului şi de pe înscrisurile doveditoare despre cuprinsul dosarului. după caz. (Art. Astfel. ca poliţie politică. de conţinutul dosarului “de cadre” al acestuia. salariatul. să afle identitatea agenţilor de securitate şi a colaboratorilor. dar tot în condiţiile ce le impune o informaţie de interes personal (confidenţialitate). care dispune că 109 . are dreptul de acces la propriul dosar întocmit de organele securităţii. la cerere. Acest drept se exercită la cerere şi constă în studierea nemijlocită a dosarului. Astfel socotim că cetăţeanul pentru problemele de interes personal se adresează direct autorităţii publice. 1 din lege se dispune că: “(1) Orice cetăţean român sau cetăţean străin care după anul 1945 a avut cetăţenie română.) Această informare printre altele va cuprinde în mod obligatoriu şi : atribuţiile postului. Totuşi. (1) – (3) se face personal sau prin reprezentant cu procură specială şi autentică”. durata perioadei de probă şi altele care se negociază sau sunt necesare negocierii. cetăţeanul poate delega un intermediar pentru obţinerea informaţiilor necesare de la autorităţi. (3)De drepturile prevăzute la alin. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică. ca poliţie politică. Sub acest aspect trebuie precizat că o astfel de obligaţie. riscurile specifice postului. în afară de cazul în care acesta a dispus altfel. De pildă. anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă. 1 şi 2 beneficiază soţul supravieţuitor şi rudele până la gradul al doilea. are un caracter special. O situaţie deosebită este cea reglementată în Legea nr. angajatorul (patronul) sau autoritatea ori instituţia publică sunt obligaţi să informeze funcţionarul public. În art. în special de organele securităţii statului.Prin aceste dispoziţii ale legii mai sus citate. 179.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 109 Constituţie. pentru problemele de interes personal.

prin suportarea unor prejudicii şi numai după aceea.2. 9 pct. secretar de stat. Ca urmare.acordarea dreptului de acces (la propriul dosarul întocmit de securitate).pe de altă parte. or ar fi nedrept să li se încalce drepturile şi libertăţile celor care au acţionat pentru România. secretar general adjunct din Guvern şi din ministere. credem că cel care solicită identificarea agentului sau a colaboratorului. orice cetăţean român cu domiciliul în ţară sau în străinătate. în legătură cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor securităţii.se ştie că securitatea ca orice serviciu de informaţii a avut agenţi. cât şi pentru Serviciile de informaţii care servesc interesul public. De aceea. a persoanelor care ocupă sau candidează pentru a fi alese ori numite în următoarele demnităţi sau funcţii: a) Preşedintele României. autorităţile şi instituţiile publice au dreptul de a fi informate.” În acelaşi sens. precum şi presa scrisă şi audiovizuală. prevede că exercitarea acestui drept nu trebuie să afecteze siguranţa naţională. deoarece: . 110 . c) membru al Guvernului. 2 şi art. . 2 al Legii nr.) pentru persoanele respective. secretar general şi director în prefectură. subprefect. de agenţiile de spionaj străine sau organizaţii teroriste a foştilor sau actualilor agenţi. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în art.. aducând importante servicii ţării lor. 187/1999 se dispune: “Pentru a asigura dreptul de acces la informaţiile de interes public. la cerere. putând afecta drepturile altora. poate permite identificarea. nu toţi ofiţerii. 182. agenţii şi colaboratorii securităţii au desfăşurat activităţi de natură a fi calificate ca poliţie politică. dacă nu se afectează siguranţa naţională. În art. b) deputat sau senator. oricărui cetăţean străin care după anul 1945 a avut cetăţenia română. de cetăţenie străină. d) secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului. 10 pct. ni se pare că unele dispoziţii ale Legii nr. să i se satisfacă cererea. subofiţerii. ofiţeri acoperiţi iar colaboratorii lucrau sub un nume conspirativ. secretar general al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 187/1999 ar contraveni conceptului unanim admis în documentele internaţionale şi Constituţia României. consilierii prezidenţiali şi de stat. ca poliţie politică. . director în minister şi asimilaţii acestor funcţii.110 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE “Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau siguranţa naţională. partidele politice. cu toate implicaţiile negative ce decurg din aceasta (şantaj. subsecretar de stat. organizaţiile neguvernamentale legal constituite. secretar general. e) prefect. colaboratori etc. terorizare etc. ar trebui să-şi justifice cererea prin lezarea unui drept sau a unei libertăţi a sa. ar trebui să se exercite numai în condiţiile în care nu se afectează siguranţa naţională şi nu se încalcă drepturile şi libertăţile altora. directorii departamentelor celor două Camere. or instituirea dreptului de a cere şi obligaţia autorităţilor de a identifica agenţii de securitate şi colaboratorii . demascare.

f) directorul şi adjuncţii săi la Serviciul Român de informaţii. până la nivel de preot inclusiv. î) personalul diplomatic şi consular. inspector general adjunct. judecătorii. g) inspector general al poliţiei. şef de serviciu. director de liceu ori de grup şcolar. precum şi asimilaţii lor de la parohiile din ţară şi străinătate. la nivel naţional. t) personalul militar şi civil cu funcţii de conducere din Ministerul Apărării Naţionale şi din statele majore al categoriilor de forţe ale armatei. membrii Consiliului Legislativ.R. m) membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului. membru de onoare sau secretar al Academiei Române. avocaţii şi notarii publici.P. k) preşedinte şi preşedintele de secţie la Consiliului Legislativ. redactor în serviciile publice sau private de televiziune. consilier judeţean. judecătorii. procurorii şi prim-grefierii de la instanţele şi parchetele civile şi militare. redactor-şef. în Garda Financiară şi în organele vamale. consilierii de conturi.). ţ) ierarhii şi şefii cultelor religioase recunoscute de lege. viceprimar. analişti politici şi asimilaţii acestora. judeţean şi municipal. consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti. cu excepţia celor care îndeplinesc funcţii tehnice sau administrative. l) avocatul poporului şi adjuncţii acestuia.P. precum şi director în instituţiile de cultură.A. procurorii financiari şi prim-grefierul Curţii de Conturi. Geodezie şi Cartografie. precum şi comandanţii de unităţi sau echivalente. director. şef de birou la nivel central şi judeţean. vicepreşedinţii.. vicepreşedinte de bancă şi membrii consiliului de administraţie din sectorul bancar. ai Comisiei Naţionale pentru Statistică şi ai Oficiului Naţional de Cadastru. h) persoanele cu funcţii de conducere la nivel naţional şi judeţean.S. inspector de specialitate al inspectoratului şcolar judeţean. şefii serviciilor descentralizate în judeţe. procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. s) inspector general sau adjunct. preşedinte. p) membru. r) rectorul. ai Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare. prorectorul. director general. j) preşedintele. director. precum şi ceilalţi ofiţeri şi subofiţeri angajaţi ai Ministerului de Interne. patron.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 111 primar. persoane cu funcţii de conducere în Fondul Proprietăţii de Stat (A. n) membru în consiliile de administraţie ale societăţilor publice de radio şi de televiziune. preşedinţii şi membrii Consiliului Concurenţei. Serviciul de Informaţii Externe. Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. i) judecătorii şi magistraţii – asistenţi de la Curtea Supremă de Justiţie şi de la Curtea Constituţională. radio sau presa scrisă. o) guvernatorul B. membru corespondent. secretarul ştiinţific al Senatului universitar şi decani din instituţiile de învăţământ superior de stat şi private. 111 .N. după caz.

fără nici una din discriminările la care se referă art. just şi legitim. la funcţiile publice din ţara sa. nu mai poate interveni după 10 ani (art. în condiţii generale de egalitate. a încălcării dreptului de a participa la concurs. a art. 4 şi art. se face nu numai pentru cei care candidează. or se ştie că prin trecerea timpului intervine prescripţia. demnităţi sau aveau titlul respectiv la data intrării în vigoare a legii. pentru orice faptă gravă sau pedeapsă. precum şi ceilalţi membrii ai conducerilor executive respective.o astfel de lege ar trebui să aibă o aplicare pe o perioadă limitată de timp. 122 lit. precum şi membrii conducerii fundaţiilor. situaţie asemănătoare fiind şi în codurile penale ale altor ţări). şefi de centrală telefonică. se impun câteva precizări: . precum şi a art. vicepreşedinte şi secretar general de organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional şi asimilaţii acestor funcţii. c) de a avea acces.” 183. şi medicii legişti. y) persoanele cu funcţii de conducere.. directorii de spitale precum şi medicii psihiatri.Conform art. 112 . spre exemplu. răspunderea penală pentru infracţiunile grave cu prejudicii însemnate aduse economiei naţionale. verificarea pentru funcţiile. şefi de serviciu de poştă şi de telecomunicaţii.dacă în cazul funcţiilor şi demnităţilor alese este justificată cunoaşterea înainte de exprimarea votului a trecutului candidatului. companii naţionale şi societăţi comerciale având ca obiect activităţi de interes public sau strategic. inclusiv membru al consiliului de administraţie în regii autonome. credem că în cazul numirii în funcţii publice când trebuie să fie precedată de câştigarea concursului prevăzut de lege. 2 şi fără restricţii nerezonabile: a)…. înseamnă a contraveni art. reabilitarea de drept etc. A interpreta Legea nr. x) persoanele cu funcţii de conducere din direcţiile sanitare judeţene. 187/1999 altfel. 4 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. b)…. 3 din Legea nr. din direcţiile judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti.”. asociaţiilor şi filialelor care activează pe teritoriul României. demnităţile sau titlurile de mai sus. din Colegiul Medicilor din România. dat fiind efectele acesteia asupra drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. anatomo-patologi. din casele de asigurări de sănătate.Cu privire la cele de mai sus. 187/1999. . dar şi pentru cei care ocupau aceste funcţii.16 din Constituţie care interzice orice discriminare pe motiv de opinie. faptul că a fost agent sau colaborator. inclusiv fondatorii acestora. nu poate constitui un motiv legal. 184. v) director al direcţiei de poştă şi telecomunicaţii. apartenenţă politică etc.. 25 lit. z) persoanele care deţin titlul de revoluţionar sau luptător cu merite deosebite în Revoluţia din decembrie 1989. “b” în Codul penal român. “c” din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice în care se arată: ”Orice cetăţean are dreptul şi posibilitatea.112 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE u) preşedinte.

A se vedea Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 31 pct. 2 din Legea nr. 2 din Constituţie se prevede obligaţia autorităţilor publice "să asigure informarea corectă a cetăţenilor". 603 din 9 decembrie 1999. De exemplu. iar în pct. corectă şi reală. Totodată.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 113 . Legea nr. . în cazul realizării dreptului la informaţie prin ştiri şi date iar în cazul opiniilor în mod onest.Potrivit art. precum şi Legea privind accesul la documentele fostei securităţi nr. este dreptul la informaţie veridică. în art. pe motiv că a fost agent sau colaborator al securităţii ca poliţie politică. fără a demonstra încălcarea şi lezarea de către persoana respectivă a drepturilor şi libertăţilor persoanei. 187/999. se prevede obligaţia mijloacelor de informare în masă. eliberarea. ci numai aceia care au desfăşurat activităţi de poliţie politică. 3203/1999 publicată în M. care trebuie “să asigure informarea corectă a opiniei publice". se realizează numai prin comunicarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii referitor la faptul dacă a fost sau nu agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică” nu dosarul acestora sau acte din dosar. funcţii publice sau private. XXIII din 1994 despre controlul persoanelor care ocupă unele funcţii importante şi despre Oficiul de Istorie. al organelor fostelor servicii secrete sau poliţiei politice. drept care presupune ca informaţia să fie obiectivă. nr.credem că. destituirea din funcţiile şi demnităţile avute. 52 din Constituţia României. 186. referitoare la persoanele care au avut calitatea de agent sau de colaborator. verificarea nu priveşte pe toţi agenţii şi colaboratorii organelor de securitate. ori de interes public. 187/1999 nu trebuie privită ca o lege care restrânge exerciţiul unor drepturi şi libertăţi ale foştilor agenţi şi colaboratori ai securităţii pentru că ar contraveni art. 4 al art. asigură păstrarea secretului asupra datelor care ar putea prejudicia siguranţa naţională”. nu sunt reglementate furnizarea de date. ca informaţii de interes public. publice sau private. care poate astfel să cunoască realitatea despre organele de securitate. precum şi despre persoanele care ocupă sau vor să ocupe funcţii. adoptată la 20 decembrie 1991. adoptată în Republica Ungaria. 185. persoana în cauză putând acţiona în justiţie potrivit art.Legat de dreptul de a fi informat. 5 din Legea nr. Astfel. 187/1999 exercitarea dreptului persoanei la informare (în alte situaţii decât la propriul dosar). în: Legea cu privire la documentele secrete din fosta Republică Democrată Germană. 554/2004 şi art. constituie o încălcare a Constituţiei şi a legilor date în baza acesteia. 63/1997 din Bulgaria. Acesta 113 . Conform art. În acest sens. dacă au aparţinut sau nu ca agenţi sau colaboratori organelor de securitate şi dacă au lezat sau nu drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. 1 din Legea nr. respectiv despre “persoanele care ocupă sau candidează pentru a fi alese sau numite” în demnităţi. precum şi interesul public. subiecţii obligaţiei corelative a dreptului la informaţie sunt obligaţi sã "asigure informarea corectă" a persoanei şi populaţiei. 49 din Constituţia României.O.Legea nr. ci ca o lege care să asigure informarea corectă şi completă a cetăţeanului. demnităţi publice sau de interes public. 31.

ţinând seama de faptul cã respectul legitim faţã de orientarea ideologică a editorilor sau patronilor este limitat de imperativul absolut al corectitudinii. a ştirii. o verifică. . (art. şi în mod onest. ziaristica nu trebuie să denatureze informaţia care trebuie să fie adevărată. 1003/1993). ca parte a respectului pentru valorile democratice..Dreptul la o informaţie corectă presupune şi asigurarea libertăţii agentului media în cadrul mijloacelor de informare în masă. care dispune "răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului." (art. care are.de echidistanţa. 8 din Rezoluţia nr. într-o încercare de a crea sau modela opinia publică. organizatorului manifestării artistice. în cazul opiniilor. 2. fie din partea autorităţilor publice fie din partea sectorului privat. deoarece legitimitatea sa se bazează pe respectul efectiv al dreptului fundamental al cetăţenilor la informaţie.114 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE satisface un drept al cetăţeanului. editorii şi ziariştii trebuie să conlucreze. rezultă şi din art. legitimitatea ziaristicii investigative depinde de adevărul şi corectitudinea informaţiei precum şi onestitatea opiniilor exprimate şi este incompatibilă cu campaniile ziaristice organizate pornind de la poziţii prestabilite şi interese particulare. 12 şi 13 din Rezoluţia nr. 30 pct. .de calitatea mijloacelor şi metodelor de obţinere şi transmitere a informaţiei. In cadrul acestor organizaţii. o presă liberă şi care slujeşte adevărul cetăţeanului (colectiv sau individual) ar trebui să lucreze neobosit pentru canalizarea opiniei publice către civism. prin urmare.de profesionalismul agentului media care înainte de a difuza o ştire. nici să o exploateze în scopuri proprii. 2 din Constituţie "Cenzura de orice fel este interzisă. în denaturarea adevărului conform anumitor interese." "Organizaţiile respective (mijloacele de informare în masă) trebuie să asigure o totală transparenţă în materie de proprietate. 30 pct.Corectitudinea unei informaţii depinde de mai mulţi factori astfel: . 21 din Rezoluţia 1003/1993)." Obligaţia informării corecte. proprietarului mijlocului de multiplicare. . în cazul ştirilor şi al onestităţii. de sursa informaţiei. . imparţială iar opiniile cel puţin oneste. "dreptul de a cere ca informaţia furnizată de ziarişti să fie transmisă cu respectarea adevărului. Acesta este un element esenţial al respectării dreptului fundamental al cetăţenilor la informaţie.de calitatea şi pregătirea receptorului agentului media.de modul de prezentare a informaţiei. a datelor etc." (art. .5 Dreptul la o informaţie corectă. al postului de radio sau de televiziune. 187. Conform art. pentru stimularea capacităţii opiniei publice de a judeca 114 ."Luând în serios modelul democratic. In acest sens. vis-à-vis de eventualele imixtiuni ale acţionarului ori ale patronului. a opiniei. în condiţiile legii. în cazul ştirilor. 1003/1993 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei). 188. autorului. fără nici o intervenţie exterioară.de producătorul informaţiei. respectiv a surselor de finanţare şi gestiune a mijloacelor de informare în masă. 189. 8 din Constituţie. Prin urmare. obiectivitatea şi independenţa agentului media. în cazul opiniilor.

pentru asigurarea accesului la informaţie. 192. L’obsession anti-américaine. Este evidentă diferenţa între cele două traduceri cu toate implicaţiile ce ar putea decuge de aici. adoptat la Strasbourg la 1 oct. pentru stat şi în general pentru societate. favorizează dezinformarea. cu consecinţe negative pentru consumatorul de informaţie. De pildă. informaţia trebuie obţinută prin mijloace legale şi etice. « Fiecare parte va examina şi. Persoana are dreptul de a verifica informaţia primită. acolo unde este necesar va lua măsuri juridice precum introducerea dreptului la prezentarea unor Miruna Runcan. în limitele prevăzute de lege. 2.. pe lângă faptul că au obligaţia de a informa corect.2002. 25 din Rezoluţia 1003/1993220 se prevede: "În ziaristică scopul nu scuză mijloacele." Informaţia se verifică prin folosirea surselor oficiale şi neoficiale.2003. Verificarea informaţiei primite se face prin mijloacele legale care îi stau la dispoziţie. Dar dacă foloseşte tribunele doar pentru a-şi celebra în mod narcisist ideile preconcepute. La art.117 Jean Francois Revel. Unul dintre principalele instrumente care permite verificarea informaţiei de interes public este Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiilede interes public. 191. adoptat la Strasbourg la 1 oct.Introducerea în etica şi legislaţia presei. faţă de dreptul la exclusivitate al unui radiodifuzor. 1998. este esenţial pentru realizarea dreptului la informaţie. citat în România Liberă din 12. adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989 şi acceptarea Protocolului de amendare a Convenţiei Europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei.”219 2. c) Dreptul de acces la sursele de informare. pentru informaţiile majore. 56 din 14. 221 Convenţia europeană privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei. revine autorităţilor publice obligaţia de a furniza informaţiile şi datele necesare verificării informaţiei.6 Dreptul de a verifica informaţia primită.. In virtutea acestui drept. Monopolul asupra surselor de informare. 1998221. Editura All. sub orice formă ar exista. Educational (1998) pag. afectează dreptul la informaţie. Aceasta nu presupune afectarea cu intenţie sau din culpă a opiniei. ajunge dăunător publicului şi-l trădează. În traducerea prezentată în Jurisprudenţa europeană privind libertatea de exprimare – Agenţia de Monitorizare a Presei Academia Caţavencu apare „În profesiunea ziariştilor scopul nu scuză întotdeauna mijloacele”. prin ascultarea părţilor etc. manipularea. este un drept al oricărei persoane fizice sau juridice care izvorăşte din dreptul la adevăr. ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. ca un atribut al dreptului la o informaţie corectă.De aceea. De asemenea. 115 219 218 . în loc de a le pune în serviciul faptelor. conform Protocolului de amendare a Convenţiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei. dreptul publicului la informaţie are prioritate. au şi dreptul de a verifica informaţiile primite. pentru a-şi îndeplini această obligaţie. pentru a fructifica energiile colective în starea lor potenţial "spectatoare" spre participativitate şi decizie"218.03.10.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 115 promt şi corect faptele şi situaţiile cu care societatea e confruntată. 190. celui care o face. fiind în acelaşi timp un drept dar şi o obligaţie pentru agentul media. 220 Citatul este din traducerea aprobată de Camera Deputaţilor a României în anul 1994.7 Dreptul de acces la sursele de informare. “jurnalistul în felul unui comunicator este în acelaşi timp istoric al prezentului şi pedagog al auditorului său. b) Dreptul de a verifica informaţia primită ca atribut al dreptului la informaţie. şi agenţii mass-media.

măsurile adoptate de statul care întocmeşte lista se vor încadra în limitele indicate în liniile directoare ale Comitetului permanent şi vor fi avizate de acesta. 2 din art. 116 . Această participare nu ar fi posibilă dacă cetăţenii nu ar primi informaţiile necesare despre viaţa publică pe care autorităţile şi instituţiile publice şi în mod deosebit mijloacele de informare în masă au datoria să le furnizeze. 3.lista să fie întocmită conform unei proceduri clare şi transparente. Conform pct. . 194. Deci dreptul la cunoaşterea evenimentelor de importanţă majoră pentru societate are prioritate faţă de dreptul la exclusivitate. de aşa manieră încât să nu priveze o parte importantă a publicului unei alte părţi de posibilitatea de a urmări integral sau parţial în direct sau dacă este necesar şi convenabil din raţiuni obiective de interes general.Informarea şi comunicarea. Sursele de informare sunt de două feluri: surse oficiale şi surse neoficiale. integral sau parţial înregistrate. drept care ar leza dreptul la informaţie al publicului. » 193. « drepturile exclusive obţinute după data intrării în vigoare a Protocolului care amendează Convenţia europeană privind televiziunea transfrontieră. . .116 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE extrase cu privire la evenimentele de mare interes pentru public. . 9 bis din Protocolul mai sus citat. specialistul în comunicare şi orice agent media prin intermediul mijloacelor de informare în masă -beneficiind de sprijinul deosebit al noilor tehnologii . Potrivit acestei Convenţii în cazul evenimentelor de importanţă majoră pentru societate. dacă este necesar şi convenabil din raţiuni obiective de interes general.să asigure ca măsurile luate de partea care întocmeşte lista să fie proporţionale şi suficient de detaliate pentru a da posibilitatea celorlalte părţi să adopte măsurile prevăzute în Convenţie. 195. în timp util şi oportun.joacă un rol determinant în evoluţia individului şi a societăţii. integral sau parţial înregistrate. 83-86 din Legea nr. Pentru veridicitatea informaţiei un rol important îl are calitatea sursei de informare. sarcini de care trebuie să se achite ziaristul.întocmească lista de evenimente naţionale sau nenaţionale. pe care le consideră de importanţă majoră. Ele sunt elemente indispensabile ale vieţii democratice. în scopul de a evita ca dreptul publicului la informaţie să fie afectat datorită exercitării de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia sa a drepturilor exclusive de transmitere sau retransmitere a unui astfel de eveniment. nu se poate invoca dreptul la exclusivitate. legiuitorul român în art. 504/2002 a prevăzut limitele exercitării dreptului la exclusivitate.să comunice lista şi măsurile corespunzătoare Comitetului permanent într-un termen stabilit de acesta. chiar dacă între părţi există un contract de exclusivitate. în sensul art.stabilească dacă aceste evenimente urmează să fie transmise integral sau parţial în direct sau. deoarece garantarea participării cetăţenilor la viaţa publică este o condiţie a dezvoltării democratice. . În reglementarea dreptului la exclusivitate în comunicarea audiovizuală. la o televiziune cu acces liber. » Potrivit Convenţiei suscitate statele semnatare sunt obligate să : .

197.. calomnioasă. 187/1999. s-a reglementat dreptul de acces la informaţiile de interes public pentru orice persoană. Chiar în titlu legiuitorul foloseşte sintagma “liberul acces” tocmai pentru a evidenţia că accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice “informaţie de interes public”. Comisia Naţională de Statistică. căsătorit. În alte cazuri se pot afla informaţii despre drepturi încălcate.R. Internetul etc. cine sunt administratorii. etc. Amarcord. . demnitate publică.fie că este vorba de o declaraţie.G. poate afla date despre orice societate comercială. fãptuitorii. presupune că agentul media înainte de a publica o informaţie ce poate fi tendenţioasă. cazierul acesteia şi al acţionarilor etc. membrii familiilor acestora . constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane. 1999. a fost împiedicat să recunoască un copil din afara căsătoriei. obiectul de activitate. agentul media şi autorităţile publice. adică a persoanei la care se face referire. şi repararea unor drepturi ale minorului.face o referire la o persoană. ori funcţie privată din cele prevăzute în art. înainte de cumpărare.Ca surse neoficiale de informare pot fi: sursele confidenţiale. Ed. 117 . avut cu I. 198. 199. De pildă în baza acestei legi. Libertatea şi Comunicarea în lumea presei. Registrul Auto Român. a obţinut copii din dosarul de securitate al dlui N. acţionarii şi adresa acestora. de la Oficiul Registrului Comerţului orice cetăţean. ori obţine copii de pe unele documente în acest sens.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 117 Sursele oficiale de informare sunt: compartimentele de informare şi relaţii publice ale autorităţilor şi instituţiilor publice. rudă cu un înalt demnitar de stat comunist. 222 Lucian Vasile Szabo. arhivele oficiale. contra unei sume modice. De la Poliţie sau Registrul Auto Român. şi prin faptul că nu a fost consultată atunci când a fost obiectul unei informaţii comunicate publicului. şi de cele mai multe ori de a consemna poziţia părţii adverse. martorii. 87. Este vorba de principiul ’’audiatur et altera pars’’.” 222 Deci. Accesul la sursele de informare trebuie să se realizeze în mod egal pentru toţi subiecţii dreptului comunicării sociale. victimele. părtinitoare. documente oficiale emise de autorităţi etc. 2 din Legea nr. 544/2001. a fost sau nu agent sau colaborator al unor organe de securitate care au desfăşurat poliţie politică. în astfel de situaţii. de la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. persoana atacată pe nedrept poate invoca încălcarea dreptului său. ca urmare documentele obţinute au fost folosite la stabilirea filiaţiei copilului în cauză faţă de N.Aşa cum am arătat prin Legea nr.Centrala Incidentelor de Plată putem afla dacă o societate comercială are dreptul să efectueze plăţi cu file CEC sau i s-a ridicat acest drept ca urmare a folosirii de file CEC fără a avea acoperirea necesară în cont etc. insultătoare etc. De exemplu.. fiind activist de partid. orice cetăţean român. cuantumul capitalului social. din care rezultă că acesta.) comunicatele oficiale. agentul media şi alţii pot afla dacă o persoană care ocupă sau candidează pentru o funcţie publică. pag. de la Banca Naţională a României . De asemenea. putem afla dacă un autoturism este sau nu furat. de un document ori observaţii directe ale jurnalistului .R. 196. ziaristului îi revine obligaţia de a cerceta.G. evidenţele oficiale (de exemplu: Registrul Comerţului. “Regula spune că atunci când o sursă . I. este necesar să consulte şi partea adversă. prin numire sau alegere. Accesul la sursele de informare. Biroul de credite.

precum şi de a cunoaşte ce şi cum poate beneficia persoana de obligaţiile ce le au faţă de aceasta autorităţile şi instituţiile publice. prin intermediul compartimentului pentru relaţiile publice sau al persoanei desemnate în acest scop. Din păcate. astfel aceasta ajută să cunoaştem organizarea. metodele. d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet. 2 lit. 118 223 . cunoaşterea acestor modalităţi este o garanţie puternică a realizării dreptului de acces la informaţiile de interes public. mijloacele. potrivit legii. c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice. numerele de telefon. e) sursele financiare. h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate.Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere. atribuţiile structurilor. fax. sediul. de audienţă al autorităţii sau instituţiei publice.În vederea informării societăţii. conform art. scopul. document de interes public îl constituie orice suport al informaţiei publice. funcţiilor şi demnităţilor publice. pentru a avea independenţă economică faţă de orice persoană privată. bugetul şi bilanţul contabil. drepturile şi obligaţiile acestora. fiecare autoritate sau instituţie de interes public are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public: a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiilor publice. organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc pe baza Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective. 544/2001. indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.118 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 200.223 f) programele şi strategiile proprii. respectiv: denumirea. “b” din Legea nr. Sunt deosebit de importante limitele drepturilor acestora în raport cu persoana. acestea trebuie finanţate exclusiv de la buget.Activităţile. mai sunt unele autorităţi care se finanţează de la cei pe care îi controlează în scopul asigurării respectării legii (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare). i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitată. ceea ce poate constitui o piedică în corectitudinea şi finalitatea controalelor precum şi în urmărirea înfăptuirii intereselor publice. avînd în vedere că autorităţile şi instituţiile publice reprezintă interesul public. 202. g) lista cuprinzând documentele de interes public. b) programul de funcţionare. precum şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor. 201. prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau.consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice. potrivit legii. dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.(1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor. 12.autoritatea sau instituţia la care se adresează cererea. prin consultarea la sediul acestora. alineatul (5). precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor. dacă se periclitează rezultatul anchetei. 206. „ 119 . sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare. de la autorităţile şi instituţiile publice. volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. informaţii de interes public.544/2001 se dispune: „ Art. potrivit legii. în spaţii special destinate acestui scop. cu modificările şi completările ulterioare. după caz.12 din legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 1. 188/2007 s-au adus modificări Legii 544/2001. în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării. precum şi în pagina de Internet proprie.numele. potrivit legii. prevăzut la art. prenumele şi semnătura solicitantului. 205. Cel puţin anual autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să publice din oficiu un raport de activitate. în funcţie de dificultatea. . următoarele informaţii: a) informaţiile din domeniul apărării naţionale. se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa. Accesul la informaţiile de interes public ce se publică din oficiu se realizează prin: . b) informaţiile privind deliberările autorităţilor. astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public. . 663 din 23 octombrie 2001. în condiţiile legii. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii. . complexitatea. e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare. Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: . în publicaţiile proprii. f) informaţiile privind procedurile judiciare. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art.afişarea la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă. d) informaţiile cu privire la datele personale. dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 119 j) Prin Legea nr. precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României. 224 În art. siguranţei şi ordinii publice. potrivit legii. Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină scris sau verbal.informaţia solicitată. cu următorul cuprins: "(5) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi. dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale. dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate." 224 203. nr. precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. 12 alin.Aceste informaţii se publică anual. 204. Astfel după alineatul (4) al articolului 5 din Legea nr. se introduce un nou alineat. (1). c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare. (2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. actualizându-se într-un buletin informativ. integritatea corporală. . Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României.

eliberarea autorizaţiilor de comerciant. 211. urmând ca cererea să-i fie rezolvată în termen de 10 zile sau 30 de zile. desfăşurate potrivit specificului competenţelor acestora. procedura contestării proceselor verbale de contravenţie şi altele. 233 din 23 aprilie 2002.Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii: . această solicitare va fi tratată ca o nouă cerere. 210. Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.225 dacă aceasta priveşte alte aprobări.120 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 207. Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare şi în format electronic. potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile.În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile. dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate potrivit legii. după programul de funcţionare.informaţiile din domeniul apărării naţionale. 120 225 . 212. de permis de conducere etc. costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant. A se vedea Ordonanţa nr. după caz. În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică. De pildă. În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc. 215. care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei. 213. aprobată prin Legea nr. incluzând şi o zi pe săptămână. Nu este supusă acestei proceduri activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi audienţe.Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea cererilor. sau pentru port armă. în condiţiile legii. 214. Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice. siguranţei şi ordinii publice. prestări de servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public.Persoanele care efectuează studii şi ceretări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale în condiţiile legii. 233/2002. persoana este îndrumată să solicite în scris informaţiile de interes public. răspunsul fiind trimis în termen de 10 şi respectiv. 209. 30 de zile.Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se vor desfăşura separat. autorizări. 27 din 30 ianuarie 2002 privind dreptul la petiţie.Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau instituţiei publice.. 27/2002 aprobate prin Legea nr. 208. de construcţii. cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile de la data solicitării scrise.

informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare. potrivit uzanţelor cinstite. mai sus arătate. 121 226 .226 . ţinând seama de circumstanţe. achiziţionarea sau folosirea unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al acestuia. protecţia secretului comercial operează atât timp cât aceste condiţii. 11/1990 privind combaterea concurenţei neloiale. “d” din Lega nr. potrivit legii. în totalitate sau în conexare exactă a elementelor acesteia. divulgarea. invocându-se principul concurenţei loiale. menite să inducă în eroare şi să îi creeze o situaţie de favoare în dauna unor concurenţi. fără consimţământul deţinătorului legitim al respectivului secret comercial şi într-un mod contrar uzanţelor comerciale cinstite. . 2 din Legea nr. Concurenţa loială este acea activitatea comercială desfăşurată cu bunăcredinţă. 4 lit. 11/1991). chiar făcută confidenţial sau răspândirea de către un comerciant de afirmaţii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale. pentru a fi menţinută în regim secret.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 121 . constituie secret comercial informaţia care. Conform art. Informaţiile cu privire la datele şi viaţa personală ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care acestea pot afecta capacitatea de exerciţiu a funcţiei publice sau demnităţii publice ocupate de acesta. iar deţinătorul a luat măsuri rezonabile. incitării la delict şi achiziţionării de secrete comerciale de către terţii care cunoşteau că respectiva achiziţie implică astfel de practici. comunicarea. Informaţiile despre fapte şi acte de concurenţă neloială nu pot fi clasificate şi deci. Este de observat că informaţii de interes public nu pot fi ascunse. de execuţie a lucrărilor. dacă publicitatea lor aduce atingere principiului concurenţei loiale. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15 milioane lei la 150 milioane lei : comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmaţii asupra întreprinderii sale sau activităţii acestuia. precum şi de efectuare a prestărilor de servicii. nu este în general cunoscută sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul că este secretă. afirmaţii de natură să dăuneze bunului mers al întreprinderii concurente. abuzului de încredere. de natură să afecteze poziţia comercianţilor concurenţi pe piaţă. Este considerat ca fiind contrar uzanţelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutării unilaterale a contractului sau utilizării unor proceduri neloiale. dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit legii. 11 din Legea nr. Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit legii. sunt îndeplinite. (art.informaţiile cu privire la datele personale şi la viaţa privată potrivit legii.informaţiile privind deliberările autorităţilor. 11/1991 constituie concurenţă neloială orice act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în activitatea industrială şi de comercializare a produselor . precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României. Potrivit art. cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenţei loiale. sunt de interes public necesitând a fi cunoscute.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale. în cazul în care i se refuză total sau parţial 122 . Din perspectiva legislaţiei comunitare este de subliniat faptul că în preambulul Regulamentului nr.7 şi art. Ca urmare în astfel de cazuri nu se poate pune problema răspunderii juridice pentru divulgare. Hotărârea tribunalului este supusă recursului la Curtea de Apel.informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.8. Astfel. integritatea corporală. se dezvăluie sursa confidenţială ori se pune în pericol viaţa. Împotriva refuzului prevăzut de al. răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European. 217. urmată de o a doua petiţie de revenire. cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. petiţionarului i se recunoaşte dreptul de a solicita accesul la informaţii printr-o primă petiţie. 544/2001. . dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces. potrivit art. . aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ potrivit Legii nr. Aşa cum am mai arătat. dacă se periclitează rezultatul anchetei. 218. 21 din Legea nr. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 10 sau 30 de zile potrivit art.informaţiile privind procedurile judiciare. 544/2001: « Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi sau instituţii publice. 219. Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată. informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public. 554/2004 (privind contenciosul administrativ) a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice în cauză. sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare. Consiliului European şi al Comisiei Europene (aplicabil din 3 decenbrie 2001). pentru care intervine obligaţia publicării. Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă. 220. pentru aplicarea prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat ».122 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE . cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru. Dreptul de acces la informaţiile de interes public este garantat inclusiv prin sancţiuni prevăzute de lege pentru cei care îl încalcă. Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale acesteia. prevăzute în prezenta lege. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. 221. potrivit art. 216. 7 din Legea nr. Astfel. este consacrat principiului aplicării a două nivele de procedură administrativă pentru respectarea dreptului de acces.informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare. Atât plângerea.

În art. În art. în domiciliul său ori în corespondenţă. 224. 223. onoarea. 19 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului se arată că. companie de radio şi televiziune vor avea o persoană responsabilă care nu este protejată prin imunităţii sau privilegii speciale. va informa petiţionarul cu privire la căile de recurs de care dispune. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului . Or. în condiţiile stabilite de lege. 25 lit. în familia sa. nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale. 6 din Constituţia României se prevede: “Libetatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea. 41 din Legea nr. 222.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 123 accesul ori nu i se răspunde la petiţia iniţială. instituirea dreptului la rectificare şi a dreptului la replică este făcută tocmai pentru a apăra demnitatea. oricine este jignit prin afirmaţii sau idei neadevărate sau ofense ce au fost răspândite în public prin mediile de comunicaţie reglementate legal are dreptul al replică sau să corecteze afirmaţiile respective. respectiv publicarea de “anunţuri rectificative” . ajută la o informare corectă a consumatorului de informaţie. film. Aceste dispoziţii sunt dezvoltate în art. împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri.” 123 227 . dreptul la rectificare şi dreptul la răspuns îşi au izvorul în art. 2. 10 pct.De asemenea. 12 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în care se arată: “Nimeni nu va fi obiectul unei imixtiuni arbitrare în viaţa sa particulară. Consideraţii generale. fiecare editură şi fiecare publicaţie. precum şi pentru o corectă informare a publicului.14 din Convenţia Americană pentru Drepturile Omului . care astfel poate cunoaşte şi cele prezentate de partea criticată în vederea formării unei opinii corecte. 225. onoarea. În situaţia în care instituţia refuză accesul la documente. “publicarea pe cheltuiala contravenientului şi a modului de difuzare”. 2. libertatea de exprimare poate fi supusă anumitor limitări care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare respectării drepturilor sau reputaţiei altora. viaţa particulară a persoanei şi dreptul acesteia la propria imagine. în art. viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Aceleaşi reglementări sunt şi în articolul 17 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. inclusiv o reparare a dreptului la propria imagine. Prin exercitarea acestor drepturi228 se realizează două scopuri: exercitarea dreptului la rectificare şi a dreptului la replică. exercitarea dreptului la rectificare şi a dreptului la replică pot constitui o satisfacţie pentru cel care a fost lezat de agentul media sau altă persoană. tăcerea fiind asimilată unui răspuns negativ. 504/2002 sunt unele reglementări ale dreptului la rectificare.”. În art. Aceleaşi căi îi sunt recunoscute petiţionarului şi în cazul în care instituţia nu respectă termenul prevăzut pentru răspuns. denumit „Dreptul la replică” se prevede: „1. folosind acelaşi fel de comunicaţii.d) Dreptul la rectificare227 şi dreptul la replică sunt alte componente ale dreptului la informaţie. 30 pct. Orice persoană are dreptul la protecţia legii. 148/2000 privind publicitatea sunt prevăzute măsuri administrative ce se pot lua faţă de cei care au încălcat această lege. 3. 228 În art.Dreptul la replică. acestea fiind procedurile judiciare şi/sau plângerea adresată Ombudsmanului Uniunii Europene. Pentru o protecţie eficientă a onoarei şi reputaţiei. Corectarea sau replica în nici un caz nu va micşora răspunderile legale ce au fost atrase.8 Dreptul la rectificare şi dreptul la replică. “d” din Legea nr.

Persistă încă în societatea românească. drept cadouri pe care editorul le face. 229. pe căile prevăzute de lege. iar scuzele nu îi aparţin în primul rând celui care a avut pentru moment de suferit de pe urma erorii.124 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 226. triunchiate sau de-a dreptul false. se va corecta. De cele mai multe ori eroarea este tratată ca inexistentă. în măsură să răspundă. ci şi arma de apărare a libertăţii însăşi a presei. Of. de a cere comunicatorului ca în spiritul adevărului. »229 227. 1003/1993 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. trebuie privit din ambele unghiuri. din 31 ian. Legislaţia naţională trebuie să stipuleze sancţiuni adecvate şi. 228. şi cu toate informaţiile relevante disponibile. El poate fi considerat de altfel.”. rectificarea este o obligaţie asumată de orice organism de presă serios. Din această pricină. în mod automat şi urgent. 124 . nr.(8) din Constituţie care reglementează răspunderea civilă pentru informaţiile aduse la cunoştinţa publică. este cu atât mai condamnabil chiar dacă este explicabil în contextul dezordinii morale. celui care le reclamă. prin acelaşi mijloc de comunicare şi în aceleaşi condiţii să rectifice comunicarea. parţiale. atunci când este cazul.30 alin. 229 Decizia Curţii Constituţionale nr. ca invizibilă printr-o tăcere ceţoasă şi vinovată. tendinţa de a trata rectificarea şi replica. specifice lumii noastre în tranziţie . În principiu orice persoană privată sau publică. Dreptul la replică.În activitatea mediei datorită concurenţei. despăgubiri. prin intermediul presei. perisabilităţii informaţiei. « Într-adevăr – se arată în Decizia Curţii Constituţionale – de vreme ce unele dintre aceste informaţii pot avea un caracter păgubitor este şi firesc ca persoanele lezate să poată cere celor vinovaţi repararea daunei morale sau materiale suferite prin difuzarea informaţiei respective. 230. corelativ celui la liberă exprimare. orice ştire sau opinie transmisă care este falsă sau eronată. 1996. este proba suficientă de onestitate care ar putea preveni declanşarea unui proces. o rectificare promtă a erorii. a dorinţei de a informa primul apar şi erori iar în unele cazuri chiar dezinformări şi/sau atacuri de presă. Or prima modalitate prin care o asemenea iniţiativă poate fi realizată o constituie exerciţiul dreptului la replică. cât.comportamentul ambiguu al unor organisme de presă faţă de eroarea constatată. intenţiei de reparare urmărită de persoana lezată. poate şi din pricina prelungitei stări de provizorat în domeniul legislaţiei. 8. care se simte lezată în bunul său renume prin difuzarea unor informaţii incorecte. Recunoaşterea şi corectarea erorii nu e numai o obligaţie profesională faţă de cetăţeanul care e beneficiar al mesajului de presă. printr-o comunicare neadevărată. De aceea credem că dreptul la replică nu se confundă cu dreptul la rectificare. 26 din Rezoluţia nr. între anumite limite. În art. Dreptul la rectificare este dreptul pe care îl are orice persoană lezată în drepturile. Legal vorbind. în primul rând publicului. fie el civil sau penal. M. referitoare la etica ziaristică se arată: “La cererea persoanelor implicate. libertăţile şi interesele sale legitime. În ordinea eticii jurnalistice. după bunul său plac. 129/21 iunie 1996. Exercitarea dreptului la rectificare poate satisface persoana nefiind nevoie de exercitarea şi a dreptului la replică. moral şi juridic. în strânsă legătură chiar cu prevederile art. atunci când autorul şi editorii sunt conştienţi de ea. Curtea Constituţională s-a exprimat în sensul că dreptul la replică are valoarea unui drept constituţional.

informaţiile culese. 1215 (1993) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.____ 125 231 230 . dreptul la replică este o investiţie în adevăr a strategiei editoriale.referire. fără a i se fi încălcat acestuia vreun drept.Dreptul la replică în domeniul audiovizualului este prevăzut în art.2002).Din punct de vedere al eticii profesionale. pluralităţii opiniilor şi echilibrului între genuri. precum şi un drept de replică echivalent aparţinând oricărui cetăţean care a fost subiectul vreunei afirmaţii. ale cărei drepturi sau interese legitime. în vederea asigurării neutralităţii informaţiei. Yves Mayoud. Cu privire la conţinutul art.În art. Dalloz 1997. 504/22 iulie 2002. avem unele rezerve pe care le prezentăm în continuare la pag. deoarece pe lângă prejudiciile cauzate.direct sau indirect . au fost lezate prin fapte inexacte în cadrul unui program. 5. indiferent de naţionalitate.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 125 ori consideră că respectivele informaţii nu sunt cu adevărat de interes public are dreptul să recurgă la replică. încălcat atunci când.10. referitoare la etica jurnalistică se recomandă “guvernelor statelor membre să facă astfel încât legislaţia să garanteze în mod eficient organizarea presei publice astfel. În mod special. 1) Fiecare parte transmiţătoare se va asigura că orice persoană fizică sau juridică indiferent de naţionalitate sau de locul de reşedinţă poate să îşi exercite dreptul la replică sau să aibe acces la un recurs judiciar ori administrativ comparabil în ceea ce priveşte emisiunile transmise de un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia sa în accepţiunea art.1 Dreptul la replică în comunicarea audiovizuală. ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 233. ar însemna la rândul său.”.17 din Legea audiovizualului nr. interpretate şi difuzate de o publicaţie nu au fost de la bun început confruntate şi cu persoane la care ele fac . 1998.9 Dreptul la replică şi dreptul la rectificare în comunicarea audiovizuală 2. ea se va asigura că atât termenele cât şi celelalte modalităţi prevăzute pentru exercitarea dreptului la replică sunt suficiente pentru a permite exercitarea Liberté de la presse et droits de la personne.231 În art 8 al Convenţiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei. 17 din Legea audiovizualului (nr. Ed. Dreptul la replică nu trebuie exercitat abuziv. ar afecta şi libertatea de exprimare. respectarea dreptului la replică este o obligaţie a cărei nerespectare are consecinţe juridice. adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989.230 2. o limitare a libertăţii de exprimare. beneficiază de dreptul la rectificare după caz. modificată prin Protocolul adoptat la Strasbourg la 1 oct. dar din punct de vedere al legii. 232.07. în special reputaţia şi imaginea publică. 5 lit. Obligarea jurnaliştilor de a insera replica în paginile publicaţiei pentru o simplă desemnare sau nominalizare a unei persoane. 504 din 22. p. din varii motive. 56 din 14 martie 2003 este reglementat dreptul la replică în domeniul televiziunii astfel : « Dreptul la replică. orice persoană fizică sau juridică.9. dreptul la replicã poate fi privit ca derivând din principiul însăşi al echidistanţei. 231. “a” din Recomandarea nr. Din punct de vedere moral. Astfel.

inclusiv sancţiuni . în special reputaţia şi imaginea publică. formă sau autor.cu privire la procedurile pe care trebuie să le adopte Consiliul Naţional al Audiovizualului. inclusiv sancţiuni. prin titlu. menţionăm că acestea trebuie să fie în spiritul Constituţiei. pentru exercitarea celor două drepturi. precum şi orice alte măsuri necesare. respectiv cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului. ale cărei drepturi sau interese legitime. În art. » Legiuitorul a împuternicit Consiliul Naţional al Audiovizualului să adopte procedura necesară exercitării efective a dreptului la replică şi a dreptului la rectificare. precum şi orice alte măsuri necesare. 1 lit. 41 din Legea audiovizualului reglementează aceste drepturi numai în domeniul audiovizualului când au fost prezentate fapte inexacte în cadrul unui program. . 504 din 22 iulie 2002) se impun câteva precizări: . au fost lezate prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul unui program. precum şi a altor măsuri necesare inclusiv sancţiuni. .» 235. 234. 41 din Legea nr. care deşi vizează acelaşi scop. (2) Consiliul va adopta procedura necesară exercitării efective a dreptului la replică sau la rectificare. deci aceste dispoziţii nu se aplică şi în cazul comunicării scrise prin intermediul ziarelor şi revistelor. într-o limită rezonabilă de timp de la primirea cererii solicitantului. Difuzarea rectificării sau exercitarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate să se adreseze instanţelor judecătoreşti pentru obţinerea despăgubirilor aferente prejudiciilor morale sau materiale suferite.pentru garantarea dreptului la replică şi dreptului la rectificare legiuitorul a lăsat la “aprecierea” Consiliului Naţional al Audiovizualului stabilirea procedurii exercitării acestora. în cadrul unei succesiuni „orare. Prin program sau emisiune în spiritul acestei legi se înţelege o comunicare audiovizuală identificabilă. se realizează în condiţii diferite. beneficiază de dreptul la replică sau la rectificare.232 . este de precizat că acestea nu pot fi penale şi nici contravenţionale. deoarece reglementarea 232 Art. “f” din Legea nr. în vederea garantării dreptului la replică şi dreptului la rectificare.Cu privire la dispoziţiile art.126 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE efectivă a acestui drept. 126 . precum şi al legilor date în baza acestora. 504/2002 se dispune: «(1) Orice persoană fizică sau juridică. a Convenţiilor internaţionale la care România a aderat.”. Exercitarea efectivă a acestui drept sau a altor recursuri judiciare ori administrative comparabile trebuie să fie asigurată atât în ceea ce priveşte termenele.în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le poate stabili Consiliul Naţional al Audiovizualului pentru garantarea acestor drepturi.dreptul la replică nu se confundă cu dreptul la rectificare. a serviciului de programe. cât şi modalităţile de aplicare. indiferent de naţionalitate. 41 din Legea audiovizualului (nr. (3) Difuzarea rectificării sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate să se adreseze instanţelor judecătoreşti. conţinut. . 504 din 22 iulie 2002.art. în vederea garantării dreptului la replică sau la rectificare într-o limită rezonabilă de timp de la primirea cererii solicitantului.

libertăţile şi interesele sale legitime. refuzul. printr-o comunicare audiovizuală neadevărată. atunci şi în cazul nerespectării prevederilor privind acordarea dreptului la rectificare în domeniul comunicării audivizuale se pot aplica sancţiuni contravenţionale conform art. Credem că prevederea art. art. orice persoană lezată prin afirmaţii neadevărate sau chiar adevărate dar nedestinate publicului. de a contrazice prompt şi energic în spiritul adevărului. 114 din 14 octombrie 2002. făcute în media. . 41 din Legea nr. 1 lit. (art. Ca urmare. 237. În domeniul comunicării audiovizuale. Consiliul Naţional al Audiovizualului a emis iniţial Decizia nr. Dacă am accepta că dreptul la rectificare este inclus în dreptul la replică. socotim că limita rezonabilă de timp vizează întreaga procedură a dreptului la rectificare sau la replică (cererea.48 al deciziei. 90 pct. 240. 236.în schimb Consiliul Naţional al Audiovizualului constată contravenţiile prevăzute de lege şi aplică în baza legii amenzi contravenţionale (art. în art.41 din Legea audiovizualului nr. se arată că ’’orice persoană fizică sau juridică.(3) lit. 239.504/2002 pe care a abrogat-o prin Decizia nr. 26). 504/2002. dreptul la replică trebuie să fie tot prin comunicare scrisă şi nu audiovizuală. Consiliul Naţional al Audiovizualului poate stabili sancţiuni administrative specifice audiovizualului. 1 din Legea nr. nu se referă la termenul publicării dreptului la replică sau la rectificare care conform Hotărârii nr. sub formă de replică. punerea în executare a hotărârii judecătoreşti).10 alin. 241.Cu privire la această prevedere sunt cîteva observaţii : 127 . 504/2002) şi după caz. Astfel.Din păcate pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la rectificare. 504/2002). documentarea. organizatorului media. plângerea judiciară. în baza art. are dreptul de a cere editurii.Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică în domeniul comunicării audiovizuale. Dreptul la replică în comunicarea audiovizuală este dreptul pe care îl are orice persoanã lezată în drepturile. 90 din Legea nr. indiferent de naţionalitate. sancţiunile administrative prevăzute de art. 187 din 03 aprilie 2006 a Consiliului Naţional al Audiovizualului în care sunt reglementate unele măsuri şi proceduri în scopul garantării dreptului la replică şi dreptului la rectificare. prin acelaşi mijloc de comunicare.Astfel. ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate. 17 din Legea nr. se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 500 milioane lei (art. Socotim că în cazul comunicării scrise. 238. beneficiază de dreptul la replică’’.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 127 acestor pedepse şi sancţiuni este de domeniul legii. “i” din Legea nr.d) şi al art.e). 1003 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei trebuie să fie “urgent”. 504/2002 cu privire la “garantarea dreptului la replică sau la rectificarea într-o limită rezonabilă de timp de la primirea cererii solicitantului”. 95 din Legea nr. 90 pct.17 alin (1) lit. 504/2002. publicarea. de a publica sau difuza ştirea sau datele adevărate. 504/2002). regizorului. nu este o reglementare expresă prevăzută de lege. în conformitate cu puterile conferite de lege acestei structuri (art.

deoarece dreptul la replică este un drept cu caracter general nefiind un beneficiu.În situaţia în care radiodifuzorii au respectat principiul « audiatur et altera pars » (audiază şi partea cealaltă) este normal să nu se mai acorde dreptul la replică deoarece fiind ascultată odată cu prima parte.41 din Legea audiovizualului pune accentul pe apărarea « reputaţiei şi a imaginii publice » prin dreptul la replică.Credem că sintagma « indiferent de naţionalitate »preluată din Legea audiovizualului. atunci dreptul la replică este necesar. acordat de unii. rezultă că sunt protejate prin instituirea dreptului la replică. nu defineşte sintagma « judecăţi de valoare ». adică numai al unora. fiind omise libertăţile. fără să ştie că acesta este neadevărat.N.N. 1 al Deciziei mai sus citate.A. chiar şchiop.Legiuitorul în art. sintagmă care este mai largă şi în concordanţă cu prevederile Constituţiei României şi ale documentelor internaţionale la care Parlamentul ţării a aderat.Folosirea de către C. probeze.A. ca urmare socotim că mai corect era folosirea sintagmei « fără nici o discriminare ». spre deosebire de C. De pildă. Evident răspunderile juridice ale celor doi radiodifuzori sunt diferite.N. care în decizia analizată foloseşte sintagma « fapte neadevărate ». a expresiei « beneficiază de dreptul la replică » ni se pare inexactă. dacă acestea sunt insoţite de insulte.A. Potrivit art. faptele şi să le argumenteze. De aceea credem că mai precisă era formularea ’’are dreptul la replică’’. nu este cea mai indicată .Pentru judecăţi de valoare 233 este normal să fie refuzat dreptul la replică atunci cînd în exprimarea unei opinii s-a făcut o judecată de valoare .41 foloseşte sintagma « fapte inexacte ». .49 din Decizia C. . .de pildă atunci cînd în cadrul acestora se folosesc cuvinte. expresii jignitoare sau se evidenţiază defecte care chiar adevărate fiind nu trebuie relatate (handicapul fizic. sintagme care după părerea noastră nu au acelaşi conţinut. deoarece din contextul celor două acte normative rezultă că şi libertăţile sunt protejate prin dreptul la replică.) 128 . etc. prin această interdicţie se încearcă a se evita degenerarea comunicării în ceartă. 242.Atât din art. . numai drepturile şi interesele legitime. aici considerăm că se impune o precizare în sensul că chiar în cazul judecăţilor de valoare.Legiuitorul în art.A. radiodifuzorul relatează exact faptul aşa cum l-a preluat de la alt radiodifuzor sau agenţia de ştiri. .În situaţia în care se solicită replică la replică. dreptul la replică nu poate fi solicitat : . calomnii. . credem că această omisiune este o deficienţă de redactare. aceasta a avut posibilitatea să-şi exprime opiniile. însă credem că uneori şi prin judecăţi de valoare pot fi lezate drepturile şi interesele legitime ale persoanei.N. 233 C.41 al Legii audiovizualului cît şi din art.128 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE . ceea ce lipseşte din formularea Consiliului Naţional al Audiovizualului folosită în această decizie.

În cazul în care radiodifuzorul răspunde acuzaţiilor unei persoane. Cu privire şi la această definiţie se pot face unele observaţii ca în cazul dreptului la replică definit în Decizie în art.9.N. 247.În cazul unui acord scris încheiat de radiodifuzor cu persoana lezată. observaţiile sunt asemănătoare cu cele făcute în cazul dreptului la replică. emisiune. presupune ca şi cealaltă parte să fie ascultată. dreptul la rectificare nu poate fi invocat : . Prin acordul scris se poate renunţa la dreptul la rectificare. 244. Ca urmare socotim că. în condiţii nediscriminatorii (oră. datele. etc.Respectarea principiului « audiatur et altera pars ».50 din Decizia 187/2006. să se exprime în cadrul aceluiaşi program. Avînd în vedere că în conceptul de informaţie intră : ştirile. Acest acord trebuie să fie neviciat din punct de vedere al consimţămîntului. să nu fie contrar ordinii publice. însă poate fi cu titlu oneros şi să nu fie condiţionat.). nu îndoielnică care să înlăture un eventual dubiu cu privire la ceea ce s-a exprimat şi s-a recepţionat de public. atunci acesta are dreptul la replică. În art. etc. prin care ultima renunţă la exercitarea dreptului la replică cu sau fără despăgubiri.Potrivit Deciziei C.Cu privire la sintagma « indiferent de naţionalitate » şi cuvîntul « beneficiu » folosit în Decizie la definiţia dreptului la rectificare. este evident că nu putem vorbi de opinii inexacte sau de zvonuri inexacte. acest caracter semnificativ trebuie să fie evident . este de remarcat că în Decizie. arată că dreptul la rectificare este dreptul oricărei persoane fizice şi juridice. 129 . C.48. . 2.A.. Inexactitatea informaţiei trebuie să rezulte dintr-o exprimare clară. să nu fie luată prin surprindere. Se consideră că inexactitatea informaţiilor este semnificativă atunci cînd prin aceasta se lezează material şi moral drepturile fundamentale ale persoanei. conceptul « informaţii inexacte »priveşte numai acele informaţii supuse criteriului adevărului şi ca urmare nu include şi informaţiile sub forma opiniilor şi zvonurilor.A. 246.în cazul în care inexactitatea informaţiilor nu este semnificativă şi clară. cu condiţia să nu afecteze drepturile şi interesele legitime ale unui terţ . în cazul dreptului la replică.N. zvonurile şi opiniile. Astfel. lezarea se face prin fapte neadevărate pe cînd în cazul dreptului la rectificare lezarea s-ar face prin informaţii inexacte. 245. . indiferent de naţionalitate.în cazul unui acord scris încheiat de radiodifuzor cu persoana lezată. durată.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 129 . ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program a unor informaţii inexacte. 243.2 Dreptul la rectificare în comunicarea audiovizuală. cînd terţul a fost lezat.

în comunicarea audiovizuală. în formă video.18/1990. În cazul în care persoanele lezate sunt în vîrstă de pînă la 14 ani.234 2. audio. 250. accesul la revizionarea sau reaudierea programului respectiv în termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitări scrise din partea respectivei persoane. adresa acesteia. 251.3 Procedura exercitării dreptului la replică. forţa majoră. într-un format acceptat de solicitant. o cerere care va conţine următoarele: a) numele şi prenumele persoanei care se consideră vătămată. Minorii pot fi asistaţi la revizionări sau reaudieri de părinţi sau de reprezentantul legal.Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor fapte neadevărate şi care doresc să beneficieze de exercitarea dreptului la replică vor transmite în scris. nr. Luarea sau prelucrarea de imagini de orice fel referitoare la copii aflaţi în plasament sau încredinţare se pot realiza numai cu acordul prealabil al reprezentantului legal al copilului. d) motivarea cererii. Ca urmare pe cale judecătorească se poate obţine repunerea în termen în cazurile prevăzute de dreptul comun în materie (caz fortuit. Agentul media este obligat să declare pe propria răspundere că datele ori informaţiile ce urmează a fi obţinute vor fi utilizate fără a aduce atingere imaginii şi dreptului la intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare.Pentru a-şi exercita dreptul la replică şi dreptul la rectificare.130 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 248. fie indirect.(1) şi (3) şi art. persoana are dreptul la revizionare şi dreptul la reaudierea programului în cadrul căruia se consideră că a fost lezat. În acest regulament sunt prevăzute reguli cu privire la obţinerea şi difuzarea oricăror date sau informaţii legate de copilul aflat în plasament sau încredinţat.) Accesul la revizionarea sau reaudierea programului audiovizual poate fi asigurat fie direct fie la sediul radiodifuzorului. la sediul postului care a difuzat programul în cauză.1. cererea de revizionare sau reaudiere va fi semnată de părinţi sau de reprezentantul legal. A se vedea art.G. scrisă sau sub orice altă formă. Ca urmare radiodifuzorii au obligaţia de a asigura persoanei care se consideră lezată de prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate sau informaţii inexacte. denumirea emisiunii. Acest termen este reglementat ca un termen de decădere. telefonul sau orice alt mijloc care să facă posibilă contactarea sa rapidă şi eficientă.018 din 10 septembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare. 249. 130 234 . e) textul replicii.3 alin.16 din Convenţia cu privire la drepturile copilului. Dreptul la revizionarea sau la reaudierea programului se poate exercita prin cerere scrisă în termen de cel mult 20 de zile de la data difuzării acestuia. a programelor respective.9. data şi ora difuzării. etc. În acest sens a se vedea H. b) serviciul de programe care a difuzat emisiunea în care s-a produs lezarea. prin înmînarea unei copii video sau audio. ratificată de România prin Legea nr. c) faptele neadevărate pentru care se solicită dreptul la replică.R.

dacă îi va da curs sau nu. într-o astfel de situaţie persoana lezată trebuie să acţioneze în instanţă. Termenul de transmitere a cererii este de cel mult 20 de zile de la data difuzării emisiunii în care s-a produs lezarea..În cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani. iar persoana lezată nu acceptă scurtarea textului. imaginilor depăşeşte cu mult necesarul dreptului la replică.Textul replicii trebuie să se refere numai la fapte neadevărate contestate. textul şi imaginile dreptului la replică trebuie să fie echivalente textului şi imaginilor prin care s-a produs lezarea. e) Lungimea textului. b) Textul replicii nu este în limitele decenţei în sensul că prin acesta se insultă. d) Textul replicii conţine comentarii marginale adică acele comentarii care nu au legătură directă cu textul contestat. ziua şi ora difuzării dreptului la replică. din Legea nr. b) Motivarea „în drept” respectiv temeiul legal al refuzului.N. ce constă în dispoziţia sau articolul din Decizia C.Radiodifuzorul poate refuza dreptul la replică în următoarele situaţii: a) Cererea nu a fost trimisă în termenul de 20 de zile de la data difuzării emisiunii în care s-a produs lezarea. g) Radiodifuzorul deţine dovezi care probează adevărul faptelor prezentate.504/2002 sau din alt act normativ în vigoare.A. simpla informare cu privire la folosirea unor mijloace legale nu poate fi considerată ameninţare.Radiodifuzorul va decide. de a se adresa C.Refuzul ce se comunică solicitantului trebuie să conţină: a) Motivarea „în fapt” respectiv arătarea că în situaţia concretă nu se naşte un drept la replică. f) Persoana care solicită dreptul la replică nu a respectat condiţiile de întocmire a cererii. cererea va fi semnată de aceştia şi de părinţi sau de reprezentantul lor legal. cererea va fi semnată de părinţi sau de reprezentantul legal. va comunica persoanei lezate. în termen de două zile de la data primirii cererii de difuzare a replicii. se calomniază radiodifuzorul sau o altă persoană. 253. Cererea va fi înregistrată de radiodifuzor cu precizarea datei şi orei primirii. 255. pentru cei cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani. 131 . În cazul în care radiodifuzorul decide publicarea dreptului la replică. ameninţarea presupune atenţionarea că se vor folosi mijloace ilegale împotriva cuiva.În situaţia în care radiodifuzorul refuză să publice replica.A. iar solicitantului i se va înmâna o dovadă scrisă în acest sens. 256. 257. să fie exprimat în limitele decenţei şi să nu conţină ameninţări sau comentarii marginale. c) Posibilitatea în cazul în care acesta este nemulţumit de decizia radiodifuzorului.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 131 252. în termen de două zile de la data primirii cererii. 254. va comunica în scris solicitantului decizia luată şi motivarea acesteia în termen de două zile de la primirea cererii.N. c) Textul replicii conţine ameninţări.

dreptul la replică se difuzează în termen de trei zile.). 260.9. redându-le aşa cum sunt în programul difuzat. 2.235 261.indicarea temeiului legal al dreptului la rectificare.A. Astfel. pentru identificare şi apoi să indice concret ce nu corespunde realităţii şi cu ce probează cele susţinute. se arată: „persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor fapte inexacte şi care doresc să beneficieze de rectificare vor transmite în scris.. pentru drepturile şi interesele legitime ale sale.A.A. socotim că identificarea persoanei numai după nume aşa cum prevede Decizia C.indicarea consecinţelor negative morale şi materiale. Cuvântul incriminat vine de la verbul a incrimina care înseamnă a acuza o persoană de săvârşirea unei crime (infracţiuni). 258.A.504/2002 care foloseşte sintagma „într-o limită rezonabilă de timp”. prevăzut de Decizia C. Dacă emisiunea în care s-a produs lezarea este programată într-un interval mai lung de 7 zile.2 din Legea nr.E. Totuşi considerăm că trebuie să concretizeze ce fapte sunt inexacte.A.60 al Deciziei nr.X.Astfel. o cerere care va conţine următoarele: 235 Academia Română. 259. 262.N. .N. aceleiaşi emisiuni.De asemenea. 263.41 alin. se impun câteva precizări.132 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE d) Adresa C.Sintagma „motivarea cererii” considerăm că presupune: .Replica va fi difuzată gratuit. Institutul de lingvistică « Iorgu Iordan » D.58 din Decizia C. şi un număr de telefon la care solicitantul poate contacta Consiliul pentru a obţine informaţiile necesare. se încadrează în dispoziţiile art.N. Dreptul la replică se exercită fie prin difuzarea pe post a intervenţiei directe a persoanei lezate.N.4 Procedura exercitării dreptului la rectificare în comunicarea audiovizuală.187/2006 a C. este insuficientă şi în contradicţie cu legile în vigoare care reglementează identitatea.N. Cu privire la termenul de trei zile pentru difuzarea replicii.A.N. pag. la sediul postului care a difuzat programul incriminat. în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea. apreciem că este mai corect să fie folosită sintagma „programul reclamat”.Credem că folosirea în Decizie a sintagmei „programul incriminat” nu este inspirată. 484 132 . fie prin difuzarea unei înregistrări realizate de solicitant ori de difuzor. Ediţia a II –a Bucureşti 1996.1003/1993 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. în acelaşi interval orar şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea (art. Observăm că cel ce solicită rectificarea nu mai este obligat să prezinte textul rectificării ca în cazul exercitării dreptului la replică. socotim că termenul de trei zile prevăzut de Decizia C.În art. în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate: în cadrul aceluiaşi interval orar. determinate de incorectitudinea faptelor difuzate. termen care este supus „urgenţei” prevăzute de Hotărârea nr. în termen de trei zile de la data aprobării cererii.

236 Dreptul la rectificare ca şi dreptul la replică se exercită prin difuzarea gratuită pe post. data şi ora difuzării. spre deosebire de art. va comunica persoanei lezate în termen de cel mult două zile de la primirea cererii.În dispoziţiile art. motivarea acesteia cu celelalte informaţii ca în cazul dreptului la replică. informaţiile inexacte care au produs lezarea.41 pct.187/2006 a C. foloseşte sintagma „fapte inexacte” ca o modalitate de lezare. C.N. nu constă în diferenţa dintre modalităţile de lezare aşa cum este făcută de C. a unui material realizat de radiodifuzor. În cazul în care radiodifuzorul decide rectificarea. în spiritul adevărului.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 133 a) numele persoanei care se consideră vătămată. ziua şi ora difuzării rectificării. termenul fiind termen de decădere.80 133 . d) motivarea cererii. Radiodifuzorul este obligat să precizeze emisiunea în care au fost prezentate informaţiile inexacte şi data difuzării ei. În cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani. Ca şi în cazul dreptului la replică.A. iar solicitantul va primi o dovadă scrisă în acest sens. Radiodifuzorul nu poate difuza rectificarea fără acordul prealabil al persoanei lezate. telefonul sau orice alt mijloc care să facă posibilă contactarea sa rapidă şi eficientă. dacă îi va da curs sau nu. .60 din Decizie. 2.9. este de cel mult 20 de zile de la data difuzării emisiunii în care s-a produs lezarea. în termen de 3 zile de la data aprobării cererii. prin care acesta corectează. 236 Vezi supra pag. respectiv „informaţii inexacte”. în termen de două zile de la primirea cererii. pentru cei cu vârsta între 14 – 18 ani. deosebirea dintre dreptul la replică şi dreptul la rectificare. cererea va fi semnată de părinţi sau de reprezentantul legal. decizia luată. denumirea emisiunii. Radiodifuzorul va decide potrivit legii în termen de două zile de la data primirii cererii de rectificare. cererea va fi semnată de aceştia şi de părinţi sau de reprezentantul lor legal.Cererea va fi înregistrată de radiodifuzor cu precizarea datei şi orei primirii.A.5 Apelul la Consiliul Naţional al Audiovizualului pentru refuzul exercitării dreptului la replică şi dreptului la rectificare.Rectificarea poate fi refuzată de radiodifuzor în următoarele situaţii: . adresa acesteia. b) serviciul de programe în cadrul căruia s-a difuzat emisiunea în care s-a produs lezarea. termenul de transmitere a cererii de exercitare a dreptului la rectificare. 266. va comunica în scris solicitantului.N.N. revenind la dispoziţiile art. 267.Solicitarea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Decizia nr.A. în acelaşi interval orar.50.” Cu privire la aceste reglementări se impun unele reflecţii astfel: 264.Solicitarea a depăşit termenul prevăzut de 20 de zile. după opinia noastră.1 din Legea audiovizualului. c) faptele inexacte pentru care se solicită rectificarea. De altfel.În cazul în care radiodifuzorul refuză rectificarea. 265.

Refuzul aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor referitoare la exercitarea dreptului la replică se sancţionează conform art. pe care o îmbrăţişăm. 114/2002 a C.(2) din Legea nr. însoţită de întreaga documentaţie referitoare la cererile de exercitare a dreptului la replică sau la rectificare se înregistrează la Registratura Consiliului Naţional al Audiovizualului. C. socotim că în virtutea dreptului la informaţie. în cel mult 3 zile de la data comunicării.În art. oraşului. stabilită şi sancţionată ca atare prin lege. municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti.504/2002.23 lit. 2/12. persoana se poate adresa Consiliului Naţional al Audiovizualului în termen de cel mult 30 de zile de la data difuzării programului care a produs lezarea.504/2002”. 114/2002 se arăta: „încălcarea dispoziţiilor prezentei decizii se sancţionează după cum urmează: .23 lit. în care sunt limitate încălcările ce se sancţionează. 1 al Ordonanţei Guvernului nr.90 pct.A. Astfel. care nu prevăd şi Consiliul Naţional al Audiovizualului ca autoritate îndrituită să stabilească şi să sancţioneze contravenţii.G.A.A. Ca urmare sunt sancţionate cu amendă numai încălcarea dispoziţiilor prevăzute în Legea nr. 134 237 .91 din Legea nr.a din Decizia nr.A. În cazul în care radiodifuzorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a comunica solicitantului decizia luată.504/2002.Deşi decizia C.23 din Decizia C. În sprijinul acestei opinii s-ar putea invoca şi dispoziţiile art. se poate susţine că art.Într-o primă opinie.A.N.114/2002 a C. Redactarea acestui articol ni se pare că nu este cea mai fericită.N. a dreptului de acces liber la justiţie.a din Decizia C. aceasta se poate adresa Consiliului Naţional al Audiovizualului în termen de 15 zile de la data primirii refuzului motivat din partea radiodifuzorului.N.În situaţia în care radiodifuzorul refuză exercitarea dreptului la replică şi a dreptului la rectificare. de către persoana lezată în drepturile şi interesele sale legitime prin „fapte neadevărate sau informaţii inexacte”. Observăm că printre autorităţile împuternicite să instituie contravenţii nu se află şi C. precum şi nerespectarea celorlalte prevederi din prezenta Decizie se sancţionează conform art. Cu privire la art.N.N.2001 se dispune : « art.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. În cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului. Consiliul Naţional al Audiovizualului este obligat să se pronunţe asupra sesizării în termen de cel mult 7 zile de la data înregistrării.Într-o altă opinie. este o discordanţă între începutul articolului care se referă la „încălcarea dispoziţiilor prezentei decizii” şi enumerarea restrânsă de la punctele a şi b ale acesteia.90 alin.A. printr-un act motivat.2 din Legea nr. astfel: 271.237 272.07.1 – Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie. 269.A. a Consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ».07. se poate susţine că: În art.1 lit.nr. nr. . 270.Refuzul aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor privind acordarea rectificării. se pot formula două opinii. prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a Consiliului local al comunei.N. Apelul (sesizarea).134 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 268. este obligat să comunice decizia motivată atât în cazul refuzului cât şi al admiterii apelului. radiodifuzorul va aduce la îndeplinire decizia C.1 din O.504/2002 referitoare la dreptul la replică nu şi obligaţiile în plus stipulate în Decizia nr.2/12. nu face decât să reia dispoziţiile art.N.A. nu prevede.N.j şi pct.

nu să stabilească contravenţii ci să stabilească ’’ipoteze’’ şi ’’dispoziţii’’ ca elemente ale normelor juridice contravenţionale în domeniul comunicării audiovizualului cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.24 al Deciziei nr.A. Referitor la încălcarea dreptului la replică şi la rectificare în Decizia CNA nr. (3) În individualizarea sancţiunii Consiliul Naţional al Audiovizualului va ţine cont.114/2002 a fost abrogată prin Decizia nr.A. 90 alin. stabilit prin Decizia C. după caz. prevăzute în Decizia C. 25 şi ale art. să se adreseze instanţelor judecătoreşti”.130/2006 care la rândul ei a fost abrogată prin Decizia CNA nr. nr.. precum şi refuzul ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor referitoare la acordarea dreptului la replică se sancţionează conform dispoziţiilor art. (2).91 din Legea nr.114/2002.A. care este mai operativă şi fără cheltuieli deosebite. precum şi refuzul ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor referitoare la acordarea rectificării se sancţionează conform dispoziţiilor art. respectiv reglementată de Legea nr.187/2006 se dispune: „Art.504/2002 pentru normele juridice contravenţionale stabilite în limitele legii de către C. Aşa cum am arătat Deciziei nr.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 135 . 504/2002. cu modificările şi completările ulterioare.N. 43.A.N. 162.93 pct. . 28 alin. de următoarele aspecte: a) gravitatea faptei şi efectele acesteia. nr. 273. se dispune: „acordarea dreptului la replică sau la rectificare.În art.Legiuitorul a împuternicit C.Se sancţionează cu amenda prevăzută de art.114/2002.Ca urmare se sancţionează cu amenda de la 25 milioane lei la 250 milioane lei următoarele: Refuzul aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor referitoare la exercitarea dreptului la replică. (2) din Legea audiovizualului nr. 554/2004. numai încălcarea dispoziţiilor privind acordarea dreptului la replică prevăzut exclusiv în Legea audiovizualului nr. b) sancţiunile primite anterior. 23. pe o perioadă de cel mult un an.N. nu împiedică persoana ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate.187/2006. care prevăd o procedură la instanţa de contencios administrativ.2 şi art. 44 şi 132.Sancţiunea contravenţională este prevăzută de legiuitor în art.114/2002.N.2.504/2002. c) ziua din săptămână şi intervalul de difuzare a emisiunii în cauză. . . cu modificările şi completările ulterioare. (2) Nerespectarea prevederilor celorlalte articole ale prezentei decizii. 135 .504/2002 .504/2002. 91 din Legea nr.90 respectiv de la 50 milioane lei la 500 milioane lei. Refuzul aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor privind exercitarea dreptului la rectificare. altele decât cele prevăzute în Legea nr.95 pct. Aşa cum este redactat acest articol s-ar părea că este în contradicţie cu art. art. 504/2002.(1) Nerespectarea prevederilor art.

N.554/2004 sunt îndeplinite deoarece: dreptul la replică şi dreptul la rectificare sunt prevăzute de lege. Observăm că în această dispoziţie constituţională se vorbeşte de o autoritate publică.52 pct. soluţionând acţiunea.10 pct. atunci aceasta are calea solicitării despăgubirilor la instanţa de judecată potrivit procedurii comune atunci când radiodifuzorul este persoană privată şi potrivit procedurii contenciosului administrativ.10 Dreptul la răspuns. se poate adresa instanţei judecătoreşti competente. să oblige autoritatea administrativă (C.N.R. poate . e) audienţa înregistrată. 157 alin. anularea actului şi repararea pagubei ». iar actele acestei autorităţi. În cazul admiterii cererii.1din Constituţia României « persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică. Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu se răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective. recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. în conformitate cu prevederile statutare. (2) şi ale art. Editura Global Lex Bucureşti 2000. solicitându-le să analizeze în ce măsură au fost respectate principiile deontologice stabilite de acestea şi să sancţioneze conduitele necorespunzătoare. dacă prin lege nu se prevede un alt termen.504/2002.V. deci inclusiv C.” În situaţia în care radiodifuzorul şi Consiliul Naţional al Audiovizualului refuză exercitarea dreptului la replică şi a dreptului la rectificare.136 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE d) durata emisiunii. 136 238 . este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins. iar persoana lezată se consideră nesatisfăcută din punct de vedere material şi moral.1) 2.Astfel. să anuleze în tot sau în parte actul administrativ (decizia C. 158 alin. instanţa va hotărî şi asupra daunelor materiale şi morale cerute. Conform art.1 din Legea nr. după caz. A se vedea V.). persoana lezată poate acţiona în justiţie conform Legii nr.Condiţiile prevăzute de art. atunci când radiodifuzorul este o autoritate sau instituţie publică (de exemplu T.86-100. (4) În cazul nerespectării dispoziţiilor art.N. „orice persoană fizică sau juridică. 276. o adeverinţă sau orice alt înscris solicitat în mod legal.” 275. pentru anularea actului. Instanţa. Răspunderea juridică a funcţionarului public. pag.A. (2). printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri.554/2004. Instanţa este competentă să se pronunţe şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecăţii.1 din Legea nr. Consiliul Naţional al Audiovizualului va sesiza Uniunea Naţională a Barourilor din România sau Colegiul Medicilor din România. potrivit art. respectiv deciziile acesteia sunt acte administrative susceptibile de controlul acestora prin contenciosul administrativ.554/2004 a contenciosului administrativ. dacă se consideră vătămată în drepturile sale. printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege.A. Consiliul Naţional al Audiovizualului este o autoritate publică238 potrivit art.Dabu. 274.În situaţia în care radiodifuzorul a acceptat şi difuzat replica şi rectificarea.1 din Legea nr. recunoscute de lege.) să emită un act administrativ ori să elibereze un certificat.A.

In acest sens agentul media poate publica o "dezminţire". ca organul de presă în cauză să publice sau să difuzeze un răspuns sub formă de replică. în art. Astfel. 278. Legea presei nr. în art. acesta poate viza un rãspuns la o altã persoanã sau chiar agentului media. Nu se consideră a aduce lezare critica obiectivă. Organul de presă este obligat să publice. care în media. dacă organul de presă este cotidian sau cel mai târziu în al doilea număr de la primirea răspunsului. ştirea eronatã prin care a fost lezat dreptul la propria imagine. . în termen de 15 zile de la primirea lui.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 137 277. o chestiune care în lipsa răspunsului ar leza un interes public sau privat.” Este de reţinut că din aceste dispoziţii rezultă un drept la critică. 3 din Legea nr. 544/2001se vorbeşte de “obligaţia de a răspunde” pe care o au autorităţile sau instituţiile publice. 6 din Declaraţia îndatoririlor şi drepturilor ziariştilor de la Munchen. 3/1974.Publicarea replicii în domeniul presei scrise se efectuează în aceleaşi condiţii cu articolul în care a apărut ştirea. fără plată.Dreptul la rectificare în domeniul presei scrise. dacă organul de presă are o altă periodicitate. 21 pct. 17 din Legea nr. 3/1974. 279.dreptul de a cere un răspuns de la o autoritate sau instituţie publică în cadrul solicitării unei informaţii de interes public. Potrivit doctrinei o serie de reguli prezentate în cazul comunicării audiovizuale pentru dreptul la replică sunt valabile şi în cazul comunicării prin presa scrisă. 53/2000 include dreptul la replică şi dreptul la rectificare în dreptul la răspuns. răspunsul în condiţiile articolului precedent. abrogată parţial prin Ordonanţa de Urgenţă nr. inclusiv pentru a verifica o informaţie. 72 din această lege se dispune: ”Persoana fizică sau juridică lezată prin afirmaţii făcute în presă şi pe care le consideră neadevărate poate cere în termen de 30 de zile. prin întrebãri retorice sau afirmaţii despre subiect. 280. Sub acest aspect dreptul la răspuns nu se confundă cu dreptul la rectificare şi nici cu dreptul la replică. 2. informaţia. principială şi constructivă.dreptul de a da răspuns pentru a lămuri o problemă. prin care autorul dreptului la replică se 239 De pildă.11 Dreptul la răspuns reglementat de Legea nr. Dezminţirea poate sã fie şi din proprie iniţiativã (art. 1971). 544/2001 se arată: 137 . Răspunsul trebuie să fie obiectiv şi să urmărească restabilirea adevărului. sau sub orice altă formă de exprimare i-ar leza drepturile la propria imagine.239 obligaţie care este încadrată în anumite termene prevăzute de lege. la viaţa personală.e) Socotim că dreptul la răspuns este o altă componentă a dreptului la informaţie care presupune: . rectificare ori declaraţie. exercitată prin presă în realizarea funcţiilor sale social-politice. în art. este dreptul persoanei de a cere agentului media de a rectifica în aceleaşi condiţii. ca atribut al dreptului la informaţie. de pildă. intimă sau privată.

12 Dreptul la respectarea convingerilor şi credinţelor.Dreptul la replică. redacţia. conform Legii nr. 138 240 . manipularea. de cãtre instanţă la plata unei amenzi în folosul statului de la 200 la 2000 lei pentru fiecare zi de întârziere. directorul sau în lipsa lui. prin poştaş sau notar public. 282. în care era incriminat delictul contra dreptului la replică se arăta: "Publicarea răspunsului părţii vătămate nu împiedică dreptul de urmărire pentru infracţiunile ce ar rezulta din publicarea articolului care a provocat rãspunsul. excluzând. a acelui răspuns …” Art. “Comite delictul de refuz de publicare a răspunsului şi se pedepseşte cu amendă de la 2000 la 10. Acest refuz este justificat deoarece dreptul la răspuns s-ar transforma în abuz de drept. atrage obligarea organului de presă. 285. 574 al. In practică din păcate se întâlnesc cazuri de dezinformare sistematică pentru a zdruncina convingerile şi a manipula credinţa şi chiar voinţa persoanei. 3/1974. Pe de altã parte. iar publicarea acestuia trebuia făcută în două zile de la notificare. 283. nu poate fi obligat sau manipulat sã renunţe la convingeri şi credinţa sa. 4 din codul penal Carol al II-lea. în acelaşi ziar. precum şi dreptul la rectificare pot fi refuzate atunci când acestea sunt contra bunelor moravuri ori conţin expresii injurioase împotriva vreuneia dintre persoanele care fac parte din redacţia. derutante sau pur şi simplu false. Aceasta presupune cã nimeni nu poate fi acuzat din cauza convingerilor sau credinţei sale. f) Dreptul la respectarea convingerilor şi credinţelor este posibilitatea de a avea şi exprima nestingherit propriile convingeri şi credinţe conform legii căreia îi corespunde obligaţia celorlalţi de a le respecta. cel mai tărziu în primul număr ce apare după două zile libere de la notificare. imixtiunea. autorului dreptului la replică. nepublicarea sau nedifuzarea rãspunsului cuvenit unei persoane fizice sau juridice. 284. 281. la publicarea dreptului la replică în termen de 15 zile. pe aceeaşi pagină. 2.Potrivit art. Persoana lezată poate cere judecătoriei să oblige editura. Nepublicarea sau nedifuzarea răspunsului în termen de 15 zile se consideră refuz. ultim din Codul penal Carol al II-lea240 (republicat în 1948 şi abrogat în 1968). în acest cod nu se făcea deosebire între dreptul la răspuns şi dreptul la replică. dispusă prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.138 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE consideră lezat (de exemplu. aceasta se practică pentru obţinerea votului. data şi judecătoria care a dispus).000 lei. 89 din Legea presei nr. redactorul oricărei publicaţiuni periodice." Observăm că. cu menţiunea expresă în ziar că publică fiind obligat prin hotărâre judecătorească (numărul hotărârii judecătoreşti. care a refuzat să publice răspunsul unei persoane vizate direct sau indirect în acea publicaţiune. etc. cu aceleaşi caractere ale literelor. 574 al. direcţia sau administraţia mijlocului media.În art. obstrucţionarea etc. De regulă. blocarea accesului la informaţie şi bombardarea cu informaţii nesemnificative. aceleaşi dimensiuni ale articolului şi la acelaşi tiraj). chiar dacă acesta nu a fost comunicat.Refuzul publicării dreptului la replică. Dezinformarea se realizează de regulă prin obstrucţionarea adevărului. 3/1974 se comunică în termen de 15 zile.

2000. Editura Antet. refuzul de a scrie critic la adresa cultului legal. Editura Nemira. salariatul (oricare salariat) nu trebuie să-l execute. refuzul de a scrie materiale prin care să rezulte o apologie a actelor . Structura minciunii. înlăturând dreptul editorului de a considera că a încălcat disciplina muncii şi respectiv să-i desfacă disciplinar contractul de muncă (concedieze). refuzul unui salariat de a înfrânge o regulă privind deontologia profesiei: verificarea informaţiei înainte de publicare. cu implicaţiile negative ce ar decurge din aceasta. Dabu. 29 alin.L. intimidare. şi respectiv.de politeţe (cum ar fi. În art. concepţiilor sale. Tratat de dezinformare.Clauza de conştiinţă îi permite salariatului să nu execute chiar şi un ordin legal de serviciu. se susţine că ar fi indicat ca în anumite contracte individuale de muncă.Clauza de conştiinţă242 îşi are temeiul în dreptul la respectul convingerilor şi credinţelor agentului media care izvorăşte din art. Joule. 243 A se vedea V. Este cunoscut că libertatea de opinie face parte din libertatea de conştiinţă. obiectul clauzei de conştiinţă este întemeiat prin următoarele raţiuni: . p. . 288.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 139 "modelarea" opiniei publice241. 286.activităţi – vor fi dezincriminate de legea penală română). . în ipoteza unui ordin ilegal243 de serviciu. convingerilor sale. atare acte .activităţilor – de prostituţie şi/sau de inversiune sexuală. refuzul de a scrie “critic” în legătură cu ideologia sau platforma politică a unei anumite formaţiuni politice). care dacă l-ar pune în aplicare ar contraveni. 56-57. clauza de conştiinţă se poate asimila cu o cauză (contractuală) de exonerare de răspundere disciplinară susţin unii autori. p. Din punct de vedere al salariatului. Iaşi 1999. şantajare. conştiinţei sale. 244 Ion Traian Ştefănescu – Inserarea clauzei de conştiinţă în unele contracte individuale de muncă. într-un conflict între editor şi agentul media acesta poate invoca clauza de conştiinţă atunci când i se impune să scrie într-un anumit fel subiectiv. în contractele colective de muncă din unităţile respective sau în A se vedea R. în nici un caz.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici se arată: „dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat”.deontologice (cum ar fi.244 În opinia unor autori. Astfel. 29 din Constituţie. direcţionarea acţiunii publice. Editura Antet. 242 În art. Ed. potrivnic. Revista Dreptul nr. Este desigur logic că. 1996. în viitor. fără a suferi consecinţe disciplinare. Bucureşti 1996 şi Vladimir Volkoff.V. ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc ». prevenirea unor dezvăluiri cu efecte negative.Beauvois. . Răspunderea juridică a funcţionarului public.). Deci. Bucureşti. Aceasta presupune şi pentru funcţionarul public. Într-un fel. un anumit drept care trebuie respectat de autoritate. ascultarea părţii adverse etc. Global Lex. evident dacă. 2 din Constituţie se arată : « Libertatea conştiinţei este garantată . Avantajul clauzei de conştiinţă îi permite ziaristului să ceară transferul în interesul serviciului.religioase (spre exemplu. 287.politice (spre exemplu. . ilegale etc.Tratat de manipulare. respectiv dreptul la opinie. refuzul de a utiliza expresii sau calificative jignitoare la adresa unei persoane). J. în acest fel. din care face parte salariatul în cauză sau de a face propagandă ateistă). Piotr Wierzbicki. 139 241 . 362372. clauza de conştiinţă vizează exclusiv posibilitatea pentru salariat de a refuza executarea unui ordin legal de serviciu. 2/1999.26 din Legea nr. legitimarea unor acte imorale.morale (de pildă.

246 2. de cultură. legiferată sau unanim şi stabil admisă (obiceiul. deci în acest caz tăcerea locatorului echivalează cu acordul de prelungire a contractului de închiriere expirat.245 2. Conţinutul informaţiei comunicate prin tăcere îmbracă diferite forme şi de regulă se deduce din conjunctura în care se manifestă tăcerea dar în mod deosebit din definiţia şi reglementarea dată de legiuitor (aprobare tacită .13 Dreptul la tăcere. p. audiovizual. non expressa non nocet » Declaraţiile (pot) prejudicia. răspuns care poate îmbrăca diferite forme. « Qui tacet non utique fatetur sed tamen verum est non negare » (Cine tace nu mărturiseşte negreşit. ori altele similare). De pildă tăcerea în materia afacerilor comerciale. informaţie de care uneori legea leagă anumite efecte juridice.. 247 Potrivit D.) « Tacens non videtur consentire atamen nec negat » (Cel ce tace nu înseamnă că este de acord. aviz tacit. acord tacit. Dreptul la tăcere.). refuz tacit. de a nu vorbi. Semnificaţia tăcerii depinde de conjunctura acesteia ori atunci când este necesară precizia este indicat ca aceasta să fie convenită. «tacita reconducţio» Ibidem. dacă locatarul rămâne şi este lăsat în posesie. drept fundamental. 125.X. pe când dreptul la tăcere are o altă semnificaţie şi evident altă reglementare. atunci se consideră locaţiunea ca reînnoită » . Dreptul la tăcere al martorului. « Qui tacet consentire videtur » (Cine tace pare să consimtă). 289. Dreptul la tăcere este un drept al persoanei ce se exercită şi se realizează în domeniul comunicării sociale în concordanţă cu celelalte drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.1427 din Codul civil potrivit căruia « după expirarea termenului stipulat prin contractul de locaţiune.reînnoirea locaţiunii prin tăcerea locatorului.13.E. se poate abţine ori exprima neutralitatea. cutuma) 290. Ana-Maria Guşan.9/2003 p. în Revista Dreptul. tăcerea este definită ca faptul de a tăcea. iar de multe ori şi tăcerea este un răspuns. 140 246 245 . Totuşi legiuitorul şi practica judecătorească admit unele excepţii când se prezumă că nu sunt dubii în înţelegerea semnificaţiei tăcerii ca de exemplu : . tăcerea nu. De pildă romanii ziceau «tacio facit ius» (tăcerea creează dreptul). Valerică Dabu. ci doar că nu neagă) « Expressa nocet. Prin această definiţie se omite faptul că şi tăcerea este o formă de comunicare. de regulă nu produce efecte juridice. de a nu se destăinui. A se vedea dr.Consideraţii generale despre tăcere. Prin tăcere se poate consimţi sau nu la naşterea ori stingerea unor drepturi sau obligaţii. dreptul la tăcere nu se confundă cu tăcerea ca element al comunicării în general. învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. prevăzută de art. Este evident că şi prin tăcere247 se poate comunica informaţia. autorizare tacită. Dar după opinia nostră.1. deoarece comunicarea prin tăcere poate fi echivocă. drept la tăcere şi dreptul făptuitorului. iar tăcerea chiriaşului asociată şi cu plata chiriei echivalează cu reacceptarea ofertei anterioare de închiriere şi implicit cu prelungirea contractului expirat.140 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE cele încheiate la nivel de ramură să fie consacrată generic clauza de conştiinţă (presă. ci adevărul este doar că nu neagă. etc. 57. nr.

.04. în cazul îndreptării erorilor materiale sau completării omisiunilor vădite din actele autentificate. credem că sintagma « dreptul la tăcere » are alte accepţiuni după cum sunt recunoscute sau nu de lege.1 şi 2 din Constituţia revizuită. Potrivit art. .250 Excepţiile de la exercitarea dreptului la tăcere trebuie prevăzute în mod expres în lege şi numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de art. în mod expres legiuitorul prevede că în caz de tăcere a autorităţii într-un anumit termen. simpla tăcere a acestuia valorează acceptare a aceloraşi preţuri şi clauze practicate anterior . atunci cînd prin lege sau convenţia în baza legii s-a definit conţinutul informativ al tăcerii şi efectele acesteia. 52 pct. Astfel. o primă accepţiune a dreptului la tăcere este facultatea. echivalează cu acceptarea ofertei. 27/18. 251 În anumite situaţii instanţa poate obliga persoane să furnizeze anumite informaţii..” 249 De pildă prin Ordonanţa de urgenţă nr.36/1995. 100/2005 privind asigurarea respectării dreptului de proprietate intelectuală. 21 alin 1 din Legea nr. explicit. 53 din Constituţie referitor la restrângerea unor drepturi sau libertăţi. Dreptul la tăcere. 8 din OUG nr. ordonanţa de urgenţă este considerată adoptată aşa cum a fost prezentată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. 291. de a nu răspunde. «tacito consensu» . Guşanu. 9/2003. nu-şi manifestă opunerea ».2 din Constituţia revizuită a instituit adoptarea tacită a proiectului de lege în cazul depăşirii termenelor de pronunţare de 45 de zile pentru legi şi 60 de zile pentru coduri şi alte legii de complexitate deosebită de către prima Camera sesizată.. în cazul lansării unei oferte adresate aceluiaşi partener de afaceri.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 141 . Camera sesizată nu se pronunţă asupra acesteia. aşa cum este în cazul prevăzut în art. .părţile pot stabili anticipat ca simpla tăcere după primirea ofertei să aibă valoare de acceptare a acesteia. «Acordul părţilor se prezumă dacă.5 din Constituţia revizuită dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea ordonanţei de urgenţă. tăcerea exprimată prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri înseamnă comunicarea unui refuz al cererii.248 În domeniul adoptării legilor. 292. 544/2001 reglementează o ipoteză în care tăcerea exprimă un refuz: „Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. art. Spre deosebire de « tăcere » aşa cum am arătat. se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. această tăcere prezumă neinterzicerea cererii şi respectiv avizarea favorabilă sau aprobarea solicitată249. p. fiind legal citate. 8 (1) În cadrul unei acţiuni în justiţie având ca obiect încălcarea unui drept de proprietate industrială şi ca urmare a unei 141 248 . În alte situaţii. respectiv procedura prin care autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii. de a nu comunica informaţia solicitată sau pur şi simplu de a comunica numai prin tăcere.M. tăcerea semnifică acceptare.când potrivit obiceiului locului prevăzut sau admis de lege. Dabu şi A.53 din Legea nr. 250 A se vedea V.cînd oferta de a contracta este făcută exclusiv în interesul destinatarului se consideră că tăcerea acestuia după luarea la cunoştinţă de ofertă.în dreptul comercial dacă între părţi au existat relaţii anterioare de afaceri se prezumă că.251 În anumite cazuri Art. De asemenea în materie notarială conform art. „Art. în revista Dreptul. 126. nr. drept fundamental.2003 privind procedura. deci să vorbească. De asemenea conform art.75 pct. posibilitatea persoanei fizice sau juridice garantată de lege.115 pct.

disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori. distribuitorilor. „Art. 293. 3. 256 Sub acest aspect se mai vorbeşte de un privilegiu împotriva auto-incriminării. b) utilizează în scop comercial servicii contrafăcute. este acel drept care înseamnă posibilitatea acestuia recunoscută şi garantată de lege de a nu răspunde autorităţii competente. În cazul în care mărturisirea persoanei în cauză este singura probă dezavantajoasă împotriva sa. În art. Dacă retragerea mărturiei a intervenit în cauzele penale după ce s-a produs arestarea inculpatului sau în toate cauzele după ce s-a pronunţat o hotărâre sau după ce s-a dat o altă soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase.3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice ratificat prin Decretul 212/1974. a). care aduc atingere unui drept de proprietate industrială protejat. cum ar fi în cazul martorului252 de a sesiza253. primite sau comandate. Ca urmare considerăm că este un drept fundamental cu toate consecinţele ce decurg din aceasta. nu poate fi considerată probă. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Mărturisirea. civilă. 263 Omisiunea sesizării organelor judiciare. dreptul la tăcere al făptuitorului255. 2. precum şi dreptul de a nu face nici o declaraţie atrăgându-i-se totodată atenţia că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa. martorul îşi retrage mărturia. 260 din Codul penal martorul care a acceptat să depună mărturie este obligat să spună tot ce ştie sub sancţiunea penală a mărturiei mincinoase.” Credem că această dispoziţie este discutabilă deoarece ar trebui extinsă şi în favoarea cereri a reclamantului.” 253 Obligaţia sesizării este opusă dreptului la tăcere în anumite cazuri funcţionarului public.38 din Constituţia Japoniei referitor la privilegiul împotriva auto-incriminării se arată: „ 1. (3) Prevederile alin.3 se aplică în mod corespunzător şi expertului sau interpretului. furnizorilor şi ale celorlalţi deţinători anteriori de mărfuri sau servicii. 260 Mărturia mincinoasă. 255 Dreptul la tăcere al făptuitorului izvorăşte din libertatea de exprimare garantată de Constituţie precum şi din art. instanţa judecătorească competentă poate să ordone ca informaţii privind originea şi reţelele de distribuţie a mărfurilor sau serviciilor. fabricanţilor. potrivit legii de procedură penală. (2) Informaţiile prevăzute la alin. luând cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile. Fapta prevăzută în alineatul precedent nu se pedepseşte dacă.” 254 A se vedea art.Nimeni nu poate fi constrâns să facă o mărturie împotriva sieşi. face afirmaţii mincinoase. „Art. pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 7 ani. (1) să admită propria participare sau o participare a rudelor apropiate la o încălcare a unui drept de proprietate industrială protejat. d) furnizează. De pildă. precum şi preţul obţinut pentru mărfurile sau serviciile respective.” 252 În art. (1) trebuie să cuprindă. fabricarea ori distribuirea mărfurilor sau în furnizarea serviciilor. omite sesizarea de îndată a procurorului sau a organului de urmărire penală. precum şi ale angrosiştilor destinatari şi ale vânzătorilor de marfă cu amănuntul. 1 . ca intervenind în producerea. în cauzele penale mai înainte de a se produce arestarea inculpatului. justificată şi proporţională în raport cu cauza.. învinuitului sau inculpatului256. ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebat. denunţa anumite infracţiuni254 sub sancţiune penală. Fapta martorului care într-o cauză penală. (1) şi (2) se aplică fără a aduce atingere altor dispoziţii legale în baza cărora: a) se acordă titularului dreptul de a primi o informaţie mai extinsă. fie în urma unei ameninţări sau a constrângerii prin tortură. c) a fost găsită în timp ce utiliza servicii contrafăcute la scară comercială.142 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE strict prevăzute de lege legiuitorul a opus dreptului la tăcere obligaţia de a vorbii. 2 din Codul de procedură penală se recunoaşte acest drept numai învinuitului şi inculpatului nu şi făptuitorului atunci când se dispune : ”Învinuitului sau inculpatului i se aduce la cunoştinţă fapta care formează obiectul cauzei. dreptul de a avea un apărător. b) sau c).70 pct. fabricate. nu se poate reţine vinovăţia acestuia. sau e)este reglementată protecţia confidenţialităţii surselor informaţiei sau prelucrarea datelor cu caracter personal. instanţa va reduce pedeapsa potrivit art. fie în urma unei încarcerări îndelungate. b) informaţii privind cantităţile produse. d) se dă posibilitatea de a refuza să furnizeze informaţii care ar constrânge o persoană prevăzută la alin. servicii utilizate în activităţi de contrafacere. c) este reglementată responsabilitatea pentru abuz privind dreptul la informaţie. Fapta funcţionarului public care. 162 cin Codul penal. Dispoziţiile alin. sau e) a fost semnalată. b) este reglementată utilizarea în materie civilă sau penală a informaţiilor comunicate potrivit dispoziţiilor prezentului articol. în scop comercial. 76. livrate.17 pct. de către o persoană prevăzută la lit. nici pronunţa o condamnare. chiar şi în prezenţa unui apărător. după caz: a) numele şi adresele producătorilor. ori în toate cauzele mai înainte de a se fi pronunţat o hotărâre sau de a se fi dat o altă soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase. Dacă fapta este săvârşită de către un funcţionar public cu atribuţii de conducere sau de control. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. să fie furnizate de către persoana care a încălcat un drept protejat sau de către orice altă persoană care: a) deţine în scop comercial mărfuri contrafăcute. În art.” 142 .

258 În art. avocaţii. notarii publici. Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii (1) Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii. proc pen. 58 din Codul de procedură fiscală denumit „Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi” se dispune: „Art. (2) Sunt asimilate persoanelor prevăzute la alin. precum şi persoanele care participă la activitatea profesională a acestora. (1). (2) Persoanele prevăzute la alin. executorii judecătoreşti. au obligaţia furnizării acestora fără plată. dispune:”Sarcina administrării probelor în procesul penal revine organului de urmărire penală şi instanţei de judecată. iar notarii publici. (4) În regim derogatoriu de la prevederile alin. precum şi orice altă entitate care deţine informaţii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile. (1) . organele de poliţie. 59. după caz. „inculpaţii au dreptul de a refuza să răspundă la orice întrebare ce le este pusă de acuzare în timpul procesului (prin invocarea celui de al 5-lea amendament al Constituţiei ) şi.259De regulă cauza şi semnificaţia tăcerii este dificil de decelat cu certitudine şi fără dubii ceea ce implică o serie de probleme folosirii tăcerii în sistemul probaţiunii. Art. (1) asistenţii. De pildă în sistemul de drept american. efectuarea de expertize. proc. În cazul când există probe de vinovăţie. medicii şi psihoterapeuţii.” 143 257 . compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile. consultanţii fiscali. Credem că este evident că în cazul învinuitului sau inculpatului trebuie să vorbim de un drept la tăcere şi nu de o tăcere ca formă a comunicării în sensul că prin aceasta ar recunoaşte învinuirea sau că ar încerca să inducă în eroare autoritatea competentă. În procesul penal învinuitul sau inculpatul nu este obligat să-şi probeze nevinovăţia şi ca atare sub acest aspect exercitarea dreptului său la tăcere nu-i poate fi imputat acesta fiind un drept legitim. cu excepţia preoţilor. (1) Soţul/soţia şi rudele contribuabilului până la gradul al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor fi înştiinţate asupra acestui drept. organele vamale.pen. 58 Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaţii. avocaţii.(3).DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 143 făptuitorului. serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor. precum şi prezentarea unor înscrisuri. auditorii. sarcina administrării probelor revenindu-i organului de urmărire penală şi instanţei de judecată. serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple.258 Pe de altă parte învinuitul sau inculpatul nu este obligat să probeze vinovăţia sa. dispune:”Învinuitul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi nu este obligat să-şi dovedească nevinovăţia. cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informaţiile. în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor. efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri. pot furniza informaţii. cu excepţia informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor fiscale stabilite de lege în sarcina lor. serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. după caz. de asemenea. experţii contabili. 1 din C. ori la persoane care au calitatea de contribuabil. 66 din C. În acest sens art. au dreptul de a nu apărea de loc în calitate de martor. învinuitul sau inculpatul are dreptul să probeze lipsa lor de temeinicie. Ar fi incorect să se admită ca probă în proces declaraţia dată în calitatea de făptuitor obţinută cu încălcarea legi în condiţiile în care declaraţia învinuitului sau inculpatului obţinută în mod ilegal nu poate fi folosită ca probă în proces. executorii judecătoreşti. 65 alin.” 259 În acest sens art.257 Chiar şi în procedura fiscală contribuabilului i se recunoaşte un drept de a nu se autoincrimina şi respectiv dreptul de a tăcea respectiv de a nu furniza informaţii.

îi este interzis acuzării să comenteze tăcerea sau refuzul inculpatului de a fi martor. Haley. proc. proc. pen.144 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE Mai mult chiar. în baza căruia aceasta tace şi nu divulgă ceea ce constituie secret profesional. 65 pct. 544/2001 nu poate fi invocat un drept la tăcere in cazul informaţiilor care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică deoarece acestea constituie informaţii de drept public şi dacă cineva le-ar clasifica drept informaţii secrete aceasta ar contraveni legii fiind declasificate prin efectul legii.13 din Legea nr. Robert M. acceptă comunicarea. nu poate fi invocat faţă de cei care potrivit legii (ca temei şi condiţii) au un drept de acces la aceste secrete. orice persoană care cunoaşte vreo probă sau deţine vreun mijloc de probă este obligată să le aducă la cunoştinţă sau să le înfăţişeze.O. Dar acest drept nu se confundă cu dreptul la tăcere pe care îl are şi funcţionarul public în calitate de invinuit sau inculpat.04. Considerăm că dreptul persoanei izvorât din dispoziţiile legale care ocrotesc secretul profesional263. Într-o altă accepţiune un drept la tăcere al funcţionarului public şi al autorităţii este şi acel drept care în baza legii şi a obligaţiei de apărare a secretului economic sau secretului de stat. presupune posibilitatea de a refuza motivat comunicarea informaţiilor pe care le-a clasificat261 sau pe care le consideră şi sunt secrete economice262 potrivit legii. Astfel se pune întrebarea dacă martorul are un drept la tăcere sau este obligat să depună mărturie ? În dreptul românesc regula generală se găseşte în art.2002. Potrivit art. 682/2002 privind protecţia martorilor se vorbeşte în mod expres de „acordul martorului „ să furnizeze organelor judiciare informaţii ori date cu privire la săvârşirea unor infracţiuni grave. Justiţia Penală o viziune asupra modelului american. 263 A se vedea şi art. 144 262 261 . 1 din Legea nr. pen. În momentul în care beneficiarul obligaţiei la tăcere.182 din 12. 260 A se vedea Legea nr.177. divulgarea. care incriminează faptele ce constituie infracţiunea de divulgare a secretului economic.”264 Se pune întrebarea dacă persoana refuză să depună mărturie este sancţionabilă şi cu ce ? În art. 2 din C. Bucureşti 2002 p. Editura Expert. este şi o obligaţie la tăcere atîta timp cît nu a fost deslegată de către beneficiarul secretului profesional..83 din C. ziua şi ora arătate în citaţie şi are datoria să declare tot ce ştie cu privire la faptele cauzei. 295. formulare care induce ideia de drept de a refuza să depună mărturie şi nu de o obligaţie de a depune mărturie. Dreptul la tăcere al funcţionarului public fundat pe secretul de stat.248 din 12. A se vedea şi art. publicate în M. În actuala reglementare o situaţie interesantă este cea a martorului .2002. ”260 294. o persoana chemată ca martor este obligată să se înfăţişeze la locul. nr.. care incriminează faptele ce constituie infracţiunea de divulgare a secretului profesional. privind protecţia informaţiilor clasificate.298 din Codul penal. De asemenea în cazul martorului sunt excepţii iar încălcarea acestei obligaţii nu întotdeauna este sancţionată penal.04. 264 După cum am văzut de la regula unei astfel de obligaţii sunt excepţii aşa cum sunt de pildă în cazul învinuitului sau inculpatului care are un drept la tăcere.196 din codul penal. în care se dispune : „La cererea organului de urmărire penală ori a instanţei de judecată. atunci obligaţia la tăcere se transformă într-un simplu drept la tăcere în sensul că cel întrebat după deslegarea de obligaţie are posibilitatea să decidă singur fără nici o restricţie dacă va vorbi sau nu. Este de observat că potrivit art. secretul economic şi secretul profesional. Bohm şi Keith N.

avocaţii.pen.3 lit. a jurat. în cazul în care părţile au avut ocazia să ia parte la una din audierile judiciare anterioare(art. pen. 265 Potrivit art. P. nu poate fi supus vreunei măsuri de restrângere a libertăţii sau împiedicat în alt mod să părăsească România. a persoanei obligate a păstra secretul profesional.a.p.247 C. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională intitulat „Refuzul de a depune mărturie”. 4. art. 145 267 266 . psihologii. notarii. persoanele care riscă prin declaraţia lor de martor să se pună în mişcare împotriva lor o procedură penală. pen.162. în opinia noastră în latura obiectivă a infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art. „Dacă un martor care dă curs citaţiei şi se prezintă în faţa unei autorităţi judiciare române refuză să depună mărturie în totalitate sau în parte. săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă. sau persoanele care riscă. Astfel aşa cum am arătat socotim că fapta persoanei de a nu fi de acord să depună mărturie refuzând jurământul nu poate fi încadrată în infracţiunea de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 5. în cazul în care părţile au avut ocazia să ia parte la una din audierile judiciare anterioare (art. Obligaţia de prezentare a martorului este asigurată prin sancţiunea contravenţională prevăzută de art. 152 din C. austriac). 260 din C.267 Pe de altă parte se poate susţine că infracţiunea de mărturie mincinoasă se poate săvârşi numai dacă persoana are calitatea de martor respectiv numai după acordul ei de a depune mărturie. se va pune în vedere martorului că.a. 2. pen. sau riscă să se acuze singuri în legatură cu o procedură penală deja pusă în mişcare împotriva lor. nu sunt obligate să depună ca martori: 1..DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 145 296. şi după depunerea jurământului sau după rostirea formulei prevăzută în art. în legătură cu faptele despre care au luat cunoştinţă în această calitate.7 se dispune : “După depunerea jurământului sau după rostirea formulei prevăzute în alin. 198 pct. dacă nu va spune adevărul. şi altele când persoana nu are datoria să depună ca martor. 162 a. 5. 85 pct. în legătură cu fapteledespre care au luat cunoştinţă în această calitate. şi a făcut deja declaraţia omiţând cu intenţie să spună tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebat şi nu la persoana care refuză să depună mărturie şi nici să se angajeze în procedura de Socotim că şi martorul are un drept la tăcere cum ar fi în cazul soţului şi rudelor apropiate precum şi în alte situaţii când nu este obligat în mod expres de lege să depună mărturie. apărătorii. austriac. 85 alin 5 din C. potrivit legii române. proc. angajaţii unnor instituţii de consiliere şi ajutor social recunoscute . persoanele care ar trebui să depună ca martori în procedura împotriva unei rude (art.” Potrivit art. Credem că modalitatea prevăzută de art. psihiatrii. Iar în art. chiar dacă. a persoanei vătămate care se constituie parte civilă. funcţionarii sau agenţii de probaţiune(în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere). chiar dacă au fost deja condamnaţi. persoanele care ar fi putut fi afectate în sfera lor sexuală prin fapta reţinută în sarcina învinuitului. şi mediatorii care mediază între soţi conform art. art.266 De la dispoziţiile de mai sus legiuitorul a prevăzut o serie de excepţii cum sunt în cazul soţului şi rudelor apropiate ale învinuitului sau inculpatului. 99 alin. De altfel.”265 Observăm că legiuitorul foloseşte construcţia „dacă nu va spune adevărul” şi nu „dacă refuză să spună adevărul”. 2.72 C. consultanţă şi audit financiar-contabil precum şi administrări fiduciare. austriac). 260 din C. nu intră şi refuzul de a depune mărturie. persoanele care încă nu au îndeplinit vârsta de 14 ani la data audierii şi ar fi putut fi afectate prin fapta reţinută în sarcina învinuitului. psihoterapeuţii. 260 din C.1 din Legea căsătoriei. să se pună în mişcare o procedură penală împotriva unei rude a lor. prin mărturia lor. pen. pen. 178 din Legea nr. 3.proc. să denunţe sau să sesizeze. proc. Calitatea de rudă dobândită prin căsătorie rămâne valabilă şi atunci când căsătoria a fost desfăcută. respectiv fapta martorului de a nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebat se referă la persoana care a acceptat să depună mărturie. a din C. şi prestatorii de servicii de consultanţă fiscală.247) . un asemenea refuz ar constitui o infracţiune sau ar putea atrage măsuri coercitive.

262.Mai mult chiar. calitatea de martor a unei persoane trebuie să fie legal atribuită în momentul audierii sale.. De lege ferenda socotim că ar trebui recunoscut într-o dispoziţie de procedură penală dreptul martorului la tăcere atunci când riscă prin declaraţia sa să se înceapă procesul penal împotriva sa şi astfel să beneficieze şi el de un drept la tăcere ca şi învinuitul sau inculpatul. iar sursa nu i-a „Astfel inculpaţii au dreptul de a refuza să răspundă la orice întrebare ce le este pusă de acuzare în timpul procesului (prin invocarea celui de. sau de a nu mărturisi contra sa dorind să beneficieze de privilegiul împotriva auto-incriminării şi respectiv dreptul la tăcere în situaţiile prevăzute de lege. Bucureşti. 269 Vintilă Dongoroz şi colectiv. Dezvăluirea acestor surse. 1972.177. 360/2002 poliţistul trebuie „să informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de corupţie săvârşite de alţi poliţişti. vol.Editura Expert Bucureşti 2002 p. În anumite cazuri expres prevăzute de lege unele persoane sunt obligate să denunţe sau să sesizeze anumite infracţiuni despre care au luat la cunoştinţă (nu să depună ca mărturie). 270 De pildă potrivit art. atunci jurnalistul poate invoca un drept la tăcere. poate fi făcută numai în baza unei hotărîri judecătoreşti”. referindu-se la dreptul sursei de informare a personalului Rompres. şi altele270). au dreptul de a nu apărea deloc în calitatea de martor. 265 din C. infracţiuni prevăzute de art.146 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE realizare a mărturiei din varii motive cum ar fi teama şi neînţelegerea programului de protecţie a martorului.al 5-lea amendament) şi. art.”269 297. Bohm . pen. de asemenea.” 271 În art.7 pct.268 În doctrină se arată:“Pentru a putea fi săvârşită infracţiunea de mărturie mincinoasă. Astfel când sursa (potenţíal martor) lasă la aprecierea jurnalistului divulgarea identităţii sale. art.2 din Legea audiovizualului nr.”Robert M. la nedivulgarea identităţii se dispune: „caracterul confidenţial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin prezenta lege. 179. de funcţionar public sau de persoană care cunoaşte împrejurări care. p. Keith N. Credem că în mod discutabil în art. Totuşi în aceste cazuri credem că sunt obligate să depună şi ca martor cu excepţia cazului când în virtutea atribuţiilor de serviciu au întocmit acte de constatare iar în denunţ sau sesizare faptele au fost prezentate incomplet. Dreptul la tăcere este recunoscut şi în relaţia dintre jurnalist şi autorităţi legat de protecţia sursei jurnalistului. motivată prin existenţa unui interes public. Deci potenţialul martor poate refuza să depună mărturie beneficiind de protecţia acordată de lege în calitatea de sursă a jurnalistului. g din Legea nr.19/2003. IV Editura Academiei . omisiunea sesizării organelor judiciare. Credem că sursa jurnalistului nu poate invoca un drept la tăcerea jurnalistului atunci cînd jurnalistului i s-ar cere să divulge identitatea sursei sale271. dacă ar fi cunoscute . Justiţia Penală o viziune asupra modelului american. astfel: „(2) orice jurnalist sau realizator de programe este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursa informaţiilor oţinute în legătură directă cu activitatea sa profesională”. de care a luat cunoştinţă. Aceste persoane nu au calitatea de martor ci de denunţător. 1 lit. în limitele legii pentru protecţia identităţii sursei sale. 298. 41 alin. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. deoarece este tratat ca un drept exclusiv necondiţionat.504/2002 este reglementat un drept la tăcere al jurnalistului referitor la divulgarea sursei sale. ar duce la stabilirea nevinovăţiei unei persoane trimise în judecată sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane ţinute în arest pe ne drept. obligaţie care dacă nu se respectă se pedepseşte penal (nedenunţarea unor infracţiuni. 263 . Haley.10 din Legea privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă Rompres nr. ceea ce după opinia noastră poate să 146 268 . Spunem că este discutabilă o astfel de reglemenrate a acestui drept la tăcere. omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare.îi este interzis acuzării să comenteze tăcerea sau refuzul inculpatului de a fi martor.

272 Potrivit art.2 din O.G. În aceste sens sunt reglementări în Ordonanţa de Urgenţă privind procedura aprobării tacite nr. Dacă legea nu prevede un termen pentru soluţionarea cererii de autorizare. atunci credem că ziaristul nu mai are un drept la tăcere ci o obligaţie la tăcere iar sursa acestuia nu va putea să nu depună ca martor. şi aşteptînd comunicarea scrisă a suferit pagube pe care le revendică de la autoritatea administraţiei publice. în domeniul emiterii. cînd tăcerea produce efecte juridice.U. şi de a-şi desfăşura activitatea potrivit acestui drept274.7 pct.27/2003.G. solicitantul poate desfăşura activitatea.1 din actul normativ mai sus citat273.27/2003 prin procedura aprobării tacite se înţelege : « procedura prin care autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii ». procedură de care din vina sa. Intr-o altă accepţiune a dreptului la tăcere s-ar putea vorbi de dreptul de a beneficia de efectele tăcerii altuia în condiţiile prevăzute de lege. nr. dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 147 .27/2003 „procedura aprobării tacite se aplică tuturor autorizaţiilor emise de autorităţile administraţuiei publice locale. inclusiv o comunicare eficientă. regimul drogurilor şi precursorilor. cu excepţia celor emise în domeniul activităţii nucleare. Ca urmare credem că trebuia reglementat ca un drept la tăcere condiţionat de consimţămîntul sursei pentru divulgarea identităţii acesteia. Această procedură este o modalitate de comunicare expres reglementată de lege. se poate vorbi de : . nr. potrivit legii. afecteze dreptul sursei la protecţie.3 din O. 299. autoritatea întrun eventual proces. Potrivit art. dacă solicitantul nu acţionează ca şi cum s-ar fi aprobat.27 din 18 aprilie 2003. a celor care privesc regimul armelor de foc. .dreptul petentului de a invoca aprobarea tacită a cererii sale.U. producător de efecte juridice. presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea.U. reînnoirii autorizaţiilor şi reautorizării ca urmare a expirării termenului de suspendare a autorizaţiilor sau a îndeplinirii măsurilor stabilite de organele de control competente. După expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizaţiei şi în lipsa unei comunicări scrise din partea autorităţii administraţiei publice. muniţiilor şi explozibililor. prin exercitarea acestui drept. 273 După trecerea termenului de 30 de zile. se aplică procedura aprobării tacite a acestora272. Astfel.dreptul la tăcere al autorităţii publice care are astfel posibilitatea să comunice în scris acordul său ori prin tăcerea timp de 30 de zile de la depunerea cererii de emitere.1 din O. Cu atît mai mult credem că nu se poate pune problema infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor sau neglijenţă în serviciu. In cadrul acestei proceduri reglementate de actul normativ mai sus citat. autorităţile administraţiei publice sunt obligate să soluţioneze cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. precum şi autorizaţiilor în domeniul siguranţei naţionale”. reânnoire sau reautorizare prevăzută de Ordonanţă . poate invoca un drept la tăcere. 274 În doctrină se vorbeşte de dreptul la autorizarea condiţionată ca un drept al persoanei de a primi autorizarea şi obligaţia autorităţii de a autoriza.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 147 pretins confidenţialitate. solicitantul nu a beneficiat. cum ar fi de pildă în cazul procedurii aprobării tacite. în cadrul procedurii aprobării tacite. In situaţia în care sursa i-a cerut ziaristului să nu-i divulge identitatea. de autoritatea competentă. se dispune în art.G. nr. când tăcerea autorităţii echivalează consimţământul acesteia referitor la ceea ce s-a cerut legal. autoritatea realizează obiectivele prevăzute de art.

Potrivit practicii judiciare penale americane de la regula excluderi probei obţinute ilegal s-a admis excepţia de bună credinţă a autorităţii care a obţinut proba precum şi aşa zisă preponderenţă a dovezi. a comunicării operative.” Robert M. părerea etc.responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice în vederea respectării termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizaţiilor. nr.A. p. Editura Global Lex Bucureşti 2000.277 De pildă în cazul Nix V. p. De pildă. Regula excluderi a fost elaborată de Curtea Supremă de Justiţie S.27/2003 privind procedura aprobării tacite. referitor la dreptul de a nu face nici o declaraţie în Amendamentul 5 (1791) la Constituţia Statelor Unite ale Americii. în mod independent de acţiunea care constituie încălcarea constituţională. Este vorba de regula excluderi probei obţinute ilegal. de la folosirea acesteia în procesul penal. lege. conduc la excluderea lor din sistemul doveditor al cauzei. se arată că «nimeni nu va putea fi constrâns să mărturisească împotriva propiei persoane».13.U. încă din 1914 în cazul Weeks v. În opoziţie cu dreptul la autorizarea condiţionată se vorbeşte de dreptul la autorizare pur şi simplu. ca un drept care se valorifică în procesul comunicării sub diferite forme unele din ele reglementate de lege. adică atunci cînd în condiţiile prevăzute de lege. Ca urmare.1 din O. cit. De asemenea. .2.impulsionarea dezvoltării economice prin oferirea unor condiţii cît mai favorabile intreprinzătorilor. descoperită prin mijloace legale. A se vedea V. op.U. Ca urmare. însă rezultă implicit din acestea. Dabu Răspunderea juridică a funcţionarului public. 277 Robert M.înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri. Bohm arată: “Preponderenţa dovezii este dovada care depăşeşte „în greutate”dovezile adverse sau este suficientă pentru a înlătura îndoiala sau speculaţia. .276 De exemplu recunoaşterea faptei făcută de o persoană căreia nu i s-a adus la cunoştinţă că are dreptul să nu facă nici o declaraţie este considerată probă obţinută ilegal şi nu poate fi folosită în proces. care a fost descoperită ca rezultat al unei violării constituţionale. p. ar fi fost în mod inevitabil.148 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE Este evident că reglementarea efectelor juridice. legiuitorul delegat a urmărit: . procuratura trebuie să dovedească printr-o preponderenţă a dovezii că dovada. acest standard este utilizat pentru a stabili dacă se aplică regula descoperirii inevitabile. intervenind un drept de apreciere discreţionar al acesteia. Bohm op. United States. în domeniul comunicării. evitând astfel riscul unor greşeli ori a înţelegerii greşite şi evident a unor consecinţe nedorite. 300.177/178 275 În art.G.. legale şi utile275. 276 A se vedea Robert M. implicînd costuri de autorizare cît mai reduse. opinia. respectiv a drepturilor şi obligaţiilor legate de tăcere este o necesitate a vieţii moderne. cit. . Dreptul la tăcere nu are o consacrare expresă în Constituţie. 2. orice poliţist este obligat să avertizeze pe cel reţinut că are dreptul să nu declare nimic. Convenţii internaţionale şi legi. . Bohm. Dreptul la tăcere în legislaţia penală şi practica judiciară. Curtea Supremă Statelor Unite a susţinut că dovada obţinută prin încălcarea drepturilor inculpatului poate fi utilizată în proces. De pildă. întrucât tot ce spune poate fi folosit împotriva sa la tribunal. autoritatea are facultatea să aprobe sau nu cererea. 148 .promovarea calităţii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative. Williams. Declaraţiile şi probele obţinute cu încălcarea prevederilor acestui drept. 171. se arată că prin reglementarea aprobării tacite.170-171.combaterea corupţiei prin diminuarea arbitrariului în decizia administraţiei. dreptul la tăcere îţi permite să îţi asiguri un timp suficient pentru a formula şi argumenta replica precum şi a comunica în mod corect voinţa.

acuzatul are dreptul să tacă dacă “nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere” pînă în momentul asigurării unui interpret autorizat. 278 279 Robert M. prin preponderenţa dovezii. în mod inevitabil. prevăzut de art. dreptul de a fi asistat de un apărător ales de el şi la nevoie.N.9 lit.10 pct. acuzatul beneficiază de drepturile la apărare acordate prin art. la un interpret. p. De la primul interogatoriu.279 Credem că din această dispoziţie rezultă că martorul nu poate fi obligat să declare ceva prin care indirect s-ar recunoaşte şi el vinovat. or aceasta presupune şi dreptul de a nu comunica.29 din CORPUS IURIS – dispoziţii penale privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene281 se prevede că: “în orice proces deschis pentru o infracţiune comisă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. astfel: “fiind înţeles că divulgarea anumitor informaţii care pot prejudicia intreprinderea va putea fi refuzată sau că se va putea solicita ca acestea să fie confidenţiale”. atunci. În art.e din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.43/1994 se arată că: “reprezentanţii în Comitetul Miniştrilor se bucură.21 lit. ar fi fost descoperite informaţiile pe căi legale. Din moment ce comunicarea este tratată ca o libertate. În art.a din Carta Socială Europeană Revizuită atunci cînd se vorbeşte de dreptul la informare şi la consultare se face trimitere şi la un drept la tăcere.3 lit.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi prin art. atunci cînd este întrebat de o autoritate referitor la fapte prin care s-ar încălca imunitatea280. franceză. 149 . Deasemenea în art.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 149 dacă procuratura poate arăta.14 pct. nr. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice a fost ratificat de România prin Dct. presupune şi dreptul la tăcere al membrului Consiliului. în mod deosebit imunitatea în ceea ce priveşte cuvîntul. Bohm op. cit. de următoarele privilegii şi imunităţi: a) imunitatea de arestare sau de detenţie şi de reţinere a bagajelor lor personale şi imunitatea de orice jurisdicţie în ceea ce priveşte actele îndeplinite în calitatea lor oficială.10 din Pactul Internaţional al O. 304. respectiv dreptul la tăcere. inclusiv cuvîntul şi înscrisurile lor. În exercitarea dreptului la interpret. persoana este liberă să tacă să nu comunice. deci un veritabil drept la tăcere. 212/1974 al Consilului de Stat.173.a din Acordul General privind Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei ratificat de România prin Legea nr. I se recunoaşte dreptul de a tăcea”. De pildă imunitatea pentru jurisdicţie reglemntată de Acordul General privind Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei. 280 În art. acuzatul are dreptul de a cunoaşte conţinutul acuzaţiilor aduse lui. că. asupra Drepturilor Civile şi Politice. Dreptul la tăcere rezultă şi din modul de reglementare a altor instituţii juridice. Editura Efemerida 2000. în cele din urmă sau.3 lit. În art. 302. pe durata exercitării funcţiei lor şi în decursul călătoriilor lor către locul reuniunii. ceea ce apare ca un drept la tăcere în lipsa unor alte dispoziţii exprese ale legii.…” 281 Pentru conţinutul ultimului proiect al lui COPRPUS IURIS a se vedea „CORPUS IURIS” Ediţia bilingvă română.U.6 pct.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului se prevede libertatea de a comunica. tradus şi editat sub patronajul Academiei Române de Cercetare a Dreptului Comunitar. 303.278 301.g din Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice se prevede că orice persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni penale are dreptul să nu fie silită să mărturisească împotriva ei însăşi sau să se recunoască vinovată.

care prevede dreptul la tăcere al persoanei acuzate. Or aceasta este o recunoaştere implicită că dreptul la tăcere este un drept fundamental.art. de pildă : .12. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. . în lipsa unui avocat şi chiar în prezenţa apărătorului. creaţia.art. În legislaţia României în domeniul procedurii penale.articolul 14 pct. . g) să nu fie silită să mărturisească impotriva ei însăşi sau să se recunoscă vinovată” (art. în revista Dreptul. în speţă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-o speţă a hotărât că s-a încălcat dreptul la tăcere printr-o cerere de furnizare a unor documente precis identificate. în condiţii de deplină egalitate. Bucureşti 1998.212/31.. Libertatea de exprimare nu ar fi deplină dacă nu ar exista dreptul la tăcere.20 pct.3 din Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. care presupune dreptul de a te apăra şi prin tăcere.30 din Constituţia României reglementează libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare..150 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 305.14 subsol în care se susţine că dreptul la tăcere nu ar fi un drept fundamental.66 din Codul de procedură penală. 283 „Orice persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni penale. O opinie contrară a se vedea în Mircea Duţu.conform art. are dreptul. Bucureşti 2005. p. într-un cuvânt. de menţionat că un astfel de drept este în acelaşi timp şi o obligaţie de serviciu pentru funcţionarul şi demnitarul public. drept fundamental. nr. p. dreptul la tăcere este încălcat chiar şi atunci când o lege îl obligă pe acuzat să răspundă la întrebări sau să furnizeze documente autorităţilor. pact ratificat de România prin Decretul nr. p.1 din Constituţie. este consacrat dreptul de a tăcea al făptuitorului (în anumite situaţii). învinuitului sau inculpatului ori al martorului în mai multe situaţii expres prevăzute de lege.3 lit.282 306. Guşanu. credinţa. învinuitul sau inculpatul are dreptul să tacă atunci cînd i s-ar cere să-şi probeze nevinovăţia. presupunând dreptul de a tăcea şi de a nu-ţi exprima gîndurile. potrivit prezumţiei de nevinovăţie.g din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.14 pct. Dreptul la tăcere. 306.art. Libertatea de exprimare se realizeză şi prin dreptul la tăcere între acestea fiind o legătură de tipul sine qua non.24 din Constituţia României în care este reglementat dreptul la apărare. sub ameninţarea cu sancţiuni penale în caz de refuz. la cel puţin următoarele garanţii: „(a. Or libertatea de exprimare fiind o libertate fundamentală legată sine qua non de dreptul la tăcere rezultă că şi dreptul la tăcere este un drept fundamental284. Dabu şi A.29 şi art.M. 9/2003.. Institutul Romîn pentru Drepturile Omului.1974283 care face parte din dreptul nostru intern potrivit art.f). Dreptul la tăcere. Vincent Berger.) Pentru o tratare mai detaliată a se vedea V. 150 284 282 . Potrivit Constituţiei României dreptul la tăcere rezultă din: . opiniile. dreptul de a nu comunica decît atunci cînd doreşti sau consideri necesar şi oportun în cadrul exercitării acestei libertăţi. extrasul de pe conturile sale bancare în străinătate. . Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. 126. Editura Economică. cazul Funche contra Franţei.387.28 din Constituţia României în care este prevăzut secretul corespondenţei care presupune dreptul de a tăcea şi de a nu divulga secretul corespondenţei al celor care au luat la cunoştinţă legal sau întîmplător despre acesta.

325 alin. dreptul de a avea un apărător. precum şi dreptul de a nu face nici o declaraţie. atrăgându-i totodată atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa (. iar mediul social de asemenea.în art. cu atât mai mult când învinuirea este neprobată. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi în general legislaţia comunitară 308. incredibilă şi nu merită răspuns. desconsideraţie faţă de cel care afirmă sau faţă de ce s-a afirmat.80 din Codul de procedură penală soţul şi rudele apropiate ale învinuitului sau inculpatului nu sunt obligate să depună ca martori. 70 alin. în alte situaţii. nefiind nimeni obligat să-şi dovedească el nevinovăţia.conform art. refuz care îşi poate avea temeiul şi în dreptul la tăcere. etc. Alţii pur şi simplu fiind de acord consideră că acordul l-au exprimat prin tăcere sau alţii care deşi 151 . O simplă învinuire neprobată nu are nici o valoare în faţa prezumţiei de nevinovăţie atunci când autoritatea respectă legea. sau necredibilă. Altcineva poate să nu răspundă considerând că afirmarea este ridicolă.6 din Codul de procedură penală.2 din Codul de procedură penală a primit o altă redactare având următorul cuprins: „Învinuitului sau inculpatului i se aduce la cunoştinţă fapta care formează obiectul cauzei.. că nu acceptă să răspundă. dar nici cu recunoaşterea acesteia. O astfel de prevedere constituie încă un pas spre armonizarea legislaţiei penale cu Constituţia. Credem că şi prezumţia de nevinovăţie justifică tăcerea.. dacă avem în vedere că printr-un astfel de „răspuns” fiecare poate să înţeleagă ce vrea.potrivit art. Aşa cum am arătat socotim că şi potrivit legii române exercitarea dreptului la tăcere nu se confundă cu tăgăduirea faptei.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 151 . . nu credem că este întotdeauna adevărată. . De pildă se poate înţelege că prin tăcere se exprimă dispreţ. interpretând per a contrario din această dispoziţie ar rezulta că persoanele care nu au calitatea de soţ sau rudă apropiată a învinuitului sau inculpatului sunt obligate să depună ca martor ceea ce ni se pare discutabil deoarece trebuie avute în vedere şi celelalte dispoziţii legale în materie. uni nu răspund şi tac de frică.)”. ar însemna că ar şi recunoaşte-o.73 alin.potrivit art. Zicala că şi tăcerea este un răspuns. în sensul că din moment ce nu contrazice acuzarea. învinuitul sau inculpatul au un drept la tăcere în lipsa asistării lor de către apărătorul ales sau cel din oficiu acceptat. sau că s-au inhibat datorită emoţiei. ceea ce presupune în această situaţie. pentru a evita o polemică sau ceartă ori chiar scandal. 307.2 din Codul de procedură penală se vorbeşte de ipoteza « cînd inculpatul refuză să dea declaraţii ». În Legea 281/2003 de modificare şi completare a Codului de procedură penală art. 309. . ceea ce înseamnă după părerea noastră că legiuitorul în spiritul Constituţiei a recunoscut inculpatului un drept de a refuza să dea declaraţii.2 din Codul de procedură penală învinuitul are dreptul să refuze să semneze declaraţia consemnată de organul de urmărire penală. un drept la tăcere al acestora.

2 din Legea nr. îndeosebi cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri. Astfel Bentham arăta: Jurisprudenţa engleză are o maximă care opreşte să se întrbuinţeze interogatoriul pentru a scoate din gura prevenitului fapte în acuzarea lui: această maximă nu poate avea un alt efect decât să încurajeze crima.” O reglementare asemănătoare găsim şi în art. Pentru tăcere şi refuzul de a răspunde. Or într-o astfel de situaţie credem că nu i s-ar putea refuza circumstanţa atenuantă prevăzută de art.152 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE nu sunt de acord nici nu neagă285 tăcând pur şi simplu. şi care.fizice ori psihice. făptuitorul a tăcut tot timpul până în momentul asistării de apărător iar după aceea.U. În primul caz.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. prin care se pedepseşte penal . – „tacens non videtur consentire attamen nec negat”. Ea slăbeşte unul din primele mijloace de procedură. De aceea socotim că exercitarea dreptului la tăcere nu înseamnă tăgăduirea faptei. socotim că dreptul la tăcere este presupus şi de dreptul la apărare prevăzut de art. Theorie des peines. Tanoviceanu. 310.24 din Constituţie. „Curierul Judiciar Bucureşti 1912. acesta fiind un drept al său. pag. II p. numai el pot să le dea” Bentham. De aceea credem că orice constrângere în această direcţie este inacceptabilă. prof. 2671 din C. sau din revolta omului inocent.39/2003 se dispune: „(2) persoana care a săvîrşit una dintre faptele prevăzute la art.G.” 288 A se vedea art. ia judecătorului toate luminile pe care le poate scoate de la vinovat. fapta prin care se provoacă unei persoane.9 pct.Ed. 670. înlesnind descoperirea şi arestarea participanţilor neavând niciodată intenţia de a tăgădui fapta. pen. Tratat de drept şi procedură penală. 152 285 . ci doar că nu neagă”. II-a vol. a recunoscut fapta. nr. 117 şi 118. Credem că tăgăduirea faptei nu poate fi făcută decât prin răspuns care poate fi o negare pură şi simplă sau o negare argumentată. denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat. inculpatul constrâns dacă va sfârşi prin a vorbi desigur că va ticlui o tăgadă abilă.19 din O. nu neapărat pentru a tăgădui. renunţarea la tăcere se poate face atât în faza de urmărire penală cât şi în faţa judecăţii.676 287 În art. în al doilea caz inocentul sau îşi va striga inocenţa sau disperat se va recunoaşte vinovat numai să curme suferinţele. 311. Aşa cum am arătat. I Tanoviceanu arăta: „constrângerea este inutilă şi absurdă. fiindcă un inculpat care tace e cert că sau face aceasta dintr-o tactică bine chibzuită. Tip. legea trebuie să lase oricărui inculpat facultatea de a vorbi sau nu”289.c din Codul penal sau aplicarea dispoziţiei privind reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. Tratat de drept şi procedură penală. o durere sau suferinţe puternice. De pildă.7 alin.9 pct. făptuitorul învinuit sau inculpatul nu trebuie constrâns288 sau sancţionat în nici un fel.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie: „19.Beccaria Dei delliti e delle pene. 4 Tipografia „Curierul Judiciar” Bucureşti. Credem că inculpatul poate să tacă. sau a se sustrage judecăţii ci pur şi simplu tace până beneficiază de sfaturile apărătorului. 289 Dreptul la tăcere al învinuitului şi inculpatului a fost criticat chiar de jurişti englezi. Vol. (1) sau (3) şi care în cursul urmăririi penale sau al judecăţii. Persoana care a comis una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvîrşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. În acest sens. atît de favorabil infractorilor era de părere că inculpatul care refuză să răspundă judecătorului trebuie să fie pedepsit”. paragraful 10. fără vreun tratament diferenţiat pentru exercitare în perioada anterioară a dreptului la tăcere.287 În ultima situaţie.IV. citat de I Tanoviceanu. în unele cazuri. în condiţiile art. 286 A se vedea şi I. Socotim că Totuşi este de observat că romanii spuneau că: „cel ce tace nu înseamnă că este de acord. probată286.C. beneficiază de reducerea la jumătata a limitelor pedepsei prevăzute de lege. p.74 lit. „Însuşi Beccaria. s-a comportat sincer. cu intenţie.2 din Legea nr.

. este oprit a se întrebuinţa violenţe.p.Dreptul la tăcere şi legalitatea interceptării şi înregistrării audio. 68 din C. 90 indice 1.23 pct. 290 A se vedea Gh. Potrivit art. Iaşi.p. ameninţăriori alte mijloace de constrângere. serios. violenţe.p interceptările şi înregistrărili audio sau video se fac cu autorizarea motivată a instanţei iar în caz de urgenţă şi cu titlu provizoriu cu aprobarea dispusă de procuror prin ordonanţă motivată. neprovocate.290 2. normale. inculpatului provocată prin informator în condiţiile în care aceştia au ales dreptul la tăcere constituie o încălcare a acestui drept. sau a altor mijloace interzise de lege a fi folosite în scopul de a se obţine probe292 . precum şi promisiuni sau îndemnuri. Lumina Lex Bucureşti 1998. în scopul de a se obţine probe.2 din C. conversaţiile înregistrate trebuie să fie legale. atunci învinuitul sau inculpatul are dreptul să nu răspundă la învinuirile ce i se aduc.. pag. Din nici o dispoziţie legală cunoscută de noi în dreptul românesc nu rezultă că exercitarea dreptului la tăcere.8 teza II din Constituţia revizuită sunt imperative. legislativă. Interceptarea conversaţiilor poate fi ilegală sub aspectul lipsei de autorizare291 dar şi al caracterului conversaţiei . interceptare a învinuitului. executivă şi judecătorească să reconsidere poziţia faţă de locul şi rolul criminalisticii. valoarea probatorie a înregistrării unei conversaţii depinde de: caracterul liber al exprimării. pentru că altfel afectează dreptul la tăcere.2 şi4 din C. orice ascultare.74.. de inexistenţa ameninţărilor. 153 . în Dreptul nr. Declaraţiile invinuitului sau inculpatului . Logica Juridică. arată Curtea Europeană a Drepturilor Omului în deciziile sale.3.80 291 Potrivit art. I Doltu. Întrucât dispoziţiile art. A Mihăilă. p. juriştilor şi specialiştilor criminalişti în materie în raport de noile exigenţe ale probaţiunii. Editura Junimea. pag. 166. ameninţări. Astfel nu putem fi de acord cu cei care susţin că dacă învinuitul sau inculpatul se abţine să dea declaraţii uzând astfel de dreptul la tăcere.6 pct.p. citat de Alexandru Sava în Aprecierea probelor în procesul penal. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului învinuitul ori inculpatul are dreptul la tăcere în timpul procesului penal . a promisiunilor. Astfel credem că procesul verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii în lipsa apărătorului. influenţa unor substanţe care anihilează voinţa etc. este important a se verifica dacă recunoaşterile învinuitului sau inculpatului au fost făcute voluntar. poate constitui o circumstanţă de agravare în sarcina inculpatului.p. în condiţii de libertate de exprimare neviciate prin promisiuni.p.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 153 recunoaşterea dreptului inculpatului şi învinuitului de a nu face declaraţii presupune ca factorii responsabili din cele trei puteri. pentru că singur nu îşi poate exercita dreptul la apărare. „această atitudine poate constitui o împrejurare în defavoarea sa”.” presupune o obligaţie a cărei încălcare are consecinţe juridice. a provocărilor. De pildă dacă celui arestat sau reţinut i se aduce la cunoştinţă învinuirea în lipsa apărătorului. mijloacele de probă obţinute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal. folosirea cuvântului „numai” în expresia „numai în prezenţa unui avocat. chiar dacă este semnat de învinuit sau inculpat este lovit de nulitate absolută. 314.video a declaraţiilor învinuitului şi inculpatului. 313. al dotării laboratoarelor şi pregătirii experţilor. Or potrivit art 64 pct.13. 312. 2002.10-11/1994. Mateuţ.mijloc de apărare în procesul penal. Chiar în baza unei autorizaţii legale de interceptare. 292 Conform art.

în primul rând. Curtea examinează natura şi gradul obligaţiilor. 6 din Convenţie293 astfel. În cauza Allan contra Regatului Unit. acuzarea să facă dovada împotriva acuzatului. trebuie analizată „ posibilitatea lui reală de a contesta autenticitatea probelor294 (obţinute prin interceptarea convorbirilor sale). Curtea reiterează că acestea sunt în general recunoscute de standardele internaţionale. Hotărârea din 21 decembrie 2000.296 În examinarea chestiunii dacă procedura de interceptare şi folosire a interceptării. în sensul ca nu sunt contrare dreptului intern. 315. în sensul că ar fi fost constrâns sau păcălit să le facă. Curtea aminteşte şi faptul că avocatul reclamantului a Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Scopul lor este să îl protejeze pe acuzat de acţiunile necorespunzătoare ale autorităţilor şi astfel. Cauza Heaney şi McGuinness contra Irlanda. în primul rând. nu există nici un indiciu că recunoaşterile făcute de reclamant în discuţiile cu complicele său şi cu prietena sa nu ar fi fost voluntare.295 316. calitatea probei. 295 Potrivit art. Curtea Europeană a Drepturilor Omului Secţia IV-a prin Hotărârea din 5 noiembrie 2002 a statuat o serie de cerinţe şi aprecieri legate de dreptul la tăcere şi dreptul la un proces echitabil reglementate de art. fără a obţine probe prin metode coercitive sau opresive împotriva voinţei acuzatului. 297 Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În cazul când învinuitul sau inculpatul reclamant a fost interceptat contrar dreptului său la tăcere. existenţa oricărei protecţii relevante în cadrul procedurilor şi modul în care au fost utilizate materialele astfel obţinute. „Curtea aminteşte că înregistrarea reclamantului la sediul poliţiei şi în penitenciar.”297 În cauza Allan contra Regatului Unit. în cauzele penale. Cauza Saunders contra Regatului Unit (Culegerea 1996 – VI). Cauza J. reclamantul admite că era conştient de posibilitatea de a fi înregistrat la sediul poliţiei. „în măsura în care recunoaşterile reclamantului în cursul conversaţiilor sale au fost făcute voluntar.p.66 pct. prietenei sale şi a informatorului poliţiei. şi de a se opune la folosirea lor „ conform principiului contradictorialităţii. 294 293 154 . 69 din Codul de procedură penală român. În art. că materialele obţinute prin înregistrările audio şi video nu sunt ilegale.p. care le leagă de conţinutul procedurii echitabile. inclusiv faptul dacă împrejurările în care a fost obţinută mărturisirea generează îndoieli asupra certitudinii sau acurateţii ei”. făcută când el se afla în compania complicelui său (la alte infracţiuni). învinuitul sau inculpatul are dreptul să probeze lipsa lor de temeinicie. Curtea observă.154 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE neîndoielnic. neexistând nici o capcană sau altă activitate prin care să determine asemenea mărturisiri. recunoaşterea. contra Elveţia. „ Cât priveşte privilegiul împotriva auto-incriminării sau dreptul la tăcere. să se evite erorile judiciare. neexistând nici o capcană sau determinare a acestuia să vorbească în sensul de mărturisire(recunoaştere) se arată în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului. Hotărârea din 17 decembrie1996. De asemenea. precum şi mărturia informatorului constituie principalele probe ale acuzării împotriva sa. Dreptul la absenţa auto-incriminării vizează. ca o expresie a realităţii. mărturisirea învinuitului sau inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. a vizat însăşi existenţa privilegiului împotriva auto-incriminării. 296 Curtea Europeană a Drepturilor Omului. precis. Hotărârea din 3 mai 2001. respectarea voinţei persoanei acuzate de a păstra tăcerea şi presupune ca. B. se dispune că în cazul când există probe de vinovăţie. Într-adevăr. din C.

informator de lungă durată al poliţiei. Curtea notează că. 68 alin. 1 din Codul de procedură penală se 155 . Curtea consideră că reclamantul a fost subiectul unor presiuni psihologice. la interogatorii. Probele prezentate la proces denotă că informatorul. a măsurii în care subminarea dreptului la tăcere se constituie într-o violare a art. să facă anumite confidenţe. care au influenţă asupra caracterului „voluntar” al afirmaţiilor făcute de reclamant informatorului: el era un suspect într-un caz de omor. iar instanţele s-au pronunţat după ce au analizat îndeaproape chestiunea. 6 paragraful 1.6 paragraful 1 din Convenţie a fost violat. 318. voluntar. Dacă este adevărat că nu a existat vreo relaţie specială între reclamant şi informator şi nu s-a identificat nici un factor direct de coerciţie. În legislaţia României sunt unele reglementări ce vizează şi alte aspecte legate de dreptul la tăcere. 6 din Convenţie depinde de împrejurările cazului individual. Acest drept. Această libertate de alegere este subminată în cazul în care. aspect care poate fi privit ca echivalentul funcţional al interogatoriului. Prin urmare.” 319. Un arestat. astfel încât era susceptibil să fie convins de informator. Curtea reţine că dacă dreptul la tăcere şi privilegiul împotriva auto-incriminării au în primul rând rolul de protecţie împotriva acţiunilor necorespunzătoare ale autorităţilor şi a obţinerii probelor prin metode coercitive sau opresive. incluzând prezenţa unui avocat şi avertizările obişnuite. 317. aflat în detenţie şi sub presiunea directă a interogatoriilor poliţiei privind omorul. sub îndrumarea poliţiei. serveşte în principiu pentru a proteja libertatea unei persoane chemată să aleagă între a răspunde sau nu la întrebările poliţiei. iar aceste mărturisiri sau declaraţii sunt prezentate ca probe în proces. contrar voinţei acuzatului.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 155 contestat admisibilitatea probelor. Anumite orientări în acest sens pot fi găsite în jurisprudenţa canadiană. în absenţa oricărei protecţii care există în cazul unui interogatoriu formal din partea poliţiei. În prezenta cauză. cu care a împărţit aceeaşi celulă mai multe săptămâni. Cât priveşte utilizarea înregistrărilor discuţiilor purtate cu informatorul poliţiei. conform sfaturilor avocatului. reclamantul a ales în mod constant să păstreze tăcerea. autorităţile recurg la subterfugiul obţinerii de mărturii de la suspect ori de alte declaraţii incriminatoare pe care nu au putut să le obţină în timpul interogatoriilor. a fost instruit de poliţie să-l determine să facă mărturisiri. a canalizat discuţia spre împrejurările infracţiunii. probele decisive în acuzare obţinute pe această cale nu au fost făcute în mod spontan. Astfel în art. În aceste împrejurări informaţiile obţinute prin utilizarea în acest mod a informatorului pot fi privite ca fiind contrare dreptului acuzatului la tăcere şi privilegiului împotriva auto-incriminării. sub acest aspect. Curtea nu este convinsă că utilizarea materialelor privindu-i pe complice şi pe prietenă sunt contrare cerinţelor procesului echitabil conform art. ci ele au fost determinate de întrebările persistente ale informatorului care. sfera dreptului nu se limitează la cazurile în care sau produs în acest fel suferinţa acuzatului ori acesta a fost făcut să sufere în mod direct în orice fel. Aprecierea. în acest caz. pentru care Curtea a reţinut că se află în centrul noţiunii de proces echitabil. suspectul alegând să păstreze tăcerea în timpul interogatoriilor. astfel că. art. a fost plasat în celula acestuia în scopul de a obţine informaţii de la el privind implicarea în săvârşirea infracţiunii de care era suspectat. Prin urmare.

321. . Obţinerea în acest mod a unei mărturisiri este ilegală cum dealtfel şi folosirea acesteia ca probă în proces. izolare a sursei de cãtre public. Tip. Drept procesual penal. efectuate direct sau prin intermediar cum ar fi informatorul. inclusiv recunoaşterea. ameninţare. . De asemenea. 330-331. Vol. dreptului la apărare şi a celorlalte drepturi şi libertăţii prevăzute de lege pentru învinuit sau inculpat dar şi pentru martor. Acest drept protejeazã sursa de invidie. De asemenea aşa cum am arătat este necesară prevederea în mod expres a extinderii dreptului la tăcere şi în cazul făptuitorului. locul unde se găseşte obiectul şi produsul infracţiunii. 197 alin. 46. Tratat de drept şi procedură penală. Dongoroz în I. prietenul. inculpat. 300 „Obţinerea unor atari mărturisiri trebuie însă condamnată.” După cum se observă. Tanoviceanu şi colectiv. legiuitorul interzice obţinerea de probe.300 Din cele expuse. p. socotim că ascultarea martorului.299 320.14 Dreptul sursei la protecţie. eventuale procese şicanatoare etc. Credem că poate fi socotită încălcarea dreptului la tăcere atunci când învinuitul. . prin promisiuni sau îndemnuri. învinuitului. II. nemo tenetur se detegere. Este o aplicare a principiului că nimeni nu poate fi ţinut a lucra în propria sa pagubă. „Curierul Judiciar” Bucureşti. a agentului media de a nu divulga sursa care la informat. V. ameninţări ori alte mijloace de constrângere. familiile acestora şi societăţii în general.a fost determinat să se auto-incrimineze. Dreptul sursei la protecţie apare sub două aspecte ca drept al sursei cât şi ca drept şi obligaţie al agentului media. precum şi promisiuni sau îndemnuri.a fost determinat să ia asupra lui vinovăţia unei alte persoane din motive pecuniare. 1 din Codul de procedură penală. Acesta este un drept al sursei agentului media. 156 298 . părţi vătămate. Vol. Dar credem că nimic nu împiedică valorificarea informaţiilor obţinute în mod legal de la învinuit. deci şi ale art. ruda etc298. mărturisirea. în scopul de a se obţine probe. referitor la urmele infracţiunii săvîrşite. stigmatizare. acesta este un drept şi în acelaşi timp o obligaţie.a fost provocat să se laude cu ceea ce nu a făcut sau să exagereze ce a făcut alterând adevărul. şicanã. căutarea şi administrarea legală a acestora în procesul penal. încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal.a fost determinat să ia asupra lui vinovăţia pentru a salva o rudă apropiată. numai atunci când s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act. fiind şi neumană şi periculoasă pentru aflarea adevărului”. Conform art. 2. Ediţia a doua. 299 A se vedea Traian Pop. Cluj.A.156 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE arată: „Este oprit a se întrebuinţa violenţe.. 1927. 68 din Codul de procedură penală sunt sancţionate cu nulitatea actului. Tipografia Naţională S. arată V. care poate cere acestuia de a nu-i divulga identitatea. de aceea singura recunoaştere a inculpatului nu constituie o dovadă contra acestuia. părţi civile. inculpatului şi aprecierea ca probă a mărturisirii precum şi a recunoaşterii trebuie făcute în condiţiile respectării dreptului la tăcere. inculpatul de pildă: . pp.

direct sau indirect. statul semnatar trebuie să garanteze oricărei persoane. Acest drept al persoanei.. Remus Borza. Imaginea persoanei este esenţială pentru drepturile şi libertăţile ei cu implicaţii deosebite asupra gradului de satisfacere al trebuinţelor acesteia. Prin exercitarea acestei libertăţi persoana se face utilă societăţii realizându-şi o serie de necesităţi ale sale. 145. p. JCP G. cron. „o speranţă legitimă” în ceea ce priveşte protecţia şi respectarea vieţii sale private” împotriva practicilor presei de senzaţie. op. precum şi consecinţele acesteia asupra persoanei.Sudre) Protejarea reputaţiei şi drepturilor semenilor este menită să restrângă mai mult decât de obicei libertatea presei. nr. poate duce la răspunderea agentului media pentru prejudiciile cauzate sursei (morale sau materiale). F. Valoarea imaginii persoanei poate fi analizată sub aspect social. Frederic Sudre. în conflict cu drepturile societăţii prin care se apără anumite interese publice. p."301 Dreptul la propria imagine302 324. op. A se vedea Valerică Dabu.2e . etc.iunie 2004. 323. „curiozitatea unui anumit public” cu privire la detalii din viaţa privată şi activităţile cotidiene ale unei celebrităţi (de asemenea. Dezvăluirea sursei sale de către agentul media fără consimţământul sursei. 2006. I. că dreptul la respectarea vieţii private include protejarea imaginii. #69. cu informaţii de interes public. Societatea Prisma Presse contra Franţa. nu are prioritate şi atunci trebuie urmată procedura prevăzută de lege pentru dezvăluirea sursei. 24 aprilie 2003.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 157 322. conform unei jurisprudenţe constante. plîngerea.320. 1411). 7 din Declaraţia de la Munchen din 1971 a Federaţiei ziariştilor din Convenţia Europeanã. ca atribut al personalităţii (CA. în scop pur comercial. reclamaţia.IR.9 din Codul civil. denunţul. nr. politic. 363. sesizarea. Orice persoană are garantată libertatea de exprimare.8. notă D. 2003. cu sau fără asumarea responsabilităţii. 161.66910/01). în cazul în care această publicare nu este justificată de implicarea persoanei într-un eveniment a cărui importanţă să legitimeze această divulgare pentru informarea publicului (Civ. etc. prin diferite forme ca anonima. Dreptul la imagine şi protecţia imaginii prin norme de dreptul proprietăţii intelectuale. Soluţia europeană se alătură celei adoptate de judecătorul naţional care. prevăzute de Constituţie.2/2006. informarea secretă (oficială sau neoficială) sau publică. 157 302 301 . dec. fac parte din libertatea în sine şi numai persoana respectivă poate alege sau exclude una sau mai multe din aceste forme. consideră.cit.. Iar în Codul etic al sindicatului american al ziariştilor (Society of Professional Journalists –Sigma Delta Chi) se prevede "Sursa confidenţialã va fi protejatã de cãtre ziaristul cãruia i-a încredinţat informaţia cu orice risc. 2004. Dacă o persoană a considerat că trebuie să informeze în secret un agent media. Modul de exercitare a acestei libertăţi în cadrul privat sau public. şi consideră că aduce atingere dreptului la respectarea imaginii unei persoane publicarea unei fotografii a acesteia. nr. economic.303 Miruna Runcan. (Von Hannover contra Germaniei. cit. D. 24. în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale. p. aceasta are dreptul la secretul identităţii sale şi a activităţii de informare. Dreptul sursei agentului media la confidenţialitate este un drept subiectiv al acesteia şi numai persoana în cauză poate renunţa la el.. Între celelalte drepturi şi libertăţii ale omului pe de o parte şi dreptul la propria imagine al persoanei pe de altă parte există o intercondiţionare. Potrivit art. 1 iulie 2003.Imaginea persoanei reprezintă o valoare fundamentală prevăzută şi garantată de Constituţie. ci să satisfacă. Bucureşti. în cazul în care aceasta din urmă nu îşi propune să contribuie la o dezbatere de interes general. în temeiul art. 303 In baza obligaţiilor sale pozitive. ziariştii sunt obligaţi "sã pãstreze secretul profesional şi să nu divulge sursa informaţiilor obţinute confidenţial". chiar dacă aceasta este persoană publică. D. Paris 25 octombrie 1982. 1983. afectiv. 213.Lindon). Socotim că putem vorbi atât de un drept la propria imagine a persoanei fizice cât şi un drept la propria imagine a persoanei juridice.

al dreptului de proprietate asupra acesteia. între două entităţii. valorificată. Or această însuşire a imaginii o poate face obiect al aproprieri. inacţiunea. a imaginilor pe care le poartă în minte”305.Omul a studiat şi studiază realitatea folosind imaginea. redă un număr mai mare sau mai mic de imagini care pot fi abstracte. Lumea în care trăim este o lume a imaginilor. Opinia Publică. credinţe pe baza cărora se fac judecăţile evaluative). c) funcţia de cunoaştere. spirituală. concepută. Enciclopedie de psihologie. Astfel. virtuale. 30 din Constituţie se prevede „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea. b) componenta cognitivă (cunoştinţe despre obiectul atitudinii. împreună cu relaţiile fiziologice subiacente). Imaginea are la bază informaţia care la rândul ei se întemeiază pe date. Editura SNSPA. mai mult sau mai aproape de realitatea percepută. constând în orientarea persoanelor spre obiecte care asigură recompense şi evitarea obiectelor cu sancţiuni negative. Omul acţionează sau nu acţionează asupra realităţii folosind imaginea. În acest sens se mai foloseşte şi sintagma „civilizaţie a imaginii”. ci pe baza modului cum îşi reprezintă ei această realitate.p. 305 Walter Lippman citat de Paul Dobrescu.47. onoarea. materie etc. A se vedea Septimiu Chelcea Petru Iluţ. de sistematizare a stimulilor din lumea înconjurătoare. spaţială. Relaţii publice şi Comunicare. viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. citată de Stancu Şerb. ne hrănim sau hrănim cu imagini. în art. Componeneta cognitivă are la bază informaţia şi imaginea. Imaginea rezultat al prelucrării informaţiei poate fi un element important al puterii. Imaginea se obţine de regulă prin consum de energie. familială şi privată. Luptăm pentru a construi imagini. Bucureşti. c) componenta comportamentală ( intenţia de a acţiona pro sau contra obiectului atitudinii). Bucureşti. timp. 158 304 . cumpărăm şi vindem imagini. organizată prin experienţă.” 326. Atitudinea presupune trei tipuri de componente: a) componenta afectivă (emoţii. Atitudinea este definită ca „o stare de pregătire mintală şi neurală. şi ca urmare poate avea valoare economică. despre însuşirile acestuia. 1999. Bucureşti.. Gordon W Allport. Omul gândeşte. materială. obiectuală. afectivă etc. Or se ştie că la baza cunoaşterii stă informaţia şi imaginea.304 „Oamenii nu reacţionează în funcţie de realitate.22. şi reflectată. Imaginea. Protecţia vieţii intime. Dreptul la propria imagine este un drept fundamental dar complementar al dreptului la viaţa intimă. care exercită o influenţă diriguitoare sau dinamizatoare asupra răspunsului individual la toate obiectele şi situaţiile cu care este în relaţie”. 2002. rezultatul folosirii imagini poate fi un act creator şi având la bază informaţii valoroase. b) funcţia de apărare a eului. apud Septimiu Chelcea. reţine. în Mass Media şi societatea. judecă creează folosind imaginea.158 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 325. p. Daniel Katz a propus patru funcţii ale atitudinii: a) funcţia instrumentală. Când datele necunoscute sunt aduse la cunoştinţă cuiva aducând elemente de noutate atunci acestea devin informaţii. Bucureşti 2003. Memoria primeşte. Editura Economică. Componeneta comportamentală este rezultat al imaginii şi presupune imaginea virtuală a comportamentului.2 viii al Convenţiei de la Stockholm din 1967 pentru constituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale A se vedea E.70. suntem atraşi sau respinşi de imagini306. de protejare a imaginii de sine. Editura Teora. Prin date înţelegem acele elemente de raportare temporală. Componenta afectivă se formează în principal pe baza imaginii sau a compunerii imaginilor. construieşte. Fulchignoni. 306 Imaginea nu se confundă cu atitudinea dar contribuie la formarea acesteia. p. 2000. La civilization de l’image. sentimente. poate fi preţuită. ce pot constitui elemente ale unei noi imaginii valoroase. or atât recompensele cât şi sancţiunile sunt eligibile pe baza consecinţelor imaginate faţă de subiect. familiale şi private este asigurată şi prin consacrarea constituţională a dreptului la propria imagine. De multe ori oamenii sunt ajutaţii să aibă anumite imagini bazate pe anumite informaţii formate din anumite date care corespund mai mult sau mai puţin realităţii şi servesc sau deservesc anumite interese influenţându-le acţiunea. Imaginea instituţiilor. Editura Economică. Prelucrarea imaginii poate da naştere la noi informaţii valoroase. De pildă în art. simţăminte.

a unui peisaj etc. fie mentală fie materială. literar şi artistic. prin imagine se înţelege reflectarea de tip senzorial a unui obiect în mintea omenească sub forma unor senzaţii. fonogramele şi emisiunile de radiodifuziune. PUF. Bucureşti. protecţia împotriva concurenţei neloiale şi toate celelalte drepturi aferente activităţii intelectuale în domeniul industrial. prin culori etc. Editura Academiei R. precum şi atitudini. Ediţia a III-a. avuţia şi relaţiile dintre ele.S. mărcile de fabrică. percepţii sau reprezentări. 310 Academia Română. şi. Imaginea ocupă în acest caz un loc într-un decupaj noţional care o opune pe de o parte percepţiei. interpretările artiştilor interpreţi şi execuţiile artiştilor executanţi. PUF. sursă detemporalizată a unei informaţii lipsită de orice element empiric. Que sais-je?. reprezentare plastică a unei fiinţe. violenţa. sau chiar false.p. o reflectare a realităţii fie mentală fie materială.310 Conform dicţionarului de neologisme prin imagine se înţelege forma de reprezentare în conştiinţă a realităţii înconjurătoare pe baza senzaţiilor dobândite cu ajutorul simţurilor. etc. !996.. Ediţia a II-a Ed. valori şi alte produse simbolice ale societăţii. Alvin Toffler arăta:„Cunoaşterea.” Alvin Toffler.2003. După unii imaginea este reprezentarea percepută doar în măsura în care durează în absenţa intuiţiei şi face obiectul unor tratamente pentru a fi fixată. Pe de altă parte imaginea socială are la bază informaţia reflectată mai mult sau mai puţin corect în imagine.”313 “Spre deosebire de proprietatea intelectuală.cit. 313 Jean-Jackues Wunenburger. op. Puterea în mişcare. definesc puterea în societate… Cunoaşterea mai serveşte şi ca multiplicator al averii şi al forţei. 309 Alvin Toffler foloseşte termenul de cunoştinţe în sensul că acesta cuprinde: „informaţii. a unui obiect etc. Potrivit DEX. O imagine poate fi formată de una sau mai multe imagini şi ca urmare aceasta este influenţată sau determinată de imaginile componente. o reflectare mai mult sau mai puţin precisă a realităţii. imagini şi imagerie. date. sau pentru a fi deformată.” Viorel Roş şi alţi. făcută prin fotografiere. p. conservarea informaţiei perceptive sub o formă ce posedă un grad ridicat de similitudine structurală cu percepţia. făcută prin sunete.312 Imaginea nu se confundă cu imaginaţia. în cadrul proprietăţii industriale unt protejate creaţiile intelectuale de fond care sunt aplicabile în industrie şi care mai sunt desemnate şi cu denumirea de creaţii utilitare.2. în calitate de contact efectiv cu o realitate prezentă. După Jean-Jacques Wunenburger.R. descoperirile ştiinţifice. reflectarea artistică a unui obiect. Bucureşti. fidele realităţii. Paris. 312 Imaginea este o reprezentare. p. ştiinţific. p. reprezentare a unui obiect obţinută din reunirea razelor luminoase emanate de la un alt corp şi reflectate de altul.p. Univers Enciclopedic. De aceea credem că se poate vorbii de un drept la o imagine corectă pentru că drepturile şi libertăţile se pot realiza numai atunci când acţiunile şi inacţiunile au la bază imagini corecte. desenele şi modelele industriale. 311 Florin Marcu. 159 307 . Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. Image et cognition.26. „cuvântul imagination (imaginaţie) desemnează. distinctă de percepţia senzorială a realităţilor concrete şi de conceptualizarea ideilor abstracte.p. Constantin Maneca. 1991. artistice şi ştiinţifice.. de către imaginaţie. Editura Antet.311 Deci imaginea este o reprezentare. de comerţ şi de serviciu şi denumirile comerciale.9. L’Imagination. 308 Alvin Toffler.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 159 (OMPI) dreptul de proprietate intelectuală307 este definit ca fiind „drepturile referitoare la operele literare. Mărcile şi indicaţiile geografice. o producţie mentală a reprezentaţiilor sensibile. 1978. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. reflectarea artistică a realităţii prin sunete.474. M. 1989. p. sculptură. Editura All Beck.550.”308 Or cunoaşterea are la bază informaţia şi imaginea309. Imaginea se plasează în acest caz pe post de intermediar între percepţia adevărată şi conceptul lucrului perceput. în cadrul căreia sunt protejate atât creaţii de formă cât şi de fond. Dicţionar de neologisme.24. desen.3. prin desen etc. invenţiile în toate domeniile activităţii umane. fie că sunt adevărate. M. conceptului. prin cuvinte. Denis defineşte imaginea ca fiind o modalitate de reprezentare mentală care are drept caracteristică. Denis. pe de altă parte.” 327. Bucureşti. în limba franceză. 1995.. cuvinte. de către memorie. pictură. aproximative.

316 Onoarea presupune respectarea a o serie de principii şi valori printre care şi respectă pentru a fi respectat. Reputaţia317 este o rezultantă şi în acelaşi timp componentă a imaginii publice. politic.Bogdan-Alexandru Halic arată:„Studiul atent al mutaţiilor care au loc în domeniile economic. Dabu Valerică. respectul. Imaginile sociale devin. Socotim că în raport de subiecţii imagini putem vorbi de două categorii de imagini. Uneori reputaţia este un element esenţial al imaginii profesionale cum ar fi imaginea de medic318.315 De pildă imaginea unui demnitar public este o imagine complexă care cuprinde trei categorii de imagini diferite ca urmare a unei origini diferite respectiv: a) imaginea publică proprie. activitatea intelectuală a omului. dezaprobarea faţă de o persoană ca urmare a reflectării unor anumite însuşiri (cum ar fi de pildă de ordin personal. 54-55 din Decretul 31/1954. fermitatea. o reprezentare în conştiinţă a realităţii înconjurătoare pe baza senzaţiilor dobândite cu ajutorul simţurilor şi al gândirii. funcţional. de respectare a îndatoririlor obligaţiilor juste cu orice preţ. Editura Academiei R. etc. politic. tot ceea ce preocupă gândirea. În cadrul imaginii anumite însuşirii reflectate. tot ceea ce preocupă gândirea. recunoscute de societate ca urmare a reflectării în conştiinţa acesteia. Ediţia III-a.) în mentalul colectiv. reputaţia.” Bogdan-Alexandru Halic. Dicţionarul de neologisme. noţiune prin care înţelegem stima. judecăţii. demnitate şi cinste. imaginea de demnitar etc. Prin onoare în sens obiectiv se înţelege acele însuşiri care exprimă gradul de integritate morală. 316 Dr. şi este în strânsă legătură cu valorile materiale sau spirituale pe care persoana sau organizaţia le deţine sau le creează precum şi cu nivelul de satisfacere a trebuinţelor.2004. tot ceea ce se înfăţişează vederii. iar demnitatea publică este dată de gradul de autoritate instituită de lege pentru înalte funcţii publice în vederea reflectării ca atare în mentalul colectiv.ro. 329.prof. imaginea de profesor. definitorii pot exprima anumite categorii ca: onoarea.c) imaginea de om politic. O a doua categorie ar fi imaginea mentală a unui obiect. 1978. Această descompunere a imaginii ajută la alegerea modalităţilor şi mijloacelor cele mai eficace de protecţie a imaginii. demnitatea. 160 . Imaginea socială a persoanei. 330. raţiunii.S. social şi în viaţa organizaţiilor face plauzibilă afirmaţia: imaginea socială condiţionează din ce în ce mai mult şi mai subtil performanţele organizaţiilor. astfel. raporturile dintre ele şi raporturile dintre oameni şi organizaţii. viaţa statală. Dreptul comunicării sociale. Bucureşti. Analiza imaginii organizaţiilor. înrudite. tot ceea ce poate fi perceput prin simţuri. activitatea intelectuală a omului.10. 315 Referindu-se la imaginea organizaţiei dl. p. Bucureşti. seriozitatea.R.160 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE Imaginea rezultat al imaginaţiei poate fi şi ceva închipuit care reprezintă o construcţie o concepţie ce nu are corespondent în realitatea prezentă ci în cea trecută sau poate în realitatea viitoare.124. De asemenea o astfel de analiză a imaginii are o importanţă deosebită în viaţa politică. probitate. Editura SNSPA. 317 318 314 Pentru protecţia reputaţiei a se vedea art. 2001. 328. Bucureşti. Ca urmare Potrivit Dicţionarului de neologisme prin obiect se înţelege : „lucru. O primă categorie ar fi imaginea obiectuală ca o reflectare a unui obiect314 de un alt obiect sau mulţime de obiecte. marca. autoritar-instituţional etc.740. părţi componente ale patrimoniului organizaţional şi componente ale procesului de reproducere performantă a organizaţiei. p. Ion Chiciudean. După autorul imaginii am putea vorbi de o imagine individuală de o imagine de grup de o imagine socială. consideraţia. corectitudine. Editura Comunicare. precum şi imaginea socială a organizaţiei influenţează performanţele acestora. b)imaginea demnităţii publice pe care o deţine. De pildă secţiunea I din Codul deontologic al medicilor este intitulată « Întegritatea şi imaginea medicului ». Demnitatea persoanei este dată de gradul de autoritate morală recunoscută de colectivitate. Florin Marcu. imaginea de procuror. profesional. p. Aici s-ar putea vorbi de creaţie şi de imagine rezultat al creaţiei. viaţa economică şi nu în ultimul rând viaţa socială.

materiile prime şi tehnologia folosită. precizia sau alte caracteristici. cazul T-337/99. a doua cameră. O marcă ce permite ca bunurile şi serviciile pentru care a fost înregistrată să fie distinse în privinţa originii lor va fi considerată ca având caracter distinctiv. paragraful 28 a Curţii Europene de Justiţie. materialul.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 161 se poate vorbi de o imagine favorabilă sau de o imagine nefavorabilă ori de imagine dezirabilă sau indezirabilă în funcţie de consecinţele acesteia sub toate aspectele. În principiu denumirea produsului este dată doar de unele însuşiri care vizează de regulă utilizarea.000 lire sterline.320 Imaginea complexă a produsului sau marca conţine şi este produs al informaţiilor despre producător.322 În art.90.. De regulă denumirea produsului sau chiar fotografia acestuia nu se confundă cu marca produsului. un semn. comercializate sau furnizate sub controlul titularului mărcii şi că titularul este răspunzător pentru calitatea lor (hotărârea Canon/Cannon. Uneori imaginea favorabilă se creează uşor dar dacă nu se fundamentează pe informaţii corecte se compromite foarte repede. aprecierile consumatorilor. 332. Bucureşti. preţul etc. De pildă în cazul în care numele de marcă într-o altă limbă are o conotaţie contrară imaginii complexe a produsului sau a serviciului. modul de fabricaţie a produselor sau de prestare a serviciilor.2003. Este de observat că orice produs pe lângă o imagine fotografică are şi o imagine complexă formată din toate caracteristicile acestuia319 care îl deosebeşte de altele. Aceasta este principala accepţie a mărcii ca imagine complexă a produsului sau a serviciului. Numele de marcă trebuie să reflecte mai mult sau mai puţin imaginea complexă a produsului sau serviciului şi în mod obligatoriu să nu o contrazică printr-o altă imagine indusă.e din Legea nr. Bucureşti. Editura All Beck. 19 septembrie 2001. destinaţia şi/sau finalitatea folosirii acestuia. Este suficient ca marca să permită membrilor publicului vizat să distingă bunul sau serviciul pe care îl desemnează de cele care au o origine comercială diferită şi să concluzioneze că toate produsele sau serviciile pe care le desemnează au fost fabricate.p. Hotărârea în Prima Instanţă. Henkel KgaA vs. imagine denumită marcă. A se vedea Viorel Roş. exacte. i s-a stabilit un nume. 653 (E) (1963).7(1)(b) din Regulamentul mărcii comunitare 40/94 – mărcile care sunt lipsite de orice caracter distinctiv nu trebuie înregistrate -. 331. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice se arată: „….” A se vedea şi Internaţional Bureau of WIPO. Pe de altă parte se poate vorbi de o imagine promovată care poate să corespundă sau nu cu imaginea realizată. 322 „Faptul că producătorii sunt dispuşi să investească sume enorme în consultanţă pentru numele de marcă este un indiciu al măsurii în care se consideră că succesul sau eşecul depind de acest aspect al limbajului publicitar: de 3 nume candidate doar pentru acoperirea pieţei britanice costă în mod obişnuit 15. Editura All Beck. inexacte etc. 161 319 .321 Pentru a se putea opera cu o astfel de imagine complexă a produsului sau serviciului. îl valorizează. De aceea marca este reprezentată uneori printr-un semn pentru a facilita toate comunicările legate de aceasta şi a evita riscul unei traduceri nefericite într-o altă limbă. calitatea şi standardele folosite la realizarea acestuia. promovarea şi respectiv vânzarea acestora va întâmpina greutăţii. 3 lit. Introduction to Trademark Law & Practice (second edition). Nu este necesar în acest sens ca marca să transmită informaţii exacte despre identitatea producătorului bunului sau furnizorului serviciului. Imaginea care defineşte marca vizează aşa cum am văzut şi alte însuşiri ale produsului presupunând o viziune complexă asupra acestora care îl distinge de altele. OHIM) ” A se vedea Viorel Roş şi alţi.p. Mărcile şi indicaţiile geografice. sistemul de garantare. marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce priveşte calitatea. care să o individualizeze şi să fie folosit în comunicare.2003. complete sau incomplete. WIPO Pub.55. În funcţie de caracterul informaţiilor ce stau la baza imaginii aceeaşi entitate poate avea imagini diferite după cum informaţiile sunt diferite. 320 Uneori şi imaginea fotografică poate fi înregistrată ca marcă. Mărcile şi indicaţiile geografice. No. Valoarea informaţiilor reflectate în marcă dau valoarea mărcii. 321 „Conform art.

Iaşi. valorizată deci în continuă schimbare competitivă. 334.323 Semnul324 distinge bunurile în care trebuie să recunoşti marca inclusiv provenienţa bunului (componentă a mărcii). exemplu fum-foc.prevede că: „Marca de fabrică.3 din Legea nr. Astfel potrivit Legii privind marca temporală nr. (2) Informaţiile verificate la furnizorul de servicii de marcare temporală sunt: costul unui nume de companie destinat folosirii la nivel global se ridică în jurul a 90.”Potrivit art.451/2004 (1) „Marca temporală este formată din cel puţin următoarele elemente: a) amprenta ataşată documentului electronic325 supus marcării. dar care nu permite deducerea conţinutului documentului respectiv. Valoarea complexă de piaţă a produsului sau serviciului este direct proporţională cu imaginea complexă a acestora exprimată. În legislaţie şi doctrină se mai foloseşte sintagma de „marcă temporală” care este legată mai mult de funcţia de însemnare. În art. 162 .Codul Proprietăţii Intelectuale (CPI). b) data şi momentul de timp aferente documentului supus marcării. Spre deosebire de semnul natural.122. simbol). denumire înregistrată decât de conţinutul mărcii. Editura Polirom. sânge-fiinţă. difuzată şi garantată prin marca înregistrată. etc. semnul mărcii fiind de natură convenţională nu-şi păstrează semnificaţia în orice situaţie.” În aceste documente semnul mărcii apare ca ceva convenţional care contribuie la comunicarea mărcii şi despre marcă semn care de regulă nu se modifică ci numai imaginea produsului sau serviciului conţinut al mărcii se poate modifica.” Legea franceză . fonic. 451 din 1 noiembrie 2004 marca temporală este definită ca fiind „o colecţie de date în formă electronică. 323 Potrivit art. 325 Potrivit art.000 de lire sterline.d) numărul de ordine din registrul furnizorului de servicii de marcare temporală. Semnul mărcii este necesar în facilitarea comunicăriilor legate de marcă.2 lit. 2002. Ceea ce este apreciat şi esenţial pentru marcă este conţinutul şi nu forma respectiv semnul acesteia. Socotim că acest semn este mai de grabă denumirea mărcii dar care nu se confundă cu marca. ataşată în mod unic unui document electronic. cultivată. ea certifică faptul că anumite date în formă electronică au fost prezentate la un moment de timp determinat furnizorului e servicii de marcare temporală. atributele specifice mărcii. Astfel o a doua accepţie a conceptului de marcă este aceea de semn. servind la distingerea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice. a) prin amprenta ataşată unui document electronic se înţelege acea informaţie cu ajutorul căreia documentul poate fi identificat în mod unic. c) informaţii care identifică în mod unic furnizorul de servicii de marcare temporală.162 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 333. Aplicarea semnului mărcii pe un produs nu îi transferă automat acestuia însuşirile.” Indicele şi semnul natural întreţin o legătură de la cauză la efect cu acel ceva pentru care ele sunt semne. Limbajul publicităţii. foc-căldură. grafic. gestual. sau artificial (semnal. capabil să deosebească un produs sau un serviciu al unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi va putea să constituie o marcă de fabrică sau de comerţ. Semnul mărcii este de natură convenţională se bucură de constanţă pentru identificare uşoară pe când marca-imagine complexă trebuie perfecţionată. 324 Prin semn se înţelege „elementul material. în mod natural sau prin convenţie.2 al Directivei CEE nr. adică ceea ce semnul reprezintă sau substituie. Un semn poate fi natural (indice). plastic. exprimate în timp universal. p. soare-lumină. …Rolls Royce a relizat că modelul Silver Mist (Ceaţa de Argint) nu va fi bine primit în Germania pentru că „mist („ceaţă”) înseamnă pentru Germani excrement ”Angela Goddard.15 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la 15 aprilie 1994 (cunoscut sub denumirea TRIPS-Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right) se arată „Orice semn sau combinaţie de semne. de comerţ sau de serviciu este un semn susceptibil de reprezentare grafică. 89/104 din 21 decembrie 1998 „O marcă poate consta în orice semn… cu condiţia ca asemenea semne să fie capabile să distingă bunurile şi serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”. În cazul semnului convenţional legătura între semn şi semnificat este de natură convenţională cum ar fi de pildă semafor roşuoprirea vehiculului. a cărui prezenţă ne permite să evocăm sau să presupunem un alt lucru decât el însuşi. îmbunătăţită.

Editura 3.” 163 326 .2) al Convenţiei de la Paris din 1883 revizuită în 1984. Publicitate şi societate. precum şi de imaginea publică.329 335. grosolan realizat. sau a serviciului) contra folosirii pe nedrept sau a falsificării este asigurată în prezent în România prin Legea nr.2 din Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa „Proprietatea intelectuală este protejată. 327 Referitor la aceasta un autor susţine: „Cheia actului de cumpărare este deci identificarea acceptată a consumatorului real cu consumatorul tip.328De pildă protecţia juridică a mărcii (imaginii complexe a produsului. p. modelele de utilitate. calomnie. pe de altă parte. Protecţia imagini persoanei s-a făcut şi se face şi prin încriminarea unor fapte grave care afectează imaginea publică a persoanei în mod deosebit demnitatea. pe de o parte.1968. „protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie. b) identificarea algoritmului utilizat pentru generarea amprentei. reputaţia. au fost stabilite condiţiile în vederea operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi aliaje. imaginea de sine pe care consumatorul vizat şi-o construieşte şi care reprezintă suma aşteptărilor lui ca persoană şi subiect social” Bernard Cathelat.326 Între imaginea complexă a produsului sau serviciului şi imaginea publică a personalului producătorului există o interdependenţă cu implicaţii pozitive sau negative supra mărcii. Pe lângă marca de garanţie proprie mai există marca de certificare a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor precum şi marca titlului.12. 329 Potrivit art. Conţinutul şi valoarea mărcii sunt date de imaginea complexă a mărcii şi nu de imaginea fizică a semnului mărcii. Uneori semnul mărcii este atât de deformat. Pe de altă parte alegerea de către consumator a produsului după marcă se face de regulă şi în raport de imaginea de sine. desenele sau modelele industriale. mărcile de fabrică sau de comerţ. De pildă prin Ordinul nr. numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine. Alte acte normative în domeniul mărcilor mai sunt şi : Acordul de la Nisa privind Clasificarea internaţională a bunurilor şi servicilor în scopul înregistrării mărcilor încheiat la 15 iunie 1957 revizuit în 1967.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 163 a) elementele de identificare ale certificatului relativ la cheia ce verifică marca. De aceea uneori pentru a preveni falsificarea semnelor mărci activitatea de marcare este reglementată.1. (3) Marca temporală poate să conţină şi elemente de identificare ale solicitantului mărcii temporale.” Se observă că marca temporală nu este formată din informaţiile care constituie conţinutul complex al imaginii produsului sau serviciului marcat.327 Protecţia juridică a imaginii a fost o preocupare mai mult sau mai puţin constantă. Dreptul la marcă este un drept ce face parte din dreptul de proprietate intelectuală. falsificat. În România încă din 15 aprilie 1879 a apărut prima Lege asupra mărcilor de fabrică şi de comerciu. model ideal sugerat de reclamă. 102 din 28 aprilie 2004 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 1177/28. 153. precum şi prin autorităţii specializate ale statului care asigură aplicarea acesteia. 328 Potrivit art. onoarea. …Actul de cumpărare nu se declanşează decât dacă există concordanţă între. sub forma infracţiunilor de insultă. de imaginea dezirabilă. şi1977.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. precum şi reprimarea concurenţei neloiale:” Această convenţie a fost ratificată de România prin Decretul nr. Bucureşti 2005. imaginea produsului şi modelul identificator care decurge din ea şi. Fiecare cumpără o imagine de sine.II-77 pct. Acordul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor adoptat în 1891 şi revizuit în 1967şi Protocolul referitor la Acordul de la Madrid din 1989. ultraj pentru care se Marca de titlu reprezintă conţinutul de metal preţios fin al aliajului din care sunt confecţionate obiectele sau bijuteriile. încât acesta nu mai este un semn al conţinutului mărcii ci un fals evident care exprimă cu totul altceva un alt conţinut diferit de conţinutul real al mărcii. Acordul de la Viena privind stabilirea unei clasificării internaţionale a elementelor figurative ale mărcilor adoptat la 12 iunie 1973 şi intrat în vigoare la 9 august 1985. mărcile de serviciu.

II-a 91 din tratatul instituind Constituţie pentru Europa se dispune: „1. Ea trebuie respectată şi protejată. 339.R. 54-55 din Decretul nr. 330 331 Pentru protecţia onoarei a se vedea şi art. care înseamnă orice pierdere. 337. .. 338.prejudicii afective constând în suferinţe psihice cauzate prin lezarea sentimentelor de afecţiune şi de dragoste. de la data acesteia şi pânã în prezent şi b) prejudiciul viitor. ori prejudiciu extrapatrimonial. mutilarea. afirmând-o multilateral ca personalitate umană332. 332 Neculaescu Sache. Potrivit art. socotim cã aceasta poate include sau viza practic toate valorile a căror armonie integrează şi exprimă personalitatea umană într-o identitate neconfundabilă şi protejată ca atare de drept deci inclusiv imaginea. trecută. provocarea unor boli. a sănătăţii. de rănirea. adicã cel cauzat prin fapta ilicitã.De asemenea se vorbeşte tot mai frecvent de prejudicii de imagine sub forma daunelor morale sau materiale cauzate pentru care se acordă despăgubiri băneşti de către instanţele judecătoreşti.. reprezintă orice vătămare.L. Răspunderea civilă delictuală.E. sau distrugere de valoare. lezare a aptitudinilor. p. ca de pildă cele provocate de uciderea persoanei iubite. 336.” De pildă demnitatea persoanei poate fi încălcată prin determinarea acesteia să lucreze în condiţii de muncă sub demnitatea sa. Prima formã a prejudiciului mai este denumită prejudiciu efectiv (damnum emergens) iar a doua formă prejudiciu eventual (lucrum cessans). prezentă şi viitoare.prejudicii rezultate din vătămarea integrităţii corporale. 31/1954.6 din Constituţie libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea. slăbirea rezistenţei fizice la boli etc. Orice lucrător are dreptul la condiţii de muncă care să respecte sănătatea. desfigurarea sau îmbolnăvirea gravă a unei rude sau persoane apropiate. adicã pagubele care se estimeazã cã se vor mai produce în viitor ca urmări ale faptei ilicite.1 pct. Casa de editură şi presă "SANSA" S. viaţa particulară şi nici dreptul la propria imagine ceea ce presupune o serie de obligaţii pentru legiuitor şi celelalte autorităţi publice. Prejudiciul moral sau daune morale. cauzate prin răniri. Prejudiciul material are două forme de existenţă care nu totdeauna sunt ocrotite în aceeaşi măsură de lege. incluzând durerile fizice şi psihice. Cu privire la sfera prejudiciului moral. Potrivit art. În art.3 din Constituţie demnitatea omului este ridicată la rangul de valoare supremă şi este garantată constituţional. atributelor ce integrează şi definesc făptura umană ca individualitate biologică şi spirituală.164 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE aplică pedepse penale. 63 164 . valorilor.” La acestă dispoziţie constituţională trebuie să se alinieze şi legislaţia ţărilor membre ale U. În literatura de specialitate se fac unele clasificări ale prejudiciilor morale astfel: .30 alin. onoarea330. Se ştie că prejudiciul este o daună injustă. respectiv după natura răspunderii juridice în cadrul căreia a fost cauzat şi se revendică: a) prejudiciul material efectiv. 1994. precum şi "orice alte suferinţe psihice similare". Bucureşti. Socotim că constiuantul european foloseşte conceptul de „demnitate” cu o sferă şi un conţinut mai larg. loviri etc. În art. securitatea şi demnitatea sa.II-61 din Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa se dispune: „ Demnitatea umană331 este inviolabilă.

avocatul etc. distrus. . repararea ei chiar dacă prejudiciul nu constă în atingerea adusă unui drept al său ci numai în lezarea unor simple interese personale ce nu alcătuiesc obiectul unui atare drept. Magia imaginii personale. Repararea prejudiciului se poate face în natură sau prin echivalent. Orice persoană are o imagine proprie nedestinată publicităţii. reputaţiei. boli..prejudicii constând în atingeri aduse drepturilor nepatrimoniale din cuprinsul dreptului de autor şi al dreptului de inventator prin uzurpare. "inclusiv cele privind reputaţia profesională a unei persoane şi alte asemenea fapte reprobabile".cu observaţia că aici nu dreptul subiectiv este încălcat. anumite trăsături.prejudicii morale cauzate personalităţii afective inventariind suferinţele de natură psihică provocate prin cauzarea morţi ori infirmităţii unei fiinţe dragi. dupã criteriul "domeniului" personalităţii umane încălcate .prejudicii constând în atingeri aduse dreptului la nume. 342. înseamnă lezarea unui interes legitim. în contextul dreptului fundamental la propria imagine. înseamnă restituirea lucrului sau a unui lucru identic cu cel luat. De exemplu. medicul. prestigiului sau reputaţiei în general imaginii unei persoane. Socotim că în etapa actuală în condiţiile în care Constituţia României ridică demnitatea omului la nivelul de valoare supremă şi o garantează. în acest sens. pseudonimului etc. onoarei. sunt apreciate de persoana respectivă că nu trebuie cunoscute de nimeni în afară de ea sau de membrii familiei. Prejudiciul presupune lezarea atât a unui drept cât şi a unui interes. .prin leziuni fizice. imaginea de sine333. în mod conştient. cauzate prin lezarea cinstei. declanşarea divorţului. Imaginea proprie trebuie înţeleasă. aprecieri defavorabile. de către persoana fizică. . ca fiind acea imagine publică creată sau lăsată să se creeze. deteriorat.prejudiciul constând în atingeri aduse cinstei. în special prin folosirea abuzivă de către o altă persoană a acestor elemente de identificare a persoanelor. Repararea în natură. unii incluzând aici şi prejudiciul estetic. ci însăşi personalitatea umană este încălcată. pierderea unei astfel de susţineri financiare.prejudicii morale cauzate personalităţii fizice . însuşiri etc. ruperea intempestivă a logodnei etc. 340. imagine care trebuie respectată şi apărată de legiuitor334 precum şi o imagine publică acceptată de aceasta care de asemenea trebuie respectată şi apărată de legiuitor. la pseudonim sau la denumire. Editura Curtea veche. vieţii private (de fapt intimităţii vieţii private). acesta fiind de fapt un prejudiciu de imagine. Cel care a suferit o pagubă poate reclama deci. 341. defecte. 165 334 333 . vorbim de interes şi atunci când cineva este susţinătorul financiar al unei alte persoane fără a avea o obligaţie legală. iar Tratatul pentru o Constituţie Europeană de asemenea o garantează orice lege care abrogă instrumentele juridice penale de apărare şi garantare a acesteia este susceptibilă de neconstituţionalitate. de agrement şi pe cel juvenil. . calomnii. 343. numelui. demnităţii. prin insulte. distinge: .DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 165 . A se vedea Maxwell Maltz. Bucureşti 2002. defăimări. Cea de-a doua clasificare. onoarei. ori de alte persoane cum sunt: preotul. denaturare etc.. infirmităţi. demnitãţii. Socotim că uneori repararea în natură ar putea fi considerată şi exercitarea dreptului la replică sau dreptului la rectificare în aceleaşi condiţii cu fapta care l-a generat. Spre exemplu.prejudicii morale ca urmare a atingerii personalitãţii sociale.

fără consimţământul acestuia. acceptă. Astfel ar fi imaginea de sine care este definită de toate informaţiile. imaginii intelectuale. p. trăsăturile caracteristice ale persoanei în mod deosebit cele care fac parte din viaţa intimă a acesteia circumscrisă secretului personal. înregistrarea sau transmiterea imaginii unei persoane aflate într-un loc privat.338. potrivit art. trăsăturile caracteristice ale persoanei în mod deosebit cele care fac parte din viaţa de familie a acesteia circumscrisă secretului familial. imaginii sociale ce sunt produs al dezvoltării facultăţilor fizice şi intelectuale ale persoanei. 226-1 din acelaşi cod este sancţionat şi acela care foloseşte imaginile obţinute în condiţiile art. Drepturile de autor şi drepturile conexe. de exemplu. În Franţa. Acestea sunt protejate prin dreptul la imaginea proprie şi pot fi făcute publice numai cu consimţământul expres al persoanei în cauză. şi expune pe autorul ei nu numai la daune către partea vătămată. pentru sume importante. dar chiar la pedepse. 166 335 .”Tribunalul Tutova audienţa de la 14 mai 1910. la cunoştinţa publicului sau a unui terţ. De altfel. conferă autorului dreptul exclusiv de proprietate „Fapta artistului de a se folosi de imaginea altuia fără consimţământul său. devine şi mai ilicită atunci când prin forma dată operei sale sau prin expunerea ei în public aduce o atingere onoarei sau reputaţiei persoanei a cărei imagine a utilizat-o în opera sa. Revista Dreptul nr. alcătuind în mod deosebit organismul fiecăruia de unde rezultă deosebirea de dezvoltare a facultăţilor intelectuale şi însuşirilor fizice ale fiecăruia. constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoarea de până la un an şi amendă 300. 344.53 din Legea asupra presei. Curtea din Paris a considerat că este un atentat la viaţa privată a persoanei chiar simpla publicare a adresei. Un alt gen de imagine ar fi imaginea de sine care este definită de toate informaţiile. pentru a satisface curiozitatea cititorilor sau telespectatorilor consumatori de senzaţional. citată de Viorel Roş.166 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE Având în vedere modul cum este reglementat în trei trepte dreptul la viaţă respectiv dreptul la viaţă intimă. 226-1. fără consimţământul acesteia”. Iar în art. dreptul la viaţă familială şi dreptul la viaţă privată drepturi care presupun trei grade de secretizare se poate vorbi de trei tipuri de imagine. s-au dat hotărâri judecătoreşti care au recunoscut dreptul de proprietate al fiecăruia asupra imaginii sale. Dragoş Bogdan. atunci când opera literară sau artistică are caracterul de defăimare sau injurie a feţelor particulare. departe de a avea un drept exclusiv asupra operei sale. 345. numărului de telefon şi a reşedinţei private a unui cântăreţ. Altfel spus imaginea de sine este imaginea intimă. Tratat. imagine care nu este destinată nici membrilor de familie. fără consimţământul acestuia. într-adevăr.000 franci „fixarea.335 Sunt numeroase cazurile când unele personalităţi din domeniul cinematografiei. înstrăinarea şi difuzarea unor imagini sau alte documente cu secrete intime. 226-1 pct. Raportat la viaţa privată şi secretul acesteia se mai poate vorbi de o imagine privată a persoanei care este definită de toate informaţiile. tot aşa este natural să recunoaştem fiecăruia acelaşi drept natural asupra asupra imaginii fizice. fără drept. după cum glăsuieşte art. apoi cum natura este aceea care a împărţit darurile în lume. trăsăturile caracteristice ale persoanei în mod deosebit cele care fac parte din viaţa privată a acesteia circumscrisă secretului privat. Osebit de acestea se mai poate vorbi de imaginea publică a acesteia. artei. sportului etc. Octavia Spineanu matei. de familie sau din viaţa privată.48/1910. 2 din Noul Cod penal francez. şi le aduce. O instanţă română în 1910 a decis: „Caricatura fiind un gen de producţie artistică. Bucureşti 2005. Din această cauză persoana care utilizează imaginea altuia în scopul de a trage foloase. săvârşeşte un fapt ilegal care îl expune la plata de daune. Căci. dacă înţelepciunea omenirii recunoaşte că dreptul la viaţă este natural. Editura All Beck.

337 În sistemul francez s-au dat decizii prin care o persoană deci nu funcţionarul sau demnitarul public. în acest sens. audienţa de la 14 mai 1910. Persoana publică este aceea persoană care. Or. într-o largă măsură atenţiei publicului. din această categorie fac parte artişti. că în alegerea subiectelor ce cad imaginaţiei sale pentru a-l inspira de a produce o operă artistică din care să tragă foloase. p. în loc să protejeze un rol. Drepturile de autor şi drepturile conexe. căci în acest caz dreptul artistului vine în atingere cu al subiectului său. anumite deficienţe. a fost adusă în faţa justiţiei de către Picasso tocmai pentru accentele „picante” puse în romanul său -Vivre avec Picasso . Octavia Spineanu Matei. familială. satisface. Dragoş Bogdan. Dacă artistul are dreptul exclusiv de proprietate asupra producţiei sale artistice. Francoise Gilot. care trebuie să aprecieze şi să ceară să se ia măsurile în consecinţă. deosebire cu implicaţii majore asupra drepturilor acestora la viaţa intimă.338. După lungi dispute judiciare. căruia trebuie a-i recunoaşte asupra figurii sau imaginii sale un drept personal şi exclusiv de proprietate. ca şi al artistului asupra operelor sale şi de care prin urmare numai el poate avea drept să se folosească. în cazul unei demnităţi sau funcţii publice este necesar a fi adusă la cunoştinţă publicului pentru a evita un eventual şantaj.48/1910. Revista Dreptul nr. În cazul unei demnităţi sau funcţii publice. ale persoanei publice. anumite interese ale unui anumit public. 347.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 167 asupra operei sale. considerând. în special de a vedea acest rol defăimat şi contestat. în toate ţările. în regim de drept privat. nu este mai puţin adevărat însă.337 Ca atare. Bucureşti 2005. care este tot aşa de natural.”336 346. dar care niciodată nu s-a temut să înfrunte exigenţele imperioase şi indiscrete ale actualităţii şi ale presei vorbite. respectiv artist. Curtea a preferat să protejeze libertatea de exprimare. mai mult. Spre exemplu. De precizat că trebuie făcută deosebirea dintre demnitatea şi funcţia publică. cu privire la extinderea vieţi private. nu justifică publicarea acesteia. s-a oferit el însuşi. chiar dacă afectează prestaţia acestora. scrise sau filmate şi că. privată şi propria imagine. tot ceea ce poate dăuna prestaţiei la care este obligat demnitarul şi funcţionarul public. sportivi etc. binecunoscuta dispută judiciară dintre marele pictor Picasso şi Francoise Gilot. Este. Demnitarul şi funcţionarul public sunt în slujba naţiunii şi satisfac anumite interese ridicate de lege la rang de interes public. autoarea unei cărţi savuroase din multe puncte de vedere. sportiv etc. că măsura este cu totul alta dacă este vorba de un individ oarecare decât atunci când ne aflăm în prezenţa unui artist de renume mondial. Tratat. în cazul unei persoane publice. citată de Viorel Roş. care nu numai că a făcut obiectul publicaţiilor de orice fel. şi persoana publică. în puterea căruia este în drept a se folosi de tot ceea ce ar putea să producă această operă. Acela care joacă în mod voluntar un rol public trebuie să accepte riscurile. 167 336 .pe seama comportamentului artistului. trebuie să ajungă la cunoştinţa publicului. nu poate utiliza imaginea altuia fără consimţământul său. comportări etc. cu implicaţii negative asupra serviciului public prestat. Editura All Beck. 348. care s-a finalizat în faţa Curţii de Apel din Paris. o deficienţă de comportament ce poate constitui obiectul unui şantaj. pe de o parte. Aceste relatări au fost considerente atac la viaţa privată. de pe altă parte. în acest fel. Tribunalul Tutova. cu amănunte „picante” din experienţa unor anii petrecuţi alături de marele artist. în anii ’65. cu privire la viaţa şi opera sa. fără a deţine o funcţie sau demnitate publică. însă. în deplină cunoştinţă de cauză. Dacă aceştia nu satisfac în bune condiţii aceste interese este problema lor. Curtea de Apel din Paris a respins cererea pictorului. iar aceste interese nu au caracterul intereselor publice satisfăcute în mod instituţionalizat. nu trebuie cunoscute de public decât numai cu consimţământul persoanei. devenind persoană publică şi-a asumat riscul dezvăluirii unor aspecte din viaţa sa intimă. situaţia este alta.

a obligat statul austriac la restituirea amenzii. Credem că reducerea în decizia C. poate declara şedinţa secretă pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei. 168 339 338 . viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.dreptul la propria imagine nu trebuie să împiedice aflarea adevărului în probleme de interes public justificat. 290 alin. invocarea dreptului la informare nu poate servi la acoperirea preocupărilor financiare ale radiodifuzorilor.23 din Constituţie deoarece o persoană poate fi condamnată în domeniul contravenţiilor şi printr-o hotărâre civilă. plata unei sume de 284.A. Pentru protecţia dreptului la propria imagine Consiliul Naţional al Audiovizualului instituie sau reaminteşte prin decizia sus citată şi alte decizii o serie de principii şi reguli specifice comunicării audiovizuale astfel: .respectarea prezumţiei de nevinovăţie este obligatorie în orice program audiovizual.2004 privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine. arestate sau aflate în detenţie. Sesizată. 1994. fapte sau evenimente locale ori naţionale.este interzisă difuzarea de imagini sau de înregistrări ale persoanelor reţinute pentru cercetări. sejur şi daune interese ale ziaristului338.N.Bucureşti..60 şilingi reprezentând cheltuieli de deplasare. . orice persoană acuzată sau cercetată pentru săvârşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât nu a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească penală339 definitivă şi irevocabilă.536. demnităţii sau vieţii intime a unei persoane. numai la hotărârii penale nu este în concordanţă cu art. onoarea.168 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 349.000 şilingi. Regia Autonomă "Monitorul Oficial". În România în vederea protecţiei dreptului la propria imagine în domeniul comunicării audiovizuale Consiliul Naţional al Audiovizualului a emis Decizia nr. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că nu a fost încălcat dreptul la viaţa privată a cancelarului. instanţa la cererea procurorului. demnitar public.222. 351. 350. . cu semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi care nu încalcă drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.2 din Codul de procedură penală dacă judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere unor interese de stat.30 pct. fără acordul acestora.A.N. În sensul deciziei C. Într-o speţă soluţionată în Austria. fapta ziaristului fiind justificată de interesul public şi. astfel. a părţilor sau din oficiu. Radiodifuzorii au obligaţia să respecte dreptul sacru la demnitate umană şi la propria imagine şi să nu profite de ignoranţa sau de bunacredinţă a persoanelor. a aparţinut unei brigăzi S.S. moralei.nu orice interes sau curiozitate a publicului trebuie satisfăcută. Fac excepţie de la această regulă situaţiile în care filmarea sau înregistrarea este incidentală şi este realizată în locuri publice. Despre dreptul şi arta apărării. Potrivit art. un ziarist vienez a fost condamnat de autorităţile austriece la amenda penală de 15.248 din o1. . pentru că a făcut public faptul că Bruno Kreisky. p. În timpul cât şedinţa este secretă.6 din Constituţie care dispune că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea. cancelar federal în funcţie. V. nu sunt admişi în sala de şedinţă decât părţile. în timpul celui de al doilea război mondial.o7. Această decizie este dată în spiritul art. mai sus citate sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme. Dabu.

De asemenea este interzisă difuzarea de imagini ale proprietăţii private. fără acordul proprietarului. cu semnificaţie pentru viaţa comunităţii. Fac excepţie de la această regulă situaţiile în care imaginile difuzate: pot preveni săvârşirea unor infracţiuni. . fără consimţământul acesteia. iar conţinutul acestuia prezintă un interes justificat pentru public. dezbateri. protejează sănătatea sau morale publică. .nu pot fi difuzate materiale audiovizuale.în cazul în care este permisă difuzarea radiodifuzorii sunt obligaţi să încunoştinţeze persoana în cauză înaintea difuzării materialelor audiovizuale şi să solicite punctul de vedere al acesteia.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 169 reprezentanţii acestora.filmarea sau înregistrarea consemnează un fapt cu incidenţă penală sau morală. filmate în interiorul acesteia. cu semnificaţie pentru viaţa comunităţii. cu următoarele excepţii: materialul audiovizual astfel obţinut să fie esenţial în stabilirea credibilităţii şi autenticităţii unui fapt de interes public justificat.10 alin.de asemenea este interzisă difuzarea de imagini şi sunete înregistrate cu microfoane şi camere de luat vederi ascunse. existenţa unei legături semnificative şi clare între viaţa privată şi de familie a persoanei şi interesul public justificat.este interzisă difuzarea de imagini ale persoanei. .este interzisă difuzarea de ştiri. ajunse în posesia radiodifuzorilor. apărătorii şi celelalte persoane chemate de instanţă în interesul cauzei. ordine publică sau asigură prevenirea unor fapte penale. filmarea sau înregistrarea consemnează un fapt cu incidenţă penală ori morală.înregistrările destinate emisiunilor de divertisment tip „cameră ascunsă” nu trebuie să pună persoana în situaţii înjositoare sau de risc şi pot fi difuzate numai cu acordul persoanelor care au făcut obiectul filmării. . . materialul audiovizual astfel obţinut nu putea fi realizat în condiţii normale.difuzarea înregistrărilor convorbirilor telefonice sau a corespondenţei. este permisă în următoarele situaţii: răspunde unor necesităţi de siguranţă naţională. anchete sau reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei fără acordul acesteia. .2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. protejează sănătatea publică. De la această regulă fac excepţii situaţiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:existenţa unui interes public justificat. realizate şi puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către poliţie sau parchet. acestea trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars. filmate în propria locuinţă sau în orice alte locuri private. . surprind sau pot proba săvârşirea unei infracţiuni.în cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale concrete. efectele amestecului în viaţa privată şi de familie a persoanei să nu intre sub incidenţa prevederilor art. fără acordul persoanelor care sunt victime ale unor infracţiuni sau fără acordul familiilor acestora. probează comiterea unei infracţiuni. acestea trebuie susţinute cu dovezi. dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor. Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere 169 . .

în situaţia în care se reconstituie infracţiuni sau abuzuri de orice fel ori evenimente dramatice de natură să-i afecteze. a dezastrelor naturale. reţinuţi sau arestaţi. fotografii.asistarea pe parcursul înregistrării sau transmisiei de către un părinte sau un reprezentant legal. psihice. În cazul martorilor la comiterea unei infracţiuni. avocat. tratament. sunt acuzaţi de comiterea unei infracţiuni ori sunt victimele infracţiunilor. petrecute în comunitate sau în familie. cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: existenţa prealabilă a consimţământului lor. psihice sau sexuale. în situaţia în care aceştia au fost supuşi abuzurilor fizice. Orice persoană are dreptul la respectul intimităţii în momente dificile. eliminarea 170 .170 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice cel puţin probele care le susţin. în cazul cercetării sau arestării. radiodifuzorii au obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată. .este interzisă difuzarea de imagini. problemele de diagnostic. acuzaţi de comiterea unor infracţiuni sau victime ale infracţiunilor ori abuzaţi fizic. accidentelor sau al actelor de violenţă. emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale. cu acordul familiei sau al aparţinătorilor. circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte.în cazul minorilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani acuzaţi de comiterea unei infracţiuni sunt necesare acordul în scris al acestora şi asistarea de către avocat. psihic sau sexual. interviuri sau declaraţii ale minorilor în vârstă de până la 14 ani. precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate.este interzisă difuzarea de imagini. . este permisă numai cu acordul persoanei sau.difuzarea materialelor audiovizuale conţinând imagini ale persoanelor aflate la tratament în unităţile de asistenţă medicală. în situaţia în care sunt cercetaţi penal. Este interzisă difuzarea de imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane. difuzarea imaginilor se va realiza cu asigurarea deplină a identităţii lor. fotografii. pot participa ori pot fi prezentaţi în programele de ştiri. cu excepţia răpirii sau dispariţiei. care sunt victime sau martori la comiterea unor infracţiuni ori care au fost abuzaţi fizic. sunt necesare acordul acestora iar la solicitarea minorilor. În cazul situaţiilor de suferinţă umană.este interzisă difuzarea de imagini.minorii cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani. psihic sau sexual. . pronostic. . în formă scrisă. interviuri sau declaraţii ale minorilor în vârstă de până la 14 ani care au asistat la evenimente dramatice. interviuri sau declaraţii ale minorilor în vârstă de până la 14 ani. la solicitarea acestora. în cazul în care persoana este fără discernământ ori decedată.în cazul minorilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani. ori la comiterea unor infracţiuni. inclusiv rezultatul autopsiei. cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire. eliminarea oricăror elemente care ar putea duce la identificarea lor în cazurile în care minorii sunt victimele unor infracţiuni ori ale abuzurilor fizice. a consimţământului părinţilor sau al reprezentanţilor legali. . . Difuzarea de imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă se face cu acordul acesteia iar a imaginilor persoanei fără discernământ sau decedate cu acordul familiei. . fotografii.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE

171

oricăror elemente care ar putea duce la identificarea lor. Minorul, părinţii sau reprezentantul legal trebuie să fie informaţi cu privire la drepturile lor înainte de filmare sau înregistrare. - interviurile şi declaraţiile luate minorilor sub 16 ani trebuie făcute cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât aceştia să nu fie chestionaţi pentru a li se smulge păreri asupra problemelor intime de familie sau pentru a li se cere opinii în probleme care depăşesc puterea lor de judecată. Este interzisă difuzarea de interviuri sau declaraţii luate minorilor în vârstă de până la 14 ani, realizate pe baza provocării unor stării emoţionale menite să sporească, cu orice preţ, spectaculozitatea producţiilor. - este interzisă difuzarea de emisiuni al căror scop principal este exploatarea aspectului fizic al minorelor în vârstă de până la 16 ani sau expunerea acestora în ipostaze nepotrivite vârstei. Este interzisă difuzarea emisiunilor în care minori sunt folosiţi de părinţi, rude, reprezentanţi legali sau avocaţi în scopul de a obţine avantaje personale sau de a influenţa actul de justiţie. - radiodifuzorii au obligaţia de a lua toate măsurile astfel încât minorii implicaţi în orice mod în emisiuni de radio sau de televiziune să nu fie expuşi nici unui risc fizic, psihic sau moral care ar putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni.340 - este interzisă, în cadrul programelor de ştiri, al dezbaterilor sau al reportajelor, difuzarea de imagini, inclusiv fotografii care redau: - minori decedaţi ca urmare a infracţiunilor de omor, a unui accident auto, a unui accident casnic, minori care sau sinucis; minori decedaţi în spital;341 - minori în vârstă de până la 14 ani aflaţi în una din următoarele situaţii: internaţi în spital pentru intervenţii chirurgicale dificile; bolnavi de SIDA; bolnavi incurabili;342 - minori în vârstă de până la 16 ani acuzaţi sau reţinuţi pentru practicarea prostituţiei ori aflaţi sub influenţa drogurilor sau a băuturilor alcoolice; Nerespectarea a o serie de reguli din cele mai sus arătate afectează dreptul la propria imagine şi se sancţionează cu amendă potrivit Deciziei nr. 248 din o1.o7.2004, Decizia nr. 57 din 13 martie 2003, şi art.90 art.91 din Legea nr.504/2002. 352. Drepturile la viaţa intimă, familială şi privată, precum şi dreptul la imaginea proprie sunt garantate din punct de vedere penal prin:
A se vedea şi Hotărârea Guvernului nr. 1.018 din 10 septembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţate. 341 Potrivit art. 7 alin. 3 din Decizia nr.57/2003 a C.N.A. privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe fac excepţie de la această regulă imaginile realizate în timpul vieţii care pot fi difuzate, cu consimţământul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, iar în cazul minorilor cu notorietate publică pot fi difuzate şi imagini din timpul vieţii. 342 Potrivit art. 7 alin. 2 din Decizia nr.57/2003 a C.N.A. privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe fac excepţie de la această regulă minorii supuşi unei intervenţii chirurgicale cu caracter de excepţie sau în premieră, precum şi reportajele sociale, cu condiţia eliminării oricăror elemente care ar putea duce la identificarea minorilor, apelurile umanitare şi campaniile cu scop caritabil. 171
340

172

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE

- instituirea ca infracţiune a divulgării secretului profesional, în care se includ şi acte şi fapte din viaţa intimă, familială sau privată a persoanei, de care autorităţile sau anumite persoane prevăzute de lege (medic, avocat, preot) iau la cunoştinţă; - secretul profesional trebuie respectat în tot cursul procesului penal, civil, comercial, sub aspectul respectării dreptului la viaţa intimă, familială, la propria imagine sau viaţa privată a părţilor în proces; - astfel, judecătorii au obligaţia de a declara secretă şedinţa de judecată în procesele în care publicitatea ar afecta aceste valori, fără să aducă vreun deserviciu legii sau justiţiei343; (art. 290 al. 2, 3 şi 4 din Codul de procedură penală).Dacă judecarea în şedinţa publică ar putea aduce atingere vieţii intime a unei persoane, instanţa,la cererea procurorului, a părţilor, ori din oficiu, poate declara şedinţa secretă pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei. - incriminarea faptelor prin care se afectează grav imaginea persoanei: insulta, calomnia, ultrajul, şi altele344; - incriminarea altor fapte ca infracţiuni cum sunt: violarea de domiciliu (art. 192 din C.p.), violarea secretului corespondenţei (art. 195 din C.p.), calomnia (art. 206 din C.p.), insulta (art. 205 din C.p.) ş.a. 353. Deci, orice act sau fapt din viaţa intimă, familială sau privată a demnitarului şi funcţionarului public care nu poate influenţa negativ prestaţia socială a acestuia, este protejată. Numai sub acest aspect, demnitarul sau funcţionarul public are dreptul la protecţia vieţii intime, familiale, private şi la propria imagine, potrivit legii. Pe de altă parte funcţionarul sau demnitarul public are o imagine publică realizată compusă formată din două componente: imaginea ca urmare a funcţiei publice sau demnităţii publice şi imaginea proprie care are la bază numai informaţiile şi imaginile despre persoana sa. Din aceste motive funcţionarul sau demnitarul public nu poate folosi imaginea sa publică compusă în interes exclusiv personal. De pildă în art.11 din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici se dispune: „În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiunii publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale,precum şi în scopuri electorale.” În acest articol credem că este vorba de imaginea publică compusă şi nu de imaginea proprie care are la bază numai informaţiile şi imaginile despre persoana sa ca persoană fizică. Din nefericire în acelaşi mod este reglementată în articolul 11 din Legea nr.477/2004 folosirea imaginii proprii de către personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 354. Pentru a preveni încălcarea acestor drepturi, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat Rezoluţia 1003 cu privire la etica ziaristică. În această
Ioan Muraru, op. cit., p. 218. De pildă în art.18 din Legea 678/2001 se dispune: „(1) Fapta de a expune, vinde sau de a răspândi, a închiria, a distribui, a confecţiona ori de a produce în alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispoziţie ori de a deţine în vederea răspândirii de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintă poziţii ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau implică minori care nu au îmlinit vârsta de 18 ani, constituie infracţiunea de pornografie infantilă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi importul ori predarea de obiecte dintre cele prevăzute la alin. (1) unui agent de transport sau de distribuire, în vederea comercializării ori distribuirii lor.” 172
344

343

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE

173

Rezoluţie, printre altele, se arată „Nici editorii sau proprietarii, nici ziariştii nu trebuie să considere că informaţia le aparţine. Într-o întreprindere dedicată informaţiei, aceasta nu trebuie tratată ca o marfă, ci ca un drept fundamental al cetăţenilor. În consecinţă, nici calitatea informaţiilor sau opiniilor nu trebuie exploatate în scopul creşterii numărului de cititori sau auditori şi, în consecinţă, a resurselor publicitare.”

4. Protecţia surselor de informaţii şi principiile acesteia (Recomandarea nr. R7/2002)
4.1 Consideraţii generale. Protecţia surselor de informaţii presupune ansamblul de norma juridice, proceduri, structuri, prin care se garantează şi asigură siguranţa psihică, fizică, juridică, socială, economică a sursei de informaţii. 355.În data de 8 martie 2000, Comitetul de miniştri ai Consiliului Europei au adoptat Recomandarea nr. R7(2002) cu privire la dreptul ziariştilor de a nu divulga identitatea surselor lor de informaţii. În acest sens în recomandarea mai sus citată se arată: 356.”Exercitarea de către ziarişti a dreptului lor de a nu divulga sursele de informaţii poartă cu sine îndatoriri şi responsabilităţi, exprimate în art. 10 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.” 357.Termenul de “ziarist” folosit de Recomandarea R7 înseamnă orice persoană fizică sau juridică care practică în mod regulat sau profesional colectarea şi propagarea de informaţii către public prin intermediul oricărui mijloc de comunicare în masă, iar prin “sursă” se înţelege orice persoană care furnizează informaţii unui ziarist. 358.Expresia “informaţii prin care se identifică o sursă” înseamnă orice informaţii, în măsura în care este posibil ca acestea să ducă la identificarea unei surse: - numele şi datele personale, precum şi vocea/sau imaginea unei surse; - circumstanţele concrete ale obţinerii informaţiilor de la o sursă sau de către o sursă a unui ziarist; - datele personale ale ziariştilor şi ale angajaţilor acestora în legătură cu activitatea lor profesională. 4.2 Principiile protecţiei surselor de informaţii ale ziariştilor.345

Având în vedere rolul lor social, riscurile la care se expun, ar fi necesar a se revedea garanţiile de care se bucură agentul media. Potrivit raportului privind libertatea media, dat publicităţii la Viena de Institutul Internaţional al Presei, în anul 2003 au fost ucişi 64 de ziarişti, din care 19 în Irak. I.I.P îi invită pe militari să revizuiască liniile de comunicaţie cu media în timp de război, deoarece „unele pierderi de vieţi omeneşti, în Irak ar fi putut fi evitate dacă soldaţilor li s-ar fi dat toate informaţiile de care dispuneau superiorii lor privind localizarea ziariştilor.”În afară de Irak , 45 de ziarişti au fost ucişi anul trecut în 19 ţări, regiunea cea mai periculoasă fiind Asia, cu 19 ziarişti ucişi, din care şapte în Filipine. În cele două Americi au fost omorâţi 17 ziarişti, din care 9 în Columbia. În Europa şi-au pierdut viaţa patru ziarişti din care trei în Rusia şi unul în Ucraina. (Curierul Naţional 2004). 173

345

174 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE

359. Principiile privind dreptul ziariştilor de a nu-şi divulga sursele de informaţii prevăzute de Recomandarea nr. 7F(2000) a Consiliului de Miniştri al C.E.346 sunt: 360. Dreptul ziariştilor de a nu divulga identitatea sursei. Legea şi practica internă a statelor membre trebuie să prevadă în mod explicit şi clar protecţia dreptului ziariştilor de a nu divulga informaţii prin care se identifică o sursă în conformitate cu art. 10 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi cu principiile stabilite în prezenta recomandare, care vor fi considerate standarde minime în vederea respectării acestui drept. 361.Al doilea principiu îl constituie dreptul altor persoane de a nu divulga informaţii prin care ar putea fi identificată sursa ziaristului, care constă în “Alte persoane care, în temeiul relaţiilor profesionale cu ziariştii intră în posesia unor informaţii prin care se identifică o sursă prin intermediul colectării, al procesării editoriale sau al propagării respectivei informaţii, ar trebui protejate în mod egal în temeiul principiilor stabilite în prezenta recomandare”. 362.Al treilea principiu este denumit “limite ale dreptului de a nu divulga”. Considerăm că mai corectă era formularea: “Excepţii de la dreptul de a nu divulga.” Dreptul ziariştilor de a nu divulga informaţii prin care se identifică o sursă nu trebuie să se supună altor restricţii decât cele menţionate în art. 10, al. 2 al Convenţiei (C.E.D.O.). Pentru a stabili dacă un interes legitim de a divulga ce cade sub incidenţa art. 10. al. 2 al Convenţiei (C.E.D.O.), depăşeşte interesul public în a nu se divulga informaţii prin care se identifică o sursă, autorităţile competente ale statelor membre vor da o atenţie deosebită importanţei dreptului de a nu divulga şi predominanţei acordate acestuia în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi vor putea obliga la o divulgare numai dacă în temeiul aliniatului b, există o cerinţă de interes public şi dacă circumstanţele au o natură suficient de importantă şi de gravă. 363.Divulgarea de informaţii prin care se identifică o sursă nu ar trebui considerată necesară decât dacă se poate stabili în mod convingător că: i - nu există sau au fost epuizate de către persoanele sau autorităţile publice care doresc divulgarea, măsurile rezonabile care reprezintă alternative la divulgare (de pildă, probarea faptelor prin înscrisuri sau declaraţii de martor altele decât ale sursei ziaristului); ii – interesul legitim de a divulga depăşeşte în mod clar interesul public de a nu divulga, ţinând cont de următoarele fapte: - o cerinţă determinată a nevoii de divulgare este dovedită; - circumstanţele de aflat sau probat cu ajutorul sursei au o natură suficient de importantă şi de gravă; - se identifică necesitatea divulgării ca răspunzând unei nevoi sociale presante şi, - statele membre beneficiază de o anumită marjă de apreciere în evaluarea acestei necesităţi, care poate fi controlată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
346

A se vedea www.coe.int. 174

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE

175

364. Cerinţele de mai sus trebuie aplicate la toate nivelurile, oricăror proceduri în cadrul cărora poate fi invocat dreptul de a nu divulga. 365. Al patrulea principiu este principiul dovezilor alternative la sursele ziariştilor. În cadrul procedurilor legale desfăşurate împotriva unui ziarist pentru presupuse încălcări ale onoarei şi reputaţiei unei persoane, autorităţile trebuie să ia în considerare, în scopul stabilirii adevărului, toate dovezile disponibile conform legislaţiei procedurale naţionale şi nu ar trebui să se solicite în acest scop divulgarea unor informaţii care să ducă la identificarea sursei ziaristului. 366. Al cincilea principiu este principiul divulgării condiţionate în sensul acceptării divulgării numai în anumite condiţii astfel: - Propunerea sau cererea de intenţie a oricărei acţiuni de către autorităţile competente având ca scop divulgarea de informaţii prin care se identifică o sursă ar trebui depusă doar de către persoane sau autorităţi publice care au un interes legitim direct în respectiva divulgare. - Ziariştii ar trebui informaţi de către autorităţile competente în legătură cu dreptul lor de a nu divulga informaţii prin care se identifică o sursă, ar trebui impuse de către autorităţile judiciare, numai în cadrul unui proces care permite o audiere a ziariştilor respectivi în conformitate cu art. 6 al Convenţiei (C.E.D.O). - Ziariştii ar trebui să aibă dreptul ca impunerea unei sancţiuni pentru refuzul de a divulga informaţii prin care se identifică o sursă să fie supusă controlului unei alte autorităţi judiciare. - Atunci când ziariştii răspund unei cereri sau unei decizii de divulgare de informaţii prin care se identifică o sursă, autorităţile competente ar trebui să ia în considerare aplicarea unor măsuri pentru a limita extinderea divulgării, de exemplu prin excluderea publicului de la divulgare, în conformitate cu art. 6 al Convenţiei, atunci când acest lucru e relevant, şi prin respectarea de către ele însele a confidenţialităţii unei astfel de divulgări. 367. Al şaselea principiu este cel al interzicerii folosirii metodelor interceptării comunicării, supravegherea, percheziţia şi confiscarea în scopul identificării sursei ziaristului. Următoarele măsuri nu ar trebui aplicate dacă scopul acestora este de a se sustrage dreptului ziariştilor, conform acestor principii, de a nu divulga informaţii prin care se identifică o sursă: - decizii sau măsuri de interceptare a comunicaţiilor sau a corespondenţei ziariştilor ori a angajaţilor acestora; - decizii sau măsuri de supraveghere a ziariştilor, a contactelor acestora sau a angajaţilor lor sau, - decizii sau măsuri de percheziţie sau confiscare efectuate la domiciliul sau locul de muncă, privind obiecte personale sau corespondenţa ziariştilor ori a angajaţilor acestora, sau datele personale aferente activităţii lor profesionale.
175

176

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE

368.În cazul în care informaţiile prin care se identifică o sursă au fost obţinute în mod legal de către poliţie sau autorităţile judiciare prin oricare dintre acţiunile mai sus menţionate, deşi este posibil ca acestea să nu fi fost scopul acelor acţiuni, trebuie să se ia măsuri pentru împiedicarea folosirii ulterioare a acestor informaţii ca probe în instanţă, excepţie făcând cazul în care divulgarea ar fi justificată conform principiului 3. 369. Acest principiu nu înseamnă că exclude interceptarea comunicării, supravegherea, percheziţia şi confiscarea în domeniul activităţii ziariştilor dacă aceste măsuri sunt luate conform legii pentru prevenirea şi descoperirea anumitor infracţiuni prevăzute de lege (grave). Însă aceste măsuri trebuie să nu vizeze încălcarea dreptului la protecţia sursei. Socotim că este foarte discutabilă dispoziţia din art. 6 al Codului Deontologic al ziaristului adoptat de Clubul Român de Presă, care îi dă ziaristului « libertatea » de a divulga sau nu identitatea sursei. O astfel de prevedere considerăm că este o încălcare a dreptului sursei la confidenţialitate prevăzut de lege. 370.În fine, ultimul principiu este cel al protecţiei împotriva autoincriminării. Principiile stabilite în această recomandare referitor la protecţia sursei de informaţii, nu vor limita în nici un fel legislaţia naţională referitoare la protecţia împotriva autoincriminării347 în cadrul procedurii penale, iar ziariştii ar trebui, în măsura în care aceste legi se aplică, să beneficieze de protecţia în ceea ce priveşte divulgarea de informaţii prin care se identifică o sursă. 371.Deşi în Recomandarea nr. 7 nu se prevede în mod expres, dreptul ziaristului de a nu divulga sursele de informaţii este în acelaşi timp şi o obligaţie atunci când a primit informaţii în regim de confidenţialitate. Or şi pentru încălcarea acestei obligaţii ar trebui să se prevadă sancţiuni în legislaţiile naţionale. Înainte de apariţia acestei recomandări, în legislaţia României au apărut unele reglementări referitoare la protecţia sursei, dar nu şi pentru astfel de situaţii. 372.În art. 91 din Legea nr. 8/1996 referitor la protecţia sursei se dispune: "1. Editorul sau producătorul, la cererea autorului, este obligat să păstreze secretul surselor de informaţii folosite în opere şi să nu publice documente referitoare la acestea. 2. Dezvăluirea secretului este permisă cu consimţământul persoanei care l-a încredinţat sau în baza unei hotărâri judecătoreşti, definitive şi invocabile." 373.În Legea audiovizualului nr. 504/2002 în art. 7 s-au prevăzut o serie de dispoziţii care reglementează protecţia sursei radiodifuzorului, astfel: “(1)Caracterul confidenţial al surselor de informare utilizate în conceperea sau elaborarea de ştiri, de emisiuni sau de alte elemente ale serviciilor de programe este garantat de prezenta lege. (2)Orice jurnalist sau realizator de programe este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursele informaţiilor obţinute în legătură directă cu activitatea sa profesională. (3)Se consideră date de natură să identifice o sursă, următoarele: - numele şi datele personale, precum şi vocea sau imaginea unei surse; - circumstanţele concrete ale obţinerii informaţiilor de către jurnalist;
347

Vezi supra pag.____ 176

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE

177

- partea nepublicată a informaţiei furnizate de sursă jurnalistului; - datele cu caracter personal ale jurnalistului sau radiodifuzorilor, legate de activitatea pentru obţinerea informaţiilor difuzate.” 374.Cu privire la aceste reglementări se impun câteva precizări, astfel: - Caracterul confidenţial al surselor de informare ale jurnalistului în domeniul audiovizualului nu este garantat numai de prezenta lege ci şi prin alte legi, cum ar fi Codul penal. - Folosirea cuvântului “liber” în art. 7 pct. 2 nu este tocmai inspirată deoarece jurnalistul este obligat să protejeze sursa sa de informare dacă aceasta i-a furnizat informaţia în regim de confidenţialitate. Tratarea acestei obligaţii ca o libertate a jurnalistului este de natură a afecta relaţia jurnalist-sursă prin încălcarea dreptului sursei la confidenţialitate şi în final libertatea presei. 375.”Confidenţialitatea surselor de informare obligă, în schimb, la asumarea răspunderii pentru corectitudinea informaţiilor furnizate.” (art. 7 pct. 4 din Legea nr. 504/2002) Această dispoziţie legală este de natură a preveni insulta, calomnia şi manipularea etc., de către ziarist, prin înlăturarea posibilităţii acestuia de a se eschiva de răspundere prin invocarea scuzei că aşa a primit informaţiile de la o sursă confidenţială. Ca urmare, atunci când sursa a solicitat păstrarea confidenţialităţii, jurnalistul trebuie să fie foarte atent, să verifice, pentru a nu fi manipulat chiar de sursă sau de altcineva prin intermediul sursei. Pentru a se apăra de răspundere, atunci când a fost manipulat credem că jurnalistul poate divulga sursa în cadrul unui proces, ceea ce constituie, credem, o excepţie de la regula stabilită de art. 7 pct. 4 din Legea nr. 504/2002 mai sus citat. 376.”Persoanele care, prin efectul relaţiilor profesionale cu jurnaliştii, iau cunoştinţă de informaţii de natură a identifica o sursă prin colectarea, tratarea editorială sau publicarea acestor informaţii, beneficiază de aceeaşi protecţie ca jurnaliştii.” (art. 7 pct. 5 din Legea nr. 504/2002). 377.”Dezvăluirea unei surse poate fi dispusă de instanţele judecătoreşti numai dacă aceasta este necesară pentru apărarea siguranţei naţionale sau a ordinii publice, precum şi în măsura în care această dezvăluire este necesară pentru soluţionarea cauzei aflate în faţa instanţei judecătoreşti, atunci când: - nu există sau au fost epuizate măsuri alternative la divulgarea cu efect similar; - interesul legitim al divulgării depăşeşte interesul legitim al nedivulgării.” (art. 7 pct. 6 din Legea nr. 504/2002) 378. Cu privire la această dispoziţie legală se impun următoarele observaţii: - în art. 7 pct. 6 din Legea nr. 504/2002 legiuitorul a limitat dreptul la protecţia sursei, în cazul când divulgarea se impune numai pentru două cazuri, respectiv pentru apărarea siguranţei naţionale şi a ordinii publice, în timp ce în art. 10 pct. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului mai sunt prevăzute şi alte cazuri, respectiv: prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei
177

178

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE

sau a drepturilor altora; credem că această ultimă reglementare este mai corectă - în art. 7 pct. 6 din Legea nr. 504/2002, legiuitorul român a situat posibilitatea dezvăluirii sursei de informare a jurnalistului, numai în faza judecăţii, excluzând astfel faza urmăririi penale, ceea ce nu rezultă nici din art. 10 pct. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi nici din Recomandarea nr. 7(2000) a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. Ca urmare dispoziţiile art. 7 pct. 6 din Legea nr. 504/2002 nu sunt la adăpost de critică. 379.În alte situaţii, divulgarea sursei s-ar face cu încălcarea legii, respectiv a art. 196 din Codul penal care reglementeazã infracţiunea de "divulgare a secretului profesional". Totuşi de la aceasta existã şi excepţii expres prevăzute de lege, la care ne vom referi în cele ce urmează. 380.În referire la protecţia sursei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Goodwin contra Regatului Unit, a statuat: "Conform Curţii, protecţia surselor jurnalistice este una din pietrele de temelie ale libertăţii presei, aşa cum reiese din legile şi codurile deontologice în vigoare în numeroase State Contractante şi cum o afirmă numeroase instrumente internaţionale cu privire la libertăţile jurnalistice (spre exemplu, Rezoluţia asupra libertăţilor jurnalistice şi a drepturilor omului, adoptată la a 4-a Conferinţă ministerială europeană asupra politicii de comunicare în masă, Praga, 7-8 decembrie 1994 şi Rezoluţia Parlamentului european asupra nedivulgării surselor jurnalistice din 18 ianuarie 1994, apărută în Journal Officiel des Communautés Europennes nr. C.44/34). Absenţa unei asemenea practici ar putea sã descurajeze sursele jurnalistice în a ajuta presa sã informeze publicul în problemele de interes general. În consecinţă, presa ar putea fi mai puţin în stare să-şi joace chiar rolul ei indispensabil de "câine de pază", iar capacitatea sa de a da informaţii precise şi fiabile ar putea fi micşorată. Având în vedere importanţa pe care o are protecţia surselor jurnalistice pentru libertatea presei într-o societate democratică şi efectul negativ asupra exercitării acestei libertăţi pe care riscă să-l producă o ordonanţă de divulgare (a sursei) o asemenea măsură nu ar concorda cu articolul 10 al Convenţiei decât dacă se justifică printr-un imperativ de interes public (subl. noastră). Este cazul să se acorde o mai mare însemnătate presei atunci când, este vorba de a determina dacă restricţia era proporţională cu scopul legitim urmărit (subl. noastră). Limitele aduse confidenţialităţii surselor jurnalistice cer din partea Curţii cel mai scrupulos examen... Restricţiile pe care ea le-a făcut să apese asupra ziaristului nu puteau deci trece ca "necesare într-o societate democratică"348. 381.În speţă, Curtea a reţinut că prejudiciile invocate de Societatea Tetra, care a cerut instanţei sã oblige ziaristul la divulgarea sursei sale, nu erau reale, şi nu impuneau divulgarea în cauză, respectiv o limitare a principiului confidenţialităţii sursei. 382.Din speţa prezentată constatăm că: în cauză, a fost pus în balanţă un interes privat al unei societăţi comerciale, care nu a putut proba un prejudiciu suferit, prin publicarea
348

Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului I.R.D.O., 1998, p. 450 178

143 lit. 8/1996 şi altele. de exemplu în cazul unor prejudicii cauzate de publicarea urmatã de faliment. aceasta este o soluţie care rezultă din argumentarea Deciziei Curţii Europene la care ne-am referit. Practica judiciară privind protecţia surselor agentului media. exista posibilitatea ca instanţa europeană să menţină hotărârea instanţei engleze prin care ziaristul era obligat să-şi divulge sursa. 262 din Codul penal).Pentru o corectă înţelegere a celor mai sus prezentate. rezultând dintr-o pierdere prevăzută de 2. există excepţii expres prevăzute de lege. 179 349 . adică interesul legitim al divulgării depăşeşte interesul legitim al nedivulgării. Pe 6 şi 7 noiembrie 1989. şi dacă este imperios necesar. 264 din Codul penal) nedenunţarea unor infracţiuni (art. Pe 2 noiembrie următor el primeşte un apel telefonic de la o persoană care îi furnizează spontan informaţii despre societatea Tetra: aceasta este în căutarea unui împrumut de 5 milioane de lire şi se găseşte confruntată cu probleme financiare.1 milioane lire sterline pentru 1989. infracţiunea prevăzută de art. "b" din Legea nr. William Goodwin este un ziarist britanic. redăm în continuare CAZUL GOODWIN contra REGATULUI UNIT . când interesul legitim al divulgării depăşeşte interesul legitim al nedivulgării şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru divulgare. soluţie prevăzută în Recomandarea nr. 263 din Codul penal). în interesul public. omisiunea sesizării organelor judiciare (art. Dl. 7(2000) a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. 383. ziaristul poate fi obligat de o instanţă să divulge sursa. 5. atunci când protecţia sursei ar echivala cu săvârşirea unor infracţiuni de favorizare a infractorului pentru o infracţiune gravă (art.sursa determină cu intenţie pe agentul media ca acesta din culpă să săvârşească o infracţiune.De aceea.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 179 informaţiei349 faţă de obligarea ziaristului de către instanţa engleză să divulge sursa. ziaristul telefonează societăţii Tetra pentru a verifica faptele şi o invită să De observat cã instanţele engleze dãduserã o hotãrâre prin care s-a interzis publicarea articolului şi deci s-a prevenit prejudicierea S. spre exemplu divulgarea secretului de stat.3 milioane de lire sterline.C.sursa este un evadat sau urmărit pentru executarea unei pedepse legale. În august 1989. TETRA. 384. deci dacă interesul societăţii private în speţă presupunea o valoare deosebită. cum sunt: . .Injoncţiunea unui tribunal asupra unui ziarist pentru a-l soma să dezvăluie sursele sale de informaţie şi aplicarea unei amenzi pentru refuzul de a se supune. rezident la Londra. el începe un stagiu la The Engineer. acceptarea divulgării sursei în cauză nu era proporţională cu valoarea interesului societăţii private în speţă. credem că de la principiul protecţiei sursei agentului media. la o cifră de afaceri de 20.

dl. 389. S. 180 . în baza articolului 10 al legii din 1981 asupra “contempt of court”. a conchis Lordul Bridge. este serios diminuată datorită complicităţii acestuia. Tetra solicită şi obţine din partea High Court un ordin provizoriu necontradictoriu care-l împiedică pe editorul de la The Engineer sã publice articolul controversat. garantată prin articolul 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului350. în principal. La 22 noiembrie 1989. neexecutare a hotărârii judecătoreşti).*Hotărârea din 27 martie 1996 (Marea Cameră) (Culegere/1996-II) 350 În raportul sãu din 1 martie 1994. care să ceară daune-interese drept compensare pentru cheltuielile angajate de ea. dar îl autorizează să înainteze recurs la Camera Lorzilor. High Court îl condamnă la o amendă de 5.Considerând cã informaţiile provin dintr-un proiect de plan de dezvoltare confidenţial. apreciind ca stabilită deja necesitata de a divulga notele ziaristului. asupra mijloacelor de existenţă a salariaţilor săi pe care le-ar crea publicarea informaţiei conţinute în planul său de dezvoltare. cel puţin într-o gravă divulgare de informaţii confidenţiale care nu compensează nici un interes legitim de a vedea publicate aceste informaţii. petiţionarul refuză să comunice notele sale. să obţină un ordin care să împiedice o nouă publicare. Camera Lorzilor respinge recursul la 4 aprilie 1990. ca acesta din urmă să fie hoţul exemplarului de plan sau să permită identificarea hoţului. din cauza ameninţării cu grave prejudicii asupra afacerilor sale şi. pe motiv că este necesar "în interesul justiţiei". atunci când negocierile în vederea găsirii de noi finanţări erau în curs. nu poate fi înlăturată. Tetra a beneficiat de o ordonanţă de divulgare a identităţii sursei. ca identitatea informatorului să fie divulgată pentru ca societatea să poată începe o procedură împotriva sa în vederea recuperării documentului rătăcit. Această ameninţare. care a dispărut de la 1 noiembrie 1989. Comisia pune concluzia de violare a articolului 10 (11 voturi pentru.180 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE comenteze informaţiile primite în legătură cu probleme financiare. societatea obţine de la High Court o "ordonanţă" care somează ziaristul să restituie notele personale. Aşa cum Lordul Bridge arăta în faţa Camerei Lorzilor. Importanţa protejării informatorului. Pe 16 noiembrie. 386. La 10 aprilie 1990. comparabilă cu o "bombă cu întârziere". în consecinţă. El redactează apoi un proiect de articol ce urmează să apară în The Engineer. 6 împotrivã). 388. decât cu condiţia ca Tetra să reuşească să cunoascã informatorul.În cererea sa din 27 septembrie 1990 către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.De la un capăt la altul al procedurii. dând în acest fel societăţii posibilitatea de a intenta o procedură pentru recuperarea documentului dispărut.000 lire sterline pentru contempt (nesupunere. La 12 decembrie 1989. Court of Appeal respinge recursul adresat de ziarist împotriva "ordonanţei de divulgare". în acest caz.C. toate ziarele şi revistele britanice interesate sunt informate despre acest ordin al instanţei. 385. 387. aşa cum afirmă Lordul Bridge. Goodwin se pretinde victimă a unei atingeri a libertăţii sale de exprimare. conform termenilor Lordului Donaldson în faţa Court of Appeal.

adoptată la a 4-a Conferinţă ministerială europeană asupra politicii de comunicare în masă (Praga. furnizorii şi concurenţii societăţii Tetra nu urmăreau. Curtea consideră inutil să cerceteze dacă ea era destinată să prevină infracţiunile penale. Creditorii. Interpretarea legislaţiei pertinente. dată în speţă. 7-8 decembrie 1994) şi Rezoluţia Parlamentului european asupra nedivulgării surselor jurnalistice din 18 ianuarie 1994. de altfel. În această privinţă. Ele nu numai că se bazau pe dreptul intern. Nu există nici alte elemente care să arate că legea respectivă nu i-a acordat petiţionarului o protecţie adecvată împotriva arbitrariului. clienţii. Conform Curţii. dar legislaţia care reglementa emiterea de ordonanţe era. nu a mers dincolo de ceea ce se putea prognoza în mod raţional. În consecinţă.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE 181 "Nici una din persoanele apărute în faţa instanţelor de judecată nu contestă că ordonanţa de divulgare şi amenda aplicată pentru refuzul de a se supune constituiau o ingerinţă în exercitarea libertăţii de exprimare. apărută în Journal officiel des Communautes europeennes nr. de a redacta legi foarte precise şi că o anumită supleţe poate fi chiar de dorit. în domeniul respectiv. presa ar putea fi mai puţin în stare să-şi joace chiar rolul ei indispensabil de "câine de pază". Absenţa unei asemenea protecţii ar putea să descurajeze sursele jurnalistice în a ajuta presa să informeze publicul în problemele de interes general. Având în vedere importanţa pe care o are protecţia surselor jurnalistice pentru libertatea presei într-o societate democratică şi efectul negativ asupra exercitării acestei libertăţi pe care riscă să-l producã o ordonanţă de divulgare. Este cazul să se acorde o mai mare însemnătate interesului societăţii democratice de a-şi asuma şi menţine libertatea presei atunci când este vorba de a determina dacă restricţia era proporţională cu scopul legitim urmărit. adică să împiedice difuzarea informaţiilor confidenţiale aflate în plan. De asemenea. Aceste măsuri erau "prevăzute prin lege". Limitele aduse confidenţialităţii surselor jurnalistice cer din partea Curţii cel mai scrupulos examen. previzibilă. Curtea recunoaşte că este dificil. aşa cum reiese din legile şi codurile deontologice în vigoare în numeroase State Contractante şi cum afirmă numeroase instrumente internaţionale cu privire la libertăţile jurnalistice (spre exemplu Rezoluţia asupra libertăţilor jurnalistice şi a drepturilor omului. de către Camera Lorzilor. respectivele informaţii pe această cale. Puterea tribunalelor engleze de a emite ordonanţe de divulgare este supusă unor importante restricţii. Ingerinţa urmărea scopul legitim constând în protejarea drepturilor societăţii Tetra. protecţia surselor jurnalistice este una din pietrele de temelie ale libertăţii presei. acordat anterior societăţii Tetra şi notificat tuturor ziarelor şi revistelor britanice. C 44/34. într-o mare măsură identic cu cel al ordinului.Justificările avansate în speţă pentru ordonanţa de divulgare trebuie analizate în cadrul general al ordinului provizoriu necontradictoriu. 391. iar capacitatea sa de a da infomaţii precise şi fiabile ar putea fi micşorată. 390. Ordonanţa de divulgare viza un scop. deci. o asemenea măsură nu ar concorda cu articolul 10 al Convenţiei decât dacă se justifică printr-un imperativ preponderent de interes public. Era oare ea "necesară într-o societate democratică"? O serie de consideraţii generale preced examinarea circumstanţelor cazului. Fără nici o îndoială că acest ordin reuşise în mod efectiv să blocheze difuzarea informaţiilor confidenţiale în presă. Un aspect capital al ameninţării cu un 181 .

de a obţine daune-interese şi de a demasca un salariat sau un colaborator neloial . Curtea consideră: constatarea violării constituie o satisfacţie echitabilă suficientă pentru a repara prejudiciul moral suferit de dl. deci. pentru a avea câştig de cauză asupra interesului public capital. restrângerea suplimentară a libertăţii de exprimare pe care ea o aducea după sine nu se justifica prin motive suficiente. ea apreciază ca adecvată suma considerată rezonabilă de cãtre guvern şi acordă. Aceasta fiind situaţia. deci. 10 din Convenţie numai cu privire la obligarea divulgării sursei nu şi ordinul instanţelor engleze prin care s-a interzis ziarelor publicarea informaţiilor păgubitoare pentru S. În temeiul articolului 50. 7 împotrivă)351. minus 9.În rezumat. A avut loc. Pentru taxele şi cheltuielile de judecată. De observat că în speţă Curtea a considerat încălcarea art.de a elimina. 393. ordonanţa de divulgare în cauză nu reprezenta un mijloc rezonabil proporţional cu urmărirea scopului legitim vizat. celălalt aspect al ameninţării cu paguba împotriva ei pe care o reprezenta difuzarea informaţiilor confidenţiale pe alte căi decât presa. deschizând o procedură contra sursei. 392.595. TETRA.Cât priveşte celelalte obiective ale ordonanţei de divulgare. Restricţiile pe care ea lea fãcut să apese asupra ziarului nu puteau deci trece ca "necesare într-o societate democratică" pentru a apăra drepturile societăţii Tetra. Curtea nu consideră că interesele societăţii Tetra . în mare parte neutralizat datorită ordinului.50 lire sterline (inclusiv TVA). chiar cumulate.erau suficiente. în ceea ce priveşte paragraful 2 al articolului 10. o violare a articolului 10 (11 voturi pentru. apăsând asupra societăţii Tetra. Curtea apreciază că. pe care-l constituie protecţia sursei ziaristului.182 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII SOCIALE prejudiciu comercial.C. 351 182 . fusese.300 FF deja vărsaţi de Consiliul Europei cu titlu de asistenţă judiciară (unanimitate). Godwin (unanimitate). deci. petiţionarului 37. în măsura în care ordonanţa de divulgare viza numai să întărească ordinul.

"Chronique de jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme l'annee 1996" J.T. 30 0 iulie.A.P.) .I."Le secret des sources journalistiques aveuglement protegés par la Cour de Strasbourg". Information et documentation juridique."La Cour européenne des droits de l'homme .27-33 COUSSIRAT-COUST ERE (V.Y.D. D.G.E.L. DECAUX (E. 1997.I.BIBLIOGRAFIE FOLOSITĂ LA CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ÎN SOLUŢIONAREA SPEŢEI AUVRET (P. B."L'incertaine determination des limites de la liberté‚ d'expression. . p. 35-42 şi 57-62.T. 11-12 iulie 1997.) . p. 1997.D. p.D. 1 şi urm. LAMBERT (P."Note".C.H. 2931 FRICERO (N.F. 1997.F.B. A. MERRILLS (J.."Droit europeen des droits de l'homme". mai 1996.) .P.T.. corollaire du droit d'informer? R."L'arret Goodwin: le devoir de se taire. 1996. Reflexions sur les arrets rendus par la Cour de Strasbourg en 1995 -1996 à propos de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme".) . 212-215 FONTBRESSIN(P. J."Decisions on the European Convention on Human Rights during 1996".) . 211 LAMBERT (P. de) . p. L.1997. 999-1009 MARGUENAUD (J-P) . 1026-1028. 1997.I.D. G. p. 1996.D. LEVINET (M.749 şi urm. R.) .) . 444-452 FONTBRESSIN(P.A. p. sumare comentate.D.p."Note". R.) şi TAVERNIER (P.) .) . p. 1096. p."La protection du secret des sources du journaliste devant la Cour européenne des droits de l'homme".p."La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en 1996".annee 1996".

1997."Droit de la Convention européenne des droits de l'homme"."Chronique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en 1996". 1996.p. Bucureşti. 6.) .T.D. 1998. p. nr. . ediţie generalã. Institutul Român pentru Drepturile Omului.H. R. 448-451.D. Journal des proces. 5 aprilie 1996."La Cour de Strasbourg et le <chien de garde> ".) şi alţii TOUSSAINT(P. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 184 352 .352 SUDRE (F.) Vincent Berger.C. 1997. J.U.P. R. 452-457 . 6-7.H. 4000 . 4 şi urm. pag. p.) TOUSSAINT (P.628-630 SUDRE (F. p."Le secret des sources du journaliste".

pag. Miruna Runcan .Dreptul comunicării. 1998.TEME pentru referat: . Valerică Dabu .Răspunderea juridică a funcţionarului public. . IRDO. Editura Monitorul Oficial. 1999. Ed. Socec. Valerică Dabu 185 . Bucureşti. Amarcord. Ed. 1994.Despre dreptul şi arta apărării. dreptul la rectificare şi dezminţire şi dreptul la tăcere. Bucureşti.Excepţiile de la principiul nedivulgării sursei de informare a jurnalistului. Dr. Bucureşti 2000. Michel Friedman . Norma. 1937. 1991 Dr.Libertăţi şi răspunderi ale ziariştilor şi autorilor. III. .Comentaţi Decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Goodwin contra Regatului Unit referitor la protecţia sursei ziaristului . pag. Bucureşti. Recomandarea nr. vol. Lucian Vasile Szabo .Codul Penal Carol al II-lea Adnotat. Humanitas.R7(2002) a Comitetului de miniştri ai Consiliului Europei referitor la dreptul ziariştilor de a nu-şi divulga sursele de informaţii.Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 544/2001. 1999. 504/2002. 448. Legea audiovizualului nr. Rãtescu . Ed. Bucureşti.Ştirea şi opinia. Editura Global Lex. Constantin G. Dumitru Titus Popa . Timişoara.Introducerea în etica şi legislaţia presei.Libertatea şi comunicarea în lumea presei. Legea privind liberul acces la informaţii de interes public nr. BIBLIOGRAFIE .Despre dreptul la replicã. Dr. dreptul la rãspuns. Bucureşti. 574-578 Vincent Berger . Ed.

1. Consiliul Europei a emis unele acte care reglementează obligaţiile autorităţilor publice în realizarea dreptului la informaţie al persoanei. în sistemele democratice orice cetăţean poate cere şi obţine de la autorităţile publice orice document (cu excepţiile prevăzute de lege). autorităţile publice sunt obligate să supravegheze mediul şi să informaze populaţia cu orice date referitoare la evenimentele care ar afecta drepturile. inundaţii etc. filme.1 Consideraţii generale. pentru a preveni producerea şi vânzarea de bunuri de consum periculoase pentru sănătate.Dreptul la informaţie recunoscut de Constituţie presupune şi dreptul la informaţie al autorităţilor publice. 399. val de frig. Pe lângă informaţiile privind activitatea lor. Printe alte atribuţii. prestează servicii de interes public. precipitaţii. 394. De pildă. autorităţile publice sunt obligate să caute informaţii de interes public şi să le pună la dispoziţia acestuia. atât în justiţie. 395. grindină.CAPITOLUL III DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFĂPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 1. ca structuri ale statului. De pildă.Recomandarea R 81/19 adoptată de Comitetul de Miniştri în noiembrie 1981 vizează "asigurarea accesului cât se poate de larg al publicului la informaţiile deţinute de autorităţile publice". 397. Refuzul autorităţilor de a furniza aceste informaţii poate fi contestat de persoana fizică sau juridică solicitantă. termen generic folosit pentru înscrisuri. Eventualul refuz trebuie să fie motivat în scris. cu excepţia corpurilor legiuitoare şi a autorităţilor judiciare. pe plan european. dotate. comercianţii. secetă. orice informaţie asupra situaţiei mediului înconjurător. Autorităţile publice. fundamental pentru existenţa persoanei. 353 . dezavantajele alegerii sau comportamentului. precum şi obligaţiile acestora corelative dreptului la informaţie al celorlalte persoane. Pe de altă parte. a se comporta. înregistrări audio-video Prin expresia “orice persoană” se înţelege persoana fizică. 90/313/CEE din iunie 1990 a Consiliului Comunitãţilor Europene priveşte obligaţia autorităţilor publice de a furniza din oficiu şi la cerere. în domeniul comunicării sociale autorităţile publice au şi alte drepturi şi obligaţii cu implicaţii asupra exercitării dreptului la informaţie al persoanei.) ori să supravegheze producătorii. fotografii. cât şi pe cale administrativă. avantaje. instruite să presteze serviciile necesare realizării dreptului la informaţie al persoanei. Autorităţile publice şi dreptul la informaţie al persoanei.Aşadar. inclusiv al media. prin care trebuie să satisfacă necesităţile şi trebuinţele publicului.Directiva nr. a activităţilor sau a măsurilor care ar putea să afecteze mediul. autorităţile publice sunt înfiinţate. omul pentru a fi liber în a alege. persoana juridică civilă şi persoana juridică de drept public. date computerizate. 396. ca orice persoană353. 398. pentru a le folosi. libertăţile şi interesele legitime (cutremure. iar petentul nemulţumit se poate adresa justiţiei sau altei autorităţi competente. drept esenţial. trebuie să cunoască ceea ce alege. De asemenea.

fie privată sau de drept public. în mod serios. 401.În Germania există restricţii cu privire la accesul la informaţiile care ar pune în pericol securitatea statului. şi în mod deosebit constituţional. deci se protejează în egală măsură secretul de stat şi informaţiile confidenţiale privind viaţa particulară.De menţionat că în constituţiile ţărilor europene. 402. el trebuie să explice în scris motivele. 13 din Legea nr. cetăţenii cărora autorităţile le refuză accesul la informaţie se pot adresa unui Tribunal administrativ cu excepţia cazului când prin informaţiile solicitate s-ar pune în pericol. ar împiedica o procedură judiciară. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public se arată: “Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică. Or în conceptul de persoană de drept public. respectiv că prin acest refuz se servesc interese superioare intereselor ce s-ar satisface prin comunicarea solicitantului. Plângerile referitoare la refuzul furnizării unor informaţii de către autorităţi se adresează unui comitet special. interesele economice ale statului şi investigaţiile în cazuri penale pot fi fãcute publice dacă astfel prevalează interesul public. 187 . intră şi autorităţile publice. Nu pot fi divulgate documente interne care conţin opinii ale oficialităţilor asupra politicii duse de guvern. În art. securitatea naţională sau afacerile externe. În cazul publicării unor informaţii secrete. fiind lăsate la aprecierea şi reglementarea parlamentelor care le-au instituit în diferite legi. în Austria. 404.Astfel. Este vorba de situaţia când prejudicierea interesului public prin secretizare este mai mare decât prejudicierea prin dezvăluire. Informaţiile privind afacerile externe. 400. dacă ar deveni publice. nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate ci constituie informaţii de interes public. Autorităţile pot justifica un eventual refuz şi prin cantitatea excesivă de informaţii cerute. autorităţile pot refuza şi furnizarea unor informaţii care.În Olanda există restricţii cu privire la informaţiile care se referă la unitatea coroanei. În situaţia în care deţinătorul informaţiei refuză cererea. Aceste refuzuri pot fi atacate în justiţie de cetăţeanul interesat şi este sarcina autorităţii publice să convingă judecătorii că refuzul este justificat din punct de vedere legal. persoana care se consideră lezată se poate adresa unui tribunal administrativ. 403.În Franţa există restricţii cu privire la aflarea informaţiilor prin care s-ar putea pune în pericol securitatea naţională sau relaţiile externe. De asemenea.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 187 etc. nu sunt reglementate în mod expres obligaţiile autorităţilor publice corelative dreptului la informaţie al persoanei354. la securitatea naţională şi la informaţii confidenţiale furnizate despre persoane particulare. justiţia va achita persoana acuzată dacă se dovedeşte că interesul public faţă de acele informaţii (prin aducerea lor la cunoştinţa publicului) prevalează asupra interesului apărat prin instituirea şi menţinerea caracterului lor secret. persoana juridică. Dacă plângerea nu este satisfăcută. Ziariştii au dreptul de a se adresa justiţiei în cazul în care li se refuză nejustificat şi ilegal accesul la informaţiile cerute. ori ar afecta interese majore publice sau private. 354 În drept. prin persoană se înţelege: persoana fizică.

În 1975. Autorităţile au obligaţia de a furniza informaţiile cerute sau de a prezenta în scris motivele respingerii cererii.O.În Statele Unite ale Americii există restricţii cu privire la unele informaţii din domeniul securităţii naţionale.A. Persoana care se consideră lezată în dreptul său de a obţine informaţii se poate adresa unui tribunal sau ombudsmanului355. Funcţionarii de stat pot fi concediaţi pentru dezvăluirea unor informaţii considerate secrete.a fost limitat până când Congresul a elaborat. cu privire la informaţii asupra securităţii statului.I.În Suedia există restricţii din partea autorităţilor. Ziariştii care publică informaţii secrete pot fi trimişi în judecată. Deci.B. documente secrete vitale siguranţei şi apărării naţionale sau politicii externe. Numai editorii ziarelor pot fi traşi la răspundere penală pentru publicarea unor informaţii considerate secrete de stat. de către autorităţile administraţiei publice. Autorităţile sunt obligate să furnizeze informaţiile cerute.I. persoana se poate adresa şi Avocatului Poporului.. scrisori în interiorul instituţiei publice sau alte materiale considerate sensibile . şi importante amendamente aduse până în 1975 au deschis accesul la o mare parte din dosarele federale.În S. în 1966 "Actul libertăţii de informare". 406. Persoana care se consideră lezată se poate adresa unui tribunal federal. 408.188 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 405. spre sfârşitul anilor '40 informator al F.Agenţia are dreptul să prelungească aceste termene cu 10 zile. Agenţia trebuie să răspundă în 10 zile lucrătoare iar la un apel administrativ în 20 de zile lucrătoare. care are la dispoziţie anumite pârghii de a interveni în acest sens. Aceste excepţii îi împiedică pe reporteri.I. În România pentru încălcarea dreptului la informaţie. pentru a se asigura cã analiza lor a fost corect fãcută se stabileşte un termen în care Agenţia trebuie să aprobe sau să respingă. persoana lezată se poate adresa instanţei. Dacă Agenţia refuză să furnizeze informaţii. să examineze impozitul pe venit.. "Mercury News" din San Jose.. accesul la una din cele mai mari arii informaţionale . sau pe oricine altcineva. afacerile externe. în măsura în care divulgarea lor ar putea-o pune în pericol. invocând prevenirea răspunderii sale. Documentele obţinute de ziar l-au identificat pe Regan ca fiind agentul "T-10" şi demonstrau că el şi soţia sa "au Ombudsmanul este echivalentul Avocatului Poporului din România. numai dacă se dovedeşte că au ştiut cã materialele publicate intră în categoria secretelor de stat. Acest act.-ului pe baza acestui "Act al libertăţii de informare" materiale prin care a demonstrat că preşedintele Ronald Regan a fost. noi amendamente dau Curţii Federale dreptul de a reanaliza dosarele clasate (analizate deja şi acceptate pentru a fi fãcute publice). după caz. să o oblige. California a solicitat F.dosarele federale . Refuzul autorităţilor de a furniza informaţii poate fi contestat la tribunal în virtutea garanţiilor constituţionale cu privire la accesul liber la informaţii.B. 409. o solicitare de a citi un dosar. 188 355 . fie să justifice în scris refuzul. F.A.În Spania există restricţii cu privire la informaţii asupra securităţii statului. investigaţiile penale şi viaţa particulară.U. (Freedom of Information Act") reglementează dreptul publicului de a avea acces la dosarele Executivului cu 9 excepţii. 407. sub acest aspect editorul poate cenzura informaţiile ce urmează a fi publicate.

cit. două sau mai multe părţi contractante vor putea.să acorde ziariştilor din statele participante acreditaţi permanent. p." 411. specific cererii. inclusiv organizaţiile şi instituţiile oficiale. a altor documente oficiale pe care se cuvine să le aibă. . pe cât de repede posibil. 410.să faciliteze.1991. să extindă sfera de aplicare a prezentei Convenţii şi în alte domenii decât cele menţionate în paragraful precedent. 153/07. sub rezerva respectării reglementărilor referitoare la existenţa regiunilor interzise pentru motive de securitate. cu sursele lor de informare. Dumitru Titus Popa op. În art. în ceea ce le priveşte. posibilitatea de a transmite. dacă şi atunci când acestea sunt necesare. . România a aderat la "Convenţia Europeanã în domeniul informaţiei asupra dreptului strãin".să examineze într-un spirit favorabil şi în termen adecvat şi rezonabil cererile de vize prezentate de ziarişti.să simplifice pe bază de reciprocitate. radio şi televiziune) care le este necesar pentru exercitarea profesiei lor. . pe bază de aranjamente.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 189 furnizat F.să acorde ziariştilor din statele participante dreptul de a importa echipamentul tehnic (foto. acreditaţi cu titlu permanent sau temporar.să procedeze astfel încât să dea curs. eliberarea de permise de şedere în ţara de reşedinţă temporară şi. Totuşi. magnetofon. vize multiple de intrare şi ieşire pe perioade determinate. cinematografic. rezultatele activităţii lor profesionale. . . folosind mijloace recunoscute de statele participante.B.S.I.C. inclusiv benzile de magnetofon şi 356 Dr. 189 . au obligaţia îndeosebi: .-ului nume de actori despre care ei au crezut că făceau parte dintr-un grup procomunist"356. . 95. cererilor prezentate de aceşti ziarişti în vederea unor astfel de deplasări.E. facilităţi care presupun obligaţii din partea autorităţilor. procedurile de organizare a deplasărilor ziariştilor din statele participante în ţara în care îşi exercită profesia şi sã ofere treptat posibilităţi mai mari pentru acest gen de deplasări.În Declaraţia de la Helsinki din 1975 a O.să acorde ziariştilor celorlalte state participante pe care le reprezintă.să sporească posibilitatea pentru ziariştii din statele participante de a comunica personal. s-au prevăzut facilităţi pentru ziarişti în scopul creşterii contribuţiei acestora la realizarea dreptului la informare. dorind să îmbunătăţeascã condiţiile în care ziariştii unui stat participant îşi exercită profesia într-un alt stat participant.03.Prin Hotărârea Guvernului României nr. ţinând seama de factorul timp. 1 al acestei Convenţii se arată: "Părţile contractante se angajează sã-şi transmită informaţii privind dreptul în domeniul procedurii civile şi comerciale cât şi al organizării juridice. sub rezerva expresă ca acest echipament să nu fie reexportat. astfel: "Statele participante. pentru ziariştii acreditaţi din statele participante. .

prin care se vatămă un drept sau un interes legitim al petentului. pentru a răspunde mai eficient dispoziţiilor constituţionale. 413. după caz a autorităţilor sau funcţionarilor lor. în realizarea dreptului la informaţie al persoanei direct sau indirect prin agentul media. Spre deosebire de constituţiile altor state." Din cele prezentate rezultă o serie de obligaţii ale autorităţilor publice. se prevede "Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică. precum şi de Legea nr. 2 din Constituţia României se prevede: "Autorităţile publice. sã se poatã adresa instanţei. anularea actului şi repararea pagubei. Statele participante reafirmă că ziariştii nu pot fi expulzaţi şi nici penalizaţi în nici un alt fel pentru exercitarea legitimă a activităţii lor profesionale.În art. corelative dreptului la informaţie se execută de funcţionarii publici. în art. Prin "soluţionare" nu trebuie să înţelegem numai rezolvarea pozitivă a cererii ci şi respingerea corectă sau chiar incorectă a cererii. dacã i s-a comunicat în termen. Această dispoziţie constituţională obligă în primul rând Parlamentul să emită legi care să reglementeze obligaţiile autorităţilor publice şi să stabilească faptele de încălcare a acestora care atrag răspunderea administrativă. acesta va fi informat despre motivele acestei măsuri şi va putea să supună o cerere de reexaminare a cazului său. 48 din Constituţia României.Sintagma "nesoluţionare în termenul legal a unei cereri" este de fapt un “act administrativ”. în Constituţia României la art. Or. 414. pe calea prevăzută de acest articol. în legislaţia României 2. aspect ce rezultă din motivarea sau nemotivarea respingerii. potrivit competenţelor ce le revin." O astfel de dispoziţie constituţională este o garanţie deosebită pentru orice persoană care îşi poate apăra dreptul la informaţie. lege pentru care la Parlament există un proiect de modificare. în scopuri publicitare de radiodifuzare sau televizare. 2 se dispune: "Cetăţenii cărora le sunt încredinţate 190 . privind dreptul la informaţie. Obligaţiile autorităţilor publice. 4 din Constituţia României se instituie o altã obligaţie a autoritãţii publice astfel: "Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii. 554/2004.190 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI filmele nedevelopate. printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. În art. Dat fiind că de regulă aceste obligaţii ale autorităţilor publice." Or prin petiţii se pot solicita de la autorităţi şi informaţii potrivit legii. este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins. În caz de expulzare a unui ziarist acreditat. îl priveazã pe autorul cererii de exercitarea dreptului fundamental de acces liber la justiţie (drept garanţie). pentru a-şi realiza dreptul la informaţie. pentru ca petentul.1 Consideraţii generale 412. 47 pct. 2. necomunicarea în termenul legal a modului de soluţionare a cererii. sunt obligate sã asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal". 415. 50 pct. civilă şi penală. 31 pct.

vom face următoarele reflecţii : .În art. 544/2002 prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică. “a” din 357 A se vedea V. 416. din partea persoanelor juridice. informaţii de interes public cu privire la activitatea lor. răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi. potrivit Constituţiei. Editura Global Lex.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 191 funcţii publice. 3/1974 erau prevăzute obligaţiile autorităţilor publice. inclusiv în cazul când nu comunică informaţiile solicitate357. Guvernul României.2 Obligaţiile autorităţilor publice pentru realizarea dreptului persoanei la liberul acces la informaţiile de interes public 418. în condiţiile legii. sau locale.să solicite şi să primească informaţii din partea organelor şi organizaţiilor de stat şi obşteşti. după cum urmează: "a) . organele administraţiei publice centrale. 9 al Rezoluţiei nr. în condiţiile legii. 58-63 din Legea presei nr." Or. a unităţilor economice şi social-culturale. Bucureşti 2000 191 . “a” din Legea nr. precum şi militarii. Răspunderea juridică a funcţionarului public. se reduce şi sfera informaţiilor ce pot fi considerate de interes public. În art. e) -să primească sprijinul organelor competente atunci când realizarea sarcinilor de serviciu impun acest lucru. 2 lit. 41 (din această lege). În acest sens.exprimarea “definitorie” cum că “prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică” folosită în art. b) . special prevăzută de lege. deşi erau obligaţi. precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României. adoptată prin Hotãrârea Camerei Deputaţilor nr. în realizarea drepturilor ziaristului prevăzute în art. Ele nu pot dispune de informaţii în mod discreţionar. Preşedinţia României. respectiv: Parlamentul. Dabu. cei care îşi încalcă atribuţiile funcţiei publice sunt pasibili de răspundere juridică. în sensul că limitînd sfera entităţilor care intră în conceptele de autoritate publică şi instituţie publică. ale organizaţiilor de masă şi obşteşti.să aibă acces la sursele de documentare şi informare." 417. d) . în condiţiile legii. 31 pct. inclusiv cele autonome. instituţiilor şi organizaţiilor obşteşti de a furniza presei. 1003(1993) cu privire la etica ziaristică. Cu privire la această definiţie credem că nu este la adăpost de critică. 2.să asiste prin acreditare la şedinţele de lucru ale organelor de conducere din cadrul ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat.Revenind la art. c) . 25/1994 se dispune: "Autorităţile publice nu trebuie să se considere proprietari ai informaţiei”. ministerele şi serviciile acestora. 2 din Constituţia României prin autorităţi publice înţelegem acele autorităţi prevăzute în titlul III din Constituţie. 2 lit.să asiste la manifestări şi adunări ale oamenilor muncii în care se dezbat probleme de interes obştesc. ci în scopul servirii interesului public şi privat potrivit legii. în acest scop vor depune jurământul cerut de lege.Conform art. ale unităţilor economice şi social-culturale.

27/30. credem că informaţii de interes public sunt şi acele informaţii referitoare la activităţile sau inactivităţile unei societăţi naţionale sau alte societăţi la care statul este acţionar. mijloace materiale. Activitatea acestora este preponderent normativă în domeniul constituţional. 544/2001 este o “definiţie” discutabilă care nu răspunde cerinţelor unei definiţii pe bază de gen proxim şi diferenţă specifică.. legislativ şi administrativ. În procesul comunicării informaţiilor de interes public şi privat. financiare şi personalitate juridică. 233 din 23 aprilie 2002. iar în domeniul judecătoresc. personal. comunicarea de către o autoritate publică. obligaţii de comunicare autorizată etc. se arată că prin autorităţi şi instituţii publice se înţeleg autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale. Aceste autorităţi au competenţa de a exercita puterea poporului prin mijloace specifice domeniului rezervat acestora şi în limitele şi cu procedurile prevăzute de Constituţie şi legile date în baza acesteia. “a” din Legea nr. în scopul satisfacerii unor interese publice fără a putea uza de mijloace legale de constrângere. obligaţii de a comunica condiţionat. 419. interesul public. instituţiile publice sunt anumite organe.Potrivit doctrinei. respectiv. obligaţii de a nu comunica. companiilor şi societăţilor naţionale. 2 lit. serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale. aprobată prin Legea nr. precum şi regiilor autonome. presupun o reglementare precisă a informaţiilor.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. societăţilor comerciale de interes judeţean sau local. 421. cum. putem distinge. “a” din Legea nr. Institutele de Cercetare ale Statului etc. spaţiu. ca obligaţii ale autorităţii publice.introducerea în conceptul de “autorităţi şi instituţii publice” a oricărei “regii autonome care utilizează resurse financiare publice” în sensul Legii nr. 544/2001 este acceptabilă dar insuficientă prin implicaţiile pe care le are asupra sferei informaţiilor de interes public. care evident sunt tot de interes public. obligaţii de a comunica necondiţionat. aspect ce nu este avut în vedere în art. De pildă. cât. prin autoritate publică se înţelege “toate structurile statului înzestrate cu putere publică în domeniile legiferării. înzestrate de stat cu competenţe. În art. de aplicare a legii la cazuri concrete. autorităţile şi instituţiile publice au obligaţii prevăzute de lege de a comunica numai în anumite condiţii şi numai anumite informaţii de interes public sau privat. iar aceasta se face în limitele unei legi legitime. respectiv când. 544/2001 scapă din vedere informaţiile referitoare la bunurile şi valorile din proprietatea privată a statului.01. Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public. .de pildă. Ca urmare. cui şi în ce condiţii pot fi communicate. 544/2001. 192 . 2 din Ordonanţa nr. judecătoresc şi constituţional. . administraţiei publice. actele juridice individuale. . care constituie dreptul comun în materie.definiţia din art.).”.Astfel. precum şi drepturile şi libertăţile omului. 2 lit. 422.192 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI Legea nr. a caracterului acestora. persoană etc. a condiţiilor de timp. Instituţiile publice (în sens restrâns) desfăşoară activităţi preponderent de prestaţie în interes public. a informaţiei nu este discreţionară. 420. (Academia Română. loc.De asemenea.

vor organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau vor desemna pesoane cu atribuţii în acest domeniu după caz. drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. drepturi şi obligaţii. autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt. atât individuale cât şi colective şi în mod deosebit dreptului la informaţie. 427. spaţiul necesar358. autorităţile şi instituţiile publice. Ca urmare. materiale. copiere etc. 5 pct. Atât cererile verbale sau scrise trebuie înregistrate în ziua când au fost făcute pentru că în raport de acestea sunt anumite efecte juridice.c)Obligaţia de a răspunde celor care au solicitat informaţia de interes public presupune: informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă. art. legiuitorul a prevăzut pentru autorităţile şi instituţiile publice următoarele obligaţii: a)Asigurarea efectivă a accesului la informaţii prin măsuri organizatorice. a liberului acces şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public. pe baza dispoziţiilor Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public. iar pe de altă parte persoana.b)Obligaţia înregistrării cererilor de informaţii de interes public. potrivit legii. În acest sens. aparatură de comunicare. Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public. financiare şi umane. legiuitorul a intervenit reglementând relaţiile dintre autoritatea şi instituţia publică pe de o parte. de regulă imediat sau în cel mult 24 de ore. Informaţiile de interes public solicitate verbal. în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României. de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice. a fost necesară reglementarea cât mai precisă a obligaţiilor autorităţilor publice privind comunicarea informaţiilor de interes public sau privat. organizarea şi funcţionarea compartimentului de informaţii şi relaţii publice se stabilesc. necomunicarea sau comunicarea informaţiei pot cauza importante prejudicii interesului public şi privat. vor fi comunicate. care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării obişnuite. 544/2001 autorităţile şi instituţiile publice sunt “obligate să asigure spaţii special destinate consultării informaţiilor publice la sediul acestora”. 4. incluzând şi o zi pe săptămână. Potrivit principiului fundamental al liberului acces al persoanei la informaţiile de interes public. 424. Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat. 426. Atribuţiile.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 193 423. lit. 425. se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau instituţiei publice. după programul de funcţionare. prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective. Având în vedere că. înregistrare. “b” din Legea nr. 193 358 . cunoaşterea şi respectarea strictă a acestora. Conf. Aceasta presupune funcţii speciale în organigramă. prin ridicarea la nivel de principiu fundamental de drept.

răspunsul fiind trimis în termenul prevăzut de lege. În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public (bineînţeles cu excepţiile prevăzute de lege). Constituţie şi documentele internaţionale la care România a aderat. răspunsul poate să includă şi refuzul satisfacerii cererii.e)Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul şi în raport de acestea. poate furniza pe loc sau ulterior. conform procedurii obişnuite. • refuzul trebuie să fie semnat numai de cei îndreptăţiţi de lege să reprezinte autoritatea sau instituţia publică. complexitatea. în funcţie de dificultatea. obligaţia de a răspunde solicitantului nu înseamnă şi soluţionarea pozitivă adică. volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. furnizarea informaţiei solicitate. această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie. dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice. costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant. pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public. în scris. fără discriminare. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile. acesta trebuie motivat. 431. Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist în condiţiile şi în limitele 194 . motivaţie care trebuie să se fundamenteze pe lege.d)Obligaţia motivării refuzului comunicării informaţiilor solicitate. • cunoaşterea motivelor refuzului de către solicitant îi permite acestuia să aprecieze dacă refuzul este legal sau ilegal şi ca urmare îl atacă în raport de starea de echilibru între interesul legitim al divulgării şi interesul legitim al nedivulgării. răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile. 430. de regulă o dată pe lună.f)Obligaţia de a organiza periodic. cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt. acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.g)Autorităţile publice au obligaţia să acorde. 429. în cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică. conferinţe de presă. în condiţiile legii. care curge de la data înregistrării noii cereri. presupune: • întrucât refuzul poate afecta dreptul la informaţie.194 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI la solicitarea scrisă a informaţiilor de interes public se răspunde în termen de 10 zile sau cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării. • refuzul motivat se comunică solicitantului în termen de 5 zile de a primirea petiţiilor. 428. în termen de 10 zile.

mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea. urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională. dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale. Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist. precum şi instituţiile publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor. 433.j)Conducătorii autorităţilor sau ai instituţiilor publice în cazul reclamaţiei contra refuzului de a furniza informaţia de interes public. integritatea corporală. .DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 195 legii.informaţiile din domeniul apărării naţionale. precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României.informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare.k)Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să nu permită accesul liber la următoarele informaţii: . . 436. . potrivit legii.i)Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să desfăşoare activităţi specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti. programul de funcţionare.informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare. dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces. . revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii.informaţiile cu privire la datele personale. dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate. dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate. structura organizatorică. au obligaţia să efectueze cercetarea administrativă. potrivit legii. 195 . siguranţei şi ordinii publice. 432. sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare. cât şi sancţiunile disciplinare aplicate celor vinovaţi.informaţiile a căror publicitate prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.l)Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public: actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice. Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor din categoria celor mai sus arătate. atribuţiile departamenteor. . 434.h)Autorităţile publice şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util. 435. .informaţiile privind deliberările autorităţilor. potrivit legii. dacă periclitează rezultatul anchetei sau se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa. potrivit legii.informaţiile privind procedurile judiciare. programul de audienţă al autorităţii sau instituţiei publice. iar dacă reclamaţia se dovedeşte întemeiată să comunice răspunsul persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiilor care va conţine: informaţia de interes public solicitată iniţial.

prevăzute în Legea nr. Împotriva acestui refuz. inclusiv să plătească daune morale şi/sau patrimoniale după caz. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale. există şi o cale administrativă de atac. în publicaţii proprii. programele şi strategiile proprii. sediul.Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice este obligat să dispună efectuarea cercetării administrative conform Legii nr. respectiv: denumirea. 125 din Codul de procedură civilă. care va fi publicat în Monitorul Oficial al României.n)Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate. potrivit legii. fax.o)Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate ca informaţiile de interes public ce se comunică din oficiu să le afişeze la sediul lor sau în mijloacele de informare în masă.m)Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public ce se comunică din oficiu. lista cuprinzând documentele de interes public. 442. Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă. Atât plângerea¸cât şi apelul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă359 şi sunt scutite de taxă de timbru. poate face plângere la Secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. 439. constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. sursele financiare. 544/2001. cel puţin anual. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. bugetul şi bilanţul contabil. adresa de e-mail şi adresa paginii pe Internet. 29/1990 modificată şi în art. 438. Dacă după cercetarea Procedura de urgenţă este prevăzută în Legea nr. respectiv reclamaţie la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. 437. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. precum şi în pagina proprie de Internet. 440.Refuzul explicit sau tacit nejustificat legal al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice de a aplica dispoziţiile Legii nr. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. numerele de telefon. Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 30 de zile în care trebuia să se comunice.196 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. 441. cauza se va judeca înaintea celorlalte după termene mai scurte. 188/1999 sau codului muncii după cum cel reclamat este sau nu funcţionar public. 196 359 . Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

• încurajarea liberei concurenţe. a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale.Consiliul Naţional al Audiovizualului. prin radiodifuzor se înţelege orice persoană fizică sau juridică având responsabilitatea editorială pentru alcătuirea serviciilor de programe destinate recepţionării de către public şi care asigură difuzarea acestora direct sau prin intermediul unui terţ. 443. • un raport echilibrat între serviciile naţionale de radiodifuziune şi servicii locale. inclusiv prin satelit. 445. răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţii de interes public solicitate iniţial. În domeniul comunicării audiovizuale principalele autorităţi publice autonome sunt Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii. De asemenea. prin orice mijloace tehnice. cât şi sancţiunea disciplinară aplicată celui vinovat. în formă codată sau necodată.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 197 administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată.Prin difuzare se înţelege transmisia iniţială prin fir sau prin unde radio electrice. Prin distribuitor de servicii se înţelege orice persoană care constituie şi pune la dispoziţia publicului o ofertă de servicii de programe pe cale radioelectrică terestră sau prin satelit. în scopul redifuzării către public fără a cuprinde serviciile de comunicaţii care furnizează informaţii ori alte mesaje pe bază de cerere individuală. 444.3 Obligaţii ale autorităţilor publice în realizarea dreptului la informaţie în cadrul comunicării audiovizuale. a serviciilor de programe destinate publicului. 197 . cum ar fi: telecopierea. regionale ori tematice. • protejarea culturii şi a limbii române. difuzarea include şi comunicarea programelor între persoanele fizice sau juridice deţinătoare de licenţă audiovizuală sau aviz de retransmisie. pe bază de relaţii contractuale cu radiodifuzorii ori cu alţi distribuitori. difuzate de radiodifuzori şi destinate recepţionării de către public. al oricărei persoane fizice sau juridice. • pluralismul surselor de informare a publicului. • protejarea demnităţii umane şi protejarea minorilor. prin orice mijloc de comunicaţie electronică. în calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audivizuale are obligaţia să asigure: • respectarea exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul conţinutului serviciilor de programe transmise de radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia României. 2. bazele de date electronice şi alte servicii similare. inclusiv prin saltelit. 446. în integralitatea lor şi fără nici o modificare. Prin retransmisie se înţelege captarea şi transmiterea simultană a serviciilor de programe sau a unor părţi importante din asemenea servicii. Consiliul cât şi Autoritatea de Reglementare au atribuţii în domeniul exercitării dreptului de difuzare şi dreptului de retransmisie.

sunt reglementate drepturile şi obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în procesul realizării dreptului la petiţie în comunicarea dintre orice persoană şi acestea în probleme legate de serviciul desfăşurat de acestea.Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor. » 198 360 . a fost elaborată Ordonanţa nr. Expedierea răspunsului către petiţionar se va face numai prin intermediul compartimentului care a înregistrat petiţia.27 din 30 ianuarie 2002 aprobată prin Legea nr.Se consideră că un radiodifuzor deţine o poziţie dominantă în formarea opiniei publice. 452. va înregistra şi se va îngriji de rezolvarea petiţiilor. prin cereri. 448. 51 din Constituţie360. la nivelul regional sau local. • transparenţa activităţii proprii. indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nu. de radiodifuziune difuzate în zona respectivă depăşeşte 25%.În executarea acestei obligaţii Consiliul Naţional al Audiovizualului îşi exercită dreptul de control asupra conţinutului programelor oferite de radiodifuzori numai după comunicarea publică a acestor programe. 447. sesizări sau propuneri. precum şi cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competenţa sa.Se consideră că un radiodifuzor deţine o poziţie dominantă în informarea opiniei publice. Acest compartiment este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termenul de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei. răspunsul.Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.233 din 23 aprilie 2002. 450. după caz. 3.4 Obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în procesul realizării dreptului la petiţie în comunicarea socială.Astfel autorităţile şi instituţiile publice potrivit art. reclamaţii.51 din Constituţie: « 1. 451. Prin aceste dispozţii legale. încadrat cu personalul necesar. la nivelul naţional. în cazul în care cota de piaţă cumulată a serviciilor de programe de televiziune şi/sau.Consiliul Naţional al Audiovizualului est obligat să sesizeze autorităţile competente cu privire la apariţia sau existenţa unor practici restrictive de concurenţă.Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.În realizarea dreptului la petiţie.Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii. din piaţa serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune difuzată la nivelul regional sau local. 4. cumulat. prevăzut de art. în cazul în care cota sa de piaţă depăşeşte 30% din piaţa serviciilor de programe difuzate la nivel naţional.198 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI • transparenţa mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual. a abuzului de poziţie dominantă sau a concentrărilor economice. Art. care va avea pregătirea corespunzătoare şi care va primi. 2. acesta îngrijindu-se şi de clasare şi arhivare. 2.6 din lege sunt obligate să îşi organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul. 449.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 199 453. sunt obligate să rezolve numai petiţiile care le sunt repartizate. 457. Pe de altă parte Legea nr. Faptul că petiţia are « acelaşi conţinut ». aduce elemente noi în susţinerea acesteia. Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului.2 din Legea nr. care în virtutea dreptului de control verifică legalitatea şi realitatea modului de soluţionare a petiţiei. 456. 458. 455. De aceea credem că în lege trebuia prevăzută o astfel de ipoteză. (art. autorităţilor sau instituţiilor publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie. In situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită. petentul urmînd să primească un singur răspuns. fiindu-le interzis să le primească direct de la petenţi. temeiul legal al soluţiei adoptate. 10 pct. se va indica în mod obligatoriu.primirea direct de la petiţionar a unei petiţii. aceasta trebuie adresată organului ierarhic superior.nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor prevăzute în Ordonanţa nr.Răspunsul se semnează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana împuternicită de acesta.233/2002 nu precizează cine soluţionează o nouă petiţie care deşi se referă la aceiaşi faptă.Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate. după caz. aceasta se clasează la numărul iniţial. răspunsul. Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut. În răspuns. .În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii.Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă. 199 . . Pentru soluţionarea petiţiilor primite de la o altă autoritate sau instituţie publică. indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.13 din Legea nr. 454. Credem că o astfel de petiţie presupune o nouă verificare şi evident un nou răspuns.Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Legii nr. în vederea rezolvării.233/2002). fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de specialitate. credem că nu este un suficient temei pentru clasare. potrivit legislaţiei numai următoarele fapte : . acestea se vor conexa.Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul pentru relaţii cu publicul.intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal . precum şi de şeful compartimentului care a solicitat petiţia.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau. să intervină sau să depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal.27/2002 . conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile. sesizînd aceeaşi problemă. făcîndu-se menţiune despre faptul că s-a răspuns. (art.233/2002) Această dispoziţie legală necesită unele observaţii. curge un nou termen de 30 de zile. în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei. Astfel credem că în situaţia când se repetă petiţia.

pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti. protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora.3 din Legea nr. ordinei şi sănătăţii publice. protecţia sănătăţii sau a moralei. In art. 3. un drept oarecare de a desfăşura o activitate sau a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea drepturilor sau a libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie sau a aduce limitări mai ample acestor drepturi şi libertăţi 200 . la cerere.din 16 decembrie 1966 se prevede: "Libertatea manifestării religiei sau convingerilor nu poate fi supusă decât restricţiilor prevăzute de lege şi necesare pentru ocrotirea securităţii. poate fi supusă unor formalităţi. ordinii publice şi bunăstării generale.U. pentru securitatea naţională. 2 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se arată "In exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale. restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege. 460. înlăturînd orice informaţie neadevărată. apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor. 10 pct. 29 pct. integritatea teritorială sau siguranţa publică.În domeniul comunicării sociale. fiecare persoană este supusă numai îngrădirilor stabilite de lege. în scopul exclusiv al asigurării recunoaşterii şi respectului drepturilor şi libertăţilor celorlalţi.200 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 459. pentru stat. copie de pe actele existente în dosarul său profesional.În art. De pildă.25 pct.188/1999 privind accesul la propriul dosar întocmit de organele de securitate.1 Consideraţii generale. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. în interpretarea şi aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului la art. 3 al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice adoptat în Adunarea Generală a O. sunt obligate să elibereze. 17 al acesteia se arată: "Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate fi interpretată ca implicând. ori a moralei sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale omului".Cu privire la interzicerea abuzului de drept inclusiv de dreptul la informaţie.N. 462. 18 pct. se arată: "Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi. autorităţile şi instituţiile publice au şi alte obligaţii corelative dreptului persoanei la informare. autorităţilor şi instituţiilor publice li s-au instituit obligaţii potrivit Legii nr. 461. într-o societate democratică". Aceasta îi permite funcţionarului public să cunoască actele din dosarul personal şi să se apere.188/1999 autorităţile publice şi instituţiile publice. şi în vederea satisfacerii cerinţelor juste ale moralei. referitor la limitele libertatăţii de exprimare care pot fi şi ale unei autorităţi publice." 463. conform art. care constituie măsuri necesare într-o societate democratică.În art. condiţii. privind comunicarea informaţiilor de interes public şi privat 3. Limitele obligaţiilor autorităţilor publice. un grup sau un individ.De asemenea.

astfel: . Observăm că. 2 din Constituţia României. Iar în art. rãspunzând însã pentru orice exercitare abuzivă a acestei libertăţi în cazurile stabilite de lege". a sănătăţii ori a moralei publice. Observăm că şi constituantul german lasă în competenţă Parlamentului modul de reglementare a limitelor drepturilor fundamentale. să publice în mod liber. constituantul român a trasat un cadru bine precizat de nivel constituţional. . 465. în care legiuitorul poate restrânge exerciţiul drepturilor fundamentale. apărării siguranţei naţionale. 19 al aceleiaşi Constituţii. Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii." 464. 201 . în combaterea ordinii fundamentale libere democratice. 3. numai dacă se impune. să scrie." Iar în art. prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale sau ale unui sinistru deosebit de grav. Constituantul francez a lăsat la aprecierea şi reglementarea Parlamentului cazurile şi limitele ce pot fi impuse prin lege exercitării drepturilor fundamentale.În art. 18 din Constituţia Germaniei denumit "Pierderea unor drepturi fundamentale" se dispune: "Cel care abuzează de libertatea de exprimare îndeosebi de libertatea presei . fără să stabilească în acest sens un cadru de nivel constituţional. 467.Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns în următoarele condiţii cumulative: numai prin lege. rezultă că în constituţiile acestor ţări nu sunt prevăzute în mod expres. informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. în art. a drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti. pierde aceste drepturi fundamentale”. şi numai într-unul din cazurile. este instituită ca obligaţie constituţională. denumit "Limitarea unor drepturi fundamentale" se dispune: "În măsura în care conform acestei Legi Fundamentale un drept poate fi limitat prin lege sau în baza unei legi. In nici un caz legea nu trebuie sã ştirbească un drept fundamental în esenţa lui". În Constituţia României situaţia este cu totul alta.2 Condiţiile restrângerii exerciţiului drepturilor şi libertăţilor. obligaţiile autorităţilor publice şi limitele acestora corelative dreptului la informaţie şi nici un cadru constituţional bine definit în limitele căruia legiuitorul (Parlamentul) poate restrânge exercitarea drepturilor fundamentale inclusiv dreptul la informaţie. obligaţia autorităţilor publice să asigure. 11) se arată "orice cetăţean poate aşadar să discute.Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau siguranţa naţională. inclusiv al dreptului la informaţie. potrivit competenţelor. desfăşurarea instrucţiei penale.Din cele prezentate. "Pierderea şi întinderea ei se pronunţă de Tribunalul Constituţional Federal". 18 din aceeaşi Convenţie denumit "Limitarea folosirii restrângerilor drepturilor" se dispune: "Restrângerile care în termenii prezentei Convenţii sunt aduse respectivelor drepturi şi libertăţi nu pot fi aplicate decât în scopul pentru care ele au fost prevăzute. 31 pct.Totodată.. legea trebuie să se aplice în general şi nu numai pentru cazuri izolate.În Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului (art.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 201 decât cele prevăzute de această Convenţie. 466. Aşa cum am arătat. a ordinii.. Evident că aceste dispoziţii sunt valabile şi pentru funcţionarul sau demnitarul public.

În Legea nr. Guvernul. în alt mod. aceasta înseamnă că. respectiv secretul profesional şi secretul de stat trebuie definit numai prin lege. c) Îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de la literele "a" şi "b" nu sunt suficiente dacă restrângerea exercitării dreptului sau libertăţii fundamentale. "apărarea naţională" cuprinde ansamblul de măsuri şi activităţi adoptate şi desfăşurate de statul român în scopul de a garanta suveranitatea naţională. drepturile şi obligaţiile constituţionale ale autorităţilor publice corelative dreptului la informaţie pot fi limitate astfel: a) numai prin lege. 202 . starea de legalitate. legiuitorul nu poate limita drepturile şi libertăţile fundamentale deci inclusiv dreptul la informaţie şi libertate de exprimare. 1 din Legea nr. privind Siguranţa naţională a României). precum şi a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor. dacă limitarea nu este necesară. pentru autorităţile şi instituţiile publice sau private şi pentru toţi agenţii economici. Astfel. obligaţiile corelative ale autorităţilor publice. adică legea care reprezintă actul juridic elaborat de Parlament conform procedurilor legale. 469. potrivit competenţelor stabilite prin Constituţie şi legile ţării. conducătorul autorităţii publice nu poate face aşa ceva. De aici rezultă că. indiferent de forma de proprietate. b) Potrivit constituantului. În art. Activităţile privind apărarea naţională sunt asigurate şi duse la îndeplinire de către autorităţile publice. cu excepţia ordonanţelor. Necesitatea constă în imposibilitatea rezolvării. potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie." (art. integritatea teritorială a ţării şi democraţia constituţională. Socotim că în sintagma "siguranţa naţională" se include şi "apărarea naţională" în înţelesul mai sus prezentat.202 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 468. menţinerea ordinii de drept. pe principiul doctrinei militare a statului român şi normele general-admise de dreptul internaţional. Cu atât mai mult. Ca urmare. 45/1994 a apărării naţionale a României sunt câteva prevederi ce prezintă interes pentru tema noastră. socotim că ceea ce limitează dreptul la informaţie. nu pot restrânge prin vreun act normativ obligaţiile autorităţilor publice corelative dreptului la informaţie. inclusiv Ordonanţele Guvernului care trebuie să fie elaborate numai în cazurile strict prevãzute de Constituţie. un ministru sau consiliul judeţean ori local. fără a se recurge la restrângerea exercitării dreptului sau libertăţii fundamentale ale persoanei fizice sau juridice. indepedent şi indivizibil. Astfel. 45/1994 se dispune "Reglementările privind apărarea naţională se întemeiază pe respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării. De aceea. un prim caz este cel de apărare a siguranţei naţionale. 3 al Legii nr.Prin "Siguranţa naţională a României” se înţelege. inclusiv cel la informaţie. precum şi pe prevederile tratatelor la care România este parte". independenţa şi unitatea statului. nu este în interesul apărării uneia din valorile prevăzute de art. a unei situaţii de o gravitate deosebită. 51/1991. unitar. în care trebuie să se efectueze restrângerea exercitării unui drept. de echilibru şi de stabilitate socială. Măsurile adoptate privind apărarea naţională sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii ţării. economică şi politică necesară dezvoltării statului naţional român. 53 din Constituţie. ca stat suveran. nu prin Hotărîri de Guvern sau alte acte normative. numai prin lege ca act normativ în sens restrâns.

religios ori de altă natură. Ordinea publică nu trebuie confundată cu liniştea publică.În lumina dispoziţiilor constituţionale mai sus prezentate. înspăimântãtor. precum şi desfăşurarea în secret de asemenea activităţi de către organizaţii sau grupări constituite potrivit legii. de manifestare a vreunui protest sau dezacord ideologic. primejdios pentru colectivitate."k" (art. 472. 10 pct. prin ordine publică se înţelege ordinea politică.X. socială.În art." 471. naţiune. obligaţiile autorităţilor publice. din cauze naturale. 474. societate. statornicite în conştiinţa socială. o naţiune. groaznic. 31 al Legii nr. care se asigură printr-un ansamblu de norme şi măsuri deosebite de la o ordine socială la alta şi se traduce prin menţinerea liniştii cetãţenilor şi respectarea drepturilor acestora. procurarea ori deţinerea ilegală de documente sau date secrete de stat. în art. 2 teza ultimă. l) Iniţierea sau constituirea de organizaţii sau grupări ori aderarea sau sprijinul sub orice formã a acestora. iar prin "sinistru deosebit de grav" trebuie înţeles ceva oribil. 3 nu pot fi interpretate sau folosite în scopul restrângerii sau interzicerii dreptului de apărare a unei cauze legitime.Pentru aplicarea corectă a acestor dispoziţii. politic. în familia sa.Un alt caz de restrângere a exercitării unor drepturi este şi acela în scopul apărării ordinii publice. care prezintă interes general. în domiciliul sau proprietăţile sale. corelative dreptului la informaţie sunt limitate prin diferite Art.E. 473. transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizaţii strãine ori agenţilor acestora. 3). astfel: "e) Spionajul. 1 din Codul de procedură penală. constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni. şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală361. Legii nr. din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. precum şi divulgarea secretelor de stat sau neglijenţa în păstrarea acestora. prin care se urmăreşte înfăptuirea scopului procesului penal. Prin calamitate naturală. o ameninţare la adresa siguranţei naţionale". Nici o persoană nu poate fi urmărită pentru exprimarea liberă a opiniilor sale politice şi nu poate face obiectul unei imixtiuni în viaţa sa particulară. 51/1991 se dispune: "Prevederile art. în scopul desfăşurării vreuneia din activităţile enumerate la litera "a" . dintr-un stat. se defineşte morala publică prin ansamblul de norme de convieţuire şi de comportare publică. ori în corespondentă sau comunicaţii. astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale. dacã nu săvârşeşte vreuna din faptele ce constituie potrivit prezentei legi. Instrucţia penală reprezintă toate măsurile procedurale şi procesual penale. economică. Potrivit D. nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale. în vederea transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora sau în orice scop monitorizat de lege. libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie pot fi limitate şi în scopul "garantării autorităţii şi imparţialităţii puterii judecătoreşti". pentru că o include. 51/1991 sunt definite ameninţările la adresa siguranţei naţionale a României printre care şi cele de la literele "e" şi "l".Prin noţiunea de sănătate publică se înţelege tot ce ţine de sănătatea întregii populaţii şi nu a unui grup sau familii. garantate prin Constituţie sau legi. prevăzute de Codul de procedură penală. se înţelege un dezastru care afectează colectivitatea.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 203 470. Potrivit art. 4 al. 203 361 .

altor persoane juridice. precum şi conducătorilor consiliilor judeţene. dacă aceste drepturi se exercitã în conformitate cu legile României. când informaţiile privesc probleme ce au legătură cu domeniile de activitate pe care le coordonează sau de care răspund. În România mai sunt structuri informative cu atribuţii specifice domeniilor lor de activitate ale Ministerului Apãrãrii Naţionale. sau altor funcţionari publici decât cei mai sus enumeraţi." 204 . ca şi în acela de a căuta. în art. 477. pentru problemele ce vizează competenţa organelor respective. 476. se spune: "Nici o persoană nu are dreptul să facă cunoscute activităţi secrete privind siguranţa naţională. respectiv al municipiului Bucureşti. În această lege. Informaţiile din domeniul siguranţei naţionale pot fi comunicate: a) Preşedintelui Senatului. Serviciul de Informaţii Externe. Ministerului de Justiţie şi Ministerului de interne. În acest sens. răspunderea celor vinovaţi. comunicarea informaţiilor secrete de stat persoanelor fizice. de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei. de dreptul la difuzarea acestora şi libertatea de exprimare a opiniilor. 51/1991). de date şi informaţii secrete care pot aduce prejudicii intereselor siguranţei naţionale. când informaţiile privesc săvârşirea unor infracţiuni. 51/1991. b) miniştrilor şi şefilor departamentelor din ministere. se face în afara legii. organ specializat în obţinerea informaţiilor din interiorul ţãrii. 1 şi 2 nu aduc atingere libertăţii de opinie şi exprimare. potrivit legii. 51/1991 privind siguranţa naţională a României. organul de stat specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor români şi a demnitarilor strãini pe timpul prezenţei lor în România. şi este susceptibilă de răspundere juridică. precum şi comisiilor permanente pentru apărarea şi asigurarea ordinii publice ale celor două camere ale Parlamentului.204 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI legi de protecţie a informaţiilor. organul de stat specializat în obţinerea din strãinãtate a datelor referitoare la siguranţa naţională. Divulgarea prin orice mijloace.Activitatea de informaţii pentru realizarea siguranţei naţionale are caracter de "secret de stat". primarului general al Capitalei. precum şi organizarea pazei sediilor de lucru şi reşedinţelor acestora. preşedintelui Adunării Deputaţilor. Informaţiile din acest domeniu nu pot fi comunicate decât în condiţiile prezentei legi (art. d) organelor de urmărire penală. dreptului persoanei de a nu fi tulburată în vreun fel pentru opiniile sale. este interzisă şi atrage. c) prefecţilor. Serviciul de Protecţie şi Pază. pentru a împiedica folosirea acestora. în dauna interesului public concomitent cu alte legi care asigură accesul la informaţiile de interes public. În art. şi respectiv obligaţiile autorităţilor publice corelative dreptului la informaţie. 12 din Legea nr. 475. Una dintre aceste legi este Legea nr. în interesul general al statului şi al naţiunii. 10 din Legea nr. pentru apărarea secretului de stat. s-au emis unele legi care oarecum reglementeazã limitarea accesului la anumite informaţii de interes public. indiferent de modul în care au fost obţinute. 8 se arată că activitatea de informaţii pentru realizarea siguranţei naţionale se execută de: Serviciul Român de Informaţii. prin orice mijloace de exprimare.Ca atare. prevalându-se de accesul neîngrădit la informaţii. Prevederile alin.

Divulgarea sau folosirea. 51/1991 "Organele şi organizaţiile deţinătoare de secrete de stat. 21 se instituie o altă infracţiune prin care este protejată informaţia privind viaţa particulară. poate sesiza oricare din comisiile permanente pentru apărarea şi asigurarea ordinii publice ale celor două camere ale Parlamentului. confecţionarea sau folosirea ilegalã de mijloace specifice de interceptare a comunicaţiilor. astfel: "Iniţierea. onoarea sau reputaţia lor ori să îi supună la îngrădiri ilegale. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Serviciului de Informaţii Externe. onoarea sau reputaţia persoanelor. vor întocmi programe proprii de prevenire a scurgerii de informaţii cu caracter secret. în afara cadrului legal de către salariaţii serviciilor de informaţii a datelor prevăzute în alin. Sunt exceptate de la avizarea de specialitate." 481. Tentativa se pedepseşte. Orice persoană este protejată prin lege împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri. Tentativa se pedepseşte. cunoscute incidental în cadrul obţinerii datelor necesare siguranţei naţionale. în afara cadrului legal.Conform art. Ministerului de Interne. în nici un fel drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor. Cei vinovaţi de iniţierea. se dispune în art. fără temei legal. prevăzută în alin." 3.În art. potrivit art. 51/1991 s-au instituit unele infracţiuni. transmiterea ori executarea unor asemenea măsuri. 16 din Legea nr. sprijinirea în orice mod a acestora sau aderarea la ele. ca ameninţări şi la adresa siguranţei naţionale.Pe de altă parte mijloacele de obţinere a informaţiilor necesare siguranţei naţionale. nu pot fi făcute publice. onoarea şi reputaţia persoanelor despre care iau la cunoştinţă în activitatea lor organele de informaţii prevăzute de lege. 51/1991. deţinerea. precum şi de aplicare abuzivă a măsurilor de prevenire. 3. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative care pot aduce atingere siguranţei naţionale. descoperire sau contracarare a ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale răspund civil. Serviciul de Protecţie şi Pază şi Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministrului Justiţiei." 480. programele proprii de prevenire a scurgerii de informaţii cu caracter secret ale Parlamentului României. care sunt supuse avizării de specialitate a Serviciului Român de Informaţii. 479. 18 din Legea nr. viaţa particulară. Ministerului Apărării Naţionale. 1. folosite de autorităţile publice abilitate conform legii. precum şi culegerea şi transmiterea de informaţii cu caracter secret ori confidenţial prin orice mijloace.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 205 478. Cetăţeanul care se consideră lezat în drepturile sau libertăţile sale prin mijloacele de obţinere a informaţiilor folosite de autorităţile publice. în conformitate cu prevederile legii speciale sau a căror activitate poate fi vizată prin acţiunile considerate.3 Informaţiile clasificate 205 . 1. dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.Pentru protecţia informaţiilor privind siguranţa naţională în Legea nr. administrativ sau penal după caz. nu trebuie sã lezeze. astfel: "Informaţiile privind viaţa particulară.

clasificate secrete de stat. prin acţiunile lor. Potrivit Legii nr.Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor. Să asigure protecţia fizică a informaţiilor. precum şi împotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate. documentele de interes pentru securitatea naţională.A.Protecţia juridică . care datorită nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate. compromitere sau acces neautorizat.Conform art. măsurile ce decurg din aplicarea legii au drept scop: Să prevină accesul neautorizat la informaţiile clasificate.. 487. principalele obiective ale protecţiei informaţiilor clasificate sunt : protejarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de spionaj.182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. în această materie vor avea prioritate normele N.O. condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. Realizarea securităţii sistemelor informatice şi de transmitere a informaţiilor clasificate. dat fiind specificul şi însuşirea acestora de a cauza prejudicii în cazul folosirii neautorizate.O. potrivit legii.A. vor fi verificate în prealabil.În realizarea acestor obiective.182/2002 art. accesul la acestea fiind permis numai în cazurile.b « informaţiile clasificate sunt informaţiile.Protecţia prin măsuri procedurale . numai informaţiile clasificate sunt exceptate de la regula accesului liber. 484. Să identifice împrejurările.206 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 482. trebuie să fie protejate ».Informaţiile de interes public clasificate. alterării sau modificării conţinutului acestora.T.Protecţia informaţiilor clasificate vizează : . În cazul unui conflict între normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate şi normele N.A. sunt anumite informaţii de interes public.Pentru a pune ordine în domeniul informaţiilor de interes public a căror gestionare în interesul public se face de autorităţile împuternicite de lege . sunt protejate prin sistemul naţional de protecţie a informaţiilor. 485.T.O. Să garanteze că informaţiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor îndreptăţite. 206 . cu privire la onestitatea şi profesionalismul lor.1 lit.T. să le cunoască. datele. care tocmai pentru a satisface interesul public acestea nu pot fi cunoscute şi gestionate de public decît în anumite condiţii. 488.4 din Legea privind protecţia informaţiilor clasificate. precum şi persoanele care. în concordanţă cu interesul naţional precum şi cu cerinţele şi recomandările N. 483. 486. referitoare la utilizarea acestor informaţii. . Întrucît este o restrîngere a dreptului la informaţie. Aceasta constituie o excepţie de la principiul dreptului de acces al persoanei la informaţiile de interes public. se stabilesc de către Serviciul Român de Informaţii numai cu acordul Autorităţii Naţionale de Securitate. a fost adoptată Legea nr. persoanele care vor avea acces la acestea. precum şi a personalului necesar protecţiei informaţiilor clasificate. pot pune în pericol securitatea informaţiilor clasificate.Pentru a preveni cauzarea de prejudicii prin folosirea necorespunzătoare a informaţiilor clasificate. Aşa cum am arătat.

Strict secrete – informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securităţii naţionale.Fiecare autorizaţie se verifică ori de cîte ori este necesar să se garanteze că este conformă standardelor aplicabile funcţiei pe care respectivele persoane o ocupă. 505. Instituţiile care deţin sau utilizează informaţii clasificate vor ţine un registru de evidenţă a autorizaţiilor acordate personalului. 489.Strict secret de importanţă deosebită – informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune de o gravitate excepţională securităţii naţionale. 502. se realizează printr-un ansamblu de norme constituţionale şi ale celorlalte dispoziţii legale în vigoare. Clasele de secretizare ale informaţiilor clasificate sunt: secrete de stat şi secrete de serviciu. .Nivelurile de secretizare ale informaţiilor clasificate secrete de stat.Protecţia personalului care are acces la informaţiile clasificate ori este desemnat să asigure securitatea acestora . Informaţiile secrete de serviciu sunt acele informaţii a căror divulgare neautorizată este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.Secrete – informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securităţii naţionale.Protecţia prin măsuri procedurale se realizează prin ansamblul reglementărilor prin care emitenţii şi deţinătorii de informaţii clasificate stabilesc măsurile interne de lucru şi de ordine interioară destinate infăptuirii protecţiei informaţiilor.Solicitarea certificatului de securitate pentru persoanele cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate este obligatorie.Protecţia juridică a informaţiilor clasificate. Observăm că informaţiile produse de o persoană fizică nu fac obiectul clasificării. inovaţii realizate de acestea să nu fie protejate. care reglementează relaţiile de protejare a informaţiilor clasificate. .3.Protecţia surselor generatoare de informaţii.1 Informaţiile secrete de stat 503.Protecţia fizică . Reverificarea autorizaţiei este obligatorie şi constituie o prioritate ori de cîte ori apar indicii că menţinerea acesteia nu mai este compatibilă cu interesele de securitate. prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării.Prin informaţiile secrete de stat se înţeleg acele informaţii care privesc securitatea neţională. 3. 501. se stabilesc în funcţie de importanţa valorilor protejate şi sunt : . 500. 504. . existînd riscul ca în cazul unor invenţii.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 207 .Accesul în clădirile şi infrastructurile informative în care se desfăşoară activităţi cu informaţii clasificate ori sunt păstrate sau stocate informaţii cu acest caracter este permis numai în cazuri autorizate. 207 . sub semnătură. .

se acordă de cei care sunt împuterniciţi pentru domeniul informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită precum şi funcţionarii cu rang de secretar de stat.relaţiile şi activităţile externe ale statului român. care . şi altele prevăzute de lege. 508.În art.Documentul care atestă verificare şi acreditarea persoanei de a deţine. precum şi informaţiile altor state sau organizaţii internaţionale. directorii Serviciilor naţionale de informaţii şi alţii strict prevăzuţi de lege. metodele.19 (Legea nr.182/2002). .182/2002 sunt prevăzute categoriile de informaţii ce se clasifică informaţii secrete de stat. membrii Guvernului şi secretarul general al Guvernului. tehnica şi echipamentul de lucru.Caracterul de informaţii strict secrete. 509.activitatea de informaţii desfăşurată de autorităţile publice abilitate prin lege pentru apărarea tării şi siguranţa naţională . potrivit legii. nu sunt destinate publicităţii. 507. tehnologiile de fabricaţie. De pildă. a informaţiilor clasificate. 208 . precum şi sursele de informaţii specifice. schemele şi programele referitoare la sistemele de comunicaţii şi la reţelele de calculatoare speciale şi militare. primul ministru.datele. 510. preşedintele Camerei Deputaţilor. faţă de care prin tratate ori înţelegeri internaţionale. operaţiile militare.Protecţia personalului presupune ansamblul verificărilor şi măsurilor destinate persoanelor cu atribuţii de serviciu în legătură cu informaţiile clasificate. Protecţia informaţiilor clasificate secrete de stat este o obligaţie ce revine persoanelor autorizate care le emit. pentru informaţiile secrete de importanţă deosebită. caracterul actului îl stabileşte preşedintele României. preşedintele Senatului.17 din Legea nr. se face de persoane care deţin demnităţi şi funcţii publice strict prevăzute de lege în art.cifrul de stat şi alte elemente criptologice stabilite de autorităţile publice competente. . .Protecţia fizică o constituie ansamblul reglementărilor obiectivelor de pază. folosite de autorităţile publice care desfăşoară activitatea de informaţii . sunt informaţii secrete de stat informaţiile care reprezintă sau se referă la : . 511. de a avea acces şi de a lucra cu informaţiile clasificate este certificatul de securitate.208 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 506.mijloacele. De pildă. inclusiv la mecanismele de securitate ale acestora . spre a preveni şi înlătura riscurile de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate. . membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.sistemul de apărare a tării şi elementele de bază ale acestuia. potrivit competenţelor materiale ale acestora. caracteristicile armamentului şi tehnicii de luptă utilizate exclusiv în cadrul elementelor sistemului naţional de apărare . . precum şi activităţile în legătură cu realizarea şi folosirea acestora . securitate şi apărare prin măsuri şi dispozitive de control fizic şi prin mijloace tehnice. le gestionează sau care intră în posesia acestora. statul român şi-a asumat obligaţia de protecţie.Atribuirea nivelurilor de securizare a informaţiilor cu prilejul elaborării acestora.

24 pct. 515. cînd sunt destinate unor persoane determinate. 514. 516. unei libertăţi sau interes legitim.182/2002 nu sunt la adăpost de critică. termenele şi regimul de păstrare. se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor.Documentele cuprinzând informaţii secrete de stat vor purta pe fiecare pagină nivelul de secretizare precum şi menţiunea « personal ». deci inclusiv în faţa instanţei competente atunci cînd nu este mulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei de autoritatea administrativă competentă. inscripţionările şi menţiunile obligatorii pe documentele secrete de stat în funcţie de nivelurile de secretizare. precum şi în cazul hotărârii judecătoreşti a instanţei competente. datele sau documentele referitoare la o cercetare ştiinţifică fundamentală care nu are legătură justificată cu securitatea naţională. şi a registrelor de autorizări.Socotim că dispoziţiile art.20 din Legea nr. interdicţiile de reproducere şi circulaţie. care se comunică serviciilor cu atribuţii specializate de protecţie a informaţiilor. ar apărea ca un drept discreţionar. precum şi ale Legii nr. restrângerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime.20 din Legea nr. ori pe baza admiterii contestaţiei.182/2002. erorilor administrative.Categoria de informaţii secrete.5 din Legea nr.Potrivit art. Dreptul la contestaţie prevăzut de art. împotriva clasificării informaţiilor. precum şi împotriva modului în care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare. durata pentru care acestea au fos clasificate. 517. Autorităţile publice care elaborează ori lucrează cu 209 . deoarece nu limitează dreptul la contestare. 513. Contestaţia va fi soluţionată în condiţiile legii contenciosului administrativ.În subordinea Guvernului funcţionează Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat care organizează evidenţa listelor şi a informaţiilor din această categorie şi a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare. Nu pot fi clasificate ca secrete de stat informaţiile. datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcării legii. 518. 519.Autorităţile publice întocmesc liste proprii cuprinzînd categoriile de informaţii secrete de stat în domeniile lor de activitate care se aprobă şi se actualizeză prin Hotărîre a Guvernului.Orice persoană fizică sau juridică română poate face contestaţie la autorităţile care au clasificat informaţia respectivă. se stabileşte de persoanele împuternicite pentru primele două categorii mai sus arătate precum şi funcţionarii superiori cu rang de subsecretar de stat. De aceea credem că acest drept trebuie văzut prin prsma dispoziţiilor constituţionale. de apărarea unui drept.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 209 512. care presupune cel puţin un interes legitim în exercitarea acestuia.Informaţiile clasificate potrivit legii pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului la solicitarea motivată a emitentului din oficiu. cerinţele de evidenţă a numerelor de exemplare şi a destinatarilor. a personalului verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat. Prin hotărâre a Guvernului s-au stabilit regulile de identificare şi marcare.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. limitării accesului la informaţiile de interes public.182/2002. secretar general ori director general potrivit competenţelor materiale ale acestora.

precum şi accesul la informaţiile acestora se realizează în condiţiile stabilite prin tratate internaţionale sau inţelegerile la care România este parte.. Neacordarea autorizaţiei sau retragerea motivată a acesteia determină de drept interdicţia de acces la informaţia secret de stat. Acestea vor purta pe fiecare pagină menţiunea « personal »cînd sunt destinate strict unor persoane anume determinate. Durata de valabilitate a autorizaţiei este de pînă la 4 ani. 521. precum şi al persoanelor apatride la informaţiile secrete de stat şi în locurile în care se desfăşoară activităţi şi se expun obiecte sau se execută lucrări din această categorie. transmise Romîniei de alte state sau de organizaţii internaţionale.3. a autorizaţiilor şi certificatelor de securitate. Neglijenţa în păstrarea informaţiilor secrete de serviciu atrage.T. Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice.Informaţiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul persoanei juridice. Accesul la aceste informaţii se face pe bază de autorizaţii scrise care se eliberează şi gestioneză după procedura folosită şi la informaţiile secrete de stat (art. se face în baza eliberării de către Autoritatea Naţională de Securitate. precum şi persoanele fizice cărora le-au fost încredinţate informaţii secrete de stat.182/2002). după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 524.Ghidul se aprobă personal şi în scris de funcţionarul superior autorizat să clasifice informaţiile secrete de stat. Accesul la informaţiile clasificate N.O. pe baza normelor stabilite prin hotărîre a Guvernului.Conducătorii agenţilor economici sau ai altor persoane juridice de drept privat.2 Informaţiile secrete de serviciu 525.Accesul cetăţenilor străini.A. ori agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public ori privat sunt obligaţi să stabilească informaţiile 210 . vor aplica pe noul document rezultatul menţiunilor aflate pe documentul original. au obligaţia să respecte procedurile legale privind protecţia acestora.O. eliberate de conducătorul persoanei juridice care deţine o astfel de informaţie.A. 522. după efectuarea verificărilor de securitate de către instituţiile abilitate.Protecţia informaţiilor nedestinate publicităţii. autorizare şi control privind protecţia informaţiilor clasificate N.210 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI informaţii secrete vor întocmi un ghid pe baza căruia se va realiza o clasificare corectă şi uniformă a informaţiilor secrete de stat.Accesul la informaţiile secrete de stat este permis numai pe baza unei autorizaţii scrise. este permis numai în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau prin hotărîre a Guvernului.182/2002. Persoanele autorizate care copiază. 520.T. 3. Autoritatea Naţională de Securitate exercită atribuţii de reglementare.29 din Legea nr. în condiţiile stabilite prin lege. Autorizaţia se eliberează pe niveluri de secretizare. în strictă conformitate cu legea. extrag sau reproduc în rezumat conţinutul unor documente secrete.28 din legea nr. 523. al cetăţenilor romîni care au şi cetăţenia altui stat. potrivit legii penale. Declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de clasificare este realizată de persoanele sau autorităţile publice competente să aprobe clasificarea şi nivelul de secretizare a informaţiilor respective. răspunderea persoanelor vinovate. se dispune în art. în cadrul raporturilor de colaborare.

532. după caz. dar este săvârşită de funcţionarul public.. 529. poate fi abatere disciplinară prevăzută de art. 169 din C. Aceste obligaţii se menţin şi după încetarea raporturilor de muncă.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 211 care constituie secrete de serviciu şi regulile de protecţie a acestora. Astfel pentru categoria “secrete de stat” sunt instituite infracţiunile: divulgarea secretului care pericliteazã siguranţa statului prevăzută de art. vinovate de deconspirări voluntare ori de acte de neglijenţă care au favorizat divulgarea ori scurgerea informaţiilor secrete. neglijenţa în păstrarea secretului de stat prevăzută de art. şi trădarea prin transmiterea de secrete de stat prevăzută de art.182/2002. pentru favorizarea sau acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei. în conformitate cu normele stabilite prin hotărire a Guvernului. "e" din Legea nr. sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal. îşi pierd irevocabil calitatea. Este interzisă transmiterea informaţiilor secrete de stat prin cablu sau eter.Persoana care urmează să desfăşoare o activitate sau să fie încadrată într-un loc de muncă ce presupune accesul la informaţii clasificate va prezenta conducătorului unităţii un angajament scris de păstrare a secretului. precum şi luării măsurilor necesare privitoare la protecţia acestor informaţii. potrivit competenţelor. 526. 531.Persoanele încadrate în serviciile de informaţii şi siguranţă ale armatei. se transportă şi se stochează în condiţiile stabilite de lege.p.Conform art. 530. aflate în serviciul relaţiilor externe.p. 534.p. şi în fine divulgarea secretului economic prevăzută de art.În Codul penal sunt reglementate infracţiuni privind divulgarea a trei categorii de secrete. pentru celelalte categorii de secrete sunt instituite infracţiunile: divulgarea secretului profesional prevăzută de art. 533. după caz. să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la păstrarea secretului de serviciu. 527. 70 lit. 196 din C. 157 din C. civilă sau penală. 252 din C. 298 din C.Persoanele fizice cărora le-au fost încredinţate informaţii clasificate sunt obligate să asigure protecţia acestora.În cazul în care. potrivit legii şi să respecte prevederile programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate.Informaţiile secrete de stat se transmit. pe întreaga perioadă a menţinerii clasificării informaţiei. fără a se folosi mijloace specifice cifrului de stat sau alte elemente criptografice stabilite de autorităţile publice competente. 528. 211 ..p. precum şi cele special însărcinate cu protecţia informaţiilor secrete de stat. 188/1992 în care se dispune că "nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialiăţii lucrărilor care au acest caracter" se sancţionează disciplinar. prin natura sau conţinutul lor. fapta nu constituie infracţiune sau contravenţie. de serviciu sau profesionale.33 din Legea nr. Răspunderea privind protecţia informaţiilor clasificate revine conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori altei persoane juridice deţinătoare de informaţii.p.Încălcarera normelor privind protecţia informaţiilor clasificate atrage răspunderea disciplinară.Autorităţile publice precum şi celelalte persoane juridice care deţin sau cărora le-au fost încredinţate informaţii secrete de serviciu sunt obligate potrivit legii să asigure fondurile necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin. este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care . contravenţională.

legea privind protecţia informaţiilor clasificate. precum şi legea privind liberul acces la informaţiile de interes public au apărut în anii 2001 şi 2002. că multe prevederi ale legii în materie erau desuete (Legea nr. se pedepseşte cu închisoare de la 5 la10 ani. Responsabilitatea autorităţilor publice pentru încălcarea obligaţiilor corelative dreptului la informaţie 4. această activitate o considerãm periculoasă. retrogradarea sau destituirea din funcţie362. 537. Editura Global Lex. Răspunderea juridică a funcţionarului public. accesul în condiţiile legii la informaţii de interes public sau de interes privat. de drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei şi în al doilea rând. se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. prin a căror publicare sau divulgare s-ar crea o pagubă. 2) Deţinerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce constituie secret de stat. cel puţin din două motive : în primul rând că este vorba de siguranţa naţională. 3) Cu pedeapsa de la 5 la 10 ani se sancţionează şi deţinerea în afara îndatoririlor de serviciu a altor documente în vederea divulgării dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa statului. de cãtre cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu. 535. dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa statului. destul de târziu după „deschiderea” intervenită din decembrie 1989. 23/1971). diminuarea drepturilor salariale cu 5-10% pe o perioadă de 1 la 3 luni.1 Consideraţii generale.acte şi fapte prin care se divulgă informaţii de interes public sau privat nedestinate publicităţii. libertăţilor şi intereselor legitime. O primă infracţiune prevăzută în art. 4. prejudiciind prin afectarea drepturilor. suspendarea dreptului de avansare.acte şi fapte prin care se obstrucţioneazã ilegal. A se vedea V. b) . 4.Încălcarea obligaţiilor ce revin autorităţilor publice se poate efectua prin două categorii de acte şi fapte.2 Divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului." Această infracţiune este definită astfel: 1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie secrete de stat ori a altor documente sau date. legiuitorul a instituit unele fapte drept infracţiuni pedepsite conform Codului penal. 536. respectiv: a) . Dabu.212 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI Această abatere disciplinară a funcţionarului public se sancţionează în raport de gravitatea faptei cu: avertisment. dar din păcate a fost neglijată mult timp în mod nejustificat.În vederea protejării informaţiilor de interes public sau privat. mustrare. 169 din Codul penal o constituie "Divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului. dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa statului. 236-280 212 362 . Bucureşti 2000 pag.

19 pct. Astfel. cu orice titlu. După cum se observă. datorită atribuţiilor de serviciu". 542. 1. orice alte documente sau date prin a căror divulgare fapta este de natură să pună în pericol siguranţa statului. 147. 541.În cazul infracţiunii prevăzute la al. 147 al. subiectul acestei infracţiuni poate fi atât funcţionar public cât şi funcţionar privat.p. 2 art. instituţiile sau alte persoane juridice de interes public.Obiectul juridic al acestor infracţiuni îl constituie. instituţiile publice. 1 din Codul penal în care se dispune: “Fapta este săvârşită cu intenţie când infractorul: a) prevede rezultatul faptei sale. diferă de la o formă la alta a infracţiunilor prevăzute în acesta. deşi nu-l urmăreşte. 169 al. 539. 4 al art. 169 al. sau care nu are serviciu. pedeapsa este închisoarea de la unu la şapte ani. acele relaţii sociale prin care se relizează siguranţa statului. decât cele care sunt subiecte ale infracţiunilor prevãzute de art.Divulgarea este acea activitate de comunicare. în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. 543. în sensul art.Latura obiectivă a infracţiunilor prevãzute în art. 169 din Codul penal. subiectul îl constituie "orice persoană care cunoaşte secretul de stat ori alte documente sau date. sunt enumerate următoarele unităţi: autorităţile publice. 2 şi 3 din Codul penal. 150 al. potrivit art.În cazul infracţiunii prevăzută de art. Documentele sau datele ce constituie secrete de stat sau alte documente ori date. 145 din C. 147 al. calificate de lege sau hotărâre de guvern în acest sens. 1. b) prevede rezultatul faptei sale şi. serviciile de interes public. În art. urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte (intenţia directă). 145 din Codul penal. 2 şi 3 din Codul penal. Obiectul material al infracţiunilor mai sus prezentate îl constituie: documente sau date secrete de stat. astfel subiect la această infracţiune poate fi o persoană care săvârşeşte faptele de mai sus în afara îndatoririlor de serviciu. subiect poate fi "orice altã persoană". 540. prin "funcţionar" se înţelege persoana menţionată în art.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 213 4) Dacă faptele de mai sus sunt sãvârşite de orice altă persoană. 1 din Codul penal. trebuie să vizeze astfel de secrete a căror divulgare să fie de natură să pună în pericol siguranţa statului. 1 din Codul penal se arată: "Secrete de stat sunt documentele şi datele care prezintă în mod vădit În art. Aceasta înseamnă că. ori orice altă unitate care administrează. indiferent cum a fost investită.Latura subiectivă a acestor infracţiuni o constituie intenţia sub cele două forme prevăzute de art. 213 363 . 1 din Codul penal. foloseşte sau exploatează bunuri proprietate publică. 169 din Codul penal. acceptă posibilitatea producerii lui (intenţia indirectă)”. o însărcinare de orice natură. 538. 147 din Codul penal. precum şi "orice alt salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel aliniat"."363 În al. "prin funcţionar public se înţelege orice persoană care exercită permanent sau temporar. cu alte cuvinte acesta este funcţionarul din sectorul privat. retribuită sau nu. predare de documente sau date la persoane neautorizate să le cunoască. această infracţiune are mai multe forme de existenţã.

subiectul activ poate fi liber profesionist. şi funcţionarul privat poate fi subiect activ al acestei infracţiuni în raport cu secretul ce-l cunoaşte datorită funcţiei sale. dacă fapta este de natură a aduce prejudicii unei persoane. 169 al. dacă erau divulgate. O condiţie a laturii obiective este ca fapta de divulgare să fie de natură să pună în pericol siguranţa statului. se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 4. 3 din Codul penal constă în "deţinerea în afara îndatoririlor de serviciu a altor documente decât cele secrete de stat. ziarisul. se putea pune în pericol siguranţa statului dar după trecerea perioadei. Impăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. 51/1991 se dispune că. chiar dacă documentul mai poartă pe el ştampila "Secret de stat".Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute de art. 10 din Legea nr. În această situaţie pot fi unele documente. a unor date. care dacă le divulgă i-ar putea cauza prejudicii. în scopul divulgării. denumită "divulgarea secretului profesional" respectiv "divulgarea. 546. fiind astfel accesibile publicului). chiar dacă nu este în scopul divulgării – fapt ce constituie latura obiectivă a infracţiunii prevăzută de art. fără drept. Condiţia este ca această deţinere. dacã fapta este de natură să pună în pericol siguranţa statului. 545. precum şi cele declarate sau calificate astfel prin hotărâre a Guvernului. divulgarea acestuia nu mai pune în pericol siguranţa statului şi atunci nu sunt îndeplinite condiţiile infracţiunii. 544. în realizarea siguranţei naţionale are caracter de secret de stat. De asemenea. care o perioadă de timp. pot lua la cunoştinţă în virtutea profesiei lor despre anumite secrete ale persoanei." 547. 196 din Codul penal. Pe de altă parte subiect activ poate fi orice funcţionar public în raport cu secretul ce-l deţine ca urmare a funcţiei publice ce o ocupă. de către acela cãruia i-au fost încredinţate sau de care a luat cunoştinţă în virtutea profesiei ori funcţiei. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 2 din Codul penal.O altă infracţiune. activitatea de informaţii desfăşurată potrivit legii de către Serviciile specializate ale Statului.Subiectul activ al infracţiunii este orice persoană care exercită o profesie sau o funcţie. avocatul. să fie de natură să pună în pericol siguranţa statului (adică spre exemplu documentul aşa de important este deţinut necorespunzător." Prin art. 214 .3 Divulgarea secretului profesional. medicul privat.deci în condiţii de securitate scăzută. sau funcţionar public ori privat. (spre exemplu documentele secrete de stat. 169 al. ce vizează protecţia unor drepturi. încât poate cădea în mâna persoanelor care vizează siguranţa statului). Deci. atât materiale cât şi morale. la care termenul de pãstrare a secretului a expirat.214 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI acest caracter. farmacistul privat. Spre exemplu. în afara îndatoririlor de serviciu . nemonitorizat.Deţinerea în afara îndatoririlor de serviciu a documentelor categorisite secret de stat presupune simpla deţinere. prin interzicerea divulgării informaţiilor este infracţiunea prevăzută de art. în virtutea căreia i s-a încredinţat sau a luat la cunoştinţă de datele în cauză.

550. Ed. Academia Română. 298 din Codul penal. Prejudiciile ce pot fi cauzate sunt materiale sau morale." 554. iar divulgarea lor. Bucureşti. p. obiect al infracţiunii prevăzute de art. A divulga. ci numai să fie inevitabile. dacă fapta este de natură să producă pagube. De menţionat că nu este necesar ca aceste prejudicii să se fi produs. este aceea instituită prin art. 551. 284 din Codul procedură penală). 1996.De menţionat că "datele" la care se referă art. 1 al art.Subiectul activ al variantei din alin. a cunoscut cine este făptuitorul şi fapta. intenţie directă şi intenţie indirectă. DEX.4 Divulgarea secretului economic. Spre exemplu divulgarea unor secrete personale prin care se lezează dreptul la propria imagine a unei persoane fizice.Subiectul pasiv al infracţiunii îl constituie orice persoană. ce poate fi lezată material sau moral în drepturile sale. 549. 312 215 . 2) Dacă fapta prevăzută în aliniatul precedent este săvârşită de altă persoană. fizică şi juridică. 4. Datele trebuie să fie de natură privată. Institutul de lingvistică "Iorgu Iordan". 298 din Codul penal. termenul de 2 luni curge de la data când persoana îndreptăţită a reclama (pãrinte. denumită "divulgarea secretului economic" astfel: 1) "Divulgarea unor date sau informaţii care nu sunt destinate publicităţii. precum şi alte drepturi şi libertăţi ale persoanei fizice. tutore).DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 215 548. Univers Enciclopedic. 298 din Codul penal este persoana care cunoaşte datele sau informaţiile (care nu sunt destinate publicităţii) 364 365 Vezi infr.Această infracţiune nu poate fi cercetată de organele de cercetare penală decât numai dacă persoana vătămată.Latura subiectivă a infracţiunii în cauză o constituie intenţia sub cele două forme. sunt altele decât cele care fac obiectul art. din domeniul economic. definite în art. oricare ar fi modul prin care a ajuns să cunoască datele sau informaţiile pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. să fie de natură a aduce prejudicii persoanei fizice sau juridice. Ca urmare. poate cauza pagube morale. o altă infracţiune prin care se incriminează faptele de divulgare a unor date sau informaţii care nu sunt destinate publicităţii. Când persoana vătămată este un minor sau incapabil.Obiectul juridic. se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. înseamnă a face ca o taină să fie cunoscută de cineva sau de multă lume. 552. 553. p. 68. adică în termen de două luni din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este fãptuitorul (art.Latura obiectivă a infracţiunii o constituie acţiunea de divulgare365. 196 din C. de date ce nu sunt destinate a fi cunoscute de aceştia. de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu. de comunicare unor persoane neautorizate sau publicului. ca urmare a activităţii de divulgare a datelor respective. 169 din Codul penal (secretele de stat sau orice alte documente sau date de natură să pună în pericol siguranţa statului) precum şi altele decât cele care constituie secret economic. formulează plângere penală prealabilă. 19 din Codul penal364. îl constituie relaţiile sociale prin care se asigură patrimoniul persoanei fizice şi juridice.p.

Din denumirea marginală a infracţiunii deducem că. în care normala desfăşurare a activităţii economice a unor agenţi economici este periclitată prin divulgarea unor secrete în legătură cu această activitate. Acesteia îi este interzisă divulgarea secretului "oricare ar fi modul prin care a ajuns să cunoască datele sau informaţiile". şi anume de funcţionarul public sau funcţionarul privat aşa cum sunt definite în art. 2 al art. pe o altă persoană să se apropie de un asemenea document. care a cunoscut date şi informaţii ce constituie secret economic. prejudiciat prin divulgarea datelor sau informaţiilor economice care nu sunt destinate publicităţii. de pildă. Datele şi informaţiile pot fi furnizate în mod explicit dar şi implicit..Divulgarea poate fi realizată şi prin omisiune. sau orice persoană indiferent de modul prin care a ajuns să cunoască datele sau informaţiile. sunt secrete de serviciu şi nu pot fi divulgate". datele sau documentele care.Subiectul activ al variantei din alin. de un subiect activ calificat. şi sã-l examineze în voie. 298 din Codul penal se referă numai la cele care sunt din domeniul economic.p. Prin "divulgare" se înţelege comunicarea. care nu sunt. ori chiar prin simpla înfăţişare a unor documente. poate fi orice persoană. 557. obiect etc.constă în "divulgarea" unor date sau informaţii de natură economică. O cerinţã esenţială este ca datele şi informaţiile "să nu fie destinate publicităţii". In Legea nr. dar nu sunt destinate publicitãţii. care pot fi ale avutului public sau privat. din care apar sau rezultă indirect datele ori informaţiile respective. A doua componentă a laturii obiective .urmarea socialmente periculoasă .182/2002 prin informaţii secrete de serviciu se înţelege informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat. 147 din Codul penal366.Prima componentă a laturii obiective .constã în noua situaţie creată. 216 . eliberat din funcţie. 555. înscrisuri. Nu interesează numărul persoanelor cărora li s-au furnizat datele sau informaţiile. 4 din Legea nr.. potrivit prezentei legi. acestea putând fi "destăinuite" unei singure sau unui număr restrâns de persoane determinate. O altă cerinţă este ca divulgarea datelor sau informaţiilor să fie "de natură să producă pagube". bineînţeles. Astfel poate fi fostul funcţionar public sau privat. art. 556. În art. nu constituie secrete de stat. dintre toate secretele de serviciu. rezultând din anumite abilităţi sau reticenţe. obiecte etc. îndreptăţite din punct de vedere legal să cunoască acele date sau informaţii.Subiectul pasiv este statul sau orice agent economic public sau privat. darea în vileag a datelor sau informaţiilor unei alte persoane care nu are îndrituirea să le cunoască. 23/1971 – în prezent abrogată – se prevedea cã "informaţiile. din care rezultă datele sau informaţiile nedestinate publicităţii.elementul material . pensionat. Este vorba deci. de acest gen. Intre acţiunea incriminată 366 Vezi pag. 298 din C. 558. Această comunicare se poate face oral sau scris. 67-68. subiectul activ lăsând.216 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI "datorită atribuţiilor de serviciu". Divulgarea există şi în ipoteza în care datele sau informaţiile sunt parţiale sau chiar deformate de vreme ce ele sunt suficiente pentru a da o indicaţie privind esenţa lucrului ce trebuia să rămână secret.

1.6 Neglijenţa în păstrarea secretului de stat. care constă în "Neglijenţa care are drept urmare distrugerea.Latura obiectivă a acestei infracţiuni o constituie publicarea. 51/1991 aşa cum am arătat. în art. se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani".5 Divulgarea de informaţii privind viaţa particulară. 562. pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat.Subiectul activ al acestei infracţiuni este orice salariat al Serviciilor de informaţii. în afara cadrului legal.Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale care asigură păstrarea secretului de stat. 68 217 . Divulgarea secretului economic se consumă în momentul când ia sfârşit acţiunea de divulgare. 4. care rezultă de obicei din materialitatea faptei comise. de natură să producă pagube avutului public sau privat. precum şi neglijenţa care a dat prilej altei persoane să afle un asemenea secret. Divulgarea sau folosirea. 559. comunicarea faţă de două sau mai multe persoane. cunoscute incidental în cadrul obţinerii datelor necesare siguranţei naţionale. dacă fapta este de natură să aducă atingere intereselor statului. Tentativa se pedepseşte". intenţie directă şi intenţie indirectă367. p.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 217 şi urmarea socialmente periculoasă trebuie să existe un raport de cauzalitate. precum şi existenţa fizică nealterată a documentelor care conţin astfel de secrete. în dauna persoanei. 560. Obiectul special îl constituie "informaţiile privind viaţa particulară. Astfel. nu pot fi făcute publice. 564. 561. Tentativa divulgării secretului economic nu este incriminată de legea penală.p. 21 din legea sus citată se dispune: "Informaţiile privind viaţa particulară. a informaţiilor privind viaţa particulară. 252 din C. instituie infracţiuni specifice comunicării ce pot fi săvârşite de salariaţi din cadrul Serviciilor de informaţii. alterarea.Obiectul generic al acestei infracţiuni îl constituie relaţiile sociale care apără viaţa particulară. Subiectul activ al infracţiunii îl 367 Vezi infr. onoarea sau reputaţia persoanelor. iar subiect pasiv al acestei infracţiuni este orice persoană.Latura subiectivă o constituie intenţia sub cele două forme. cunoscute în procesul de obţinere a informaţiilor necesare siguranţei naţionale. 565. 562. de către salariaţii serviciilor de informaţii a datelor prevăzute în alin. onoarea sau reputaţia persoanelor". 4. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 563. onoarea sau reputaţia persoanelor. intenţie directă şi intenţie indirectă.Latura subiectivă a acestei infracţiuni este intenţia sub cele două forme. onoarea sau reputaţia persoanelor. şi în mod deosebit a interesului de serviciu.Legea nr.O altă infracţiune prin care se protejează secretul de stat o constituie infracţiunea de "neglijenţă în păstrarea secretului de stat" prevăzută de art.

desfiinţarea completă a actului. Prin "a da prilej" unei alte persoane să afle un secret de stat se înţelege că aceasta. poate cere cercetarea funcţionarului 218 .a contactului material. Alterarea unui document înseamnă degradarea. neîndeplinirea funcţiilor publice şi chiar private sub acest aspect. şi vatămă interesul legal al celui care are dreptul la informaţie. obligaţiile cele mai importante ale autorităţilor şi instituţiilor publice corelative dreptului la informaţie. Un candidat în alegeri acuzat că a fost informator. din cauza umidităţii excesive a locului unde este ţinut documentul. prevăzută de art. accesul persoanelor la informaţii de interes public sau privat. Ca atare.O primă infracţiune o constituie "abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor". deteriorarea acestuia. 567. se înţelege însuşirea acestuia. nemaiputându-se deci folosi. a avut posibilitatea să ia cunoştinţă de conţinutul unui astfel de document. profitând de comportarea neglijentă a subiectului activ. cel care prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu. cum sunt avocaţii. Spre exemplu. nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare a intereselor legale ale unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani. De regulă. Prin pierderea documentului se înţelege încetarea . 568. Oricare dintre aceste forme trebuie să fie de natură a aduce atingere intereselor statului.Obiectul juridic special al acestei infracţiuni îl constituie relaţiile sociale care asigură atât buna funcţionare a serviciului cât şi apărarea intereselor legale ale persoanelor. iar din împrejurările de fapt nu rezultă că această rupere de contact este de scurtă durată şi că subiectul activ ar putea intra imediat sau într-un viitor apropiat în posesia sa.218 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI constituie orice funcţionar public sau privat inclusiv liber profesionist. cu documentul pe care îl avea în păstrare." 569. 566. constituie infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori abateri disciplinare. sunt incluse în competenţa funcţiilor. beneficiari ai serviciului.7 Obstrucţionarea ilegală a accesului la informaţii.pentru subiectul activ . întrucât nu ştie unde se găseşte. cu ştiinţă. scoaterea lui din posesia subiectului activ care-l deţinea. prin care se cauzează pagube sau vătămarea intereselor legale ale unor persoane. Prin sustragerea documentului. după caz. aşa încât din conţinutul lui nu a mai rămas nimic sau ceea ce a rămas nu este inteligibil. medicii privaţi etc. alterarea poate proveni de exemplu. care în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. şi trecerea lui în puterea de dispoziţie a celui care a săvârşit sustragerea. Prin distrugerea documentului ce constituie secret de stat se înţelege nimicirea. adică să creeze o stare de pericol.O altă categorie de acte şi fapte care afectează dreptul la informaţie sunt acelea săvîrşite de către funcţionarii autorităţilor prin care se obstrucţionează ilegal. în sensul că nu-i pune la dispoziţie informaţia de interes public sau chiar de interes personal când este cazul. căruia i se amână cu intenţie eliberarea dovezii (până după alegeri) că nu a fost informator al securităţii. aşa încât total sau numai în parte este ilizibil. 246 din Codul penal în care se dispune: "fapta funcţionarului public.Latura obiectivă îmbracă mai multe forme alternative. 4. săvârşeşte infracţiunea de abuz în serviciu.

1 din Codul penal368. definit conform art. 246 din C. 574. latura obiectivă poate fi refuzul funcţionarului fãcut cu ştiinţã de a pune la dispoziţie informaţiile de interes public sau privat celui care a fost lezat în dreptul la informaţie. în problema ce interesează. se pedepseşte cu închisoarea de la o lună la 2 ani sau cu amendă. caz în care maximul pedepsei se reduce cu o treime. 2 din Codul penal. incriminată de art. b) nu prevede rezultatul faptei sale deşi trebuia şi putea să-l prevadă. 247 din Codul penal în care se arată: "Îngrădirea. 19 pct. 572. fapta acestuia poate apărea sub aspectul infracţiuni de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. ultima fiind o variantă specială a primei. ori crearea pentru acesta a unor situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate. de către un funcţionar public. dar nu-l acceptă. Astfel neglijenţa în păstrarea oricărui alt secret 368 369 Vezi pag. În situaţia în care fapta funcţionarului public sau privat. socotind fără temei că el nu se va produce. şi infracţiunea de neglijenţă în păstrarea secretului de stat este deosebire de obiect în primul rând. fapta este săvârşită din culpă când infractorul: a) prevede rezultatul faptei sale. Această infracţiune este o infracţiune de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prin care se sancţionează faptele săvârşite în scopul creării unor "situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate.Potrivit art. rasă. 147 al. constă într-o vătămare ilegală a intereselor legale ale unei persoane. sex sau religie". a folosinţei sau a exerciţiului drepturilor vreunui cetăţean. 571. 573.Subiectul activ al acestei infracţiuni îl constituie funcţionarul public. de art.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 219 vinovat din cadrul Consiliului Naţional pentru aplicarea Legii privind accesul la dosarele securităţii.p. Vezi pag. sub aspectul infracţiunii prev.De menţionat că între infracţiunea de neglijenţă în serviciu.O altă faptă ce poate fi săvârşită de funcţionarul public sau orice alt funcţionar prin încălcarea dreptului la informaţie este abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. 68. 570. subiectul acestei infracţiuni poate fi şi funcţionarul privat. Urmarea socialmente periculoasă pe care trebuie să o producă fapta pentru a avea caracter penal. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani". sex sau religie. 576. rasă. a unei îndatoriri de serviciu. 249 din Codul penal în care se dispune: "Încălcarea din culpă de către un funcţionar public.Subiectul pasiv al acestei infracţiuni îl constituie orice persoană fizică şi juridică." 575. dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. Potrivit art. este săvârşită din culpă. 68. prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă. De exemplu. 219 . 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane.Latura obiectivă o constituie neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu ori îndeplinirea lor defectuoasă. 258 din Codul penal.Latura subiectivă a acestei infracţiuni o constituie intenţia directă cât şi intenţia indirectă369.

licenţă de emisie sau autorizaţie de retransmisie . 249 din Codul penal. administrativă şi civilă. astfel : « Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu amendă penală între 1.Emiterea pe altă frecvenţă sau cu o putere radiantă mai mare. poate constitui infracţiune dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute la art.96. dacă autorul faptei nu se conformeză de îndată somaţiei emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în comunicaţii . persoana vătămată într-un drept al său mai poate cere autorităţii competente să tragă la răspundere disciplinară funcţionarul public potrivit art. 580. în contenciosul administrativ. de asemenea. libertăţile şi interesele legitime ale persoanei. 220 . 187/1999.220 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI decât cel de stat. 52 din Constituţie şi procedurii prevăzute de Legea nr. instalarea. dintr-un alt amplasament decît cele prevăzute în decizia de emisie. atunci persoana vătămată într-un drept al său poate acţiona funcţionarul sau autoritatea administrativă din care acesta face parte. 2 lit. 578. . potrivit art.20 atrage. 577.8 Infracţiuni prevăzute de legea audiovizualului." 4.Emiterea sau retransmiterea de programme fără licenţă audiovizuală. dacă sunt îndeplinite condiţiile acesteia. În situaţia în care fapta funcţionarului care încalcă obligaţiile corelative dreptului la informaţie al persoanei nu întruneşte elementele constitutive ale vreunei infracţiuni.Prin Legea nr. "f" din Legea privind statutul funcţionarului public pentru abaterea de "refuz nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu.În cazul în care persoana a fost lezată de un funcţionar privat sau persoană juridică de drept civil.Independent sau concomitent cu răspunderea penală. . închirierea. deţinerea. 4. importul. administrativă sau disciplinară.504/2002 sunt sancţionate ca infracţiuni unele fapte grave. 579. 554/2005. răspunderea penală.000. din domeniul comunicării audiovizuale. atunci cel lezat se poate adresa instanţei civile cu acţiune prin care se vizează răspunderea civilă delictuală. a dispozitivelor ilicite de decodificare utilizate pentru servicii audiovizuale cu acces condiţionat. distribuirea. întreţinerea şi înlocuirea în scop comercial. Astfel în art.Potrivit Legii audiovizualului nr.9 Infracţiuni prevăzute de Legea nr.000 lei următoarele fapte : .187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar de securitate s-au instituit drept infracţiuni fapte prin care se pot leza drepturile. după caz.24 din Legea suscitată. civilă.000 lei şi 30. 70 pct. respectiv în art.Producerea. vînzarea.000. se dispune : Nerespectarea prevederilor prezentei legi de către alte persoane decît cele prevăzute la art.

necorespunzătoare adevărului.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITÃŢILOR PUBLICE PRIVIND ÎNFÃPTUIREA DREPTULUI LA INFORMAŢIE AL PERSOANEI 221 Sustragerea. demnitatea. maximul pedepsei majorîndu-se cu 2 ani. în scopul discreditării sau al nedeconspirării. deteriorarea sau distrugerea dosarelor. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a mai lucra în domeniul arhivelor. de natură să lezeze viaţa. 221 . tăiniurea. Eliberarea de adeverinţe. în alte condiţii decît cele prevăzute în prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. documente sau copii de pe acestea. registrelor şi a oricăror documente ale securităţii se pedepsesc potrivit legii penale. onoarea sau reputaţia unei persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Prezentarea denaturată a datelor din dosarul de securitate. falsificarea. contrafacerea. Darea spre publicitate a unor date sau informaţii din dosare.

. Dr. V. Limitele obligaţiilor autorităţilor publice române privind comunicarea informaţiilor de interes privat. Valerică Dabu Dr. Cornel Lazăr Miruna Runca I. Bucureşti. . 1999. 1999. Editura ALL. . Global Lex Bucureşti. Ed.Autoritate şi deontologie. Dumitru Titus Popa Lucian Vasile Szabo .Introducerea în etica şi legislaţia presei.TEME pentru referat: Comparaţia între "dreptul la informaţie" şi "libertatea de a primi informaţii".Principalele instrumente internaţionale privind Drepturile Omului. 1999.D. Limitele obligaţiilor autorităţilor publice române privind comunicarea informaţiilor de interes public.Libertatea şi comunicarea în lumea presei. Editura Amarcord. 47-61. Editura Sicorna. Dabu în Revista de Drept Comercial nr. Bucureşti. Editura Norma. Valerică Dabu .Despre protecţia secretului profesional şi a creditului bancar. în legislaţia României. 1998. . Obligaţiile autorităţilor publice corelative dreptului la informaţie. Bucureşti. Timişoara.O. p. BIBLIOGRAFIE Dr. 2000.Răspunderea juridică a funcţionarului public. vol.Dreptul Comunicării. . II. 1998.R. Obstrucţionarea ilegală a accesului la informaţii. 6/2000. .

Elaborarea legilor de la faza de proiect şi până în faza de promulgare-publicare trebuie să fie publică.acesta asupra modului de îndeplinire a mandatului încredinţat autorităţilor statului. comunicare necesară transparenţei370 – garanţie a legalităţii. de a cunoaşte şi de a-şi face cunoscută opinia. Pe de altă parte. implicaţiile faţă de situaţia lor şi astfel “acceptã” legi care nu întotdeauna sunt corespunzătoare etc. sunt foarte mulţi cetăţeni. activă. interfaţă a comunicării între autoritate şi individ. transparenţă. în procese publice. Astfel. sau care nu-şi conştientizează interesul de a cunoaşte şi înţelege o lege. agentul media trebuie să dispună de cele necesare pentru ca permanent să fie treaz. societatea şi autorităţile publice. aprobată prin Legea nr. În realizarea dreptului la informaţie . astfel: . ori nu pot să sesizeze. întrun mod imparţial şi transparent. . Puterea judecătorească trebuie să se exercite public. 582. Posibilităţile şi mijloacele individului de a comunica. încă din faza proiectului.permite intervenţia formelor de control social şi statal asupra celor care în activitatea de exercitare a puterii se îndepărtează de la lege.cheia de boltă a Dreptului comunicării sociale –. Deşi legile trebuie cunoscute de individ. publicul. al educaţiei permanente. Consideraţii generale 581. vigilent şi competent în asigurarea obţinerii şi difuzării acelor informaţii care prezintă interes public. Legile trebuie puse în practică.permite cunoaşterea de către popor a activităţii autorităţilor şi funcţionarilor publici. pentru a depăşi abuzurile deţinătorilor de informaţie. dacă proiectul sau legea respectivă este în conformitate cu voinţa poporului. A se vedea Ordonanţa Guvernului nr. act indispensabil controlului exercitat de . în strictă conformitate cu legea. care neavând nivelul de pregătire necesar. un rol important îi revine în acest sens agentului media. care să asigure o comunicare corectă şi rapidă între subiecţii dreptului comunicării sociale. de a aproba sau critica sunt insuficiente dacã se limitează numai la relaţia individ-individ. agentul media intră într-o multitudine de raporturi juridice cu individul. când ar trebui supuse dezbaterii publice. agentul media este unul dintre cei mai importanţi subiecţi ai comunicării sociale. Agentul media trebuie să fie o interfaţă specializată. 18 din 9 ianuarie 2003. inclusiv al guvernanţilor. cât şi pentru a afla la timp.CAPITOLUL IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 1.Exercitarea publică a acestor funcţii şi respectiv transparenţa este în avantajul tuturor. 97 din 16 august 2002 privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi intreprinderile publice.Aşa cum am arătat. de Guvern şi administraţia locală. ceea ce permite agentului media să asigure informarea. executate. în care apare ca titular de drepturi şi obligaţii specifice. pe lângă sistemul învăţământului. 370 .

372 Miruna Runcan.permite guvernanţilor să cunoască propriile greşeli şi să le îndrepte în timp util. Dar cât se întinde libertatea presei? Este ziaristul -agentul media. atunci când se urmează calea cea bună. tribunalelor ori Camerelor Parlamentului. respectiv ce se întâmplă cu alţii şi în alte locuri. garant al însuşirii modelului democratic. la prima vedere un asemenea efort de atenţie şi analiză pare copleşitor şi descurajant pentru individ. care se confruntă cu exerciţiul guvernamental în general şi al administraţiei locale în special. Emil Constantinescu. . în totalitatea ei. Or instrumentul principal pe care îl avem la îndemână pentru asta. 1998. din informaţii brute şi din axiome ce pot mima adevăruri ultime.224 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE . chiar cu preţul unor sacrificii de moment. Toate acestea presupun nu numai conştientizarea de către noi. subtilă şi adesea contradictorie 371 În ultima parte a mandatului său. este dificil dacă nu imposibil pentru individ de a şti dacă legile sunt aplicabile sau aplicate corect. p. O reprezentare corectă şi coerentă se obţine dintr-o bogată. colegii şi cunoştinţele. nu-şi mai poate exercita controlul asupra acestora. ci şi transparenţa şi realizarea dreptului la informare. nu l-ar vota pe candidatul Emil Constantinescu. Desigur. ci poporul care necunoscând în suficientă măsură activitatea Statului şi a autorităţilor publice. Dar toate semnalele care sunt trimise dinspre instituţii spre noi în numele satisfacerii cerinţelor noastre de oameni liberi. arătând că datorită unei părţi din media cetăţenii cunosc deformat activitatea sa ca preşedinte şi ca atare chiar el ca simplu cetăţean într-o astfel de situaţie.Îngrădirea presei. a propriei noastre capacităţi de înţelegere şi judecată. înţelegerea legilor şi a proceselor de aplicare a acestora. corect informaţi nu presupun numai studiul aplicat fiecăruia în "bibliotecile" şi "serviciile de presă" ale ministerelor. aspectul unui "exces" de drepturi372.protecţie. care se realizează în deplinătatea sa în condiţiile unei reale libertăţii a presei.De aceea. Introducere în etica şi legislaţia presei. a necesităţii de a fi corect informaţi despre treburile publice. cu vecinii.metaforic.dezvoltã încrederea guvernaţilor371 în guvernanţi. tot de către noi înşine. "Este mai degrabă de crezut că tocmai presiunile şi constrângerile constante ale legii şi chiar ale mentalităţilor la adresa presei au creat. O reprezentare corectă a realităţii sociale nu poate fi obţinută niciodată din mesaje monovalente. 583. astfel acesta este în necunoştinţă de cauză. preşedintele României. peste anumite limite. 87 224 . câtă vreme prin posibilităţile sale nu poate să le urmărească şi să le cunoască permanent motivaţia. ci şi asumarea.Obţinerea informaţiilor şi în mod deosebit a celor de interes public. 584."a patra putere" în stat sau "câinele de pază" al celorlalte trei. care poate lua. inclusiv efectele perverse şi evaluarea consecinţelor lor. afectează în primul rând nu agenţii media. Editura All Bucureşti. în anumite cazuri. acceptată ca făcând excepţie de la principiul suprem al egalităţii în faţa legii? Desigur că nu. prefecturii. pentru demnitatea de Preşedinte al României.un cetăţean privilegiat prin însăşi profesia sa? Este presa o activitate imunizată tacit. comunicarea acestora sau a opiniilor faţă de acestea sunt indispensabile libertăţii individului. considerat . pe lângă coagularea eforturilor de apărare a libertăţii de expresie şi informaţie ale ziariştilor înşişi şi un soi de efect de relativă hiper . litera şi spiritul acestora decât în cel mai fericit caz limitat la ceea ce se întâmplă alături de el. fireşte . poliţiei. 585. este presa în general. în timp.

diminuarea libertăţii agentului media de către patron. Vivaldi Bucureşti 1996. "Pentru ca noi să e putem forma liber competenţa civică. lipsa de transparenţă. mai mult sau mai puţin justificate. de fapt coautorii ei reali. 88 Jeffrey Archer. dând posiblitatea decodificării. p. de manipulare. desfăşurarea unor activităţi de propagandă. pentru ca noi să ne exercităm performant libertatea de gândire şi acţiune. A patra putere. administrativ. această reprezentare trebuie să fie cât mai elastică.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 225 ţesătură de informaţii care aproximează adevăruri.Dar aceasta presupune o corectă înţelegere a libertăţii presei care este incompatibilă cu: cenzura de orice fel din partea autorităţilor dar şi a patronului sau a conducătorului agentului media. substituirea unei alte puteri. transformarea mijloacelor de informare în masă şi în mod deosebit a ziaristicii în puteri sau contraputeri (mediocraţia)374. op. 225 374 373 . ale fiecăruia. există riscul unor încălcări ale drepturilor şi libertăţilor omului. În 1789 Edmund Burke a spus referindu-se la presă: „iată care este cea de a patra stare. elaborarea unor “verdicte de presă”. pentru anumiţi funcţionari publici sau autorităţi. nivelul redus de pregătire generală şi specială a ziaristului în raport de domeniul în care activează pe lângă pregătirea profesională adecvată. încălcarea nejustificată a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 586. interzicerea de atacuri reciproce. În capitolele anterioare am abordat drepturile şi Miruna Runcan. a cărei putere este mai mare decît a tuturor”. ascunderea mijloacelor de finanţare sau a veniturilor persoanelor juridice din media. asumându-ne destinul ca pe o construcţie personală"373. la răspuns. monopolul presei sau înţelegerile între patroni ori conducătorii media. judecătoresc. a unor articole comandate. cu privire la nedezvăluiri din lumea presei. folosirea unor atacuri la persoană pentru a influenţa serviciul public. inclusiv abuzuri din partea subiecţilor comunicării sociale. aservirea către putere sau opoziţie. la rectificare. în afectele noastre. respectiv obligaţiile celorlalţi în raport de acestea. sau conducătorii acestuia. folosirea întotdeauna a principiului "scopul scuză mijloacele". precum şi obligaţiile agentului media în raport cu drepturile celorlalţi. aprecierea informaţiilor de interes public ca un bun personal şi folosirea acestora în scop comercial. legislativ. în mod deosebit al dreptului la informaţie. înţelegerea privind limitarea dreptului la replică. iar noi să fim. şi interpretăii la destinatar în mintea noastră a fiecăruia. în interes propriu. la dezminţire. Atâta timp cât nu sunt reglementate drepturile şi libertăţile agentului media. cit. Ed. de atacuri comandate.

de a pune la dispoziţie autorului dreptului. 1997. Într-un capitol anterior am văzut că dreptului la informaţie îi corespunde. Cu privire la acest aspect. există o diferenţă între dispoziţiile constituţionale formulate astfel: "Libertatea de a munci este garantată" şi "Dreptul la muncă este garantat". Spre exemplu. fără a se ţine seama de graniţe. se vorbeşte de libertatea presei.obligaţia autorităţilor publice de "a face ceva corelativ dreptului". arătând că termenul de "libertate" a fost folosit pentru frumuseţea acestuia în limbajul juridic375. De aici observăm că "libertatea" nu presupune obligaţii de a face ceva din partea celorlalţi. în domeniul apărării libertăţii. 587. spre exemplu. autorităţii publice îi revine obligaţia constituţională de a furniza în mod corect informaţii "asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal".obligaţia autorităţilor publice de a respecta de a nu face ceva care ar stingheri subiectul posesor al libertăţii. b) . nu există obligaţia de a pune la dispoziţie locuri de muncă.obligaţia din partea celorlalte persoane fizice sau juridice de a face ceva (corelativ). în cazul dreptului la informaţie. iar în cele ce urmează ne vom ocupa de drepturile şi obligaţiile agentului media în domeniul comunicării sociale. După unii autori. Spre exemplu. Editura Actami Bucureşti. pentru a se realiza dreptul respectiv. "libertatea de a primi informaţie" nu este tot una cu "dreptul la informaţie". aşa cum o presupune în a doua formulare. între "drept" şi "libertate" nu ar fi nici o deosebire.În art. c) . alţii decât autorităţile publice abilitate. 589. în timp ce în altele se foloseşte termenul de drept sau drepturi ale presei. drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice. "obligaţia de a face" adică.obligaţii din partea celorlalte persoane fizice sau juridice de a nu face ceva ce ar stingheri subiectul posesor al libertăţii în exercitarea acesteia. Deci. din cazul libertăţii şi în plus: d) . 19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului se vorbeşte de "libertatea de a primi şi de a răspândi. Pe de altă parte. informaţia de interes public sau de interes personal. că cei doi termeni au semnificaţii juridice diferite. în doctrină şi în actele normative româneşti. ne permitem să avem o altă opinie şi anume.Astfel socotim că termenul de "libertate" presupune: a) . informaţii şi idei 375 Ioan Muraru.obligaţia autoritãţilor publice de a face ceea ce prevede legea pentru apărarea libertăţii. termenul de "drept" inclusiv al agentului media. e) . atât preventiv cât şi reparatoriu sau punitiv atunci când a fost încălcată. 226 . presupune toate obligaţiile de la punctele a-c. În prima formulare. Drepturile agentului media în domeniul comunicării sociale 2. 2. 588. 590. Drept Constituţional şi Instituţii Politice.1 Dreptul presei sau libertatea presei.În unele documente internaţionale.226 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE obligaţiile individului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

227

prin orice mijloc de exprimare, "fără a menţiona expres ceva referitor la agentul media. În art. 19 pct. 1 - 3 din "Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice" se dă o reglementare mai precisă, astfel: 1. Nimeni nu trebuie să aibă ceva de suferit din pricina opiniilor sale. 2. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cânta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, sau prin orice alt mijloc la alegerea sa. 3. Exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol comportă îndatoriri şi răspunderi speciale." 591. Deşi este un progres, folosind termenul "drept" observăm că nu este asociat în mod expres cu obligaţia corelativă a autorităţilor publice de a pune la dispoziţie informaţiile de interes public. În art. 9.1. al Documentului Reuniunii de la Copenhaga al Conferinţei asupra dimensiunii umane a O.S.C.E. din 29.06.1990 se prevede: "Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, inclusiv dreptul de a comunica (s.n.). Acest drept cuprinde libertatea de a-şi exprima opiniile ca şi de a primi şi transmite informaţii şi idei, fără ingerinţă din partea puterilor publice şi independent de frontiere". Aceste dispoziţii se regăsesc şi în art. 10 pct. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la care România a aderat prin Legea nr. 30/1994. 592.În Constituţia Germaniei, se vorbeşte de libertatea de opinie şi a presei: "Libertatea presei şi libertatea de informare prin radio şi film sunt garantate. Nici o cenzură nu poate avea loc. Aceste drepturi îşi au limitele în prevederile legilor ordinare, în prescripţiile legale privind protecţia tinerilor şi dreptul la onoarea persoanei." Observăm că drepturile şi libertăţile agentului media, inclusiv limitele acestora sunt lăsate a fi reglementate prin lege, de către Parlament şi nu sunt reglementate de Constituţie. 593.În Constituţia Spaniei reglementările referitoare la drepturile şi obligaţiile agentului media sunt prevăzute în art. 20, astfel: "1. Sunt recunoscute şi ocrotite următoarele drepturi: a) de a exprima şi răspândi liber gândurile, ideile şi opiniile prin viu grai, prin scris sau orice alt mijloc de comunicare. b); c); ... d) de a comunica sau primi, liber, informaţii reale prin orice mijloc de difuzare. Prin lege se va stabili dreptul de a invoca clauza de conştiinţă şi secretul profesional, în exercitarea acestor libertăţi. 2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi restrânsă prin nici o formă de cenzură prealabilă. 3. Prin lege se vor reglementa organizarea şi controlul parlamentar al mijloacelor de comunicare socială dependente de stat de orice altă entitate publică şi va garanta accesul la aceste mijloace al grupurilor sociale şi politice semnificative, cu respectarea pluralismului societăţii şi a diferitelor limbi din Spania. 4... 5. Sechestrarea publicaţiilor, a înregistrărilor şi a altor mijloace de informare, nu se poate face decât în baza unei hotărâri judecătoreşti."
227

228

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

Observăm că prin Constituţia Spaniei sunt recunoscute şi ocrotite drepturile mijloacelor de difuzare dispunând ca legiuitorul să vină cu reglementări care ocrotesc acest drept. Deci, obligaţiile autorităţilor publice, corelative dreptului la informare nu sunt ridicate la rang de lege fundamentală – Constituţie – aşa cum este în Constituţia României. 594.Interesante sunt reglementările din Constituţia Italiei, în care în art. 21 se dispune: "Fiecare are dreptul de a-şi manifesta gândirea în mod liber, prin cuvânt, în scris, sau prin orice alt mijloc de difuzare. Presa nu poate fi supusă autorizării sau cenzurii. Se poate proceda la confiscare numai prin act motivat al autorităţii judiciare în caz de delicte, pe care legea presei le prevede în mod expres sau în caz de violare a normelor pe care legea le prevede pentru stabilirea responsabililor. În astfel de cazuri, dacă este absolut urgent şi nu este posibilă intervenţia la timp a autorităţii judiciare, confiscarea presei periodice poate fi efectuată de cãtre ofiţeri ai poliţiei judiciare care trebuie să anunţe imediat sau nu mai târziu de 24 de ore autoritatea judiciară. Dacă autoritatea judiciară nu-i confirmă în următoarele douăzeci şi patru de ore, confiscarea este socotită ca anulată şi fără efect. Sunt interzise publicaţiile, spectacolele şi orice alte manifestări care contravin bunelor moravuri. Legea stabileşte măsuri adecvate pentru prevenirea şi reprimarea abuzurilor." În art. 24 al. 1 din Constituţia Italiei se dispune că oricine poate să se adreseze justiţiei pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime proprii. Iar în art. 28 al aceleiaşi Constituţii se prevede: "Funcţionarii şi angajaţii statului şi ai instituţiilor publice sunt direct răspunzători, în conformitate cu legile penale, civile şi administrative, de acţiunea prin care aceştia violează drepturile cetăţenilor. În astfel de cazuri răspunderea civilă se extinde asupra statului şi a instituţiilor publice." Observăm că în Constituţiile la ale căror dispoziţii m-am referit, se pune accentul în mod diferit pe drepturile, libertăţile şi obligaţiile agenţilor media, fiind lãsate de regulă în competenţa de reglementare a Parlamentului. 595.Potrivit Constituţiei României, precum şi a legilor în vigoare drepturile şi libertăţile agentului media sunt: a) Dreptul de acces la sursele de informare; b) Libertatea de opinie; c) Libertatea de exprimare; d) Dreptul de acces la orice informaţie de interes public; e) Libertatea de a înfiinţa publicaţii; f) Dreptul de a informa; g) Dreptul de a întreba şi a primi răspuns; h) Dreptul de a-şi proteja sursele; i) Dreptul la replică şi dreptul la rectificare; j)Dreptul şi obligaţia la protecţia sursei. Observăm că vorbim de drepturile presei atunci când constituantul sau legiuitorul defineşte conţinutul dreptului, cadrul şi coordonatele acestuia, pe când libertăţile presei sunt acele posibilităţi infinite în timp şi spaţiu, care mai rămân după
228

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

229

interzicerea legitimă a acelor activităţi prin care s-ar leza drepturile, libertăţile, interesele legitime şi celelalte valori supreme ocrotite de lege. 2.2 Dreptul agentului media de acces la sursele de informare 596.Dreptul agentului media de acces la sursele de informare este esenţial pentru realizarea dreptului la informaţie în special, şi a dreptului comunicării în general. Dreptul de a publica nu înseamnă nimic fără garantarea dreptului de a asculta şi obţine informaţii. Dreptul de acces la sursele de informare al agentului media se fundamentează pe: a) dreptul la informaţie al oricărei persoane fizice sau juridice prevăzut în art. 31 al Constituţiei României; b) dreptul la informaţie, în virtutea calităţii de serviciu public sau privat, adică de entităţi în slujba omului, care prin intermediul acestor servicii îşi realizează atât dreptul la informaţie cât şi alte drepturi şi libertăţi ale sale; 597.Sub primul aspect agentul media ca persoană fizică sau persoană juridică este beneficiar al dreptului la informaţie drept fundamental prevăzut de Constituţie, căruia îi corespund obligaţiile corelative ale autorităţilor publice, ale altor persoane juridice, precum şi ale persoanelor fizice în anumite situaţii. Astfel, agentul media ca persoană fizică are dreptul de acces la informaţiile de interes public în aceleaşi condiţii ca orice altă persoană fizică; totodată agentul media are dreptul de acces la sursele de informare, pentru informaţiile de interes personal (art. 31 pct. 2 din Constituţie) adică numai cele care îl privesc, în aceleaşi condiţii ca orice persoană fizică. Întrucât cele prezentate în capitolul anterior la dreptul de acces la sursele de informare, al persoanei fizice, sunt valabile şi pentru agentul media ca persoană fizică, nu le voi mai relua. 598.În ceea ce priveşte fundamentarea dreptului de acces la sursele de informare a agentului media, pe dreptul la informaţie al omului, vom face câteva consideraţii. Aşa cum prevede Constituţia în art. 31 pct. 4 şi 5, mijloacele de informare în masă pot fi servicii publice sau private, şi au obligaţia să asigure informarea corectă a opiniei publice. Deci obligaţiei acestor servicii de a informa opinia publică, îi corespunde dreptul la informaţie al omului, ca drept prevăzut de Constituţie; or obligaţia de informare a serviciilor publice sau private - obligaţie constituţională - nu se poate realiza fără existenţa altor drepturi ale acestor servicii şi în mod deosebit dreptul de acces la sursele de informare. Prin serviciu înţelegem acea activitate desfãşurată de cineva în interesul altuia. Considerăm că prin serviciu public, se înţelege acea activitate de organizare a executării şi de executare în concret a legii, desfăşurată în regim de drept public, în scopul satisfacerii continue şi permanente a intereselor generale, naţionale şi locale, desfăşurată de o structură organizatorică special înfiinţată prin lege sau pe baza legii de către stat, judeţ, municipiu, oraş şi comună, investită cu o anumită competenţă, dotată cu mijloace materiale şi băneşti şi încadrată cu personal de specialitate în regim de funcţionar public376. Potrivit Constituţiei României, serviciile
376

V.Dabu, Răspunderea juridică a funcţionarului public. Ed. Global Lex.Bucureşti, 2000, p.94 229

230

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

publice de radio şi televiziune sunt autonome. De exemplu în domeniul televiziunii sunt servicii publice numai posturile T.V.R.1 şi T.V.R.2, celelalte televiziuni fiind servicii private. Serviciile publice se înfiinţează prin lege şi în baza legii, iar activitatea acestora se desfăşoară, de regulă, cu personal în regim de funcţie publică. Acestea nu vizează în primul rând profitul ci informarea opiniei publice. Organizarea serviciilor publice de radio şi televiziune precum şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică. Activitatea mijloacelor de informare în masã private, nu este reglementată în mod expres prin lege, ci trebuie să se desfăşoare în conformitate cu legile generale. Mijloacele private de informare în masă sunt înfiinţate de particulari cu fonduri private şi acţionează pe principiile dreptului privat vizând concomitent profitul cu informarea corectă a populaţiei. 599.Spre deosebire de serviciile private de radio şi televiziune, serviciile publice de radio şi televiziune sunt obligate să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. În campaniile electorale timpul de emisie este împărţit în mod echitabil dreptului la antenă al concurenţilor, ce se exercită prin intermediul serviciilor publice de radio şi televiziune. În ceea ce priveşte exercitarea dreptului la antenă la serviciile private de radio şi televiziune, nu există o reglementare legală, fiind lăsată în domeniul regulilor deontologiei profesionale. Consiliul Naţional al Audiovizualului, autoritate publică autonomă, stabileşte normele obligatorii pentru mijloacele de informare în masă numai cu privire la: transmiterea informaţiilor referitoare la calamităţi şi la cazurile de stare de necesitate, publicitatea, programarea şi acordarea dreptului la replică, sponsorizarea, modul în care se soluţionează contestaţiile precum şi alte aspecte legate de aplicarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. 600.În vederea realizării dreptului de acces la sursele de informare, este necesar să fie cunoscute care sunt sursele de informare, în ce condiţii şi limite377 pot fi accesate, temeiul legal, şi cum se procedează atunci când se refuză sau limitează accesul în mod nejustificat. Sursele de informare sunt de două feluri: surse oficiale şi surse neoficiale. Sursele oficiale sunt: autorităţile şi instituţiile publice în general, precum şi cele specializate în materie; dintre sursele oficiale specializate menţionăm: Arhivele Naţionale; Registrul Comerţului; Serviciile de Stare Civilã; Serviciile de Evidenţa Populaţiei; Serviciile de Statistică; Inspectoratele preventive în domeniul medicinei umane, veterinare; Centrala Incidenţelor de Plată; Centrala Riscurilor Bancare etc. 601.Dreptul de acces la sursele oficiale de informare este garantat şi chiar reglementat prin unele norme juridice constituţionale astfel: - în art. 31 al. 2 din Constituţia României este reglementată obligaţia autorităţilor publice de a informa corect asupra treburilor publice; este adevărat că în această dispoziţie se vorbeşte de "informare corectă a cetăţenilor" dar aceasta nu înseamnă numai informarea nemijlocită a

377

De pildă, Curtea Europeană prin Decizia din 7.04.1997, a declarat ca inadmisibilă plîngerea Group Iterpres S.A. prin care aceasta acuza instanţele spaniole că au refuzat să permită accesul unei societăţi să consulte arhivele judiciare, în scopul obţinerii unor date despre persoane care se ocupă cu obţinerea de credite în vederea vînzării acestor informaţii către instituţii financiare. 230

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

231

cetăţenilor ci şi prin intermediul mijloacelor de informare în masă, aşa cum rezultă din alin. 4 al aceluiaşi articol. - în garantarea dreptului la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la ocrotirea sănătăţii, autorităţile publice sunt obligate să obţină şi să producă acele informaţii necesare realizării acestora (art. 22, art. 31 şi art. 33 din Constituţie). - în art. 51 pct. 2 din Constituţia României se prevede: "Organizaţiile legal constituite au dreptul (s.n.) să adreseze petiţii378 exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă"; or mijloacele de informare în masă, publice sau private legal constituite au şi ele astfel dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii să solicite inclusiv informaţii. Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă. - în art. 51 pct. 4 din Constituţia României se instituie obligaţia pentru autorităţile publice de a răspunde la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii, deci termenele şi condiţiile în care trebuie să răspundă autorităţile publice autorului petiţiei trebuie reglementate prin lege; de exemplu - Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ instituie termenul de treizeci de zile, iar nesoluţionarea în acest termen a unei cereri constituie o încălcare a unui drept al persoanei fizice sau juridice, care atrage răspunderea administrativă a funcţionarului public şi/sau autorităţii ori instituţiei publice în cauză. - în art. 52 din Constituţia României sunt prevăzute garanţii deosebit de puternice, care asigură printre alte drepturi şi dreptul de acces la sursele de informare astfel: "persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termen legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei. Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică." - autorităţile publice nu trebuie să se considere proprietari ai informaţiei. Reprezentativitatea acestor organe este baza legală a eforturilor vizând garantarea şi dezvoltarea pluralismului în cadrul mijloacelor de informare în masă şi crearea condiţiilor necesare pentru exercitarea libertăţii de expresie şi a dreptului la informare, cenzura fiind exclusă, (art. 9 din Rezoluţia nr. 1003/1993 cu privire la etica ziaristică). - în art. 21 al Constituţiei României este reglementat accesul liber la justiţie al oricărei persoane lezată în drepturile sale, inclusiv în dreptul de acces liber la sursele oficiale de informare. "Orice persoană se poate
Prin Ordonanţa nr. 27 din 30.01.2002 aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 a fost reglementată activitatea de soluţionare a petiţiilor. Petiţia este o cerere, reclamaţie, sesizare sau propunere formulată în scris sau prin e-mail de o persoană fizică sau o organizaţie legal constituită, autorităţilor sau instituţiilor publice. 231
378

232

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor a libertãţilor şi a intereselor sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept." 602.În afară de sursele oficiale mai sunt şi alte surse autorizate cum sunt agenţiile de presă sau alte instituţii specializate în vânzarea de informaţii şi materiale de interes jurnalistic (agenţiile de presă, agenţiile de detectivi, societăţile de consultanţă, instituţiile private de sondare a opiniei publice etc.) 603.Relaţiile dintre agentul media şi aceste surse autorizate de informaţii (altele decât cele ale autorităţilor publice) sunt guvernate de normele dreptului privat, şi în special ale dreptului civil şi respectiv dreptului comercial. 604.O altă categorie de surse o constituie sursele ocazionale, faţă de care nu există reglementări speciale, aplicându-se dispoziţiile generale ale legii. Cu privire la acestea accesul este neîngrădit, fiind limitat în afara dispoziţiilor legale, numai de voinţa sursei şi calităţile agentului media, de a o determina pe aceasta să-i comunice. 605.De menţionat că dreptul de acces la sursele de informare este limitat potrivit documentelor internaţionale şi a Constituţiei României, de normele legale care guvernează secretul de stat, secretul profesional şi secretul de serviciu, aspecte la care m-am referit pe larg în capitolul anterior, atunci când am abordat drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice. 2.3 Libertatea de opinie a agentului media. 606.Libertatea de opinie inclusiv a agentului media este reglementată în Constituţia României, distinct de libertatea de exprimare379, respectiv în art. 29, sub denumirea marginală "libertatea conştiinţei". "Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale." În aceste dispoziţii îşi are temeiul şi clauza de conştiinţă380. Observăm că în art.29 din Constituţie este consacrată libertatea de opinie sub două aspecte: a)libertatea individului de a-şi forma propriile opinii şi b)libertatea individului de a adopta o opinie. Ca urmare libertatea de opinie nu se confundă cu libertatea de exprimare a opiniei, fiind total diferite cu reglementări şi consecinţe diferite. 607.În art.18 şi 19 din DeclaraţiaUniversală a Drepturilor Omului se consacră “libertatea gîndirii”, “libertatea de a-şi schimba convingerile”, “libertatea de opinie”, « dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale ». În Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice în art.18 şi 19 sunt o serie de reglementări privitoare la libertatea de opinie. Astfel se vorbeşte de « libertatea gîndirii, a conştiinţei şi religiei ». Nimeni nu va fi supus vreunei constrângeri putând aduce atingere libertăţii sale de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa ». « Nimeni nu trebuie să aibe ceva de suferit din pricina opiniilor sale. » Potrivit art.14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, exercitarea drepturilor şi libertăţilor trebuie să fie asigurate fără nici o discriminare, bazată în special pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice
379 380

Libertatea de exprimare include şi libertatea de exprimare a opiniei, care nu este tot una cu libertatea de opinie. A se vedea supra p. . 232

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

233

sau orice alte opinii. În art.3 pct.2 din Legea audiovizualului nr.504/2002 se arată : « toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze formarea liberă a opiniilor ». Campaniile de persuasiune prin care se urmăreşte influenţarea intenţionată a opiniilor, credinţelor, valorilor sau atitudinilor, sunt în contradicţie cu libertatea de opinie afectând atât formarea liberă a acesteia cât şi adoptarea liberă a unei opinii. Uneori prin astfel de campanii atitudinile existente sunt alterate, modificate sau complet înlocuite de altele diferite, dar referitoare la acelaşi obiect sau eveniment ceea ce poate contraveni formării libere a opiniilor. O serie de analize sociologice s-au concentrat asupra controlului pe care îl exercită elitele puternice ale societăţii asupra mass-media. « Aceste elite pot apoi să construiască, manipuleze sau cenzureze informaţia care, în cele din urmă, va mistifica adevărata stare de lucruri şi va prezenta o imagine favorabilă a propriilor lor poziţii de control şi interese ».381 În art.21 din Rezoluţia 1003 (1993)referitoare la etica jurnalistică adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei se arată : « În consecinţă, jurnalismul nu ar trebui să modifice informaţia corectă, imparţială sau opinia sinceră, în încercarea de a crea, sau a forma opinia publică, deoarece legitimitatea sa stă în respectul efectiv pentru dreptul fundamental la informare al cetăţenilor ca parte a respectului pentru valorile democratice. În acest scop, jurnalismul investigativ legitim este limitat de veracitatrea şi sinceritatrea informaţiilor şi opiniilor şi este incompatibil cu campaniile jurnalistice desfăsurate în temeiul unor poziţii adoptate anterior şi a unor interese ». 608.În art.10 al Declaraţiei Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului, se prevede: “nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru opiniile sale, fie ele chiar religioase, dacă manifestarea lor nu tulbură ordinea publică stabilită prin lege”. 609.Curtea Europeană făcînd distincţie între fapte şi judecăţi de valoare, respectiv între ştiri şi opinii arată : « existenţa faptelor poate fi demonstrată, în timp ce adevărul judecăţilor de valoare nu este susceptibil de a fi dovedit ». 610.Problema opiniilor aşa cum am văzut vizează cel puţin două aspecte : a) libertatea de formare a opiniilor şi de a adera la o opinie ; b)libertatea de exprimare a opiniilor.382 Această distincţie prezintă interes deoarece cele două libertăţii de formare a opiniilor şi respectiv de exprimare a opiniilor au reglementării diferite, consecinţe diferite etc. Socotim că libertatea de opinie se poate exercita individual, colectiv, cât şi prin agentul media. Aşa cum am mai arătat opiniile constituie reflecţii sau comentarii asupra unor idei generale sau observaţii privind informaţii, având legătură cu evenimente concrete. Opiniile sunt, inevitabil, subiective şi prin urmare nu pot şi nu trebuie supuse criteriului adevărului. Exprimarea opiniei trebuie însoţită de precizarea că este opinie, deci nu ştire, şi trebuie să se facă într-o manieră onestă şi etică. Opiniile exprimate sub formă de comentarii ale unor evenimente sau acţiuni cu referinţă la persoane sau instituţii nu trebuie să nege sau să ascundă în mod intenţionat fapte sau date reale.
Tim O’Sullivan ş.a. Concepte fundamentale., Editura Polirom, Iaşi 2001, pag.248 A se vedea Simona Cristea, Libertatea de opinie a funcţionarilor din România. Studiu comparat cu Franţa, în Curierul judiciar nr. 12/2003, p.106. 233
382 381

234

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

612.Regula maximei obiectivităţii ţine de domeniul ştirilor. În cazul opiniilor se fac aprecieri negative sau pozitive însă nu trebuie să apară insultele şi calomniile383. Libertatea de opinie este o libertate nelimitată, cu excepţia cazului când se exteriorizează în public, şi apar unele limite necesare într-un stat civilizat, democratic, dar atunci nu mai vorbim de libertatea de opinie ci de libertatea de exprimare a opiniei, libertate care este inclusă în libertatea de exprimare. 613.Pentru a-şi exprima opiniile în public agentul media trebuie să respecte unele reguli astfel: - să-şi prezinte opinia cu onestitate; - să nu urmărească scopuri ilegale, nelegitime; - să nu instige la săvârşirea de infracţiuni; - să urmărească interese legitime prin mijloace legitime; - să nu aibă la bază acte de corupţie, "opinii" plãtite, comandate, impuse, obţinute prin şantaj etc.; - să nu insulte sau calomnieze. 614. Informarea prin publicitate este un alt aspect al dreptului la informaţie, precum şi al dreptului de a informa. Având în vedere scopul urmărit în cadrul informării prin publicitate, aceasta se face după reguli precise prevăzute în Legea nr. 148/2000, Deciziile Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 65 din 23.05.2000 şi nr. 22 din 28.01.2003 privind unele reguli ale publicităţii şi teleshoppingului, Decizia nr. 112 din 8 oct. 2002 privind publicitatea la băuturi alcoolice distilate şi altele. 615. Potrivit art. 4 lit. (a) din Legea nr. 148/2000 prin publicitate se înţelege « orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber profesioniste, având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii, de drepturi şi obligaţii ». În Decizia nr. 65 din 23 mai 2000 C.N.A. defineşte publicitatea audiovizuală ca fiind orice formă de mesaj difuzat prin mijloace de comunicare audiovizuală, pe bază de contract, în schimbul unei sume de bani, al unui serviciu echivalent sau a altor valori mobile ori imobile, în scopul de a promova numele, marca, imaginea, activitatea, produsele sau serviciile unui agent economic. Prezentarea activităţii, produsului, serviciului etc. poate apărea tot ca o opinie dar, o părere despre ceva care trebuie să corespundă unor parametri reali şi care poate afecta comportamentul economic, lezându-i drepturile şi interesele legitime. 616. Prin publicitate se urmăreşte un scop comercial, deci un profit şi ca urmare, această activitate trebuie supusă unor reguli precise pentru a se preveni cauzarea de prejudicii morale şi materiale. De aceea, socotim că în cazul publicităţii nu se poate vorbi de o simplă opinie care să presupună o libertate de opinie nelimitată. Publicitatea este o formă de exprimare a unei opinii care presupune responsabilităţile specifice libertăţii de exprimare. 617.În Legea privind publicitatea nr. 148/2000, este definită "publicitatea înşelătoare" ca fiind orice publicitate care, induce în eroare orice persoană căreia îi este adresată sau care ia contact cu aceasta şi îi poate afecta comportamentul economic,
În Constituţia Germaniei, imunitatea parlamentară pentru declaraţiile făcute în Parlament, operează în toate cazurile cu excepţia proferării de insulte şi calomnii. 234
383

demnităţii şi vieţii particulare a persoanelor. potrivit Codului penal american. j) favorizează comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori distribuite contrar prevederilor legale. f) face declaraţii scrise false sau eronate în scopul de a obţine bunuri pe credit. afirmaţiile din anunţul publicitar în cauză vor fi considerate inexacte. 148/2000 “Persoana care îşi face publicitate trebuie să fie în măsură să probeze exactitatea afirmaţiilor. s-au instituit drept infracţiuni faptele de fraudă şi amăgire prin informaţii false sau eronate.224. onoarei. 620. 215 din Codul penal. 20 din Legea nr. 235 384 . în scopul încurajării cumpărării sau vînzării de bunuri sau servicii. indicaţiilor sau prezentărilor din anunţul publicitar şi este obligată la solicitarea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor prevăzute la art. De pildă. În cazul în care documentele nu sunt furnizate în termenul de maximum 7 zile de la solicitare sau dacă sunt considerate insuficiente. limbă. Aceasta se adreseazã subconştientului putând genera ulterior comportamentele vizate. c) prejudiciază respectul pentru demnitatea umană şi morala publică.” În cazul publicităţii înşelătoare fapta poate constitui infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art. g) exploatează superstiţiile. dar care pot influenţa comportamentul economic al unei persoane. în art. g)face declaraţii scrise false sau eronate în scopul încurajării vînzării de efecte publice sau omite datele cerute de lege pentru a fi cuprinse în documentele scrise privitoare la aceste efecte publice » Prin publicitate subliminală înţelegem orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a fi percepuţi în mod conştient. fără ca subiectul să-şi dea seama de adevărata cauză a comprtamentului său. b) este subliminală384. h) prejudiciază securitatea persoanelor sau incită la violenţă. i) încurajează un comportament care prejudiciazã mediul înconjurător.În unele state pentru a se preveni şi combate difuzarea.6 este incriminată ca infracţiunea de fraudă sau amăgire fapta persoanei care. credulitatea sau frica persoanelor. origine socială. sex. Iar în art. "Se interzice publicitatea care: a) este înşelătoare. 619. Potrivit art. comunicarea de informaţii false în special în domeniul afacerilor comerciale.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 235 lezându-i interesul de consumator. d) include discriminări bazate pe rasă. 148/2000 se dispune: 618. 24 să furnizeze documentele care să probeze exactitatea acestora. e) atentează la convingerile religioase sau politice: f) aduce prejudicii imaginii. identitate etnică sau naţională. sau care poate leza interesele unui concurent. 6 al Legii nr. în desfăşurarea afacerilor comerciale: “a)… e)face afirmaţii false sau eronate în conţinutul oricărei reclame (anunţ) direct publicului sau unei părţi importante din acesta.

. în Revista Dreptul. În această ordine de idei .P. A se vedea şi G.164-165. astfel ca să semene a fi un act al altuia care nu a autorizat această operaţie sau că a fost executat în momentul şi în locul său într-o succesiune alta decât a fost situaţia în fapt. 30 din Constituţia României "libertatea de exprimare a gândurilor. Citat de Prof. în principiu. Ioan Muraru în Protecţia constituţională a libertăţilor de opinie. Bucureşti.236 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 621. p.4 Libertatea de exprimare386 a agentului media. prin viu grai. politiceşte organizată se află confruntată cu problema de a şti care forme de exprimare trebuie permise şi care forme de exprimare trebuie limitate sau total suprimate. 1999. Antoniu. 624. completează.1 o persoană este considerată vinovată de contrafacere dacă cu intenţie de fraudă sau de prejudiciere a unei persoane. Lumina Lex. remarca profesorul Tudor Drăganu nu poate fi vorba de democraţie. prin imagini. nr. De aceea orice societate umană. sau ca să fie o copie a unui original care nu există. creaţiile.Aşa cum pe bună dreptate. Potrivit art. ori cunoscând că prin aceasta înlesneşte contrafacerea sau prejudicierea care ar fi comisă de orice persoană : . 82 236 386 385 . credinţele sau transmite informaţii prin viu grai. 387 Tudor Drăganu.alterează orice înscris al altuia fără învoirea acestuia . de a avea o anumită opinie.Libertatea de exprimare este acea libertate garantată de Constituţie prin care orice persoană fizică sau juridică inclusiv agentul media îşi poate exterioriza gândurile.susţine acelaşi autor . p.efectuează. . prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile. cum sunt: libertatea cuvântului.193-204. opiniile." Libertatea pentru persoană. execută. a mitingurilor etc. emite sau pune în circulaţie un înscris. A se vedea şi Valerică Dabu. dr. nr. autentifică.pune în circulaţie orice înscris despre care ştie că a fost creat într-unul din modurile arătate mai sus. 224. Este interesantă prevederea din Codul penal american referitor la faptele de mai sus prin care se dispune : « făptuitorul se poate apăra valabil împotriva urmăririi penale dovedind convingător că nu a comis fapta cu ştiinţă sau cu uşurinţă ». R. Ed. 2/2001. prin care se asigură o participare activă a cetăţenilor la viaţa politică şi socială a ţării387. Ocrotirea penală a patrimoniului în dreptul comparat. rămâne o simplă posibilitate atâta timp cât aceasta nu poate să o comunice celor din jur.D. univ. a presei. imagini sunete sau prin orice alte mijloace de acest fel. prin scris. Licu Dimitrie Bogdan. a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel. Astfel în art. a întrunirilor. în legătură cu orice problemă. atunci când are ca obiect opiniile cetăţenilor în diverse probleme sociale şi de stat este garantată în manifestările ei exterioare printr-un număr de libertăţi.Tot în Codul penal american mai este instituită o infracţiune prin care sunt sancţionate şi alte aspecte intenţionat distorsionate ale comunicării. dacă ei nu au dreptul de a se aduna pentru a discuta diferite probleme legate de viaţa în societate şi în stat. 622. pag. dacă cetăţenii nu au dreptul să-şi exprime opiniile sau concepţiile lor prin viu grai (libertatea cuvântului) sau prin presă (libertatea presei).”385 2.libertatea conştiinţei. în interesul general şi al ordinii publice. 623. 1/2004.

înseamnă a-i tăia aripile. « …libertatea presei furnizează publicului unul dintre cele mai bune mijloace de a cunoaşte şi a-şi forma o părere referitoare la ideile şi atitudinile liderilor politici ». la fel ca şi cele privind alte domenii de interes public. Bryce . manifestaţiilor. 87 390 I. Libertatea presei susţineau ei este ca libertatea vulturului.. p. Prof. culturale. După alte păreri. libertatea fără limită. dar cu responsabilibilitatea penală şi civilă a autorilor acestor scrieri". dar publicul are deasemeni dreptul de a le primi. Muraru. este totuşi obligatoriu pentru aceasta să comunice informaţii şi idei dezbătute în arena politică. reuniuni ştiinţifice. e desfrâul.Încă din anul 1986. iar în mediul familial. precum Voltaire. cit. Curtea Europenă în cazul Lingens referindu-se la presă arăta : « În timp ce presa nu trebuie să depăşească limitele impuse.. Emille de Girardin au susţinut că "libertatea presei nu trebuie supusă la nici o restricţie”. Aceste limitări trebuie să fie dimensionate în aşa fel încât să garanteze libertăţile şi drepturile tuturor într-o societate democratică. Presa nu are numai datoria de a comunica astfel de informaţii şi idei. este nelimitată. dar şi exprimarea opiniilor prin discursuri. un public. artistice şi în general în toate ocaziile în care există un auditoriu. cântec etc. mitingurilor. nu este o problemă nouă. o libertate care nu e responsabilă e funestă. Op.P. 628. comunicarea de informaţii. Exprimarea opiniilor şi creaţiilor prin presă rămâne însă partea cea mai consistentă a libertăţii de exprimare. 388 389 N. Mulţi publicişti. Prin limitele ce se impun libertăţii presei s-ar stabili de fapt responsabilitatea presei390.263 I. or a-i dirija zborul. pentru « protecţia reputaţiei celorlalţi ». luări de cuvânt. nu poate fi nelimitată.Socotim că libertatea de exprimare indiferent de forma acesteia este mai mult sau mai puţin limitată în funcţie de mediul privat sau public de exprimare. E. socotim că libertatea cuvântului în mediul intim. Ioan Muraru şi astfel înţelegem nu numai ziarele ci şi radioul şi televiziunea.389 "Problema limitelor libertăţii presei. Ca urmare. şedinţelor de dezbatere a activităţii cu autorităţile publice. Op.p.de exemplu spunea că presa este "un câine de gardă ale cărui lătrături trebuie tolerate" deoarece multe abuzuri sunt dezvăluite prin ajutorul ei. Libertatea presei susţin unii.D. Nestor Prisca considera libertatea presei ca fiind "dreptul cetăţeanului de a-şi exprima opiniile sub forma scrisă şi publică388. iar multe altele sunt impiedicate de frica publicităţii. organizaţii şi asociaţii. este limitată de regulile care asigură moralitatea şi buna cuviinţă în familie. precum şi de consecinţele acesteia. Situându-ne în mediul public este normal ca libertatea de exprimare să fie limitată de drepturile şi libertăţile celorlalţi.Libertatea cuvântului constituie în acelaşi timp un mijloc eficient de participare a cetăţenilor la viaţa societăţii.. între altele. p. cit. Prisca. Bucureşti. Un jurist francez definea libertatea presei ca "dreptul de a exprima opiniile prin imprimate scrise fără a fi necesară autorizaţia sau cenzura prealabilă. » Conform Curţii.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 237 625. strigăte. precum şi un mijloc de dezvoltare a conştiinţei civile. Ea se poate manifesta cu ocazia adunărilor publice. 627. Libertatea cuvântului presupune. 87 237 . Muraru. e discreditarea libertăţii. 626. Drept constituţional.Cu privire la accepţiunea în sens larg a noţiunii de "presă" ne raliem opiniei prof. precum şi de necesităţi de protecţie ale interesului public. 1997.

protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. În aceste condiţii un secretar de stat are dreptul la reputaţie dar şi obligaţia de a se supune exigenţelor cu privire la informarea opiniei publice. restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege.101. nu reprezintă o încălcare a libertăţii de exprimare prevăzută de art. într-o societate democratică. 1/2003 p.10 din Convenţie395. şi în consecinţă acesta va manifesta un grad mai ridicat de toleranţă »391. 10 pct. pag. Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării. 392 Curtea Supremă de Justiţie. 223. A se vedea şi „Secţia a treia. un om politic este supus în mod inevitabil şi conştient unei analize amănunţite a fiecărui cuvînt şi a fiecărei fapte a sa. Franţei în Pandectele române nr.103. Jérôme Dupuis. astfel ea dă posibilitatea tuturor să participe la dezbaterea politică liberă care reprezintă însăşi esenţa naturii societăţii democratice. 2) din iulie 1997 având de judecat plângerea unui ziarist condamnat de instanţele austriece. pag. 631. 238 391 . oamenilor politici. atît de către ziarişti cît şi de către public.-----. protecţia sănătăţii sau a moralei. ocazia de a urmări şi de a comenta preocupările opiniei publice . exercitarea libertăţii de exprimare inclusiv a presei. Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii. 46. Agenţia de monitorizare a presei – Academia Caţavencu Bucureşti 2002. referindu-se la libertatea de exprimare a decis : « Limitele criticii acceptabile care dă expresie libertăţii presei sunt mai largi în privinţa politicienilor şi a demnitarilor decât în cazul cetăţenilor obişnuiţi. Astfel cenzura394 de orice fel este interzisă. ci sfera acestora se intersectează. pe lângă alte drepturi şi libertăţi constituţionale sunt prevăzute şi unele reguli. Bucureşti. pag. 30/1994. pentru securitatea naţională. Spre deosebire de o astfel de persoană. 395 Jurisprudenţa europeană privind libertatea de exprimare. arată Curtea Europeană393. decizia nr. 5435 din 28 noiembrie 2001 în Pandectele române nr. Jean-Marie Pontaut şi Librairie Arthème Fayard c. care constituie măsuri necesare. Libertatea presei nu se confundă cu libertatea de exprimare. pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti. condiţii.unde sunt abordate unele aspecte privind cenzura. 629. Potrivit art. pentru insultarea unui om Jurisprudenţa europeană privind libertatea de exprimare.8/2007 Editura Wolters Kluwer. Curtea Supremă de Justiţie. comportă îndatoriri şi responsabilităţi putând fi supusă unor formalităţi. Pe aceeaşi linie.2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. hotărârea din 7 iunie 2007 privind ererea nr. »392 Presa oferă în mod special. 1914/02.238 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE Acesta este motivul pentru care în acest context « …limitele criticii acceptabile sunt în mod corespunzător mai largi în ceea ce priveşte un om politic ca atare decît în ceea ce priveşte o persoană privată. integritatea teritorială sau siguranţa publică. cu putere de norme constituţionale. p. 394 A se vedea infra p. la care România a aderat prin Legea nr.Curtea Europeană în domeniul comunicării acordă o deosebită atenţie scuzei provocării. De pildă în cazul Proger şi Oberschlick din aprilie 1995 Curtea Europeană a hotărît ca o condamnare a unui ziarist şi a unui editor pentru calomnierea unui magistrat în urma publicării unor comentarii critice făcute cu rea-credinţă şi cu încălcarea regulilor eticii jurnalistice. Agenţia de monitorizare a presei – Academia Caţavencu Bucureşti 2002. apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor. Astfel în cazul Oberschlick (nr.Pentru a garanta libertatea presei.105. Secţia civilă. 393 Ibidem. 630. Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

onoarei. la ură naţională. de clasă sau religioasă. o astfel de lege este susceptibilă de a fi declarată neconstituţională. Ca urmare libertatea de exprimare în cazul presei când prezintă informaţii de interes public referitoare la o funcţie sau o demnitate publică este mai largă în comparaţie cu libertatea de exprimare referitoare la viaţa privată a persoanei. 53 din Constituţie. orice formalitate. precum şi ordonanţele guvernului aprobate de Parlament. Parlamentul nu poate restrânge libertatea de exprimare prin lege. încălcând astfel libertatea de expresie garantată de art. Curtea a constatat că în cauză expresia « idiot » nu pare disproporţionată faţă de cuvintele adresate ziaristului de omul politic. limitarea libertăţii de exprimare se face în următoarele condiţii: folosirea nejustificată a libertăţii de exprimare în detrimentul drepturilor şi libertăţilor celorlalţi. Într-o astfel de societate libertatea presei furnizează opiniei publice. 632. p.O397. Agenţia de monitorizare a presei – Academia Caţavencu Bucureşti 2002. la separatism teritorial sau la violenţă publică precum şi manifestări obscene contrare bunelor moravuri. rasială. Ca urmare.106. 31 şi art. responsabilitate. condiţie. îndemnul la război de agresiune. Dalloz. care poate da naştere la responsabilităţi şi răspunderi în condiţiile legii. pag. 53 din Constituţia României. 633. constituie abuz de drept. Ca urmare. prin lege trebuie sã înţelegem numai actul normativ emis de Parlament sub forma legii organice sau ordinare. Libertés publiques.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 239 politic zicându-i « idiot ». 30. care i-au provocat acestuia în mod conştient o stare de indignare provocată. cauzate prin încălcări ale demnităţii. Aprecierea acestei “condiţii” este limitată de art. care dacă sunt încălcate.Coroborat cu dispoziţiile art. Pentru a defini scopul legitim al restrângerii libertăţii de exprimare trebuie să coroborăm dispoziţiile art. În fine. 369 239 396 . unul din cele mai bune mijloace de Jurisprudenţa europeană privind libertatea de exprimare.D.E. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prin folosirea expresiei “dacă este necesară într-o societate democratică" adică presupune îndeplinirea tuturor condiţiilor ce decurg din cerinţele unei societăţi democratice. toleranţă spirit deschis precum şi o serie de principii specifice". O societate democratică presupune "pluralism. răspundere şi în general orice restrângere care afectează libertatea de exprimare nu poate fi instituitã decât prin lege şi în limitele Constituţiei. Curtea a constatat că în mod greşit instanţele austriece l-au condamnat pe ziarist. tot într-un scop legitim sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii. Legitimitatea scopului restrângerii libertăţii de exprimare se fundeazã pe apărarea de prejudicii materiale sau morale. decât dacă mai sunt îndeplinite cumulativ alte condiţii. restrângerea libertăţii de exprimare trebuie să se încadreze într-un scop legitim conform art. 30 cu art. 1996. vieţii particulare a persoanei şi a dreptului la propria imagine. incitarea la discriminare. 397 Patrick Wachsmann.10 din Convenţie396. 10 din C. De asemenea. o altă condiţie cumulativă pentru a se putea restrânge libertatea de exprimare este şi aceea ca restrângerea libertăţii să se efectueze "numai dacă se impune" ceea ce înseamnă numai atunci când nu există altă modalitate decât restrângerea.

Bucureşti. d) . chiar şi exacte. ori la antrenarea absenteismului în perioade electorale. 1 din Legea nr. informaţii referitoare la secrete ale apărării naţionale. Patrick Wachsmann. informaţii care se referă la stabilitatea monedei naţionale401 şi valoarea fondurilor publice. b) . p. 370 Vincent Berger. considerate că au la bază principiile unei societăţi democratice: I.2000. dacă se referă la: informaţii militare care nu sunt făcute publice de guvern. Dalloz.O. fabricate.Divulgarea filiaţiei de origine a unei persoane care face obiectul unei adopţii. A se vedea şi art. ameninţarea cu moartea .Publicarea de informaţii referitoare la activitatea comisiilor de anchetă parlamentară. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că prin adjectivul "necesar" într-o societate democratică trebuie să se înţeleagă o "nevoie socială imperioasă399. falsificate care tulbură liniştea publică sau sunt făcute cu rea credinţă. f) .Publicarea de ştiri false400 (difuzarea sau reproducerea).dacă judecătorul o cere scris.240 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE cunoaştere şi judecare a ideilor şi atitudinii conducătorilor398.a) . p. b) . II. fără ca victima să o ceară.D.În legislaţia franceză libertatea presei este limitată de următoarele interziceri. în care este reglementată "publicitatea înşelătoare". 1996. informaţia şi opinia din presă". prin care se dispune că obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a României este asigurarea stabilităţii monedei naţionale pentru a contribui la stabilitatea preţurilor. 1966. loviri şi răniri. Informaţii legate de justiţie: Se pedepsesc potrivit Codului penal persoanele care încearcă să discrediteze o decizie juridică . ori aduc atingere prestigiului naţiunii sau duc la determinarea sufragiului public. 2 pct. g) . difuzând ‘’zvonuri’’ care influenţează psihologia populaţiei cu implicaţii asupra comportamentului financiar al acesteia.publicarea de imagini referitoare la delictul de ultraj la bunele moravuri.408 400 În România este în vigoare Legea privind publicitatea nr. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului I. constatăm că în presa românească apar tot felul de informaţii mai mult sau mai puţin reale cu implicaţii negative asupra stabilităţii monedei naţionale. 634. Se interzice: a) .08. c) .R. impusă de trăsăturile unei societăţi democratice..publicarea de elemenete care pot permite identificarea victimei unui viol sau atentat la pudoare. 635.Difuzarea de informaţii. 101/1998.în special prin presă.Publicarea de texte şi imagini care constituie ultraj la bunele moravuri.informaţii prin care s-ar putea exercita presiuni asupra martorilor sau asupra deciziilor juridice. 401 Din nefericire.Publicarea de informaţii privitoare la loterii neautorizate. Se permit doar comentarii tehnice sau acţiuni care pot conduce la revizuirea sentinţei. 148/02. 240 399 398 . c) . Libertés publiques.Publicarea cursurilor valorilor mobiliare din surse nemonitorizate. e) .

publicarea oricărui act de procedură criminală sau corecţională înainte de a fi citit în public. demoralizarea armatei.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 241 d) . Dreptul Comunicãrii Editura Norma. "Guide de droit de la presse"C.402 Din păcate. lovituri. b) . i) . dacă au fost urmate de efect. înregistrarea dezbaterilor din tribunal (acest lucru este permis numai după începerea lucrărilor procesului şi în limitele stabilite de lege sau instanţă). chiar dacă nu au fost urmate de efect. Referitor la minori: Se interzice: a) .J.publicarea de rezumate ale proceselor minorilor delicvenţi . înaintea deciziei judecătoreşti. c) .provocarea directă a uneia din infracţiunile următoare: furt. IV. e) . p. h) . crimă. incitarea militarilor la nesupunere.Dumitru Titus Popa. a militarilor pentru a trece în serviciul duşmanului.publicarea de informaţii din procese militare. Referitor la opinii: Sunt susceptibile de a fi urmărite penal activităţile mijloacelor de informare în masă prin care se realizează: a) . 636. cu excepţia cadrului constituţional mai sus prezentat. Paris. e) .publicarea de informaţii de la procesele desfăşurate cu uşile închise. 637. 241 402 . 69. 92.provocarea de orice fel de crimă şi delict. b) . 1998. în România. citat de Dr. d) .publicarea de documente în materie de promovare a propagandei anarhiste.provocarea la dezertare. c) .publicarea. precum şi ale Legii nr. p. III. 3/1974. a dispoziţiilor penale.publicarea de texte sau informaţii privind sinuciderea unui minor.F. Bucureşti. nu avem o lege actuală a presei.fotografierea. 1987. incendieri. a oricărei informaţii privind constituirea părţilor civile. g) .nici măcar nume sau iniţiale. inclusiv tentativă. ilustraţii pentru identificarea unui minor prins. fără autorizaţia scrisă a procurorului Republicii. f) . d) .publicarea de informaţii.P. cercetat penal pentru crime sau alte delicte.propaganda politică din fonduri nedeclarate.publicarea în ziare destinate minorilor de articole sau imagini care să pună în lumină favorabilă anumite delicte condamnate de lege.publicarea oricăror texte sau fotografii permiţând identificarea minorilor care şi-au părăsit părinţii.publicarea. difuzarea şi comentarea unor sondaje referitoare la alegeri în timpul săptămânii premergătoare turului de scrutin etc. e) .

frecvent utilizat este “testul echilibrului” prin care tribunalul măsura echilibrul dintre interesul pentru libertatea de expresie şi cel social. “testul pericolului evident” interzicând discursul doar acolo unde este evidentă incitarea la acţiuni ilegale. conflictul dintre interesul legitim al clasificării ca secret de stat a unei informaţii şi interesul dezvăluirii încălcărilor de lege ce le conţine aceasta. însă face imprevizibile proiecţiile oferite de Primul Amendament. “testul echilibrului adhoc” dă judecătorului o mai mare flexibilitate. Referindu-se la soluţionarea de către judecătorii americani a acestui conflict. Kent Middleton arată: “La începutul secolului un test adesea aplicat era “testul relei intenţii”. prin care judecătorii puteau sancţiona cu uşurinţă exprimarea care prezenta cea mai mică tendinţă de a face rău. op. tribunalele au testat constituţionalitatea unor restricţii.182/2002.nu există sau au fost epuizate măsuri alternative de divulgare cu efect similar . . condiţii. din Legea nr.504/2002 dezvăluirea unei surse de informare poate fi dispusă de instanţele judecătoreşti numai dacă aceasta este necesară pentru apărarea siguranţei naţionale sau a ordinii publice. 639. precum şi a limitelor libertăţii de exprimare aşa cum există în alte ţări democratice..51 al Constituţiei României rezultă fără dubiu. sau la petiţie. pentru a vedea în ce măsură discursul prezintă un pericol evident pentru societate. Aceasta este o piedică împotriva abuzului de drept la informare. 638.403” 641. cit.Sau conform art. pag. deci nu sunt reglementate anonimele. trebuie să fie semnate de autor. Un alt test.242 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE care să reglementeze în mod clar drepturile şi obligaţiile agentului media. este rezolvat de legiuitor astfel: “se interzice clasificarea ca secrete de atat a informaţiilor. 242 . erorilor administrative.Libertatea de exprimare intră în conflict cu libertăţile şi interesele legitime. discreditat acum. restrîngeri sau sancţiuni prevăzute de lege care constituie măsuri necesare. implicînd o responsabilitate morală şi juridică pentru cei care uzează de aceste 403 Kent Middleton. trebuie să fie soluţionat prin lege pe baza dispoziţiilor constituţionale precum şi ale convenţiilor şi alte documente internaţionale ratificate de Parlamentul României. De pildă. O problemă o constituie şi libertatea de a exprima public conţinutul unei comunicări anonime.43.Cu privire la această dispoziţie legală socotim că era necesar ca în loc de sintagma « limitării accesului » trebuia folosită sintagma « limitării accesului legal ». Conflictul dintre libertatea de exprimare şi celelalte drepturi. în art.6 litera b.5 din Legea nr..7 pct. Recent.interesul legitim al divulgării depăşeşte interesul legitim al nedivulgării. fapt pentru care aşa cum am arătat aceasta comportă îndatoriri şi responsabilităţi putînd fi supusă unor formalităţi. limitării accesului la informaţiilor de interes public.24 pct. datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii. atunci cînd : . cu care se află în conflict. că petiţiile care includ şi sesizarea. 640. etc. propunerea. restrîngerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime”. precum şi în măsura în care această dezvăluire este necesară pentru soluţionarea cauzei aflate în faţa instanţei judecătoreşti. Din art. libertăţi şi interese legitime.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

243

drepturi. Deci folosirea unor afirmaţii sau date dintr-o anonimă în scopul de a produce efecte juridice numai în baza acesteia, de către o autoritate sau instituţie publică, nu este scuzabilă şi se face pe răspunderea acesteia sau a funcţionarului în cauză404. Anonimele nu pot fi publicate decât sub responsabilitatea celui care o publică pentru realitatea faptelor publicate. De pildă, Curtea Europeană a respins ca inadmisibilă plîngerea lui L. Grech şi A. Montanaro prin care solicită Curţii anularea condamnării de către instanţele din Malta a echipei redacţionale a unui ziar pentru publicarea unei scrisori anonime care conţinea afirmaţii false determinînd Guvernul să retragă o licenţă de import. 642.Pe de altă parte, Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărît că interzicerea anonimatului nu este necesară pentru a preveni fraudele şi calomniile. În anul 1995 Curtea Supremă a Statelor Unite a declarat neconstituţională o lege din Ohio care interzicea literatura electorală anonimă « menită să influenţeze alegătorii ». Curtea a hotărît că legea interzicea, în mod neconstituţional, o categorie a discursului ideologic.405 Este interesant că şi Curtea Europeană prin Decizia din 15 mai 1996 a respins ca inadmisibilă reclamaţia cetăţeanului E. Bader împotriva Austriei, prin care pretindea că nu a primit informaţii obiective în cursul campaniei care preceda referendumul referitor la aderarea la Uniunea Europeană. În acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Europeană la 26 februarie 1997, declarînd ca inadmisibilă reclamaţia cetăţenilor E.Murminen şi alţii care pretindeau că nu au primit informaţii obiective în cursul campaniei care a precedat referendumul referitor la integrarea Finlandei în Uniunea Europeană.406 2.5 Dreptul agentului media de acces la orice informaţie de interes public 643.Potrivit art.1 din Legea nr.544/12.10.2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, se prevede că accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiile dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.407 644.Întrucât agentul media acţionează în numele omului – consumator îndreptăţit de informaţie, acesta are dreptul de acces la orice informaţie de interes public, atât ca orice persoană, cât şi ca reprezentant al mai multor persoane, cititori, telespectatori, ascultători etc. Aşa cum am arătat într-un capitol anterior informaţia de interes public, este o noţiune complexă, care depinde de mai mulţi factori în raport de care este delimitat şi dreptul de acces la acestea, al mai multor persoane, al publicului, al societăţii în final.

V.Dabu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. S.N.S.P.A. Bucureşti 2001, pag.220. Kent Middleton, op. cit., pag.42. 406 După opinia noastră, aceste soluţii comportă discuţii sub aspectul analizării libertăţii de opinie pentru acordarea unui vot neviciat, liber format şi liber exprimat. 407 A se vedea supra p._____ 243
405

404

244

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

645.Astfel, informaţiile de interes general sunt informaţii care vizează necesităţile de ordin general la nivel naţional sau local. Majoritatea informaţiilor de interes general pot şi trebuie fãcute publice, pentru a fi cunoscute şi în funcţie de acestea să se exercite controlul poporului, al naţiunii asupra acestora, al organelor statului etc. Totodată sunt informaţii de interes general care dacă sunt făcute publice, se lezeazã interesul general, ele satisfăcând în mod corespunzător necesităţile generale în anumite perioade sau momente dacă sunt ţinute în regim de secret. Valoarea pentru interesul general al acestora este dată atât de folosirea lor în interesul general, cât şi de păstrarea caracterului lor secret. Controlul social, al poporului, al naţiunii asupra informaţiilor secrete se efectuează în condiţii speciale, prevăzute de lege, prin reprezentanţii acestora, specializaţi şi pregãtiţi în acest domeniu, şi care trebuie să dovedească încrederea şi competenţa necesară. În cazul când aceştia se îndepărtează de la atribuţiile lor, putând cauza pagube, intervenţia presei poate fi binevenită. 646.Necesităţile siguranţei naţionale, ale ordinii, sănătăţii şi moralei publice, chiar şi ale economiei de piaţă presupun că unele informaţii de interes general să fie secrete, pe anumite perioade de timp. La informaţiile cu caracter de secret de stat, secret profesional inclusiv secret de serviciu, ne-am referit într-un capitol anterior şi ca urmare nu vom mai insista. Pe de altă parte sunt anumite informaţii private referitoare la demnitarii şi funcţionarii publici, care dacă ar fi adevărate ar afecta modul de exercitare a demnităţii şi funcţiei publice. În astfel de situaţii acestea sunt calificate de interes public şi trebuie aduse la cunoştinţa publicului de către agentul media, spre exemplu, anumite obiceiuri, defecte etc. ce ar putea constitui obiectul unor şantaje cum sunt: viaţa imorală, beţia, îmbogăţirea fără justă cauză etc. care dacă persistă, pot afecta eficienţa funcţiei sau demnităţii publice. De aici, rezultă că demnitarii şi funcţionarii publici au dreptul la protecţia vieţii intime, familiale şi private, respectiv numai pentru tot ce nu poate afecta modul de exercitare a demnităţii şi funcţiei publice. De aceea, tot ceea ce ar afecta modul de exercitare a funcţiei publice sau demnităţii publice chiar dacă ţin de domeniul vieţii familiale, intime sau private trebuie adus la cunoştinţa celor care l-au ales sau l-au numit pe funcţionarul sau demnitarul public, în cauză. 647.În exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, agentul media beneficiază de dispoziţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Întrucît într-un capitol anterior ne-am referit la obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice, nu le vom repeta, dar invederăm că acestea corespund şi drepturilor pe care le are agentul media de acces la orice informaţie de interes public. Agentul media are aceleaşi drepturi ca orice cetăţean, de acces la orice informaţie de interes public. Totuşi în secţiunea a doua a Legii 544/2001, legiuitorul a prevăzut unele dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public. 648. Astfel, legiuitorul a dispus ca accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat. Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public. Pentru a se realiza accesul mijloacelor de informare în masă la
244

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

245

informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a desemna un purtător de cuvînt, de regulă din cadrul compartimentului de informare şi relaţii publice. Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public. În cadrul conferinţelor de presă, agentul media are dreptul să întrebe, iar autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţie de interes public. 649.Ziariştii şi reprezentanţii mijloacelor de informare în masă au dreptul la acreditare iar autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditarea acestora. Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia. Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapre care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii. Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea. Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea, deoarece ar contraveni libertăţii de acces la informaţiile de interes public. Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să desfăşoare activităţi specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la aceste activităţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională. 650.De la acest principiu sunt excepţii prevăzute de lege. Astfel, potrivit art.290 din Codul de procedură penală, dacă judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnităţii sau vieţii intime a unei persoane, instanţa, la cererea procurorului, a părţilor ori din oficiu, poate declara şedinţa secretă pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei. Declararea şedinţei secrete se face în şedinţă publică de către preşedintele instanţei, după ascultarea părţilor prezente şi a procurorului cînd participă la judecată. În timpul cît şedinţa este secretă, nu sunt admişi în sala de judecată decît părţile, reprezentanţii acestora, apărătorii şi celelalte persoane chemate de instanţă în interesul cauzei. 651.Atunci când un salariat al autorităţii sau instituţiei publice refuză explicit sau implicit să aplice prevederile Legii 544/2001, agentul media poate cere autorităţii în drept să constate abaterea şi să-l tragă la răspundere disciplinară pe salariatul vinovat. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice este obligat să soluţioneze reclamaţia agentului media în 15 zile. Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atît informaţiile de interes public solicitate iniţial, cît şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. 2.6 Libertatea de a înfiinţa publicaţii
245

246

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

652.Potrivit art. 30 pct. 3 din Constituţie "Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii". Pe de altă parte, cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate şi în alte forme de asociere (art. 37 pct. 1 din Constituţia României). Nici o publicaţie nu poate fi suprimată. Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării. Mijloacele de informare în masă, pot fi publice sau private. Suprimarea unor publicaţii, ca sancţiune este o măsură exagerată care vine prin duritatea sa, în conflict cu ideea de respect a libertăţilor umane fiind interzisă prin Constituţia României. Faţă de art. 25 din Constituţia română din 1923, Constituţia actuală nu interzice şi suspendarea publicaţiilor. Suspendarea unei publicaţii fiind temporară nu este o sancţiune atât de severã ca suprimarea. Dar suspendarea în prezent nu există decât în domeniul audiovizualului, fiind prevăzută în art. 57 lit. d din Legea nr. 504/2002, nefiind instituită prin vreo lege în domeniul comunicării scrise, deci poate fi instituită prin lege în condiţii restrictive, şi numai după aceea poate fi aplicată. Suspendarea publicaţiei fiind o restrângere a libertăţii de exprimare, are cadrul constituţional foarte bine precizat şi condiţionat în art. 53 din Constituţie, adică numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puţin următoarele condiţii impuse de Constituţie: - numai prin lege şi în condiţiile stabilite de lege; - numai dacă se impune; - într-unul din cazurile: apărarea siguranţei naţionale, a ordinii, a sănătăţii, ori a moralei publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţii naturale, ori ale unui sinistru deosebit de grav; - restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge, existenţa dreptului sau a libertăţii. 653.Într-un amendament la proiectul de Constituţie s-a propus interzicerea măsurii suspendării unei publicaţii. Comisia de redactare a răspuns că suspendarea unei publicaţii nu se justifică să fie interzisă, fiind o măsură temporară ce s-ar putea lua împotriva unui ziar care încalcă grav drepturile cetăţenilor sau morala publică, cum ar fi ziare pornografice, ori cele care fac apologia crimei etc. 654.În vederea asigurării libertăţii presei, sub aspectul prevenirii actelor de corupţie, Constituantul a împuternicit legiuitorul să stabilească modalităţile şi condiţiile în care o publicaţie este obligată să facă publică sursa finanţării408. 655.Exercitarea libertăţii de exprimare depinde şi de condiţiile şi facilităţile sau greutăţile economice care se întâmpină atât la înfiinţare, precum şi pe parcursul funcţionării publicaţiilor. (Exemplu: cuantumul T.V.A. pe publicitate, pe profit etc. poate inflluenţa negativ sau pozitiv aceasta). În condiţiile în care “ziarele” şi în general
În Decizia nr. 181 din 10 octombrie 1984 a Consiliului Constituţional Francez s-a arătat: "departe de a se opune sau de a limita libertatea presei, impunerea transparenţei financiare tinde să întărească exerciţiul efectiv al acestei libertăţi; în fond, cerând să fie cunoscuţi de public conducătorii reali ai intreprinderilor de presă, condiţiile finanţării ziarelor, tranzacţiile financiare al căror obiect pot fi, interesele de orice ordin cărora sunt angajate, legiuitorul pune cititorii în situaţia ca singuri să exercite dreptul de a alege, într-o manieră cu adevărat liberă, şi să realizeze o judecată clară asupra mijloacelor de informaţie care-i sunt oferite de presă scrisă". Luis Favoreau Loir Philip, Les grandes decisions du Conseil Constitutionnel, Dalloz, Paris, 1995, p. 557 246
408

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

247

orice mijloc de comunicare în masă nu se bucură de facilităţi economice, atunci acestea sunt predispuse la influenţe exercitate de cei care: sponsorizează, ori cei care dirijează reclamele sau publicitatea licitaţiilor la privatizare numai către un anumit ziar sau alt mijloc de comunicare în masă; (au fost şi sunt ziare în care zilnic, pagini întregi, au fost sau sunt ocupate cu publicaţiile Fondului Proprietăţii de Stat sau ale unor bănci; pe lângă plăţile reclamelor respective, s-au creat suspiciuni şi cu privire la cauzele încetării unor critici sau a unor dezvăluiri în paginile ziarelor în cauză referitor la unele informaţii de interes public, ce privesc aspecte negative, chiar infracţionale din cadrul F.P.S. sau al băncilor respective). 656.Libertatea presei depinde şi de alte probleme economice cum ar fi corectitudinea şi accesibilitatea transportării tipăriturilor, vânzarea lor etc. În această privinţă există desigur şi este necesară o "veritabilă industrie" onestă pentru difuzarea scrierilor. O bună funcţionare, o bună organizare a difuzării scrierilor, înseamnă o garanţie materială pentru exercitarea deplină a libertăţii de exprimare. Căci cetăţenii nuşi exprimă în scris opiniile lor numai de dragul de a le exprima ci ei urmăresc ca aceste opinii sã fie răspândite, să ajungă la cei cărora se adresează, iar aceştia să reacţioneze în mod corespunzător. 657.În domeniul audiovizualului prin Legea nr. 48/1992, s-a înfiinţat Consiliul Naţional al Audiovizualului, autoritate publică autonomă, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002. În acest sens, în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor constituţionale, legat de domeniul audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului are următoarele atribuţii: - eliberarea în condiţiile legii a licenţei de emisie; - asigurarea respectării dispoziţiilor legale în materie; de exemplu: o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, nu poate fi investitor sau acţionar majoritar, direct sau indirect, decât la o singură societate de comunicaţie audiovizuală, iar la altele nu poate deţine mai mult de 20% din capitalul social (această restricţie este instituită pentru a evita monopolizarea audiovizualului); - asigură ca acţiunile la o societate autorizată în audiovizual să fie nominative, şi nu anonime, vizând transparenţa şi responsabilitatea; - asigură să nu se acorde licenţă de emisie partidelor sau altor formaţiuni politice, ori autorităţilor publice; - emite decizii de autorizare pentru cei care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, de regulă condiţii de natură tehnică (autorizare tehnică); - membrii C.N.A. sunt garanţi ai interesului public în domeniul audiovizualului şi nu reprezintă autoritatea care i-a numit (2 membri Preşedintele României, Camerele Parlamentului câte 3 membri şi Guvernul României 3 membri); - stabileşte norme obligatorii privind: transmiterea informaţiilor referitoare la calamităţi şi la cazurile de stare de necesitate, publicitatea, programarea şi acordarea dreptului la replică, sponsorizarea, modul în
247

248

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

care se soluţionează contestaţiile precum şi normele referitoare la alte aspecte legate de aplicare legii audiovizualului; 658. C.N.A., potrivit legii, poate aplica următoarele sancţiuni administrative: amendă; suspendarea autorizaţiei de la o lună la 3 luni; reducerea duratei autorizaţiei şi retragerea deciziei de autorizare sau a licenţei de emisie. De menţionat că sancţiunea retragerii deciziei de autorizare sau a licenţei de emisie, comportă discuţii cu privire la constituţionalitatea art. 57 lit. d din Legea nr. 504/2002, care nu poate să contravină art. 30 pct. 4 din Constituţie. În sens contrar, s-ar putea susţine că art. 30 pct. 4 din Constituţie se referă la publicaţii şi nu la serviciile publice sau private de radio şi de televiziune. In literatura de specialitate se foloseşte şi un aşa zis "drept de a nu fi suprimat". Socotim că această sintagmă este discutabilă având în vedere că atunci când vorbim de un drept trebuie sã ştim care sunt şi obligaţiile corelative. Or credem cã vorbind de obligaţia autorităţilor de a nu suprima o publicaţie, nu ar fi tocmai corect, să o definim ca drept al cuiva, când de fapt această obligaţie nu există deoarece este interzisă suprimarea mijloacelor de informare în masă care este cu totul altceva. 659.Prin dispoziţia constituţională de la art. 30 pct. 4 s-a interzis sancţiunea suprimării respectiv "Nici o publicaţie nu poate fi suprimată". Prin aceasta înţelegem o interdicţie constituţională, pentru orice autoritate publică începând de la Parlament şi până la primăria comunală, care nu poate emite vreun act juridic, sau săvârşi un fapt juridic, împotriva acesteia. 2.7 Dreptul agentului media de a informa 660.S-ar părea că dreptul de a informa este inclus în libertatea de exprimare, idee cu care nu suntem de acord. Aşa cum am arătat, libertatea de exprimare nu presupune neapărat obligaţii juridice autorului acesteia, de a face publice informaţiile ce le deţine. Pe de altă parte, libertatea de exprimare o are orice persoană, dar nu şi obligaţia de a informa sau de a publica ceea ce a aflat. De aceea, credem că în cazul agentului media, trebuie să-i recunoaştem existenţa dreptului de a informa, un drept special ceea ce exprimă mai mult decât libertatea de exprimare, având în vedere funcţia socială a acestuia şi drepturile, precum şi obligaţiile ce îi revin din calitatea sa de agent media. 661.Spunem că este un drept special, pentru că în cazul agentului media, acest drept este un drept obiectiv, deci şi o obligaţie în acelaşi timp. Dreptul de a informa, în cazul agentului media, nu este un drept subiectiv, adică o facultate a acestuia, care săi permită, selectarea discreţionară a informaţiei pe care o publică, sau pur şi simplu, nepublicarea informaţiei. Acesta este un drept acordat, în vederea exercitării acestuia în mod obligatoriu pentru realizarea unui alt drept, care este fundamental, respectiv dreptul la informaţie. Este la fel ca în cazul autoritãţilor publice, care pentru a exercita serviciul public, deci a satisface necesităţile ce ţin de alte drepturi, sunt investite cu drepturi care constituie în acelaşi timp şi obligaţii. Spre exemplu dreptul agentului statal de a constata şi amenda atunci când constată încălcarea legii nu este o facultate a sa ci o obligaţie de
248

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

249

serviciu; neexercitarea acestui drept constituind abatere disciplinară sancţionabilă sau chiar act de corupţie în anumite condiţii prevăzute de lege. 662. Ca atare, dreptul de a informa al serviciilor (mijloace de informare în masă) publice sau private, este şi o obligaţie a acestora, împrejurare consacrată juridic astfel: - "Nici editorii, nici patronii, nici ziariştii nu trebuie să considere că informaţia este un bun personal. Organizaţiile care se ocupă de difuzarea informaţiei nu trebuie să o trateze ca pe o marfă, ci ca pe un drept fundamental al cetăţeanului" (art. 15 din Rezoluţia nr. 1003/1993 cu privire la etica ziaristică, a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei). Curtea Supremă a S.U.A. susţine409 că publicarea în presă interferează cu funcţia editorilor : « selectarea materialului care să intre într-un ziar şi deciziile în legătură cu dimensiunea hîrtiei, conţinutul şi abordarea problemelor publice şi ale oficialităţilor – administrative sau nu – constituie esenţa controlului şi judecăţii editorilor. - "Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice" se arată în art. 31 pct. 4 din Constituţia României. Deci, odată înfiinţat în mod legal, un mijloc de informare în masă, indiferent dacă este public sau privat, are dreptul de a informa, drept care în acelaşi timp este şi obligaţie pentru informaţiile de interes public. - Dreptul de a informa, al agentului media este un drept garanţie a realizării dreptului la informaţie al persoanei, şi ca atare prin Constituţie, este caracterizat ca un drept obligatoriu de exercitat în vederea realizării unui drept fundamental. 663.Dreptul de a informa al agentului media este o obligaţie numai în limitele legii, adică numai pentru informaţiile de interes public, cu respectarea regulilor protecţiei secretului de stat, profesional şi de serviciu, precum şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului. 664.De asemenea, aşa cum am arătat, aceeaşi obligaţie există pentru agentul media şi în cazul informaţiilor din viaţa privată a demnitarilor şi funcţionarilor publici, care ar putea afecta modul de exercitare a demnităţii sau funcţiei publice. În practică, au fost cazuri când fie că se abuzează de dreptul de a informa, fie că se obstrucţionează realizarea dreptului la informaţie, printr-o serie de modalităţi. De pildă uneori sub scutul secretului de stat, secretului profesional sau secretului de serviciu se împiedică publicarea unor informaţii prin care se lezează interesul general. Spre exemplu: în cazul unor "privatizări" conducerea Fondului Proprietăţii de Stat invocând secretul de serviciu, nu permite publicarea unor acte, contracte de vânzare-cumpărare, documente de licitaţie ori alte informaţii, din care ar putea rezulta încălcări ale legii, şi pagube importante cauzate avutului public şi privat al statului. Se omite faptul că Fondul Proprietăţii de Stat gestionând în interesul general, potrivit cerinţelor, activităţile acestuia, ar trebui să fie transparente. De asemenea, invocarea secretului bancar, de către conducerile unor bănci a fost folosită drept acoperire pentru devalizarea băncii, păgubind în masă cetăţenii. Pe de altă parte, invocând dreptul de a informa, s-au
409

Kent Middleton, op. Cit. Pag.47. 249

250

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE

publicat aspecte, care nu erau esenţiale, or chiar prin publicarea acestora s-a contribuit la "căderea" unor bănci410 ceea ce de asemenea trebuie evitat. Dar aceasta nu trebuie privită ca o regulă absolută fără excepţie. Deci, chiar în cazul secretelor de stat, de serviciu şi profesional, dacă prin dezvăluirea acestora se diminuează sau se opresc unele ilegalităţi cu pagube mai mari decât cele cauzate prin publicare, atunci dreptul de a informa este exercitat conform legii, fapta agentului media, fiind în condiţiile "stării de necesitate", împrejurare care înlătură caracterul penal al faptei411. 2.8 Cenzura412 2.8.1 Consideraţii generale. Transparenţa şi cenzura413. 665. În cadrul comunicării sociale se realizează în mod deosebit dreptul fundamental la informaţie, (art. 31 din Constituţie), libertatea de conştiinţă şi libertatea de exprimarea, libertăţii fundamentale ale omului (art. 29 şi art. 30 din Constituţie) precum şi o serie de alte drepturi ale acestuia. De asemenea este evident că relaţiile om – ştiinţă, om – natură, om – om, nu există şi nu se poate dezvolta fără două elemente esenţiale, respectiv : informaţia şi comunicarea. 666. Dar aşa cum rezultă din Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului , orice om „va trebui să răspundă de folosirea abuzivă a acestei libertăţi”. Pe de altă parte în doctrină libertatea este definită de unii autori ca fiind “absenţa constrângerilor impuse de alţi oameni”414. Este după opinia noastră o definiţie cel puţin discutabilă, idealistă în contradicţie cu realitatea şi principiile actuale ale dreptului. De pildă conform art. 4 din Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului „Libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu dăunează altuia. Astfel, exercitarea drepturilor naturale ale fiecărui om nu are alte limite decât acelea care asigură celorlalţi membrii ai societăţii folosirea de aceleaşi drepturi. Aceste limite nu pot fi determinate decât prin lege”. Iar în art. 5 din Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului se precizează . „Legea nu are dreptul să interzică decât acţiunile vătămătoare societăţii. Tot ceea ce nu este interzis prin lege nu poate fi împiedicat şi nimeni nu poate fi constrâns a face ceea ce legea nu obligă.”

A se vedea Dr. Valerică Dabu. Protecţia secretului economic şi a creditului bancar în Revista de drept comercial nr. 6/2000, pg. 47. 411 "Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită în stare de necesitate. Este în stare de necesitate acela care sãvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel, viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes obştesc. Nu este în stare de necesitate, persoana care în momentul când a săvârşit fapta şi-a dat seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat."(Art. 45 din Codul penal) 412 A se vedea Carmen Monica Cercelescu, Regimul juridic al presei. Editura Teora. Buc. 2002. p. 62-72. 413 A se vedea Dr. Valerică Dabu, Dimitrie Licu Bogdan, Libertatea de exprimare.Transparenţă. Cenzura prealabilă, cenzura ulterioară şi publicitatea excesivă. În revista „Dreptul” nr.1/2004, p.193-204. 414 . Christian Michel. Libertatea. Editura ALL, Bucureşti, 1997, p.9. 250

410

de art. ceea ce ar putea avea implicaţii nedorite. acest drept cuprinde libertatea de a cânta. 668. pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale.4. într-o societate democratică pentru securitatea naţională. 2. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Acest Pact a fost ratificat de România prin Decretul nr. Cu privire la pct. 6 .13 din Convenţia Americană pentru Drepturile Omului (1969) denumit „Libertatea de gândire şi de exprimare” se prevede: „1…2. se garantează libertatea de exprimare prevăzându-se şi unele limitări posibile ale acesteia în anumite condiţii astfel: „2. Nimeni nu trebuie să aibă ceva de suferit din pricina opiniilor sale. ci numai libertatea de exprimare poate avea unele limite strict prevăzute de lege. În consens cu documentele internaţionale în materie. condiţii. de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice fel. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 251 667. nu pot produce efecte dacă nu sunt instituite respectând cumulativ condiţiile prevăzute în art. apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor. ordinii publice. 6. 30 pct. Exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol conferă îndatoriri şi răspunderi speciale. scrisă. Exercitarea dreptului asigurat prin paragraful anterior nu va fi supusă cenzurii prealabile. 7 şi 8 din Constituţie). .…3…. 53 din Constituţie adică: . Or după opinia noastră formularea articolului mai sus citat nu satisface această exigenţă.În pofida prevederilor paragrafului 2 de mai sus.” 669. În acelaşi spirit în articolul 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. care va fi exprimată expres de către lege în măsura necesară pentru a asigura: a) respectul pentru drepturile sau reputaţia celorlalţi. fără a se ţine seama de frontiere. În art. restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege. sau prin orice alt mijloc la alegerea sa. 19 din Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice415 . sunt prevederi fundamentale referitoare la libertatea de exprimare şi limitele acesteia a căror depăşire poate angaja responsabilitatea astfel: “ 1. 3. 212 din 31 decembrie 1974. sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti”416. dar va fi supusă impunerii ulterioare a responsabilităţii. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. În consecinţă ea poate fi supusă anumitor limitări care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare: . 1 al art. 7 şi 8 din Constituţia României. integritatea teritorială sau siguranţa publică. Constituţia României ţărmureşte un cadru foarte strict în care sunt prevăzute unele posibile limitări ale libertăţii de exprimare şi chiar responsabilităţi (art. protecţia sănătăţii sau a moralei. sănătăţii sau moralităţii publice”.10 mai sus citat socotim că în mod eronat se include libertatea de opinie în libertatea de exprimare.”Este unanim admis că libertatea de opinie nu poate fi limitată. tipărită ori artistică. care constituie măsuri necesare. 251 416 415 .respectării drepturilor sau reputaţiei altora . protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. 30 pct. În art. sub formă orală. mijloacele publice de distracţie pot fi supuse prin lege la o cenzură prealabilă pentru singurul scop de a reglementa accesul la ele în vederea protecţiei morale a copiilor şi a adolescenţilor. „1. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi.apărătorii securităţii naţionale. Aceste limite şi responsabilităţi prav.numai prin lege .

emisiunilor de radioteleviziune şi. a. În revista „Dreptul” nr. 2001. John Fiske. John Hartley ş. Cenzura operează conştient sau inconştient. univ. cenzura ulterioară şi publicitatea excesivă. a interzis în comunicarea audiovizuală orice formă de publicitate la băuturile alcoolice distilate în intervalul orar 622. 112/8. în vederea aprobării sau refuzului prezentării lor publicului. Valerică Dabu. John Nartley. Danny Saunders. . par l' Imprimerie Hérissey. 10 pct.1/2004. prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.numai dacă restrângerea este proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu atinge existenţa dreptului sau a libertăţii. spectacolelor.p. Protecţia constituţională a libertăţiilor de exprimare şi de opinie. Editura Collegium Polirom. Cenzura mai este prezentată ca fiind un dispozitiv de siguranţă necesar. 419 „Cenzura este examenul ordonat de o putere politică asupra publicaţiilor. Editura Polirom Iaşi 2001.252 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE . în Conceptele fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiile culturale. Dépôt légal:7859-06/95. cenzura ulterioară. Or la aceste condiţii. Cenzura prealabilă. 671. conform art. a ordinii. cenzura libertăţii de exprimare a individului etc. 420 Tim O Sullivan.2002 C.419 Observăm că această definiţie nu satisface complicatele forme de existenţă ale cenzurii cum sunt : autocenzura. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului adică ”restrângerea sau sancţiunile prevăzute de lege” să constituie „măsuri necesare. într-o societate democratică”. p. prin Decizia nr. la diferite A se vedea şi prof. Concepte fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiile culturale. Dimitrie Licu Bogdan. pag.193-204. 421 Tom O’Sullivan. limitării care evident apar ca o cenzură acceptabilă în comunicare dar numai în condiţiile strict prevăzute de Constituţie şi legile date în baza acesteia417. p. desfăşurarea instrucţiei penale. mai este necesară şi îndeplinirea condiţiei prevăzute de art. pieselor de teatru. Evreux. p.A. Ioan Muraru.10. asupra conţinutului publicaţiilor. Iaşi.N.420 672.Transparenţă. Deci limitarea libertăţii de exprimare nu pot avea decât caracterul de excepţie prevăzută de aceste documente fundamentale. reglementarea sau manipularea unei părţi dintr-un mesaj original sau a mesajului în întregime. ca şi libertatea de exprimare intră în conflict cu cenzura. 169. dreptul de a informa. 418 A se vedea Dr. Imprimé en France.” Dictionnaire du francais.E. În doctrină cenzura are şi alte definiţii. La noi în ţară de pildă. 20 din Constituţia României. Noţiunea de cenzură.62. Editura Lumina Lex.X.numai dacă se impune şi numai dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru cel puţin unul din următoarele cazuri : pentru apărarea siguranţei naţionale. Transparenţă.421 În multe situaţii cenzura este folosită în interese personale. a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor.. asupra corespondenţei şi convorbirilor telefonice. De pildă. filmelor.418 Potrivit D. în anumite condiţii. 99-131. în unele state. Ca urmare. prin cenzură se înţelege controlul prealabil exercitat. p. un mijloc de protecţie a « interesului naţional » sau a bunăstării morale şi sociale a grupurilor definite ca vulnerabile. Martin Montgomery. 62. într-o definiţie prin cenzură se înţelege procesul care presupune blocarea. care este un instrument în apărarea unor alte drepturi sau libertăţi mai mult sau mai puţin legale. 670. dr. Libertatea de exprimare. Bucureşti 1999. de grup sau clasă. a sănătăţii ori a moralei publice. 252 417 .

În această perioadă. Actul de corupţie.O. De la origini până astăzi. 423 Un echilibru fericit cere înţelepciunea şi rigorile statului de drept în intervenţia măsurată a puterii politice în structura sistemului. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. pe de altă parte.E. dar sunt şi excepţii când aceasta le lezează. Cenzura este un rezultat al raportului dintre transparenţă pe de o parte şi tăcerea425 ori secretul426mai mult sau mai puţin justificate. Transparenţa totală. 426 Conform D. 368. patron sau orice altă persoană din cadrul editurii. D. are dreptul la minciună. a secretului. drepturile şi libertăţile omului. Dar valoarea dreptului la adevăr rezultă şi din ceea ce slujeşte acesta. deoarece favorizează dreptul forţei.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 253 niveluri sociale şi psihologice. confidenţial. cum de altfel şi secretul. conceptul de secret are mai multe sensuri: „care este ţinut ascuns.E.422 673. 674. cumpărarea unei întregi ediţii dintr-o zi a unui ziar sau toate exemplarele unei cărţi ori a dreptului de autor. Ediţia a IIa. nu trebuie spus nimănui. ilegală. 1997. Uneori pe termen scurt tăcerea. prin tăcere se înţelege faptul de a nu vorbi. 10 din C. Bucureşti. Institutul European. transparenţa serveşte interesul public. Cenzura instituţională este acea cenzură instituită de stat prin lege şi autorităţi speciale. conservatorismul şi chiar regresul. pp. Institutul European Iaşi. De pildă. nu se cunoaşte (de nimeni). din ce necesităţi şi trebuinţe satisface. ceea ce nu se ştie. prin măsuri necesare într-o societate democratică. sunt forme infracţionale ale cenzurii neinstituţionalizate. secretul pot ajuta progresul. ceea ce este tăinuit. pe de altă parte dreptul la adevăr. mijlocului de informare în masă etc.X. O istorie a mijloacelor de comunicare.. Cenzura poate fi instituţională sau neinstituţională. De regulă. 1073.E. 675.X. Transparenţa este necesară dar nu totdeauna.D. p.”Jean. În astfel de situaţii de excepţie. nedivulgat. care rămâne necunoscut. duşmanul are dreptul la adevăr în sensul de a şti totul despre adversar pentru a-l învinge? Adversarul care susţine o cauză dreaptă şi se apără.Noel Jeanneney. drepturile şi libertăţile omului sunt servite pe calea tăcerii. aceasta este abuzivă. însă pe termen lung consolidează conformismul. de a nu se destăinui. p. 1997. pe o perioadă limitată de timp.X. Univers enciclopedic. O istorie a mijloacelor de comunicare. care vizează apărarea drepturilor.E. folosirea nelegitimă a informaţiei. În ce scop este folosit adevărul? De pildă. este zguduitoare înfruntarea dintre interesul statului pe de o parte. cel puţin în prezent nu este un mediu dorit .424 respectiv plata pentru nedezvăluirea publică sau plata pentru întreruperea unor campanii de discreditare etc. în anumite condiţii bine reglementate. responsabil de supravieţuirea naţiunii şi. De la origini până astăzi. cenzura în mass-media americană a fost mult mai evidentă decât în cazul războiului din Irak (1991). pe timpul pregătirii şi ducerii războiului din Afganistan. 140-142. iar legea prin care s-a instituit este neconstituţională. 425 Potrivit D.423 Când cenzura instituţională depăşeşte limitele prevăzute de art. De pildă. . Cenzura neinstituţională este acea cenzură nereglementată şi care se exercită de grupuri de interese. libertăţilor sau intereselor legitime.mai ales în democraţiile în care libertatea presei este asigurată –. lezarea drepturilor. prin mijloace ilegale sau neinterzise de lege. urmat de nepublicare sau nedifuzare sunt forme ale cenzurii neinstituţionalizate. Iaşi.. libertăţile. 1996. taină. interesul public. Poate cel mai evident instituţional şi cel mai organizat proces de cenzură are loc în ceea ce priveşte mass-media. la dezinformarea inamicului? Sunt întrebări care ne fac să credem că cenzura este un rău necesar. că uneori cenzura slujeşte valorile. de proprietar. 424 A se vedea Jean-Nöel Jeanneney.” 253 422 .

informaţiile din categoria a treia. este şi ca urmare a unei opoziţii ineficiente sau chiar complicitare. În doctrină se face distincţie între informaţii în raport de care cenzura este mai mult sau mai puţin legitimă astfel: . din cauza circumstanţelor sale excepţionale. reduce impozitele.) evident că ar fi tentat să profite428 şi să săvârşească faptele ilegale de acest gen. anumite fapte de evaziune. a informaţiei etc. 4 şi 5 din Legea nr. atât de la putere cât şi din opoziţie. Oricum.254 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE interesele legitime etc. activităţii acesteia sau a altora. 676.” 429 Credem că este discutabilă practica unor mijloace de informare în masă de a-şi orienta tirul criticilor numai asupra puterii. 52/2003. decizii şi uneori chiar în aplicarea lor o perioadă de timp. coruptă. se admite regula că cenzura de orice fel este interzisă cu excepţiile prevăzute în mod expres de lege. op.. deoarece ea trebuie să se exercite în mod constructiv.. etc. precum şi actele normative şi şedinţele exceptate. Astfel de practici pot favoriza ajungerea la putere cu ajutorul presei a unei opoziţii necontrolate social. ordinele şi instrucţiunile elaborate de miniştri. 366.. prevede limitativ autorităţile administraţiei publice obligate la transparenţă decizională. transparenţa vieţii publice. p. Ceea ce a fost cenzurat ca secret trebuie.informaţii privind moralul armatei şi populaţiei. se referă numai la deciziile luate de autorităţile administraţiei publice respectiv Hotărârile de Guvern. impune adoptarea de soluţii imediate în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public. hotărârile şi deciziile autorităţilor administraţiei publice locale etc. cenzura instituţională trebuie să prevină numai difuzarea informaţiei clasificată în mod legal potrivit Constituţiei. comodă etc.informaţii privind activitatea guvernanţilor şi oamenilor politici. marşul lui Mac-Mahon asupra Sedanului fusese revelat generalilor germani de către ziarele franceze şi că aceasta a fost una din cauzele înfrângerii francezilor. ca secretă. 9 din Lege se dispune: „În cazul reglementării unei situaţii care. graţiază pedepsele.. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa în administraţia publică. „La începutul războiului din 1914. Pe de altă parte nu există guvernare posibilă fără o oarecare doză de 427 secret. Jean-Nöel. Sunt decizii care dacă s-ar elabora în condiţii de transparenţă totală ar constitui un eşec sau ar favoriza săvârşirea unor fapte prejudiciabile şi chiar penale.informaţii privind operaţiunile de război şi acţiunile diplomatice. Art. De aceea se vorbeşte făcându-se distincţie între transparenţa ante fatum şi post fatum. Credem că opoziţia trebuie să fie responsabilizată alături de putere. în cazurile reglementate de Constituţie şi numai dacă sunt necesare într-o societate democratică. De pildă. Iar în art. 254 427 . etc. care poate fi chiar ineficientă. De pildă.” 428 Legea nr. bineînţeles când este vorba de interes public. Secretul este necesar în elaborarea diverselor soluţii. 677. cit. dezincriminează (bancruta frauduloasă. Dacă o putere este abuzivă. dacă cineva ar şti că urmează să apară o lege care amnistiază faptele infracţionale. . în 1870. 678. 6 pct. de regulă trebuie să fie cel mai puţin cenzurate.429 Nu trebuie omis că şi opoziţia îşi are rolul şi responsabilitatea ei în succesele sau insuccesele puterii şi de aceea poate şi trebuie să fie criticată. 679. evident numai atunci când clasificarea este necesară într-o societate democratică. neglijând opoziţia. . în Franţa se evoca adeseori faptul că. Ca urmare. bineînţeles în anumite limite. proiectele de acte normative se supun adoptării în procedură de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare. după o anumită perioadă de timp să fie supus transparenţei post factum pentru a permite controlul social asupra autorităţii.

de posibilitatea unei măsuri privind interdicţia de a profesa ori teama de a rămâne fără loc de muncă i-ar putea determina pe jurnalist. ştire) falsă care ajunge la public pe alte canale decât cele obişnuite. Valerică Dabu. 431 Kent Middleton ş. deformării sale. Dar ar fi incorect să nu se accepte existenţa unei autocenzuri determinată de un anumit nivel de pregătire. 682. Libertatea de exprimare. publicul nu are ocazia să judece valoarea ideilor sau să ofere o viziune critică a acestora. când guvernul se angajează în sancţiuni după publicare în loc de cenzura prealabilă. precum şi de regulile deontologiei. « Cenzura prealabilă intimidează comunicatorul şi diminuează considerabil faptele şi ideile valoroase pe care publicul are dreptul să le cunoască. Iaşi. a interzice aceasta înseamnă a distruge libertatea presei. Mai mult. prejudiciind atât comunicatorul cât şi publicul. conştient sau inconştient.193-204. cit. radiodifuzor etc. răutăcios sau ilegal. la diferite niveluri sociale şi psihologice. p.1/2004. Dimitrie Licu Bogdan. Cenzura prealabilă. Pe de altă parte când cenzura prealabilă blochează comunicarea către public. Evident că aceasta ţine de autoreglarea socială. sau de unele interese incorecte.. cenzura ulterioară şi publicitatea excesivă. Teama de închisoare. cit. deoarece aceasta de regulă nu se materializează.Transparenţă. Astfel o informaţie (opinie.a. 432 Kent Middleton.52. În acelaşi sens Curtea Supremă de Justiţie a Statelor Unite ale Americii a statuat că «cenzura înaintea publicării este cea mai serioasă şi cea mai intolerabilă încălcare a Primului Amendament»431. Juristul englez William Blackstone scria că libertatea presei «constă în a nu cenzura înainte de publicare. de bunele moravuri. op. bun simţ. cultură.. cenzura prealabilă este o interdicţie directă. p. op. Sancţiunile ulterioare publicării dacă totuşi intervin. Editura. socotim că cenzura prealabilă inhibă mai mult libertatea de exprimare decât sancţiunea după publicare. Cenzura operează. Orice om liber are dreptul de netăguit de a împărtăşi publicului ce sentimente doreşte . educaţie. Deşi nu toţi cercetătorii sunt de acord. 2000.8. Polirom. 255 430 . În revista „Dreptul” nr. Pentru cel care doreşte să publice mesajul. trebuie să suporte consecinţele nechibzuinţei sale». el nu are întotdeauna resursele necesare pentru a acuza fiecare editor pe care l-ar fi cenzurat în prealabil dacă ar fi avut ocazia. însă dacă aceasta publică ceva neadecvat. în timp ce posibilitatea sancţiunii după publicare este mai îndepărtată fiind o ameninţare mai puţin inhibitoare. Legislaţia comunicării publice. Autocenzura poate fi conştientă sau inconştientă. p.430 680. »432 683. 433 În cazul când informaţia adevărată ajunge pe alte căi la public există riscul distorsiunii. 681. prezintă riscuri cum sunt : A se vedea Dr. oferă avantajul că permit ideilor să circule pentru că expresia nu mai este cernută de sita birocratică. Când este permisă cenzura prealabilă.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 255 2. al manipulării prin retransmitere atipică favorizată de caracterul ascuns etc. să renunţe la dezvăluirea unor informaţii de interes public riscante într-o anumită conjunctură.2 Cenzura prealabilă. Regimul sancţionator excesiv sau teama instituită prin alte mijloace este baza autocenzurii excesive.52. există riscul ca informaţia să ajungă la acesta pe alte canale cu o serie de implicaţii negative433.

Cenzura este de două feluri : cenzura prealabilă şi cenzura ulterioară. verdictul. 10 din Convenţie.. din moment ce într-un domeniu în care este improbabil să ai o certitudine. Contează prea puţin că opinia sa este una minoritară şi poate părea a fi lipsită de fundamentare. Cenzura prealabilă. Oficialităţile calomniate pot intenta proces presei.tacite .se amplifică cu cât Guvernul devine mai complex. Culegere de hotărîri şi decizii 1998 – VI. în art. informaţi şi de mijloacele de verificare a informaţiei în cauză. pe baza legislaţiei britanice în vigoare la acea dată privind “Contempt of Court”436. etc.20 pct. competenţă. dar este neconstituţional să se interzică total publicarea pentru că unele informaţii ar putea fi defăimătoare sau scandaloase». cenzura ulterioară şi publicitatea excesivă. de a verifica. interesaţi.a ajuns la cei competenţi. consecinţele cenzurării sunt grave fiind încălcate dreptul la informaţie. alte drepturi constituţionale cu cauzarea de prejudicii materiale şi morale. ştirea) cenzurată prealabil este adevărată şi prezintă interes pentru public. Valerică Dabu. analiza. aprecia corect şi accepta.434 685. 436 Contempt of Court – literar se traduce – dispreţ faţă de Curte. Curtea Europeană a decis că instanţele din Anglia au încălcat art.cenzurată prealabil. cit.. pentru aceştia de regulă credibilitatea informaţiei este dată de faptul cenzurării prealabile. mijloace etc. . fiind expuşi manipulării. interesaţi de aceasta şi care au mijloace de a o susţine sau combate.cunoaşterea a ceea ce se intenţionează a fi publicat. Libertatea de exprimare.2 din Constituţia Spaniei se dispune : « Exercitarea acestor drepturi nu poate fi restrânsă prin nici o formă de cenzură prealabilă ». Curtea arată că interdicţia în cauză a « avut efectul de a cenzura parţial munca reclamantului şi de a limita substanţial atitudinea acestuia de a expune public o teză care are locul său în dezbaterea publică a cărei existenţă nu poate fi negată. 684. A se vedea Dr. p.acela de a nu ajunge la cei competenţi. În cazul în care informaţia (opinia. aceştia au reţineri să o combată public şi astfel.. 437 Decizia Hestel vs. În august 1998.Transparenţă. de către cei care au « legal » dreptul de a interzice sau « puterea » de a interzice . De pildă. de către instanţa care a interzis reclamantului să publice articole referitoare la pericolul ce-l prezintă cuptoarele cu microunde asupra sănătăţii. p. informaţia falsă. 10 din Convenţie. op. al celor competenţi. 686.256 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE .1/2004. ar fi excesiv să limitezi libertatea de exprimare numai la susţinerea unor idei general acceptate »437. Curtea Europeană a decis că se comisese o încălcare a dispoziţiilor art.200-201. . cînd au interzis publicarea unui articol referitor la un medicament în litigiu şi efectele acestuia.04. În revista „Dreptul” nr.atunci când pe căi ocolite. Regatul Unit (26.435 Legile din diferite ţări interzic în mod expres cenzura prealabilă. etc. Dimitrie Licu Bogdan. în procesul dintre Sunday Times vs. Curtea Supremă de Justiţie a Statelor Unite ale Americii a decis că expunerea în presă a corupţiei oficialităţilor – «expresie pe care Guvernul vrea cel mai mult să o cenzureze . Cenzura prealabilă este favorizată de următoarele condiţii : . Kent Middleton. De pildă. Elveţia din 25 august 1998.1979). fiind astfel lipsită de girul acceptării conştiente. 256 435 434 .este foarte uşor asimilată ca adevărată de cei care nu au timp. împrejurare ce favorizează manipularea . consumatorii sunt lipsiţi de opinia. 52.

În doctrină se vorbeşte de o aşa zisa „cenzură jurnalistică”sintagmă care ar consta.pluralismul real al presei. versiunea română. Les Inrockuptibles. . . ale nivelului de cultură şi civilizaţie şi ale cerinţelor juste. libertăţilor şi intereselor legitime ale celorlalţi. 55.deficienţe în constituirea şi funcţionarea garanţiilor instituite de lege . 1999.autocenzura excesivă este determinată de riscul sancţiunii ulterioare care este mai mare decât aprecierea socială şi a autorităţilor corecte a serviciului social făcut prin încălcarea cenzurii. 1998 citat de Ignacio Ramonet în „Tirania comunicării”.deficienţe în organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice.controlul şi avizul pentru publicare dat de o autoritate formală sau informală din interiorul mijlocului de informare în masă sau de autorităţi formale ori informale din exteriorul acestuia . a bunelor moravuri. Paris.imposibilitatea publicării în lipsa controlului şi avizului prealabil .gradul de manipulare individuală sau colectivă . . . p. responsabilitatea. fizice. onestitatea. legale. Editura Galilée. împrejurare care determină autocenzura excesivă .finanţatorul. .cunoaşterea. 257 438 . curajul. .protecţia insuficientă a mijloacelor de informare în masă sub aspectul independenţei juridice. de monopolul presei de aservirea sau neaservirea presei etc. .autocenzura determinată de regulile bunei cuviinţe.grupurile de interese prin mijloace neinterzise de lege sau chiar interzise de lege. civilizaţie şi informare al publicului ţintă . 687. precum şi de respectul drepturilor. . cinstea.aplicarea de sancţiuni disproporţionate cu fapta de a se sustrage controlului şi avizului prealabil pentru publicare. psihice etc. . Cenzura prealabilă poate fi cauzată de : . politice. în interesul public sau al altor interese pe care din nefericire uneori le servesc. 16 dec.) .autorităţile publice. nu critică practicile criticabile ale confraţilor săi. .de orice persoană care are posibilitatea prin mijloace legale sau ilegale.nivelul de cultură. patronul mijlocului de informare în masă. . în comportamentul oricărui ziarist care vrând să facă o carieră normală în domeniu. .situaţii sau stări excepţionale (starea de necesitate. Cenzura prealabilă mai poate fi favorizată de : .DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 257 .438 . legitime ale « perioadei » respective. . În acest sens Patrick Champagne arată: „Ca să se vândă. 688. mijloacele de informare trebuie să ofere o imagine favorabilă despre ele însele şi să fie convingătoare cel puţin în legătură cu integritatea şi imparţialitatea lor”. starea de război etc.competenţa sau incompetenţa. demnitatea celor care ocupă demnităţi şi funcţii publice . apărarea clauzei de conştiinţă. . economice. . .

Credem că interdicţiile sunt de două feluri : .53 441 Idem pag.7 din Constituţia României). 690.440 De asemenea agenţii economici privaţi pot interzice angajaţilor săi să nu divulge informaţii care ar putea pune în pericol securitatea naţională. din partea autorităţilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice.Interdicţii în scopuil protejării valorilor supreme prevăzute de actele fundamentale (constituţii) şi de legi date în baza acestora. După unii autori cenzura prealabilă este justificată pentru prevenirea obscenităţii. la ură naţională. angajaţii C.439 . de clasă sau religioasă. De regulă. se dau sau se resping numai cu respectarea legii. prin alte acte normative. contrare bunurilor moravuri.53. cu excepţia interdicţiilor prevăzute de Constituţie şi legile date în baza acesteia. sau contracte.504/2002 referitor la cenzură prevede: „ (1) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă. etc. române sau străine.Interdicţiile stabilite în baza legii. pentru că tribunalele pot determina la fel de uşor înainte ca şi după publicare dacă o afirmaţie este obscenă. în comunicare pot constitui acte de cenzură prealabilă sau ulterioară sub aspectul cenzurii libertăţii de exprimare. a publicităţii false şi fraudei în cauzele comerciale.30 pct. Autorizările de orice fel. se îndeamnă la război de agresiune. licenţa de emisie. incitarea la discriminare. Dar nu toate autorizaţiile sunt neconstituţionale sau nelegale.(art. 691. de aceea potrivit Constituţiei sunt introduse autorizările prealabile cum ar fi licenţa audiovizuală442. sau care ar putea da la iveală secrete de afaceri sau să încalce intimitatea441. forma sau modalităţi de prezentare a elementelor serviciilor de programe. de a nu-şi exprima opiniile politice în locuri publice sau la locul de muncă. celelalte interdicţii ţin de cenzura prealabilă care nu poate fi exercitată decât de instanţele judecătoreşti cu toate garanţiile prevăzute de lege. Kent Middleton op. de către autorităţile şi instituţiile publice. Cit. falsă sau ilegală. (2) Independenţa editorială a difuzorilor este recunoscută şi garantată de prezenta lege. exercitarea dreptului şi libertăţii trebuie efectuată în anumite condiţii de protecţie a drepturilor şi libertăţilor celorlalţi. Idem pag.I. sau ca licenţă ori autorizării în cazul contractelor. Pag. trebuie să semneze un astfel de contract care îi obligă la cenzură pe viaţă. a înţelegerilor şi impozitelor discriminatorii.504/2002). naţiunea.53 442 Licenţa audiovizuală – este actul juridic prin care Consiliul Naţional al Audiovizualului acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdicţia României dreptul de a difuza. autorizaţia de retransmisie.A. într-o zonă determinată. la separatism teritorial sau la violenţă publică precum şi manifestările obscene.După unii autori cenzura poate îmbrăca forme diferite cum ar fi interdicţiile în forma clasică. acestea vizează acte şi fapte evidente prin care se defăimează ţara. care atunci când se solicită. 258 440 439 . De pildă. un anume serviciu de programe (art.1 din Legea nr. rasială. Autorizările sunt necesare în cazurile în care pentru protejarea intereselor publice şi private. (3) Sunt interzise ingerinţe de orice fel în conţinutul. De exemplu legiuitorul român în art.6 al Legii nr. pentru funcţionarii publici şi ceilalţi salariaţi ai acestora de a nu divulga secretele de stat sau de serviciu.258 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 689.

impozitele şi taxele se stabilesc numai prin lege. faptul că interdicţiile şi autorizările sunt prevăzute prin lege sau pe baza legii în domeniul comunicării. precum şi a normelor privind drepturile omului prevăzute în convenţiile şi tratatele ratificate de România. pot fi atacate conform procedurii contenciosului administrativ la instanţele competente. În astfel de situaţii.” „ (1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social. art. mascate sub circulaţia informaţiilor. la care publicul are dreptul”. dar el poate fi utilizat pentru a aboli reglementările bazate pe conţinut sau care fixează sarcini disproporţionate pentru presă.) nu scuteşte presa scrisă şi audiovizualul de respectarea legilor existente pentru afaceri. încălcarea regulilor cenzurii poate fi sancţionată civil. după caz. 693. diversitatea culturală.În literatura de specialitate. 1 din Constituţie în care se dispune: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Proprietarii de ziare nu au imunitate în ceea ce priveşte formele obişnuite de impozitare pentru susţinerea guvernului.443 694. în condiţiile legii. impozitele discriminatorii aplicate media sunt considerate ca o formă de cenzură : ”Primul Amendament (al Constituţiei S.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 259 (4) Nu constituie ingerinţe normele de reglementare emise de Consiliul Naţional al Audiovizualului în aplicarea prezentei legi şi cu respectarea dispoziţiilor legale. (3) Răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate revine.A. sancţiuni care pot fi uneori anterioare dar de regulă ulterioare. Pag.) a hotărât că impozitele discriminatorii asupra presei sunt neconstituţionale.54. iar celelalte acte normative. Potrivit Constituţiei României.” Or orice impozitare discriminatorie a mijloacelor de informare în masă poate fi o îngrădire a dreptului la informaţie al persoanei. sau autorului.2. 692. Pe de altă parte. ori conform art.U. „sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale”.” (art. 53 pct. Curtea Supremă (a S. dar nu pot fi supuse impozitelor care cenzurează presa.A.504/2002).U. 1. nu înseamnă că nu pot contraveni dispoziţiilor constituţionale. (2) Toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. încalcă Primul Amendament şi cel de al Paisprezecelea Amendament pentru că ele constituie „dispozitive deliberate şi calculate. Cit.3 din Legea audiovizualului nr. 138 pct. (5) Nu constituie ingerinţe prevederile cuprinse în codurile de conduită profesională pe care jurnaliştii şi radiodifuzorii le adoptă şi pe care le aplică în cadrul mecanismelor şi structurilor de autoreglementare a activităţii lor dacă nu contravin dispoziţiilor legale în vigoare. Aceste taxe. În astfel de situaţii legea 443 Kent Middleton op. 31 pct. Impozitul discriminatoriu este contrar acestor dispoziţii constituţionale precum şi art. administrativ sau chiar penal. radiodifuzorului. 259 . cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.De precizat că. informarea. educarea şi divertismentul publicului. dispoziţiile din lege pot fi atacate pentru neconstituţionalitate la Curtea Constituţională. lingvistică şi religioasă.

în aşa fel încât să nu se afecteze drepturile. 2. nonverbală denumită şi comunicarea nonverbală445. Libertatea de exprimare. care ridică problema conţinutului neutru. împiedicarea traficului rutier sau pietonal. 445 446 Comunicarea nonverbală între oameni. Cit. tribunalele întreabă dacă reglementarea reflectă un interes major al guvernului. marşul tăcerii.. mai corect zis sancţionarea ulterioară a publicării este admisă în art. sunt exprimări simbolice non verbale. Valerică Dabu.10 pct. 696. Dacă răspunsul la toate aceste întrebări este afirmativ. Dimitrie Licu Bogdan. libertăţile fundamentale şi interesele legitime ale celorlalţi. cenzura ulterioară şi publicitatea excesivă.444 695. 260 . dacă interesul guvernului nu se leagă de suprimarea libertăţii de expresie şi dacă interdicţia depăşeşte nevoia de libertate de exprimare. este legată de aşa-zisul conţinut neutru al acesteia.30 pct. p. greva japoneză – prestarea serviciului.Expresia simbolică.3 Cenzura ulterioară. manierei discursului simbolic este constituţională”446.7 şi 8 din Constituţia României.2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Conţinutul neutru vizează exprimarea prin fapte şi nu prin vorbe. Restricţiile în scopul protecţiei interesului public şi privat legitim nu trebuie să afecteze conţinutul comunicării nonverbale ci numai modalitatea de exprimare a acesteia. art.1/2004. poate determina apariţia autocenzurii excesive. 697. vizează momentul. maniera de expresie. spaţiului.260 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE în cauză poate fi atacată conform Constituţiei la Curtea Constituţională iar celelalte acte normative la instanţele judecătoreşti. atunci va publica având încrederea că nu va fi sancţionat ulterior pentru unele încălcări de importanţă mai mică decât valorile apărate prin publicarea în cauză. Reglementările pentru comunicarea non verbală. dormitul în parc – protestul împotriva tratamentului aplicat vagabonzilor. pichetarea în linişte.Cenzura ulterioară a libertăţii de exprimare. În revista „Dreptul” nr.6. Referindu-se la practica judiciară în materie. Dar cenzura ulterioară.55. în Statele Unite ale Americii. care este o formă a cenzurii prealabile. Sancţiunile ulterioare publicării „constituie cea mai cunoscută metodă constituţională de a preveni expresia păgubitoare”se susţine în literatura de specialitate. instituită prin sancţiuni excesive.Transparenţă. în situaţiile când acestea se desfăşoară în spaţii publice.29 pct. dar fiecare salariat va purta o banderolă sau alt însemn care exprimă nemulţumirea în relaţia cu patronul. păstrarea curăţeniei în comunitate.8. 444 A se vedea Dr. Aceasta presupune că cel care publică să analizeze riscurile şi dacă ceea ce publică este corect şi urmăreşte un interes public legitim. etc. De asemenea se ţine cont şi de implicaţiile „expresiei” asupra interesului public cum ar fi de pildă. este acea comunicare care foloseşte alte mijloace decît cele verbale.200-201. în doctrină se arată: pentru a verifica constituţionalitatea reglementărilor pentru conţinutul neutru. reglementarea asupra timpului. Tribunalele întreabă uneori dacă există suficiente canale de comunicare alternative celui interzis prin reglementare. Kent Middleton op. a funcţionării unei autorităţi sau instituţii publice.2 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. De pildă arderea livretelor militare semnifică protestul împotriva războiului. precum şi în art. Cenzura prealabilă. Pag. locul.

Câteva elemente din cazul acesta au fost mai târziu ecranizate în The Fugitive. De asemenea. insistând asupra refuzului acestuia de a se supune testului cu detectorul de minciuni. Sheppard a devenit suspect la scurt timp după moartea soţiei sale. Cenzura prealabilă. încât aceştia au fost nevoiţi să iasă din sală pentru a putea vorbi fără ca presa să tragă cu urechea. 699. Adesea. sau le condiţionează. Dimitrie Licu Bogdan.10 din Convenţia Europeană. p.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 261 Reglementările prin care se interzic comunicările nonverbale în spaţii publice. 700. libertăţile şi interesele legitime ale altora. s-a întrebat „de ce nu e Sam în închisoare?”. Valerică Dabu.Transparenţă. într-un editorial de pe prima pagină. Pe parcursul procesului din 1954. nu s-au încălcat dispoziţiile art.Dreptul de a informa. Presa a citat un detectiv al poliţiei care afirmase că explicaţia dată de Sheppard asupra morţii soţiei sale era suspectă. În 24 de ore de la publicarea acestui editorial. Se spunea că „a scăpat basma curată” iar cineva. Comunicarea nonverbală în spaţii private şi libertatea de exprimare nu poate fi limitată dacă nu depăşeşte spaţiul respectiv şi prin aceasta ar afecta drepturile. Fotografii se îngrămădeau pe coridoare. cenzura ulterioară şi publicitatea excesivă. Curtea Europeană prin Hotărârea din 27 august 1997(Rapoarte 1997 – v.1/2004.50) a decis că prin obligarea unui ziarist la plata unei amenzi pentru publicarea unui articol susceptibil a influenţa rezultatul unei proceduri penale în care era implicat un fost ministru. mişcarea reporterilor prin sală a făcut ca avocaţii şi martorii să audă cu dificultate întrebările. El a pretins că s-a luptat cu intrusul. prin articolul său a depăşit limitele impuse în interesul bunei administrări a justiţiei. 261 . În revista „Dreptul” nr. înainte ca procesul să înceapă. Sheppard a spus că s-a trezit în mijlocul nopţii şi a văzut „o siluetă” care stătea lângă soţia sa. răspunsurile. Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât că mediatizarea de senzaţie făcută cazului doctorului Sam Sheppard.Interesant ni se pare cazul următor :„ În anul 1996. l-a împiedicat pe acesta să beneficieze de un proces cinstit.8. judecătorul i-a aşezat pe reprezentanţii presei atât de aproape de Sheppard şi avocatul său. însă acesta l-a lovit până şi-a pierdut cunoştinţa. presa a contribuit la transformarea procesului într-un „circ roman”. deoarece reclamantul ziarist. 2. Imediat.201-203. mărturiile etc. În acest timp.447 698. ziarele locale au publicat o mulţime de informaţii şi opinii. deoarece era posibil ca acesta să fi putut influenţa rezultatul procesului. Sheppard a devenit ţinta unei mediatizări senzaţionale. Libertatea de exprimare. Ziarele din Cleveland l-au acuzat pe Sheppard că a împiedicat investigaţiile poliţiei. făcând poze 447 A se vedea Dr. prin atac la persoana magistratului şi încălcarea regulilor eticii ziaristice. al agentului media este incompatibil cu influenţele exercitate cu rea credinţă asupra organelor judiciare. când vecinii pe care el îi chemase au descoperit cadavrul lui Marilyn Sheppard în dormitorul de la etajul casei lor..4 Publicitatea excesivă şi procesul echitabil. Calvarul lui Sheppard a început la 4 iulie 1954. trebuie să lase libere alte canale de comunicare care să le substituie pe cele interzise sau condiţionate. osteopat din Cleveland. Sheppard a fost arestat de autorităţi.

” Ignacino Ramonet. analize psihologice. Publicitatea excesivă poate îmbrăca două forme: publicitatea în favoarea unei părţi într-un proces şi publicitatea în defavoarea unei părţi într-un proces.448 703. în cartea sa Les Nouveaux Chiens de garde. să controleze atmosfera şi comportamentul celor din sala de tribunal pentru ca toate părţile din proces să fie la adăpost de influenţele externe. avertizarea şi un nou proces”. evident că aceasta se constată de completul de judecată. Serge Halimi.449 Astfel uneori publicitatea excesivă are la bază speculaţii. pe motiv că acesta nu a avut parte de un proces echitabil ca urmare a unei publicităţi excesive. Speculaţii.185-187. atâta timp cât nu se încalcă dreptul acuzatului la un proces cinstit. de reţele de complicităţi. inclusiv magistratul. domnului 448 449 Kent Middleton op. în special. 45. Curtea a subliniat de asemenea şi rolul presei în protecţia controlului exercitat de opinia publică asupra sistemului judiciar. Bucureşti. totul este în regulă. marfa unei profesiuni din ce în ce mai fragilizate de spectrul şomajului. Acesta a făcut apel la trei Curţi de Apel şi a petrecut 12 ani în închisoare.262 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE juraţilor. Pentru a preveni sau înlătura consecinţele mediatizării excesive a unui proces.. a demonstrat magistral cusururile unui mic grup de ziarişti de marcă din Franţa: „Mijloacele de informaţie franceze se proclamă împotriva puterii. schimbarea juriului sau a completului prin recuzare. în timp ce presei îi trebuie impuse cât mai puţine restricţii posibile. Un grup mic de ziarişti omniprezenţi îşi impun propria definiţie asupra informaţiei. toate acestea sunt destul de îndepărtate de jurnalismul responsabil. martorilor. În ceea ce priveşte folosirea camerelor video şi aparatelor de fotografiat în sala de şedinţă. pag. Editura Doina. Ei slujesc interesele stăpânilor lumii. de o gândire de piaţă. amânarea procesului. Dar presa scrisă şi audiovizuală este dominată de un jurnalism obedient de grupuri industriale şi financiare. Tirania comunicării. referindu-se la publicitatea în cazul Clinton-Lewinsky arăta: „Canalele de ştiri în flux continuu nu au tratat de loc scandalul Clinton-Lewinsky în contextul lui. Carl Bernstein. sau alte de multe ori probe indubitabile. Curtea Supremă a revenit asupra verdictului iniţial. funcţionarea corectă a justiţiei sociale ci de alte interese îndoielnice. Sunt noii câini de pază. S-a spus că judecătorii trebuie să aibă certitudinea că acuzaţii au parte de un proces în care opiniile sunt imparţiale. trebuie induse doar de probele şi argumentele din tribunal şi nu de influenţa din exterior. abţinere. 262 . în literatura de specialitate se propun ca soluţii: strămutarea procesului. cit. fie ea conversaţie privată sau ştire publică”. analize psihologice etc. p. 2000. De aceea. Juriul l-a condamnat pe Sheppard pentru crimă. judecata separată. până când. 701.” 702.Încă din 1907 judecătorul american Oliver Wendel Holmes referindu-se la sistemul judiciar american susţine că „teoria pe care se bazează sistemul nostru rezidă în faptul că toate concluziile la care se ajunge într-un caz. avem şi o presă „tabloid” graţie. „sechestrarea.În timp ce Curtea Supremă considera că Sheppard nu a avut parte de un proces cinstit din cauza mediatizării dăunătoare şi a atmosferei de bâlci din sala de judecată. Din nefericire de multe ori publicitatea excesivă nu este determinată de aflarea adevărului. preşedintele completului trebuie să protejeze completul judecătoresc şi juriul de mediatizarea dăunătoare a cazului. departajarea juraţilor influenţaţi de mediatizare. ceea ce deformează adevărul mediatic. avocaţilor şi acuzatului iar prin publicarea fotografiilor i-au expus pe aceştia la diferite influenţe. opinii şi nu mărturii. favorizând manipularea sau presiunea asupra magistratului ori membrilor juriului. În sfârşit.

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare. care urmează să se pronunţe într-o cauză. 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului este interzisă „publicitatea” care „ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei”.publicarea actului de acuzare înainte de a fi citit în şedinţă publică de judecător.2003. se dispune: 1. următoarele informaţii: …. organ de cercetare penală. avocat.38/2003 privind publicitatea politică şi publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. p. în împrejurări speciale. Participarea şi intervenţiile avocaţilor în emisiunile audiovizuale în care se dezbat cazuri aflate în cercetare sau pe rolul instanţelor de judecată şi în care aceştia sunt angajaţi vor respecta normele deontologice ale profesiei de avocat.aprecierile tendenţioase asupra soluţiei probabile a unei judecăţi în curs şi altele care ar putea afecta desfăşurarea normală a unui proces echitabil. 293 din Codul penal Carol al II-lea era incriminată: .”În art. atunci când interesele minorului sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun.publicarea numelui judecătorilor. Reamintim aici că potrivit art.9 Dreptul agentului media de a întreba şi de a primi răspuns Ignacio Ramonet. 47. sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă atunci când. .03. sunt înclinate spre senzaţional şi opinii preconcepute.3 se dispune: „ Membri activi ai Baroului de avocaţi nu pot realiza sau modera emisiuni în care se dezbat cazuri aflate în cercetare sau pe rolul instanţelor de judecată.451 705.” 706.”452 2.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 12 din Legea nr. se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa .”450 704. 452 Decizia nr. În noul Cod penal în art. . publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei. ca şi New York Post. procuror. cu scopul de a intimida sau influenţa în orice fel judecata. În acest sens în acelaşi articol se arată că „accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia în interesul moralităţi. Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor . op. 327 pct. se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu zile-amendă. ori al securităţi naţionale într-o societate democratică. prevăzut la art. cit.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 263 Rupert Murdoch şi deci ziare pe care adevărul şi exactitatea nu le obsedează şi care. Tot în scopul asigurării imparţialităţi şi obiectivităţii justiţiei Consiliul Naţional al Audiovizualului a emis Decizia nr. 263 451 450 . al ordinii publice. În art. 38/2003 privind publicitatea politică şi publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii în care în art. Ameninţarea sau actul de intimidare comise faţă de un judecător. 1. dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces. integritatea corporală. f) informaíile privind procedurile judiciare. sănătatea unei peresoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare. cu ocazia judecării unui proces. 149/7. expert sau interpret în scopul de a influenţa comportarea acestuia în îndeplinirea obligaţiilor legale se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani. 2 sunt sancţionate: „Fapta de a participa la grupuri de presiune în sălile de judecată ori în incinta instanţei. dacă se periclitează rezultatul anchetei.

dă dreptul persoanei vătămate să obţină "recunoaşterea dreptului pretins. astfel potrivit art. 264 .obligaţia constituţională a mijloacelor de informare în masă. 31 pct.în anumite situaţii acest drept este garantat de dispoziţiile constituţionale care reglementează dreptul de petiţionare precum şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. pentru a obţine o informaţie corectă. Acest drept fiinţează nu numai raportat la informaţii de interes public. se fundamentează pe: . 51şi 52 din Constituţie).Acest drept al agentului media este strâns legat de dreptul de acces la sursele de informare oficiale sau neoficiale. în numele celor pe care îi reprezintă. 708. care acţionează în numele cetăţenilor. deci agentul media. iar în conformitate cu art. . îi corespunde şi dreptul de a întreba şi primii răspuns al agentului media. care pot influenţa modul de exercitare a funcţiei sau demnităţii publice şi care astfel devin informaţii de interes public.autorităţile publice sunt obligate să informeze corect cetăţenii (art. 4 din Constituţie) adică să exercite dreptul la informaţie. 2 din Constituţie). Dreptul de a întreba şi de a primi răspuns al agentului media. 4 din Constituţie autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.264 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI MEDIA ÎN DOMENIUL COMUNICÃRII SOCIALE 707. 51 pct.. nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. or acestei obligaţii. 52 din Constituţie. ci şi la acele informaţii din viaţa privată ce-i privesc pe demnitarii şi funcţionari publici. publice sau private de a informa corect opinia publică. anularea actului şi repararea pagubei”. . trebuie să întrebe şi să primească răspunsuri corecte (art. 31 pct.

în revista Dreptul.A. cenzură ulterioară şi publicitatea excesivă”. Valerică Dabu Dr. în “Investigarea criminalistică a locului faptei”.Bucureşti 2004. Dreptul de a informa.TEME pentru referat: Libertatea de opinie a agentului media.125-137. Dimitrie Licu Bogdan. .Legalitatea interceptării şi a înregistrării audio sau video a declaraţiei învinuitului sau inculpatului.A. p. Valerică Dabu. Kentt Middleton.(Legea audiovizualului). Dr. Dreptul de a întreba şi de a primi răspuns.R. Bucureşti. 1999 Dr. Editura Global Lex.Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului. Valerică Dabu. 504/2002 . Libertatea de exprimare a agentului media. nr.A patra putere. Monica Macovei .Regimul juridic al presei. Bucureşti. Valerică Dabu. Bucureşti.193-203. 148/2000. al agentului media. p.Libertate şi comunicare în lumea presei I.Ghid juridic pentru ziarişti. în revista Dreptul. . “Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. Editura Dacia. Polirom Iaşi 2002 Chamberlin Carmen Monica . Legislaţie şi etică pentru jurnalişti. Dr. “Libertatea de exprimare. 1999 . Dumitru Titus Popa .Legislaţia comunicării publice. Agenţia de Monitorizare a Presei.503. Editura S.Legea privind publicitatea.Drept Constituţional şi Instituţii Politice. Guşan Ana-Maria. BuCercelescu cureşti 2002.Protecţia constituţională a libertăţilor de opinie. Editura Norma. Bill F.C. Ana Maria Guşan. Luceafărul S. II. Bucureşti 2002.Răspunderea juridică a funcţionarului public. Spania. Cenzura. Germania şi Franţa). BIBLIOGRAFIE Dr.Dreptul comunicării. . Dr. Transparenţă.D. Miruna Runcan . Vol. Editura Robert Troger. Bucureşti 2001 .Cenzură prealabilă. Dr. S. Ed. Dreptul de acces la sursele de informare în Constituţia României şi în alte Constituţii (Italia. Cluj-Napoca.N. Ioan Muraru . 1999. Editura Teora.9/2003.S. Lucian Vasile Szabo . nr. nr. Editura Lumina Lex. al agentului media.O.1/2004.Legea nr. p.P. Dreptul la tăcere drept fundamental. Bucureşti. Valerică Dabu . 2000. .

pe când răspunderea juridică îşi are sursa în hotărârea instanţei judecătoreşti sau în actul autorităţii administrative de stabilire a acesteia. fixarea despăgubirii pentru actul sau faptul ce a cauzat daunele constatate.Responsabilitate juridică. are întotdeauna responsabilitate. iar partea vătămatã ar fi lipsită de posibilitatea realizării dreptului ei. 709. Ed. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 1. Definiţie. 41 454 A se vedea V. Editura Cultura Naţională. o capacitate. spre deosebire de răspunderea juridică. luarea măsurilor de siguranţă aplicate sau acordate conform unei proceduri prevăzute de lege454.CAPITOLUL V RESPONSABILITATEA JURIDICĂ. înseamnă a o lipsi de conţinutul ei juridic. C. 712. o vocaţie la răspundere). Răspunderea juridică a funcţionarului public. 713. Dabu. pentru eventualele fapte şi acte juridice săvârşite direct sau indirect prin alte persoane ori prin lucruri aflate în administrarea sa. prin lege453. că orice om liber şi stăpân pe faptele sale.Responsabilitatea juridică. face inactivă responsabilitatea Constantin G. Dissescu arată că responsabilitatea juridică este "fixarea. Statul în care nu funcţionează toate instituţiile cu responsabilităţi şi răspunderi este condamnat la anarhie şi la pieire. după cum responsabilitatea este ineficientă fără răspundere juridică. Consideraţii generale. iar garantarea drepturilor este formală. p. responsabilitatea şi răspunderea juridică sunt inerente existenţei Statului şi Dreptului atât pe plan intern cât şi pe plan extern.Simpla prevedere şi reglementare prin lege a responsabilităţii juridice. Global Lex. stabilită pe baza legii de către instanţă sau autoritatea administrativă competentă după caz. este o instituţie juridică prin care legiuitorul exprimă vocaţia la răspundere juridică a unei persoane. precum şi modul de înfãptuire al acesteia. este răspunderea concretă stabilită după o anumită procedură de o autoritate competentă (instanţa sau autoritatea administrativă) finalizată într-o sancţiune însoţită sau nu de anularea actului ilegal.Se ştie că. măsurarea consecinţelor unui act" ipotetic. Dissescu. 39 453 . Nestabilirea de legiuitor a organelor competente şi a procedurii de transformare a responsabilităţii în rãspundere. p. 1922. Noua Constituţie a României. răspunderea juridică. Observăm deci.Spre deosebire de responsabilitate (care este o răspundere în abstract.G. Bucureşti.A declara responsabilitatea prin lege fără a reglementa concomitent modul de transformare al acesteia în răspundere şi de înfãptuire concretă a răspunderii. nu echivalează cu despăgubirea sau garantarea despăgubirii părţii vătămate. Responsabilitatea juridică izvorăşte din lege şi se fundamentează numai pe aceasta. 710. libertatea fără responsabilitate şi răspundere juridică nu poate exista. 711. restabilirea situaţiei anterioare. Prof. Bucureşti. 2000. Responsabilitatea juridică se declară de lege. care se stabileşte de instanţa sau autoritatea administrativă competentă. Institutul Social Român. dar răspunderea efectivă nu o are decât în cazuri concrete. Pe de altă parte.

toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală a legii. procedurilor şi mijloacelor efective de prevenire. Temeiul responsabilităţii juridice îl constituie o sumă de principii. . control al Curţii de Conturi în domeniul privatizării. 716. fără a se încălca drepturile şi libertăţile celorlalţi. 2. p. 267 455 . libertăţilor şi intereselor legitime ale omului. Astfel după 1989. civilă. “principiul responsabilităţii asigură echilibrul forţelor. Dacă la principiile generale se mai adaugă spre reglementare şi altele specifice unor ramuri de drept. 1928. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 267 juridică455. le menţine pe toate pe aceeaşi linie. . Editura Librăriei Socec şi C. nimeni nu este mai presus de lege. în sensul că sunt şi trebuie să fie la fel de responsabili juridic şi să beneficieze de aceleaşi drepturi457. al demnitarilor etc. exercitarea drepturilor şi libertăţilor se face numai cu buna credinţă. educare şi reparare a oricărei încălcări a drepturilor.a) . 714. Principiile sunt ideile de bază general valabile ce se regăsesc în normele care reglementează instituţiile dreptului.toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. Drepturile şi obligaţiile juridice sunt virtuale în cadrul responsabilităţii juridice pe când în cazul răspunderii juridice sunt cuantificate şi delimitate pentru ca apoi să fie materializate. Tratat de Drept Administrativ. constituţională etc.nu trebuie să existe privilegii sau discriminări în faţa responsabilităţii juridice pentru nici o persoană şi nici pentru organele statului sau orice fel de funcţionari sau demnitari publici. accesul liber la justiţie este garantat pentru orice persoană. Astfel. principiile generale ale responsabilităţii şi răspunderii juridice sunt: 715. 456 După M. Principiile generale ale responsabilităţii şi răspunderii juridice. inclusiv în domeniul comunicării sociale.RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. chiar de un control al celor care iniţiază şi elaborează legile.principiul legalităţii responsabilităţii juridice care presupune: recunoaşterea ca valori supreme a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Bucureşti.b) Egalitatea în drepturi este un alt principiu care presupune că: . Văraru. 133. Din nefericire în prezent societatea românească traversează o criză de responsabilitate. ordinare şi alte acte normative emise în baza acestora. general valabile pentru toate formele de responsabilitate juridică456.Responsabilitatea juridică are mai multe forme de existenţă respectiv: penală. nu mai putem vorbi de control financiar eficient.toţi sunt responsabili în faţa şi în condiţiile legii. M. vom obţine responsabilitatea juridică specifică ramurii respective. administrativă. 457 Este ilegal atunci când unele autorităţi publice informează discriminator în mod nejustificat numai anumite mijloace de informare în masă sau agenţi media.. Văraru. evident în realizarea drepturilor şi libertăţilor lor. de către guvernanţi. prevederea şi garantarea prin lege de către stat a organelor. deci implicit a dreptului la informaţie şi derivatele acestuia. a dreptăţii în primul rând în Constituţie şi apoi în legi organice. şi face atent în fiecare moment pe cel neglijent asupra îndatoririlor sale".O.

. 719.i) Principiul reparării integrale a prejudiciului este un alt principiu al responsabilităţii juridice. anularea actului şi repararea pagubei. abatere disciplinară. 3. în sensul că. Intr-o bună administraţie. dar nu a făcut. ocrotire. 720. pct.h) Principiul existenţei şi dezvoltării sociale. De asemenea în art. 718. că nu poate exista responsabilitate dacă nu există libertatea de a alege comportarea care evită răspunderea. Scopul Statului şi în mod deosebit al administraţiei publice este satisfacerea nevoilor sociale obiective. înlăturarea în întregime a prejudiciului trebuie să urmărească restabilirea. organele abilitate în acest sens şi actele sau faptele generatoare. în patrimoniul persoanei lezate se pot produce noi şi noi urmări dăunătoare care. 1 din Constituţie se prevede cã persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică. contravenţie. 135 din Constituţie.g) Principiul concordanţei între drepturi şi obligaţii.. altfel. educare şi reparare. a situaţiei anterioare producerii prejudiciului. pe baza principiului serviciilor publice şi al solidarităţii sociale. ideea principală fiind de protecţie. 458 În cadrul mijloacelor de informare în masă este instituită şi o răspundere civilă în scară. abatere administrativă.268 RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. În situaţia în care au produs o pagubă persoanei în mod nejustificat. În accepţiunea sa propriuzisă.Dacă temeiul responsabilităţii juridice îl constituie legea. trecerea timpului o poate îngreuna sau zădărnici. 41 şi art. prin reparare. 268 .legea care reglementează responsabilitatea juridică. cvasidelict.d)Principiul personalităţii.e) Principiul libertăţii de voinţă. delict. chiar atunci când ar fi posibilă. chiar printr-un act administrativ legal. statul şi autoritatea publică sunt obligaţi să le repare. temeiul rãspunderii juridice îl constituie trei elemente cumulate: . la rândul lor pot fi cauza altor daune. 1 pct. Într-o astfel de situaţie inflaţia poate interveni reducând valoarea reală a sumei stabilită ca despăgubire. este îndreptăţită sã obţină recunoaşterea dreptului pretins. 723. Realitatea invederează întradevăr faptul că. art. inclusiv pentru incompetenţă.c) Principiul reparării prompte a prejudiciului. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 717. aspect la care ne vom referi în cele ce urmează. 724. în intervalul cuprins între data cauzării unui prejudiciu şi data reparării acestuia. restabilire pe care. apoi pe reparare şi în ultimul rând pe represiune. care pune accent în primul rând pe prevenire.săvârşirea actului sau faptului generator de responsabilitate care poate fi: infracţiune. 721. Nu poţi face răspunzător un funcţionar public decât numai pentru ceea ce acesta putea şi era obligat să facă. procedura înfăptuirii acesteia. serviciile publice trebuie să funcţioneze astfel încât sã nu aducă pagube vreunei persoane. între putere şi responsabilitate.f) Principiul umanismului. 722. a acţiunii ori inacţiunii. se declară răspunzătoare numai persoana fizică sau juridică. autor sau participant la săvârşirea faptei ori actului juridic cu unele excepţii prevăzute de lege458. act administrativ ilegal şi chiar legal în anumite cazuri strict prevăzute de lege act sau fapt juridic civil etc. 48. aşa cum rezultă din art.

). GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 269 . medic. în funcţie de tipul de principii şi norme juridice ce o reglementează. tinde să ocupe centrul dreptului civil şi al dreptului în totalitatea sa. responsabilitatea funcţionarului public. La fel şi responsabilitatea disciplinară.După conţinutul răspunderii ce o generează. poliţist. responsabilitatea materială a unei persoane fizice poate apare în următoarele situaţii: responsabilitatea materială a persoanei fizice. responsabilitatea materială. În dreptul civil se face distincţie între responsabilitatea pentru fapta proprie.În domeniul contravenţional. aceasta poate fi colectivă sau individuală. responsabilitatea contravenţională a persoanei publice şi responsabilitatea contravenţională a funcţionarului. civilă. poate fi de natură civilă. responsabilitatea funcţionarului public sau responsabilitatea unor categorii speciale de funcţionari (notar. arată Louis Josserand. printr-un act legal prevăzută de art. (de exemplu. responsabilitatea funcţionarului. 269 . 728. responsabilitatea poate fi: responsabilitatea contravenţională a cetăţeanului. administrativă sau specifică dreptului muncii. se ajunge la această problemă a răspunderii. 52 din Constituţie). responsabilitatea poate fi obiectivă sau subiectivă. Astfel. Pe de altă parte. responsabilitatea juridică poate fi: constituţională. responsabilitatea mai poate fi: materială.hotărârea judecătorească sau actul autorităţii publice împuternicite de lege prin care s-a stabilit şi înfăptuit în concret răspunderea juridică a persoanei fizice sau juridice. în domeniul persoanelor sau al familiei. în fiecare materie. disciplinară. ce apare în raportul de drept civil. responsabilitatea obiectivă a puterii publice. evident într-un raport de drept civil.De asemenea. pentru fapta sau actul păgubitor al serviciului public sau al funcţionarului public săvârşite fără vinovăţie. Responsabilitatea individuală poate fi: responsabilitatea cetăţeanului.RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. 3. În raport de specificul reglementării fiecãrei ramuri de drept. iar după pagubele cauzate: responsabilitate pentru daune morale şi responsabilitate pentru daune materiale. ca persoană fizică de drept civil. responsabilitatea devine punctul nevralgic comun al tuturor instituţiilor noastre". responsabilitatea pentru fapta altuia şi responsabilitatea pentru fapta lucrului sau animalului.După subiectul responsabilităţii. 729. 726. Din punct de vedere al vinovăţiei subiectului. în toate direcţiile. ministru etc. este de mai multe feluri. responsabilitatea este cunoscută sub două forme distincte: responsabilitatea de drept public şi responsabilitatea de drept privat. 727. contravenţională şi penală. ca şi în acel al bunurilor."Responsabilitatea juridică. Despre formele responsabilităţii juridice 725. penală. ea este a tuturor momentelor şi a tuturor situaţiilor. după specificul acesteia: administrativă sau de drept al muncii. în dreptul public şi în dreptul privat. administrativă etc.

GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE responsabilitatea funcţionarului public pentru pagubele cauzate persoanelor fizice ori autorităţilor administrative în raportul juridic de drept administrativ. 1999. ea este protejatã. p.doctrina admite "imunitatea" ziariştilor. În susţinerea acestei opinii s-a mers până acolo încât să se pretindă înlocuirea răspunderii juridice cu o răspundere morală sau cu o răspundere prevăzută în aşa zisele "coduri deontologice" elaborate de asociaţiile ziariştilor. 4. în prescripţiile legale privind protecţia tinerilor şi dreptul la onorarea persoanei". inclusiv din legile interne. Aceste drepturi îşi au limitele în prevederile legilor ordinare. citat de dr. ori de câte ori presa acţionează într-un interes public superior intereselor individuale. cit.n. Cu privire la această opinie avem serioase rezerve.270 RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. Bucureşti.)” . contravenţională ori pentru daune. "libertatea presei şi libertatea de informare prin radio şi film sunt garantate. Nici o cenzură nu poate avea loc. care izvorăsc din principiile unei societăţi democratice. p. Studii şi Cercetări Juridice nr. Dumitru Titus Popa în Dreptul Comunicării. 730. responsabilitatea civilă a funcţionarului public care apare atunci când săvârşeşte acte şi fapte civile în domeniul privat al statului. ori pentru daune.În ceea ce priveşte responsabilitatea administrativă aceasta poate avea următoarele forme: .În unele lucrări de specialitate (este adevărat puţine la număr) dar mai ales în unele articole apărute în presă s-au formulat idei cu privire la imunitatea ziariştilor sau la o responsabilitate diminuată a acestora. 459 460 Dr. p. Dumitru Titus Popa. 154 Yolanda Eminescu.responsabilitatea autorităţii administrative care la rândul ei poate fi contravenţională. fiind la adăpost de răspundere"460.responsabilitatea administrativă a persoanei fizice sau juridice sub forma contravenţională sau pentru daune. op. b) exigenţele profesiei şi urgenţa publicării nu permit întotdeauna verificarea amănunţită a exactităţii informaţiei (s. . 4/1988.responsabilitatea funcţionarului public care poate fi: disciplinară. 732. .în literatura juridică germană se afirmă "principiul potrivit căruia. ale ţărilor avansate.ns. precum şi din documentele internaţionale cu putere de lege. În susţinerea acestor opinii se aduc unele argumente astfel: . 329. 270 . 154. . evenimentul care în mod inevitabil se pot petrece la limita dintre viaţa publică şi viaţa privată". Dreptul Comunicării. 5 din Constituţia Germaniei.ns. Despre responsabilitatea şi răspunderea juridică a agentului media 731. Potrivit art.) îl constituie actualitatea. respectiv în cadrul raportului juridic de subordonare.aprecierea actelor ziariştilor trebuie să se facă cu mai puţină severitate decât în cazul autorilor de alte opere din două motive: a) "obiectivul activităţii lor (a ziariştilor . pe care o aseamănă cu cea a istoricilor (ziaristul este "istoricul clipei" spunea Albert Camus). Editura "Nemira". ori că responsabilitatea ziariştilor "nu poate fi încadrată în mecanica juridică a răspunderii în general"459.

ci o procedură specială de cercetare şi judecare care presupune avize. În cazul când nu s-a aprobat de una din Camerele Parlamentului cercetarea sau judecarea parlamentarului pentru o infracţiune. Spre exemplu: imunitatea parlamentară nu presupune favorizarea acestora prin prevederea unor pedepse cu limite mai mici.Observăm că potrivit acestui document internaţional cu putere de lege. ordinii publice.Pe de altă parte propunerile ca numai în cazul ziariştilor pentru calomnia prin presă. iar infracţiunea şi pedeapsa pentru aceasta ce cade asupra sa este aceeaşi din codul penal ca pentru orice cetăţean. însă s-a precizat că totuşi. intimidare şi influenţare în modul de exercitare a mandatului de parlamentar. precum şi alte drepturi sau libertăţi fundamentale ale omului. 19 pct. A crea o imunitate ziariştilor înseamnă a le înlătura responsabilitatea juridică ceea ce după opinia noastră ar afecta libertatea presei. tipărită ori artistică.RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. indiferent de frontiere sub formă orală. b) apărării securităţii naţionale. sănătăţii sau moralităţii publice". pentru că oricând poate fi încălcată prin restrângere sau abuz prin exces de libertate. mi se pare cel puţin discutabilă dacă nu în contradicţie cu principiile unei societăţi democratice. pentru a-i feri pe aceştia de şicane. în cazul infracţiunilor săvârşite de aceştia. iar în cazul funcţionarilor publici pedepsele la infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciu sunt mai mari decât în cazurile funcţionarilor din sistemul privat. nu s-a văzut încă "nimic cu adevărat rău în presa românească". 735. 2 şi 3 din Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice se dispune: "2. În art. precum şi uşurinţa cu care influenţează atât publicul cât şi politicul face ca presa să fie o putere fără responsabilitate". 736. la care a aderat şi România. În nici o ţară democratică. pedeapsa să nu mai fie închisoarea. Sergiu Celac a susţinut că mass-media este un 271 461 . sau prin orice alt mijloc la alegerea sa. O imunitate a ziaristului. Pedepsele sunt la fel şi pentru aceştia. şi astfel fac parte din dreptul intern. de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice fel. 734. asociată cu tendinţa presei de a se manifesta ca o putere în stat. Tendinţa într-o societate democraticã este de a reduce privilegiile până la a le înlătura şi cu atât mai mult aşa zisele imunităţi. exercitarea libertăţii de exprimare presupune răspunderi461 speciale. În consecinţă. după expirarea mandatului de parlamentar procesul penal poate continua fără nici o restricţie. Se ştie că libertatea fără responsabilităţi nu poate exista. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare.. Aceasta rezultă cu prisosinţă atât din legile interne cât şi din documentele internaţionale. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 271 733. 3. ea poate fi supusă anumitor limitări care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare: a) respectării drepturilor sau reputaţiei altora. Exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol comportă îndatoriri şi răspunderi speciale. mi se pare cel puţin discutabilă. pentru anumite categorii de persoane cu funcţii nu s-au instituit infracţiuni cu pedepse mai mici decât pentru ceilalţi. pe motiv că activitatea acestora apără un interes public. acest drept cuprinde libertatea de a cânta. aprobări prealabile etc. scrisă. dreptul persoanei la o informaţie corectă. La Conferinţa internaţională "Reconstrucţie şi integrare" reprezentanţii ţărilor Sud-Est Europene au declarat că libertatea de acţiune de care se bucură la ora actuală mass-media.

competitivităţii. p.Faţă de cele de mai sus. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE Potrivit art. acolo unde este cazul. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului se prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi. automat şi urgent. 272 . de a furniza o ştire sau o opinie greşită din dorinţa operativităţii. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a hotărât în art. La cererea persoanelor interesate.n. Academia Caţavencu. servirii interesului public etc." Din ultimele dispoziţii ale acestui document internaţional rezultă indubitabil că în cazul abuzului de libertate. a evalua riscurile inerente pentru agentul media de a fi manipulat. 737. 741. libertatea fără responsabilitate nu poate exista că altfel va duce la un abuz de libertate. 739. astfel.De asemenea. în scurt timp ar fi posibil ca politicienii să pună în seama presei luarea unor decizii. prin mijloace informative adecvate. Buc. informaţia trebuie obţinută prin mijloace legale şi etice (s. de privilegiat pentru agentul media. Agenţia de monitorizare a presei. chiar şi în cazul dezvăluirii unor date. 1003/1993 cu privire la etica ziaristică.). În art. Aceste limite nu pot fi determinate decât prin lege". intimidări sau să fie tras la răspundere pe nedrept. în art.)"462 740. 25 şi 26 din documentul mai sus menţionat se dispune: "În ziaristică scopul nu scuză întotdeauna mijloacele. fără a menţiona vreo excepţie în ceea ce-i priveşte pe ziarişti. mijloacele de informare în masă trebuie sã rectifice. De asemenea. 8 din Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului: "Libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu dăunează celuilalt: astfel. ţinând cont de caracterul nobil al acestei profesii. 59. de serviciu sau profesionale. 10 pct.n. problema este nu de a crea un statut de imunitate.09.272 RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. informaţii secrete de stat. 2002. ci de a veghea în primul rând ca un agent media sã nu fie expus la abuzuri. în Rezoluţia nr. considerăm că. a scopului său şi a riscurilor inerente acestei profesii. s-ar dovedi ineficiente". se impune angajarea responsabilităţii şi respectiv a răspunderii indiferent de cel care abuzează de aceasta. (s. Aceasta înseamnă a căuta în primul rând buna credinţă în actele acestuia. care ulterior. Ziarul "Cotidianul" din 27. rezultă fără dubiu că. 462 Jurisprudenţa europeană privind libertatea de exprimare. Tot ceea ce nu este interzis de către lege nu poate fi împiedicat şi nimeni nu poate fi obligat să facă ceea ce legea nu ordonă. 5 al aceluiaşi document se prevede "Legea nu are dreptul să interzică decât acţiunile periculoase pentru societate. iar în art.1999. 738. şi din această dispoziţie care face parte din dreptul intern românesc. libertăţi şi responsabilităţi (s. 2 că "Profesia de ziarist implică drepturi şi obligaţii.Consecventă acestor dispoziţii cu valoare universală. exerciţiul drepturilor naturale ale fiecărui om nu cunoaşte decât acele limite care sunt necesare altor membrii ai societăţii pentru a se bucura de aceleaşi drepturi. despăgubiri. a judeca din perspectiva acestuia în condiţiile lui. Aceasta presupune o foarte precisă reglementare a activităţii şi responsabilităţii agentului media.)". furnizând toate informaţiile şi opiniile care s-au dovedit false sau eronate.n. Legislaţia naţională trebuie să prevadă sancţiuni adecvate şi. trebuie văzut şi analizat cu mare atenţie dacă scopul factor prea puternic de presiune asupra politicului şi asupra publicului pentru a se putea încadra în limitele de acţiune ale unei organizaţii neguvernamentale şi. tracasări.

funcţionar public este persoana numită într-o funcţie publică. sunt supuşi după caz Legii privind statutul funcţionarului public sau al funcţionarului. activitate prin care trebuie să se pună capăt la ceva păgubitor. contravenţională sau penală după caz". civilă sau penală după caz". Astfel serviciile publice din care fac parte agenţii media sunt: posturile de radio şi televiziune publice. O situaţie deosebitã o au salariaţii din aceste servicii publice. care sunt angajaţi şi muncesc în condiţiile reglementate de dreptul muncii. situaţie care este asemănătoare cu a celor din serviciile private de informare în masă. Guvern. constatãm cã responsabilitatea agentului media diferã dupã cum acesta face parte din serviciul public sau serviciul privat al mijloacelor de informare în masã. existând în orice moment riscul unor abuzuri atât din partea autorităţilor şi chiar a cetăţenilor faţă de agenţii media cât şi a ultimilor faţă de primii. Consilii judeţene. protecţia şi responsabilitatea agentului media. orăşeneşti etc.Potrivit art. 22 din Legea privind publicitatea (nr. Codului civil sau Legii nr. 3 din aceeaşi lege. 188/1999. agenţii media din cadrul serviciilor publice. adică cele finanţate de stat. nu Legea privind statutul funcţionarului public. a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară. 2 al Legii nr. Totuşi. personalul din Serviciile sau birourile de presă ale Serviciilor publice (Preşedinţie. funcţionar sau alt salariat ori colaborator care are un regim specific dreptului muncii. 744. Iar în art. în scopul realizării competenţelor sale”. civilă. socotim că este grav că la ora actuală nu este încă reglementată libertatea. "funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică. Conform art. Parlament. 5. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 273 dezvăluirii este apărarea interesului public. răspund solidar cu persoana care îşi 273 . în temeiul legii. Agenţii media care fac parte din Serviciile publice de informare în masă. Tipurile de responsabilitate şi răspundere a agentului media 743. 18 din aceeaşi lege "autorul. pot avea statutele de: funcţionar public. Personalul din aparatul de lucru al autorităţilor şi instituţiilor publice. 742.RESPONSABILITATEA JURIDICÃ.Aşa cum am arătat responsabilitatea agentului media diferă după cum aceasta face parte din serviciile publice sau serviciile private de informare. dacă prin nedezvăluire se cauzau mai multe pagube interesului public decât prin dezvăluire. Potrivit Legii privind Statutul Funcţionarilor publici nr. aşa cum mam referit în introducerea prezentului capitol. precum şi a dispoziţiilor Codului penal. Ca atare. iar potrivit art. realizatorul de publicitate şi reprezentantul legal al mijlocului de difuzare. contravenţională. Conform art. 29/1990. este angajat cu contract individual de muncă şi i se aplică legislaţia muncii. indiferent că este funcţionar public sau funcţionar privat "atrage răspunderea materială. 148/2000) încălcarea dispoziţiilor acestei legi. 188/1999. în cadrul legal actual. "încălcarea de către funcţionarii publici. mai bine zis. care efectuează activităţi de secretariat-administrativ şi protocol. Ministere. 69 din Legea nr. de agentul media. 188/1999. cu vinovăţie.).

respectiv răspundere civilă contractuală şi răspundere civilă delictuală.Răspunderea civilă contractuală este acea răspundere care izvorăşte din încălcarea clauzelor contractelor civile. Astfel. 18.Rãspunderea civilă delictuală.Responsabilitatea şi răspunderea civilă sunt identice pentru agentul media indiferent dacă acesta este funcţionar public sau funcţionar privat. În situaţia în care contractul este comercial. rãspunderea agentului media poate apărea. care cauzează altuia prejudiciu. Ocrotirea drepturilor personale nepatrimoniale se poate realiza şi corepunzător Decretului nr. 749. adică este reglementată de Codul comercial în principal şi în subsidiar de Codul civil şi Codul de procedură civilă. In art.274 RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. la onoare. Art. adică o vocaţie la răspunderea civilă. 54. "a" şi în art. obligã pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara. altele decât contractele. hotărârea pronunţată ori să îndeplinească alte fapte destinate sa restabilească dreptul atins. Responsabilitatea şi răspunderea civilă 745. cel care a suferit o asemenea atingere va putea cere ca instanţa judecătoreasca să oblige pe autorul faptei săvârşite fără drept. în condiţiile stabilite de instanţă. 999 Cod civil "Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa. în termenul stabilit prin 274 ." Iar potrivit art. 746. cu excepţia încălcării dispoziţiilor cuprinse în art.Persoana care a suferit o atingere în dreptul său la nume ori la pseudonim. ca urmare a nerespectării contractului de reclamă. contractului de cumpărare de informaţii sau din orice contract civil sau comercial în care agentul media este parte. conform dispoziţiilor legii civile şi procesual civile. să publice." Din acest articol rezultă că omul este responsabil atât pentru faptele săvârşite cu intenţie dar şi pentru faptele comise din "neglijenţă sau prin imprudenţa sa". 748. 6. pe socoteala acestuia." 6. Răspunderea civilă este răspunderea concretă stabilită de instanţă în speţele pe care le soluţionează. Responsabilitatea civilă este acea responsabilitate instituită şi reglementată prin legea civilă. Responsabilităţile şi răspunderea civilă apar între persoane fizice şi persoane juridice de drept privat. în dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere ştiinţifice. atunci răspunderea este comercială. este acea răspundere care izvorăşte din orice alte acte sau fapte juridice civile. Răspunderea civilă este de două feluri. la denumire.1 Răspunderea civilă. 747. artistice ori literare. cum de altfel pentru orice agent al comunicării. 6 lit. când răspunderea revine numai persoanei care îşi face publicitate. în cazul încălcării prevederilor prezentei legi. va putea cere instanţei judecătoreşti încetarea săvârşirii faptei care aduce atingerea drepturilor mai sus arătate. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE face publicitate. 998 din Codul civil se dispune: "Orice faptă a omului. dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţă sau prin imprudenţa sa. Totodată. la reputaţie. de inventator sau în orice alt drept personal nepatrimonial. 55 Daca autorul faptei săvârşite fără drept nu îndeplineşte.31/1954 în care se dispune: „art.

atributelor ce integrează şi definesc făptura umană ca individualitate biologică şi spirituală. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 275 hotărâre. de la data acesteia şi până în prezent şi b) prejudiciul viitor. trecută.Prejudiciul material are două forme de existenţă care nu totdeauna sunt ocrotite în aceeaşi măsură de lege. adică pagubele care se estimează că se vor mai produce în viitor ca urmări ale faptei ilicite. Prima formă a prejudiciului mai este denumită prejudiciu efectiv (damnum emergens) iar a doua formă prejudiciu eventual (lucrum cessans). 754. 54. prezentă şi viitoare. 275 463 . comitentul este editorul. Spunem că prejudiciul este o daună injustă. 6. redactorul iar prepusul este ziaristul. sau distrugere de valoare. 750. Prejudiciul este un element "sine qua non" al răspunderii juridice. 1000 Cod civil se instituie responsabilitatea comitentului pentru fapta prepusului. Prejudiciul cauzat poate fi material sau moral. a unei amenzi pe fiecare zi de întârziere. în măsura stabilită de lege. afirmând-o multilateral Este vorba de paza juridică şi nu de paza fizică." Prepusul este persoana care efectuează acte juridice sau împlineşte o funcţie după directivele sau sub controlul altei persoane care este pentru aceasta comitent.RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. De exemplu.2 Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie. b) fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. adică cel cauzat prin fapta ilicită. în folosul statului. lezare a aptitudinilor. În art. adică acea pază care se realizează prin folosirea instrumentelor juridice. ori prejudiciu extrapatrimonial. instanţa judecătorească va putea să-l oblige la plata. 6. 56 din decretul susmenţionat drepturile personale nepatrimoniale sunt ocrotite şi după moarte.” Potrivit art.Pentru a se angaja răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie sunt necesare a fi îndeplinite următoarele condiţii cumulative: a) să existe o faptă ilicită. 753. valorilor. reprezintă orice vătămare. socotită de la data expirării termenului de mai sus. 752. care înseamnă orice pierdere.3 Prejudiciul. respectiv după natura răspunderii juridice în cadrul căreia a fost cauzat şi se revendică: a) prejudiciul material efectiv. astfel: "Suntem responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru care suntem obligaţi a răspunde sau de lucrurile ce sunt sub paza463 noastră. Această amendă poate fi pronunţată şi prin hotărârea dată asupra cererii făcute potrivit art. 751. c) să existe un prejudiciu şi d) să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul cauzat.Prejudiciul moral sau daune morale. faptele destinate sa restabilească dreptul atins.

denaturare etc.prejudicii afective constând în suferinţe psihice cauzate prin lezarea sentimentelor de afecţiune şi de dragoste. precum şi "orice alte suferinţe psihice similare". . GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE ca personalitate umană464. Bucureşti. prestigiului sau reputaţiei unei persoane. desfigurarea sau îmbolnăvirea gravă a unei rude sau persoane apropiate. în acest sens. p.. de agrement şi pe cel juvenil. 63. ci însăşi personalitatea umană este încălcată.prejudiciul constând în atingeri aduse cinstei. la pseudonim sau la denumire. slăbirea rezistenţei fizice la boli etc.prejudicii rezultate din vătămarea integrităţii corporale. 276 . unii incluzând aici şi prejudiciul estetic. Cel care a suferit o pagubă poate reclama deci.prejudicii constând în atingeri aduse drepturilor nepatrimoniale din cuprinsul dreptului de autor şi al dreptului de inventator prin uzurpare. demnitãţii. vorbim de interes şi atunci când cineva este susţinătorul financiar al unei alte persoane fără a avea o obligaţie legală. defăimări. socotim că include practic toate valorile a căror armonie integrează şi exprimă personalitatea umană într-o identitate neconfundabilă şi protejată ca atare de drept. ca de pildă cele provocate de uciderea persoanei iubite. cauzate prin lezarea cinstei.prejudicii constând în atingeri aduse dreptului la nume. aprecieri defavorabile. declanşarea divorţului.L. Răspunderea civilă delictuală.276 RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. 464 Neculaescu Sache. prin insulte.R. 1994. Cu privire la sfera prejudiciului moral. demnitãţii.În literatura de specialitate se fac unele clasificări ale prejudiciilor morale astfel: . . onoarei.prejudicii morale ca urmare a atingerii personalităţii sociale. . infirmităţi. loviri etc. incluzând durerile fizice şi psihice. 755. Casa de editură şi presă "SANSA" S. .. 757. De exemplu. .prejudicii morale cauzate personalităţii afective inventariind suferinţele de natură psihică provocate prin cauzarea morţi ori infirmităţii unei fiinţe dragi. distinge: .cu observaţia că aici nu dreptul subiectiv este încălcat. 756. vieţii private (de fapt intimităţii vieţii private).Cea de-a doua clasificare.prin leziuni fizice. pseudonimului etc.prejudicii morale cauzate personalităţii fizice . ruperea intempestivă a logodnei. "inclusiv cele privind reputaţia profesională a unei persoane şi alte asemenea fapte reprobabile". calomnii. onoarei. a sănătăţii. boli.Prejudiciul presupune lezarea atât a unui drept cât şi a unui interes. provocarea unor boli. înseamnă lezarea unui interes legitim. . de rănirea. în special prin folosirea abuzivă de către o altă persoană a acestor elemente de identificare a persoanelor. numelui. mutilarea.. pierderea unei astfel de susţineri financiare. reputaţiei. repararea ei chiar dacă prejudiciul nu constă în atingerea adusă unui drept al său ci numai în lezarea unor simple interese personale ce nu alcătuiesc obiectul unui atare drept. după criteriul "domeniului" personalităţii umane încălcate . cauzate prin răniri.

sau în stare de necesitate. pentru a genera răspundere trebuie să fie săvârşită cu vinovăţie care presupune: . 186 277 465 . dar acceptă urmările păgubitoare ale faptei sale.intenţia cu cele două forme directă şi indirectă. Bucureşti. în măsura în care ele asigură ocrotirea dreptului subiectiv şi obligă la respectarea lui. în nici o măsură îndreptăţit .465 761. Repararea prejudiciului se poate face în natură sau prin echivalent. înseamnă restituirea lucrului sau a unui lucru identic cu cel luat. de asemenea.sau uneori. ori din ordinul legii sau comanda autorităţii legitime. adică faţă de faptă. pe când în dreptul penal. chiar obligat .Potrivit art. A se vedea T.Fapta ilicită este o altă condiţie a răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. fie numai implicit. a ilicităţii înseamnă îndeosebi că prin atingerea adusă dreptului subiectiv se încalcă în mod necesar şi normele dreptului obiectiv. 1968.5 Vinovăţia sau culpa. în cadrul normelor generale ale legislaţiei în vigoare. 762. Socotim că uneori repararea în natură ar putea fi considerată şi exercitarea dreptului la replică sau dreptului la rectificare în aceleaşi condiţii cu fapta care l-a generat. pag. Popescu. In genere.R.6 Raportul de cauzalitate. În cazul culpei "în neglijendo". 760. nu doreşte. deteriorat. scopul şi urmările acesteia. fapta este ilicită când prin săvârşirea ei se încalcă o normă juridică adică aduce atingere dreptului subiectiv pe care legea îl ocroteşte şi îl recunoaşte în favoarea unei persoane. doreşte şi urmăreşte consecinţele păgubitoare ale faptei sale. 6.culpa cu cele două forme: culpa "în neglijendo" şi culpa "în vigilendo". nu doreşte şi speră în mod uşuratic că urmările păgubitoare nu se vor produce. iar în cazul culpei "in vigilendo" autorul nu prevede. În dreptul civil de regulă este tratament identic între culpă şi vinovăţie. 759. 6. culpa este doar o formă de vinovăţie mai puţin periculoasă decât intenţia. Determinarea. Intenţia indirectă este atunci când autorul prevede.RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. Teoria generală a obligaţiilor. Vinovăţia este atitudinea psihică a persoanei care precede. pentru dreptul în cauză. în acest mod. Editura Stiinţifică. însoţeşte şi urmează fapta. .4 Fapta ilicită. 6. deşi putea şi trebuia să prevadă urmările păgubitoare ale faptei sale. Intenţia directă este atunci când autorul prevede. Repararea în natură. că cel care a adus atingerea dreptului subiectiv al unei alte persoane era ţinut să respecte acest drept nefiind. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 277 758. distrus. cealaltă formă a vinovăţiei. autorul prevede. Nu are caracter ilicit fapta păgubitoare săvârşită în legitimă apărare. fie expres. 999 din Codul civil rezultă că fapta ilicită. Fapta ilicită presupune atât o acţiune cât şi o inacţiune. caz fortuit sau forţă majoră.să săvârşească fapte păgubitoare. Caracterul ilicit al faptei înseamnă.

respectiv: a) calitatea de institutor sau meşteşugar. în cazul răspunderii pentru fapta altor persoane. de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa . de la existenţa unor fapte şi împrejurări vecine şi conexe. deci. de cazurile în care existenţa raportului de cauzalitate este prezumată. b) calitatea de elev sau ucenic. institutorilor şi meşteşugarilor. 175 Prezumţia este o concluzie logică prin care se stabileşte existenţa unui fapt necunoscut. minorul era sub suprave-gherea institutorului sau a meşteşugarului. 278 467 466 . În aceste cazuri. cunoscute în mod obişnuit că îl generează. este necesară probarea vinovăţiei cumulativ cu celelalte trei elemente ale răspunderii. T. Astfel. elevului şi ucenicului. pentru lucruri şi animale.7 Răspunderea delictuală pentru fapta altuia 764. Incumbă celui care reclamă despăgubirea să dovedească -prin orice mijloace de probă . . 765.. a părinţilor şi a institutorilor se prezumă467. al copilului. adică cele prevăzute de lege şi prezumţii judecătoreşti adică cele stabilite de instanţă. c) precum şi locuinţa comună a minorului cu părintele. pornindu-se. Popescu. ci numai întrunirea condiţiilor. aceştia sunt apăraţi de răspundere dacă probează că n-au putut împiedica faptul prejudiciabil. a împrejurărilor care determină aplicarea prezumţiei legale referitoare la vinovăţie.). presupusă astfel cum se întâmplă adesea în ipoteza răspunderii pentru lucruri466. 999 C. pentru producerea efectului. vinovăţia comitentului. deci nu se probează. 6. care nu poate fi dovedit în mod direct sau este greu de probat. se presupune şi existenţa efectului. adică a prejudiciului. b) existenţa minoratului.. Din lanţul cauzal. victima nu este obligată să dovedească existenţa vinovăţiei.Legătura de cauzalitate dintre faptã şi pagubă este cu deosebire învederată. pe care cauza l-a generat şi îl generează." (art. În cazul răspunderii părinţilor. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 763. Trebuie fãcută deosebire între cauză şi condiţie în raport cu efectul. Prezumţiile sunt legale. legătura neîndoielnică de la cauză la efect între faptă şi prejudiciu. dar nu îl generează în lipsa cauzei. ca element substanţial al răspunderii.Dacă în cazul răspunderii delictuale pentru fapta proprie.Pentru existenţa prezumţiei de vinovăţie a părinţilor este necesar sã se probeze numai condiţiile indispensabile acesteia respectiv: a) calitatea de părinte. bineînţeles. «sublata causa tolitur efectus». cit. c) faptul ca în momentul săvârşirii faptei. de dispoziţiile Codului civil astfel: "Omul este responsabil . în afară. Cu alte cuvinte. constituind prin aceasta. un mijloc legal de probă. 766. Condiţia este acea împrejurare care urgentează sau încetineşte producerea efectului. cauza este aceea care este directă şi necesară.278 RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. cauza generează efectul.R. dacă se dovedeşte existenţa cauzei.În cazul prezumţiei de vinovăţie a institutorilor şi meşteşugarilor este necesar să fie probate numai condiţiile acesteia. op..existenţa acestei condiţii a răspunderii.civ. în lipsa cauzei nu se produce efectul..

ziaristul. el nu răspunde şi pentru faptele păgubitoare. Prepus este persoana care acceptă să facă ceva în interesul altei persoane. victima poate pretinde obligarea comitentului la despăgubiri numai dacă dovedeşte că prepusul a acţionat cu vinovăţie. ori împotriva instrucţiunilor primite de la el sau nesocotind o prohibiţie expresă a acestuia. fapta păgubitoare să fi fost săvârşită de către prepus în îndeplinirea funcţiilor ce i-au fost încredinţate. sau abuzând de aceste atribuţii. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului intervine ori de câte ori funcţia prepusului a oferit acestuia prilejul de a săvârşi fapta ilicită. salariatul etc. în raporturile cu victima. supravegherea şi controlul acesteia.Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului necesită îndeplinirea următoarelor cerinţe: cel pentru care se răspunde (prepusul) să se afle într-un raport de prepusenie cu cel care răspunde (comitentul). faţă de alte forme ale răspunderii deoarece. posibilitatea răspunderii sale este condiţionată de necesitatea ca puterea juridică de a instrui prepusul. punându-se sub direcţia. precum şi în toate cazurile când prepusul a lucrat pentru îndeplinirea scopului în vederea căruia iau fost încredinţate sarcinile chiar dacă a acţionat fără să aibă. un garant al înlăturării consecinţelor negative suferite de aceasta ca urmare a vinovăţiei prepusului precum şi în cazul insolvabilitãţii prepusului. redactorul. 770.RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. comitentul nu răspunde nici pentru faptele păgubitoare săvârşite de prepus care nu sunt obiectiv imputabile acestuia adică prepusului. De regulă comitentul este totdeauna mai solvabil deci şi mai bun plătitor decât prepusul. este dificil de probat.Comitentul apare astfel. în lipsa folosirii prezumţiei (presupunerii) de vinovăţie instituită prin lege. calitatea de comitent persoana juridică. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 279 Aceasta este un avantaj.8 Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului 767. Comitentul este răspunzător pentru faptele ilicite şi culpabile săvârşite de prepus în îndeplinirea sarcinilor de serviciu încredinţate. Are de pildă. crainicul. şoferul. 769. de regulă vinovăţia. în raport cu mijlocul de informare în masă publică sau privată (persoana juridică). Comitentul răspunde însă numai pentru faptele prejudiciabile săvârşite de prepus în timpul serviciului. ca atitudine psihică. în cadrul căreia funcţionează mijlocul de informare în masă. 768. de a-l supraveghea şi de a-l controla să existe în persoana sa la data săvârşirii faptului ilicit. De asemenea. de exemplu. important este ca fapta păgubitoare să fie în legătură cu aceste atribuţii. instrucţiuni din partea comitentului. fiind irelevant dacă acel drept a fost sau nu exercitat la acea dată. săvârşite de prepus în timpul său liber sau în timpul concediului de odihnă sau medical. pentru asigurarea eficientă a protecţiei juridice a 279 .Prin comitent se înţelege persoana îndreptăţită să exercite direcţia. prepusul să fi săvârşit această faptă cu vinovăţie. supravegherea şi controlul asupra modului de îndeplinire a funcţiei pe care a încredinţato altei persoane denumite prepus. Legiuitorul a creat această garanţie legală exclusiv în folosul victimei. Comitentul răspunde indiferent dacă prepusul a săvârşit fapta păgubitoare în exerciţiul normal al atribuţiilor sale. 6.

din Constituţie. A-i da un alt înţeles sintagmei de "delict flagrant". în cazul infracţiunii flagrante iar al delictului flagrant nu. Se ştie că potrivit art." Referitor la acest articol sunt unele discuţii care ar trebui să lămurească următoarele: .dacă sintagma "delicte de presă" are vreo legătură cu tradiţionala împărţire a infracţiunilor în crime şi delicte468. în condiţiile dreptului comun. 3 din noul Cod penal se dispune: “Faptele prevăzute de legea penală ca infracţiuni se împart. decât acela de "infracţiune flagrantă". care a contribuit la producerea prejudiciului. Aceasta cu atât mai mult că în art. respectiv mai puţin grav decât infracţiunile grave cum erau considerate crimele.280 RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. care urmează să fie reglementate de legiuitor în raport de pericolul social al acestor fapte. Comitentul care a plătit victimei despăgubirea are un drept de regres împotriva prepusului vinovat. a agentului comunicării. În astfel de situaţii prepusul poate invoca vinovăţia comitentului care a determinat fapta ilicită. Ca atare. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE intereselor sale. În art. repararea prejudiciului suferit. asigurând totodată victimei şi dreptul de a pretinde direct de la prepus. recuperându-şi paguba de la acesta. în timpul nopţii sunt interzise. unde constituantul foloseşte termenul de "infracţiuni". între comitent şi prepus. 72 lit. 771. De asemenea răspunderea comitentului poate fi angajată în solidar cu cea a prepusului. presupune a accepta că percheziţiile. sarcina despăgubirii se repartizează. 6. pentru fiecare dintre ele". putându-se interpreta că aici s-a referit la infracţiuni în sensul de crime şi nu delicte. 774.dacă delictele de presă sunt şi cele reglementate ca infracţiuni în actuala legislaţie penală sau într-o viitoare lege a presei. socotim că atunci când constituantul s-a referit la delicte de presă s-a referit la infracţiuni sãvârşite. 772. 181 din Codul penal Carol al II-lea se dispunea "Infracţiunea de presă este aceea care se realizează prin faptul imprimării şi Potrivit art. înseamnă că infracţiunile de presă trebuie sancţionate ca delicte.9 Responsabilitatea şi răspunderea penală. după gravitatea lor. delicte şi contravenţii după specia pedepsei prevăzută de lege. 4 din Constituţie). 95 din Codul penal Carol al II-lea (în prezent abrogat) "Infracţiunile sunt crime. 30 din Constituţie se dispune: "Delictele de presă se stabilesc prin lege. Dacă constituantul a îmbrăţişat această teorie. deci delictele sunt infracţiuni mai puţin grave care evident presupun pedepse mai mici. In susţinerea acestei opinii s-ar putea invoca şi art. potrivit regulilor culpei comune. 27 pct. 773. în crime şi delicte”. f. Răspunderea penală poate apărea atât în comunicarea directă cât şi în comunicarea indirectă respectiv prin intermediul presei. ceea ce ar însemna un non sens. proporţional cu gravitatea culpei (vinovăţiei) fiecăruia dintre ei.În cadrul relaţiei de comunicare agentul respectiv cel care comunică are o responsabilitate pentru ceea ce comunică. responsabilitate ce se poate materializa în răspunderea juridică inclusiv cea penală. prin intermediul sau cu sprijinul presei. 280 468 . Dacă se face dovada că şi comitentului îi este imputabilă o faptă culpabilă proprie. O astfel de interpretare nu se justifică atunci când constituantul în loc de infracţiune flagrantă foloseşte sintagma de "flagrant delict" (art. .

" Astfel. p. Bucureşti. Această manifestare abuzivă de gândire. este infracţiunea de presă. Aceasta presupune că atâta timp cât Parlamentul nu reglementează delictele de presă prin excepţii de la dreptul comun în materie. Rătescu. Totuşi Parlamentul în reglementarea derogatorie de la dreptul comun în materia delictelor de presă.delictul de refuz de publicare a răspunsului (art. şi adecvat celor două interese. Astfel delictele de presă erau limitate numai la faptele săvârşite de personalul din presă referitor la relaţiile din domeniul presei.A. 508 din Codul penal Carol al II-lea cu închisoare de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 2. 574). 577). pe calea presei. 578). nepublicarea în primul număr a hotărârilor ordonate de instanţă (art. 575).RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. 576).” 778. Ed. ori a suferit condamnări penale.000 la 8. vol. prin orice mijloace de difuzare. garantarea libertăţii presei şi existenţa unei responsabilităţi penale eficace”469. 1937. Acestea erau reglementate în art.578 în titlul XV. Prin responsabilitate se apără interesul public şi privat contra acestui abuz. ori în adunări publice" era sancţionată la fel ca şi când ar fi fost săvârşită "din motive josnice". rezultă că reglementarea “delictelor de presă” este lăsată la aprecierea Parlamentului. opiniunii. faţă de cazurile când acestea erau săvârşite în mod obişnuit de alte persoane în afara presei. 30 al Constituţiei. Manifestarea abuzivă a ideii. 181 din Codul penal mai sus menţionat se arăta "Reversul libertăţii este responsabilitatea. nu are domiciliul în ţară. Codul penal Carol al II-lea adnotat. 777. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 281 răspândirii publicaţiunii. în comentariul făcut la art. 775. 776. 456 281 . 469 Constantin G. Librăriei SOCEC S.000 lei.Potrivit aceluiaşi Cod penal săvârşirea prin presă a unor infracţiuni constituia o circumstanţă de agravare. nu poate prevedea excepţii de la principiile generale constituţionale decât în limitele prevăzute în Constituţie ca derogare de la acestea în cazul delictelor de presă.. sau neînregistrarea eronată la apariţie a ziarului la autorităţile competente (art. Astfel calomnia săvârşitã în mod obişnuit era sancţionată conform art. menţiunea ca director sau responsabil a unei persoane care nu este cetăţean român. idei. în cazul infracţiunilor de presă se aplică dreptul comun în materie respectiv.000 lei. opiniuni.Din art. redactorului responsabil.000 la 10. abuzul de libertatea presei angajează responsabilitatea penală. De menţionat că în Codul penal Carol al IIlea se făcea deosebirea de tratament juridic între "Calomnia contra vieţii publice" (art. nepublicarea gratuită a comunicatelor oficiale. denumit "Delicte contra dreptului de răspuns prin presă şi alte delicte comise în administrarea presei". I. Când calomnia era săvârşită prin presă. tipografierea şi vânzarea de ziare sau alte publicaţii care nu conţin indicaţii cu privire la vreuna din persoanele responsabile după lege (art. cu pedeapsa închisorii de la unu la doi ani şi amendă de la 2. dreptul penal. b) . De aceea este necesar un regim juridic specific. În acest capitol erau reglementate următoarele infracţiuni: “a) .Este interesantă reglementarea dată delictelor de presă prin Codul penal Carol al II-lea. destinate a rectifica faptele eronate cuprinse în acea publicaţie (art. 574 .nepublicarea în fruntea oricărui ziar sau publicaţiuni a numelui directorului.

şi în cazul injuriei. ofensa drapelului sau simbolului unui stat străin art. 215. autorităţii regale. ofensa simbolului naţional. astfel în art. şi să deosebim greşeala inerentă de serviciu. buna sau reaua credinţă. ofensa naţiunii sau statului român. 216. necesitatea de a trata cu cea mai mare atenţie faptele săvârşite prin presă şi a nu le încadra în mod uşuratic în infracţiunile de insultă sau calomnie. Este evident că insulta sau calomnia este mult mai gravă când este săvârşită prin presă decât în orice alt mod. 779. Ar fi foarte grav ca un agent media care acţionează în interesul public. a scopului urmărit.282 RESPONSABILITATEA JURIDICÃ. de o acuzare nedreaptă. 216. care acţionează în interes public şi nu în interes privat. ca să nu mai vorbim. riscurile cerinţelor profesiei de agent media etc.206. faptele de presă cărora le lipsesc elementele constitutive ale acestor infracţiuni şi în mod deosebit vinovăţia. art. Tolerarea infracţiunilor de insultă. 282 . să fie tratat ca şi cum ar fi acţionat în interes personal şi să fie tracasat. a împrejurărilor săvârşirii. ofensa persoanei şefului unui stat strãin. exprimarea dispreţului sau batjocurei pentru drapelul ţării. marca sau emblemele autorităţilor civile sau militare. şicanat. 508). pct. În prezent. menţinut în limitele actuale pentru ceilalţi potenţiali autori ai acestor infracţiuni. ofensă regelui. GARANŢIE A DREPTULUI COMUNICÃRII SOCIALE 507) şi "Calomnia contra vieţii private" (art. Potrivit Codului penal mai sus citat erau reglementate diferite forme ale ofensei aduse autorităţii. în regimul Codului penal Carol al II-lea sãvârşirea prin presă constituia o formă de agravare care presupunea alte limite majorate ale pedepsei. 205 . fără o analiză profundă.. 220. de o abatere disciplinară sau de o infracţiune. Chestiunea este de a nu încadra în infracţiunea de insultă sau calomnie. când calomnia contra vieţii publice era comisă prin presă se considera că infracţiunea era mai gravă şi deci pedeapsa avea limitele majorate. art. săvârşite prin presă să fie sancţionată numai cu amendă penală sau numai de codurile deontologice. în presă s-au prezentat şi susţinut tot felul de idei cu privire la infracţiunile săvârşite de agenţii media. calomnia. calomnie săvârşite prin presă nu este specifică unui stat de drept în care demnitatea este ridicată la rangul de valoare supremă. De asemenea. art. Problema trebuie altfel pusă şi anume. Aceasta presupune să acordăm o mare atenţie agentului media. susţinere în contradicţie evidentă cu dreptul comun în materie.Astfel s-a susţinut de unii ziarişti că insulta. complexă. 222. etc.

vol. p. 279-286 Editura "Monitorul Oficial" Bucureşti.Răspunderea juridică a funcţionarului public.Codul penal Carol al II-lea Comentat. I. 1998. Prejudiciul moral element al răspunderii civile delictuale. p. Popescu C. 160-211. 637-643. . 452-457. p. 1999. 149-244. . 231-411 . Bucureşti. Editura Global Lex. Responsabilitatea delictuală a agentului media.Teoria generală a obligaţiilor. Editura SOCEC Bucureşti.Dreptul comunicării. Despre responsabilitatea penală a agentului media. Bucureşti. 1968. .Art. Bucureşti.G. 309-390 şi p. 205-207 Editura "Monitorul Oficial" Bucureşti. II. Ed. p.TEME PENTRU REFERAT: Principiile responsabilităţii şi răspunderii juridice. Editura Ştiinţifică. Rătescu Codul penal al României Codul de procedură penală .Art. . Dabu Valerică Dr. 1998. 1937. Tudor R. 2000. p. Norma. BIBLIOGRAFIE Dr. . Vol. Dumitru Titus Popa Dr.

1965. Bucureşti. Cluj-Napoca. prin intermediul ochilor. raţională sau de repetare. par l’Imprimerie Hérissey.902. p. a unor cărţii. 475 Leon Leviţchi Dicţionar român-englez. emoţională.. televiziune. a unui spectacol. prospectelor. p.475Într-un alt dicţionar român-francez cuvântul românesc „reclamă” este tradus în franţuzeşte prin cuvintele “réclame” şi „publicité” fără a face distincţie între acestea. elocvenţa. Dar astăzi? Trebuie să izbeşti. cu scopul de ai crea renume sau popularitate. iar conceptul reclamă este tradus prin advertising. Ea lăuda calităţile unui produs sau serviciu. câştigarea interesului public asupra anumitor mărfuri. să ancorezi în memoria vizuală o imagine care să se imprime prin forţa-i de surpriză.471 Este evident că o astfel de definiţie este mai potrivită de publicitatea comercială decât de conceptul de publicitate în general.1995. o întreprindere. Potrivit DEX prin publicitate se înţelege faptul de a face cunoscut un lucru publicului.901. Paris. etc. Libraire Larousse.470 cuvântul publicitate provine din cuvântul francez publicité.Anca Savin . Bucureşti.p. p. şi care conţine de obicei elogii unei cărţii. Ediţia II-a. articol (dintr-o publicaţie). Imprimé en France. Editura ştiinţifică. p. unui obiect. Ed. Évreux. a folosirii unor servicii etc.476 Publicitatea de la sfârşitul secolului XVIII era preponderent literară. Imaginea apărea şi ea dar ca un însoţitor ornamental..473 Potrivit DEX prin reclamă se înţelege “activitate (comercială) prin care se urmăreşte. Libraire Larousse. în scopul de a incita consumatorii să cumpere acel produs. retorica şi galimaţia erau cele mai preţioase adjuvante pentru ai impresiona pe clienţi şi ai convinge. Christine. pe calea publicităţii (prin tipărituri. 472 Dicţionnaire du française. 883. placardă. radio. 1960. etc. Imprimé en France.p. o legătură indestructibilă între obiectul de vânzare şi calitatea la care pretinde că Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. 853.. afiş. pentru vânzarea unui produs etc. Într-un alt dicţionar francez prin publicitate se înţelege arta de a face cunoscut un produs. 1996. 854 şi 876.Dicţionar român-francez.1995.936. Petit Larousse. Dar această imagine folosită în publicitate de regulă nu-ţi mai cere să te gândeşti pentru a adera la ea. ea procedează la un fel de efracţie a spiritului şi stabileşte aici ca un fapt. ansamblul mijloacelor folosite în acest scop. 476 Vasile Savin. Publicitate. suscitarea. toate formele de publicitate sub forma afişelor. Potrivit unui dicţionar francez prin publicitate se înţelege ansamblul de mijloace folosite pentru a face cunoscută o întreprindere industrială sau comercială.).868. răspândirea de informaţii elogioase (despre cineva sau ceva).. difuzarea de informaţii în public. 1996. Ed. etc. cinematograf etc. Universul enciclopedic. Ediţia II-a. Editura Dacia. În acelaşi sens a se vedea şi Dicţionnaire du française. 474 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române.472 Conceptul de reclamă este definit în dicţionarul Larousse ca un mic articol înserat cu titlul oneros într-un jurnal. Definiţie. panou.. a utiliza ser