You are on page 1of 4

JSU - MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 2008

DAERAH : JOHOR BAHRU TAHUN : TAHUN 4

SEKOLAH : SK TAMAN UNIVERSITI 4 PKSR : PKSR 1 PENGGAL 1 (FEBRUARI 2008)

PENGETAHUAN & PEMAHAMAN KEMAHIRAN MENGIRA KEMAHIRAN MENGAPLIKASI


TOPIK PP1 PP2 PP3 PP4 KM1 KM2 KM3 KM4 KAP1 KAP2 KAP3
R S R S R S R S R S R S R S R S R S R S R S
NOMBOR BULAT
PECAHAN
PERPULUHAN
WANG
PERATUS
MASA DAN WAKTU
UKURAN PANJANG
TIMBANGAN BERAT
ISIPADU CECAIR
BENTUK 2 MATRA
BENTUK 3 MATRA
PURATA

JUMLAH

Disediakan oleh : Disahkan oleh :


JUMLAH
JSU - MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2008

DAERAH : JOHOR BAHRU TAHUN : TAHUN 4

SEKOLAH : SK TAMAN UNIVERSITI 4 PKSR : PKSR 1 PENGGAL 1 (FEBRUARI 2008)

PENGETAHUAN &
KEMAHIRAN MENGIRA KEMAHIRAN MENGAPLIKASI
PEMAHAMAN
TOPIK
PP1 PP2 PP3 KM1 KM2 KM3 KM4 KAP1 KAP2 KAP3 KAP4 KAP5 KAP6
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
NOMBOR BULAT
PECAHAN
PERPULUHAN
WANG
PERATUS
MASA DAN WAKTU
UKURAN PANJANG
TIMBANGAN BERAT
ISIPADU CECAIR
BENTUK 2 MATRA
BENTUK 3 MATRA
PURATA
DATA

JUMLAH

Disediakan oleh : Disahkan oleh :


JUMLAH