Operatiuni comerciale combinate

Structura cursului
Prezentarea operatiunilor comerciale combinate Tipologia tranzactiilor in contrapartida Mecanisme de derulare Reexport si swap

Prezentarea operatiunilor comerciale combinate Afaceri internationale Se elimina sau reduce folosirea instrumentelor de plata Element comun: compensarea directa. integrala sau partialaa a unui import printrprintr-un export Se bazeaza pe troc .

stiin i tehnica Ofer posibilitatea diversific rii fondului de m rfuri .Factori si conditii Instabilitatea monetara Criza lichiditatilor Situatia de inferioritate a unor tari Posibilitatea cooperarii in productie.

Dezavantaje ale opera iunilor in contrapartid Interesul partenerilor inegal pentru m rfuri Compensarea valoric este greoaie Unele firme export m rfuri dep ite din punct de vedere tehnic .

Orientarea geografic Pe rela ia Nord-Sud contrapartida Nordmijloce te transferul de tehnologie Pe rela ia Est-Vest contrapartida contribuie Estla realizarea programelor de trecere la economia de pia Pe rela ia Vest-Vest contrapartida este Vestpracticat în cadrul unor programe de cooperare industrial .

partial cu marfuri si/sau servicii Compensatiile care elimina total moneda din afacerea comerciala Dupa numarul de parteneri: Operatiuni in contrapartida bilaterale Operatiuni in contrapartida multilaterale In functie de nivelul la care se realizeaza: Operatiuni in contrapartida la nivel de intreprindere Operatiuni la nivel de grupuri de intreprinderi si ramuri la nivel de state (clearing) .Tipologia tranzactiilor in contrapartida 1) 2) 1) 2) 1) 2) 3) Dupa gradul de compensare prin marfa sau servicii: Operatiuni paralele care se realizeaza in schimburile reciproce.

Operatiuni paralele a) Achizitionari legate ( a ) .import desf urat pe baza celui de-al doilea contract. la momentul t1. ( c ) . în prealabil.plata în valut . în baza primului contract. ( b ) .export de utilaje complexe. legat de primul. la momentul t2. . între rile A i B. ( e ) . în baza primului contract de export. a valorii m rfurilor importate prin cel de-al doilea contract.acord-cadru încheiat. ( d ) .plata în valut .

plata în valut a instala iei complexe de c tre ara B. .plata în valut pentru m rfurile importate de ara A. încheiat între acordrile A i B. ( c ) . ( d ) .acord-cadru pentru desf urarea de opera iuni în contrapartid . ( e ) .exportul instala iei complexe în ara B.b) Operatiuni iunctimate ( a ) .import de m rfuri diverse efectuat de c tre ara A din B. ( b ) .

c) Plata in produse rezultate ( a ) . instala iilor sau echipamentului importat din A.livr ri de produse rezultate din folosirea ma inilor. instala ii sau echipament tehnologic.export de ma ini.acord-cadru pentru desf urarea de opera­ iuni în contrapartid . acord( b ) . pe o anumit perioad . sub form de tran e succesive). din ara A în B. ca plat a importului ini ial (livr rile de produse rezultate se pot e alona în timp. ( c ) . .

Compensatiile individuale simple .Compensatii particulare sau individuale I.

. echivalent valoric cu livrarea de la ( b ).pl i între firmele apar inând acelora i ri. necesar firmei (2). ( d ) .livrare mobil .acord-cadru privind desf urarea de opera iuni în contrapartid .livrare strunguri necesare firmei (3). în monedele lor na ionale.II. Compensatiile bilaterale largite ( a ) . ( c ) . ( b ) . din ara B. din ara A.

Compensatiile triunghiulare si in lant .III.

Barterul Este posibil cand dorintele a doi agenti economici formeaza un lant de schimb intre ofertele lor Inainte de orice tranzactie. fiecare parte trebuie sa fie capabila sa ofere ce vrea partenerul Modalitati de realizare: realizare: Sistem de intermediari care stocheaza si tranzactioneaza marfurile Sistem cu o unitate virtuala de masura (barter dollars) asemanatoare cu un sistem monetar Barterul multilateral este mai complex.net/ - .Compensatii globale I. complexitatea poate fi redusa de un openbarter software http://barter.

ma ini britanice i avioane militare franceze pl tind in petrol Fabrica britanic de automobile Talbot a incheiat un acord incepând cu 1985 de a aproviziona apr Iranul cu subansamble in schimbul petrolului 1985 Guyana a incheiat acorduri folosind orez pentru a pl ti rulmen i din Germania de Est i petrol din Trnidad. Arabiei Saudite a cump rat avioane americane.Exemple de barter sau troc 1983 Guv. A pl tit pentru camioane japoneze cu bauxit .

(8) . (2) .trimiterea documentelor de plat la banca la care este deschis contul de clearing. (5) . Clearingul (1) .acord de clearing existent între rile A i B. (4) . în baza c ruia s-au deschis cele dou conturi d clea­ring. (7) .creditarea contului firmei exportatoare.livrarea m rfurilor contractate.eliberarea documentelor i debitarea contului fir­mei importatoare. stabilindu-se moneda de clearing i creditul tehnic.confirmarea pl ii.contract de vânzare interna ional încheiat între firma exportatoare din ara A i firma importatoare din ara B (3) . (6) .II. .trimiterea documentelor de plat .

.livrarea m rfii c tre cump r torul ini ial.plata în valut .contract de export.plata în valut convertibil . .contract de import. Reexport (1) (2) (3) (4) (5) (6) .livrarea m rfii c tre cump r torul final. . . . .Alte operatiuni comerciale I.

produse semifabricate provenite de la beneficiar Reexport cu prelucrare Mecanism de contrapartida .LohnulLohnul-varianta de reexport Lohn = productie la comanda S-a dezvoltat mai ales pe relatiile Vest-Est si VestNordNord-Sud Obiectul operatiunii: prelucrarea de catre una din parti a unor materii prime. materiale.

Marks and Spencer etc Concurenta cu Ucraina. Rusia . Gap.Sistemul lohn in Ro Romania principal furnizor de confectii in UE Exemple de firme straine cu productii in Ro: Nike si Adidas. grupul Fruit of the Loom.

cele dou firme. A i B. .Swap firmele A i B au obliga ia de livrare c tre D i C. situat pe o pia mai apropiat (4). în baza contractelor (1) i (2). situat pe o pia mai apropiat (5). firma B livreaz marfa sa firmei D. încheie un acord de swap (3). firma A livreaz marfa sa firmei C.

Discutii Afacerile in contrapartid reduc sau elimin anumite riscuri. Care sunt acestea? Ce fluxuri comerciale sunt in primul rand avantajate de operatiunile in contrapartid ? Ce încurajeaz în primul rând opera iunile în contrapartid ? Explica i limitele opera iunilor în contrapartid .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful