KE ARAH PENGHAYATAN ISLAM YANG SYUMUL

Fikrah kita ialah fikrah Islam atau Din Islam. Din Islam ialah Din terawal dan kekal abadi. Din Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, para sahabat RA dan pengikut-pengikut mereka hinggalah ke Hari Akhirat kelak. Din Islam ialah satu peraturan hidup yang luas, lengkap dan merangkumi semua ruang hidup. Kita tidak boleh menambah dan mengurangkan pada mana-mana bahagian ajaran Allah SWT. Di dalam apa hal sekali pun, kita tidak boleh mendahului Islam. Kita adalah pengikut ajaran Allah SWT. Pengikut hendaklah berada di belakang. Kita perlu menyesuaikan diri dengan Islam Kita mestilah membentuk jiwa supaya serasi dengan ajaran Allah SWT. Jiwa dan hati hendaklah diperoses dengan Iman hingga sanggup patuh dan tunduk kepada semua ajaran Allah SWT. Kita wajib memahami Islam sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. Kita wajib memahami Islam sebagaimana yang difahami oleh para sahabat yang menerima Islam di Madrasah Rasulullah SAW. Kita tidak boleh memahami Islam sebagaimana yang manusia atau sebagaimana yang kita sendiri mahu. Kita perlu memahami Islam sebagaimana tuntutan dan kehendak Allah SWT. Kita tidak menurut hawa nafsu kita dalam memahami Islam. Kita mahukan Islam yang asli. Kita tidak mencampuradukkan ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Kita perlu bersungguh-sungguh memahami Tasawwur Islam. Islam sahaja yang benar Islam sahajalah yang mampu menolak kekeliruan-kekeliruan yang terdapat pada sesetengah menusia. Kita tidak mudah terpengaruh dengan “nama-nama” yang elok sedangkan isinya kosong. Sesungguhnya orang mu’min itu cerdik, bijak serta pintar dan ia tidak mudah untuk ditipu dengan nama-nama sahaja. Kita perlu ketengahkan fikrah Islam. Kita perlu sebarkan fikrah Islam kepada orang ramai dengan jelas dan terang. Kita tidak boleh menghilangkan walau pun satu huruf daripada fikrah Islam yang sebenar. Untuk mendapatkan dan menyampaikan Islam sebenar, kita perlu mengambil Islam itu dari sumber-sumber yang sah iaitu al-Quran,as-Sunnah Rasulullah SAW dan huraian-huraian ulama’-ulama’ muktabar. Sumber kita adalah sumber syar’i. Seluruh bidang hidup kita perlu berpandukan Din Allah SWT. Din Islam sahajalah yang diredhai Allah SWT. Firman Allah SWT: “Sesungguhnya Din yang diredhai di sisi Allah hanya al-Islam.” Surah Ali-’Imran: ayat 19 “Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai Din, maka sama sekali tidak diterima daripadanya, di akhirat kelak termasuk ke dalam golongan orang yang rugi.” Surah Ali ‘Imran: ayat 85 Apabila Allah SWT tidak menerima orang yang mengambil Din yang lain, maka di akhirat kelak dia termasuk ke dalam golongan orang yang rugi. Amat rugi. Kerugian dari “kaca mata” Allah SWT. Kerugian mengikut nilai Rabb al-Jalil bukan mengikut nilai manusia. Allah SWT juga telah memberikan kata dua kepada manusia samada memilih Islam atau kekufuran. Firman Allah SWT: “Dan katalah al-Haq itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman maka hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir hendaklah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang- orang kafir itu neraka yang bergejolak mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberi minum air seperti besi mendidih (cair) yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” Surah al-Kahfi: ayat 29

Apabila seseorang itu tidak patuh kepada Allah SWT dalam semua bidang hidup. Kita tidak memerlukan dorongan-dorongan lain untuk melakukan kerja-kerja Islam. tanpa mengambil kira keuntungan duniawi. bukanlah sekadar di dalam program-program rasmi sahaja. kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya. Khalid berjuang kerana Allah SWT bukan kerana pangkat.Kita perlu iltizam dengan ajaran Islam dan kita persaksikan Islam dalam bentuk kehidupan. Hingga. kita perlu benar-benar mencari keredhaan Allah SWT. Berpuas hati hanya dengan Islam Kita perlu terus menerus mengikut ajaran Islam tanpa berdolak dalih lagi. Hari ini ramai orang mempunyai ilmu Islam tetapi Islam tidak dapat dilihat dalam praktik hidup mereka. “Aku berperang kerana Allah SWT bukan kerana ‘Umar”. Kita memerlukan pendidikan Islam secara berterusan agar Islam menjadi sebati dengan kita. Mereka sebenarnya masih belum beriman kepada Allah SWT dengan sebenar-benar Iman. Hanya untuk Allah Apabila kita melakukan sesuatu kerja Islam. Oleh yang demikian ilmu Islam perlu ditarbiyyah dengan Tarbiyyah Imaniyyah hingga lahir kesedaran dan kefahaman yang mendalam. Firman Allah SWT: . kita akan menjadi Jund ‘Aqidah Wa Fikrah. tenaga dan jiwa adalah untuk Allah SWT semata-mata . bermakna Islam itu belum lagi lahir dalam bentuk malakah (sebati) pada diri dan dalam jiwa kita. apa yang ada di sisi mereka seperti harta. Perasaan tidak puas hati dengan Islam telah disumpah oleh Allah SWT di dalam Firman-Nya: “Maka demi Tuhanmu. maka bermakna imannya masih lemah. Barulah lahir ‘Ubudiyyah Lillahi Wahdah. Pahlawan yang benar-benar mempunyai sifat Jundiyyah (perajurit) yang dibina atas dasar Islam. Kita hanya mengharap janji-janji Allah SWT. Sekiranya kita tidak dididik kemungkinan kita lakukan sesuatu bukan untuk Islam atau kerana yang lain daripada Allah SWT. Dengan melalui proses ini. kita merasakan tidak senang dan gelisah. Kita perlu dididik hingga kita berbuat sesuatu kerana Islam. hati kita akan merasa betul dan tepat dengan tuntutan ajaran Allah SWT. Bagi mereka yang hidup hanya mencari keredhaan Allah SWT. Di waktu yang sama kita wajib mempertahankan Islam. Sesiapa yang lebih melakukan amal Islami dengan ikhlas maka dialah yang lebih mendapat pahala. Kita perlu diproses hingga kita menerima apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam perlu kita hayati hingga kita merasa nikmat dengannya. Jika kepatuhan kita sedemikian. Hidup dan mati untuk Islam. Katanya. Dengan aqidah yang bersih dan amal yang ikhlas. Kita perlu sedar bahawa ilmu semata-mata tidak dapat membentuk manusia agar benar-benar bertanggungjawab kepada Islam. Apabila melakukan sesuatu tidak kerana Allah maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut. apabila tidak mengamalkan Islam. Sayyidina Khalid Ibn al-Walid telah memberikan contoh kita. Ketika dia digantikan oleh Sayyidina U’mar dengan ‘Ubaidah al-Jarrah sebagai panglima tinggi tentera Islam. mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. sekaligus kita redha pula kepada segala keputusan yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Dengan penyerahan total kepada Allah SWT. Tentera yang menerima arahan daripada kepimpinan dalam rangka melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah SWT.” Surah an-Nisa’: ayat 65 Ayat ini menjelaskan bahawa kita tidak dapat dikatakan benar-benar beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya sehinggalah kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW dalam semua urusan. Kepatuhan yang berterusan Kepatuhan kita kepada ajaran Rasulullah SAW. Sememangnya kita perlu dilatih untuk mencapai tahap sedemikian. Tentera yang bekerja kerana Allah SWT bukan kerana yang lain. Mempertahankan kefahaman Islam sebenar. dia tidak sedikit pun menunjukkan rasa kecewa. Kita perlu dididik hingga Iman itu lahir dalam bentuk tindakan. barulah kita boleh melahirkan tentera aqidah dan fikrah.

” Hadith ini memberi maksud bahawa kita perlu bertaqwa kepada Allah SWT kerana Islam itu telah sempurna. puasa. kita perlulah bersama-sama jamaah. Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Huzaifah yang bermaksud. Orang yang telah berkahwin.” Hadith ini membawa erti bahawa Islam itu bersama jamaah dan imam mereka. iaitu Hari Qiamat. berulah kita dapat malaksanakan Islam secara syumul. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Seiapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahkan dengan tangannya. InsyaAllah kita akan berada di dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sememangnya kita ingin melaksanakan keseluruhan Islam. maka ini menunjukkan Iman kita lemah dan sakit. Dari segi tanggungjawab. Firman Allah SWT: “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam sepenuhnya dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah syaitan. Apabila kita bersama-sama kumpulan ini. Kita perlu mengambil Islam keseluruhan dan melaksanakannya dalam batas kemampuan yang kita miliki. Tiada sekutu bagiNya dan demikian itu diperintahkan bagiku dan akulah yang pertamatama menyerah diri kepada Allah.” Ibn mas’ud menjelaskan tentang jamaah. zakat dan haji sahaja. tetapi ketiadaan Daulah pada hari ini menyebabkan kemampuan kita sangat terbatas dan tidak terbela. Mughirah Bin Syu’bah pernah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang bermaksud: “Sentiasa akan ada satu kelompok (thaifah) di kalangan umatku ini yang sentiasa lahir membawa kebenaran sehingga datang perintah Allah SWT. “Hendaklah kamu berada di atas kebenaran walaupun kamu berada seorang diri. fasiq dan kafir berjalan dalam masyarakat kita. Roh Islam tidak lagi mengalir di dalam jiwa. Islam ‘terkurung’ di dalam masjid. kita tetap tidak berpuas hati. Tanpa jamaah tiadalah Islam yang syumul. Perlunya jama’ah Untuk menjamin kita Iltizam dengan Islam sepenuhnya. hidupku dan matiku untuk Allah. Kita perlu melaksanakan tanggungjawab kita sedaya yang mungkin. kadar tanggungjawabnya lebih daripada orang yang belum berkahwin. Islam hanya boleh diambil dari segi solah. Kita wajib iltizam kepada Islam secara keseluruhan. Kita tidak boleh berpuas hati dengan sistem yang ada pada hari ini. yang demikian itu adalah selemah-lemah Iman. Undang-undang Syari’ah tidak boleh diambil kerana tidak bersesuaian dengan tuntutan dan kehendak masyarakat semasa. Kita perlu mencari untuk menyertainya. bermaksud: “Seiapa yang keluar daripada garis Islam maka ganjillah ia di dalam neraka. Oleh itu kita ingin berada dalam kumpulan-kumpulan yang benar-benar mengambil ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka menolak ajaran Islam yang syumul.” Kumpulan ini tetap ada. Sesunguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. ibadahku. “Hendaklah kamu berada bersama-sama jamaah Islam dan kepimpinan mereka. sekiranya ia tidak mampu hendaklah ia mengubahkan dengan hatinya.” Rasulullah SAW memperingatkan kita dalam sabdanya. Kita benci terhadap sistem yang bukan Islam kerana ia adalah punca kepada segala bentuk kemungkaran yang berlaku pada hari ini. sekiranya ia tidak mampu maka hendaklah ia mengubahkan dengan lisannya. Selagimana suasana zalim. Kita hanya dapat melaksanakan mengikut kadar kekuatan Ummah ketika ini. Kumpulan ini akan ada bila-bila masa sehingga Allah SWT memusnahkan alam ini. Melaksanakan Islam keseluruhannya Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Bertaqwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. katanya. Mereka mengasing dan mengenepikan Islam dalam realiti kehidupan seharian. Ayat di atas menyeru kita agar menerima Islam keseluruhannya. Firman Allah SWT: .“Katakanlah: Sesungguhnya solahku.”-Surah al-Baqarah: ayat 208. Dengan cara ini. Jamaah yang benarbenar ingin melaksanakan Islam. Kita ketiadaan roh Islam. Tuhan sekelian alam. Begitu juga dalam hal-hal lain.” Kebanyakan manusia hari ini telah membeli kehidupan dunia dan menolak akhirat. Sekiranya kita tidak membenci sistem kufur itu. Kita tidak boleh mengambil Islam sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. sememangnya tanggungjawab kita berbeza bentuk dan kadarnya.” Surah al-An’am: ayat 162-163.

Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. “Bersabarlah wahai keluarga Yasir. iltizam dan intizam dengan Islam itulah yang perlu kita berada di dalamnya. Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh alam. ada antara mereka yang belum sempat melihat natijah Islam tetapi telah sanggup disiksa dan dibunuh. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Umat Nasrani akan berpecah kepada 71 puak. Kita perlu sentiasa berdo’a agar kita sentiasa berada dalam rahmat dan redhaNya. maka ikutilah mereka. Rasulullah SAW telah menunjukkan bahawa inilah jalan yang perlu dilalui. Kita akan menurutinya tanpa banyak soal dan bicara. Sekiranya da’wah ditolak di suatu tempat maka di tempat lain da’wah itu diterima. Kejayaan sebenarnya hanya ditentukan oleh Allah SWT. Jika orangorang (Quraisy) itu mengingkarinya. umat Yahudi akan berpecah kepada 72 puak dan umatku akan berpecah kepada 73 puak. Kita hanya berusaha dan bertawakkal Generasi Al Qur’an pertama. Jamaah yang menjaga. sesungguhnya tempat kembali kamu adalah Jannah. Mereka bersabar dalam melaksanakan tuntutan aqidah. “Kumpulan yang mana aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya.Surah al-An’am: ayat 89 “Mereka itulah orang-orang yang telah diberi pertunjuk oleh Allah.” -Surah al-An’am: ayat 90 Akan kedapatan kumpulan yang ingin menyambung risalah Islam ini. iaitu para sahabat RA.”. Kita yakin dengan penuh terhadap baginda. Sekiranya kita tidak mahu melakukan kerja-kerja ini maka bermakna kita menolak kurniaan Allah SWT. Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT. “Puak yang manakah yang akan berjaya Ya Rasulullah?” Baginda menjawab.” Hadith ini menjelaskan bahawa kumpulan yang berjaya ialah kumpulan yang benar-benar mengikut Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat baginda. maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sesekali tidak mengingkarinya. Mereka sanggup berkorban apa sahaja demi menegakkan Islam dan mewujudkan masyarakat yang menepati kehendak Allah SWT. Manusia hanya berkewajipan berusaha dan Allah yang menentukan natijah. Apabila keluarga Yasir telah disiksa maka Rasulullah SAW yang melalui tempat dia disiksa berkata.” Yang paling baik bagi kita ialah terus berusaha. Katakanlah: Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan da’wah ini. hikmah dan kenabian. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita digolongkan di dalam Kafilah Da’wah atau Kafilah Mujahidin. bekerja dan berkorban untuk mengajak masyarakat kembali kepada al-Islam. Hanya satu puak sahaja yang akan selamat. . Baginda ditolak di Makkah tetapi diterima di Madinah.” Tanya para sahabat. Kumpulan yang lain tidak akan berjaya.“Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka kitab. Balasan yang baik hanyalah ketentuanNya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful