FORM PENGAJUAN CUTI

NAMA KARYAWAN : NIP : TANGGAL MASUK KARY :
NO. TGL PERMOHONAN UNIT KERJA KEPERLUAN CUTI SISA CUTI AWAL DARI TANGGAL CUTI S/D SISA CUTI AKHIR TTD KARYAWAN TTD MENGETAHUI PIHAK BCA TTD MENYETUJUI CATATAN/KETERANGAN PIHAK KOPERASI

.Ket: Permohonan cuti selambat-lambatnya diajukan 5 hari kerja sebelum tanggal cuti.