RANCANGAN PENGAJARAN KELAS LINUS Matapelajaran Kelas Masa Topik Subtopik Hasil pembelajaran : : : : : : Matematik 2 Maju 8:15 a.m. – 8:45 a.m. (30 minit) 7. 7.

1 Menyatakan dan menuliskan waktu Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit

Diakhir pembelajaran murid dapat: Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit Jam analog guru dan murid Guru menyoal murid Contoh soalan - Siapa yang memakai jam tangan hari ini? - Apakah yang dapat kamu lihat dimuka jam? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Guru membekal model jam analog kepada setiap murid Guru menyoal murid apa yang dapat dilihat pada muka jam (jawapan murid – nombor, jarum jam) Guru menerangkan fungsi jarum panjang dan jarum pendek. Murid menggerakkan kedua-dua jarum ke nombor 12 mengikut arahan guru Murid menggerakkan jarum minit ke angka 1 sambil mengira setiap senggatan. Guru menyoal berapakah senggatan yang ada dari angka 12 ke angka 1. (jawapan murid – lima ) Guru menjelaskan 5 senggatan bersamaan 5 minit. Murid mengulangi aktiviti yang sama mengikut urutan angka sambil dibimbing guru.

Bahan pembelajaran : Set induksi :

Langkah pengajaran :

Penutup Refleksi

: :

Guru menyatakan 1 jam bersamaan 60 minit

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.