You are on page 1of 4

Μάθηµα: Φυσική ΑΛυκείου

ΦΥΣΙΚΗ ΑΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1

Ζήτηµα 1ο

Α) i) Στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα η δράση και η αντίδραση είναι δυνάµεις που:

α) έχουν συνισταµένη ίση µε µηδέν β) ασκούνται σε διαφορετικά σώµατα γ) έχουν διαφορετικά µέτρα δ) ασκούνται στο ίδιο σώµα

ii) ∆ύο σώµατα που βρίσκονται αρχικά σε απόσταση d, πλησιάζουν µεταξύ τους σε απόσταση d/2. Το µέτρο της ελκτικής βαρυτικής δύναµης που ασκεί το ένα στο άλλο:

α) υποτετραπλασιάζεται β) διπλασιάζεται γ) τετραπλασιάζεται δ) υποδιπλασιάζεται

iii) Όταν σε ένα σώµα που κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται µια µόνο δύναµη F η οποία παράγει αρνητικό έργο, τότε:

α) η δύναµη F είναι κάθετη στην ταχύτητα του σώµατος β) η δύναµη F είναι οµόρροπη της ταχύτητας του σώµατος γ) το σώµα δίνει ενέργεια στο περιβάλλον, µέσω του έργου της δύναµης F δ)στο σώµα προσφέρεται ενέργεια µέσω του έργου της δύναµης F

Β) Η αλγεβρική τιµή της ταχύτητας ενός σώµατος µεταβάλλεται µε το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραµµα.

u 30 20 10 0 t 2 4 6 8
u
30
20
10
0
t
2
4
6
8

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

i) Από t 1 =0 έως t 2 =2sec, το κινητό επιταχύνει µε α= 5m/sec 2

ii) Από t 2 =2sec έως t 3 =4sec, το κινητό µετατοπίστηκε κατά x=80m

iii)Από t 3 =4sec έως t 4 =8sec, το κινητό επιβραδύνει µε α = -2,5m/sec 2 iv)Από t 1 =0 έως t 4 =8sec, η συνολική µετατόπιση του κινητού είναι 200m

Γ) Αντιστοιχίστε τα παρακάτω µεγέθη µε τις σωστές µονάδες µέτρησης:

α) χρονική στιγµή

1) sec

Φροντιστήριο ΟΜΟΣΗΜΟ - ∆αιδάλου και Περδικάρη Γωνία Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810221953 http://www.omosimo.com C 2003

Μάθηµα: Φυσική ΑΛυκείου

β)ορµή

2) Joule

γ)ταχύτητα

3) Kgr

δ)έργο

4) Nt sec 5) m/sec

Ζήτηµα 2ο

i) Να δειχθεί ότι η µετατόπιση x, στην ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση, µε αρχική ταχύτητα u 0 και επιτάχυνση α, δίνεται από τη σχέση:

x=u 0 t + 1 a t

2

2

ii) Να διατυπωθούν οι εµπειρικοί νόµοι της τριβής ολισθήσεως.

iii) Να δειχθεί ότι το βάρος ενός σώµατος είναι διατηρητική δύναµη.

Ζήτηµα 3ο

Σώµα µάζας m=2 Kgr αφήνεται να εκτελέσει ελεύθερη πτώση από ύψος h=320m. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/sec 2 ,να βρεθούν:

i) τη χρονική στιγµή t 1 =3sec που απέχει από το έδαφος (Η) και πόση ταχύτητα έχει (u 1 )

ii) πόσο χρόνο διαρκεί η ελεύθερη πτώση του σώµατος

iii) µε τι ταχύτητα προσκρούει στο έδαφος

iv) πόσο είναι το έργο του βάρους του σώµατος αυτού για τη διαδροµή s=h

Ζήτηµα 4ο

Ένα παιδί µάζας m 1 = 40 kgr κινείται µε οριζόντια ταχύτητα u 1 =20m/sec και πηδάει σε ακίνητο έλκηθρο µάζας m 2 = 10 kgr. Το σύστηµα παιδί έλκηθρο (ως συσσωµάτωµα) αρχίζει να κινείται µε ταχύτητα V 0 . Ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως που παρουσιάζει το σύστηµα αυτό µε το χιονισµένο έδαφος είναι µ= 0,1. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/sec 2 , να βρεθούν:

i) η ταχύτητα V 0 του συστήµατος

ii) η επιβράδυνση που αποκτά

iii) το διάστηµα που θα διανύσει το σύστηµα µέχρι να σταµατήσει (V=0)

iv) το έργο της τριβής για την διαδροµή αυτή

Φροντιστήριο ΟΜΟΣΗΜΟ - ∆αιδάλου και Περδικάρη Γωνία Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810221953 http://www.omosimo.com C 2003

Μάθηµα: Φυσική ΑΛυκείου

Ζήτηµα 1ο

Α) i)

β

ii) γ

iii) γ

Β) i)

λάθος

ii) λάθος

iii) σωστό

iv) σωστό

ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

Γ) α) 1 β) 4 γ) 5 δ) 2

Ζήτηµα 2ο

i) Ισχύει: u=u 0 + a t

t

t

x=Ε µβαδον =(u 0 +u) =(u 0 +u 0 +at) =>

x=(2u 0 + a t )

t

2

2

=>

2

x=(2u 0 t + se )/2 =>

x=u 0 t + a t

2 / 2 =>

x=u 0 t +1/2 a t ii) α) είναι ανεξάρτητη του εµβαδού των τριβόµενων επιφανειών β) είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας του σώµατος γ) εξαρτάται από τη φύση των τριβόµενων επιφανειών δ) είναι ανάλογη της κάθετης δύναµης στήριξης Ν πού ασκεί το επίπεδο στο σώµα:

ΤN , όπου µ ο συντελεστής τριβής ολίσθησης και είναι καθαρός αριθµός. iii) Πρέπει το έργο του βάρους για κλειστή διαδροµή Α-> Γ -> Α να είναι ίσο µε µηδέν. Πράγµατι:

2

W B (ΑΓΑ) =W B (ΑΓ) +W B (ΓΑ) =-B ⋅ h +B ⋅ h
W B (ΑΓΑ) =W B (ΑΓ) +W B (ΓΑ) =-B ⋅ h +B ⋅ h =0
Ζήτηµα 3ο
u=g ⋅ t => u 1 =g ⋅
t
=>
u 1 =30m/sec
1
y 1 =1/2g ⋅
t
2 =>
y 1 =45m
1
H=h-y 1 =>
H=275m
2 h
2
2
h=1/2g ⋅
=>2h=g ⋅
t
=>t
=
=>
t
ολ =8sec
ολ
t ολ
ολ
g
2
u τελ =g ⋅
t
=>
u τελ =80m/sec
ολ
B=m⋅ g =>B=20Nt, W B =+B ⋅
h =>
W B =+6400Joule

Φροντιστήριο ΟΜΟΣΗΜΟ - ∆αιδάλου και Περδικάρη Γωνία Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810221953 http://www.omosimo.com

C 2003

Μάθηµα: Φυσική ΑΛυκείου

Ζήτηµα 4ο

M=m 1 +m 2 =>M=50Kgr

Α..Ο.: m 1 u 1 +m 2 0 =M => V

B=M g =>B=500Nt

V

0

0 =m 1 u 1 /M=>

V 0 =16m/sec

2 ος νόµος Νεύτωνα : ΣF=M a =>{ΣF x =M 0 [1]

{ΣF y =0

[2]

[1]=> -T=M a =>a=-T/M [3] [2]=>N-B=0=>N=B=>N=500Nt, T=µ N =>T=50Nt

[3]=>

Στην ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση ισχύουν :

V=V 0 -|a| t =>0=16-1 t =>t=16sec

a=-1m/sec 2

1 S=V 0 ⋅ t W T =-T ⋅ -1/2|a| ⋅ a ⋅ t 2
1
S=V 0 ⋅ t
W T =-T ⋅
-1/2|a|
a ⋅ t
2 =>
S=128m
2
S =>
W T =-6400Joule

Επιµέλεια θεµάτων :

ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΟΣΗΜΟ

Φροντιστήριο ΟΜΟΣΗΜΟ - ∆αιδάλου και Περδικάρη Γωνία Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810221953 http://www.omosimo.com C 2003