You are on page 1of 1

Soalan utama:

1. Jenis pencemaran yang berlaku:


[ ]Pencemaran bau [ ]Pencemaran bunyi
[ ]Pencemaran udara [ ]Pencemaran air

2. Punca pencemaran
a)
b)
c)

3. Kesan pencemaran
:

4. Lagkah mengatasi
:

5. Bagaimanakah cara encik/puan membuang sampah?


:

6. Adakah encik/puan berpuas hati dengan kawasan


persekitaran?berikan alasan.
:

7. Adakah anda berasa selesa dengan pencemaran yang berlaku di


kawasan anda?
:

9. Pada pendapat anda,apakah yang anda boleh rumuskan tentang


pencemaran-pencemaran yang berlaku di kawasan anda?
: