You are on page 1of 12
   


c  


 
Ô   

 
  
Ô
! " "
# Ô
!$! !
# Ôþ 

Ô
! !
Ô%$
$! !

Ô%$
& 
 !


'
'!( )  $*ë 
Ô +,,


%

 

Cod caracter Tastatura
0103 ă [
00EE
00E2
î
â
]
\
 
015F ş ;
0163
201E
ţ
Ä
Ã
Shift+2


201D ´ Shift+2
002B +
0026 & Shift+6
002F / Shift+7
0028 ( Shift+8
0029 ) Shift+9
003D = Shift+0
003F ? Shift+-
0021 !
0060 `
007E ~
002A * Shift++
002D - /
005F _ shift+/
003A : Shift +.
003B ; Shift +,
0040 @
0024 $
005E ^
007C |
 $ 
 

# - . &
# -/ .
 &

# - .&

# - .# -, . 

# -% . 

# - .

# - .
%

,

# -' . 
&
# Ô
 &   
,

# 0 . 1
# .23) .23.43

&.2
# 5 ,  
 
, 
# 
 %
  &