You are on page 1of 13

Čupen Marko 23165/i

2. Signali - generiranje i prikaz periodičkih signala

1. Cilj vježbe:

- Upoznati se sa signalima i njihovim modelima: analitičkim, računalnim i grafičkim.


- Upoznati se s temeljnim karakteristikama telekomunikacijskih signala.
- Analizirati sličnosti i razlike periodičkih - harmonijskih i impulsnih, signala.

2. Primjena stečenih znanja i vještina:

- Ilustracija poglavlja 2.2. s predavanja.


- Razumijevanje ograničenja fizičke razine komunikacijskih sustava.

3. Pitanja za pripremu vježbe1:

1. Što su periodički signali?


2. Koje veličine (parametri) u potpunosti određuju impulsni periodički signal?
3. Koje su jedinice za prethodne karakteristike signala?

4. Oprema:

1. Multimedijalno računalo.
2. Programski paket Syntrillium CoolEdit2.
3. MS Windows, MS Office, MS Paint.

5. Zadatak:

1. Primjenom programa CoolEdit, generirati periodičke signale trajanja 1 s i zadanih


parametara (prema tablici 1).

2. Reproducirati generirane signale.

3. Pohraniti signale u ASCII S*.txt i Microsoft ADPCM S*.wav formatu.

4. Uzorke generiranih signala (*.wav) uvrstiti u tablicu 1.

5. Iz valnog oblika signala odrediti periodu, upisati dobivenu vrijednost u tablicu 1, te


usporediti s periodom izračunatom iz frekvencije.

6. Promatrati i analizirati generirane signale u vremenskoj i frekvencijskoj domeni.

Tablica 1:
1
Odgovori na postavljena pitanja pomažu izvedbi vježbe, a ujedno su i ispitna pitanja.
2
Vježbe su prilagođene CoolEdit '96.
Signal Uzorak Valni oblik Frekvencija Amplituda Perioda
[kHz] [dB] (izračunati)
S1 Sinusni 1 -6 0,001

S2 Trokutasti 0,3 -6 0,0033333

S3 Pravokutni 0,3 -6 0,0033333

S4 Pravokutni 1 -6 0,001

S5 Trokutasti 1 0 0,001

7. Grafički prikazati signal S1:

Graf 1.1

Graf signala S1 (CoolEdit)

Graf 1.2

Graf 3D spektra signala S1 (CoolEdit)

Graf 1.3
Graf 2D spektra signala S1 (CoolEdit)

Graf 1.4

Histogram signala S1

6000

5000

4000

3000 Frequency

2000

1000

0
0

e
00

00

00
00

00

00

00

00
00

00

00

00

00

00

00

00

00

or
30

90

50

10

70

30

30

70

M
-9

-5

-1

23

31
11

15

19

27
-3

-2

-2

-1
-2

-1

Histogram signala S1
8. Grafički prikazati signal S2:

Graf 2.1

Graf signala S2 (CoolEdit)

Koja je minimalna, a koja maksimalna vrijednost signala S2?

Minimalna = -16423 ,maksimalna =16421.

Odredite periodu signala S2:

T= N * Ts = 108 * 1/32000 = 3,375 ms

Izračunajte frekvenciju signala S2:

f=1/T=1/0.003375=0,296296 kHz

Graf 2.2

Graf 3D spektra signala S2 (CoolEdit)


Odredite frekvenciju signala S2:

f=1/T=1/0,003333=300,03 Hz

Graf 2.3

Graf 2D spektra signala S2 (CoolEdit)

Koje parametre signala možemo odrediti iz grafa 2D spektra?

Možemo odrediti frekvenciju signala i amplitudu.

Napišite formulu funkcije koja odgovara signalu S2:

 600 ,4t t ∈[ 0 , 27 ]

S 2(t ) =  − 615 ,17 t + 32820 t ∈[ 28 , 80 ] (1)
615 ,17 t − 66221 ,75 t ∈[81 , 134 ]

Analizirati signal S2 pomoću tabličnog kalkulatora MS Excel.

Odrediti minimalnu -16423

i maksimalnu 16421 vrijednost uzoraka signala S2.

Izračunati vrijednost: 215·10-6/20 = 16422,90327

Izračunatu vrijednost usporediti s minimalnom i maksimalnom.

Izračunati, te grafički prikazati histogram signala S2.


Graf 2.4

Histogram signala S2

2500

2000

1500

Frequency

1000

500

0
0

0
0

e
00

00

00

00

00

00

00

00
00

00

00

00

00

00

00

00

or
30

90

50

10

70

30

30

70

M
-9

-5

-1

11

15

19

23

27
-2

-2

-1

-1
-3

-2

Histogram signala S2

9. Ponoviti 8. za signale S3, S4 i S5.

Grafički prikazati signal S3:

Graf signala S3
Koja je minimalna, a koja maksimalna vrijednost signala S3?

Minimalna je -22510, a maksimalna 22195

Odredite periodu signala S3:

T = N * Ts = 108 * 1/32000 = 3,375 ms

Izračunajte frekvenciju signala S3:

f = 1/T = 1/0,003375 = 0,296296 kHz

Graf 3D spektra signala S3

Odredite frekvenciju signala S3: osnovna frekvencija iznosi 300 Hz

Graf 2D spektra signala S3

Koje parametre signala možemo odrediti iz grafa 2D spektra?

Možemo odrediti frekvenciju signala i amplitudu.

Napišite formulu funkcije koja odgovara signalu S3:

 16000 t ∈ [ 0 , 54 ]

S 3(t ) =  (1)
− 16000 t ∈ [ 54 , 108 ]

Odrediti minimalnu, -16423, i maksimalnu, 16423, vrijednost uzoraka signala S3.

Izračunati vrijednost: 215·10-6/20 = 16422,90327

Izračunatu vrijednost usporediti s minimalnom i maksimalnom.

Izračunati, te grafički prikazati histogram signala S3.

Histogram signala S3

18000

16000

14000

12000

10000
Frequency
8000

6000

4000

2000

0
0

e
00
00

00

00

00

00

00

00
00

00

00

or
00

00

00

00

00

00
30

90

50

10

70

30

30

70

M
-9

-5

-1

11

15

27

31
19

23
-3

-2

-2

-2

-1

-1

Histogram signala S3

Grafički prikazati signal S4:

Graf signala S4

Koja je minimalna, a koja maksimalna vrijednost signala S4?


Minimalna = -16423, maksimalna = 16423.

Odredite periodu signala S4:

T = N * Ts = 32 * 1/32000 = 1 ms

Izračunajte frekvenciju signala S4:

f = 1/T = 1/0,001 = 1000 Hz

Graf 3D spektra signala S4

Odredite frekvenciju signala S4: osnovna frekvencija = 1000 Hz

Graf 2D spektra signala S4

Koje parametre signala možemo odrediti iz grafa 2D spektra?

Možemo odrediti frekvenciju signala i amplitudu.

Napišite formulu funkcije koja odgovara signalu S4:

 16423 t ∈[ 0 , 15 ]

S 4(t ) =  (1)
−16423
 t ∈[16 , 31]
Analizirati signal S4 pomoću tabličnog kalkulatora MS Excel.

Odrediti minimalnu, -16423, i maksimalnu, 16423, vrijednost uzoraka signala S4.

Izračunati vrijednost: 215·10-6/20 = 16422,90327

Izračunatu vrijednost usporediti s minimalnom i maksimalnom.

Izračunati, te grafički prikazati histogram signala S4.

Histogram signala S4

18000

16000

14000

12000

10000
Frequency
8000

6000

4000

2000

0
0

0
0

e
00
00

00

00

00

00

00

00
00

00

00

or
00

00

00

00

00
30

90

50

10

70

30

30

70

M
-9

-5

-1

11

15

19

23

27
-3

-2

-1

-1
-2

-2

Histogram signala S4

Grafički prikazati signal S5:


Graf signala S5

Koja je minimalna, a koja maksimalna vrijednost signala S5?

Minimalna = -32768, maksimalna = 32767.

Odredite periodu signala S5:

T = N * Ts = 32 * 1/32000 = 1 ms

Izračunajte frekvenciju signala S5:

f = 1/T = 1/0,001 = 1000 Hz

Graf 3D spektra signala S5

Odredite frekvenciju signala S5: osnovna frekvencija = 1000 Hz

Graf 2D spektra signala S5

Koje parametre signala možemo odrediti iz grafa 2D spektra?

Možemo odrediti frekvenciju signala i amplitudu.

Napišite formulu funkcije koja odgovara signalu S5:


 4096 t t ∈ [ 0 , 8]

S 5(t ) =  − 4096 t + 65535 t ∈ [ 9 , 24 ] (1)
4096 t − 131072 t ∈ [ 25 , 32 ]

Odrediti minimalnu, -32768, i maksimalnu, 32767, vrijednost uzoraka signala S5.

Izračunati vrijednost: 215·10-6/20 = 16422,90327

Izračunatu vrijednost usporediti s minimalnom i maksimalnom.

Izračunati, te grafički prikazati histogram signala S5.

Histogram signala S5

2500

2000

1500

Frequency

1000

500

0
0

e
00
00

00

00

00

00

00

00
00

00

00

or
00

00

00

00

00
30

90

50

10

70

30

30

70

M
-5

-1
-9

11

15

19

23

27
-3

-2

-2

-2

-1

-1
10. Komentirajte razlike spektara (2D i 3D) analiziranih signala.

Razlika u 2D i 3D spektaru najznačajnije su kod signala S1 i S2.Signal S1 ima jednu


frekvencijsku komponentu dok ih S2 ima praktički beskonačno a to pokazuju i njihovi
grafovi.

11. O čemu ovisi frekvencijski "razmak" komponenti spektra?

Ovisi frekvenciji.

12. O čemu ovisi relativna "visina" komponenti spektra?

Ovisi o valnom obliku.

13. O čemu ovisi veličine najjače komponente spektra?

Ovisi o amplitudi.

14. O kojim sve parametrima signala ovisi izgled grafa histograma? Komentirajte.

Izgled grafa histograma ovisi o obliku signala, jer o obliku ovisi koliko će biti zastupljena
pojedina amplituda, tako da nam histogram daje funkciju vjerojatnosti visine amplitude.

15. Izvještaj o vježbi označiti: KSMLV2_Cupen_Marko.doc