You are on page 1of 1

bala tripura sundari gaikonuma haarathi (2x)

gaana lola jaalamela daari chupumaa (2x)

bala tripura sundari gaikonuma haarathi (2x)

gaana lola jaalamela daari chupumaa (2x)

sundarangi andharu-nee saati rarugaa (2x)

sandehamunu andhamuga theerpumantimi (2x)

bala tripura sundari gaikonuma haarathi (2x)

gaana lola jaalamela daari chupumaa (2x)

vaasi kekki yunnadaana-vanusu nammithi (2x)

raasiga siri sampadalichi brovu-mantimi (2x)

bala tripura sundari gaikonuma haarathi (2x)

gaana lola jaalamela daari chupumaa (2x)

om kleem sreem yanuchu madini thalachuchuntimi (2x)

apadaleda baapavamma athiva sundari (2x)

bala tripura sundari gaikonuma haarathi (2x)

gaana lola jaalamela daari chupumaa (2x)

stiramuga shreekadali yandu velasithi-vamma (2x)

dharanilo sree rangadasuni dayanu sudumaa (2x)

bala tripura sundari gaikonuma haarathi (2x)

gaana lola jaalamela daari chupumaa (2x)

daari chupumaa…

daari chupumaa…