You are on page 1of 2

søker flere gutte- og mannsstemmer, for audition kontakt vår dirigent.

Koret synger i mange sammenhenger: Julekonserter, CD-innspillinger, TV-opptredner og internasjonale


festivaler. Koret har minst én utenlandsreise i året. Guttene får profesjonell sangundervisning, og ved
hver semesteravslutning deler vår sponsor, SpareBank1, ut fire stipendier à 2.500 kr.
Kontakt: dirigent Danuta Kozon på mobil: 41 30 15 46 eller e-post: danutakozon@c2i.net

www.enzo.no
søker flere gutte- og mannsstemmer, for audition kontakt vår dirigent.
Koret synger i mange sammenhenger: Julekonserter, CD-innspillinger, TV-opptredner og internasjonale
festivaler. Koret har minst én utenlandsreise i året. Guttene får profesjonell sangundervisning, og ved
hver semesteravslutning deler vår sponsor, SpareBank1, ut fire stipendier à 2.500 kr.
Kontakt: dirigent Danuta Kozon på mobil: 41 30 15 46 eller e-post: danutakozon@c2i.net

www.enzo.no