You are on page 1of 66

JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR SESI JULAI-NOVEMBER 2010

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KELANTAN, KAMPUS MACHANG


TARIKH KEMASKINI 17 OKTOBER 2010
MASA MASA KOD KURSUS KOD
TARIKH HARI WAKTU SETARA
MULA TAMAT KURSUS PROGRAM

AC110

AD112
AD113

AD118

BM111

CTU151
10/25/2010 ISNIN 9.00AM 11.00AM PAGI BM112

CS110
CS111

CS113

IS110

AM110
BM112
FMD262 AD113

ITT300 CS110
10/25/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI

OSM551 OM221

AIS360 AC110

IMD252 IS110
10/25/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI

MAF280 AC110

QMT220 CS111

AC110

AD112
AD113
AD118

BM111

BEL260 BM112
10/25/2010 ISNIN 2.15PM 5.15PM PETANG

CS110

CS111
CS113

IS110

AM110
BM112
NRS476 HS220

10/25/2010 ISNIN 2.15PM 5.15PM PETANG MAF620 AC220

BM111
MGT365, BM111
10/25/2010 ISNIN 2.15PM 5.15PM PETANG MGT345 MGT375
BM111
BM111
BM112
MGT365, BM112
10/25/2010 ISNIN 2.15PM 5.15PM PETANG MGT345 MGT375
BM112
BM112

BM220

10/25/2010 ISNIN 2.15PM 5.15PM PETANG MGT420

BM230

BM222
MGT420
10/25/2010 ISNIN 2.15PM 5.15PM PETANG

IS221
MGT420
10/25/2010 ISNIN 2.15PM 5.15PM PETANG

IS221

QMT463 STA570 CS221

AC220

CS221
10/26/2010 SELASA 9.00AM 11.00AM PAGI CTU553
IS221

AM228
MC222

10/26/2010 SELASA 9.00AM 12.00PM PAGI BEL011 PD003

10/26/2010 SELASA 9.00AM 12.00PM PAGI BEL011 PD003

CSC238 CSC435 CS110

FIN323 BM112

BM220

10/26/2010 SELASA 2.15PM 5.15PM PETANG

FIN420 FIN540

BM222

BM230
BM230

IMD305 IS110

PRO526 MC222
NRS452 HS220
CSC218 ITC210, ITC510 CS110
10/26/2010 SELASA 2.15PM 5.15PM PETANG
QMT335 STA233 CS111

AC110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101


AD112

AD113

AD118

AM110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 IS110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 IS110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 IS110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 IS110

CTU101
10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI IS110
CTU101
CTU101 IS110
10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI
IDA152 IS110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS111

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS111


10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS111

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS111

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS110

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS113

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM111

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM111

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM111

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM111

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM111

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM111

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS113

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 CS113

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM111

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM112

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM112

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM112


10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM112

10/27/2010 RABU 9.00AM 11.00AM PAGI CTU101 BM112

FAR315 AC220

10/27/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI FAR360 AC110

OSM504 OM221

BM111

10/27/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI LAW251

BM112

AC110

BEL311
10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG

BM111

AC110
BM111
ENT600 HS225
HTF533 HS225

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG BEL311 CS110

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG BEL311 CS110

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG BEL311 CS113

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG BEL311 BM112


10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG BEL311 BM112

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG BEL311 BM112

AD112

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG BEL311


AD113

AD118

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG BEL311 BM112

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG BEL311 CS111

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG BEL311 IS110

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG BEL311 IS110

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003


10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MAT037 PD003

FAR450 AC220
10/27/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG

FIN536 MGT600 BM222

BM222

BM230

CS221
10/28/2010 KHAMIS 9.00AM 11.00AM PAGI CTU551 TITAS1

IS221

HS220
HS222
HS225
FAR265 AC220

FAR350 AC110

IMD354 IS110

CS110

10/28/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI ITS250


CS111

CS221

MGT369 BM111

NRS561 HS220
PAD254 AM110
SRB552 SR221
4.15PM PETANG OCT533 HS225
FAR430 AC220
FAR430 AC220
ISB300 BM112
ISB300 BM112
10/28/2010 KHAMIS 2.15PM ISB300 BM112
5.15PM PETANG
ISB300 BM112
MAT126 AC110
MAT126 AC110
MAT126 AC110
ENV406 HS223
NRS428 HS220
10.30AM PAGI
NRS479 HS220

BM111

ACC165
10/29/2010 JUMAAT 8.30AM
11.30AM PAGI
BM112

BM111
MRD531 HS222
CS110
MAT222 MAT422
CS113
MAT422 CS221

AD112

AD118

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120

IS110

AD113
BEL120
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG
AD113
BEL120
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG

AM110
IMS452 IMS656, SMI507 IS221

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 AC110

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 AC110

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 AC110

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS113

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS113

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS113

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS110

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS110

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS110

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS110

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS110

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS110

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS110

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM112

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM112

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM112

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM112


10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM112

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM112

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM112

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM111

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM111

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM111

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM111


10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM111
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM111
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM111
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM111
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM111
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM112
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM112
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 BM112
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS111
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS111
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS111
10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS111

10/29/2010 JUMAAT 2.45PM 4.45PM PETANG BEL120 CS111

MLT460 HS223
10/30/2010 SABTU 9.00AM 11.00AM PAGI
OCT411 HS225

AIS280 CAC230 AC110

FAR400 AC220

10/30/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI BM111

MGT340 MGT370

BM112

ADS503 AM228
FIN661 BM222
NRS454 HS220

10/30/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI CSC305 CSC581, ITC421 CS110

10/30/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI IMD254 IS110

10/30/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI IMD254 IS110

10/30/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI QMT350 STA560 CS111

CS111
10/30/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI QMT350 STA560
CS221
2.15PM 4.15PM PETANG MRD519 HS222

AC110

MKT243 MKT260

BM111

BM112

BM111
10/30/2010 SABTU
2.15PM 5.15PM PETANG
BM220

BM222
ECO415

BM230

MC222
OM221
SRL601 SR221

10/30/2010 SABTU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU211 IPK200 CS111

10/30/2010 SABTU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU211 IPK200 CS113


10/30/2010 SABTU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU211 IPK200 CS111

10/30/2010 SABTU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU211 IPK200 CS110

10/30/2010 SABTU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU264 IPK206 IS110

10/30/2010 SABTU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU264 IPK206 IS110

10/30/2010 SABTU 2.15PM 5.15PM PETANG MAF630 AC220

10/30/2010 SABTU 2.15PM 5.15PM PETANG MAF640 AC220

10/31/2010 AHAD 9.00AM 11.00AM PAGI CTU231 IPK211 AC110

10/31/2010 AHAD 9.00AM 11.00AM PAGI CTU231 IPK211 AC110

10/31/2010 AHAD 9.00AM 11.00AM PAGI CTU231 IPK211 AC110

9.00AM 11.00AM PAGI OCT462 HS225

CSC203 CSC412, ITT220 CS110

BM111

ENT300 ETR300

BM112

AC110

AC220
10/31/2010 AHAD
9.00AM 12.00PM PAGI AD112

ETR300 ENT300
10/31/2010 AHAD
9.00AM 12.00PM PAGI AD112

ETR300 ENT300

AD113

AD118

IS110

MAF380 AC110

MGT533 TPT817 BM222

ADS402 AM228
MRD463 HS222

CS110

ACC107 CS111

CS113

BM111

ACC115

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG

BM112

BM220

ACC418
BM222

BM230

ITS410 CS221
ITS410 CS221

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 CS110

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 CS110

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 CS110

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 CS110

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 CS110

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 CS110

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 CS110

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 CS111

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM112

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM112

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM112

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM112

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM112

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM112

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM111

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM111

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM111

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM111

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM111

10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 BM112


10/31/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG ACC106 CS111

AD112

11/1/2010 ISNIN 9.00AM 11.00AM PAGI CTU281 IPK208

AD113

AD118

9.00AM 11.00AM PAGI NRS518 HS220

QMT212, AC110
QMT181 QMT216,
QMT412

AC110

BM111
11/1/2010 ISNIN
9.00AM 12.00PM PAGI

QMT216

BM112

ANP410 HS225
QMT212 AM110

11/1/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI TAX490 AC220

11/1/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI CSC128 CS110

11/1/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI CSC128 CS110

CS110
11/1/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI CSC128

CS113
11/1/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI CSC128

CS113

11/1/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI CSC128 CS110

CSC128,
11/1/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI CSC125 CSC415, ITC120, CS111
ITC420

11/1/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI CSC415 CS221

IMD102 IS110

11/1/2010 ISNIN 2.15PM 5.15PM PETANG

MAT133 MAT143 CS113

HS220
ANP405
HS225

FIN263 BM112

FIN362 BM112

BM220
11/1/2010 ISNIN 2.15PM 5.15PM PETANG

MGT543
BM222

AC110
FAR250

AC120
IMS504 IMS506,SMI614 IS221

BM111
11/2/2010 SELASA 9.00AM 12.00PM PAGI MAT140

BM112

CS110
MAT149
CS111
MAT140 BM112

PSA420 PSA470 AC220

HTF553 HM225
MAF325 AC220

CS110

MAT183 MAT193

CS111

CS113

11/2/2010 SELASA 2.15PM 5.15PM PETANG CS110

MAT233,
MAT199 MAT441

CS111

CS110
MAT233

CS113
COM463 MC222

11/2/2010 SELASA 2.15PM 5.15PM PETANG MAT441 CS221

MKT310 BM111

11/2/2010 SELASA 2.15PM 5.15PM PETANG BM220

MKT420
BM222
11/2/2010 SELASA 2.15PM 5.15PM PETANG

MKT420

BM230

11/2/2010 SELASA 2.15PM 5.15PM PETANG CRG530 AC220

IMC401 IS221

11/2/2010 SELASA 2.15PM 5.15PM PETANG


IMD301 IS110

IMD301 IS110
MRD510 HS222

IMD151 IS110

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI


AC110
MAT112

AM110

QMT375 STA322 CS111

LIB501 MC222

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM112

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM112

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM112

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM112

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM112

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM112

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM111

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM111

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM111


11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM111

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM111

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MAT112 BM112

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI MKT361 BM111

11/3/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI FAR300 AC110

AD112
11/3/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG ATH265
AD113

11/3/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG ATH265 AD118

11/3/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU241 IPK212 BM111

11/3/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU241 IPK212 BM111

11/3/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU241 IPK212 BM112

11/3/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU241 IPK212 BM112

11/3/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU241 IPK212 BM112

11/3/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG CTU241 IPK212 BM111

FAR200 AC110

11/3/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG


11/3/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG

ACC164 AM110
ACC280 AM228
IMD351 IS110
IMD351 IS110

11/3/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MGT417 BM230

BM220

11/3/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MGT417

BM222

AD112
9.00AM 11.00AM PAGI SOC128
AD113

AIS510 AC220

FAR150 AC110
11/4/2010 KHAMIS
9.00AM 12.00PM PAGI

MAT253 MAT263 CS111

MAT263 MAT253 CS110

ENV552 HS223

AC110
11/4/2010 KHAMIS 2.15PM 5.15PM PETANG AUD390

AC220

CSC118 CSC408 CS110

CSC258 CS110

11/4/2010 KHAMIS 2.15PM 5.15PM PETANG

BM111

ECO261
11/4/2010 KHAMIS 2.15PM 5.15PM PETANG

BM111

ECO261

BM112

PAD204 AM110

FAR600 AC220
11/4/2010 KHAMIS 2.15PM 5.15PM PETANG
IMR451 IS221

11/4/2010 KHAMIS 2.15PM 5.15PM PETANG MGT534 AC220

11/4/2010 KHAMIS 2.15PM 5.15PM PETANG MGT534 AC220

11/4/2010 KHAMIS 2.15PM 5.15PM PETANG IMD202 IS110

11/4/2010 KHAMIS 2.15PM 5.15PM PETANG IMD202 IS110

CSC253 CSC413, ITC300 CS110

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI


AIS130 CAC130 AC110

MGT361 BM111

NRS563 HS220
SRC501 SR221

BM220

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI QMT425 BM222


11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI QMT425 BM222

BM230

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI IMD103 IS110

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI IMD103 IS110

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI IMD103 IS110

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI IMD103 IS110

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI IMD103 IS110

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI IMD103 IS110

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI IMD103 IS110

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI IMD253 IS110

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI IMD253 IS110

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI STA110 CS111

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI STA110 CS111

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI QMT429 AC220

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI STA110 CS111

11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI QMT100 STA110 CS113

AC110
11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI LAW346
11/6/2010 SABTU 9.00AM 12.00PM PAGI LAW346

AC220

AD112

11/6/2010 SABTU 2.15PM 4.15PM PETANG ATH215 AD113

AD118

2.15PM 4.15PM PETANG HPY555 HS222


BM220
BM220
BM220
BM222
BM222
HRM533
BM222
BM222
BM222
BM230
BM230
IS110
IS110
11/6/2010 SABTU IMD302
2.15PM 5.15PM PETANG IS110
IS110
AC110
AC110
AC110
AC110
LAW240 AC110
AC110
AC110
AC110
AC110
CSC208 AM228
HTC560 HM225
CS221
STA400
CS221
11/6/2010 SABTU 2.15PM 5.15PM PETANG
TPT250 BM111

11/6/2010 SABTU 2.15PM 5.15PM PETANG INS200 BM112

QMT400, CS111
11/6/2010 SABTU 2.15PM 5.15PM PETANG QMT200 STA150, STA400
QMT400, CS111
11/6/2010 SABTU 2.15PM 5.15PM PETANG QMT200 STA150, STA400

CS221
MAF270 AC110

MAF420 AC220
11/7/2010 AHAD 9.00AM 12.00PM PAGI
COM467 MC222
FIN658 BM222
SRB501 SR221
2.15PM 4.15PM PETANG MRD543 HS222

AC110

BM111

ECO162

11/7/2010 AHAD
2.15PM 5.15PM PETANG

BM112

IBM535 IBM530, IBM533 AC220

ITS330 CS110

QMT337 QMT437 CS111

ADS504 AM228

BM220

11/7/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG IBM530 IBM533, IBM535


BM220

11/7/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG IBM530 IBM533, IBM535

BM222

BM230

11/7/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG CSC138 CS110

ATH105 ATH425 AD112

AD112
11/8/2010 ISNIN 9.00AM 11.00AM PAGI
VCL105

AD113

AD113

11/8/2010 ISNIN 9.00AM 11.00AM PAGI VCL105


AD118

9.00AM 11.00AM PAGI HPY450 HS220

AC110

BM111

11/8/2010 ISNIN ECO211


9.00AM 12.00PM PAGI

BM112

AM110
MRD570 HS222
AC220
11/8/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI AUD610 AC220
11/8/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI AUD610
PLK

11/8/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI IMD201 IS110

11/8/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI IMD201 IS110

11/8/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI IMD201 IS110

11/8/2010 ISNIN 9.00AM 12.00PM PAGI IMD201 IS110

CS110
ECO101 ECO170 CS111
CS113

CS111
QMT225 STA250, STA450

CS221
11/8/2010 ISNIN 2.15PM 5.15PM PETANG
STA450 CS221

AC110
TAX370

AC220
PRO421 MC222

FAR100 FAR110 AC110

11/9/2010 SELASA 9.00AM 12.00PM PAGI

IMD104 IS110
IMS454 SMI557 IS221
COM566 MC222
PAD120 AM110

11/9/2010 SELASA 9.00AM 12.00PM PAGI FIN329 BM111

BM111

11/9/2010 SELASA 9.00AM 12.00PM PAGI FIN329


BM111

11/9/2010 SELASA 9.00AM 12.00PM PAGI FIN329

BM112

AC110
11/9/2010 SELASA 9.00AM 12.00PM PAGI TAX320 TAX393

AC220
AC120
CS111
CS111
CSC401, ITC100,
CSC119 ITC400 CS111
CS111
CS111
11/9/2010 SELASA 2.15PM 5.15PM PETANG
FIN328 BM112

FIN538 FIN580 BM222

IMD353 IS110

9.00AM 11.00PM PAGI FMD261 AD113

CRG520 AC220

BM220

11/10/2010 RABU
9.00AM 12.00PM PAGI

LAW416 BM222

BM230
ADM501 AM228

11/10/2010 RABU 9.00AM 12.00PM PAGI IMC402 IS221

11/10/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG TXL101 AD112

11/10/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG VCL128 AD112

11/10/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG VCL128 AD118

AD112

11/10/2010 RABU 2.15PM 4.15PM PETANG VCL128


AD113

CSC318,
CSC317 CSC571, CS110
CSC574, ITC571

LAW485 AC220

11/10/2010 RABU 2.15PM 5.15PM PETANG MGT153 AC110

QMT120 STA220, STA420 CS111

STA420 QMT120 CS221

QMT320 STA340 CS111

AC220
AC220
AIS630 AC220
AC220
AC220
MGT162 AM110
AC110
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI AC110
AC110
AC110
MGT215 MGT280
AC110
AC110
AC110
AC110
PAD170 AM110

FIN320 FIN352 BM112

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI


CS110
MGT160 MGT162

CS111

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI IMD154 IMD206 IS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI IMD154 IMD206 IS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI IMD154 IMD206 IS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00AM PAGI MAT210 CS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00AM PAGI MAT210 CS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00AM PAGI MAT210 CS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00AM PAGI MAT210 CS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00AM PAGI MAT210 CS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00AM PAGI MAT210 CS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00AM PAGI MAT210 CS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM111

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM111

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM111

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM111

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM111

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM111

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM112

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM112

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM112


11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM112

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM112


11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM112
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM112
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM112
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM112
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM112
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM111
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM111
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 BM111
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 IS110
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 IS110
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 IS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 IS110

11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 IS110


11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 IS110
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 IS110
11/11/2010 KHAMIS 9.00AM 12.00PM PAGI MGT162 MGT160 IS110
CSC159 CSC428, ITC150 CS110

BM111

FIN262 FIN260

BM112
11/11/2010 KHAMIS 2.15PM 5.15PM PETANG

IMD204 IMD257 IS110

AC110
MAF330

AC220
QMT522 STA640 CS221
ADM551 AM228
PAD365 AM110

BM111
11/12/2010 JUMAAT 8.30AM 10.30AM PAGI MGT269
BM111
11/12/2010 JUMAAT 8.30AM 10.30AM PAGI MGT269

BM112

AD112
AD113
ATH155
11/14/2010 AHAD 9.00AM 11.00AM PAGI
AD118

PHT498 HS225

11/14/2010 AHAD 9.00AM 11.00PM PAGI FMD212 AD113

FIN203 CS111

IMD352 IS110

11/14/2010 AHAD 9.00AM 12.00PM PAGI

MAF220 AC110

PSA521 AC220

11/14/2010 AHAD 9.00AM 12.00PM PAGI IMD255 IS110

11/14/2010 AHAD 9.00AM 12.00PM PAGI IMD255 IS110

11/14/2010 AHAD 9.00AM 12.00PM PAGI IMD255 IS110

11/14/2010 AHAD 9.00AM 12.00PM PAGI MGT321 BM111

11/14/2010 AHAD 9.00AM 12.00PM PAGI IMD255 IS110

11/14/2010 AHAD 9.00AM 12.00PM PAGI MAT123 CS113

11/14/2010 AHAD 2.15PM 4.15PM PETANG FMD311 AD113

CS110
CS110

ECO120

CS111
11/14/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG

IMC407 IS221

MAF310 AC110

QMT161 CS110

BM111
11/14/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG MGT300

BM112

11/14/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG MGT300 BM112

MAT283, CS111
11/14/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG MAT249 MAT423,
MAT494

CS221

11/14/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG MAF320 AC220

11/14/2010 AHAD 2.15PM 5.15PM PETANG MAF320 AC110


VEMBER 2010
MPUS MACHANG

GROUP CALON BILIK

ACD2AA 29
ACD2AB 26
ACD2AC 22
BMD2BA 1
ADD2TA 16
ADD2LA 21
ADD2FA 9
ADD2FB 13
BMD2BA 27
BMD2BB 29
BMD2PA 16 DEWAN
BMD2PB 17 PROFESIONAL
CSD2KA 16
CSD2CA 14
CSD2CA 1
CSD2SA 19
ISD2IA 25
ISD2IB 22
ISD2IC 29
InED 2
InED 1
ADD4LA 22
CSD5KA 25
CSD5KB 20
HRD
CSD5KC 23
InED 1
ACD7AA 5
ACD7AA 1
ISD4IA 25
ISD4IB 28
D399
ACD4AA 14
ACD4AB 19
ACD5AA 16
CSD4CA 19
ACD2AA 27
ACD2AB 29
ACD2AC 23
ADD2TA 15
ADD2LA 17
ADD2FA 8
ADD2FB 10
BMD2BA 25
BMD2BB 30
BMD2PA 1
BMD2PA 17
DEWAN
BMD2PB 19
PROFESIONAL
ACD2AA 1
ACD2AB 1
CSD2KA 22
CSD2CA 16
CSD2SA 17
ISD2IA 28
ISD2IB 21
ISD2IC 30
InED 2
InED 1
InED 13
ACB5AA 24
ACB5AB 22
D213
ACB8AA 22
ACB8AB 29
BMD5BA 29
BMD5BB 30
D211
BMD5BC 34
BMD6PB 3
BMD5BB 1
BMD6PA 15
D212
BMD6PB 25
BMD6PC 23
BMB1EB 5
BMB1MA 28
BMB1MB 32
BMB2EA 3
D399
BMB2FA 1
BMB1EA 28
BMB1EB 15
BMB2EA 8
BMB1FA 38
BMB1FB 13
BMB1MA 1
BMB2EA 1
D499
BMB2FA 7
ISB1IA 27
D499

ISB1IB 22
CSB2CB 16
ACB4AA 32
ACB4AB 31
CSB2CA 3
CSB2CC 16
D211
ISB1IA 3
ISB3IA 8
InED 1
InED 1
BMP1AA 30
BMP1AB 29
BMP1AC 30
BMP1AD 30
BMP1AE 30
DEWAN
BMP1AF 30
PROFESIONAL
BMP1AG 31
BMP1AH 29
BMP1AI 31
BMP1AJ 36
BMP1AK 26
BMP1AL 25
BMP1AM 32
D399
BMP1AN 29
BMP1AO 35
CSD3KA 23
CSD3KB 21
CSD3KC 27
CSD3KD 15
CSD3KE 17
BMD5PA 38
BMD5PB 34
BMD5PC 19
BMD5PB 1
BMB2EA 4
BMB2FA 1
BMB2MA 12
DEWAN
BMB2MB 1
PROFESIONAL
BMB2EA 7
BMB2FA 8
BMB2FB 3
BMB2MA 13
BMB2MB 11
BMB2EA 10
BMB2MA 3
ISD5IA 23
ISD5IB 29
ISD5IC 27
InED 1
InED 10
CSD4KA 10
CSD6CA 17 HRD
CSD6CB 19
ACD1AA 28
ACD1AB 27
ACD1AC 27
ACD1AD 26
ACD1AE 27
ACD1AF 28
ACD1AG 27
ACD1AH 27
ADD1SD 18 DEWAN
ADD1SE 17 PROFESIONAL
ADD1SF 18
ADD1SC 2
ADD1SG 23
ADD1SH 22
ADD1SA 22
ADD1SB 18
ADD1SC 17
InED 4
ISD1IA 35
HRD
ISD1IB 32

ISD1IC 33 A201

ISD1ID 34 A202

ISD1IE 33 A203

ISD1IF 34 A204

ISD1IG 33
A205
ISD2IA 2

CSD1CA 29 A301

CSD1CB 28 A301-A302
CSD1CC 27 A302

CSD1CD 27 A303
CSD1CD 27 A303

CSD1CE 28 A304

CSD1KA 30 D101

CSD1KB 29 D102

CSD1KC 30 D103

CSD1KD 30 D104

CSD1KE 30 D105

CSD1KF 30 D106

CSD1KG 30 D107

CSD1SA 32 D201

BMD1BA 34 D203

BMD1BB 34 D204

BMD1BC 31 D205

BMD1BD 34 D206

BMD1BE 32 D207

BMD1BF 32 D208

CSD1SC 31 D209

CSD1SB 33 D210

BMD1BG 33
BMD1BH 34 D213
BMD1BI 12
BMD1PA 34
BMD1PB 34 D399
BMD1PC 35

BMD1PG 35 D406

BMD1PH 35
D405
D405
BMD1PI 7
BMD1PD 35
BMD1PE 34 D499
BMD1PF 35
ACB3AA 22
ACB6AB 8
ACD6AA 18 D211
ACD6AB 36
InED 1
BMD4BA 28
BMD4BB 15
BMD4BD 1
BMD4PA 4
BMD4PA 1 D212
BMD4BA 2
BMD4BB 4
BMD4PA 19
BMD4PB 25
ACD3AA 35
ACD3AB 35
ACD3AC 19
ACD3AD 28
ACD3AE 29
ACD3AF 32
ACD3AG 28
ACD3AH 27
BMD3BA 32 DEWAN
PROFESIONAL
BMD3BB 24
BMD3BC 33
BMD3BD 20
BMD3BE 32
InED 1
InED 1
InED 2
InED 1

CSD3KA 22 A201

CSD3KB 25 A201-A202
CSD3KC 26 A202
CSD3KD 23
A203
CSD3KE 20

CSD3SA 17 A204

BMD3PD 35 D208
BMD3PD 35 D208

BMD3PE 32 D207

ADD3FA 2
ADD3LB 3
ADD3TA 23
ADD3TB 11
ADD3LA 9 D211
ADD3LB 10
ISD3IF 2
ADD3FA 17
ADD3FB 16
BMD3PA 33
BMD3PB 21 D212
BMD3PC 35
CSD3CA 27
CSD3CB 24
CSD3CC 25 D399
CSD3CD 21
CSD3CE 25
ISD3IA 16
ISD3IB 23
ISD3IC 25 D499
ISD3ID 26
ISD3IE 28
ISD3IF 17
D405
ISD3IG 24

BMP1AA 30 D101

BMP1AB 30 D102

BMP1AC 30 D103

BMP1AD 30 D104

BMP1AE 30 D105

BMP1AF 30 D106

BMP1AG 31 D107

BMP1AH 29 D108

BMP1AI 31 D109
BMP1AI 31 D109

BMP1AJ 36 D110

BMP1AK 26 D201

BMP1AL 25 D202

BMP1AM 32 D203

BMP1AN 29 D204

BMP1AO 35 D205

ACB6AA 31
ACB6AB 26
ACB6AC 25
D213
ACD6AC 6
BMB3FA 1
BMB3FB 1
BMB2EA 3
BMB2FA 8
BMB2EA 3
BMB2FA 1
CSB1CA 29
D399
ISB1IA 27
ISB1IB 22
InED 10
InED 2
InED 1
ACB4AC 1
ACD7AA 2
ACD7AA 3
ISD6IA 24
ISD6IB 24
CSD4KA 14
CSD5CA 1
DEWAN
CSD5CA 16
PROFESIONAL
CSD5CB 23
CSB2CA 7
BMD6BA 30
BMD6BB 34
InED 1
InED 1
InED 1
InED 5
ACB5AA 26
ACB5AB 10
BMD6PA 19
BMD6PB 30
DEWAN
BMD6PC 14
PROFESIONAL
BMD6PC 1
ACD2AA 21
ACD2AB 3
InED 1
InED 1
InED 12
InED 10
BMD2BA 26
BMD2BB 24
BMD2PA 1
BMD3BA 16
BMD3BB 3
BMD3BC 3
BMD3BC 1
BMD2BA 1 DEWAN
PROFESIONAL
BMD2BB 1
BMD2PA 21
BMD2PB 23
BMD3BB 2
InED 1
InED 3
CSD3SA 6
CSD3SA 15
CSB2CC 13
ADD1SB 4
ADD1SD 18
ADD1SE 17
ADD1SF 18
ADD1SA 22
ADD1SB 22
ADD1SC 17 DEWAN
ISD1IA 35 PROFESIONAL
ISD1IB 32
ISD1IC 33
ISD1ID 34
ISD1IE 33
ISD1IF 34
ISD1IG 33
ADD1SC 2

HRD
ADD1SG 23
ADD1SH 22
HRD
BMD1PG 4
InED 4
ISB3IA 11

ACD1AA 28 A201

ACD1AB 27 A201-A202
ACD1AC 27 A202

ACD1AD 26 A203

ACD1AE 27 A203-A204

ACD1AF 28 A205

ACD1AG 27 A205-A206
ACD1AH 27 A206

CSD1SA 34 A301

CSD1SB 33 A302

CSD1SC 31 A303

CSD1KA 30 D101

CSD1KB 29 D102

CSD1KC 30 D103

CSD1KD 30 D104

CSD1KE 30 D105

CSD1KF 30 D106

CSD1KG 29 D107

BMD1PA 34 D201

BMD1PB 34 D202

BMD1PC 35 D203

BMD1PD 35 D204
BMD1PD 35 D204

BMD1PE 34 D205

BMD1PF 35 D206

BMD1BA 34 D209

BMD1BB 34 D207

BMD1BC 31 D208

BMD1BG 33 D211
BMD1BH 34 D211
BMD1BI 12 D211
BMD1BD 34 D212
BMD1BE 32 D212
BMD1BF 32 D212
BMD1PG 35 D213
BMD1PH 36 D213
BMD1PI 7 D213
CSD1CA 29 D499
CSD1CB 28 D499
CSD1CC 27 D499
CSD1CD 27 D499

CSD1CE 28 D405

InED 1
InED 4
ACD4AA 25
ACD4AB 29
ACD5AA 19
ACB4AA 38
ACB4AB 38
ACD4AB 1
BMD5BA 29
BMD5BB 34 DEWAN
BMD5BC 36 PROFESIONAL
BMD5PA 2
BMD5PC 1
BMD5BB 1
BMD5PA 37
BMD5PB 36
BMD5PC 17
InED 1
InED 1
InED 12
CSD5KA 26
CSD5KB 19
CSD5KC 21 HRD
CSD5KB 1
CSD5KC 1

ISD4IA 26 A201

ISD4IB 25 A202

CSD5CA 21 A203

CSD5CB 21
A204
CSB2CA 7
InED 1
ACD5AA 37
ACD5AB 31
ACD5AC 34
BMD2BA 1
ACD5AB 1
BMD2BA 30
BMD2BB 26
BMD2PA 2
BMD2PA 18
BMD2PB 23
InED 1
DEWAN
BMB1EB 1
PROFESIONAL
BMB1FB 1
BMB1MA 29
BMB1MB 33
BMB1EB 2
BMB1FA 42
BMB1FB 18
BMB1EA 28
BMB1EB 16
BMB1FA 1
InED 1
InED 1
InED 1

CSD3CE 27 D203

CSD3SA 17 D204
CSD3CA 27
CSD3CB 24
D213
CSD3CC 25
CSD3CD 21
CSD3KA 24
CSD3KB 25
CSD3KC 28 D399
CSD3KD 24
CSD3KE 21
ISD3IA 20
ISD3IB 22
D211
ISD3IC 24
ISD3ID 27
ISD3IE 25
ISD3IF 18 D212
ISD3IG 23
ACB6AA 30
ACB6AB 25 D499
ACB6AC 29
ACB8AA 26
D405
ACB8AB 24
ACD3AA 33
ACD3AB 30 D211
ACD3AC 24
ACD3AD 29
ACD3AE 25 D212
ACD3AF 24
ACD3AG 34
D213
ACD3AH 30
InED 4
CSD4KA 8
CSD4KA 1
BMD6BA 26
BMD6BB 29
BMD6BB 1
BMD6PA 24
BMD6PB 25
BMD6PC 14
BMD6PC 1
ACB3AA 1
ACD6AA 30
ACD6AB 24
ACB3AA 22
DEWAN
ACD7AA 1
PROFESIONAL
DEWAN
PROFESIONAL
ADD5TA 20
ADD5LA 14
ADD5LB 14
ADD6LB 1
ADD5FA 16
ADD5FB 17
ISD6IA 26
ISD6IB 22
ACD7AA 6
ACD8AA 1
BMB3FA 1
BMB3FB 2
InED 2
InED 4
CSD1KA 1
CSD3CB 2
CSD3CA 27
CSD3CB 26
CSD3CC 25
CSD3CD 22
CSD3CE 27
CSD1CC 2
CSD2SA 19
BMD1BA 3
BMD1BB 2
BMD1BC 2
BMD1BI 1
BMD1PG 4
BMD1PI 1
DEWAN
BMD1BC 1
PROFESIONAL
BMD1BI 4
BMD1PA 1
BMD1PG 1
BMB1EB 3
BMB1FA 1
BMB1MA 28
BMB1MB 31
BMB1FA 33
BMB1FB 13
BMB1EA 28
BMB1EB 16
BMB1FA 1
CSB2CA 6
CSB2CB 16
CSB2CC 16
CSD1CD 3
D101
CSD1KA 30

CSD1KB 29 D102

CSD1KC 30 D103

CSD1KD 27 D104

CSD1KE 30 D105

CSD1KF 30 D106

CSD1KG 29 D107

CSD1CA 29 D108

BMD1PA 34 D201

BMD1PB 34 D202

BMD1PC 35 D203

BMD1PD 35 D204

BMD1PE 34 D205

BMD1PF 35 D206

BMD1BA 34 D207

BMD1BB 34 D208

BMD1BC 31 D209

BMD1BG 33
BMD1BH 34 D211
BMD1BI 12
BMD1BD 34
BMD1BE 32 D212
BMD1BF 32
BMD1PG 35
BMD1PH 35 D213
BMD1PI 7
CSD1CB 28
CSD1CC 27
D399
CSD1CD 27
CSD1CE 28
ADD3FA 1
ADD3TA 15
ADD3TB 12
ADD3TC 15
D213
ADD3LA 10
ADD3LB 10
ADD3FA 18
ADD3FB 16
InED 3
ACD2AA 20
ACD2AB 26
ACD2AC 21
ACD3AA 5
ACD3AB 4
InED 1
BMD3BA 32
BMD3BB 29
BMD3BC 33
BMD3BD 21 DEWAN
BMD3BE 27 PROFESIONAL
BMD3PA 1
BMD4BB 3
BMD3PA 31
BMD3PB 22
BMD3PC 33
BMD3PD 34
BMD3PE 28
BMD3BE 1
InED 1
InED 1
ACB5AA 17
HRD
ACB5AB 34

CSD1KA 30 D207

CSD1KB 29 D208

CSD1KF 30
CSD1KG 29
CSD2SA 3 D211
CSD1KA 2
D211

CSD2SA 19
CSD1KC 30
CSD1KD 30 D212
CSD1KE 32

CSD4CA 22 D206

CSB1CA 30 D205

ISD1IA 35
ISD1IB 32
ISD1IC 34
ISD1ID 34
ISD1IE 34
ISD1IF 34 DEWAN
ISD1IG 35 PROFESIONAL
CSD1SA 33
CSD1SB 33
CSD1SC 31
InED 17
InED 4
BMD4PA 14
BMD4PB 26
BMD6PA 1
BMB2MA 20
BMB2MB 1
D212
BMB2FA 1
BMB2FB 10
BMB2MA 8
BMB2MB 1
BMB3FB 2
ACD4AA 19
ACD4AB 18
ACD5AA 15
ACD5AB 27
T(DGN) 1
ISB3IA 11
BMD1BA 1
BMD1PB 1
BMD2BB 6 DEWAN
BMD2BB 1 PROFESIONAL
BMD2BB 1
BMD2PB 1
CSD4KA 3
CSD2CA 2
InED 1
ACB4AA 32
ACB4AB 39
InED 1
ACB4AC 1
CSD2KA 16
CSD3KA 9
CSD3KB 4
CSD3KC 8
CSD3KD 3
CSD1CA 29
CSD1CB 28
CSD1CC 27
CSD1CD 27
CSD1CE 28
CSD2KA 4
CSD2SA 19
CSD4KA 18
CSD5KA 3
DEWAN
CSD5KB 1
PROFESIONAL
CSD5KC 1
CSD4KA 2
CSD2CA 13
CSD3CA 2
CSD3CB 7
CSD3CC 5
CSD3CD 3
CSD3CE 5
CSD3KA 15
CSD3KB 21
CSD3KC 19
CSD3KD 19
CSD3KE 21
CSD3SA 13
InED 1

CSB1CA 30 D207

BMD4BA 32
BMD4BB 29
BMD4BB 1
BMB1MA 2
D211
BMB2EA 6
BMB1MA 1
BMB2EA 24
D211

BMB2EA 4
ACB6AA 33
ACB6AB 27 D212
ACB6AC 30
ISB1IA 27
ISB1IB 22
ISD5IA 21 D399
ISD5IB 27
ISD5IC 29
InED 4
ISD2IA 28
ISD2IB 23
ISD2IC 34
ISD2R 17
ACD1AA 28
ACD1AB 27
ACD1AC 27
DEWAN
ACD1AD 26
PROFESIONAL
ACD1AE 27
ACD1AF 28
ACD1AG 27
ACD1AH 27
InED 3
CSD6CA 17
CSD6CB 20
InED 1

BMD1PA 34 D201

BMD1PB 34 D202

BMD1PC 35 D203

BMD1PD 35 D204

BMD1PE 34 D205

BMD1PF 35 D206

BMD1BA 34 D207

BMD1BB 34 D208

BMD1BC 31 D209
BMD1BG 33
BMD1BH 34 D211
BMD1BI 12
BMD1BD 34
BMD1BE 32 D212
BMD1BF 32
BMD1PG 35
BMD1PH 35 D213
BMD1PI 7
BMD6BA 27
HRD
BMD6BB 33
ACD5AA 39
ACD5AB 32
ACD5AC 41 D399
ACD5AB 2
ACD5AC 2
ADD4TA 5
ADD4FA 1 D101
ADD4LA 17
ADD4FA 20
D102
ADD4LA 1

BMD3BA 30 D203

BMD3BB 24 D204

BMD3PD 34 D206

BMD3PE 32 D207

BMD3PA 34
BMD3PB 27 D212
BMD3PC 31
BMD3BC 34
BMD3BD 20 D213
BMD3BE 32
ACD3AA 28
ACD3AB 30
ACD3AC 21
ACD3AD 28
ACD3AE 21
ACD3AF 27
DEWAN
ACD3AG 18
PROFESIONAL
ACD3AH 31
InED 1
DEWAN
PROFESIONAL

InED 1
InED 1
ISD6IA 24
ISD6IB 22
BMB1EA 26
BMB1EB 17 D405
BMB1MB 1
BMB1EB 1
BMB1MA 32
BMB1MB 35
BMB1EB 1
D499
BMB1FA 35
BMB1FB 19
BMB1MA 1
BMB1MB 2
ADD1SC 1
ADD1SA 2
ACB5AA 28
ACB5AB 21
ACB3AA 4
ACD2AA 20
ACD2AB 24 DEWAN
ACD2AC 21 PROFESIONAL
ACD3AA 33
CSD4CA 14
CSD2KA 17
CSD3KA 2
CSD3KD 1
InED 1
ACD6AA 39
ACD6AB 28
ACD6AA 1 D213
ACD6AB 1
ACB3AA 23
CSD1KA 30
CSD1KB 29
CSD1KC 30
CSD1KD 30
CSD1KE 30
CSD1KF 30
CSD1KG 29
CSD4KA 14
CSD4KA 2
BMD4PA 5 DEWAN
PROFESIONAL
DEWAN
BMD5BA 28 PROFESIONAL
BMD5BB 32
BMD5BC 32
BMD5BA 1
BMD4PA 15
BMD4PB 22
BMD5BA 5
BMD5BB 5
BMD5BC 2
InED 1
ACB8AA 22
ACB8AB 28 HRD
ISB3IA 11

ACB4AA 32 D206

ACB4AB 30 D207

ISD3IA 21
ISD3IB 25 D211
ISD3IC 23
ISD3ID 21
ISD3IE 24
D212
ISD3IF 18
ISD3IG 22
CSD3KA 24
CSD3KB 25
CSD3KC 27
CSD3KD 23
CSD3KE 21
CSD4KA 15
ACD1AA 28
ACD1AB 27
ACD1AC 27 DEWAN
ACD1AD 26 PROFESIONAL
ACD1AE 30
ACD1AF 29
ACD1AG 27
ACD1AH 27
BMD6BA 3
BMD6BB 10
InED 2
InED 1
BMB2MA 10
BMB2MB 1
BMB2EA 1

HRD
BMB2FA 5
BMB2FB 16
BMB2MA 6 HRD
BMB2MB 2
BMB3FA 1
BMB3FB 2
BMB2EA 7
BMB2MA 1

ISD1IA 35 D101

ISD1IB 32 D102

ISD1IC 33 D103

ISD1ID 34 D104

ISD1IE 33 D105

ISD1IF 34 D106

ISD1IG 33 D107

ISD4IA 26 D108

ISD4IB 26 D109

CSD1CA 29 D206

CSD1CB 28 D207

ACB6AA 28
ACB6AB 26
D211
ACB6AC 26
ACD6AA 9
CSD1CC 27
CSD1CD 27 D212
CSD1CE 28
CSD1SA 33
CSD1SB 33 D213
CSD1SC 32
ACD5AA 37
ACD5AB 37
ACD5AC 40
D399
ACD5AC 1
D399

ACD5AA 1
ACD5AC 1
ADD3TA 16
ADD3TB 13
ADD3TC 12
ADD3FB 2
ADD3LA 10 D212
ADD3LB 10
ADD3FA 19
ADD3FB 12
ADD3LA 1
InED 1
BMB1FB 1
BMB2EA 1
BMB2FB 11
BMB1FB 6
BMB2EA 2
BMB2FA 9
BMB2FB 22
BMB3MB 1
BMB2EA 4
BMB2FB 1
ISD3IF 1
ISD5IA 21 DEWAN
ISD5IB 27 PROFESIONAL
ISD5IC 28
ACD3AA 30
ACD3AB 30
ACD3AC 26
ACD3AD 28
ACD3AE 28
ACD3AF 27
ACD3AG 26
ACD3AH 28
ACD3AC 1
InED 1
InED 1
CSB1CA 30
CSB2CC 16
D211
BMD6BA 24
BMD6BB 25
BMD5PA 38
BMD5PB 26 D213
BMD5PC 25
CSD3CA 27

D399
CSD3CB 24
CSD3CC 25
D399
CSD3CD 21
CSD3CE 27
CSB1CA 1
ACD5AA 2
ACB4AA 37
ACB4AB 31
D212
InED 1
InED 1
InED 1
InED 1
ACD2AA 27
ACD2AB 24
ACD2AC 21
ACD3AA 14
BMD3BB 4
ACD2AB 1
BMD2BA 28
BMD2BB 28
BMD2PA 1
BMD3BA 3
BMD3BB 1
BMD3BC 6
BMD3BD 6
BMD3BE 1
ACD2AB 1 DEWAN
BMD2PA 17 PROFESIONAL
BMD2PB 21
BMD3BA 3
BMD3PC 3
BMD3PD 6
BMD3PE 4
InED 1
ACB5AA 18
ACB5AB 30
CSD5KA 26
CSD5KB 19
CSD5KC 25
CSD5KC 2
CSD6CA 18
CSD6CB 19
InED 1
BMB2EA 4
BMB2FA 1

HRD
BMB2MA 12
BMB2MB 1
BMB2EA 17
HRD
BMB2FA 8
BMB2MA 14
BMB2MB 2
BMB2EA 2
BMB2MA 1
CSD2KA 13
A201
CSD3KA 17
ADD1SC 2
ADD1SD 18
ADD1SE 17
D211
ADD1SF 18
ADD1SC 2
ADD1SG 24
ADD1SH 22
ADD1SA 22
D212
ADD1SB 18
ADD1SC 17
InED 14
ACD4AA 25
ACD4AB 35
ACD5AA 3
ACD4AB 1
ACD4AB 2
ACD5AA 6
BMD3BA 16
BMD3BB 20
BMD3BC 34
BMD3BD 23 DEWAN
BMD3BE 10 PROFESIONAL
BMD3PE 3
ACD4AA 1
ACD5AA 14
BMD3PA 28
BMD3PB 21
BMD3PC 30
BMD3PD 26
BMD3PE 28
InED 1
InED 1
ACB8AA 27
ACB8AB 26 HRD
HRD
T 1

ISD3IE 27 D203

ISD3IF 19 D204

ISD3IG 24 D205

ISD1IB 1
ISD3IA 20
ISD3IB 25 D213
ISD3IC 23
ISD3ID 22
CSD2CA 1
CSD2CA 15
CSD3SA 17
CSD5CA 14
CSD5CB 24
CSB2CA 8
CSB2CB 16 DEWAN
CSB2CC 16 PROFESIONAL
ACD6AA 23
ACD6AB 34
ACD7AA 4
ACD7AA 1
ACB3AA 22
InED 1
ACD1AA 30
ACD1AB 27
ACD1AC 27
ACD1AD 26
ACD1AE 27
ACD1AF 30
ACD1AG 26 DEWAN
PROFESIONAL
ACD1AH 29
ACD2AA 24
ISD1R 13
ISB3IA 11
InED 1
InED 5
BMD5BA 24
BMD5BB 30 D211
BMD5BC 33
BMD6BA 11
BMD6BB 6

D212
BMD5BC 1
BMD5BB 1
BMD6BB 2 D212
BMD6PA 24
BMD6PB 25
BMD6PC 13
BMD6PB 1
ACB2AA 1
ACD5AA 40
ACD5AB 31
ACD5AC 38 D399
ACD5AC 1
ACB2AA 1
T (DGN) 1
CSD3CA 27
CSD3CB 24
CSD3CC 25
CSD3CD 21
CSD3CE 27
DEWAN
BMD5PA 37
PROFESIONAL
BMD5PB 32
BMB3FA 1
BMB3FB 2
ISD6IA 25
ISD6IB 22
ADD4LA 18
ACB4AA 34
ACB4AB 33
ACB6AA 33
ACB6AB 27
ACB6AC 30
BMB1MA 29
BMB1MB 32
BMB2EA 5
BMB2MA 14
DEWAN
BMB2MB 1
PROFESIONAL
BMB1FA 37
BMB1FB 14
BMB1MB 1
BMB2EA 14
BMB1EA 26
BMB1EB 15
BMB1FB 1
BMB1MB 2
BMB2EA 8
InED 1
ISB1IA 27
HRD
ISB1IB 22

ADD2TA 25 D208

ADD1SD 18 D207

ADD1SA 22
ADD1SB 18 D211
ADD1SC 17
ADD1SE 17
ADD1SF 18
ADD1SC 2 D212
ADD1SG 24
ADD1SH 22
CSD5KA 26
CSD5KB 19
CSD5KC 24
ACB5AA 18
ACB5AB 28
ACD2AA 27
ACD2AB 25
ACD2AC 23 DEWAN
PROFESIONAL
ACD3AA 1
InED 1
CSD2CA 14
CSB1CA 30
CSB2CC 7
CSD6CA 17
CSD6CB 20
ACB6AA 28
ACB6AB 32
ACB6AC 27
ACB8AA 23
ACB8AB 23
InED 4
ACD3AA 30
DEWAN
ACD3AB 30
PROFESIONAL
ACD3AC 27
ACD3AD 29
ACD3AE 28
ACD3AF 27
ACD3AG 31
ACD3AH 30
InED 1
BMD5PC 29
BMD5PC 1
CSD4KA 16 HRD
CSD4KA 2
CSD4CA 17

ISD2IA 30 A201

ISD2IB 28 A202

ISD2IC 35 A203

CSD1KA 30 D101

CSD1KB 29 D102

CSD1KC 30 D103

CSD1KD 30 D104

CSD1KE 30 D105

CSD1KF 30 D106

CSD1KG 29 D107

BMD1BA 37 D201

BMD1BB 34 D202

BMD1BC 31 D203

BMD1BD 34 D204

BMD1BE 32 D205

BMD1BF 32 D206

BMD1PC 36 D207

BMD1PD 35 D208

BMD1PE 34 D209
BMD1PF 35 D210

BMD1PG 34
BMD1PH 35 D211
BMD1PI 7
BMD1BG 1
BMD1PA 35 D212
BMD1PB 34
BMD1BG 33
BMD1BH 34 D213
BMD1BI 13
ISD1IE 33
ISD1IF 34 D399
ISD1IG 32

ISD1ID 34 D405

BMD1BG 1
ISD1IA 35
D499
ISD1IB 32
ISD1IC 33
CSD2KA 13
BMD3PA 1
BMD3PB 5
BMD3PD 2
BMD3PE 4
BMD4BA 32
BMD4BB 25
BMD3PA 29
BMD3PB 24
BMD3PC 38
DEWAN
BMD3PD 27 PROFESIONAL
BMD3PE 29
ISD4IA 27
ISD4IB 22
ACB3AA 1
ACD6AA 25
ACD6AB 32
ACB3AA 22
CSB2CB 16
InED 1
InED 1
BMD3BA 30
BMD3BB 25
BMD3BC 29
DEWAN
BMD3BD 24
PROFESIONAL
DEWAN
PROFESIONAL
BMD3BE 32
BMD4PA 17
BMD4PB 25
ADD2TA 16
ADD2LA 21
ADD2FA 10 HRD
ADD2FB 15
InED 2
ADD3LA 12
D102
ADD3LB 11
CSD5CA 15
CSD5CB 25
ISD6IA 25
ISD6IB 23
ACD3AA 34
ACD3AB 34
ACD3AC 25
DEWAN
ACD3AD 32
PROFESIONAL
ACD3AE 32
ACD3AF 21
ACD3AG 24
ACD3AH 31
ACD4AA 33
ACD4AA 1
ACB8AA 4

ISD3IE 21 D203

ISD3IF 20 D204

ISD3IG 24 D205

BMD5BA 34
BMD5BB 31
D211
BMD5BC 33
BMD5BB 1
ISD3IA 15
ISD3IB 29
D213
ISD3IC 16
ISD3ID 24
CSD1SA 33
CSD1SB 33 D212
CSD1SC 32
ADD5LA 15
D101
ADD5LB 13
CSD3KA 20
CSD3KB 24
CSD3KC 26
CSD3KD 22
CSD3KE 21
CSD1CA 29
CSD1CB 28
CSD1CC 27 DEWAN
CSD1CD 27 PROFESIONAL
CSD1CE 28
ISB1IA 27
ISB1IB 22
ACD6AA 2
CSD5KA 25
CSD5KB 17
CSD5KC 17
BMD4BA 32
BMD4BB 22
BMD5PA 3 D211
BMD5PC 3
BMD4BB 6
BMD5PA 36
BMD5PB 25 D212
BMD5PC 22
CSD3CA 27
CSD3CB 18
CSD3CC 19
D399
CSD3CD 17
CSD3CE 25
CSB2CA 8

ACB3AA 22 D405

ACD5AA 37
ACD5AB 31
D499
ACD5AC 39
ACD6AA 4