You are on page 1of 2

STILURILE FUNCTIONALE ALE LIMBII

I Stilul beletristic
- functie poetica (expresiva, sugestiva) – subliniaza insusirile expresive ale limbii - se adreseaza, in primul rand, imaginatiei - prefera intelesurile secundare, indeseobi figurate - varietatea lexicala prin nuantare sinonimica si prin inovarea combinarii de sensuri si de cuvinte - reactivarea vocabularului pasiv al limbii (arhaisme, regionalisme, cuvinte invechite) - bogatia sinonimica - cultiva polisemia - limbaj conotativ, avand ca scop crearea imaginii artistice - caracter individual (originalitate); naturalete - unicitate si inovare a expresiei - isi propune atragerea lectorului in spatiul comunicarii (segestivitatea si verosimilui)

II Stilul tehnico-stiintific
- functie cognitiva (de cunoastere) ce asigura transmiterea de informatii stiintifice, tehnice si utilitare, pe baza unor rationamente logice, deductive, argumentate - se adreseaza ratiunii - evita sensurile figurate, apreciate drept o sursa de ambiguitate - proprietatea termenilor - exactitatea informatiilor - precizia formularilor - obiectivitatea formularilor - prezenta neologismelor - concentrare maxima a vocabularului

III Stilui juridic-administrativ
- in texte de legi, in acte si documente oficiale - functia conativa si referentiala, de stricta informare - precizia limbajului - utilizarea unor sintagme fixe de adresare si de formulare a continuturilor = sabloane (clisee) - stereotipii de limbaj - stil impersonal - exprimare clara, precisa, dar rigida si neatractiva - tipuri de acte specifice: cerere, proces-verbal, decizie, caracterizare, adeverinta, adreasa,

paragraf, certificate, ordonanta de urgenta, mandat , litigiu, etc. - concizie - articole, alineate

IV Stilul publicistic
- in presa - combina caracteristici ale tuturor stilurilor - se adreseaza cititorilor cu un nivel mediu de studii, cunoastere

CALITATI GENERALE ALE STILURILOR FUNCTIONALE
CLARITATEA (formularea limpede, logica, coerenta a ideilor, gandurilor, sentimentelor) PROPRIETATEA (utilizarea celor mai potrivite mijloce lingvistice in exprimarea ideatica, afectiva) CORECTITUDINEA (respectarea normelor de exprimare) PRECIZIA (utilizarea riguroasa a mijloacelor lingvistice pentru exprimarea clara, logica si concisa a continutului de idei si de sentimente) PURITATEA (utilizarea mijloacelor ligvistice consacrate prin uzul limbii si admise de limba literara)