You are on page 1of 1

c  

 

Die wond op my hart deur jou tong gelaat


Bloei trane uit my oë͙

M 
   

Die glasskerwe van jou glimlag,
die splinters van jou stem,
die hele ongeluk van ons ontmoeting,
lê gesaai oor die pad van my lewe
tussen noodbakens en flitsende ambulansligte͙..

Agter,
op die rand van die pad,
waai kosmos in die wind͙.