You are on page 1of 3

Progymnasmata

7. Enkômion, Lovprisning av kaffeplanten


Først funnet i fordums Afrika ble Heimdalls frø.12 Den største skatt kontinentet byr på er
ikke gull, elfenben, eller juveler: det er kaffetreets bønner! Slik den ypperste kultur kun kunne
utvikles i Hellas' klima, de beste vindruene vokser kun under de beste forhold3, er kaffeplanten
avhengig av spesifikke tilstander.4 Treet trives på de høye sletter, og slik blir nærheten til
gudene åpenbar. Treet tåler ikke frost, slik de vakreste av naturens skapninger også er de
sarteste. Treet5 feller ikke feigt sine farger når høsten kommer – det bærer sine blad freidig
året rundt6. Og godt er det, når hver en av av kaffetreets blomster er vakrere enn den mest
fullkomne sjasmin! Grenene bugner av treets frukt lik en kurv full av livgivende korn, og
bladenes grønnhet er selve bildet på naturens ynde.7 Men den viktigste gaven kaffeplanten
skjenker menneskeheten8, er dens magiske9 frø.10 Frø11 som kan vekke slumrende kjemper!
12 I kaffebønnen lever Helios' makt, den kan bringe dagslyset inn i selv den mørkeste natt,
fordrive Hypnos' klamme kvelertak og gi liv til de døde.1314 De som drikker den sorte, varme
gudedrikken15 om morgenen er våkne, produktive, opplagte og ivrige, men deres koffeinløse
medborgere er søvnige, sløve og ønsker mer av alt annet å vende tilbake til sengen.16 Hvis
Hektors plan om å sende Dolon for å spionere på grekerne kom av at han ikke sov, kan også
vanlige mennesker med kaffens hjelp fordrive søvnen og bruke tiden til å tenke og dermed gjøre
store fremskritt. Kaffen er et uvurdelig verktøy for kunstnere, akademikere og filosofer, men
også alle andre som bør tenke eller handle istedetfor å hengi seg til søvn. Så sterk er makten
til kaffeplantens frø, at de som slutter å drikke dens brygg blir plaget av smerter, kvalme, og
en forverring av personligheten. Og da spør jeg: Er ikke det et tydelig tegn på at de aldri burde
stanset å drikke?17
Kaffens smak er like mangfoldig som vinen18, men som vinen har selv den simplest smakende
kaffen sin virkning på den drikkende. Alle kan lage kaffe, men kun de spesialtrente barristaene
kan løse kaffebønnens dypeste mysterier, og gi vanlige borgere den fullkomne opplevelsen.
Slik er den som musikken, dansen, krigerkunsten, og mange andre Høye disipliner19. Dens
mange nyanser er et sannhetsvitne til drikkens komplekse og avanserte natur: Som fiskene i
havet er de forskjellige typene kaffe så forskjellige som den bitende skarpe, kraftige haien, den
rolige, vante og trygge torsken, til den kvikke, underfundige og velsmakende laksen20. Kaffens
guddomelige karakter er videre tydeliggjort ved at den i Etiopia ble reservert for geistlige, og i
Arabia drikkes kaffe der andre ville drukket vin, for å gjøre motsatt er syndig.
Sannelig, uten kaffeplantens gaver ville menneskene vært fortapt!21

Elementer fra Hermogenes


Hermogenes gir mindre anvisninger på enkomia av planter og voksende ting enn for personer, men de
som er, har blitt brukt.
§ 1: «from the place where they grow, from the god who they are dedicated» Den norrøne guden
Heimdall sover aldri, og vokter Bifrost frem til Ragnarokk.
§ 2: «If they should need much care, you will marvel at that; if little, at that too»
§ 3: «You will speak of the plant's budding as a feature of its body»
§ 4: «Then on its utility, where you will most linger.»
§ 5: «You should add comparisons everywhere»

1§ 1

2Alliterasjon. Det er forøvrig mye bokstavrim gjennom hele besvarelsen.

3§ 5, også gjennom stort sett hele teksten.

4§ 2

5Anafor. «Treet» er første ord i tre setninger.

6§ 3

7§ 3

8Synekdoke. «Menneskeheten» i stedet for «menneskene».

9Hyperbole. Kaffe er ikke magisk, men har en klar effekt.

10§ 4. Herfra og til slutten av teksten.

11Epifor. «... er dens magiske frø. Frø som kan...»

12Hyperbole. «...kan vekke slumrende kjemper!» Kaffe kan i det minste beskytte mot
tretthetsfølelse. En slumrende kjempe kan også være en metafor for det potensialet
som blir hindret av at man sitter og kjemper mot søvnen.

13§ 5

14Allegori. En remse metaforer om hvordan kaffe motvirker søvnighet.

15Perifrase. «den sorte, varme gudedrikken», i stedet for «kaffe».

16Antitese. «våkne, produktive, opplagte og ivrige / søvnige, sløve og ønsker mer av alt annet
å vende tilbake til sengen»

17Retorisk Spørsmål.

18§ 5

19§ 5
20§ 5

21Exclamatio.