You are on page 1of 4

m  

 

 P M  


 

    


   
  
 
m 
 

 

 
  


m    


  M  

 

Emosi remaja sering kurang terkendali (meledak-ledak), tidak
stabil, disebabkan perubahan-perubahan dalam dirinya.

Karakteristik emosi pada masa remaja :


~ Mudah marah
~ Mudah tersinggung/ sensitif
~ Mudah merasakan kekecewaan Ô frustrasi
~ Fluktuatif Ô mudah berubah
ë ë  
 

  
 
 
 !"

G  


    
!  
  " 
# m 
 m 
 "  $ 
  % 
&