You are on page 1of 2

Folketinget 2010-11 S 206 Svar på Offentligt

Lovafdelingen
Lovafdelingen

Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

Dato:

Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-790-0727

Dok.:

27. oktober 2010

BRJ40148

+ bilag

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 206, som medlem af Folke- tinget Mette Frederiksen (S) har stillet til justitsministeren den 20. okto- ber 2010.

Lars Barfoed

/

Ole Hasselgaard

Slotsholmsgade 10 1216 København K.

Telefon

7226 8400

Telefax

3393 3510

www.justitsministeriet.dk

jm@jm.dk

Spørgsmål nr. S 206 fra medlem af Folketinget Mette Frederiksen (S):

”Hvilke initiativer vil ministeren tage for at gøre noget ved det faktum, at antallet af ubetingede domme for unge mellem 15 og 17 år er op til 13 gange større i Danmark end andre steder i Norden”

Svar:

Jeg kan henvise til mit svar af 27. september 2010 på spørgsmål nr. 1442 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del). Svaret vedlægges til orientering.