You are on page 1of 2

Folketinget 2010-11 S 207 Svar på Offentligt

Lovafdelingen
Lovafdelingen

Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

Dato:

Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-790-0728

Dok.:

27. oktober 2010

BRJ40147

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 207, som medlem af Folke- tinget Mette Frederiksen (S) har stillet til justitsministeren den 20. okto- ber 2010.

Lars Barfoed

/

Ole Hasselgaard

Slotsholmsgade 10 1216 København K.

Telefon

7226 8400

Telefax

3393 3510

www.justitsministeriet.dk

jm@jm.dk

Spørgsmål nr. S 207 fra medlem af Folketinget Mette Frederiksen (S):

”Hvordan forholder ministeren sig til, at en 14-årig allerede nu, kun 3 måneder efter den nye lov er trådt i kraft, sidder i fængsel, og en anden 14-årig sidder varetægtsfængslet, som Ekstra-Bladet skriver i artiklen ”14-årig sendt direkte bag tremmer” den 2. oktober 2010.

Svar:

Spørgsmålet kun kan besvares fyldestgørende, hvis der til brug for besva- relsen indhentes nærmere oplysninger om den pågældende sag. Spørgs- målet kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der gælder for S- spørgsmål, jf. herved Folketingets Forretningsorden § 20, stk. 1 og 2, som senest affattet ved Folketingsbeslutning nr. 167 af 1. juni 2007.