S.C. _______________________ Adresa: ____________________ Nr.

___________/____________

Către S.C. _______________ Adresa: _________________ ________________________ În atenţia dlui director .............

Somaţie de plată
Stimate Domnule Director ........................, Întrucât au trecut peste __ zile de la data livrării cantităţii de (marfa) ________ pentru care v -am înaintat factura nr. _____________/____________, neonorată de dvs., ne vedem nevoiţi să vă reamintim că ne datoraţi suma de _____________________ lei. Prin contractul nostru nr. __________/_______ v -aţi asumat riscul unei penalităţi de ___ % pentru fiecare zi de întârziere a plăţii, ceea ce înseamnă o penalitate totală de ______ lei (pentru ________ zile). Nedorind să ne cerem aceste drepturi pe calea justiţiei, vă acordăm pentru plată un termen de graţie de 10 zile de la primirea prezentei. Orice întârziere este în detrimentul dvs., mărindu -se zilnic suma penalităţilor. În speranţa că acest incident nu va afecta continuarea bunelor noastre relaţii, primiţi, Domnule Director, asigurarea distinsei noastre consideraţiuni.

Director,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful