You are on page 1of 13

ZU

ZARA
@JKF
joseba kamio
kamio.joseba@gmail.com
gorputz atalak
bolumena
e.a.
baina... ZU KONPOSATUA
barrutik atera behar du
letra bai, musika ez Mark Twain gorputza
MEZU ORGANIKOA
aktiboa izan zaitez besteengana iristeko NI KONPOSATUA aurpegiera
zure ardura da besteak zu ulertzea ahotsa
konprometitu
begiratu erreparatu
indartsua kontrola asumitu ENTZUN
irakurri
positiboa

hitz egiten ari zarenean ezin


EROSO SENTITU duzu ezer ikasi besteei buruz

egoera
ni ere ez POZIK ZAUDE HEMEN? ABSORBITU pertsonak
Zu zara mezua
espazioa

itzali telebista eta begiratu


INTERESGARRIA
pizteko gogoa eman dizu? PROIEKTATU

KONFIANTZA MARGOTU

gizatiarra KONPROMISOA
naturala
gertukoa HAUSKORRA beti da elkarrizketa bat
indartsuena
KONBERTSAZIOA
entzun, ikusi, erreparatu, absorbitu, proiektatuy
izurik ez goxoa

zu zara zure bertsiorik onena


ikasi zure alde onenak aprobetxatzen EZ ZAITEZ ALDATU
hobetu besteak

1. Zu zara mezua.mmap - 22/10/10 - Giusseppe Kamio


hizkera aspergarria eta material
interesgarririk ez

energia falta, tonu abiadura eta


bolumen aspergarriekin

hasiera traketsa kimikarik ez entzuleekin


isiluneak erabiltzeko trebeziarik
ez
gorpuzkera zurruna edo
OHIKO HAMAR inexpresiboa
diskurtso nahasia, norabide
argirik gabe AKATSAK

umore falta
gaia intelektualki landu,
entzuleak gaian emozionalki
kontaktu bisual eskasa eta lotzeko ahaleginik egin gabe
aurpegiaren adierazkortasun eskasa

Hizlaria deserosoa dago, huts


egingo duen beldurrez

2. OHIKO HAMAR AKATSAK.mmap - 19/10/10 - Giusseppe Kamio


gogoratu eskola garaia eta
arbelera atera behar izana

prestatua ez egotea
eroso ez egotea
4 AKATS LARRI
konprometitu ez egotea
interesgarri ez izatea

Check list Fotokopiak 91. orr.

besteek ikusi behar dute une


horretarako prestatu zarela
emozioak AHO BIKO EZPATA konfiantza zugan haiek baino gehiago dakizula sentiotu behar dute

naturaltasuna ensaioaren ondorioa da


sinpatikoa izan ensaiatu

akatsak barkatu
zergatik eskatu didate hitz egitea?
hauteskundeak irabazi gustagarri zealako
zer espero dute nitaz oraingoan?
optimismoa PRESTATUA EGON preparatu
inguratu argudioak, montatu gabe
nola aplikatuko dut nire esperientzia
umorea audientziaren beharrei?
URREZKO BALA
lagundu
besteengandik kezkatu diskurtsoa bota ahoz goraz,
zuretzako, aldaketak egin ahal
autokonpasiorik ez
hizlariak huts egiten duenean, gaizki
jokaera amistosoa, jatorra pasatzen dugu!
konfiantza irabazi barruan eta kanpoan zuk zeuk egin ezazu
4 ARAU
imaginazio pixkat baita gauzak okertzen direnean ere
ausardia pixkat bi osagai
ez sobreerreakzionatu
barkaezina da aspergarria izatea haserretu egiten gara, besteak eta bere besteak onartu diren bezelakoak
sentimenduak perspektiban jarri gabe
sustantzia vs. estiloa? pertsonak toleratu edo maite
zure ikuspuntua saldu, ez soilik esan ideia berriak
zaila da argudio berriak topatzea eroso egon behar duzu irriparra
analogiak INTERESGARRI IZAN elkarrizketa
nagusia-langilea
konparazioak galderak
atera zaitez hortik puntuen kanpotik pentsatu
pasadizoak reelaboratu
historia ideia hobea
BESTEAK EROSO SENTIARAZI
irakurketa hartu zure lana serio
kultura popularra ez zure burua
%30
e,a, ondo hitz egin besteei buruz
sarkasmoak ez aintzat hartu beste
pertsona aurrean ez badago
loretzea ekidin
xuabe izan zaitez
mugimendu suabeak
paperekin
ileekin
ez ibili
giltzekin
sudurrakin

KONPROMISOA Manjon

5. 4 ARAU.mmap - 24/10/10 - Giusseppe Kamio


gutxiago hitz egin
berandu bda ez hitz egin azkarrago,
gutxiago baizik ez aspertu jendea
salmentarik ez
esan konturatzen zarela egoeraz ESAN PUBLIKOAK PENTSATZEN DUENA 60/40
gehiegi hitz egitearen arazoa ordua eskatu, eta erlojuak nola egiten diren azaldu
pentsatuta zenuena, moldatu
5 min.
aprobetxatu egoera
ez erantzun galdetu ez zaizunari 19 seg.

ez arakatu
kontaktu bisuala bai ABSORBITU adi erakusleei

audientzia taldekatu
begiratu banakoei hizketra ari zaren bitartean BEGIAK HIZKETAN 70. orr. zitak
hurbildu pasadizoak
hitz egin beraiei soilik tarte batez talde txikiei begiratu modu asko historia
ABIATU umorea
naturaltasunez
zure estilora egokitu

zer sentitzen ari naiz gaur? adibidez:


SENTIMENDUAK
giro txarra badago, ez aurkeztu zure proiektua
bisualizatu egoera finala

LERROEN ARTEAN BESTE ALDERA PASA tonoa egokitu


negoziatu

4. HIZKETAN.mmap - 24/10/10 - Giusseppe Kamio


audientziak badaki irakurtzen ari zarela ahal bada, inprobisatu
"agurra"
zuk ere bai GAKOA
EROSO EGON eskema bat erabili "bukaera"
konpromisoa
eroso
interesari eutsi

zintzo hitz egin


begiradaren neurrikoak
gogorra perpaus motzak eta indartsuak
zuriegia
EZ beldurrik ez
distiratsua etenak egin

makinaz idatzi jaitsi begirada


DISKURTSOAK
ez jaitsi begirada beheraino ENTZULEEI BEGIRATU irakurri azken hitzak, lasai
kontaktu bisualari eutsi
orrialdearen goiko 2/3 IRAKURTZEKO
jaso begirada
espazio bikoitza ez jaitsi begirada azken hitza irakurtzeko hitz egin zuzenean jendeari
IDATZI
espazio zabalagoa paragrafoen artean Arnasa hartu, jendeari begira
idea bat lerroko (bi lerro) PAPERA jaitsi berriz, hurrengo esaera esan arte
parte bat orriko begirada beti goian perpausa
bukatzerakoan
goraldera
eskubitara
MUGITU burua gora-behera
zenbakitu
testuan galtzeko beldurra behatzaz markatu lerroa
ez larritu DENBORA HARTU denborak distrotsionatu egiten dira
ez bada interesgarria, bukatu
DENBORA Subtopic
berandu bazabiltza eta merezi badu, lasai ibli,
etenak egin, utzi audientziari jarraitzen

6. DISKURTSOAK IRAKURTZEKO.mmap - 24/10/10 - Giusseppe Kamio


batzuetan
BETI DEFENTSIBAN Golak?

profesional bat
zer galdetuko zenioke zure
inoiz ez prestatu gabe buruari bere lekuan?
gizakiak gara zer nahi du?
bulnerableak kazetaria ikertu zergatik?

besteen elkartasuna lortuko duzu GOGORATU:


kazetariak ez dizu galdetuko
izurik ez zuk nahi duzjn horretaz
erakutsi zure alde humanoa
egunkarian azalpen luzeagoak
irratian eta telebistan titularrak
eutsi kazetariaren presioa? 3 puntuko plana eraman beti
labur
jator
a) zure jarreraren laburpena informatiboak zuzena
b) laburpenaren adibide bat 3 gradu galdera zailen aurrean positiboa
c) garapena ñabardurekin
TAKTIKAK
hasieran
HEDABIDEEKIN
ez errepikatu zure erantzunean galdera ilegitimoak? negatiboak? okerrak? zure plana
zubia
kazetariarena

zenbat eta kazetari sutsuago, zu hotzago


no no comment
ez duzu zertan informazio sekretua eman behar
esplikatu
ez eskatu idazkera aldatzea Badaukazu aldaketak eskatzea
kazetariari galderetan
hizkera sinplea

P=R+1 jergarik ez adibideak


margotu era sinplean
zure arropak ez ditzala zure hitzak jan jantzi kontserbakoi
kazetaria saiatuko da zure onetik ateratzen
lasai sentitu zure ikuspuntuan sendo
erantzun laburrak eta argiak

kazewtariaren lana da segitzea


esan eta gelditu
zenbat eta galdera zailagoa, erantzun laburragoa

9. TAKTIKAK HEDABIDEEKIN.mmap - 24/10/10 - Giusseppe Kamio


PRESTAKETA
Check List

1. AUDIENTZIA AURREIKUSI
interes bereziak
gaitasuna
nahiak

2. ABAGUNEA AINTZAT HARTU


oporrak
urtemuga
jubilazioa
iragarpen bat

3. HITZALDIAREN LUZERA ZEHAZTU


BETI esandakoa baino laburragoa egin. Maiteko zaituzte,

4. HITZALDIAREN HELBURUA
entretenitu
informatu
irakatsi
pertsuasioa

*diskurtso onek lau elementuok izaten dituzte

5. GAI NAGUSIA ZEHAZTU perpaus bakar batean

6. ZER DAKIZU GAIAZ AURRETIK. Gaiari zure ukitua eman behar diozu

7. IKERKETA
bildu gertakizunak, faktoreak, iritziak

8. AUDIENTZIA AURREIKUSI
eszeptikoak edo aurkakoak: gaiaz dena dakizula erakutsi beharko duzu
aldekoak: baloreak reafirmatu

9. HASIERA ONA TOPATU


diskurtsoa laburbiltzen duen istorioa
zure interesekoa ez bada publikoari ere ez zaio interesatuko

10. DISKURTSOAREN EGITURA POSIBLEAK


IRAGANA, ORAINA, ETORKIZUNA
3/5 galdera aurreikusi eta diskurtsoaren gunea balira bezala erantzun itzazu
ESKEMA
Check List

1. SARRERA: gertakizun bat, zeozer inpaktantea...

A. TRANTSIZIOA: gaia azaldu eta esaiezu zergatik ari zaren hizketan

2. MAMIA: hasieran ezarritako gaia zabaldu

A. gertakizuna-euskarria
xehetasunak
xehetasunak

B. gertakizuna-euskarria
xehetasunak
xehetasunak

C. TRANTSIZIOA itxierarako

3. ITXIERA: laburpena
A. argi utzi nahi duzun puntua (ekintzarako deia)
DISKURTSOA BOTA
Check List

1. IDEIAK GARATU: zita gogoangarriak, ohar gogoangarriak...

2. IDEIAK BABESTU: adibideak, analogiak...

3. ENSAIATU ETA GRABATU: oinarrizkoa ondo ateratzeko

4. DENBORA KALKULATU: beti %20 gutxiago, bazpaere

5. NEURRIAK ETA KOPURUAK

• entzule kopurua aurreikusi


• aretoren neurria aurreikusi
• aurreikusi bolumena eta tonoa

6. EZ HASI SEGITUAN

• hartu denbora piska bat hasi aurretik audientziaren arreta irabazteko


• kontaktu bisuala egin
• absorbitu

7. ENTZUN/IKUSI ZAITEZ

• abiadura aldaketak
• denbora aldaketak
• sinesgarritasuna
• indarra
• bolumena
• inflexioa
• altuak
• bajuak
• pronuntziazioa
• eszenifikazioa
• etenak
• abiadura aldaketak
• konfiantza

8. ENSAIATU AHOTS GORAZ

• kontaktu bisuala ziurtatu


• eskematik atera zaitezke galdu gabe?
ARIKETA 1: pentsatu norbait
esanguratsua ezagutu zenuenean
ARIKETA 2: zer-nolako inpresioa eman duzu lehen
zazpi segundutan? Nola ikusi zaituzte besteek? Zer-
nolako mezuak bidali dituzu hitzez eta hitzez areago,
baita telefonotik aritzen zarenean ere? Zer-nolako ARIKETA 1: astebete bileretara
kontrola duzu horren guztiaren gainean? joaten hitz egin gabe. Zer
ENTZUMENA gertatzen ari da? Esan nahi
Tonua
NI OSOARI ERREPARATU zuen aesan du? Oharrak hartu.
Abiadura
Esamoldeak
arnasa
begiak Pistak
ARIKETA 1: ispilu aurrean gai politiko bati buruz hitz
eskuak egin. Ikusi zure aurpegiko zein parte mugitzen diren.
hankak ARIKETA 2: egin berdina, baina ume batekin arituko bazina
esertzeko modua bezela. Zure aurpegiera xuabegoa da? Keinuak egiten
ARIKETAK dituzu besteak uler dezan esaten duzuna? Zure begiak
expresiboagoak dira?
aktore ospetsuren baten ARIKETA 3: zure aurpegia zure komunikabide bakarra da.
diskurtsoa imitatu eta grabatu Konzentratu zaitez. Esaiozu beste bati zer ari diren esaten
espektroa garatu, presentzia irabazi, Teleberrin. Egin ezazu berdina beste istorio batzuekin.
AURPEGIA
aniztasun bokala ARIKETA 1: Maskara kendu, zu zeu izan zaitez. Begirada
artikulazioa, inflexioa, pronunziazioa e.a. enfokatu eta enfokatu. Aktiboki entzun.
Egunero 15 min. esmeratu zaitez Audientzia baten aurrean zure naturaltasuna estimatuko da,
zurruntasunaren gainetik, irekia zaudelako, maskararik
gu konbentzitu behar gaituzu gu ere hara joateko ARIKETA 2: zure burua grabatu bizitzan izan GRABATU ETA IMITATU. AHOTSA gabe. Goxoa eta bulnerablea bazara, audientzia zure alde
dituzun opor onenei buruz hizketan? izango duzu: indartsuena eta izu gutxiena duena bezala
ze ikusi zenun, zer sentitu zenun
ikusiko zaituzte.
ARIKETA 3: zein izan d egin duzun
negoziorik onena? OHARRA Aurpegia zurrundu bentajakin
jolasteko? Gehinetan bai, baina ez beti.
ARIKETA 4: deskribartu ezazu
pertsona bat zure bizitzan eragin
handia izan duena

ARIKETAK.mmap - 24/10/10 - Giusseppe Kamio


...eta bazan ala ez bazan,
sar dadila kalabazan, eta atera dadila herriko plazan.