You are on page 1of 1

Vážený Mgr.

Peter Laťák

Veľmi nás teší, že sa zaujímate o duševný stav našich starších spoluobčanov a máte
záujem o prednášku, ktorá by seniorov našej obce oboznámila s viacerými aspektmi
starnutia a prežívania staroby z psychologickej stránky.

Stretnutie seniorov, ktoré sa koná v piatok 29. októbra 2010, však nie je vhodné na
prezentáciu Vami uvedenej témy.

Preto Vašu žiadosť o zaradenie do programu a prednášku na tému


gerontopsychológia ZAMIETAME.

Obecný úrad Babín organizuje stretnutie seniorov každoročne. Účelom podujatia je


pripomenúť starším občanom Babína, ako chutí radosť zo života. Prostredníctvom
hudby a zábavy aspoň na chvíľu zabudnú na svoje problémy a starosti. Prinášame im
možnosť stretnúť sa a porozprávať.

Téma veku je to posledné, na čo chceme seniorov v tento tradičný večer akýmkoľvek


spôsobom upozorňovať. Pre charakter podujatia sú však prednášky a prezentácie
akéhokoľvek typu nevhodné.

Ďakujeme za pochopenie.

S úctou

Milan Matys
Starosta obce