MAKHRAJ AM: y Syafataan ( Dua bibir ) MAKHRAJ KHAS: y Dua bibir sebelah atas dan bawah dirapatkan serta ditemukan

se cara kuat 1. JAHR ( SIFAT KUAT )
BAHASA : Nyata/nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

Dua bibir dirapatkan dan ditemukan secara kuat

MAKHRAJ HURUF

2. SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA:Kuat ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 3. ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya y Sebutan hurufnya hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun. 4. INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang Dan terbuka ISTILAH : y Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka y Melahirkan suara yang ringan dan tipis

5.SIFAT HURUF: IZLAQ (PERTENGAHAN) BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: y Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar y Kelancarannya disebabkan suara huruf nya keluar daripada dua bibir.

TAHAP HURUF : KUAT

SIFAT HURUF

6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar ISTILAH: y Bunyi lantunan yang kuat pada makhrajkerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. y Terbahagi kepada 3 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth: (Yunus:4) b. Qalqalah Kubro ( Su kun akhir kalimah )
(Al-Masad:2) Cth: c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )

Cth :

(A Masad:1)

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Menekan hujung lidah ke pangkal gigi kacip sebelah atas

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH : y Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka y Melahirkan suara yang ringan dan tipis

1. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT)
BAHASA:Kuat ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

TAHAP HURUF : LEMAH

4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf tersebut. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH : y Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya huruf tersebut berpegang pada makhrajnya.. y Merupakan antara huruf Hams yang kuat kerana padanya terdapat sifat syidda h.

TAHAP HURUF : PERTENGAHAN
Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: y Al-Halq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: y Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitu di kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg terletak dalam buah halkum.

5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan

y

huruf . Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata/ nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y
y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

2. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFA T KUAT) BAHASA: Kuat
ISTILAH:

3. SIFAT HURUF: ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/Menurun
ISTILAH :

y

Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya

y y

Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dlm keadaan berbaris atau sukun

Hujung lidah dikeluarkan sedikit kemudian ditemukan dgn hujung gigi kacip atas

MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:

y y

Al-Lisani ( Lidah ) Membawa hujung lidah keluar sedikit kemudian ditemukan dengan hujung gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

MAKHRAJ KHAS:

y
y

1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/Menurun
ISTILAH :

y

huruf. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

y TAHAP HURUF : PALING LEMAH y

Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dlm keadaan berbaris atau sukun.

2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi
ISTILAH :

3. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut
ISTILAH :

y y

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.. Antara huruf hamas yang paling lemah.

y y

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

MAKHRAJ AM:

y y

Al-Lisani ( Lidah ) Mengangkat tengah lidah dan menekannya ke lelangit keras.

MAKHRAJ KHAS:

MAKHRAJ HURUF

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya . 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA: Kuat 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

TAHAP HURUF :KUAT

ISTILAH:

y

Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya

y

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

3. SIFAT HURUF : ISMAT (PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar

6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
ISTILAH:

ketika melafazkan huruf . y
Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat -sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

y

y

SIFAT HURUF

4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 3 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth : (Al-Maidah:109) b. Qalqalah Kubro( Sukun akhir kalimah ) Cth : (Al-Qashash:20) c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid ) Cth :
(Al-Baqarah:189)

MAKHRAJ HURUF
MAKHRAJ AM: y Al-Haq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: y Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong di mana dinding halkum yg merupakan tempat laluan suara akan disempitkan. 1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika Suara ditekan ke tengah halkum/kerongkong

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

SIFAT HURUF

BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

y

melafazkan huruf . y
Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir. y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) 2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi
ISTILAH : BAHASA : Lembut ISTILAH :

y

y

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahny a ia berpegang pada makhrajnya. Antara huruf hamas yang paling lemah.

y y TAHAP HURUF : PALING LEMAH

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

MAKHRAJ HURUF
MAKHRAJ AM: y Al-Haq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: y Menekan suara ke permulaan halkum / kerongkong iaitu di bahagian yang hampir ke pangkal lidah dan anak tekak. Suara ditekan ke permulaan halkum/kerongkong

1. SIFAT HURUF : ISTI LA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit y Huruf yang paling lemah ditafkhimkan kerana padanya terdapat sifat hamas

SIFAT HURUF
5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y
y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim tetap ditunaikan kerana sifat isti la yang ada padanya.

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika

4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut TAHAP HURUF : LEMAH
ISTILAH :

y

melafazkan huruf . Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibi r. 3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

y y

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

y y

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.. Antara huruf hamas yang paling kuat kerana padanya terdapat isti la .

MAKHRAJ HURUF
TAHAP HURUF : KUAT MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Menekan hujung lidah ke pangkal gigi kacip sebelah atas

SIFAT HURUF
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya . 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA:Kuat
ISTILAH:

3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika

y

Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya

y

6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
ISTILAH:

melafazkan huruf . Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat -sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir .

y

y

Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 2 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth : (An-Nur:8) b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah ) Cth : (Al-Ikhlas:3) c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:

y y

Al-Lisani ( Lidah ) Membawa hujung lidah keluar sedikit kemudian ditemukan dengan hujung gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas TAHAP HURUF : LEMAH

MAKHRAJ KHAS:

Hujung lidah dikeluarkan sedikit kemudian ditemukan dgn hujung gigi kacip atas

MAKHRAJ HURUF

SIFAT HURUF
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya .

5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut
ISTILAH :

y y

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika

3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y

melafazkan huruf . Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat -sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir .

y

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

MAKHRAJ AM: y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi atas ( hadapan )

MAKHRAJ HURUF

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 2. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Mempunyai hukum bacaan tersendiri sama ada tafkhim atau tarqiq. 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH : y Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka.

TAHAP HURUF : KUAT

5. SIFAT HURUF : TAWASSUT BAHASA : Sederhana/pertengahan ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas.

6. SIFAT TUNGGAL : INHIRAF ( SIFAT KUAT)
BAHASA : Melencong/melentur ISTILAH: y Membunyikan huruf dgn melenturkan lidah dan melencongkan makhrajnya pada makhraj yang berdekatan dengannya.

SIFAT HURUF

4. SIFAT HURUF : IZLAQ (PERTENGAHAN) BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: y Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar y Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluar dari bahagian pinggir tepi lidah.

7. SIFAT TUNGGAL : TAKRIR ( SIFAT KUAT )
BAHASA : Getaran/berulang -ulang ISTILAH: y Semasa hurufnya disebut, keadaan hujung lidah bergerak berulang -ulang serta bergetar semasa huruf ini berbaris dan lebih ketara dirasai ketika sukun dan bersabdu. y Memadai dgn sekali getaran sahaja dan dipastikan hujung lidah tidak dibiarkan terus bergetar secara berlebih -lebihan.

MAKHRAJ HURUF
TAHAP HURUF : LEMAH MAKHRAJ AM: y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Mendatarkan lidah dan kemudian diletakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan (kacip) sebelah bawah.

SIFAT HURUF
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika

3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y

y

melafazkan huruf . Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat -sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir .

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

6. SIFAT TUNGGAL SOFIR BAHASA : bersiul/berdesir ISTILAH : y Menyebut hurufnya dgn bunyi berdesir yg kuat y Bunyi seakan -akan bunyi suara unggas y Desirannya menyerupai suara lebah

5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Lembut ISTILAH :

y y

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hen daklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

MAKHRAJ AM: MAKHRAJ HURUF y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Mendatarkan lidah dan kemudian diletakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan (kacip) sebelah b awah.

1 . SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera

y

SIFAT HURUF
6. SIFAT TUNGGAL SOFIR BAHASA : bersiul/berdesir ISTILAH : y Menyebut hurufnya dgn bunyi berdesir yg kuat y Bunyi seakan -akan bunyi suara unggas y Desirannya menyerupai suara belalang.

keluar ketika melafazkan huruf. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir .

TAHAP HURUF : LEMAH 2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi
ISTILAH :

y

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.

3 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut
ISTILAH :

y y

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

TAHAP HURUF : LEMAH

4. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut
ISTILAH :

MAKHRAJ HURUF

y

y
MAKHRAJ AM:

y y

Al-Lisani ( Lidah ) Mengangkat tengah lidah dan menekannya ke lelangit keras.

MAKHRAJ KHAS:

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

5. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

6. SIFAT TUNGGAL : TAFASYI BAHASA : Berhamburan ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya,berhamburan angin antara gigi depan dan lelangit keras.

1. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi
ISTILAH :

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan

SIFAT HURUF

y

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.

y

huruf. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir .

MAKHRAJ HURUF
TAHAP HURUF : KUAT

SIFAT HURUF

MAKHRAJ AM: y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Mendatarkan lidah dan kemudian diletakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan (kacip) sebelah bawah. y Pangkal lidah ditekan ke lelangit untuk menghasilkan suara yang tebal. 6. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Lembut ISTILAH :

1. SIFAT HURUF : ISTI LA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit y Huruf yang paling kuat ditafkhimkan selepas dan kerana padanya terdapat itbaq dan sofir. 2. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat ISTILAH : y Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa menyebut hurufnya yg menyebabkan suara terhimpit antara kedua-duanya. y Sifat bacaan yang lebih kuat dari isti la 3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

y y

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat -sekat semasa menyebut hurufnya sama ada huruf nya berbaris atau sukun.

5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf .

y

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan terseka t-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir .

y

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahny a ia berpegang pada makhrajnya.

4. SIFAT TUNGGAL SOFIR BAHASA : bersiul/berdesir ISTILAH : y Menyebut hurufnya dgn bunyi berdesir yg kuat y Bunyi seakan -akan bunyi suara unggas y Desirannya menyerupai suara angsa.

SIFAT HURUF

MAKHRAJ HURUF

MAKHRAJ AM:

y 1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. y

Al-Lisani ( Lidah ) Sepanjang tepi lidah ditekankan pada geraham atas, sebelah kiri atau kanan

MAKHRAJ KHAS:

2. SIFAT HURUF : ISTI LA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit y Huruf yang paling kuat ditafkhimkan slp kerana padanya terdapat itbaq dan istitolah 3. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat ISTILAH : y Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa menyebut hurufnya yg menyebabkan suara terhimpit antara kedua -duanya. y Sifat bacaan yang lebih kuat dari isti la

TAHAP HURUF : KUAT

6. SIFAT TUNGGAL : ISTITOLAH ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Memanjang ISTILAH: y Makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah sehingga sampai ke makhraj 5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika

y

melafazkan huruf . Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

4. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut
ISTILAH :

y y

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya s uara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

TAHAP HURUF : PALING KUAT

MAKHRAJ HURUF

SIFAT HURUF

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Menekan hujung lidah ke pangkal gigi kacip sebelah atas y Lidah juga ditekan ke lelangit utk menghasilkan suara tebal

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang
ISTILAH : y Nafas tertahan semasa menyebut

2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA:Kuat
ISTILAH:

3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika

y

y

hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya . Huruf yg paling kuat berbanding huruf lain.

y

Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya . Merupakan huruf yg kuat berbanding huruf syiddah yang lain.

y

6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )
BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar ISTILAH:

melafazkan huruf . Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat -sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir .

y

y

Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 2 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth : (Al-A raf:101) b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah ) Cth : ( Surah Sod:22) c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )

5. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat ISTILAH : y Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa menyebut hurufnya yg menyebabkan suara terhimpit antara kedua-duanya. y Sifat bacaan yang lebih kuat dari isti la y Huruf itbaq yang paling kuat.

4.SIFAT HURUF : ISTI LA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit y Huruf yang paling kuat ditafkhimkan kerana padanya terdapat itbaq dan qalqalah.

Hujung lidah dikeluarkan sedikit kemudian ditemukan dgn hujung gigi kacip atas

MAKHRAJ HURUF : MAKHRAJ AM: y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Membawa hujung lidah keluar sedikit kemudian ditemukan dengan hujung gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas . y Pangkal lidah ditekan ke lelangit .

MAKHRAJ HURUF

SIFAT HURUF
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : y Nafas tertahan semasa menyebut huru fnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

TAHAP HURUF : KUAT
2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf. y Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat -sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : y Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. y Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat -sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun. 4. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat ISTILAH : y Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa menyebut hurufnya yg menyebabkan suara terhimpit antara kedua-duanya. y Sifat bacaan yang lebih kuat dari isti la

y

Huruf itbaq yang kuat selepas

,

,

3 .SIFAT HURUF : ISTI LA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit . y Huruf yang kuat ditafkhimkan selepas , , kerana padanya terdapat itbaq.

SIFAT HURUF

MAKHRAJ AM: y Al-Haq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: y Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong di mana dinding halkum yg merupakan tempat laluan suara akan disempitkan.

MAKHRAJ HURUF

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : y Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

Suara ditekan ke tengah halkum/kerongkong

TAHAP HURUF : LEMAH

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf. y Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat -sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

4. SIFAT HURUF : TAWASSUT BAHASA : Sederhana/pertengahan ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas. y Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tidak juga perlu diringankan suara semasa melafazkannya.

TAHAP HURUF : PERTENGAHAN MAKHRAJ AM: y Al-Haq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: y Menekan suara ke permulaan halkum / kerongkong iaitu di bahagian yang hampir ke pangkal lidah dan anak tekak.

MAKHRAJ HURUF

Suara ditekan ke pangkal halkum/kerongkong

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : y Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

SIFAT HURUF
2 .SIFAT HURUF : ISTI LA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit. y Kekuatan tafkhim selepas , , , , kerana padanya terdapat jahar.

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH : y Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka y Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim tetap ditunaikan kerana sifat isti la yang ada padanya. 4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : y Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. y Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf. y Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat -sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

MAKHRAJ AM: y Syafataan ( Dua bibir ) MAKHRAJ KHAS: y Menemukan permukaan bibir bawah dengan hujung gigi kacip(gigi hadapan ) sebelah atas.
Permukaan bibir bawah dgn hujung gigi kacip sebelah atas ditemukan

MAKHRAJ HURUF

5. SIFAT HURUF : IZLAQ (PERTENGAHAN) BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: y Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar y Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluar dari bahagian bibir.

SIFAT HURUF
1. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y TAHAP HURUF : PALING LEMAH
y

y

y

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahny a ia berpegang pada makhrajnya. Antara huruf hams yang paling lemah.

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : y Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. y Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

MAKHRAJ HURUF
MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Mengangkat pangkal lidah dan menekannya ke lelangit lembut berhampiran anak tekak lebih jauh dari makhraj

TAHAP HURUF : KUAT

Pangkal lidah diangkat dan ditekan ke lelangit lembut

SIFAT HURUF

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : y Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
ISTILAH:

2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA: Kuat
ISTILAH:

y

Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya .

3 .SIFAT HURUF : ISTI LA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit. y Kekuatan tafkhim selepas , , , kerana padanya terdapat qalqalah.

y

y

Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 2 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth : (At-Taubah:104) b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah ) Cth : (Al-Insyiqaq:17) c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid ) Cth:
(Al-Baqarah:189)

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH : y Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka y Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim tetap ditunaikan kerana sifat isti la yang ad a padanya.

4. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar

y

ketika melafazkan huruf . Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat -sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

Pangkal lidah ditekan ke lelangit lembut

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Mengangkat pangkal lidah dan menekannya ke lelangit lembut . y Pangkal lidah terkeluar sedikit drpd makhraj . 1. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT)
BAHASA: Kuat ISTILAH:

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis. 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

MAKHRAJ HURUF

y

Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya .

SIFAT HURUF
TAHAP HURUF : LEMAH

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika

3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi
ISTILAH :

y

melafazkan huruf . Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagi an pinggir lidah atau pinggir bibir .

y

y

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya. Antara huruf hams yang kuat.

MAKHRAJ HURUF
MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Tepi (sisi)bahagian hadapan lidah ke gusi hadapan sebelah atas sama ada kiri atau kanan.
Tepi hujung lidah ditekan ke gusi hadapan

TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

SIFAT HURUF
1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : y Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 2. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keada an mendatar ketika menyebutnya. y Mempunyai hukum bacaan tersendiri sama ada tafkhim atau tarqiq. 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

6 .SIFAT TUNGGAL : INHIRAF ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Melentur/melencong ISTILAH : y Membunyikan huruf dgn melenturkan lidah dan melencongkan pada makhraj

.

5. SIFAT HURUF : TAWASSUT BAHASA : Sederhana/pertengahan ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas. y Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tidak juga perlu diringankan suara semasa melafazkannya.

4. SIFAT HURUF : IZLAQ(PERTENGAHAN ) BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: y Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar y Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluar dari pinggir tepi bibir.

TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

SIFAT HURUF

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : y Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

6. SIFAT HURUF : IZLAQ ( PERTENGAHAN) BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: y Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar y Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluar dari pinggir bibir.

MAKHRAJ HURUF
MAKHRAJ AM: y Syafataan ( Dua bibir ) MAKHRAJ KHAS: y Dua bibir sebelah atas dan bawah dirapatkan serta ditemukan secara ringan.

2. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

5. SIFAT HURUF : TAWASSUT BAHASA : Sederhana/pertengahan ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas. y Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tidak juga perlu diringankan suara semasa melafazkannya.

3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

4. SIFAT TUNGGAL : GHUNNAH (SIFAT KUAT) BAHASA : Dengung ISTILAH : y Suara sengau yg keluar dari pangkal hidung terutamanya apabila huruf ini disukunkan dan berbaris. y Terbahagi kepada 5:Musyaddadah,Mudghamah, Mukhfah,Mudzharah,Mutaharrikah

TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

MAKHRAJ HURUF
MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: y Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: y Menekan hujung lidah ke gusi hadapan sebelah atas

SIFAT HURUF

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : y Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

6. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

2. SIFAT HURUF : TAWASSUT BAHASA : Sederhana/pertengahan ISTILAH: y Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas. y Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tidak juga perlu diringankan suara semasa melafazkannya. 5. SIFAT HURUF : IZLAQ (PERTENGAHAN) BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: y Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar y Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluar dari pinggir (tepi) lidah.

3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

4. SIFAT TUNGGAL : GHUNNAH (SIFAT KUAT) BAHASA : Dengung ISTILAH : y Suara sengau yg keluar dari pangkal hidung terutamanya apabila huruf ini disukunkan dan berbaris. y Terbahagi kepada 5:Musyaddadah,Mudghamah, Mukhfah,Mudzharah,Mutaharrikah

MAKHRAJ AM: y Syafataan ( Dua bibir ) MAKHRAJ KHAS: y Memuncungkan kedua -dua bibir dengan mengadakan sedikit ruang antara pemuncungan itu.

MAKHRAJ HURUF

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : y Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : y Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. y Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat -sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

TAHAP HURUF : LEMAH

6. SIFAT HURUF : LIN ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : LEMBUT ISTILAH : y Suara yang mengalun lembut semasa melafazkan hurufnya yang sukun sebelumnya berbaris fathah

5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika

SIFAT HURUF
3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

y

melafazkan huruf . Pelaksanaannya dgn cara memuncungkan dua bibir dan memastikan ada rongga udara semasa pemuncungannya.

4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y
y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

TAHAP HURUF : PALING LEMAH MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: MAKHRAJ HURUF y Al-Halq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: y Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitu di kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg terletak dalam buah halkum. 1. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi
ISTILAH :

y

y

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahny a ia berpegang pada makhrajnya. Antara huruf hams yang paling lemah.

6. SIFAT HURUF : KHAFA ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Tersembunyi ISTILAH: y Tersembunyi suara huruf ketika menyebut hurufnya. y Boleh dijelaskan dgn menyatakan suara baris huruf Itu sendiri. Jika Ha itu Ha simpul, boleh dijelaskan dgn adanya mad silah. 5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : y Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. y Dapat dikesan dgn adany a suara yg dilepaskan tanpa tersekat -sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

SIFAT HURUF

ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika

3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

y

melafazkan huruf . Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

y
y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

TAHAP HURUF : LEMAH

MAKHRAJ HURUF
MAKHRAJ AM:

y y

Al-Lisani ( Lidah ) Mengangkat tengah lidah dan menekannya ke lelangit keras.

MAKHRAJ KHAS:

SIFAT HURUF
1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : y Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: y Tertegah daripada segera keluar ketika

y

y

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

y

melafazkan huruf . Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir .

2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : y Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. y Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : y Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. y Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

6. SIFAT HURUF : LIN ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : y Suara yang mengalun lembut semasa melafazkan hurufnya yang sukun sebelumnya berbaris fathah

ANAL

SIFA -SIFA HURUF
¢ ¢

 

¡

 

¡

/

/

/

/

/ /

/ / /

/ /

/

/ / /

/ / / / /

/ / / / / /

/

/

/

/ / /

/ /

/

/ /

/ /

/

/ / / / / /

/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / 1 4 1 6 L / 5 1 6 PL / / / / 2 2 2 6 T / 1 3 1 5 L / 4 1 1 6 K / / 4 1 5 PL / 2 2 1 5 T / 1 2 2 5 L / 3 1 1 5 K
¤

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / /

/ /

/ /

/ /

/ /

/

/ /

/ /

/ / / 5 1 6 PK
¤ ¥

/ / 1 3 1 5 L
£

/ 1 2 2 4 2 2 1 2 2 6 6 6 L T T PETUNJUK:

/ 4 1 1 6 K
¦

/ 3 2 1 6 K

/ 1 4 1 6 L

/ 1 4 1 6 L

/ 2 3 1 6 L

3 2 2 7 K

/ 3 2 1 6 K

/

5 L

/ 4 1 5 PL

/ 3 2 1 6 K

/ 4 1 5 PL

/ 1 3 1 5 L

3 2 1 6 K

/ 2 2 1 5 T

Huruf/ Sifat Jahr Syiddah Isti la Itbaq Sofir Qalqalah Inhiraf Takrir Tafasyi Istitolah Ghunnah Hams Rakhawah Istifal Infitah Lin Khafa Tawassut Izlaq Ismat SIFAT KUAT SIFAT LEMAH PERTENGAHAN JUMLAH TAHAP HURUF

SIFAT KUAT SIFAT LEMA SIFAT ERTE
¤

A A
£

K - ALI K - KUAT T - ERTE
¤

KUAT A A
£ ¥ ¦ ¥

L - LEMA L ALI
¤ ¤

LEMA

¥

¦

£

¥

¦

¥

£

MAKHRAJ HURUF DAN SIFAT-SIFAT HURUF
MAKHRAJ HURUF :
y y kel Bahasa : Te Istilah : Nama bagi tempat kel ar setiap huruf Hijaiyah yang membe akan antara satu sama lain.
§ ¨ ©   ©  

SIFAT-SIFAT HURUF :
y y Bahasa : Keadaan atau ciri-ciri khas sesuatu Istilah : Cara menekan ( menyekat )udara atau suara ketika bunyi huruf dilafazkan sama ada tinggi atau rendah, nyaring atau perlahan, kuat atau lemah dan sebagainya. Terbahagi kpd dua bahagian: a. Sifat Lazimah sifat yang asal yang terdapat pada huruf Hijaiyah. b. Sifat Aridhah sifat yang mendatang yang berubah-ubah Terdapat 20 sifat 11 dari 20 sifat yang berlawanan ( berpasangan ) Hams Syiddah Isti la Itbaq Izlaq 9 sifat tunggal: 13. Sofir 16. Inhiraf 19. Ghunnah 14. Tafasyi 17. Takrir 20. Khafa 

y

Makhraj Muhaqqaq: - Makhraj yang dapat dikenalpasti tempat keluarnya Makhraj Muqaddar : - Makhraj yang tidak dapat ditentukan dengan tepat tempat keluarnya. ontoh : Tiga suara mad iaitu sebelumnya fathah, sebelumnya kasrah atau sebelumnya berbaris dhommah.  

y

y

y y 1. 3. 6. 8. 10. y

y

Makhraj Am dan Makhraj Khas - Terdapat 5 anggota makhraj am dan 17 makhraj khas MAKHRAJ KHAS 1 cara sebutan 3 cara sebutan 10 cara sebutan 2 cara sebutan 1 cara sebutan 17 cara sebutan HURUF Suara mad 6 18 4 Ghunnah 30 suara huruf

pasangannya 4. Tawassut pasangannya pasangannya pasangannya

2. Jahr 5. Rakhawah 7. Istifal 9. Infitah 11. Ismat

MAKHRAJ AM a.Rongga ( ) b.Kerongkong ( ) c.Lidah ( ) d. ua bibir ( ) e.Pangkal hidung ( 5 anggota 

12. Qalqalah 15. Istitolah 18.Lin

)

y Tahap sifat-sifat huruf  Sifat Kuat: - Jahr, Syiddah, Isti la , Itbaq, Qolqalah, Sofir, Tafasyi, Istitolah, Inhiraf, Takrir, Ghunnah. 

Sifat Lemah: - Hams, Rakhawah, Istifal, Infitah, Lin, Khafa  Sifat Pertengahan: - Tawassut, Izlaq, Ismat

MAKHRAJ HURUF DAN SIFAT HURUF

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.