ACT 13 SCHEDULE (Section 2) SURAT AKUAN Saya , KWON HONG FU , No.

Kad Pengenalan : 770309 14 5277 adalah seorang warganegara Malaysia yang beralamat di 15, Jalan BS 9/1, Seksyen 9, Taman Bukit Serdang, 43300 Seri Kembangan, Selangor. dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku menyatakan bahawa:Saya adalah rakan kongsi Oie Poh Eng , No K/P: 671108 KB Auto Supply (KT0230547-P) bermula dari 15 Ogos 2007. 03 5211 bagi syarikat United Tools

Saya bersetuju menerima wang sejumlah RM10,000.00 daripada Oie Poh Eng sebagai bayaran penuh atas semua tuntutan saya melalui peguam saya , Thevin Chandran & Assocs. (ST/ZZ/zie/J282009) bertarikh 5 Oktober 2009. Saya bersetuju untuk tidak akan membuat apa apa tuntutan terhadap Oie Poh Eng selepas ini dan membenarkan Oie Poh Eng keluar daripada menjadi rakan kongsi saya dalam United Tools KB Auto Supply. Saya bersetuju menyerahkan sebuah kenderaan Toyota Hi Ace no pendaftaran WQP 8997 atas nama United Tools KB Auto Supply kepada Oie Poh Eng dan Oie Poh Eng hendaklah membuat pinjaman semula keatas kenderaan tersebut.

Dan saya membuat akuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa apa-apa yang terkandung didalamnya adalah benar serta menurut Akta Akuan Berkanun, 1960.

Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya Diakui oleh yang tersebut namanya Iaitu KWON HONG FU di Kota Bharu } Kelantan. Pada:

} } } } _________________________________

Dihadapan saya:

( Pesuruhjaya Sumpah)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful