DI SAMPAIKAN OLEH: PN.

NOR HASNIZAM BINTI PARMAN

Apakah Tingkah laku? TL = sesuatu yang dilakukan oleh organisma
Apakah Pengurusan Tingkah laku? Pengurusan tingkah laku merupakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran yang diaplikasikan dalam pembelajaran akademik mahupun sosial. Ini bermakna: y tanpa perubahan TL, pembelajaran tidak berlaku. y Dlm hal pembelajaran , perubahan TL menjadi kayu ukur bagi menentukan samada organisma telah mempelajari sesuatu yang baru/tidak, samada positif / negatif.

Satu daripada pendekatan yang digunakan bagi memahami keadaan dalaman ini ialah melalui perspektif psikobiologi.4 pembahagian psikologi: 1. .Memahami TL dari aspek psikologi . Psikologi mengkaji tingkah laku manusia 3.Psikologi moden boleh didefinisikan sebagai satu kajian yang saintifik tentang jiwa dan tingkah laku manusia. psikologi ialah satu disiplin yang mengkaji tingkah laku serta proses-proses jiwa manusia. Psikologi sebagai satu kajian saintifik 2. . kajian ke atas proses mental manusia TL terselindung Secara keseluruhan. Bidang psikologi cuba memahami jiwa dan tingkah laku manusia dari beberapa sudut dan perspektif yang berlainan.

Al-Farabi . Malik Badri. 5 perspektif dalam Psikologi ‡ Psikodinamik ‡ ‡ ‡ ‡ Freud. Thorndike Kognitif Lewin. ia berupaya memberi kefahaman tentang manusia. y Dalam bidang ini. Piaget Kemanusiaan dan Kewujudan May. Skinner. memahaminya secara am adalah penting. Watson. sifat-sifat tabii. Rogers Islam Ibnu Sina. Jung Behaviourisme Ivan Pavlov. setiap pengetahuan itu ada manfaatnya. tingkah laku serta jiwanya. Al-Ghazali. y Oleh kerana setiap manusia mempunyai ciri-ciri tingkah laku yang berbeza-beza.Kepentingan kefahaman tentang psikologi y Sesungguhnya.

. .pintar cerdas y TL Tidak Wajar /negatif/divien y y y Cth: .y TL terbahagi kepada 2 : y TL Wajar /Positif y y y y Cth: .Distruktif.sikap ingin tahu.cepat belajar.sikap bergantung .proaktif .Distruptif. . .

y kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk y y y y melibatkan diri dalam aktiviti P&P. Bila murid cepat belajar. Sikap proaktif menyebabkan kanak-kanak suka melibatkan diri pada aktiviti. Untuk kanak-kanak pintar cerdas. . guru dapat membina aktiviti yang melibatkan penerokaan. Melalui sikap ingin tahu murid. guru boleh memperbanyakkan aktiviti pengayaan. guru harus pandai memberikan aktiviti yang menarik agar mereka tidak mudah bosan.TL Wajar Merupakan TL yang baik untuk perkembangan kanakkanak kerana dengan TL ini.

sengaja memotong barisan. Contoh : vandalisme. suka bergaduh.y TL Tidak Wajar TL yang mampu memberikan masalah dan mengganggu proses P&P. TL Distruktif : TL yang menunjukkan permusuhan nyata/ menunjukkan TL fizikal ataupun lisan yang bertujuan menyakiti seseorang. 1. mengejek .

y Suka membuat bising y Agresif.TL Distruptif Kanak-kanak ini biasanya mempunyai ciriciri: y Hyperaktif. y Suka bergerak. . y Suka ketawa dengan kuat y Sering menunjukkan TL agresif kepada rakan-rakan yang lain.

y Pergantungan berlebihan y Mempunyai nilai kendiri yang rendah y Sering bergantung pada orang lain dalam apa juga aktiviti yang dijalankan y Mempunyai sikap pemalu yang berlebihan .TL Bergantungan y Kanak-kanak yang sering mengalami emosi kebimbangan.

terlalu akademikal serta berfokus kepada peperiksaan .Fizikal bilik darjah yang padat.FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASALAH TL 1. Biologikal . Persekitaran 2. tidak menarik dan tidak mempunyai objektif yang jelas. 2. .2 Persekitaran sekolah . panas dan tidak menarik.kurikulum terlalu padat.1 Persekitaran rumah institusi kekeluargaan yang lemah 2.Strategi P&P/cara penyampaian pengajaran yang membosankan.kecelaruan otak yang dialami oleh kanak-kanak berkeperluan khas juga menjadi faktor kepada wujudnya masalah tingkah laku. ISU: Pengurusan bilik darjah yang lemah menyebabkan masalah tingkah laku di kalangan murid-murid .

tidak dipedulikan y . Pengaruh kawan/media 4. Kanak-kanak diejek/dikutuk. masyarakat sekeliling 6. 3. Penderaan Penderaan fizikal Cth: dipukul / dicederakan / disakiti dengan pelbagai cara y Penderaan emosi Cth: ibu bapa/keluarga/orang disekitarnya gagal memberikan kasih sayang dan perhatian yang sepatutnya. diasingkan. Keperluan asas tidak dipenuhi 5. Pengabaian samada oleh ibu bapa dan keluarga. guru. diancam. tidak diterima oleh keluarga. dikritik.Sambungan .

Kepentingan Pengurusan Tingkah Laku y Apakah kepentingan pengurusan tingkah-laku murid. . terutamanya dalam pendidikan khas? y Mengapakah guru pendidikan harus pelajari teknik untuk mengubah tingkah-laku muridmurid dengan keperluan khas? y Fikirkan keadaan kelas jika pengurusan tingkah laku tidak berjaya dilaksanakan.

Mengajar tingkah-laku yang diterima oleh masyarakat dan meningkatkan maruah (dignity) murid 3. .1. Membolehkan pembelajaran yang efektif dan memperoleh kemahiran hidup untuk berdikari 2. Mengurangkan beban kepada penjaga (khususnya ibu bapa) 4. Objektif pengurusan tingkah-laku yang utama ialah meningkatkan kualiti hidup murid . Dapat menyesuaikan dirinya dengan orang lain supaya dapat inklusif dalam kegiatan masyarakat yang biasa Penting sekali.

guru-guru harus juga fikir. y Adakah murid diberi peluang untuk memilih hadiah/penggalak sendiri? Adakah penggalak itu biasanya digunakan untuk rakan yang sebaya dengannya juga? y Bolehkah murid diberi peluang untuk memahami akibat tingkah- lakunya dan kenapa tingkah-lakunya harus diubah? y Bolehkah murid itu diberi peluang untuk meneliti (monitor) dan memilih tingkah-laku yang sepatutnya? .y Semasa memikirkan intervensi.

Tarik perhatian murid .Teruskan pengajaran dan puji murid lain . Amaran Konstruktif Pertimbangkan prosedur berikut: .Teknik Pengurusan Tingkah laku Murid Berkeperluan Khas 1.Amaran hendaklah ringkas .Beritahu TL negatif dengan jelas .Beritahu TL yang diingini dengan jelas .Puji sebaik TL diingini wujud .Beri hanya satu amaran sahaja .

respon punitif (penggunaan ancaman lisan). pertemuan dengan ibu bapa. Menghukum berkaitan denda yang dilakukan begi mencegah TL yang tidak diingini dengan mengaitkannya dengan rangsangan yang menyakitkan. time-out dan boleh juga dirujuk kepada guru besar/pengetua.Hukuman Objektif bagi menghukum adalah mewujudkan TL positif/wajar yang membina. pembetulan. Contoh-contoh hukuman yang biasa dijalankan adalah menukar tempat duduk. kawalan yang mudah. hilang keistimewaan. . penggantian. teguran. amaran. pertemuan perseorangan dengan murid.

. Perkara-perkara yang melanggar peraturan bilik darjah dinyatakan. peraturan BD dibentuk oleh guru dan diamalkan didalam BD. y Sistem disiplin tegas menganggap apabila murid diberitahu peraturan dan menghukum mereka yang melanggarnya akan mengelakkan TL yang tidak diingini. y Canter percaya.y Model Pengurusan TL oleh Lee Canter (1976) iaitu model Disiplin Tegas ( assertive dicipline model ) juga merupakan salah satu teknik hukuman. sistem disiplin tegas membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan lebih berkesan.

Ada masanya orang dewasa perlu tegas dan menuntut sertamerta contohnya untuk mengelakkan kecederaan atau kecemasan seperti kebakaran. . sisitem ini mengajar murid mematuhi peraturan yang diamalkan melalui kuasa yang tegas. Walau bagaimanapun. tetapi murid tidak tahu mengapa perlakuan itu tidak diterima atau pun adakah mereka belajar menyesuaikan diri pada situasi yang lain.y Isu yang timbul: Pendekatan ini mengawal TL murid pada waktu itu. Sistem pengurusan TL yang menguatkuasakan peraturan oleh golongan dewasa yang berautoriti tidak membantu murid belajar bertanggungjawab.

Menurut Maurice Balson (1992). y Model disiplin tegas gagal memastikan sebab berlakunya TL mengganggu. At the heart of a disciplinary problem in the classroom is an educational failure by the school .y Gartrell (1987) menegaskan. Murid hilang minat/bosan dan akan bertukar menjadi TL bermasalah. Malah ia menyebabkan murid tidak dapat memastikan TL yang sesuai dan tidak membina rasa tanggungjawab dalam diri mereka. disiplin tegas akan merosakkan konsep kendiri murid dan menjadikan guru pengurus teknikal. .Pengajaran dan Pembelajaran BD yang tidak berkesan menjadi penyebab masalah disiplin.

Bantu murid membuat penghakiman nilai 4. tentang TLnya Buat perancangan perubahan TL Dapatkan komitmen murid untuk menjalankannya Tindakan susulan untuk kesan keberkesanannya Jangan menghukum murid dengan sikap negatif . 5.Memperaktikan strategi disiplin yang sesuai. 6. Mesra dan mudah didekati 2. Uruskan TL yang spesifik dan terkini 3. 1. 7.

1961 dalam Miltenberger. 2001). . Differential Reinforcement of Other Behaviors (DRO) y peneguh itu merupakan kontingensi bagi hilangnya TL bermasalah (Reynolds. 2001). 1.KAEDAH PENGURUSAN TINGKAH LAKU Apakah peneguhan TL secara differential ?  Mengaplikasi peneguhan dan penghapusan ( extinction ) bagi meningkatkan TL sasaran yang diingini/ bagi mengurangkan berlakunya TL yang tidak diingini. y Ini bermaksud peneguh itu tidak lagi diberikan selepas TL bermasalah (penghapusan/extinction) tetapi peneguh itu diberikan selepas satu sela masa (interval) di mana masalah TL tidak berlaku (Miltenberger.

DRI ini melibatkan kita meneguhkan satu TL yang tidak bersesuaian secara fizikalnya dengan TL sasaran. Cth: 1 . Differential Reinforcement of Alternative Behaviors (DRA) y Merupakan satu prosedur TL yang digunakan untuk meningkatkan kekerapan sesuatu TL yang diingini dan bagi mengurangkan kekerapan TL yang tidak diingini. TL yang diingini dikukuhkan setiap kali ia berlaku. Differential Reinforcement of Incompatible Behaviors (DRI) DRI adalah di mana TL alternatif itu secara fizikalnya tidak bersesuaian dengan TL bermasalah. 3.2. Oleh itu kedua-dua TL tersebut tidak boleh berlaku pada masa yang sama.

Oleh itu.y ) DRI boleh digunakan bagi meneguhkan TL bermain anak patung dengan bersesuaian bagi seorang kanakkanak yang mengalami autisme yang menggoyanggoyangkan tangannya berulang kali. . TLnya yang suka menggoyang-goyangkan tangannya berulang kali dikurangkan dengan cara meningkatkan TL bermain anak patung. Kanak-kanak itu tidak boleh menggoyang-goyangkan tangannya dan bermain anak patung pada masa yang sama.

Differential Reinforcement of Lower Rates of Behaviors (DRL) DRL ialah prosedur peneguhan TL di mana kita meneguhkan TL klien/individu hanya selepas TL sasaran terjadi pada kadar yang rendah seperti yang telah kita tentukan sebelumnya. menggigit-gigit gigi).4. kerap meminta tolong) atau TL yang merupakan tabiat yang kukuh (spt. . Bila hendak gunakan DRL? DRL digunakan bagi TL yang tidak perlu dikurangkan dengan segera/dihapuskan langsung (cth. stimulasi kendiri. Kita akan meneguhkan secara progresif kadar rendah TL tidak diingini yang ditunjukkan oleh seseorang murid.

Apabila Jenny berjaya pada peringkat tersebut.Contoh kes. Dengan membenarkan kanak-kanak mengubah TL yang menjadi tabiatnya secara perlahan-lahan dan bukannya dengan kadar segera. DRL tidak sesuai jika TL itu berbahaya/boleh berjangkit pada orang lain. kaedah DRL ini membantu kejayaan kanak-kanak bergerak maju sampai ke tahap yang disasarkan. Namun. peneguhan itu hanya akan diberikan jika ia berkurangan menjadi 3 kali dalam masa yang ditetapkan itu. Kriteria ini akan dikurangkan sehingga TL Jenny menurun ke tahap yang boleh diterima. . Cikgu Bani ingin mengurangkan TL Jenny yang suka menggigitgigit giginya yang tidaklah perlu dikurangkan dengan kadar segera maka beliau boleh memberi peneguhan kepada Jenny jika dia tidak melakukannya lebih daripada 4 kali dalam masa yang ditentukan.

Hisham memang suka berdiam diri semasa kelas Bahasa Melayu.Differential Reinforcement of Higher Rates of Behaviors (DRH) DRH ialah prosedur peneguhan TL di mana kita meneguhkan TL klien/individu hanya selepas TL bersesuaian terjadi pada kadar yang tinggi seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Cthnya: Cikgu Fairus ingin Hisham melibatkan dirinya lebih banyak dalam aktiviti kelas semasa beliau mengajar Bahasa Melayu. 7 kali dan seterusnya. . Bila Hisham melibatkan diri secara konsisten maka cikgu akan meningkatkan kadar TL yang diingini sehingga bertambah dari masa kesemasa spt menjadi 5 kali.5. Cikgu Fairus dengan menggunakan DRH boleh memberitahu Hisham jika dia melibatkan diri sebanyak 3 kali dalam kelas maka dia boleh menggunakan komputer selama 10 minit.

6. Extinction (Penghapusan) . . Elak daripada sekali sekala memberi ganjaran terhadap TL sasaran.Biasanya ia mengambil masa lebih lama berbanding dengan menggunakan hukuman tetapi ia kurang mendatangkan kesan sampingan. Bagaimana melaksanakan penghapusan dgn. . Kita mesti sabar dan tabah semasa melaksanakan prosedur penghapusan walaupun adakalanya kita tidak sampai hati/tidak tahan lagi dengan TL tersebut.Merupakan prosedur lain bagi menghapuskan TL yang tidak diingini. Berkesan? 1.

senaman ringan dengan iringan muzik dll. Susunan bilik darjah yang menarik. 5. I-Mesej merupakan ekspresi perasaan. Pujian Pelajar Contohmemuji murid lain yang berjaya menyiapkan tugasan. 3.Kesan Berlogikpenalti dikenakan apabila murid telah melakukan sesuatu TL. 2. . Tegur murid secara terus sekiranya dia sedang melakukan TL yang tidak diingini.Kaedah lain dalam menguruskan TL murid: 1. Jadual Premack guru memberhentikan seketika P&P yang bersifat formal dan membuat aktiviti seperti bermain. 4.

kita perlu faham dan memenangi hati mereka terlebih dahulu. Adakah kita mempunyai 3 faktor di atas? ´BEKERJALAH KERANA ALLAH & UNTUK ALLAHµ SEKIAN . Tanya pada diri. keikhlasan. Nak memenangi hati murid kita perlu ² Ilmu.Untuk menguruskan TL murid. keberanian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful