KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) & KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR

)

1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

2

LATAR BELAKANG
Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula untuk memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua PIPP 2006-2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

3

LATAR BELAKANG
Gagasan ketiga Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada:
Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

LATAR BELAKANG
Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.

4

Penambahbaikan Program Prasekolah:
1986 ± 1993 ± Buku Panduan Prasekolah Malaysia Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK)

2003 ±

2010/2011 ± Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

LATAR BELAKANG
Penambahbaikan Kurikulum Sekolah Rendah 1983 ± Kurikulum Baru Sekolah Rendah 1993 ± Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 ± KBSR (Semakan) 2010/2011 ± Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

5

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

6

PERUBAHAN KURIKULUM

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

7 7

Konsep Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah
selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip KBSR - pendekatan bersepadu - perkembangan individu secara menyeluruh - peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid - pendidikan seumur hidup

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

8 8

Transformasi
Dalam konteks transformasi kurikulum, transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum: struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

9 9

Transformasi Kurikulum
Perubahan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dari aspek:
Reka bentuk kurikulum
Organisasi kurikulum Bahan kurikulum Pentaksiran Peruntukan masa

Struktur persekolahan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Bentuk Kurikulum KSPK & KSSR
Komunikasi
Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil

10

Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Literasi Sains & Teknologi

Kerohanian, Sikap & Nilai
Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai

Insan seimbang Kemanusiaan
Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Fizikal & Estetika
Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Keterampilan Diri
Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Kurikulum Berasaskan Standard
KSPK dan KSSR digubal dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran
Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

11

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

CONTOH STD KANDUNGAN & STD PEMBELAJARAN
STD KANDUNGAN ‡ Bahasa Malaysia
Mendengar dengan penuh perhatian

12 12

STD PEMBELAJARAN ‡ Bahasa Malaysia
Mendengar pertuturan yang mudah

‡ English Language
Able to form letters and words in clear legible print including cursive writing

‡ English Language
Coordinate hand-eye movement Trace letters of the alphabet

‡ Mathematics
Count objects in a given set and write the corresponding numeral

‡ Mathematics
Count up to 100 objects, using the correct counting sequence to tell how many objects are in a set
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Justifikasi Penggunaan Standard
‡ Akauntabiliti guru

13 13

Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan Mengatasi masalah murid keciciran

‡ Skema dan piawai pengukuran
Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Tahap & Jangkamasa Persekolahan
KBSR ± sedia ada
11+ 10+ 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 6 5

14 14

Kurikulum transformasi
11+ 10+ 6 5

Tahap II
4 3 2 9+ 8+ 7+ 4 3 2

Tahap II

Tahap I
1 6+ 5+ 1

Tahap I

P

P

Prasekolah

4+

Prasekolah

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Tahap Persekolahan
Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 3 ² 6)
pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

15

Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 ² 2) penguasaan 4M dan kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilai

Prasekolah
perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

16 16

KOMPOSISI KURIKULUM

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Komposisi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 1 Bahasa Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) 2 3 4 5 Aktiviti fizikal/ Permainan luar Pendidikan Islam/Pendidikan moral Matematik Awal MODUL TERAS TEMA Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif

17

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap I
MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 1 Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC)

18

Bahasa

Bahasa Tamil (SJKT)
2 3 4

Matematik Pendidikan Jasmani Pendidikan Islam/Pendidikan Moral MODUL TERAS TEMA Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif.
MODUL ELEKTIF B. Cina/B. Tamil/ B. Arab untuk SK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

5

6

Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap II
BIL TUNJANG Bahasa Malaysia 1 Komunikasi Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) / Bahasa Tamil (SJKT) BCSK/BTSK / Bahasa Etnik / Bahasa Arab Sains 2 Literasi Sains & Teknologi Matematik MODUL

19 19

Reka bentuk & Teknologi (Keusahawanan, Inovasi, Kreativiti) dan ICT Pend. Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pend. Kesenian (Seni Visual & Muzik) Pend. Islam / Pend. Moral Sejarah Sains Sosial (Geografi, PSK, dan Ekonomi) Aspek Kepimpinan, Sahsiah melalui aktiviti kokurikulum & sukan

3 4 5 6

Fizikal dan Estetika Kerohanian, Sikap & Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

20

Justifikasi Penggunaan Modul ‡ Bersifat dinamik
Pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul

‡ Pelaksanaan p&p yang fleksibel
Guru ada pilihan menggunakan modul mengikut kesesuaian

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Wajaran Masa bagi Prasekolah
MODUL
BM BAHASA BI BC/BT MATEMATIK PJ & PK PEND. ISLAM / MORAL

21

Prasekolah

Tahun 1
P1 P2

Tahun 2
P1 P2

TERAS ASAS

Fleksibel
(Awal tahun: 50 % Akhir tahun: 40%)

80%

80%

70%

70%

TERAS TEMA

MODUL BERSEPADU

Fleksibel
(Awal tahun: 20% Akhir tahun: 30%) 30%

20%

20%
-

30%

30%

AKTIVITI RUTIN (baca doa, makan, perbualan pagi, refleksi)

ELEKTIF

BC/BT/BA (kecuali Prasekolah)

-

2 1/2 jam seminggu

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Peruntukan Masa Modul Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Mengikut Bahasa Pengantar
Peruntukan masa (minit/seminggu) Bil Modul MODUL TERAS ASAS 1 2 3 4 5 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil (untuk SJK) Permainan luar/aktiviti fizikal 120 120 120 100 120 60 120 120 100 Bahasa Kebangsaan Bahasa Pengantar lain

22

6

Matematik
MODUL TERAS TEMA

60

60

6

Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif AKTIVITI RUTIN

230

170

7 8 9

Perbualan pagi Rehat (Doa, makan, gosok gigi, Free Play) Refleksi Jumlah minit dalam seminggu

100 150 50 1050

100 150 50 1050

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Peruntukan Masa Modul Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap 1
BIL TUNJANG MODUL SK MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 1 Komunikasi Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil 2 3 4 Kerohanian, Sikap dan Nilai Fizikal dan Estetika Literasi Sains & Teknologi Pendidikan Islam / Moral Pendidikan Jasmani Matematik MODUL TERAS TEMA 5 Kesepaduan semua tunjang Modul Bersepadu (Pendekatan bertema) Jumlah minit dalam seminggu MODUL ELEKTIF 6 Komunikasi BCSK, BTSK , Bahasa Arab 2 ½ jam seminggu 300 1350 270 1350 270 1350 360 240 180 60 210 270 90 360 90 (+90 PI) 270 90 360 90 (+90 PI) 60 210 PERUNTUKAN MASA SEMINGGU/MINIT SJKC SJKT

23

60
210

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Peruntukan Masa Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap II
BIL TUNJANG Bahasa Malaysia 1 Komunikasi Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil 2 Kerohanian, Sikap dan Nilai Pendidikan Islam / Moral Matematik 3 Literasi Sains & Teknologi Sains *Rekabentuk & Teknologi (Keusahawanan, Inovasi, Kreativiti) dan ICT Pendidikan Kesenian(seni visual dan muzik) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sains Sosial (Geografi, PSK, Ekonomi) Sejarah Jumlah minit dalam seminggu 6 Komunikasi BCSK, BTSK, B. Arab, B.Etnik MODUL SK 300 240 180 PERUNTUKAN MASA SEMINGGU/MINIT SJKC 180 120 300 150/120 210 150 90 120 60+30 90 30 1500 2 ½ jam seminggu SJKT 180 120 300 150/120

24

4

Fizikal dan Estetika

5

Kemanusiaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Contoh Modul Kurikulum Prasekolah
Modul Teras Asas
‡ ‡ ‡ ‡ Bergembira Dengan Huruf Getting To Know The Letters of The Alphabets Akidah Mengenali Pola

25

Modul Teras Bertema
Diri saya ‡ Anggota Badan Saya ‡ Sekolah Saya ‡ Keselamatan Diri Negara saya ‡ Perayaan Hari Raya ‡ Hari Kemerdekaan ‡ Pelbagai kebudayaan Alam Hidupan ‡ Haiwan ‡ Tumbuhtumbuhan Alam Fizikal ‡ Cahaya dan Bayangbayang ‡ Cuaca Alam Bahan ‡Air ‡Makanan ‡Pakaian ‡Peralatan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Kurikulum Tahap I Contoh Modul Teras Tema
1. Diri Saya ‡ Kesihatan Diri ‡ Pemakanan ‡ Penyalahgunaan Bahan ‡ Pengurusan Emosi ‡ Kekeluargaan ‡ Perhubungan ‡ Penyakit ‡ Keselamatan 2. Perhubungan & Perpaduan ‡ Saya dan Keluarga ‡ Saya dan Masyarakat ‡ Saya dan Sekolah ‡ Malaysia Negaraku ‡ Warisan Kita ‡ Saya dan Persekitaran ‡ Saya dan Ekonomi 3. Living Things ‡ Alive or Not? ‡ How Do I Stay Alive? ‡ My Body Parts ‡ Why Do We Have.....? ‡ Do We Look The Same? ‡ Who Am I? ‡ Nice To Know You Plants! ‡ Wonderful Animals ‡ Similar But Not The Same 6. Kreativiti & Muzik ‡ Aku dan Muzik ‡ Mulanya Di Sini ‡ Dunia Muzik Ku ‡ Alunan Muzik Ku

26

4. Dunia Teknologi Saya ‡ Dunia Warna ‡ Mata Oh Mata ‡ Saya Seorang Jurubina ‡ Bagaimana Saiznya? ‡ Jom Susun ‡ Emm« Wanginya ‡ Emm« Bau Apa Tu? ‡ Apa Rasanya?

5. ‡ ‡ ‡ ‡

Kreativiti & Seni Visual Menggambar Mencorak Membentuk Kraf tradisional

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

27

Bahan Kurikulum
1. Dokumen Standard ‡ Standard kandungan ‡ Standard pembelajaran 2. Modul Pengajaran Panduan untuk guru melaksanakan p&p 3. Modul Pembelajaran Bahan pembelajaran untuk murid

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
1. Kurikulum standard menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ hands-on learning pembelajaran melalui bermain inkuiri penemuan pembelajaran berasaskan projek pembelajaran luar bilik darjah pembelajaran secara kontekstual pembelajaran secara konstruktivisme pembelajaran masteri peluang

28

2. Pendekatan yang digunakan mesti memberi pembelajaran yang tidak terhad kepada murid 3. Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan murid

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Pentaksiran
‡ Pentaksiran formatif berasaskan sekolah: 
Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik

29

‡ Modul pengajaran dan pembelajaran mengandungi cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

30

PELAKSANAAN KSPK & KSSR

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

31

Pelaksanaan Rintis KSPK dan KSSR 2009
JENIS SEKOLAH Bandar SK SJKC SJKT SRA Sek. Pend. Khas JUMLAH

159

48

24

4

14

249

Luar Bandar

189

37

25

0

0

251

Jumlah

348

85

49

4

14

500

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Pelan Tindakan Pelaksanaan KSPK & KSSR
Bil. 1 2 3 4 5 6 Tarikh 2 Mac 2009 4 ± 5 Mac 2009 10 ± 12 Mac 2009 Mac - Jun 2009 Julai 2009 Julai - September 2009 Januari 2010 Aktiviti Taklimat kepada Bahagian KPM, JPN, IPGM, Jemaah Nazir Negeri dan PPD Taklimat kepada Guru Besar dan Penolong Kanan 1 Kursus kepada guru Pelaksanaan rintis KSPK & KSSR Latihan kepada Jurulatih Utama Penyebaran KSPK & KSSR melalui kursus orientasi secara model µcascade¶ di semua negeri Pelaksanaan penuh KSPK & KSSR prasekolah dan Tahun 1 di seluruh negara

32

7

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Pelan Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah & Sekolah Rendah

33

2009 Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Rintis Rintis

2010 ¥ ¥ Rintis Rintis

2011 ¥ ¥ ¥ Rintis

2012 ¥ ¥ ¥ ¥ Rintis

2013 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ Rintis

2014 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

2015 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Pelan Penyediaan Modul Pembelajaran Kurikulum Standard Prasekolah dan Sekolah Rendah
2009 Rintis BPK Rintis BPK 2010 ¥ ¥ *BPK *Rintis BPK *Rintis BPK Rintis BPK Rintis BPK Rintis BPK 2011 ¥ ¥ BPK ¥ BPK 2012 ¥ ¥ 2013 ¥ ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥ 2014 ¥ ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥ 2015 ¥ ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥

34

Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

BBT
¥

BBT
¥

BBT

BBT

BBT

BBT

* 2010 - BPK menyerahkan dokumen standard KSSR kepada BBT

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Penglibatan Bahagian KPM
Tahun Tugas
Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun I 2009 Menyediakan standard Tahun 2 Latihan guru (rintis dan pelaksanaan Tahun 1 - 2010) Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun 2 Penyerahan Standard Kandungan Tahun 1 - 3 2010 Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun 1 ± 3 (untuk kegunaan mulai 2012) Latihan guru Pemantauan (Prasekolah & Tahun 1) Menyediakan Modul Pembelajaran (untuk kegunaan mulai 2012) 2011 Latihan guru Pemantauan (Prasekolah & Tahap I) Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Buku Teks Bahagian Pendidikan Guru Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Bahagian Buku Teks Bahagian Pendidikan Guru Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

35

Pelaksana

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

36 36

KESIMPULAN Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dan pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan cabaran abad ke-21 Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

37

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful