NNCL1719-5C5v1.

0

Johanna Paungger • Thomas Poppe

Útmutató Hold
A holdnaptár alkalmazása a mindennapi életben

magyar könyvklub

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Johanna Paungger–Thomas Poppe: Vom richtigen Zeitpunkt. Die Anwendung des Mondkalenders im taglichen Leben. Copyright © Heinrich Hugendubel Verlag, München 1991.

Hungarian translation © Sarankó Márta, 1995

Magyar Könyvklub, Budapest 1995 Felelős kiadó: Dr. Kratochwill Balázs igazgató Irodalmi vezető: Ambrus Éva Műszaki vezető: Szedlák György Felelős szerkesztő: Trethon Judit A borítót és tipográfiát tervezte: Horváth Tibor Szedte: Omigraf Kft., Budapest Nyomás és kötés: Wiener Verlag, Ausztria Megjelent 13 (A/5) ív terjedelemben ISBN 963 548 096 2

Tartalom
Oldal 7 11 11 17 18 18 18 19 20 22 24 24 25 27 A szerzők előszava

I

A hold hét impulzusa
Múlt és jelen Az újhold A növő hold A telihold (holdtölte) A fogyó hold A hold az állatövben A felszálló és leszálló hold A kombinációk hatásai Különös ritmusok Az érintkezés időpontja A csillagjegytáblázat

II

Egészségesen élni, egészségessé válni, egészségesnek maradni – összhangban a hold ritmusaival
Gondolatok az egészségről Ok és terápia Jó táplálkozás, jó emésztés - az egészség alappillérei A hold állásának befolyása a táplálkozásra Általános tanácsok az egészséges táplálkozáshoz Mégis van orvosság? – Kis gyógynövénytan Füvek a megfelelő időben A gyógynövénygyűjtés szabályai A megfelelő időpont A telihold "titokzatos" ereje A gyógyfüvek eltevése Elkészítés és felhasználás Három példa az alkalmazásra Néhány fontos egészségügyi szabály A műtétek A "jó hely" mint egészségi tényező

27 30 32 35 39 44 47 48 48 51 52 53 55 57 58 60

62 64 65 67

Hogyan lehet felhagyni a rossz szokásokkal? A szervek napi ritmusa A fogorvosnál A hold állatövben való állása, valamint a test és az egészség kölcsönhatása Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő Halak Az orvosokkal szembeni helyes magatartásról

68 70 71 71 72 73 73 74 75 75 76 76 78 80 86 86 87 88 90 91 92 93 94 98 100 100 100 100 101

III

A hold ritmusai a kertben és a természetben
Vetés, ültetés, palántázás A holdfázis megválasztása A csillagjegy megválasztása Locsolás és öntözés A vetésforgó és a növénytársulások Az átültetés és a dugványozás A gyomok és kártevők legyőzése A legjobb gyógymód a megelőzés A kártevők legyőzése A gyomirtás Növények, cserjék és fák metszése A növények visszavágásának szabályai A gyümölcsfák metszése Nemesítés Egy (szinte) nélkülözhetetlen gyógyszer a beteg növények és fák számára

102 104 104 106 106 106 108 111 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 124 126 126 126 127 127 128 129 130 130 130 131 132 132 132 132 133

A szűz napjai – munkanapok A növények táplálásáról A trágyázás általános szabályai A virágok trágyázása Gabona, zöldség és gyümölcs Trágyadombok – Recycling à la nature A betakarítás, a tárolás és a tartósítás Az állatövi jegyek a kertben és a szántóföldön Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő Halak

IV

A helyes időpontról a mező- és erdőgazdálkodásban
A holdritmusok a mezőgazdaságban Gabonatermesztés A sorsnapok A kártevők és a gyomnövények Trágyázás A gabona learatása és elraktározása Út- és vízépítés Kerítések Szénakazalrakás Istállógondozás A szarvasmarhák kihajtása a legelőre Vemhesség Egészséges csibék – egészséges tyúkok Beköltözés az istállóba A borjak elválasztása Az erdőgazdálkodás szabályai

137 138 140 140 141 142 142 143 143 144 144 145 148

A favágás megfelelő időpontja "Irtónapok" – irtás és ritkítás Szerszám- és bútorja Nem korhadó, kemény fa Meggyújthatatlan fa Zsugorodásmentes fa Tűzifa Deszkának való fa, épületfa és fűrészáru Híd- és csónakfa Padló- és szerszámja Hasadásbiztos fa Karácsonyfák

V

A hold mint "segítőtárs" a háztartásban és a hétköznapokban
Mosás és tisztítás Mosónap Vegytisztítás Fapadló és parketta Ablakok és üvegek Porcelán Fémek Cipők Penészedés Nagytakarítás A szellőztetéstől a családi kirándulásig Szellőztetni – de igazán A nyári és téli ruhák elrakása Tartósítás, befőzés és raktározás Festés és lakkozás A lakás őszi felfűtése Az ablakok téli behelyezése A szobanövények ápolása A napminőség és a kirándulások Ötletek a testápoláshoz Bőrápolás Hajápolás Körömápolás Masszázs

151 151 151 152 152 152 153 153 154 154 154 154 156 156 157 157 158 158 159 161 161 161 163 164

A szerzők előszava

N

éhány év óta egyre-másra megkérnek, hogy adjam tovább azt a tudást, amellyel kora gyermekkorom óta felnőttem – a hold ritmusairól és annak minden földi életre való befolyásáról. A nagyapámnak köszönhetem ezt a tudást, aki megtanított arra, hogy a megérzés, a szemlélődés és a tapasztalat sok természeti jelenség kulcsa, amelyekről pusztán a tudománnyal nem lehet fellebbenteni a fátylat. Még mindig nagyon jól emlékszem néhány évvel ezelőtti első előadásomra. Sokan figyelmeztettek, hogy kigúnyolhatnak, és számítsak csúfolódásra is. Belső meggyőződésem azonban szilárd volt, és férjem támogatásában is biztos lehettem, ezért közömbös volt számomra, hogy a hallgatók közül hányan nevetnek ki. Nekem csak egy dolog számított: ha csak egy ember is befogadja ezt a természettől adott dolgot, akkor olyan ősi tudás marad elevenen, amely évszázadokon át szájhagyomány, kipróbálás és alkalmazás útján maradt fenn, és éppen napjainkban lehetne óriási értéke. Ennek az első előadásnak a sikere továbbiakra bátorított fel, és ma, számos előadás után, leírom tapasztalataimat. Közben örülök annak, hogy sokan milyen fogékonyán viszonyulnak a hold ritmusairól való tudáshoz. Ha kezdetben sok hitetlenkedő arcot láttam is, néhány próbálkozást követően robbanásszerű érdeklődés alakult ki. Számomra a holdfázisokkal való foglalkozás egyáltalán nem újdonság, de boldoggá tesz, hogy ennek a régi tudásnak ma újra sokan szavaznak bizalmat. Azt kívánom: ha örömét leli benne, sajátítson el az olvasó egy olyan tudást, amely egész életén át kísérheti anélkül, hogy egyre-másra vissza kellene nyúlnia valamilyen vezérfonalhoz, tanácsadóhoz vagy táblázathoz – olyan tudást, amely vérré válik, amelyet továbbadhat gyermekének, segítségül a saját tapasztalatok megszerzéséhez vezető úton. Ha nem is ezzel a tudással együtt nőtt fel, mint én, ez a könyv alkalmat ad arra, hogy saját tapasztálatokat gyűjtsön – és ez többet használ, mint példák ezrei egy könyvben. Az első próbálkozásokat követően már nem tűnik minden kínainak, és hamar észreveszi, hogy milyen egyszerű az egész. E könyv létrehozásában férjem mellett barátom, Thomas Poppe segített. Váljék minden jó szándékú olvasó számára az élet sok helyzetét megkönnyítő és segítő kísérővé. Johanna Paungger

A nagy kalandok olykor apró, jelentéktelen dolgokkal kezdődnek – például azzal, hogy csörög a telefon. "Képzeld, megismerkedtem egy asszonnyal, aki biztosan érdekelne téged. Lehet, hogy írhattok együtt egy könyvet. Johanna Paunggemek hívják. Meséltem neki rólad, és szeretne veled megismerkedni..." "Könyvet? Miről?" – feleltem kissé ingerülten, mert éppen egy olyan könyvvel vesződtem, amit nem szerettem, és elhagyott az ihlet. "Várd csak ki a végét, nem olyan egyszerű elmondani!" Na, még ez is! Nos, mivel alapjában kíváncsi vagyok, igent mondtam. Akkor még nem sejtettem, hogy mi vár rám. Életem sok eseménye és tapasztalata megérdemli a "szokatlan, különös, épületes, gazdagító" jelzőt, de a Paungger asszonnyal való találkozást egyikkel sem lehet leírni. E találkozás minősége annyira új volt számomra, hogy magam sem találtam a mércét, amelynek alapján gondolat- és érzelemvilágom valamelyik "szögletében" elraktározhatnám. Pedig nem történt semmi szokatlan vagy látványos dolog: egy erdei kávéházban találkoztunk, csak keveset beszéltünk a tervbe vett könyvről, barátságosan elbeszélgettünk és anekdotáztunk, hogy áthidaljuk a kezdeti távolságot, és errőlarról filozofáltunk. Azt mondta, hogy olvasta az egyik könyvemet, és az az érzése támadt, hogy én vagyok a megfelelő ember, akivel együtt írásba tudna foglalni egy ősi tudást. Mesélt a hazájáról, Tirolról, a gyermekkoráról, amit egy bányászcsalád tizedik gyermekeként töltött ott, Münchenbe való átköltözéséről – és közben egyre-másra, szinte mellékesen, felbukkantak az utalások egy különleges tudásra, amely hazájában még széles körben ismert, és amit a nagyapjától szerzett – ez pedig a hold ritmusairól és a természetre, emberre, állatra és növényre ható befolyásáról való tudás. Megőriztem emlékezetemben egy anekdotát, amely megvilágítja a nagyapjánál töltött tanulóéveket: elmesélte, hogy a tanulás hosszú évei szinte szavak nélkül teltek – csak szemlélődéssel, megfigyeléssel, tapintással, átéléssel, tapasztalással. Egy szép napon mégis feltett egy kérdést, azt hiszem, egy bizonyos gyógynövény gyűjtésével kapcsolatban. A nagyapja így válaszolt: "Csak nézd meg jól!" Az első találkozást Johanna Paunggerrel számos másik követte, és még hosszú ideig tartott, mire éreztük a bizonyosságot: most már megérett az idő arra, hogy hozzákezdjünk a könyvhöz. Megismerkedtünk, és megbíztunk egymásban. Előadásait pedig egyre többen látogatták, érdeklődni kezdtek a holdritmusokról

való ősi tudás iránt, és sürgették őt, hogy végre írja is le. Ez a könyv harmonikus csapatmunka eredménye, egy olyan együttlété, amit csak szerencsésnek nevezhetek. Paungger asszony saját tudásával és tapasztalatával járult hozzá, én a tollammal és az én tapasztalataimmal. Csak néhány helyen találhatók rövid, egyes szám első személyű részletek, amelyek Paungger asszony egészen személyes élményeit és megállapításait – vagy az enyémeket – adják vissza. Még maga az írás is különös tanulási folyamattá vált számomra. Kezdetben megfeledkeztem a régi közmondásról: "A tanuló lelkesedése olyan, mint a vadász álma." Lassanként azonban tisztázódott számomra, hogy Johanna Paungger nem akar semmit bebizonyítani, és nem akar senkit megtanítani, hogy a tudásnak nincs szüksége igazolásra, mert kizárólag önmagával bizonyítható. Johanna Paungger legfontosabb törekvése viszont az, hogy megfossza az olvasót abbéli meggyőződésétől, hogy ismét mindenható receptet tart a kezében, sőt talán általános gyógyszert talált a problémáival való megbirkózáshoz. A "megfelelő időpont" betartása sem segít hosszú távon, ha a gondolkodás és a beállítottság nem megfelelő. A mankó, amilyen például a szabályok és törvények bevésése és betartása, tulajdonképpen csak egyetlen célt szolgál: hogy rájuk támaszkodjunk, amíg erre szükség van, és eldobjuk őket, ha már nincs szükségünk rájuk. A tudásnak vérré kellene válnia, és magunkkal, illetve környezetünkkel szembeni éberséghez kellene vezetnie. A mindennapos használat, a szabályokkal való kísérletezés élesíti figyelmünket azok iránt a dolgok iránt, amelyek körülvesznek bennünket, és felismerteti életünk törvényszerűségeit, amelyek végül túlmutatnak a szabályokon. A régi időkben a tudó legfontosabb kötelessége az volt, hogy tudását (és nem sejtelmeit, elképzeléseit, véleményeit és meggyőződéseit) felelősségteljesen adja tovább, függetlenül attól, hogy kézműves-e vagy filozófus. Most először áll rendelkezésünkre a holdritmusokról való tudás, már amennyire ez írásban rögzíthető. Tanácsok és ötletek tárháza, amelyek foglalkoznak mindennapjaink szinte minden területével: az orvoslástól a háztartáson és a táplálkozáson keresztül a kerti és a mezei munkáig. A türelem az egyetlen ár, amit meg kell fizetni, hogy hasznossá váljék ez a könyv. Akkor valóban egy új világ építőkövévé válhat. Thomas Poppe

I A hold hét impulzusa
Oly kellemes egyszerre kutatni a természetet és magunkat, sem rajta, sem saját szellemünkön nem tenni erőszakot, hanem a kettőt lágy kölcsönhatásban egyensúlyba hozni egymással. (Goethe)

Múlt és jelen

A

z ember évezredeken át messzemenő harmóniában élt a természet sokféle ritmusával, hogy biztosítsa magának a túlélést. Éber szemmel figyelt, és engedelmeskedett a szükségszerűségeknek, kezdetben még anélkül, hogy az okokra rákérdezett volna. Az eszkimók például az elképzelhető legzordabb természeti adottságok között élnek, örök hó közepette. Nyelvükben negyven különböző szó van a "hó"-ra, mert a fagyott víz negyven különböző állapotát tanulták meg megkülönböztetni. A barátságtalan éghajlati viszonyok kényszerítették őket erre. E negyvenféle jég- és hófajta közül csak kettő alkalmas lakóhelyük, az iglu építésére. Az ember nemcsak a dolgok állapotát figyelte meg pontosan, hanem azt is, hogy milyen kölcsönhatás van az állapot és a megfigyelés mindenkori időpontja – a nap- és évszakok, a havi időpontok, a nap, a hold és a csillagok állása – között. A régi korok sok, régészeti szempontból jelentős épülete bizonyítja, hogy milyen magas helyi értéket tulajdonítottak elődeink a csillagok megfigyelésének és keringési pályájuk kiszámításának. Nem csupán "értékmentes" kutatási vágyból, hanem mert így tudták a lehető legnagyobb hasznot húzni a csillagok mindenkori állása idején gyakorolt befolyás ismeretéből. A hold és a nap pályája alapján általuk kiszámított naptárak bizonyos erők előre látását szolgálták – olyan impulzusokét, amelyek csak bizonyos időközökben hatnak a természetre, az emberre és az állatra, és rendszeres időközökben visszatérnek. Különösen azokét az erőkét, amelyek a hold járásával azonos ütemben befolyásolnak minden életet, amelyek szerepet játszanak a vadászat és az aratás, a táborozás és a gyógyítás sikeres vagy sikertelen alakulásában. Charles Darwin, a természettudós, klasszikus művében, Az ember származásában ezért csak egy olyan ismeretet adott vissza, amelyben előtte már számtalan nemzedéknek része volt, és amely nagyon hasznos volt számukra:

"Az ember az emlősökhöz, a madarakhoz, sőt még a rovarokhoz is hasonlóan alá van vetve azoknak a titokzatos törvényeknek, amelyek szerint bizonyos normális folyamatok, mint a terhesség, a növények növekedése és beérése, bizonyos betegségek időtartama, a hold periódusaitól függ." Élesebb érzékek, éberség, észlelőkészség és a természet, az állat- és növényvilág pontos megfigyelése tette elődeinket "a megfelelő időpont mestereivé". Ön is felfedezheti, • hogy a természet számos jelensége – az apály és a dagály, a szülések, az időjárási jelenségek, a nők ciklusa – kapcsolatban van a hold járásával, • hogy sok állat magatartása igazodik a hold állásához, például a madarak mindig meghatározott időben gyűjtik a fészekhez való anyagot, és ezért a fészek eső után gyorsan megszárad, • hogy számtalan hétköznapi és kevésbé hétköznapi tevékenység hatékonysága és sikere – a favágásé, a főzésé, az evésé, a hajnyírásé, a kerti munkáé, a trágyázásé, a mosásé, a gyógyszerek alkalmazásáé, a műtéteké és sok másé – természeti ritmusoknak van alávetve, • hogy a műtétek és a gyógyszerek alkalmazása, ha bizonyos napokon végzik, sikeres, más napokon viszont haszontalan, sőt káros lehet – gyakran függetlenül az orvosságok mennyiségétől vagy minőségétől, az orvos mesterségbeli tudásától, • hogy a növények és az állatok napról napra ki vannak téve különböző energiáknak, amelyeknek ismerete mérvadó a gyümölcsök termesztése, ápolása és betakarítása szempontjából, hogy a gyógynövények bizonyos időszakban gyűjtve összehasonlíthatatlanul több hatóanyagot tartalmaznak, mint máskor. Egyszóval: valamely szándék sikere nemcsak a szükséges képességek és segédeszközök meglététől függ, hanem döntően befolyásolja a cselekvés időpontja is. * Őseink természetesen arra törekedtek, hogy tudásukat és tapasztalataikat továbbadják gyermekeiknek. Ehhez szükség volt arra, hogy a megfigyelt befolyásoknak találó, könnyen megérthető neveket adjanak, és mindenekelőtt világos rendszerbe foglalják őket, amely mindig és mindenhol lehetővé teszi az erők leírását, és főleg az eljövendő események előre látását. Egészen különleges

órát kellett feltalálni. A nap, a hold és a csillagok voltak azok, amelyek természetüknél fogva kínálkoztak külső keretként, úgyszólván mint ennek az órának a "mutatója és számlapja". Nagyon is egyszerű okból: a ritmus lényege az ismétlődés. Ha megfigyeljük például, hogy egy bizonyos növény vetésére a legmegfelelőbb időszak havonta pontosan két-három napig tart, és ilyenkor a hold pályájának mindig ugyanazt a szakaszát járja be, akkor kézenfekvő, hogy ezeket a csillagokat egy "képpé" foglaljuk össze, és a csillagok együttállásának olyan nevet adjunk, amely jellemzően és világosan jelzi a befolyás mindenkori természetét. A csillagkép számmá válik a csillagos ég órájának számlapján. Elődeink durván tíz erőimpulzust különböztettek meg, amelyek mindegyike eltérő sajátosságokkal és színezettel bír. A nap és a hold által ezen impulzusok alatt (egy év, illetve egy hónap alatt) egyenként bejárt csillagoknak tizenkét különböző nevet adtak. Így jött létre az állatöv tizenkét csillagképe: kos, bika, ikrek, rák, oroszlán, szűz, mérleg, skorpió, nyilas, bak, vízöntő, halak. Az ember alkotott magának egy "csillagórát", amelyről leolvashatta, hogy éppen milyen befolyások uralkodnak, és amellyel kiszámíthatta, hogy szándékai szempontjából milyen előnyös vagy fékező befolyásokat hoz a jövő. A múlt sok naptára a hold járásához igazodott, mert azok az erők, amelyekről a hold állása előrejelzéssel és híradással szolgál, sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak az ember hétköznapjaiban, mint a nap állásából látható erők. Talán ön is tudja, hogy még ma, is sok ünnepnapunk függ a hold állásától: például a húsvétot az i. sz. II. század óta, mindig a tavasz kezdetét követő első holdtöltekor, ünnepeljük. A XIX. század vége felé a természet ezen speciális ritmusairól való tudás majdnem máról holnapra feledésbe merült – talán azért is, mert minden rendszerezés csökkenti valamennyire az éberséget. Ha az órám déli tizenkettőt mutat, akkor már nem kell a napra figyelnem. Ha a napokat irányító impulzusok és erők közvetlen észlelése már nem játszik szerepet, akkor a benne gyökerező szabályok és törvények is könnyedén érvényüket vesztik.

A tudásról való lemondás legfőbb oka azonban az, hogy a modern technika
és az orvostudomány "gyorsabb" megoldásokat ígért a mindennapi problémákra. A technikának nagyon rövid időn belül sikerült megadnia nekünk azt az illúziót, hogy ezt az ígéretet be is tudja váltani. Úgy tűnt, hogy a természet ritmusainak megfigyelése és figyelembevétele szinte egy csapásra fölöslegessé vált. A tudás végül csak szórványosan, egyes régiókban élt tovább.

A "modern idők" fiatal földművesei, erdészei és kertészei kinevették szüleiket és nagyszüleiket, babonáról beszéltek, és szinte teljes mértékben a gépek és műszerek, a trágyák és peszticidek túlzott alkalmazására kezdtek hagyatkozni. Azt hitték, hogy semmibe vehetik szüleik tudását a megfelelő időpontról, és a növekvő terméshozam sokáig igazolta is őket. Így vesztették el a kontaktust a természettel, és kezdtek részt venni, kezdetben nem tudatosan, a környezet pusztításában, amelyet mindig támogatott az ipar, mert értett hozzá, hogy fenntartsa általános problémamegoldó képességeikbe vetett bizalmukat. Ma már aligha hunyhat szemet bárki is a fölött a hatalmas ár fölött, amit a ritmusok és természeti törvények semmibevételéért kell fizetnünk – a termés csökken, és a kártevőknek könnyű dolguk van, mert a földet úgy zsákmányoljuk ki, hogy közben nem képes védekezni és regenerálódni. Néhány évtized alatt – említésre méltó siker nélkül – megsokszorozódott a peszticidek alkalmazása. A betakarított termés minősége és egészségi értéke világosan beszél. A kémia és a gyógyszerészet eredményei az orvostársadalmat arra a téves meggyőződésre juttatták, hogy büntetlenül figyelmen kívül hagyható az élet hullámzó mozgása és egésze. A gyors fájdalom- és tünetmegszüntetés már "terápiás sikernek" számított, az okok kutatása és a megelőzés, a türelem és a beteggel való hosszú távú "együttműködés" készsége háttérbe szorult. Ráadásul a hold ritmusairól való tudás ugyan bizonyítható a mai tudományos módszerekkel, de aligha indokolhatóan, a "miért" kérdésének átmenetileg válasz nélkül kell maradnia: a legtöbb tudós lineáris gondolkodásában ez elég ok arra, hogy teljes mértékben semmibe vegye. És mi mindannyian, akik olyan könnyű szívvel lemondunk a ritmusokról való tudásról, ezt egyrészt azért tesszük, mert a rövid távú kényelmet a legnagyobb jóvá emeltük, a józan ész, a mérték és a cél rovására. Azt hisszük, hogy mindent meg tudunk előzni, még a természetet is, és közben saját magunkat hagyjuk le. Korunk pokoli tempójában a múltból állandóan a jövőbe rohanunk. Veszendőbe megy a jelen, a pillanat, amely pedig az élet valós helye és ideje. "A polgár egyre jobban függ a szolgáltatásoktól, amelyeket nem tud befolyásolni, és a szakértőktől, akik tanácsokat adnak, és előírják neki, hogyan éljen. Az előírások és tanácsok zűrzavarában megfulladnak a normális, veleszületett képességek, az ember önállótlan és függő marad, mint a gyermek, ilyennek szabad és kell maradnia. Nem bízik meg magában, nem bízik a jövőben és az élet saját magát szabályozó erejében." Ricarda Winterswyl, Süddeutsche Zeitung, 1991. IV. 20. Másrészt viszont a ritmusokat az elképzelhető legegyszerűbb okból vesszük semmibe: ismeretlenek előttünk. Ön talán azok közé az úttörők közé tartozik, akik ezt a tudást vissza akarják hódítani, lassan, fokozatosan, sietség és

elhamarkodottság nélkül. Mert semmiképp sincs túl késő ahhoz, hogy ezt a régi művészetet új életre keltsük. Csak olyan emberekre vár, akik nem azzal mentegetőznek, hogy "de hát egyedül semmit sem lehet elérni". Még ha a mai korban oly sok jel mutat is arra, hogy az egyénnek nincs befolyása környezetünk gyógyulására, minden egyes, mégoly "apró" cselekedet is számít. Olykor sokkal többet, mint a nagy tettek, és főleg a nagy szavak. Minden ebben a könyvben bemutatott szabály és törvény kizárólag személyes tapasztalatban és saját átélésben gyökerezik. Semmi sem származik csupán elbeszélésből, semmi sem nyugszik sejtéseken vagy elképzeléseken. Bizonnyal van még sok további ritmus és befolyási tényező a természetben, például az emberi bioritmussal, a napfoltok tevékenységével, a kozmikus és földsugárzásokkal és hasonlókkal kapcsolatban. Ez a könyv azonban kizárólag a hold hét különböző "állapotára" korlátozódik:

Újhold

Növő hold

Telihold

Fogyó hold

A hold mindenkori állása az állatöv valamelyik jegyében

Felszálló hold Leszálló hold

Arra a kérdésre, hogy a hold és a csillagos égen való konstellációja közvetlen befolyást gyakorol-e, vagy – amint arra már utaltunk – a hold és a csillagok mindenkori állásának csak óramutató-szerepe van, amely a mindenkor

megfigyelt befolyást jelzi vagy előre jelzi, még ma sem lehet végleges választ adni. Aki valamennyire ért az asztronómiához, és tudja azonosítani az állatöv egyes jegyeit az éjszakai égen, az talán csodálkozva állapítja meg, hogy a hold és a nap "tényleges" állása némileg eltér a naptárakban megadottaktól. Annyira mindenképpen, hogy a hold a valóságban még éppen a kosban áll, míg a naptár már a bika jegy befolyását adja meg. Mégis bízzon meg a naptárakban. A hold, a nap és a csillagok bizonyos pályájuktól való, 28 000 éves ritmusban ismétlődő eltérései felelősek ezért a differenciáért. Az állatövi jegyek befolyását ezért nem a hold valódi állása szerint, hanem a "tavaszpont" szerint számítják ki, a március 21-i tavaszi napéjegyenlőség időpontja alapján. A tapasztalat is azt mutatja, hogy ez a számítás a helyes a befolyások azonosítására, mert még ha a hold igazán a halakban áll is, időközben már az az erőimpulzus uralkodik, amelynek őseink a "kos" nevet adták. A számítások alapjai nagyon összetettek, és célunk nem a pontos összefüggések feltárása. Ezért itt csak az átfogó asztronómiai irodalomra szeretnénk utalni. A hold tényleges és naptári állása közötti eltérés talán utal a holdritmusok lehetséges okaira, mert így valószínűleg az a helyzet, hogy maga a csillagok együttállása – több milliárd fényévnyi távolságban – a tizenkét erőimpulzus felismerésében és kihasználásában nem játszik szerepet. Egy kutatónak, aki a hold állása és a földre ható impulzus minősége közötti kölcsönhatást akarja felderíteni, olyan rezgési jelenségeknek kellene a nyomába erednie, amelyek a hold, a föld és a bolygók föld körüli keringése és mozgása által keletkeznek – úgy, mintha többdimenziós hangszert tanulmányozna, amely tizenkét, egymástól világosan megkülönböztethető hangot ad ki. "Hogy milyen jelentősége van a rezonanciának, egy test más testből kibocsátott rezgéssel való együttrezgésének, azt óvodás korú kisfiúként állapíthattam meg. Amikor a kertben játszottam egy üres cinkkád mellett, hirtelen néhány percig halk zenét hallottam, és aztán a híreket. A hangok a kádból jöttek, és eltűntek, ha hozzáértem. A kádnak bizonyos körülmények között ugyanaz volt a frekvenciája, mint a közelben lévő rádióadónak, felépítése pedig a hallhatóságig erősítette fel a rezgéseket." Az erők és hatásaik az emberre, az állatokra és a növényekre – eredetüktől teljesen függetlenül – mindig tapasztalat által bizonyíthatók. Az eredetkutatásnak jelenleg még meg kell elégednie a spekulációval, a véleménnyel vagy az elképzeléssel, ám már biztosan nem sokáig. Mindenesetre régóta érvényesül egy nyelvi szabályszerűség: például "a bak jegye a térdre hat'' vagy "a telihold befolyásolja a lelket". Ezeket a kifejezésmódokat az egyszerűség kedvéért megőriztük könyvünkben.

Az újhold
Körülbelül 28 napig tartó föld körüli keringése során a kis hold mindig csak az egyik oldalát fordítja a nap felé, azt az oldalát, amely teliholdkor teljes pompájában tárul a szemünk elé. A másik oldal örök sötétségbe burkolózik. Az asztronómusok a mellékbolygóknak egy más égitest körüli ilyen "konok" keringését "kötött körforgásnak" nevezik. Ha a hold – a föld felől nézve – a föld és a nap "között" áll, akkor éjsötét hátoldalát fordítja felénk. Ilyenkor nem látható, és a földön újhold uralkodik (régebben "holt hold"-nak is nevezték). Fontos megfigyelés, hogy a hold újholdkor két-három éjszakán át ugyanazon csillagképi háttér előtt, és így ugyanabban az állatövi jegyben áll, mint a nap. Ez érthető, ha meggondoljuk, hogy a hold újholdkor van a legközelebb a naphoz, és így a nap, a hold és a földi szemlélő szinte egy vonalat alkot, így a hold márciusban körülbelül mindig a halak jegyében, augusztusban mindig az oroszlán jegyében áll, és így tovább. Érdemes megjegyezni ezeket a szabályokat, ha az ember hozzávetőlegesen ki akarja számítani, hogy a hold pillanatnyilag melyik állatövi jegyben található. Tartsa szem előtt: a hold mindig két-három napig tartózkodik egy állatövi jegyben. A márciusi újholdat követő telihold tehát pontosan az állatöv felét járta be, és így hat állatövi jeggyel haladt tovább, tizennégy nappal később tehát a szűz vagy a mérleg jegyében kell tartózkodnia. Ez az elv az év minden más hónapjára is alkalmazható. A naptárak a holdat újholdkor többnyire fekete koronggal jelzik. Az emberre, állatra és növényre ható különös impulzusok rövid időszaka uralkodik: aki például ilyenkor egy napig böjtöl, sok betegséget megelőz, mert a test méregtelenítési készsége ilyenkor a legmagasabb. Ha rossz szokásainkat sutba akarjuk dobni, ez a nap alkalmasabb kezdet szinte minden más napnál. Ha a beteg fákat ezen a napon vágjuk vissza, meggyógyulhatnak. A föld lélegezni kezd. Az újhold-napok impulzusai nem olyan erősen érzékelhetők közvetlenül, mint a teliholdéi, mert az erők átpolarizálódása és újrarendeződése a fogyóból a növő holdba nem olyan hevesen megy végbe, mint megfordítva, holdtöltekor.

A növő hold
Már néhány órával újhold után kezd láthatóvá válni a hold nap felé fordított oldala – a hold felszínén balról jobbra vándorolva –, keskeny sarló jelenik meg, a növő hold indul útjára, megint csak sajátos befolyásaival. A félholdig tartó, körülbelül hatnapos utazást a hold I. negyedének is nevezik, a teliholdig tartó vándorutat, körülbelül 13 nap múlva, II. negyednek. Minden, amit be kell juttatni a szervezetbe, ami építi és erősíti, két hétig kétszeresen hat. Minél inkább nő a hold, annál kedvezőtlenebbül alakulhat a sérülések és műtétek utáni gyógyulás menete. A szennyes például ugyanannyi mosószer felhasználásával nem lesz olyan tiszta, mint fogyó holdkor. Növő holdnál és teliholdnál több gyermek születik.

A telihold (holdtölte)
A hold végül föld körüli útja felének végére ért, a nap felé forduló oldala mint telihold, mint fénylő, kerek korong áll az égen. A nap felől nézve a hold most a föld "mögött" található. A naptárakban a teliholdat/holdtöltét világos koronggal jelölik. Még a telihold néhány órájában is világosan érezhető erő válik érzékelhetővé a Földön az emberek, az állatok és a növények körében, miközben a holdimpulzusok irányváltása a növekvőből a fogyóba erőteljesebben válik érezhetővé, mint az újhold idején bekövetkező erőváltás. A "holdkóros" emberek alvajárnak, a sebek jobban véreznek, mint máskor, az ezen a napon gyűjtött gyógynövények nagyobb erőt fejtenek ki, az ilyenkor metszett fák elpusztulhatnak, a rendőrjárőrök megerősítik legénységüket, mert rendszeresen számolnak az erőszakos cselekedetek és a balesetek számának fokozódásával, a bábák különműszakot terveznek.

A fogyó hold
A hold lassan továbbvándorol, árnyoldala láthatóan "apasztja", jobbról balra, megkezdődik a fogyó hold körülbelül tizenhárom napos fázisa (III. és IV.

negyed). Az ez idő tájt bekövetkező különös befolyások felfedezését megint csak elődeinknek köszönhetjük: a műtétek jobban sikerülnek, mint egyébként, szinte minden házimunkát könnyebb elvégezni, még aki most valamivel többet eszik, mint máskor, az sem hízik olyan gyorsan. Sokféle munkát lehet ilyenkor hatékonyabban elvégezni a kertben és a természetben (például a föld alatti zöldségek vetését és palántázását), mások inkább kedvezőtlenül alakulnak.

A hold az állatövben
Amikor a föld a nap körül kering, akkor a nap a föld felől nézve egy év lefolyása alatt mindig egy hónapon keresztül tartózkodik az állatöv egy csillagképében. A hold körülbelül 28 napos föld körüli keringése során ugyanazokat az állatövi jegyeket járja be, miközben azonban minden jegyben csak körülbelül két és fél napig időzik. Az a tizenkét különböző erő, amely a hold állatövben való állásához társul, csak nagyon nehezen érezhetők olyan közvetlenül, mint a holdtölte. A növényekre, állatokra és emberekre gyakorolt befolyás mégis világosan felismerhető, különösen a testre és az egészségre, valamint a kerti munkára és a mezőgazdaságra (terméshozamok, gyomirtás, trágyázás) gyakorolt hatások. A szűzben (föld-elem) álló hold például a növények birodalmában "gyökérnapnak" számít. A gyökérnövekedést elősegítő tevékenység ebben a két-három napban hatékonyabb és sikeresebb, mint egyéb napokon. Régebben különösen a gyógyításban követték lelkiismeretesen a hold állásáról és a betegség lefolyásának összefüggéseiről való tudást. Hippokratész, minden orvosok mentora tudott a hold erőiről, és tanítványait félreérthetetlenül arra oktatta: "Aki az orvostudományt anélkül műveli, hogy figyelembe venné a csillagok mozgásának hasznát, az bolond", és: "Ne operáljatok a testnek azon a részén, amelyet az a jegy ural, amit a hold éppen átszel". Nálunk, embereknél, a hold mindenkori állása az állatövben specifikus hatásokat fejt ki a testi és szervi területekre. Szokás arról beszélni, hogy a test minden zónáját egy bizonyos állatövi jegy "uralja". A pontos összefüggéseket az e fejezet végén található összefoglaló táblázatban mutatjuk be. A gyógyászatban jártas elődeink a következő elvet fedezték fel:

Minden, amit az ember annak a testi régiónak a jólétéért tesz, amelyet az a jegy irányít, amit a hold éppen átszel, hatékonyabb, mint más napokon. Kivéve a sebészeti beavatkozásokat. Minden, ami azt a testi régiót, amit az a jegy irányít, amelyet a hold éppen átszel, különösen terheli vagy igénybe veszi, károsabban hat, mint más napokon. A sebészeti beavatkozásokat az illető szerven vagy testrészen ilyenkor, ha lehet, mellőzni kell. A sürgős műtétek magasabb törvénynek engedelmeskednek. Ha a hold éppen növőben van, amikor a jegyet átszeli, akkor sikeresebb minden a jegy által uralt szervbe felépítő anyagok bejuttatására irányuló tevékenység, mint fogyó holdkor. Ha a hold éppen fogy, sikeresebb minden méregtelenítésre és a szerv tehermentesítésére irányuló tevékenység, mint amikor növőben van. A sebészeti beavatkozások csak látszólag jelentenek kivételt e szabályok alól. Ezek ugyan végső soron a mindenkori szerv vagy az egész test jólétét szolgálják, a műtét pillanatában és az azt követő első időszakban azonban terhelőek a szervezetre. A II. fejezetben még részletesen szó lesz ezekről az összefüggésekről.

A felszálló

és

leszálló hold

Könyvünkben sokszor lesz szó a hold felszálló és a leszálló erőiről (amit egyes környékeken "felmenő" és "lemenő" holdnak is neveznek). Mindenekelőtt azt fontos tudni, hogy a felszálló és leszálló holdnak semmi köze sincs a holdfázisokhoz, tehát ahhoz, hogy a hold éppen fogyóban vagy növőben van-e. A felszálló és leszálló hold olyan fogalmak, amelyek a holdnak az állatövben való állásával függenek össze. Minden állatövi jegyben, amelyeket a nap évi járása során a téli napfordulótól (december 21.) a nyári napfordulóig (június 21.) bejár (a nyilastól az ikrekig), felszálló erő lakozik – a tél és a tavasz ereje, amelyet fokozatos gyarapodás, expanzió, növekedés és virágzás jellemez. Ezzel szemben a leszálló erő az év második fele jegyeinek (az ikrektől a

nyilasig) sajátja – ezek a nyár és az ősz erői, amelyek érettséget, aratást, hanyatlást és megnyugvást jelentenek. Az ikrek és a nyilas jegyét a nyelvhasználat szokványosán nem határozza meg olyan pontosan, mert fordulópontokat fejeznek ki a fel- és leszálló erők között, és ezért nem sorolhatók egészen egyértelműen a két erő egyikéhez sem. A nevezett megkülönböztetés csak a magunk elé állított mindenkori tevékenység során válik fontossá.

Nos, ez a két tulajdonság – "felszálló" és "leszálló" – a holdnak az állatövön át vezető 28 napos útja során is észrevehetővé válik – majdnem úgy, mintha a tavasz, a nyár, az ősz és a tél erőit egyetlen hónap alatt is érezni lehetne. Hozzájárulnak a mindenkori jegy egyéni "színezetéhez", és különösen a kertben és a természetben, de a gyógyászatban is hatnak – a hold fázisainak megfelelően. A felszálló hold idejét "aratási időnek", a leszálló erő jegyeit "ültetési időnek" is nevezték, mert a mezőgazdaságban és a kertművelésben a többi ritmusok mellett e két különböző impulzus figyelembevétele is nagy haszonnal jár. Felszálló holdkor (a nyilastól az ikrekig) felfelé szállnak a nedvek, a gyümölcs és a zöldség különösen lédús, a növények föld feletti fejlődése különösen kedvezően alakul. Leszálló holdkor (az ikrektől a nyilasig) a nedvek inkább lefelé áramlanak, és a gyökérképződést segítik elő. Régebben kitaláltak valami segítséget, hogy ezt a két impulzust meg tudják különböztetni egymástól. Ha ezt a jegyet: ∪ jelölték be a naptárban, akkor ez a holdjel olyan, mint egy tál: felszálló hold, a tálat megtöltik, aratási idő. Megfordítva ∩ a leszálló holdat jelzi – az ültetés idejét. Egy másik egyszerű módszer arra, hogy megjegyezzük, melyik jegynek van leszálló és melyiknek felszálló ereje, az állatövi jegyektől irányított testtájak ismeretét igényli. A fejezet végén álló táblázat alapján ez sem lesz nehéz. A kos és bak befolyása felszálló. Ez az első két jegy az állatövben a felső

szélsőségeket irányítja a fejtől a tarkóig és a vállövig. Az utolsó négy jegy, a nyilas (csomópont), a bak, a vízöntő és a halak ugyanúgy felszállóak, és az alsó szélsőségeket – a combot, a térdet, a lábszárat és lábfejet – irányítják. Az állatöv e jegyei tehát kifelé mutatnak: fel a váll felé és oldalra, és le a térd felé = felszálló erő. A "középső" hat állatövi jegy (az ikrektől a nyilasig) "befelé" mutat a testbe, és főképp a belső szerveket érinti: a mellkast, a tüdőt, a májat és a vesét, le egészen a csípőig = leszálló erő.

A kombinációk hatásai
A hét leírt erőimpulzus részben kölcsönösen érvényesülhet, erősíthetik, gyengíthetik egymást, és hozzájárulhatnak a mindenkori impulzustulajdonságok átrendeződéséhez. A test méregtelenítésére irányuló tevékenység például hatékonyabb leszálló erejű állatövi jegyben fogyó holdkor, mint felszálló erejű jegyben. (Gondoljunk arra, hogy minden belső szervet, a méregtelenítőket is, a leszálló erejű jegyek uralják!) Ha például a hold az oroszlánban áll, ami egy szívműtétet kedvezőtlenül befolyásolna, akkor a negatív erőt az éppen növő hold (és ez a helyzet februártól augusztusig) még inkább megsokszorozza. Ha ezzel szemben felszálló erejű jegyben növő holdkor alkalmazunk szívet erősítő eszközt, az hatékonyabb, mint ugyanaz az eszköz fogyó holdkor leszálló erejű jegyben. Az olvasók közötti úttörők, főleg az orvosok és természetgyógyászok feladata marad, hogy tanulmányozzák a következő ritmusokat, és levonják a megfelelő következtetést. Időközben megismertem néhány orvost és természetgyógyászt, akik e ritmusokkal gyűjtenek tapasztalatokat. Éppen a némileg hosszadalmas lefolyású betegségeket lehet gyakorta ezzel a módszerrel és a beállítottság könnyű változtatásával csillapítani. Ilyenkor javasolt a megfigyelés és a türelem. Ezek nem igazán illenek rohanó korunkhoz.

Az állatövi jegyek holdfázisokra való felosztása Jegy Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő Halak Növő holdban októbertől áprilisig novembertől májusig decembertől júniusig januártól júliusig februártól augusztusig márciustól szeptemberig áprilistól októberig májustól novemberig júniustól decemberig júliustól januárig augusztustól februárig szeptembertől márciusig Fogyó holdban áprilistól októberig májustól novemberig júniustól decemberig júliustól januárig augusztustól februárig szeptembertől márciusig októbertől áprilisig novembertől májusig decembertől júniusig januártól júliusig februártól augusztusig márciustól szeptemberig

Aki nem akar mindig utánanézni a táblázatban, megjegyezheti a következő alapszabályt: Az az állatövi jegy, amelyben a nap éppen tartózkodik, ettől a hónaptól kezdve egy fél éven át fogyó holdban, majd egy fél éven át növő holdban áll – tehát például márciusban: nap a halakban, újhold a halakban. Különösen érdekes a következő megfigyelés: ha kombináljuk az állatövi jegyek irányította testi régiókról való tudást az állatövi jegyek holdban való éves járásának fenti adataival és a törvényszerűségekkel, akkor ebből az következik, hogy bizonyos szervek és testrészek gyógyítására irányuló tevékenység az év két különböző felében mindig eltérő hatással jár – és ez számos tapasztalat által megerősített megállapítás. Például: a csípőoperációk (a csípő régióját a mérleg jegye uralja) az októbertől áprilisig terjedő hónapokban (a mérleg állandóan fogyó holdban áll) jobb eredményeket mutatnak, mint az év másik felében, feltéve, hogy a beavatkozást nem pont a mérleg-napokon hajtják végre.

Ha megértettük ezt a ritmust, akkor az elvet könnyűszerrel alkalmazhatjuk más testi zónákra és szervekre is. "Így minden állatövi jegynek, időben mindig egy hónappal eltolva, rendelkezésre áll egy fél évig a mérgek kitisztítását, és egy fél évig az építőanyagok bejuttatását támogató ereje. Ezt az összefüggést azért fedeztem fel, mert mindig felírom magamnak azt az időpontot, amikor egy eljárás nagyon sokat segít vagy egyszerűen jó hatással van. Ugyanígy feljegyzem azt is, ha valamilyen egyébként »jó« szer, kedvező holdfázisban vagy a megfelelő jegyben adagolva, a szokás szerint fellépő hatást mellőzi. Többéves megfigyelés alapján jutottam arra a következtetésre, hogy bizonyos alkalmazások például ősszel gyorsabban vezetnek a kívánt sikerhez, mint tavasszal – és viszont." Az egyik legfontosabb szabály azonban az, hogy a sebészeti beavatkozásokat, ha lehet, fogyó holdkor kell elvégezni, akkor is, ha ezt a tudást alig alkalmazzák, és az orvosok előtt még távolról sem ismert. Egyszerűen nem illeszkedik elég súrlódásmentesen semmilyen "tudományos rekeszbe". Ám annak a tudásnak, hogy a műtétek előtt kezet kell mosni, szintén évekre és évtizedekre volt szüksége, mielőtt "igazán" elfogadták és helyesnek ítélték volna.

Különös ritmusok
Ebben a könyvben egészen különös ritmusokkal is meg fog ismerkedni az olvasó: szabályokkal és olyan időpontokkal, amelyek a hold állásától teljesen függetlenek. Ezek az ég és a föld közötti legfurcsább és legmegmagyarázhatatlanabb dolgok közé tartoznak, és mi nem is fogunk kísérletezni azzal, hogy indokoljuk őket. Hogy magyarázza meg az ember, hogy a március elsején naplemente után kivágott fa nem ég? Bízva abban, hogy vannak érdeklődő és kíváncsi olvasók, akik ezeket a különös törvényeket egyszerűen csak kipróbálják: ezek is ugyanúgy érvényesek, mint minden más szabály.

Az érintkezés időpontja
Sok embert érdekel a következő kérdés: hogy lehet az, hogy egy bizonyos „kedvező" időpont, például a gyümölcs szüretelésére vagy egy gyógyszer

bevételére, gyakran nagyon hosszú távú hatást fejt ki, még ha sokszor már rövid idővel később az ellentétes negatív befolyás uralkodik is, amely ugyanazt a tevékenységet szinte kudarcra ítéli? A negatív energia akkor nem oldhatja fel a pozitívat? A krumpli például hónapokig eltartható, ha a megfelelő időben szedik le és raktározzák el. Csupán néhány nappal korábban vagy később leszedve olykor már nagyon rövid időn belül is megromlik. A válasz talán kissé titokzatosan hangzik, de megfelel a tényeknek: az "érintkezés" időpontja döntő tényező, a cselekvés időpontja egy emberrel, állattal vagy növénnyel szemben. Ha egy lényt a természetben egy bizonyos időpontban érintek meg, tegyem bár gondolattal vagy kézzel, belső vagy külső szándékkal, akkor ebben a pillanatban finom energiákat adok át, főképp pedig olyan erőket is, amelyeket e holdfázisok és a hold állatövben való állása jellemez – mint egy gyűjtőlencsével, amely a jelenlévő, szétszórt energiákat egy pontba sűríti, és ott nagyobb hatást ér el, mint ha nem fogná egy nyalábba őket. Ezek az erők olyan erősen hatnak, hogy a példánknál maradjunk, hogy ha a már elraktározott krumpli idő előtt megromlik, mert "rosszkor" szedtük le és raktároztuk el, akkor még menthető a helyzet, ha egy kedvező napon ismét átrakjuk. Megfordítva: néha azt állapíthatjuk meg, hogy az elvermelt krumpli hirtelen gyorsan megromlik, ha kedvezőtlen időpontban "érintjük" és mozgatjuk – például ha legurul, amikor valamennyit felviszünk belőle a konyhába. Sok, látszólag ellentmondásos hétköznapi, gyógyászati, kerti, természeti és háztartási tapasztalat talál itt talán világos magyarázatra. Az elv könnyűszerrel alkalmazható minden, ebben a könyvben ismertetett szabályra.

A csillagjegytáblázat
Az itt következő táblázat fontos segédeszköz. Az egyes állatövi jegyek különféle – a test területeire, a növények részeire, a táplálék minőségére stb. való – hatásimpulzusairól ad áttekintést, és megmutatja az állatövi jegyek leggyakoribb szimbólumait, hogy megkönnyítse a jelek megtalálását és azonosítását a könyv függelékének naptárában. Másolja ki a táblázatot, és használja állandó kísérőként a könyv olvasása során!

II Egészségesen élni, egészségessé válni, egészségesnek maradni – összhangban a hold ritmusaival
Gondolod, hogy kézbe veheted és tökéletesítheted a világegyetemet? Nem hiszem, hogy ezt meg lehet tenni. A világegyetem szent. Nem teheted tökéletesebbé. Ha meg akarod változtatni, tönkre fogod tenni. Ha meg akarod fogni, kifog csúszni a kezedből. Így járnak a dolgok néha elöl, néha hátul; Néha nehéz lélegezni, máskor nem fárasztó; Néha erő van, máskor gyengeség; Néha felmenőben van az ember, máskor lekényszerül. A bölcs ezért tartózkodik a túlzástól, a mértéktelenségtől és az önelégültségtől. (Lao-ce)

Gondolatok az egészségről

M

inden ember azt hiszi, hogy tudja, mit jelent az egészség. És mégis: még néhány évvel ezelőtt is úgy határozták meg a világ egészségügyi szervezetei a leghivatalosabban az egészséget, mint "a betegség távollétét" – talán azért, mert az egészséget gyakran csak akkor érezzük a "legfőbb jó"-nak, ha éppen nélkülöznünk kell. Mégsem lehetne semmi sem távolabb a valóságtól, és ma sok orvos és természetgyógyász fáradozik egy új szemléletmódért. Dr. Harald Kinadeter müncheni orvos, több könyv szerzője például így ír: "Az egészség azt az erőt és képességet jelenti számunkra, hogy azzá legyünk, amik vagyunk, és hogy legyőzzük azt, ami ebben megakadályoz bennünket, valamint azt az állapotot jelöli meg, amely ebből adódik: azon különféle folyamatok harmonikus összjátékát, amelyek az embert egy szándék szolgálatában határozzák meg, ami az élet értelméhez igazodik."

Elődeink tudtak ezekről az összefüggésekről. A természetgyógyász lelkészorvosok, a sámánok és a gyógyítók ama felismerés jegyében cselekedtek és gyógyítottak, hogy mi, emberek, nem gépek vagyunk. Hogy többek vagyunk a csontok, idegek, izmok és szervek úgy-ahogy összetákolt halmazánál, amit az evolúció "véletlene" tart össze. Hogy a test, a szellem és a lélek kölcsönösen befolyásolják egymást, és feloldozhatatlan összeköttetésben állnak mindazzal, ami körülvesz bennünket – a többi emberrel, a természettel, sőt még a csillagokkal is. Tudták, hogy akkor keletkezik betegség, ha az ember – mindegy, hogy milyen okból – már nem képes fenntartani a dinamikus, folytonos egyensúlyt az élet sok eleme között – a feszültség és az ellazulás, az egészséges önzés és az odaadás, a sors hányattatásai között. A természetben minden összhang, rezgés és ritmus. Ezért az "egyensúlyban lévő élet" azt jelenti, hogy ezeket a ritmusokat nem vesszük állandóan semmibe, és nem úszunk állandóan az ár ellen. Az egyensúlynak másrészt semmi köze az órához igazodó ritmushoz, a kényelmességhez, az idő lusta, közönyös, "langyos" múlásához. A jól adagolt túlzás éppolyan fontos az egészséges életvezetés szempontjából, mint a mindennapok rendszeressége és ritmusa. Minden szervnek, minden eleven lénynek szüksége van egy-egy adag megrázkódtatásra, úgynevezett sokkokra, hogy elhatolhasson kibontakozási lehetőségeinek végső határaiig. Testünk olyan, mint egy megbízható és erős hajó, amelynek szüksége van bizonyos ápolásra, hogy tökéletes, az életkornak megfelelő teljesítményt tudjon nyújtani, és amely többé-kevésbé rendszeresen igényel "üzemanyagot" oxigén és sokoldalú tápanyagok formájában. De nem csupán a testnek van szüksége táplálékra, teljes értékű és egészséges táplálékra, hanem a szellemnek és a léleknek is. Az a furcsa természettudományos világkép, amely a mai korszellemet uralja, majdnem elfeledtette velünk, hogy "a test járművében" érzelmeink, gondolataink, ösztöneink is fontos szerepet játszanak. És legfőképpen azt, hogy az egész kapitányra vár: a tudatra. Tudatunk, az élettel szembeni beállítottságunk az, amely részt vesz a testünk sorsáról való döntésben, amely a test egészségének, teljesítőképességének és életörömének meghatározásához is hozzájárul. S egyúttal a természet és a környezet sorsáéhoz is. Környezetünk állapota mindig saját állapotunk pontos tükörképe, úgy testileg, mint szellemileg. Mit is jelent a "beállítottság"? Képzelje el, hogy egy vasárnapi sétához a legszebb öltözékét veszi fel. A környezetében lévők kárörömére egy nagy adag madárpiszok esik jókora placcsanással a vállára. Most mi lesz? Ha mérgelődik,

egy lépéssel közelebb kerül a gyomorfekélyhez vagy az infarktushoz, az önsajnálat erősíti saját fontosságának érzését, és szinte még többet árt. De vidáman fütyörészve is hazamehet, és kitisztíthatja a ruháját, ajkain őszinte hálával Istenhez, hogy nem adott szárnyat a teheneknek... Komolyra fordítva a szót: természetesen sok rosszabb dolog van az életben egy piszkos zakónál. Egy jó kapitány azonban tudja, hogy beállítottsága sok mindent befolyásol, és sok mindenről dönt. Tudja, hogy a "magátólértetődőség betegsége" sokkal rosszabb, mint bármi más, és ügyel arra, hogy semmi se legyen számára "magától értetődő" – sem a szerencsében, sem a balszerencsében. Az életben csalódások mindig olyan nagyok, mint a remények és az elvárások, amelyeket az ember korábban táplált. És a kapitány azt is tudja: attól, hogy jobb a hajója, ő még nem lesz jobb navigátor, sem az irányérzéke nem javul. Testünk valóságos csoda. Éveken és évtizedeken át látszólag mindent megbocsát: a rossz táplálkozást, a mozgás hiányát, a túlzott mértékű alkohol- és nikotinfogyasztást, a stresszt és természetes ritmusának évekig tartó semmibevételét. Ettől válik az élet szokásainak megváltoztatása olyan nehézzé: a szokás már olyannyira kedvünkre való, hogy többé nem akarunk engedni belőle. Pedig oly keveset tudunk testünk valós igényeiről és ritmusairól. Ahhoz, hogy életének tapasztalt és jó szándékú "menedzserévé" váljék, tudnia kell, hogyan működik a teste, melyek a megterhelés határai, milyen feltételek mellett bontakoztatja ki tökéletesen teljesítőképességét. Ehhez nagy bátorságra van szükség. Annak a felismerésnek a bátorságára, hogy szinte mindig úgy aratunk, ahogy vetettünk, hogy a betegség nem úgy tör ránk, mint derült égből a villámcsapás, és hogy egész életünk ritmusoknak van alávetve – hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel, magasságokkal és mélységekkel. Nyugaton a "fitnesszterror" korában élük. Mindig fitt, mindig szép, mindig a magasban, mindig készen. Ez az eszmény felér egy természet elleni hadüzenettel, mert az hullámvölgyeket is diktál nekünk, és jól tennénk, ha ezzel megbarátkoznánk. Bátorság kell ahhoz, hogy a mai korban higgadtan és nyugodtan fogadjuk a hullámvölgyeket, hogy elfogadjuk őket anélkül, hogy védekeznénk vagy elkábítanánk és felizgatnánk magunkat. Valóban létezik józan emberi ész. Aki megtanult hallgatni rá, az tudja: "Nincsenek hegyek völgyek nélkül." Az embernek nem lehet ezer napig jó napja, ahogy a virág sem virágozhat száz napig. (Cseng-kuang)

Ősi kötelességünk, hogy figyeljünk testünkre és környezetünkre. A "civilizáció" kioltja ennek a kötelességnek az érzését, többek között azzal, hogy az élet oly sok területén el tudjuk hárítani a saját magunk iránti felelősséget ("Nem baj, úgyis be vagyok biztosítva..."). Ha sikerül akár csak egyetlen olvasónak is megmutatni, hogy milyen könnyű, milyen kellemes tud lenni "alávetni" magunkat a természet ritmusainak, a saját magunk iránti barátságból, akkor már sokat értünk el. Csak az lehet embertársai barátja, aki saját maga legjobb barátjává válik. A természet ritmusairól való régi, jól bevált tudás megérdemli, hogy hálásan kipróbáljuk, mielőtt ama gondolat mellett döntenénk, hogy "ilyesmi nem lehetséges". Ahol régebben a lehetőségek és alternatívák nyugodt mérlegelése határozta meg az életmódot, ott ma a kényelmesség elve érvényesül – kényelmesség és látszólag korlátlan lehetőségek. Akár a saját egészségünk van veszélyben, akár a természet "egészsége": az első helyen az ész törvényének kellene állnia, és nem a kényelmességnek. Nem kell és nem is szabad lemondanunk a haladásról és a technikáról. Ám a jelszó: "céllal és mértékkel". Nem szabad szem elől tévesztenünk a célt és a mértéket, és akkor lehetséges az ésszerű élet és a sértetlen környezet éppen a haladás és a technika segítségével. Az orvostudomány éppen az utóbbi évtizedekben ért el hatalmas fejlődést, és sok emberen tudott segíteni. Ha most még az is sikerül, hogy ezt a valóban jó orvostudományt meggyőzzük arról, hogy vannak olyan törvények és ritmusok, amelyek nagyon kedvezően, olykor pedig nagyon kedvezőtlenül hatnak életünkre és testünkre, akkor az emberiség megint előbbre jutott egy kicsivel.

Ok és terápia
Az egészséges életvezetéshez ezrével vannak öletek és tanácsok. Felsorolni őket – eltekintve attól, hogy az összesét nem is lehetne – egyenest unalmas lenne. A jelen fejezet ezért elsősorban azokra kíván korlátozódni, amelyek összefüggenek a hold ritmusával. Az utalások közül néhánynak (mint ahogy a III. fejezet néhány szabályának) nincs semmi köze a hold pályájához, és személyes, megélt tapasztalatokon vagy más ritmusokon alapszik. Egyetlen egészségügyi tanácsokat adó könyvből sem hiányozhat azonban a betegségek mélyen rejlő okainak megértését segítő szándék. Minden terápia kezdetén azt a kérdést kell feltenni: "Honnan ered a betegség?", nem pedig azt: "Hogyan szabadulhatok meg tőle a lehető leggyorsabban?" Egyenesen szembe kellene néznünk az okkal, egyébként a terápia megreked a tüneti kezelésnél, az

ok érintetlen marad, és továbbra is kifejtheti hatását. Az ok kérdésére adott mélyreható válasz már majdnem teljes diagnózis – és fél terápia. Ilyenkor kétféle rossz irányba lehet elindulni. Megelégedhetünk azzal a válasszal, hogy "azért vagyok megfázva, mert elkaptam valamit", vagy töprenghetünk három napig, kutathatunk a lelkűnkben, a szülőkre és az ősökre háríthatjuk a felelősséget. Egyik sem fog segíteni. Mondjon le arról, hogy azt keresi, mi lehet „felelős" a betegségéért. Soha nem szabad arra törekednie, hogy azonosítsa a gonoszt: a testet, amely nem úgy "akarja", ahogy mi akarjuk, a lelket, a szülőket, a múltat, a kényszerítő dolgokat. Ez gyakran csak arra szolgál, hogy saját tétlenségünket igazoljuk, és továbbra is a "sorsot" átkozzuk. Ha ön ráadásul azok közé az emberek közé tartozik, akik csodát várnak egy-egy gyógyszertől, legalábbis azt, hogy saját közreműködése nélkül, "magától" hasson, akkor ebből a könyvből nem sokat tanulhat. Mert csak akkor hajt valódi hasznot, ha vele együtt dolgozik. Ha kihívásnak tekinti, hogy eddze éberségét. Ha őszinte választ talált az ok kérdésére, akkor az orvos is sokkal többet tud segíteni önnek. Közösen fognak dolgozni. És nem fog többé azzal a gyakori beállítottsággal menni az orvoshoz, hogy: "Beteg vagyok, szabadítson meg a betegségemtől." Az orvosok csak abban segíthetnek önnek, hogy saját magán segítsen. Segíthetnek abban, hogy életre keltse öngyógyító erőit. Ha benseje legmélyén nem tanúsít érdeklődést az iránt, hogy egészséges legyen – mert a betegség figyelmességgel jár, mert az ember kivonhatja magát egyéb felelősségek alól, mert megfelelő kiútnak tűnik egy-egy nehéz helyzetből, mert a betegségért való saját felelősség felismerése túlságosan kényelmetlen stb. –, akkor az orvosok sem segíthetnek. Ez a könyv pedig főleg nem. Ahhoz, hogy a holdritmusokról való tudás valódi hasznot hajthasson az egészséges életvezetés szempontjából, szükség van annak belátására, hogy a betegségek okait gyakran nem a testünkben kell keresnünk, hanem a helytelen és destruktív gondolkodási szokások termőtalaján, többnyire a versenyszellemmel összefüggésben. Félelem és mohóság. Gyakran ezek az okok állnak a "természet ellen elkövetett sok-sok bűn" hátterében, amelyekről már Hippokratész is beszél. Aki higgadt, objektív pillantást vet a tükörbe, az nem fogja eleve elutasítani ezeket a gyengeségeket. Ez a saját magunkra vetett higgadt pillantás, amit a német nyelvhasználatban "egyenességnek" is neveznek – ez az, ami lehetővé fogja tenni önnek, hogy az alábbi oldalakon található ötleteket a lehető legjobb módon használja ki. Utaljunk itt nyomatékosan még egyszer arra, hogy ez a könyv semmiképp sem akarja és nem is tudja helyettesíteni az orvost. Senki ne vegye felhívásnak arra,

hogy egyedül, orvosi tanácsok nélkül kezelje betegségét. "Előadásaimon néha jó és kevésbé jó orvosokról számolnak be nekem az emberek. Hiszem, hogy csak jó orvosok vannak, de bizonyára léteznek olyanok is, akik csekély eredményre jutnak egyes kezelésekkel. A kezelés megkezdésének szempontjából gyakran mérvadó a megfelelő időpont. Amikor néhány orvossal beszélgettem a holdról és befolyásáról, természetesen kezdetben erős bizalmatlanságot kellett ereznem. De az, aki vette a fáradságot, hogy kartonjaiban visszamenőleg ellenőrizze, amit mondtam, és összehasonlítsa a jó és rossz gyógyítási eredményeket a hold mindenkori állásával, csak ámulni tudott. Időközben, hála istennek, több olyan orvos is van, aki a különféle kezelések során figyelembe veszi a holdciklusokat. Éppen az állandóan visszatérő vagy krónikus kórismék esetében nagy az esély a kedvező időpont kiválasztására."

Jó táplálkozás, jó emésztés – az egészség alappillérei
Táplálékotok legyen orvosságotok. (Hippokratész)

Mindenki tapasztalta már, hogy bizonyos kisebb vagy nagyobb panaszok ellen bizonyos gyógyszerekkel, kenőcsökkel vagy teákkal sikeresen fel lehet venni a harcot. A gyógyulás gyorsan bekövetkezik, és a tünetek gyakran örökre eltűnnek. Máskor az ember hiába ápol és kezel, és az a meggyőződés fogja el, hogy semmi sem képes segíteni. Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy a kezelésnek egyáltalán volt-e értelme, és hogy milyen diagnózist állapítottak meg. A vértisztító teák nem hatnak, ha görcsoldó szerekre van szükség, a fájdalomcsillapítók csak akkor szüntetik meg a tünetet, ha az ok a rossz vérben keresendő stb. A diagnózis gyakran a táplálkozás és az emésztés közötti egyensúly hiányát tárja fel mint kiváltó tényezőt. Pedig éppen a jó emésztésnek van központi jelentősége az egészséges életvezetés szempontjából. Számos kisebb-nagyobb rendellenesség és betegség kezdetét jelentik a táplálkozási hibák és az emésztési zavarok. Ezzel egyidejűleg viszont az egészségügyi megelőzés és a betegségkezelés során csak kevés témát kezelnek olyan mostohán és tekintenek annyira tabunak, mint éppen az emésztési folyamatokat. Régebben magától értetődő volt, hogy a természetgyógyászok és az orvosok nyomban rákérdeztek a széklet állapotára, és ebből vonták le a legértékesebb következtetéseket a

diagnózis és a terápia szempontjából. Az a közmondás, hogy: "Az vagy, amit eszel", nincs híján bizonyos igazságnak. Minden, ami bekerül szervezetünkbe, méreggé vagy gyógyszerré válhat, a tartalmazott anyagok és a mennyiség függvényében, és ez – amint még látni fogjuk – messzemenően függ az elfogyasztás időpontjától is. Elsődlegesen rossz hatással van mindennemű egyoldalú táplálék, mindenféle "diéta" – kivéve bizonyos betegségek esetén. Ez olyan információ, amit már biztosan gyakran hallott, sőt talán már a könyökén jön ki. De álljunk meg egy pillanatra! Az egyoldalúság hátrányos akkor is, ha az étel mégoly "egészséges" is. A testnek bizonyosan többre van szüksége, mint csupán "egészséges magvakra" vagy "nyomelemekre" (ballasztanyagokra). Kérem, ne értse félre: mi is eszünk, "egészséges magvakat", nyomelemekre pedig minden embernek szüksége van. De igényelünk bizonyos sokszínűséget is, hogy az emésztőszerveket edzésben tartsuk, mint ahogy minden izomnak szüksége van mozgásra, hogy megőrizze teljesítőképességét. További fontos szempont, hogy sok emésztési problémával küszködő ember hajlamos az eljárások eltúlzására. Többnyire a türelmetlenség áll a háttérben, a gyors eredmények óhaja. Évek alatt begyakorolt viselkedésmódok és étkezési szokások azonban nem változtathatók meg egyik napról a másikra, s ha mégis, akkor a test csak lassan reagál az átállásra, ahogyan az elkényeztetett talaj is lassan reagál a természetes művelésmódra. Időre van szüksége ahhoz, hogy ismét emlékezzék arra, ami természetes és igazodik a természet ritmusaihoz. A beleknek először meg kell tanulniuk ismét érzékelni saját jelzéseiket. Már az iskolában leszoktatnak bennünket az emésztés természetes ritmusáról. Az emésztési folyamatoknak várniuk kell, amíg a tanítási órának vagy az egész délelőttnek vége nem lesz. Többnyire azonban magunk is túl "lusták" vagyunk ahhoz, hogy olyan korán keljünk, hogy maradjon idő nyugodt reggelizésre és a "sürgős ügyek" elintézésére. Ha nincs rendben az emésztés, akkor szinte mindig szükség van az életmód és az étkezési szokások kisebb-nagyobb átállítására, ez kétségtelen. Ha például az egyensúlyukból kizökkent emésztési folyamatok székrekedésben nyilvánulnak meg, akkor a mérgek, amelyek normális esetben a rendszeres székeléssel kiválasztódnak, egyszerűen túl sokáig maradnak a testben, és a vastagbélből részben visszakerülnek a szervezetbe.

Az egyik leghatékonyabb eszköz a rendszeres és egészséges emésztéshez
való visszatérésre a test jelzéseinek megfigyelése. Szinte mindenki átélte már: ha csak néhány percre is visszaszorítjuk a székelési inger jelét, akkor néha órákig vagy éppen napokig is eltart, mire újra előjön. Hogy mi történik

ezekben az órákban, azt ön most már tudja. Természetesen nem mindig könnyű egy-egy tanórát vagy üzleti tárgyalást azzal a megjegyzéssel megszakítani, hogy: "Ki kell mennem..." Ám az alternatíva az önmérgezés. A jelenlévők bosszús oldalpillantásai csak az ő beállítottságukról árulkodnak. Vegye semmibe, ha ferde szemmel nézik, és tegyen valami jót egészségéért! Az a hipochonder, aki kínos pontossággal ügyel székelésének "rendszerességére", természetesen ugyanolyan rossz úton jár. Mindenkinek megvan a maga ritmusa – a cél az legyen, hogy ezt ismerjük meg, és segítsük jogaihoz. A könyvekben, a rádióban, a tévében és főleg az újságokban csak úgy hemzsegnek az "egészséges táplálkozási" tanácsok. Tegnapelőtt még a krumpli és spagetti hizlalt a legjobban, tegnap már a krumplidiéta volt az egyes számú fogyasztó módszer, ma a tésztát magasztalják mint erőt adó táplálékot. A zsír (a koleszterin) ma a nagy gonosztevő, másrészt viszont zsír nélkül nem élhet egyetlen ember sem. És mi lesz holnap az újságban? Ha nem őriztük meg érzékünket az ésszerű és természetes iránt, akkor állandóan ide-oda rángatnak bennünket, az egyik "ideális" táplálkozásból a másikba, az egyik tanácsadótól a másikig. Mindig is voltak táplálkozási alapelvek, de nem "diétáról" volt szó, hanem valóban értelmes és kiegyensúlyozott táplálkozásról, amelynek különféle zöld növények (fűszerek) hozzáadásával egyszerre megelőző és gyógyító hatása is van (itt "diétán" nem a bizonyos betegségek esetén létszükségletű táplálkozási eljárások értendők; azok értelmesek és helyesek). Hogy olykor milyen a tanácsadók és a tanácsokat elfogadók viszonya, arról szól egy régi mese: Csak mellig ér Egy szép napon egy kövér disznó érkezett egy folyóhoz. Vágyakozva tekintett a túlsó partra, mert csodaszép, frissen rakott szemétdombot pillantott meg ott, amelyből csalogató ételmaradékok, krumplihéjak és mindenféle más nyalánkságok villantak elő. De a disznó nem tudott úszni. – Milyen mély lehet a víz? Lehet, hogy simán át tudok gázolni rajta ? – gondolkodott magában. – Hát persze! – mondta a vakond, aki éppen kijött a vakondtúrásából, és hallotta, hogy mit beszél magában a disznó. – Biztos vagy benne? – kérdezte a disznó boldogan. – Csak rajta, a víz egészen sekély! – felelte a vakond. Még ki sem mondta az utolsó szót, a disznó máris lefutott a vízhez, és beleugrott. Egy pillanat alatt elsüllyedt, mert a lábával hiába kutatott biztos talaj után. Utolsó erejét összeszedve, kapálózva a partra éviekéit, és dühösen vonta kérdőre a vakondot.

– Furcsa – mondta a vakond –, a kacsáknak mindig csak mellig ér a víz. Az itt következő tanácsok talán kibogozhatják a zavar néhány csomóját, és idővel egészen személyes, csalhatatlan megérzéshez vezethetnek az iránt, hogy mi tesz jót önnek, és mi nem. Mert egyedül csak ez számít – nem pedig az irányvonalak, a szabályok és az elvek.

A hold állásának befolyása a táplálkozásra Mielőtt rátérnénk a hold állatövi fázisainak és állásának specifikus befolyásaira, talán hasznos, ha alapozásul megadjuk az egészséges életvezetés és táplálkozás szempontjából fontos két holdfázis leírását: A növő hold ad, tervez, befogad, felépít, abszorbeál, belélegez, energiát tárol, erőt gyűjt, védelemre és pihenésre hív

A fogyó hold kimos, kiizzad és kilélegez, szárít, aktivitásra és energiafelhasználásra hív Ha ügyel ennek a két holdfázisnak a különböző hatására, akkor máris óriási lépést tett afelé, hogy a ritmusokat harmonikusan beépítse mindennapjaiba. Ne higgye el csak úgy egyszerűen: figyelje meg saját maga, nézzen, kutasson – és megfigyelheti, saját maga ismerheti fel ezeket a szabályokat. Azért, hogy valamelyik étkezés jólesik nekünk vagy nem, gyakran a hold állása is "felelős". Gyarapodó holdnál, állandóan egyforma étkezési szokások és ételmennyiségek mellett, sokkal többször van telítettségérzetünk, és könnyebben is hízunk, mint fogyó holdnál. Másrészt viszont fogyó holdkor gyakran lehet valamivel többet enni, mint máskor, anélkül hogy a súlyunk rögtön gyarapodna. Nemcsak a holdfázisnak van jelentős befolyása a táplálkozásra és az emésztésre, hanem a hold állatövben való állásának, is – ez pedig a táplálkozástudomány által még teljesen figyelmen kívül hagyott, és a tudatunkból szinte eltűnt tényező. Ajánlják ugyan a kiegyensúlyozott táplálkozást, de mindig azzal a hátsó gondolattal, hogy minden tápanyag – a fehérje, a szénhidrátok, a zsír, az ásványi anyagok és a vitaminok – lehetőleg egyszerre kerüljön a tányérra. Ennek nem

kell, illetve nem kellene így lennie. Emlékezzék, figyelje meg: nemcsak a gyerekeknek vannak különös, "nagyevő korszakai". Van néhány nap, amikor nem tudunk eleget enni a vastag szelet kenyerekből. Aztán a gyümölcsből és a zöldségből. Ám ez a "kedv" többnyire csak néhány napig tart. Ha tehát, egy kissé eltúlozva a dolgot, egyes napokon csak a salátát kívánjuk, máskor pedig csak a kenyeret, annak egyáltalán semmi köze sincs az egyoldalú táplálkozáshoz. Több nap lefolyása alatt a test mégis mindent megkap, amire szüksége van. A táplálkozásban minden egyoldalúság rossz, az biztos. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy étkezésben benne kell lennie mindennek, ami "egészséges". Az egyoldalúság és az egyszerűen elkészített étel két különböző dolog. Ezt régebben tudták, és szinte magától értetődően betartottak bizonyos "elkülönítő étrend"-et. Krumpli, főzelék, köret, hús, sajt és nyers zöldség csak ritkán került egyszerre az asztalra. A következő táblázatból megértheti ennek okát. Ez a táblázat a hold állatövben való állása és egy-egy nap "táplálékminősége" közötti kölcsönhatást mutatja be. A hold állásának befolyása a táplálkozásra

Ezeknek a napoknak van a legjobb fehérjeminőségük. Ez különösen a fizikai testre és az érzékszervekre hat.

Itt a legjobb sóminőségek vannak túlsúlyban, amelyek a vér táplálása szempontjából kedvezőek.

E napoknak van a legjobb zsír- és olajminőségük, és a mirigyrendszert látják el.

Ezeknek a napoknak jó szénhidrátminőségük van, és az idegrendszert befolyásolják. Mit jelent a "táplálékminőség", például az, hogy az ikrekben álló holdkor "jó zsír- és olajminőség" van túlsúlyban? Erre a kérdésre nem könnyű válaszolni. Tág tér nyílik itt a kutatás és a kronobiológia tudományágának számára. Az olívatermesztők és a pékek talán megpróbálkoznának saját válaszukkal: a levegőnapokon, az ikrek, a mérleg és a vízöntő napjain az olajbogyóból sokkal több olajat lehet nyerni, mint minden egyéb napon. A rák, a skorpió és a halak "szénhidrátnapjain" a pékek megfigyelhetik, hogy polcaik gyakran hamarabb kiürülnek, mint egyébként. A hold járása az állatövben olyannak tekinthető, mintha egy olyan óramutató járna körbe, amely két-három napos időközökben váltakozó impulzusokat jelez táplálékunk és testünk táplálékfelvevő képessége szempontjából. Az az olaj, amit egy olajbogyó tartalmaz, egy "olajnapon" különös módon másképp viselkedik, mint a többi napokon, és testünk ama képessége, hogy ezt az olajat optimálisan használja fel, ugyanígy másképp alakul. Más szóval: a táplálékul szolgáló növény és a test harmonikus összjátéka az étkezés időpontjától is függ. Ne várjon azonban ezektől a markáns befolyásoktól könnyen kezelhető rendszert, receptet vagy olyan "diétát", amelyhez mostantól kezdve tévedhetetlenül igazodhat. Csak saját személyes megfigyelései tárják fel ön előtt ezen információk teljes horderejét és hasznát. Vannak például olyanok, akik víznapokon (rák, skorpió, halak) rendkívül jól emésztik meg a kenyeret, másoknak viszont már két szelet után "feldagad a hasuk". De türelem: e táblázat és a mellékelt naptár alapján már néhány hónap elteltével kellőképpen fel lesz fegyverezve ahhoz, hogy megállapítsa, melyik napon mi esik önnek a leginkább jól vagy rosszul.

• Ha például valami zavar van a mirigyrendszerében, akkor főleg arra figyeljen, hogy mi ízlik a legjobban a levegőnapokon (ikrek, vízöntő, mérleg). Talán azt fogja felfedezni, hogy éppen a "rossz" van leginkább kedvére, és ez étkezési tervének enyhe változtatását igényli. Bizonyára sokkal könnyebb a hónap néhány napján lemondani bizonyos élelmiszerekről, mint egy életen át szigorú diétát betartani. Hasonlóan járhat el a többi napokkal is. • Ha például a víznapokon (rák, skorpió, halak) rendkívül szívesen fogyaszt sok kenyeret vagy más tésztaféléket, és gondjai vannak a súlyával, akkor ezeken a napokon próbálkozzék könnyen emészthető kenyérrel, és kerülje a magas szénhidráttartalmú "lisztes" ételeket (a tésztákat és süteményeket). • A földnapok (bika, szűz, bak) különösen erősen befolyásolják a sóminőséget. Jobban tenné, ha ezeken a napokon lemondana a nagy mennyiségben fogyasztott szalonnáról, sonkáról, sózott heringről, ömlesztett sajtról és hasonlókról. Ha az orvos sószegény ételeket javasolt önnek, akkor ezek a napok kiváltképp kritikusak. Vannak olyan emberek, akik éppen ezeken a napokon vesznek magukhoz sok sót, és ilyenkor kétszeresen is kell vigyázniuk. Sajnos gyakran éppen ezeken a "káros" napokon kívánják nagyon a sót. Az "egy alkalom nem alkalom" mottóját követve ilyenkor egy egész havi sótól való tartózkodás jótékony hatását semmissé lehet tenni. Ám a megfigyelés lassacskán megmutatja önnek az utat, és jobban felkészíti ezekre a napokra. • A melegnapokon (kos, oroszlán, nyilas) megfigyelheti, hogy étrendjében feltűnően sok vagy kevés-e a fehérje vagy a gyümölcs, és hogy ez milyen hatással van önre. A melegnapok egyúttal "termésnapok" is, mert a növény termés része élvez kivételt. Természetesen nehéz megfigyeléseket végezni és a következtetéseket levonni, ha étkezését több napra előre megtervezte, vagy ha valahol befizette az ebédet. De még akkor is meg lehet állapítani, hogy ízlett-e az étel, vagy megfekszi-e a gyomrát, a telítettség érzetének kellemetlen jelenségétől kísérve – ezeket az értékes felismeréseket felhasználhatja majd, amikor maga határozza meg étrendjét. Számít minden, a pozitív felé tett mégoly apró irányváltás is. Fontos az azonos ételekre való különböző reakciók megfigyelése. Ma ízlenek a zsíros ételek, egy hét múlva viszont már nem, aztán megint nagyon jólesnek? Nézze csak meg a holdnaptárt, készítsen rövid jegyzeteket, és idővel vonja le saját következtetéseit. Ha ritmusa úgy alakult ki, hogy a termésnapokon (kos, oroszlán, nyilas) csak fehérjetartalmú ételekre vagy gyümölcsre vágyik, vagy a gyökérnapokon (bika,

szűz, bak) főleg sótartalmú ételeket vesz magához, akkor ez nem rossz ritmus, feltéve, hogy jólesik önnek. Talán nem is szorul említésre, hogy ez a két érzés – valami "jólesik" vagy "ízlik", gyakran két különböző dolgot jelent. Főleg az allergiások számára lehet nagyon fontos a következő megfigyelés: az allergiát okozó táplálék nem mindennap egyformán káros. A holdnaptár alapján gyorsan rá lehet jönni, hogy egy-egy nap hogyan befolyásolja az allergén anyagokat és azok hatását.

Általánosságban elmondható: ha figyelembe veszi a négy táplálékminőség
havi alakulását úgy, hogy a megfelelő napokon a megfelelő minőséget "egyoldalúan" építi be táplálékába, és erre jobban odafigyel, akkor nem sok kárt okozhat. Legalábbis gyorsan meg fogja állapítani, hogy azok közé az emberek közé tartozik-e, akik ehhez a ritmushoz igazodnak; sokan viszont éppen a mindenkor domináns minőséget nem viselik jól, és nekik éppen ellenkezőleg, a mindenkori táplálék csökkentésére kell különösen ügyelniük. Itt is óriási előnnyel járna, ha a test jelzéseit visszahelyeznénk jogaikba, és bizonyos ételeket céltudatosabban tennénk az asztalra (például magas vérnyomás esetén a gyökérnapokon kevés sót, magas koleszterinszint esetén a virágnapokon kevés zsírt). Vegyünk egy példát: megfázás esetén többnyire étvágytalan lesz az ember. Nagyszerű! Ne egyen semmit! Legalábbis semmi megterhelőt, vagy ne a szokásos mennyiségben. Betegség és sérülés esetén minden állat ösztönösen helyesen viselkedik: abbahagyja az evést, és pihen. Minden emésztési folyamathoz először is energiára van szükség, mielőtt még rendelkezésünkre állna az átalakított termékek energiája. Végezzen megfigyeléseket, szemlélődjön, figyeljen oda – és készítsen jegyzeteket. A tapasztalat számít, nem csupán ez a könyv. Ez csak arra való, hogy a segítségére legyen. Általános tanácsok az egészséges táplálkozáshoz "Tapasztalatból még sok olyan egészséges táplálkozási szabályt ismerek, amelyek egy részének nincs közvetlen közük a hold állásához. Nem szeretném önt megfosztani tőlük, mert ezek nem hiányozhatnak ebből a témából, és tudomásom szerint még messzemenően ismeretlenek." • A böjt – hosszabb-rövidebb szilárd táplálék nélküli időszak – az utóbbi években "divatossá" vált. Alapvetően nem sokat lehet rajta kifogásolni, főleg akkor nem, ha kúraszerűen alkalmazzák, hogy a testnek alkalmat adjanak a méregtelenítésre és a regenerálódásra. Mint súlycsökkentő eszköz hosszú távon soha nem sikeres. A káros étkezési szokásoktól csak nagyon ritkán lehet

erőszakkal megszabadulni. Arról, hogy milyen szabályokat kell követni a "rossz" szokások levetkőzése érdekében, később még szó lesz. A böjtölésnek az elfogyasztott mennyiségek figyelemre méltó csökkentése értelmében azonban gyakran már nagyon pozitív hatása van. Nem véletlen, hogy farsang után következik a böjt ideje, ami holdtól függő időszak. Ilyenkor nagyon jó dolog mértéket tartam az evésben, mert a test ebben az időszakban különösen alkalmas a méregtelenedésre és a regenerálódásra. Meg is hálálja fokozott védekezőerővel és jobb közérzettel. Kevésbé ismert az adventi böjt ideje (advent első napjától december 24-ig), amely ugyanilyen kedvező időszak arra, hogy egy kissé visszafogottabban éljünk. Ezt manapság természetesen alig lehet megvalósítani, de ez az információ talán mégis hasznára lehet önnek. Egy dolog mindenképpen biztos: ha karácsony előtt eszünk süteményt, az sokkal jobban hizlal, mint ha karácsonykor nassolunk. Ha újholdkor iktatunk be böjti napot, azzal megelőzhetünk bizonyos betegségeket. Ezen a napon a test rendkívül hatékonyan szabadul meg a mérgektől. A táplálékfelvétel ezt a folyamatot lefékezheti vagy megszakíthatja. Általában az is előnyös, ha a holdtölte előtti napokon és teliholdkor eszünk kevesebbet. Sok ember egyébként is minden tudatosság nélkül többet eszik fogyó holdkor, mint akkor, amikor a hold növőben van, és ettől nem lesz kövérebb. • Nagyon fontos szabály vonatkozik az ételek kombinációjára. Folyamatosan ügyelnie kellene arra, hogy a föld alatt és a föld felett termő ételek jó, kiegyensúlyozott viszonyban legyenek egymással. Az egyensúly mindennemű hiányának olyan következményei vannak, amelyek kihatnak az egész személyiségre, a testre és a leiekre egyaránt. Ez a hatás nem írható le egyszerűen. Nem mondhatjuk egyértelműen azt, hogy az embert lustábbá vagy nehézkesebbé teszi, ez túl durva leegyszerűsítés volna. Éppily kevéssé vezethető vissza a népek jellembeli különbsége minden további nélkül az eltérő étkezési szokásokra. Ám egyik megállapítástól sem vitatható el bizonyos igazságtartalom. Végezzen saját megfigyeléseket, mert akkor mélyebben behatolhat ebbe az anyagba, és levonhatja saját következtetéseit. Figyelje meg például az olyan országokbeli sportolók testfelépítését és általános mozgását, akik sok föld alatti növényi részt fogyasztanak, és hasonlítsa össze őket olyan országok atlétáival, amelyekre elsősorban a föld fölött növő zöldségek és gyümölcsök fogyasztása jellemző.

Ajánlatos a krumplihoz mindig petrezselymet, metélőhagymát vagy más zöld fűszert adni. Mennyiségileg ugyan nem ellensúlyozzák a krumplit, de magukban hordoznak olyan erőket, amelyek a "föld alatti" hangsúlyt kiegyenlíthetik. Általában érvényes, hogy kétféle zöldség nem fér meg egymással. Az egyes ételeket nem együtt, hanem egymás után ajánlatos fogyasztani. A zöldségek, amelyek a kertben sem telepíthetők egymás mellé, nem valók egymáshoz a tányéron sem, ha érzékeny az ember gyomra. Vessen csak egy pillantást a III. fejezet táblázatára, ahol kedvező és kedvezőtlen növénytársításokat talál. Jó vezérfonalként szolgálhat a zöldségköretek egészséges összeállításában. A táplálékok két gyakori kombinációjától kellene tartózkodnia: a teljes őrlésű gabonatermékek és a koffein együttes fogyasztása káros a testre. A hatás kiterjed a testre és a leiekre egyaránt. Fokozódik a fejfájásra és a migrénre való hajlam, hosszú távon agresszivitás és türelmetlenség alakulhat ki. A sajt és a szőlő olyannyira kedvelt kombinációja is gyakran jár hasonló hatással. Sokan a két eset egyikében sem vesznek észre egyáltalán semmit, mások viszont rossz következményeket tapasztalnak, ráadásul az okot is nehéz felismerni, mivel ismeretlen az összefüggés. • Az ételek sorrendje. Talán meglepődik ezen a szabályon, mert sokkal inkább más szokások honosodtak meg: a nyers ételeket mindig a főtt ételek előtt kellene enni. A gyümölcsöt és a diót a saláta és a nyers zöldségek előtt. Azután például aludttejet, kenyeret vagy tejet. Csak utoljára az olyan nehezen emészthető ételeket, mint a zsír, a hús, a tojás, a sajt, és végül az édességeket. A gyomra meg fogja köszönni, ha ügyel erre a sorrendre. • A tönköly és az aszalt tönköly: a tönköly igénytelen, télálló búzaféle, amely régebben Európa-szerte ismert volt, egészen mostanáig aztán csak néhol termesztették, és ma lassan ismét növekszik a jelentősége. Ha még zölden leszedik és megfüstölik, akkor "aszalt tönkölynek" nevezik. Az üzletekben különböző finomságúra őrölt lisztek, darák és pelyhek formájában kapható a tönköly, de készételeket is kínálnak (tönkölyfánk, tönkölylepény stb.). Ajánljuk, hogy a konyhában, ahol csak lehetséges, minden más liszt helyett tönkölylisztet használjon. Rejtély, hogy a tönköly miért indult ilyen hanyatlásnak, miután az ember valóban évszázadokon át ezzel az értékes gabonával táplálkozott. Hildegard von Bingel (1098–1179), a középkor nagy természettudós és misztikusnője "az embernek való gaboná"-nak nevezte.

Persze nem az a szándékunk, hogy programbeszédet tartsunk a tönkölyért. Legyen elég néhány információ, amelyek felkeltik e természetes "gyógyszer" iránti kíváncsiságát. Ezek részben egyik földműves ismerősünktől származnak, aki intenzíven foglalkozott a tönköllyel: A tönköly gyakorlatilag harmonikusan kiegyensúlyozott mennyiségi viszonyban tartalmaz minden tápanyagot, amire az embernek szüksége van – és nemcsak a mag burkában, hanem finoman elosztva az egész magban. Ez azt jelenti, hogy kimagasló tápértékét még magas őrlési finomságnál is megőrzi. Azok a kisgyermekek, akiket kizárólag tönkölyliszttel és vízzel tápláltak, semmiféle hiányjelenséget nem mutattak, ellentétben a tejes táplálással. A betegek diétájának kiegészítésére a tönköly a legnagyobb mértékben alkalmas. A tönköly – a legtöbb nemesített gabonafajtával ellentétben – genetikailag egészséges, egészségi értéke és belső ereje összehasonlíthatatlanul magasabb azokénál. A learatott magvakat fel lehet használni vetőmagként, míg ez a szokványos gabonák esetében már nem lehetséges. A tönköly ellenáll a radioaktivitásnak és a környezeti mérgeknek, mert a magot több réteg (fedőlevél) veszi szorosan körül. A csernobili atomkatasztrófa után ez volt az egyetlen betakarított termés, amely immúnis maradt a sugárzásra. • Mondjon le esténként a zsíros ételekről. A keringésnek, a májnak és az epének éjszaka vannak magas- és mélyfázisai, ahogyan azt ennek a fejezetnek a szervritmustáblázatában is láthatja. A magas zsírtartalmú esti étkezések tovább terhelik ezeket a szerveket, és akadályozzák optimális működésüket. • Egy régi szabály így szól: szerdán és pénteken semmi húst. Semmit sem vesztett érvényességéből. • A főzőedények napjainkban különféle anyagokból készülnek – acélból, vasból, teflonból, rézből stb. Ajánlatos zománcos edényt használni, mert még mindig az a legjobb anyag. Hasonlítsa csak össze: készítse el ugyanazt a fogást ugyanolyan mennyiségből és összeállításban egy acél- vagy rézedényben és egy zománcos edényben. Azután kóstolja meg, szagolja meg, hasonlítsa össze őket. Természetesen nem kell azonnal eldobnia régi edényeit. Ha például továbbra is acélt akar használni – vagy azt kell használnia –, mostantól ügyeljen legalább arra, hogy ne túlságosan forrósítsa fel a fazekakat. Ezzel csökkentheti az ételekre gyakorolt negatív hatások némelyikét. A táplálkozástudománynak talán egyszer foglalkoznia kellene az ételek összetételének vizsgálatával, amelyeket különböző anyagokból készült edényekben főztek. Az edények bizonyosan megerősítenék ezeket az adatokat.

• Az élelmiszert érdemes nem előre elkészített heti terv alapján vásárolni, hanem egy kicsit hallgatni kell a pillanatnyi hangulatra és igényre is. Az állatövi jegyek naptára segítségével elkészített étrend örömmé varázsolja a munkát.

Mégis van orvosság? – Kis gyógynövénytan
A gyógyfüvek minierőművek. Aligha van olyan testi rendellenesség, olyan betegség, amit ne lehetne valamilyen, a természetben előforduló növény levelével, virágával, termésével vagy gyökerével csillapítani vagy gyógyítani – feltéve persze, hogy a beteg mindig megfelelően viszonyul a gyógyítás eszközéhez és a betegségéhez. Aki bölcsen bánik konyhájában a füvekkel, az nemcsak azért tesz sokat, hogy feljavítsa az ételek ízét, hanem számos betegség megelőzéséről is előre gondoskodik. Talán itt az ideje, hogy visszatérjünk a régi kínaiak elvéhez: az emberek csak addig gondoskodtak orvosaik létfenntartásáról – pénzzel és természetben –, amíg egészségesek voltak. Amint megbetegedett egy "bárány" az orvos nyájában, nem vonatkozott rá az általános kötelezettség. Akkoriban az orvosok a gondoskodásuk alatt álló emberek egészségéből éltek meg, nem pedig a betegségből. A füvek gyógyító hatóanyagok sokaságát tartalmazzák, amelyek sokszor egyetlen növényben gyülemlenek fel: Nyákanyagokat (pektineket, lichenineket) tartalmaz például mindenféle gyulladás ellen és sebek gyógyítására a fekete nadálytő, a martilapu, a kankalin, a búzavirág, a százszorszép, az árvacsalán, a körömvirág. Illóolajokat tartalmaz sokféle hatással (fertőtlenítő, vérkeringés-serkentő, kiválasztásserkentő vagy -gátló, vízhajtó) a kakukkfű, a fokhagyma, az encián, a zsálya, a kamilla, a babér, a citromfű, az édeskömény, a bazsalikom. Szappananyagokat (szaponinok) tartalmaz széles hatáskörrel többek között a májvirág, a kankalin, a nyírfa, a veronika, az árvácska, az ökörfarkkóró. Kovasavakat tartalmaz a bőr- és nyálkahártya-gyulladások kezelésére, illetve a kötőszövetek erősítésére például a zsurló, a hangafű, a csalán. Keserűanyagokat (alkaloidok, glikozidok) tartalmaz a gyomor- és bélműködés

szabályozására, feszültség- és görcsoldásra a fehér üröm, az encián, a fekete üröm, a gyermekláncfű, a zsálya, a körömvirág. Cserzőanyagokat tartalmaz a gyomor- és bélnyálkahártya gyulladásai ellen, mérgezések és bőrkiütések ellen többek között a szeder, a palástfű, a szelídgesztenye, a veronika. Szalicilsavakat tartalmaz baktériumölő és fájdalomcsillapító hatással a fűzfa, az ibolya, a körömvirág. Vérzéscsillapító hatóanyagokat tartalmaz a pásztortáska, a cickafark, a fagyöngy, a gyermekláncfű. Hashajtó hatóanyagokat tartalmaz a szennalevél, a bengekéreg, a varjútövis, a füstiké. Ez a felsorolás távolról sem teljes, és még ma is egyre újabb hatóanyagokat fedeznek fel. Ezzel egyidejűleg növekszik csodálatunk elődeink iránt, akik biztos ösztönnel találtak rá a különböző betegségekre ható, megfelelő gyógynövényekre. Az orvostudomány számos szemléletváltását követően lassacskán megint az a felismerés kezd érvényesülni, hogy az egész mindig több, mint részeinek összessége: hogy például egy gyógynövény tiszta hatóanyagai, ha nagy adagokban alkalmazzák őket, hosszú távon mindig kevésbé hatnak, mint az egész növény vagy növényi rész. Az újraorientálódáshoz nagyban hozzájárult az atomfizika azon felismerése, hogy a "holt anyag" és az élet közötti merev határvonal pusztán gondolkodásbeli illúzió, hogy minden dolog egyúttal szoros összeköttetésben áll az egész világegyetemmel. "Meg kell állapítanunk, hogy az, amit tanulmányozunk, rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, amit szokás istennek tulajdonítani" – mondta a Nobel-díjas atomfizikus, Werner Heisenberg. Az, hogy egy gyógynövény csak egészében hat, ősi népi tudás, és a gyógyszerészeti ipar, valamint az akadémiai orvostudomány "illetékes helyeinek" fáradozásai folytán sem merülhet feledésbe. Ahogyan az orvostudomány száz évvel ezelőtt is másképp gondolkodott, mint ma, száz év múlva is szánakozva fog visszatekinteni sok mai módszerre. Az indiaiak, az egyiptomiak, a zsidók, a görögök, a rómaiak és főleg az arabok voltak azok, akik magasra fejlesztették a füvekkel való gyógyítást. Azt, hogy a kereszténység arra való törekvésében, hogy minden "pogány" szokást kiirtson,

kezdetben egy kissé túl sok rosszat tett, és ennek a tudásnak a nagy részéről lemondott, később kiegyenlítette a gyógyító szerzetesrendek munkája, akik a hivatalos tanokkal ellentétben a régi tudást ápolták. Különösen a bencéseknek, de olyan világi hatalmasságoknak, mint Nagy Károly, is köszönhető a füvekkel való gyógyítás középkori újjáéledése. Albertus Magnus és Paracelsus segítsége is közrejátszott abban, hogy ismét olvasták és tanították a klasszikusokat: Hippokratészt, Galénoszt, Dioszkuroszt, Paracelsus lankadatlan küzdelme az ember és a betegség anyagi/materialisztikus szemlélete ellen ránk maradt, és sokban emlékeztet arra a viszályra, amely még ma is dúl a természetgyógyászat és az akadémikus orvostudomány között. Azzal a különbséggel, hogy ma a küzdelem az ortodox orvostudomány oldaláról újabb módszerrel egészül ki: irónia, cinizmus és a másik oldal semmibevételének keverékével. Ez a leghatékonyabb mindenek között, mert "síppal-dobbal" folytatott nyílt küzdelem esetén minden kívülállónak lehetősége van arra, hogy mindkét oldalt pontosan megismerje, és aztán maga válasszon. Hosszú távon azonban kiderül az igazság. Míg ez megtörténik, jobban kell bíznunk magunkban, mint bármilyen "tekintélyben".
A természet fénye nem hazudik, de a teoretikusok kiforgatták a természetet. Ha fonák az ember, akkor a természet fényét is a visszájára fordítja. Keressétek ezért először az igazság birodalmát, és ezzel többet fogtok tenni, mint ami valaha történt a Földön. Soha ne kételkedjetek Istenben, legnagyobb orvosunkban. Ahogy őt és felebarátainkat szeretjük, úgy fog megadni nekünk mindent, amire szükségünk van. Ha azonban restek vagyunk, és megfeledkezünk a szeretetről, akkor azt is elveszi tőlünk, amiről azt hittük, hogy a miénk. (Paracelsus)

Talán hiányolni fog valamit a következő oldalakon: a gyógynövények és alkalmazási területeik kimerítő felsorolását, illetve a széles körben elterjedt betegségek és az ellenük javallott gyógynövények pontos felsorolását. Erről több okból is lemondtunk. A füvek például csak ritkán alkalmazhatók előírásszerűen. A legtöbb gyógyfű részeiben vagy egészében többféle zavar esetén segít, egy bizonyos betegség esetében pedig sokféle fű létezik, amelyek csillapító- vagy gyógyítószerként szóba jöhetnek. Kitűnő gyógynövénykönyvek léteznek, amelyekhez csak keveset lehetne hozzátenni.* Azt, ami még hiányzik, azaz a "megfelelő időpont művészetének" alkalmazását megtudhatja ebből a fejezetből.
*

Különösen ajánlott: Pfarrer Johann Künzle: Das große Kräuterbeilbuch (Walter Verlag, Olten, e témában a legjobb könyv!) és Susanne Fischer: Medizin der Erde (Hugendubel Verlag, München).

Ha beleolvas egy gyógynövénykönyvbe, először is azt állapíthatja meg, hogy sok konyhai fűszernövénynek – a petrezselyemtől és a metélőhagymától a rozmaringon, a zsályán és a lestyánon keresztül a szagos mügéig és az ürömig – van nagy megelőző és gyógyító hatása sok betegségre. Igazságtalanul süllyedtek a puszta "ízfokozók" színvonalára, vagy talán még mélyebbre, mivel a vegyészet sokkal intenzívebben műveli az "ízjavítás" mesterségét, mint a természet. Talán ennél is meglepőbb azonban, hogy sok, "gyom"-nak tekintett növény rendelkezik ugyanilyen gyógyerővel; olyan növények, amelyek megpillantása sok hobbikertészt kerget a pajtába, hogy előrántsa kémiai fegyverét, és gyökerestül kipusztítsa őket. Micsoda felfordult világ! Semmi sem múlhatja felül például a jókor szedett csalánnal végzett tavaszi vértisztító kúrát. És mindenki tudja, micsoda erők lakoznak a gyermekláncfű zsenge leveleiben vagy kinyílt virágaiban, akinek ez már csillapította vagy megszüntette a panaszait.

Füvek a megfelelő időben Füvek sokasága segíthet abban, hogy egészségesen és harmonikusan éljük meg mindennapjainkat. Az aratás és a tárolás megfelelő időpontjainak ismerete nagy jelentőséggel bír, ha a növény lehető legnagyobb gyógyerejéről és eltarthatóságáról van szó. Minden gyógyfű esetében fontos, hogy közelebbről foglalkozzunk a tartalmazott hatóanyagokkal. A növényt, illetve egy-egy növényi részt egészében kell megőrizni, mert – mint az egészséges táplálkozásnál – itt is a gyógyfű nyomelemei hordoznak óriási értéket. Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy milyen feladatot kell betöltenie a növénynek; hogy például gyulladáscsökkentő vagy hashajtó hatást kell-e kifejtenie, vagy bizonyos szerveket kell-e erősítenie. Minden növény másmás tulajdonságokkal és hatóanyagokkal rendelkezik. Ráadásul nem mindenkinek segít minden növény egyformán jól. Van, aki ugyanolyan panaszok esetén egyáltalán nem viseli el a gyógyfüvet, ami másnak még hosszas szenvedés után is gyors gyógyulást hozhat. Minden ember egyéni módon reagál, és ezt tekintetbe kell venni. Másrészt viszont, aki jó tapasztalatokat szerzett valamilyen gyógyteával kapcsolatban, annak már nem sokat kell töprengenie azon, hogy mit tartalmaz a növény. Ha tisztázódott a gyógyfű kérdése, akkor a gyűjtés szabályai válnak érdekessé.

A gyógynövény gyűjtés szabályai A gyógyfüvek természetben való gyűjtésének és kerti betakarításának legfőbb szabálya a következő kell hogy legyen: csak annyit gyűjtsünk, amennyit éppen el akarunk használni, illetve amennyi előreláthatólag téli tartalékul szükséges! Ez a természet tiszteletét és felebarátaink tekintetbevételét szolgálja. Főképp a ritka, védett füvek legyenek tabuk! Olyan füvekre korlátozza a gyűjtést, amelyeket jól ismer, és biztosan be tud azonosítani! Főleg a gyökerek kiásására kell nagy figyelmet fordítani, mert ennek hiányában a növény kipusztulhat, legalábbis azon a lelőhelyen. Mindig hagyjon ott még néhány növényt, és a növénynek csak azt a részét szedje le, amelyik szükséges a kezeléshez!

A megfelelő időpont A füvek gyógyereje egyenletesen oszlik el az egész növényben. Némelyik gyűjtési idő nagyon kedvezőtlen, mert a hatóanyag éppen a virágzó fűben van, önnek viszont éppen a gyökérre volna szüksége a felhasználáshoz. Az is megeshet, hogy éppen virágokat és leveleket szed, miközben a gyógyító nedv a gyökérben gyűjt új erőt. A természetes gyógyszerekhez mellékelt tájékoztatókon gyakran található olyan utalás, hogy a különféle elszíneződések és zavarosságok természetes jelenségek. Ebből látszik, hogy a betakarítás nem mindig ugyanúgy sikerül, főleg, ha ültetvényeken nevelt növényekről van szó, ahol csak ritkán lehet ügyelni a megfelelő időpontra. A megfelelő gyűjtési időpont megválasztásában az első helyen mindig személyes megérzése és az időjárás megfigyelése álljon. A virágok leszedésére általában ugyan alkalmasak a virágnapok, ám ha a nap éppen nem süt, és hideg időjárás uralkodik, akkor a jó időpont sem sokat használ. Mindig figyelni kell arra, hogy "ma" mi végezhető el, mi helyénvaló és mi nem. Nagyon értékesek a füvek begyűjtésének megfelelő időpontjára vonatkozó szabályok, de ha nem állnak fenn jó, száraz időjárási körülmények, akkor nincs értelme gyógyfüvet gyűjteni. A legjobb évszak: A gyűjtésre legmegfelelőbb évszak szempontjából a durva vezérfonal a következő: a növénynek tavasszal, zsenge korában van a legnagyobb gyógyereje. A fiatal növény hatóanyagai könnyen oldódnak, az idősebbeké

gyakran már egyáltalán nem (például a szilikátok/kovasavak). Ilyenkor a növény hatástalan marad. A legjobb napszak: Gyökeret reggel és este gyűjtsünk. Levelet délelőtt, ha felszáradt a harmat. Virágot napsütésben. Legyen teljesen kinyílva, röviddel elvirágzás előtt, különben gyógyereje sokkal csekélyebb. Magot és termést egész nap lehet gyűjteni, mert nem annyira érzékeny, mint a növény egyéb részei, de mellőzni kell a legnagyobb déli hőséget. A hold állása az állatövben: A hold állatövben való állása nagy szerepet játszik a gyógyfüvek gyűjtésében és alkalmazásában. A következő szabály érvényes: A leginkább az olyan testrész gyógyítására és erősítésére gyűjtött gyógynövény segít, amit a leszedés napjának állatövi jegye ural. A szűz-napokon gyűjtött füvek például főleg az emésztési panaszokon segítenek. A halak napjain gyűjtött gyógyfüvekből kitűnő lábbalzsamot lehet készíteni. Az alábbi táblázat megkönnyíti az összefüggések áttekintését: Jegy Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő Halak Panasz (ami ellen növényt szedhetünk) fejfájás, szembántalmak torokfájás, fülpanaszok vállövi feszültség, tüdőpanaszok (inhalációra való) bronchitisz, gyomor-, máj- és epebántalmak szívpanaszok és keringési zavarok az emésztési szervek és a hasnyálmirigy zavarai, idegbántalmak csípőpanaszok, vese- és hólyagbetegségek a nemi és a kiválasztószervek betegségei jó gyűjtőnapok minden növényre! visszérpanaszok csont- és ízületi panaszok, bőrbetegségek visszérpanaszok lábpanaszok

Gondoljon azonban mindig arra, hogy gyűjtéskor száraz legyen az idő. Ezért csak bizonyos mértékig hasznos a fenti szabály, mivel az időjárás az időpont

ilyen pontos figyelembevételéhez nem mindig igazodik, és gyakran hetekig kell várni a megfelelő feltételekre. Másrészt létezik sok hosszan elhúzódó, krónikus betegség, amelyeket gyakorta lehet a megfelelő állatövi jegyben gyűjtött füvekkel eredményesen kezelni. Ilyenkor érdemes sokáig várni. A növények egyes részei: A különböző növényi részek gyűjtésénél egyszerűbb ügyelni a helyes időpontra, mint pontosan betartani a megfelelő állatövi jegy törvényét, és ez jó eredményekkel jár: • Gyökér: a gyökerek kiásásának legmegfelelőbb ideje a kora tavasz, ha még nem növekedett fel teljesen a növény, vagy az ősz, amikor már ismét visszahúzódott; ilyenkor a nedv megint leszáll a gyökérbe. A gyökereket mindig teliholdkor vagy fogyó holdnál érdemes kiásni, mert olyankor nagyobb az erejük. Nem szabad napvilágnál kihúzni, ezért a legmegfelelőbbek az éjszakai – napfelkelte előtti vagy késő esti – órák. A leszálló hold ideje (lásd I. fejezet) és a gyökérnapok (bika, bak, szűz) is megfelelőek a gyűjtésre, bár a bika nem annyira, mint a másik kettő. • Levél: majdnem egész évben lehet gyűjteni, feltéve, hogy fiatal növényekről van szó. Ha már régen nedvükben állnak, virágzanak vagy időközben nem nyírták le őket, akkor gyógyászati célokra inkább alkalmatlanok. Nincs szükség arra, hogy szedésükkor süssön a nap, de jobb, ha a hajnali harmat már felszáradt, ezért délelőtt érdemes leginkább gyűjteni. A leveleket növő holdnál, újhold és holdtölte között érdemes leszedni, esetleg felszálló hold idején (a nyilastól az ikrekig) vagy levélnapokon (rák, skorpió, halak). A skorpió-napokon gyűjtött növényeknek mindig különös gyógyerejük van. Ráadásul kiválóan alkalmasak a szárításra, a tartósításra és a raktározásra. A rák és a halak idején gyűjtött leveleket inkább azonnal fel kell használni. Különleges kivétel a csalán. Ez kitűnő vértisztító szer. Kizárólag fogyó holdnál érdemes gyűjteni, és csalánteát is csak fogyó holdkor érdemes inni. Részletesebben erről e fejezet végén lesz szó. • Virág: a legkedvezőbb gyűjtési idő többnyire a tavasz és a nyár, amikor a növény teljes virágjában van, ilyenkor is főleg a déli időszak. Fontos, hogy süssön a nap vagy legalábbis legyen meleg, hogy a virág kinyíljék, és a gyógyító anyagok oda vándoroljanak. Az elvirágzott növények nem igazán alkalmazhatók.

A virágokat növő holdnál vagy teliholdkor érdemes gyűjteni, esetleg felszálló hold idején (a nyilastól az ikrekig), ha az időjárás megakadályozná a szedést, amikor a hold növőben van. A virágnapok is alkalmasak (ikrek, mérleg, vízöntő), vagy gyűjtsük őket teliholdkor, függetlenül az állatövi jegytől. Ha téli tartalékot gyűjtünk, akkor megfelel a fogyó és a felszálló hold ideje is, mert ilyenkor a virágok jobban kiszáríthatok. • Termés és mag: éretten érdemes gyűjteni őket, olyankor, amikor se nem zöldek, sem pedig lottyadtan puhák. Ezek a feltételek szinte mindig csak nyáron vagy ősszel következnek be. Fontosabb a száraz idő, mint a napszak, csak a legnagyobb déli hőséget kell kerülni. A növő holdnál gyűjtött termések és magvak azonnali felhasználásra valók. Eltevésükre és tartósításukra jobban megfelel a felszálló hold (a nyilastól az ikrekig). Jó gyűjtési napok a termésnapok (kos, oroszlán, nyilas). A legkedvezőtlenebb a termés gyűjtésére a bak, a halak, a rák és a szűz jegye. A telihold "titokzatos" ereje Talán sok olvasó úgy fogja érezni most, hogy a bűbájos boszorkányokról szóló meséket juttatjuk eszébe, akik holdtöltekor különös dolgokat művelnek, és akik éjszakai gyűjtögető körútjaikról seprűn lovagolva térnek haza fekete macskájukhoz. Igaz, hogy a holdtölte napja majdnem minden gyógyfű és részeik gyűjtésére kiváló időpont. A gyökereknek sokkal nagyobb a gyógyerejük, ha holdtöltekor vagy fogyó holdnál gyűjtöttük őket, mint ha ez máskor történt. Ráadásul a gyökereket – főleg azokat, amelyek súlyos betegségek gyógyítására szolgálnak – semmiképpen sem szabad napfénynek kitenni. Holdtöltekor az erdei gyűjtőhelyeken éjszaka valamelyest kielégítő fényviszonyok uralkodnak ahhoz, hogy egy-egy füvet azonosítani lehessen, míg újholdkor az ember az orráig sem lát el. Régebben nem voltak elemlámpák, és senkinek sem támadt volna olyan ötlete, hogy fáklyával menjen az erdőbe, kiváltképp a gyógyászathoz értő embereknek nem. Annak, hogy a boszorkánytörténetekben egyre-másra szerepelnek a macskák, az az oka, hogy régebben megfigyelték őket, és viselkedésükből értékes következtetéseket vontak le. A macskák alvásukhoz és pihenésükhöz a "rossz helyeket" választják ki – a ház negatív energiájú pontjait (amilyen például a vízerek és a földsugárzások helye). Ahol egy macska jól érzi magát, ott régen soha nem rendeztek be munkahelyet, és főleg nem tették oda az ágyat. De erről

az oly jelentős témáról később majd bővebben szólunk. Láthatjuk, hogy a régi idők meséi közül nagyon sok egészen konkrét és belátható tényeken alapszik. A gyógyfüvek eltevése Tartósításkor, szárításkor, raktározáskor és tároláskor a különös gondosság álljon az első helyen. Nagy kár volna, ha egy hiba miatt a természet ajándékainak nagyobb mennyisége menne veszendőbe. Szárításhoz a növényeket árnyékos helyre kell tenni, és többször meg kell forgatni őket. Természetes, légáteresztő anyag való alátétnek (a farostély lenne a legmegfelelőbb, de a papír is megteszi). Fontos, hogy a füveket soha ne szárítsuk valamilyen fólián! Semmit nem szabad egy évnél tovább őrizni, ami azonban nem okozhat gondot, hiszen minden évben hozzá lehet jutni friss növényekhez. Ne feledkezzék meg arról, hogy soha nem szabad túl sokat gyűjteni. A mérték, az ésszerűség és az érzék döntő tényező a mennyiségek megválasztásában. A raktározás és az üvegekbe vagy papírdobozokba való töltés megfelelő időpontja mindig a fogyó hold, függetlenül a leszedés idejétől. Soha ne töltsük meg az edényeket akkor, amikor a hold növőben van, mert fennáll a rothadás veszélye! Tárolóedénynek a legmegfelelőbbek a sötét üvegek és a papírzacskók. A növények jó szárazak maradnak, sokáig megőrzik aromájukat és hatóanyagaikat. A világosság kedvezőtlenül hatna rájuk. A növények száradási ideje eltérő. Érdemes ügyelni arra, hogy a növő holdnál gyűjtött füvek szárítási idejének egy része fogyó holdra essék. Nem minden fű esetében lényeges, hogy egyes növényrészeket szárítsunk. Sok gyógy- és konyhai növény (mint a majoránna, a kakukkfű, a lestyán és a petrezselyem) megelégszik azzal, ha az egész növényt virágcsokorszerűen összekötve, fejjel lefelé kiakasztjuk egy szellős helyre, míg meg nem szárad. Ezután a szokásos módon tölthetjük edényekbe. Ezzel a módszerrel helyet takaríthatunk meg, szép látványt nyújt, és a száradó növények kellemes illata betölti a helyiséget. A gyorsan száradó növények a legalkalmasabbak ilyen célra, mert az összekötözéstől nem kezdenek el rohadni. Mindezek után talán azt az ellenvetést tehetnénk, hogy nem tud mindenki kisétálni a szabad természetbe azért, hogy füveket gyűjtsön, és nincs mindenkinek kiskertje sem. A gyógyszertárakban és a szaküzletekben kapható

gyógynövényeknek is megvan a maguk értéke, és gyakran igazán jól használhatók, ezt hangsúlyoznunk kell. Csak a krónikus, nehezen gyógyuló betegségek esetén van a gyűjtés megfelelő időpontjának egészen kiemelkedő jelentősége, és ilyenkor kell ezt feltétlenül figyelembe venni. Elkészítés és felhasználás A gyógynövényeknek gyakran nyersen vagy főzve, zöldségként (zsálya, bodzavirág), salátaként (vízitorma, zsenge gyermekláncfű) vagy főzelékként (csalán, medvehagyma) fogyasztva van a legjobb hatásuk. Ezenkívül még sok, éppen ilyen hatékony elkészítési és felhasználási mód létezik, pl. • Tea és forrázás: az egyik leggyakoribb alkalmazási mód. Legalkalmasabbak rá azok a fiatal növények, amelyek illóolajakat tartalmaznak. Hosszabb főzés esetén az olajak elpárolognának. Mértékegységül három ujjunkkal kiveszünk egy csipetnyit a szárított vagy friss gyógynövényből, felöntjük egy csészényi forró vízzel, három-tíz percig letakarva állni hagyjuk, azután leszűrjük. A legfőbb szabály az, hogy akkor van készen a tea, ha a növények lesüllyedtek az aljára. Néhány magas olajtartalmú növény (többek között a kakukkfű) ugyan még órák alatt sem süllyed le, de tíztizenöt perc ezeknek is elég. A teát azonnal meg kell inni, hogy ne veszítsen szükségtelenül gyógyító anyagaiból. • Lefőzés (főzet): erre olyan növények alkalmasak, amelyek nehezen oldódó gyógyító anyagokat (keserűsavakat, csersavakat) tartalmaznak, ilyenek főleg a kérgek, a gyökerek és a szárak. A főzési idő érzék kérdése, de általában nem tart egy negyedóránál tovább. Vannak olyan kérgek és gyökerek, amelyeket fél óráig is kell főzni. Lehetőleg ne használjon acélból, vasból, vörös- vagy sárgarézből készült főzőedényt! "Eltérőek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy a növényeket csak a forró vízbe kell-e beledobni, vagy hideg vízbe, és lassan kell felfőzni őket. Én az utóbbi módszert tanultam otthon, és máig sem fedeztem fel a másik módszernek semmilyen előnyét." • Hideg kivonat: vannak olyan füvek, amelyek sem a forrázást, sem a főzést nem bírják ki. Az ilyen növényeket hideg vízbe tesszük, és éjszakára állni hagyjuk. Utólag a leszűrt növényeket másnap még friss vízben rövid ideig fel lehet főzni (de nem a kivonatból nyert folyadékkal!). így a maradék hatóanyagok is kinyerhetők belőlük.

• Az extraktumok sűrű növényi kivonatok. Ha felöntjük őket hidegen préselt olívaolajjal, enyhe bedörzsölő folyadékokat nyerünk. • Nyers levek: vannak olyan növények, amelyek alkalmasak a sajtolásra. Az ebből nyert nyers levek azonban nem tarthatók el, és azonnal fel kell használni őket (a növénytől függően italként vagy borogatásként). • Tinktúrák: ezek híg kivonatok, többnyire hígított borszesszel készülnek. Egy marék füvet üvegbe teszünk, és feltöltjük például annyi gyümölcsszesszel, hogy a füvet ellepje. Körülbelül két hét múlva, meleg helyen tárolva, alkalmas a tinktúra a használatra. • Kenőcsök és tapaszkeverékek: a növények vagy a növényi kivonatok kenőcsökké és tapaszkeverékekké is kikeverhetők vagy megfőzhetők finom zsiradékok hozzáadásával. Akinek lehetősége van arra, hogy természetes módszerekkel tenyésztett háztáji húst vásároljon, annak érdemes ezt kihasználnia, és kérni a gazdától egy kis teliholdkor vágott disznóból származó disznózsírt. Talán még a gazda is tudja, hogy olyankor a hús sokkal lédúsabb és tartósabb. A zsírt alacsony hőmérsékleten kell kifőzni; kerülni kell a szűznapokat, mert akkor könnyen megpenészedik, és nem olyan tartós. Otthon a felforrósított disznózsírhoz adjuk a friss füveket (nagyon alkalmas erre a körömvirág), és az egészet rövid ideig sütjük (kb. annyi ideig, mint egy szelet húst). Kétmaréknyi fű elegendő egy lekvárosüvegnyi zsírhoz. Majd a forró zsírt a füvekkel együtt kb. 24 órára hidegre tesszük. A következő napon enyhén felmelegítjük, míg a keverék folyékony nem lesz, tiszta üvegekbe szűrjük, és sötét helyen tároljuk. Ez a kenőcs kitűnő szer különböző panaszokra, például a mellkas bedörzsölésére köhögés és bronchitisz esetén. Fontos, hogy türelemmel és szeretettel végezze ezt a munkát, és soha ne sürgessen az idő. Csak így alakul ki a zsír és a füvek mennyiségi viszonyainak meghatározásához és az elkészítéshez szükséges érzék. Mindig zománcozott edénnyel dolgozzon, a keveréshez pedig használjon fakanalat. A kenőcsök elkészítéséhez megfelelő idő minden nyilas és ikrek közötti nap – a felszálló hold időszaka is. Ha az idő szorítása miatt más időpontot kell választania, akkor legalább a rák és a szűz jegyét mellőzze. "Néha tréfából azt mondom előadásaimon, hogy szűz-napokon amúgy sincs idejük, mert ezek a legjobb napok a kerti munkákra, például a virágok és fák palántázására vagy átültetésére."

A kenőcsök elkészítéséhez szintén nagyon megfelel a holdtölte. A növények nagyon gazdagok gyógyító anyagokban, a 24 órás állás után pedig az üvegekbe töltés fogyó holdra esik, ami hosszú eltarthatóságot ígér. • Gyógynövénypárnák: kitűnő dolog a gyógyfűpárna. Kérjük, ne használjon hozzá védett növényeket! A növényeket növő holdkor kell leszedni, és fogyó holdkor vastag, természetes anyagból (például lenből) készült párnákba tölteni, majd szorosan összevarrni. Ha virágnapokon gyűjtöttük a növényt, hosszú ideig élvezhetjük az illatát. A növények kiválasztása attól függ, hogy milyen hatást várunk a párnától. Többnyire nyugtatónak kell lennie és kellemes illatot kell árasztania. A gyógyszerésze tanácsot adhat, és összeállíthatja a füvek keverékét. De a boltban vásárolt gyógynövényeket is ajánlatos fogyó holdkor feldolgozni. További felhasználási terület a reuma és az allergiás betegségek. Ezeket nagyban enyhíthetik a gyógynövénypárnák. "Régebben, amikor még volt elég páfrány, egy egész ágyat kibéleltek vele. A páfrányt bevarrtak két lepedő közé, és főleg reumás betegeknek adták ágybetétként. Ugyanígy töltöttek meg párnákat korpafűvel, ha a beteg éjszakai görcsökben szenvedett. A páfrány ma okkal védett növény, vásárolni azonban lehet. Érthető módon eközben nem ügyelnek arra, hogy teliholdkor, a legjobb gyűjtőnapon szedjék, de azért vannak benne gyógyító anyagok." A párnákat nem szabad nedves időben szellőztetni. Akkor szellőztesse és rázza ki, lazítsa a gyógynövénypárnákat, ha száraz az idő. Három példa az alkalmazásra • Javaslat a vértisztításra: nagyon sok betegség ered a "rossz vérből", amit gyakran az egészségtelennek látszó, tisztátalan bőrről, a laboratóriumban pedig például a magas koleszterin- és vizeletvizsgálati értékekből lehet felismerni. A rendellenesség csillapodásáig folytatott csalános vértisztító kúra ilyenkor sokat használhat. A tavaszi kúra az egészséges emberek tagjaiból is elűzi a tavaszi fáradtságot. A kúra élénkíti a hólyagot és a vesét, fokozza az emésztőszervek működését, és a testet ásványi anyagok és vitaminok sokaságával látja el. Igyon fogyó holdkor (lehetőleg délután 3 és 7 óra között) annyi csalánteát, amennyit csak lehet (kb. 2 litert; erre a teamennyiségre számoljon 2 púpozott evőkanál csalánlevelet). Ezután várjon 14 napot, és ismételje meg a kúrát a legközelebbi fogyó hold idején, míg nem enyhül vagy szűnik meg a panasza.

Egészséges emberek számára elegendő fogyó holdkor kétszer 14 nap. Legjobb, ha a csalánt szintén fogyó holdkor szedi. Csak zsenge leveleket használjon; tavasszal természetesen inkább friss csalán ajánlatos a szárított helyett. Ha a hold éppen földjegyben áll (szűz, bika, bak), akkor gyűjtsön egy kicsivel többet, mint amennyi a napi használatra kell, és szárítsa meg a leveleket télire. Télen ugyan nem kell teljes vértisztító kúrát végezni, de egy-egy nehezebb étkezés után időnként jót tesz a csalántea, például a kalóriákban gazdag karácsonyi időszakban. A földnapok általában különösen alkalmasak arra, hogy tegyen valamit a véréért. • Szemölcsök kezelése: a szemölcsöket, anyajegyeket és vérhólyagokat kizárólag fogyó holdkor ajánlatos eltávolítani vagy kezelni, függetlenül a szertől, amit erre használunk. Ha az eljárás újholdkor még nem fejeződött be sikeresen, akkor feltétlenül meg kell szakítani, és a következő teliholdkor folytatni (ez gyakran már nem is szükséges). A növő holdkor (főleg rák-napokon) végzett kezelések vagy műtéti beavatkozások nagyon kedvezőtlen eredménnyel járhatnak. A vérehulló fecskefű jól bevált szemölcs elleni szer. Kezdje a kezelést holdtöltekor, és kenje be a szemölcsöt mindennap a fű friss nedvével. Ez narancssárga, és a letört szárból folyik ki. Járjon el elővigyázatosan, mert mérgező, és nem kerülhet a szervezetbe. Végezze a kezelést újholdig, akkor is, ha a szemölcs már korábban eltűnt. Fokhagymával lehet eltávolítani fogyó holdkor a talpon lévő különösen fájdalmas szemölcsöket. Ehhez vágjon lyukat egy tapaszba, akkorát, amekkora maga a szemölcs, és ragassza a tapaszt a szemölcsre úgy, hogy az szabadon maradjon. Vágjon félbe egy friss fokhagymagerezdet, és éjszakára rögzítse egy másik tapasszal a szemölcsre. Reggelente, ha lehet, csak zuhanyozás után távolítsa el, esténként ismételje meg a kezelést friss fokhagymagerezddel, újholdkor pedig hagyja abba. A szemölcs fokozatosan elfeketedik, végül egyszerűen ki lehet húzni. • A csecsemő elválasztása: nagyon egyszerű, és gyógyszerek nélkül elérhető, kivéve, ha rögtön a szülés után történik. A csecsemőt egyszerűen a holdtölte előtti napokban és hetekben egyre kevesebbet szoptassa, és ne igyon olyan sokat. Teliholdkor utoljára szoptassa meg a gyermeket, és ezen a napon keveset igyon. Kiegészítésül zsályateával lehet elősegíteni a tejtermelés leállását.

Néhány fontos egészségügyi szabály
A legnagyobb bölcsességről árulkodik a dolgok egyszerű és természetes elrendeződése, amit éppen azért nem veszünk észre, mert olyan egyszerű és természetes. (Johann Peter Hebel)

Ebben a fejezetben néhány további, egészséggel kapcsolatos szabályt ismerhet meg, amelyek közül nem mindegyik függ össze a hold ritmusával. Ám, mint minden más szabály, ezek is a megélt tapasztalatokon és hosszú évek megfigyelésein alapulnak. Ha bizonyítékokat keres, türelmesen és nyugodtan kell kipróbálnia őket. Ez az egyetlen ajánlható és érvényes bizonyíték. Az orvosok és a statisztikusok mindemellett csekély fáradsággal felülvizsgálhatják a szabályok érvényességét, ha a betegkartonok alapján összehasonlítják a gyógyítás menetének eltéréseit a hold ritmusával. Az a reakció, hogy "erről még nem hallottam, tehát nem lehet igaz", nem sokat használ. Viszont érthető, hiszen néhány száz évvel ezelőtt még szurokba és tollba hempergették az embert azért a kijelentésért, hogy a selyem hernyóktól származik. Mindenki "tudta", hogy a selymet angyalok csinálják. Emlékezzünk vissza a két holdfázis alapjellemzőire:

A növő hold ad, tervez, befogad, felépít, abszorbeál, belélegez, energiát tárol, erőt gyűjt, védelemre és pihenésre hív

A fogyó hold kimos, kiizzad és kilélegez, szárít, aktivitásra és energiafel használásra hív Biztos, hogy korunkban nehéz a hétköznapokat ehhez a ritmushoz igazítani. Többféle szempontból is. A magán- és a hivatalos életnek alig van olyan folyamata, szertartása és szokása, ami tekintettel volna a természetes impulzusokra, így jön létre a "stressz" sokféle formája, ami oly gyakran kényszeríti az embert arra, hogy elfelejtse és semmibe vegye a természetes jelzéseket, a természetes megérzéseket és a józan észt. Már azzal is sokat nyernénk, ha felismernénk, hogy az egészséget romboló stresszt a legtöbb esetben magunk hozzuk létre – mert abból ered, hogy túl sokat

vagy túl keveset akarunk nem megfelelő időpontban. Sokszor azért alakul ki, mert belsőleg vagy külsőleg nem nőttünk fel a magunk elé állított feladathoz, vagy mert belső ellenállást tanúsítunk. Testünk úgy válaszol, ha kényszerítjük, hogy folyamatosan semmibe veszi természetes ritmusait – a holdritmust, a bioritmust stb. Először nem, amikor fiatalok vagyunk, és a negatív következményeket úgy rázzuk le magunkról, mint a vizet, vagy csak beveszünk egy aszpirint. De lassacskán felgyülemlik a sok kis impulzus, és végül betegségbe torkollik, amelynek nagyon nehezen lehet megtalálni az okát – ez a betegség a jéghegy csúcsa. "Ami sokáig tart, végül betegséggé válik." Ezért kell ismételten utalnunk arra, hogy ez a könyv nem mindenható gyógyszer, hogy nem gyorsan ható recepteket tartalmaz. Lassúak a ritmusok megsértésének hatásai, lassanként mutatkozik meg a ritmusokkal összhangban folytatott élet pozitív hatása. Ha nyugodtan hátradőlünk karosszékünkben, és naponta tíz percet gondolkodunk azon, hogy melyik hétköznapi tevékenységünket tudjuk összeegyeztetni a hold ritmusával, akkor biztosan találunk megoldásokat. Nem a teljesítmény értelmében, amit el kell érni, hanem olyan megfigyelés eredményeként, amelyből szinte magától feltárul a "helyes" cselekedet. Lassanként, szervesen, semmiképp sem máról holnapra. Egy dolgot legalább mindenki megtehet: minden fárasztó hétköznapi munkát és kedvtelést (a hobbik manapság gyakran válnak fárasztó munkává), amelyek lehetővé teszik az időpont szabad megválasztását, inkább a fogyó hold időszakára iktasson be. Ne azonnal. Lassan, fokozatosan. Közben figyelje meg a tevékenység hatását. Semmi sem lehet meggyőzőbb a személyes megfigyelésnél. Például szinte minden házimunkát – amelyek tisztítással, mosással, eltávolítással járnak – sokkal jobb fogyó hold idejére halasztani (lásd V. fejezet). Ha érzi, hogy milyen természetes és kellemes dolog fogyó holdkor saját erőit jobban szabadjára engedni, és növő holdkor inkább fékezni, lélegezni, erőt gyűjteni, felkészülni és tervezni, akkor meg fogja kérdezni magától, hogyan is mondhatott le ilyen sokáig ennek a tudásnak az alkalmazásáról, miért is nem vette észre már korábban. A műtétek Most a műtétek – a sebészeti beavatkozások – kényes témájáról lesz egy kicsit bővebben szó. Túl fontos ahhoz, hogy át lehetne siklani felette.

Mindenféle sebészi beavatkozásra érvényes, beleértve a sürgős műtéteket is: minél közelebb van a holdtöltéhez, annál kedvezőtlenebb. A telihold napjának vannak a leginkább negatív következményei. Ha lehet választani, inkább fogyó holdkor ajánlatos operálni. Minden, ami különösen megterheli vagy igénybe veszi azt a testtájat, amelyet az a jegy ural, amelyikben a hold éppen áll, károsabban hat, mint más napokon. A sebészi beavatkozásokat ezért ezeken a napokon, ha egy mód van rá, mellőzni kell. Minden sebész tehet ilyen felfedezést, sőt lehet, hogy már gyűjtött hasonló tapasztalatokat: A komplikációk és a fertőzések az ilyen napokon sokkal gyakoribbak. A gyógyulási és rehabilitációs szakasz hosszabbra nyúlik. Holdtölte táján gyakrabban fordulnak elő erős, nehezen csillapítható vérzések. Hippokratész (i. e. 460–370) naplójában szó szerint így fogalmazott: "Ne érintsd vassal a testnek azt a részét, amelyet az a jegy irányít, amin a hold éppen áthalad." Ez azt jelenti: nem szabad semmilyen sebészi beavatkozást végrehajtani olyan testrészen, amelyet az éppen uralkodó állatövi jegy irányít. Hogy mely testrészeket mely állatövi jegyek befolyásolják, annak az I. fejezet táblázataiban, és ennek a fejezetnek a végén még egyszer utánanézhet. Például: hal-napokon nem szabad lábat operálni, oroszlán-napokon szívet stb. Talán felmerül önben a kérdés: mi a helyzet a negatív befolyással, ha az oroszlán a szívműtét idején éppen a kedvező fogyó holdban áll. Ebben az esetben alapjában jellemző, hogy a fogyó hold kedvező befolyása erősebb, mint az oroszlán negatív hatása. Hogy a példánál maradjunk, álljon itt a szívműtétekre ható kedvező és kedvezőtlen befolyások sora: a legkedvezőtlenebb: holdtölte az oroszlánban nagyon rossz: növő hold az oroszlánban rossz: növő hold más jegyben jó vagy közepes: fogyó hold az oroszlánban jó: fogyó hold más jegyben Két központi kérdés ered abból, ha tapasztalatokat gyűjtöttünk e ritmusok érvényességéről, vagy ha egyszerűen megbízunk ezekben az adatokban: • Hogyan illeszti be ezeket a szabályokat az önálló praxist folytató vagy a kórházban vezetőként vagy alkalmazottként dolgozó orvos egy mai klinika

működésébe? Nos, ahol van belátás, akarat is kialakulhat. És ahol van akarat, ott út is van. • Hogyan éri el a beteg, hogy az orvos elfogadja az ő javaslatát az időpontot illetően? Csak ritka esetekben lehet odamenni hozzá, és indoklásunkat ezekre a szabályokra alapozni. Gyakran pedig a dolgok "kényszerítő ereje", a kórház vagy a rendelés "üzeme" diktálja a műtét időpontját. Ennek a fontos pontnak szenteltük az egészségről szóló fejezet lezárását. Talán segíthetnek az ott leírt gondolatok és javaslatok; nem csupán abban, hogy "érvényesítse akaratát", hanem abban is, hogy közreműködése nyomán ennek a tudásnak ismét olyan figyelmet szenteljenek, amilyet megérdemel. A "jó hely" mint egészségi tényező Minden házban, minden lakásban vannak jó és rossz helyek, függetlenül attól, hogy mi van ott – akár fal, akár asztal, szék, ágy vagy főzőfülke. Mindenki különböző fokon rendelkezik azzal a képességgel, hogy ezeket a helyeket megkülönböztesse egymástól. Általában azonban az érzékenység csecsemő- és fiatalkorban nagyobb, mint a felnőttekben. Az egyéni reakciók is eltérnek egymástól: vannak olyan emberek, akik éveket töltenek olyan ágyban, amely "rossz" helyen áll, anélkül, hogy megbetegednének, mások viszont már akkor is nyugtalanok és idegesek lesznek, ha csak néhány percet ültek rossz helyen. Még nem derült ki, hogy pontosan mi határozza meg egy-egy hely minőségét. Az viszont bizonyos, hogy a különféle sugárzásoknak részük van ebben – a föld alatti vízereknek, a földsugárzásoknak és hasonlóknak. Másrészt az ortodox tudomány is kevés hajlandóságot tanúsít az iránt, hogy behatóan megvizsgálja a tapasztalati tudás útján – jó szándékkal – fáradság nélkül bizonyítható jelenségeket. Mindaddig, amíg minden komoly tudós szinte egy pillanat alatt elveszíti a "jó hírét", ha ennek a témának szenteli magát, ez így is fog maradni. Másrészt a pontos kutatás nagyon nehéz a manapság szokásos módszerekkel. Ennek az az egyik legfontosabb oka, hogy a varázsvessző és az inga tapasztalt kezelői aligha állnának rendelkezésre ilyen vizsgálatokhoz. Tudják, hogy akár csak egyetlen, e tudományban és annak értékében kételkedő ember jelenléte is meghamisíthatja a vizsgálat eredményét. Ebből következik, hogy tulajdonképpen csak olyan varázsvesszős kutatók ajánlják fel szolgálataikat a tudománynak, akik – hogy óvatosan fogalmazzunk – kissé túlbecsülik képességeiket.

Régen jól ismerték a jó hely jelenségét: a régi Kínában nem építettek házat anélkül, hogy előtte a legnagyobb alapossággal meg ne vizsgálták volna a telket. Szintén a kínaiak voltak az elsők, akik e tudás alkalmazásában szerzett tapasztalataikat írásba foglalták. Őseink egy sor "szerszámot" használtak a jó és a rossz helyek azonosítására: pálcákat, ingákat stb., és az állat-és növényvilág alapos megfigyelését. Rájöttek, hogy sok állat kifejezetten alkalmas eszköz egyegy hely minőségének meghatározására: a macskák, a hangyák és a méhek például "sugárzásjelzők" – az ember számára rossz helyeket részesítik előnyben. A hangyák és a méhek mindig két vízér kereszteződése fölé építik lakóhelyüket. Az, hogy a gólyákról és a fecskékről elterjedt, hogy szerencsét hoznak, talán azzal függ össze, hogy csak oda fészkelnek, ahol a környezet messzemenően sugárzásmentes. A madarak, mint ahogy a kutyák, a lovak és a tehenek is, a "sugár elől menekülők" közé tartoznak – ahol ők letelepednek, az az ember számára is jó hely. Sok szülő megfigyelte már a következőket: vannak olyan csecsemők, akik forgolódnak és hánykolódnak az ágyukban, sokat sírnak, reggelente sokszor a kiságy egyik sarkában fekszenek; sok gyerek nem bírja ki az éjszakát az ágyában, és bebújik a szülei vagy a testvérei mellé. Azoknak az iskolás gyerekeknek, akik egy évig mindig ugyanazon a rossz helyen ülnek, gyakran minden ok nélkül romlik a teljesítményük, pedig addig minden jól ment nekik. Gyakran sok pénzzel és ízléssel íróasztalt helyeznek el a gyerekszobában, a gyermek mégis a konyhában írja meg a leckéjét. Ez többnyire annak a jele, hogy az íróasztal rossz helyen áll. A felnőttek világában is meg lehet figyelni egy-két dolgot, ami a jó és a rossz helyekkel függ össze: "Régebben tudták egyes portákról, hogy ott egy szolgáló sem bírja néhány hónapnál tovább, vagy hogy a gazdasszony vagy a gazda fiatalon meghal, mintha csak átok ülne azon a házon. Ez többnyire azzal függött össze, hogy rossz volt az a hely, ahol aludtak vagy dolgoztak." Talán már önnek is feltűnt, hogy vannak háziasszonyok, akik főzés közben ferdén vagy nagyobb távolságra állnak a konyhaasztaltól, hogy vannak olyan székek a nappaliban, ahová soha nem ül le senki, hogy bizonyos helyeken nagyon gyorsan elfárad vagy nyugtalanná válik. Egyes, egyébként jó képességű és a diákok körében kedvelt tanárok egyszer csak "rossz" osztályt kapnak, akikkel nem találják meg a hangot, akik mellett "kicsúszik a talaj a lábuk alól", mert a székük rossz helyen áll. Néha öntudatlanul úgy segítenek magukon, hogy fel-alá járkálnak, vagy felülnek az asztalra, ahelyett hogy mögé ülnének.

Sajnos a helyekkel kapcsolatos megérzéseink nem biztos jelei a hely minőségének: vannak emberek, akik már annyira hozzászoktak a negatív energiákhoz – például azért, mert az ágyuk már évek óta rossz helyen áll –, hogy éppenséggel mágnesesen vonzzák őket a "rossz" helyek. Mégis nagyon nagy jelentősége van annak a felismerésnek, hogy vannak "jó" és "rossz" helyek, ha az egészségünkről van szó. A rossz helyen való évekig tartó ülés felelős lehet vagy szerepet játszhat a hosszú lefolyású, krónikus betegségekben, a krónikus fejfájásban, a fáradtságban és hasonlókban. Mégpedig olyannyira, hogy talán kissé drasztikus megállapítást kell tennünk: szinte az öngyilkossággal ér fel, ha hosszan tartó betegséget követő műtét után hazamegyünk, és ugyanabba az ágyba fekszünk ugyanazon a helyen. Minden krónikus közérzeti zavarokkal küszködő embernek meg kellene vizsgáltatnia alvó- és munkahelyét valakivel, aki járatos ebben a mesterségben. Természetesen most biztosan azt kérdezi, hogy mit tehet saját maga a hely minőségének megállapítása érdekében. Sajnos nincs általános érvényű recept. Ha felmerült önben a gyanú, és oka van arra a sejtelemre, hogy maga vagy valamelyik családtagja talán rossz helyen alszik vagy dolgozik, akkor próbálkozzék meg a szoba átrendezésével. Többnyire elegendő egy-két méterre eltávolodni a régi helytől.* Hogyan lehet felhagyni a rossz szokásokkal? Ezt a fejezetet egy mondattal el lehetne intézni: A rossz szokásokról való lemondás elkezdésére nagyon alkalmas az új hold napja, leginkább a márciusi újholdé, amikor a nap a halakból a kosba megy át (de ez nem jobb annyival, hogy jó szándékával még hónapokig várjon). A "jó szándék" témája azonban megérdemli, hogy részletesen foglalkozzunk vele. Az újhold napja ugyan a legkedvezőbb időpont, ám egy "rossz szokás" levetkőzése elé különös akadály magasodik. Két kérdést kell feltennie magának, mielőtt elhatározza, hogy: leszokom a dohányzásról (az ivásról)", "többé nem leszek haragtartó", "többet fogok törődni a gyerekeimmel", "többé nem fogok sokat enni", "mától többet sportolok", és így tovább.
*

Őszinte könyvet írt erről a témáról az osztrák Kathe Bachler. Kathe Bachler: Erfahrungen einer Rutengängerin (Veritas Verlag, Linz)

• Valóban hiba az a hiba, amitől meg akarok szabadulni? • Mi az oka, hogy meg akarom szüntetni? Az első kérdéshez egy kis tanmese: egy majom kihúzott egy halat a vízből, és feltette egy ágra. "Mit csinálsz?" – kérdezte egy másik, mert nagyon csodálkozott, hiszen a halak tulajdonképpen nem szerepelnek a majmok étlapján. A válasz így hangzott: "Megmentem, nehogy megfulladjon." Biztos benne, hogy valóban hiba az, amitől meg akar szabadulni, tényleg "rossz" szokásról van szó? Talán azzal a kívánságával, hogy meg akar változni, csak a társadalmi konvencióknak engedelmeskedik, amelyeknek semmi köze saját természetéhez. Talán erős, temperamentumos ember, aki állandóan arra kényszeríti magát, hogy rosszul értelmezett tapintatból ne vegye figyelembe saját voltaképpeni természetét? Mindannyiunkban benne van a különös "majom", aki túlságosan is gyakran akarja kihúzni a belső halat a vízből, hogy megmentse. A rossz szokások gyakran csak azért "rosszak", mert arra idomítottak bennünket, hogy rossznak tekintsük őket. Vagy csupán rossz irányba terelt erőkről van szó, amelyeknek csak arra van szükségük, hogy eltereljük őket, és máris értékesek és hasznosak lehetnek saját magunk és embertársaink számára. Talán kissé provokatívan hangzik: ha a második kérdésre, amely a rossz szokás feladásának okára kérdez rá, talál racionális választ, akkor tegyen le szándékáról. Az egyetlen dolog, ami valóban számít, a belső elhatározás, a világos belső szándék. Minden ha, de és mert nélkül. Ha azért döntött így, mert "ez az egészséges, mert a mamának/papának/főnöknek/partneremnek/az embereknek/saját magamnak be akarok bizonyítani valamit, mert utána jobban fogok kinézni, mert a partnerem is éppen most hagyja abba, mert jobb ember lesz belőlem", akkor máris lerakta elhatározása sikertelenségének alapkövét. Még ha sikerülne is, latba vetve minden erejét, önuralmát és szívósságát saját maga ellenében, hogy leszokjon a rossz szokásról, akkor is vagy megint vissza fog térni, vagy egy másik helyen – talán még nagyobb kárt okozva – tűnik fel újra.
A megbánásról A megbánás egy olyan dolog megfordítását vagy teljes feladását jelenti, ami addig nagy vonzerővel bírt. A megbánás fölötti öröm a legtöbb esetben éppolyan rossz, mint az eredeti hiba volt.

Nem számíthatunk tartós haladásra attól, aki büszke megjavulására. A tudatlanok megbánása abból áll, hogy erős reakciókat éreznek egy dolog feladására, vagy akkor, ha valaminek a megbocsátását kérik. Van egy magasabb forma, a bölcsek megbánása, amely magasabb tudáshoz és szeretethez vezet. (Pahlaván-i Szaif)

Gyakorta – bármilyen szigorúan hangzik is – a hiúság, a félelem, a büszkeség és a mohóság a rossz szokások feladásának mélyebb okai. Mit fogok elérni, ha megszabadulok ettől a hibától? Egész egyszerűen: hiúságomat, félelmemet, büszkeségemet és mohóságomat erősítettem, több erővel ajándékoztam meg őket, mint korábban. És hogy ennek milyen következményei vannak, arra nem is érdemes szót vesztegetni. Nézzen csak körül. Ha tehát le akar vetkőzni valamilyen rossz szokást, akkor nézzen vele nyugodtan és higgadtan szembe. Vizsgálja meg minden oldalról. És azután döntse el, hogy felhagy-e vele (vagy mégsem). Hogy miért? Azért, mert ez az ön akarata. Kész, vége. És azután válasszon ki elhatározása kivitelezésére egy újhold-napot. Ez segíthet. A szervek napi ritmusa Minden testi szervnek van 24 órán belül csúcsideje, amikor két órán keresztül különösen jól és hatékonyan működik, és azután, ahogyan az alábbi táblázatból is kiderül, rögtön beiktat két óra "alkotó szünetet". Minden hegymászó tudja: ha hajnali háromkor kel fel, akkor sokkal jobban indul a túra, mint ha ötkor kel. A tüdeje három körül két órán keresztül különösen jól működik. A jó indulással sokkal jobban át tudja hidalni erejének 5 óra utáni megfogyatkozását – "bejáratódott". Ha viszont reggel ötkor kezd, nehézségekkel kell küszködnie induláskor. A szülők tudják: ha sikerül hét óra előtt lefektetni a gyerekeket, akkor gond nélkül elalszanak. Ha messze túllépik a hétórás határt, akkor kétszer olyan nehéz álomba ringatni őket. Este héttől kilencig működik a legjobban a vérkeringés. A test ilyenkor gyakran nem gondol alvásra. Szinte mindenki tapasztalta már: déli 1 óra körül zuhan a teljesítmény, főleg ebéd után. A vékonybél, amely sok emésztési folyamatban a fő terhet viseli, érvényesíteni akarja jogait, nagyon jól működik, és a test "maradék" részétől szünetet kér magának, mert a vegetatív (tudattalanul működő) idegrendszer irányítja, és a stressz minden fajtáját nagyon nehezen viseli. Láthatjuk: a déli országok "sziesztája" visszhangra talál a szervek napi ritmusában.

A szervek napi ritmusa Szerv máj tüdő vastagbél gyomor lép és hasnyálmirigy szív vékonybél húgyhólyag vese keringés általános energiafelhalmozás epehólyag Csúcsidő 1-3 h 3-5 h 5-7 h 7-9 h 9-11 h 11-13 h 13-15 h 15-17 h 17-19 h 19-21 h 21-23 h 21-1 h Mélypont 3-5 h 5-7 h 7-9 h 9-11 h 11-13 h 13-15 h 15-17 h 17-19 h 19-21 h 21-23 h 23-1 h 1-3 h

Ezt a tudást a következőképpen használhatja ki: ha ismeri a szervek csúcsidejét, akkor a gyógyszerek beadását vagy a mérgek kitisztítását, illetve az összes, a közérzet és az egészség javát szolgáló cselekedetet napközben, a hold állásától függetlenül is a megfelelő időpontban végezheti el. Vértisztító teát iszik például délután 3 és 7 óra között, szundikál egy kicsit délután 1-től 3-ig (irodai alvás!), nem reggelizik többet reggel 9 után, kevesebbet dohányzik és iszik hajnali 1 és 5 között, és így tovább. Figyelje meg maga, nézzen körül, vegye észre, készítsen jegyzeteket: a tapasztalat többet ér az információnál. Az információ csak szerszám. A kéznek is szüksége van gyakorlatra, amely a szerszámot használja. És a szívnek, amely a kezet irányítja.

A fogorvosnál A fogorvosok munkáját is befolyásolja a hold állása. Ha egy fogorvost érdekel, hogy utánajárjon ennek a befolyásnak, elég egy egyszerű teszt. Először ki kell halásznia a betegkartonokból minden olyan esetet, amikor egy tömés, korona

vagy híd megmagyarázhatatlan okokból megint túl hamar kiesett/leesett, mondjuk a behelyezést követő három éven belül. A naptárak alapján aztán készíthet egy mutatót: balra beírja az összes esetet, amelyeknél a felhelyezés növő holdkor történt, jobbra pedig azokat, amelyek fogyó holdkor. Biztos, hogy az eredmény magáért beszél. Ha lehetséges, a koronát és a hidat mindig fogyó holdnál ajánlatos felhelyezni. A foghúzásnál is érdemes ügyelni a fogyó holdra, főleg, ha bölcsességfogról van szó, amely olykor szinte műtétet igényel. Ha lehetséges, el kell kerülni a levegő jegyeit (ikrek, vízöntő, mérleg). Állkapocsműtétek esetén a bika jegye kedvezőtlen. Természetesen nem mindig egyszerű ügyelni a helyes időpontra, nemhogy a rendelés menetét a hold ritmusához igazítani. Talán segítségére lehet még ebben a témában egyik-másik utalás ennek a fejezetnek a végén.

A hold állatövben való állása, valamint a test és az egészség kölcsönhatása
A hold két-három napos tartózkodása a tizenkét állatövi jegy valamelyikében mindig másféle erőket kelt életre, amelyek az eleven világban mindenhol érezhetők, és a testünket is észrevehetően befolyásolják. Ezen erők elvét, kiindulópontját és hatását nem túl nehéz leírni, ezenfelül azonban van bizonyos "színezetük", amit nem könnyű szavakba foglalni – valami olyasmi, ami szellemi-lelki hangoltságunk színezetét változtatja meg, mint egy zenei akkord, amely távolról cseng, és csak akkor hallható, ha hallani akarjuk. Az alábbi oldalakon, az állatövi jegyek szerint rendezve, összefoglalást adunk a mindenkori impulzusokról és jelentőségükről az egészség szempontjából. Az egyes állatövi jegyek testi befolyási területei Jegy Kos Bika Amire hat fej, agy, szem gége, beszélőszervek, fogak, állkapocs, tarkó, mandula, fül Ikrek váll, kar, kéz, tüdő Rák mellkas, tüdő, gyomor, máj, epe Oroszlán szív, hát, rekeszizom, vérkeringés, ütőerek Szűz emésztőszervek, idegek, lép, hasnyálmirigy Mérleg csípő, vese, hólyag Skorpió nemi szervek, húgyvezeték Nyilas comb, visszerek Bak térd, csontok, ízületek, bőr Vízöntő lábszár, visszerek Halak lábfej, lábujjak Az alapszabályok a következők: • Minden, amit annak a testtájnak a jólétéért tesz, amelyet az a jegy ural, amin a hold éppen átkel, kétszer olyan jótékonyan hat. Kivéve a sebészi beavatkozásokat. Rendszer érzékszervek vérkeringés mirigyrendszer idegrendszer érzékszervek vérkeringés mirigyrendszer idegrendszer érzékszervek vérkeringés mirigyrendszer idegrendszer

• Minden, ami nagyon megterheli vagy igénybe veszi, azt a testtájat, amelyet az a jegy ural, amit a hold éppen átszel, kétszer olyan kártékonyán hat. A sebészi beavatkozásokat ezeken a napokon, ha lehet, mellőzni kell, kivéve természetesen a sürgős műtéteket. • Ha a hold éppen növőben van, amikor áthalad a jegyen, akkor minden, építőanyagok bejuttatására és a jegy által uralt szervi területek erősítésére szolgáló intézkedés sikeresebb, mint fogyó holdkor. Ha a hold éppen fogy, akkor minden, az adott szerv kitisztítására és méregtelenítésére szolgáló tevékenység sikeresebb, mint növőben lévő hold idején. Ilyenkor nem az alkalmazás eseti formája – gyógyszer, masszázs, torna, vízterápia stb. – számít, hanem a végső szándék, amit el akarunk érni vele. Növő holdban októbertől áprilisig Fogyó holdban áprilistól októberig Kos Színezet: a kos törekszik és akar – időnként türelmetlenül, "fejjel a falnak". Most csörögnek a láthatatlan láncok, kevésbé tűri meg őket az ember. Kezdetüket veszik a dolgok, a közvetlen út tűnik a legjobbnak. A kos jegyével a fej régiójában veszik kezdetüket a testre való befolyások. Aki különösen hajlamos a migrénre, az gyakran megérzi a holdhónap egykét kosnapját. "Gyakran megfigyelhettem, hogy sok embert, főleg nőket kínoz ezekben a napokban heves fejfájás. Gyakorta maguk is hozzájárulnak a kos-napok előtti viselkedésükkel a fejfájás kialakulásához. Tehetségük van ahhoz, hogy röviddel a kos-napok előtt fontos dolgokat, házimunkákat és határidőket halasszanak el, míg végül éppen a kos napján szakad rájuk minden. Figyelje meg saját magát, és próbálja meg a kos-napokat olyan távol tartani a stressztől és a nyomástól, amennyire csak lehet." A migrén megelőzésének másik jó módszere az, hogy a kos-napokon sok tiszta vizet iszunk, és lemondunk a kávéról, a csokoládéról és a cukorról. Ez a tanács – mint olyan gyakran – csak azokon az embereken segít, akik már megtanultak saját testük jelzéseire hallgatni. Aki beszéli ezt a nyelvet, az világos képet alkothat mindenről, ami testének hasznára vagy kárára van.

Gyógyszerek, teák és kenőcsök ezrei léteznek, ezrével vannak jóindulatú tanácsok, amelyek közérzetünknek ugyanazon a rendellenességén segíthetnek. Ebben nincs semmi kivetnivaló, ám ha "belehallgatok" saját magamba, akkor ezek közül a szerek közül egyetlenegy is tökéletesen elegendő. Mégpedig az, amelyik nekem segít. Egyik gyógyszer sem csak "jó" vagy csak "rossz". Az egyes emberen múlik, hogy végső soron mi segít rajta. Ehhez azonban feltétlenül "érzékre" van szükségem saját magam iránt, gyakran nem elég a szakemberek véleménye. Ezt az érzéket sajnos túl gyakran csak betegség és szenvedés árán lehet megszerezni. "Akinek nincs ideje a saját egészségére, annak kell hogy legyen ideje a betegségére." Éppen a krónikus betegségben szenvedő emberek tennének jót azzal, ha tanulnának a betegségükből, ahelyett, hogy "az orvostudomány karjaiba" omlanak, és "kezeltetik" magukat. Annak belátása, hogy az egész testet kell kezelni, és hogy más életmódra van szükség, jobb, mint a tünetek legyőzése. Ha az ember ezt belátja, akkor megelőzheti a kos-napok fejfájását, és ezzel sokkal többre megy, mint az, aki nem látja be, és megiszik öt liter vizet fejfájás ellen, aztán várja, hogy segít-e. Nem fog használni neki. Barátainkon már sokszor segített ez a "recept", végső soron azonban ez is csak egy javaslat. Nem lehet általánosítani. A kos jegye a szemre és az agyra is hat. Alapjában a kos nem jelent sem jó, sem rossz napot a fej területe szempontjából. Attól függ, hogy mit teszünk. A gyulladt vagy fáradt szemre alkalmazott borogatás kos-napokon nem tévesztheti el a hatását. Azok a gyógynövények, amelyek a szempanaszokra gyakorolt jótékony hatásukról ismertek, ezen a napon fokozott erőt fejtenek ki (többek között a szemvidító). Tartalékul fogyó holdnál érdemes szedni, és fogyó holdnál megszárítani és eltenni. A kimerült szemre régi, jól bevált módszer a lehunyt szemhéj nyállal való megnedvesítése, reggel, éhgyomorra, reggeli előtt, és csakis fogyó holdkor. A szemsérülések (nem lehet kiválasztani az idejüket) és a túlerőltetés ilyenkor jobban ártanak, mint a mérleg jegyében, hogy csak egy példát említsünk. Ha lehet, tegyen valami jót a szemével ezen a napon. Márciusban, áprilisban, szeptemberben és októberben különösen kritikusak a kos napjai. Mindenkinek, aki gyakran szenved fejfájásban vagy akinek érzékeny a feji régiója, ajánlatos a lehető legnyugodtabban szerveznie ezeket a napokat. A fejműtéteket is kerülni kell. Rendkívül rosszak a kos napjai októberben, mert olyankor közvetlenül holdtöltére esnek.

Növő holdban novembertől májusig Fogyó holdban májustól novemberig Bika Színezet: "realizmus" uralkodik, az anyagi biztonság válik értékké. Köny-nyebb kitartónak lenni, a gondolatok és a reakciók lelassulnak. Nyakasság. Makacsság. "Az arabok fehér lova sebes, mint a szél, de a teve éjjel-nappal üget a sivatagban." Ha a hold belép a bika jegyébe, erősebb befolyás éri a nyak területét. Ezt megint csak úgy kell érteni: a jó befolyások különösen jó hatással vannak, a kedvezőtlenek különösen rosszal. Mondjuk egy fiatalember heteken át sétautakat tesz nyitott autójával a szép meleg időben, és élvezi az utazás szelét. Egy szép napon szó szerint a "derült égből villámcsapásként" estére megmerevedik a nyaka, napokig borogatnia kell, és úgy érzi magát, mint egy öregember. Vagy hirtelen megfájdul a torka, és ugyanakkor észreveszi, hogy az iskolatársai, a szomszédai vagy a kollégái is reszelős hangon beszélnek és bekötött nyakkal járnak-kelnek, pedig a torokgyulladás és a megfázás nem mindig ragályos. Sokkal inkább a bika "dobása" ez. Ami természetesen – mint minden más jegy esetében is – nem azt jelenti, hogy "muszáj" elkapni a torokfájást. De nagyobb a torokgyulladás veszélye. A különböző állatövi jegyekben ható erőkről szóló információk értékes adalékokkal szolgálhatnak a megelőző intézkedésekhez. Aki ivott már a bika napján rekedtség vagy mandulagyulladás elleni teát, az tudja, hogy milyen jó hatással lehet egy egyszerű tea. A torokgyulladás elleni egyéb gyógyszerek is rendkívül jól hatnak ezeken a napokon. A bika a beszélőszervekre, az állkapocsra, a fogakra, a mandulára, a pajzsmirigyre, a tarkóra, a hangra és a fülre is hat. Gyakorlatlanok számára egy bika-napon tartandó beszéd kínná válhat, és rekedt krákogással végződhet. Főleg a hideg bika-napokon nem ajánlatos fedetlenül hagyni a fület. Ilyenkor sokkal érzékenyebb a huzatra és a zajra. A bika napjain megelőzhetjük a fülfájás egyes fajtáit, ha orbáncfűolajat cseppentünk a fülünkbe, főleg, ha az olajnak szánt orbáncfűvirágokat a bika jegyében szedtük.

Növő holdban decembertől júniusig Fogyó holdban júniustól decemberig Ikrek Színezet: a szellem élénkké és sokoldalúvá válik, nagy ugrásokkal mozog. Egy lehelet is eltérítheti az iránytól. Az erők elágaznak, és minden zugba behatolnak. A köszvényszerű reumatikus bántalmak a váll környékén ilyenkor különösen megkívánják a megfelelő kenőcsöket, esetleg olyan füvekből elkészítve, amelyeket ikrek vagy bika idején szedtünk. A hűvös időben viselt túl könnyű ruházat viszont arra ösztönözheti a testét, hogy kellemetlen módon hívja fel magára a figyelmet. Az ikrek napjai mindig alkalmasak arra, hogy a vállövet valami jó dologban részesítsük. A célirányos torna csodaszerként hathat – ünnep a vallanak. Igaz, az izomláztól ezért még nem menekül meg feltétlenül. Egyébként nem rossz jel, mert a test azt közli vele, hogy a méregtelenítéssel van elfoglalva. A tüdőt már némileg befolyásolják az ikrek napjai, míg a rák erősebben is érinti. A célirányos légzőgyakorlatok már ilyenkor is nagyon hasznosak. A reumás betegeknek gyakran vannak panaszaik az ikrek napjain, ám ez gyakran azért fordul elő, mert az ikrek jegye szívesen megváltoztatja az időjárást. Ez nem csupán a napsütés világosan látható esőbe való átfordulását vagy ennek fordítottját jelenti. A klíma változása sokféle módon megy végbe. Erről éppen a bajorok tudnának mesélni: ők tudják, hogy mit jelenthet a közérzetnek az erős déli szél. De az egész világon vannak meleg, a keringést megterhelő, hangzatos nevű szélrohamok (sirokkó stb.). Növő holdban januártól júliusig Fogyó holdban júliustól januárig Rák Színezet: az érzelmek elmélyülnek és súlyossá is válnak. A benső színesebb lesz, mint a külső, a talaj inog. Könnyebb az áldozat. Sűrű, szélesre táruló növekedés. Az az erő, amely a rák-napok alatt hat, az általános közérzetet gyakran könnyű nyugtalanságba taszítja. Ilyenkor erőteljesebb túlsúlyban van a mellkasra ható befolyás, mint a többi állatövi jegyben. A rák jegye ugyanígy "uralja" a májat, és

gyakran elég egy átvirrasztott éjszaka, hogy másnap teljesen megtörtnek érezzük magunkat, mert a májnak túl sok volt a dolga. Ha érzékeny a mája és az epéje, a tüdeje vagy a mellkasa, akkor használja ki a rák napjait arra, hogy valami jót tegyen ezekkel a szervekkel. A rákban alkalmanként a gyomor is megbolondul (böfögés, gyomorégés). Ezért ajánlatos ilyenkor a könnyű koszt. Július havától a következő januárig a rák napjai mindig fogyó holdra esnek, azután egy fél évig növő holdra. Emlékezzen csak vissza: fogyó holdkor kitisztul az ember. Növő holdkor lehetőleg valami jót kell adni. A gyomor és a máj számára ez azt jelenti, hogy a gyógyulásra és a mérgező anyagok kitisztítására nyártól télig nagyobb esély van, mint téltől nyárig. Aki reumában szenved, annak nem ajánlatos a rák (vízjegy) napján az ágyneműjét az ablakpárkányon vagy az erkélyen szellőztetnie. A nedvesség ott marad a tollak között, és huzatot érzünk egész éjjel. Növő holdban februártól augusztusig Fogyó holdban augusztustól februárig Oroszlán Színezet: az izmok dagadnak, határozottság uralkodik, az ember "összeszedi a bátorságát". A határok valamennyit veszítenek élességükből, könnyebben legyőzhetőnek látszanak. A kockázat öröme, kiszárító tűz. Az oroszlán-impulzus a vérkeringést "fakasztja dalra". Aktívabb, mint egyéb napokon. A hát ilyenkor néha jobban fáj, a szív pedig nemritkán kissé bolondul ver. Az oroszlán napjaiban mindenképpen gondot okozhatnak az álmatlan éjszakák, ám a szűzig többnyire megint elmúlik az egész. Lehetőleg kerülni kell az oroszlán napjaiban mindent, ami túlterhelheti a szívet és a keringést. Természetesen nem az egészséges emberek normális testi tevékenységeiről van szó. A szívbetegek néha már a rák jegyében is érzik, hogy közeledik az oroszlán. Főleg nekik kell ilyenkor kitérni a megerőltető utazások és tervek elől. Egyes gyakorlatlan hegymászók az oroszlán napján szuszognak fel a csúcsra, bár problémájuk van a keringésükkel vagy a szívükkel. Éppen az oroszlán napjain kellene lemondaniuk a megerőltető kirándulásokról. Bár az emésztőszervek terén a szűz jegye "illetékes", aki azonban ezek gyógyulására és erősítésére gondol, már ilyenkor el kellene kezdenie tenni ennek érdekében. Az oroszlán ráadásul nagyon jó nap a szívre és a keringésre ható

gyógynövények gyűjtése szempontjából. Növő holdban márciustól szeptemberig Fogyó holdban szeptembertől márciusig Szűz Színezet: a logikusan indokolható cél szentesíti az eszközt. Apró, késleltetett, megfontolt lépések, szinte már pedánsán. Először vizsgálódni, azután cselekedni. Elválasztani és felbontani a feltárás szándékával. A szűz napjainak különleges ereje az emésztőszerveken válik észrevehetővé. Éppen az érzékeny embereknek támadnak ilyenkor gyakran emésztési problémáik. A megfelelő segítő étrend különösen ajánlatos ezekben a napokban, legalábbis a nehéz vagy zsíros ételekről érdemes lemondani. A szűz napjain szedett gyógynövények nemcsak a gyomorra hatnak jótékonyan, hanem a vérre, az idegekre és a hasnyálmirigyre is. Főleg a vértisztító tea, mondjuk szűz-napon szedett csalánból, nem tévesztheti el jótékony hatását. A téli tartalékot csak szeptemberben ajánlatos eltenni (zsenge növényeket, amelyek a kaszálás után újra kinőttek), amikor a hold a szűz jegyében éppen fogy. Az ilyen tea rendkívül jót tesz a megnagyobbodott hasnyálmirigynek. Növő holdban áprilistól októberig Fogyó holdban októbertől áprilisig Mérleg Színezet: a művészi uralkodik, de a határozatlanság is. Gyengéd tapintat, marakodás nélkül. Ingázás az egyensúlyig. A csípőtájék, a hólyag és a vese a mérleg napjain különösen érezhetővé válhat. Könnyebben kerül sor ezekben a napokban hólyaghurutra és vesegyulladásra. Főleg a hólyag és a vese tájékának melegen tartására ügyeljen. A kövön vagy nedves fűben való ülés ilyenkor méreg. Jó módszer, ha délután 3 és 5 óra között sokat iszunk, hogy jól átmossuk a hólyagot és a veséket. A céltudatos torna szintén nagyon jót tesz a csípőtájéknak.

"Gyakran megkérdezik tőlem, hogy mikor szabad csípőműtétet végezni a hold állása szerint. A megfelelő időpont a fogyó hold. Az április és október közötti hónapokban például fogyó holdnál sohasem fordul elő a mérleg jegye, azaz mindkét feltétel kedvező. Ezenkívül soha nem állhat az a jegy a naptárban, amelyik éppen az illető testrészt uralja. Ha esetleg csak október és április között ér rá, akkor kerülje a fogyó holdban a mérleg jegyét." Növő holdban májustól novemberig Fogyó holdban novembertől májusig Skorpió Színezet: "Értékesek az alkalmak, és az idő éles kard." Nehéz az elfogadás. Az erő mélyre hatol, kiváj és kutat. Csalogat a sötét. Egy állatövi jegy sem hat olyan erősen a nemi szervekre, mint a skorpió. A cickafarkas megelőző ülőfürdők ilyenkor segíthetnek egyes női bajokon. A leendő anyáknak mindenféle megerőltetéstől ajánlatos tartózkodni a skorpió napjaiban, mert ilyenkor könnyebben bekövetkezik a vetélés, főleg ha a hold növőben van. A skorpió idején a húgyvezeték is rendkívül érzékeny, és hálás a pozitív hatásokért. A hideg láb és a nem kellőképpen melegen tartott medence- és vesetájék ezekben a napokban könnyen hólyag- és vesegyulladáshoz vezethet. Aki reumában szenved, jobb, ha skorpió-napon (vízjegy) nem szellőzteti az ágyneműjét kint az ablakpárkányon vagy az erkélyen. A nedvesség a tollakban marad. Minden gyógynövény, amit skorpiókor szedünk, nagyon kedvező hatást fejt ki. Szerezze be az összes párnára való gyógynövényt még május/júniusig. Akkor éveken át örömét lelheti benne. Csak a gyógypárnák megtöltését ne végezze skorpiókor, mert erre a vízjegy a nedvesség miatt nem igazán alkalmas. A skorpió-napok kedvezőek a gyógynövények vetésére is.

Növő holdban júniustól decemberig Fogyó holdban decembertől júniusig Nyilas Színezet: a jövő fontosabbnak tűnik a jelennél és a múltnál, a nagy fontosabb, mint a kicsi, az összekötés fontosabb, mint az elválasztás. A nagyvonalúság uralkodik, de a pátosz is. A lépések meghosszabbodnak. A nyilas a csípőre, a medencére, a bélre, a keresztcsontra és a combcsontokra hat. Főleg az isiász, a visszerek és. a combok hallatnak magukról a nyilas napjaiban. Gyakran még a keresztcsonttól a combig is jelentkezik fájdalom, mert a nyilas szereti megváltoztatni az időjárást, ahogy az ikrek is. Rendkívül jótékonyak a masszázsok, amelyek fellazítják az izomgörcsöket. Másrészt viszont az edzetlen test már néhány órás egyszerű hegyi túrákat is megérez a combjában. Nem ajánlatos tehát a nyilas-napokon edzés nélkül túl hosszú kirándulásokat tenni. Ha a szülők gyermekeiket éppen a nyilas napján viszik először magukkal hosszabb kirándulásra, sőt esetleg ezt még erőltetik is, az hosszú időre elveheti a gyerekek kedvét a túrázástól. Növő holdban júliustól januárig Fogyó holdban januártól júliusig Bak Színezet: a levegő átlátszóvá válik, a gondolkodás világossá és komollyá, egyenes vonalúvá, kevésbé mozgalmassá. "Aki mindig törtetve fáradoz..." A bak napjain általában a csontok és különösen a térd szükségtelenül nagy megerőltetésének lehetnek következményei. A nyilashoz hasonlóan ilyenkor sem szabad hosszabb szünet után kezdőként hegyi túrára vagy síelni menni. A síparadicsomok sebészei és ortopédorvosai pontosan tudják, hogy mikor szeli át a hold a bakot: bővíthetik térdműtétekben szerzett tapasztalataikat. A meniszkusz panaszokkal küszködő futballistáknak semmiképp sem szabad túlzásba vinni az edzést. Ilyenkor a térdet minden mozgás erősen igénybe veszi. Megelőzés vagy gyógyítás céljából nagyon jó szolgálatot tesznek ebben a két-három napban a

térdborogatások. Az összes többi csontot és ízületet is kényeztethetjük ilyenkor egy kicsit. Emellett ezek a napok mindenféle bőrápolásra is nagyon alkalmasak (lásd az V. fejezetben). Növő holdban augusztustól februárig Fogyó holdban februártól augusztusig Vízöntő Színezet: a szellem szökell, az intuitív gondolatok meghallgatásra találnak. Tűrhetetlenek a béklyók, még a képzeltek is. A vízöntő a lábszárra és a bokára hat. Vízöntőkor nem ritkák a visszérgyulladások. Itt az ideje, hogy valami jó visszérkrémet kenjünk a lábunkra, és felpolcoljuk. Aki hajlamos a visszérre, az jól teszi, ha ezekben a napokban mellőzi a hosszas állást, az egyszerű városjárás a vízöntő napjaiban rémálommá válhat. A taxisoknak ilyenkor általában több dolguk van. A visszérműtéteket nem ajánlatos vízöntőkor végezni. Növő holdban Fogyó holdban márciustól szeptemberig Halak Színezet: a köz java az önzés elé kerül. Elmosódnak a határok, könnyebb betekinteni a kulisszák mögé. A képzelet kiszínezi a világot. Álláspontok kerülése, talpnyalás. A kos a fejnél kezdett hatni erejével, a halak jegye a lábnál fejezi be. Ha követi a körforgás impulzusait, és lassanként saját magán is meg tudja figyelni őket, akkor többé nem kell állandó készenlétben lennie. Elegendő egyhavi körforgás, hogy testünknek céltudatosan megadjuk – föntről lefelé – azt, amire szüksége van, és hogy mindig különösen ügyeljünk a mindenkori gyenge pontokra. A halak a legjobb időszak a lábfürdőkre és a tyúkszemek kezelésére (de nem a kioperálásukra). A lábon található szemölcsöket a halak idején sikeresen lehet kezelni. Közben azonban feltétlenül érdemes ügyelni a fogyó holdra. Amikor a hold növőben van, megeshet, hogy a kezelés után három helyett hirtelen öt

szemölcs is megjelenik. A halak napjainak egyik különlegessége: minden, amit ezen a napon magunkhoz veszünk – az alkoholtól és a nikotintól kezdve a kávén és a gyógyszereken keresztül – sokkal, de sokkal intenzívebben hat, mint bármilyen más napon. Valószínű, hogy az összefüggés abban keresendő, hogy minden belső szerv a központi idegpályákon keresztül a talpban végződik, és ezért a halak napjaiban rendkívül érzékenyen reagál.

Az orvosokkal szembeni helyes magatartásról
Még nagy úttörő munkát kell elvégezni ahhoz, hogy az orvostudomány széles körben alkalmazhassa haszonnal a természet hosszú hullámú ritmusairól való tudást. Ez a munka nem annyira a kutatásban és a felfedezésben fog állni, mert a tudás nagyrészt már létezik. Sokkal inkább arról fog szólni, hogy legyőzzük az ellenállást – a sajátunkat éppúgy, mint környezetünkét. Ehhez bátorságra és türelemre van szükség. Természetesen már szervezési szempontból is lehetetlen, hogy például csak a megfelelő időpontra iktassunk be műtéteket. Ám sok esetben – például a súlyos műtéteknél, a megmagyarázhatatlan balsikereknél, a mély sebek elkerülésére stb. – fáradság nélkül lehetne igazodni a legmegfelelőbb időponthoz. Éppen ilyen esetekben alkalmazhatnák végre az orvosok a szabályokat. Az orvosoknak biztosan az is segít, ha utánajárnak a már elvégzett kezelések és műtétek dátumának saját kartonjaik alapján – ez az egyik legjobb módszer arra, hogy bizonyítékot találjanak a szabályok érvényességére. Vannak már olyan úttörők, orvosok és természetgyógyászok, akik teljesen készek arra, hogy figyelembe vegyék ezeket, és akiket tapasztalataik már immúnissá tettek mindenféle ellenállásra. Akik már nem lepődnek meg azon, ha például arra kérjük őket, hogy egy bizonyos időpontban végezzék el a vérvizsgálatot, vagy hogy az időpontokat halasszák el. Most még ők a kivétel, de ez a kezdet sokat ígér. Mi a teendő tehát, ha ön a saját tapasztalatai alapján lassan bizalmat szerzett e szabályok iránt, orvosa azonban még semmit sem tud a ritmusokról, és időben kedvezőtlen beavatkozást akar végrehajtani, vagy bármilyen más tevékenységet, de kedvezőtlen időpontban? Megint csak az ön megérzésén múlik. Ha úgy érzi, hogy az orvosa meghallgatja az időpont áthelyezésének okait, akkor egyszerűen felolvashatja neki Hippokratész mondatát – "Ne érintsd vassal a testnek azt a részét, amelyet az a jegy ural, amit a hold éppen átszel" –, vagy utalhat a könyvnek arra a fejezetére, amelyik az ön esetére illik. Az ilyen orvosok vannak többségben, tehát mindenképpen lehet vállalni a kockázatot. Ha az orvos mégis elutasítaná a halasztást, akkor az még távolról sem ok arra, hogy másik orvost keressen. Kérje meg, hogy pontosan indokolja meg az elutasítást, és saját maga csak azután döntsön. Az időpontegyeztetés "nehézségeit" mindamellett nem kell elfogadnia azonnal mint okokat. Ezek gyakran csak ürügyek arra, hogy ne kelljen behatóbban foglalkozni a természet ritmusaival.

Ha kétségtelenül megbizonyosodott afelől, hogy az orvosa aligha tanúsít megértést időpont-változtatási kívánságának valós okai iránt – sajnos ilyen is van –, akkor nem rossz ötlet jól kitalált, elfogadható kifogásokkal előállni. Fölösleges ilyenkor a rossz lelkiismeret, végül is valami nagyon értékes dologról, azaz a saját egészségéről van szó. Tartsa szem előtt: az orvos mindig csak abban segíthet, hogy saját magán segítsen. Mélyen legbelül ön tudja a legjobban, hogy mi a jó önnek, és mi nem. Gyakran panaszainak okát is pontosan ismeri, mert általában úgy aratunk, ahogy vetettünk. Sokan csábultak arra a tévútra, hogy félrenéznek vagy csak túl kényelmesek, és saját betegségükért minden felelősséget az orvosra hárítanak. Ilyen beállítottsággal túl sokat kívánunk az orvostól. így nem tud igazán segíteni, hanem jó esetben is csak rövid távon.

III A hold ritmusai a kertben és a természetben
Az ember törékeny és hajlékony, amikor világra jön. Amikor meghal, kemény és merev. A zöld növények lágyak és tele vannak életnedvvel. Amikor meghalnak, hervadtak és szárazak. Ezért a merev és hajlíthatatlan a halál tanítványa. A lágy és hajlékony az élet tanítványa. így a hadseregek rugalmasság nélkül soha nem nyernek csatát. A fa, amely rugalmatlan, könnyen eltörik. A kemény és erős elvész. A lágy és hajlékony fennmarad. (Lao-ce)

S

zámos ok szól amellett, hogy a kertben, a mező- és erdőgazdaságban újból visszatérjünk a hold állatövben való korának és állásának figyelembevételéhez. A legfontosabbak közé tartozik, hogy a hold ritmusainak segítségével eltávolodhatunk a vegyi irtó- és fertőtlenítőszerek, valamint a műtrágyák túlzott alkalmazásától, és ismét visszatalálhatunk a természet természetes és dinamikus egyensúlyához. A jövő kertművelésének és mezőgazdaságának nem lesz más választása, mert az ember nem zsákmányolhatja ki korlátlanul a természetet. Akkor miért ne kezdjük el azonnal? "Nemrég Hamburgból Münchenbe repültem, csodálatos idő volt, és az ablaknál ültem. Nem tudtam levenni a szemem a tíz kilométerrel alattam lévő földről. Úgy tűnt, nincs egy talpalatnyi hely sem, amit ne használnának, művelnének, amin ne állnának épületek, vagy ne szelnék át utak. Ha pedig nagyobb, összefüggő erdőrészt láttam, akkor biztos, hogy a kellős közepébe egy kavicsbánya vagy valamilyen más építmény ékelődött. Azt gondoltam: milyen szép is lenne, ha megint meg tudnánk tanulni úgy bánni a természettel, hogy ez a látvány csak jó érzéseket keltsen." Valószínűleg manapság még nem nyerne díjat egy mezőgazdasági kiállításon a beoltatlan, a természet ritmusával összhangban termesztett alma. Ám az "optika" szinte minden tekintetben a divatos ízlés kérdése, és így átmeneti kortünet. A

régi közmondás így szól: "Sokan éheznek, mert nem tetszik nekik a tányér színe, amin felszolgálják az ételt." A vadon nőtt alma talán nem "szép", de százszor annyi élet és erő van benne, mint a viaszréteg mögé rejtett "kényszerérett" ültetvényi almában. Korunkban az "egészséges" gyakran egyet jelent azzal, hogy "steril, csíramentes". Hogyan alakulhatna ki immunrendszerünk védekezőereje, ha minden munkától megfosztják, ha megtagadják tőle a szükséges edzést? Ez éppúgy érvényes a növényekre (zöldségre, gabonára, gyümölcsre) és életerejükre, amit mi hasznosítani akarunk. Napjaink számos emésztési rendellenessége és a belőlük következő sok más betegség erre a belül halott élelmiszerekből álló "egészséges" táplálkozásra vezethető vissza. A csíramentes táplálék steril, terméketlen táplálék. Némelyik betegség esetén bizonyára ajánlott, de az egészséges ember számára a betegség útját egyengeti. A természet általános körforgására beláthatatlan következményekkel manapság milliókat adnak ki a nemesítés és a géntechnika kutatására azért, hogy úgy változtassák meg a növényeket, hogy parancsra tegyék azt, amit a helyes ültetési, ápolási és betakarítási időpont megválasztása esetén amúgy is megtennének. A helyzet a századforduló táplálkozástudományának "jó szándékára" emlékeztet: megfigyelték, hogy bizonyos tápanyagok bejutnak a testbe, aztán változás nélkül kiválasztódnak. "Ezek tehát fölöslegesek", hangzott az ítélet, az anyagokat "nyomelemeknek" – halott súlynak – nevezték, és elkezdték megszabadítani tőlük az élelmiszereket, és "készételeket" előállítani. A következmények ismeretesek. A postapapagáj Egy férfi keresztezte a postagalambot a papagájjal, hogy utódai el tudják mondani az üzenetet, ahelyett hogy egy darab papírt kellene cipelniük. Ám a madárnak, aki a kísérlet eredménye volt, órákra volt szüksége egy olyan úthoz, ami normális esetben csak néhány percig tartott volna. – Mi tartott fel? – kérdezte a férfi. – Hát, olyan szép nap volt – mondta a madár –, inkább gyalog mentem. A tudománynak és a technikának köszönhetjük azt a meggyőződést, hogy segítségükkel megoldható az összes probléma, még azok is, amelyek nélkülük egyáltalán nem is léteznének. Olyan nagyok voltak a sikerek: nőtt a termés,

eltűntek a kártevők, úgy tűnt, korlátlan lehetőségek tárulnak fel. Lassacskán azonban fel kellett ismerni, hogy a kizsákmányolás nem a bölcsesség netovábbja. Könyvünk egyik célja az, hogy hozzájáruljon a bölcsesség és a józan ész jogaiba való visszahelyezéséhez a kiskertben, a mezőgazdaságban és a természetben. Nem arról van szó, hogy szidjuk a vegyészetet és az élelmiszeripart, a mérgeket és a vegyszereket, mert ezek az iparágak életünkben fontos célokat töltenek be. Ahol viszont az egyes ember megbízik a vegyészetben, és termékeit alkalmazza, csak rá hagyatkozhat. A kérdés: "Mit tehet az ember egymagában?" – csak a tétlenség és a rezignáció kifogása. Egyetlen ember jóakarattal és jó gondolatokkal egy egész városrészt elláthat inspirációval, életkedvvel és erővel, még akkor is, ha nem lép nyilvánosan színre (sőt gyakran éppen ezért). Ha ön azok közé az emberek közé tartozik, akik legalább a saját gyümölcsüket, zöldségüket és gabonájukat nem akarják megmérgezni, akkor az alábbi oldalakon sok ötletet talál, amelyek megkönnyítik a vegyszerekről való lemondást. Az, hogy lehetséges kert- és földművelés a mérgek felhasználása nélkül és a "genetikai" manipulációk képtelensége nélkül, több, ugyanannyi vagy egy kicsit kevesebb terméssel és a termények sokkal jobb minőségével, ma sokan tudják – azok is, akiknek közük van hozzá. Olyan sok a bizonyíték: gyümölcsök, amelyek csak a nap erejét hordozzák, ami színüket adta, gabona, amiben megízlelhetjük, mit jelent a föld és az ég közötti összhang, zöldség, amely ezt a harmóniát a testünkbe szállítja, föld, amely készségesen megajándékozott bennünket ezekkel évszázadokon át mérgek és műtrágyák nélkül. Talán saját tapasztalatai is a segítségére lesznek. Majdnem mindenki, akinek valami köze van a kerthez és a természethez, átélt már olyan dolgokat, amelyek, ha jobban megnézzük, tulajdonképpen megmagyarázhatatlanok: eltérő időkben teljesen ugyanolyan feltételekkel vetünk, ültetünk, öntözünk, átültetünk, trágyázunk, aratunk és raktározunk – teljesen különböző eredménnyel. Egyszer kemény "feje" lesz a salátának, másszor szárba szökken, kivirágzik, magot hoz és használhatatlanná válik. Egyszer a legszebb répákat takarítjuk be, míg a szomszéd, ugyanabból a veteményből, ugyanolyan időjárási feltételek mellett és ugyanazon a talajon egyáltalán nem elégedett az eredménnyel. Aztán a saját termésünket támadják meg ismét a kártevők, míg a szomszédét nem háborgatják. Vagy a gabonamező szélén egy keskeny sáv sokkal jobban nő, mint a terület többi része. Néha a krumpli föld feletti része óriásira nő, maga a termés viszont visszamarad, máskor a krumpli zöldje satnya, viszont a közmondásos "legkövérebb krumplit" szedhetjük. Néha évekig eltart a meggylekvár, aztán a penész rövid idő alatt tönkreteszi a legszebb gyümölcsöket, bár mindent

ugyanolyan feltételek mellett tettünk el. Az időjárás, a vetemény vagy a talaj minősége szenvedi meg gyakran, hogy a megmagyarázhatatlant mégis valahogyan kezelni akarjuk. Lehet, hogy ez sok esetben meg is felel, de sokkal gyakrabban csak az a baj, hogy nem ügyeltünk a munkához megfelelő időpont megválasztására. Talán már önnek is feltűnt, hogy egy saláta- vagy káposztaágyásban vagy minden növény a magasba nő, vagy mindegyik "fejesedik". Soha nem található meg egy ágyasban egyszerre mind a két állapot. Ez szinte sohasem a veteményen múlik, annyi biztos. Ha egyszerűen abbahagyjuk az oltást és a trágyázást, és már csak a hold ritmusaihoz igazodunk, az biztosan nem fog a kívánt eredménnyel járni. Ehhez földjeink túlságosan el vannak kényeztetve, az átálláshoz türelemre van szükség. De lépjen nyugodtan a tettek mezejére: meg fogja jutalmazni az a tudás, amit ön előtt évezredek óta kipróbáltak és hasznosítottak. Ebből semmi sem "új", csak a technikai haladás csábított bennünket arra a feltételezésre, hogy megengedhetjük magunknak, hogy háttérbe szorítsuk ezt a nagy értéket, vagy hogy teljesen hagyjuk feledésbe merülni. Bátorság: semmibe sem kerül, és a gyümölccsel, zöldséggel, gabonával dolgoznia úgyis kell. Ügyeljen a vetésnél, az ültetésnél és a betakarításnál az állatövi jegyekre és a hold állására, és akkor idővel a siker minden tekintetben kellemes meglepetést fog szerezni önnek. Akkor sem kell kételkednie, ha a határidőnaplók vagy az időjárási viszonyok keresztülhúzzák számításait, és megakadályozzák a "megfelelő időpont" figyelembevételét: meg fogja állapítani, hogy minden kerti és mezei munkára létezik több alternatíva – olyan időszakok, amelyek ugyanannyira vagy majdnem annyira alkalmasak. Minden esetben ügyeljen azonban arra, hogy ki kell térni a kedvezőtlen időpontok elől. Természetesen nem tárgyalhatunk itt minden egyes növényt és tulajdonságait, és ezzel nem is érnénk célhoz. Az elveket azonban könnyedén lehet a kerti és mezei munkára alkalmazni. "Az én elképzelésem arról, hogy miért írom le ezt a tudást, nagyon egyszerű. Ha örömét leli benne, olyan tudás birtokába juthat, ami egy életen át elkíséri, anélkül hogy állandóan útmutatókat és tanácsadókat kellene böngésznie – olyan tudás birtokába, amely vérévé válik. Ha nem is ezzel a tudással együtt nőtt fel, mint én, most itt az alkalom, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, és ez többet segít, mint példák ezrei egy könyvben. Néhány próbálkozás után gyorsan észreveszi, hogy milyen egyszerű az egész.

Talán továbbsegíti ebben személyes hozzáállásom ahhoz, hogy miért előnyös a gondolkodás megváltoztatása. Az első időket én is teljesen kiélveztem Münchenben, és gyorsan feledésbe merült a természetessel szembeni felelősség, mert úgyis »mindent« lehet kapni. Az árak olyan alacsonynak tűntek a jövedelmekhez képest. Csakhogy túl könnyen az lesz az ember benyomása, hogy nincs értelme semmilyen fizikai munkának, mert »olcsó« a zöldség és a gyümölcs. Amikor azonban hosszabb idő után hazamentem, és az otthoni salátát ettem, akkor egész pontosan észrevettem a fenséges különbséget. De akkoriban ez még nem volt számomra elég ok arra, hogy visszatérjek a természeteshez. Először az kellett, hogy megbetegedjek. Még akkor is megpróbálkoztam először minden mással, mielőtt tudatosodott bennem: így nem tudok és nem akarok élni. Újra megtanultam magamra vállalni a felelősséget a testemért, és megértettem, hogy csak akkor ehetek jó zöldséget, ha lehetőségem van arra, hogy hozzájussak. Megint bezárult a kör, és az esztelen gondolkodás éveit tanulási folyamatnak tekintettem. Mindenhez szükség van tehát tapasztalatra és felvilágosodásra. Ezért nem jelent nehézséget a városlakók számára sem, hogy bizonyos megfigyelések után megállapítsák, hogy a rövid távú siker nem az igazi. Feltétlenül meg kell tanulnunk újra vállalni a felelősséget, és nem hagyni, hogy a kényelmesség elvakítsa őket."

Az alábbi táblázat még egyszer összefoglalja a csillagjegyek impulzusainak legfontosabb tulajdonságait a kerti, mezőgazdasági és természeti munkákkal kapcsolatban – a különböző növényi részekre, a nap minőségére (lásd V. fejezet) és a fel- vagy leszálló erőre gyakorolt hatást, ami benne lakozik a jegyekben.

Minden állatövi jegy a növény más-más részére hat impulzusaival – a gyökerekre, a levelekre, a termésre vagy a virágokra. A táblázat és a mellékelt éves naptár segítségével helyesen értelmezheti az alábbi fejezet utalásait, és a kerti munkát a ritmusokhoz igazíthatja. Az egyes kerti és mezei munkák szempontjából kedvező időszakok figyelembevételével sok negatív befolyás elől kitérhet, és a siker örömforrássá válik.

Vetés, ültetés, palántázás
A kertben és a szántóföldön a munka dandárja többnyire tavasszal kezdődik az ásással és az azt követő vetéssel, ültetéssel, palántázással. E munkák megfelelő időpontja nagy jelentőségű a növények növekedése és érése, valamint a gyomokkal és kártevőkkel szembeni ellenállásuk szempontjából. A II. fejezetben arról volt szó, hogy mennyire befolyásolják testünket és egészségünket a növő és fogyó hold, a teli- és újhold, illetve a hold állatövben való állásának különféle impulzusai. A növényvilágban ezenkívül még a leszálló és felszálló hold különböző erői is szerepet játszanak, és bizonyos módokon hasznosíthatók – gyakran mint alternatívák, ha egy-egy kerti vagy mezei munka legkedvezőbb időpontja "kútba esik". A fel- és leszálló hold olyan elnevezések, amelyek kizárólag a hold állatövben való állására vonatkoznak, és függetlenek a holdfázisoktól. Sok palántázási és ültetési munka szempontjából jelentős időszak a leszálló hold körülbelül tizenhárom napos ideje. Leszálló hold: ikrek, rák, oroszlán, szűz, mérleg, skorpió (nyilas). Felszálló hold: nyilas, bak, vízöntő, halak, kos, bika (ikrek). Az ikrek és a nyilas jelentik azokat a csomópontokat, amelyekben a fel- és leszálló erők mindig irányt változtatnak – ahhoz hasonlóan, ahogy teli- és újholdkor rendeződnek át az erők. Az ikrekről és a nyilasról ezért néha nem lehet pontosan megállapítani, hogy le- vagy felszálló jegyek-e. Ha tehát az alábbi oldalakon gyakran lesz szó a leszálló holdról, akkor ne felejtse el, hogy semmi köze a fogyó holdhoz. Ha viszont alaposan megnézi a függelékben található naptárt, akkor megállapíthatja, hogy a két ritmus metszheti és kölcsönösen befolyásolhatja egymást. A holdfázis megválasztása Testünk fogyó holdkor odaadásra, energiaátadásra, aktivitásra rendezkedik be, növő holdkor belélegzésre, tervezésre, védelemre és erőgyűjtésre. A földdel épp fordítva áll a helyzet: Fogyó holdnál a nedvek inkább a gyökérbe vándorolnak, a föld befogadásra kész, belélegzik, növő holdnál viszont a nedvek inkább felszállnak, a föld feletti növekedés, a kilélegzés van túlsúlyban.

Ez az "ellentétes" ritmus képezi sok kerti és mezei munka szabályának alapját. Mielőtt azonban rátérnénk a vetés, ültetés és palántázás szabályaira, minden bizonnyal hasznos, ha röviden kitérünk az újra művelendő ágyas tavaszi felásására, hiszen ez a munka mindig megelőzi a beültetést. Tavasszal minden ágyast háromszor ásson fel! Először oroszlán idején, növő holdkor, azután a bak idején, fogyó holdkor, végül harmadszor – ismét leginkább fogyó holdkor. A harmadik alkalom időpontja azonban már nem olyan fontos. Az oroszlán jegye tavasszal éppen megfelelő módon mindig növő holdnál, a bak jegye mindig fogyó holdnál fordul elő. Hogy miért működik ilyen jól ez a szabály, arra később még részletesen kitérünk, elöljáróban csak annyit: ha növő holdnál gyomlálunk oroszlán idején, akkor minden föld alatt megbúvó gyomnövénymag lendületbe jön, minden kinő és kicsírázik. Ugyanez a munka, ha fogyó holdkor, a bak jegyében végezzük, gondoskodik arról, hogy a gaz eltűnjön, és szinte soha többé ne térjen vissza, mert nem maradnak magvak a földben. Ha ehhez a szabályhoz tartja magát az ásás során, akkor a legjobb feltételeket teremti meg ahhoz, hogy az alábbi javaslatokat is hasznára fordíthassa. A palántázás, ültetés és vetés alapszabálya a következő: A föld fölött növekvő és fejlődő növényeket és zöldségféléket növő vagy ehelyett leszálló holdnál kell elültetni vagy elvetni. A föld alatt növő zöldség akkor fejlődik jól, ha ügyelünk arra, hogy a vetés vagy az ültetés napja fogyó holdra essék. Ha ez időben nem lehetséges, akkor helyette választhatunk leszálló holdra eső időpontot is. A mellékelt naptár segítségével nem okoz nehézséget e holdfázisok kikeresése úgy, hogy közben ügyelünk a csillagjegyekre is. A csillagjegy megválasztása Ami a megfelelő csillagjegy megválasztását illeti, ez attól függ, hogy milyen igényt támasztunk a növénnyel szemben, hogy melyik részének szeretnénk biztosítani a legnagyobb esélyt a fejlődésre. • A paradicsom például termés, nem pedig levél, gyökér vagy virág. Válasszon tehát a paradicsom vetéséhez vagy ültetéséhez termésnapot – kost, oroszlánt, nyilast.

• A leveles zöldségek (spenót, zöldhagyma stb.) ültetésére és vetésére az a legjobb alkalom, ha a naptárban levélnap áll – rák, skorpió, halak. A fejes saláta ültetésekor vagy vetésekor emellett mindig fogyó holdnak kell uralkodnia. • Ugyanez az elv érvényes a gyökérzöldségekre, például a zellerre, a répára, a hagymára vagy a retekre. Ezek esetében valószínűleg nem értékelné nagyra a szép virágokat vagy a lédús, magasra szökő levélzetet. Válasszon tehát gyökérnapot – ilyen a szűz, a bika, a bak. Kivételt képez a burgonya: igaz ugyan, hogy ültetésére a fogyó hold felel meg, de nem szabad túl közel esnie az újholdhoz, legyen inkább röviddel holdtölte után. • A virágok és a legtöbb gyógynövény számára a legjobb egy virágnap – ikrek, mérleg, vízöntő. Ha alapjában megértette ezeket az elveket, akkor már nem nehéz elkészíteni az éves kerti programot. Az időbeli és az időjárástól függő okok természetesen nem mindig teszik lehetővé, hogy eltalálja a megfelelő napot. Arra azonban egyszerű figyelni, hogy ne hasson éppen minden befolyás kedvezőtlenül – elég nagy a játéktér, ahogy azt még látni fogja. Másrészt a fanatizmus és az itteni javaslatok túl pontos követése sem hoz jó eredményt. "Túl sok a jóból" – ez csak egy másik kifejezés a "rossz"-ra. Akinek a természet a tanítómestere, az tudja, hogy nem létezik százszázalékosság és tökéletesség. Bölcs dolog volna kezdettől fogva számolni bizonyos természetesen szükséges veszteséggel, főleg ha "termésveszteséggel" vagy gyomnövényekkel és kártevőkkel van dolgunk. Végül is az életközösségben, amelynek részei vagyunk, mindenkinek meg kell kapnia a maga részét. A kertben nem minden kártevő okoz károkat, nem minden gyomnövény igazán "gaz". Locsolás és öntözés Az öntözés és a locsolás témájában talán kissé provokatívan hangzik a következő tanács, legalábbis némelyik "szenvedélyes kertész" fülében: tökéletesen elegendő, ha a veteményt vagy az ültetvényt kezdetben jól megöntözzük. Ha éppen száraz időszak uralkodik, akkor néhány nappal tovább öntözhetünk, de aztán ennek feltétlenül véget kell vetni. A kiegészítő öntözésnek a mi szélességünkön nincs semmi értelme.

Manapság sok kert és szántóföld talaját öntözik rendszeres időközönként, anélkül, hogy figyelembe vennék a természetes adottságokat. Ez elkényezteti a földet, minden növényt lustává és kényelmessé tesz, a gyökerek nem hatolnak mélyre, a trágya kioldódik, a betakarított termés minősége élettelen. Az eső és szárazság természetes ritmusában a föld és a növény "éber" marad, nyújtózkodik, lélegezni kezd. Tudja, hogy minden csepp számít, megszerzi, amire szüksége van. Egy ilyen növény belső ereje egészen más, a termése úgyszintén. Mindamellett hiba volna, ha a természetben és ezekben a tanácsokban bízva nyomban felhagynánk a kiegészítő öntözéssel. A talajnak lassan kell visszaszokni a természetességhez. Mint az olyan izomnak, amelyik használaton kívül elernyedt: először jön az edzés, aztán az izomláz, és csak aztán az erő – ebben a sorrendben. A szobanövényeket és az erkélynövényeket ezzel szemben locsolni kell, de őket sem olyan sűrűn, mint ahogy az gyakran történik. A szobanövényeket elsősorban levélnapokon (rák, skorpió, halak) ajánlatos locsolni, leginkább mészmentes esővízzel vagy állott vízzel. Talán csodálkozik ezen a tanácson, sőt esetleg "borzalmasnak" is tartja, hiszen a levélnapok csak hat-nyolc napos időközökkel fordulnak elő. De mégis: tökéletesen elegendő, ha csak ezeken a napokon locsolunk (kivéve néhány egzotikus növényt). A nagy vízigényű növényeket locsolja meg ilyenkor egyszerűen naponta többször, esetleg mind a két vagy három levélnapon. "Még ha kéthetes útra indulok, akkor sem kell megkérnem senkit, hogy jöjjön el meglocsolni a szobanövényeimet. Ha utoljára egy levélnapon locsolom meg őket kiadósán, esetleg úgy, hogy az alátétben még maradjon víz, akkor minden növényem kibír ennyi időt. Szoktassa növényeit lassan, ne pedig radikálisan az új ritmushoz. Kivételt képez néhány nagyon szomjas szobanövény és kerti növény – mint például a paradicsom –, ezek gyakori öntözést igényelnek." Legalább virágnapokon hanyagolja a locsolást. A virágnapokon (ikrek, mérleg, vízöntő) megöntözött növényekre gyakran rátelepednek a kártevők, főleg a levéltetvek. Ha a szobanövényeinket jó szándékkal kitesszük a szabadba, hogy esővíz érje őket, az ugyanígy rossz hatással lehet rájuk, mert a levelek gyakran nem viselik el a közvetlen nedvességet.

A vetésforgó és a növénytársulások A zöldségtermesztésben különleges jelentősége van a vetésforgónak – a termesztett növények várakoztatásának – és a növénytársulások megválasztásának. A kertészek számára ez magától értetődik, sok kertről szóló könyv tartalmaz ilyen információkat – növényekről, amelyek kölcsönösen segítik és megvédik egymást a kártevőktől, kedvezőtlen növénytársulásokról, és még sok másról. A "kezdők" számára álljon itt mégis néhány javaslat. Különösen jó az olyan vetésforgó, amelyben föld fölötti és föld alatti zöldségeket és szántóföldi növényeket termelnek éves váltakozásban. Az ágyason belül a biokertészek arra ügyelnek, hogy a nem mélybe nyúló gyökerű növényeket mélyen gyökerezők mellé ültessék. Mivel a betakarítás ideje eltérő, a leghosszabb ideig érő zöldségnek van végül a legnagyobb helye, mert a többit időközben már leszedték. Különösen kedvező növénytársulások sárgarépa a hagyma mellett saláta a hónapos retek mellett paradicsom a hagyma mellett borsó a zeller mellett paradicsom a petrezselyem mellett krumpli a káposztafélék mellett Kedvező társulások Az uborka jól megfér a hagymával, futóbabbal, zellerrel, céklával, petrezselyemmel, fejes salátával, karalábéval, káposztafélékkel, babbal. A burgonya jól megfér a spenóttal, babbal, karalábéval, kaporral. A zeller jól megfér a babbal, spenóttal, hagymával, futóbabbal, paradicsommal, zöldhagymával, karalábéval, káposztafélékkel, uborkával. A petrezselyem jól megfér a paradicsommal, hagymával, hónapos retekkel, uborkával. A paradicsom jól megfér a zellerrel, spenóttal, hagymával, petrezselyemmel, káposztafélékkel, karalábéval, fejes salátával, zöldhagymával, babbal, sárgarépával.

A spenót jól megfér a paradicsommal, futóbabbal, eperrel, karalábéval, sárgarépával, burgonyával, káposztafélékkel. A fejes saláta jól megfér a hagymával, paradicsommal, futóbabbal, babbal, hónapos retekkel, retekkel, kaporral, borsóval, uborkával, eperrel, sárgarépával, káposztafélékkel, zöldhagymával. A hagyma jól megfér a paradicsommal, eperrel, uborkával, petrezselyemmel, fejes salátával, karalábéval. Az eper jól megfér a karottával, zöldhagymával, káposztafélékkel, retekkel, hónapos retekkel, fejes salátával, spenóttal, hagymával. Különösen kedvezőtlen társulások bab a hagyma mellett petrezselyem a fejes saláta mellett káposzta a hagyma mellett cékla a paradicsom mellett burgonya a hagyma mellett paradicsom a borsó mellett vöröskáposzta a paradicsom mellett borsó a bab mellett Az átültetés és a dugványozás Talán a jó növénytársulások fenti listája most már arra készteti, hogy egyikmásik növényt átültesse a kertjében. Ehhez a munkához is megvan a "megfelelő időpont". A növényt érdemes növő holdnál átültetni, vagy ehelyett leszálló hold idején (az ikrektől a nyilasig). Azok a növények, amelyeket ebben az időszakban ültettek máshová vagy másik cserépbe, gyorsan képeznek gyökeret, és csodálatos növekedésnek indulnak. Éppen az idősebb növények és főleg az idős virágok esetében fontos, hogy ügyeljünk az átültetés időpontjára. "Öreg fát nem ültet át az ember", mondja a régi közmondás. Ez nem állja meg a helyét, legalábbis ami a valódi fákat illeti: ha kihasználja a leszálló hold időszakát, leginkább a szűz-napokat, akkor az öregebb növények és az öreg fák is újra nőni kezdenek. Mindenesetre figyelembe kell venni az évszakot is: az, hogy az átültetést mindig tavasszal vagy ősszel kell végezni, remélhetőleg magától értetődik.

A dugványozásra is nagyon alkalmas a növő és leszálló hold időszaka. A növények gyorsan nőni kezdenek, és rövid idő alatt új hajszálgyökereket eresztenek. Ismét csak a szűz-napok a legalkalmasabbak. Ősszel azonban a dugványozásnál ügyelni kell a fogyó holdra.

A gyomok és kártevők legyőzése
Álljon itt két rövid információ erről a fontos témáról, amely megvilágítja a probléma teljes horderejét ön előtt (mindkettő a Süddeutsche Zeitung 1991. április 25-i számából): "Egy kiló atracin, ez a hihetetlen mennyiségben szétpermetezett növényi méreg (időközben betiltották, de a helyettesítő anyagok sem lennének igazán jók tölteléknek egy palacsintába), a kereskedelemben 60 márkába kerül. Ugyanilyen mennyiségű atracinnak a talajvízből való eltávolításához 1000 kg aktív szénre van szükség, 10 000 márka értékben, nem számítva a fertőzött aktív széntől való megszabadulás költségeit, hiszen azt is ártalmatlanná kell tenni." "1940-ben a gazdák csak kevés rovarirtó szert használtak. Akkoriban a kártevők a termés kb. 3,5 százalékát pusztították el. Ma a rovarirtó szer mennyiségének ezerszeresét szórják szét. Feltételezhetnénk, hogy ez a mennyiség elegendő arra, hogy a legutolsó káposztalepkének is kitekerje a nyakát. De nagyot tévednénk: a terményveszteség mára majdnem a négyszeresére, 12 százalékra nőtt." Ha a természet ilyen időzített bombáinak előállítóit köteleznék arra, hogy viseljék a környezetnek az általuk elszórt mérgektől való megtisztítása költségeit, akkor a világ egészen másképp nézne ki. A természet ritmusairól való ősi tudás nem ment volna veszendőbe, mert továbbra is érezhető lett volna alkalmazásának szükségessége. A következő javaslatok a kártevők és a gyomok megelőzésére és leküzdésére semmibe sem kerülnek önnek – csak egy kis türelembe. Már szóltunk arról, hogy sok "gyomnak" tekintett növény – a gyermekláncfű, a csalán, a százszorszép, a vérehulló fecskefű és sok egyéb – szinte minden részükben a legértékesebb gyógyfüvek a legkülönbözőbb fogyatékosságok ellen. Egyidejűleg rothadásukkor nagy erőkkel járulnak hozzá ahhoz, hogy helyreállítsák a kimerült talaj egyensúlyát. A kártevők is sok tekintetben hasznot hoznak. Talán nem a mi számunkra, ha a terméshozamot vagy a leszedett termés "szépségét" tesszük minden dolgok mértékévé, de számos állatnak, madárnak, bogárnak, hernyónak, rágcsálónak és sok másfajta állatnak, ami körülöttünk csúszik-mászik. Az állatok mindegyike egy végtelen lánc egy-egy szeme, egy lassan a jövőbe forduló spirál része,

aminek a "természet" és az "evolúció" nevet adtuk. Bizonyára le tud mondani a természet az egyik vagy másik állatfajtáról, ahogyan ezt a múltban már többször meg is tette, amikor hagyta őket kihalni. Mi, emberek, nem vagyunk képesek erre. Minden kipusztított állat- és növénynemmel saját magunkból is meghal egy darab, mindenkiből egyenként. Egészen addig, amíg a természet rólunk is le nem mond. Mindezek ellenére: némelyik "kertbarát" pánikba esik, ha észrevesz egy pitypangot, a pajtába rohan, és előkotorja a vegyi fegyvert. Ennek a hozzáállásnak szerepe van abban, hogy a hobbi- és konyhakertek földjének mérgezettségi foka sokszorosa a mezőgazdasági hasznosítású földekének, még ha monokultúrákról van is szó. A 295-féle mérgező anyagot tartalmazó 1724 különböző fajta peszticid 30 000 tonnájából, ami évente a német talajba kerül (végül a föld mélyébe, a talajvízbe, az izmainkba, a bőrünkbe és belső szerveinkbe), csak a hobbikertészek 2000 tonnányit vásárolnak – többnyire azért, hogy "rendes, ápolt" legyen a gyep. Aki azonban nem tönkretenni akarja a természetet, hanem összhangban szeretne együttműködni vele, annak a kártevők megpillantása esetén a következő kérdést kellene feltennie: Tényleg kártevők ezek? És ha a kártevő természetére vonatkozó kérdésre józan emberi ésszel, mértékkel és céllal válaszolt, és arra az eredményre jutott, hogy tenni akar valamit ellene, csak akkor kerülhet sor a második kérdésre: Mi a támadás oka? A válaszban gyakran már benne rejlik a megfelelő eljárás, amivel megszabadulhatunk a gonosztevőktől, vagy legalábbis sikeresen megelőzzük azt, hogy jövőre megint előkerüljenek. Biztos, hogy sokféle oka lehet a kártevők tömeges felbukkanásának, és nem mindig könnyű megállapítani az igazit. Hibát követtem el az ültetés vagy az ápolás során? Nem a körülményeknek legjobban megfelelő talajt választottam? Ha erre a két kérdésre válaszolunk, az már sokat segíthet a továbbiakban.

A legjobb gyógymód a megelőzés Ahogyan az előzőekben már leírtuk, a vetésforgó jó megelőző eljárás a kártevők tömeges támadása ellen. A föld fölötti növények után érdemes föld alattiakat ültetni, és viszont.

A fejezet elején található táblázatból leolvashatja, hogy minden csillagjegy a növénynek egy bizonyos részére hat (kos – termés, bika – gyökér stb.). Ha például egy zöldségágyást ismételten kedvezőtlen befolyások idején ápol vagy öntöz, akkor nemkívánatos férgek számára készíti elő a táptalajt. Már a ház körül, például a szoba- és erkélynövények esetében is megállapíthatja, hogy a növények akkor lesznek tetvesek, ha gyakran locsolja őket virágnapokon. A szobanövényeknek az a legjobb, ha levélnapokon (rák, skorpió, halak) kapnak vizet. A kártevők tömeges felbukkanása ellen a legjobb védekezés az, ha a megfelelő időpontban ültetünk és vetünk, miközben figyelembe vesszük a levél-, termés-, virág- és gyökérnapok befolyását a virágokra és a növényekre: termés – kos, oroszlán, nyilas virág – ikrek, mérleg, vízöntő gyökér – bika, szűz, bak levél – rák, skorpió, halak Az időjárás néha keresztülhúzza ezeket a számításokat, de legalább ne nagyon kedvezőtlen napot válasszunk az ültetéshez, a vetéshez és a növényápoláshoz.

A kártevők legyőzése Minden mezőgazda és kertész tudja: a jó növénytársulás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy eleve elhárítsa a kártevőket. Ezt ma "vegyeskultúrának" nevezik. Óriási előny, ha a növények kölcsönösen segíteni tudnak egymásnak abban, hogy sakkban tartsák a kártevőket. Álljon itt néhány ötlet a legismertebb kerti kártevők ellen. Ha a listában csak növénynevek vannak megadva, az azt jelenti, hogy ezt a növényt kell a megtámadott növény mellé ültetni vagy vetni. Az ilyen "ellenszerek" esetében ügyeljen arra, hogy a fűféleket növő holdkor, a hagymás növényeket pedig fogyó holdkor ültesse el! Ha olyan kivonatokról van szó, amelyek a kártevők elleni közvetlen harcra szolgálnak, akkor legjobb, ha a következőképpen jár el: Tegyen telihold előtt két nagy maréknyi növényt 10 liter hideg vízbe; hagyja a kivonatot 24 órán át állni, aztán hígítás nélkül öntse a gyökér tájékára, a károsodott növény törzse köré a földbe (ne a törzsre, a szárra, a nyélre, a levelekre vagy a virágokra!). Ha fogyó holdkor készíti, akkor kétszer annyi ideig hagyja állni a kivonatot. Ne dobja ki a kivonat maradékát, hígítva még napokig jó trágya lehet belőle!

Mi ellen? mi segít? káposztalepkék borsmenta, zsálya, paradicsom, kakukkfű, fekete üröm levéltetvek atkák levéldarazsak földibolhák hangyák egerek lisztharmat répalegyek gombásodás penész vakondokok katicabogár, sarkantyúka (főleg gyümölcsfák alatt), csalánkivonat málna gilisztaűző varádics bodzakivonat, fehér üröm, borsmenta, hagyma, fokhagyma, saláta levendula, galambbegysaláta, gilisztaűző varádics, döglött halak elásva fokhagyma, császárkorona, ebnyelvűfű, somkóró fokhagyma, metélőhagyma, bazsalikom hagyma, zsálya metélőhagyma, zsurló hagymás növények amikor a hold növőben van, boronával vagy kézzel felnyitni a túrást, és kitágítani a lyukat

Ha figyelembe vette az ültetési és ápolási időt, és mégis tömegesen jelentkeznek a kártevők, akkor van még egy-két javaslat arra, hogy hogyan használhatja ki leküzdésük során a hold állását. Néhány kivétellel érvényes alapszabályok: A féregirtás mindenféle eljárására alkalmas a fogyó hold. A földben lakó férgekre legjobb gyökérnapokon (bika, szűz, bak) lecsapni. A föld feletti kártevők elleni küzdelem nagyon hatásos, ha a hold a rák jegyében áll, de az ikrek és a nyilas jegye is alkalmas erre. Néha csak a radikális visszavágás segít. Ezt mindenképpen fogyó holdkor, a IV. negyedben vagy leginkább közvetlenül új hold után ajánlatos elvégezni. A legtöbb esetben a növény ezután újra megerősödik.

Talán azt várja, hogy ezen a helyen részletesen felsoroljuk, milyen eljárások alkalmasak leginkább a kártevők közvetlen legyőzésére – tehát ha a növényt már megtámadták. Ám egyfelől egészen különböző szerek hatnak eltérő növény- és kártevőfajták esetén. Túl messzire vezetne, ha mindegyiket felsorolnánk, általános receptek pedig nincsenek. Másfelől a türelem a "kártevők legyőzésének" legjobb formája. Ez a könyv abban nyújthat segítséget, hogy bekövetkezzék a gondolkodás fokozatos átalakulása, a "gyorsan hatótól" való eltávolodás a megelőzés és a mértékkel és céllal, illetve józan ésszel végzett cselekvés irányába. Semmilyen szer nem képes megoldani a problémákat, sem a cserepes virágét, sem a családi, foglalkozásbeli vagy hétköznapi bajokat, ha a gondolkodás és az érzés, amivel a szerhez nyúlunk, nincs összhangban a természet törvényeivel, ha nem szeretet és józan ész vezeti. Ami a növényeit illeti: igazodjék egyszerűen a fenti listához, és jövőre figyeljen oda a növények megfelelő szomszédságára, s akkor valószínűleg nem is esik többé abba a kísértésbe, hogy mérgekhez nyúljon. A kártevőkkel való ésszerű bánásmódhoz elsősorban pontos megfigyelésre van szükség. Csak akkor lehet helyesen cselekedni, ha az ember már felismerte és elfogadja a támadás valódi okát. Akkor többé nem kell küzdenie a kártevők ellen, hanem olyan megoldást fog találni, amelyik egyáltalán nem teszi lehetővé a kártevők tömeges előfordulását. Soha ne pazaroljon energiát arra, hogy harcol ellenük, még a kertben se. Kivételt képez a csigák legyőzése a kertben és a mezőn: erre a legjobb időszak a skorpióban álló növő hold. A természet szerencsére úgy rendezte el, hogy a skorpió többnyire éppen akkor áll a növő holdban, amikor tavasszal a csigák támadásba lendülnek. Gyűjtsön annyi tojáshéjat, amennyit csak lehet (a főtt tojás héja nem jó!). Zúzza apróra fogyó holdnál (a növő holdnál széttört tojáshéj nem morzsolódik szét és nem lesz éles, hanem belsejével összeragad), és szórja szét növő holdnál a növények és az egész ágyas körül a földre. Előtte persze össze kell gyűjteni a csigákat, akik már bemásztak az ágyasba. A tojáshéjcserepek éles szélei hatékonyan elriasztják az érzékeny bőrű állatokat. A holdnak a héj szétszórásakor feltétlenül növekednie kell, mert fogyó holdkor a héjakat a legközelebbi eső bemossa a talajba. Amikor a hold növőben van, a föld nem fogad be annyi nedvességet, a szilárd anyagok a felszínen maradnak. Egy idő után úgyis eltűnnek a tojáshéjak a földben (ez olyan haszonnal járhat, hogy a talaj mésztartalmát növelik és megkötik a savakat), de a csigák támadásának

veszélye addigra már elmúlik. Az utóbbi évek csigainváziójának idején mindamellett ez az egyébként nagyon hatékony módszer is felmondta a szolgálatot. Csak az segített, hogy esőben, amikor előjöttek, begyűjtötték a csigákat – ez azonban nem ok arra, hogy elhallgassuk ön elől ezt ez értékes ötletet. Nagy csigaveszély esetén ismételje meg az eljárást a következő hónapban skorpió idején. További hasznos csiga elleni módszerek: fahamu és fűrészpor kiszórása, hagyma, fokhagyma, zsálya és sarkantyúka növénytársulás gyanánt – hogy csak néhány példát említsünk. A csigák ráadásul valódi ínyencfalatok természetes ellenségeik, elsősorban a varangyos békák és a békák számára. Ezek az állatok azonban csak a méregmentes kertekben érzik jól magukat, és ezért nem lehet csak úgy bevetni őket. Ha kedvükre való a környezet, például ha odacsalogatja őket egy kis mesterséges tó, akkor néha még a városban is maguktól megjelennek. Falun gyakran már egy örökké nedves földdarab vagy egy kis patak is elég nekik. Ha "művileg" akarja bevetni a békákat, akkor ügyeljen a csillagjegyre és a hét napjára! A fogyó és a növő hold ilyenkor nem olyan fontos, de ha választhat, inkább fogyó holdra időzítse a békák kihelyezését. A megfelelő állatövi jegy megválasztása azonban nagy előnnyel járhat: ne legyen rák, oroszlán, bika vagy kos. A békák olyankor nem érzik jól magukat, és egy idő után eltűnnek vagy elpusztulnak. A többi időszak semlegesebb, és alkalmasabb az ilyen szándékra. Nem szabad kedden vagy csütörtökön sem kitenni a békákat. Ezek a napok alkalmatlanok az állatok mindenféle áthelyezésére (például vásárlás vagy költözés után). A sün is a csigák természetes ellensége, nagy mennyiségben fogyasztja őket. A természetes kert, ahol van egy rakás őszi rőzse, tüskés barátaink mindegyike számára csábító dolog. A rőzserakást leginkább fogyó holdkor készítse, mert akkor jó száraz marad. Ez persze nem azt jelenti, hogy elkerülik az esőcseppek, hanem azt, hogy alatta szárazabb marad a sün vacka. A felhalmozott avar is fontos a sün számára, hogy baj nélkül át tudja vészelni a telet. Az avart is fogyó holdnál kell felhalmozni, leginkább valamilyen száraz jegy (tehát nem rák, skorpió vagy halak) idején.

A gyomirtás Minden talaj szenved, ha monokultúrában művelik, azaz, ha egyszerre mindig csak egyféle növény nő rajta. Megsínyli a baktériumtenyészet, a talaj kifárad és elmérgeződik, romlik a talaj növény- és állatvilágának élete, mígnem trágyázás és növényvédő szerek nélkül már semmilyen hasznosítható termést nem képes hozni. A talaj kifáradása ilyenkor nemcsak az ásványi anyagok hiányából fakad, hanem a termesztett növények gyökerének kiválasztása is szerepet játszik benne. A zab például savassá teszi a talajt. A monokultúrák kísérőnövényeivel kapcsolatban (amelyeket "gyomnövényeknek" is neveznek) meglepő megfigyelést tettek, amivel régen még néhány biológus és mezőgazdasági szakember is egyetértett: a mezei termény és a gyomnövény gyakran valamiféle szimbiózisban társul a talaj minőségének megőrzése érdekében. Például a vadrepce és a repcsényretek, mint a zab kísérőnövényei, mentesítik a talajt a savaktól, és így ellenhatást fejtenek ki a zab savasító hatásával szemben. A kutatás számára bizonyára érdekes: vannak adatok arra, hogy az egyoldalú táplálkozásból eredő egészségkárosodásokat, amelyeket a monokultúrákban termesztett gabona okoz, éppen azokkal a "gyomnövényekkel" lehet gyógyítani, amelyek az illető mezei terménnyel együtt jelennek meg. Gondoljon ezekre a megfigyelésekre, amikor nekilát a gyomok kiirtásának. Lehet, hogy hasznos foglalatosság is lehet belőle, ha például összegyűjti és megszárítja a csalánt, hogy a saját hasznára fordíthassa a benne lakozó gyógyerőt. Természetesen nem minden gaz gyógynövény, és gyakran jó oka van annak a kívánságnak, hogy nehogy valaha is megint visszanőjön, miután kigyomláltuk vagy kitéptük, ezért álljon itt segítségül: A megfelelő időpont: a gyomnövények kiirtására a fogyó hold időszaka alkalmas, a legkedvezőbb a bak jegyében (januártól júliusig tartózkodik a bak fogyó holdban). Ajánlatos viszont ügyelni arra, hogy ne sértse meg a haszonnövényeket, mert akkor azok is elpusztulhatnak.

A jövő "holdkertészei" már tudják azt a trükköt, hogy hogyan fordíthatják hasznukra a gyomok elleni küzdelem legkedvezőtlenebb idejét, a növő holdra eső oroszlánnapokat. Az oroszlán idején burjánzik és csírázik minden gaz, ha "hozzáérnek" (lásd az I. fejezetben). Kapáljon fel egyszerűen egy új ágyast, amikor oroszlán idején a hold növőben van. Minden mégoly gyenge gyomnövénymag is növekedésnek indul, és aztán a bak jegyében fogyó holdnál ki lehet gyomlálni – az ágyas hosszú időre gazmentesnek mutatkozik. Végül ősszel minden ágyast fogyó holdnál kigyomlálva kell otthagyni. Ez jó előkészület a következő évre. Különös nap van június 18-án délelőtt, déli tizenkettőig (nyári időszámítás szerint egyig). Azok az évelő növények és gyomok, amelyeket ezekben az órákban irtunk ki, soha többé nem nőnek vissza, még a gyökerük is elrothad. Hallani fog még néhány ehhez hasonló, a hold állásától független szabályt, főleg a favágással kapcsolatban. Ezek szinte megmagyarázhatatlanok, és csak saját maguk által bizonyíthatók, ha kipróbáljuk őket.

Növények, cserjék és fák metszése
A növények visszavágásának szabályai A visszavágás az egyik legkényesebb kerti munka: túl gyakran szerzünk olyan tapasztalatot, hogy ugyanolyan erőfeszítéssel és szakismerettel teljesen különböző eredményt érünk el. Egyszer növésnek indul a növény, máskor nem fejlődik, terebélyesedik vagy egészen kipusztul. A megfelelő időpont: a növények visszavágását fogyó holdnál kell végezni, vagy ehelyett leszálló hold idején (az ikrektől a nyilasig). A növények és a fák fogyó holdnál nem szenvednek kárt, mert nem folyik ki a nedvük. A visszavágás után nem vérezhetnek el, mert a nedvek lefelé áramlanak. A gyümölcsfák metszése Fontos, évente ismétlődő munka a gyümölcsfák és -bokrok metszése. Sok kertbarát – de a "profik" is szereztek eközben rossz tapasztalatokat. Vannak olyan évek, amikor jól sikerül, máskor viszont mintha az ördög bújt volna a dologba. Nem is csoda, hiszen ennél a munkánál már egy kicsit jobban kell figyelni a helyes időpontra. A gyümölcsfák és -bokrok metszéséhez megfelelő időpont a fogyó hold, leginkább valamelyik termésnap (oroszlán, nyilas, kos). Épp ilyen megfelelő a leszálló hold is (az ikrektől a nyilasig), mert ilyenkor a fák nedvei szintén nem felfelé áramlanak, és a vágási felületeken nem folynak ki. A legkedvezőtlenebbek a levélnapok (rák, skorpió, halak), amikor a hold növőben van. A fa túl sok nedvet veszít, és ez hátráltatja a gyümölcs növekedését. A gyümölcstermő növény ugyan nem pusztul el, de a terménymennyiség csökken vagy néha teljesen elmarad. Ha esetleg metszéskor a telihold éppen a rák jegyére esik, akkor még az sem biztos, hogy ezt a növény túléli. Nemesítés A bonyolult kerti munkák közé tartozik a gyümölcsfák nemesítése (szemzés, oltás stb.). A nemesítés, egy nemes gyümölcsöt vagy virágot hordozó oltóvesszőnek a nem nemesített, de erős alapnövénnyel való egyesítése

legtöbbször azt a célt szolgálja, hogy egészséges, erős, nagyobb ellenállással rendelkező tenyészetet hozzunk létre. Többnyire csak avatott kertészek vállalkoznak erre a feladatra. Mindenkinek sikerülhet azonban, ha figyelembe veszi az alábbi egyszerű szabályt: A megfelelő időpont: a gyümölcsfák nemesítését növő holdnál, leginkább holdtölte tájékán és gyümölcsnapon (kos, oroszlán, nyilas) érdemes végezni. A fa nedve gyorsan felszáll az új oltványba, és jobban összekapcsolja az alappal. Legjobb ezt a munkát gyümölcsnapra halasztani. A fa még minden évben termést fog hozni. Ha időbeli okok akadályozzák, hogy ezt a munkát növő holdkor vagy holdtöltekor végezze el, akkor válassza a felszálló holdat, szintén leginkább termésnapon (kos). Itt is több lehetőség kínálkozik ugyanarra a munkára. Időben tehát nem annyira kötött az ember, hogy egy időpont kiesése miatt a munkát mindjárt egy évvel halassza el. Nem csupán a természet kedvelőinek kell tekintettel lenniük az időjárásra és más kiszámíthatatlan dolgokra. Ha már nem választhatjuk a legkedvezőbb időpontot, akkor mindenképpen jó volna, ha egyúttal nem vonnánk a növényt az összes negatív befolyás alá. Egy (szinte) nélkülözhetetlen gyógyszer a beteg növények és fák számára Biztos van olyan olvasó, aki még emlékszik 1984. július 12-ére. Pusztító jégeső zúdult Münchenre és közelebbi környékére, az anyagi kár milliárdokra rúgott. Még ma is járnak sebhelyes autók München utcáin, amelyek a tyúktojás nagyságú jégdarabok súlyáról tanúskodnak. A "későbbi kár"-ra csak hónapok múltán derült fény: sok tűlevelű fa vesztette el csúcsait, mert a jégeső letarolta őket; erre elkezdtek lassan felülről lefelé korhadni, és végül elpusztultak. Nem igazán ismerték fel az összefüggést, és a fák kipusztulását az erdők általános megölésének tulajdonították. (Az "erdőhalál" félrevezető kifejezés. Az erdő nem hal meg magától.) Hogy mi a rejtély megoldása? 1984. július 12-én éppen holdtölte volt. Az időjárás "csapása" ekkor a legkedvezőtlenebb időpontban érkezett, mert egy tűlevelű fa csúcsának vagy a lombos fák több ágvégződésének eltávolítása teliholdkor súlyos károkat okozhat az egészséges fáknak, sőt ki is pusztíthatja őket. A beteg fák halálra vannak ítélve, tetejüktől kezdve korhadni kezdenek. Éppen ugyanez az akció – a csúcs metszése vagy az ágak egyengetése –, ha röviddel újhold előtt hajtjuk végre, az ellenkező hatást váltja ki:

A megfelelő időpont: minden növényt és fát, amelyek nem akarnak nőni, satnyulnak vagy betegek, a legtöbb esetben eredményesen lehet kezelni, ha fogyó holdnál – a IV. negyedben vagy leginkább új-holdkor – eltávolítjuk a csúcsukat. A csúcsot közvetlenül egy oldalág mellett kell levágni, amely felfelé nő és új csúcs lehet belőle. Ez a szabály minden olyan növényre alkalmazható, amelyik nem akar igazán nőni, a dísznövényekre és a virágos növényekre is. Csak le kell vágni újholdkor a csúcsukat – meglepő lesz az eredmény. "Otthon meghosszabbított metszőollókat használtunk a beteg vagy rosszul fejlődő fák csúcsainak levágásához, és ez szinte mindig sikerrel járt. Biztos vagyok benne, hogy sokat segíthetnénk az erdeinkben levő számos beteg fának, ha ezt az egyszerű eljárást alkalmaznánk. Virágok, bokrok és gyümölcsfák esetében néha többet kell levágni a csúcsnál. Egyszer az egyik gyümölcsfámat újholdkor teljesen megmetszettem – egy kicsivel az oltás helye fölött mindent levágtam róla. A fa újra kihajtott, és azóta megint minden évben virágzik és termést is hoz. Hogy a csúcsok újhold idején történő lemetszésével meg lehet-e állítani az erdők kihalását? Ebben nem vagyok biztos, mert hiszen az okok ettől nem szűnnek meg. Az azonban biztos, hogy a siker minden várakozást felülmúlna. Minden beteg fa meggyógyult, amit eddig ilyen módon ápoltam."

A szűz napjai – munkanapok
Szűz növő holdban márciustól szeptemberig fogyó holdban szeptembertől márciusig

A kertben és a természetben a szűz jegye egészen különleges szerepet játszik, ahogy már az eddigi utalásokból is láthatta. Ha palántázásról és ültetésről van szó, akkor ez a legjobb állatövi jegy, de néhány más munkafajtához is nagyon kedvező. "A hegyi erdőkben lakó parasztok például még nagyon sokat tudnak ennek a napnak a jelentőségéről. A szűz napján nem sokat teketóriáznak áfák dugványozásával: egy lapáttal nagyobb távolságokra réseket vágnak, beleteszik a dugványt, és egyszerűen simára tapossák. Ha egy-egy fa nem akar rendesen nőni, akkor újholdkor lecsippentik a kis csúcsokat. Áfák gyorsan és erőteljesen nőnek, gyakran egyáltalán nincs is szükség arra, hogy bekerítsék őket a vadak elől. Otthon, tudomásom szerint, sohasem kerítették el a fákat."

A szűz napján átültetett növények, mint például a muskátli, a legjobb feltételekkel rendelkeznek ahhoz, hogy csodaszép, egészséges erkélynövény legyen belőlük. A dugványok ősszel gyorsan növésnek indulnak, mert a szűz olyankor mindig fogyó holdban áll. Tavasszal is nagyon jól lehet dugványozni, amikor a hold növőben van. Ez főleg azokra a muskátlikra vonatkozik, amelyek átteleltek. Téli álmuk után a szűz napján ültetjük át a muskátlikat, részekre szedve vagy csak dugványokkal. A növő holdnál, szűz napján vetett gyep is gyorsan szemet gyönyörködtetővé válik, bár a gyepnek talán még jobban megfelelnek a növő holdra eső oroszlánnapok. Mindenképpen fontos, hogy a hold dagadjon. Az önkormányzatok hatalmas pénzösszegeket takaríthatnának meg, ha a városi parkok és zöldterületek létrehozásánál figyelembe vennék ezeket az időpontokat. A gyep jobban nő és ellenállóbb lesz, gyakran nem is szükséges az utólagos vetés. A szűz szabálya alól a fejes saláta a legnagyobb kivétel! Ha szűz napján ültetjük el, szárba szökken és nem "fejesedik" meg. A nyilas is rossz jegy a salátaültetéshez. A leveles zöldségfélékre vonatkozó szabályok másképp szólnak: A megfelelő időpont: a leveles zöldségféléket (salátát, spenótot, fehér és vörös káposztát stb.) fogyó holdkor ajánlatos elvetni és elültetni, leginkább rák-napokon. Egy másik kerti munkára, a kerítés készítésére vagy felújítására szintén alkalmasak a szűz napjai. De leginkább fogyó vagy újhold idején. Az ilyenkor bevert oszlopok maguktól megállnak. Ez a szabály vonatkozik a fák karózására is, mert a karókat a fogyó hold megköti. Az efféle karbantartó munkák úgyis általában őszre vagy kora tavaszra esnek, amikor a szűz fogyó holdban áll. Természetesen a hold havonta mindig csak két-három napot tölt a szűz jegyében, de megéri a fáradságot, bármilyen munkát végeznek a növények körül ezekben a napokban. Ha valaki hosszú évek után elhatározza, hogy teljesen átalakítja a kertjét, akkor főleg tanácsos, hogy minden ültetési és átültetési munkálatot a növő hold idejére eső szűz-napokra időzítsen. Csak azokat a növényeket nem kell feltétlenül a szűz napján elültetni, amelyek úgyis jól megnőnek, ha egyébként ügyelünk arra, hogy a hold növőben vagy leszálló ágban van-e. Állítsa fel a sorrendet: fordítsa figyelmét a szűz napján minden problematikus növényfajtára, és akkor jól sikerül minden!

A növények táplálásáról
A műveltségre való törekvéssel nap mint nap elérünk valamit. A természet követésében nap mint nap feladunk valamit. Egyre kevesebbet teszünk, míg el nem érjük a nem-tevést. Semmit sem teszünk, semmit sem végzünk el. A világot az irányítja, hogy szabadjára engedjük a dolgokat. Beavatkozással semmit sem lehet irányítani. (Lao-ce)

A trágyázás általános szabályai Mindenféle túltrágyázás – ami ma inkább szabály, mint kivétel – megakadályozza a rendes gyökérképződést, különösen a gyümölcsfák esetében. A trágyamennyiségeket mindig a növény szükségletéhez kell igazítani, ami általában sokkal csekélyebb, mint ahogy azt ma többnyire feltételezik – persze csak akkor, ha az ember ügyel a trágyázás megfelelő időpontjára. Mint mindenhol a kertben és a szántóföldön, most is a megérzésnek és a józan paraszti észnek kellene megadnia a mértéket, nem pedig a szabályoknak, a dogmának vagy a "szakértők véleményének". A jő komposzt és istállótrágya például még ma is felülmúlhatatlan trágyafajták, főleg a gyümölcsfák számára. A trágyázás abbahagyása azonban csak nagyon ritkán segít a továbbiakban, kivéve, ha tisztában van azzal, hogy hogyan kell hozzáértéssel megmunkálni a talajt. Az egyik ismerős gazda tíz éve már egyáltalán nem trágyázza zöldség- és gabonatermő földjeit! Mégis bő a termés, és nagyon jó a termények minősége. Amikor módszeréről kérdeztük, azt mondta: "A lassúság a titka az egésznek." Módszereit egy öreg paraszttól tanulta. A talajt saját készítésű szerszámmal munkálja meg sokféleképpen a vegetáció idejének minden száraz periódusában – és csak akkor, amikor meleg a talaj, és olyan mélyen, ameddig eljut a meleg. Amikor a hold növőben van, a felső rétegekben dolgozik, fogyó holdnál mélyebbre hatol. Ez a módszer automatikusan ahhoz vezet, hogy a talajt az idő múltával az állatövi jegyeknek mind a tíz energiaimpulzusa "megérinti". Talán a jövő évezred mezőgazdaságának alappillére rejlik ebben? Természetesen mégis van számos jó ok arra, hogy behatóan megtárgyaljuk a trágyázás témáját. Úgy látszik, feledésbe merült egy fontos természeti megfigyelés: a fogyó hold idején, ami holdtölte napja után kezdődik, a föld sokkal több folyadék befogadására képes, mint akkor, amikor a hold növőben van.

"Nem is olyan régen, egyik délelőtt hallgattam a rádióban a környezetvédők és a gazdák képviselőinek vitáját. Az érvek hol ide, hol oda húztak, a trágyázás mellett és ellen, szóba került a talajvízvédelem jelentősége, nem volt kilátásban megegyezés. Már be akartam telefonálni, hogy megmondjam a résztvevőknek, hogy mindkét félnek igaza van, de aztán meggondoltam magam. Olyan egyszerű az egész: ha bizonyos időszakokban hordják ki a trágyát, akkor a talajban dolgozik, a növények hasznosítani tudják, és nem kerül bele a talajvízbe. Máskor viszont ott marad a felszínen, és mivel a trágyaanyagokat nem fogadja be a talaj, közvetlenül bejutnak a talajvízbe, és megfertőzik." Amikor csak lehet, ajánlatos tartózkodni a trágyázástól, ha a hold növőben van. Ez csak a talajvizet terheli meg – a jól ismert következményekkel. Vannak olyan vidékek, ahol még az ivóvíznek is olyan magas a nitráttartalma, hogy az veszélyes lehet a csecsemők számára. Minden gazda és kertész megállapíthatta már hétköznapi munkája során, hogy vannak napok, amikor a trágyázás pusztító hatással jár – kiég a fű, visszafejlődnek vagy kipusztulnak a gyökerek. Más napokon a trágyázás meghozza a kívánt sikert, elmaradnak a káros mellékhatások. A legközelebbi trágyázásnál ezért ügyeljen a hold állására, és figyelje meg, fogyó holdnál milyen jól befogadja a talaj a trágyázószer bármilyen fajtáját. Ez a szoba- és erkélynövényekre is érvényes. A megfelelő időpont: ha lehet, holdtöltekor vagy fogyó holdnál ajánlatos trágyázni. Időben a telihold napja mint a trágyázás napja gyakran nehezen egyeztethető össze a kertészek és mezőgazdák sokféle munkafolyamatával. Sok "kiskerttulajdonos" számára azonban nem okozhat problémát, hogy erre figyeljen – a fogyó hold időszaka pedig elég hosszú ahhoz, hogy a nagyobb gazdaságokban is kihasználhassák. Meg fog lepődni azon a hatáson, ami a megfelelő időpont megválasztásából következik. Nyugodtan hagyja figyelmen kívül a készítmények használati utasítását, és lassan szoktassa le növényeit a túlzott trágyázásról. Meg fogja látni – a siker önnek ad igazat.

A virágok trágyázása A trágyázás időpontjában az állatövi jegy megválasztása is szerepet játszhat. A fogyó hold mellett arra is érdemes ügyelni, hogy a virágok trágyázása – ahogy öntözésük is – levélnapra essék – (rák, skorpió vagy halak). A rossz gyökérképződésű virágok esetében időnként választhat gyökérnapot is (bika, szűz, bak). Az olyan virágokat, amelyek nem akarnak rendesen virágozni, időnként egy-egy virágnapon (ikrek, vízöntő, mérleg) is érdemes megtrágyázni. Ám nem túl gyakran, mert az meghívást jelent a levéltetvek számára. A virágzás természetes, évszaktól függő elmaradása persze nem lehet annak a jele, hogy virágnapon trágyázzunk.

Gabona, zöldség és gyümölcs A gabonának, a zöldségnek és a gyümölcsnek nem az a dolga, hogy szép virágokat hajtson, hanem az, hogy élettel teli termést hozzon. A megfelelő időpont: a trágyázásra a legalkalmasabbak a termésnapok (kos, nyilas), szintén fogyó holdnál vagy holdtöltekor. Az oroszlán napjai nem annyira alkalmasak a trágyázásra, mert olyankor a talaj és a növények nagyon kiszáradnak. Műtrágyát soha nem szabad használni oroszlán-napon; a föld és a vetőmagok könnyen kiégnek, különösen akkor, ha a talaj már amúgy is száraz. Az oroszlán a "legtüzesebb" jegy az egész állatövben.

Trágyadombok – Recycling à la nature Mivel a jó érett komposzt a kert ajándékai közül a legjobb dolgok közé tartozik, és nemcsak mint jó trágya, érdemes egy kicsit részletesebben szólni róla. Húsz évvel ezelőtt még ismeretlen szó volt a "recycling". Talán szükség volt arra, hogy kitaláljanak egy műszót a természetes körforgásra, ami régebben még magától értetődött: amivel a természet megajándékoz bennünket, vagy amit saját munkánkkal nyerünk tőle, azt úgy adjuk vissza neki, hogy megmaradjon belső ereje és teljessége.

Mára felbomlott az egyensúly: túl sokat veszünk el a természettől, ráadásul még fel is dolgozzuk, meg is változtatjuk, át is alakítjuk adományait úgy, hogy azok megemészthetetlenül és mérgezőén jutnak vissza hozzá. Már elkezdtük magunk alatt vágni a fát. Talán azért találtuk ki a recycling szót, mert rossz lelkiismeretünk arra késztet, hogy elfelejtsük: "visszajuttatni a természet körforgásába" és "újrafelhasználni" egyáltalán nem újdonság, hanem egy szükségesség kifejeződése. Ha engedelmeskedünk ennek a kényszerűségnek, az sok munkát okoz, csökkenti a termést és a nyereséget, és "kényelmetlen". Szerencsére időközben sok ember jutott arra a tapasztalatra, hogy ez örömet is szerezhet. A komposztálás az újrafelhasználás egyik legősibb formája. Az avatott kertészeknek ez a fejezet talán nem sok újat mond, ám az állandóan növekvő hulladékprobléma az utóbbi időben sok kezdőt késztetett arra, hogy megpróbálkozzék ezzel a tudománnyal. Sok kertészeti szakkönyvben találhatnak kimerítő leírásokat, ezért itt csak néhány ötletet említünk meg: • Az a legjobb, ha a trágyadomb széltől védett, félárnyékos helyen áll, hogy elkerüljük a kiszáradást. A korhadáshoz fontos, hogy elég meleg legyen; a túl árnyékos hely lelassítja az átalakulási folyamatokat. • Ha eldöntötte, hogy hol helyezi el a trágyadombot, akkor ott lazítsa fel a talajt körülbelül tíz centiméteres mélységig. Szükség van még szintén kb. tíz centiméter vastag, nedvszívó anyagból készült alátétre – száraz, lenyírt fűből, apróra vágott ágakból vagy szalmából. • Az alapot csak laza, réteges anyaggal kell letakarni. A talajt nem szabad lebetonozni, fóliával befedni vagy másképp leszigetelni. Ez csak rothadáshoz és elnedvesedéshez vezetne, és elzárná a giliszták alulról a trágyadomb felé vezető útját. • A deszkaépítmény és a trágyadomb felállítását fogyó holdkor ajánlatos végezni, a döngölést növő holdnál, leginkább néhány nappal holdtölte előtt. De választhatjuk ehelyett a trágyadomb megrakásához a leszálló hold időszakát is. Ha ezeket az időpontokat betartjuk, akkor sokkal gyorsabban megy végbe a korhadás. Legalább az impulzusok valamelyikét érdemes figyelembe venni! • Most meg lehet kezdeni a komposzt felrétegezését. Halmozza lazán egymásra a szerves anyagokat és a hulladékot rétegenként. Komposztanyagnak megfelel minden növényi és állati eredetű hulladékból származó, korhadásra képes anyag, ha nincs benne semmi káros. Az ágakat előzetesen fel kell aprítani. A növények beteg részei és a gyökeres gyom nem való komposztba. Ugyanígy nem alkalmas

az összes konyhai hulladék, hiszen a trágyadomb nem szemétdomb. A főtt ételek maradékainak például nincs ott semmi keresnivalójuk! Az ételmaradék nem konyhai hulladék, és előbb vagy utóbb nemkívánatos férgeket, sőt patkányokat is odacsalogathat. • A biológiai korhadásfokozó anyagok (például kovaliszt) adagolásakor figyeljünk a földnapokra, főleg a szűzre (de a bakra és a bikára is). A mészadalék elősegíti a humuszképződést és az egészséges korhadást. • A korhadási folyamat segítése céljából félig kész komposztot vagy kerti földet is keverhetünk az egyes rétegek közé. Mindig váltakozva illesszük be a réteges anyagokat, és növő holdnál néhányszor tapossuk keményre. A lenyírt füvet sohasem szabad túl magasra halmozni, mert különben rohadni kezd (5-10 cm elegendő). Az istállótrágya kiválóan alkalmas a tápanyagokkal való pótlólagos gazdagításra. • A száraz anyagokat felrakás előtt kissé megnedvesíthetjük. A tárgyadomb megrakásának egyik alapszabálya: Száraz anyagot a nedvesre. Durva anyagot a finomra. • A jó komposztnak ugyan kellemes az illata, de mégse tegye közvetlenül a szomszéd kedvenc üldögélőhelye mellé. Jól védi a komposztot a sövény vagy a futóbab. Ha figyelembe veszi ezeket a szabályokat, akkor csodás, érett komposztot "arathat", amelyből a legjobb kerti föld és trágya származik.

A betakarítás, a tárolás és a tartósítás
Mit ér az ügyesség növényeink vetése, ültetése és ápolása közben, ha a kártevők, a penész és a rohasztóbaktériumok semmissé tesznek minden fáradozást? Emberemlékezet óta alkalmaztak a kerti, szántóföldi és erdei termények elraktározásában olyan módszereket, amelyek tartóssá tették őket, és őseinknek segítettek kemény teleket átvészelni – az erjesztést, a sózást, a füstölést, a főzést, a sütést, az aszalást, és sok mást. Mindenekelőtt azonban: a betakarítás és a tartósítás megfelelő időpontjának figyelembevételét. A raktározási és tartósítási eljárások nagyon gyakran hoznak különböző eredményt, holott mindig betartják ugyanazokat a tisztasági előírásokat. A

legjobb példa: majdnem minden háziasszony átélte már, hogy a felbontott lekvár időnként már kis idő múltán megromlik, máskor viszont hetekig ott áll a reggelizőasztalon, és ugyanolyan finom, mint első nap. A befőzött gyümölcs és a saját készítésű lekvár lezárva is különböző ideig áll el. Talán rábukkan a rejtély megoldására, ha megismeri a betakarítás és a raktározás szabályait. A megfelelő időpont: a legkedvezőbb időszak a betakarításra, tartósításra, raktározásra és vermelésre a felszálló hold ideje (a nyilastól az ikrekig). A szüretelés és az elrakás tehát kevésbé függ a holdfázistól, mint inkább az állatövi jegytől, amelyet a hold éppen átszel. A gabona aratására és elraktározására, a zöldség és a krumpli leszedésére és eltevésére a kos napjai a legalkalmasabbak. A gyümölcs és a zöldség felszálló hold idején több levet tartalmaz, szüreteléskor megmarad, és a legjobb feltételekkel rendelkezik a fogyasztáshoz és a tartósításhoz. A lekvár és a szörpök befőzéséhez szintén kedvező a felszálló hold. A gyümölcs sokkal lédúsabb, és az aromája is sokkal jobb. Sokkal inkább eltartható, nyugodtan le lehet mondani a művi kocsonyásítószerekről és a vegyi adalékokról (ez más élelmiszerek befőzésére és eltevésére is vonatkozik). Kivételt képeznek a halak napjai: ezek ugyan felszálló holdra esnek, de amit ilyenkor szedünk le, azt inkább azonnal fel kell használni. Ez az idő nem igazán alkalmas a zöldség és a gyümölcs elvermelésére, illetve tartósítására. Fennáll a rothadás veszélye, és mindennek egyforma lesz az íze. Ha ideje azt diktálja, hogy más időpontot válasszon, akkor legalább arra kellene ügyelnie, hogy kitérjen a legnegatívabb befolyások elől. A növő holdnál leszedett kerti és szántóföldi terményeket lehetőleg azonnal fel kell használni, ha a hold éppen nem felszálló erejű jegyben áll. Betakarításnál, raktározásnál és tartósításnál feltétlenül kerülje el a szűz napjait. A befőtt például könnyen elkezd penészedni. A rák sem a legmegfelelőbb. Aki tehát ügyel a felszálló holdra, az kitér ezeknek a jegyeknek az útjából. Az aszalni való termést és gyümölcsöt, a szárítani való füveket mindig fogyó holdnál ajánlatos leszedni és gyűjteni.

Azokat a pincepolcokat, amelyeken el akarjuk helyezni a gyümölcsöt, csak fogyó holdnál szabad tisztítani (levegő- vagy tűzjegy idején). Ez szárazon tartja őket, és megakadályozza a penészképződést.

Az állatövi jegyek a kertben és a szántóföldön
Kos

A kos-napok termésnapok felszálló erővel.

Nagyon kedvező: • vetni és ültetni minden olyasmit, aminek gyorsan kell nőnie, és azonnali felhasználásra való • gyümölcsfákat nemesíteni (növő holdnál) • gabonát aratni és elraktározni Kedvező: • gyümölcsöt ültetni és vetni • gabonát vetni (növő holdnál) • gabonát, zöldséget és gyümölcsöt trágyázni (feltétlenül fogyó- vagy teliholdnál, áprilistól szeptemberig) • gyümölcsfákat és bokrokat metszeni (fogyó holdnál)

Bika

A bika-napok gyökérnapok felszálló erővel. Nagyon kedvező: • fákat, bokrokat, cserjéket és gyökérzöldségeket vetni, illetve ültetni. Minden lassan nő, tartós lesz, a betakarított termés különösen alkalmas az elraktározásra Kedvező: • trágya- vagy komposztdombot rakni (fogyó holdnál, májustól októberig) • olyan kártevőket irtani, amelyek a földben fordulnak elő • gyenge gyökérzetű virágok időközi trágyázása • gyökértermések konzerválása és elvermelése, például burgonya, sárgarépa stb.

Ikrek Az iker-napok virágnapok, és csomópontok a fel- és leszálló erők között

Nagyon kedvező: • mindenféle futónövényt vetni, ültetni és palantázni Kedvező: • virágokat ültetni és vetni • kártevőket irtani • olyan virágok időközi trágyázása, amelyek már nem akarnak rendesen virágozni

Rák

A rák-napok levélnapok leszálló erővel.

Nagyon kedvező: • levéltermések ültetése és vetése (a fogyó holdnál ültetett saláta jól megkeményedik) • föld fölötti kártevők irtása Kedvező: • füvet nyírni (növő holdnál még jobb) • szoba- és erkélynövényeket öntözni • virágokat trágyázni • olyan növényeket ültetni és vetni, amelyeknek magasra kell nőniük • gyümölcsfákat és –bokrokat metszeni (növekedő holdnál, különösen tavasszal; a rák teliholdkor rendkívül kedvezőtlen) • vermelni, raktározni és konzerválni szintén kedvezőtlen

Kedvezőtlen:

Oroszlán Az oroszlán-napok termésnapok leszálló erővel. Az oroszlán a "legtüzesebb", legnagyobb kiszárító hatású jegy az egész állatövben. Nagyon kedvező: • szíverősítő gyógynövények gyűjtése • gyümölcsfák és -bokrok metszése (fogyó holdnál, a téli metszésre megfelelő napok) • a legjobb nap a gabonavetésre (növekedő holdnál) nedves szántóföldeken Kedvező: • füvet vetni (növő holdnál) • gyümölcsöt ültetni és vetni, ám semmi olyasmit, aminek sok vízre van szüksége (paradicsomot, burgonyát) • könnyen romlandó zöldséget ültetni • fákat és bokrokat ültetni • gyümölcsfákat nemesíteni (növő holdnál, tavasszal) • műtrágyát használni

Kedvezőtlen:

Szűz A szűz-napok gyökérnapok leszálló erővel. A legjobb napok szinte minden kerti, mezei és erdei munkára, aminek köze van az ültetéshez, az átültetéshez és a palántázáshoz. Nagyon kedvező: • minden ültetési, palántázási és vetési munka. A föld mindent jól megnöveszt • egyes fák palántázása, amelyeknek nagyon magasra kell nőniük • bokrok és cserjék ültetése, amelyeknek gyorsan kell nőni • öreg fák átültetése (tavasz vagy ősz) • erkély- és szobanövények átültetése, illetve palántázása • gyep vetése (növő holdnál) • dugványozás (növő holdnál, ősszel fogyó holdnál) Kedvező: • trágya- vagy komposztdomb rakása (fogyó holdnál) • mindennemű trágyázás • földben előforduló kártevők irtása • gyenge gyökérképződésű virágok időközi trágyázása • kerítésoszlopok elhelyezése • szemét kihordása • fejes salátát palántázni, gyom lesz belőle • befőzni, elrakni és raktározni

Kedvezőtlen:

Mérleg A mérleg-napok virágnapok leszálló erővel. Semleges jegy, szinte semmilyen kerti munka nem lesz ezen a napon különösen hatékony vagy kedvezőtlen. Kedvező: • virágokat és virágos gyógynövényeket vetni és ültetni • olyan virágok időközi trágyázása, amelyek már nem akarnak rendesen virágozni

Skorpió

A skorpió-napok levélnapok leszálló erővel.

Nagyon kedvező: • mindenféle gyógynövényt vetni, ültetni, valamint betakarítani és szárítani • csigákat irtani (növő holdnál) Kedvező: • leveles zöldséget ültetni és vetni • füvet nyírni • szobai és erkélynövényeket öntözni • virágokat és mezőt öntözni (zöldségnek nem olyan jó) • gyümölcsfákat és bokrokat kivágni (növő holdnál, különösen tavasszal) • fákat kivágni (szúveszély)

Kedvezőtlen:

Nyilas

A nyilas-napok termésnapok, és a fel- és leszálló erők csomópontjai. Nagyon kedvező: • mindenféle gyümölcs és magasra növő zöldség ültetése és vetése (futóbab, komló stb.) Kedvező: • gyümölcsfák és bokrok metszése (fogyó holdkor, tavasszal) • gabonavetés, főleg kukorica • gabona, zöldség és gyümölcs trágyázása tavasszal (feltétlenül fogyó holdkor vagy teliholdkor!) • föld feletti kártevők irtása • kapálni és gyomlálni (a gyom gyorsan nagyra nő) • salátát ültetni (ugyanolyan könnyen nő)

Kedvezőtlen:

Bak

A bak-napok gyökérnapok felszálló erővel.

Nagyon kedvező: • gazt gyomlálni (fogyó holdnál) Kedvező: • gyökér- és téli növények ültetése, palántázása és vetése • növények, erdőszélek és cserjék irtása, ritkítása (fogyó holdnál) • trágya- vagy komposztdomb rakása (fogyó holdnál) • földben előforduló kártevők irtása • gyenge gyökérképződésű virágok időközi trágyázása • gyökértermések konzerválása és elvermelése (például savanyú káposztát gyalulni fogyó holdnál; növő holdnál az erjedési folyamat túl gyorsan zajlik)

Vízöntő
A vízöntő-napok virágnapok felszálló erővel. Mindamellett majdnem minden kerti munkára alkalmatlanok. Ajánlatos a legszükségesebbekre szorítkozni. A vízöntő a kertben, a mezőn és az erdőben inkább terméketlen jegy. Kedvező: • gyomláláshoz felkapálni, miközben a gaz ott maradhat rothadni • olyan virágok időközi ápolása, amelyek nem akarnak rendesen virágozni

Kedvezőtlen: • pikírozni, mert az átültetett növények nem eresztenek gyökeret, és kidőlnek

Halak

A hal-napok levélnapok felszálló erővel. Minden ezen a napon leszedett dolgot ajánlatos azonnal felhasználni. Kedvező: • levéltermések ültetése és vetése • szoba- és erkélynövények öntözése • fűnyírás • virágok trágyázása • burgonyaültetés fogyó holdnál (különösen jó, ha a halak a telihold utáni harmadik napra esik)

Kedvezőtlen: • gyümölcsfák és bokrok metszése (növő holdnál, főleg tavasszal) • konzerválás, vermelés és raktározás

IV A helyes időpontról a mezőés erdőgazdaságban
Három dolog szükséges minden ellenség legyőzéséhez: boldognak kell lenni, ha igaza van, szomorúnak kell lenni, ha nincs igaza, és nem szabad dőrén viselkedni vele szemben. Négy dolog szükséges a világnak az emberiségtől való megmentéséhez: fogadd el más emberek tudatlanságát, és kíméld meg őket a sajátodtól. Adj nekik saját lényegedből, és ne várj semmit az övékből. (Indiai bölcsesség)

A

z előző fejezet minden szabálya teljesen érvényes, függetlenül attól, hogy a salátát vagy a gyümölcsöt kis hobbikertekben vagy több-hektárnyi területen termesztjük. A holdritmusok elvei könnyedén kiterjeszthetők mindenféle munkára a szántóföldeken és az ültetvényeken. A növénytermesztés néhány szabálya azonban csak mezőgazdászok és erdészek számára hasznos, ezért szenteltünk nekik külön fejezetet. Természetesen világos, hogy az utóbbi évtizedek mezőgazdasága hatalmas változásokon ment keresztül – önként vagy kényszerűségből, jó vagy rossz irányba egyaránt. A munkafolyamatok szervezettsége éppen a nagygazdaságokban és a tömeges állattartásban nem könnyíti meg a holdritmusok figyelembevételéhez való visszatérést. Az előző fejezet elolvasása után azonban talán mélyebb betekintést nyert a természet dinamikus körforgásába, ami évezredek óta semmit sem változott, sőt talán már megvilágító magyarázatot is talált egyes vetéssel, ültetéssel, betakarítással és raktározással kapcsolatos rejtélyes tapasztalataira. Sok "kis" gazdálkodó számára nagyon érdekes ez a tudás, és a gyakorlatban is alkalmazható. Sok városlakó és vásárló tesz meg manapság hosszú utakat azért, hogy egészséges gabonához, egészséges húshoz és "boldog tehenek tejéhez" jusson. Ha a kereslet továbbra is így változik, és a termékek természetes állapota és egészségi értéke felé irányul, akkor éppen ezeknek a gazdálkodóknak vannak

a legjobb esélyei. Alapjában véve minden kertész, mező- és erdőgazdász egy cipőben jár: az ég és a föld, a nap, a szél, a felhők, a víz és a meleg harmonikus összjátékából húznak hasznot. Nem mindig az ő hibájuk, hogy néhány ég és föld között uralkodó törvény látszólag feledésbe merült, és sok baj okozója lett – a túlzott trágyázás, a talaj mérgezése, a talajvíz elfertőződése, a termés minősége stb. Sokasodnak azonban a jobb irányába való fordulat jelei: sokak előtt világosodott már meg, hogy a természetes ritmusok és körforgások semmibevételének hosszú távon sokkal nagyobb az ára, mint a földművelés és az állattenyésztés rövid távon nagyobb hozamából származó nyereség. Az észak-amerikai indiánok ezt kezdettől fogva tudták:
Csak ha az utolsó fát is kiirtottátok, az utolsó folyót is megmérgeztétek, az utolsó halat is kifogtátok, akkor fogjátok észrevenni, hogy a pénzt nem lehet megenni. (Indián bölcsesség)

És éppen az ő földjükön, amit búzával és más monokultúrákkal olyan nagyon kizsákmányoltak, ott kezdődött meg a menetelés a jövő mezőgazdasága felé. A nagyüzemek több kisüzemmé alakultak át, a környezetvédelemnek a szó szoros értelmében van talaja, a szántóföldeket ismét fasorok és élősövények szegélyezik. Talán segít, ha ismételten emlékeztetünk arra, hogy éppen a mai mezőgazdászok és erdészek elődei voltak azok – főleg az erdei és hegyi parasztok –, akik felfedezték, megőrizték és továbbadták a természet ritmusairól való tudást. Azok a szabályok, amelyeket ebben a könyvben bemutatunk, bizonyára nem követhetők a mező- és erdőgazdaságban egyik napról a másikra. Hosszú folyamatról van szó, ami azonban csak akkor indul meg, ha adott a szándék és az akarat. Hogy milyen nagy az érdeklődés éppen a mezőgazdászok körében, az épp a közelmúltban többször is kiderült. Egy ötlet: hagyjon meg tartaléknak egy vagy több kis művelhető területet, és ezeken a területeken próbálja ki a növénytermesztés könyvünkben bemutatott szabályait. A többi munkafolyamatot ne változtassa meg. Azután csak figyelje meg, hogy hogyan fejlődik az a kis darab föld. A ma mezőgazdaságát az ötletesség és a jövőbe vetett hit alakította ki, és ugyanez az úttörő szellem fogja formálni a jövő mező- és erdőgazdaságát is. Ha

közben egy kicsivel több józan ész, mérték és cél uralkodik, ha megtanuljuk a leckét, amit a múlt és a jelen adott fel, akkor nem sok hiba csúszhat a dologba.

A holdritmusok a mezőgazdaságban
Gabonatermesztés Akinek a gabona vetésekor sikerül elcsípnie a növő és ugyanakkor felszálló holdat, és ráadásul valamilyen termésnapot (oroszlán, nyilas), annak tulajdonképpen már csak az időjárás húzhatja keresztül a számítását. Ha ezeken a vetés szempontjából "legjobb" napokon úgy esik az eső, mintha dézsából öntenek, akkor egy gazdálkodó sem merészkedik ki a földekre a traktorával. Hála istennek, a természet úgy rendezte a dolgot, hogy nem kell mindig mindennek összejönnie. A megfelelő időpont: a gabona vetésére nagyon alkalmasak a kos és a nyilas napjai, de az oroszlán-napok is. Ha a föld nagyon száraz, akkor viszont oroszlán esetén fennáll a kiszáradás veszélye. Az oroszlán napjai szintén megfelelnek, ha a föld már eleve nedves. A kos mint termésnap a legjobb idő a gabona elraktározására.

A sorsnapok Talán már ön is csodálkozott, hogy egy-egy gabonafajta bizonyos években nagyon jól, más években viszont nagyon rosszul sikerül. A szél és az időjárás, a vetőmag minősége és a talaj tulajdonságai természetesen szerepet játszanak ebben. Mégis előfordul, hogy az egyik gazdának sikerül nagyon jó termést betakarítania, míg a szomszédja ugyanolyan feltételek mellett csak silány termésre számíthat. A vetés, a trágyázás és az aratás helyes időpontjának szabályai alapján talán világossá vált ön előtt, hogy ebben rejlik a terméshozamok különbözőségének egyik fő oka. Ezzel összefüggésben szeretnénk megértetni önnel egy különleges szabályt, amit régen szinte minden gazda ismert, és néhány "titkos" kísérlet szerint még mindig teljesen érvényes. Az év két napjára vonatkozik, július 8-ára és július 20-ára.

A megfelelő időpont: aki szeretné tudni, hogy a következő évben melyik gabonaféléből számíthat a legjobb termésre, az vessen el július 8-án néhány szemet mindegyik gabonafajtából. Azok a magvak fognak jövőre is a legjobban nőni, amelyek július 20-ig a legjobban kikelnek. Próbálja ki ezt a szabályt egy kísérleti ágyasban. A siker magáért beszél. Ezek az úgynevezett "sorsnapok". A szó onnan ered, hogy régebben ezeket a napokat egyfajta "sorsjegynek" tekintették, amit az ember "kihúz". Ebből a "sorsjegyből" – vagyis ami ezeken a napokon történt – következtettek a jövőbeli eseményekre, főleg az időjárás alakulásával kapcsolatban. "Egyébként nem szeretnék többet foglalkozni ebben a könyvben a sorsnapokkal. Tudom ugyan, hogy még ma is sok gazda odafigyel a sorsnapokra, főleg a velük összefüggő időjárási szabályokra, és ezek közül sok még ma is érvényes. Nagyon sokszor volt alkalmam megfigyelni. A világméretű éghajlatváltozások miatt azonban ez a régebben oly fontos és hasznos eszköz kissé kicsúszott a kezünkből. Ezért nem kell rá bővebben kitérni."

A kártevők és a gyomnövények Az előző fejezet gyom- és kártevőirtással kapcsolatos összes tanácsa érvényes a nagyüzemi mezőgazdaságban is. Ezért most csak arra utalunk, hogy nagy mennyiségű gyomirtószert és peszticidet lehetne megtakarítani ezeknek a tanácsoknak a megfogadásával.

Trágyázás Már szó volt arról, hogy a föld fogyó hold idején több folyadékot képes felvenni, mint amikor a hold növőben van. Nemrég arról beszélt a sajtó, hogy a mezőgazdasági minisztériumnak milliárdos összegeket kell vízvédelemre fordítania, mert a talajvíz és a folyók annyira túl vannak terhelve a mezőgazdaságból és a szennyvizekből származó fölösleges trágyákkal, foszfátokkal és nitrátokkal. Biztos, hogy ennek a pénznek a nagy részét meg lehetne takarítani, ha a trágyázásnál tekintetbe vennék a hold ritmusait. Közvetett módon is megállapítható, hogy a földnek különböző a befogadóképessége: feltűnt már önnek valaha is, hogy amikor a hold növőben van, olyankor sokkal gyakoribbak az árvizek? A föld ilyenkor nem képes túl sok

vizet befogadni. Másfelől a meredek hegyoldalakon fogyó hold idején gyakrabban fordul elő földcsuszamlás, mert a föld teleszívta magát vízzel, és nehéz a nedvességtől – főleg, ha nem kapaszkodnak bele szilárdan az egészséges fák, vagy ha beteg a hegyi erdő. Ennek az összefüggésnek éppen a modern mezőgazdaság és erdőgazdaság, illetve a talajvízvédelem szempontjából van óriási jelentősége, és feltétlenül ismét tekintetbe kellene venni. Szinte minden mezőgazda tudja: vannak olyan napok, amikor a trágyázás pusztító hatással jár, más napokon viszont jelentkezik a kívánt siker. Ha megismertük a szabályokat, akkor már nem is olyan rejtélyes a dolog. A megfelelő időpont: a trágyát vagy az istállótrágyát, ha lehet, fogyó holdnál kell kihordani. Gabona, zöldség és gyümölcs esetében leginkább termésnapokon (kos, oroszlán, nyilas), egyébként a szűz vagy valamilyen más földjegy napján (bika, bak). A trágyalét lehetőleg holdtöltekor kell kihordani. Vagy legalábbis fogyó holdnál. Ez megvédi a talajvizet. Műtrágyát soha nem szabad oroszlán napján kihordani! A növények kiégnek, mert az oroszlánnak erős szárító hatása van. A trágyadomb megrakásánál szintén nagy segítség a fogyó hold. Talán lehet azzal érvelni, hogy milyen kellemetlen szag lenne, ha minden gazda egyszerre hordaná ki a trágyalevet. Mégis jobb három napig kibírni a "bűzt", mint megmérgezni a talajvizet. Trágyázáskor ítélkezzék érzéssel és józan paraszti ésszel. A trágyázószerek gyártói sem mentesek az önérdektől, és gyakran túlzásba esnek a mennyiségek megadásakor. A jó komposzt és istállótrágya még mindig felülmúlhatatlan trágyázószerek, főleg a gyümölcsfák számára.

A gabona learatása és elraktározása Jó eredményeket érhet el a mezőgazda, ha a gabonát felszálló vagy – tetszés szerint – fogyó holdnál tudja learatni és elraktározni, főleg a kos napján vagy más termésnapokon. Ilyenkor a gabona sokkal tartósabb, és nem olyan hajlamos a bogár- vagy penészveszélyre. Nagy mennyiségű növénymérget takaríthat meg ezzel! Alkalmatlan minden víznap, ilyenkor kerülni kell a raktározást.

Út- és vízépítés Sok építész és építtető átélte már, hogy a kint elhelyezett alapozólapok inogni kezdenek, a teraszok vagy a kikövezett utak "felpúposodnak" – minden igyekezet és szakértelem ellenére. Máskor viszont olyan a kőlapokból kirakott út, mintha lebetonozták volna. Ebben is a munka időpontjának a megválasztása mérvadó. Ami pedig a vízépítés szabályait illeti, figyelje meg egyszer a magas vízállás hatását egy patak medrében: ha akkor magas a vízállás, amikor a hold növőben van, sok kavics marad a mederben a víz távozása után, azaz a patak gyakrabban lép ki a partra; fogyó holdnál a patak kimossa a kavicsot, és magával sodorja. • A földutakat fogyó holdnál ajánlatos elsimítani vagy kaviccsal feltölteni. Erre a legalkalmasabbak a bak napjai. Ha növő holdnál végezzük a munkát, a burkolat laza, csuszamlós marad, vagy megint gyorsan kikopik. Már az első zivatarok elmossák az új kavicsot. • A járólapokat a kertben és a gyalogutakon szintén fogyó holdnál kell lerakni. Ha ezt növő holdnál tesszük, akkor idővel mozogni kezdenek. Ez különösen a járólapokkal fedett kapubejáratok esetében fontos, mert a járművek nagy súlya alatt a lapok gyorsabban félrecsúsznak, sőt gyakran össze is törnek. • A forrásfeltárást és a vízkeresést a halak jegyében ajánlatos végezni, amikor a hold növőben van (lehetőleg a II. negyedben, holdtölte tájékán). Soha nem szabad fogyó vagy leszálló hold idején dolgozni a forrásnál: a víz eltűnik, és új utat keres magának. • Patakok és folyómedrek partvédelmi célú kiépítését (talpkövek vagy talpgerendák lerakását) valamilyen vízjel idején (rák, skorpió vagy halak), növő holdnál ajánlatos végezni. Ha fogyó holdnál Végezzük el a munkát, a víz alámossa az építményt, és kimossa a folyómedret. • A fenék- és szennyvízmunkálatok, valamint a kútvezetékek javítása szintén növő holdnál, valamilyen vízjelben a legsikeresebbek.

Kerítések Kerítések állítására és felújítására leginkább a fogyó hold vagy az újhold alkalmas. Az ilyenkor bevert cölöpök maguktól megállnak, főleg a földnapokon (szűz). A szögek benne maradnak a fában. Ez a szabály mindenféle cölöp beverésére érvényes, ezeket a fogyó hold megerősíti. Az újhold napja a legalkalmasabb ilyen munkák elvégzésére. Az ugyancsak kedvező szűz-napok ősszel mindig fogyó holdra esnek (szeptembertől februárig). Választhatjuk a leszálló holdat is; minél közelebb esik azonban a holdtöltéhez, annál kevésbé.

Szénakazalrakás A szénakazlat legjobb fogyó holdnál rakni. A széna szellős és száraz marad, nem rothad meg, és az öngyulladás veszélye is sokkal csekélyebb. Ha a hold növőben van, a széna könnyen elszürkül és megpenészedik.

Istállógondozás Minden gazda és gazdasszony tudja, hogy az alapos istállóápolás fárasztó és időrabló munka lehet. Aki azonban követi az alábbi utasításokat, sok vesződségtől szabadulhat meg, sokkal könnyebben megy neki a munka. Természetesen nem a mindennapi istállóápolásról van szó, mert azt a csillagjegyektől függetlenül el kell végezni. A megfelelő időpont: ügyeljen a fogyó holdra (vagy helyette a felszálló holdra), és valamilyen levegőjegyre (ikrek, mérleg, vízöntő). A makacs piszok különösen könnyen eltávolítható a vízjegyek idején (rák, skorpió, halak). Az istálló tartósabban tiszta, férgektől és penésztől védett marad, és gyorsabban szárad. A falakról fogyó holdnál jobban le lehet mosni a penészfoltokat (leginkább ecetes vízzel és gyökérkefével).

Az állatok almát is ajánlatos fogyó hold idején behordani. Ehelyett, ha olyankor nincs idő, a felszálló holdat lehet elsősorban választani. Egyébként még mindig a szalma vagy a száraz bükkfalevél a legjobb alom. Az istálló falának esetleges festését fogyó holdnál ajánlatos végezni. Levegőnapon különösen jól sikerül a munka (ikrek, mérleg, vízöntő).

A szarvasmarhák kihajtása a legelőre Az állatok viselkedését döntően meghatározza, hogy mikor hajtjuk ki őket először a legelőre. Ha a leszálló holdat (főleg a mérleg napjait) választjuk, akkor az állatok szívesen maradnak a legelőn, és nem rontanak haza, míg jól nem laknak. Szerencsés, ha ez a nap egyúttal hétfőre, szerdára, péntekre vagy szombatra esik. Soha nem szabad a jószágot első ízben kedden vagy csütörtökön hajtani ki a legelőre! Különösen az alpesi legelőkön ügyelnek még ma is erre a szabályra a ki- és beterelésnél. Ez a két nap arra is alkalmatlan, hogy az állatokat egy másik helyre vigyük, vagy vásárlás után hazaszállítsuk. Nem adnak olyan bőven tejet, és gyakran előfordul, hogy később nem lesznek vemhesek. Ajánlatos kerülni az oroszlán és a rák napjait is. Ha oroszlán-napon hajtjuk ki az állatokat, akkor megvadulnak, és aztán nem-könnyű megfékezni őket. A rák jegyében mindig visszajönnek az istállóhoz, főleg az alpesi jószág.

Ősszel a marhákat akkor érdemes utoljára kihajtani a mezőre, amikor a hold növőben van.

Vemhesség Ha a tehenek újév körül lesznek vemhesek, akkor október tájékán jönnek világra a borjak. Ezek lesznek a legegészségesebb borjak, és az állatorvos majdnem mindig otthon maradhat a születésükkor. Fontos, hogy vigyázzunk, nehogy a tehenek nem sokkal ezután megint megfoganjanak.

Egészséges csibék – egészséges tyúkok A tyúkokra is vonatkozik egy szabály: ha a tojást úgy költi a tyúk vagy a keltetőgép, hogy a csibék holdtöltekor bújnak ki belőle, akkor belőlük lesznek a legegészségesebb tyúkok. A költési idő mindig ugyanolyan hosszú, ezért a nagyüzemekben minden nehézség nélkül ki lehet számítani és be lehet tartani ezt a ritmust.

Beköltözés az istállóba Az istállóba való beköltöztetésre a legalkalmasabb a felszálló hold ideje. Ilyenkor az állatok inkább az istállóban maradnak, nem annyira nyugtalanok, és nem akarnak mindig kirontani onnan. Itt is érvényes a szabály, hogy figyelni kell a hét napjaira: az eladott vagy megvásárolt állatokat soha nem ajánlatos kedden, csütörtökön vagy vasárnap egyik istállóból a másikba vinni. Ezek a napok még az állások áthelyezésének sem kedveznek.

A borjak elválasztása Sajnos manapság már nem divat, hogy a borjút a tehén szoptassa. Talán azért sem, mert feledésbe merült a megfelelő időpont. A helyzet ugyanaz, mint az ember esetében: egy ideig az iparilag előállított bébitápszert tartották a bölcsesség netovábbjának. Ma terjed a felismerés, hogy még az elapadó anyatej is értékesebb, mint egy cumisüveg. A megfelelő időpont: a borjak elválasztását röviddel holdtölte előtt kell megkezdeni, és a kisborjút holdtölte napján szabad utoljára szopni hagyni.

Az oroszlánban, rákban vagy szűzben álló telihold viszont kedvezőtlen. Oroszlánkor az állatok bőgni kezdenek, rák napján mindig vissza akarnak menni, ha szűz-napon választjuk el őket, akkor később gyakran üzekednek, és nyugtalan, verekedős természetük miatt veszélyessé válnak az egész csorda számára, főleg a hegyekben.

Az erdőgazdaság szabályai
A fa csodálatos anyag. Évezredeken át meleget és szerszámot, védelmet és – a nagy fafaragók munkája révén – szépséget ajándékozott az embernek. Korunk egyik legfontosabb feladata védelmezni és megőrizni földünk erdeit, amelyek e gazdagság forrásai. Szerencsére van ok az optimizmusra, az erdőgyilkolás és az esőerdők pusztulása ellenére is; az olyan országok, mint Svédország, ahol egyetlen fát sem vágnak ki anélkül, hogy ne ültetnének újat, az erdőtelepítések világszerte, a környezetvédők erőfeszítései, amelyek lassanként érvényre jutnak. Az erdőgondozás és a favágás ősi szabályainak újrafelfedezése és követése nagyban hozzájárulhatna ahhoz a vállalkozáshoz, amit "az erdők megmentésének" hívnak. Mégpedig sokféleképpen. A fa eleven anyag. A fa kivágása után is tovább "él", "dolgozik", hogy a szakemberek nyelvén szóljunk. A fa fajtájának, az évszaknak és – amint látni fogja – a kivágás időpontjának megfelelően gyorsan vagy lassan szárad, puha marad vagy megkeményedik, nehéz marad vagy könnyűvé válik, megrepedezik vagy változatlan marad, meghajlik vagy egyenes marad, elrothad és elférgesedik, vagy megmenekül a kártevőktől és a korhadástól. Alapjában véve a favágás esetében sincsenek – ahogy a többi szabálynál sem voltak – "jó" vagy "rossz" napok. A felhasználás mindenkori célja a döntő: nagy különbség, hogy a fát padlónak, hordónak, hídnak, padlásnak, hangszernek vagy faragásra szánjuk. Természetesen figyelembe kell venni a fa fajtáját is, valamint korát és növésformáját. A fa vagy egyenesen, vagy jobbra, vagy balra csavarodva nő (a kérgén lehet felismerni). A különbségre könnyű ráismerni: a jobbra csavarodó fa úgy kanyarodik fölfelé, mint egy függőlegesen feltartott dugóhúzó. Ezt a "forgási irányt" is figyelembe kell venni a fa mindenkori felhasználásánál. A tetőzsindelyeknek például egyenesnek kell lenniük, vagy enyhén baka kell tartaniuk. Nedves időben a fa kinyújtózik, napos időben csak enyhén görbül meg, és beengedi a szárító levegőt a zsindelyek alá.

A fából készült ereszcsatornáknál, amelyeket néha még használnak, pont fordított a helyzet: az a jó, ha a fa rostjai egyenesen futnak vagy egy kicsit jobbra csavarodnak, mert a jobbra hajló fa kivágás után "megáll" – ez azt

balra csavarodó fa

jobbra csavarodó fa

jelenti, hogy a csavarodás nem folytatódik. A balra csavarodó fa lassanként elhajlítaná az ereszcsatornát, és a víz kifolyna belőle. Különös, hogy a balra csavarodó fa kivágás után erősebben dolgozik, mint a jobbra csavarodó vagy az egyenes szálú. Ráadásul a villámok kizárólag a balra csavarodó fákba csapnak bele – hasznos információ annak, akit az erdőben meglep a vihar: csak egyenes szálú vagy jobbra csavarodó fák alá álljon. Tirolban és sok más vidéken még ma is figyelnek a favágás idejére. Egyes fakereskedők rákacsintanak önre, és egy bizonyos farakáshoz vezetik, ha jókor kivágott fa iránt érdeklődik. A fakereskedő cégek a világ egyes részein, például Brazíliában és a Csendes-óceán vidékén olyan szállítási szerződéseket kötnek, amelyekben a favágókat arra kötelezik, hogy csak bizonyos időszakokban kivágott fát adjanak el. Természetesen sokan már nem ügyelnek a megfelelő időpontra, vagy szervezési okokból, mert ennek a munkának nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget, vagy egyszerűen csak azért, mert nincs birtokukban a tudás. Ráadásul a megfelelő időpont figyelembevétele első pillantásra talán körülményesnek és bonyolultnak tetszik, pedig egyáltalán nem az. A munkát így is, úgy is el kell végezni. Aki figyel a megfelelő időben vágott fára, annak sokkal érdemesebb volt dolgoznia.

"Az utóbbi évek folyamán megismertem néhány embert, akik még sohasem hallottak a favágás helyes időpontjának szabályairól, de készek voltak arra, hogy próbára tegyék az ősi tudást. Mindenkit meglepett az eredmény és az, hogy még ma is milyen megbízhatóan hatnak ezek a befolyások." Az ipar számára ennek mindenesetre lehetnek következményei: termékei – a bútorok, a hidak, az épületek, az épületfa és sok minden más – sokkal tartósabbak lennének, és ráadásul minden, favédelmi eljárásokra, fordítandó költséget fölöslegessé tennének. Ezért aztán a mindent kidobó fogyasztói társadalom "gazdasága" szempontjából már nem annyira érdekesek ezek a szabályok. Kifejezetten hangsúlyozni kell azonban, hogy ésszel élő és a természethez kötődő emberek már régen észrevették: az ilyen társadalom nem lehet hosszú életű. Természetesen mindenki örömmel élvezi a tudomány, a technika és a haladás előnyeit anélkül, hogy ezek hátrányaira túl sok gondolatot fecsérelne. Ám ha van lehetőség a hulladékprobléma kiküszöbölésére, ha meg lehet fékezni az erdőirtást, ha mód van arra, hogy kevesebb mérget juttassunk a környezetünkbe, akkor mindenkinek joga van ahhoz, hogy értesüljön ezekről a lehetőségekről, és hasznosíthassa őket. Talán kezdetben még kicsit drága egy megfelelő időben kivágott fából készült pad vagy szekrény, mert csak a kisüzemek engedhetik meg maguknak, hogy jobban figyeljenek az időpontokra, vagy egyszerűen azért, mert a kereslet meghaladja a kínálatot. De talán a jövőben is összefognak az építészek, az asztalosok, az ácsok és a lakberendezők, és közösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a régi szabályok szerint kivágott fát használják fel. Mivel felismerték, hogy egyre több ember számára válik a legfőbb, döntő tényezővé vásárlási szándék esetén, hogy környezetbarát, jó minőségű és hosszú életű dologhoz jusson. Az olyan korokban, mint a miénk, amikor a "biológiai" házépítés lassacskán előtérbe kerül, elég sok vásárlót lehet találni, akik meg tudnák becsülni az ilyen dolgokat. Minden építtető, aki hozzáfog egy ilyen házhoz, arra gondol, hogy lehetőleg környezetkímélő módon építkezzék. Ha azonban néhány év múlva hullámos lesz a padlása vagy szétreped a fa, akkor a legjobb szándék is csődbe juthat. Azt is gyakran meg lehet figyelni, hogy a legjobb szándékkal természetes állapotában meghagyott fát – például a homlokzaton – évek múlva mégis impregnálóanyagokkal kell utókezelni. Megvolt a jó szándék, de az egyre nedvesebbé váló fa vagy a fenyegető korhadás némelyik építkezőt lemondásra készteti. Minden efféle problémát el lehetne kerülni, ha a hold állása szerint kivágott fát használnának. (A leendő építkezők figyelmét még egyszer felhívjuk a víz- és útépítésről szóló fejezetre: minden ottani tanács ugyanúgy érvényes az utak és feljárók létesítésével, a járólapok újjáépítéskor vagy felújításkor történő áthelyezésével kapcsolatban is, falun, városban egyaránt.)

Ha most valaki felteszi a jogos kérdést, hogy ugyan hol is talál manapság megfelelő időben kivágott fát, annak csak azt az ötletet adhatjuk, hogy használja a telefont: vessen egy pillantást a szakmai telefonkönyvbe, és hívjon fel fakereskedő cégeket. Kérje el az erdészeti szövetségektől tagcégeik címlistáját. Esetleg szerezze be a tiroli szakmai telefonkönyvet, mert ott még ma is vannak olyan cégek, amelyek ügyelnek a megfelelő időpontra. Játssza végig a játékot, és ne hagyja magát lerázni. A vevő az úr! (Nálunk sajnos valószínűleg nincsenek ilyen hagyományok. A szerk.) Aki nyitott szemmel járja a világot, az sok helyen – például az Alpokban, de főleg a falumúzeumokban – megtalálhatja a favágás helyes időpontjára vonatkozó szabályok érvényességének eleven bizonyítékait: egyszerűen elképzelhetetlen, hogy őseink olyan parasztházakat, alpesi kunyhókat és hidakat tudtak volna építeni, amelyek évszázadokon át mindmáig túlélték az időjárás viszontagságait, és még a kéményük is fából készült, ha nem lettek volna ennek a tudásnak a birtokában. Az erdészek bármikor segítségül hívhatják saját tapasztalataikat, ha esetleg kételkednek a szabályok érvényességében: tudják például, hogy a vihar utáni károsodások teljesen különbözőképpen hatnak a fa minőségére. A gyökerüket vesztett fák faanyaga különben is használhatatlan épület- és bútorfának, de a tűzifának vagy más célokra felhasználható fa minősége és a kártevőkre való érzékenysége mindig más. Az erdőkárok hatása például skorpió-napokon katasztrofális: a fát úgy megrohamozza a szú, mint az egér a sajtot, elszaporodik, aztán egészséges fákat is megtámad. Ilyen tapasztalatot szerezhetnek azok az erdészek is, akik pont a skorpió napján ritkítják vagy tisztítják az erdőt, mert nem ismerik az erre a munkára megfelelő napokat. Talán még az erdészeti hivatal könyvtárában is van egy régi könyv, amely a régebbi századok erdészeti rendjét tartalmazza. Világosan fogalmaz, és pontos; a hold ritmusát figyelembe vevő utasításokat adnak a favágás időpontjára vonatkozólag, és "kellő büntetést" helyeznek kilátásba, ha valaki ez ellen vét. Vannak olyan nyugdíjas erdészek, akik állítólag még emlékeznek nagyapjuk elbeszéléseire, aki azt mesélte, hogy milyen kínos pontossággal igazodtak régen az erdei parasztok a különböző fafajták számára legkedvezőbb időszakokhoz, és hogyan állítottak elő kifinomult éves terveket. Erre azért van szükség, mert a legjobb időszakok évről évre mindig egy kicsit máskorra esnek, sőt egyes időpontok csak többéves időközökkel fordulnak elő. A favédelmi szerek ismeretlenek voltak, mert a helyes időpont megválasztása a fa minőségét tekintve mindig a kívánt hatást eredményezte.

Nem csupán a favágás időpontja és a fa minősége miatt tarthatnak számot nagy érdeklődésre az alábbi oldalak szabályai az erdészek körében. Az erdők általános pusztítása, a megszámlálhatatlan beteg fa erdeinkben az ő legnagyobb gondjaik közé tartozik. Ezért most szeretnénk emlékeztetni egy szabályra a III. fejezetből: az 1984. július 12-i nagy jégeső Münchenben és környékén sok tűlevelű fának letörte a csúcsát. Erre elkezdtek lassan, föntről lefelé korhadni, és végül elpusztultak. Az ide vonatkozó szabály olyan fontos, hogy most még egyszer megismételjük: Minden növényt és fát, amelyek már nem akarnak nőni, satnyulnak vagy betegek, a legtöbb esetben eredményesen lehet kezelni, ha fogyó holdnál – a IV. negyedben vagy leginkább új holdkor – eltávolítjuk a csúcsukat, illetve lombos fák esetén több ág végét a koronából. A csúcsot mindig közvetlenül egy oldalág mellett kell levágni, amely alkalmas új csúcsnak, ha felfelé nő. Amikor annak idején a jég július 12-én, holdtöltekor lenyeste a csúcsokat, akkor a természet épp ennek ellenkezőjét tette. Ezen a napon a csúcs elvesztése szinte a biztos halált jelenti a fa számára, a tetejétől elkezd rothadni. Az erdészeknek azt tanácsoljuk, hogy sürgősen tegyenek egy kísérletet, és próbálják ki néhány fán ezt a módszert. A fák csúcsainak levágása ugyan nem töm be egy gyárkéményt sem, nem tisztítja meg a kipufogógázokat, de megér egy próbálkozást. De most térjünk rá magára a favágásra. Az alábbi oldalakon sok különös ritmussal is megismerkedhet: olyan szabályosai és különleges időpontokkal, amelyek általában teljesen függetlenek a hold állásától. Egyedül azzal az eredménnyel igazolhatók, amit alkalmazásuk hoz – lépjen hát nyugodtan a tettek mezejére!

A favágás megfelelő időpontja Majdnem minden ember tudja, akinek valami köze van a favágáshoz és a fafeldolgozáshoz, hogy általában a tél a legjobb időszak a fa kitermelésére. A nedvek leszálltak, a fa kivágása után kevesebbet "dolgozik". Ezenkívül azonban létezik még nagyon sok különleges időpont, amelyeknek világosan észlelhető befolyásuk van a fa tulajdonságaira.

Az alábbi, igazán átfogó szabályrendszer nagyon régi korból származik, a rendelkezésünkre álló leírást 1912-re datálják. A szabályok, amelyeket ez a régi dokumentum megad, semmit nem veszítettek érvényükből. Pontos utasításokat adnak a fa elérni kívánt minőségére vonatkozólag. (L. 139. o.) Ez a szabályzat természetesen "fordításra" szorul, hogy ma is mindenki megérthesse. íme a magyarázat, valamint sok kiegészítő adat, amelyeket a fa kívánt minősége szerint, illetve az egyes időpontokban követett cél szerint rendeztünk:

"Irtónapok" – irtás és ritkítás Minden haszonerdőnek szüksége van ápolásra. Ha valaki például ritkítani vagy tisztítani szeretne egy erdőt vagy az erdőszélt, ha ki akarja vágni a fákat és újakat akar telepíteni, az az "irtónapokra" figyel, a szabályzat szerint tehát április 3-ára, július 30-ára és az akácnapra (június 22.). Még jobb lesz a munka eredménye, ha ezek a napok fogyó holdra vagy egy "asszonynapra" esnek. Az ilyenkor kiirtott fák és bokrok nem nőnek vissza. Az "asszonynapok" Mária-ünnepek, mint Mária Mennybemenetele vagy a Gyertyaszentelő Szűz Mária. Ezeket a napokat ki lehet keresni a gazdanaptárakból (például augusztus 15. és szeptember 8.).

A FAKIVÁGÁS ÉS -IRTÁS JEGYEI Ludwig Weinboldtól feljegyezte Michael Ober, bognármester a tiroli St. Johannban, lemásolta Josef Schmutzer 1912. december 25-én 1. Irtási nap április 3., július 30. és akácnap, még jobb, ha ugyanez még fogyó holdban és asszonynapon van. Ezek a napok jók még görgetésre és rönkhúzásra is. 2. A favágás, hogy a fa kemény és enyves maradjon, jó decemberben az újhold utáni első nyolc napon, ha lágy jel esik erre. Szálfa, illetve csínfa, bükkfa stb., hogy enyves és kemény maradjon, újholdkor és skorpiókor vágassék. 3. A fa, hogy ne korhadjon, márciusban az utolsó két napon a fogyó halban vágassék. 4. A favágásra, hogy ne égjen, csak egy nap van március havában, még jobb, ha napnyugta után, március elsején. 5. A fa, hogy ne zsugorodjon, a harmadik napon ősszel vágassék. Ősz kezdete szeptember 24-én, ha a hold háromnapos, és asszonynapon, amikor arra rák esik. 6. Tűzifát termelni, hogy jól megnőjön, októberben kell, a növő hold első negyedében. 7. Fűrészfa a növő halban vágassék, akkor a deszkák nem lesznek férgesek, ugyanígy a faanyag. 8. Hidakhoz és bárkákhoz a fa leszálló halban vagy rákban vágassék. 9. A fa, hogy kicsiny legyen, skorpióban és augusztusban vágassék. Bikában vágott fa, ha a hold augusztusban egy napot fogyott, nehéz marad. 10. A fa, hogy ne hasadjon vagy fakadjon, újhold előtt novemberben vágassék. 11. A fa, hogy ne szakadjon, június 24-én 11 és 12 óra között vágassék. 12. Szálfa vagy csínfa február 26-án, fogyó holdban vágassék, még jobb, ha arra esik a rák.

Ezek mind igazolt és kipróbált jegyek.

Az irtáshoz a másik választási lehetőség február utolsó három napja, ha ezek fogyó holdra esnek. Az ilyenkor kivágott fa nem nő újra, sőt még a gyökere is elkorhad.

Szerszám- és bútorja Az "enyves" annyit tesz, "mintha összeragasztották volna", a fa kemény marad, nem vetemedik meg, nem szárad "szét", megőrzi térfogatát – ez például a padlódeszkák vagy asztallapok sarkainál fontos. Akkor jutunk ilyen minőségű fához, ha a decemberi újhold utáni első nyolc napban vágjuk ki a mérleg, az oroszlán vagy a szűz jegyében. A szálfa "szép szál, egyenes fa" – olyan fa, amiből szerszámok és munkaeszközök (seprűnyelek, balták) készülnek. Keménynek, jó fogásúnak és könnyűnek kell lennie. A "csínfa" kifejezés ma már nem használatos. A csínfa olyan fa, amiből valami "csinosát" csinálnak: bútort, ládát, szekrényt és hasonlókat. Ha az újhold skorpióra esik, tehát többnyire a novemberi újholdkor, akkor éri el a kivágott fa a kívánt tulajdonságokat. Mindenesetre azonnal le kell szedni a kérgét: a skorpiókor kivágott fa vagy az, amit a vihar megfosztott a gyökerétől, jelt ad a szúnak a támadásra. Jócskán elszaporodik, és egészséges fákat is megtámad. A 12. szabály azonos értékű lehetőségnek tartja február 26-át, ha fogyó holdra esik (de nem mindig ez a helyzet), főleg ha a hold egyúttal a rák jegyében is áll (mint például 1989-ben).

Nem korhadó, kemény fa A korhadásmentes fát március utolsó két napjában, fogyó holdnál, a halak jegyében kell kivágni. Ilyen napok nem fordulnak elő minden évben. Régebben ezért fokozottan figyeltek rájuk, vagy a fát más, alternatív napokon vágták ki. Ezek: újév napja, január 7., január 25., január 31. és február 1. és 2. Az ezen a hat napon kivágott fa nem korhad, és nem férgesedik. Az újévkor és január 31-étől február 2-áig kivágott fa ráadásul kőkeménnyé válik, ahogy öregszik.

Valószínűleg ilyen fából készültek Velence "úszó" palotáinak alapjai. Ha nem a megfelelő napon vágták volna ki őket, akkor ez a nagyszerű város már biztosan végérvényesen víz alá merült volna. Az ideális megoldás az lenne, ha az alapokat ilyen fával restaurálnák, mert ennek a tartóssága leolvasható a mostani fa életkorából. Minden más megoldás (beton, acél stb.) alkalmatlan hosszú távon. Kikötői stégek és hosszú cölöpművek építésére is ez a fa alkalmas. Választhatók még a meleg nyári napok is, ha a hold növőben van; a fa alkalmas víz alatti cölöpverésre, kikötő- és fürdőstégek építésére. Nagyon nedvdús, és ajánlatos azonnal beépíteni.

Meggyújthatatlan fa Aki járt már falumúzeumban (például a tiroli Kramsachban), ahol több száz éves épületek, csűrök, eszközök és szerszámok vannak, az biztosan látott kemencepadkákat, kemence- és üstfákat, kenyérlapátokat és fakéményeket is. Furcsa, hogy szinte senki nem teszi fel a kérdést, vajon miért olyan hosszú életűek azok a félkör alakú edényfogók, amelyekkel izzó fazekakat és serpenyőket emeltek le a tűzhelyről, hogy több száz évet is átvészeltek anélkül, hogy elégtek volna. Vagy miért van az, hogy a tűznek közvetlenül kitett fa (a fakémény és a kemencepadka) nem égett el? Megfeketedett ugyan, de se nem égett, se nem izzott. Talán már önnek is a kezébe került olyan gyufa, ami semmiképp sem akart égni. A rejtély megoldása: vannak olyan időszakok, amelyeknek az impulzusai gondoskodnak az éghetetlen fáról. A március elsején, főleg napnyugta után kivágott fa ellenáll a tűznek – függetlenül a hold állásától és attól a jegytől, amit a hold éppen átszel. Különös, de érvényes szabály: aki kipróbálja, igazolva látja. Sok eszköz, udvari épület, csűr, faház és hegyi kunyhó épült régen ilyen fából, hogy tűzbiztos legyen. "A szülőházam, amely 1980-ban belülről teljesen leégett, ilyen fából készült. A bent levő mezőgazdasági szer számok fémrészeinek egy része megolvadt, akkora volt a hőség. Maga az épület megmaradt, és a fa csak kívül szenesedéit el. Amikor traktorral mentek neki, hogy lebontsák, a fa nem adta meg magát. A házat végül gerendáról gerendára kellett szétfűrészelni. Közben kiderült, hogy csak a fa külső rétegéből szenesedéit el néhány milliméternyi, a belseje pedig érintetlen maradt. A fa egy részét ezután két új ház építésénél használták fel."

A tűzálló fa kivágásához szóba jöhet az újhold napja is, de csak akkor, ha éppen a mérleg jegyére esik (évente csak egyszer-kétszer); ez a fa nem zsugorodik össze, és még zölden, szárítás nélkül fel lehet dolgozni. Majdnem ugyanilyen megfelelő a decemberi újholdat megelőző nap és a márciusi új-hold előtti utolsó 48 óra.

Zsugorodásmentes fa Sok felhasználási területen fontos, hogy a fa ne "zsugorodjék", azaz ne veszítsen térfogatából. Az ilyen fát legjobb Szent Tamás napján (december 21.) 11 és 12 óra között kivágni. Egyébként is ez a legjobb nap a favágásra. Ezután – néhány kivételtől eltekintve – egész télen már csak fogyó holdnál ajánlatos fát vágni. A nem zsugorodó fa kivágásához választhatók még a fogyó holdra eső februári esték, naplemente után; szeptember 27., minden hónapban az újholdat követő három nap és a Mária-ünnepek (többek között augusztus 15. és szeptember 8.), ha rák napjára esnek. Az újholdkor a mérleg jegyében kivágott fa sem zsugorodik össze, és azonnal feldolgozható. A februárban, naplemente után kivágott fa ráadásul ahogy öregszik, kőkeménnyé is válik.

Tűzifa Az éghetőség természetesen mégis gyakran a fa kívánatos tulajdonsága. Ráadásul ahhoz, hogy egy kis tűzifához jussunk, nem akarjuk mindjárt az egész erdőt kiirtani, ezért szerencsés dolog, ha az erdő később tovább nő. A szabály azt mondja, hogy az ilyen tűzifát legjobb októberben, a növő hold I. negyedében, tehát az októberi újholdat követő első hét napban kivágni. Általában azonban a tűzifát a téli napforduló után, fogyó holdnál ajánlatos kivágni. Ilyenkor nem ajánlatos a koronát azonnal letisztítani róla, hanem egy ideig a hegyen kell hagyni völgynek fordítva, mert akkor kiereszti maradék nedvét is.

Deszkának való fa, épületfa és fűrészáru A deszkának való fához és a fűrészáruhoz alkalmas a növő hold a halak jegyében, mert így a deszkát és a faanyagot nem támadják meg a kártevők. A halak jegye csak szeptembertől márciusig fordul elő növő holdnál.

Híd- és csónakfa Átment már valaha esőben fahídon? Jól teszi az ember, ha erősen megkapaszkodik a híd korlátjában, amilyen csúszós és síkos tud lenni néha. A tutajozás is véget nem érő, időnként veszélyes csúszkálássá válhat, ha "rossz" napon vágták ki a tutajnak való fát. Az Alpok hegyi folyói fölött átívelő régi hidak ezzel szemben lépésbiztosak, nem korhadnak el, mintha csak az örökkévalóságnak építették volna őket, és nem szorulnak semmiféle faápoló szeres kezelésre.

A hegyekben túrázók mindannyian tapasztalhatták már, hogy manapság az alpesi egyesületek és az idegenforgalmi szövetségek a fahidak építésekor már nyilvánvalóan nem ügyelnek ezekre a befolyásokra. Nem kellene olyan sok turistát kificamodott tagokkal elszállítani a hegyimentőknek, ha jobban figyelnének a favágás megfelelő időpontjára. A hídnak, csónaknak és tutajnak való fát fogyó holdnál, valamilyen vízjegyben (halak vagy rák) ajánlatos kivágni. Nem korhad és rothad, és lépésbiztos is. Erre a szabályra régebben a mosdóasztaloknak való faanyag kiválasztásánál is ügyeltek, hiszen azok állandó nedvességnek voltak kitéve, és nem lehettek csúszósak. A skorpió ugyan szintén vízjegy, favágásra azonban nem annyira alkalmas időszak, mert akkor a fa hasonló célokhoz túl könnyű lesz, és érzékenyebb a kártevők támadására is.

Padló- és szerszámja A seprűnyélnek és a hasonló szerszámok anyagának jól formálhatónak és kézreállónak kell lennie, nem lehet törékeny, de jó, ha hajlékony és főleg könnyű ("kicsiny"). Az ilyen fához a legjobban az augusztusi skorpió-napok felelnek meg, amelyek majdnem mindig röviddel megelőzik a holdtöltét. Ha ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkező, de nehéz fára van szükség (például erősen igénybe vett fapadlókhoz), akkor válasszuk a holdtöltét követő első napot, ha az a bika jegyére esik (nem minden évben fordul elő).

Hasadásbiztos fa Az olyan fát, aminek nem szabad megrepednie, és kezdettől fogva nem szabad "dolgoznia" – például a bútornak vagy faragáshoz valót – legjobb a novemberi újhold előtti napokban kivágni. Ezzel egyenértékű, ha március 25-ét, június 29-ét és december 31-ét választjuk. Az ezeken a napokon kivágott fa nem pattogzik és repedezik fel, a koronának azonban a völgy felé kell fordulnia, illetve sík terepen kicsit hosszasabban kell a fán maradnia, hogy kifolyathassa maradék nedveit.

Az olyan fának, amit gyorsan be kell építeni – például tűz utáni gyors újjáépítéskor, semmiképp sem szabad később megrepedeznie. Ehhez a legjobb időpont június 24. 11 és 12 óra között (nyári időszámítás szerint 12 és 1 óra között!). Régen sajátos idő volt ez: a favágók csapatostul vágtak neki az erdőnek, és egy óra alatt kivágták, ami a fűrészüktől tellett. A fát nyomban felhasználták padlások és hasonlók építésére. Ebből a fából lesz a legjobb hídnak való, ha egyúttal újhold áll a rák jegyében. Ez a szabály azóta érvényes, amióta világ a világ.

Karácsonyfák Végül egy ötlet az ünnepekre: ha a jegenyefenyőt három nappal az év tizenegyedik újholdja előtt vágják ki (többnyire novemberben, néha azonban decemberben), akkor sokáig nem hullik. Régebben az ilyen fákat az erdészek "holdjeggyel" látták el, és egy kicsivel drágábban adták, mint a többi karácsonyfát. A lucfenyő sem hullatja tűleveleit, ha ilyenkor vágják ki, de karácsonyig hűvös helyen kell tartani. Mégis előbb lehullik, mint a jegenyefenyő. "Az egyik rokonomnak már több mint harminc éve van egy ilyen karácsonyfája, és még mindig rajta vannak a tűlevelek. Nekem is megvan még az első adventi koszorúm, azóta, hogy 1969-ben Münchenbe költöztem. Ha letépek róla egy-egy fenyőtűt, azok még most is illatoznak. Jó ötlet három nappal a tizenegyedik újhold előtt adventi díszeket gyűjteni, mert akkor a szépen terített adventi asztalt nem borítják el állandóan a fenyőtűk. Ennek a szabálynak az ismerete persze nem ok arra, hogy bárki felkerekedjék, és az erdőben karácsonyfát »orozzon« magának."

Természetesen nem lehet mindig olyan karácsonyfát kapni, amit pontosan három nappal a tizenegyedik újhold előtt vágtak ki. Ezért utalunk arra, hogy a karácsonyfák és a teríték díszítései akkor is tovább tartanak és kevésbé gyorsan hullanak, ha az időpont megválasztásában általában figyelembe vették a növő holdat. A száraz virágokból készült asztaldíszek is tovább tartanak, ha a szárításra szánt virágot fogyó holdnál szedjük.

V A hold mint "segítőtárs" a háztartásban és a hétköznapokban
A puha legyőzi a keményet, a gyenge diadalmaskodik az erős felett. A hajlékony mindig a mozdíthatatlan felett áll. Ez a dolgok fölötti uralkodás elve, s ha összhangra jutunk velük, a mesteri tudás harmóniájának elve. (Lao-ce)

N

em csoda, hogy a hold ritmusai éppen a háztartás és a városi élet terén merültek feledésbe. A szél, amely 45 éve fúj a "korlátlan lehetőségek hazájából", furcsa üzenetet hoz: a szabadság és az önmegvalósítás alapvető jogainak nagyobb az értéke, mint a saját magunk, felebarátaink és a természet iránti elkötelezettségnek. A nyugati civilizáció emberének lassanként meggyőződésévé vált, hogy az áram a konnektorból jön, hogy a lefolyóba kerülő erős tisztítószerek szertefoszlanak a levegőben, hogy az élet a tévén keresztül jut el hozzá. De mindenekelőtt: hogy joga van a gyors hatékonysághoz, legyen bár szó tisztító- vagy gyógyító-, vagy más egyéb szerekről. Ebből a "jogból" az idők folyamán természetesen sokféle kényszer származott: a kétkeresős családok arra kényszerülnek, hogy a házimunkát mellékesen, "gyorsan ható" szerekkel és eszközökkel végezzék el. A reklám és a pszichológia támogatásával a házimunka szükséges rosszá züllött, a könnyebbség minden ígérete örömteli fogadtatásra talált, figyelmen kívül hagyva hatásaikat, az óriásira növekedő áramfogyasztást (amelynek jelentős százaléka nem az ipar, hanem a háztartások rovására írható) és a környezet megterhelését. Szinte matematikai egyenletet is fel lehetne állítani: minél drágább és minél gyorsabban hat, annál mérgezőbb az ember és a környezet számára. Elfogadhatatlanná vált az a büszkeség és elégedettség, ami a természet ritmusaival összhangban vezetett jó háztartásból származik.

Szerencsére mára megerősödött az a tudat, hogy ez így nem mehet tovább. Utolérnek bennünket korlátoltságunk hatásai, amelyek már sok emberben kiváltották a jó szándékot, hogy egy kicsit jobban szemügyre vegye a "ki vele, és kész" társadalmat, aztán maga is tegyen valamit a természetet kímélő szerekhez és eljárásokhoz való visszatérés érdekében. Sokan közülük azonban közel állnak a lemondáshoz, mert sokszor úgy tűnik, hogy csak a mérgező és agresszív szerek hatnak a háztartásban. Nekik óriási felfedezést jelenthet, ha a hold ritmusaihoz igazodnak. A hold ritmusaival összhangban végzett házimunka könnyebb és kellemesebb, s így csökkenti a már amúgy is túl nagy stresszt, ami sok embernek okoz kínokat. Az előző fejezetekben is sok ötlet bújik meg a háztartással és a hétköznapokkal kapcsolatban (egészséges táplálkozás, főzés, gyógynövényismeret, lakberendezés stb.), de még mindig sok dolgot lehet és kell elmondani vagy újra felidézni. Gyakran éppen a háztartásban lehet nagyon gyorsan megfigyelni és ellenőrizni a szabályok érvényességét. Szinte minden házimunka – amelyekben gyakran kell valamit kitisztítani, eltávolítani vagy kiöblíteni – sokkal nagyobb sikerrel és kevesebb fáradsággal végezhető el fogyó holdnál. Természetesen nem lehet minden házimunkát a fogyó hold idejére halasztani, növő hold idején pedig csak lopni a napot, ám ha sikerül a munka terhének egy részét fokozatosan erre a holdfázisra áthelyeznie, akkor meg fogja lepni a hatás, ami már csekély halasztással is elérhető. Hagyatkozzék saját tapasztalataira: vannak olyan időszakok, amikor minden házimunka könnyedén megy, máskor viszont véget nem érőnek tűnnek. A gyakorlatban sokszor azt vehetjük észre, hogy bizonyos dolgokat (bútor, padló, ablak stb.) könnyebben és gyorsabban meg lehet tisztítani, mint máskor, anélkül, hogy erre okot találnánk. Néha semmi sem okoz fáradságot, máskor meg mintha az ördög bújt volna minden apróságba. Ez főleg a mosásra vonatkozik, persze csak akkor, ha nem nagyon erős szerekkel és a vegyi anyagok túlzott bevetésével lát neki, és ha nem használ rendszeresen túl sok mosószert. Különben előfordulhat, hogy nem osztozik az alábbi megfigyelésekben. A hold ritmusainak hatása annyira árnyalt, hogy nem lehet őket nyilvánvalóan "felelősségre vonni". Az erők azonban léteznek, és hosszú távon nagyon hasznosak lehetnek.

Ha egyszer kipróbálta ezt a ritmust, akkor örömmel és lendülettel vág majd neki ennek a fáradságos munkának. Vannak napok, amikor szinte magától megy minden. A makacs foltokat például fogyó holdnál sokkal gyorsabban eltávolíthatja, mint amikor a hold növőben van – feltéve, hogy kezdettől fogva figyelmen kívül hagyja a mosószergyártók túlzó mennyiségi javaslatait, és lemond az erős szerekről. Még jobban sikerül a tisztítás, ha ügyel arra is, hogy víznap legyen (halak, rák, skorpió). Ráadásul a környezetet is kíméli, mert a szennyvíz fogyó holdnál könnyebben lebomlik. "Én magam fogyó hold idején – és ilyenkor végzem el a mosás nagy részét – csak az előírt mosószermennyiség negyedét használom. A mosógép vízkövesedésével sincsenek gondjaim. Ha meglátok a szűrőn egy kis meszet, akkor csak egy kis ecetet teszek a vízbe. Az hiszem, nap mint nap meg tudom tenni a környezetvédelemért, ami tőlem telik." Tegyen egy próbát: helyezzen fogyó hold idején erősen szennyezett ruhadarabot a teletöltött mosdókagylóba, és tegyen hozzá mosószert vagy mosószappant. Tegye ugyanezt akkor is, amikor a hold növőben van, ugyanolyan feltételek mellett, és hasonlítsa össze a történteket. Meg fog lepődni az eredményen: növő holdnál az áztatóvíz tiszta, a szennyes pedig jó piszkos marad. Fogyó holdnál feloldódik a piszok; már az áztatóvízen is látszik, hogy hová lett. Talán már ön is tapasztalta, hogy néha mindennek nagyon kellemes és szellős az illata, pedig ugyanúgy és ugyanannyi mosószerrel mosott. Az, hogy a munkát jól vagy rosszul lehet-e elvégezni, hogy a helyiség vagy a szennyes elég tiszta lesz-e, nagyban függ a munkavégzés idejétől. A háztartás alapszabálya tehát a következő: fogyó holdnál minden könnyebben megy.

Álljon itt laza sorban néhány speciális, a házimunkákra és a hétköznapi tevékenységekre vonatkozó ötlet. Ha valamelyiküknél még bizonyos csillagjegyeket is megadunk, az nem azt jelenti, hogy a munkát csak azokon a napokon érdemes elvégezni, hanem azt, hogy olyankor sikerül a legjobban.

Mosás és tisztítás
Mosónap Különösen a sokgyermekes családokban nem lehet minden háztartási szennyest kizárólag fogyó holdnál kimosni. Ötletességében bízva legalább azt kellene megpróbálnia, hogy a munka túlnyomó részét erre az időszakra halassza. Az átállás eredményei magukért fognak beszélni, és arra ösztönzik majd, hogy további változtatásokat eszközöljön a munkafolyamatokban. A megfelelő időpont: a fogyó holdnál mosott szennyes tisztább lesz, főleg, ha víznapokon (leginkább a halak vagy a skorpió és a rák napjain) mossuk ki. Növő holdnál jobban habzik a mosóvíz, a makacs foltok az anyagban maradnak. Ez a ritmus – hogy a legtöbb szennyest fogyó holdnál mossuk ki – mosószertakarékos, óvja és hosszabb életűvé teszi az anyagokat, a makacs foltok pedig sokkal könnyebben eltávolíthatók. Az olajfoltokkal kapcsolatban (főleg, ha autóról vagy biciklitől származnak): fogyó holdnál, víznapon dörzsöljük be egy kis zsírral. Utána "rendesen" mossuk ki. Tudatosan környezetbarát embertársaink gyakran tapasztalják, hogy egyes foltokkal éppen természetes eszközök segítségével nem lehet boldogulni. A jobb környezet ilyen "becses harcosai" nagyon örülnek majd, ha a holdfázisokra figyelve sikerrel járhatnak.

Vegytisztítás Az értékes és kényes ruhadarabokat – báránybőr, bőr, pehely, selyem stb. – csak fogyó holdnál ajánlatos beadni a tisztítóba. Ilyenkor az anyag nem károsodik, a ruha tartósabb marad, és nem fakul. Ha lehet, érdemes a vegytisztításnál mellőzni a bak jegyét – mert az gondoskodik a ruhadarabok rettegett "kifényesedéséről".

Főleg az idényruhákat ajánlatos fogyó holdnál kimosni vagy kitisztítani, mielőtt egy fél évre vagy még hosszabb időre eltűnnének a szekrény mélyén.

Fapadló és parketta A fapadlót csak fogyó holdnál érdemes alaposan felsikálni. Növő holdnál csak fel kell söpörni vagy valamilyen levegőjegyben nedves ruhával fel kell mosni. Ha valamilyen vízjegyben mos fel, akkor a nedvesség beszivároghat a repedésekbe, a fa megvetemedhet, vagy hosszabb idő után el is korhadhat.

Ablakok és üvegek Ablakmosáskor gyakran még a tiszta alkohol bevetése után is csíkok és foltok maradnak vissza. Ha azonban ügyel a fogyó holdra és valamilyen levegő- vagy melegnapra, akkor a vízbe egy leheletnyi borszesz is elég, hogy biztosítsa a "szabad kilátást". Ilyenkor fölöslegesek az erős vagy magas koncentrációjú szerek. Aki megpróbált már befüstölődött számítógép- vagy tévéképernyőt tisztítani, az jól meg tudja majd becsülni ezeket a szabályokat. Az erősen szennyezett ablakkeretek tisztításakor egyébként víznapokon még jobb eredményt érhet el. Érdemes várni egy kicsit.

Porcelán A kínaiak számára, akik "feltalálták" a teát, természetes volt és ma is az, hogy nem távolítják el teáskannájukról a sötét lerakódást (egyébként is többnyire fekete vasból készült kannát használnak). Sőt, azt mondják, hogy a tea "lelke" ebben a lerakódásban lakik, és minden további csészének kölcsönöz egy bizonyos valamit – ez teszi igazán teává a főzetet. Akik értenek a teához, azoknak ezért eszükbe sem jut eltávolítani ezt a réteget. Akárhogy is, mifelénk többnyire illetlenségnek számít a finom porcelánkannákat ilyen lerakódással tenni az asztalra. A makacs lerakódás és persze a rúzs-, kávéés egyéb foltok sok bosszúságot okozhatnak, főleg ha a tisztítással próbálkozva finom karcolásokat ejtünk az értékes anyagon, vagy ha "lemossuk" a színeket. Aki ilyesmivel kínlódik, hálásan szívlelheti meg a következő szabályt:

A megfelelő időpont: fogjon fogyó holdnál egy nedves ruhát, tegyen rá egy kis sót, és ezzel tisztítsa meg a szennyezett porcelánfelületet. Fogyó holdnál minden enyhe háziszer segít, míg növő holdnál gyakran még a riasztóan agresszív szerek sem hozzák meg a kívánt eredményt, és csak a felületet karcolják össze. Gyakorlat teszi a mestert.

Fémek A fémekkel sok szempontból ugyanaz a helyzet, mint a porcelánnal: vannak napok, amikor a tisztítószerrel mintát karcolunk a fényes felületre, miskor viszont elég rálehelni és letörölni, hogy tiszta legyen. Figyeljen egyszerűen a fogyó holdra, és enyhe háziszereket használjon kis mennyiségben. Sárgaréz: fogyó holdnál keverjen krémszerűre azonos rész lisztet és sót egy kis ecettel, és kenje az edényre. Rövid hatóidő után mossa le, és törölje szárazra. Ezüst: fogyó holdnál, valamilyen levegőnapon tisztítsa hígított szalmiákszesszel, azután egy kis krétával polírozza. Vörösréz: fogyó holdnál keverjen össze forró ecetet egy kis sóval, és ezzel tisztítsa. Utána alaposan dörgölje szárazra.

Cipők Minden fogyó holdnál kipucolt cipő hosszabb ideig marad tiszta, a bőr tartósabb marad, mert nem viseli meg annyira a tisztítás. Természetesen nem lehet a cipőket mindig csak fogyó holdnál tisztítani, ám a makacs szennyeződések ilyenkor könnyebben eltávolíthatók. Főleg a téli csizmákat ajánlatos fogyó holdnál kitisztítani és bekenni, mielőtt tavasszal eltesszük őket a szekrénybe. Ha a vadonatúj cipőt legelőször fogyó holdnál impregnáljuk, akkor a cipő szinte élete végéig vízhatlan marad.

Penészedés A modern, légmentesen záródó ablakoknak a rosszul hőszigetelt falakkal együtt van egy hátrányuk: a falfelületek, főleg a huzatos sarkokban, a penész táptalajává válhatnak, ha magas a levegő nedvességtartalma. Fogyó holdnál sokkal eredményesebben lehet felvenni a harcot a penész ellen, mint amikor a hold növőben van, és a munka hosszabban kitart. Beérhetjük enyhe szerekkel, például gyökérkefével felvitt ecetes vízzel.

Nagytakarítás A tavasz egy bizonyos bacilusfajta legjobb táptalaja, különös nyugtalanság szállja meg az egész családot, és az egyre hosszabbodó napok során kiderül: itt a nagytakarítás ideje! A raktár és a kamra, a pince és a garázs mind arra vár, hogy alaposan átfésüljék, kiszellőztessék és kitisztítsák. A természet úgy rendezkedett be, hogy ehhez a munkához a legjobb napok tényleg tavaszra esnek (persze hasonlóan alkalmas lehetőségek az év többi részében is adódnak). A megfelelő időpont: a takarításhoz, szellőztetéshez és tisztogatáshoz válasszon levegőnapot leszálló holdban. Mivel a levegőnapokat mindig víznapok követik, a makacs szennyeződések eltávolításához és az alapos tisztogatáshoz a "szellősebb" munkák után, azaz a víznapokon lásson hozzá. A vízöntő, ami levegőjegy, tavasszal mindig fogyó holdban áll. Ezek a legjobb napok, mert a rögtön utánuk következő vízjegy, a halak, támogat mindenféle alapos tisztítást.

A szellőztetéstől a családi kirándulásig
Szellőztetni – de igazán Szobák: a légmentesen záró ablakok korában túl keveset szellőztetünk, főleg télen. Talán érthető, hiszen az is eszünkbe juthat, hogy a kinti levegő minősége sokkal több aggodalomra ad okot, mint a lakás áporodott levegője. Gyakran mégis éppen fordítva áll a helyzet: lehet hallani ma már a "House Sickness

Syndrome"-ról, egy olyan betegségegyüttesről, amit a modern anyagok és építőanyagok, a favédő szerek és a rosszul működő légkondicionáló berendezések kipárolgásának köszönhetünk. Szükség van a rendszeres szellőztetésre, mert az mindenképpen többet ér, mintha egyáltalán nem szellőztetnénk. A megfelelő időpont: levegő- és melegnapokon kiadósán, föld- és víznapokon csak röviden és gyorsan szellőztessünk. Ágyneműk: úgy tűnik, kiment a divatból az ágynemű szellőztetése, legalábbis a városokban, ahol ma már csak ritkán látni az ablakpárkányokon vagy az erkélyen duzzadó paplanokat. Ennek bizonyára különböző okai vannak: például az, hogy az ember nem akarja az alsó szomszédja lakásába rázni a saját porát, vagy hogy az ágynemű nedvesebb, amikor behozzuk, mint amikor kitettük. A reumára hajlamos emberek számára ez méreg. Pedig az ágynemű szellőztetése jó dolog a maga idejében: az ágynemű friss és illatos lesz, hagyja, hogy a test lélegezzen. A szellőztetés jó ellenszer a házi porban lévő atkák – a bőrpikkelyekkel táplálkozó, allergiát kiváltó apró élőlények – ellen is. A megfelelő időpont: az ágyneműt fogyó holdnál, valamilyen levegővagy tűzjegyben ajánlatos alaposan kiszellőztetni. Növő holdnál csak rövid ideig szellőztessük, mert különben túl nedves marad a pehely. Kerülni kell az erős napsugárzást, mert a tollak megsérülhetnek. Minden "R" nélküli hónapban lehet hosszasabban szellőztetni. Megjegyzendő, hogy "ágynemű-szellőztetésen" nem az ágyazás előtti napi szellőztetést értjük, hanem az ágynemű ablakba vagy erkélyre való kiterítését. Matracok: Németországban általában véve túl sokáig használják az ágybetéteket (tíz évig vagy még tovább). Ha már így áll a dolog, akkor legalább rendszeresen kellene őket tisztítani, és főleg szellőztetni. A szellőztetés a házi por atkáit is elriasztja, mert csak párás melegben tenyésznek. A megfelelő időpont: a matracokat ajánlatos fogyó holdnál kitisztítani és kiszellőztetni, leginkább valamilyen levegő- vagy melegnapon. Ez véd a férgektől és a nedvességtől (reumások és allergiások számára fontos). Semmiképp se szellőztessünk növő holdnál vagy vízjegyben! Ez vonzza a nedvességet, ami a reumásoknak méreg. A földnapok sem a legalkalmasabbak.

A nyári és téli ruhák elrakása Molyirtó golyók ugyan ma már nem használatosak, ám aki nem bízik meg a szagtalan, mérgekkel fertőzött molyirtó papírban és társaiban, az alkalmazhatja a következő receptet: A megfelelő időpont: akassza a szekrénybe nyári vagy téli ruháit tavasszal, illetve ősszel valamelyik levegőnapon (ikrek, rák, vízöntő), fogyó holdnál. Akkor nincs szükség molyirtó szerekre. A másik választási lehetőség a felszálló hold ideje. Ha a ruhát földnapon rakja el, akkor néhány hónap alatt "erős" szaga lehet, sőt meg is dohosodhat. Ha víznapokon teszi el, akkor nedves lesz.

Tartósítás, befőzés és raktározás Manapság nagyon népszerű a házilag eltett lekvár, befőtt és a főzelékfélék. A sikeres szüretelés, raktározás és tartósítás legfontosabb szabályait a harmadik fejezetben már ismertettük. A lekvár és a szörpök befőzésére a felszálló hold alkalmas. A gyümölcs sokkal lédúsabb, és az aromája is sokkal jobb. Sokkal tartósabb is lesz, gyakran teljesen mellőzhetők a mesterséges kocsonyásító anyagok (ez más élelmiszerek befőzésére és eltevésére is vonatkozik). Próbálja csak ki egyszer: egyszer szokott módon, aztán kevesebb – körülbelül feleannyi – zselatinnal (vagy almával) a megfelelő időpontban. A tartósítás legkedvezőbb időszaka a felszálló hold ideje (a nyilastól az ikrekig). A befőzés, az eltevés és a raktározás tehát kevésbé függ a holdfázisoktól, mint inkább attól a csillagjegytől, amin a hold éppen átkel. A gyümölcsöt legjobb kos napján (termésnap), a gyökérzöldségeket pedig bak és bika napján (gyökérnapok) leszedni és befőzni. A gyümölcs és a zöldség lefagyasztását jobb termésnapra időzíteni, mint víznapra. Felengedés után jobb íze van, nem lesz olyan vizes, és nem esik szét.

A pincében a gyümölcsöknek fenntartott polcokat csak fogyó holdnál szabad tisztítani (levegő- vagy tűzjegyben). Akkor szárazak maradnak, és elkerülhető a gyakori dohos szag.

Festés és lakkozás Sok rendkívül mérgező és drágán előállítható festék, szórófesték és lakk azért volt képes kiszorítani a lágyabb mészfestékeket és a természetes alapanyagú lakkokat, mert a természet ritmusainak finom befolyásait a szó szoros értelmében egyszerűen lehengerlik. Könnyebb lenne ezen a téren a természet felé fordulni, ha a nem mérgező festékeket mindig a megfelelő időben használnánk: így hatásukat és élettartamukat tekintve alig maradnak el a gyorsan ható mérgező keverékektől, vagy éppen azokkal egyenértékűek. Ez még a belső terekben használatos falfestékekre is vonatkozik. A megfelelő időpont: minden festési és lakkozási munkálatra nagyon alkalmas a fogyó hold ideje; a festés és az alap jól kiszárad, és szép felületek jönnek létre. A festék jól megtapad az alapon, az ecset szinte magától siklik. A mész engedi levegőzni az alapot. A víznapok inkább alkalmatlanok, mert a festék rosszul szárad. Az oroszlán-napok is kedvezőtlenek, mert túlságosan kiszárad a fal, és a festék esetleg megrepedezhet.

A lakás őszi felfűtése Minden ősszel eljön az a nap, amikor a négy fal között már nem elég a nap ereje, és magunknak kell gondoskodnunk a melegről. Ha az a célunk, hogy gyorsan és eredményesen fűtsük be az egész házat, akkor érdemes megszívlelni az alábbi szabályt: Ősszel először valamelyik melegnapon (kos, oroszlán, nyilas) ajánlatos befűteni. Ez a tanács főleg új épületek esetében fontos, amelyeket mindenképpen a fenti időpontban érdemes először felfűteni. Ez a maradék nedvességet is kiűzi a falakból.

Az ablakok téli behelyezése A modern, variálható lakóépületekben, de még sok régi házban is, és főleg falun találhatók olyan kivehető dupla ablakok, amelyeknek egyik felét nyáron a pincében vagy a raktárban tartják, és csak ősszel alkalmazzák ismét hőszigetelő feladatuk betöltésére. A visszahelyezés időpontjától függ, hogy később állandóan bepárásodnak-e. Aki jobban szereti az átlátható ablakot a párásnál, az jegyezze meg: A megfelelő időpont: a téli vagy külső ablakokat ajánlatos felszálló holdnál, valamilyen levegőjegyben (vízöntő, ikrek) behelyezni. Ezzel minden nemkívánatos mellékjelenség elkerülhető. A "bioházak" építői számára szintén ez a szabály lehet érdekes, mivel az időpont az új házak ablakainak behelyezésére is ugyanilyen kedvező.

A szobanövények ápolása Zöld és tarka lakótársaink ápolásának szabályairól már részletesen szóltunk a VI. fejezetben. Most csak a legfontosabbakat emeljük ki még egyszer: A megfelelő időpont: az erkély- és szobanövényeket legjobb szűznapokon be- és átültetni. A növények gyorsan gyökeret eresztenek. Locsolni, ha lehet, csak levélnapokon (rák, skorpió, halak) és feltétlenül esővízzel vagy állott vízzel ajánlatos. Kárt tehet a növényekben, ha kivisszük őket a szabadba, hogy kitegyük az esőre, mert a levelek nem szoktak hozzá, hogy közvetlenül érje őket a nedvesség. Trágyázni fogyó holdnál, elsősorban levélnapokon ajánlatos. Rossz gyökérképző növényeket időközben esetleg gyökérnapokon vagy virágnapokon, ha olyan virágos növényekről van szó, amelyek túl szokatlan ideig fukarkodnak a színekkel. A kártevők irtásának szabályai is mind érvényesek (lásd a III. fejezetet). Jegyezze meg, hogy nem szabad túl gyakran locsolni a virágnapokon, ha nem akarja odacsalogatni a kártevőket. A kártevők elleni növényi kivonatokat csak a gyökér tájékára szabad önteni, a szárra, a levelekre és a virágokra nem!

A napminőség és a kirándulások Ki ne kirándulna hébe-hóba szívesen a zöldbe – egyedül, kettesben vagy a családjával és a barátaival? Észrevette már valaha, hogy ugyanolyan hőmérséklet mellett különböző a kirándulási napok "tapintása" – hogy az ember néha akaratlanul is előveszi a napszemüvegét, bár borús az ég, vagy hogy néha szívesen ül le a fűbe, máskor viszont nem merészkedik le a kempingszékről, mert kellemetlenül nedvesnek vagy hidegnek érzi a földet?

"Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy példa, ami gyakran megesett velem, amikor gyerekkoromban az első biciklimmel sokszor kóboroltam nyáron a szabadban. Vettem egy kulacsot a zsebpénzemből – egy olyan műanyag vackot, amit fel lehet csatolni a vázra, és menet közben lehet belőle inni. Órákig voltam úton a hőségben a barátaimmal, és mindig csodálkoztam, hogy – ugyanolyan melegben – néha már egy óra alatt mind megittam, ami az üvegben volt, máskor pedig, amikor este hazamentem, még mindig félig tele volt az üveg." Megoldódik a rejtély, ha egy kicsit foglalkozunk a "napminőségekkel" – ezek egy-egy napnak az éppen uralkodó csillagjeggyel összefüggő sajátos tulajdonságai. Melegnapok uralkodnak, ha a hold a kos, az oroszlán és a nyilas jegyében áll. Többnyire ezek a legjobb kirándulónapok, amelyeket akkor is melegnek érzékelünk, ha felhős az ég. Szárító hatásuk van, főleg az oroszlánnak, és ilyenkor talán valamivel szomjasabb lesz az ember, mint egyébként. Az oroszlán-napokon olyankor gyakrabban fenyeget a zivatar veszélye. Ez főleg hosszabb hőség után lehet rossz hatással, mert jégesővel és árvízzel is járhat (a föld nem képes a sok nedvességet befogadni). Fény- vagy levegőnapok uralkodnak, ha a hold az ikrek, a mérleg vagy a vízöntő jegyében áll. A föld és a növények ilyenkor több fényt szívnak magukba, mint egyébként, az emberre gyakorolt hatásuk általában nagyon kellemes. Az autóvezetők néha kellemetlenül érezhetik magukat: még felhős ég esetén is úgy érezzük néha, hogy napszemüveget kell feltenni, mert a fény nagyon "éles"-nek tűnik. Az ilyen fénynapokat a sportolók, például a teniszezők is kellemetlennek érezhetik, ha nappal szemben kell adogatniuk. Még akkor is, ha éppen nem süt. Hideg- vagy földnapok a bika, a szűz és a bak. Még ha a hőmérő meleget jelez, akkor is mindig ajánlatos valami melegebb ruhát vagy takarót magunkkal vinni arra az esetre, ha a nap a felhők mögé bújik. A földet hűvösnek érezzük, és néha már a napot beárnyékoló legkisebb bárányfelhőtől is libabőrösek leszünk. Az ilyen napokon valószínűleg benne marad a kosarunkban a magunkkal vitt ital fele. Víznapok – rák, skorpió, halak – idején soha nem szárad fel egészen a föld. Nagyobb az esélye a csapadéknak is. Lehetőleg ne menjen el otthonról esőkabát vagy esernyő nélkül, ha pedig az a terve, hogy valahol letelepedjen piknikezni vagy fürdeni, akkor mindenképpen vigyen magával pokrócot. Egy ötlet: ha

jobban fel szeretne készülni az időjárási vagy éghajlati változásokra, akkor figyelje az újhold és a holdtölte, az ikrek és a nyilas napjait.

Ötletek a testápoláshoz
A testápolás terén is haszonnal alkalmazható a holdritmusok ismerete. Azt is érdemes fontolóra venni, hogy a bőr, a haj és a körmök tulajdonságai mindig az általános egészségi állapotról árulkodnak. "Belső szépség" és főleg egészséges táplálkozás nélkül a testápolási eljárások sokszor csak "make-up"-nak valók – elfedik a sápadt, zsíros vagy tisztátalan bőr és a repedezett köröm valódi okait. Ezért aztán az egészséges életmódról szóló II. fejezetben található számos ötlet és javaslat is nagy segítséget jelent abban, hogy belülről tegyünk valamit az egészséges bőrért és az erős hajért – sok pénz takarítható meg így, amit a gyakran nagyon drága kozmetikumokra költenénk.

Bőrápolás Bőrápoláson nem a napi mosdást vagy a nappali krém használatát értjük, hanem a problémás bőr ápolását – például speciális arcpakolások vagy maszkok alkalmazásával. Ezt a legjobb fogyó holdnál végezni, főleg, ha közben egyenetlenségek, pattanások vagy hasonlók elleni kisebb "beavatkozásokra" van szükség: fogyó holdnál szinte soha nem keletkeznek sebek. A bőrgyógyászok sok bajt elkerülhetnének, ha a változtatható időpontokat ezekre a napokra iktatnák be. Ha viszont be szeretnénk juttatni a bőrbe valamilyen anyagot, például bőrtápláló vagy hidratálókrém formájában, arra alkalmasabb a növő hold időszaka. Aki emellett még az állatövi jegyre is figyelni akar, az nem halaszthatja el a bak napjait. Ezek mindenféle bőrápolásra alkalmasak.

Hajápolás Fölösleges volna sok hajápoló és korpásodás elleni szer, ha a hajápolásnál is ügyelnénk a megfelelő időpontra. Régen senki sem csodálkozott, ha egy fodrász bizonyos napokon nem nyitott ki, mert tudták, hogy úgyse venné senki sem igénybe a szolgálatait. Ha viszont az oroszlán vasárnapra esett, a templomból

sokan a fodrászhoz siettek, hogy rábízzék a hajukat.

"Otthon, Tirolban régebben csak kevés kopasz férfi volt. Talán azért, mert már a kisbabák hajának első levágásánál is ügyeltek az oroszlán napjára." A megfelelő időpont: a hajnyírás napjai az oroszlán és a szűz napjai. A halak és a rák napjain tartózkodjunk a hajvágástól. Akinek valami baja van a hajával, például hullik, túl vékony vagy túl zsíros, annak ajánlunk egy biztos hatású "kúrát": • Vágassa le a haját vagy a hajvégeit február és augusztus között minden hónapban az oroszlán-napokon. Az oroszlán olyankor mindig a növő holdban áll, ami a jótékony hatást csak fokozza. Az oroszlán-minőség főleg a férfihormonokra hat, talán ez az oka az oroszlán "szőrös" hatásának, vagyis annak, hogy a haj és a szőr megerősödik. • Ebben az időszakban hetente egyszer-kétszer verjen fel két tojást (a sárgáját és a fehérjét), és mosás után masszírozza a hajába. Rövid ideig hagyja rajta, aztán öblítse le meleg vízzel. • Fontos, hogy az utolsó öblítés hideg vízzel történjék. Akkor jó a víz hőmérséklete, ha a fej hidegnek érzi. Ezt a tanácsot voltaképpen mindig be kellene tartani, még akkor is, ha az ember haja egészséges és erős. • Ilyenkor ne szárítsa meg a haját. Ha mégis muszáj, akkor várjon vele egy negyedórát. Soha ne szárítsa "szállal szemben" és túl forrón, mert ez hosszú távon minden hajat tönkretesz. Az, hogy kizárólag oroszlánkor vágatunk hajat, még nem biztos szer hajhullás ellen, mert hajunk gyakran a gyógyszerek hatása, testünk hormonháztartásának megváltozása és az ezzel járó lelki zavar miatt hullik. Főleg terhesség után vagy a változás korában fordul elő erőteljesebb hajhullás, ám ez később abbamarad. A szűz napján vágott haj tovább megőrzi formáját és szépségét. Főleg a tartóshullámhoz alkalmas a szűz, oroszlán-napokon a haj nagyon göndör lesz. A halak napján történő hajvágás gyakran korpásodáshoz vezet. Ha rák napján vágják le a hajat, akkor kócos és nehezen kezelhető lesz.

Ha tehát van rá lehetősége, a halak és a rák napjain inkább tegyen le a hajmosásról is. Sokan persze, főleg a fiatalok, majdnem mindennap mosnak hajat, de fiatal korban még a test is többet kibír. Később is elkezdheti megszívlelni ezt a tanácsot. Ha valamilyen okból a szőröktől szeretne megszabadulni, akkor eltávolításukhoz válassza a fogyó hold idejét. Jó kihasználni a fogyó holdra eső bikát (csak az év első felében). Csak akkor sokáig nem nő vissza szőr. De ne vigye túlzásba a szemöldök kiszedését. "Emlékszik még június 18. szabályára? Az ezen a napon délelőtt kigyomlált gaz nem nő vissza. Ami érvényes a gazra, annak tulajdonképpen a szőrre is érvényesnek kellene lennie, gondoltam tizenévesen, és egyszer június 18-án »rendesen« kiszedtem a szemöldökömet, mert akkoriban a keskeny szemöldök volt a divat. Sajnos túl jól működött a dolog, és közben a keskeny szemöldök már régen kiment a divatból. Néha bizony nem is olyan jó ötlet kiválasztani az év legkedvezőbb napját."

Körömápolás A megfelelő időpont: a láb és a kéz körmeinek ápolására, levágására és reszelésére a bak napja alkalmas. A bak napján levágott köröm kemény, ellenálló marad, és nem olyan könnyen törik. Fölöslegesek a körömápoló szerek, mert azok mindig csak a tüneteket, nem pedig az okot szüntetik meg. Természetesen körmünket nem ápolhatjuk havonta csak egy vagy két napon, nem is így gondoltuk ezt a tanácsot. Ám a bak jegyét érdemes kihasználni. "Talán megmosolyogtatja a következő javaslat: vágja a körmét mindig péntekenként, és akkor soha nem lesz vele gondja, a körme erős marad. A nagyapám, aki rám hagyta ezt a tudást, esküdött erre a szabályra, és azt is mondta, hogy neki ezért nem fáj soha a foga. Mégiscsak megért 89 évet, és soha életében nem volt semmi baja a fogával. Én is betartom ezt a szabályt a családommal együtt, és csak megerősíteni tudom az összefüggést." A benőtt körmöt nem ajánlatos fogyó holdnál kiigazítani vagy levágni, mert akkor mindig rosszul nő vissza. Kivétel a körömágy kiigazítása. Ezt a beavatkozást jobb fogyó holdra időzíteni (lehetőleg a halak napjainak kerülésével). Ugyanilyen hatásos egyébként a makacs láb- és körömgombásodás

kezelése fogyó holdnál. Az elv vonatkozik a szemölcsökre is. A láb nagyon fontos és érzékeny testrész, amivel sajnos, sokan túl mostohán bánnak. Ha beteg a láb, beteg az ember. Minden testtájnak ott a megfelelője a lábfej reflexzónáiban, és talpmasszázzsal is befolyásolható. Ha ezeket a területeket kívánjuk ingerelni, hogy valamilyen panaszt megszüntessünk – például a test feszültségének csökkentése vagy méregtelenítés céljából –, akkor a fogyó hold ideje kedvezőbb. Ha építő hatásra törekszünk – például a testi működések erősítésére vagy regenerálására –, akkor viszont a növő hold ideje kedvezőbb.

Masszázs A jól végzett masszázs nemcsak jót tesz, hanem mindenféle betegség megelőzésére is nagyon alkalmas. Görcsoldó és stabilizáló hatással van a szívre és a keringésre, ösztönzi a szervi működést, és főleg a vérnyomásproblémákkal küzdő embereknek nyújthat segítséget. Betegség esetén a speciális masszázsoknak – mint például a nyirokelvezetés – gyógyulást segítő és lazító hatása van. Ajánlatos viszont, hogy a fizikoterápia tapasztalt művelői végezzék. Az ellazulást, görcsoldást és méregtelenítést szolgáló masszázsokra a fogyó hold ideje alkalmas. Ha a masszázstól elsősorban regeneráló és erősítő hatást várunk, esetleg megfelelő olajok segítségével, akkor növő holdnál érhetjük el a legjobb eredményeket. A gyulladások és sérülések utáni masszázsokkal, a nyirokelvezetéssel és hasonlókkal természetesen nem lehet és nem kell megvárni a "megfelelő" időpontot – ellenkezőleg: a várakozás nagyobb kárt okozhat, mint a holdritmus szerinti masszázs jó hatása. A javaslatok ezért elsősorban egészséges emberekre vonatkoznak. "Georg Koller, a bátyám, fizikoterápiás rendelést vezet Osnabrückben, és szintén jártas a holdritmusokban. A vele folytatott beszélgetések alapján tudok a speciális masszázsok és alkalmazásuk nagy sikeréről. Mint fizikoterapeuta és gyakorló sebész megpróbálja a megfelelő időpontban végezni a kényesebb kezeléseket."

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful