P. 1
cv

cv

|Views: 61|Likes:
Published by Jacek Mossakowski

More info:

Published by: Jacek Mossakowski on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2010

pdf

text

original

Jacek Mossakowski

Dane kontaktowe
Telefon: E-mail: Strona domowa: Facebook: +48 509355991 jacek@mossakowski.net http://mossakowski.infohttp://facebook .com/Jacek.Mossakowski http://facebook.com/mossak

Do wiadczenie zawodowe
01.2010 ± Stanowisko: Obowi zki: Surestart Educational Consulting Specjalista ds. studiów w Szkocji - doradctwo edukacyjne - pozyskiwanie nowych klientów - asystowanie w aplikowaniu przez system UCAS - podtrzymywanie kontaktu z klientami - dzia ania promocyjne The Yellow House, Liverpool Wolontariusz - praca z m odzie - tworzenie witryny internetowej organizacji polonijnej -przygotowywanie eventów

09.2009 ± 12.2009 Stanowisko: Obowi zki:

01.2006 ± 02.2006 Stanowisko: Obowi zki:

The RowettInstitute, Aberdeen Praktykant - koordynacja zespo u nagrywaj cego podcasty - monta podcastów

Wykszta cenie
2008-2011 Studia uzupe niaj ce - dziennikarstwo i komunikacja spo eczna, specjalno Creative Writing; Uniwersytet Wroc awski Studia magisterskie ± Uniwersytet Wroc awski pedagogika opieku cza z terapi ;

2003-2010

2006-2007

Dyplom Bachelor of Arts ± Publishing with Journalism; Robert Gordon University, Aberdeen, Szkocja

J zyki 
j zyk polski  j zyk angielski - bieg a znajomo w mowie i pi mie - poziom zaawansowany w mowie i pi mie

Umiej tno ci 
znajomo trendów na rynku social media ± w Polsce i na wiecie  zaawansowany poziom obs ugi komputera ( rodowisko MS Windows, pakiety biurowe, DTP, programy graficzne w stopniu ograniczonym przez brak talentu plastycznego)  umiej tno szybkiego organizowania i wyszukiwania informacji

Zainteresowania 
nowoczesne technologie, podró e, komunikacja mi dzykulturowa, media

Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przes anym CV dla potrzeb niezb dnych w procesie rekrutacji , zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->