You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI T1

SEMESTER MINGGU TOPIK

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI


1 1. Kedudukan

1. Kedudukan
2
2. Arah
3
3. Skala dan Jarak
4
3. Skala dan Jarak
5 4. Graf

4. Graf
6
PEPERIKSAAN
7 P1
5. Peta
8
1 BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA
9 TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA
1.1 Bentuk muka bumi

a.Tanah tinggi
10

11 CUTI SEMESTER
b. Tanah Pamah
12

c. Pinggir Laut
13

d. Saliran
14
1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada
15 kegiatan manusia.
a. Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan
manusia

b. Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan


16 manusia

1.3 Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar


17

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA


18 2.1 Pergerakan bumi di dalam sistem suria
a. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan
iklim

b. Cuaca dan iklim negara Malaysia


19

PEPERIKSAAN
20 P2
2.2 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia
21 a. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup
BAHAGIAN C :
24 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
Penerangan tentang Kajian Geografi Tempatan (KGT)

c. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan


ekonomi negara Malaysia

2.3 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim


25

TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN


26 HIDUPAN LIAR
3.1 Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
2
hidupan liar

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis


27 tumbuh-tumbuhan semula jadi
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis
tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia

b. Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan


28 liar di negara-negara lain

3.3 Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi


29

3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan


30 semula jadi dan hidupan liar.

PEPERIKSAAN
31 P3
3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
32 semula jadi dan hidupan liar

Penghantaran Kajian Geografi Tempatan


33
34 CUTI SEMESTER

35 Minggu Ulangkaji

36 Minggu Ulangkaji

37 Minggu Ulangkaji

38 Minggu Ulangkaji

39 Minggu Ulangkaji

40 Minggu Ulangkaji

41 PEPERIKSAAN
P4