Bilyon. Teoryang Disrupsyong Solar. Napakaraming teorya ang nabuo dahil dito. Europa. Napakaganda ngunit nakakapagtaka rin ang pinagmulan ng ating planetang tinitirhan. Planetisimal. ang pinakamalaki. Teoryang Kolisyon. at nahihiwalay din dahil sa malalaking mga karagatang Pasipiko. dahil sa heograpiya nito.Ang Daigdig Ito ay ang tanging planeta sa sistemang solar na may atmospera na nakapagsusustina ng buhay. Ang ilan nito ay ang Teoryang Nebular. ang iba nito·y dahil sa mga tao na sa halip na gampanan ang kanilang tungkulin sa daigdig ay sinisira ang tanging tirahan natin.bilyong tao. Atlantiko at Indian Ocean. ang DustCloud. Dynamic Encounter. May panahon pa« . at Australya. Big Bang. Continental Drift at Teoryang Panrelihiyon. nakakalat ang mga tao sa iba·t ibang panig sa kontinenteng Asya. Antartika. Kaya naman hindi maiiwasan ang ideyang matinding kahirapan ng susunod na mga henerasyon. Timog Amerika. Maraming natural na penomena ang nararanasan ng daigdig ngunit ang masakit. Lahat nakatira sa isang planetang Oblate Spheriod. Arktiko. Hindi naman masama ang pag-unlad ng bayan kung hindi nakakasira sa ating planeta. Aprika. Ang paglutas sa mga problema ay nakakapagtulong sa pag-unlad tungo sa hinaharap ngunit nakakasira naman ang iba sa kapaligiran. May sapat na gas o hanging Oxygen upang makahinga at makapanahanan ang mga tao at hayop na nagbibigay naman ng carbon dioxide para sa ikabubuhay ng mga halaman. Ang daigdig ay pinagpala ng maraming likas na yaman na kailangan ng mga may-buhay ngunit mayroon pa ring mga kailangan ang mga tao upang mas maging madali at komportable ang paninirahan dito. Hilagang Amerika. Ngunit. Mag-kapit bisig tayo upang maagapan pa ang mga nakakatakot na mga pangyayari sa hinaharap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful