PSR-SKP5(PEM.

1B)10

JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH KOMPLEKS PENDIDIKAN JALAN STADIUM 05604 ALOR SETAR KEDAH DARUL AMAN. INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM MEMPERKASAKAN SK NAMA SEKOLAH ALAMAT : SK TUNKU PUTERA : SK TUNKU PUTERA, JLN PEGAWAI 09100 BALING, KEDAH DARULAMAN : TN HJ ABDUL RASHID B. MD YUSOF : __________________________
: *Bil 1-4 – Diisi oleh Pemantau / Mentor SKOR 0:Sukar dicapai/Tidak dilaksanakan. 1:Berpotensi untuk dicapai – Lemah. 2:Item dicapai – Tahap Sederhana. 3:Tahap yang boleh dibanggakan - Baik. 4:Amat meyakinkan/Dilaksanakan sepenuhnya – Cemerlang.

NAMA MENTOR/PEMANTAU TARIKH PEMANTAUAN
Objektif Pemantauan

1. 2.
BIL

Mendapat gambaran yang lebih jelas tentang keperkasaan sekolah. Membantu sekolah dalam bidang-bidang yang mampu dibantu. **SKOR

ITEM 0 1 2 3 4 ∑

ULASAN/KOMEN PEMANTAU (Merujuk kepada kekuatan @ kelemahan yang perlu diambil tindakan)

Catatan 1 (Panduan)

*Catatan 2 (Status tindakan – Urusetia)

1

VISI SEKOLAH

Berdasarkan penilaian pemantau – Boleh dicapai atau tidak ? 1.Diketahui oleh semua warga sekolah. (Guru,Murid & Staff Bukan Guru) 2.Tahap keserlahan Niche Area dari sudut pandangan pertama. 3.Kehebatan Niche Area dari sudut pandangan pemantau. 4.Kemampuan sekolah menonjolkan Niche Area bila diperlukan. 1.Tiada Guru @ Pengurus Sekolah yang bermasalah. 2.Pekeliling Perkhidmatan Awam dipatuhi (Mengenai Kursus 7 Hari setahun dipatuhi) 3.Mengajar mengikut opsyen. 0 = Audit Berteguran 4 = (Baik / Memuaskan) Skor:4,3,2,1,0

2

NICHE AREA SEKOLAH

3

PEMIMPIN dan GURU (cekap,terlatih,be rkualiti)

√ √

√ 4 PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH

BIL CIRI-CIRI (MERUJUK KEPADA CIRI-CIRI TERTENTU. k.Pagar sekolah yang sempurna dan selamat.Membaca 0 = Tidak menguasai 1 = Tahap Lemah 2 = Tahap Sederhana 3 = Baik √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 PENGUASAAN BAHASA TAMBAHAN (BAHASA CINA ATAU BAHASA TAMIL) √ b.Tandas Murid l.Pusat Sumber Sekolah g.Padang permainan yang sempurna.Ruang makan dan kemudahan alatan (kantin) untuk guru.Ruang makan dan kemudahan alatan (kantin) untuk murid i.Bertutur . Keupayaan murid (secara umum) √ a.Kerusi Meja c.SK PERKASA) YANG PERLU DIBERI PERHATIAN **SKOR 0 1 2 3 4 ∑ ULASAN / KOMEN PEMANTAU (Merujuk kepada kekuatan @ kelemahan yang perlu diambil tindakan) Catatan 1 (panduan) * Catatan 2 (Status tindakan – Urusetia) 5 INFRASTRUKTUR SEKOLAH LENGKAP DAN BERKUALITI √ √ √ a.Bilik Mesyuarat √ h.Keselesaan Bilik Darjah e.Tandas Guru m. d.Papan Tulis/Papan Kenyataan.Blok Bangunan Sekolah b. j.Kerapian Susunan di Pejabat f.

Tidak Menguasai 3M b. Kebangsaan º Akademik º Kokurikulum º Pengurusan ANUGERAH YANG DITERIMA (06–09) Pkt.Choral Speaking Audit Tanpa Teguran. 0% 3. 40% > 100% 8 ANUGERAH YANG DITERIMA (06-09) Pkt. Antarabangsa º Akademik º Kokurikulum º Pengurusan ANUGERAH YANG DITERIMA (06-09) Pkt. 16% > 39% 0.Urusetia) 7 TAHAP PENGUASAAN 3M √ a. Negeri º Akademik º Kokurikulum º Pengurusan ANUGERAH YANG DITERIMA (06-09) Pkt.Story Telling. 6% > 15% 1. 1% > 5% 2. Daerah º Akademik º Kokurikulum º Pengurusan √ √ √ 0 = Tidak Pernah 4 = 4 Kali dan Lebih Pencapaian UPSR Olahraga. √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0 = Tidak Pernah 4 = 4 Kali dan Lebih .4 = Cemerlang √ BIL CIRI-CIRI (MERUJUK KEPADA CIRI-CIRI TERTENTU SK PERKASA) YANG PERLU DIBERI PERHATIAN **SKOR 0 1 3 4 5 ∑ ULASAN/KOMEN PEMANTAU (Merujuk kepada kekuatan @ kelemahan yang perlu diambil tindakan) c.Menulis Catatan 1 (Panduan) *Catatan 2 (Status tindakan .% Murid KIA 4.

13 …………………………….• • • Sekiranya ruang tidak mencukupi.. 2010 ……………………………… Tarikh . Status Pencapaian Sekolah 1->40 41->60 61->84 85->100 Lemah Sederhana Baik Cemerlang • Pengiraan status Pencapaian 125 x 100 160 = 78. Laporan Pemantauan yang telah disempurnakan hendaklah dikembalikan kepada Urusetia dalam tempoh 10 hari selepas pemantauan dijalankan. sila gunakan kertas lampiran. 03 . Tandatangan 31 .